FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING"

Transkript

1 TEMA: FORSIKRING Hvad dækker FORSIKRINGEN AF METTE VÅBENGÅRD Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig oplevelse. Og ærgrelsen bliver ikke mindre, hvis man opdager, at forsikringen ikke dækker det, man troede. Det er umuligt at gardere sig mod hærværk og tyveri fra og af campingvogne. Hvert år forsvinder et større antal campingvogne ud i den blå luft, og samtidig oplever mange danskere at komme tilbage til en campingvogn, hvor døren er brudt op, hynder, låger og vægge er ødelagt, og en del af de private ejendele er forsvundet. Heldigvis dækker forsikringen eller gør den. >> Camping-Fritid side 37

2 >> fortsættelse Begrænset dækning Spørgsmålet om, hvad forsikringen dækker eller ikke dækker, er specielt aktuelt, fordi en del campingvogne reelt er underforsikrede. Mange har kun en kaskoforsikring, hvilket betyder, at indbo og inventar i campingvognen ikke er dækket. Ja, selv med en speciel campingvognsforsikring er dækningen ikke ubegrænset. En campingvognsforsikring med indboforsikring dækker nemlig som enhver anden indboforsikring - kun indbo og inventar op til en fast beløbsgrænse. Den ligger typisk et sted mellem kroner afhængig af forsikringsselskabet og sammensætningen af familiens forsikringer i øvrigt. Det beløb er dog langt fra altid nok til at dække de faktiske værdier. - Sagen er den, at moderne campister har rigtig meget udstyr liggende i campingvognene. For ti til femten år siden var udstyr til campingferien noget, man pakkede og tog med hjemmefra, hver gang man skulle af sted. Sådan er det ikke i dag. Moderne campingvogne har tv, radio og husgeråd som fast inventar, ligesom mange har ekstraudstyr i form af fortelt, udemøbler og lignende liggende i vognen. Det repræsenterer samlet set en stor værdi, siger direktør Kim Jacobsson fra PJ Caravan. Underforsikret Problemet er størst for de campister, der kun har kaskoforsikret deres campingvogn. De vil i tilfælde af tyveri få fast inventar dækket af forsikringen, men løse ejendele vil ikke blive erstattet, medmindre de kan overbevise forsikringsselskabet om, at de stjålne værdier rettelig hører hjemme på bopælen. I så fald er det nemlig den almindelige familieforsikring, der dækker. Det forudsætter dog, at campingvognen er beboet, og at tyveriet finder sted i campingsæsonen, der går fra 1. juni til 31. august. I vinterperioden dækker den almindelige forsikring ikke. Hos Trekroner Forsikring, der har en førende markedsposition inden for campingvognsforsikringer i Danmark, har man i samarbejde med DCU forsøgt at udvikle en campingvognsforsikring, der i så vid udstrækning som muligt opfylder forbrugernes behov. Det er dog stadig forbrugerne selv, der bestemmer, hvor meget forsikringen skal dække. - Vores forsikring af campingvogne omfatter både kasko og en fast indbodækning på kr. Hvis side 38 Camping-Fritid

3 man derudover bliver DCU fastkunde hos Trekroner, stiger beløbet for dækning af indbo i campingvognen til kr. uden yderligere betingelser. Og hvis det stadig ikke er nok, kan man tegne tillægsforsikringer, så dækningen på indbo bliver endnu højere. Det sidste sker dog uhyre sjældent. I 99 procent af de sager, vi behandler, er kunderne godt tilfredse med den indbodækning, de får, siger direktør Otto Thind. Plaster på såret DCU-medlem Leif Sørensen fra Hørsholm havde været forudseende nok til at tegne en speciel forsikring på indbo i campingvognen som tillæg til kaskoforsikringen i Tryg-Baltica. Den gav en dækning på kr., og det var han glad for sidste år, da hans campingvogn pludselig blev stjålet. - Vi var netop kommet hjem fra Grundlovsstævne og havde en masse udstyr liggende i vognen, fordi vi skulle til Finland på ferie. Campingvognen holdt, som den plejer, på parkeringspladsen foran vores lejlighed sammen med mange andre campingvogne, og den havde ikke været alene mere end et par timer, da vi opdagede, at den var væk. Det var meget ubehageligt, siger Leif Sørensen. Han er dog glad for, at forsikringsselskabet gav ham en god behandling. Kaskoforsikringen dækkede campingvognen, og den særlige indboforsikring på campingvognen kom til udbetaling med yderligere kr. Det var helt klart et plaster på såret. Alligevel skønner Leif Sørensen, at tyveriet har kostet familien kr. af egen lomme, bl.a. fordi de brugte ting blev erstattet med nye. Væsentlige undtagelser Kent Dittmann, der har sin almindelige indboforsikring og campingvognsforsikring i Trekroner har også været ude for at få sin campingvogn stjålet. Campingvognsforsikringen erstattede vogn og inventar plus indbo op til kr. Vognen var imidlertid særdeles veludstyret, specielt med indbo, som var medbragt fra helårsboligen. Så campingvognens standard indboforsikring på kr., der dækker indbo, der har sin faste plads i campingvognen (dog ikke tøj), kunne langt fra dække udgifterne til nyanskaffelser. Kent Dittmann havde derfor håbet, at få den resterende del af indboet, som var medbragt fra helårsboligen, og som kun midlertidigt befandt sig i campingvognen, dækket gennem sin almindelige indboforsikring. >> Camping-Fritid side 39

4 >> fortsættelse I betingelserne for den almindelige husstands indboforsikring står der, at forsikringen dækker tyveri af ting, der befinder sig uden for forsikringsstedet. Det vil sige private ejendele, som hører hjemme i helårsboligen, men som midlertidigt befinder sig i campingvognen. Men på det punkt er der to vigtige undtagelser. For det første skal campingvognen være beboet i den periode, hvor tyveriet finder sted. Blandt andet hedder det: Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i den mellemliggende tid". For det andet dækker indboforsikringen ikke under opmagasinering. Det vil sige uden for sæsonen. Kriteriet, om at campingvognen skal være beboet, hænger sammen med, at en campingvogn er et særdeles let offer for indbrud. Alle campister ved, hvor nemt det er for ubudne gæster at skaffe sig adgang til en campingvogn og er den oven i købet ubeboet og fuld af synlige værdier, siger det sig selv, at risikoen for indbrud er stor. Denne risiko er der ikke taget højde for, når forsikringsselskaberne fastsætter forsikringspræmierne, og det er baggrunden for, at alle forsikringsselskaber kræver, at campingvognen eller fritidshuset for den sags skyld skal være beboet, når det drejer sig om dækning af effekter, der midlertidigt er medbragt fra helårsboligen. Da Kent Dittmanns campingvogn blev stjålet fra en offentlig parkeringsplads i Køge 5. april 2002, havde den stået ubeboet hen i de fire dage, der lå mellem påsken og den efterfølgende weekend. På den baggrund blev det fra helårsboligen i campingvognen midlertidigt medbragte indbo ikke dækket, mens det indbo, der var fast beroende i campingvognen, blev erstattet via campingvognens indboforsikring, som i det konkrete tilfælde havde en sum på Havde der været tale om et DCU FastKunde-forhold, ville summen dog have været kr. Uden for sæsonen Kent Dittmanns historie illustrerer, hvor vigtigt det er at kende sin forsikringssituation, og i det hele taget at rette henvendelse til sit forsikringsselskab for få at den rigtige rådgivning, inden man giver sig ud i "specielle" situationer. Under alle omstændigheder bør man overveje, om det er en god ide - hvis det overhovedet kan undgås at efterlade en campingvogn ubeboet fuld af værdier. Har man alligevel behov for det, bør man i alle tilfælde altid kontakte sit forsikringsselskab forinden, så man er helt klar over risiko og forsikringsdækning. For godt nok dækker familiens indboforsikring ved tyveri af inventar og indbo, men kun i sommermånederne, hvor campingvognen er beboet. Fra 1. september til 31. maj er der ingen dækning på indbo, medmindre campingvognen er fuldt beboet. - Det er utroligt, at indboforsikringen ikke dækker uden for sæsonen, og jeg kan godt blive lidt bekymret for de 250 vogne, vi har stående i vinteropbevaring. Heldigvis har vi været forskånet for tyveri og hærværk i større omfang, slutter Kim Jacobsson, der opfordrer sine kunder til at tømme campingvognen for udstyr og opmagasinere det et andet sted. På den måde er man både garderet mod de værste fugtskader og mod uindbudte gæster, der ødelægger eller løber med indboet. Indboforsikring Husstandens almindelige Indboforsikring dækker normalt Fakta Det dækker forsikringen Indbrud i campingvogn Antal anmeldelser om indbrud i campingvogne ifølge Rigspolitiet Tyveri fra campingplads Antal anmeldelser om tyveri fra campingplads ifølge Rigspolitiet de private ejendele, du har medbragt, og som i kortere eller længere tid er efterladt i campingvognen. Dog er der generelt en tidsmæssig begrænsning, således at indboforsikringen kun dækker i sommermånederne, og er det uden for sommersæsoen, skal campingvognen være beboet. Kaskoforsikring Kaskoforsikringen af biler og campingvogne er et supplement til bilejerens lovpligtige ansvarsforsikring. Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj samt tyveri af køretøjet. Indbo og inventar i campingvognen er normalt ikke dækket, medmindre indboforsikringen som i nogle selskaber indgår som standard, eller der er tegnet en særlig tillægsforsikring. Tillægsforsikring/Campingvognsforsikring Dækker fast indbo og inventar i campingvognen med et fast beløb afhængig af hvilken forsikringsløsning, der er valgt. Desuden fungerer de specielle campingvognsforsikringer som en kaskoforsikring på campingvognen, idet de dækker skader på campingvogn/teltvogn, fortelt og fastmonteret tilbehør. Skaderne kan f.eks. være brand, vand- og stormskader eller tyveri. side 40 Camping-Fritid

5 FINANSIERING Sådan får du råd til en campingvogn Der er mange måder at gøre det på. Ejvind Rasmussen ser på nogle af dem. Lån til campingvogn gennem finansieringsselskab Tænker man på køb af campingvogn, er finansiering sjældent noget problem. Der er flere finansieringsinstitutter, der har specialiseret sig i udlån til netop campingfolket, som de betragter som værende stabile mennesker, der har valgt at bruge pengene på en aktiv og sund fritid. Det er årsagen til, at disse finansieringsselskaber kan tilbyde meget favorable lånevilkår med lang løbetid og en forholdsvis lav rente. Det betyder, at der er god mulighed for, at familien kan komme på ferie i sin egen vogn, uden at familiens budget bliver for hårdt belastet. Køb af ny vogn Fremgangsmåden er den enkle, at når man hos en campingforhandler har fundet den vogn, der passer til familiens økonomi, størrelse og sammensætning, udfylder man sammen med campingforhandleren en låneansøgning, der faxes den til finansieringsselskabet, og i løbet af få minutter er der svar tilbage. På den måde kan en handel afsluttes inden for en halv times tid, og der skal ikke stilles anden sikkerhed end ejendomsforbehold i den købte vogn. Renten Ifølge loven skal der præsteres en udbetaling på mindst 20 % enten i form af kontanter eller værdien af en brugt vogn. Den normale låneperiode er 8 år, men vognen kan også finansieres over 10 år og til en meget fornuftig rente, der inden for det sidste års tid har ligget på 6% til 7 %. Der kan vælges mellem fast og variabel rente. Som verdenssituationen ser ud i øjeblikket og i betragtning af lånenes ofte lange løbetid, vælger de fleste den faste rente, selv om den kan være ca. 1/2 % højere. På den måde kommer man ikke ud for ubehagelige overraskelser, med at renten pludselig stiger. Vælger man den variable rente, må man dog ikke tro, at finansieringsselskabet bare lige så stille kan lade renten sive efter forgodtbefindende. Ifølge loven skal finansieringsselskabernes rente nemlig styres af noget fast målbart som f.eks. Nationalbankens diskonto. Dyrt at skifte senere Ved valg af vogn kan det betale sig at tænke nogle år frem i tiden, så indretningen også passer, når børnene bliver større, eller familien måske øges. I forbindelse med opretning af lån er der nemlig visse etableringsomkostninger. Vil man på et senere tidspunkt udskifte vognen, betragtes det som et nyt lån og deraf nye omkostninger. Omkostninger: Tinglysningsstempel 1.5 % Tinglysningsafgift kr. Panthaverdeklaration 600 kr. Stiftelsesprovision 3.5 % minimum kr. Ekspeditionsgebyr 950 kr. Køb af brugt uden udbetaling Ønsker man at låne til en brugt vogn, fortelt eller andet udstyr, er der også her gode muligheder. Der kan lånes op til omkring kr. uden udbetaling og nogen form for sikkerhedsstillelse. Løbetiden er højst 6 år. Renten er fast og en del højere end for lån med udbetaling, men alligevel kan det ofte betale sig at tage den slags lån, da de er billigere at oprette. Som hovedregel bør man ikke købe dyrere, end økonomien kan følge med, for ellers får man ikke fornøjelse nok af campinglivets mange glæder. >> Camping-Fritid side 41

6 FINANSIERING Finansieringseksempler Vi viser her et par finansieringseksempler på lån henholdsvis med og uden udbetaling: Lån med udbetaling Pris kr. Udbetaling kr. 60 mdr. á kr. 72 mdr. á kr. 96 mdr. á kr. Pris kr. Udbetaling kr. 60 mdr. á kr. 72 mdr. á kr. 96 mdr. á kr. Lån uden udbetaling Pris kr. 36 mdr. á kr. 60 mdr. á kr. 72 mdr. á 900 kr. Vær opmærksom på: Omkostninger ved lånets optagelse Evt. løbende omkostninger Renten Lånets løbetid Omkostninger ved indfrielse før lånets udløbstid Hvem der står bag finansieringsselskabet Lån til campingvogn ved pensionskredit Mange ældre har gennem et helt liv afdraget på deres hus med det resultat, at der gennem årene er blevet en stor friværdi i huset. Denne friværdi kan nu anvendes til at forsøde tilværelsen med i form af at købe den ultimative campingvogn eller autocamper for på den måde at få glæde af de penge, der måske ved afsavn er opsparet gennem et langt liv. Er man fyldt 60 år, er der nemlig mulighed for at låne helt op til 60 % af friværdien. Man kan vælge at få et beløb udbetalt løbende hver måned eller få hele beløbet udbetalt på en gang. Lånebeløbet skal ikke afdrages, ej heller skal der betales renter, da disse løbende tilskrives lånebeløbet, fortæller underdirektør Henning Bonde, Nordea. Det betyder, at man på en let måde kan forsøde det sidste afsnit af tilværelsen eneste ulempe er, at der bliver noget mindre til arvingerne. Lån til campingvogn gennem bank I dag er det ikke vanskeligt at låne til en ny campingvogn gennem en bank. Der skal ikke stilles anden sikkerhed, end den der er i vognen, og der kan lånes til køb uden udbetaling. Kan man præstere en udbetaling på 20 %, kan der dog opnås en lavere rente. Rentens størrelse er typisk som på billån, men det betaler sig at søge at forhandle sig til så lav en rente som muligt. Står man for køb af en ny vogn, er den maksimale løbetid 10 år. Er det derimod en brugt vogn, man har fået kig på, er løbetiden typisk 10 år minus vognens alder. Renten kan fås som både fast og variabel. Vælger man den variable rente og ønsker at indfri lånet før udløbstiden, er indfrielsen uden omkostninger. Har man derimod valgt et lån med fast rente, kan indfrielse før tiden komme til at koste nogle hundrede eller tusinde kroner, alt efter hvor gammelt lånet er. I en bank er det normalt muligt at få et forhåndstilsagn om at låne. Med det i hånden kan man besøge forskellige campingforhandlere og udvælge den vogn, der passer bedst til familiens størrelse og rejsevaner og på forhånd vide, at den økonomiske side af sagen er i orden, så man kan handle, inden en anden løber med et evt. godt bud. Eksempler på gebyr ved lånets oprettelse: Bevillingsgebyr Gebyr for offentlige papirer Stempelgebyr Dommerkontoret Panthaverdeklaration 1% af lånebeløbet kr. 1.5 % af lånebeløbet kr. 600 kr. side 42 Camping-Fritid

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jes Christiansen. Find vej i. forsikrings junglen. Gratis smagsprøve. Copyright 2005 Forlaget Libris ISBN 87-7843-684-2. http://www.libris.

Jes Christiansen. Find vej i. forsikrings junglen. Gratis smagsprøve. Copyright 2005 Forlaget Libris ISBN 87-7843-684-2. http://www.libris. Jes Christiansen Find vej i forsikrings junglen Find vej i forsikringsjunglen 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Christiansen Forlagsredaktion: Kirsten Bæk Omslag: Finn

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET FAMILIEØKONOMI EN GUIDE TIL ØKONOMISKE ALTERNATIVER. Frit el-valg BREDBÅND UDEN LOMMESMERTER

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET FAMILIEØKONOMI EN GUIDE TIL ØKONOMISKE ALTERNATIVER. Frit el-valg BREDBÅND UDEN LOMMESMERTER 4TIPS TIL Energiformer Kortlæg boligen ud fra en energimæssig helhedsbetragtning DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Familieforsikringer Forsikrings-tjek kan give store besparelser på hjemmefronten

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien

Ferie i frit fald JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien FORÅR 2012 Nye dækninger Få tjek på alle dine forsikringer Klar til bilferien JEG GLÆDEDE MIG BARE TIL AT KOMME NED I VARMEN: Ferie i frit fald 10 MINUT TER med GF Thy og Mors 143 millioner retur: GF betaler

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere