Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk"

Transkript

1 IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl , Torsdag endvidere kl Telefonisk henvendelse på tlf.: : Hverdage kl , Torsdag endvidere kl Fax: Læs it på universitetsniveau Kandidat Cand. IT Cand.it. Enkeltfag Ph.d. SDG Scandinavian Design Group 3

2 Teknologi med mening Informationsteknologien er langt mere end blot et værktøj. Informationsteknologi har vidtrækkende konsekvenser for vores arbejdsliv, privatliv og selvforståelse. Informationsteknologien har mange sider: Nogle bygger oven på naturvidenskab og datalogi, andre bygger oven på humaniora eller kunst og design, og atter andre oven på samfundsvidenskab og erhverv. Det er i stigende grad nødvendigt, at højtuddannede inden for alle fagområder udnytter teknologiens muligheder og forstår dens begrænsninger. Kandidatuddannelsen ved IT-højskolen i København har seks forskellige linier, som repræsenterer informationsteknologiens forskellige sider. Uanset hvilken bachelorgrad du har, kan vi give dig en fagligt udfordrende og relevant kandidatoverbygning, som efter tre semestre gør dig klar til at skrive speciale og blive cand.it. På IT-højskolen tror vi på, at ny teknologi og nye anvendelser bliver skabt, når mennesker med forskellig baggrund og faglighed mødes. Siden vores start i 1999 har vi optaget studerende med mere end 100 forskellige bachelorgrader. Velkommen til IT-højskolen i København Mads Tofte Direktør for IT-højskolen i København Indholdsfortegnelse En bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for it 3 Cand.it. Optagelse 4 Studieforløb 4 Virksomhedskontakt 5 Et aktivt studiemiljø 5 Kandidatlinier Design, kommunikation og medier 6 Elektronisk handel 8 Internet- og softwareteknologi 10 Multimedieteknologi 12 Softwareudvikling 14 Tværfaglig IT-udvikling 16 Enkeltfagskurser (gæstestuderende) 18 Forskning ph.d. 19 En bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for it Cand.it. Hvis du har en bachelorgrad eller tilsvarende, tilbyder IT-højskolen dig en 2-årig kandidatoverbygning i it. Du kan søge om optagelse, uanset hvilken bacheloruddannelse du har. IT-højskolens kandidatuddannelse har seks linier: Design, kommunikation og medier Elektronisk handel Internet- og softwareteknologi Multimedieteknologi Softwareudvikling Tværfaglig IT-udvikling. Du kan fagligt skræddersy din uddannelse, så du udnytter din bachelorbaggrund og dine interesser bedst muligt. Enkeltfagskurser Hvis du er kandidatstuderende ved en anden uddannelsesinstitution, kan du blive indskrevet som gæstestuderende på enkeltfagskursus ved IT-højskolen. Ph.d. Hvis du er færdiguddannet kandidat og gerne vil forske inden for it, kan du blive ph.d.-studerende ved IT-højskolen. Forløbet er 3-årigt, hvis du har en kandidatuddannelse og 4-årigt, hvis du har bestået hvad der svarer til 4 års universitetsuddannelse. Andre uddannelsesaktiviteter IT-højskolen tilbyder også en række master- og diplomuddannelser samt enkeltfagskurser for erhvervsaktive. Se særlig brochure eller for yderligere information. En nyskabelse IT-højskolen er en nyskabelse inden for uddannelse og forskning. IT-højskolen er et unikt samlingspunkt for ituddannelse og -forskning på universitetsniveau hvor mange forskellige fagligheder spiller sammen: datalogi, ingeniørvidenskab, psykologi, jura, økonomi, organisationsteori, medicin, design, handel, kommunikation og markedsføring. Den store faglige bredde skaber et spændende professionelt miljø, hvor ny teknologi og nye anvendelser bliver opfundet. For at favne alle disse fagligheder har vi indgået samarbejdsaftaler med fx Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Designskole. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere, når du har læst vores brochure, så: besøg vores hjemmeside kom til informationsmøde om kandidatstudiet (se mere på kontakt vores studievejledere på tlf eller 2 Udgivet marts

3 Cand.it. Cand.it. IT-højskolens kandidatuddannelse er et 2-årigt studium på fuld tid (120 ECTS). Uddannelsen er SU-berettiget. Optagelse For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have afsluttet en bacheloruddannelse eller have tilsvarende kvalifikationer. På to af linierne Internet- og softwareteknologi og Multimedieteknologi skal du desuden have matematik på niveau A. IT-højskolen optager studerende to gange om året. Vores efterårssemester starter ultimo august og forårssemesteret ultimo januar. Du kan finde ansøgningsmateriale og ansøgningsfrister på Studieforløb Du gennemfører typisk tre kurser og et projekt i hvert af de første tre semestre og skriver speciale i fjerde semester. ne er en kombination af teori, øvelser og opgaver. Du kan tilrettelægge dit eget studium ud fra din bachelorgrad og dine interesser. Du kan vælge studieaktiviteter, så du systematisk og målrettet specialiserer dig i den retning inden for linien, som bedst kombinerer dit it-studium med dine forudsætninger og ønsker. Det kan lade sig gøre, fordi du har 77 vidt forskellige it-kurser at vælge imellem, lige fra grundlæggende til meget specialiserede og avancerede kurser. Vores kursusudbud udvides og revideres løbende, så de nyeste forskningsresultater og it-systemer inddrages. Se kursusudbuddet på Og det kan lade sig gøre, fordi du vælger projektområder efter interesse og baggrund. I projekterne kan du uddybe forståelsen af kursernes teori og metoder, du kan gå på tværs og forene emner fra forskellige kurser eller linier, eller du kan gå i dybden med en problemstilling. Projektarbejdet er med til at give dig både specialisering og progression i uddannelsesforløbet, samtidig med at det forbereder dig til at skrive speciale. Virksomhedskontakt IT-højskolen lægger stor vægt på kontakt med virksomheder under uddannelsen. Du kan gennemføre kurser, projekter og speciale i samarbejde med en bred vifte af private og offentlige virksomheder. Vi har endvidere et tæt samspil med mange virksomheder gennem gæsteforelæsninger og forskningsprojekter F 23 L 24 S 25 M 26 Ti 27 De første 3 semestre er opbygget af tre kurser af ca. 13 ugers varighed, en 4-ugers projektperiode og en eksamens-periode. og projekter er typisk på 7,5 ECTS. Studiet afsluttes med et speciale. Kursusperiode 13 uger Projektperiode 4 uger Eksamensperiode 4 uger Et aktivt studiemiljø IT-højskolen har et livligt studiemiljø. Det giver næsten sig selv, når både studerende og undervisere kommer med vidt forskellige faglige og personlige baggrunde, men har et højt fagligt engagement til fælles. Vi har indrettet studiepladser og lokaler, så du kan benytte vores faciliteter til forberedelse, gruppearbejde og projektarbejde og til almindeligt samvær og fredagscafé. 4 5

4 Design, kommunikation og medier Design Kommunikation Medier Kandidatlinien i Design, kommunikation og medier forener humanistisk, samfundsvidenskabelig og teknologisk forskning med en praktisk og æstetisk orientering. Linien har sit fokus på it som andet og mere end teknologi, uden at det tekniske aspekt udelades. Du lærer at tænke kreativt og innovativt og samtidig kritisk, strategisk og planlæggende. De væsentligste succeskriterier for digital formidling er informationsværdi, brugervenlighed og et målgruppespecifikt design. Du lærer at planlægge og styre en udviklingsproces, så den opfylder disse kriterier. Det sker i praksis ofte i et samarbejde med indholdsleverandører, programmører og grafiske designere. Linien har tre fagområder: Konstruktion, interaktionsdesign og it som medie. Du lærer håndværksmæssige redskaber, samtidig med at du får kendskab til den designorienterede praksis og akademiske analyse. Du bliver i stand til at udvikle koncepter for nye digitale formidlingsformer, der baserer sig på computermediets muligheder for at kommunikere interaktivt og målrettet til specifikke målgrupper. Eksempler på kursusemner: Visuel og tekstbaseret kommunikation, kunst-, medie- og kulturvidenskab, grafisk design, web-udvikling, 3D modellering, teknologifilosofi, psykologi og computerspil. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. Eksempler: Koncept til digitalt TV, e-læringsprogram, hjemmeside for kultur- eller kunstinstitution, design af computerspil, teoretisk analyse af bruger og produkt, e-handelsløsning, WAP-tjenester, musikportal og mange andre multimedieproduktioner. Eksempler: Jobfunktioner med vægt på ledelse, kreativ produktion og analytisk planlægning inden for web-udvikling, marketing, konceptudvikling, produktdesign, tv- og filmproduktion, teletjenester, e-læring, markeds- og brugeranalyse, web-journalistik, e-handel, organisationsudvikling, e-forvaltning, medierådgivning, virtuelle digitale netværk, interaktiv underholdning og spil, forskning og undervisning. Jeg underviser på kurset Databasebaseret web-publicering i teknikker til at implementere websites. Kurset kombinerer æstetik og design med programmering. Denne kombination er særdeles inspirerende for både de studerende og mig. Niels Hallenberg Direktionsassistent underviser på Design, kommunikation og medier 6 7

5 Elektronisk handel Elektronisk handel De spændende jobmuligheder i e-handel ligger i at kunne medvirke til at skabe digitale kompetencer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Eksempler: Ekstern eller intern konsulent inden for it og handel, projektmedarbejder og leder i it-projekter, policy og juridisk rådgivning om e-handel. Kandidatlinien i Elektronisk handel (EBUSS) giver dig kompetencer inden for tekniske, forretningsmæssige og politiske/juridiske aspekter af e-handel og gør dig i stand til at tilføre erhvervslivet og den offentlige sektor digitale kompetencer. Elektronisk handel omfatter en lang række aspekter inden for handel, økonomi, it, strategi, innovation, organisation og administration. Således indbefatter e-handel ikke bare handel på nettet og andre elektroniske medier, som for eksempel mobile teknologier. E-handel omfatter også design, udvikling og vurdering af tekniske løsninger til varetagelse af processer og løsninger af opgaver i den private og offentlige sektor. Desuden beskæftiger e-handel sig med projektledelse, produktudvikling og markedsføring ved hjælp af it. Endelig er en grundlæggende forståelse for hvordan it-systemer fungerer og påvirker arbejdsgange og beslutningsprocesser et centralt område i e-handel. Det er vigtigt at tænke i et samlet tværfagligt studieforløb, således at du bygger videre på din forudgående bacheloruddannelse. Vi vil gerne give noget til alle uanset uddannelsesbaggrund, men ud fra devicen at vi skal finde den højeste fællesnævner og skabe progression i den samlede uddannelse. Linien har en vifte af tekniske, forretningsmæssige og policy/jura kurser. Eksempler: Taktiske og strategiske værktøjer til e-business, Logistik og Supply Chain Management, IT innovation og virksomhedsopstart, IT Projektledelse, Knowledge Management, Videnskabsteori og e-handel, E-learning, Økonomi og Informationsteknologi, Fra idé til vækst - Innovation Management, Standarder og infrastrukturer, It- og internetjura, International internetjura, Netværk og operativsystemer, It-sikkerhed, Object-oriented programming in Java, Centrale databaser. Gennem tværfaglige projekter i hvert semester træner du i at digitalisere virksomheden: Hvad er udfordringen i anvendelsen af it og handel, hvilken forskel gør it og handel for en virksomheds konkurrenceevne og udviklingspotentiale, kan e-handel skabe det globale marked og hvordan skabes der nye virksomheder gennem e-handel. Eksempler: Betalingsløsninger til nettet, den elektroniske patientjournal, salg af kunst på nettet, digitale signaturer, systematisk videndeling, handel med nyheder, prissammenligningsportaler, kompetenceprofiler i vidensamfundet, videnregnskaber. Elektronisk handel har givet mig muligheden for at kombinere min bachelorgrad i statskundskab med it-viden inden for tekniske, business og juridiske problemstillinger. IT-højskolens måde at kombinere teori og praktisk erfaring på gennem kurser og projekter gør studiet levende og inspirerende. Karen Maria Møller B.Sc. i Statskundskab Cand.it. Elektronisk handel 8 9

6 Internet- og softwareteknologi Internet- og softwareteknologi Forskning eller arbejde indenfor softwareudvikling til distribuerede it-systemer og mobile apparater, it-sikkerhed, digital samarbjede og videnshåndtering, informationsmedarbejder. Kandidatuddannelsen i Internet- og softwareteknologi er en international og naturvidenskabeligt orienteret uddannelse indenfor softwareteknologi med fokus på udvikling af sikre og effektive distribuerede og mobile systemer, der optræder i forbindelse med internettet. Med udbredelsen af internettet, mobile enheder og trådløse netværk bliver flere og flere af de apparater, vi omgiver os med, forbundet til hinanden, og uanset hvor vi befinder os, vil vi forvente at have adgang til den nyeste information og at kunne arbejde og interagere med hinanden. Det stiller krav til, at vores it-systemer skal kunne behandle stigende mængder data og forskelligartede brugere effektivt og pålideligt, at de er sikret mod uautoriseret adgang til personlige eller på anden måde følsomme oplysninger, og er designet til de nye brugssituationer, internettet og mobile enheder giver mulighed for. Fagligt spænder uddannelsen derfor fra kommunikationsprotokoller og datasikkerhed i distribuerede og mobile systemer, over databaser, programmeringssprog og effektiv programmering, til systemudvikling, it-støttet samarbejde og mobile brugergrænseflader. Udover disse områder har du mulighed for frit at supplere fra IT-højskolens mange kurser og dermed skræddersy din uddannelse. Undervisningen varetages af dataloger og højtuddannede eksterne lektorer fra universiteter, it- og kommunikationsvirksomheder. Denne sammensætning betyder, at både international forskning og konkrete problemstillinger fra erhvervslivet inddrages i undervisningen. Der udbydes hvert semester mindst 30 kurser, der er relevante for Internetteknologi, spændende over de forskellige fagområder og forskellige niveauer. Dette betyder, at uanset hvilken adgangsgivende bachelorgrad du kommer med, kan du finde kurser der passer til dit niveau og interesseområde. Studerende uden programmeringserfaring kan begynde med et kursus i grundlæggende programmering, studerende med en bachelor i datalogi eller lignende kan begynde med specielt tilrettelagte videregående kurser. For eksempel udvikling af internetsøgemaskiner, XMLbaserede webservices, software til mobiltelefoner og PDA er, videnshåndtering i virksomhedder og digital forvaltning. Jeg underviser i kurset Netværk og Protokoller på Internetteknologi. Jeg har en baggrund som forsker indenfor verifikation af protokoller til kommunikation i datanetværk, og jeg synes det er spændende at beskæftige mig med fagets mere praktiske og anvendelige side i samspil med de engagerede studerende på IT-Højskolen. Kåre Jelling Kristoffersen Adjunkt, Afdelingen for Innovation IT-Højskolen i København 10 11

7 Multimedieteknologi Multimedieteknologi Eksempler: Jobfunktioner inden for udvikling af multimediesystemer og - afhængigt af din øvrige baggrund - anvendelse af disse inden for et fagområde, fx arkitektur, film, klinisk diagnose, digital TV, kommunikation og industrielle processer. Kandidatlinien i Multimedieteknologi giver dig mulighed for at specialisere dig inden for både anvendelsesmæssige og teoretiske områder af multimedieteknologien. Det kan være 3D billedbehandling til klinisk diagnose inden for hospitalsområdet, computergrafik/ animation til generering af filmsekvenser til fx visualisering af tidsforløb fra det kliniske eller industrielle område, analyse/syntese og automatisk genkendelse af tale, eller systemer der indeholder både lyd og billeder. Du lærer om systemer til optagelse, behandling, transmission og lagring af billeder, grafik, video, tale og lyd. Fagligt bygger linien på nu veletablerede videnskabelige grene som billedanalyse, automatisk mønstergenkendelse, lyslære, perceptionslære og geometrisk modellering. Du kan specialisere dig inden for bl.a. digital behandling af film, billedbehandling til klinisk diagnose, systemer med billeder og lyd samt mobile systemer, der er forskningsområder for IThøjskolens Innovationsafdeling. Eksempler på kurser: Introduktion til multimediesystemer, computergrafik, billedanalyse, signalbehandling, animation, digital behandling af film, virtual reality, tale og it-systemer. Hvis du ikke allerede kender et programmeringssprog, skal du lære et i første semester. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. IT-højskolen har et multimedielaboratorium under opbygning, hvor du kan arbejde med teletilstedeværelse, datamatsyn, computeranimation og meget mere. Eksempler: 3D rekonstruktion af medicinske billeder, computerbehandling af spillefilm, 3D computerverdener med 3D lyd, automatisk genkendelse af tale, software til syntese af lyd, automatisk genkendelse af objekter i billeder til anvendelse i robotter. 3D scanning kan anvendes til fx diagnose og planlægning af operation. Her vises 3D segmentering af ribben (grå), nyrer (blå), milt (lyseblå), lever (grøn transparent) og leverens blodårer (røde) ud fra et 3D CT-scan

8 Softwareudvikling Softwareudvikling Eksempler: Jobfunktioner inden for it-konsulentvirksomhed (rådgivning i it-spørgsmål, undersøgelse af kundens it-behov og fremlæggelse af forslag til itløsninger), systemudvikling (levering af løsning ud fra kundens behov) og softwareudvikling (primært programmering af systemets nye dele og andre tekniske ting). Kandidatlinien i Softwareudvikling giver dig mulighed for at lære mange forskellige ting, lige fra teoretisk datalogi og programmering af komplicerede ting til design af brugergrænseflader, der er lette at finde ud af, og styring af projekter, så man undgår it-skandaler. Du lærer at spænde fra det tekniske til det menneskelige. Eksempelvis skal du som programmør have sans for brugergrænseflader, projektledelse og samarbejde. Tilsvarende skal du som it-projektleder forstå de tekniske ting og programmering. Linien har to fagområder: Teknik (hvad sker der i computeren: fx programmering, test, databaser, sikkerhed og netværk) og Anvendelse og metode (hvordan udvikles software, og hvad skal det bruges til: fx design af brugergrænseflader, systemudviklingsmetoder, softwareprojektledelse). Eksempler på kurser: Systemudvikling, projektledelse, itstøttet samarbejde, databaser, avancerede algoritmer og datasikkerhed. Hvis du ikke kan programmere, skal du følge et kursus i grundlæggende programmering i første semester. Hvis du har gode it-forudsætninger, kan du vælge avancerede kurser med det samme. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. Eksempler: Mobiltelefon-service som viser, hvilket diskotek der har gang i den lige nu, sikker distribution af software hvordan, udvikling af grafisk editor for et specielt programmeringssprog, undersøgelse af hvorfor firma X s anskaffelse af stort administrativt system ikke var vellykket, effektiv beregning af nærmeste fælles forfader i et stort netværk, undersøgelse af hvad Business Intelligence reelt dækker i praksis. IT-højskolen giver de optimale rammer for at sammensætte et fagligt udfordrende speciale. Jeg kan drage nytte af min faglige profil fra HA og kombinere denne viden med, hvad jeg har lært om softwareudvikling på IT-højskolen. Jeg oplever IT-højskolen som en sprudlende cocktail, der uden alkohol virker som et rusmiddel på alle de studerende. Jesper var blandt det første kuld studerende, der blev dimittender fra IT-højskolen sommeren Jesper Søndergaard Jensen 24 år, HA Specialestuderende på Softwareudvikling 14 15

9 Tværfaglig IT-udvikling Tværfaglig IT-udvikling Eksempler: Jobfunktioner inden for design, systemudvikling eller softwareudvikling med særligt kendskab til en udvalgt branche. Kandidatlinien i Tværfaglig IT-udvikling henvender sig til dig, der ønsker at kombinere din bachelorbaggrund med en it-specialisering. Du får kompetencer inden for udvikling og konstruktion af software og i analyse af organisatoriske betingelser og behov for it-anvendelse inden for en udvalgt branche. Linien sigter mod at give den enkelte sin egen faglige profil, hvor du bliver it-specialist inden for en udvalgt branche, fx inden for biologi, kommunikation, uddannelsessektoren, sundhedssektoren, økonomi eller jura. Hvis du fx er bachelor i historie, kan du specialisere dig i billeddatabaser til historisk forskning. Eller hvis du er farmaceut, kan du specialisere dig i it-løsninger inden for medicinalindustrien Undervisningen foregår på Roskilde Universitetscenter. Eksempler på kurser: Databaser, systemudvikling i organisationer, objektorienteret programmering og digital kommunikation i og mellem maskiner. Hvis du ikke har programmeringserfaring, skal du i første semester følge kurser i indledende programmering, begreber og redskaber i programmering samt interaktive systemer og projektledelse. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. Tværfaglig IT-udvikling kræver, at du kan sætte dig ind i problemstillinger inden for andre fagområder og udvikle it-løsninger, som kan anvendes af disse fagområders specialister. Linien lægger derfor særlig vægt på problemorienteret projektarbejde i grupper med det mål at opnå kvalifikationer til teamwork og projektstyring samt evne til problemformulering og til at lokalisere og analysere specifikke problemkomplekser. Eksempler på projekter: Kravspecifikation for musikkonservatoriet, visitationssystem til socialforvaltning, musikbrowser til interaktiv radio, it-strategi for Novo Nordisk international marketing. De studerende på linien kommer fra meget forskellige baggrunde, så gruppearbejdet bliver endnu mere spændende, fordi hver især bidrager med forskelligt input. I nogle kurser skal vi lave et projekt i en virksomhed, og her er der rig mulighed for at kombinere med ens interessefelt. Det er meget inspirerende. Henriette Günther Sørensen 27 år Jon Jagd Christensen 26 år Begge BA i forhistorisk arkæologi og kulturhistorie og kandidatstuderende på Tværfaglig IT-udvikling 16 17

10 Enkeltfagskurser (gæstestuderende) Hvis du er kandidatstuderende ved en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du blive optaget som gæstestuderende ved IT-højskolen. Du kan følge et enkelt kursus eller to, eller du kan tage et helt semester hos os. IT-højskolen kan give dit studium en relevant it-drejning og en ekstra it-dimension, og du får mulighed for at opleve vores spændende studie- og forskningsmiljø. Du læser måske jura og vil gerne supplere din uddannelse med viden om internetjura. Eller du læser sprog og ønsker at lære mere om de særlige krav, der stilles til formidling via elektroniske midler. Eller du læser noget ganske andet og kan se, at IT-højskolen har et kursus, der passer ind i din ønskede studieprofil. Det er en forudsætning, at du har en bacheloruddannelse, er kandidatstuderende og kan få dit studienævns forhåndsgodkendelse af en studieaktivitet på IT-højskolen. Se på hvilke kurser vi udbyder som enkeltfag til kandidatstuderende, og hvordan og hvornår du søger om optagelse som gæstestuderende. Forskning - ph.d. Hvis du er færdiguddannet kandidat eller er godt i gang med din kandidatuddannelse og gerne vil forske i it og forfølge en akademisk karriere, kan du blive ph.d.-studerende ved IT-højskolen. IT-højskolen har fire forskningsafdelinger og et levende forskningsmiljø, som byder på mange forskelligartede forskningsprojekter og mulighed for endnu flere. Vi giver her nogle eksempler på igangværende ph.d.-projekter ved IT-højskolen. I mit ph.d.-projekt, som foregår i samarbejde med Tandlægeskolen, beskæftiger jeg mig med medicinsk billedbehandling. Jeg kigger på billeder af børns kæber for at finde ud af, hvor symmetriske de er. Er børnenes kæber asymmetriske, kan det skyldes et skævt kranie, og det kan i nogle tilfælde medføre, at barnet bliver hjerneskadet. Jeg bruger i høj grad matematikken i min forskning med digital billedbehandling. Nanna Glerup 26 år Bachelor i datalogi og fysik Ph.d.-studerende Mit projekt går ud på automatisk at generere programmer ud fra såkaldte statecharts, som er visuelle beskrivelser af apparaters opførsel. Statecharts benyttes typisk til at beskrive mobiltelefoner, mp3- spillere, mikrobølgeovne og tilsvarende computerstyrede apparater. I mit arbejde genererer jeg kompakte og effektive programmer, som egner sig til batteridrevne apparater, der ofte har begrænset hukommelse og processorkraft. Andrzej Wasowski 26 år Datalog fra Polen Ph.d.-studerende Jeg forsker i cyborgs og har altid været fascineret af den dobbelthed, der ligger i, at man formes af det, man skaber. Det autonome menneske står ikke udenfor de stadig mere vidtgående teknologier det skaber, men formes selv i lige så høj grad af disse. Et paradoks måske, men i hvert fald en udvikling som i en pågående sammensmeltning mellem menneske og teknologi løbende ændrer mennesket og dets selvforståelse. Det sker ikke kun gennem forestillinger og konkretiseringer, der stammer fra teknovidenskaben selv, men også i samspil med fx mainstreamkulturelle refleksioner som science fiction-film. På IT-højskolen underviser jeg desuden i faget Teknologos teknologi i kontekst, hvor relationen mellem menneske og teknologi behandles i et kulturhistorisk såvel som filosofisk perspektiv. Gert Balling 38 år Cand.mag. i Film- og Medievidenskab samt Moderne Kultur og Kulturformidling Ph.d.-studerende 18 19

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Datalogi på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet SCIENCE Vil du være imed Uddannelse datalogi til atpåpræge Københavns fremtidens Universitet it? i datalogipå påfremtidens Københavns -Uddannelse sæt dit fingeraftryk it Universitet Kandidatuddannelse

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere