Fakta om Tryg Familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Tryg Familie"

Transkript

1 Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. At være familie stiller andre krav end til den, der er ung eller senior. Samler du dine forsikringer i Tryg, får du både kontante og trygge fordele, der er tilpasset det sted, du er i livet. Her kan du læse om forsikringerne i Tryg Familie, og de fordele der følger med. Tryg Familie er for dig, der ikke er fyldt 59 år. Når det sker, er du nemlig klar til Tryg Senior - og nye fordele. Du kan tilmelde dig Tryg Familie, hvis du opfylder tre enkle krav 1. Den ældste i husstanden skal være mellem 29 og 59 år. (Er du under 29 år og har købt hus eller fritidshus, er du også med). 2. Du skal have indboforsikring og mindst én af vores nyeste forsikringer eller pensioner: Villa Fritidshus Ulykke Sundhedsforsikring Personbil eller varepersonbil Pensionsordning i Nordea Bank eller Nordea Liv & Pension. 3. Du skal betale alle dine forsikringer gennem BetalingsService, og Tryg skal have oplyst cpr.-nr. på alle forsikrede i husstanden. Opfylder du disse tre grundkrav, får du 10% rabat på indboforsikring. Du får også 10% rabat på villaforsikringen og fritidshusforsikringen samt 15% på den nye bilforsikring og ulykkesforsikring, hvis de indgår i Tryg Familie. Og du kan få del i de mange andre fordele, f: Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Adgang til psykologisk krisehjælp, hvis du i din fritid har været involveret i en ulykke eller lignende Kursus i sikker og økonomisk kørsel til favorabel pris Mulighed for at oprette, der er en enkel form for livsforsikring. Fordele for alle, der er med i Tryg Familie Fordelen ved en kundegruppelivsforsikring er, at du får en fornuftig dækning til en billig præmie. Tryg Familie-kunder, som ikke er fyldt 55 år, kan få en kundegruppelivsforsikring, der dækker til de fylder 60 år. Vi skal have tilfredsstillende helbreds oplysninger, før forsikringen kan oprettes. Du har mulighed for at tegne med tre forskellige dødsfaldssummer og supplere med invaliditetssum og dækning ved kritisk sygdom. Den valgte sum for død og invaliditet nedsættes med 10% om året, fra du fylder 51 år til du fylder 60 år. med supplerende dækninger er en gruppeforsikring, der udbetales som et engangsbeløb hvis du dør inden du fylder 60 år hvis din erhvervsevne varigt nedsættes med 2/3 eller mere ved ulykke eller sygdom hvis du får en kritisk sygdom, f en ondartet kræftform eller blodprop i hjertet. Psykologisk krisehjælp Hvad nytter det at få udbetalt en skadecheck, hvis det er din sjæl, der har lidt skade? Som Tryg Familie-kunde kan vi tilbyde op til 10 timers psykologisk krise hjælp pr. person, hvis du har været involveret i en alvorlig hændelse i privat livet, der kræver professionel krisehjælp. Det kan være et trafikuheld, en pludseligt op stået livs truende sygdom i familien eller et overfald. Hændelser, som kan få enhver i psykisk ubalance. Tryg /5 Fakta om Tryg Familie

2 Behandlingen skal være påbegyndt 3 måneder efter, hændelsen fandt sted. Tryg har psykologer, der er særligt uddannede til at yde denne form for hjælp. Tryg Linjen har åbent døgnet rundt og kan kontaktes på tlf Også husstandens ude- og aleneboende børn under 21 år kan benytte Tryg Linjens psykologiske krise hjælp. Kun én selvrisiko pr. skade Er du med i Tryg Familie, skal du kun betale én selvrisiko pr. skade - den højeste - selv om flere af de forsikringer, der indgår i Tryg Familie er involverede. Eksempel: Din villaforsikring med selvrisiko skal betale en skade på dit hus. Er skaden sket i forbin delse med et indbrud erstatter indboforsikringen med selvrisiko de stjålne ting. Som Tryg Familie-kunde skal du kun betale én selvrisiko, nemlig den højeste. Du sparer altså selvrisikoen på den ene forsikring. Rejseforsikrings fordele Rejser du som den eneste fra din husstand, sammen med en ven, dækker din rejseforsikring også din rejse ledsager. I skal dog følges ad på hele rejsen. Rejser du sammen med andre fra din husstand, dækker forsikringen én ekstra rejsedeltager under 18 år (f en ven eller veninde til et af dine børn). Forsikringer med Tryg Familie-fordele Indbo Indboforsikringen giver dig tryghed i hverdagen - både ude og hjemme idet den dækker skade på dine private ting f efter brand-, tyveri-, vand- og el-skade. Forsikringen dækker også retshjælp og ansvar, som er det erstatningsansvar du kan blive pålagt, hvis du er uheldig at skade andre personer eller deres ting. Indboforsikringen kan udvides med tilvalgsdækningerne: Pludselig skade Elektronikskade Har du tyverialarm med alarmoverførsel til godkendt alarmcentral, får du 10% rabat på den del af præmien, der vedrører dine private ting. Har du lokalalarm (dvs. uden overførsel til godkendt alarmcentral), får du 5% rabat på den del af præmien, der vedrører dine private ting. Husk derfor at fortælle os, hvis du får en tyverialarm. Indboforsikring Villaforsikring Villaforsikringen kan indgå i Tryg Familie. Vores villaforsikring består af 2 moduler grunddækningen villaforsikring og tilvalgsdækningen Udvidet Tryghed. Grunddækningen villaforsikring Grunddækningen er sammensat, så den indeholder de dækninger, der hører til en god villaforsikring. Den indeholder: Brandskade Stormskade mm. Husejeransvar og Privat Retshjælp Skjulte rør- og kablerskade Stikledningsskade Glas- og sanitetsskade Insekt- og svampeskade Rådskade. Udvidet Tryghed Vælger du Udvidet Tryghed får du en helt unik forsikring, der giver dig sikkerhed for at få dækket skader, der normalt ikke er dækket af en villaforsikring. villaforsikring Bilforsikring Bilforsikringen, der kan indgå i Tryg Familie, skal dække enten ansvar og kasko eller ansvar alene for din personbil eller for din varepersonbil. Hos Tryg får du overblik over din bilforsikring og dine muligheder for at sammensætte den, så den passer til dig. Hvad dækker en bilforsikring? Det bestemmer du selv, bortset fra den lovpligtige ansvarsforsikring, som du altid skal tegne, når du ejer en bil. Kaskoforsikringen er bilens egen forsikring, der dækker skader ved påkørsel, brand, tyveri m.m. Bilforsikringen er trinreguleret. For hvert år du kører uden skader, rykker du frem til nyt, billigere præmietrin, indtil du bliver elitebilist. Får du en skade, rykker du ikke tilbage, men bliver stående på det nuværende præmietrin i året efter skaden. Din bilforsikring bliver altså ikke dyrere, selv om du er uheldig at få en skade. Endvidere består bilforsikringen af en række dækninger, som du kan vælge: Udvidet Glas, Bilsavn, Værdi forringelse og Førerforsikring. Dækningerne kan kombineres på forskellige måder, så du får de dækninger, der svarer præcist til dit behov. Bedre indplacering af nye bilister Nye bilister uden bonusoptjening indplaceres på trin 2. Er du ny bilist og med i Tryg Familie er der mulighed for en bedre indplacering, hvis bilen både er ansvars- og kaskoforsikret, er på hvide plader og har ma. 90 HK. Ring på telefon og hør mere. 2/5 Fakta om Tryg Familie

3 Bedre indplacering af dine børn Er du Tryg Familie-kunde og har du hjemmeboende børn, er der mulighed for en bedre indplacering på børnenes første bilforsikring. Det forudsætter blot, at familiens bil/biler har været skadefri i den tid, barnet har haft kørekort. Fordelen gælder også udeboende børn indtil 3 år efter de er flyttet hjemmefra. Ring på telefon og hør mere. Tryg Vejhjælp Yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bil, og videretransport for fører og passagerer ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft samt ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren. Til Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig lånebil. Udvidet Tryg Vejhjælp Udvidet Tryg Vejhjælp koster 340 kr. for kunder i Tryg Familie (2012). Kursus i sikker og økonomisk kørsel Som Tryg Familie-kunde kan vi tilbyde dig et kursus i sikker og økonomisk kørsel, specielt sammensat til dig som kunde i Tryg. Kurset skærper dine evner som bilist og det kan let betyde forskellen mellem liv og død i en kritisk situation. Uanset om du ønsker at teste dine færdigheder, blive mere sikker i trafikken eller lære din nye bil bedre at kende, så kommer vores kursus rundt om det hele både det praktiske, det teoretiske og det menneskelige. Kurset har fokus på to områder, nemlig økonomisk kørsel og køreteknik. Kurset foregår på moderne køretekniske anlæg, og du får vejledning af professionelle instruktører. Du kører i din egen bil. Når du har gennemført kurset: Kan du lettere håndtere uventede situationer og bliver dermed en bedre bilist Ved du hvordan økonomisk kørsel giver besparelser på udgifterne til brændstof og dermed hvordan du kan være med til reducere CO2 udledningen. Prisen pr. deltager er 995 kr. inklusiv moms og forplejning over dagen. Du kan læse mere om kurset og bestilling af dette på tryg.dk. Fordele for Tryg Familie-kunder med bilforsikring: Vi giver 15% rabat på bilforsikring Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Bedre indplacering af nye bilister Bedre indplacering af dine børn. Ulykkesforsikring En ulykkesforsikring kan tegnes, så den dækker i fritiden eller døgnet rundt. Den dækker ved død eller medicinsk invaliditet (méngrad) som følge af en ulykke. En ulykkesforsikring kan også dække tandskader, der er en direkte følge af en ulykke. Derudover dækkes vrid skader, forstuvninger, brud der sker pludseligt. Har du vores nyeste ulykkesforsikring, kan den indgå i Tryg Familie. Fordele for Tryg Familie-kunder med ulykkesforsikring: Vi giver 15% rabat på ulykkesforsikring Børn under 3 år er omfattet af ulykkesforsikringen med en sum ved varigt mén på kr. inkl. tandskadedækning. Fritidshusforsikring Fritidshusforsikringen kan indgå i Tryg Familie. Forsikringen kan f omfatte brandforsikring, hus- og grund ejerforsikring med bl.a. storm- og vandskade dækning. Fritidshusforsikringen kan også omfatte en ansvars forsikring, der dækker det erstatnings ansvar, du som husejer har ved skade på andre personer eller deres ting, samt en retshjælpsforsikring. Fritidshusforsikringen kan suppleres med følgende tilvalgsdækninger: Insekt- og svampeforsikring Rørskadeforsikring Stikledningsforsikring Indboforsikring. fritidshusforsikring: Fordele på øvrige forsikringer: Vi giver: 10% rabat på Rejseforsikring 10% rabat på Hundeforsikring 15% rabat på Lystfartøjsforsikring. Pensionsordning Pensionsordninger kan indgå i Tryg Familie, hvis de leveres af vores samarbejdspartnere Nordea Bank og Nordea Liv & Pension. pensions ordning i Nordea Kunder i Tryg Familie, som har pensionsordning i Nordea Liv & Pension eller Nordea Bank, kan gøre brug af Health Care Rådgivningen, som f giver råd om efterløn, fleksjob, sygedagpenge, nedsat arbejdsevne og hvordan pensionsordninger påvirker efterløn og delpension. Servicen er selvfølgelig underlagt tavshedspligt. Health Care Rådgivningen har tlf /5 Fakta om Tryg Familie

4 Det er let at få vores nyeste forsikringer Når du er kunde i Tryg Familie får du mulighed for at benytte dig af de mange fordele. Det er i sig selv en fordel at få vores nyeste forsikringer, idet deres dæknings omfang er helt tidssvarende. Om fordelene i Tryg Familie Som det fremgår, får du en række fordele og tilbud, når du vælger Tryg Familie. Og betingelserne for at være med er lette at opfylde. Opfylder du på et tidspunkt ikke betingelserne mere, mister du retten til at gøre brug af de mange fordele. Men vi håber naturligvis, at du fortsat vil opfylde betingelserne og blive i Tryg Familie. Når du fylder 50 år kan du aktivt vælge at få adgang til nye fordele i Tryg Senior. Ellers får du dem automatisk, når du fylder 59 år. Betingelser for Tryg Familie fremgår af dette faktablad. For de forsikringer og produkter, der indgår i Tryg Familie, er det hhv. police, forsikringsbetingelser og abonnementsvilkår mv. der gælder. Når du får rabat i Tryg Familie, kan du ikke også opnå rabatter i forbindelse med andre forsikringsaftaler. Tryg Familie kan med mindst 3 måneders varsel skriftligt opsige Tryg Familie til udløb af et kalenderår, såfremt vi ikke længere ønsker fordelen og de enkelte forsikringer/produkter fortsætter iht. gældende tarif, forsikringsbetingelser, abonnementsvilkår m.v. Der tages forbehold for prisændringer. Du kan altid finde den seneste udgave af dette faktablad på tryg.dk. Hvis du vil have mere at vide Besøg tryg.dk og tryghedsraadgiveren.dk På vores hjemmeside tryg.dk kan du tjekke dit forsikringsbehov, beregne pris, bestille tilbud og anmelde skader. Besøg tryghedsraadgiveren.dk, hvor du kan teste din viden om tyveri, brand og vandskade. Her finder du også gode råd om hvordan du sikrer dit hjem, din familie og alt det du holder af. De gode råd vises bl.a. på film. F. kan du opleve en tidligere indbrudstyv fortælle om sine erfaringer. Og børnene kan gennemgå interaktive brandøvelser, der ender med titlen som brandinspektør. Med Tryghedsrådgiveren har vi forsøgt at give svære spørgsmål enkle svar, som er nemme at forstå. Du er også velkommen til at ringe Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er altid velkommen til at ringe på mandag-fredag mellem kl. 8 og kl. 18, hvis du ønsker at tale med en personlig rådgiver om forsikring og pension, der passer til netop dine ønsker og behov. Hvis du er kunde i Nordea kan du også kontakte din lokale Nordea filial, ringe på eller besøge nordea.dk. Gå på opdagelse på tryg.dk På tryg.dk kan du anmelde skader og se dine forsikringer. Under "Forebyg skade" kan du på tjeklister samt i lyd og billeder se, hvordan du bedst sikrer dit hjem og din familie. Og på tryg.dk/mail kan du give os tilladelse til, at vi må sende dig s. 4/5 Fakta om Tryg Familie

5 Sådan kommer du med i Tryg Familie Forsikringer Kontante og trygge fordele Fordelene træder i kraft Bemærkninger Når du tilmeldes Tryg Famile Når dine forsikringer træder i kraft Du skal have: Indbo 10% rabat på indboforsikring Én selvrisiko pr. skade. Og mindst én af disse: Bil 15% rabat på bilforsikring Tryg Vejhjælp. Bedre indplacering af nye bilister Bedre indplacering af dine børn. Når bilforsikringen træder i kraft. Villa 10% rabat på villaforsikring Fritidshus 10% rabat på fritidshusforsikring Ulykke 15% rabat på ulykkesforsikring Medforsikring af børn børn under 3 år. Pensionsordning Pensionsordning i Nordea Bank eller i Nordea Liv & Pension. Andre fordele: Øvrige forsikringer 10% rabat på rejse- og hundeforsikring 15% rabat på Lystfartøjsforsikring. Mulighed for at købe (enkel form for livsforsikring). Psykologisk krisehjælp (via Tryg Linjen). Adgang til Health Care Rådgivningen. Nordea Fordelsprogram. - Ma 10 timer - Behandlingen skal være påbegyndt 3 mdr. efter, hændelsen fandt sted - Kun hændelser, der er sket i privatlivet Kun i forbindelse med pensionsordning. Er du kunde i Nordea, kan Tryg Familie også tælle med i bankens Fordelsprogram. FAK (11.12) 5/5 Fakta om Tryg Familie

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Som selvstændig håndværker er det vigtigt at have en forsikring, der passer præcis til din virksomhed. Overlad din virksomheds

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Pris- og produktoversigt

Pris- og produktoversigt Pris- og produktoversigt 2013 2 Indhold Indledning... 4 Bilforsikring Standard med trinregulering... 6 Bilforsikring Superelite uden trinregulering... 10 Motorcykelforsikring med trinregulering... 12 Knallertforsikring...

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING 1 Privat SÅ ER DIT BARN BEDRE SIKRET Vores Børneulykkesforsikring kan gøre tiden efter en ulykke nemmere for dig og dit barn. Forsikringen består af en Invaliditetsdækning,

Læs mere