Nyt i Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind!"

Transkript

1 Guvernørens Månedsbrev - nr. 3 oktober 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! - sagde Anne Bove-Nielsen på en vellykket distriktskonference i Hanstholm Anne Bove-Nielsen Vejret viste sig fra sin pæneste side med sol og havblik, da der blev afholdt distriktskonference i Hanstholm lørdag den 21. september. Konferencen blev indledt meget stemningsfuldt af Nordvestjysk Pigekor, som underholdt med nordiske sange, og efter 3 minutter af Laust Grove Vejlstrup fra Sydthy Rotary Klub kunne guvernør Jan Brinck åbne konferencen med velkomst til ca. 100 klubrepræsentanter samt mange gæster. Verdenspræsident Ron D. Burton var repræsenteret ved skotske past RI director Gordon McInally, der overraskende indledte sin tale på dansk! Han konkluderede, at Rotarys formål er at gøre en forskel, og at det altid resulterer i taknemmelighed. AG Anni Stilling, Hjørring Vestre RK, fortalte om sin bedste Rotary-oplevelse nemlig ak tivering af unge mennesker, som blev motiveret til at cykle til Paris og dermed fik flyttet personlige grænser. Strategisk kommunikation Dagens hovedtaler var An ne Bove-Nielsen, der talte om strategisk kommunikation. Anne har kommunikationsvirksomheden ABOVE, og hun har tidligere været kommunikationsdirektør for SAS. Anne indledte med at konstatere, at det ikke er nogen kunst at få sit budskab ud problemet er at få det ind. Man skal definere sin målgruppe, og gøre sig klart, hvad man vil have modtageren til at tænke, føle og gøre. Hvis man i en dialog eller en tale vil have et budskab formidlet, virker det talte ord ifølge Anne kun 7%, mens det auditive indtryk tonefaldet betyder 38%, og det visuelle Af Peter Eigenbroth Guvernør nominee indtryk kropssproget betyder 55%. En nyhed skal leveres med konklusionen først få læseren på krogen. Og fortæl det vigtigste for modtageren først. Det velkendte begreb elevatortalen blev omtalt man skal kunne nå at formidle sit budskab i en kort dialog, og derfor tale kort, klart og direkte, og holde fokus på budskab og målgruppe. I dialog med deltagerne fandt Anne frem til gode bud på Rotarys udfordringer, hvad Rotary står for, og hvad der adskiller Rotary fra andre netværk. Kommunikationen skal forenkles, og man skal have øje for, hvad man vil have modtageren til at tænke og til at huske hvilken stemning der skal herske omkring budskabet. Det var et rigtigt inspirerende foredrag, og et godt indlæg i debatten om, hvordan vi profilerer Rotary og dermed gør os Fortsættes næste side

2 Nyt i side 2 attraktive i forhold til at tiltrække nye medlemmer. Roligt årsmøde IPDG Vibeke Gamst glædede sig i sin beretning over alle de inspirerende besøg, hun havde haft i distriktets klubber, og over et aktivt år, bl.a. med tilgang af to nye klubber, chartring af Grenaa Go Morgen samt overførsel af Hammel RK. Desuden kunne hun konstatere, at der er startet en ny Rotaract klub i distriktet, nemlig Kronjylland Rotaract i Randers. Vibeke Gamst glædede sig ligeledes over, at distriktet er blevet certificeret til at gennemføre Rotary Leadership Institute, RLI, hvor den første kursusrække løber af stablen i Hjørring her i efteråret og næste i Randers i foråret. Regnskabet, som udviste et pænt resultat, blev godkendt af årsmødet, med oplysning om, Ungdomsarbejdet var traditionen tro repræsenteret ved 40 udvekslingsstudenter. Herover et lille udsnit. Værtsskabet stod Sydthy RK for - her repræsenteret ved præsidenten Knud Erichsen. Der var også tid til hyggesnak over middagsbordet. at der de næste år vil blive brug for et betragteligt beløb til en ny platform for Rotarys hjemmeside. Ungdomsarbejdet Traditionelt sluttede distriktskonferencen ved at sætte ungdommen i fokus. Først fik vi en beretning fra GSE-holdet, som i foråret var på besøg i distrikt 9630, Australien, og der havde haft masser af gode oplevelser. Efterfølgende kom ca. 40 udvekslingsstudenter på podiet. De havde siden fredag hygget sig sammen på campingpladsen i Hanstholm, og under ledelse af tidligere udvekslingsstudent Andrew Stevenson fra New Zealand, som nu er tilbage i Danmark og studerer på AUC, underholdt de os bl.a. med sange. Desuden så vi en film fra de unges tur med skibet LOA i foråret, og der blev vist video fra årets bustur rundt i Europa. Til sidst kunne DG Jan Brinck afslutte distriktskonferencen, der havde givet masser af god inspiration til arbejdet hjemme i klubberne.

3 Nyt i side 3 Distriktskonference med humor og positiv energi Distriktskonferencen 2013 på Hotel Hanstholm vil gå over i Rotary-historien som et drøn af en konference, hvor vi alle fik en inspirerende dag med masser af langtidsvirkende vitaminer. Der var absolut ikke meget sovs og gamle mænd over dagen. Tværtimod var dagen fyldt med inspirerende fornyelse takket været velvalgte debatindlæg og foredragsholdere, der fik sat fokus på Rotary i en moderne tid. Der skal lyde ros til distriktsguvernør Jan Brinck for en veldisponeret konference, hvor temaet handlede om strategisk kommunikation. I den forbindelse havde han inviteret Anne Bove-Nielsen, ABOVE Communications, der udfordrede konferencedeltagerne på alle fronter. Man kan sige det mere præcist: hun fik virkelig trykket på alle ømme tæer selv den yngste tå : nemlig Rotary-hjemmesiden, hvor vi egentlig burde være meget mere nutidige i vores kommunikation! Humoren var lagt i hænderne på Past RI Director Gordon McInally, Skotland, der er en gudbenådet taler. Han tog konferencen med storm, da han Past RI Director Gordon McInally, Skotland, der er en gudbenådet taler. indledte sin hilsen fra verdenspræsidenten på skotsk/ jysk - og i øvrigt gav et meget inspirerende foredrag om Rotary-konceptet. Dagen fik en både smuk og musikalsk start med Nordvestjysk Pigekor, der gav en minikoncert på et kvarter og naturligvis sluttede konferencen med ungdommelige energier serveret af distriktets 42 udvekslingsstudenter, der fortjent fik stående applaus fra de omkring 135 rotarianere inkl. repræsentanter fra Norge og Sverige, som fik en mindeværdig konference. PS: I øvrigt var den praktiske del af konferencen lagt i hænderne hos Sydthy Rotary Klub, der i al beskedenhed klarede opgaven til UG. Knud Erichsen, præsident, Sydthy RK Rotary-golfmatch på Sydthy Golfbane Sydthy Rotary Klub havde fredag 30. august inviteret de nordjyske rotarianere til distrikt 1440 s årlige golfmatch. Invitationen var blevet positivt modtaget af ca. 35 rotarianere fra Aalborg, Rebild, Randers, Viborg, Hammel og Skive, der på Sydthy Golfklubs smukke anlæg ved Hennings Plantage fik en fantastisk fin dag med masser af golf i flere kategorier. Når Sydthy Rotary Klub stod for arrangementet er forklaringen, at Jan Brinck er valgt som klubbens første guvernør i distrikt Det var derfor også Jan Brinck, der ved frokosten kunne overrække de mange sponsor-præmier til de bedste spillere i hver kategori. Knud Erichsen præsident Sydthy Rotary Klub Guvernør Jan Brinck (tv) overrækker her førstepræmien til vinderen i A- rækken Henrik Bach, Randers Vestre Rotary Klub, der gik de 18-huller i 76 slag (banens par er 72). Er du tilfreds med Rotarys love? Hvis ikke så læs her! Rotary er en fantastisk organisation med 1,2 millioner medlemmer fordelt over 166 lande. Et sådant netværk med meget store kulturelle forskelle landene imellem kræver en stærk sammenhængskraft. Derfor er det nødvendigt med en kraftig lovgivningsmæssig styring. Hvert tredje år samles 532 repræsentanter fra distrikterne verden over for at stemme om ændringsforslag, som er indkommet fra klubber og distrikter. Mødet kaldes Council on Legislation i daglig tale COL. Det seneste i rækken blev afholdt i april i år i Chicago. Næste COL finder sted i foråret 2016, og det er nu, I har mulighed for at komme med ændringsforslag til denne samling. Men hvordan gør man så det? Jo, det vil være en rigtig god ide at kontakte mig for at høre om mulighederne og fremgangsmåden. Selv om der er to år til næste COL, er det altså nu, I skal handle i klubberne. Ifølge vedtægterne skal ændringsforslag være Rotary International i hænde senest 31. december 2014, og da forslagene skal godkendes på en distriktskonference, skal de være distriktet i hænde omkring 1. september Det betyder, at det er i dette rotaryår, I skal handle. Måske kunne det være en god ide at bruge en klubaften til en brainstorming om emnet? Hvis I har behov for det, deltager jeg gerne. Per Flemming Sørensen COL repræsentant

4 Vand til mennesker i Burundi - fra Han Herred Da Han Herred Rotary Klub i juni 2012 havde 50 års jubilæum, fik projektkontoen et gavmildt tilskud. Det gav anledning til, at klubben kunne støtte sorggruppen ved kirkecenteret i Fjerritslev med kr. til aktiviteter og efteruddannelse af det frivillige personale Klubbens projektudvalg arbejdede derudover med et ønske om at gennemføre et flerårigt udviklingsprojekt. Efter lidt forarbejde blev der indledt et samarbejde om at skaffe rent drikkevand til beboerne i en afrikansk landsby. Buraniro er en landsby i Burundi med et hospital, et gymnasium og få forretninger og håndværksvirksomheder. Med opland tæller befolkningen ca personer. Buraniros nærmeste nabo er landsbyen Musema, også med et par institutioner og få beboelser. Her er landsby og oplandsbefolkningen ligeledes omkring personer. I Musema er der på initiativ af Dansk Baptist Samfund udført vandforsyning, så alle familier har tilbud om rent drikkevand leveret ved boligen. Han Herred Rotary Klub har i samarbejde med de initiativtagere og teknikere, der har forestået arbejdet i Musema, projekteret og finansieret et forsyningssystem til Buraniro vandselskab. Arbejdet gennemføres med lokal arbejdskraft i perioden januar-april Klubben har fået uvurderlig hjælp fra mange sider til at gennemføre projektet. Lokale vandværker har doneret brugte vandmålere, og foruden støtte fra Store Heddinge R.K. er der også modtaget kontante bidrag fra venskabsklubberne i Stokke, Norge og Hjo, Sverige. Desuden har Rotary Danmarks Hjælpefond støttet projektet, der gennemføres som et Matching Grant med en klub i Burundi, og dermed har der været mulighed for god støtte fra Rotary Foundation, så der nu kan arbejdes med et samlet budget på kroner. De fire klubber har store forventninger til, at gennemførelsen af projektet vil medføre bedre helbredstilstand og mere tid til mark- og skolearbejde for de berørte familier. Når vandforsyningssystemet er gennemført, overdrages det til en forbrugerejet forening, som vælger sin egen bestyrelse. Det er derfor også en væsentlig del af undervisningsprogrammet, at forbrugerne får kendskab til valg af be styrelse og til afholdelse af regelmæssige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen gør rede for selskabets drift og økonomi. Nyt i side 4 Det forventes, at kommunen opkræver ca kroner (3.000 BIF) i tilslutningsafgift, og at vandprisen bliver omkring 0,40 kroner (100 BIF) pr. kubikmeter vand. Selskabet forventes derefter selv at kunne medtage yderligere forbrugere og at forestå daglig vedligeholdelse og økonomistyring. Det rene vand hentes ved kilder i de nærliggende bjerge. Kilderne ligger højere end de beboede områder, så vandet kan løbe frem uden pumpning, hvilket forenkler såvel drift som vedligeholdelse. Alt arbejde udføres af beboere i området, og gravearbejde gennemføres efter aftale med kommunens styrelse, som fællesskabets arbejdsbidrag. Han Herred Rotary Klub har haft klubmedlemmer i Burundi for at projektere projektet og lave aftaler med såvel de lokale myndigheder som Rotary klubber, og der forventes flere ture for klubbens medlemmer til Burundi i den periode, arbejdet skal udføres. Erik Tornøe Det er hårdt arbejde at grave render til vandrørene i alt skal der lægges 21 km rør ned. Der skal bygges udligningstanke flere steder for at klare det tryk, som vandet får på grund af stor højdeforskel. Der er stadig ledige pladser på Rylas seminar på Jespershus, Nykøbing Mors, i weekenden den oktober. Seminaret er for årige med interesse for og evner til at blive ledere. Se på distriktets hjemmeside

5 Distrikt 1440 har i dette Rotary-år sat øget fokus på Youth Service. Det vil blandt andet sige samarbejdet mellem Rotary og Rotaract. I Aalborg Rotaract var vi dog kommet dette fokus i forkøbet og var allerede ni måneder forinden gået i gang med planlægningen af et projekt, der var baseret netop på et samarbejde mellem Rotary og Rotaract. Projektet løb af stabelen i Aalborg i weekenden den 30. august til 1. september og omfattede 40 rotaractere fra landets Rotaractklubber samt ca rotarianere fra 8 klubber i distrikt Projektet blev kaldt DM i Rotaract, da hele weekenden omfattede en masse dyster mellem Rotaract klubberne fra hele Danmark, der i sidste ende udløste titlen Danmarks bedste Rotaract klub 2013 til vinderen af weekendens dyste kroner til Shelterbox Udover at weekenden indeholdt dette sociale aspekt med konkurrence internt i Rotaract Danmark, var formålet med weekenden også at skabe opmærksomhed om og samle penge ind til Shelterbox. Dette skete via et Shelterboxløb i Aalborg centrum lørdag den 31. august. Shelterboxløbet bestod af 8 poster fordelt rundt omkring i byen, bemandet af hver sin Rotaryklub. Hver Rotaract klub stillede med et eller flere hold til løbet og hvert hold bar en tom Shelterbox med rundt på løbet for at skabe PR. Alle posterne omhandlede Shelterbox relaterede aktiviteter, f.eks. Find fem ting, der ikke normalt hører til i en Shelterbox, Tip en 13 er om Shelterbox og Find 86 lande på et verdenskort, som Shelterbox har hjulpet i. Shelterboxløbet indgik som en del af dysten i titlen som Danmarks bedste Rotaractklub. Eventet var en stor succes! Eftersom eventet tilfældigvis faldt sammen med Aalborgs festuge kaldet Aalborg i Rødt, var der masser af mennesker i byen, som fik de mange grønne Shelterboxe at se. Forud for eventet havde vi i Aalborg Rotaract fundet sponsorer, der hver især sponsorerede 5000 kr. til Shelterbox. Sammenlagt med den indsamling, der forgik i løbet af weekenden, nåede vi et total beløb på ,64 kr., hvilket Shelterbox Danmark var så venlige at runde op til kr., svarende til 13 Shelterboxe, som blev det samlede beløb, Aalborg Rotaract kunne sende til Shelterbox International for at hjælpe familier rundt omkring i verden. Andre klubber hjalp til Både Aalborg Rotaract, de medvirkende Rotaryklubber og de deltagende rotaractere havde en rigtig god dag med højt solskin og strålende humør. Aalborg Rotaract sender hermed deres største tak til de Rotary klubber, der sagde ja til at bruge en lørdag på at bemande en post - og selvfølgelig også til alle de Rotary klubber, der har sponsoreret en Shelterbox. Det er helt sikkert ikke sidste gang, et samarbejdsprojekt mellem Rotary og Aalborg Rotaract har fundet sted - og slet ikke nu, hvor distriktet har øget fokus på dette samarbejde. Tak til Rotary klubberne, der bemandede en post på dagen: Dronninglund, Hadsund, Frederikshavn Bangsbostrand, Aalborg Stigsborg, Aalborg Østre, Nørresundby og Nibe. Og tak til sponsorerne af en Shelterbox til en værdi af kr. 5000! Kjærgaard & Baisgaard, Aalborg City Rotary, Aalborg Østre Rotary, Aalborg Stigsborg Rotary, Hadsund Rotary, Aars Rotary, Frederikshavn Bangsbostrand Rotary og Aalborg Rotaract. Mette Fuglsang Nyt i side 5 Rotaract og Rotaryklubber i tæt samarbejde scorede kroner til Shelterbox Én af posterne lød på at forevige Shelterboxen sammen med forskellige seværdigheder i Aalborg. Her ses Shelterboxen midt i springvand og under Aalborg-tårnet! Solen skinnede fra en skyfri himmel og var medvirkende til at Rotarianere og Rotaractere havde en fantastisk dag.

6 Viborg Rotary Klubs turnaround er i fuld gang Som i så mange andre klubber måtte også Viborg Rotary Klub gennem de seneste år se på et faldende medlemstal, problemer med at fastholde nye medlemmer og store vanskeligheder med at rekruttere nye. Det var i høj grad de samme medlemmer, der dukkede op til møderne og resten så man kun i ny og næ. Bestyrelsen med præsident Lars Birch i spidsen besluttede i efteråret 2012, at nu måtte tingene ændres til det bedre, men hvordan? Til at begynde med skete der ikke noget... Første bud var en revitalisering af klubbens udvalg. Via et målrettet udvalgsarbejde måtte det være muligt at imødegå de nævnte problemer. Alle blev opfordret til at byde ind, men der skete ikke noget afgørende. Samtidig viste det sig håbløst at udpege en ny elect, men bestyrelsen var fast besluttet på at gøre en indsats for at redde klubben og aftalte indbyrdes at fortsætte på alle poster et år mere. Det blev selvfølgelig accepteret af klubbens medlemmer. Men så...! Under et klubmøde, hvor medlemmerne diskuterede mulighederne for at komme videre, gik der hul på bylden. Et af medlem- merne foreslog at igangsætte et mere systematisk arbejde med at redefinere klubben. Vi skulle arbejde med visioner, missioner, værdier, mål og handleplaner på samme måde, som man gør det professionelt i erhvervslivet. Bestyrelsen tog metoden til sig, og på basis af bestyrelsens forslag med efterfølgende præsentation af forslagene og diskussion med medlemmerne, var der i løbet af april måned 2013 fastlagt en vision og en mission for klubben. Efterfølgende blev der på klubmøder arbejdet med formulering af værdier. Samtidig blev der arbejdet med at synliggøre klubben og skabe interesse for medlemskab. Lidt utraditionelt endte det med en annonce i Viborgbladet, hvor klubben blev kort præsenteret og interesserede indbudt til en orienteringsaften med efterfølgende middag den 24. april. Samtidig fik klubben en artikel om sig selv og arrangementet optaget i bladet. Omkring 15 potentielle medlemmer henvendte sig, og ti af dem mødte op. Flere var interesserede, men optaget af andre gøremål den pågældende aften. Kort fortalt har klubben på denne baggrund optaget to nye medlemmer, og der er flere på vej. Mål: 50 medlemmer Arbejdet med at udvikle klubben er fortsat i gang. Bestyrelsen har formuleret mål for fire områder: medlemsudvikling, ungdomsudveksling, projekter og møder. Disse mål arbejder tilsvarende medlemsudvalg så med at forfølge dvs. at formelt igangsættes udvalgene på et klubmøde inden længe. Mødeudvalg og medlemsudvalg har dog allerede været i gang med arbejdet fra sommerferiens start, men får nu målsætningerne at støtte sig til. Bestyrelsen har valgt at sætte målene realistisk, f.eks. en netto medlemstilgang på mindst 3 pr. år, indtil vi igen er ca 50 medlemmer. Stemningen i klubben er optimistisk, og på baggrund af det nu veldefinerede og synlige grundlag for klubbens gøren og laden, synes ideerne næsten at komme i en stadig strøm. Og aller mest vigtigt: medlemmerne arbejder dynamisk, engageret og effektivt sammen i denne turn-around. Også ændring efter sommerferien 2012 af mødestedet til Golf Hotel har haft en positiv effekt på stemningen. Lokalerne er langt hyggeligere end de tidligere, bordene er pænt dækkede og pyntet, maden er glimrende og ikke mindst et der alt det AV-udstyr, som vi har brug for. Personalet er meget hjælpsomt og fleksibelt og med til at skabe gode rammer for klubmøderne. Præsident Lars Birch og hans bestyrelse er meget tilfredse med processen og medlemmernes lyst og vilje til at være med. Og som præsidenten siger: Jeg tror ikke at den nuværende bestyrelse bliver nødt til at tage det tredje år med, der er andre, der både kan og vil. Den nuværende bestyrelse lover dog at holde den igangværende udvikling i hånden, også når dette Rotaryår udløber. Finn Morsing Nyt i side 6 Fyld bilen op og kom til distriktsseminar i Rebild, Hadsten, eller Hjørring Se de udsendte indbydelser og distriktets hjemmeside

7 Nyt i side 7 Her finder du din assisterende guvernør Område 1: Jens Gram, Skagen RK. Mail: Frederikshavn, Frederikshavn Bangsbostrand, Frederikshavn City Morgen, Sindal, Skagen, Skagen morgen Klub, Sæby. Område 2: Anni Stilling, Hjørring Vestre RK. Mail: hjoerring.dk. Hirtshals, Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup Morgen, Hjørring, Hjørring Morgen, Hjørring Vestre. Område 3: Grethe Andersen, Hals RK. Mail: skolekom.dk. Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre, Aalborg City morgen, Nørresundby, Hals, Nibe. Område 4: Thomas Blom, Pandrup RK. Mail: dk. Thisted, Fjerritslev, Nykøbing Mors, Hanstholm, Pandrup, Åbybro, Skive, Skivehus, Skive Fjord morgen. Område 5: Jens Martin Hansen, Aars RK. Mail: Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, Rebild, Hadsund, Sydthy. Område 6: Kim Holst, Randers Vestre RK. Mail: com. Randers Vestre, Randers Søndre, Randers Østre, Randers Business Breakfast, Langå, Viborg, Viborg Morgen, Viborg-Asmild, Kjellerup, Bjerringbro. Distriktsaktiviteter i oktober og november Du kan finde en totaloversigt over distriktets aktiviteter på distriktets hjemmeside: Dokumenter, Jan- Brinck; Mødekalender. Oktober: Uge 40: Klubbesøg: Frederikshavn City Morgen, Sindal, Frederikshavn, Skagen Morgen og Skagen. Chair Youth Service: Møde i Hadsund RK. Rotary Leadership Institute, (RLI) Modul 1 (Hjørring). Uge 41: Klubbesøg: Løgstør og Hobro. Guvernørgruppemøde 3. Guvernørgruppen m.fl.: Strategiseminar (12-12 møde) og DGE træning. DG deltager i møde vedrørende Public Image Grant. Uge 42: Klubbesøg: Farsø og Sæby. Uge 43: Klubbesøg; Aalborg Stigsborg, Nørresundby, Frederikshavn Bangsbostrand. RYLA D1440 i Jesperhus Feriecenter. (Fredag Søndag). DGE og Chair Youth Service deltager i RYLA. DG deltager i distriktskonference i Växjö. (Fredag Søndag) Uge 44: Klubmøde: Hals og Hanstholm. PrePETS og Seminarer i Rebildhus (AG områder 4 & 5). DG deltager i RD s forretningsudvalgsmøde 2. November: Uge 45; Klubbesøg: Hjørring Vestre, Hjørring Morgen, Hirtshals. PrePETS og seminarer i Hadsten (AGområder 6 & 7). Distriktstræner m.fl. : RLI1, modul 2. DG, DGE og DGN: Rotary Danmarks vintermøde Uge 46: Klubbesøg: Aalborg Søndre. PrePETS og seminarer i Hjørring. DGN: DGN1 møde (Fyn). Uge 47: Klubbesøg: Aalborg Vestre, Han Herred, Hjallerup Morgen. Chair Foundation: Møde i Hammel RK. Uge 48: Klubbesøg: Dronninglund, Thisted. Guvernørgruppemøde 4 og møde med Innerwheel. Distriktstræner m.fl.: RLI1, seminar 3. DG: Grenaa RK 75 års jubilæumsfest. Område 7: Erik Salomonsen, Rønde RK. Mail: Rønde Ebeltoft, Grenaa, Grenå-Djurs, Grenå Go Morgen, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rosenholm. Område 8: Guvernør Jan Brinck, Sydthy RK. Klaksvikar, Thòrshavnar. NYT i 1440 Guvernørens Månedsbrev, distrikt Udkommer hver den 1. i måneden. Deadline den 15. i måneden forud. Alle indlæg til næste nummer sendes til: Jan Brinck, distriktsguvernør Redaktør og layout: Carsten Thomasen Frederikshavn Rotary Klub Velkommen til nye medlemmer i 1440 i september 2013 Viborg Allan Mellbak Branth Merete Søgaard Riise Lassen Aalborg City Senita Vaizovic Rikke Gaardboe Aalborg Vestre Nuuradiin Salah Hussein Aalborg Østre Lisbeth Skriver Breum Nørresundby Susan Sørensen Grenaa Birthe Stengård Frank Mikkel Thybo Johansen Berit Tækker Rasmussen Hammel Torben Wiborg Hjørring Vestre John Leo Jensen Martin Sivesgaard Frederikshavn City Jens Dahl Hjørring Morgen Dorte Hovaldt Klaus Lundsgaard Gitte Lykke Stiller Jesper Stærmose Skive Fjord Morgen Søren Hauschildt Hadsund Jens Aarup Iversen

Nyt i 1440. PR- og kommunikation

Nyt i 1440. PR- og kommunikation Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident

Læs mere

Distriktskonferencen -

Distriktskonferencen - Nr. 4 oktober 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Distriktskonferencen - Distriktskonferencen bliver af mange betragtet som årets største Rotary begivenhed. Mange mennesker

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

LIGHT ROTARY i det nye år

LIGHT ROTARY i det nye år NR. 5 - DECEMBER 2014 LIGHT ROTARY i det nye år Første halvdel af Rotaryåret nærmer sig sin afslutning. I distriktets klubber har der været årsmøder. Klubberne skal huske at oprette den nye bestyrelse

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien...

NR. 12 - JUNI 2011. Prøv at dumpe ind i en klub under ferien... NR. 12 - JUNI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Besøgsven I forbindelse med optagelse af et nyt medlem i enhver Rotaryklub oplæses en formular, der blandt andet indeholder følgende udsagn:

Læs mere

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen

Distriktet har i år valgt at gøre distriktskonferencen Nyt i 1440 Nr. 2 september 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Kære rotarianere! Jeg er kommet godt i gang med guvernørmøderne, og tak for en god modtagelse overalt. Under mottoet Rotary: Making

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg

Læs mere

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem.

NR. 6 - DECEMBER Rotary har utrolig mange fantastiske uddannelsestilbud til unge - her er et af dem. NR. 6 - DECEMBER 2010 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Peace Scholar en kæmpe chance for et dygtig ungt menneske. Kender du en kandidat? AG er søges! En Peace Scholar en freds- og konfliktforsker

Læs mere

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole!

Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde. Det

Læs mere

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen

Fantastisk engagement for krokussalg på distriktskonferencen Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 3 - oktober 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Fællesskab, forskellighed og engagement Det er temaet for mit år som guvernør

Læs mere

Rotarianere i gule veste

Rotarianere i gule veste NR. 3 - OKTOBER 2014 Rotarianere i gule veste Overalt i distriktet var der på Rotary dagen den 6. september masser af aktiviteter i gang - og med rotarianere iført gule veste, der var meget synlige i bybilledet.

Læs mere

Guvernørnomineringen

Guvernørnomineringen Nr. 7 marts 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørnomineringen Dagen Hvert år i januar/februar skal den næste guvernør i rækken nomineres. Personen, der nomineres, skal

Læs mere

Be a Gift to the World

Be a Gift to the World Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 5 - december 2015 Julen står for døren, og det er sæson for hygge i familiens skød, og at vi betænker hinanden med gaver og ekstra opmærksomhed. Det fører

Læs mere

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne

Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne Guvernørens Månedsbrev - nr. 8 maj 2014 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Skoleuniformer til børnene på Sct. Jose Elementary School på Filippinerne På PETS

Læs mere

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers

Nyt i 1440. Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet. Initiativtager til Rotary Business Forum Kim Holst, assisterende guvernør, Randers Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7.

Læs mere

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt

Læs mere

Godt nytår og glædelig glugmåned!

Godt nytår og glædelig glugmåned! Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 6, januar 2018 Godt nytår og glædelig glugmåned! Hermed ønsker jeg alle distriktets klubber og medlemmer et rigtig godt nytår. Glugmåned er et gammelt

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår!

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår! Guvernørens Månedsbrev - nr. 5 december 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Glædelig jul og godt nytår! I denne tid hvor julen og nytåret nærmer

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser

At tiltrække NYE MEDLEMMER handler om SYNLIGHED og gode oplevelser Nyt i 1440 nr. 3 - november 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Om USYNLIGHED!! Selvfølgelig vil de fleste af os gerne have lidt flere medlemmer i Rotaryklubben. Af tre grunde:

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute.

Nyt i 1440. Her finder du bl.a. vores nye folder om kurset. Vi glæder os til også at se dig på Rotary Leadership Institute. Guvernørens Månedsbrev - nr. 6 februar 2014 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret?

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse.

At nikke ja-tak! Året skal være særligt, fordi det er året, hvor der nikkes ja rotarianerens foretrukne hovedbevægelse. At nikke ja-tak! Nyt i 1440 nr. 1 - august 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er dejligt at ønske jer alle velkommen til et nyt Rotary-år 2016-17. Året 2016-17 skal gå over

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007.

NR. 8 - FEBRUAR 2011 NYE KLUBBER. City RK 20. februar 2007 og Hjørring Morgen RK 24. juli 2007. NR. 8 - FEBRUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NYE KLUBBER Rotary Internationals bestyrelse godkendte den 31. december 2010 Viborg Morgen og Skagen Morgen som nye Rotaryklubber.

Læs mere

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage.

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt 2000 svar kom tilbage. Et halvstort netværk! --- PLUS! Nyt i 1440 nr. 6 - februar 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem! Godt

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

Nyt i 1440. Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens Søndergaard, Hadsten RK. Guvernørens Månedsbrev - nr.

Nyt i 1440. Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens Søndergaard, Hadsten RK. Guvernørens Månedsbrev - nr. Guvernørens Månedsbrev - nr. 9 juni 2014 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Guvernørskifte i Hadsten Jan Brinck overdrog guvernørkæden til Jens

Læs mere

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med!

Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 4 - november 2015 Jo mere vi ved om Rotary, jo sjovere er det at være med! Efteråret er traditionelt sæson for Rotarys kursusvirksomhed,

Læs mere

Derfor har vi assisterende guvernører!

Derfor har vi assisterende guvernører! Nr. 5 november 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Derfor har vi assisterende guvernører! Nogle få klubledelser har stillet mig spørgsmålet: Er det med AG er ikke bare et fordyrende led i

Læs mere

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten

Årsskifte i Rotary. Verdenspræsidenten NR. 1 - AUGUST 2014 Årsskifte i Rotary I skrivende stund er det knapt en måned siden, vi overalt i distriktet markerede årsskiftet. Dette indebærer som altid nye folk på næsten alle poster. Velkommen til

Læs mere

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016

Gak hen og gør ligeså! Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Nyt i 1440 nr. 2 - september-oktober 2016 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Helt ærligt... Rotary serving Humanity (Rotary tjener menneskeheden) Service above self 4 punktsprøve (vores

Læs mere

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

NYT i Nødudgave! PRE-PETS. Åh, alle de forkortelser! Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst NYT i 1440 Nr. 4 - November 2012 En venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Nødudgave! November måneds brev fra guvernøren udkommer i en nødudgave. Det skyldes, at vores formand for PR-udvalget

Læs mere

Fred, engagement, synlighed

Fred, engagement, synlighed Nyt i 1440 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Nr. 4, november 2017 Fred, engagement, synlighed Vi er snart halvvejs gennem Rotaryåret, og har vi fået gennemført det, som vi planlagde, eller er vi godt

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

NYT i Et ny Rotaryår begynder! Nr. 1 JULI med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen NYT i 1440 Nr. 1 JULI 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Guvernørskiftedagen den 30. juni 2011 - en dejlig dag en glad dag der startede om eftermiddagen på Skovlyst med

Læs mere

100 mand og én bajer!

100 mand og én bajer! 100 mand og én bajer! Osvald Helmuth i 50 erne. Nogle husker den... Nyt i 1440 nr. 8 - maj 2017 100 år og én mands idé i 1917 der gør, at milliarder af kroner til godgørende formål bruges over hele jordkloden.

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der

Husk at videregive de gode ideer. En af de ting, jeg efter de første klubbesøg har tænkt på, er, hvordan jeg kan formidle de mange spændende ting, der Nr. 3 september 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen højdepunkts I distrikt 1440 har vi nu 57 klubber hvoraf de 7 er morgenklubber. Det betyder at guvernøren skal ud af huset

Læs mere

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i efteråret? NR. 2 - SEPTEMBER 2014

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i efteråret? NR. 2 - SEPTEMBER 2014 NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det ved at være ovre

fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det ved at være ovre Nr. 10 juni 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen fordi jeg fik lov Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet drejer for 107. gang. Man synes lige, man er begyndt, og så er det

Læs mere

Velkommen til Distriktets forårsseminarer

Velkommen til Distriktets forårsseminarer Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 7 - februar 2016 Velkommen til Distriktets forårsseminarer Lørdag den 19. marts bliver dagen for distriktets forårsseminarer også kendt

Læs mere

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover.

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover. Randers Business Breakfast Vi udvikler, imens du sover www.rbb-rotary.dk VeLkommen Randers Business Breakfast Rotary Klub Vi udvikler, imens du sover Vi er byens yngste Rotaryklub, charteret i 2006. Medlemmernes

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Nåede vi det vi gerne

Nåede vi det vi gerne Nr. 9 maj 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nåede vi det vi gerne Vi nærmer os snart det tidspunkt hvor de nye bestyrelser skal til at tage over. Hjulet drejer endnu en gang,

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

The invisible indvandrer. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 10 - APRIL 2011

The invisible indvandrer. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 10 - APRIL 2011 NR. 10 - APRIL 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør DECORUM Decorum er en juridisk betegnelse for de moralske krav, som stilles til en tjenestemands opførsel både i tjenesten og i privatlivet.

Læs mere

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret?

Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret? Guvernørens Månedsbrev - nr. 6 februar 2014 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Har du tilmeldt dig RLI - Rotary Leadership Institute i foråret? Ellers gør

Læs mere

Distriktskonferencen. 17. 19. september 2010. Lemvig

Distriktskonferencen. 17. 19. september 2010. Lemvig Program Distriktskonferencen i Distrikt 1450 17. 19. september 2010 i Vestjyllands Smilehul Lemvig Velkommen til Distriktskonferencen 2010 i Lemvig Kære gæster, Rotarianere, ledsagere og alle andre Det

Læs mere

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet

Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Nyt i 1440 nr. 7 - marts-april 2017 Fokus på distriktet og nyhedsbrevet Vi har tradition for at omtale nærværende publikation som Guvernørens Måneds brev. Vi vil gerne lægge vægt på, at det skal være et

Læs mere

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS

ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS NR. 9 - MAJ-JUNI 2015 ROTARY ER I NEPAL - OG DER ER HÅRDT BRUG FOR OS Rigtigt mange enkeltpersoner har allerede sendt bidrag, og flere klubber i distriktet har doneret store beløb til Nepalindsamlingen,

Læs mere

Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador

Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 10 - maj 2016 Distriktets Water Survival Boxe sendt til Equador De 100 Water Survival Boxe, som distrikt 1440 donerede i forbindelse

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr.3. september 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.244 medlemmer (1.5.2010) Danmark: 278 Klubber 11.575 medlemmer Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotarianere. Rotarys

Læs mere

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

FORÅR MED FOKUS PÅ FREMTIDEN

FORÅR MED FOKUS PÅ FREMTIDEN NR. 8 - APRIL 2015 FORÅR MED FOKUS PÅ FREMTIDEN Udenfor mit vindue eksploderer naturen i et sandt orgie af farver. Skovbunden er hvid af anemoner og overalt er der en fuglekvidder, der vidner om stor aktivitet

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017

Fasthold kontakten. Nyt i Distriktsguvernør Egon Jensen. Nr. 3 oktober 2017 Nyt i 1440 Nr. 3 oktober 2017 Distriktsguvernør 2017-18 Egon Jensen Fasthold kontakten Hvilken oplevelse det var at være med til distriktskonferencen og høre Anne Kjær Riechert fortælle om fredsuddannelsen

Læs mere

Fuld af muligheder! Og tak...

Fuld af muligheder! Og tak... Fuld af muligheder! Og tak... Nyt i 1440 nr. 9 - juni 2017 Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er distriktets klubber og Rotary, jeg taler om... Sikke kræfter, vi repræsenterer.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen

EndPolioNow. Glæden ved at være i morgenklubben. Business Breakfast. - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 3 - Oktober 2012. Så forskellige klubber, så forskellige besøg

Nyt i 1440. Nr. 3 - Oktober 2012. Så forskellige klubber, så forskellige besøg Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 3 - Oktober 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Så forskellige klubber, så forskellige besøg Denne årstid er altid travl for

Læs mere

Rotary Distrikt Årsberetning

Rotary Distrikt Årsberetning Rotary Distrikt 1450 Årsberetning 1. juli 2010-30. juni 2011 Rotary International Præsident Ray Klinginsmith Distriktsguvernør Torben Andreasen Past Distriktsguvernør Otto Juul Grantzau Distriktsguvernør

Læs mere

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det!

- 4 ændringer om året kan afhjælpe det! Nyt i 1440 nr. 5 - januar 2017-4 ændringer om året kan afhjælpe det! Orientering fra din distriktsguvernør Christian Boldsen Det er soleklart for enhver: Klubben beslutter selv hvem, hvorfra og hvordan

Læs mere

ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber

ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber Idékatalog til ROTARYFAMILIENS AKTIVITETSDAG For danske Rotary-, Rotaract og Inner Wheel-klubber Lørdag den 6. september 2014 Side 1 Kære Rotary-, Rotaract- og Innerwheel-klub På opfordring fra Rotarys

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet

Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Guvernørens Månedsbrev - nr. 4 november 2013 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Rotary Business Forum er en nyskabelse i distriktet Mandag den 7. oktober kl.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer Y s Men International Fremtidsplan 2008/2011 Aktiviteter på klubniveau 2010/2011. 1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer 1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 2011, at udvikle

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen 2012-13 RI TEMA 2010-11 : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Tak for din interesse i at høre lidt mere om distrikt 1480, og samtidig få et indblik i denne spændende

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk Til præsidenterne i Distrikt Østjyllands klubber DGE, DGEE, webmaster og BF-assistent/skatmester (distriktsledelsen) RLM og RLME sektion Nord 2 Hermed indkaldes til distriktsrådsmøde Risskov, den 26. januar

Læs mere

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Jeg vil traditionen tro begynde med at orientere om medlemstallet i Foreningen Glamsbjerg: Medlemstallet er på

Læs mere

NR. 5 - NOVEMBER 2010. der svarer til vort eget distrikt i de. Svensson og i Finland distrikt 1410 med. som I oplevede det ved vores egen

NR. 5 - NOVEMBER 2010. der svarer til vort eget distrikt i de. Svensson og i Finland distrikt 1410 med. som I oplevede det ved vores egen NR. 5 - NOVEMBER 2010 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør VORE BØRN For nogle år siden fik vi Klubbens I dette Rotaryår samarbejder vort Ledelsesplan med forslag om en distrikt på guvernørplan

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Vellykket forårsseminar -

Vellykket forårsseminar - Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør Peter Eigenbroth NR. 9 - april 2016 Vellykket forårsseminar - Godt der var så mange stole! Til alle deltagerne: TAK for sidst! Og tak for stort fremmøde.

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 5 - DECEMBER 2009 Glædelig jul! Af PER FLEMMING SØRENSEN distriktsguvernør 2009-10 Nu går vi ind i julemåneden. Er det ikke dejligt? Gaderne

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere