Familieliv - arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieliv - arbejdsliv"

Transkript

1 Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1

2 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007 Oplag: stk. Tryk: Schultz Layout: Lise Trampedach ISBN nr: CO-Meddelelsesnr.: 2007/116 2 Familieliv - arbejdsliv

3 Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen. Nogle industriarbejdspladser har dog gjort det nemmere at være både gode forældre og god arbejdskraft. Vivi Boeck, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 3

4 Børn er populære Børnefamilierne og deres vilkår er kommet i fokus både i forbindelse med overenskomstfornyelserne, velfærdsdiskussionen og efter at regeringens Familie- og Arbejdslivskommission har udsendt sin rapport. Heldigvis finder mange børnefamilier ud af at få arbejdslivet og familielivet til at hænge sammen, selv om der er sure morgener og diskussioner om, hvem der skal tage barns første sygedag og hvem der bedst kan tage endnu en dag fri fra arbejdet. Og heldigvis findes der forudseende arbejdsgivere, der ved, at man ikke kan skaffe sig gode medarbejdere ved at presse dem til at være dårlige forældre. Tværtimod skal hverdagen derhjemme være harmonisk for at forældrene kan yde deres bedste i et krævende arbejdsliv. Halvdelen af børnefamilierne har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen, og det har store omkostninger både for børn og forældre. Derfor er det et emne vi i fagbevægelsen interesserer os meget for at være med til at løse for vores medlemmer, og der er mange ting der kan lade sig gøre, hvis man på arbejdspladserne gensidig er fleksible. Heldigvis har vi også oplevet, at Dansk Industri har interesseret sig for emnet og i vinter havde en konference om balancen mellem arbejdslivet og privatlivet. Ikke alle arbejdspladser er lige opmærksomme på værdien af et sammenhængende liv for medarbejderne, men flere og flere vil gerne. Derfor har vi i CO-industris Ligestillings-, social- og familiepolitiske udvalg sat os for at lave denne pjece til inspiration for dette arbejde. Erfaringerne er indsamlet ved at CO-industris Ligestillings-, social- og familiepolitiske udvalg har samlet en gruppe tillidsfolk for at høre om deres erfaringer med at skabe sammenhæng mellem arbejdet og det derhjemme. Udvalget håber, at der i disse eksempler er god inspiration at hente for tillidsrepræsentanterne til brug for arbejdet med at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv på egne arbejdspladser. Arne Sørensen Daglig leder CO-industri 4 Familieliv - arbejdsliv

5 Hjemmearbejdsplads og timebank Familiepolitik har længe været på dagsordenen. Det var også et vigtigt element i forårets overenskomstforhandlinger. Overenskomstfornyelsen på industriens område betød bl.a. bedre pensionsindbetaling for kvinder under barsel, yderligere 3 uger med løn, og tre ugers barselsorlov blev øremærket faderen, og at et udvalg skal se på skifteholdsarbejde. Familiens forhold vil sikkert også præge de kommende års overenskomstforhandlinger. To arbejdsmarkedsforskere har foreslået, at der dannes en national timebank, så alle får mulighed for at arbejde meget, mens de er unge, barnløse og måske nyuddannede, og sætte timer og dage i banken til senere brug. Familie- og Arbejdslivskommissionen foreslår bl.a. flere fridage med løn for at passe syge børn, at arbejdspladserne tilstræber større fleksibilitet i arbejdets organisering, og at balancen mellem arbejds- og familieliv gøres til en del af arbejdsmiljøarbejdet og at de kommunale pasningsordninger i højere grad tilpasses familiernes behov. Flekstid, barselsorlov og Åh Abe-koncerter. Men også inden for industrien er der ordninger og aftaler, der gør det lettere at være mor og far: Radiometer var en af de første private virksomheder, der fik et ligestillingsudvalg, og blandt 3F erne på virksomheden har dette slået igennem, så der i dag gøres en stor indsats for at vælge tillidsrepræsentanter af begge køn. Dels fordi det er en styrke, dels fordi nogle kolleger helst vil tale med en af samme køn som dem selv, når det drejer sig om personlige eller familiemæssige spørgsmål, fortæller tillidsrepræsentant Jette M. Nielsen. Kvinderne passer de syge børn, mens far går på arbejde. Flere end dobbelt så mange mødre som fædre bliver hjemme for at passe et sygt barn. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening var kvindelige arbejdere hvert år hjemme 0,71 dag for at passe syge børn, mens mandlige arbejdere kun var hjemme 0,35 dag om året. Familieliv - arbejdsliv 5

6 Sammenhængskraften i familien kommer ikke gennem mere underholdning, men styrkes gennem et forpligtende fællesskab. Børnene oplever, at forældrene skændes om, hvis tur det er til at passe dem, når de er syge. Og vi ved jo, at børn er loyale over for deres forældre og tilpasser sig de vilkår, de nu engang lever under. Man kunne derfor lidt polemisk stille spørgsmålet, hvorvidt det er rimeligt, at der er børn, der må opleve sig som værende et pasningsproblem. John Aasted Halse, psykolog og tidligere formand for Børns Vilkår Jette M. Nielsen tilføjer: Vi har også en personalepolitik, der indeholder elementer, der gør hverdagen nemmere for børnefamilierne bl.a. vores fleksaftale, der giver mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så familien tilgodeses. Den betyder, at man kan møde sent, hvis man skal følge et barn i skole, eller tage fri, hvis et familiemedlem er sygt og man kan selv bestemme, hvornår man holder ferie, så man er sikker på at kunne holde ferie med sin ægtefælle. Vi arbejder i medstyrende grupper, og den enkelte aftaler det med sin gruppe. På Radiometer har vi fast timeløn, og alle ikke-faglærte har den samme timeløn. Det giver en stor fleksibilitet internt på arbejdspladsen, og på grund af vores job2 -ordning kan der altid skaffes en afløser. Ordningen går ud på, at man i en periode kan arbejde i en anden afdeling end den, man er ansat i. Vi har tidligere haft forskellige bonusaftaler, der hindrede denne fleksibilitet, men de er afskaffet. Vi arbejder ikke på skiftehold, men faste aften- og nathold. Der er mulighed for at søge job2 på alle skift, så kører man sur i nathold, kan man i en periode komme på et andet hold. Desuden har vi i øjeblikket en forsøgsordning for aften- og nathold med firedages uge. Det er efter ønske fra dem, der arbejder på skæve tidspunkter. Det giver dem mulighed for at have et socialt liv, deltage i aftenskole og lignende. Vi sørger for, at alle aftaler er skrevet ned, så der ikke på et tidspunkt opstår diskussion af, hvad der gælder. Alle på Radiometer er organiserede, og det gør nok det hele lidt nemmere. 6 Familieliv - arbejdsliv

7 Jette M. Nielsen, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 7

8 Coloplast, Carsten Bentzen: Vi har ikke nogen formaliseret familiepolitik, men vi har en del ordninger, der støtter den enkelte og familien. Vi arbejder også på faste hold uden skiftende arbejdstider. På aften- og nathold har vi firedages arbejdsuge, og nogle steder har vi 12-timers vagter, så alle kan vælge den arbejdstid, der passer ind i deres familieliv. Hvis noget derhjemme brænder på, kan man aftale med lederen at få arbejdstiden tilpasset indtil problemet er løst, og man kan flytte fra det ene skift til det andet. Desuden er der mulighed for gratis psykologbistand til hele familien, og vi har en jobtilbudsgaranti i forbindelse med outsourcing. Den gælder for alle, der har været ansat i mindst et år, så selv om éns eget job flytter til udlandet, vil man blive tilbudt et andet i Coloplast. Det giver tryghed til hele familien. Desuden bliver alle tilbudt mindst ti dages uddannelse om året, så ingen forlader Coloplast uden at have forøget sin markedsværdi. Carsten Bentzen, Coloplast Foto: Harry Nielsen 8 Familieliv - arbejdsliv

9 TDC, Annette Brejnholt: TDC har igennem mange år haft et rigtig godt ligestillings- og familiepolitisk arbejde forankret i et ligebehandlingsudvalg i virksomheden. Helt afgørende og et vendepunkt for dette arbejde var, da der for nogle år tilbage blev ansat personer med kompetencer på dette område, ikke blot nogle med de rigtige holdninger og intentioner, men mennesker med erfaringer og viden som kunne tilføre dette arbejde en professionalisme. Det gav virkelig et løft! Specielt på barselsområdet har TDC været en toneangivende virksomhed med gode vilkår i forbindelse med barsel, og en særlig kampagne Fars Kram har været med til at få flere fædre til at tage mere orlov. Denne kampagne har været en succes, der har bevirket at langt flere fædre i TDC i dag tager mere orlov fuld løn er ikke nok, der skal også arbejdes med virksomhedskulturen og de barrierer der ligger der. Selve Fars Kram er et initiativ, hvor den nybagte far får tilsendt en rygsæk med en sutteflaske, hagesmæk m.m. sammen med et brev, der orienterer om rettigheder med 10 ugers forældreorlov med fuld løn, og at virksomheden støtter at fædre holder orlov osv. Dette kombineret med, at flere af cheferne selv holder orlov, er noget af det, der giver den største accept, viser erfaringerne. Der er flekstidsaftaler i virksomheden og i nogle områder er der mulighed for hjemmearbejdspladser i kombination med arbejde på virksomheden denne mulighed er de der bor langt fra deres arbejdspladser rigtig glade for. Man kan kun arbejde hjemme halvdelen af éns arbejdstid. Vi har også gennem en del år arbejdet med en rosepris hvor arbejdspladser, der har igangsat særlige initiativer for at fremme ligebehandling i virksomheden, er blevet belønnet. Det har virket motiverende for arbejdet og har givet gode historier og inspiration for andre til at gøre noget lokalt. En virksomheds familiepolitik bør vise hensyn til medarbejderne i alle livets faser. Ikke kun mens de har små børn. Annette Brejnholt, TDC Derudover arbejdes der med en lang række forskellige politikker som fx etnisk ligestilling, seniorpolitik, misbrugspolitik med mulighed for hjælp, sygefraværspolitikker med tidlig indsats ved sygdom, muligheder for fleks- og skånejob o.a. men det har desværre udviklet sig sådan igennem de sidste år, hvor man har fået nye ejere med andre værdier, at anvendelsen af politikkerne er trådt noget i baggrunden, og der afsættes ikke de samme ressourcer på området længere. Det er ærgerligt at se på, at udviklingen går i den forkerte retning, når vi ved og har set, at det giver gode resultater både menneskeligt og økonomisk med plus på bundlinjen, når man arbejder med at skabe trivsel og udvikling via mangfoldighedsarbejdet. Familieliv - arbejdsliv 9

10 Novo Nordisk, Dorte Sejr: Vi har alle vores politikker samlet i en bog på et par hundrede sider, så ingen er i tvivl om, hvad deres rettigheder er. Vi har blandt andet en rigtig god forældreorlov, der betyder at flere og flere mænd men langtfra alle tager barsel. Heldigvis ser vi, at der blandt lederne også er en del mænd, der tager barselsorlov. En del af ordningen omfatter dog kun medarbejdere, der har mindst tre års anciennitet. Kvinder kan gå fra med fuld løn fire uger før forventet fødsel. Efter fødslen får faderen tre ugers orlov med fuld løn inden for de første 14 uger efter fødslen, og moderen har 14 ugers orlov med fuld løn. Derefter kan forældrene vælge om den ene af dem skal have: 32 ugers orlov med fuld løn 40 uger med 80 procent løn eller 46 uger med 69,56 procent løn Forældrene kan også dele orloven og få sammenlagt 64 uger med 50 procent løn. Forældrene kan også have deltidsarbejde i orlovsperioden og forlænge perioden med det antal timer, de arbejder. En anden ordning, der scorer rigtig højt, er muligheden for nedsat tid. Der er aldrig problemer, hvis børnehaven ringer og siger, at et barn er sygt og skal hentes. Novo Nordisk har et kæmpeapparat, der træder til, hvis folk går ned med flaget på grund af stress eller andet, vi har en alkoholkonsulent og andre tilbud, når folk får problemer. Vi har også en ombudsmand, vi kan klage til, hvis vi er uenige i de beslutninger, der træffes. 95 procent af alle småbørnsfædrene og 75 procent af småbørnsmødrene arbejder mere end 35 timer om ugen 10 Familieliv - arbejdsliv

11 Pressalit, Finn Andersen: I stedet for traditionel julefrokost holder Pressalit en juletræsfest for hele familien, og hvert andet år holder firmaet en festaften, hvor vore partnere er med, og hvert andet år en familiedag, hvor børnene er med i cirkus, til Åh Abe-koncert eller noget i den stil. Virksomheden gør meget ud af at have fleksible arbejdsforhold, blandt andet ved at have en trivselspolitik, gode barselsordninger og en seniorpolitik. Trivselspolitikken er opdelt i Familie Sundhed Politikkerne er udtryk for, at virksomheden lægger vægt på medarbejdernes mulighed for balance mellem arbejde og fritid. Der er også eksempler på, at alvorligt syge kolleger har været sygemeldt i et par år med fuld løn, så familien ud over bekymring for sygdommen ikke skal frygte for sin økonomiske situation. Alle politikkerne er naturligvis skrevet ned, så ingen er i tvivl om dem og vi har en kultur, der støtter op om indholdet. Det er eksempelvis ikke ualmindeligt, at mandlige medarbejdere tager ti ugers forældreorlov med fuld løn. Danfoss, Eva Christiansen: Familiepolitik skal ikke kun handle om børnepolitik, men om hver enkelt medarbejders liv. Hver eneste ansat skal føle, at deres ønsker om sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv tages alvorligt. Ferieplanlægningen er hvert år en stor udfordring. Alle vil jo gerne have ferie sammen med deres familie for at slappe af fra en stresset hverdag og have nogle gode oplevelser sammen. Derfor forsøger vi så vidt muligt at imødekomme ønskerne, men også i hverdagen er der mange udfordringer. Jeg har flere eksempler på kolleger, der har sagt op og fået karantæne i a-kassen, fordi de ikke kunne få børnepasning og arbejdstid til at passe sammen. Det skal i helst undgå, og derfor forsøger vi at finde løsninger med omrokering. Desværre er det ikke altid muligt på trods af, at kolleger og ledelse har de bedste intentioner. Vi har mange gode lokalaftaler på Danfoss. Det gælder fx vores seniorpolitik og vores flekstidsordning. Vi har også en sundhedsforsikring, der giver ret til hurtig indlæggelse på sygehus og brug af kiropraktor m.m. foruden at virksomheden har to psykologer ansat. Desuden har produktionsmedarbejderne på Danfoss en Hjælpekasse, hvor medlemmer kan få økonomisk støtte til fx fysioterapeut og kiropraktor, så medlemmernes private økonomi ikke belastes. Familieliv - arbejdsliv 11

12 Mark Dawson, Laborant på Novo Nordisk, med børn Foto: Harry Nielsen 12 Familieliv - arbejdsliv

13 Novo Nordisk Det ville jeg ikke undvære Mark Dawson er laborant på Novo Nordisk og far til to børn på syv og to år. Ved begge børns fødsel har han været hjemme i en lang periode sammen med børnene. Første gang var han nyuddannet og havde ikke noget job. Anden gang havde han tre måneders barselsorlov. Og jeg ville gerne have haft mere. Men mine forhandlingsevner over for min kone er ikke så gode. Hun ville have de ni måneder, siger han. Da de skulle have det første barn ventede han helt bevidst nogle måneder med at søge job, så han kunne gå hjemme sammen med sin nye familie. Det var superlækkert. Det ville jeg ikke have været foruden. Det er helt unikt at have muligheden for at være så tæt på sit lille barn de første måneder, fremhæver han. Det er bestemt ikke usædvanligt at mænd på Novo Nordisk har barselsorlov i flere måneder, og Mark Dawson har aldrig hørt, at der bliver set skævt til de fædre, der vælger at holde orlov. Det er der i hvert fald ikke blevet til mig. Tværtimod har jeg kun fået positive tilkendegivelser, siger han. Min egen overordnede, der er mand og ingeniør, har også holdt tre måneders barselsorlov, og jeg tror ikke, der er nogen her, der føler, at det bremser karrieren at holde barselsorlov, siger han. På Novo Nordisk kan de ansatte få fuld løn under barsel, men Mark Dawson understreger, at han under alle omstændigheder ville have holdt sin orlov også hvis det skulle have været på dagpenge, for muligheden for at knytte en tæt forbindelse til det nye lille barn, være sammen med det 24 timer i døgnet og have ansvaret for det, når moderen begynder at arbejde, er meget værdifuld for ham. Nogle familier bliver holdt uden for arbejdsmarkedet. Det er vel også familiepolitik at prøve at skaffe dem ind. Jeg oplever, at arbejdsmarkedet bliver mindre og mindre rummeligt. Jette M. Nielsen, Radiometer Familieliv - arbejdsliv 13

14 Radiometer Kom når du vil På Radiometer har de 450 ansatte i produktionen en fleksaftale, som i princippet betyder, at de kan komme og gå som de vil. Der er ingen fast arbejdstid, men på daghold skal arbejdstiden placeres mellem seks morgen og seks aften og være på 37 timer om ugen i gennemsnit. Der skal dog tages hensyn til aften- og nathold. Den enkelte familie kan afpasse arbejdstiden til sine egne behov, så man kan følge børnene i skole eller institution eller læse avisen, inden man møder. Det er ikke strengt nødvendigt at sige i forvejen, hvornår man møder, men alle i en gruppe skal indrette sig efter hinanden. Fleksordningen betyder, at medarbejderne kan være op til 80 timer i plus og op til 20 timer i minus på regnskabet og man kan aldrig få penge udbetalt for de ekstra timer. Men man kan godt bøje timetallet lidt. En medarbejder skulle være hjemme, fordi hendes barn skulle opereres. Hun fik lov at overskride grænsen på de 20 timer og undgik derved at blive trukket i løn. Timerne kan spares sammen til et par ugers ekstra ferie, og det benytter ansatte med familie i udlandet sig af. Så kan de samle sammen til nogle lange ophold hos familien på Filippinerne eller i Tyrkiet. De fem årlige feriefridage kan bruges som enkelttimer eller tages som halve dage. Det er også med til at gøre hverdagene lettere i mange børnefamilier. Ingen deltid Alle job er fuldtidsjob. Det er kun muligt at arbejde på nedsat tid i en begrænset periode, og kun efter aftale. Det kan være perioder, hvor der er sygdom i familien eller børnene er kropumulige. Men der skal være en årsag, forklarer tillidsrepræsentant Jette M. Nielsen. Mange medarbejdere, der nærmer sig 50 år, vil gerne have nedsat tid. Men det er først muligt, efter man er 55 og i forbindelse med en senioraftale. Tillidsrepræsentanterne vil gerne begrænse nedsat tid, for Jette M. Nielsen mener, det går ud over kollegerne, hvis nogen er på deltid, for de vil som regel have fri på det tidspunkt, andre også ønsker det. 14 Familieliv - arbejdsliv

15 Job2 Den meget fleksible arbejdstid er mulig, fordi de fleste medarbejdere har et job2, så de uden videre kan passe et job i en anden afdeling, hvis den mangler arbejdskraft. Denne fordeling af arbejdet organiserer de ansatte selv via virksomhedens Intranet. Jette M. Nielsen kan mærke, at kollegerne er blevet mere pressede i arbejdstiden og derfor er det vigtigt at have en personalepolitik, der tager hensyn til familielivet. Radiometer har gennem flere år haft lean i produktionen. Hun siger, det er gode værktøjer, men hvis ikke der er tid til at køre det ind på den rigtige måde, kan det være med til at presse kollegerne. Virksomheden har også et støttenetværk, så man efter aftale kan få hjælp hos psykologer, socialrådgivere, jurister og andre eksperter. Alle aftaler på Radiometer er nedskrevet. Så er der ingen tvivl om, hvordan reglerne er, de kan ikke misbruges og nye ledere og mellemledere er forpligtet af dem. Ledernes arbejdstid er blevet længere, og det kunne få dem til at presse de ansatte. Jette M. Nielsen fremhæver, at ledelsen er interesseret i, at medarbejderne kan få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, og de ansatte har en tryghedsaftale, der betyder, at de ikke bliver fyret på grund af arbejdsmangel, hvis en afdeling lukker. Det betyder også, at virksomheden ikke skal bruge så mange ressourcer på at uddanne nye folk. Vilkårene i daginstitutionerne, herunder specielt de mange lukkedage, giver børnefamilierne mange problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal Familieliv - arbejdsliv 15

16 En bedre mor Der er morgener hvor en af tvillingerne bare ikke vil ud af sengen. Eller ikke vil i tøjet eller Vivi Boeck bare trænger til at sove en halv time længere. Det er ingen problem. Så møder hun bare lidt senere. Vivi Boeck er 33 år og ansat i klinisk elektrodeproduktion på Radiometer. Det har hun været i godt et år. Hun har været alene med de fireårige tvillinger Louise og Laura, siden hun og børnenes far gik fra hinanden, da de var ét år gamle. Efter barselsorlov var hun arbejdsløs i en periode, for arbejdsgiverne syntes ikke en enlig mor med tvillinger er en attraktiv arbejdskraft. Derefter var hun i job med løntilskud, før hun fik job på Radiometer. På min tidligere arbejdsplads skulle jeg møde klokken 8.30, og det var et pres, hvis noget gik skævt. Det blev tit stressende, og jeg kunne ikke lade være med at snerre ad pigerne, hvis de var for langsomme, siger hun. Nu føler jeg mig næsten som en bedre mor, griner hun. Morgenerne er aldrig stressede, for det betyder ikke noget, hvis hun kommer et kvarter senere af sted. For hende er det vigtigste, at morgenerne er stille og rolige. Men hun er også glad for at kunne bruge sine feriefridage som løse timer. Jeg kan tage fri en halv dag og tage til stranden, hvis vejret er godt, eller gå tidligt, så vi har tid til at hygge os og spise en is på vejen hjem, siger hun. Vivi har aldrig haft mere end tre timers underskud på sit timeregnskab, og hun benytter sig somme tider af muligheden for at tage nogle lange arbejdsdage, når pigerne er hos deres far. Tidligt hjemme Hvis de er syge eller der er lukkedag i børnehaven, så de skal passes hos min mor, kan jeg gå på arbejde klokken seks og være hjemme tidligt på eftermiddagen, så hun ikke skal passe dem så længe. Det er simpelt hen en ideel ordning for mig. Den gør det også lettere at komme på arbejde, hvis man har en dårlig dag. Man bliver ikke mødt med bebrejdelser, fordi man har sovet for længe. På andre arbejdspladser kunne det måske være fristende at sygemelde sig, hvis man vidste, man blev mødt med surhed, fordi man kommer for sent, siger hun. 16 Familieliv - arbejdsliv

17 Vivi Boeck, Radiometer Foto: Karsten Weirup Familieliv - arbejdsliv 17

18 Bedre rammer I maj måned fremsatte Familie- og Arbejdslivskommissionen 31 forslag til, hvordan arbejde og familieliv kan hænge bedre sammen. Kommissionen foreslår blandt andet, at arbejdspladserne det vil sige ledelse og medarbejdere i højere grad tager et medansvar, og at arbejdsmarkedets parter tager et ansvar for i højere grad at sætte udfordringen på dagsordenen. Kommissionen understreger også, at man fra samfundets side skal udforme rammerne på en måde, så de bedst muligt understøtter balancen mellem familie- og arbejdslivet. At skabe et godt familie- og arbejdsliv er et samarbejde mellem familien selv, arbejdsmarkedets parter og de offentlige myndigheder. En række af de store fagforbund har allerede arbejdet med sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv. Heldigvis oplever vi også, at mænd kræver familiepolitik på arbejdspladserne. Det er ikke kun noget kvinder interesserer sig for. Tove Møller Pedersen, Industrigruppen 3F Sammen med Center for Ligestillingsforskning har 3F lavet pjecen 3F-medlemmer familie og arbejdsliv og HK har lavet pjecen Det gode Liv. 3F foreslår, at der i alle kommuner er mindst én institution, der har åbent mellem klokken 6 og klokken 21, at institutionernes lukkedage afskaffes, at der er loft over forældrebetalingen og at institutioner og skoler har gratis mad. Forbundet frygter, at de madordninger, der etableres rundt omkring på skolerne, kun bliver for de velhavende familier. Desuden opfordres arbejdspladserne til at tage et større ansvar og det offentlige til at give småbørnsfamilierne en bedre service. 18 Familieliv - arbejdsliv

19 Forbundet foreslår også, at forældre får ret til ti dages fravær (med dagpengekompensation) for at passe syge børn, at enlige forældre får bedre vilkår og fædre længere barselsorlov. Småbørnsfamilier i både Norge og Sverige har bedre forhold end danske. Eksempelvis har hver af forældrene i Norge ret til 10 dages fravær pr. år for at passe et sygt barn. Enlige forsørgere har ret til 20 dages fravær. I Sverige har forældrene samlet ret til 60 dages fravær pr. barn pr. år. Danmark er langt bagefter på det område. 81 procent af medlemmerne mener, at familiepolitik skal prioriteres i overenskomsterne. Tre ud af fire HK-medlemmer siger, at muligheden for selv at tilrettelægge arbejdstiden er en vigtig faktor, der kan sikre balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Mulighed for at passe syge børn, mulighed for at gå til læge, tandlæge, skole/hjemsamtaler m.v. i løbet af arbejdsdagen og muligheden for at arbejde hjemmefra er andre populære tiltag. Mange HK-medlemmer især kvinder vælger at arbejde på deltid eller arbejde tæt på hjemmet, Stemningen på arbejdspladsen har stor betydning for, hvordan de deler barselsorloven i familierne, siger mange i undersøgelsen. Hvert fjerde HK-medlem siger, at der er en familiepolitik på deres arbejdsplads, men der er stor forskel mellem de enkelte sektorer. Blandt Metals medlemmer mærkes der en stigende interesse for viden omkring fædre og barsel. Det medlemmerne ønsker er bl.a. flere overenskomstmæssige rettigheder og flere uger med fuld løn under forældreorloven, viser en spørgeundersøgelse Metal har gennemført. Metal har gjort meget for at oplyse om rettigheder i forhold til overenskomst og lovgivningen, specielt i forhold til fædrene. Der har været holdt medlemsmøder om emnet og udgivet en folder, der beskriver rettigheder og muligheder i forbindelse med barselsorlov. Rundt om i landet holdes der familietræf og her har man også benyttet lejligheden til at oplyse om rettigheder og muligheder når familien forøges. Arbejdet med kulturen på virksomheden indgår i arbejdet, da der er erfaring for at dette er vigtigt. Det er derfor et vigtigt skridt der er taget ved overenskomstforhandlingerne i 2007, hvor der blev øremærket tre uger af forældreorloven til far, tre til mor og tre uger til enten mor eller far. Det gav bedre økonomi under orlov for familierne og bedre overenskomstsikrede rettigheder. Familieliv - arbejdsliv 19

20 Kontakt Ole Larsen, CO-industri Telefon: Carsten Bentzen, Coloplast Telefon: Finn Andersen, Pressalit Telefon: Jette M. Nielsen, Radiometer Dorte Sejr/Anne Marie Kverneland, Novo Nordisk Telefon: Annette Breinholt, TDC Telefon: Eva Christiansen, Danfoss Telefon: hvis du vil høre mere om de enkelte ordninger CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Familieliv - arbejdsliv

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK

3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK 3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGPOLITISK CENTER FOR ARBEJDSLIV FAMLIEPOLITIK INDHOLD 5 6 8 14 16 20 23 28 30 Intro: 3F-medlemmet og deres familier har mange ansigter Fakta om 3F-familier

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND

Tillykke far. En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Barselspjece 6/25/06 21:49 Side 1 Tillykke far En pjece til mænd om barsel F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Indhold Forord... side 3 Loven... side 5 Ole Lundbøll, 55 år, far til søn på 33 år og en på halvandet

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1 Industrigruppen 2013 Oplæg Mads Andersen 1 Intet er smukkere end Danske Arbejdspladser Oplæg Mads Andersen 2 Industriarbejdspladser i DK Har din virksomhed flyttet produktion ud af Danmark inden for de

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov Side l Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov KL Kom m u n a le Tj e n es tern æn d og O v crcnskomsta n s a t te Indholdsfortegnelse Side 1. 1\ftalens anvendelsesområde... 3 2.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere