Tandplejen. Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejen. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Tandplejen Årsrapport 2008

2 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen s. 5 Effektivisering af administrative arbejdsgange. s. 6 Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i Omsorgstandplejen. s. 7 Organisationsudvikling på tandreguleringsområdet s. 7 Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde s. 9 Omsorgstandplejen s.12 Specialtandplejen s.12 Tandlægekonsulenten s.13 Personalepolitisk regnskab: - Kompetenceudvikling og vidensdeling s.14 - Personalet, herunder aldersfordeling s.15 - Sund arbejdsplads s.16 - Trivselsundersøgelsen s.16 - Senioraftaler s.17 - Fravær s.17 - Tandplejens MED s.18 Elektronisk kommunikation med borgerne s.18 Sikkerhedsarbejde og bygninger. s.19 - Arbejdsmiljø - Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM Bilag: s Tandplejens Aftale 2008 s Kompetenceplan for Omsorgs- og Specialtandpleje s Retningsgivende dokumenter s.27 Forsidefoto: De gamle ikoner, Karius og Baktus, er stadig populære hos børnene. Se flere billeder fra Sunde dage i Greve inde i Årsrapporten. 1

3 Indledning. Årsrapport 2008 har til formål at tegne et billede af de aktiviteter, der var specielle for året Dén del af vores kærneydelse, som er forebyggelse, undersøgelse og behandling af børn og unge og 270 omsorgspatienter ligger i faste og stabile rammer på et højt kvalitetsniveau og afspejles i Årsrapporten primært i en række nøgletal. Specialtandplejen, som vi overtog fra Amtet januar 2007, er i stadig udvikling. Udfordringen, både fagligt og organisatorisk, er at opbygge og udbygge Specialtandplejen. I 2008 også med forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. En del af de borgere, som er omfattet af Specialtandplejen, er karakteriseret ved ikke at kunne opsøge tandpleje selv. Vores opgave er derfor at komme til dem, og dernæst at få dem til at komme til os. Læs mere om Specialtandplejen på side 5 og 12. Tandreguleringen er nu lykkedes med det organisationsudviklingsprojekt, vi startede i marts Undervejs har vi været udfordret af et skift i specialtandlægestillingen 1. januar Vi har brugt Lean-principper til udvikling af arbejdsgangene og LEON-princippet til delegering af arbejdsopgaverne. Læs mere på side 7. Medarbejderne trives med de nye opgaver, som giver udfordringer og nye kompetencer. Det er med til at holde på de erfarne medarbejdere og tiltrække nye. Se mere om det personalepolitiske regnskab på side 14. Tandplejen har brede samarbejdsflader i hele Greve Kommune, da vi både har Børne- og Ungetandpleje, Omsorgstandpleje og Specialtandpleje. Vi arbejder tæt sammen med tværfaglige samarbejdspartnere fra flere Centre. Vores gode samarbejdsrelationer til de tværfaglige samarbejdspartnere er en uundværlig del af at nå vores mål for børn, unge, ældre og syge. Ida Lichtenberg Greve, marts

4 Nøgletal. Børn og unge 0 og 18 år: År Antal Tilslutningsprocent 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % Heraf er 165 børn og unge fra andre kommuner, som har valgt Greve Kommunes Tandpleje. Valgfrihed: 0 til 18-årige, der har valgt Tandplejen: 98,3 % 0 til 18- årige, der har valgt privat tandlæge eller anden kommunal tandpleje: 1,7 % Omsorgspatienter: År Antal Pris pr. patient Den stigende pris pr. omsorgspatient afspejler at flere og flere har bevaret deres egne tænder. Det betyder større udgifter til tandbehandling. De økonomiske nøgletal. De nyeste ECO-tal for regnskab 2007 viser, at vi har en lavere pris pr. barn, når vi sammenligner os med både vores sammenlignings/benchmarking- kommuner (Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Hillerød, Hj. Tåstrup) og hele landet: Pris pr. barn: Greve Kommunes Tandpleje Sammenlignings-gruppen: Hele landet Gentofte Gladsaxe, Greve Helsingør, Hillerød, Hj. Tåstrup ECO-tallene viser også, at Greve har flere patienter pr. ansat: Specielt antal patienter pr. tandlæge som er 32% højere end sammenligningskommunerne og 23% højere end hele landet. Tandplejen i Greve har igennem de sidste 11 år arbejdet efter LEON-princippet (Laveste Effektive Omkostnings Niveau), og i takt med naturlig afgang har vi erstattet tandlæger med tandplejere eller klinikassistenter. Patienter pr. tandlæge Greve Kommune Sammenligningskommuner Hele landet Patienter pr. heltidsansat: Greve Kommune Sammenligningskommuner Hele landet Antal patienter pr. tandlæge 1351 Greve 1022 Sammenlignings kommuner 1095 Hele landet

5 Tandsundheden i 2008: Andel af 7-årige børn uden huller i mælketænderne: Greve Hele landet 67 % 61 % Andel af 15-årige uden huller i de blivende tænder: Greve Hele landet 65 % 47 % Den procentvise andel af 15-årige med 0 eller max. 4 flader med huller: Greve Hele landet 94 % 83 % Det er udtryk for en meget god tandsundhed at have maksimalt 4 flader med huller. Undersøgelses-intervallerne. Ved hjælp af et statistikmodul i de elektroniske journaler, kan vi nu dokumentere, hvor længe der går mellem undersøgelserne. Vi har i mange år indkaldt de fleste børn med 12 måneders interval. Tandsundheden i Greve er nu så god, at en del af børnene ikke behøver at komme til undersøgelse før der er gået 15 måneder. Det skal understreges, at man godt kan få ekstrakontroller af specifikke problemer ind i mellem undersøgelserne. Ved løbende at lave denne statistik, kan vi følge med i, om vores planer med at forlænge intervallerne for nogle af børnene, rent faktisk udføres. På grafen ses at 61,4% af børn og unge undersøges med måneders interval. 4,8% af børn og unge ses med 6 måneders interval eller mindre. Hér taler vi om risikogruppen. Intervallængder pr. 1. marts Antal Måneder 4

6 Evaluering af Tandplejens aftale 2008 Tandplejens budget for 2008 blev i august beskåret med kr. Vi har lagt besparelsen på konti, der ikke berører Fokusområderne. Aftalen ses i Bilag 1. Projekt 1: Sundhedsfremme og forebyggelse for sindslidende og udviklingshæmmede. 1. Handleplanen blev besluttet af ledergruppen september Kommunikationsplan er udarbejdet september Handleplanen for Efterår 2008 ser ud som følger: Børn med fysisk og psykisk handikap: Skelbakken.: Møde er afholdt med personalet. Undervisningsplan og indhold er aftalt til januar Tilbud til institutionen om hjælpemidler. Bugtskolen: Kontaktperson er kontaktet. Møde aftalt med hele lærergruppen jan Strandskolens 20 D, H og S klasser: Møde er afholdt. Aftalt undervisning af personale og undervisning af børn i januar Havanna Klub (tidligere Åsager). Kontakt til leder. Møde aftalt til december Gersagerskolens G-klasser er undervist 2 gange. Tjørnelyskolens autistklasse. Aftalt ny kontakt i Der er undervist: 17 børn ud af 65 = 26 %. Ved hvert tandlægebesøg på klinikken er der udført individuelle forebyggende aktiviteter. Voksne udviklingshæmmede: Elsehus: Der er etableret individuel vejledning af personalet om den enkelte beboer. Tilbud til institutionen om hjælpemidler. Voksne sindslidende: Hedelund: Møde er afholdt. Der er aftalt nyt møde med kontaktpersonen i januar Handleplan for 2009: Børn med fysisk og psykisk handikap: Undervisning af Skelbakkens personale. Undervisning af Bugtskolens børn. Undervisning af Strandskolens personale og børn. Undervisning af børn i Havanna Klub. Undervisning af Tjørnelyskolens autistklasse. 5

7 Voksne sindslidende: Hedelund: Informationsmøde i Hedelunds Klub Mosaik forår Sundhedskonsultationer udskydes på grund af besparelser. Informationsmøde i efteråret 2009 udskydes på grund af besparelser. Kommunikationsplan: gøres mere brugervenlig og synlig vedr. Specialtandplejen. Er sket. Specialtandplejen gøres mere synlig på Er sket. Telefonisk og elektronisk henvendelse til alle berørte institutioner. Er sket. Indlæg i Hedelunds brugerblad. Evt. brug af internt TV. Afventer besøg i klubben forår Pjece gives med hjem til forældrene om undervisningens indhold. Er sket. Tandplejens ledergruppe har besluttet, at det forebyggende arbejde for børnene i Specialtandplejen indarbejdes som driftsopgave fra januar På grund af besparelser på budget 2009 på Specialtandplejens område, vil udviklingen af det forebyggende arbejde for de sindslidende voksne foregå i en langsommere takt end planlagt. Projekt 2: Effektivisering af administrative arbejdsgange ved hjælp af elektroniske journaler og aftalebog. 1. Den nye version af de elektroniske journaler, TMTand, som indeholder tandreguleringsjournaler skulle have været implementeret i august Da der har været og stadig er mange fejl i den nye version afventer vi ibrugtagning af tandreguleringsjournalen til efterår Der er besluttet 3 administrative områder, der kan effektiviseres: a. Papirjournaler tages frem ved dagens start og sættes på plads ved dagens slutning, samt flytning af journaler mellem de 3 klinikker skal bortfalde. b. Håndskrivning af indkaldekort, samt rykkerkort og rykkerbreve automatiseres. c. Indkaldelse og tilrettelæggelse af introduktionsmøderne automatiseres. 3. Det er svært at måle effektivitetsforbedringen i tal, da vi ikke som udgangspunkt har nøjagtige tidsangivelser på de enkelte opgaver. a. Klinikassistenterne oplever det som en stor lettelse, ikke at skulle finde journaler frem og sætte dem på plads igen hver dag. Der er sparet ca. 7 % af kontorklinikassistenternes administrationstid svarende til ca. 1 time om dagen. Flytning af papirjournaler mellem klinikkerne er stort set ophørt i takt med indførelsen af elektroniske journaler. b. Håndskrivning af indkaldekort og rykkerkort har gennem årene været udført af mange klinikassistenter ind i mellem, når der var tid. Nu varetages det af kontorklinik- 6

8 assistenterne. Det kræver koncentration at lave det, men til gengæld tager det kortere tid. Der er sparet ca. 0,6 % af klinikassistenternes administrationstid, svarende til ca. 1 time om ugen. Rykkerbreve kan ikke automatiseres. c. Tandplejerne administrerede indkaldelse af introduktionsmøderne. Det var et tidskrævende arbejde. Nu laves indkaldelser og administration elektronisk og varetages af kontorklinikassistenter. Dermed er der frigjort behandlertid hos tandplejerne. Samtidig kan kontorerne give bedre service til forældrene i forbindelse med afbud. Der er sparet ca. 9 % af tandplejernes tid, svarende til ca. 1 time om ugen. Kontorklinikassistenterne bruger kun 0,4 % mere tid på denne opgave. Projekt 3: Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i Omsorgstandplejen. 1. APV er udarbejdet og godkendt af ledergruppen d. 16.juni Der er indkøbt mobilt udstyr, så alle 4 plejecentre har udstyr stående på plejecentret. Dermed undgår medarbejderne de tunge løft, når udstyret ellers skulle transporteres ud på plejecentrene. 3. Der er kontakt til Hedebo Plejecenter med henblik på at overtage et bedre klinikrum, eller forbedre det eksisterende rum. Dette forventes at ske i foråret Organisationsudvikling på tandreguleringsområdet. Baggrund Der har i en årrække været mangel på specialtandlæger i Danmark. Denne mangel vil i løbet af de næste 5-10 år blive væsentlig større p.g.a generationsskifte indenfor denne faggruppe. Sundhedsstyrelsen har i en rapport fremhævet, at de kommunale tandplejer bør kunne tilrettelægge deres tandregulering, så man udnytter dén kapacitet, der er, bedre. Tandplejens tjenestemandsansatte specialtandlæge fik 1. marts 2005 andet arbejde. Tandplejen mente, at det var nødvendigt, at udnytte denne mulighed til at afprøve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at organisere tandreguleringen på en anden måde. Formål: For at gøre Greve Kommunes Tandpleje mindre sårbar overfor den nuværende og fremtidige mangel på specialtandlæger og således afprøve, om det er muligt at organisere tandreguleringen i Greve Kommunes Tandpleje med færre specialtandlægetimer og samtidig opkvalificere det nuværende tandplejepersonale. 7

9 Projektmål: 1. Konkret vil det betyde, at specialtandlægen udelukkende laver de opgaver, som kun hun kan lave. 2. Ved at opkvalificere medarbejderne, og dermed give mulighed for personlig og faglig udvikling og ved at give dem størst mulig kompetence og ansvar, samt udnytte deres uddannelse fuldt ud. 3. Ved at udvikle og afprøve nye måder at gøre tingene på. 4. Ved at udnytte ny teknologi (elektroniske journaler og aftalebog), hvor det giver bedre effektivitet. 5. Ved at ændre administrative og kliniske arbejdsgange, så det bliver mere rationelt. Du kan læse mere om projektet i Årsrapporterne fra 2006 og Resultater i 2008: 27 % af 9. klasserne har modtaget tandreguleringsbehandling, hvilket svarer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi klarer nu tandreguleringen for børn med ½ specialtandlæge. Det er 30% mindre end den almindelige normering på landsplan. Opkvalificering af medarbejderne til de nye opgaver: Effektiviseringen er opnået ved at planlægge arbejdet på nye måder. Vi har brugt Lean-principperne og lavet patientflow-diagrammer. Klinikassistenterne er blevet opkvalificeret, så de kan udføre mange patientopgaver, så vi dermed kan få et større patientflow. Der er også givet mulighed for at tandreguleringen kan bruge flere klinikstole, dermed kan tilsætningen af patienterne blive mere fleksibel, hvilket også øger effektiviteten. Patienttilfredsheden er øget væsentligt med de nye tiltag. Ny elektronisk teknologi: Da den nye version af de elektroniske journaler har været behæftet med mange fejl, har vi besluttet at udskyde tandreguleringens overgang til elektroniske journaler til efterår Normeringen på tandreguleringen var i 2008: ½ specialtandlæge. 2,4 tandplejere. 3,8 klinikassistenter. 8

10 Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Introduktionsmøde til Tandplejen: Tandplejen har lavet sine introduktionsmøder som sædvanligt i forlængelse af Sundhedsplejens mødregrupper. Det vil sige, når børnene er ca. 5 måneder. Derudover har vi deltaget i følgende specialgrupper en god start, unge mødre, tvillingegruppen samt en præmaturgruppe. Disse besøg prioriteres højt, da vi hér på et meget tidligt tidspunkt kan give sundhedsfremmende information og dermed forebygge uvaner i at opstå, samt opfange de problemer der allerede måtte være opstået. Det sundhedsfremmende arbejde starter før de første tænder. Forældrene er målgruppen, når det drejer sig om de små og mindre børn. Forbruget af søde læskedrikke er steget markant de senere år over hele landet, og ifølge en kostundersøgelse foretaget af Fødevarestyrelsen indtager børn i alderen 4-14 år i gennemsnit knap 3,5 liter sodavand og saftevand om ugen. Det vil sige, at det store forbrug starter tidligt og er tæt knyttet til forældrenes eget forbrug af læskedrikke. Forbruget har allerede nu resulteret i en betydelig stigning i antallet af børn med alvorlige syreskader på tænder. En videnskabelig undersøgelse, som Tandplejen i Århus og Århus Tandlægeskole har gennemført, dokumenterede betydelige og blivende emaljeskader hos op mod hvert 6. barn. Syreskader er uoprettelige. Emaljen kan ikke genskabes, og derfor er forebyggelse den eneste vej frem. Det er vigtigt at oplyse forældrene om et fornuftigt indtag af søde læskedrikke. Tandplejerne, som planlægger og udfører det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, koordinerer indsatsen og informationerne med vores kolleger i Center for Sundhed. Tandplejen ønsker et tæt samarbejde med forældrene omkring børnenes tandsundhed. Det er vores erfaring, at det er en fordel for barnets tandsundhed, at forældrene er med til undersøgelsen både med hensyn til tandbørstning, forebyggelse af huller og syreskader. 9

11 Omlægning og digitalisering af undervisningen, Fra næste skoleår omlægger Tandplejen vores undervisning i skolerne. Fremover vil vi undervise i 3.klasse og 6.klasse i stedet for børnehaveklassen. Vi vil desuden undervise i 9.klasse i stedet for 8.klasse. Grunden til at vi flytter undervisningen fra børnehaveklassen til 3. klasse er, at i de små klasser er det forældrene, der børster børnenes tænder. Børnene ikke har motorik til det, før de er ca. 10 år. Derfor skal vi ikke lære børnehaveklassebørnene at børste tænder. Det skal vi lære forældrene, når de kommer med deres barn på tandklinikken. Fremover vil undervisningen på skolerne indeholde: 3.klasse: Projektet 3.klasse rejser børster. Målet er, at børnene får færre huller, sundere tandkød og mindre risiko for syreskader. Dette opnås ved at styrke børnenes motoriske tandbørstefærdigheder. Undervisningen gennemføres foråret Børn op til ca. 10 år skal have hjælp af forældrene til tandbørstningen. 6.klasse: Undervisning om syreskader. Tandplejen vil undervise børnene i 6.klasse om syreskader, da vi har konstateret, at dette er et stødt stigende problem. Undervisningen gennemføres foråret klasse: Tandplejens undervisning i de store klasser vil indeholde generel viden om tandforhold. Undervisningen gennemføres efteråret Vi er i fuld gang med at digitalisere undervisningsmaterialet, så Tandplejen også på dette område fremstår som en moderne virksomhed med PowerPoint -præsentationer i stedet for de gammeldags lysbilleder. Store legedag i Hundige. Tandplejen deltog også i dette projekt. Den individuelle forebyggende undervisning. Det behovsorienterede, individuelle forebyggende arbejde ved stolen udføres løbende. Klinikassistenterne udfører nogle af disse opgaver, når det praktisk passer ind i dagligdagen. Det individuelle forebyggende arbejde består af samtaler med børn, unge og deres forældre om, hvordan de bedst passer på deres tænder. Vi instruerer i tandbørstning og/ eller brug af tandtråd. Derudover bliver der lakeret kindtænder og udført fluorbehandlinger efter behov. 10

12 Sunde dage i Greve Det største sundhedsfremmende arrangement i 2008 var Sunde dage i Greve arrangeret af Center for Sundhed. Der var utrolig mange besøgende i og omkring Tandplejens telt, og stor interesse for vores udstilling og aktiviteter. Så er medarbejderne klar i boden! Den store børste fik børstet mange børn! Karius og Baktus var bare så søde Plancherne med sukkerindhold blev flittigt studeret. Der var instruktion i tandbørstning på brøleren! og æbleløb, hvor børnene fik æblerne med hjem. 11

13 Omsorgstandplejen. Kommunen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Loven sigter mod, at omsorgstandplejetilbudet ydes til personer, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. Det er karakteristisk, at personkredsen har vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem, og da patienternes funktionsnedsættelse oftest er overvejende fysisk, har de vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik. Det er desuden karakteristisk, at personkredsen har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje. 273 borgere har været tilmeldt Omsorgstandplejen i I en kommune af Greves størrelse burde der være omkring 600 tilmeldt Omsorgstandplejen. Tandplejen arbejder sammen med Pleje og Omsorg for at sikre, at flere modtager dette tilbud, som de er berettiget til. Det er en landsdækkende tendens, at de ældre har bedre og bedre tænder og derfor beholder deres egne tænder højere op i alderen. Det betyder at tidsforbruget og udgifterne til behandlingerne stiger. Se nøgletal på side 3. Da antallet af behandlinger øges betyder det, at problemerne med arbejdsmiljøet også bliver større. Vi har haft fokus på arbejdsstillingerne og de tunge løft af mobilt udstyr. I 2008 blev der investeret i mere mobilt udstyr, så alle 4 plejecentre har mobilt tandlægeudstyr stående. Dermed skal medarbejderne kun bære rundt på det tunge udstyr ved hjemmebesøg. Specialtandplejen. Den 1. januar 2002 blev amterne pålagt at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til personer, der primært på grund af sindslidelser eller udviklingshæmning ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud i Voksentandplejen, Omsorgstandplejen eller Børne/Ungetandplejen.. Som led i opgave- og strukturreformen blev specialtandplejen overført til kommunerne Ud over de nævnte persongrupper skønnes gruppen for specialtandpleje at omfatte visse personer med cerebral parese (spastisk lammelse), autisme samt andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, eksempelvis visse sklerosepatienter. Loven sigter imod, at specialtandplejetilbudet ydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandikaps. Det er endvidere karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af målgruppen vil være indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger / boformer efter serviceloven eller regionale almene ældreboliger. På grund af målgruppens adfærd og sygdom, vurderes denne at have særlige problemer, der medfører at hverken almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen kan benyttes. Målgruppen har derfor behov for særlig behandlingsmæssig støtte, herunder også generel anæstesi, for at kunne gennemføre almindelig tandplejebehandling. 12

14 Specialtandplejen er under opbygning og i stadig udvikling. Det er en spændende udfordring, både fagligt og organisatorisk. I 2008 påbegyndte vi også forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. (se side 5). En del af de borgere, som er omfattet af Specialtandplejen er karakteriseret ved ikke at kunne opsøge tandpleje selv. Det er i løbet af 2008 lykkedes at få flere af de omfattede borgere til at modtage tandbehandling. Antallet af borgere behandlet i Specialtandplejen steg fra 80 til 120 i løbet af En vigtig del af arbejdet er at brede information ud om Specialtandplejens tilbud til vores tværfaglige samarbejdspartnere i Greve Kommune. Behandlingerne kræver stor fleksibilitet af medarbejderne, og det er en stor tilfredshed, at det lykkes. Tandlægekonsulenten. Kommunen skal ansætte en tandlægekonsulent, som tandfagligt skal vurdere indkomne ansøgninger om sociale tilskud til tandpleje i henhold til følgende love: Helbredstillæg: Lov om Social Pension (folkepensionister) 14a Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension mv. 18 Personligt tillæg Lov om Social Pension (folkepensionister) 14 lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension mv. 17 stk. 2 Kontanthjælp: Lov om aktiv Socialpolitik 82 Lov om integration 36 I Greve Kommune har Tandplejen i 34 år varetaget konsulentopgaven. I 2008 blev der behandlet ansøgninger for 4 mill. kr. og bevilget 2,5 mill.kr. (62 %. ). I forhold til det ansøgte beløb, har Greve Kommune sparet godt 1,5 mill.kr. Der er behandlet i alt 258 ansøgninger. En lille stigning i forhold til 2007, hvor antallet var 239. Afdeling Ansøgt beløb Anbefalet beløb Antal sager Bevillings % Arbejdsmarked kr kr ,1 % Pension kr kr ,7 % Total kr kr % Der er indkaldt 44 borgere til visitation i forbindelse med ansøgninger. Arbejdet som tandlægekonsulent er tidskrævende, og Tandplejen bruger 0,2 tandlæge fordelt på 2 tandlæger og 0,1 klinikassistent til opgaven. Pr. 1. okt yder Sygesikringen tilskud til plastfyldninger i kindtænder, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning for anvendelse af fyldningsmaterialer. Plastmaterialer skal fremover være det primære materialevalg til tandfyldninger. Det betyder, at antallet af plastfyldninger vil stige markant, og da de er dyrere end sølvamalgamfyldningerne, vil Greve Kommunes udgifter til tandbehandling stige fremover. 13

15 Personalepolitisk regnskab. Kompetenceudvikling: Tandreguleringen. Tandplejerne og klinikassistenterne på tandreguleringen har fået nye kompetencer, da den nye specialtandlæge har undervist dem i nye metoder. Specialtandlægen har også afholdt 2 temamøder for alle tandlæger og tandplejere med undervisning i indførelsen af nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen. Hele tandreguleringsholdet har sammen været på kursus i nye behandlingsmetoder. 1.hjælp. 2 medarbejdere har været på opfølgningskursus af ½ dags varighed, da de var på barsel, da Tandplejens øvrige medarbejdere var af sted. Røntgenkurser. Vi har haft fokus på røntgenoptagelser i Det er en meget vigtig del af god diagnostik og behandling, at der tages røntgenbilleder af høj kvalitet. En lektor fra Århus tandlægeskolen underviste 1 dag i de store røntgenbilleder. Alle klinikassistenter har været på ½ dags kursus i optagelse af og fejlfinding på de almindelige røntgenbilleder. Kurset var så stor en succes, at vi i 2009 vil følge op med endnu ½ dag. Syreskader: Da antallet af syreskader er stærkt stigende hos børn og unge, valgte vi, at alle tandlæger og tandplejere deltog i et fælleskommunalt seminar om dette. Vi har efterstående brugt idéerne fra dette seminar til at udarbejde en handleplan for forebyggelse af syreskader. Omsorgs- og Specialtandpleje: 8 medarbejdere fra Omsorgsholdet var på heldagskursus om snitflader mellem Omsorgs- og Specialtandpleje, samt profylakse i Specialtandplejen. 7 medarbejdere fra Omsorgsholdet var på kursus om dilemmaet: tvang eller omsorg. Kontorklinikassistenterne var på kursus i håndtering af vanskelige personer. Øvrige tandfaglige kurser: Enkelte medarbejdere har deltaget i kurser indenfor følgende områder: Bidfunktion. Manglende tandanlæg. Rodbehandlinger. 14

16 Vidensdeling. For at dele Tandplejens samlede faglige viden og erfaring samles tandlæger og tandplejere på 4 årlige møder, for at udveksle faglige erfaringer og kvalitetsudvikle vores materialer og metoder. I 2008 har følgende emner været drøftet: Journalføring. Røntgendiagnostik. Fluorosediagnoser. Ny bekendtgørelse om røntgenforklæder. Spiseforstyrrelser. Klinisk Oral Fysiologi. Guidelines for vågen sedering. Elektroniske journaler. Tandregulering. Narkosehenvisning. Behandling af manglende tandanlæg. Arbejdsgangen ved taptænder. Forebyggelse af syreskader. Engangs luftspidser. Pladsholdere og guided eruption. Personalet. Udover lederen af Tandplejen og lederen af sekretariatet er der følgende medarbejderne: 8,8 tandlæger, hvoraf 2 er filialledere og tandlægekonsulenter og én er faglig leder af Omsorgs- og Specialtandplejen. 5,4 tandplejere, hvoraf én er faglig leder af det forebyggende arbejde. 24 klinikassistenter. ½ specialtandlæge er konsulentansat og faglig leder af tandreguleringen. I alt 42 medarbejdere. Efter overtagelsen af Specialtandplejen, som rent fagligt lapper ind over Omsorgstandplejen, har det været nødvendigt at præcisere kompetenceplanen i Omsorgstandplejen og Specialtandplejen. Den ses i bilag Aldersfordeling 2008 Antal Alder 15

17 Sund arbejdsplads. Baseret på de gode erfaringer vi har fra de foregående år, fortsatte vi med følgende aktiviteter i 2008: En sommerskovtur for at fremme det sociale fællesskab. Deltagelse i DHL-stafetten sammen med mange andre fra Greve Kommune. Medarbejderne deltager i kampagnen: Vi cykler på arbejde. En del medarbejdere udnytter rabatordningen med firmakort i svømmehal og motionscenter. Det psykiske arbejdsmiljø er velfungerende, men det kommer ikke af sig selv. Vi prøver alle at medvirke til trivslen på arbejdspladsen ved at være gode kolleger, og ved løbende at tage små konflikter op, så de ikke vokser sig store. Trivselsundersøgelsen i Greve Kommune. 97 % af Tandplejens medarbejdere svarede på spørgsmålene i Trivselsundersøgelsen. Det generelle billede af Tandplejens trivsel var uhyre positivt og med forbedringer fra sidste gang. Der er generelt tilfredshed med jobbet, arbejdsopgaverne, samarbejdet og vurderingen af ledelsen. I forhold til udviklingen siden 2006 er der tale om en fastholdelse af et generelt højt niveau eller en yderligere stigning i tilfredsheden. Tandplejens MED har drøftet resultaterne og var yderst tilfredse. I Handleplanen for opfølgning af Trivselsundersøgelsens resultater anbefalede MED, at vi fortsætter med følgende trivselsfremmende tiltag: 1. Personlig og faglig udvikling for alle. 2. Muligheder for at tilpasse arbejdsliv og privatliv. 3. Uddelegere ansvar og omlægge arbejdsopgaver mellem faggrupperne. 4. Tage konflikter i opløbet. 5. Bruge assertiv kommunikation, som vi har lært. 6. Mulighed for jobrotation. 7. Sociale arrangementer for hele personalet. 8. Gode muligheder for medindflydelse. 9. Arbejde med at respektere hinandens forskelligheder. 10. Være hjælpsomme overfor hinanden. 11. Være åbne for nye idéer. 12. Give gode muligheder for seniorordninger og orlov. Personaleomsætningen. Tandplejen ansatte 3 nye medarbejdere i Økonomien kom fra Specialtandplejen og fra frigjorte midler fra seniorordninger. Vi ansatte 0,8 tandlæge, 1 tandplejer og 0,8 klinikassistent. 2 medarbejdere var så uheldige at være langtidssyge. Den éne p.g.a. en brækket fod og den anden med en diskosprolaps. Deres fravær blev dækket af en vikar, som vi forinden havde haft ½ år i løntilskud, og som vi var meget glade for. En medarbejder har haft orlov uden løn i 1 dag om ugen p.g.a. barns kroniske sygdom. 16

18 En tandplejer på tandreguleringen, som arbejdede 2 dage om ugen, sagde sin stilling op. Tandplejens personalepolitiske holdning er, at vi så vidt det overhovedet er muligt vil opfylde medarbejdernes ønsker om at gå op eller ned i tid og give orlov til at afprøve andre arbejdspladser. Vi har gode erfaringer med, at det skaber tilfredse og motiverede medarbejdere. Senioraftaler. Tandplejen har i 2008 aftalt den 4. senioraftale. Dette er også en tandlæge, som ønsker at gå ned i tid og løn 1 dag om ugen og samtidig bevare den fulde pension. De 3 senioraftaler for tandlæger gav i 2008 Tandplejen mulighed for at ansætte en nyuddannet tandlæge på deltid, som et led i et løbende generationsskifte. Uopfordrede ansøgninger. I 2008 modtog Tandplejen 22 uopfordrede ansøgninger fordelt på alle de 3 faggrupper. Tandplejen har desværre ikke fået del i kvoten af elevpladser, vi har derfor måtte afvise ansøgningerne om elevpladser. Jubilæer. I 2008 har 2 medarbejdere haft 30 års jubilæum. I alt er der 18 af de nuværende medarbejdere, som har arbejdet i Tandplejen i mere end 25 år. Fravær. Fraværet var i 2008 kun 3,7 %. MUS-samtaler Tandplejens leder har haft MUS-samtaler med alle medarbejdere. Jobafprøvning og praktikanter. Tandplejen har jævnligt studerende fra uddannelsesstederne og praktikanter fra kommunens skoler, samt borgerne i arbejdsprøvning. Vi har i årets løb haft en klinikassistent i løntilskudsjob. I den forbindelse har vi haft et godt samarbejde med rådgiverne i Jobcentret. 17

19 Tandplejens MED Tandplejens MED består af 2 ledelsesrepræsentanter, én repræsentant fra hver af de 3 faggrupper, samt sikkerhedsrepræsentanten. I 2008 har følgende emner været diskuteret: Ansøgning om senioraftale. Valg til MED +/- mål til budget Besparelser til budget Handleplan for Trivselsundersøgelsen. Feriedækning af tandregulering i sommerferien. Tandplejens APV. Opnormering i Specialtandplejen. Forslag til jobopslag til løntilskudsjob. Valg af tandplejer til kursusudvalget. Tilrettelæggelse af årets arbejdsdage. Tandplejens indkøbsfunktion. Ny retningslinie og instruks for Tandplejens udvalg for Medicin,Materialer og Metoder Drøftelse om evt. løntillæg for 0-fravær. Vi har også en repræsentant udpeget af HK i Område-MED for Center for Sundhed. Elektronisk kommunikation med borgerne. Tandplejens hjemmeside har i løbet af 2008 haft besøg på sider. Det ser desværre ud til at Site Core ikke er lige så synlig på internettet f.eks Google og andre søgemaskiner som vores forrige hjemmesidesystem. år Antal besøg (visits) Antal sider 2003 Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Vi får mange positive tilkendegivelser fra forældre, som har brugt de faglige oplysninger, som ligger på hjemmesiden. Vi har lavet en rubrik, der hedder skriv til os. Hér kommer borgerne ind på Tandplejens mailadresse, og det bliver mere og mere brugt. I 2005 havde vi fået 36 henvendelser via mail. Det er steget til 77 henvendelser i Det er alt lige fra faglige spørgsmål til besked om afbud til tandeftersyn. Vi tror, at denne kommunikation vil få et større og større omfang, fordi det opleves som en god service for mange, at de kan sidde og mail e, når det passer dem, og så få et hurtigt svar. 18

20 Sikkerhedsarbejde og bygninger Sikkerhedsgruppen fornyede i 2008 Tandplejens APV (ArbejdsPladsVurdering). Derudover har sikkerhedsgruppen beskæftiget sig med følgende områder: Punktudsug på klinikkerne. Handikapskilte handikapparkeringsplads. Handikaptoiletter. Kontorarbejdspladser i Tune. Sikkerhedskrav til uddeling af legetøj. Sæbedispensere, der sprutter og ødelægger kliniktøjet. Revision af Tandplejens retningslinier og politikker i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (IKAS-projektet). Stafylokoksmitte, MRSA. Hepatitisvaccine. Hygiejnen på omsorgsklinikkerne på plejecentrene, som vi deler med fodterapeuten. Tunge løft i Omsorgstandplejen. Transport af mobilt tandlægeudstyr i Omsorgstandplejen. Tastaturhygiejne. Placering af PC-boxene på klinikkerne. Loftsbelysning. Den Danske Kvalitetsmodel i Greve Kommune. Tandplejens sikkerhedsgruppe har deltaget i en tværfaglig arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra forebyggelse og sundhedsfremme, hjemmesygepleje og genoptræning. Formålet med Den Danske Kvalitetsmodel er følgende: At fremme kvaliteten af patientforløb At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og borgeroplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet Den Danske Kvalitetsmodel skal danne grundlag for og skabe en systematisk kvalitetsudvikling. Arbejdsgruppen har i 2008 udviklet en fælles skabelon. Skabelonen danner grundlag for udformning og anvendelse af retningsgivende dokumenter på sundhedsområdet i Greve Kommune i henhold til principperne under Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Skabelonen har til formål at sikre, at alle retningsgivende dokumenter på sundhedsområdet i Greve Kommune opfylder kriterierne på akkrediteringsstandardernes trin 1. En fremtidig implementering af DDKM forudsætter, at kommunen efterlever disse kriterier. I bilag 3 ses et eksempel på Tandplejens brug af skabelonen. 19

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere