Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Julemærkesamler Forening. Caritas"

Transkript

1 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 18 / August 2010

2 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37 E Højbjerg tlf / mobil Hjemmeside: eller: Næstformand: Erna Jacobsen Odensegade Århus C. Mobil tlf Kasserer: Alice Bisgaard Ormslevvej 29, 1.tv Viby J. tlf Foreningens bankkonto: Nordea, Vesterbro Afd. Århus Reg.no: 2265 Konto: Mødested / Mødetider Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby Lokalcentret ligger 5 min. gang fra Viby Torv. Alle busforbindelser over Viby stopper på Viby Torv. Mødelokalet er på 1. sal der er elevator. Der er Caritas -skilt ved indgangen - ring 2 gange på klokken, så åbner vi. Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 Ansvarshavende udgiver: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Redaktion & layout:bestyrelsen Gengivelse fra bladet:kun med tilladelse fra Caritas 2

3 Siden sidst - orientering fra Bestyrelsen! Velkommen alle til en ny sæson! Så har vi et nyt og spændende program for den nye sæson Det er fortsat spændende, at være bestyrelse, dels fordi medlemstallet stiger og dels, at medlemmerne er både hjælpsomme og imøde kommende med en hånd, når det behøves, og med aktiv medvirken med indslag. Vi har indtryk af, at de der møder frem går positive hjem, så har I ikke været der endnu kom endelig frit frem! Formandsberetning og positive regnskab for 2009 findes side 10 og 11! Peter Nissen har været til et fællesmøde, sammen med de andre julemærke interessegrupper, på Hobro Julemærkehjem. Alle var indbudt af Julemærkekontorets direktør, Joan Vestergaard. Man ville gerne drøfte og have nye ideer til styrkelse af hele indtægtsgrundlaget for de 4 julemærkehjem. Indtægterne for 2009 var faldet meget, så nytænkning var særdeles påkrævet. Til alle, også ikke medlemmer, som læser dette blad, kom til vores byttedag 9. april 2011, vi arbejder allerede nu på, at det skal blive en superdag! Vi havde i år besøg fra syd- og nord-, øst- og vestdanmark samt fra Norge. En virkelig spændende dag med en fantastisk flot og spændende udstilling af ophørte og sjældne udgivelser , flere med meget sjældne forsendelser. Der var rig mulighed for, at knytte nye venskaber og udveksle ideer til vores fælles hobby, og så blev der byttet og handlet på livet løs ved alle borde. Der blev solgt 91 lots til en værdi af 8.709,- kr. fordelt på 21 bydere. Et flot og meget tilfredsstillende resultat. Erna s hjemmesmurte håndmadder gik som varmt brød og ekstra blev smurt, Alice s gratis kaffe blev afsat i kandevis. Se billeder fra dagen side 12! Vi opfordrer alle vore medlemmer til også at møde frem til de andre klubbers arrangementer, se på siderne 13 og 14! Vi gør også opmærksom på vores norske søsterklub, Norsk Julemærkesamlerforening! Skriv til Dag Pettersen, Mellomveien 11, N-4870 Fevik Norge el. for mere information. Kontingentet er kun NKK 75,- pr. år. Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 30. oktober Byttedag i Aalborg se side november Frimærkeforum Messe i Roskilde 5. december Julemærkemarch: Gå for en god sag! Startsteder og tidspunkter spørg på Posthusene! Mød flittigt op, gør det til en god tradition! På gensyn Bestyrelsen 3

4 Lindersvold Uddrag af foredrag ved Ejnar Ettrup i Julesamlermærkesamlerforeningen Caritas 4. november 2009 Lindersvold var julemærkehjem fra 1928 til Historisk baggrund. Godset Lindersvold i Roholte sogn, Faxe herred, er oprettet af to nedlagte landsbyer, Akselhoved og Hyllingeskov, i midten af 1500-årene af den velhavende og indflydelsesrige højadelsslægt Lindenov. Godset skiftede stort set kun ejere ved familiehandler, giftermål og gennem arv. Én af de mest markante ejere var Merethe Sophie Urne ( ). Hun er det 13. barn og yngste datter af rigsmarsk, hr. Jørgen Urne, herre af Adslevgaarde, Karise, og hans hustru Margrethe Marsvin. Da pigen bliver døbt i Adslev Kirke, bliver hun samme dag trolovet over vuggen med en velhavende ung mand fra Fyn, som er fin nok til at blive svigersøn hos rigets marsk. Da Merethe som 16-årig er med til et bryllup på en anden herregård, bliver hun så forelsket i en ung tysk officer, at hun vil have ham. For at få trolovelsen hævet, må Jørgen Urne gå til kong Frederik den 3. Kongen svarer, lad hende få ham tyskeren, hvis du kan komme om ved de andre. Man må huske på, at medgiften ofte spillede en stor rolle på den tid. Kongen sætter et dokument op, hvor det tillades de to at gå fra hinanden. Begge familier samles, og de unge stilles med et klæde imellem sig. Jørgen Urne læser kongens dokument op og hugger klædet over med sit sværd, - og trolovelsen er officielt ophævet. Merethe gifter sig som 18-årrig med sin officer, oberst Raben von Schildern. De bliver nu herregårdsfolk i Roholte Sogn på herregården Lindersvold. Det var lige efter svenskerkrigen, og der herskede sølle og elendige forhold omkring gården. Tyskerne og svenskerne havde praktisk talt ikke efterladt så meget som en høne. Gården blev købt for fru Merethes arvegods, og det var måske en medvirkende årsag til, at denne livsglade og dygtige unge kvinde langsomt forvandledes til det mest bitre og beske, man kan tænke sig. Manden havde været en glimrende soldat, men det der med jord og rådne bønder interesserede ham overhovedet ikke. På 18 år føder Merethe 14 børn. Kun den ældste overlever. De 13 dør som spæde. Forældrene prøver alt, hvad man kendte til på den tid. Man hentede stadsphysikussen fra Vordingborg, men da det var en dagsrejse, at komme både frem og tilbage, var barnet dødt, da han kommer frem. De prøver endog at trække et af børnene igennem hullet på Kludeegen i Leerstrup Skov, men heller ikke det hjælper. De er alle begravet under gulvet i Roholte kirke. Efter 18 års ægteskab dør manden i 1680, og fru Merethe styrer nu godset alene, - i 44 år, - og med hård hånd. Hun udvider godsets tilliggender betydeligt. Hun får ry for at være en rigtig bondeplager, og bønderne ændrer hendes smukke navn til Merthe, Den onde fru Merthe, Den strenge fru Merthe. Fru Merethe blev brugt som skræmmebillede over for børn - Hvis I ikke opfører jer ordentligt, kalder 4

5 jeg på fru Merthe! I en samtidig vise hedder det desuden, Gud fri os fra den onde trold, og for fru Merthe på Lindersvold. På trods af sorgerne og alle de tragiske hændelser, er der også lyspunkter for hende. Et af de største er, da kong Christian den 5. forærer hende Roholte Kirke som en gestus, fordi obersten havde været sådan en storartet soldat i krigen. Roholte kirke Hun bliver meget glad for denne gave. Hun er nemlig uvenner med præsten, og nu har hun den udsøgte fornøjelse at kalde ham til sig og afskedige ham. Efter fru Merethes død i 1724 bliver Lindersvold gennem handel og arv ført til Birgitte Charlotte Kruse. I 1732 bliver hun gift med etatsråd Otto Thott. Han ejede i forvejen Strandegård og fra 1737 også Gavnø. De tre godser var herefter forenet i næsten 200 år under Gavnø. Ved lov nr. 563 af 4. oktober 1919, Lensafløsningsloven, blev Lindersvold Gods pelset og jorden udstykket til 42 husmandsbrug og 12 tillægsparceller. Derved opstod en af Sydsjællands største husmandskolonier. Hovedbygningen, parken og avlsbygningerne blev solgt til den københavnske tekstilgrosserer John Løgstrup Petersen. Lindersvold som julemærkehjem. Julekort med Lindersvold før ombygningen til julemærkehjem I begyndelsen af 1926 var Julemærkets økonomi så god, at spørgsmålet om endnu et hjem blev rejst. Et hjem for sjællandske piger stod højt på ønskesedlen. Samtidig ville man nedlægge hjemmet i Juelminde, som professor Rosen anså 5

6 som en skamplet for komiteen. Fra Korsør, Skælskør og Køge kom forskellige tilbud om byggegrunde, men ingen var dog ideelle og man besluttede at skaffe sig yderlige tilbud gennem annoncering. Annoncen afstedkom en masse tilbud, men ét af disse skilte sig ud. Det var grosserer Løgstrup Petersen s enkes tilbud på Lindersvold Hovedgård. Slottet lå ca. 8 km syd for Faxe. Det var opført i 1830 i klassicistisk stil. For julemærkekommiteen var det vigtigt, at det var placeret i den friske sjællandske natur og ikke så langt fra København. Det har sikkert også spillet en rolle, at prisen kunne presses ned til kr. Heller ikke den gang var det meget for en herregård, men som det ofte er tilfældet med ældre bygninger, så medgik der betydelige beløb til istandsættelsen. Med bistand fra arkitekt Ove Huus gennemgik hele ejendommen en gennemgribende reparation og ombygning. Desuden opførtes en tilbygning til hovedbygningen. Her blev der plads til 60 drenge om sommeren. Som forstander ansatte man Poul Kragh-Müller. Han blev i 1910 ansat som lærer på Oure Iagttagelseshjem ved Holbæk, der var oprettet i 1900 af Kristelig Forening for vildfarende Børns Redning. Via forskellige forstanderstillinger, hvor han havde været beskæftiget med drenge i års alderen, var han godt rustet til opgaven på Lindersvold, der blev taget i brug som julemærkehjem i Julekort med Lindersvold på julemærket 1934 sommeren 1946 søgte han sin afsked som følge af sygdom. I forretningsudvalget var man enige om, at stillingen skulle genbesættes af et forstanderpar, hvor hustruen var sygeplejerske. Efter anbefaling fra en af børnesagens ledende mænd, Andreas Boje, ansattes kommunelærer cand. phil. Poul Billgren, som netop var gift med en sygeplejerske. Valget af Billgren kom til at sætte dybe spor i Julemærkets virksomhed, ikke kun på Lindersvold, men på alle hjemmene.. Det skyldtes, at Billgrens faglige interesse var de lidt ældre problembørn. Lidt usikker på hans administrative evner og erfaring, ansatte man ham fra 1. oktober 1946, foreløbig for ét år. Det ene år blev til 25. Mens man på de øvrige hjem arbejde efter sund menneskelig fornuft, afprøvede Billgren den pædagogik, som han efter studier i teoretiske tidsskrifter og ved studierejser i udlandet havde 6

7 fået kendskab til. Poul Billgren var af den type forstandere, der opretholdt en vis distance til personalet. Han udarbejdede forskellige cirkulærer til de ansatte, der nøje instruerede om den pædagogik, han ønskede praktiseret. Fra 1. april 1966 til 1. oktober 1970 gennemgik Lindersvold store renoveringer. Arbejderne var knap færdige, da man på grund af den akutte økonomiske krise besluttede at lukke hjemmet. Der var en årsag mere til at lukke Lindersvold. Der havde efterhånden rejst sig en voldsom kritik af Billgrens ledelsesforn og pædagogiske linie. Efter både mundtlige og skriftlige klager til julemærkekontoret havde flere medarbejdere opsagt deres stillinger. Poul Billgren fik bevilget et halvt års orlov. En assistent fra Julemærkehjemmet i Hobro blev konstitueret som forstander, og han fik på kort tid skabt ro og stabilitet over Lindersvold. Poul Billgrens tilbagevenden, bragte ny kritik frem, og denne gang kunne den ikke holdes inden for egne rækker. For Julemærkekommiteen var Billgren efterhånden blevet et problem, og man valgte den klassiske løsning at slå to fluer med ét smæk, at lukke Lindersvold og dermed overflødiggøre forstanderen. Efter 25 års arbejde fik Billgren et gyldent håndtryk, idet han i to år oppebar sin hidtidige løn som ventepenge, indtil han som 67 årig kunne pensioneres. Efter 44 år ophørte driften den 31. august Efter lukningen blev bygningerne stillet til rådighed for Børne- og Ungdomsforsorgen. Behandlingshjemmet Lindersvold blev nedlagt i 1987 og bygningerne solgt til Den selvejende institution Lindersvold Efterskole. Siden er bygningerne solgt til Tvind-imperiet og huser nu forskellige behandlingstilbud og er hjemsted for Den Rejsende Højskole. Kildehenvisninger: Julemærket, til gavn for børn. Julemærkefonden. Wikipedia, den frie encyklopædi.udstykningerne på Lindersvold. Dansk Historisk Fællesråd. Lindersvold. FixFaxe. Lindersvold i dag 7

8 Møder og aktiviteter i Århus Julemærkesamler Forening Caritas 2. halvår 2010 Onsdag d. 1. september 2010 Aftenens indslag: Per Knudsen Fra ide til virkelighed med at opbygge katalog over de gamle jule- & velgørenhedsmærker før Per viser på sin PC og på plancher eksempler. Det bliver en aften med inspiration. Auktion, lotteri, kaffebord. BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle mødeaftener kun kr. 8,- pr. person. Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften! Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! Onsdag d. 6. oktober 2010 Aftenens indslag: Vi ser på Røde Kors mærker fra mange lande bl.a. de først julemærker fra USA. Auktion, lotteri og kaffebord. Onsdag d. 3. november 2010 Aftenens indslag: I 2009 viste og fortalte Jørgen Andresen om forsendelser m.v. for årene I aften får vi en fortsættelse fra 1912 og frem. Auktion, lotteri og kaffebord. Onsdag d. 1. december 2010 Juleafslutning: Tag endelig familien med store som små! Vi tager forskud på julen og skal sammen skabe julestemning, snakke, synge og spiller banko. Hver deltager bedes medbringe en lille julegave til bankospillet, værdi kr.20,-. Der sælges lotteri og der bliver mulighed for at se eller købe de nye mærker Æbleskiver og godter serveres til kaffen som er gratis denne aften - foreningen er vært! Mødetid: Alle aftener startes kl.19 og slutter senest kl.23 Mødested: Lokalcentrets lokaler 1.sal. (der er elevator) Kongsgårdsvej 6, Viby. Ved Caritas skilt ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 8

9 Møder og aktiviteter i Århus Julemærkesamler Forening Caritas 1. halvår 2011 Onsdag d. 5. januar 2011 Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2010 og af 20 udvalgte ark fra Skandinavien, stemmer vi om Årets fineste ark/motiv 2010 der vil være 1., 2. og 3. præmier. Auktion, lotteri og kaffebord. Onsdag d. 2. februar 2011 Medlemmernes aktivitetsaften: Vi ser gerne super aktive medlemmer, så har du lyst til, at vise noget spændende, søge viden omkring et mærke du ikke kan stedfæste, gode råd i bred almindelighed så kom frit frem! Det kunne jo være din nabo sidder med svaret. Auktion, lotteri og kaffebord. Onsdag d. 2. marts 2011 Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til aktiviteter i sæson Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie, til en værdi af kr. 20,-. Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet. Onsdag d. 6. april 2011 Over emnet Norges jule-og velgørenhedsmærker sætter Sarah Petersson focus på muligheder, sjældenheder og pynt til samlingen. Auktion, lotteri og kaffebord. Lørdag d. 9. april 2011 Stort byttemøde på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, (nær Viby Torv). Igen inviteres alle jule-og velgørenhedsmærke interesserede fra ind- og udland til træf i Århus. Der bliver udstilling, storauktion, lotteri, køb/salg/bytte og god tid til en snak med nye samlervenner. Nærmere program udsendes senere - noter datoen allerede nu: Lørdag d. 9. april

10 Formandsberetning marts 2010 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Året 2009 har igen været et godt stabilt år i foreningen. Medlemstallet ved årets begyndelse var 39 medlemmer og ved årets udgang var vi 43 medlemmer, det er en fremgang på 4 medlemmer, på trods af, at vi desværre har mistet 2 medlemmer i årets løb, Anker Jensen og Carna Søndergaard. Vi håber på en fortsat stille og rolig opadgående udvikling af medlemstallet. Fremmødet på de 8 mødeaftner er 116 eller en fremgang på i alt 15. Byttedagen havde vi ca fremmødte, flere langvejs fra. På byttedagen og senere, fik vi flere nye medlemmer på prøve, idet vi tilbød, ikke medlemmer, gratis medlemsskab resten af 2009, i håb om, at alle vil forny deres medlemsskab i Vi synes selv, vi har haft succes med denne fremgangsmåde og det agter vi at fortsætte med. Vi har holdt et bestyrelsesmøde hos Alice i sommeren 2009, resten er ordnet per adskillige telefonopkald og per mail. På byttedagen den 29. marts 2009 udstillede Sarah Petersson, interessante og flot opsatte samlinger, Indien, England m.fl., samt lokalt Finland, en meget flot og inspirerende udstilling. På vores 8 mødeaftner, havde vi flere foredrag blandt andet ved Sarah Petersson, Jørgen Andresen, Svend Erik Jensen og Ejnar Ettrup m.f. Sarah satte den 4. februar fokus på Island, et meget interessant og inspirerende foredrag og rejse på Island. Jørgen Andresen, holdt et lille foredrag den 1. april om varianter på julemærker af de ældre udgaver inkl. nye fund og igen den 3. september, hvor Jørgen viste uddrag af en spændende julemærkesamling. Svend Erik Jensen holdt et foredrag den 7. oktober og viste uddrag af sin meget omfattende samling fra blandet andet Danmark og Grønland. Svend Erik var lidt betænkelig ved at holde foredrag, men det gik jo selvfølgeligt rigtigt fint. Ejnar Ettrup holdt et stort og flot foredrag d. 4 november om Julemærkehjemmet Lindersvold, på Sjælland. Ejnar havde lavet et kæmpe ressource arbejde omkring Julemærkehjemmet Lindersvold. Foredraget vil blive redigeret og blive trykt i det kommende blad og kommer på min hjemmeside Jeg vil hermed gerne sige en stor tak til alle foredragsholdere og alle, der kommer med spontane indlæg, det er med til at gøre vores aftner hyggelige og lærerige. Endvidere skal der lyde en tak til Leif Nielsen, vores perfekte og altid hjælpsomme revisor, som laver årsregnskab og revision og en tak til Alice, som kasserer. Jeg vil også gerne sige tak til Alice og Erna, som leverandør af kaffe og brød til mødeaftner og byttedag, mange tak for det. Mange tak til alle leverandører af auktionsmateriale og af gode ideer og hjælp med udgivelse af bladet. Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlings godkendelse. Ad. pkt. 2: Formandens beretning blev enstemmigt godkendt Ad. pkt. 3: Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. Det blev drøftet, om man skulle indrykke betalende annoncer for at hverve flere medlemmer. Der var overvejende stemning for valg af ikke betalende fremstød gennem foldere til uddeling bl. a. i frimærkeklubber, på byttedage o.l.. Regnskabet blev godkendt med stor ros for det fine resultat. 10

11 Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag: a)bestyrelsens forslag til kontingent for år 2011 A-medlemmer kr.70,00 B-medlemmer kr.30,00 Godkendt uændret. Der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling på dette punkt. Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant: På valg er: Formand: Peter Nissen og Suppleant: Ejner Ettrup begge modtog genvalg. Ad. pkt. 6: Valg af revisor og suppleant: På valg er: 1. revisor: Harly Nielsen som modtog genvalg Ad. pkt. 7: Eventuelt: Der var en drøftelse af nærmere samarbejde med DJF. Bestyrelsen havde svaret på henvendelsen fra DJF sammen med JulemærkeSamleren. Heri blev der tilkendegivet, at man altid var velkommen til arrangementer i klubberne, på byttedage o.l., men da der ikke i den mellemliggende periode, havde været positiv respons ved kontakt, fremmøde o.l., skulle der ikke foretages yderligere. Der var bred enighed om, at de fremtidige programmer for møder og byttedag skulle fortsætte i samme ånd som tidligere. Ejnar Ettrup sluttede generalforsamlingen med tak for den positiv stemning. Århus Julemærkesamler Forening Caritas Resultatopgørelse for Året Indgående kontingenter Lotteri m.v præmier m.v kaffe, brød m.v I alt ind Porto bladet Kontorartikler Gaver Annonce Trykning bladet I alt ud Renter Bank Resultat BALANCE PR Aktiver Kassebeholdning Nordea, Vesterbro afd.: Konto nr Aktiver i alt Passiver Forudbetalte kontingenter Egenkapital:Saldo pr Årets resultat Passiver i alt

12 Billeder fra en vellykket byttedag i Caritas 27. marts 2010 Aktiviteterne var mange og stemningen god Eftersyn af de 207 auktionslot >>>>>>>> I baggrunden den meget spændende udstilling med mange rariteter 12

13 AKTIVITETSOVERSIGT Alle møder finder sted på Vejgaard Bibliotek SÆSONSTART: Torsdag 9. september 2010 Dørene er åbne fra kl.19 auktion, lotteri & bytning Bytning og lotteri. Torsdag 14. oktober 2010 Sidste frist for indlevering til byttedagen Lørdag 30. oktober 2010 Byttedag: Se nederst på siden Torsdag 11. november 2010 Auktion, lotteri & bytning Torsdag 9. december 2010 Juleafslutning Torsdag 13. januar 2011 Auktion, lotteri og bytning Torsdag 10. februar 2011 Lotteri og bytning. Torsdag 10. marts 2011 Generalforsamling Auktion, lotteri og bytning Torsdag 14. april 2011 Sæsonafslutning med banko, lotteri og bytning Stort byttemøde på Vejgård Bibliotek Hadsundvej 35, Vejgård lørdag den Mødet starter kl. 10 Nærmere program for de enkelte aftener og byttedagen kan fås ved henvendelse til formanden Kurt Axelsen tlf

14 JulemærkeSamleren Stiftet den 4. sept Formand: Kim Vilhelmsen, Højlundshusene 66, 3500 Værløse. Tlf Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den første onsdag i hver måned, fra september til april. Sted: Satelitten, Bymidten 46, Kulturhuset ligger ved siden af hovedbiblioteket. (Tæt ved Værløse Station). Tid: kl i Satelitten, 1.sal, lokale 1. Få mere information på vores hjemmeside: Sæsonplan Efteråret 2010: Ons : Sæsonstart med fremlæggelse af Sommerens fund, klubkonkurrence samt aktion. Alle fremmødte opfordres til at medbringe interessant og nyt julemærkemateriale. Ons : Foredrag af Poul Høj om opsætning på pc er, samt temamøde med det danske julemærke Ons : Præsentation af årets julemærke, auktion samt temaaften med det danske julemærke Ons : Juleafslutning med bankospil, tag familien med. (tilmelding nødvendig) Søn : Vi arrangerer i samarbejde med Marchforeningen Alugod årets julemærkemarch fra Syvstjerneskolen i Værløse fra kl (familie og venner med børn og børnebørn samt hunde er velkomne) JulemærkeSamlerens hold afgår fra Syvstjerneskolen kl (Tilmelding til Kim) Foråret 2011: Ons : Auktion, samt temaaften med det danske julemærke Ons : Afstemning om Danmarks smukkeste julemærke, samt temaaften med det danske julemærke Ons : Ordinær generalforsamling (Kun for medlemmer) Ons : Sæsonafslutning med auktion, samt fremvisning og kåring af vinderne af klubkonkurrencen. 14

15 Medlemsannoncer - KØB SALG BYTTE Alle medlemmer kan indsende annoncer som medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang! Søges:Kort eller breve med stempelbundet julemærke fra Århus Y s Mens alle årgange og Ebeltoft alle år efter Marchmedaljen Kurt Henriksen tlf Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk. Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte! Peter Nissen tlf Mobil Mail: Hjemmeside: Søges igen: Cencurerede julekort eller julebreve fra Ting der kan bruges til samling om 1944 mit fødeår. Hanne Andersen tlf Søges stadig: Kort / breve / andet med julemærker, samt julemærker stemplet med tydeligt bynavn og dato. Alle årgange har interesse! Endvidere søges: Kort og breve med julemærket 1927-Holbøll. Andet materiale med og om Holbøll har også interesse. Jørgen Andresen tlf Søges: Helark: Sverige 1915, 45 & 63/sort skrift. Dansk Vestindien: ARK 1907,1912 & 1914 samt kort og breve m. julemærker. Island: Caritas-Ark Islandske lokale helark, kort eller breve købes. Fanø jul 1995 ark el. arkrest. Tema:Ugler på jule- & velgørenhedsmærker samt mærkater søges! Sarah Petersson tlf Hjemmeside: Bemærk! Udvalgssendinger: Efter medlemmernes ønske vil udvalgssendinger, så vidt muligt, kunne gennemses på mødeaftnerne, skulle nogle medlemmer have ønske om at få dem tilsendt, kan dette ske ved henvendelse til Formanden! Auktion: Indlevering til auktion kan ske på mødeaften senest kl Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og indleveringsliste som fås hos Alice Bisgaard. Kontingent: Årskontingentet for A-medlemmer kr. 70,- / B-medlemmer kr. 30,-. Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår ½ pris! 15

16 Prøvetryk Utakket Forskudt tryk Prøvetryk Fejlperforeret Christmas Seal Carrier Julemærkepostbudet v. Sarah Petersson Eneste specialforretning i Europa med Jule-& velgørenhedsmærker! Speciale:Skandinavien & Dansk Vestindien Agentur:Virgin Islands Children s Seal Fund, Inc. Altid frisk med et godt tilbud! Ring, mail eller skriv efter gratis tilbudsliste - det betaler sig! P.O.Box 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45) Homepage: Bedre samlinger af julemærker, julekort og mærkater købes! God pris for sjældenheder og god kvalitet!

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 14 / August 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 9 / Februar 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Svend Aage Iversen Tommesensvej

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 16 / August 2009 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 23 / Februar 2013 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 26 / August 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer: Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 30-års Jubilæum 1981-2011 Nr. 20 / August 2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 11 / Februar 2007 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 28 / August 2015 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer: Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 24 / August 2013 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer: Peter

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 27 / Februar 2015 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 19 / Februar 2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 21 / Februar 2012 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 8 / August 2005 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Svend Aage Iversen Tommesensvej

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 17 / Februar 2010 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 15 / Februar 2009 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 32 / August 2017 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas. 35 års jubilæum!

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas. 35 års jubilæum! Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas 35 års jubilæum! Nr. 30 / August 2016 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER GODT NYTÅR 2009 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 22 / August 2012 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september kl

Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september kl MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september 2011 kl. 19.30 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2016 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

62. Årgang Nr Hængslet

62. Årgang Nr Hængslet 62. Årgang Nr. 3. 2017 Hængslet Medlemsblad for Århus Frimærke Klub Sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub Glædelig jul og godt nytår Onsdag 3/1 Onsdag 10/1 Onsdag 17/1 Onsdag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2013 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet (dørene åbnes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS

MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS MEDLEMSBLAD FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRENES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS At dyrke filateli, er at samle frimærker På den måde DU bedst kan li!! NR. 4. 2015 27. Årgang SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB Marselis Boulevard

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2015 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Side 414. Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/ Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling.

Side 414. Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/ Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. Side 414 Referat af generalforsamling MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 10/9-2016 Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere