Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke"

Transkript

1 Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

2 Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3 Hvordan får man en bolig side 4 Boligen side 5 Indflytning på Baeshøjgård side 5 Dagliglivet på Baeshøjgård side 6 Dagcentret side 7 Nødkald side 8 Dosisdispensering side 8 Værdiskabe side 8 Pleje/livstestamente side 8 Brug af levende lys side 9 Rygepolitik side 9 Digital post side 9 Forventninger til pårørende side 9 Centerråd side 10 Fornøjelsesrådet side 10 Baeshøjgårdsposten/hjemmeside/FB side 11 Boligorganisationen side 11 Særlige ydelser side 12 Rengøring side 12 Vinduespudsning side 12 Fornøjelser side 12 Kost side 12 Vask af tøj side 13 Bus side 13 Leje af sengelinned side 14 Indkøb side 14 Forsikring side 14 Tilkøbsydelser side 15 Uddybning af tilkøbsydelser side 16 Skitse med mål over bolig side 19 Telefonnumre & mail adresser side 20 2

3 OK-Fonden Plejecentret Baeshøjgård er et privat plejecenter under OK-Fonden med kontrakt med Odsherred Kommune. Ok-fonden er en erhvervsdrivende fond, som arbejder nonprofit og hvis hovedformål har et socialt sigte. Det er OK-fondens vision, at livet skal leves hele livet. Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrangere sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til. Plejecentret Baeshøjgård Plejeboligerne på Baeshøjgård er opført i 2004, og består af 48 boliger fordelt på 6 huse med 8 boliger i hver. Til hver 8 boliger er der fælleskøkken og fælles opholdsstue. Alle boligerne er handicapvenligt indrettet med eget badeværelse, køkken med to kogeplader og køleskab samt egen terrasse. Se skitse med mål over bolig. Udover plejeboligerne findes der på Baeshøjgård et Servicecenter med café, køkken, dagcenter, genoptræning og varmtvandsbassin. Der skal en særlig visitation til for at benytte genoptræning og varmtvandsbassin. På Baeshøjgård har vi samme økonomi som på Odsherred kommunes øvrige plejehjem. 3

4 Som beboer på Baeshøjgård er det dog muligt at købe sig til ydelser, der ellers ikke er omfattet af Odsherred kommunes normale ydelser for plejehjemsbeboere. Se eksempler på tilkøbsydelser side 15. Hvordan får man en bolig For at kunne bo på Baeshøjgård skal man visiteres af egen kommune. Er man bosat i Odsherred kommune, kontakter man kommunens visitationsafdeling, og man vil så få besøg af en visitator, som vil tage stilling til muligheden for en bolig på Baeshøjgård. Hvis man er bosat i en anden kommune end Odsherred kommune, skal man være godkendt til en plejehjemsplads i sin egen kommune. Ansøgningsskema til en bolig på Baeshøjgård fås i Odsherred Kommunes visitationsafdeling. Når ansøgningsskemaet er udfyldt og afleveret til Odsherred kommune, kommer man på venteliste til en bolig. Når der er en ledig bolig på Baeshøjgård, er det kommunens visitationsafdeling, der beslutter, hvem boligen tilbydes. Boligen tilbydes til den, der har det største behov, og altså ikke efter, hvornår man er skrevet op til en bolig. Hverken OK-fonden eller Baeshøjgård har således indflydelse på, hvem der visiteres til en bolig. Denne funktion ligger udelukkende i Odsherred kommunes visitationsafdeling. 4

5 Alle interesserede er velkomne til at komme på besøg og se, hvordan vi bor. Det kan dog være en god ide at ringe først, så der er tid til at blive vist rundt og taget sig ordentlig af. Det er bedst at ringe til en af afdelingslederne, der træffes alle hverdage. Se telefon numre bagerst i pjecen. Boligen En bolig på Baeshøjgård er som en sædvanlig lejebolig med lejekontrakt. Husleje pr er 5162,- kr. ekskl. forbrug. Indskud pr er , - kr. Der kan søges varmetillæg, boligydelse og lån til indskud i henhold til gældende regler. I lejligheden er der en plejeseng med madras og to dobbelt skabe, øvrige møbler skal man selv medbringe. Indflytning på Baeshøjgård Man skal selv sørge for indretning af lejligheden, herunder ophængning af gardiner, gardinstænger og lamper. (Vær opmærksom på at der i nogle lejligheder kan være gardinstænger) Man må hænge billeder og andet på væggene som man ønsker det, dog med undtagelse af badeværelset, hvor der ikke må sættes noget op af hensyn til skjulte vådrumsspærrer. Vi beder om, at badeværelset ikke møbleres. Inden man tager endelig beslutning om, hvilke møbler man vil medbringe, er det en god ide at henvende sig til medarbejderne, for at tale om eventuelle hensyn, der skal tages. Væg til væg tæppe anbefales ikke. ALT hvad man bruger i dagligdagen skal medbringes, dog er der mulighed for at leje sengelinned. Har man 5

6 hjælpemidler, som man fortsat skal bruge på Baeshøjgård, skal disse også medbringes, - dog ikke nødkald, da vi har vores eget system. Man skal selv meddele adresse ændring til relevante steder. Telefon kan medflyttes ved henvendelse til telefonselskab. Antenneafgift er pligtig jævnfør lejeloven, også selv om man ikke har TV. Der er mulighed for at købe ekstra kanaler via Boxer. Dagliglivet på Baeshøjgård På Baeshøjgård har vi har skabt en kultur, hvor der ikke er noget der skal overstås, - sådan er det ikke med livet. Dagliglivet på Baeshøjgård leves sammen med medarbejderne, hvor vi vægter et kærligt, venligt og tålmodigt miljø. Det forventes, at alle på Baeshøjgård, medarbejdere, beboere, og pårørende udviser en imødekommende adfærd over for hinanden, og taler et sprog med respekt for den enkelte. Som beboer på Baeshøjgård er det vigtigt at få lov til at bevare sit selvværd og sin identitet, derfor vægter vi og tager udgangspunkt, i hjælp til selvhjælp. Det gør, at de fleste beboere på Baeshøjgård bevarer eller udvikler deres funktioner. På Baeshøjgård vægtes høj grad af medbestemmelse og medindflydelse. Det er vigtigt for os, at man som beboer bevarer sine vaner og traditioner. Eksempelvis 6

7 bestemmer man selv, hvornår man vil op, og hvornår man vil i seng. Spisetiderne er fleksible, der er altid mad i huset. Der er mulighed for at søge fællesskabet eller eget selskab. Vi vægter højt, at de fælles måltider foregår i en rolig og familiær atmosfære. Pårørende er altid velkomne til at spise med mod betaling. Maden bestilles dagen i forvejen i køkkenet. Ligeledes har pårørende mulighed for at overnatte, hvilket er gratis. Det er tilladt at holde husdyr, hund eller kat, såfremt det ikke er til gene for øvrige beboere, og man selv er i stand til at passe sit husdyr. Man kan dog betale sig til pasning via tilkøbsydelser. Baeshøjgård har to dejlige katte, Sofus og Olsen, som begge har boet her på Baeshøjgård siden de var killinger. Dagcentret Alle beboere har mulighed for dagligt at benytte dagcentret som er beliggende i servicecentret. Her lægges vægt på hyggeligt samvær med mulighed for at sysle med forskellige kreative aktiviteter samt deltage i afspænding, kortspil o. lign. Et godt forum at møde nye såvel som gamle venner i. Dagcentret har sin egen folder der fortæller mere i ord og billeder, ligesom særlige aktiviteter fremgår af kalenderen bag på Baeshøjgårdposten. Da der kun er én medarbejder ansat i dagcentret er det nødvendigt, at man kan klare mange ting selv. 7

8 Nødkald Har man væsentligt nedsat funktionsniveau, og derved svært ved at kontakte personalet i akut opståede situationer, kan man få udleveret et nødkald. Dette sker efter aftale med afdelingsleder. Dosisdispensering På Baeshøjgård benytter vi i vid udstrækning dosisdispenseret medicin. Derved opnås høj grad af sikkerhed for rette dosering ligesom der frigøres tid til pleje og omsorg. Værdiskabe Som udgangspunkt forventer vi, at du og dine pårørende varetager alt vedrørende økonomi. Vi har dog mulighed for at opbevare et mindre kontant beløb, ligesom smykker og lignende kan opbevares. Ønsker man at gøre brug af dette tilbud bliver værdierne låst inde i et værdiskab, og udleveres efter ønske i dag tid. Vi anbefaler ikke, at der opbevares kontanter og værdier i aflåst medicin skab, da vi ikke tager ansvar for dette. Plejetestamente og livstestamente Hvis du allerede har lavet et livstestamente inden du flytter ind på Baeshøjgård vil vi gerne vide det. Hvis du ikke har livstestemente, men ønsker at lave dette, kan vi være behjælpelige. 8

9 Du har også mulighed for at udfylde et plejetestamente, hvor du blandt andet kan tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag ikke er i stand til at udtrykke dig. Du kan få udleveret et plejetestamente til inspiration. Brug af levende lys Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at have levende lys på Baeshøjgård. Dette gælder både på fællesarealer og i lejlighederne. Vi bruger batterilys på fællesarealerne. Rygepolitik I egen lejlighed er det op til den enkelte, om der må ryges eller ej. På fællesarealerne er der lovbestemt rygepolitik, hvilket betyder, at der er rygeforbud i fællesarealerne. Digital post Du og dine pårørende har mulighed for at til-eller framelde ved at rette henvendelse til kommunen. Forventninger til pårørende På Baeshøjgård er vi afhængige af, at pårørende hjælper, hvor det er muligt. Det er eksempelvis nødvendigt, at pårørende tager sig af alt vedrørende indflytning på Baeshøjgård. Har man behov for ledsagelse til lægebesøg, øjenlæge eller lignende er det nødvendigt, at pårørende ledsager. Transporten til lægebesøg er gratis og kan bestilles gennem os. 9

10 Indflytning og ledsagelse kan dog aftales via tilkøbsydelser. Se i øvrigt afsnit om ledsagelse side 16. Ved arrangementer, hvor pårørende har mulighed for at deltage, er det ligeledes nødvendigt, at der hjælpes til. Det kan være påklædning, at følge til festen, ligesom vi meget gerne ser pårørende på dansegulvet Hvis man som beboer ønsker det, er der mange muligheder for at få en mere formel indflydelse på livet på Baeshøjgård: Centerråd I november måned 2014 har vi etableret et Centerråd. Centerrådet mødes to gange om året, og der afholdes valg en gang årligt. Rådet kan bestå af beboere, pårørende, medarbejdere, frivillige og andre, der har interesse i Baeshøjgård. Centerleder er fast medlem. Rådet har mulighed for at deltage i OSI årsmøder. Fornøjelsesrådet Består af beboere og personale. Vi holder møde en gang om måneden. På møderne drøftes og aftales, hvilke fornøjelser og arrangementer, der skal afholdes i den kommende måned. Vi har flere faste og traditionsrige arrangementer; Nytårs og påskefrokost, fastelavnsfest, Baeshøjgårds fødselsdagsfest, asfaltbal, høstfest, første søndag i advent og julefrokost. Herudover er der hver fredag eftermiddag fredagsbar. Her serveres drinks, øl, vand, m.v. 10

11 En underafdeling af fornøjelsesrådet er Kunst og Kultur gruppen, som arrangerer ture og udflugter til udstillinger og foredrag. Baeshøjgårdposten hjemmeside og Facebook Posten udgives en gang om måneden, og er vores egen avis. Redaktionen holder møde en gang om måneden, og består af beboere og personale. Udover almene oplysninger skriver vi om og viser billeder af det, der er sket i den forgangne måned. Alle beboere får Posten. Pårørende eller andre interesserede kan mod betaling bestille og få tilsendt ½ års abonnement ved henvendelse til sekretæren. Vi har desuden vores egen hjemmeside, samt en Like-side på Facebook. OK-Plejecentret Baeshøjgård. Vi tager rigtig mange billeder på Baeshøjgård. Både til blad, hjemmeside og Facebook. Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet, må du lade os det vide. Boligorganisationen Beboere er repræsenteret i organisationsbestyrelsen. Her har beboerne blandt andet været med til at beslutte regler for opsætning af hegn og markiser. Indhent oplysninger inden opsætning hos afdelingsleder/teknisk service. 11

12 SÆRLIGE YDELSER: Rengøring Vi har i huset ansat en rengøringsassistent som varetager rengøring i fællesarealer og boligerne. Som minimum gøres der rent i boligen hver fjortende dag. Der er mulighed for tilkøb af ekstra rengøring, eksempelvis hovedrengøring, oprydning og rengøring i skabe og skuffer. Varetager man selv rengøring i sin egen lejlighed, betales kun for rengøring af fællesarealer. Vinduespudsning Vinduerne bliver pudset 4 x årligt, indvendigt og udvendigt. Vinduespudsning er ikke valgfri, da beløbet også dækker pudsning af vinduer i fællesarealer. Fornøjelser Alle beboere på Baeshøjgård indbetaler et fornøjelses beløb hver måned. Pengene bruges til alle højtider og til vores særlige fester, fredagsbar, musik arrangementer og sammenkomster såvel i huset som i cafeen. Denne ydelse er derfor obligatorisk for alle. Kost Vi har vores eget køkken som laver god og velsmagende mad til hele døgnet. Det er derfor altid muligt at invitere gæster til spisning, varm eller kold mad. Blot bestilles det i køkkenet dagen før. Ligeledes er man velkommen til at spise måltidet sammen med sine gæster i cafeen. 12

13 Første og tredje onsdag i måneden kommer vores økonoma rundt i husene i forbindelse med middagsmåltidet. Du har da mulighed for at komme med ris, ros og gode ideer. Se desuden køkkenets folder, heri beskrives hvad køkkenet kan tilbyde. Alle tilbydes dagligt et glas vin, en øl eller en vand til sin mad, og hver beboer bestemmer menuen på sin fødselsdag. Der er mulighed for at bestille og købe mad, lagkage o. lign i køkkenet, ligesom det er muligt at benytte cafeen til selskaber og andre sammenkomster, f. eks efter bisættelse. Er man interesseret i at benytte disse tilbud aftales nærmere med køkkenet. Prisliste kan udleveres i køkkenet. Vask af tøj I hvert hus findes vaskemaskine og tørretumbler. Medarbejderne kan hjælpe med at vaske. Vask af tøj er også en særlig ydelse. Ydelsens beløb dækker el, vand og sæbe. Strygning, reparation og håndvask af tøj ligger udenfor den almindelige service. I hvert hus har vi dog strygebræt og strygejern, som man er velkommen til at låne. Se tilkøbsydelser. Bus På Baeshøjgård har vi vores egen bus, som vi har mange skønne ture i. Der er installeret lift på bussen, så kørestolsbrugere også kan bruge den. Da det er dyrt at have en bus er det vigtigt, at alle deltager i betalingen. 13

14 Udgifter ved kørsel af beboere i private biler dækkes også over denne konto. Som beboer på Baeshøjgård har man mulighed for at låne bussen. Leje af sengelinned Har man et særligt behov for meget hyppig skift af sengetøj, kan det være nødvendigt at leje sengelinned. Indkøb Har du og dine pårørende ikke selv mulighed for at handle, er det muligt at få varer bragt ud fra henholdsvis Brugsen og Spar mod gebyr. Yderligere oplysninger kan fås hos medarbejderne. Forsikring Man skal selv tegne en indboforsikring. Da det er eget hjem på almindelige lejevilkår, dækker Baeshøjgård ikke indboforsikring for den enkelte bolig. Det er dog muligt at vælge en meget billig forsikring via særlige ydelser, denne har dog en begrænset dækning. (Dækning pr ,-kr pr. beboer) Kopi af police kan udleveres hos sekretæren. 14

15 Tilkøbsydelser Som beboer på Baeshøjgård er der mulighed for at købe ydelser, der ellers ikke er omfattet af Odsherred kommunes normale ydelser for plejehjemsbeboere. Ydelse Beskrivelse af ydelsen Mindste betaling 15 minutter Priser pr ,- kr. pr. time Ledsagelse Ved kørsel i privat bil afregnes udover timeløn, km penge efter gældende takster medmindre man er tilmeldt bus ordning. Rengøring Lægebesøg, tandlæge, speciellæger, høreklinik mv. Hovedrengøring Hovedrengøring af delområder Oprydning og rengøring af skabe og skuffer Vask af gardiner Rensning af persienner Strygetøj Indkøb Kultur Ferierejser Pasning af Husdyr Teknisk Service Indkøbstur med ledsager Ledsagelse til teater, koncert, biograf, familiebesøg m.m. Pris efter ydelsens omfang. Flytteservice Teknisk bistand ved indflytning. Diverse ophængning, - lamper gardiner mv. Aftale om levering af tilkøbsydelser vil kun blive indgået, når der er enighed om, at tilkøbsydelsen ligger klart udenfor de normale visiterede ydelser. 15

16 UDDYBNING AF TILKØBSYDELSER Ledsagelse Har man behov for ledsagelse til lægebesøg, speciellæge og lignende er det nødvendigt, at pårørende ledsager. Skulle dette ikke være muligt, kan ydelsen købes af os. Dette betyder, at pårørende altid kontaktes ved akut og planlagt lægebesøg. Kan man som pårørende ikke ledsage til en akut tid, ledsager vi uden beregning, hvis det vurderes at ledsagelse er nødvendig og hvis det er praktisk muligt. Ved planlagte lægebesøg vil pårørende blive kontaktet i god tid, så tiden eventuelt kan ændres. Er det fortsat ikke muligt at ledsage, kan ydelsen købes af os. Ledsager vi, kan det være nødvendigt, at privat bil benyttes, da bestilt kørsel kan strække sig over mange timer. I så fald betales udover timebetaling for antal kørte km efter gældende takst, medmindre man er tilmeldt bus ordningen. Rengøring Hvis man ønsker rengøring udover den almindelige rengøring, kan man vælge at betale for det. Det være sig, hovedrengøring, ordne klædeskabe, vask af gardiner og lignende. Indkøb Har man ønske om personlig ledsagelse til særlige indkøb, kan dette mod betaling, arrangeres i samarbejde med medarbejdere. Kultur Vi har mange fælles arrangementer, som en del af livet på Baeshøjgård. Men hvis en beboer ønsker at komme i biograf, teater eller andet fornøjeligt på egen hånd med ledsager, skal man betale for det. Det 16

17 samme gælder, hvis man har brug for kørsel og/eller ledsagelse til familiebesøg. Ferierejser Vi tager indimellem på fælles sommerferie, men hvis en beboer ønsker at komme på ferie på egen hånd med ledsager, kan der aftales nærmere med Baeshøjgård vedrørende pris og varighed. Pasning af husdyr For eksempel luftning af hund, indkøb af foder, fodring, følge til dyrlæge m.v. Teknisk Service Nogle har brug for hjælp når de flytter ind på Baeshøjgård, og nogle familier har brug for hjælp når en bolig fraflyttes. Det kan man betale sig fra, således at vi tager os af alt vedrørende flytningen. Har man brug for hjælp til ophængning af billeder, lamper, gardiner og lignende, kan man ligeledes købe sig til denne service. Som minimum afregnes for 15 minutter. Når en bolig fraflyttes skal den afleveres ryddeligt og tømt. Badeværelse, skabe, skuffer og køleskab skal efterlades rengjort. Lamper, gardiner, gardinstænger lignende skal tages ned. Også denne service kan tilkøbes. Husk at tømme loftrum og skur. Rengøring efter maler varetages af Baeshøjgård. Afregning af tilkøbsydelser Ønsker man at gøre brug af tilkøbsydelser i forhold til teknisk service rettes henvendelse til serviceleder. 17

18 Ved ønske om øvrige tilkøbsydelser, rettes henvendelse til afdelingsleder. Når ydelsen er udført tilsendes en regning, og der kan derefter afregnes direkte til sekretæren eller via bankoverførsel. Der henvises i øvrigt til Odsherred kommunes hjemmeside, hvor man kan læse om de kommunale kvalitetsstandarder for plejecentre. Kvalitetsstandarder som vi også er omfattet af. Adressen er 18

19 Boligareal 66,3 m 2 hvoraf cirka 40 m 2 er egen bolig, resten fælles opholds- og adgangsarealer. 19

20 Centerleder Gunvor Hector Tlf / Sekretær Molly Petersen Tlf / Afdelingsleder Hus 2 Gitte Holgaard Tlf / Afdelingsleder Hus 4 Dorte Lykke Tlf / Serviceleder Jan Mortensen Tlf / Køkkenleder Pia Mattsson Tlf eller Dagcenter Betina Staunsbjerg Tlf / Læs desuden mere på vores hjemmeside: Visitations og hjælpemiddel afdeling, Odsherred kommune: Henvendelse på telefon

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Kørsel Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Busserne har 3 hovedopgaver: Transport af brugere til og fra Aktivitetscentret (AC) Transport af beboere på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) Kørsel

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere