1 Kort om Capacent Baggrund Indledning Undersøgelsens metode Diagnose og behandling... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kort om Capacent... 3. 2 Baggrund... 4. 2.1 Indledning... 4. 2.2 Undersøgelsens metode... 4. 3 Diagnose og behandling... 5"

Transkript

1 Side 1 ud af 185

2 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Baggrund Indledning Undersøgelsens metode Diagnose og behandling Gapanalyse af udredningsforløbet Gapanalyse af informationsniveauet da den endelige diagnose blev stillet Sammenfatning Livskvalitet Sammenfatning Før-skole og skole Gapanalyse af skolens tilbud om sygeundervisning Sammenfatning Kompensation og støtte til forældre Gapanalyse af dækning af merudgifter Sammenfatning Samarbejde med kommunen Gapanalyse af koordinering af indsatsen Gapanalyse af samarbejdet med de kommunale sagsbehandlere Sammenfatning Baggrund Sammenfatning Krydstabuleringer Side 2 ud af 185

3 1 Kort om Capacent Capacent gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen. Læs mere på Vores adresse. Capacent København Tuborg Parkvej 8, 1. sal Dk-2900 Hellerup Dir Capacent Århus Søndergade 1A, 1., 3., 4. & 5. Dk-8000 Århus C Tlf Side 3 ud af 185

4 2 Baggrund 2.1 Indledning Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 225 besvarelser fra forældre til børn og unge med gigt. Rapporten indeholder fem hovedafsnit, som hver afsluttes med en opsummering, efter de fem hovedafsnit kommer der et afsnit med baggrundsvariable og en sammenfatning. De fem hovedafsnit handler om forskellige aspekter ved det at have et barn med børneleddegigt. Det første afsnit handler om diganostisering og behandling, herunder tandbehandling, fysioterapeutisk behandling, medicinsk behandling, psykolog og patientuddannelse. Det andet afsnit handler om livskvalitet, i særdeleshed de sociale aspekter ved sygdommen. Det tredje afsnit berører før-skole og skoletiden, herunder sygeundervisning, hjælpemidler, tilgængelighed og transport. Det fjerde og femte afsnit handler om støtte og kompensation til forældrene. Samt forældrenes oplevelse af samarbejdet med kommunen om fx koordineringen af indsatsen overfor barnet. Disse afsnit afsluttes med en sammenfatning, som fremhæver de væsentligste resultater for hvert afsnit. Efter et afsnit med baggrundsvariable, følger en afsluttende sammenfatning, som fremhæver de vigtigste resultater for undersøgelsen som helhed. Det første afsnit indeholder tabeller med frekvens fordelinger. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af forældre til børn og unge med gigt for hver svarkategori. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Det andet afsnit omhandler gapanalyserne, en nærmere beskrivelse af disse analyser findes i selve afsnittet. Det tredje og sidste afsnit indeholder de åbne svar, altså svar hvor forældrene selv kunne formulere deres svar. Capacent står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Gigtforeningen ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Hvis Gigtforeningen ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater, står Capacent naturligvis til rådighed. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Capacent for Gigtforeningen 2.2 Undersøgelsens metode Undersøgelsen udgøres af 225 besvarelser fra forældre til børn og unge med gigt. Besvarelserne er gennemført som web besvarelser, hvor hver forældre(par) har modtaget et unikt brugernavn og adgangskode. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra august til december I alt er der sendt spørgeskemaer ud til 430 forældre, de 225 besvarelser svarer således til en svarprocent på 52. Svarprocenten er tilfredsstillende og stor nok til at resultaterne kan anses for at være repræsentative for gruppen som helhed. Side 4 ud af 185

5 3 Diagnose og behandling Tabel 1: Hvor gammel var barnet, da diagnosen børneleddegigt blev stillet? 0-1 år 2-3 år 4-6 år 7-9 år 10 år eller derover 16 % (35) 31 % (70) 19 % (43) 14 % (32) 2 (45) Tabel 2: Hvor lang tid gik der, fra du/i som forældre så de første symptomer, til første undersøgelse, hvor børneleddegigt første gang nævnes/mistænkes af lægen? 26 uger eller mindre uger uger uger uger Mere end 130 uger 7 (162) 17 % (38) 3 % 3 % 1 % 4 % (10) Side 5 ud af 185

6 Tabel 3: Hvor lang tid gik der, fra de første symptomer viste sig, til diagnosen blev stillet? 26 uger eller mindre uger uger uger uger Mere end 130 uger 63 % (141) 19 % (43) 6 % (14) 1 % 8 % (19) Tabel 4: Hvor blev den første undersøgelse for børneleddegigt foretaget? Hos den praktiserende læge Hos den privatpraktiserende reumatolog På det lokale sygehus På børneleddegigtcentret på Rigshospitalet På børneleddegigtcenteret på Skejby Sygehus Andre steder, skriv hvor 19 % (42) 1 % 44 % (98) 6 % (14) 16 % (35) 15 % (33) Side 6 ud af 185

7 Hvor blev den første undersøgelse for børneleddegigt foretaget? Odense Undivesitetshospital på børenafdelingen på Gentofte Hospital børneafd. på Gentofte hospital Det var tandreguleringsklinikken der kunne se det på et røntgenbilled vi fik svar 1 1/2 år efter at billed var taget, at hun nok har børnegigt i kæben, så til egen læge, så til Roskilde sygehus og til sidst på Rigshospitalet hvor de ikke var i tvivl at hun har børneleddegigt. Odense, børneleddegiftafd. OUH børneleddegigtcenter : basta : Glostrup Amtssygehus Sønderborg OUH - Børneafdelingen på Odense sygehus Hos en børnelæge i Canada privat praktiserende børnelæge Kolding Sygehus børnelæge børnelæge i Århus Ålborg Syghus på viborg sygehus, men de var ikke hel sikker, så vi blev sendt til skejby sygehus. Børneafdelingen Gentofte Sygehus Kolding Sygehus Lægevagten i Ribe Århus skoletandpleje Graven Århus C. OUH Praktiserende læge (i USA). Gentofte Amtssygehus Børneafdeling Privatpraktiserende fysioterapeut. (efter at praktiserende læge havde overset symptomerne) Odense universitets hospital, børneambulatorie barnet var syg og egen praktiserende læge er obs og siger at hvis barnet om aften igen får feber skal lægevagten kontaktes. Det er hende der ved indlæggelse til kolding børneafd. første gang nævner obs for børneleddegigt. da vi kommer på børneafd. nævner de 3 ting som kan være problemet heraf børneleddegigt. prøverne viser dette og barnet sættes i behandling og herefter henvises barnet til videre forløb på skejby børneleddegigtcentret. børneafdelingen kolding sygehus børnelæge i Tjekkiet viborg sygehus Odense Universitetshospital kirsten storm, børnelæge herning børneambulatorium Først Nykøbing Falster sygehus, derefter Rigshospitalet Side 7 ud af 185

8 Tabel 5: Hvor blev den endelige diagnose stillet? Hos den praktiserende læge Hos den privatpraktiserende reumatolog På det lokale sygehus På børneleddegigtcentret på Rigshospitalet På børneleddegigtcenteret på Skejby Sygehus Andre steder, skriv hvor 36 % (80) 14 % (32) 36 % (81) 13 % (30) Hvor blev den endelige diagnose stillet? viborg sygehus Hvidover hospital Odense Universitetshospital i første omgang Tandlægeskolen, derefter blev barnet diagnostiseret på OUH næstved sygehus odense universitets hospital viborg sygehus odense universitetshospital børneambulatorie Gentofte Amtssygehus Børneafdeling På OUH Universitetshospital (i USA) Sønderborg Sygehus På det regionale sygehus - vi blev henvist fra Glostrup til Gentofte, der dengang var det regionale center for børnegigt Odense Universitets Hospital Børneafdelingen Gentofte Sygehus Næstved Børneambulatorium børnelæge i Århus Gentofte børneambulatorium børnelægen OUH Sick kids hospital i Toronto Side 8 ud af 185

9 reumatolog Holbæk sygehus OUH - Børneafdelingen på Odense Sygehus marsielsborg OUH Ogense Glostrup Amts Odense børneafd. på Gentofte Gentofte hospital OUH Tabel 6: Blev der i udredningsforløbet stillet, forkerte diagnoser? Ja, skriv hvilke Nej Ved ikke 38 % (85) 59 % (133) 3 % Blev der i udredningsforløbet stillet, forkerte diagnoser? en virus et psykisk problem vokseværk hysterisk mor Først forskellige viruser, fik fjernet mandler og imunendefekt betændelse i senetilfæftningerne pga vokseværk/overanstrængelse Schönlein Hennock`s(?) og leukæmi muskelsvind el.sygdom der ændre i knoglerne el børneleddegigt nældefeber, Borrellia laegerne mente ikke det var barnet men mig som var hysterisk, alle boern grader jo og det er normalt at blive vaekket gange hver nat. ledbetændelse diverse hudsygdomme på latin - kan ikke huske dem Almindelige hævelser der ville forsvinde af sig selv forstuet fod, hjerteproblemer Da hun kom på Roskilde sygehus og havde undt i knæet, mente jeg det måtte være børnegigt, men Roskilde sygehus (3 læger) sagde at det var forstuet, jeg sagde, hun kan da ikke sidde stille og forstue sit knæ. ca.2 Side 9 ud af 185

10 mdr.senere Da hun kom på Rigshospitalet sagde de at det var børnegigten og det har ikke været forstue. Betændelse/byld i tommelfingerled eller evt. brud i tommelfingerled Leokæmi mastiosytose Nææ, reaktiv arthrit? 1 uge regnede man med at det var virus (salmonella) som var gået i blodbanen og sat sig i hendes knæled Kyssesyge, virus, vokseværk Man troede i starten det var noget kirurgisk, hendes albue kunne ikke rettes ud. Fjernelse af slimsæk i højre knæ,da man troede at det var betændelse der der gav den høje feber. Derefter i stærk antibiotisk iv behandling. Begge dele uden virkning. Egen læge troede at der var tale om leukemi efter blodpr. svarene. Hun blev indl. akut 2 gange inden der rigtig blev taget hånd om, hvad hun egentlig fejlede. fx slap muskulatur, hypermobile led Mistanke om Borelia. Senere i gigtsygdommen også mistanke om Leukæmi. Reaktiv gigt som følge af infektion. Mistanke om svulst i fodled. Mistanke om infektion som blev behandlet med bl.a. div. penicilin præparater forstuvmimg brækket fodrodsplade reaktiv ledbetændelse at det var en forstuvning, at det var en virus der havde sat sig i leddet hun voksede og at der var en betændelse lignende tilstand i hendes knæ. ja, men kunne ikke finde en diagonse, så de var vidt omkring. Fald fra rutshebane,overbelastning brækket håndled vist nok akut artritis i hoften mistanke om calve pertes forstuvninger vokseværk - Hvidovre hospital På ortopædisk afd. mente de han havde fortykkede menisker. Hos egen læge - bortforklaret som forstuvning Vokseværk hun blev indlagt med feberkramper. hun var indlagt 13 gange inden de fant ud af at det var børnegigt At julie havde slået knæet så det var derfor at det var hævet Vores egen læge og skadestuen kaldte det gentagne gange vokseværk og forstuvninger. Eller sagde direkte, at det vidste de ikke, hvad det kunne være. Side 10 ud af 185

11 Tumor i knæ Bid af skovflåt "dårlig vane" stillet af en ortodæd på Hjørring Sygehus Ja - på den måde at han nåede at blive behandlet med penicillindrop fordi man frygtede at der var tale om en aggresiv betændelsestilstand. Lægerne understregede dog at der kun var tale om en mistanke nyrebækkenbetændelse En privatpraktiserende fodlæge mente ikke der var noget galt borrelia, leokæmi oligoartikulær JIA, men det er arhritis juvenilis psoristica muskelspændinger og vokseværk Vores datter blev første gang undersøgt pga. en hævet fod, da hun var 2 år. Dette blev diagnosticeret, behandlet og "helbredt" som borelia (skovflåtinfektion). Derfor gik der 3 år før diagnosen: Børneleddegigt RSV-virus Praktiserende læge påstod i 2 år at hun intet fejlede, trods tydlige hævede led og smerter i leddene svær infektion ukendt årsag, dvs ingen bakterielle fund hun blev røngten fotograferet 5 gange på de 32 uger fordi lægerne mente at hun var faldet vokseværk sarte knæ hysteri Roskilde sygehus påstod i 5 år, at hun ikke havde gigt. Hun fastslog hybermobileled (som hun også har), men gigt var udelukket. Også selvom vores datter til sidst var så syg, at hun sad i kørestol og ingenting kunne. Selvom hun konstant havde stærke smerter nægtede de at sende hende videre i systemet. brækket ben, væskeansamling Borelia Noget galt med knæet (knoglen) vokseværk, blødersygdom vokse værkt hofte skred væske i hofteleddet pgra virus-infekktion (det var hos prakt.læge) stik af dyr forvridning i knæ Først troede man der var noget galt med hoften, da hun ikke ville gå rigtigt. Seneskin betændelse i hø. arm Muskel smerter i fingerne og skulder gipsbeh. på albue pga smerter og ansamling De mente det var psykisk. Hun bildte sig ind, at hun havde ondt i leddene for at få opmærksomhed vokseværk, pyldret hed osv. Side 11 ud af 185

12 Ikke en egentlig forkert diagnose, men mange halve diagnoser: evt. læukumi, evt. blanding af to racer, evt. HIV-positiv, evt. "mor-forpyldret", evt. en eftervirkning af en infektion, D-vitamin-mangel, de sidste to år Hvidovre Hospital var diagnosen: Fejler intet, derefter blev han flyttet til Rigshospitalet og der var han kun i fem minutter og så var diagnosen klar. ca. 14 uger før endelig diagnose blev der foretage en kikkertundersøgelse af knæet At smerterne skyldtes hypermobile led først hypotomi dernæst muskelsvind Muskelsvind, Spastisk, en virus da han lå i maven, og Leukemi forstuvning af knæet - og en reumatolog på det lokale sygehus sagde, at det ikke var børnegigt Utallige kan ikke huske dem. Alt fra virus til flåt bid kighoste osv Menigitis, Kawasaki Syndrom, Blodkræft + flere som jeg ikke kan huske nu let cerebral parese På privathospital i Esbjerg blev diagnosen om at lårbenshoved gled ud af hofteskålen stillet. Dette afvises på Sydvestjysk Sygehus, der scanner og ender ud med at der INTET er galt med hende. Først da jeg beder om blodprøvetagning og "banker i bordet" kommer der andre diagnoser i tankerne... trådt om, hypermobile led, influenza og en del andre jeg ikke husker mere Bid af skovflået Spinkel bygning Undersøgt for leukemi Springfinger Mistanke om kræft i knæet Efterreaktion på virus kun at hun ikke fejlede noget og det var moderen der var problemet:-) Det var på herning sygehus. på viborg som vi kom til efter 1 år fik hun straks bonyl. det er ikke desideret gigt min datter har. men en gren der til. så man har været ind over utallige sygdomme. mistanke om betændelse i knæet Side 12 ud af 185

13 Tabel 7: Har barnet på noget tidspunkt været henvist til et af landsdelscentrene på Rigshospitalet eller Skejby Sygehus? Nej, det ønskede vi ikke Nej, det blev vi ikke tilbudt Ja 2 (45) 78 % (176) Tabel 8: Hvem informerede jer om landsdelscentrene? GBF Gigtforeningen Det lokale sygehus Praktiserende læge Privatpraktiserende reumatolog Andre Blev ikke informeret herom 11 % (20) 5 % (8) 55 % (96) 9 % (15) 13 % (23) 6 % (10) (176) Tabel 9: Hvor lang tid gik der, fra jeres første henvendelse til egen læge, til I blev henvist til lokalt sygehus? Mindre end 4 uger 5-12 uger Mere end 12 uger 63 % (110) 15 % (26) 23 % (40) (176) Side 13 ud af 185

14 Tabel 10: Hvor lang tid gik der, fra I startede på lokalt sygehus, til I blev henvist til landsdelscenteret? Mindre end 4 uger 5-12 uger Mere end 12 uger 44 % (71) 2 (32) 36 % (58) (161) Tabel 11: Hvor lang tid gik der, fra I blev henvist til landsdelscentret til I startede på landsdelscentret? Mindre end 4 uger 5-12 uger Mere end 12 uger 73 % (118) 23 % (37) 4 % (161) Side 14 ud af 185

15 Tabel 12: Når du tænker på længden af udredningsforløbet omkring dit barns sygdom (dvs. perioden fra barnet fik de første symptomer til man fandt ud af, at barnet havde børneleddegigt), hvor tilfreds var du/i så hermed? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 17 % (38) 25 % (56) 11 % (25) 15 % (34) 3 (71) Tabel 13: Hvor vigtigt har et hurtigt udredningsforløb været for dig/jer? Meget vigtigt Vigtigt Nogenlunde vigtigt Mindre vigtigt Ved ikke 79 % (178) 19 % (42) 1 % 1 % Side 15 ud af 185

16 Tabel 14: Hvor mange gange var barnet hospitalsindlagt i de første 3 år med sygdommen?* Mindre end 5 gange 5-10 gange gange Mere end 20 gange 68 % (154) 19 % (42) 1 (22) 3 % *I besvarelsen af spørgsmålet tages der ikke højde for om barnet har haft børneleddegigt i tre år, hvorfor tallene ikke kan anses for at være repræsentative. Tabel 15: Du bedes angive, hvor hyppigt I inden for de seneste 3 år ca. har haft kontakt til et landsdelcenter (Rigshospitalet/Skejby)?* Månedligt Hvert ½ år Én gang årligt Sjældnere Ingen kontakt 4 (91) 4 (89) 6 % (14) 1 % 1 (28) *I besvarelsen af spørgsmålet tages der ikke højde for om barnet har haft børneleddegigt i tre år, hvorfor tallene ikke kan anses for at være repræsentative. Side 16 ud af 185

17 Tabel 16: Du bedes angive, hvor hyppigt I inden for de seneste 3 år ca. har haft kontakt til det lokale sygehus/hospital i eget amt/region?* Månedligt Hvert ½ år Én gang årligt Sjældnere Ingen kontakt 2 (45) 27 % (60) 4 % (8) 1 (23) 4 (89) *I besvarelsen af spørgsmålet tages der ikke højde for om barnet har haft børneleddegigt i tre år, hvorfor tallene ikke kan anses for at være repræsentative. Tabel 17: Du bedes angive, hvor hyppigt I inden for de seneste 3 år ca. har haft kontakt til privatpraktiserende reumatolog/ speciallæger?* Månedligt Hvert ½ år Én gang årligt Sjældnere Ingen kontakt 6 % (13) 13 % (29) 5 % (12) 6 % (13) 7 (158) *I besvarelsen af spørgsmålet tages der ikke højde for om barnet har haft børneleddegigt i tre år, hvorfor tallene ikke kan anses for at være repræsentative. Side 17 ud af 185

18 Tabel 18: Fik du/i den information om børneleddegigt som du/i havde brug for på det tidspunkt, diagnosen blev givet? Ja, i høj grad Ja i nogen grad Ja, i mindre grad Nej 4 (91) 36 % (81) 1 (27) 1 (26) Tabel 19: Når du/i tænker på den information som du/i fik, da diagnosen blev givet, hvor tilfreds var du så med denne information? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 29 % (66) 39 % (88) 15 % (33) 8 % (17) 8 % (19) 1 % Side 18 ud af 185

19 Tabel 20: Hvor vigtigt var det for dig, at få information om sygdommen da diagnosen blev stillet? Meget vigtigt Vigtigt Nogenlunde vigtigt Mindre vigtigt 9 (203) 8 % (19) 1 % Tabel 21: Hvilken type af børneleddegigt har dit barn? Enkeltleddet gigt/oligo artikulær arhritis ( højst 4 angrebne led de først 6 mdr) Systemisk arthritis Flerleddet gigt/polyarthritis (mere end 5 angrebne led de første 6 mdr.) Psoriasis arthritis Enthesitis arthritis (HLA B27 relateret gigt) Anden type Ved ikke 34 % (77) 8 % (17) 39 % (87) 6 % (14) 7 % (16) 3 % 4 % (8) Side 19 ud af 185

20 Tabel 22: Har dit barn haft følgende fysiske/psykiske problemer som følge af sygdommen børneleddegigt? Smerter Nedsat fysisk funktion Træthed Nedsat energi og lyst/interesse Vægttab Vægtøgning Kvalme Mavesmerter Psykiske reaktioner. F.eks. tristhed, isolation, vrede. Nedsat koncentrationsevne Sover uroligt/afbrudt Påvirkning af øjnene 96 % (216) 83 % (186) 8 (181) 67 % (150) 2 (50) 17 % (38) 44 % (100) 5 (113) 56 % (126) 29 % (66) 45 % (102) 2 (45) 61 (1373) Side 20 ud af 185

21 Tabel 23: Lider dit barn af smerter? Nej Ja, i perioder, hvor der er aktivitet i gigten Ja, i forbindelse med aktivitet sport) Ja, i hvile Ja, konstante smerter Ja, om natten 13 % (29) 73 % (165) 46 % (104) 16 % (37) 13 % (30) 17 % (39) 18 (404) Tabel 24: Hvor har dit barn smerter? Muskulære smerter Smerter i leddene Arme og hænder Ben og fødder Nakke/øvre ryg Nedre ryg Kæberne Andet 26 % (58) 74 % (166) 39 % (88) 78 % (175) 27 % (60) 16 % (36) 2 (49) 13 % (30) 294 % (662) Side 21 ud af 185

22 Tabel 25: Modtager dit barn medicinsk behandling? Ja Nej Ved ikke 81 % (182) 19 % (42) Tabel 26: Modtager eller har dit barn modtaget ergoterapeutisk behandling/rådgivning? Ja, på sygehus Ja, kommunalt tilbud Nej Ved ikke 53 % (119) 11 % (24) 36 % (81) Tabel 27: Hvilke former for ergoterapeutisk behandling/rådgivning modtager/har dit barn modtaget? Rådgivning/tildeling af hjælpemidler Undervisning i hvordan man skal bruge sine led Skinne behandling Træning Ergoterapeutisk hjælp i form at udfærdigelse af ansøgning til kommunen om hjælpemiddel 73 % (105) 34 % (49) 45 % (65) 3 (43) 4 (57) 223 % (319) Side 22 ud af 185

23 Tabel 28: Vurderer du/i, at den ergoterapeutiske behandling/rådgivning er/var tilstrækkelig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke 43 % (61) 44 % (63) 8 % (12) 5 % (143) Tabel 29: Modtager eller har dit barn modtaget fysioterapeutisk behandling? Ja Nej 77 % (174) 23 % (51) Tabel 30: Hvad er årsagen til, at dit barn ikke modtager fysioterapi? Jeg/vi mener ikke, at barnet har behov herfor Det er for dyrt Barnet har fået afslag herpå På grund af manglende udbud Det aktuelle tilbud er ikke egnet til mit/vores barn Andre årsager, skriv hvilke 27 % (14) 6 % 1 59 % (30) 106 % (54) Side 23 ud af 185

24 Hvad er årsagen til, at dit barn ikke modtager fysioterapi? har ikke været aktuelt. ikke nok smerter. har fået af vide det ikke vil hjælpe hende når hun ikke er ældre. der vuderes at hun ikke har brug for det Fysioterapeuten mente ikke at hun havde gavn af terapien... ikke tilbudt / foreslået er ikke blevet tilbudt det lægen mener udleveret træningsplan er nok Der har ikke været behov herfor Har gjort (ridefys., men gør ikke længere da han ikke vil.) Er aldrig blevet henvist, andet til at se på fod og benstilling i forhold til at gøre brug af indlæg i sko og herefter henvist til bandagist. Aldrig gjort bekendt med muligheden mit barn er ikke så hård angrebet at det er nødvendigt Det har faktisk aldrig været på tale - det er ikke blevet nævnt for os som noget, han har behov for. Det er aldrig blevet tilbudt Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for fysioterapi mener Skejby sygehus det har vi ikke fået tilbudt/ikke vurderet det ville have nogen effekt Det har slet ikke været på tale. Jeg forventer, Skejby siger, hvis hun kunne have gavn af det. Er ikke blevet tilbudt Han kan nu godt lave det fysisk aktivitet, der er nødvendigt Vores datter har kun haft sygdommen i et ½ år så hun må ikke få fysioterapeut bewhandling endnu. - Men tilbuddet ligger der når hun er ude af prednisolon og hun ro i gigten. Har ikke fået det tilbudt Vi har ikke brug for det Jeg er ikke blevet rådgivet godt nok fra sygehusets side. Ikke blevet tilbudt nogen form for fys.har ikke selv vist hvilke muligheder der har været og hvilken behandling der ville være godt for min datter. Kan nu se hun har haft behov for fysioterapi, da hun har motoriske problemer en og ankler Der har ikke været et tilbud til os Det har så vidt vides ikke været tilbudt læge fra Skejby mente ikke behovet var der. ikke behov pt. har aldrig fået det tilbudt læge mener ikke det er relevat pt Vi har ikke fået tilbudt det. Side 24 ud af 185

25 Du/I har overfor svaret at jeres barn fik afslag på fysioterapeutisk behandling, skriv begrundelse: Det er længe siden! Kommunen dækkede ikke i den grad han har gigt!! p.g.a man er uening om dianosen Har ikke søgt ny ordning, men blev "nægtet" ved gammel ordning. Vi går selv til handicapsvømning og det fungerer umiddelbart fint for os. Du/I har overfor svaret at jeres barn ikke modtager fysioterapi fordi der mangler tilbud, skriv nærmere: Vi har ikke fået information omkring evt. fysioterapi, der kunne hjælpe. Ej heller om der er nogen tilbud til hende. Vi er ikke blevet informeret om hvad der findes af tilbud. vi har prøvet at finde f.eks. varmtvandsbassin og en rideskole med en tilknyttet fys., men det er ikke muligt at finde noget i nærheden og så er det svært at få tiden til at slå til, når man skal passe sit arbejde og der er søskende som også har krav på ens tid. ingen henvisning Jeg har været i tvivl. Troede riget havde rådgivet en. Vore søn har ikke haft nye udbrud det sidste år og medtager derfor ikke hjælp. Vi er aldrig blevet tilbudt det Du/I har overfor svaret at jeres barn ikke modtager fysioterapi fordi det aktuelle tilbud ikke egner sig til mit/vores barn, skriv hvorfor: vores læge mener at det bedste for vores barn har bedst ved at varmsbasis. Tabel 31: Hvor modtager/har dit barn modtaget fysioterapeutisk behandling? På sygehuset Vederlagsfri(gratis) fysioterapi på privat fysioterapiklinik Egen betaling på privat fysioterapiklinik Andet 2 (38) 73 % (127) 3 % (174) Side 25 ud af 185

26 Tabel 32: Holdtræning sammen med andre børn Ja Nej Ved ikke 15 % (19) 37 % (47) 48 % (61) (127) Tabel 33: Bassintræning på hold sammen med andre børn Ja Nej Ved ikke 46 % (58) 28 % (36) 26 % (33) (127) Tabel 34: Ride Fysioterapi Ja Nej Ved ikke 1 (15) 29 % (37) 59 % (75) (127) Side 26 ud af 185

27 Tabel 35: Individuel Fysioterapi Ja Nej Ved ikke 85 % (108) 13 % (16) (127) Tabel 36: Såfremt barnet modtager/har modtaget vederlagsfri fysioterapi, vurderer du/i da, at den vederlagsfri fysioterapeutiske behandling er/var tilstrækkelig? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke 45 % (57) 43 % (54) 9 % (12) 3 % (127) Tabel 37: Ifølge Sundhedsloven, kan der ydes tilskud til psykologhjælp til alle, der får en invaliderende sygdom og deres pårørende efter henvisning fra læge. Henvisningen skal ske indenfor det første år efter sygdommen er konstateret Ved du/i at denne ordning eksisterer Ja Nej 34 % (77) 66 % (148) Side 27 ud af 185

28 Tabel 38: Har du/i benyttet den Ja Nej 19 % (43) 81 % (182) Tabel 39: Bør reglerne ændres således, at henvisning til psykologhjælp ikke nødvendigvis skal ske inden for det første år efter diagnosen Ja Nej 88 % (199) 1 (26) Tabel 40: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mennesker med kronisk sygdom modtager et tilbud om patientuddannelse om deres sygdom. For børn med gigt vil dette i praksis sige, at både forældre og børnene, bør modtage et sådan tilbud. Ja, kursus på børnereumatologisk afdeling i Århus Ja, kursus på børnereumatologisk afdeling i København Ja, kursus hos GBF Nej Ved ikke 1 (26) 39 % (87) 49 % (110) Side 28 ud af 185

29 Tabel 41: Hvorfor har du/i ikke benyttet tilbuddet om patientuddannelse om børneleddegigt? Vi har ikke modtaget tilbuddet Jeg/vi mener ikke, at barnet har behov herfor Det aktuelle tilbud ligger for langt væk Det aktuelle tilbud er ikke egnet til mit/vores barn Andre årsager, skriv hvilke 58 % (64) 19 % (21) 5 % 34 % (38) 118 % (131) Hvorfor har du/i ikke benyttet tilbuddet om patientuddannelse om børneleddegigt? Det har bare ikke passet ind i vores planer. Følte mig iøvrigt dækket fint ind via internettet samt dialog med hospital og fysioterapeut. Var ikke klar over at der fantes sådant et tidbud. Og har ikke ment at vi har haft behov for en sådan uddannelse. barnet ønskede ikke mere fravær fra skolen, vil ikke være anderledes Som nye "gigtforældre" blev vi samtidig på ny forældre og havde ikke det fornødne overskud kurserne har været booket op Ved ikke helt hvad i mener det er?? Og nu har vi ikke længere behovet Det er stedig meget nyt for os har et ældre barn med gigt vi var forhindret til gbf`s kursus vi er tilmeldt kursus i gbf til oktober 2008 Håndterede vores form for informationsindsamling på en anden måde, som passede os bedre. Går til holdsvømning, hvor der også er andre med børnegigt, det passe os fint på den måde. Det er meget nyt, vi har kun vist det i 5 månder.men ønsker at gøre når vi føler at der er overskud. Vi har fået så god støtte og vejledning på Skejby, at vi finder det unødvendigt. Desuden er vores datter ikke så plaget af gigten som andre. Vi har ikke haft overskud til det endnu, men planlægger at benytte tilbuddet senere Var med til at stille diagnosen, idet jeg har en lægefaglig uddannelse og kunne søge oplysninger via printo. Desuden har vi ikke haft tid til at del- Side 29 ud af 185

30 tage i forældrekursus ved GBF, selv om det kunne være spændende og lærerigt Syntes i starten at jeg selv kunne læse om det og få svar på mine spørgsmål og fra sygehuset. Kan idag se at jeg har brug for at vide hvor og hvem jeg skal gå til for at få hjælp og tilskud til fys og psyk. behov ikke stort - har været på GBFs nye familie-kursus Jeg har 2 andre børn, en mere med andet handicap. Det er svært at få tid. lider af generaliseret mophia sclerodermi der er ingen tilbud til børn Louise"s sygdom er så ny - så vi er ikke kommet så langt endnu. Hvis der menes et gigtkursus, så er vi blevet tilmeldt, men der er næsten 1 års ventetid. Har lige fået diagnosen, men vi vil benytte tilbudet. der har været ro i gigten i mange år gbf kursus har ikke passet i kalenderen. Vi har ikke haft overskud endnu - men har faktisk lige tilmeldt os til et kursus i januar 09. Vi er i tvivl om hvad i mener med dette, mener ikke at have hørt om det så vidt jeg ved er der først et kursus igen i det nye år og det vil vi meget gerne deltage i. Vi havde vores egen måde at takle det på og nu er hun vokset fra sin ledegigt (efter 2½ år) vi mangler en dianose Jeg kunne ikke overskue at tage med på GBF kurser. Der var så rigeligt med et sygt barn og 2 søskende tid og mangel på samme Vi er aldrig kommet afsted. Herudover skriver gigtforeningen det er for nydiagnosticerede. Vores barn fik diagnosen i Canada og havde haft gigt i 2 år, da vi kom tilbage til DK ville først se hvor slemt angrebet han var. Jeg(mor)er praktiserende læge. Vi har fået god oplysning på RH, børnegigtamb.min søn har deltaget i FNUG teenageweekend.de har været fint og nok for ham. Følte ikke vores barn var tilstrækkeligt hårdt ramt til at vi havde brug for kurset og fville føle samhørighed med andre familier Vi fik først kendskab til muligheden efter et år, og på det tidspunkt fandt vi det ikke nødvendigt. vidste ikke det eksisterede Du/I har overfor svaret at jeres barn ikke modtager patientuddannelse om børneleddegigt fordi det aktuelle tilbud ikke egner sig til mit/vores barn, skriv hvorfor: Vores datter er ikke plaget specielt af gigten lige nu, og har egentlig først nu en alder hvor det ville være relevant for hende. Såfremt der Side 30 ud af 185

31 sker en udvikling i hendes gigt i negativ retning vil vi formegentlig tilmelde os et passende kursus. Vores barns gigtsygdom er atypisk, hun har absolut ikke ønsket at deltage i kurser under GBF. Vi har ikke modtaget tilbud fra Skejby Sygehus. Hun ligger på kanten mellem GBF og FNUG på diagnosetidspunktet. Mit barn er meget atypisk, har aldrig ondt og dyrker en masse sport, det er hans led der er blevet ændret, krogede fingre og bøjede knæ. stramme achillessener og haser. Han havde ikke brug for at se barnet med mange smerter, der ikke kunne noget, da han så selv blev bange for at blive som dem. Han har kun gigt i knæene og der er forholdsvis ro. Han får kun smertestillende iforb. med gigten ellers ingen medicin. Det eneste tilbud vi har fået er fra GBF, og vi mener ikke at han har så mange symptomer at det er et tilbud for os. fordi at hun fungerer næsten normalt i forhold til et rask barn Side 31 ud af 185

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt)

Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Amy Sleimann 5.B Gimsing Skole Juvenil Idiopatisk Artrit (Børneleddegigt) Velkommen Med mor på arbejde Jeg skulle egentlig havde været med min mor på arbejde på B&O, men i stedet var jeg indlagt på Århus

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Jeg har muskelsvind!

Jeg har muskelsvind! Jeg er fuld. Jeg har muskelsvind! Jim Richelsen har måttet opgive at finde arbejde, fordi han har nedsat muskelkraft og hurtigt bliver træt. I stedet har han valgt at være hjemmegående far med ansvar for

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Behandling af børn der er gået for tidligt i pubertet Børneambulatoriet 643 Tidlig pubertet kan behandles Puberteten kan stoppes ved, at barnet hver 3. - 4. uge får en indsprøjtning,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Hvad er Marfan Syndrom

Hvad er Marfan Syndrom Hvad er Marfan Syndrom En orientering til sagsbehandlere Landsforeningen for Marfan Syndrom Hvad er Marfan Syndrom Marfan Syndrom er en sjælden, arvelig bindevævssygdom, som kan påvirke hjertet, synet,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere