Familieliv - arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieliv - arbejdsliv"

Transkript

1 Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1

2 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007 Oplag: stk. Tryk: Schultz Layout: Lise Trampedach ISBN nr: CO-Meddelelsesnr.: 2007/116 2 Familieliv - arbejdsliv

3 Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen. Nogle industriarbejdspladser har dog gjort det nemmere at være både gode forældre og god arbejdskraft. Vivi Boeck, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 3

4 Børn er populære Børnefamilierne og deres vilkår er kommet i fokus både i forbindelse med overenskomstfornyelserne, velfærdsdiskussionen og efter at regeringens Familie- og Arbejdslivskommission har udsendt sin rapport. Heldigvis finder mange børnefamilier ud af at få arbejdslivet og familielivet til at hænge sammen, selv om der er sure morgener og diskussioner om, hvem der skal tage barns første sygedag og hvem der bedst kan tage endnu en dag fri fra arbejdet. Og heldigvis findes der forudseende arbejdsgivere, der ved, at man ikke kan skaffe sig gode medarbejdere ved at presse dem til at være dårlige forældre. Tværtimod skal hverdagen derhjemme være harmonisk for at forældrene kan yde deres bedste i et krævende arbejdsliv. Halvdelen af børnefamilierne har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen, og det har store omkostninger både for børn og forældre. Derfor er det et emne vi i fagbevægelsen interesserer os meget for at være med til at løse for vores medlemmer, og der er mange ting der kan lade sig gøre, hvis man på arbejdspladserne gensidig er fleksible. Heldigvis har vi også oplevet, at Dansk Industri har interesseret sig for emnet og i vinter havde en konference om balancen mellem arbejdslivet og privatlivet. Ikke alle arbejdspladser er lige opmærksomme på værdien af et sammenhængende liv for medarbejderne, men flere og flere vil gerne. Derfor har vi i CO-industris Ligestillings-, social- og familiepolitiske udvalg sat os for at lave denne pjece til inspiration for dette arbejde. Erfaringerne er indsamlet ved at CO-industris Ligestillings-, social- og familiepolitiske udvalg har samlet en gruppe tillidsfolk for at høre om deres erfaringer med at skabe sammenhæng mellem arbejdet og det derhjemme. Udvalget håber, at der i disse eksempler er god inspiration at hente for tillidsrepræsentanterne til brug for arbejdet med at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv på egne arbejdspladser. Arne Sørensen Daglig leder CO-industri 4 Familieliv - arbejdsliv

5 Hjemmearbejdsplads og timebank Familiepolitik har længe været på dagsordenen. Det var også et vigtigt element i forårets overenskomstforhandlinger. Overenskomstfornyelsen på industriens område betød bl.a. bedre pensionsindbetaling for kvinder under barsel, yderligere 3 uger med løn, og tre ugers barselsorlov blev øremærket faderen, og at et udvalg skal se på skifteholdsarbejde. Familiens forhold vil sikkert også præge de kommende års overenskomstforhandlinger. To arbejdsmarkedsforskere har foreslået, at der dannes en national timebank, så alle får mulighed for at arbejde meget, mens de er unge, barnløse og måske nyuddannede, og sætte timer og dage i banken til senere brug. Familie- og Arbejdslivskommissionen foreslår bl.a. flere fridage med løn for at passe syge børn, at arbejdspladserne tilstræber større fleksibilitet i arbejdets organisering, og at balancen mellem arbejds- og familieliv gøres til en del af arbejdsmiljøarbejdet og at de kommunale pasningsordninger i højere grad tilpasses familiernes behov. Flekstid, barselsorlov og Åh Abe-koncerter. Men også inden for industrien er der ordninger og aftaler, der gør det lettere at være mor og far: Radiometer var en af de første private virksomheder, der fik et ligestillingsudvalg, og blandt 3F erne på virksomheden har dette slået igennem, så der i dag gøres en stor indsats for at vælge tillidsrepræsentanter af begge køn. Dels fordi det er en styrke, dels fordi nogle kolleger helst vil tale med en af samme køn som dem selv, når det drejer sig om personlige eller familiemæssige spørgsmål, fortæller tillidsrepræsentant Jette M. Nielsen. Kvinderne passer de syge børn, mens far går på arbejde. Flere end dobbelt så mange mødre som fædre bliver hjemme for at passe et sygt barn. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening var kvindelige arbejdere hvert år hjemme 0,71 dag for at passe syge børn, mens mandlige arbejdere kun var hjemme 0,35 dag om året. Familieliv - arbejdsliv 5

6 Sammenhængskraften i familien kommer ikke gennem mere underholdning, men styrkes gennem et forpligtende fællesskab. Børnene oplever, at forældrene skændes om, hvis tur det er til at passe dem, når de er syge. Og vi ved jo, at børn er loyale over for deres forældre og tilpasser sig de vilkår, de nu engang lever under. Man kunne derfor lidt polemisk stille spørgsmålet, hvorvidt det er rimeligt, at der er børn, der må opleve sig som værende et pasningsproblem. John Aasted Halse, psykolog og tidligere formand for Børns Vilkår Jette M. Nielsen tilføjer: Vi har også en personalepolitik, der indeholder elementer, der gør hverdagen nemmere for børnefamilierne bl.a. vores fleksaftale, der giver mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så familien tilgodeses. Den betyder, at man kan møde sent, hvis man skal følge et barn i skole, eller tage fri, hvis et familiemedlem er sygt og man kan selv bestemme, hvornår man holder ferie, så man er sikker på at kunne holde ferie med sin ægtefælle. Vi arbejder i medstyrende grupper, og den enkelte aftaler det med sin gruppe. På Radiometer har vi fast timeløn, og alle ikke-faglærte har den samme timeløn. Det giver en stor fleksibilitet internt på arbejdspladsen, og på grund af vores job2 -ordning kan der altid skaffes en afløser. Ordningen går ud på, at man i en periode kan arbejde i en anden afdeling end den, man er ansat i. Vi har tidligere haft forskellige bonusaftaler, der hindrede denne fleksibilitet, men de er afskaffet. Vi arbejder ikke på skiftehold, men faste aften- og nathold. Der er mulighed for at søge job2 på alle skift, så kører man sur i nathold, kan man i en periode komme på et andet hold. Desuden har vi i øjeblikket en forsøgsordning for aften- og nathold med firedages uge. Det er efter ønske fra dem, der arbejder på skæve tidspunkter. Det giver dem mulighed for at have et socialt liv, deltage i aftenskole og lignende. Vi sørger for, at alle aftaler er skrevet ned, så der ikke på et tidspunkt opstår diskussion af, hvad der gælder. Alle på Radiometer er organiserede, og det gør nok det hele lidt nemmere. 6 Familieliv - arbejdsliv

7 Jette M. Nielsen, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 7

8 Coloplast, Carsten Bentzen: Vi har ikke nogen formaliseret familiepolitik, men vi har en del ordninger, der støtter den enkelte og familien. Vi arbejder også på faste hold uden skiftende arbejdstider. På aften- og nathold har vi firedages arbejdsuge, og nogle steder har vi 12-timers vagter, så alle kan vælge den arbejdstid, der passer ind i deres familieliv. Hvis noget derhjemme brænder på, kan man aftale med lederen at få arbejdstiden tilpasset indtil problemet er løst, og man kan flytte fra det ene skift til det andet. Desuden er der mulighed for gratis psykologbistand til hele familien, og vi har en jobtilbudsgaranti i forbindelse med outsourcing. Den gælder for alle, der har været ansat i mindst et år, så selv om éns eget job flytter til udlandet, vil man blive tilbudt et andet i Coloplast. Det giver tryghed til hele familien. Desuden bliver alle tilbudt mindst ti dages uddannelse om året, så ingen forlader Coloplast uden at have forøget sin markedsværdi. Carsten Bentzen, Coloplast Foto: Harry Nielsen 8 Familieliv - arbejdsliv

9 TDC, Annette Brejnholt: TDC har igennem mange år haft et rigtig godt ligestillings- og familiepolitisk arbejde forankret i et ligebehandlingsudvalg i virksomheden. Helt afgørende og et vendepunkt for dette arbejde var, da der for nogle år tilbage blev ansat personer med kompetencer på dette område, ikke blot nogle med de rigtige holdninger og intentioner, men mennesker med erfaringer og viden som kunne tilføre dette arbejde en professionalisme. Det gav virkelig et løft! Specielt på barselsområdet har TDC været en toneangivende virksomhed med gode vilkår i forbindelse med barsel, og en særlig kampagne Fars Kram har været med til at få flere fædre til at tage mere orlov. Denne kampagne har været en succes, der har bevirket at langt flere fædre i TDC i dag tager mere orlov fuld løn er ikke nok, der skal også arbejdes med virksomhedskulturen og de barrierer der ligger der. Selve Fars Kram er et initiativ, hvor den nybagte far får tilsendt en rygsæk med en sutteflaske, hagesmæk m.m. sammen med et brev, der orienterer om rettigheder med 10 ugers forældreorlov med fuld løn, og at virksomheden støtter at fædre holder orlov osv. Dette kombineret med, at flere af cheferne selv holder orlov, er noget af det, der giver den største accept, viser erfaringerne. Der er flekstidsaftaler i virksomheden og i nogle områder er der mulighed for hjemmearbejdspladser i kombination med arbejde på virksomheden denne mulighed er de der bor langt fra deres arbejdspladser rigtig glade for. Man kan kun arbejde hjemme halvdelen af éns arbejdstid. Vi har også gennem en del år arbejdet med en rosepris hvor arbejdspladser, der har igangsat særlige initiativer for at fremme ligebehandling i virksomheden, er blevet belønnet. Det har virket motiverende for arbejdet og har givet gode historier og inspiration for andre til at gøre noget lokalt. En virksomheds familiepolitik bør vise hensyn til medarbejderne i alle livets faser. Ikke kun mens de har små børn. Annette Brejnholt, TDC Derudover arbejdes der med en lang række forskellige politikker som fx etnisk ligestilling, seniorpolitik, misbrugspolitik med mulighed for hjælp, sygefraværspolitikker med tidlig indsats ved sygdom, muligheder for fleks- og skånejob o.a. men det har desværre udviklet sig sådan igennem de sidste år, hvor man har fået nye ejere med andre værdier, at anvendelsen af politikkerne er trådt noget i baggrunden, og der afsættes ikke de samme ressourcer på området længere. Det er ærgerligt at se på, at udviklingen går i den forkerte retning, når vi ved og har set, at det giver gode resultater både menneskeligt og økonomisk med plus på bundlinjen, når man arbejder med at skabe trivsel og udvikling via mangfoldighedsarbejdet. Familieliv - arbejdsliv 9

10 Novo Nordisk, Dorte Sejr: Vi har alle vores politikker samlet i en bog på et par hundrede sider, så ingen er i tvivl om, hvad deres rettigheder er. Vi har blandt andet en rigtig god forældreorlov, der betyder at flere og flere mænd men langtfra alle tager barsel. Heldigvis ser vi, at der blandt lederne også er en del mænd, der tager barselsorlov. En del af ordningen omfatter dog kun medarbejdere, der har mindst tre års anciennitet. Kvinder kan gå fra med fuld løn fire uger før forventet fødsel. Efter fødslen får faderen tre ugers orlov med fuld løn inden for de første 14 uger efter fødslen, og moderen har 14 ugers orlov med fuld løn. Derefter kan forældrene vælge om den ene af dem skal have: 32 ugers orlov med fuld løn 40 uger med 80 procent løn eller 46 uger med 69,56 procent løn Forældrene kan også dele orloven og få sammenlagt 64 uger med 50 procent løn. Forældrene kan også have deltidsarbejde i orlovsperioden og forlænge perioden med det antal timer, de arbejder. En anden ordning, der scorer rigtig højt, er muligheden for nedsat tid. Der er aldrig problemer, hvis børnehaven ringer og siger, at et barn er sygt og skal hentes. Novo Nordisk har et kæmpeapparat, der træder til, hvis folk går ned med flaget på grund af stress eller andet, vi har en alkoholkonsulent og andre tilbud, når folk får problemer. Vi har også en ombudsmand, vi kan klage til, hvis vi er uenige i de beslutninger, der træffes. 95 procent af alle småbørnsfædrene og 75 procent af småbørnsmødrene arbejder mere end 35 timer om ugen 10 Familieliv - arbejdsliv

11 Pressalit, Finn Andersen: I stedet for traditionel julefrokost holder Pressalit en juletræsfest for hele familien, og hvert andet år holder firmaet en festaften, hvor vore partnere er med, og hvert andet år en familiedag, hvor børnene er med i cirkus, til Åh Abe-koncert eller noget i den stil. Virksomheden gør meget ud af at have fleksible arbejdsforhold, blandt andet ved at have en trivselspolitik, gode barselsordninger og en seniorpolitik. Trivselspolitikken er opdelt i Familie Sundhed Politikkerne er udtryk for, at virksomheden lægger vægt på medarbejdernes mulighed for balance mellem arbejde og fritid. Der er også eksempler på, at alvorligt syge kolleger har været sygemeldt i et par år med fuld løn, så familien ud over bekymring for sygdommen ikke skal frygte for sin økonomiske situation. Alle politikkerne er naturligvis skrevet ned, så ingen er i tvivl om dem og vi har en kultur, der støtter op om indholdet. Det er eksempelvis ikke ualmindeligt, at mandlige medarbejdere tager ti ugers forældreorlov med fuld løn. Danfoss, Eva Christiansen: Familiepolitik skal ikke kun handle om børnepolitik, men om hver enkelt medarbejders liv. Hver eneste ansat skal føle, at deres ønsker om sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv tages alvorligt. Ferieplanlægningen er hvert år en stor udfordring. Alle vil jo gerne have ferie sammen med deres familie for at slappe af fra en stresset hverdag og have nogle gode oplevelser sammen. Derfor forsøger vi så vidt muligt at imødekomme ønskerne, men også i hverdagen er der mange udfordringer. Jeg har flere eksempler på kolleger, der har sagt op og fået karantæne i a-kassen, fordi de ikke kunne få børnepasning og arbejdstid til at passe sammen. Det skal i helst undgå, og derfor forsøger vi at finde løsninger med omrokering. Desværre er det ikke altid muligt på trods af, at kolleger og ledelse har de bedste intentioner. Vi har mange gode lokalaftaler på Danfoss. Det gælder fx vores seniorpolitik og vores flekstidsordning. Vi har også en sundhedsforsikring, der giver ret til hurtig indlæggelse på sygehus og brug af kiropraktor m.m. foruden at virksomheden har to psykologer ansat. Desuden har produktionsmedarbejderne på Danfoss en Hjælpekasse, hvor medlemmer kan få økonomisk støtte til fx fysioterapeut og kiropraktor, så medlemmernes private økonomi ikke belastes. Familieliv - arbejdsliv 11

12 Mark Dawson, Laborant på Novo Nordisk, med børn Foto: Harry Nielsen 12 Familieliv - arbejdsliv

13 Novo Nordisk Det ville jeg ikke undvære Mark Dawson er laborant på Novo Nordisk og far til to børn på syv og to år. Ved begge børns fødsel har han været hjemme i en lang periode sammen med børnene. Første gang var han nyuddannet og havde ikke noget job. Anden gang havde han tre måneders barselsorlov. Og jeg ville gerne have haft mere. Men mine forhandlingsevner over for min kone er ikke så gode. Hun ville have de ni måneder, siger han. Da de skulle have det første barn ventede han helt bevidst nogle måneder med at søge job, så han kunne gå hjemme sammen med sin nye familie. Det var superlækkert. Det ville jeg ikke have været foruden. Det er helt unikt at have muligheden for at være så tæt på sit lille barn de første måneder, fremhæver han. Det er bestemt ikke usædvanligt at mænd på Novo Nordisk har barselsorlov i flere måneder, og Mark Dawson har aldrig hørt, at der bliver set skævt til de fædre, der vælger at holde orlov. Det er der i hvert fald ikke blevet til mig. Tværtimod har jeg kun fået positive tilkendegivelser, siger han. Min egen overordnede, der er mand og ingeniør, har også holdt tre måneders barselsorlov, og jeg tror ikke, der er nogen her, der føler, at det bremser karrieren at holde barselsorlov, siger han. På Novo Nordisk kan de ansatte få fuld løn under barsel, men Mark Dawson understreger, at han under alle omstændigheder ville have holdt sin orlov også hvis det skulle have været på dagpenge, for muligheden for at knytte en tæt forbindelse til det nye lille barn, være sammen med det 24 timer i døgnet og have ansvaret for det, når moderen begynder at arbejde, er meget værdifuld for ham. Nogle familier bliver holdt uden for arbejdsmarkedet. Det er vel også familiepolitik at prøve at skaffe dem ind. Jeg oplever, at arbejdsmarkedet bliver mindre og mindre rummeligt. Jette M. Nielsen, Radiometer Familieliv - arbejdsliv 13

14 Radiometer Kom når du vil På Radiometer har de 450 ansatte i produktionen en fleksaftale, som i princippet betyder, at de kan komme og gå som de vil. Der er ingen fast arbejdstid, men på daghold skal arbejdstiden placeres mellem seks morgen og seks aften og være på 37 timer om ugen i gennemsnit. Der skal dog tages hensyn til aften- og nathold. Den enkelte familie kan afpasse arbejdstiden til sine egne behov, så man kan følge børnene i skole eller institution eller læse avisen, inden man møder. Det er ikke strengt nødvendigt at sige i forvejen, hvornår man møder, men alle i en gruppe skal indrette sig efter hinanden. Fleksordningen betyder, at medarbejderne kan være op til 80 timer i plus og op til 20 timer i minus på regnskabet og man kan aldrig få penge udbetalt for de ekstra timer. Men man kan godt bøje timetallet lidt. En medarbejder skulle være hjemme, fordi hendes barn skulle opereres. Hun fik lov at overskride grænsen på de 20 timer og undgik derved at blive trukket i løn. Timerne kan spares sammen til et par ugers ekstra ferie, og det benytter ansatte med familie i udlandet sig af. Så kan de samle sammen til nogle lange ophold hos familien på Filippinerne eller i Tyrkiet. De fem årlige feriefridage kan bruges som enkelttimer eller tages som halve dage. Det er også med til at gøre hverdagene lettere i mange børnefamilier. Ingen deltid Alle job er fuldtidsjob. Det er kun muligt at arbejde på nedsat tid i en begrænset periode, og kun efter aftale. Det kan være perioder, hvor der er sygdom i familien eller børnene er kropumulige. Men der skal være en årsag, forklarer tillidsrepræsentant Jette M. Nielsen. Mange medarbejdere, der nærmer sig 50 år, vil gerne have nedsat tid. Men det er først muligt, efter man er 55 og i forbindelse med en senioraftale. Tillidsrepræsentanterne vil gerne begrænse nedsat tid, for Jette M. Nielsen mener, det går ud over kollegerne, hvis nogen er på deltid, for de vil som regel have fri på det tidspunkt, andre også ønsker det. 14 Familieliv - arbejdsliv

15 Job2 Den meget fleksible arbejdstid er mulig, fordi de fleste medarbejdere har et job2, så de uden videre kan passe et job i en anden afdeling, hvis den mangler arbejdskraft. Denne fordeling af arbejdet organiserer de ansatte selv via virksomhedens Intranet. Jette M. Nielsen kan mærke, at kollegerne er blevet mere pressede i arbejdstiden og derfor er det vigtigt at have en personalepolitik, der tager hensyn til familielivet. Radiometer har gennem flere år haft lean i produktionen. Hun siger, det er gode værktøjer, men hvis ikke der er tid til at køre det ind på den rigtige måde, kan det være med til at presse kollegerne. Virksomheden har også et støttenetværk, så man efter aftale kan få hjælp hos psykologer, socialrådgivere, jurister og andre eksperter. Alle aftaler på Radiometer er nedskrevet. Så er der ingen tvivl om, hvordan reglerne er, de kan ikke misbruges og nye ledere og mellemledere er forpligtet af dem. Ledernes arbejdstid er blevet længere, og det kunne få dem til at presse de ansatte. Jette M. Nielsen fremhæver, at ledelsen er interesseret i, at medarbejderne kan få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, og de ansatte har en tryghedsaftale, der betyder, at de ikke bliver fyret på grund af arbejdsmangel, hvis en afdeling lukker. Det betyder også, at virksomheden ikke skal bruge så mange ressourcer på at uddanne nye folk. Vilkårene i daginstitutionerne, herunder specielt de mange lukkedage, giver børnefamilierne mange problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal Familieliv - arbejdsliv 15

16 En bedre mor Der er morgener hvor en af tvillingerne bare ikke vil ud af sengen. Eller ikke vil i tøjet eller Vivi Boeck bare trænger til at sove en halv time længere. Det er ingen problem. Så møder hun bare lidt senere. Vivi Boeck er 33 år og ansat i klinisk elektrodeproduktion på Radiometer. Det har hun været i godt et år. Hun har været alene med de fireårige tvillinger Louise og Laura, siden hun og børnenes far gik fra hinanden, da de var ét år gamle. Efter barselsorlov var hun arbejdsløs i en periode, for arbejdsgiverne syntes ikke en enlig mor med tvillinger er en attraktiv arbejdskraft. Derefter var hun i job med løntilskud, før hun fik job på Radiometer. På min tidligere arbejdsplads skulle jeg møde klokken 8.30, og det var et pres, hvis noget gik skævt. Det blev tit stressende, og jeg kunne ikke lade være med at snerre ad pigerne, hvis de var for langsomme, siger hun. Nu føler jeg mig næsten som en bedre mor, griner hun. Morgenerne er aldrig stressede, for det betyder ikke noget, hvis hun kommer et kvarter senere af sted. For hende er det vigtigste, at morgenerne er stille og rolige. Men hun er også glad for at kunne bruge sine feriefridage som løse timer. Jeg kan tage fri en halv dag og tage til stranden, hvis vejret er godt, eller gå tidligt, så vi har tid til at hygge os og spise en is på vejen hjem, siger hun. Vivi har aldrig haft mere end tre timers underskud på sit timeregnskab, og hun benytter sig somme tider af muligheden for at tage nogle lange arbejdsdage, når pigerne er hos deres far. Tidligt hjemme Hvis de er syge eller der er lukkedag i børnehaven, så de skal passes hos min mor, kan jeg gå på arbejde klokken seks og være hjemme tidligt på eftermiddagen, så hun ikke skal passe dem så længe. Det er simpelt hen en ideel ordning for mig. Den gør det også lettere at komme på arbejde, hvis man har en dårlig dag. Man bliver ikke mødt med bebrejdelser, fordi man har sovet for længe. På andre arbejdspladser kunne det måske være fristende at sygemelde sig, hvis man vidste, man blev mødt med surhed, fordi man kommer for sent, siger hun. 16 Familieliv - arbejdsliv

17 Vivi Boeck, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 17

18 Bedre rammer I maj måned fremsatte Familie- og Arbejdslivskommissionen 31 forslag til, hvordan arbejde og familieliv kan hænge bedre sammen. Kommissionen foreslår blandt andet, at arbejdspladserne det vil sige ledelse og medarbejdere i højere grad tager et medansvar, og at arbejdsmarkedets parter tager et ansvar for i højere grad at sætte udfordringen på dagsordenen. Kommissionen understreger også, at man fra samfundets side skal udforme rammerne på en måde, så de bedst muligt understøtter balancen mellem familie- og arbejdslivet. At skabe et godt familie- og arbejdsliv er et samarbejde mellem familien selv, arbejdsmarkedets parter og de offentlige myndigheder. En række af de store fagforbund har allerede arbejdet med sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv. Heldigvis oplever vi også, at mænd kræver familiepolitik på arbejdspladserne. Det er ikke kun noget kvinder interesserer sig for. Tove Møller Pedersen, Industrigruppen 3F Sammen med Center for Ligestillingsforskning har 3F lavet pjecen 3F-medlemmer familie og arbejdsliv og HK har lavet pjecen Det gode Liv. 3F foreslår, at der i alle kommuner er mindst én institution, der har åbent mellem klokken 6 og klokken 21, at institutionernes lukkedage afskaffes, at der er loft over forældrebetalingen og at institutioner og skoler har gratis mad. Forbundet frygter, at de madordninger, der etableres rundt omkring på skolerne, kun bliver for de velhavende familier. Desuden opfordres arbejdspladserne til at tage et større ansvar og det offentlige til at give småbørnsfamilierne en bedre service. 18 Familieliv - arbejdsliv

19 Forbundet foreslår også, at forældre får ret til ti dages fravær (med dagpengekompensation) for at passe syge børn, at enlige forældre får bedre vilkår og fædre længere barselsorlov. Småbørnsfamilier i både Norge og Sverige har bedre forhold end danske. Eksempelvis har hver af forældrene i Norge ret til 10 dages fravær pr. år for at passe et sygt barn. Enlige forsørgere har ret til 20 dages fravær. I Sverige har forældrene samlet ret til 60 dages fravær pr. barn pr. år. Danmark er langt bagefter på det område. 81 procent af medlemmerne mener, at familiepolitik skal prioriteres i overenskomsterne. Tre ud af fire HK-medlemmer siger, at muligheden for selv at tilrettelægge arbejdstiden er en vigtig faktor, der kan sikre balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Mulighed for at passe syge børn, mulighed for at gå til læge, tandlæge, skole/hjemsamtaler m.v. i løbet af arbejdsdagen og muligheden for at arbejde hjemmefra er andre populære tiltag. Mange HK-medlemmer især kvinder vælger at arbejde på deltid eller arbejde tæt på hjemmet, Stemningen på arbejdspladsen har stor betydning for, hvordan de deler barselsorloven i familierne, siger mange i undersøgelsen. Hvert fjerde HK-medlem siger, at der er en familiepolitik på deres arbejdsplads, men der er stor forskel mellem de enkelte sektorer. Blandt Metals medlemmer mærkes der en stigende interesse for viden omkring fædre og barsel. Det medlemmerne ønsker er bl.a. flere overenskomstmæssige rettigheder og flere uger med fuld løn under forældreorloven, viser en spørgeundersøgelse Metal har gennemført. Metal har gjort meget for at oplyse om rettigheder i forhold til overenskomst og lovgivningen, specielt i forhold til fædrene. Der har været holdt medlemsmøder om emnet og udgivet en folder, der beskriver rettigheder og muligheder i forbindelse med barselsorlov. Rundt om i landet holdes der familietræf og her har man også benyttet lejligheden til at oplyse om rettigheder og muligheder når familien forøges. Arbejdet med kulturen på virksomheden indgår i arbejdet, da der er erfaring for at dette er vigtigt. Det er derfor et vigtigt skridt der er taget ved overenskomstforhandlingerne i 2007, hvor der blev øremærket tre uger af forældreorloven til far, tre til mor og tre uger til enten mor eller far. Det gav bedre økonomi under orlov for familierne og bedre overenskomstsikrede rettigheder. Familieliv - arbejdsliv 19

20 Kontakt Ole Larsen, CO-industri Telefon: Carsten Bentzen, Coloplast Telefon: Finn Andersen, Pressalit Telefon: Jette M. Nielsen, Radiometer Dorte Sejr/Anne Marie Kverneland, Novo Nordisk Telefon: Annette Breinholt, TDC Telefon: Eva Christiansen, Danfoss Telefon: hvis du vil høre mere om de enkelte ordninger CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Familieliv - arbejdsliv

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet

Inden for de sidste ca. ti år er begrebet Men det er da noget kvinder gør relationer mellem arbejdsliv, familieliv og køn Sidsel Lond Grosen og Karen Il Wol Knudsen På det danske arbejdsmarked er en familievenlig personalepolitik blevet en måde

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere