Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september af Bjarne Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen"

Transkript

1 Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008

2 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal ynglepar) Lille lappedykker, Tachybaptes ruficollis (45, 77, 2) Startende d. 29. april og derefter flere gange i løbet af maj og juni hørtes og sås Lille lappedykker i søen bag Cumulus. D. 5. august blev den så pludselig hørt i søen ved BlueCube, og dagen efter, d. 6., blev en gammel fugl set fodre 3 bitte små unger. Perioden ud kunne de fouragerende unger nydes i søen. Udover det sikre ynglepar ved BlueCube, var der højst sandsynligt også et par i søen bag Cumulus. Lille lappedykker Den ene af de tre unger i søen ved BlueCube. D. 14. august Skarv, Phalacrocorax carbo (9, 49, 0) Fra d. 15. februar til d. 16. september sås kun en enkelt eller to overflyvende Skarver ved 8 lejligheder. D. 25. september observeredes først en flok på 36 og siden 3 mere, der alle fløj mod sydvest bagom Lageret Fiskehejre, Ardea cinerea (2, 2, 0) To gange er en overflyvende Fiskehejre set over DU. Første gang var d. 6. maj, hvor en fløj mod vest nord for Skøjtebanen, sidst på eftermiddagen, og anden gang var d. 10. august, hvor en fløj mod syd vest for Skøjtebanen Knopsvane, Cygnus olor (23, 43, 0) I det tidlige forår, fra d. 13. februar, opholdt et par sig i søen ved BlueCube. Lidt senere fortrak de til søen bag Cumulus. Efter april er fuglene kun set en gang i hver af månederne maj, juni og juli Grågås, Anser anser (16, 39, 0) De fleste blev set flyve over DU i perioden d. 6. marts til d. 5. maj. Op til 6 Grågæs blev set især vest for parken. Nogle hundrede meter nordvest for parken var der en større oversvømmelse på en af markerne, hvorfra man tydeligt kunne høre Grågæssene kalde. Udover forårsfuglene blev kun én overflyvende set d. 15. juli Gravand, Tadorna tadorna (1, 2, 0) To blev set flyve østpå over Segwaybanen om aftenen d. 8. maj, medens der var familieaften i parken Gråand, Anser platyrhynchus (14, 28, 0) Både enkelte fugle og et par er ved en del lejligheder set raste i søen ved BlueCube. Desuden er op til 3 fugle set flyve over parken.

3 02310 Hvepsevåge, Pernis apivorus (1, 2, 0) D. 14. juni blev 2 set trække mod nordvest. De blev set fra Skøjtebanen, medens de gik nordom parken Spurvehøg, Accipiter nisus (7, 7, 0) Er set på fourageringstogt igennem parken to gange i marts, d. 11. og d. 27., samt en gang i april, d. 25., en gang i juli, d. 20., og endelig 3 gange i august, d. 3., d. 30. og d Musvåge, Buteo buteo (17, 36, 1) Op til tre Musvåger er set flyve rundt, formodentlig fouragerende, over markerne vest og nord for parken. Der er sandsynligvis tale om lokale fugle. D. 25. april sås 2 fugle, der med deres ret direkte flyvning nordpå, meget lignede deciderede trækfugle. I efteråret sås decideret trækkende Musvåger d. 30. august, hvor 5 trak mod øst, d. 17. september med 8 stk. mod nordøst og d. 26. september 3 mod syd Tårnfalk, Falco tinnunculus (7, 9, 1) 1-2 fouragerende fugle ses jævnligt, ofte over markerne nord og nordøst for parken. Der formodes at være tale om et lokalt ynglepar Fasan, Phasianus colchicus (24, 32, 2+) Ses og høres jævnligt omkring k. Især markerne vest for Cumulus ser ud til at huse en del Fasaner. D. 13. august sås en hun med 3 store kyllinger bag Cumulus, og d. 10. september lå en druknet kylling i søen ved BlueCube Grønbenet rørhøne, Gallinula chloropus (96, 153, 2) D. 19. marts sås for første gang 2 Grønbenede rørhøns i søen ved BlueCube. D. 2. juli sås 2 fouragerende, små unger i søen bag Cumulus. Dagen efter var der 3. Fra d. 15. juli sås desuden 2 unger i søen ved BlueCube, hvor der fra d. 3. august næsten dagligt sås op til 3 fouragerende unger. Iøvrigt er voksne rørhøns set fouragere både udenfor More2Learn og på terrassen ved FoodFactory. Grønbenet rørhøne Én af de gamle fra yngleparret i søen ved BlueCube. D. 14. august Blishøne, Fulia atra (139, 366, 3) Gennem hele året er der set Blishøns i søerne ved BlueCube og bag Cumulus. Ved BlueCube blev der set to kuld med henholdsvis 2 og 6 unger d. 30. maj. Ihvertfald kuldet på 6 kom helskindet igennem barndommen og blev store.

4 04500 Strandskade, Haematopus ostralegus (1, 1, 0) Een blev bestemt på kaldet, da den fløj over parken d. 24. april Vibe, Vanellus vanellus (1, 1, 0) D. 9. marts blev en enkelt set overflyvende fra Skøjtebanen Mudderklire, Actitis hypoleucos (2, 2, 0) En fouragerede ved kanten af søen ved BlueCube d. 6. maj, hvor den først blev hørt kalde og siden sås på stykket mellem BlueCube og WaterWorks. D. 10. august blev en Mudderklire hørt fra søen bag Cumulus Hættemåge, Larus ridibundus (22, 385, 0) Kun en enkelt Hættemåge er set rastende i parken, d. 6. maj i søen ved BlueCube. Ellers er der hovedsageligt registreret overflyvende fugle, max. 10. Dog blev der d. 16. september set op imod 300 Hættemåger, der fouragerede på markerne vest for Cumulus, efter at markerne var blevet pløjet og harvet Stormmåge, Larus fuscus (77, 541, 0) Stormmåger blev set gennem hele perioden i forskelligt antal. Det maximale antal fouragerende blev ca. 30, der dyrkede fællesspisning under flagene ved landevejen. Ellers blev der set op til 50 Stormmåger over markerne nord for parken, hvor de fløj rundt sammen med en del andre måger, især Sølvmåge. I efteråret blev der set op til ca. 50 Stormmåger, der fouragerede over markerne vest for Cumulus, bl.a. d. 16. september (se Hættemåge) og 26. september (denne dag kun ca. 40 fugle). De Stormmåger, der ses i DU, er højst sandsynligt en del af de adskillige par Stormmåger, der yngler på tagene af flere af Danfoss' L-bygninger lige syd for Nordborgvej Sølvmåge, Larus argentatus (43, 238, 0) Sølvmåger optræder i betydeligt mindre antal end Stormmågen. Således er der kun set enkelte fugle i parken og i den umiddelbare nærhed. Større antal, max. 35, er kun set over markerne nord og nordvest for parken. D. 16. september var der ligesom for Hættemåge og Stormmåges vedkommedne en del fouragerende over markerne vest for Cumulus. Ca. 25 Sølvmåger blandede sig med de andre måger Svartbag, Larus marinus (1, 1, 0) En enkelt Svartbag blev set flyve over Skøjtebanen d. 22. februar Ubestemte måger, Larus sp. (4, 950, 0) Ved et par lejligheder i foråret og i efteråret blev større blandede flokke af måger observeret over markerne enten vest for eller nord for parken. I alle tilfælde var denne sammenstimlen forårsaget af pløjning eller andet markarbejde. D. 26. februar sås ca. 200, d. 23. marts ca. 50, d. 25. april ca. 200 og d. 15. september hele ca. 500 måger.

5 06700 Tamdue, Columba sp. (5, 20, 0) På fem dage i tiden d. 5. juni til d. 31. juli sås en mindre flok (max. 7 duer) flyve over parken Ringdue, Columba palumbus (97, 231, 2) Ret almindelig i parken, ses dagligt. Fra ca. d. 10. april og knap en måned frem, til d. 6. maj, forsøgte et par at ruge på en jernsvelle i taget over Serviceyarden. Flere æg blev fundet under reden, men det vides ikke med bestemthed om der slutteligen kom unger ud af duerne forsøg. I september kom Ringduerne igen i ynglehumør og indtog en plads under tagudhænget over møllerne ved indgangen til parken Tyrkerdue, Streptopelia decaocta (2, 2, 0) D. 31. juli og d. 3. august blev en Tyrkerdue set, dels i græsset og dels i et fyrretræ i pallefabrikkens have ned mod Centrum Taxi Mursejler, Apus apus (3, 3, 0) Kun tew Mursejlere blev set fouragerer over DU. Den ene var ved Elsbjerggård, d. 16. juni, den anden foran Fabrikken d. 3. juli og d. tredie over SubZero d. 30. august Stor flagspætte, Dendrocopus major (6, 6, 0) Ved seks lejligheder fra d. 12. august til d. 17. september blev en Stor flagspætte enten hørt eller set fæyve rundt mellem Elsbjerggård og Fabrikken. D. 5. september fløj den desuden henover ServiceYarden Sanglærke, Alauda arvensis (75, 178, 2+) Hørt syngende gennem hele perioden, startende fra d. 14. februar. Især hørt over markerne vest for DU samt området nord for Skøjtebanen. I september sås enkelte Sanglærker på træk over parken. Således d. 26. september, hvor 25 fløj mod syd og 7 mod vest Landsvale, Hirundo rustica (53, 186, 1+) Den første fouragerende Landsvale blev set d. 24. april. Et enkelt ynglepar formodes at have haft rede under tagudhænget på bagsiden af Explorama. Max. 25 Landsvaler blev set fouragere over parken. Dette antal fløj omkring ved Cumulus d. 30. august. Årets sidste observation af en fouragerende Landsvale blev gjort d. 11. september Bysvale, Delichon urbica (55, 336, 2+) Den første blev set fouragerende d. 25. april. Et eller flere par byggede reder under tagudhænget på Fabrikken, hvor der tydeligvis har været flere reder i tidligere år. En enkelt par ynglede med succes under tagudhænget på Explorama. Op til Bysvaler ses ofte fouragere over Caféen samt søerne ved BlueCube og bag Cumulus. Det største antal blev set ved Cumulus d. 30. august, hvor ca. 60 Bysvaler opholdt sig sammen med Landsvaler og Hvide vipstjerter. De sidste 2 fouragerende Bysvaler blev observeret d. 11. september.

6 10090 Skovpiber, Anthus trivialis (1, 1, 0) D. 25. august hørtes en kaldende Skovpiber på træk over parken Engpiber, Anthus pratensis (10, 15, 1+) Enkelte hørt på træk på træk i marts og april. Den første større observation er fra d. 25. april, hvor 4 hørtes kalde og 3 hørtes synge. En enkelt overflyvende og kaldende blev observeret d. 5. maj. Henh. d. 9. og d. 25. september hørtes en overtrækkende og kaldende Engpiber Gul vipstjert, Motacilla flava (1, 1, 1) 1 Gul vipstjert blev set bag Cumulus d. 3. juli, hvor den fløj over i kornmarken vest for vejen Bjergvipstjert, Motacilla cinerea (1, 1, 0) En kaldende fugl blev hørt overflyvende d. 21. marts, medens Skøjtebanen var ved at blive gjort klar Hvid vipstjert, Motacilla alba (89, 276, 1+) En enkelt blev hørt kaldende d. 28. februar, hvorefter den mere generelle ankomst skete fra d. 11. marts, hvor 2 blev set raste. Indtil 5 blev derefter observeret fouragere rundt om i parken. Fra d. 11. juli blev minimum 1 ungfugl set fouragerende sammen med de voksne. Det kunne tyde på, at der ihvertfald har været et ynglepar i eller tæt ved DU. Omkring månedsskiftet august-september sås flere gange pæne flokke af fouragerende Hvide vipstjerter. D. 27. august således 10 på plænen mellem Cumulus og FoodFactory, d. 30. august 15 og d. 31. august hele 35 ved HeliPorten og d. 4. september 15 ved flagene ved landevejen Gærdesmutte, Troglodytes troglodytes (83, 147, 3-4) Gærdesmutte er hørt syngende eller kaldende gennem hele perioden. De hyppigst benyttede sangposter ligger ved Elsbjerggård, Fabrikken og Skøjtebanen. Formodentlig 3-4 ynglepar i parken. I september blev der flere gange hørt unger kalde bag MovingParts Rødhals, Erithacus rubecula (23, 26, 1-2) Hørt gennem det meste af perioden. Dog et ophold i sang og kald efter d. 6. maj og indtil d. 23. juli - formodentlig fordi denne tid er tilbragt med at ruge og fodre unger op. Formodentlig 1-2 ynglepar i parken. Efter d. 23. juli er Rødhalsen især hørt ved Elsbjerggård og bag Museet - sidste gang d. 2. september Jernspurv, Prunella modularis (11, 12, 1) Blev først hørt meget sent på sæsonen, således var første syngende d. 20. juni ved Skøjtebanen. Blev hørt syngende indtil d. 24. juli. Herefter kun 1 kaldende fugl - formodentlig en ungfugl - i tiden fra d. 31. juli til d. 11. september Solsort, Turdus merula (99, 265, 1+) Meget almindelig i DU. Ses dagligt, ofte medens den fouragerer i græsset omkring spisepladserne ved Legepladsen. Formodentlig er der flere ynglepar i parken, da der er hørt en del sang i foråret og over sommeren, og da der flere gange er set både fouragerende voksne og ungfugle. I slutningen af august og starten af september kunne op til Solsorte ses fouragere dels ved Thomsen Emballage, dels ved MovingParts Sjagger, Turdus pilaris (1, 2, 0) D. 8. maj blev 2 Sjaggere set fouragere i græsset under flagene ved landevejen Vindrossel, Turdus iliacus (1, 27, 0) D. 13. marts fløj en flok på 27 Vindrosler mod nord over parken.

7 12740 Gærdesanger, Sylvia curruca (14, 25, 1) Hørt syngende fra d. 22. april til d. 1. juli. Næsten alle observationer er gjort i bevoksningen omkring Elsbjerggård Tornsanger, Sylvia communis (10, 17, 1+) En af de sidstankomne sangere. Den første hørtes d. 12. juni, hvorefter sangen af op til 3 fugle hørtes i ca. en måned. Sidste syngende blev hørt d. 11. juli Munk, Sylvia atricapilla (10, 13, 1+) Indtil 3 fugle er hørt syngende især ved Elsbjerggård fra d. 20. april til d. 19. juli Gransanger, Phylloscopus collybita (48, 75, 2+) I første omgang hørt syngende i parken i perioden d. 28. marts til d. 24. juli. Oftest hørt i bevoksningen omkring Elsbjerggård. Fra d. 8. september og frem begyndte Gransangeren igen at synge. Op til 2 fugle hørtes fra Thomsen Emballage, ved Elsbjerggård, ved ServiceYarden eller ved Skøjtebanen Løvsanger, Phylloscopus trochilus (7, 8, 1) På syv dage fra d. 24. april til d. 25. juni blev den hørt syngende lige øst for Fabrikken. En af de første dage i august blev en unge afleveret i Billetten af tre børn. Den havde det øjensynligt ikke særlig godt - var måske fløjet ind i en rude. Den blev sat ned i bevoksningen ved FoodFactory, og var forsvundet fra stedet ved et senere tjek Gran-/Løvsanger, Phylloscopus sp. (12, 18, 0) Fra d. 15. august til d. 17. september blev op til 3 ubestemte sangere tilhørende Phylloscopusfamilien hørt kaldende forskellige steder i parken. Der er stor sandsynlighed for, at det især har drejet sig om Gransangere Halemejse, Aegithalos caudatus (3, 5, 0) D. 13. og d. 17. juni hørtes henholdsvis 3 og 1 Halemejse kalde, medens de fouragerede i buskene mellem Segwaybanen og Stenhjulet ved BlueCube. D. 5. september hørtes en kaldende Halemejse ved Elsbjerggård Blåmejse, Parus caeruleus (63, 118, 1) DU huser en fast bestand af Blåmejser, dvs. arten ses igennem hele året. Fra d. 30. maj og knap 14 dage frem, til d. 10. juni, kunne et par ses, medens de fodrede sine minimum 2 unger i en af de sorte kompressorer der hænger over attraktionerne i ThermoLab.

8 Blåmejse Ynglende i ophængt kompressor i ThermoLab D. 30. maj Musvit, Parus major (66, 154, 2+) Musvitter kan ses og høres over det meste af DU året rundt Husskade, Pica pica (51, 89, 1+) Ret almindelig omkring parken. Op til fem er iagttaget på en dag (d. 18. april). Ses eller høres ofte omkring Elsbjerggård Allike, Corvus monedula (24, 676, 0) Sås ofte i det tidlige forår trække hen over parken. I februar var maximum 160 overflyvende d. 18. og i marts 60 d. 20. I april blev der kun set 5 overflyvende d. 16., medens eneste observation derudover var 1, der blev hørt kaldende d. 22. juli. I efteråret er der kun hørt en kaldende fugl henh. d. 22. juli og d. 15. august Råge, Corvus frugilegus (3, 12, 0) Sås enkelte gange i foråret, hvor de fløj over parken sammen med Alliker. D. 28. februar var det en flok på 9 Råger, d. 5. marts 2 og d. 6. marts kun en enkelt Ubestemt Krage, Corvus sp. (4, 17, 0) Enkelte gange i foråret sås mindre rastende flokke af krager, der ikke kunne bestemmes til art pga. afstanden Sortkrage, Corvus corone (42, 48, 1+) Ses ikke sjældent i parken - gerne i området omkring Cumulus, hvor et individ ofte fouragerer sammen med en Gråkrage Gråkrage, Corvus cornix (80, 172, 1+) Ses almindeligt i det meste af parken gennem hele året. Dog ser det ud til, at området omkring Cumulus foretrækkes til fouragering Ravn, Corvus corax (10, 25, 1) Den eneste, der blev iagttaget i starten af året, fløj over Skøjtebanen d. 28. februar. I april fløj der 1 resp. 2 over d. 10. og d. 17, medens juni bragte 2 d. 10. og 3 d I juli fløj kun en enkelt over DU d. 23., medens august bragte lidt mere gang i Ravnene. Således fløj først en og derefter tre over d. 1., medens 8 styk i samlet flok d. 2. sandsynligvis var en familieflok på tur. D. 10. og d. 15. september fløj henh. 1 og 2 Ravne forbi parken over markerne vest ServiceYarden.

9 15820 Stær, Sturnus vulgaris (29, 981, 0) De første 4 Stær blev set d. 23. marts. Er derefter set jævnligt og ofte, flest d. 1. august, hvor ca. 150 fouragerede på græsset bag Cumulus, samt d. 16. september hvor 200 fouragerede nedenfor flagene ved indkørslen fra landevejen Gråspurv, Passer domesticus (92, 722, 5+) Almindelig overalt i DU. Dog ses den mest omkring Fabrikken, hvor den også formodes at yngle. En flok på ca. 50 blev set fouragere bag Cumulus d. 31. juli, hvor der også var en mindre flok på. ca. 20 fugle bag Lageret. Disse flokke blev iagttaget ved flere lejligheder på begge lokaliteter. Gråspurv På plænen mellem butikkerne og søen ved BlueCube. D. 14. august Skovspurv, Passer montanus (35, 122, 1+) Skovspurv ses ligesom sin fætter, Gråspurven, også jævnligt i parken, dog langtfra lige så talrigt. Oftest er det enlige eller få Skovspurve sammen, der ses fouragere. Dig er der et par gange set overflyvende flokke på 10 eller 20 Skovspurve Bogfinke, Fringilla coelebs (59, 156, 1+) Set og/eller hørt i parken gennem hele perioden. En flok på 7 blev set på træk vestover d. 14. marts Kvækerfinke, Fringilla montifringilla (1, 1, 0) Én blev hørt kalde, da den trak over Skøjtebanen d. 11. april Grønirisk, Carduelis chloris (36, 62, 1-2) Startende d. 11. marts med en enkelt overflyvende og derefter set og hørt jævnligt med op til 5 fugle. Mest iagttaget i bevoksningen omkring Gravemaskinerne og Scenen Stillits, Carduelis carduelis (9, 14, 1?) Kun een observation i foråret : d. 6. maj sås 3 overflyvende I efteråret 8 observationer mellem d. 10. juli og d. 16. september af indtil 3 kaldende og fouragerende Stillitser (d. 27. august ved Gravemaskinerne) Tornirisk, Carduelis cannabina (44, 88, 1+) Fra d. 7. marts og fremefter sås og hørtes Tornirisk jævnligt i parken, oftest i bevoksningen omkring Gravemaskinerne og Scenen men også tit i hegnet nord for Skøjtebanen Lille gråsisken, Carduelis cabaret (1, 1, 0) D. 15. august hørtes en Lille gråsisken kalde fra hegnet mellem P-pladsen og Overflow.

10 17100 Dompap, Pyrrhula pyrrhula (5, 9, 1) Ved Elsbjerggård blev 2 set rastende d. 25. februar samt 1 hun rastende d. 22. april. Desuden hørtes 4 kalde d. 9. juni. D. 28. juni sås 1 han flyve over ved MovingParts, og d. 26. september fløj en hun over Legepladsen Gulspurv, Emberiza citrinella (78, 155, 2+) Set og hørt gennem hele perioden, mest ved Skøjtebanen samt markerne vest for parken. D. 10. september var det dog foran Cumulus, at en flok på 10 Gulspurve fouragerede.

11 Andre dyr Lille vandsalamander, Triturus vulgaris I starten af foråret fandtes enkelte dyr af denne art, når Skøjtebanen skulle klargøres. D. 11., d. 15. og d. 19. februar var dyrene stadig levende og blev efter en mindre optøning sat ud igen. D. 11. marts fandtes et dødt individ. I efteråret dukkede en ung Lille vandsalamander op på asfalten foran ThermoLab d. 24. september. Den blev sat ud ved søen ved BlueCube. Dagen efter fandtes et dødt eksemplar nogenlunde samme sted. Lille vandsalamander Den er ved at være varmet så meget op, at den er blevet nysgerrig og derfor undersøger tastaturet. D. 19. februar 2008 Butsnudet frø, Rana temporaria Fandtes gennem det meste af perioden, men især i sommermåneder sås de ofte i kælderen og udenfor kælderdøren i BlueCube. Pindsvin, Erinaceus europaeus D. 27. august ved mødetid snøflede et Pindsvin rundt på stien mellem FluidPower og Fabrikken. Da Pindsvinet blev eftersøgt ca. et kvarter senere, var det forsvundet fra stien og havde nok begivet sig ind i bevoksningen omkring FluidPower. Hare, Lepus capensis Ved flere lejligheder blev en Hare iagttaget i parken. Således d. 20., d. 26. og d. 27. marts, samt d. 5. og d. 6. maj. D. 7. juli iagttoges en bag Cumulus op mod Thomsen Emballage, d. 1. august sås igen en Hare. D. 23. september fouragerede en Hare ved FluidPower ovenpå dagens strabadser med masser af besøgende og højlydt fyrværkeri. Dagen efter sås endnu een - måske den samme - fouragere foran Cumulus. Kanin, Oryctolagus cuniculus D. 9. el. 10. august blev en død Kanin fisket op af bevoksningen omkring søen bag FoodFactory. Markmus sp., Microtus agrestis/arvalis D. 25. og d. 27. juni blev der begge dage set en Markmus i gang med at fouragere ved Skøjtebanen.

12 I påsken blev Danfoss Universe ligesom resten af landet pludselig ramt af voldsomme frostgrader, og det spirende forår blev for en tid indhyllet i is The Icy Universe Bag BlueCube, d. 23. marts 2008

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Præsentation af Oksbøl Rovfugle census området.:

Præsentation af Oksbøl Rovfugle census området.: 2009-003 OMRÅDE-UNDERSØGELSE FLERE ARTER MUSVÅGE - BUTEO BUTEO COMMON BUZZARD MÄUSENBUSSARD SPURVEHØG ACCIPITER NISUS SPARROWHAWK SPERBER TÅRNFALK FALCO TINUNCULUS KESTREL - TURMFALK DUEHØG ACCIPITER GENTILIS

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

EN DOF-EKSKURSION 21. JUNI 29. JUNI

EN DOF-EKSKURSION 21. JUNI 29. JUNI SKOTLAND og NORTHUMBRIA EN DOF-EKSKURSION 21. JUNI 29. JUNI 2008 DOF TRAVEL DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELING FOR KØBENHAVNSOMRÅDET Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013 Årsrapport for Punkttællingsprogammet DOF rapport 14 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013 Titel: Overvågning af de

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-214 med en diskussion af danske skovfugles trivsel Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 2 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Titel: Overvågning af de almindelige

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Madeira 24. 31. august 2010

Madeira 24. 31. august 2010 Madeira 24. 31. august 2010 Erik Mølgaard DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife - Denmark Forord Fra den 24. 31. august 2010 afholdt DOF Travel sin første tur til den portugisiske ferieø Madeira.

Læs mere

Vinteren : Syvende vådeste siden 1874, Pænt overskud af varme med niende mindste antal frostdøgn

Vinteren : Syvende vådeste siden 1874, Pænt overskud af varme med niende mindste antal frostdøgn Det store appendix til Vibeforår i landbrugslandet 2015 Appendix 1: Vibeforåret 2015 og vejret for Fyn i 2014 og 2015. Side 1-6 Appendix 2: Markafgrøderne Side 7 Appendix 3: Oversigter over de_enkelte_markblokke.

Læs mere

Fuglenes urbanisering

Fuglenes urbanisering Fuglenes urbanisering Inden for de seneste 50 til 150 år er der sket en urbanisering af adskillige fuglearter, gråand, ringdue, grønirisk, musvit, solsort, spurvehøg m.fl. For flere af arterne var deres

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007.

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007. Appendix 2014 Appendix 1: Vibeforåret 2014. Side 1 Appendix 2: Markafgrøderne Side 6 Appendix 3: Oversigter over de_enkelte_markblokke. Side 6-43 Høsten 2013-2014. Side 34. Appendix 1: Vibeforåret 2014

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring.

(Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) S7de Aarsberetning om danske Fugle. R. Hørring. (Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 104.) Fuglene ved de danske Fyr i 1939. S7de Aarsberetning om danske Fugle. Af R. Hørring. I 1939 indsendtes fra 29 af de danske Fyr og Fyrskibe til Universitetets

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Kemer, Tyrkiet 7-14 maj 2005

Kemer, Tyrkiet 7-14 maj 2005 Kemer, Tyrkiet 7-14 maj 2005 Af Lisbeth og Jens Dithmarsen Denne lille rapport gennemgår kort de ca. 65 fuglearter, som vi observerede på en kombineret afslapnings- og fugletur til turistbyen Kemer, der

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1 Side 1 Holstebro Kommune Bilag Natura 2000 Konsekvensvurdering. Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde September 2014 Udgivelsesdato : 15. september 2014 Projekt : 30.8624.01

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

INDHOLD Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle

INDHOLD Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle FUGLE I HAVEN INDHOLD Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Beplantning for fugle Fodring af vildfugle Foder til vildfugle Fugle i haven Hvad spiser fuglene, og hvor hyppigt forekommer de? Side 10-11

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere