Anvendelse af adresser i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af adresser i Danmark"

Transkript

1 Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind,

2 Tusind tak for invitationen september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 2

3 Lepsøya/Kjerstad Trysil Ski Hadsund Landskrona Magdeburg september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 3

4 Odense 2010 Nordisk adresseforum september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 4

5 Oversigt Adressernes værdi for samfundet Værdien af adressedata Danske erfaringer og udfordringer Lovgivning, myndigheder og regler Interessenter og aktuelle udfordringer Initiativet Brug adresserne bedre Adressedata i den danske digitaliseringsstrategi Vores plan for forbedringer september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 5

6 Adressernes værdi for samfundet

7 Adresser A B Adresser anvendes som en fælles reference for at identificere et bestemt sted, ofte for at kunne dirigere mennesker eller tjenester derhen Ad directus ~ at dirigere september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 7

8 Addressing the world - an address for everyone UPU Brochure 2010 Whitepaper September september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 8

9 Adressedata Adressedata er den digitale repræsentation af adresserne, der indgår i mange i it-systemer og -løsninger for at kunne understøtte dialogen med brugeren september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 9

10 og adresser er alvor! Dagbladet Ringsted, 2. januar september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 10

11 Frikøb af adresser i Danmark 2002 Aftale mellem Finansministeriet og kommunerne 2002 betyder at adressedata frit kan anvendes af offentlige og private uden betaling for data. Kommunerne modtager en økonomisk kompensation i 4 år september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 11

12 2010: Analyse af aftalens virkninger Bedst I dag Bedre God Start Nul Hvordan beregnes gevinsten her? Middel september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 13

13 Værdikæde for adressedata Datadistributører 1250 stk. Fx GPS dataproducent Fx køber af GPS ADR 1st niveau Adresseregister 1250 datasæt distribueret til 3. part; Af disse er 300 landsdækkende 2. niveau n september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 14

14 Værdianalysens resultater Bedst I dag Bedre God Start Nul Værdien af de frikøbte og distribuerede data: > 450 mio. kr. Middel september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 15

15 I perspektiv Samfundsværdi beregnet til: > 450 mio. kr. For året 2010 kunne værdien skønnes til: > 105 mio. kr. Da udgifterne ved aftalen var relativt lav, var forholdet mellem omkostninger og udgifter i 2010 nærmest 1: september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 16

16 Adresser i Danmark - vores erfaringer og aktuelle udfordringer

17 Adresser i Damark 1850 erne: Første byer får adresser 1920 erne: Købstæder og stationsbyer 1967: Postnumrene indføres : Vejnavne og adresser på landet Ingen matrikeladresser september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 18

18 : Adresser i de offentlige registre CVR CPR BBR Det Centrale virksomhedsregister Det Centrale Personregister Bygnings- og Boligregisteret ESR Ejendomsstamregistret KRR Kort De tekniske grundkort GIS Kommunerne kortog geodata Krydsreferenceregisteret september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 19

19 Inkonsistente adresseoplysninger Register 1: Strandvejen 10 Register 2: Lærkevej 7A september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 20

20 2000: Behandle adressen som et fælles gode CPR Det Centrale Personregister BBR Bygnings- og Boligregisteret CVR Det Centrale virksomhedsregister ESR ADR Kort Ejendomsstamregistret Fælles adresseregister Digitale grundkort september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 21

21 : Egentligt adresseregister etableret Land By Forstad Erkendelse af at adresserne er en fælles ressource som referencedata Modernisering og styrkelse af lovgivningen Udpegning af et fælles adresseregister I Bygnings- og Boligregistret, BBR september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 22

22 En fælles ressource Virksomhedsområdet (CVR) Personområdet (CPR) Bygnings- og ejendomsområdet (BBR/ESR mm.) Vejnavne og adresser (BBR) september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 23

23 : Forenklet og styrket lovgivning BBR-lov 3a-3g : Samler lovgivningen ét sted. Fastlægger kommunens myndighed og ministerens beføjelser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Januar 2007: Beskriver de detaljerede regler og rammer for kommunens arbejde Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Eksempelsamling Marts 2009: Detaljerede vejledninger og forklaringer samt eksempler på typiske problemstillinger september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 24

24 Myndighedsforhold Ministeriet 98 kommuner september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 26

25 Adressebekendtgørelsens regler 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter og registrerer vejnavne og adresser (...). Stk. 2. Vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre på lettest mulig måde kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v. (...) Stk. 3. Registreringen af de fastsatte vejnavne og adresser har som formål at sikre, at de korrekte oplysninger herom kan stilles til rådighed på en ensartet måde for borgere, erhvervsliv og den offentlige administration. Formålsparagraf i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 27

26 Adressemyndighedens opgaver 1. Fastsætte adresser 2. Registrere adresser Dvs. ude i virkeligheden Dvs. opdatere digitale informationer om september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 28

27 Vejnavne 5. Vejnavne skal fastsættes således, at de under hensyn til 1, stk. 2, betegner et nærmere bestemt, sammenhængende færdselsareal. ( ) 6. Et vejnavn kan sammensættes af indtil 40 tegn. Stk. 2. Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne. Eksempel på regulering i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 29

28 Sikring af vejnavnes entydighed Ca. 500 konflikter hvor et vejnavne optræder to eller flere gange inden for samme postnummer blev kortlagt i løbet af september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 30

29 Sikring af vejnavnes entydighed Ca. 500 vejnavne-konflikter løst af kommunerne og Post Danmark i fællesskab i flot! september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 31

30 Entydighed: Regler for nye vejnavne 7. Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for det pågældende postnummer. Stk. 2. Et nyt vejnavn må ikke fastsættes, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 10 km. Eksempel på regulering i Bekendtgørelse om vejnavne og adresser september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 32

31 Regler for vejnavnes entydighed Postnummergrænse 10 km grænse Postnummergrænse september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 33

32 Vejledninger og eksempler Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Eksempelsamling Detaljerede vejledninger og forklaringer samt eksempler på typiske problemstillinger Find dem på og september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 35

33 Overvågning og kvalitetskontrol Eksempel fra adresse-info.dk september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 36

34 De vigtigste interessenter Primære brugere Politi 112 Regionernes vagtcentraler Ambulance Mobile tjenester Andre vigtige myndigheder Forsyningsselskaber GPS producenter Transport KMS CPR-Kontoret Post Danmark FOTdanmark Adresse myndigheder Vejdirektoratet Byggeri KL Kommuner CVR EBST september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 37

35 Anbefalinger fra interessenter Tæt, permanent samarbejde mellem de vigtigste offentlige aktører på adresseområdet 2. Overensstemmelse mellem de officielle adresser og adresserne i virksomhedsregistre mv. 3. Overensstemmelse mellem de officielle adresser og adresserne hos teleselskaberne 4. Sikrere registrering af adresser til ejerlejligheder 5. Enkel og samtidig registrering af adresser og adressepunkter på baggrund af kort - i BBR 6. Bedre løsning end den nuværende elektroniske opslagstavle for nye vejnavne (inkl. reservation) 7. Intensive brugere af adresser skal kunne indmelde fejl og mangler i adresser på en simpel måde 8. Løbende synliggøre fejl og mangler for kommunerne på en simpel måde 9. Fastsætte adresser i særlige områder som i dag ikke har tilstrækkelige adresser 10. Bødebestemmelse for manglende husnummerskilt 11. Tydeliggøre bestemmelserne vedr. adresser til anneksenheder o.l. 12. Hjemmel til at kræve ejers skiltning med ikke godkendt vejnavn/husnummer fjernet 13. EBST bør offentliggøre resumeer af afgørelser i adresse-klagesager 14. Ændringer i BBR-loven bør sammenskrives i en samlet bekendtgørelse 15. Overflytte administrationen af vejnavne og distrikter (post, sogn mv.) til BBR-adresseområdet 15 Anbefalinger fra en arbejdsgruppe med sagkyndige fra kommunerne og Post Danmark september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 38

36 Interessentundersøgelse 2011 Værdifulde anbefalinger indhentet via interviews med 15 forskellige interessenter fra fem forskellige brancher og domæner september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 39

37 Konklusion og udfordringer

38 Vi har gode erfaringer med: At fastsætte ensartede og bindende regler for adresser i form af en bekendtgørelse F.eks. reglerne om vejnavnes entydighed At samarbejde med kommunerne om de praktiske spørgsmål, vejledninger mm. F.eks. vores eksempelsamlinger og praktiske kurser i reglerne At lytte til interessenterne, dvs. kommunerne og (ikke mindst) de store, vigtige brugere *) F.eks. Post Danmark, 112, GPS-producenter, forsyningsselskaber *) Vi har dog ikke et Dansk adresseforum! september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 41

39 Udfordring 1: Opdatering af brugerapplikationer Nordjyske Stiftstidende, 28. maj september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 42

40 TV om fejl på GPS: Vejkaos i Hjørring Der opstår mange problemer når vejnavnet eller husnummeret ændres september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 43

41 Opdatering af data er alvor! 1,25 mio. husstande! 70% Antal husstande med GPS navigation og smartphone (Kilde: Danmarks Statistik) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GPS navigation Smartphone Satellit-baseret navigation o.l. har allerede nu nået en kolossal udbredelse i biler og telefoner september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 44

42 Bil-navigationssystemer er kritiske Region Midt (en af Danmarks fem regioner) sender hver dag 100 ambulancer af sted, hvor der ikke er tid til forsinkelser og fejl september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 45

43 Udfordring 1: Reducere time to market Kommune Bruger ADR Fra Højest måneder!!! timer! september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 46

44 Udfordring 2: Der mangler adresser Nordjyske Stifttidende, januar 2012 Metro Express, september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 47

45 Områder med få adresser Sygehuse, universiteter og store virksomheder har ofte kun få officielle adresser i stedet opfinder de deres helt eget adressesystem Bispebjerg hospital, København september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 48

46 Områder med få adresser Gladsaxe kommune, Bagsværd Syddansk Universitet, Odense september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 49

47 Områder med få adresser Butikscenteret Ro s Torv i Roskilde september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 50

48 Områder med få adresser Erhvervsområde i Rødovre Vigsø feriecenter september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 51

49 Områder med få adresser Haveforeninger med mange huse og kun en adresse Hf Vennelyst i København september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 52

50 Udfordring 2: Områder uden adresser Områder med mange mennesker og bygninger men få adresser fungerer som sorte huller når man skal bruge GPS eller smartphone september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 53

51 Initiativet Brug adresserne bedre Adressedata i det danske grunddataprogram

52 september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 55

53 Strategiens fokusområde 10: Grunddata Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Offentlige grunddata har samtidig rige anvendelsesmuligheder som grundlag for innovative løsninger og nye jobs Data is the new gold EU Vicepræsident Neelie Kroes september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 56

54 De udpegede grunddata Personer Virksomheder Ejendom og bygning Adresser, områder, steder Landkort og geografi september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 58

55 Opgaven 2011 : Plan for bedre genbrug af adressedata Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at angive eller indsamle adresseinformationer, som det offentlige allerede har. ( ) Der fastlægges i 2012 en samlet plan for fuld tværoffentlig genbrug af adressedata fra BBR og adgang hertil via den fællesoffentlige datafordeler Der nedsættes en styregruppe bestående af MBBL, KL, Digitaliseringsstyrelsen, CPR-kontoret, Erhvervsstyrelsen (CVR), Skat, Kort & Matrikelstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet Kommissorium, juni september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 59

56 Sammenhæng med administrative enheder og stednavne Vejnavne og adresser Samlet i en enkelt delaftale Stednavne Administrative enheder september 2012 Adresseseminar, Oslo: 10.2b Anvendelse - Genbrug af af adresser adressedata i Danmark 60

57 Den aftalte plan april 2012 Private virksomheder Private virksomheder Private virksomheder Private virksomheder SKAT CVR Datafordeler ADR Andre myndigheder Andre myndigheder Andre myndigheder Andre myndigheder CPR 1. Adresserne i BBR er autoritative grunddata som skal genbruges i offentlige it-løsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet. 2. De autoritative adresser skal anvendes som grundlag for folkeregistreringen (CPR) og for virksomhedsregistreringen (CVR og SKAT). 3. Adresseregistret i BBR skal moderniseres 4. Registrering af vejnavne og oplysninger om adressers beliggenhed i administrative enheder samles i BBR s adresseregister. 5. Kommunerne supplerer adresserne med et antal erhvervsadresser mm., som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. 6. Grunddata om adresser ( ) distribueres via den fælles datafordeler og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 61

58 Forbedret og forenklet infrastruktur Det vil være nyt 1 time 1 dag 10 sek. Data Tjenester Adressedata bruger Adressedata distribution ADR Adresseregister 1 sek. Vejnavne Adresser Adressemyndighed september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 62

59 Supplerende adresser Beskrivelse Post-og vareleverancer Publikumsinteresse Logistik Tilsyn og kontrol Forsyning Alarm, beredskab 1 Butikscentre, kontorhoteller o.l. X X X X X X 2 Erhvervsejendomme med mange virksomheder X X X X X X 3 Kommunale institutioner X X X X X X 4 Større statslige eller regionale institutioner X X X X X 5 Større enkeltvirksomheder X X X X 6 Indhegnede eller beskyttede områder X X X (x) 7 Haveforeninger og nyttehaver X X X X X X 8 Bopæl uden bolig (fx campingplads) X X X X X X 9 Midlertidig eller sæsonbestemt bolig eller ophold X X X X X X 10 Ubebyggede arealer, grønne områder, tekniske anlæg X X X X X september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 63

60 Tidlig registrering og livsforløb Det vil være nyt Start ID Kommune Forel. vejnavneområde Reserveret Lokaliseret Vejnavneområde Foreslåede vejnavn(e) - valideret mht entydigh. (bl.a. 10 km grænse) Foreslået Vejnavn Kort vejnavn Ikrafttrædelsesdato Aflyst Godkendt Forbindelse til øvrigt vejnet Stop Eksempel: Vejnavn Opdateres ved ændringer eller tekniske korrektioner Gældende Udgået Udgået dato september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 64 Stop

61 1. BFE 33 BFE 44 ZZ RR BFE 22 BFE 55 YY TT BFE 11 XX 14A 2. Tidlig dannelse af adresser BFE 33 BFE 44 ZZ BFE 22 YY BFE 11 Nyt vejnavn AAA RR 5 6 TT 3. Matr 7c BFE 55 Matr 7b 3 Matr 7a Lærkevej XX 14A Det vil være nyt Matr 7d Matr 7e 1. Udstykningsforslag behandles pba. foreløbige skel som indlægges i præ-matriklen ; Ejendoms-ID dannes; Adresse-ID dannes. 2. Navngiven vej med ID og vejnavneområde oprettes; Udstykningsproces pågår; Kommunal sagsbehandling og evt. høring 3. Vejnavn og adresser godkendt og sat i kraft Udstykningsproces afsluttet, nye ejendomme dannet; Registre opdateres automatisk pba. geografi september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 65

62 Link mellem adresse og vejmidte Det vil være nyt x september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 68

63 Beregning af omkostninger og gevinster Bedst Omkostninger To be Bedre As is Nul Beregnede gevinster God Middel september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 69

64 Omkostninger og gevinster ~ 40 mill DKK (engangs-) ~ 100 ÅV (engangs-) ~ 50 ÅV (årligt) IT-Infrastruktur: (Etablering og drift) Nyt adresseregister Datadistribution/-services Bedre adresser og -data: (gennemførelsesomkostn.) Ekstra årsværk i kommuner og MBBL Address authority tasks: (Driftsomkostninger) Ekstra årsværk i kommuner og MBBL Dette er foreløbige, beregnede tal Systematisk genbrug Forbedret infrastruktur Forbedret datakvalitet og opdatering Dette er foreløbige, beregnede tal Gevinster fra digitale selvbetjeningsløsninger o.l. Reducerede omkostninger til nye og moderniserede itsystemer Reducered omkostninger og tidsforbrug for eksisterende it og datahåndtering Andre forretningsmæssige gevinster I alt ~ 250 mio DKK/år fra ca september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 70

65 Gevinster: Bedre selvbetjening Mange selvbetjeningsløsninger forudsætter at borger eller virksomhed indtaster en adresse fra bunden i stedet for at anvende en valid adresse. Resultatet er ofte at myndigheden modtager usikre adressedata, der skal behandles manuelt september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 71

66 Gevinster: Mindre bøvl med data Sag/hændelse En myndighed Adressetekniske aktiviteter Modtag sag /hændelse inkl. adresse Tilføj supplerende vejnavne- /adressedata Håndter adresseoplysning Tilføj egen geokodning o.l. i egne adressedata Udred fundne fejl/mangler i egne adressedata Løs myndighedsopgave Vedligehold og opdater egne adressedata pba BBR Færdigbehandlet Anden kilde /evt. køb Anden kilde /evt. køb Mange myndigheder anvender unødvendige ressourcer på at håndtere adressedata manuelt og lokalt, enten fordi de ikke modtager valide data eller fordi de nødvendige data er forsinket eller ikke findes i BBR september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 72

67 Gevinster: Færre fejl og problemer CVR Vestervej 10 BBR Lærkevej 7A Mange myndigheder oplever at sagsbehandling bliver forsinket eller kræver for mange ressourcer på grund af usikkerhed eller uenighed om den korrekte adressen september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 73

68 Læs mere her Kontakt os meget gerne Morten Lind, Katrine Langballe, september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 74

69 september 2012 Adresseseminar, Oslo: Anvendelse af adresser i Danmark 75

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands Country Report Denmark 2 Grunddataprogrammet Basic Data Program Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Værdien af danske adressedata

Værdien af danske adressedata 7. juli 2010 /mli-ebst ERHVERVS- OG Værdien af danske adressedata Samfundsgevinster som følge af frikøb af adressedata mv. i 2002 Resumé Adresserne spiller en fundamental rolle i samfundet. Adresser anvendes

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Side 1 af 91 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål og definitioner Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende system af vejnavne og adresser, som

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven 2016/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Vejledning til ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN www.ebst.dk 18. december 2007 Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Rettet 3. januar 2008: Side 7 øverst Sag 07/04873 ke/mli 2/18 1. Indledning... 3 1.1 Om bekendtgørelsen...

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

Høringssvar adressebekendtgørelse

Høringssvar adressebekendtgørelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. adresser@mbbl.dk Høringssvar adressebekendtgørelse KL s sekretariat har med interesse læst ministeriets udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.1 Kapitel 1-4 (FORELØBIGT TRYK) 13. maj 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c, stk. 3, 3f og 4, stk. 1 i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bygninger i FOT & BBR

Bygninger i FOT & BBR Bygninger i FOT & BBR indlæg ved FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 18. april 2013 / Lars Misser Arkitektur for geokodning af bygninger En arbejdspakke under Grunddataprogrammet Vores mål er at skabe en

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser BEK nr 436 af 02/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-754 Senere

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning )

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) 8. marts 2004 Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) Baggrund Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser (Adressecirkulæret) er en følge af den seneste ændring af lov om

Læs mere

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen

fr :12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen fr 09-11-2007 15:12 Til Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt om Kort & Matrikelstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 66 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til Adresseloven Kontor Forvaltningsdata Dato 25. oktober 2016 J nr. KMS-660-00004 Et udkast til forslag

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen.

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen. Jette Madsen Ørrevej 46 7400 Herning Kontor Forvaltningsdata Dato 8. december 2016 J nr. KMS-661-00006 Afgørelse i klage over Herning Kommunes adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, 7400 Herning.

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Adresser og bygningsregistre. Morten Lind, Specialkonsulent (mli@ebst.dk) Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk) Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adresser og bygningsregistre. Morten Lind, Specialkonsulent (mli@ebst.dk) Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk) Økonomi- og Erhvervsministeriet Adresser og bygningsregistre Morten Lind, Specialkonsulent (mli@ebst.dk) Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk) Økonomi- og Erhvervsministeriet Nordisk Adresseforum Nordisk adressemøde 2000 Stockholm

Læs mere

Nem Oplysning om Veje og Adresser

Nem Oplysning om Veje og Adresser Nem Oplysning om Veje og Adresser Erhvervs- og Byggestyrelsen Interessentanalyse 23. august 2011 Denne rapport er en opsamling af en interessentundersøgelse, som er gennemført i projekt Nem Oplysning om

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Kogebog 2 Supplerende adresser

Kogebog 2 Supplerende adresser Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr.

Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang Brønshøj. Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bestyrelsen for Hf. Birkevang Att. Dorte Halling Hf. Birkevang 17 2700 Brønshøj 05-12-2016 Sagsnr. 2014-0037232 Dokumentnr. 2014-0037232-21

Læs mere