Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk"

Transkript

1 IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl , Torsdag endvidere kl Telefonisk henvendelse på tlf.: : Hverdage kl , Torsdag endvidere kl Fax: Læs it på universitetsniveau Kandidat Cand. IT Cand.it. Enkeltfag Ph.d. SDG Scandinavian Design Group 3

2 Teknologi med mening Informationsteknologien er langt mere end blot et værktøj. Informationsteknologi har vidtrækkende konsekvenser for vores arbejdsliv, privatliv og selvforståelse. Informationsteknologien har mange sider: Nogle bygger oven på naturvidenskab og datalogi, andre bygger oven på humaniora eller kunst og design, og atter andre oven på samfundsvidenskab og erhverv. Det er i stigende grad nødvendigt, at højtuddannede inden for alle fagområder udnytter teknologiens muligheder og forstår dens begrænsninger. Kandidatuddannelsen ved IT-højskolen i København har seks forskellige linier, som repræsenterer informationsteknologiens forskellige sider. Uanset hvilken bachelorgrad du har, kan vi give dig en fagligt udfordrende og relevant kandidatoverbygning, som efter tre semestre gør dig klar til at skrive speciale og blive cand.it. På IT-højskolen tror vi på, at ny teknologi og nye anvendelser bliver skabt, når mennesker med forskellig baggrund og faglighed mødes. Siden vores start i 1999 har vi optaget studerende med mere end 100 forskellige bachelorgrader. Velkommen til IT-højskolen i København Mads Tofte Direktør for IT-højskolen i København Indholdsfortegnelse En bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for it 3 Cand.it. Optagelse 4 Studieforløb 4 Virksomhedskontakt 5 Et aktivt studiemiljø 5 Kandidatlinier Design, kommunikation og medier 6 Elektronisk handel 8 Internet- og softwareteknologi 10 Multimedieteknologi 12 Softwareudvikling 14 Tværfaglig IT-udvikling 16 Enkeltfagskurser (gæstestuderende) 18 Forskning ph.d. 19 En bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for it Cand.it. Hvis du har en bachelorgrad eller tilsvarende, tilbyder IT-højskolen dig en 2-årig kandidatoverbygning i it. Du kan søge om optagelse, uanset hvilken bacheloruddannelse du har. IT-højskolens kandidatuddannelse har seks linier: Design, kommunikation og medier Elektronisk handel Internet- og softwareteknologi Multimedieteknologi Softwareudvikling Tværfaglig IT-udvikling. Du kan fagligt skræddersy din uddannelse, så du udnytter din bachelorbaggrund og dine interesser bedst muligt. Enkeltfagskurser Hvis du er kandidatstuderende ved en anden uddannelsesinstitution, kan du blive indskrevet som gæstestuderende på enkeltfagskursus ved IT-højskolen. Ph.d. Hvis du er færdiguddannet kandidat og gerne vil forske inden for it, kan du blive ph.d.-studerende ved IT-højskolen. Forløbet er 3-årigt, hvis du har en kandidatuddannelse og 4-årigt, hvis du har bestået hvad der svarer til 4 års universitetsuddannelse. Andre uddannelsesaktiviteter IT-højskolen tilbyder også en række master- og diplomuddannelser samt enkeltfagskurser for erhvervsaktive. Se særlig brochure eller for yderligere information. En nyskabelse IT-højskolen er en nyskabelse inden for uddannelse og forskning. IT-højskolen er et unikt samlingspunkt for ituddannelse og -forskning på universitetsniveau hvor mange forskellige fagligheder spiller sammen: datalogi, ingeniørvidenskab, psykologi, jura, økonomi, organisationsteori, medicin, design, handel, kommunikation og markedsføring. Den store faglige bredde skaber et spændende professionelt miljø, hvor ny teknologi og nye anvendelser bliver opfundet. For at favne alle disse fagligheder har vi indgået samarbejdsaftaler med fx Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Designskole. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere, når du har læst vores brochure, så: besøg vores hjemmeside kom til informationsmøde om kandidatstudiet (se mere på kontakt vores studievejledere på tlf eller 2 Udgivet marts

3 Cand.it. Cand.it. IT-højskolens kandidatuddannelse er et 2-årigt studium på fuld tid (120 ECTS). Uddannelsen er SU-berettiget. Optagelse For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have afsluttet en bacheloruddannelse eller have tilsvarende kvalifikationer. På to af linierne Internet- og softwareteknologi og Multimedieteknologi skal du desuden have matematik på niveau A. IT-højskolen optager studerende to gange om året. Vores efterårssemester starter ultimo august og forårssemesteret ultimo januar. Du kan finde ansøgningsmateriale og ansøgningsfrister på Studieforløb Du gennemfører typisk tre kurser og et projekt i hvert af de første tre semestre og skriver speciale i fjerde semester. ne er en kombination af teori, øvelser og opgaver. Du kan tilrettelægge dit eget studium ud fra din bachelorgrad og dine interesser. Du kan vælge studieaktiviteter, så du systematisk og målrettet specialiserer dig i den retning inden for linien, som bedst kombinerer dit it-studium med dine forudsætninger og ønsker. Det kan lade sig gøre, fordi du har 77 vidt forskellige it-kurser at vælge imellem, lige fra grundlæggende til meget specialiserede og avancerede kurser. Vores kursusudbud udvides og revideres løbende, så de nyeste forskningsresultater og it-systemer inddrages. Se kursusudbuddet på Og det kan lade sig gøre, fordi du vælger projektområder efter interesse og baggrund. I projekterne kan du uddybe forståelsen af kursernes teori og metoder, du kan gå på tværs og forene emner fra forskellige kurser eller linier, eller du kan gå i dybden med en problemstilling. Projektarbejdet er med til at give dig både specialisering og progression i uddannelsesforløbet, samtidig med at det forbereder dig til at skrive speciale. Virksomhedskontakt IT-højskolen lægger stor vægt på kontakt med virksomheder under uddannelsen. Du kan gennemføre kurser, projekter og speciale i samarbejde med en bred vifte af private og offentlige virksomheder. Vi har endvidere et tæt samspil med mange virksomheder gennem gæsteforelæsninger og forskningsprojekter F 23 L 24 S 25 M 26 Ti 27 De første 3 semestre er opbygget af tre kurser af ca. 13 ugers varighed, en 4-ugers projektperiode og en eksamens-periode. og projekter er typisk på 7,5 ECTS. Studiet afsluttes med et speciale. Kursusperiode 13 uger Projektperiode 4 uger Eksamensperiode 4 uger Et aktivt studiemiljø IT-højskolen har et livligt studiemiljø. Det giver næsten sig selv, når både studerende og undervisere kommer med vidt forskellige faglige og personlige baggrunde, men har et højt fagligt engagement til fælles. Vi har indrettet studiepladser og lokaler, så du kan benytte vores faciliteter til forberedelse, gruppearbejde og projektarbejde og til almindeligt samvær og fredagscafé. 4 5

4 Design, kommunikation og medier Design Kommunikation Medier Kandidatlinien i Design, kommunikation og medier forener humanistisk, samfundsvidenskabelig og teknologisk forskning med en praktisk og æstetisk orientering. Linien har sit fokus på it som andet og mere end teknologi, uden at det tekniske aspekt udelades. Du lærer at tænke kreativt og innovativt og samtidig kritisk, strategisk og planlæggende. De væsentligste succeskriterier for digital formidling er informationsværdi, brugervenlighed og et målgruppespecifikt design. Du lærer at planlægge og styre en udviklingsproces, så den opfylder disse kriterier. Det sker i praksis ofte i et samarbejde med indholdsleverandører, programmører og grafiske designere. Linien har tre fagområder: Konstruktion, interaktionsdesign og it som medie. Du lærer håndværksmæssige redskaber, samtidig med at du får kendskab til den designorienterede praksis og akademiske analyse. Du bliver i stand til at udvikle koncepter for nye digitale formidlingsformer, der baserer sig på computermediets muligheder for at kommunikere interaktivt og målrettet til specifikke målgrupper. Eksempler på kursusemner: Visuel og tekstbaseret kommunikation, kunst-, medie- og kulturvidenskab, grafisk design, web-udvikling, 3D modellering, teknologifilosofi, psykologi og computerspil. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. Eksempler: Koncept til digitalt TV, e-læringsprogram, hjemmeside for kultur- eller kunstinstitution, design af computerspil, teoretisk analyse af bruger og produkt, e-handelsløsning, WAP-tjenester, musikportal og mange andre multimedieproduktioner. Eksempler: Jobfunktioner med vægt på ledelse, kreativ produktion og analytisk planlægning inden for web-udvikling, marketing, konceptudvikling, produktdesign, tv- og filmproduktion, teletjenester, e-læring, markeds- og brugeranalyse, web-journalistik, e-handel, organisationsudvikling, e-forvaltning, medierådgivning, virtuelle digitale netværk, interaktiv underholdning og spil, forskning og undervisning. Jeg underviser på kurset Databasebaseret web-publicering i teknikker til at implementere websites. Kurset kombinerer æstetik og design med programmering. Denne kombination er særdeles inspirerende for både de studerende og mig. Niels Hallenberg Direktionsassistent underviser på Design, kommunikation og medier 6 7

5 Elektronisk handel Elektronisk handel De spændende jobmuligheder i e-handel ligger i at kunne medvirke til at skabe digitale kompetencer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Eksempler: Ekstern eller intern konsulent inden for it og handel, projektmedarbejder og leder i it-projekter, policy og juridisk rådgivning om e-handel. Kandidatlinien i Elektronisk handel (EBUSS) giver dig kompetencer inden for tekniske, forretningsmæssige og politiske/juridiske aspekter af e-handel og gør dig i stand til at tilføre erhvervslivet og den offentlige sektor digitale kompetencer. Elektronisk handel omfatter en lang række aspekter inden for handel, økonomi, it, strategi, innovation, organisation og administration. Således indbefatter e-handel ikke bare handel på nettet og andre elektroniske medier, som for eksempel mobile teknologier. E-handel omfatter også design, udvikling og vurdering af tekniske løsninger til varetagelse af processer og løsninger af opgaver i den private og offentlige sektor. Desuden beskæftiger e-handel sig med projektledelse, produktudvikling og markedsføring ved hjælp af it. Endelig er en grundlæggende forståelse for hvordan it-systemer fungerer og påvirker arbejdsgange og beslutningsprocesser et centralt område i e-handel. Det er vigtigt at tænke i et samlet tværfagligt studieforløb, således at du bygger videre på din forudgående bacheloruddannelse. Vi vil gerne give noget til alle uanset uddannelsesbaggrund, men ud fra devicen at vi skal finde den højeste fællesnævner og skabe progression i den samlede uddannelse. Linien har en vifte af tekniske, forretningsmæssige og policy/jura kurser. Eksempler: Taktiske og strategiske værktøjer til e-business, Logistik og Supply Chain Management, IT innovation og virksomhedsopstart, IT Projektledelse, Knowledge Management, Videnskabsteori og e-handel, E-learning, Økonomi og Informationsteknologi, Fra idé til vækst - Innovation Management, Standarder og infrastrukturer, It- og internetjura, International internetjura, Netværk og operativsystemer, It-sikkerhed, Object-oriented programming in Java, Centrale databaser. Gennem tværfaglige projekter i hvert semester træner du i at digitalisere virksomheden: Hvad er udfordringen i anvendelsen af it og handel, hvilken forskel gør it og handel for en virksomheds konkurrenceevne og udviklingspotentiale, kan e-handel skabe det globale marked og hvordan skabes der nye virksomheder gennem e-handel. Eksempler: Betalingsløsninger til nettet, den elektroniske patientjournal, salg af kunst på nettet, digitale signaturer, systematisk videndeling, handel med nyheder, prissammenligningsportaler, kompetenceprofiler i vidensamfundet, videnregnskaber. Elektronisk handel har givet mig muligheden for at kombinere min bachelorgrad i statskundskab med it-viden inden for tekniske, business og juridiske problemstillinger. IT-højskolens måde at kombinere teori og praktisk erfaring på gennem kurser og projekter gør studiet levende og inspirerende. Karen Maria Møller B.Sc. i Statskundskab Cand.it. Elektronisk handel 8 9

6 Internet- og softwareteknologi Internet- og softwareteknologi Forskning eller arbejde indenfor softwareudvikling til distribuerede it-systemer og mobile apparater, it-sikkerhed, digital samarbjede og videnshåndtering, informationsmedarbejder. Kandidatuddannelsen i Internet- og softwareteknologi er en international og naturvidenskabeligt orienteret uddannelse indenfor softwareteknologi med fokus på udvikling af sikre og effektive distribuerede og mobile systemer, der optræder i forbindelse med internettet. Med udbredelsen af internettet, mobile enheder og trådløse netværk bliver flere og flere af de apparater, vi omgiver os med, forbundet til hinanden, og uanset hvor vi befinder os, vil vi forvente at have adgang til den nyeste information og at kunne arbejde og interagere med hinanden. Det stiller krav til, at vores it-systemer skal kunne behandle stigende mængder data og forskelligartede brugere effektivt og pålideligt, at de er sikret mod uautoriseret adgang til personlige eller på anden måde følsomme oplysninger, og er designet til de nye brugssituationer, internettet og mobile enheder giver mulighed for. Fagligt spænder uddannelsen derfor fra kommunikationsprotokoller og datasikkerhed i distribuerede og mobile systemer, over databaser, programmeringssprog og effektiv programmering, til systemudvikling, it-støttet samarbejde og mobile brugergrænseflader. Udover disse områder har du mulighed for frit at supplere fra IT-højskolens mange kurser og dermed skræddersy din uddannelse. Undervisningen varetages af dataloger og højtuddannede eksterne lektorer fra universiteter, it- og kommunikationsvirksomheder. Denne sammensætning betyder, at både international forskning og konkrete problemstillinger fra erhvervslivet inddrages i undervisningen. Der udbydes hvert semester mindst 30 kurser, der er relevante for Internetteknologi, spændende over de forskellige fagområder og forskellige niveauer. Dette betyder, at uanset hvilken adgangsgivende bachelorgrad du kommer med, kan du finde kurser der passer til dit niveau og interesseområde. Studerende uden programmeringserfaring kan begynde med et kursus i grundlæggende programmering, studerende med en bachelor i datalogi eller lignende kan begynde med specielt tilrettelagte videregående kurser. For eksempel udvikling af internetsøgemaskiner, XMLbaserede webservices, software til mobiltelefoner og PDA er, videnshåndtering i virksomhedder og digital forvaltning. Jeg underviser i kurset Netværk og Protokoller på Internetteknologi. Jeg har en baggrund som forsker indenfor verifikation af protokoller til kommunikation i datanetværk, og jeg synes det er spændende at beskæftige mig med fagets mere praktiske og anvendelige side i samspil med de engagerede studerende på IT-Højskolen. Kåre Jelling Kristoffersen Adjunkt, Afdelingen for Innovation IT-Højskolen i København 10 11

7 Multimedieteknologi Multimedieteknologi Eksempler: Jobfunktioner inden for udvikling af multimediesystemer og - afhængigt af din øvrige baggrund - anvendelse af disse inden for et fagområde, fx arkitektur, film, klinisk diagnose, digital TV, kommunikation og industrielle processer. Kandidatlinien i Multimedieteknologi giver dig mulighed for at specialisere dig inden for både anvendelsesmæssige og teoretiske områder af multimedieteknologien. Det kan være 3D billedbehandling til klinisk diagnose inden for hospitalsområdet, computergrafik/ animation til generering af filmsekvenser til fx visualisering af tidsforløb fra det kliniske eller industrielle område, analyse/syntese og automatisk genkendelse af tale, eller systemer der indeholder både lyd og billeder. Du lærer om systemer til optagelse, behandling, transmission og lagring af billeder, grafik, video, tale og lyd. Fagligt bygger linien på nu veletablerede videnskabelige grene som billedanalyse, automatisk mønstergenkendelse, lyslære, perceptionslære og geometrisk modellering. Du kan specialisere dig inden for bl.a. digital behandling af film, billedbehandling til klinisk diagnose, systemer med billeder og lyd samt mobile systemer, der er forskningsområder for IThøjskolens Innovationsafdeling. Eksempler på kurser: Introduktion til multimediesystemer, computergrafik, billedanalyse, signalbehandling, animation, digital behandling af film, virtual reality, tale og it-systemer. Hvis du ikke allerede kender et programmeringssprog, skal du lære et i første semester. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. IT-højskolen har et multimedielaboratorium under opbygning, hvor du kan arbejde med teletilstedeværelse, datamatsyn, computeranimation og meget mere. Eksempler: 3D rekonstruktion af medicinske billeder, computerbehandling af spillefilm, 3D computerverdener med 3D lyd, automatisk genkendelse af tale, software til syntese af lyd, automatisk genkendelse af objekter i billeder til anvendelse i robotter. 3D scanning kan anvendes til fx diagnose og planlægning af operation. Her vises 3D segmentering af ribben (grå), nyrer (blå), milt (lyseblå), lever (grøn transparent) og leverens blodårer (røde) ud fra et 3D CT-scan

8 Softwareudvikling Softwareudvikling Eksempler: Jobfunktioner inden for it-konsulentvirksomhed (rådgivning i it-spørgsmål, undersøgelse af kundens it-behov og fremlæggelse af forslag til itløsninger), systemudvikling (levering af løsning ud fra kundens behov) og softwareudvikling (primært programmering af systemets nye dele og andre tekniske ting). Kandidatlinien i Softwareudvikling giver dig mulighed for at lære mange forskellige ting, lige fra teoretisk datalogi og programmering af komplicerede ting til design af brugergrænseflader, der er lette at finde ud af, og styring af projekter, så man undgår it-skandaler. Du lærer at spænde fra det tekniske til det menneskelige. Eksempelvis skal du som programmør have sans for brugergrænseflader, projektledelse og samarbejde. Tilsvarende skal du som it-projektleder forstå de tekniske ting og programmering. Linien har to fagområder: Teknik (hvad sker der i computeren: fx programmering, test, databaser, sikkerhed og netværk) og Anvendelse og metode (hvordan udvikles software, og hvad skal det bruges til: fx design af brugergrænseflader, systemudviklingsmetoder, softwareprojektledelse). Eksempler på kurser: Systemudvikling, projektledelse, itstøttet samarbejde, databaser, avancerede algoritmer og datasikkerhed. Hvis du ikke kan programmere, skal du følge et kursus i grundlæggende programmering i første semester. Hvis du har gode it-forudsætninger, kan du vælge avancerede kurser med det samme. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. Eksempler: Mobiltelefon-service som viser, hvilket diskotek der har gang i den lige nu, sikker distribution af software hvordan, udvikling af grafisk editor for et specielt programmeringssprog, undersøgelse af hvorfor firma X s anskaffelse af stort administrativt system ikke var vellykket, effektiv beregning af nærmeste fælles forfader i et stort netværk, undersøgelse af hvad Business Intelligence reelt dækker i praksis. IT-højskolen giver de optimale rammer for at sammensætte et fagligt udfordrende speciale. Jeg kan drage nytte af min faglige profil fra HA og kombinere denne viden med, hvad jeg har lært om softwareudvikling på IT-højskolen. Jeg oplever IT-højskolen som en sprudlende cocktail, der uden alkohol virker som et rusmiddel på alle de studerende. Jesper var blandt det første kuld studerende, der blev dimittender fra IT-højskolen sommeren Jesper Søndergaard Jensen 24 år, HA Specialestuderende på Softwareudvikling 14 15

9 Tværfaglig IT-udvikling Tværfaglig IT-udvikling Eksempler: Jobfunktioner inden for design, systemudvikling eller softwareudvikling med særligt kendskab til en udvalgt branche. Kandidatlinien i Tværfaglig IT-udvikling henvender sig til dig, der ønsker at kombinere din bachelorbaggrund med en it-specialisering. Du får kompetencer inden for udvikling og konstruktion af software og i analyse af organisatoriske betingelser og behov for it-anvendelse inden for en udvalgt branche. Linien sigter mod at give den enkelte sin egen faglige profil, hvor du bliver it-specialist inden for en udvalgt branche, fx inden for biologi, kommunikation, uddannelsessektoren, sundhedssektoren, økonomi eller jura. Hvis du fx er bachelor i historie, kan du specialisere dig i billeddatabaser til historisk forskning. Eller hvis du er farmaceut, kan du specialisere dig i it-løsninger inden for medicinalindustrien Undervisningen foregår på Roskilde Universitetscenter. Eksempler på kurser: Databaser, systemudvikling i organisationer, objektorienteret programmering og digital kommunikation i og mellem maskiner. Hvis du ikke har programmeringserfaring, skal du i første semester følge kurser i indledende programmering, begreber og redskaber i programmering samt interaktive systemer og projektledelse. Du kan kombinere med kurser fra de andre linier. Tværfaglig IT-udvikling kræver, at du kan sætte dig ind i problemstillinger inden for andre fagområder og udvikle it-løsninger, som kan anvendes af disse fagområders specialister. Linien lægger derfor særlig vægt på problemorienteret projektarbejde i grupper med det mål at opnå kvalifikationer til teamwork og projektstyring samt evne til problemformulering og til at lokalisere og analysere specifikke problemkomplekser. Eksempler på projekter: Kravspecifikation for musikkonservatoriet, visitationssystem til socialforvaltning, musikbrowser til interaktiv radio, it-strategi for Novo Nordisk international marketing. De studerende på linien kommer fra meget forskellige baggrunde, så gruppearbejdet bliver endnu mere spændende, fordi hver især bidrager med forskelligt input. I nogle kurser skal vi lave et projekt i en virksomhed, og her er der rig mulighed for at kombinere med ens interessefelt. Det er meget inspirerende. Henriette Günther Sørensen 27 år Jon Jagd Christensen 26 år Begge BA i forhistorisk arkæologi og kulturhistorie og kandidatstuderende på Tværfaglig IT-udvikling 16 17

10 Enkeltfagskurser (gæstestuderende) Hvis du er kandidatstuderende ved en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du blive optaget som gæstestuderende ved IT-højskolen. Du kan følge et enkelt kursus eller to, eller du kan tage et helt semester hos os. IT-højskolen kan give dit studium en relevant it-drejning og en ekstra it-dimension, og du får mulighed for at opleve vores spændende studie- og forskningsmiljø. Du læser måske jura og vil gerne supplere din uddannelse med viden om internetjura. Eller du læser sprog og ønsker at lære mere om de særlige krav, der stilles til formidling via elektroniske midler. Eller du læser noget ganske andet og kan se, at IT-højskolen har et kursus, der passer ind i din ønskede studieprofil. Det er en forudsætning, at du har en bacheloruddannelse, er kandidatstuderende og kan få dit studienævns forhåndsgodkendelse af en studieaktivitet på IT-højskolen. Se på hvilke kurser vi udbyder som enkeltfag til kandidatstuderende, og hvordan og hvornår du søger om optagelse som gæstestuderende. Forskning - ph.d. Hvis du er færdiguddannet kandidat eller er godt i gang med din kandidatuddannelse og gerne vil forske i it og forfølge en akademisk karriere, kan du blive ph.d.-studerende ved IT-højskolen. IT-højskolen har fire forskningsafdelinger og et levende forskningsmiljø, som byder på mange forskelligartede forskningsprojekter og mulighed for endnu flere. Vi giver her nogle eksempler på igangværende ph.d.-projekter ved IT-højskolen. I mit ph.d.-projekt, som foregår i samarbejde med Tandlægeskolen, beskæftiger jeg mig med medicinsk billedbehandling. Jeg kigger på billeder af børns kæber for at finde ud af, hvor symmetriske de er. Er børnenes kæber asymmetriske, kan det skyldes et skævt kranie, og det kan i nogle tilfælde medføre, at barnet bliver hjerneskadet. Jeg bruger i høj grad matematikken i min forskning med digital billedbehandling. Nanna Glerup 26 år Bachelor i datalogi og fysik Ph.d.-studerende Mit projekt går ud på automatisk at generere programmer ud fra såkaldte statecharts, som er visuelle beskrivelser af apparaters opførsel. Statecharts benyttes typisk til at beskrive mobiltelefoner, mp3- spillere, mikrobølgeovne og tilsvarende computerstyrede apparater. I mit arbejde genererer jeg kompakte og effektive programmer, som egner sig til batteridrevne apparater, der ofte har begrænset hukommelse og processorkraft. Andrzej Wasowski 26 år Datalog fra Polen Ph.d.-studerende Jeg forsker i cyborgs og har altid været fascineret af den dobbelthed, der ligger i, at man formes af det, man skaber. Det autonome menneske står ikke udenfor de stadig mere vidtgående teknologier det skaber, men formes selv i lige så høj grad af disse. Et paradoks måske, men i hvert fald en udvikling som i en pågående sammensmeltning mellem menneske og teknologi løbende ændrer mennesket og dets selvforståelse. Det sker ikke kun gennem forestillinger og konkretiseringer, der stammer fra teknovidenskaben selv, men også i samspil med fx mainstreamkulturelle refleksioner som science fiction-film. På IT-højskolen underviser jeg desuden i faget Teknologos teknologi i kontekst, hvor relationen mellem menneske og teknologi behandles i et kulturhistorisk såvel som filosofisk perspektiv. Gert Balling 38 år Cand.mag. i Film- og Medievidenskab samt Moderne Kultur og Kulturformidling Ph.d.-studerende 18 19

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Læs IT på universitetsniveau. Master Diplom Enkeltfag. Deltidsundervisning. www.it-c.dk. Åben Uddannelse

Læs IT på universitetsniveau. Master Diplom Enkeltfag. Deltidsundervisning. www.it-c.dk. Åben Uddannelse Læs IT på universitetsniveau Deltidsundervisning IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Åbent dagligt kl. 10-12, tirsdag tillige kl. 17-19

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i SOFTWAREUDVIKLING itu.dk/bachelor BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING Som studerende på Softwareudvikling tager du de første skridt mod en fremtid, hvor du skaber

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT -

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION DIN DIGITALE FREMTID Synes du, det er spændende at arbejde med digitale medier? Vil du gerne udfordre og designe de digitale medier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Rolf Fagerberg Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Studiestart, 1. september, 2014 1 / 15 Hvad arbejder du med bagefter?

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER LEDELSE AU i Ledelse AU i international handel og markedsføring SERVICE, PRODUKTION, IT, BYGGE OG ANLÆG MV. AU i informationsteknologi (DIO I, DIO II) AU i HR AU i

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering) Studieordning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

Anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i datalogi

Anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i datalogi Anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i datalogi Andrzej Filinski Studieleder DIKU Business Club HR-møde 8. oktober 2015 Baggrund: Studieordningen fra 2009 Gennemgribende revision af uddannelsen

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Kommunikation/It

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi

Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Uddannelsesspecifik studieordning for bachelorog kandidatuddannelsen i Datalogi Godkendt af dekanen for den 29. april 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 1 1

Læs mere

GØR SOM DANSKE BANK, VISMA CONSULTING, MOMENT, MOIXA, REGION MIDTJYLLAND, ACCENTURE M.FL. ANSÆT EN MEDIALOG

GØR SOM DANSKE BANK, VISMA CONSULTING, MOMENT, MOIXA, REGION MIDTJYLLAND, ACCENTURE M.FL. ANSÆT EN MEDIALOG GØR SOM DANSKE BANK, VISMA CONSULTING, MOMENT, MOIXA, REGION MIDTJYLLAND, ACCENTURE M.FL. ANSÆT EN MEDIALOG SØGER DU EKSPERTER INDEN FOR BRUGERINVOLVERENDE DESIGN, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER OG SOFTWAREUDVIKLING?

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere