Familieliv - arbejdsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieliv - arbejdsliv"

Transkript

1 Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1

2 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007 Oplag: stk. Tryk: Schultz Layout: Lise Trampedach ISBN nr: CO-Meddelelsesnr.: 2007/116 2 Familieliv - arbejdsliv

3 Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen. Nogle industriarbejdspladser har dog gjort det nemmere at være både gode forældre og god arbejdskraft. Vivi Boeck, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 3

4 Børn er populære Børnefamilierne og deres vilkår er kommet i fokus både i forbindelse med overenskomstfornyelserne, velfærdsdiskussionen og efter at regeringens Familie- og Arbejdslivskommission har udsendt sin rapport. Heldigvis finder mange børnefamilier ud af at få arbejdslivet og familielivet til at hænge sammen, selv om der er sure morgener og diskussioner om, hvem der skal tage barns første sygedag og hvem der bedst kan tage endnu en dag fri fra arbejdet. Og heldigvis findes der forudseende arbejdsgivere, der ved, at man ikke kan skaffe sig gode medarbejdere ved at presse dem til at være dårlige forældre. Tværtimod skal hverdagen derhjemme være harmonisk for at forældrene kan yde deres bedste i et krævende arbejdsliv. Halvdelen af børnefamilierne har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen, og det har store omkostninger både for børn og forældre. Derfor er det et emne vi i fagbevægelsen interesserer os meget for at være med til at løse for vores medlemmer, og der er mange ting der kan lade sig gøre, hvis man på arbejdspladserne gensidig er fleksible. Heldigvis har vi også oplevet, at Dansk Industri har interesseret sig for emnet og i vinter havde en konference om balancen mellem arbejdslivet og privatlivet. Ikke alle arbejdspladser er lige opmærksomme på værdien af et sammenhængende liv for medarbejderne, men flere og flere vil gerne. Derfor har vi i CO-industris Ligestillings-, social- og familiepolitiske udvalg sat os for at lave denne pjece til inspiration for dette arbejde. Erfaringerne er indsamlet ved at CO-industris Ligestillings-, social- og familiepolitiske udvalg har samlet en gruppe tillidsfolk for at høre om deres erfaringer med at skabe sammenhæng mellem arbejdet og det derhjemme. Udvalget håber, at der i disse eksempler er god inspiration at hente for tillidsrepræsentanterne til brug for arbejdet med at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv på egne arbejdspladser. Arne Sørensen Daglig leder CO-industri 4 Familieliv - arbejdsliv

5 Hjemmearbejdsplads og timebank Familiepolitik har længe været på dagsordenen. Det var også et vigtigt element i forårets overenskomstforhandlinger. Overenskomstfornyelsen på industriens område betød bl.a. bedre pensionsindbetaling for kvinder under barsel, yderligere 3 uger med løn, og tre ugers barselsorlov blev øremærket faderen, og at et udvalg skal se på skifteholdsarbejde. Familiens forhold vil sikkert også præge de kommende års overenskomstforhandlinger. To arbejdsmarkedsforskere har foreslået, at der dannes en national timebank, så alle får mulighed for at arbejde meget, mens de er unge, barnløse og måske nyuddannede, og sætte timer og dage i banken til senere brug. Familie- og Arbejdslivskommissionen foreslår bl.a. flere fridage med løn for at passe syge børn, at arbejdspladserne tilstræber større fleksibilitet i arbejdets organisering, og at balancen mellem arbejds- og familieliv gøres til en del af arbejdsmiljøarbejdet og at de kommunale pasningsordninger i højere grad tilpasses familiernes behov. Flekstid, barselsorlov og Åh Abe-koncerter. Men også inden for industrien er der ordninger og aftaler, der gør det lettere at være mor og far: Radiometer var en af de første private virksomheder, der fik et ligestillingsudvalg, og blandt 3F erne på virksomheden har dette slået igennem, så der i dag gøres en stor indsats for at vælge tillidsrepræsentanter af begge køn. Dels fordi det er en styrke, dels fordi nogle kolleger helst vil tale med en af samme køn som dem selv, når det drejer sig om personlige eller familiemæssige spørgsmål, fortæller tillidsrepræsentant Jette M. Nielsen. Kvinderne passer de syge børn, mens far går på arbejde. Flere end dobbelt så mange mødre som fædre bliver hjemme for at passe et sygt barn. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening var kvindelige arbejdere hvert år hjemme 0,71 dag for at passe syge børn, mens mandlige arbejdere kun var hjemme 0,35 dag om året. Familieliv - arbejdsliv 5

6 Sammenhængskraften i familien kommer ikke gennem mere underholdning, men styrkes gennem et forpligtende fællesskab. Børnene oplever, at forældrene skændes om, hvis tur det er til at passe dem, når de er syge. Og vi ved jo, at børn er loyale over for deres forældre og tilpasser sig de vilkår, de nu engang lever under. Man kunne derfor lidt polemisk stille spørgsmålet, hvorvidt det er rimeligt, at der er børn, der må opleve sig som værende et pasningsproblem. John Aasted Halse, psykolog og tidligere formand for Børns Vilkår Jette M. Nielsen tilføjer: Vi har også en personalepolitik, der indeholder elementer, der gør hverdagen nemmere for børnefamilierne bl.a. vores fleksaftale, der giver mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så familien tilgodeses. Den betyder, at man kan møde sent, hvis man skal følge et barn i skole, eller tage fri, hvis et familiemedlem er sygt og man kan selv bestemme, hvornår man holder ferie, så man er sikker på at kunne holde ferie med sin ægtefælle. Vi arbejder i medstyrende grupper, og den enkelte aftaler det med sin gruppe. På Radiometer har vi fast timeløn, og alle ikke-faglærte har den samme timeløn. Det giver en stor fleksibilitet internt på arbejdspladsen, og på grund af vores job2 -ordning kan der altid skaffes en afløser. Ordningen går ud på, at man i en periode kan arbejde i en anden afdeling end den, man er ansat i. Vi har tidligere haft forskellige bonusaftaler, der hindrede denne fleksibilitet, men de er afskaffet. Vi arbejder ikke på skiftehold, men faste aften- og nathold. Der er mulighed for at søge job2 på alle skift, så kører man sur i nathold, kan man i en periode komme på et andet hold. Desuden har vi i øjeblikket en forsøgsordning for aften- og nathold med firedages uge. Det er efter ønske fra dem, der arbejder på skæve tidspunkter. Det giver dem mulighed for at have et socialt liv, deltage i aftenskole og lignende. Vi sørger for, at alle aftaler er skrevet ned, så der ikke på et tidspunkt opstår diskussion af, hvad der gælder. Alle på Radiometer er organiserede, og det gør nok det hele lidt nemmere. 6 Familieliv - arbejdsliv

7 Jette M. Nielsen, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 7

8 Coloplast, Carsten Bentzen: Vi har ikke nogen formaliseret familiepolitik, men vi har en del ordninger, der støtter den enkelte og familien. Vi arbejder også på faste hold uden skiftende arbejdstider. På aften- og nathold har vi firedages arbejdsuge, og nogle steder har vi 12-timers vagter, så alle kan vælge den arbejdstid, der passer ind i deres familieliv. Hvis noget derhjemme brænder på, kan man aftale med lederen at få arbejdstiden tilpasset indtil problemet er løst, og man kan flytte fra det ene skift til det andet. Desuden er der mulighed for gratis psykologbistand til hele familien, og vi har en jobtilbudsgaranti i forbindelse med outsourcing. Den gælder for alle, der har været ansat i mindst et år, så selv om éns eget job flytter til udlandet, vil man blive tilbudt et andet i Coloplast. Det giver tryghed til hele familien. Desuden bliver alle tilbudt mindst ti dages uddannelse om året, så ingen forlader Coloplast uden at have forøget sin markedsværdi. Carsten Bentzen, Coloplast Foto: Harry Nielsen 8 Familieliv - arbejdsliv

9 TDC, Annette Brejnholt: TDC har igennem mange år haft et rigtig godt ligestillings- og familiepolitisk arbejde forankret i et ligebehandlingsudvalg i virksomheden. Helt afgørende og et vendepunkt for dette arbejde var, da der for nogle år tilbage blev ansat personer med kompetencer på dette område, ikke blot nogle med de rigtige holdninger og intentioner, men mennesker med erfaringer og viden som kunne tilføre dette arbejde en professionalisme. Det gav virkelig et løft! Specielt på barselsområdet har TDC været en toneangivende virksomhed med gode vilkår i forbindelse med barsel, og en særlig kampagne Fars Kram har været med til at få flere fædre til at tage mere orlov. Denne kampagne har været en succes, der har bevirket at langt flere fædre i TDC i dag tager mere orlov fuld løn er ikke nok, der skal også arbejdes med virksomhedskulturen og de barrierer der ligger der. Selve Fars Kram er et initiativ, hvor den nybagte far får tilsendt en rygsæk med en sutteflaske, hagesmæk m.m. sammen med et brev, der orienterer om rettigheder med 10 ugers forældreorlov med fuld løn, og at virksomheden støtter at fædre holder orlov osv. Dette kombineret med, at flere af cheferne selv holder orlov, er noget af det, der giver den største accept, viser erfaringerne. Der er flekstidsaftaler i virksomheden og i nogle områder er der mulighed for hjemmearbejdspladser i kombination med arbejde på virksomheden denne mulighed er de der bor langt fra deres arbejdspladser rigtig glade for. Man kan kun arbejde hjemme halvdelen af éns arbejdstid. Vi har også gennem en del år arbejdet med en rosepris hvor arbejdspladser, der har igangsat særlige initiativer for at fremme ligebehandling i virksomheden, er blevet belønnet. Det har virket motiverende for arbejdet og har givet gode historier og inspiration for andre til at gøre noget lokalt. En virksomheds familiepolitik bør vise hensyn til medarbejderne i alle livets faser. Ikke kun mens de har små børn. Annette Brejnholt, TDC Derudover arbejdes der med en lang række forskellige politikker som fx etnisk ligestilling, seniorpolitik, misbrugspolitik med mulighed for hjælp, sygefraværspolitikker med tidlig indsats ved sygdom, muligheder for fleks- og skånejob o.a. men det har desværre udviklet sig sådan igennem de sidste år, hvor man har fået nye ejere med andre værdier, at anvendelsen af politikkerne er trådt noget i baggrunden, og der afsættes ikke de samme ressourcer på området længere. Det er ærgerligt at se på, at udviklingen går i den forkerte retning, når vi ved og har set, at det giver gode resultater både menneskeligt og økonomisk med plus på bundlinjen, når man arbejder med at skabe trivsel og udvikling via mangfoldighedsarbejdet. Familieliv - arbejdsliv 9

10 Novo Nordisk, Dorte Sejr: Vi har alle vores politikker samlet i en bog på et par hundrede sider, så ingen er i tvivl om, hvad deres rettigheder er. Vi har blandt andet en rigtig god forældreorlov, der betyder at flere og flere mænd men langtfra alle tager barsel. Heldigvis ser vi, at der blandt lederne også er en del mænd, der tager barselsorlov. En del af ordningen omfatter dog kun medarbejdere, der har mindst tre års anciennitet. Kvinder kan gå fra med fuld løn fire uger før forventet fødsel. Efter fødslen får faderen tre ugers orlov med fuld løn inden for de første 14 uger efter fødslen, og moderen har 14 ugers orlov med fuld løn. Derefter kan forældrene vælge om den ene af dem skal have: 32 ugers orlov med fuld løn 40 uger med 80 procent løn eller 46 uger med 69,56 procent løn Forældrene kan også dele orloven og få sammenlagt 64 uger med 50 procent løn. Forældrene kan også have deltidsarbejde i orlovsperioden og forlænge perioden med det antal timer, de arbejder. En anden ordning, der scorer rigtig højt, er muligheden for nedsat tid. Der er aldrig problemer, hvis børnehaven ringer og siger, at et barn er sygt og skal hentes. Novo Nordisk har et kæmpeapparat, der træder til, hvis folk går ned med flaget på grund af stress eller andet, vi har en alkoholkonsulent og andre tilbud, når folk får problemer. Vi har også en ombudsmand, vi kan klage til, hvis vi er uenige i de beslutninger, der træffes. 95 procent af alle småbørnsfædrene og 75 procent af småbørnsmødrene arbejder mere end 35 timer om ugen 10 Familieliv - arbejdsliv

11 Pressalit, Finn Andersen: I stedet for traditionel julefrokost holder Pressalit en juletræsfest for hele familien, og hvert andet år holder firmaet en festaften, hvor vore partnere er med, og hvert andet år en familiedag, hvor børnene er med i cirkus, til Åh Abe-koncert eller noget i den stil. Virksomheden gør meget ud af at have fleksible arbejdsforhold, blandt andet ved at have en trivselspolitik, gode barselsordninger og en seniorpolitik. Trivselspolitikken er opdelt i Familie Sundhed Politikkerne er udtryk for, at virksomheden lægger vægt på medarbejdernes mulighed for balance mellem arbejde og fritid. Der er også eksempler på, at alvorligt syge kolleger har været sygemeldt i et par år med fuld løn, så familien ud over bekymring for sygdommen ikke skal frygte for sin økonomiske situation. Alle politikkerne er naturligvis skrevet ned, så ingen er i tvivl om dem og vi har en kultur, der støtter op om indholdet. Det er eksempelvis ikke ualmindeligt, at mandlige medarbejdere tager ti ugers forældreorlov med fuld løn. Danfoss, Eva Christiansen: Familiepolitik skal ikke kun handle om børnepolitik, men om hver enkelt medarbejders liv. Hver eneste ansat skal føle, at deres ønsker om sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv tages alvorligt. Ferieplanlægningen er hvert år en stor udfordring. Alle vil jo gerne have ferie sammen med deres familie for at slappe af fra en stresset hverdag og have nogle gode oplevelser sammen. Derfor forsøger vi så vidt muligt at imødekomme ønskerne, men også i hverdagen er der mange udfordringer. Jeg har flere eksempler på kolleger, der har sagt op og fået karantæne i a-kassen, fordi de ikke kunne få børnepasning og arbejdstid til at passe sammen. Det skal i helst undgå, og derfor forsøger vi at finde løsninger med omrokering. Desværre er det ikke altid muligt på trods af, at kolleger og ledelse har de bedste intentioner. Vi har mange gode lokalaftaler på Danfoss. Det gælder fx vores seniorpolitik og vores flekstidsordning. Vi har også en sundhedsforsikring, der giver ret til hurtig indlæggelse på sygehus og brug af kiropraktor m.m. foruden at virksomheden har to psykologer ansat. Desuden har produktionsmedarbejderne på Danfoss en Hjælpekasse, hvor medlemmer kan få økonomisk støtte til fx fysioterapeut og kiropraktor, så medlemmernes private økonomi ikke belastes. Familieliv - arbejdsliv 11

12 Mark Dawson, Laborant på Novo Nordisk, med børn Foto: Harry Nielsen 12 Familieliv - arbejdsliv

13 Novo Nordisk Det ville jeg ikke undvære Mark Dawson er laborant på Novo Nordisk og far til to børn på syv og to år. Ved begge børns fødsel har han været hjemme i en lang periode sammen med børnene. Første gang var han nyuddannet og havde ikke noget job. Anden gang havde han tre måneders barselsorlov. Og jeg ville gerne have haft mere. Men mine forhandlingsevner over for min kone er ikke så gode. Hun ville have de ni måneder, siger han. Da de skulle have det første barn ventede han helt bevidst nogle måneder med at søge job, så han kunne gå hjemme sammen med sin nye familie. Det var superlækkert. Det ville jeg ikke have været foruden. Det er helt unikt at have muligheden for at være så tæt på sit lille barn de første måneder, fremhæver han. Det er bestemt ikke usædvanligt at mænd på Novo Nordisk har barselsorlov i flere måneder, og Mark Dawson har aldrig hørt, at der bliver set skævt til de fædre, der vælger at holde orlov. Det er der i hvert fald ikke blevet til mig. Tværtimod har jeg kun fået positive tilkendegivelser, siger han. Min egen overordnede, der er mand og ingeniør, har også holdt tre måneders barselsorlov, og jeg tror ikke, der er nogen her, der føler, at det bremser karrieren at holde barselsorlov, siger han. På Novo Nordisk kan de ansatte få fuld løn under barsel, men Mark Dawson understreger, at han under alle omstændigheder ville have holdt sin orlov også hvis det skulle have været på dagpenge, for muligheden for at knytte en tæt forbindelse til det nye lille barn, være sammen med det 24 timer i døgnet og have ansvaret for det, når moderen begynder at arbejde, er meget værdifuld for ham. Nogle familier bliver holdt uden for arbejdsmarkedet. Det er vel også familiepolitik at prøve at skaffe dem ind. Jeg oplever, at arbejdsmarkedet bliver mindre og mindre rummeligt. Jette M. Nielsen, Radiometer Familieliv - arbejdsliv 13

14 Radiometer Kom når du vil På Radiometer har de 450 ansatte i produktionen en fleksaftale, som i princippet betyder, at de kan komme og gå som de vil. Der er ingen fast arbejdstid, men på daghold skal arbejdstiden placeres mellem seks morgen og seks aften og være på 37 timer om ugen i gennemsnit. Der skal dog tages hensyn til aften- og nathold. Den enkelte familie kan afpasse arbejdstiden til sine egne behov, så man kan følge børnene i skole eller institution eller læse avisen, inden man møder. Det er ikke strengt nødvendigt at sige i forvejen, hvornår man møder, men alle i en gruppe skal indrette sig efter hinanden. Fleksordningen betyder, at medarbejderne kan være op til 80 timer i plus og op til 20 timer i minus på regnskabet og man kan aldrig få penge udbetalt for de ekstra timer. Men man kan godt bøje timetallet lidt. En medarbejder skulle være hjemme, fordi hendes barn skulle opereres. Hun fik lov at overskride grænsen på de 20 timer og undgik derved at blive trukket i løn. Timerne kan spares sammen til et par ugers ekstra ferie, og det benytter ansatte med familie i udlandet sig af. Så kan de samle sammen til nogle lange ophold hos familien på Filippinerne eller i Tyrkiet. De fem årlige feriefridage kan bruges som enkelttimer eller tages som halve dage. Det er også med til at gøre hverdagene lettere i mange børnefamilier. Ingen deltid Alle job er fuldtidsjob. Det er kun muligt at arbejde på nedsat tid i en begrænset periode, og kun efter aftale. Det kan være perioder, hvor der er sygdom i familien eller børnene er kropumulige. Men der skal være en årsag, forklarer tillidsrepræsentant Jette M. Nielsen. Mange medarbejdere, der nærmer sig 50 år, vil gerne have nedsat tid. Men det er først muligt, efter man er 55 og i forbindelse med en senioraftale. Tillidsrepræsentanterne vil gerne begrænse nedsat tid, for Jette M. Nielsen mener, det går ud over kollegerne, hvis nogen er på deltid, for de vil som regel have fri på det tidspunkt, andre også ønsker det. 14 Familieliv - arbejdsliv

15 Job2 Den meget fleksible arbejdstid er mulig, fordi de fleste medarbejdere har et job2, så de uden videre kan passe et job i en anden afdeling, hvis den mangler arbejdskraft. Denne fordeling af arbejdet organiserer de ansatte selv via virksomhedens Intranet. Jette M. Nielsen kan mærke, at kollegerne er blevet mere pressede i arbejdstiden og derfor er det vigtigt at have en personalepolitik, der tager hensyn til familielivet. Radiometer har gennem flere år haft lean i produktionen. Hun siger, det er gode værktøjer, men hvis ikke der er tid til at køre det ind på den rigtige måde, kan det være med til at presse kollegerne. Virksomheden har også et støttenetværk, så man efter aftale kan få hjælp hos psykologer, socialrådgivere, jurister og andre eksperter. Alle aftaler på Radiometer er nedskrevet. Så er der ingen tvivl om, hvordan reglerne er, de kan ikke misbruges og nye ledere og mellemledere er forpligtet af dem. Ledernes arbejdstid er blevet længere, og det kunne få dem til at presse de ansatte. Jette M. Nielsen fremhæver, at ledelsen er interesseret i, at medarbejderne kan få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, og de ansatte har en tryghedsaftale, der betyder, at de ikke bliver fyret på grund af arbejdsmangel, hvis en afdeling lukker. Det betyder også, at virksomheden ikke skal bruge så mange ressourcer på at uddanne nye folk. Vilkårene i daginstitutionerne, herunder specielt de mange lukkedage, giver børnefamilierne mange problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal Familieliv - arbejdsliv 15

16 En bedre mor Der er morgener hvor en af tvillingerne bare ikke vil ud af sengen. Eller ikke vil i tøjet eller Vivi Boeck bare trænger til at sove en halv time længere. Det er ingen problem. Så møder hun bare lidt senere. Vivi Boeck er 33 år og ansat i klinisk elektrodeproduktion på Radiometer. Det har hun været i godt et år. Hun har været alene med de fireårige tvillinger Louise og Laura, siden hun og børnenes far gik fra hinanden, da de var ét år gamle. Efter barselsorlov var hun arbejdsløs i en periode, for arbejdsgiverne syntes ikke en enlig mor med tvillinger er en attraktiv arbejdskraft. Derefter var hun i job med løntilskud, før hun fik job på Radiometer. På min tidligere arbejdsplads skulle jeg møde klokken 8.30, og det var et pres, hvis noget gik skævt. Det blev tit stressende, og jeg kunne ikke lade være med at snerre ad pigerne, hvis de var for langsomme, siger hun. Nu føler jeg mig næsten som en bedre mor, griner hun. Morgenerne er aldrig stressede, for det betyder ikke noget, hvis hun kommer et kvarter senere af sted. For hende er det vigtigste, at morgenerne er stille og rolige. Men hun er også glad for at kunne bruge sine feriefridage som løse timer. Jeg kan tage fri en halv dag og tage til stranden, hvis vejret er godt, eller gå tidligt, så vi har tid til at hygge os og spise en is på vejen hjem, siger hun. Vivi har aldrig haft mere end tre timers underskud på sit timeregnskab, og hun benytter sig somme tider af muligheden for at tage nogle lange arbejdsdage, når pigerne er hos deres far. Tidligt hjemme Hvis de er syge eller der er lukkedag i børnehaven, så de skal passes hos min mor, kan jeg gå på arbejde klokken seks og være hjemme tidligt på eftermiddagen, så hun ikke skal passe dem så længe. Det er simpelt hen en ideel ordning for mig. Den gør det også lettere at komme på arbejde, hvis man har en dårlig dag. Man bliver ikke mødt med bebrejdelser, fordi man har sovet for længe. På andre arbejdspladser kunne det måske være fristende at sygemelde sig, hvis man vidste, man blev mødt med surhed, fordi man kommer for sent, siger hun. 16 Familieliv - arbejdsliv

17 Vivi Boeck, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 17

18 Bedre rammer I maj måned fremsatte Familie- og Arbejdslivskommissionen 31 forslag til, hvordan arbejde og familieliv kan hænge bedre sammen. Kommissionen foreslår blandt andet, at arbejdspladserne det vil sige ledelse og medarbejdere i højere grad tager et medansvar, og at arbejdsmarkedets parter tager et ansvar for i højere grad at sætte udfordringen på dagsordenen. Kommissionen understreger også, at man fra samfundets side skal udforme rammerne på en måde, så de bedst muligt understøtter balancen mellem familie- og arbejdslivet. At skabe et godt familie- og arbejdsliv er et samarbejde mellem familien selv, arbejdsmarkedets parter og de offentlige myndigheder. En række af de store fagforbund har allerede arbejdet med sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv. Heldigvis oplever vi også, at mænd kræver familiepolitik på arbejdspladserne. Det er ikke kun noget kvinder interesserer sig for. Tove Møller Pedersen, Industrigruppen 3F Sammen med Center for Ligestillingsforskning har 3F lavet pjecen 3F-medlemmer familie og arbejdsliv og HK har lavet pjecen Det gode Liv. 3F foreslår, at der i alle kommuner er mindst én institution, der har åbent mellem klokken 6 og klokken 21, at institutionernes lukkedage afskaffes, at der er loft over forældrebetalingen og at institutioner og skoler har gratis mad. Forbundet frygter, at de madordninger, der etableres rundt omkring på skolerne, kun bliver for de velhavende familier. Desuden opfordres arbejdspladserne til at tage et større ansvar og det offentlige til at give småbørnsfamilierne en bedre service. 18 Familieliv - arbejdsliv

19 Forbundet foreslår også, at forældre får ret til ti dages fravær (med dagpengekompensation) for at passe syge børn, at enlige forældre får bedre vilkår og fædre længere barselsorlov. Småbørnsfamilier i både Norge og Sverige har bedre forhold end danske. Eksempelvis har hver af forældrene i Norge ret til 10 dages fravær pr. år for at passe et sygt barn. Enlige forsørgere har ret til 20 dages fravær. I Sverige har forældrene samlet ret til 60 dages fravær pr. barn pr. år. Danmark er langt bagefter på det område. 81 procent af medlemmerne mener, at familiepolitik skal prioriteres i overenskomsterne. Tre ud af fire HK-medlemmer siger, at muligheden for selv at tilrettelægge arbejdstiden er en vigtig faktor, der kan sikre balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Mulighed for at passe syge børn, mulighed for at gå til læge, tandlæge, skole/hjemsamtaler m.v. i løbet af arbejdsdagen og muligheden for at arbejde hjemmefra er andre populære tiltag. Mange HK-medlemmer især kvinder vælger at arbejde på deltid eller arbejde tæt på hjemmet, Stemningen på arbejdspladsen har stor betydning for, hvordan de deler barselsorloven i familierne, siger mange i undersøgelsen. Hvert fjerde HK-medlem siger, at der er en familiepolitik på deres arbejdsplads, men der er stor forskel mellem de enkelte sektorer. Blandt Metals medlemmer mærkes der en stigende interesse for viden omkring fædre og barsel. Det medlemmerne ønsker er bl.a. flere overenskomstmæssige rettigheder og flere uger med fuld løn under forældreorloven, viser en spørgeundersøgelse Metal har gennemført. Metal har gjort meget for at oplyse om rettigheder i forhold til overenskomst og lovgivningen, specielt i forhold til fædrene. Der har været holdt medlemsmøder om emnet og udgivet en folder, der beskriver rettigheder og muligheder i forbindelse med barselsorlov. Rundt om i landet holdes der familietræf og her har man også benyttet lejligheden til at oplyse om rettigheder og muligheder når familien forøges. Arbejdet med kulturen på virksomheden indgår i arbejdet, da der er erfaring for at dette er vigtigt. Det er derfor et vigtigt skridt der er taget ved overenskomstforhandlingerne i 2007, hvor der blev øremærket tre uger af forældreorloven til far, tre til mor og tre uger til enten mor eller far. Det gav bedre økonomi under orlov for familierne og bedre overenskomstsikrede rettigheder. Familieliv - arbejdsliv 19

20 Kontakt Ole Larsen, CO-industri Telefon: Carsten Bentzen, Coloplast Telefon: Finn Andersen, Pressalit Telefon: Jette M. Nielsen, Radiometer Dorte Sejr/Anne Marie Kverneland, Novo Nordisk Telefon: Annette Breinholt, TDC Telefon: Eva Christiansen, Danfoss Telefon: hvis du vil høre mere om de enkelte ordninger CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Familieliv - arbejdsliv

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv Danske forældre er blandt de mest erhvervsaktive i verden. Vi har indrettet et samfund, der gør det muligt både at være aktive på arbejdsmarkedet og have

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Familiepolitiske overvejelser er i dag en naturlig del af den faglige politik. Af HK's medlemmer er 41% mellem 20 og 35 år. Børnefamilierne tæller derfor stærkt,

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

I Familie- og arbejdsliv

I Familie- og arbejdsliv HK-analyse: I Familie- og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og ønsker til arbejdstid og fleksibilitet RESUME Et flertal af HK s medlemmer mener, at det er svært at få dagligdagen til at

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Det gode liv. HK s familiepolitik

Det gode liv. HK s familiepolitik Det gode liv HK s familiepolitik Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvorfor interesserer HK sig for familiepolitik 5 Vi kan gøre det bedre uden at skrue tiden tilbage 5 Den vanskelige hverdag 6 Balance mellem

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet oplæg den 5. april v/ direktør Henrik Bach Mortensen, DA

Fleksibilitet i arbejdslivet oplæg den 5. april v/ direktør Henrik Bach Mortensen, DA 4. april 2005 Fleksibilitet i arbejdslivet oplæg den 5. april v/ direktør Henrik Bach Mortensen, DA I oplægget til konferencen er politikerne citeret for at pege på, at danskerne skal arbejde mere, hvis

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Skab sammenhæng FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Forord af Bente Sorgenfrey... 3 Derfor har FTF en familie- og arbejdslivspolitik... 4 Hovedpunkter i FTF s familie- og arbejdslivspolitik...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK 3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGPOLITISK CENTER FOR ARBEJDSLIV FAMLIEPOLITIK INDHOLD 5 6 8 14 16 20 23 28 30 Intro: 3F-medlemmet og deres familier har mange ansigter Fakta om 3F-familier

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Barselspjece 6/25/06 21:49 Side 1 Tillykke far En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Indhold Forord... side 3 Loven... side 5 Ole Lundbøll, 55 år, far til søn på 33 år og en på halvandet

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder

Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder Fleksibel barselsorlov Til virksomheder ministrenes forord 3 Kære arbejdsgiver Den fleksible barselsorlov giver nybagte familier mulighed for at tilrettelægge barselsorloven ud fra familiens individuelle

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det er livsfarligt at få for lidt søvn

Det er livsfarligt at få for lidt søvn Det er livsfarligt at få for lidt søvn En god nats søvn betyder meget for, hvordan man har det både hjemme og på arbejde. Det viser den viden, vi i dag har om søvnens betydning. For lidt og for dårlig

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag KONFERENCEN FORÆLDRE OG NYFØDT - SUNDHEDSVÆSENETS INDSATSER DE FØRSTE 14 DAGE VEJLE 1.11.2013 Tine Rostgaard Professor Institut for Statskundskab

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger 10.5.2007 Notat 13710 Siko/lijn Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger I går offentliggjorde Familie- og Arbejdslivskommissionen en række anbefalinger, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt HK s medlemmer

SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt HK s medlemmer Forfatter KBG Dato 19022015 SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt s medlemmer SAMMENFATNING I forbindelse med folketingsvalget har i samarbejde med Epinion lavet en undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere