Tandplejen. Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejen. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Tandplejen Årsrapport 2008

2 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen s. 5 Effektivisering af administrative arbejdsgange. s. 6 Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i Omsorgstandplejen. s. 7 Organisationsudvikling på tandreguleringsområdet s. 7 Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde s. 9 Omsorgstandplejen s.12 Specialtandplejen s.12 Tandlægekonsulenten s.13 Personalepolitisk regnskab: - Kompetenceudvikling og vidensdeling s.14 - Personalet, herunder aldersfordeling s.15 - Sund arbejdsplads s.16 - Trivselsundersøgelsen s.16 - Senioraftaler s.17 - Fravær s.17 - Tandplejens MED s.18 Elektronisk kommunikation med borgerne s.18 Sikkerhedsarbejde og bygninger. s.19 - Arbejdsmiljø - Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM Bilag: s Tandplejens Aftale 2008 s Kompetenceplan for Omsorgs- og Specialtandpleje s Retningsgivende dokumenter s.27 Forsidefoto: De gamle ikoner, Karius og Baktus, er stadig populære hos børnene. Se flere billeder fra Sunde dage i Greve inde i Årsrapporten. 1

3 Indledning. Årsrapport 2008 har til formål at tegne et billede af de aktiviteter, der var specielle for året Dén del af vores kærneydelse, som er forebyggelse, undersøgelse og behandling af børn og unge og 270 omsorgspatienter ligger i faste og stabile rammer på et højt kvalitetsniveau og afspejles i Årsrapporten primært i en række nøgletal. Specialtandplejen, som vi overtog fra Amtet januar 2007, er i stadig udvikling. Udfordringen, både fagligt og organisatorisk, er at opbygge og udbygge Specialtandplejen. I 2008 også med forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. En del af de borgere, som er omfattet af Specialtandplejen, er karakteriseret ved ikke at kunne opsøge tandpleje selv. Vores opgave er derfor at komme til dem, og dernæst at få dem til at komme til os. Læs mere om Specialtandplejen på side 5 og 12. Tandreguleringen er nu lykkedes med det organisationsudviklingsprojekt, vi startede i marts Undervejs har vi været udfordret af et skift i specialtandlægestillingen 1. januar Vi har brugt Lean-principper til udvikling af arbejdsgangene og LEON-princippet til delegering af arbejdsopgaverne. Læs mere på side 7. Medarbejderne trives med de nye opgaver, som giver udfordringer og nye kompetencer. Det er med til at holde på de erfarne medarbejdere og tiltrække nye. Se mere om det personalepolitiske regnskab på side 14. Tandplejen har brede samarbejdsflader i hele Greve Kommune, da vi både har Børne- og Ungetandpleje, Omsorgstandpleje og Specialtandpleje. Vi arbejder tæt sammen med tværfaglige samarbejdspartnere fra flere Centre. Vores gode samarbejdsrelationer til de tværfaglige samarbejdspartnere er en uundværlig del af at nå vores mål for børn, unge, ældre og syge. Ida Lichtenberg Greve, marts

4 Nøgletal. Børn og unge 0 og 18 år: År Antal Tilslutningsprocent 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % Heraf er 165 børn og unge fra andre kommuner, som har valgt Greve Kommunes Tandpleje. Valgfrihed: 0 til 18-årige, der har valgt Tandplejen: 98,3 % 0 til 18- årige, der har valgt privat tandlæge eller anden kommunal tandpleje: 1,7 % Omsorgspatienter: År Antal Pris pr. patient Den stigende pris pr. omsorgspatient afspejler at flere og flere har bevaret deres egne tænder. Det betyder større udgifter til tandbehandling. De økonomiske nøgletal. De nyeste ECO-tal for regnskab 2007 viser, at vi har en lavere pris pr. barn, når vi sammenligner os med både vores sammenlignings/benchmarking- kommuner (Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Hillerød, Hj. Tåstrup) og hele landet: Pris pr. barn: Greve Kommunes Tandpleje Sammenlignings-gruppen: Hele landet Gentofte Gladsaxe, Greve Helsingør, Hillerød, Hj. Tåstrup ECO-tallene viser også, at Greve har flere patienter pr. ansat: Specielt antal patienter pr. tandlæge som er 32% højere end sammenligningskommunerne og 23% højere end hele landet. Tandplejen i Greve har igennem de sidste 11 år arbejdet efter LEON-princippet (Laveste Effektive Omkostnings Niveau), og i takt med naturlig afgang har vi erstattet tandlæger med tandplejere eller klinikassistenter. Patienter pr. tandlæge Greve Kommune Sammenligningskommuner Hele landet Patienter pr. heltidsansat: Greve Kommune Sammenligningskommuner Hele landet Antal patienter pr. tandlæge 1351 Greve 1022 Sammenlignings kommuner 1095 Hele landet

5 Tandsundheden i 2008: Andel af 7-årige børn uden huller i mælketænderne: Greve Hele landet 67 % 61 % Andel af 15-årige uden huller i de blivende tænder: Greve Hele landet 65 % 47 % Den procentvise andel af 15-årige med 0 eller max. 4 flader med huller: Greve Hele landet 94 % 83 % Det er udtryk for en meget god tandsundhed at have maksimalt 4 flader med huller. Undersøgelses-intervallerne. Ved hjælp af et statistikmodul i de elektroniske journaler, kan vi nu dokumentere, hvor længe der går mellem undersøgelserne. Vi har i mange år indkaldt de fleste børn med 12 måneders interval. Tandsundheden i Greve er nu så god, at en del af børnene ikke behøver at komme til undersøgelse før der er gået 15 måneder. Det skal understreges, at man godt kan få ekstrakontroller af specifikke problemer ind i mellem undersøgelserne. Ved løbende at lave denne statistik, kan vi følge med i, om vores planer med at forlænge intervallerne for nogle af børnene, rent faktisk udføres. På grafen ses at 61,4% af børn og unge undersøges med måneders interval. 4,8% af børn og unge ses med 6 måneders interval eller mindre. Hér taler vi om risikogruppen. Intervallængder pr. 1. marts Antal Måneder 4

6 Evaluering af Tandplejens aftale 2008 Tandplejens budget for 2008 blev i august beskåret med kr. Vi har lagt besparelsen på konti, der ikke berører Fokusområderne. Aftalen ses i Bilag 1. Projekt 1: Sundhedsfremme og forebyggelse for sindslidende og udviklingshæmmede. 1. Handleplanen blev besluttet af ledergruppen september Kommunikationsplan er udarbejdet september Handleplanen for Efterår 2008 ser ud som følger: Børn med fysisk og psykisk handikap: Skelbakken.: Møde er afholdt med personalet. Undervisningsplan og indhold er aftalt til januar Tilbud til institutionen om hjælpemidler. Bugtskolen: Kontaktperson er kontaktet. Møde aftalt med hele lærergruppen jan Strandskolens 20 D, H og S klasser: Møde er afholdt. Aftalt undervisning af personale og undervisning af børn i januar Havanna Klub (tidligere Åsager). Kontakt til leder. Møde aftalt til december Gersagerskolens G-klasser er undervist 2 gange. Tjørnelyskolens autistklasse. Aftalt ny kontakt i Der er undervist: 17 børn ud af 65 = 26 %. Ved hvert tandlægebesøg på klinikken er der udført individuelle forebyggende aktiviteter. Voksne udviklingshæmmede: Elsehus: Der er etableret individuel vejledning af personalet om den enkelte beboer. Tilbud til institutionen om hjælpemidler. Voksne sindslidende: Hedelund: Møde er afholdt. Der er aftalt nyt møde med kontaktpersonen i januar Handleplan for 2009: Børn med fysisk og psykisk handikap: Undervisning af Skelbakkens personale. Undervisning af Bugtskolens børn. Undervisning af Strandskolens personale og børn. Undervisning af børn i Havanna Klub. Undervisning af Tjørnelyskolens autistklasse. 5

7 Voksne sindslidende: Hedelund: Informationsmøde i Hedelunds Klub Mosaik forår Sundhedskonsultationer udskydes på grund af besparelser. Informationsmøde i efteråret 2009 udskydes på grund af besparelser. Kommunikationsplan: gøres mere brugervenlig og synlig vedr. Specialtandplejen. Er sket. Specialtandplejen gøres mere synlig på Er sket. Telefonisk og elektronisk henvendelse til alle berørte institutioner. Er sket. Indlæg i Hedelunds brugerblad. Evt. brug af internt TV. Afventer besøg i klubben forår Pjece gives med hjem til forældrene om undervisningens indhold. Er sket. Tandplejens ledergruppe har besluttet, at det forebyggende arbejde for børnene i Specialtandplejen indarbejdes som driftsopgave fra januar På grund af besparelser på budget 2009 på Specialtandplejens område, vil udviklingen af det forebyggende arbejde for de sindslidende voksne foregå i en langsommere takt end planlagt. Projekt 2: Effektivisering af administrative arbejdsgange ved hjælp af elektroniske journaler og aftalebog. 1. Den nye version af de elektroniske journaler, TMTand, som indeholder tandreguleringsjournaler skulle have været implementeret i august Da der har været og stadig er mange fejl i den nye version afventer vi ibrugtagning af tandreguleringsjournalen til efterår Der er besluttet 3 administrative områder, der kan effektiviseres: a. Papirjournaler tages frem ved dagens start og sættes på plads ved dagens slutning, samt flytning af journaler mellem de 3 klinikker skal bortfalde. b. Håndskrivning af indkaldekort, samt rykkerkort og rykkerbreve automatiseres. c. Indkaldelse og tilrettelæggelse af introduktionsmøderne automatiseres. 3. Det er svært at måle effektivitetsforbedringen i tal, da vi ikke som udgangspunkt har nøjagtige tidsangivelser på de enkelte opgaver. a. Klinikassistenterne oplever det som en stor lettelse, ikke at skulle finde journaler frem og sætte dem på plads igen hver dag. Der er sparet ca. 7 % af kontorklinikassistenternes administrationstid svarende til ca. 1 time om dagen. Flytning af papirjournaler mellem klinikkerne er stort set ophørt i takt med indførelsen af elektroniske journaler. b. Håndskrivning af indkaldekort og rykkerkort har gennem årene været udført af mange klinikassistenter ind i mellem, når der var tid. Nu varetages det af kontorklinik- 6

8 assistenterne. Det kræver koncentration at lave det, men til gengæld tager det kortere tid. Der er sparet ca. 0,6 % af klinikassistenternes administrationstid, svarende til ca. 1 time om ugen. Rykkerbreve kan ikke automatiseres. c. Tandplejerne administrerede indkaldelse af introduktionsmøderne. Det var et tidskrævende arbejde. Nu laves indkaldelser og administration elektronisk og varetages af kontorklinikassistenter. Dermed er der frigjort behandlertid hos tandplejerne. Samtidig kan kontorerne give bedre service til forældrene i forbindelse med afbud. Der er sparet ca. 9 % af tandplejernes tid, svarende til ca. 1 time om ugen. Kontorklinikassistenterne bruger kun 0,4 % mere tid på denne opgave. Projekt 3: Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i Omsorgstandplejen. 1. APV er udarbejdet og godkendt af ledergruppen d. 16.juni Der er indkøbt mobilt udstyr, så alle 4 plejecentre har udstyr stående på plejecentret. Dermed undgår medarbejderne de tunge løft, når udstyret ellers skulle transporteres ud på plejecentrene. 3. Der er kontakt til Hedebo Plejecenter med henblik på at overtage et bedre klinikrum, eller forbedre det eksisterende rum. Dette forventes at ske i foråret Organisationsudvikling på tandreguleringsområdet. Baggrund Der har i en årrække været mangel på specialtandlæger i Danmark. Denne mangel vil i løbet af de næste 5-10 år blive væsentlig større p.g.a generationsskifte indenfor denne faggruppe. Sundhedsstyrelsen har i en rapport fremhævet, at de kommunale tandplejer bør kunne tilrettelægge deres tandregulering, så man udnytter dén kapacitet, der er, bedre. Tandplejens tjenestemandsansatte specialtandlæge fik 1. marts 2005 andet arbejde. Tandplejen mente, at det var nødvendigt, at udnytte denne mulighed til at afprøve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at organisere tandreguleringen på en anden måde. Formål: For at gøre Greve Kommunes Tandpleje mindre sårbar overfor den nuværende og fremtidige mangel på specialtandlæger og således afprøve, om det er muligt at organisere tandreguleringen i Greve Kommunes Tandpleje med færre specialtandlægetimer og samtidig opkvalificere det nuværende tandplejepersonale. 7

9 Projektmål: 1. Konkret vil det betyde, at specialtandlægen udelukkende laver de opgaver, som kun hun kan lave. 2. Ved at opkvalificere medarbejderne, og dermed give mulighed for personlig og faglig udvikling og ved at give dem størst mulig kompetence og ansvar, samt udnytte deres uddannelse fuldt ud. 3. Ved at udvikle og afprøve nye måder at gøre tingene på. 4. Ved at udnytte ny teknologi (elektroniske journaler og aftalebog), hvor det giver bedre effektivitet. 5. Ved at ændre administrative og kliniske arbejdsgange, så det bliver mere rationelt. Du kan læse mere om projektet i Årsrapporterne fra 2006 og Resultater i 2008: 27 % af 9. klasserne har modtaget tandreguleringsbehandling, hvilket svarer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi klarer nu tandreguleringen for børn med ½ specialtandlæge. Det er 30% mindre end den almindelige normering på landsplan. Opkvalificering af medarbejderne til de nye opgaver: Effektiviseringen er opnået ved at planlægge arbejdet på nye måder. Vi har brugt Lean-principperne og lavet patientflow-diagrammer. Klinikassistenterne er blevet opkvalificeret, så de kan udføre mange patientopgaver, så vi dermed kan få et større patientflow. Der er også givet mulighed for at tandreguleringen kan bruge flere klinikstole, dermed kan tilsætningen af patienterne blive mere fleksibel, hvilket også øger effektiviteten. Patienttilfredsheden er øget væsentligt med de nye tiltag. Ny elektronisk teknologi: Da den nye version af de elektroniske journaler har været behæftet med mange fejl, har vi besluttet at udskyde tandreguleringens overgang til elektroniske journaler til efterår Normeringen på tandreguleringen var i 2008: ½ specialtandlæge. 2,4 tandplejere. 3,8 klinikassistenter. 8

10 Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Introduktionsmøde til Tandplejen: Tandplejen har lavet sine introduktionsmøder som sædvanligt i forlængelse af Sundhedsplejens mødregrupper. Det vil sige, når børnene er ca. 5 måneder. Derudover har vi deltaget i følgende specialgrupper en god start, unge mødre, tvillingegruppen samt en præmaturgruppe. Disse besøg prioriteres højt, da vi hér på et meget tidligt tidspunkt kan give sundhedsfremmende information og dermed forebygge uvaner i at opstå, samt opfange de problemer der allerede måtte være opstået. Det sundhedsfremmende arbejde starter før de første tænder. Forældrene er målgruppen, når det drejer sig om de små og mindre børn. Forbruget af søde læskedrikke er steget markant de senere år over hele landet, og ifølge en kostundersøgelse foretaget af Fødevarestyrelsen indtager børn i alderen 4-14 år i gennemsnit knap 3,5 liter sodavand og saftevand om ugen. Det vil sige, at det store forbrug starter tidligt og er tæt knyttet til forældrenes eget forbrug af læskedrikke. Forbruget har allerede nu resulteret i en betydelig stigning i antallet af børn med alvorlige syreskader på tænder. En videnskabelig undersøgelse, som Tandplejen i Århus og Århus Tandlægeskole har gennemført, dokumenterede betydelige og blivende emaljeskader hos op mod hvert 6. barn. Syreskader er uoprettelige. Emaljen kan ikke genskabes, og derfor er forebyggelse den eneste vej frem. Det er vigtigt at oplyse forældrene om et fornuftigt indtag af søde læskedrikke. Tandplejerne, som planlægger og udfører det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, koordinerer indsatsen og informationerne med vores kolleger i Center for Sundhed. Tandplejen ønsker et tæt samarbejde med forældrene omkring børnenes tandsundhed. Det er vores erfaring, at det er en fordel for barnets tandsundhed, at forældrene er med til undersøgelsen både med hensyn til tandbørstning, forebyggelse af huller og syreskader. 9

11 Omlægning og digitalisering af undervisningen, Fra næste skoleår omlægger Tandplejen vores undervisning i skolerne. Fremover vil vi undervise i 3.klasse og 6.klasse i stedet for børnehaveklassen. Vi vil desuden undervise i 9.klasse i stedet for 8.klasse. Grunden til at vi flytter undervisningen fra børnehaveklassen til 3. klasse er, at i de små klasser er det forældrene, der børster børnenes tænder. Børnene ikke har motorik til det, før de er ca. 10 år. Derfor skal vi ikke lære børnehaveklassebørnene at børste tænder. Det skal vi lære forældrene, når de kommer med deres barn på tandklinikken. Fremover vil undervisningen på skolerne indeholde: 3.klasse: Projektet 3.klasse rejser børster. Målet er, at børnene får færre huller, sundere tandkød og mindre risiko for syreskader. Dette opnås ved at styrke børnenes motoriske tandbørstefærdigheder. Undervisningen gennemføres foråret Børn op til ca. 10 år skal have hjælp af forældrene til tandbørstningen. 6.klasse: Undervisning om syreskader. Tandplejen vil undervise børnene i 6.klasse om syreskader, da vi har konstateret, at dette er et stødt stigende problem. Undervisningen gennemføres foråret klasse: Tandplejens undervisning i de store klasser vil indeholde generel viden om tandforhold. Undervisningen gennemføres efteråret Vi er i fuld gang med at digitalisere undervisningsmaterialet, så Tandplejen også på dette område fremstår som en moderne virksomhed med PowerPoint -præsentationer i stedet for de gammeldags lysbilleder. Store legedag i Hundige. Tandplejen deltog også i dette projekt. Den individuelle forebyggende undervisning. Det behovsorienterede, individuelle forebyggende arbejde ved stolen udføres løbende. Klinikassistenterne udfører nogle af disse opgaver, når det praktisk passer ind i dagligdagen. Det individuelle forebyggende arbejde består af samtaler med børn, unge og deres forældre om, hvordan de bedst passer på deres tænder. Vi instruerer i tandbørstning og/ eller brug af tandtråd. Derudover bliver der lakeret kindtænder og udført fluorbehandlinger efter behov. 10

12 Sunde dage i Greve Det største sundhedsfremmende arrangement i 2008 var Sunde dage i Greve arrangeret af Center for Sundhed. Der var utrolig mange besøgende i og omkring Tandplejens telt, og stor interesse for vores udstilling og aktiviteter. Så er medarbejderne klar i boden! Den store børste fik børstet mange børn! Karius og Baktus var bare så søde Plancherne med sukkerindhold blev flittigt studeret. Der var instruktion i tandbørstning på brøleren! og æbleløb, hvor børnene fik æblerne med hjem. 11

13 Omsorgstandplejen. Kommunen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Loven sigter mod, at omsorgstandplejetilbudet ydes til personer, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. Det er karakteristisk, at personkredsen har vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem, og da patienternes funktionsnedsættelse oftest er overvejende fysisk, har de vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik. Det er desuden karakteristisk, at personkredsen har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje. 273 borgere har været tilmeldt Omsorgstandplejen i I en kommune af Greves størrelse burde der være omkring 600 tilmeldt Omsorgstandplejen. Tandplejen arbejder sammen med Pleje og Omsorg for at sikre, at flere modtager dette tilbud, som de er berettiget til. Det er en landsdækkende tendens, at de ældre har bedre og bedre tænder og derfor beholder deres egne tænder højere op i alderen. Det betyder at tidsforbruget og udgifterne til behandlingerne stiger. Se nøgletal på side 3. Da antallet af behandlinger øges betyder det, at problemerne med arbejdsmiljøet også bliver større. Vi har haft fokus på arbejdsstillingerne og de tunge løft af mobilt udstyr. I 2008 blev der investeret i mere mobilt udstyr, så alle 4 plejecentre har mobilt tandlægeudstyr stående. Dermed skal medarbejderne kun bære rundt på det tunge udstyr ved hjemmebesøg. Specialtandplejen. Den 1. januar 2002 blev amterne pålagt at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til personer, der primært på grund af sindslidelser eller udviklingshæmning ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud i Voksentandplejen, Omsorgstandplejen eller Børne/Ungetandplejen.. Som led i opgave- og strukturreformen blev specialtandplejen overført til kommunerne Ud over de nævnte persongrupper skønnes gruppen for specialtandpleje at omfatte visse personer med cerebral parese (spastisk lammelse), autisme samt andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, eksempelvis visse sklerosepatienter. Loven sigter imod, at specialtandplejetilbudet ydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandikaps. Det er endvidere karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af målgruppen vil være indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger / boformer efter serviceloven eller regionale almene ældreboliger. På grund af målgruppens adfærd og sygdom, vurderes denne at have særlige problemer, der medfører at hverken almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen kan benyttes. Målgruppen har derfor behov for særlig behandlingsmæssig støtte, herunder også generel anæstesi, for at kunne gennemføre almindelig tandplejebehandling. 12

14 Specialtandplejen er under opbygning og i stadig udvikling. Det er en spændende udfordring, både fagligt og organisatorisk. I 2008 påbegyndte vi også forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. (se side 5). En del af de borgere, som er omfattet af Specialtandplejen er karakteriseret ved ikke at kunne opsøge tandpleje selv. Det er i løbet af 2008 lykkedes at få flere af de omfattede borgere til at modtage tandbehandling. Antallet af borgere behandlet i Specialtandplejen steg fra 80 til 120 i løbet af En vigtig del af arbejdet er at brede information ud om Specialtandplejens tilbud til vores tværfaglige samarbejdspartnere i Greve Kommune. Behandlingerne kræver stor fleksibilitet af medarbejderne, og det er en stor tilfredshed, at det lykkes. Tandlægekonsulenten. Kommunen skal ansætte en tandlægekonsulent, som tandfagligt skal vurdere indkomne ansøgninger om sociale tilskud til tandpleje i henhold til følgende love: Helbredstillæg: Lov om Social Pension (folkepensionister) 14a Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension mv. 18 Personligt tillæg Lov om Social Pension (folkepensionister) 14 lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension mv. 17 stk. 2 Kontanthjælp: Lov om aktiv Socialpolitik 82 Lov om integration 36 I Greve Kommune har Tandplejen i 34 år varetaget konsulentopgaven. I 2008 blev der behandlet ansøgninger for 4 mill. kr. og bevilget 2,5 mill.kr. (62 %. ). I forhold til det ansøgte beløb, har Greve Kommune sparet godt 1,5 mill.kr. Der er behandlet i alt 258 ansøgninger. En lille stigning i forhold til 2007, hvor antallet var 239. Afdeling Ansøgt beløb Anbefalet beløb Antal sager Bevillings % Arbejdsmarked kr kr ,1 % Pension kr kr ,7 % Total kr kr % Der er indkaldt 44 borgere til visitation i forbindelse med ansøgninger. Arbejdet som tandlægekonsulent er tidskrævende, og Tandplejen bruger 0,2 tandlæge fordelt på 2 tandlæger og 0,1 klinikassistent til opgaven. Pr. 1. okt yder Sygesikringen tilskud til plastfyldninger i kindtænder, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning for anvendelse af fyldningsmaterialer. Plastmaterialer skal fremover være det primære materialevalg til tandfyldninger. Det betyder, at antallet af plastfyldninger vil stige markant, og da de er dyrere end sølvamalgamfyldningerne, vil Greve Kommunes udgifter til tandbehandling stige fremover. 13

15 Personalepolitisk regnskab. Kompetenceudvikling: Tandreguleringen. Tandplejerne og klinikassistenterne på tandreguleringen har fået nye kompetencer, da den nye specialtandlæge har undervist dem i nye metoder. Specialtandlægen har også afholdt 2 temamøder for alle tandlæger og tandplejere med undervisning i indførelsen af nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen. Hele tandreguleringsholdet har sammen været på kursus i nye behandlingsmetoder. 1.hjælp. 2 medarbejdere har været på opfølgningskursus af ½ dags varighed, da de var på barsel, da Tandplejens øvrige medarbejdere var af sted. Røntgenkurser. Vi har haft fokus på røntgenoptagelser i Det er en meget vigtig del af god diagnostik og behandling, at der tages røntgenbilleder af høj kvalitet. En lektor fra Århus tandlægeskolen underviste 1 dag i de store røntgenbilleder. Alle klinikassistenter har været på ½ dags kursus i optagelse af og fejlfinding på de almindelige røntgenbilleder. Kurset var så stor en succes, at vi i 2009 vil følge op med endnu ½ dag. Syreskader: Da antallet af syreskader er stærkt stigende hos børn og unge, valgte vi, at alle tandlæger og tandplejere deltog i et fælleskommunalt seminar om dette. Vi har efterstående brugt idéerne fra dette seminar til at udarbejde en handleplan for forebyggelse af syreskader. Omsorgs- og Specialtandpleje: 8 medarbejdere fra Omsorgsholdet var på heldagskursus om snitflader mellem Omsorgs- og Specialtandpleje, samt profylakse i Specialtandplejen. 7 medarbejdere fra Omsorgsholdet var på kursus om dilemmaet: tvang eller omsorg. Kontorklinikassistenterne var på kursus i håndtering af vanskelige personer. Øvrige tandfaglige kurser: Enkelte medarbejdere har deltaget i kurser indenfor følgende områder: Bidfunktion. Manglende tandanlæg. Rodbehandlinger. 14

16 Vidensdeling. For at dele Tandplejens samlede faglige viden og erfaring samles tandlæger og tandplejere på 4 årlige møder, for at udveksle faglige erfaringer og kvalitetsudvikle vores materialer og metoder. I 2008 har følgende emner været drøftet: Journalføring. Røntgendiagnostik. Fluorosediagnoser. Ny bekendtgørelse om røntgenforklæder. Spiseforstyrrelser. Klinisk Oral Fysiologi. Guidelines for vågen sedering. Elektroniske journaler. Tandregulering. Narkosehenvisning. Behandling af manglende tandanlæg. Arbejdsgangen ved taptænder. Forebyggelse af syreskader. Engangs luftspidser. Pladsholdere og guided eruption. Personalet. Udover lederen af Tandplejen og lederen af sekretariatet er der følgende medarbejderne: 8,8 tandlæger, hvoraf 2 er filialledere og tandlægekonsulenter og én er faglig leder af Omsorgs- og Specialtandplejen. 5,4 tandplejere, hvoraf én er faglig leder af det forebyggende arbejde. 24 klinikassistenter. ½ specialtandlæge er konsulentansat og faglig leder af tandreguleringen. I alt 42 medarbejdere. Efter overtagelsen af Specialtandplejen, som rent fagligt lapper ind over Omsorgstandplejen, har det været nødvendigt at præcisere kompetenceplanen i Omsorgstandplejen og Specialtandplejen. Den ses i bilag Aldersfordeling 2008 Antal Alder 15

17 Sund arbejdsplads. Baseret på de gode erfaringer vi har fra de foregående år, fortsatte vi med følgende aktiviteter i 2008: En sommerskovtur for at fremme det sociale fællesskab. Deltagelse i DHL-stafetten sammen med mange andre fra Greve Kommune. Medarbejderne deltager i kampagnen: Vi cykler på arbejde. En del medarbejdere udnytter rabatordningen med firmakort i svømmehal og motionscenter. Det psykiske arbejdsmiljø er velfungerende, men det kommer ikke af sig selv. Vi prøver alle at medvirke til trivslen på arbejdspladsen ved at være gode kolleger, og ved løbende at tage små konflikter op, så de ikke vokser sig store. Trivselsundersøgelsen i Greve Kommune. 97 % af Tandplejens medarbejdere svarede på spørgsmålene i Trivselsundersøgelsen. Det generelle billede af Tandplejens trivsel var uhyre positivt og med forbedringer fra sidste gang. Der er generelt tilfredshed med jobbet, arbejdsopgaverne, samarbejdet og vurderingen af ledelsen. I forhold til udviklingen siden 2006 er der tale om en fastholdelse af et generelt højt niveau eller en yderligere stigning i tilfredsheden. Tandplejens MED har drøftet resultaterne og var yderst tilfredse. I Handleplanen for opfølgning af Trivselsundersøgelsens resultater anbefalede MED, at vi fortsætter med følgende trivselsfremmende tiltag: 1. Personlig og faglig udvikling for alle. 2. Muligheder for at tilpasse arbejdsliv og privatliv. 3. Uddelegere ansvar og omlægge arbejdsopgaver mellem faggrupperne. 4. Tage konflikter i opløbet. 5. Bruge assertiv kommunikation, som vi har lært. 6. Mulighed for jobrotation. 7. Sociale arrangementer for hele personalet. 8. Gode muligheder for medindflydelse. 9. Arbejde med at respektere hinandens forskelligheder. 10. Være hjælpsomme overfor hinanden. 11. Være åbne for nye idéer. 12. Give gode muligheder for seniorordninger og orlov. Personaleomsætningen. Tandplejen ansatte 3 nye medarbejdere i Økonomien kom fra Specialtandplejen og fra frigjorte midler fra seniorordninger. Vi ansatte 0,8 tandlæge, 1 tandplejer og 0,8 klinikassistent. 2 medarbejdere var så uheldige at være langtidssyge. Den éne p.g.a. en brækket fod og den anden med en diskosprolaps. Deres fravær blev dækket af en vikar, som vi forinden havde haft ½ år i løntilskud, og som vi var meget glade for. En medarbejder har haft orlov uden løn i 1 dag om ugen p.g.a. barns kroniske sygdom. 16

18 En tandplejer på tandreguleringen, som arbejdede 2 dage om ugen, sagde sin stilling op. Tandplejens personalepolitiske holdning er, at vi så vidt det overhovedet er muligt vil opfylde medarbejdernes ønsker om at gå op eller ned i tid og give orlov til at afprøve andre arbejdspladser. Vi har gode erfaringer med, at det skaber tilfredse og motiverede medarbejdere. Senioraftaler. Tandplejen har i 2008 aftalt den 4. senioraftale. Dette er også en tandlæge, som ønsker at gå ned i tid og løn 1 dag om ugen og samtidig bevare den fulde pension. De 3 senioraftaler for tandlæger gav i 2008 Tandplejen mulighed for at ansætte en nyuddannet tandlæge på deltid, som et led i et løbende generationsskifte. Uopfordrede ansøgninger. I 2008 modtog Tandplejen 22 uopfordrede ansøgninger fordelt på alle de 3 faggrupper. Tandplejen har desværre ikke fået del i kvoten af elevpladser, vi har derfor måtte afvise ansøgningerne om elevpladser. Jubilæer. I 2008 har 2 medarbejdere haft 30 års jubilæum. I alt er der 18 af de nuværende medarbejdere, som har arbejdet i Tandplejen i mere end 25 år. Fravær. Fraværet var i 2008 kun 3,7 %. MUS-samtaler Tandplejens leder har haft MUS-samtaler med alle medarbejdere. Jobafprøvning og praktikanter. Tandplejen har jævnligt studerende fra uddannelsesstederne og praktikanter fra kommunens skoler, samt borgerne i arbejdsprøvning. Vi har i årets løb haft en klinikassistent i løntilskudsjob. I den forbindelse har vi haft et godt samarbejde med rådgiverne i Jobcentret. 17

19 Tandplejens MED Tandplejens MED består af 2 ledelsesrepræsentanter, én repræsentant fra hver af de 3 faggrupper, samt sikkerhedsrepræsentanten. I 2008 har følgende emner været diskuteret: Ansøgning om senioraftale. Valg til MED +/- mål til budget Besparelser til budget Handleplan for Trivselsundersøgelsen. Feriedækning af tandregulering i sommerferien. Tandplejens APV. Opnormering i Specialtandplejen. Forslag til jobopslag til løntilskudsjob. Valg af tandplejer til kursusudvalget. Tilrettelæggelse af årets arbejdsdage. Tandplejens indkøbsfunktion. Ny retningslinie og instruks for Tandplejens udvalg for Medicin,Materialer og Metoder Drøftelse om evt. løntillæg for 0-fravær. Vi har også en repræsentant udpeget af HK i Område-MED for Center for Sundhed. Elektronisk kommunikation med borgerne. Tandplejens hjemmeside har i løbet af 2008 haft besøg på sider. Det ser desværre ud til at Site Core ikke er lige så synlig på internettet f.eks Google og andre søgemaskiner som vores forrige hjemmesidesystem. år Antal besøg (visits) Antal sider 2003 Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Vi får mange positive tilkendegivelser fra forældre, som har brugt de faglige oplysninger, som ligger på hjemmesiden. Vi har lavet en rubrik, der hedder skriv til os. Hér kommer borgerne ind på Tandplejens mailadresse, og det bliver mere og mere brugt. I 2005 havde vi fået 36 henvendelser via mail. Det er steget til 77 henvendelser i Det er alt lige fra faglige spørgsmål til besked om afbud til tandeftersyn. Vi tror, at denne kommunikation vil få et større og større omfang, fordi det opleves som en god service for mange, at de kan sidde og mail e, når det passer dem, og så få et hurtigt svar. 18

20 Sikkerhedsarbejde og bygninger Sikkerhedsgruppen fornyede i 2008 Tandplejens APV (ArbejdsPladsVurdering). Derudover har sikkerhedsgruppen beskæftiget sig med følgende områder: Punktudsug på klinikkerne. Handikapskilte handikapparkeringsplads. Handikaptoiletter. Kontorarbejdspladser i Tune. Sikkerhedskrav til uddeling af legetøj. Sæbedispensere, der sprutter og ødelægger kliniktøjet. Revision af Tandplejens retningslinier og politikker i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (IKAS-projektet). Stafylokoksmitte, MRSA. Hepatitisvaccine. Hygiejnen på omsorgsklinikkerne på plejecentrene, som vi deler med fodterapeuten. Tunge løft i Omsorgstandplejen. Transport af mobilt tandlægeudstyr i Omsorgstandplejen. Tastaturhygiejne. Placering af PC-boxene på klinikkerne. Loftsbelysning. Den Danske Kvalitetsmodel i Greve Kommune. Tandplejens sikkerhedsgruppe har deltaget i en tværfaglig arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra forebyggelse og sundhedsfremme, hjemmesygepleje og genoptræning. Formålet med Den Danske Kvalitetsmodel er følgende: At fremme kvaliteten af patientforløb At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og borgeroplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet Den Danske Kvalitetsmodel skal danne grundlag for og skabe en systematisk kvalitetsudvikling. Arbejdsgruppen har i 2008 udviklet en fælles skabelon. Skabelonen danner grundlag for udformning og anvendelse af retningsgivende dokumenter på sundhedsområdet i Greve Kommune i henhold til principperne under Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Skabelonen har til formål at sikre, at alle retningsgivende dokumenter på sundhedsområdet i Greve Kommune opfylder kriterierne på akkrediteringsstandardernes trin 1. En fremtidig implementering af DDKM forudsætter, at kommunen efterlever disse kriterier. I bilag 3 ses et eksempel på Tandplejens brug af skabelonen. 19

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2009-2012

Ændringsforslag til budget 2009-2012 sforslag til 2009-2012 Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Sundhed Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 303.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Tandplejen Aarhus 1915-2015

Tandplejen Aarhus 1915-2015 1. november 1915 åbnede Århus Skoletandklinik i lejede lokaler hos fattigvæsenet i Graven 21 Den nye skoletandklinik bestod af to klinikker, et venteværelse og et værelse til klinikfrøkenen. Kun de 1.700

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Evaluering af frikommuneforsøget: Informeret samtykke til tandbehandlinger

Evaluering af frikommuneforsøget: Informeret samtykke til tandbehandlinger Frikommuneforsøget Evaluering af frikommuneforsøget: Informeret samtykke til tandbehandlinger Odense Kommune Marts 2016 Overtandlæge Birgit Klausen Udviklingsklinikassistent Joan Nørgaard INDHOLD 1. SAMMENFATNING

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere