Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke"

Transkript

1 Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

2 Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3 Hvordan får man en bolig side 4 Boligen side 5 Indflytning på Baeshøjgård side 5 Dagliglivet på Baeshøjgård side 6 Dagcentret side 7 Nødkald side 8 Dosisdispensering side 8 Værdiskabe side 8 Pleje/livstestamente side 8 Brug af levende lys side 9 Rygepolitik side 9 Digital post side 9 Forventninger til pårørende side 9 Centerråd side 10 Fornøjelsesrådet side 10 Baeshøjgårdsposten/hjemmeside/FB side 11 Boligorganisationen side 11 Særlige ydelser side 12 Rengøring side 12 Vinduespudsning side 12 Fornøjelser side 12 Kost side 12 Vask af tøj side 13 Bus side 13 Leje af sengelinned side 14 Indkøb side 14 Forsikring side 14 Tilkøbsydelser side 15 Uddybning af tilkøbsydelser side 16 Skitse med mål over bolig side 19 Telefonnumre & mail adresser side 20 2

3 OK-Fonden Plejecentret Baeshøjgård er et privat plejecenter under OK-Fonden med kontrakt med Odsherred Kommune. Ok-fonden er en erhvervsdrivende fond, som arbejder nonprofit og hvis hovedformål har et socialt sigte. Det er OK-fondens vision, at livet skal leves hele livet. Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrangere sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til. Plejecentret Baeshøjgård Plejeboligerne på Baeshøjgård er opført i 2004, og består af 48 boliger fordelt på 6 huse med 8 boliger i hver. Til hver 8 boliger er der fælleskøkken og fælles opholdsstue. Alle boligerne er handicapvenligt indrettet med eget badeværelse, køkken med to kogeplader og køleskab samt egen terrasse. Se skitse med mål over bolig. Udover plejeboligerne findes der på Baeshøjgård et Servicecenter med café, køkken, dagcenter, genoptræning og varmtvandsbassin. Der skal en særlig visitation til for at benytte genoptræning og varmtvandsbassin. På Baeshøjgård har vi samme økonomi som på Odsherred kommunes øvrige plejehjem. 3

4 Som beboer på Baeshøjgård er det dog muligt at købe sig til ydelser, der ellers ikke er omfattet af Odsherred kommunes normale ydelser for plejehjemsbeboere. Se eksempler på tilkøbsydelser side 15. Hvordan får man en bolig For at kunne bo på Baeshøjgård skal man visiteres af egen kommune. Er man bosat i Odsherred kommune, kontakter man kommunens visitationsafdeling, og man vil så få besøg af en visitator, som vil tage stilling til muligheden for en bolig på Baeshøjgård. Hvis man er bosat i en anden kommune end Odsherred kommune, skal man være godkendt til en plejehjemsplads i sin egen kommune. Ansøgningsskema til en bolig på Baeshøjgård fås i Odsherred Kommunes visitationsafdeling. Når ansøgningsskemaet er udfyldt og afleveret til Odsherred kommune, kommer man på venteliste til en bolig. Når der er en ledig bolig på Baeshøjgård, er det kommunens visitationsafdeling, der beslutter, hvem boligen tilbydes. Boligen tilbydes til den, der har det største behov, og altså ikke efter, hvornår man er skrevet op til en bolig. Hverken OK-fonden eller Baeshøjgård har således indflydelse på, hvem der visiteres til en bolig. Denne funktion ligger udelukkende i Odsherred kommunes visitationsafdeling. 4

5 Alle interesserede er velkomne til at komme på besøg og se, hvordan vi bor. Det kan dog være en god ide at ringe først, så der er tid til at blive vist rundt og taget sig ordentlig af. Det er bedst at ringe til en af afdelingslederne, der træffes alle hverdage. Se telefon numre bagerst i pjecen. Boligen En bolig på Baeshøjgård er som en sædvanlig lejebolig med lejekontrakt. Husleje pr er 5162,- kr. ekskl. forbrug. Indskud pr er , - kr. Der kan søges varmetillæg, boligydelse og lån til indskud i henhold til gældende regler. I lejligheden er der en plejeseng med madras og to dobbelt skabe, øvrige møbler skal man selv medbringe. Indflytning på Baeshøjgård Man skal selv sørge for indretning af lejligheden, herunder ophængning af gardiner, gardinstænger og lamper. (Vær opmærksom på at der i nogle lejligheder kan være gardinstænger) Man må hænge billeder og andet på væggene som man ønsker det, dog med undtagelse af badeværelset, hvor der ikke må sættes noget op af hensyn til skjulte vådrumsspærrer. Vi beder om, at badeværelset ikke møbleres. Inden man tager endelig beslutning om, hvilke møbler man vil medbringe, er det en god ide at henvende sig til medarbejderne, for at tale om eventuelle hensyn, der skal tages. Væg til væg tæppe anbefales ikke. ALT hvad man bruger i dagligdagen skal medbringes, dog er der mulighed for at leje sengelinned. Har man 5

6 hjælpemidler, som man fortsat skal bruge på Baeshøjgård, skal disse også medbringes, - dog ikke nødkald, da vi har vores eget system. Man skal selv meddele adresse ændring til relevante steder. Telefon kan medflyttes ved henvendelse til telefonselskab. Antenneafgift er pligtig jævnfør lejeloven, også selv om man ikke har TV. Der er mulighed for at købe ekstra kanaler via Boxer. Dagliglivet på Baeshøjgård På Baeshøjgård har vi har skabt en kultur, hvor der ikke er noget der skal overstås, - sådan er det ikke med livet. Dagliglivet på Baeshøjgård leves sammen med medarbejderne, hvor vi vægter et kærligt, venligt og tålmodigt miljø. Det forventes, at alle på Baeshøjgård, medarbejdere, beboere, og pårørende udviser en imødekommende adfærd over for hinanden, og taler et sprog med respekt for den enkelte. Som beboer på Baeshøjgård er det vigtigt at få lov til at bevare sit selvværd og sin identitet, derfor vægter vi og tager udgangspunkt, i hjælp til selvhjælp. Det gør, at de fleste beboere på Baeshøjgård bevarer eller udvikler deres funktioner. På Baeshøjgård vægtes høj grad af medbestemmelse og medindflydelse. Det er vigtigt for os, at man som beboer bevarer sine vaner og traditioner. Eksempelvis 6

7 bestemmer man selv, hvornår man vil op, og hvornår man vil i seng. Spisetiderne er fleksible, der er altid mad i huset. Der er mulighed for at søge fællesskabet eller eget selskab. Vi vægter højt, at de fælles måltider foregår i en rolig og familiær atmosfære. Pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling. Maden bestilles dagen i forvejen i køkkenet. Ligeledes har pårørende mulighed for at overnatte, hvilket er gratis. Det er tilladt at holde husdyr, hund eller kat, såfremt det ikke er til gene for øvrige beboere, og man selv er i stand til at passe sit husdyr. Man kan dog betale sig til pasning via tilkøbsydelser. Baeshøjgård har to dejlige katte, Sofus og Olsen, som begge har boet her på Baeshøjgård siden de var killinger. Dagcentret Alle beboere har mulighed for dagligt at benytte dagcentret som er beliggende i servicecentret. Her lægges vægt på hyggeligt samvær med mulighed for at sysle med forskellige kreative aktiviteter samt deltage i afspænding, kortspil o. lign. Et godt forum at møde nye såvel som gamle venner i. Dagcentret har sin egen folder der fortæller mere i ord og billeder, ligesom særlige aktiviteter fremgår af kalenderen bag på Baeshøjgårdposten. Da der kun er én medarbejder ansat i dagcentret er det nødvendigt, at man kan klare mange ting selv. 7

8 Nødkald Har man væsentligt nedsat funktionsniveau, og derved svært ved at kontakte personalet i akut opståede situationer, kan man få udleveret et nødkald. Dette sker efter aftale med afdelingsleder. Dosisdispensering På Baeshøjgård benytter vi i vid udstrækning dosisdispenseret medicin. Derved opnås høj grad af sikkerhed for rette dosering ligesom der frigøres tid til pleje og omsorg. Værdiskabe Som udgangspunkt forventer vi, at du og dine pårørende varetager alt vedrørende økonomi. Vi har dog mulighed for at opbevare et mindre kontant beløb, ligesom smykker og lignende kan opbevares. Ønsker man at gøre brug af dette tilbud bliver værdierne låst inde i et værdiskab, og udleveres efter ønske i dag tid. Vi anbefaler ikke, at der opbevares kontanter og værdier i aflåst medicin skab, da vi ikke tager ansvar for dette. Plejetestamente og livstestamente Hvis du allerede har lavet et livstestamente inden du flytter ind på Baeshøjgård vil vi gerne vide det. Hvis du ikke har livstestemente, men ønsker at lave dette, kan vi være behjælpelige. 8

9 Du har også mulighed for at udfylde et plejetestamente, hvor du blandt andet kan tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag ikke er i stand til at udtrykke dig. Du kan få udleveret et plejetestamente til inspiration. Brug af levende lys Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at have levende lys på Baeshøjgård. Dette gælder både på fællesarealer og i lejlighederne. Vi bruger batterilys på fællesarealerne. Rygepolitik I egen lejlighed er det op til den enkelte, om der må ryges eller ej. På fællesarealerne er der lovbestemt rygepolitik, hvilket betyder, at der er rygeforbud i fællesarealerne. Digital post Du og dine pårørende har mulighed for at til-eller framelde ved at rette henvendelse til kommunen. Forventninger til pårørende På Baeshøjgård er vi afhængige af, at pårørende hjælper, hvor det er muligt. Det er eksempelvis nødvendigt, at pårørende tager sig af alt vedrørende indflytning på Baeshøjgård. Har man behov for ledsagelse til lægebesøg, øjenlæge eller lignende er det nødvendigt, at pårørende ledsager. Transporten til lægebesøg er gratis og kan bestilles gennem os. 9

10 Indflytning og ledsagelse kan dog aftales via tilkøbsydelser. Se i øvrigt afsnit om ledsagelse side 16. Ved arrangementer, hvor pårørende har mulighed for at deltage, er det ligeledes nødvendigt, at der hjælpes til. Det kan være påklædning, at følge til festen, ligesom vi meget gerne ser pårørende på dansegulvet Hvis man som beboer ønsker det, er der mange muligheder for at få en mere formel indflydelse på livet på Baeshøjgård: Centerråd I november måned 2014 har vi etableret et Centerråd. Centerrådet mødes to gange om året, og der afholdes valg en gang årligt. Rådet kan bestå af beboere, pårørende, medarbejdere, frivillige og andre, der har interesse i Baeshøjgård. Centerleder er fast medlem. Rådet har mulighed for at deltage i OSI årsmøder. Fornøjelsesrådet Består af beboere og personale. Vi holder møde en gang om måneden. På møderne drøftes og aftales, hvilke fornøjelser og arrangementer, der skal afholdes i den kommende måned. Vi har flere faste og traditionsrige arrangementer; Nytårs og påskefrokost, fastelavnsfest, Baeshøjgårds fødselsdagsfest, asfaltbal, høstfest, første søndag i advent og julefrokost. Herudover er der hver fredag eftermiddag fredagsbar. Her serveres drinks, øl, vand, m.v. 10

11 En underafdeling af fornøjelsesrådet er Kunst og Kultur gruppen, som arrangerer ture og udflugter til udstillinger og foredrag. Baeshøjgårdposten hjemmeside og Facebook Posten udgives en gang om måneden, og er vores egen avis. Redaktionen holder møde en gang om måneden, og består af beboere og personale. Udover almene oplysninger skriver vi om og viser billeder af det, der er sket i den forgangne måned. Alle beboere får Posten. Pårørende eller andre interesserede kan mod betaling bestille og få tilsendt ½ års abonnement ved henvendelse til sekretæren. Vi har desuden vores egen hjemmeside, samt en Like-side på Facebook. OK-Plejecentret Baeshøjgård. Vi tager rigtig mange billeder på Baeshøjgård. Både til blad, hjemmeside og Facebook. Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet, må du lade os det vide. Boligorganisationen Beboere er repræsenteret i organisationsbestyrelsen. Her har beboerne blandt andet været med til at beslutte regler for opsætning af hegn og markiser. Indhent oplysninger inden opsætning hos afdelingsleder/teknisk service. 11

12 SÆRLIGE YDELSER: Rengøring Vi har i huset ansat en rengøringsassistent som varetager rengøring i fællesarealer og boligerne. Som minimum gøres der rent i boligen hver fjortende dag. Der er mulighed for tilkøb af ekstra rengøring, eksempelvis hovedrengøring, oprydning og rengøring i skabe og skuffer. Varetager man selv rengøring i sin egen lejlighed, betales kun for rengøring af fællesarealer. Vinduespudsning Vinduerne bliver pudset 4 x årligt, indvendigt og udvendigt. Vinduespudsning er ikke valgfri, da beløbet også dækker pudsning af vinduer i fællesarealer. Fornøjelser Alle beboere på Baeshøjgård indbetaler et fornøjelses beløb hver måned. Pengene bruges til alle højtider og til vores særlige fester, fredagsbar, musik arrangementer og sammenkomster såvel i huset som i cafeen. Denne ydelse er derfor obligatorisk for alle. Kost Vi har vores eget køkken som laver god og velsmagende mad til hele døgnet. Det er derfor altid muligt at invitere gæster til spisning, varm eller kold mad. Blot bestilles det i køkkenet dagen før. Ligeledes er man velkommen til at spise måltidet sammen med sine gæster i cafeen. 12

13 Første og tredje onsdag i måneden kommer vores økonoma rundt i husene i forbindelse med middagsmåltidet. Du har da mulighed for at komme med ris, ros og gode ideer. Se desuden køkkenets folder, heri beskrives hvad køkkenet kan tilbyde. Alle tilbydes dagligt et glas vin, en øl eller en vand til sin mad, og hver beboer bestemmer menuen på sin fødselsdag. Der er mulighed for at bestille og købe mad, lagkage o. lign i køkkenet, ligesom det er muligt at benytte cafeen til selskaber og andre sammenkomster, f. eks efter bisættelse. Er man interesseret i at benytte disse tilbud aftales nærmere med køkkenet. Prisliste kan udleveres i køkkenet. Vask af tøj I hvert hus findes vaskemaskine og tørretumbler. Medarbejderne kan hjælpe med at vaske. Vask af tøj er også en særlig ydelse. Ydelsens beløb dækker el, vand og sæbe. Strygning, reparation og håndvask af tøj ligger udenfor den almindelige service. I hvert hus har vi dog strygebræt og strygejern, som man er velkommen til at låne. Se tilkøbsydelser. Bus På Baeshøjgård har vi vores egen bus, som vi har mange skønne ture i. Der er installeret lift på bussen, så kørestolsbrugere også kan bruge den. Da det er dyrt at have en bus er det vigtigt, at alle deltager i betalingen. 13

14 Udgifter ved kørsel af beboere i private biler dækkes også over denne konto. Som beboer på Baeshøjgård har man mulighed for at låne bussen. Leje af sengelinned Har man et særligt behov for meget hyppig skift af sengetøj, kan det være nødvendigt at leje sengelinned. Indkøb Har du og dine pårørende ikke selv mulighed for at handle, er det muligt at få varer bragt ud fra henholdsvis Brugsen og Spar mod gebyr. Yderligere oplysninger kan fås hos medarbejderne. Forsikring Man skal selv tegne en indboforsikring. Da det er eget hjem på almindelige lejevilkår, dækker Baeshøjgård ikke indboforsikring for den enkelte bolig. Det er dog muligt at vælge en meget billig forsikring via særlige ydelser, denne har dog en begrænset dækning. (Dækning pr ,-kr pr. beboer) Kopi af police kan udleveres hos sekretæren. 14

15 Tilkøbsydelser Som beboer på Baeshøjgård er der mulighed for at købe ydelser, der ellers ikke er omfattet af Odsherred kommunes normale ydelser for plejehjemsbeboere. Ydelse Beskrivelse af ydelsen Mindste betaling 15 minutter Priser pr ,- kr. pr. time Ledsagelse Ved kørsel i privat bil afregnes udover timeløn, km penge efter gældende takster medmindre man er tilmeldt bus ordning. Rengøring Lægebesøg, tandlæge, speciellæger, høreklinik mv. Hovedrengøring Hovedrengøring af delområder Oprydning og rengøring af skabe og skuffer Vask af gardiner Rensning af persienner Strygetøj Indkøb Kultur Ferierejser Pasning af Husdyr Teknisk Service Indkøbstur med ledsager Ledsagelse til teater, koncert, biograf, familiebesøg m.m. Pris efter ydelsens omfang. Flytteservice Teknisk bistand ved indflytning. Diverse ophængning, - lamper gardiner mv. Aftale om levering af tilkøbsydelser vil kun blive indgået, når der er enighed om, at tilkøbsydelsen ligger klart udenfor de normale visiterede ydelser. 15

16 UDDYBNING AF TILKØBSYDELSER Ledsagelse Har man behov for ledsagelse til lægebesøg, speciellæge og lignende er det nødvendigt, at pårørende ledsager. Skulle dette ikke være muligt, kan ydelsen købes af os. Dette betyder, at pårørende altid kontaktes ved akut og planlagt lægebesøg. Kan man som pårørende ikke ledsage til en akut tid, ledsager vi uden beregning, hvis det vurderes at ledsagelse er nødvendig og hvis det er praktisk muligt. Ved planlagte lægebesøg vil pårørende blive kontaktet i god tid, så tiden eventuelt kan ændres. Er det fortsat ikke muligt at ledsage, kan ydelsen købes af os. Ledsager vi, kan det være nødvendigt, at privat bil benyttes, da bestilt kørsel kan strække sig over mange timer. I så fald betales udover timebetaling for antal kørte km efter gældende takst, medmindre man er tilmeldt bus ordningen. Rengøring Hvis man ønsker rengøring udover den almindelige rengøring, kan man vælge at betale for det. Det være sig, hovedrengøring, ordne klædeskabe, vask af gardiner og lignende. Indkøb Har man ønske om personlig ledsagelse til særlige indkøb, kan dette mod betaling, arrangeres i samarbejde med medarbejdere. Kultur Vi har mange fælles arrangementer, som en del af livet på Baeshøjgård. Men hvis en beboer ønsker at komme i biograf, teater eller andet fornøjeligt på egen hånd med ledsager, skal man betale for det. Det 16

17 samme gælder, hvis man har brug for kørsel og/eller ledsagelse til familiebesøg. Ferierejser Vi tager indimellem på fælles sommerferie, men hvis en beboer ønsker at komme på ferie på egen hånd med ledsager, kan der aftales nærmere med Baeshøjgård vedrørende pris og varighed. Pasning af husdyr For eksempel luftning af hund, indkøb af foder, fodring, følge til dyrlæge m.v. Teknisk Service Nogle har brug for hjælp når de flytter ind på Baeshøjgård, og nogle familier har brug for hjælp når en bolig fraflyttes. Det kan man betale sig fra, således at vi tager os af alt vedrørende flytningen. Har man brug for hjælp til ophængning af billeder, lamper, gardiner og lignende, kan man ligeledes købe sig til denne service. Som minimum afregnes for 15 minutter. Når en bolig fraflyttes skal den afleveres ryddeligt og tømt. Badeværelse, skabe, skuffer og køleskab skal efterlades rengjort. Lamper, gardiner, gardinstænger lignende skal tages ned. Også denne service kan tilkøbes. Husk at tømme loftrum og skur. Rengøring efter maler varetages af Baeshøjgård. Afregning af tilkøbsydelser Ønsker man at gøre brug af tilkøbsydelser i forhold til teknisk service rettes henvendelse til serviceleder. 17

18 Ved ønske om øvrige tilkøbsydelser, rettes henvendelse til afdelingsleder. Når ydelsen er udført tilsendes en regning, og der kan derefter afregnes direkte til sekretæren eller via bankoverførsel. Der henvises i øvrigt til Odsherred kommunes hjemmeside, hvor man kan læse om de kommunale kvalitetsstandarder for plejecentre. Kvalitetsstandarder som vi også er omfattet af. Adressen er 18

19 Boligareal 66,3 m 2 hvoraf cirka 40 m 2 er egen bolig, resten fælles opholds- og adgangsarealer. 19

20 Centerleder Gunvor Hector Tlf / Sekretær Molly Petersen Tlf / Afdelingsleder Hus 2 Gitte Holgaard Tlf / Afdelingsleder Hus 4 Dorte Lykke Tlf / Serviceleder Jan Mortensen Tlf / Køkkenleder Pia Mattsson Tlf eller Dagcenter Betina Staunsbjerg Tlf / Læs desuden mere på vores hjemmeside: Visitations og hjælpemiddel afdeling, Odsherred kommune: Henvendelse på telefon

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere