Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk"

Transkript

1 NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne Gode råd til nye på boligmarkedet

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO DANMARK DRÆNES FOR BILLIGE BOLIGER DEN 14. JULI 2007 kunne TV2 i aftennyhederne fortælle, at der år for år forsvinder flere og flere billige lejemål, fordi udlejerne i den privatejede udlejningssektor næsten kan fordoble huslejen ved at modernisere lejlighederne ved genudlejning. Afgørelse på afgørelse fra huslejenævn og boligret viser, hvordan prisen på lejeboliger næsten fordobles, når udlejeren sætter den i stand. Udlejerne udnytter loven til at score nogle lettjente penge og udlejerne tømmer dermed boligmarkedet for billige lejligheder. Og TV2 refererede, at Lejernes LO nu kræver loven ændret. Vi har i LLO gang på gang peget på, at man tager gode køkkener og badeværelser og skifter ud med noget nyt. Det er helt meningsløse moderniseringer. Det afgørende er, at udlejer kommer over en investeringssum på godt kr. pr. lejlighed til forbedringer, for så er man hjemme - så får udlejer en meget højere husleje ved genudlejning. Hvis lejeren kunne vælge frit, havde lejeren langt hellere taget lejligheden, der ikke var moderniseret, og så selv skiftet køkken og bad i takt med egen pengepung. Vi kunne til TV2 meddele, at vi efter en rundspørge til vore lokalafdelinger skønnede, at i løbet af de seneste 10 år er cirka 3000 billige lejeboliger blevet moderniseret i Aalborg. I Århus BOLIGSPEKULATION ////// AF CLAUS HØJTE, SEKRETARIATSCHEF, LLO I HOVEDSTADEN Udlejer ligeglad med el og v 50 lejere i Dragør groft svigtet af deres udlejer. Blev nægtet genhusning under istandsættelse. Ministeren og det politiske flertal ville heller ikke hjælpe. DRAGØR ER IKKE kun et lille hyggeligt fiskerleje, hvor københavnerne tager ud og spiser en is på havnen, kigger på bådene og de små fine huse og nyder den stille idyl. Det er nemlig ikke alle Dragør-borgere, som bor i velrestaurerede fiskerhuse og ejerboliger. Der bor også lejere i Dragør. Ca. 50 af dem bor i et betonbyggeri fra 1950érne i ejendommen Dragørhjørnet. Byggeriet er kendt af alle i Dragør, fordi det med sin nedslidte facade skiller sig ud fra de velholdte ejerboliger. Ejendommen er kun nødtørftigt vedligeholdt gennem de sidste 50 år. Lejerne i ejendommen har i mange år forsøgt at få deres udlejer, Albert Christensen, til blot i det mindste at lappe hullerne. Huslejenævnet i Dragør og kommunens bygningsmyndighed har om ikke deres daglige gang i ejendommen, så i hvert fald et indgående kendskab til den. Der er faldet påbud på påbud om vedligeholdelse. Men det har ikke i nævneværdig grad påvirket ejeren til at vedligeholde ejendommen selv om en aktiv beboerrepræsentation har holdt ham til ilden. NYE TONER Men i sensommeren 2006 skete der noget nyt: Ejeren proklamerede, at han nu ville sætte ejendommen i stand og forbedre den. Beboerne var glade og mon der ikke også var enkelte kommunale embedsmænd, der åndede lettet op? Udlejer Christensen inviterede til forhandlinger. 2 V I LEJERE Advokat Lars Langkjær mente, det var udlejeren uvedkommende, om lejerne i Dragørhjørnrt måtte leve uden el og vand. Forhandlingerne gik ikke godt. Lejerne følte sig sat uden for indflydelse. I december 2006 udsendte udlejers advokat, Lars Langkjær, som er tidligere juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, et varsel til alle lejerne om, at der skulle udskiftes vinduer mm. i ejendommen. Ikke andet. CHOKKET Stort var chokket hos beboerne, da Lars Langkjær så den 21. marts 2007 meddelte lejerne, at denne vinduesudskiftning betød, at der i begyndelse af april ville blive lukket for vand, varme og strøm i tre måneder uden at udlejer ville sørge for genhusning. Her trådte Lejernes LO i Hovedstaden ind i sagen og gjorde opmærksom på, at udlejer ikke havde varslet beboerne efter lejelovens regler: At man skriver til lejerne, at de skal have udskiftet vinduer mm. er ikke det samme som at sige, at lejerne skal finde et andet sted at opholde sig. LLOH gjorde indsigelse og indbød udlejer til en forhandling om genhusning. Udlejers advokat, Lars Langkjær svarede i et brev den 26. marts, at hvis ikke lejerne gav udlejeren adgang til at slukke for vand, varme og el, så ville de blive sat på gaden. Og så pointerede han i øvrigt at: Om lejer kan leve i lejligheden uden el og vand er i princippet udlejer uvedkommende. Tak for kaffe! KYNISMEN Da LLOH protesterede over denne kyniske holdning, svarede Lars Langkjær Jeg frabeder mig derfor Lejerne LOs almindelige politiske ævl, som i stedet kan sendes til Folketingets Boligudvalg med kopi til Ejendomsforeningen Danmark Vi fulgte den venlige anvisning. Vi kontaktede TV2, som bragte et indslag om sagen med interviews med nogle af de ældre beboere, som ikke kunne finde et sted at være under renoveringen. INGEN HJÆLP FRA MINISTEREN OG FLERTALLET Herefter opsøgte Dragørhjørnets aktive beboerrepræsentation sammen med LLOH Folketingets Boligudvalg for fremover at sikre, at når lejere skal forlade deres boliger, fordi

3 cirka I Odense På Frederiksberg I København cirka Og i det øvrige Danmark 2000 lejeboliger. Cirka boliger er i løbet af de seneste 10 år blevet moderniseret og dermed steget voldsomt i pris. TV2 kunne også fortælle, at SF og Socialdemokraterne nu vil stoppe muligheden for at lave en billig istandsættelse af en lejebolig for derefter typisk at kunne hæve huslejen til det dobbelte. SF vil fremsætte et lovforslag, der fjerner muligheden for at pumpe priserne op på denne måde og Socialdemokraterne vil også have fjernet denne mulighed fra lejeloven. Fra den ansvarlige minister Eva Kjer Hansen lød meldingen til TV2 dog noget anderledes. Vejen til rimelige huslejer går ikke gennem toiletter på bagtrappen og oldgamle køkkeninstallationer, sagde Venstres socialminister, Eva Kjer Hansen. Sommerslutbemærkningen herfra skal derfor være, at det er dejligt, at TV2 midt i sommervarmen kaster lys på problemet med de færre og færre billige boliger, men det er fantastisk, at vort lands ledende minister på dette område kan slippe af sted med en så arrogant og totalt demagogisk kommentar. Ministeren aner simpelt hen ikke, hvad der sker. vand Ejendommen i Dragør, hvor 50 beboere fik lukket for varme, vand og strøm og ikke blev tilbudt genhusning. udlejer skal renovere, så skal lejerne tilbydes en genhusning. En sådan lovændring ville ikke komme lejerne i Dragørhjørnet til gode, men beboerne i Dragørhjørnet havde den holdning, at ingen andre skulle udsættes for det, de havde oplevet. Efter et foretræde og et åbent samråd i Boligudvalget blev det imidlertid klart, at socialminister Eva Kjer Hansen var imod en lovændring hun mente, at det ville sætte forbedringsarbejder i de private udlejningsejendomme i stå og at det i øvrigt var kommunernes opgave at genhuse lejerne. Dansk Folkepartis Anita Knakkergaard var helt enig med socialministeren ligesom de Konservative og hermed faldt en lovændring. Vi måtte i LLOH konstatere, at et flertal i Folketinget helt åbent og uden skrupler dermed signalerede til de lejere, som bor i misligholdte ejendomme, at deres hjem på ingen måde er ukrænkelige. BEBOERNE SPREDT Lejerne fra Dragørhjørnet er nu spredt over hele København. De bor på vandrerhjem, lejede værelser og nogle af de ældre mennesker i ejendommen har Dragør kommune efter hårdt pres fra LLOH indkvarteret på plejehjem. Brug for et retskrav Formanden for Lejernes LO i Hovedstaden, Helene Toxværd, er bestyret over den behandling, de 50 beboere i Dragør blev udsat for. Hun har ikke før oplevet en sådan kynisme, som den advokat Lars Langkjær udviste på udlejerens vegne. Der er brug for, at lejerne har et retskrav til en midlertidig erstatningsbolig med en passende kvalitet. De skal ikke stå med hatten i hånden og grædende børn ved siden for at få et sted at bo. Hvor er vi henne? Der er åbenbart et hul i lovgivningen. Men folketingspolitikerne kunne have løst det, hvis de ville. Flertallet inklusive Dansk Folkeparti sagde desværre nej. Borgmester Allan Holst i Dragør Kommune må svare på hvorfor kommunen ikke tilbød beboerne hjælp efter serviceloven, når kommunen vel skal beskytte dens borgere i en sådan situation? Kommunen har jo instrumenterne til at styre boliganvisningen. Den har ret til i nogle tilfælde at anvise beboerne til 25 pct. af lejlighederne, i andre 33 pct. og atter andre 100 pct. LLO ville også gerne vide, hvorfor ejendommen ikke har været tvangsistandsat? VI LEJERE 3

4 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER Panikken fortsætter Private udlejere vil ikke påtage sig ansvaret. Huslejenævnene vil heller ikke. Og kommunerne ved meget lidt om, hvordan de skal forholde sig. SKIMMELSVAMP-PANIKKEN fortsætter over hele landet. Fra Hjørring til Nyborg, fra Vejle til Roskilde har Lejernes LO sager fra plagede lejere, der ikke aner deres levende råd og møder en mur uanset hvor de henvender sig. Private udlejere vil ikke påtage sig ansvaret. Almene boligselskaber er lidt, men ikke meget bedre. Huslejenævnene vil ikke påtage sig et ansvar. Og kommunerne ved meget lidt om, hvordan de skal forholde sig, selvom de ifølge loven har tilsynspligt. Og skulle lejerne møde en lille smule forståelse i kommunerne, så er tidsfaktoren det helt store problem. Langmodigheden er enorm, sags- behandlingstiden derefter og næste udvalgsmøde på rådhuset en dato i næste kvartal. Tilbage står måbende lejere med syge børn, med frygt og med frustration. Og med de symptomer, som de deler med tusindvis af danskere i boliger, der er ramt af skimmelsvamp: svimmelhed, utilpashed, opkastninger og træthed. ROSKILDE Til disse lejere hører Jørn Olsen og Noelle Goings. I november sidste år opdagede de store mængder skimmelsvamp i deres lejede hus i Havdrup ved Roskilde. Parret henvendte sig til Lejernes LO og fik derudover selv Teknologisk Institut til at tage prøver. Prøverne viste, at huset er uegnet til beboelse. Teknologisk Instituts rapport er fra 9. februar. Herefter skete der intet fra kommunens side i fire måneder trods intens brevskrivning og rykkere fra Lejernes LO. For at føje spot til skade kom kommunen i mellemtiden til at smide sagens akter væk. I juni kom parret så på kommunens akut-venteliste, fordi den har pligt til at skaffe parret en anden bolig. Når det sker, må Jørn og Noelle efterlade gulvtæpper, madrasser og sofaer, fordi møblerne er umulige at rense for svamp. Erstatningen er ikke afklaret. Helt barokt i sagen fra Roskilde er, at kommunens tekniske forvaltning efter et besøg d. 12. juni kom til samme resultat som Teknologisk Institut, nemlig at huset ikke var egnet til beboelse. Forvaltningen anbefalede en evakuering. Men der gik mere end tre uger mellem besøget og til denne vigtige anbefaling blev meddelt Jørn og Noelle. 1. august boede de der endnu. De venter på brev fra kommunen om deres nye bolig. Samtidig er Boligkommissionen inddraget. I Lejernes LO afventer man med spænding dens beslutning. NYBORG Pernille Juel i Nyborg valgte at fraflytte sin lejlighed i Nyborg efter at hendes barn havde været indlagt med en svær lungeinfektion. Hun gik til Lejernes LO og fik hjælp i slutningen af Lejligheden tilhører en af Nyborgs store udlejere, Jesper Trampedach, der ejer 60 lejemål i Nyborg. Han kom og kiggede på den skimmelbefængte lejlighed i Ole Suhrsgade 2, men fortalte ifølge Pernille, at der ville gå et halvt år, før håndværkerne kunne lave det. Men jeg opdagede, at svampen havde bredt sig til resten af lejligheden, fortæller hun til Fyns Stiftstidende. Jeg var træt og havde hovedpine, og børnene hostede og fik øjenbetændelse. Den yngst peb, når han trak vejret. Jesper Trampedach fortalte mig, at jeg skulle lufte noget mere ud i lejligheden, men det gjorde jeg allerede - mindst tre gange om dagen, for jeg kan slet ikke klare den tunge luft. Oveni ubehaget med syge børn fik Pernille Juel en fraflytningsregning fra udlejeren på kr. til dækning af istandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Denne regning strides parterne nu om med bistand af advokat. Værre er, at udlejeren blot ville male ovenpå skimmelsvampen. Han giver Pernille ansvaret for nogle voldsomme fugtskjolde på væggene. Lejernes LO indbragte sagen for Huslejenævnet i Nyborg, og bad nævnet tage stilling til istandsættelsen. Først efter fire måneder svarede Huslejenævnet, at man ikke har kompetence til at afgøre sagen og henviste den til domstolene. Formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, der har bistået Pernille, siger: Nævnet har netop beføjelserne til at gå ud og besigtige lejligheden. Ved fralægge sig ansvaret, tvinger Huslejenævnet i stedet lejeren ud i en retssag, som kan stå på i årevis. Vi andre forsøger at forebygge og hjælpe, men møder e6t system, der ikke fungerer. Det er dybt godnat. SVENDBORG Flere måneder gik, før Svendborg Kommune reagerede på et ungt pars problemer med skimmelsvamp i lejligheden på Eggertsvej 5. Først afviste udlejeren en henvendelse fra lejerne, Tanja Mie Christensen og Asger Jensen. De kunne berette om sorte pletter i badeværelse og soveværelse. Derfor henvendte parret sig til Lejernes LO. Herfra skrev Horsens afdeling til kommunen den 26. februar, men først i starten af maj kom der svar fra kommunen. Byggelovgivningen pålægger ellers kommunerne tilsynspligt. Det vil sige, at kommunerne skal gribe ind og tvinge udlejerne til at gøre noget ved sundhedsskadelige problemer med skimmelsvamp, der skyldes byggetekniske forhold. Afdelingschef ved Miljø og Teknik i Svendborg Kommune, Erik Appel, beklagede i Fyns Stiftstidende, at der ikke var sket noget i sagen. Jeg kan godt se, at det ikke er en sag, vi får roser for, indrømmede han. VEJLE Vejle er det ikke spor bedre. Her oplevede Connie og Rainer Petersen på egen krop kommunens rådvildhed og langsommelighed. Med hjælp fra Lejernes LO i Horsens indbragte parret en sag for Huslejenævnet Vejle om fugtproblemer i deres stuelejlighed, Langelinie 58 i Vejle. Nævnet pålagde udlejeren at sørge for ventilation i krybekælderen under lejligheden, at 4 V I LEJERE

5 I Hjørring lider beboerne i den almene boligafdeling Klosterparken under omfattende problemer med skimmelsvamp. isolere alle gulve, der ligger over krybekælderen og at male-istandsætte de beskadigede steder! James Arbøl: Der er den igen den der med bare at male over! Vi har en rapport fra Teknologisk Institut, der slår fast, at lejligheden er sundhedsfarlig at bo i. Alligevel når kommunen ikke at komme, før parret er flyttet. Kommunen sover simpelthen. Men i det mindste vandt Connie og Rainer deres sag ved Huslejenævnet om huslejens størrelse. De er nu flyttet fra lejligheden. I Vejle Kommune beklager bygningschef Peter Graver, hvis nogle sager har trukket i langdrag og lover, at der bliver strammet op. Han undskylder sig med, at kommunen blot følger vejledningen fra sundhedsstyrelsen, når den i stedet for at sende embedslægen ud i de fleste tilfælde blot sender en tekniker fra kommunen. LLO: Flyt! James Arbøl: Da systemet åbenbart ikke fungerer, har vi ikke anden mulighed end at opfordre folk til at flytte fra en usund bolig for i det mindste at redde deres helbred. Hos private udlejere er den helt gal med ansvaret. Ofte giver de lejerne skylden med den begrundelse, at de ikke lufter ud. Og der er utroligt nok stadig lejere, der får rådet: bare mal over! En anden ting er, hvad søren vi lejere skal gøre, når flertallet på Christiansborg bare lukker øjnene. ODENSE I Odense lukkede en butik i Kongensgade på grund af massiv skimmelsvamp. Ifølge butiksindehaver Martin Nielsen, Bolig og Livsstil, har skimmelsvampen ødelagt varer på hans lager for kr. Derudover førte det til, at både han og en ansat måtte sygemeldes og blev erklæret for uarbejdsdygtige. Jeg har fået vejrtrækningsproblemer, kronisk bihulebetændelse og allergisk udslæt over hele kroppen, fortalte Martin Nielsen til Fyns Stiftstidende. Arbejdstilsynet blev i april indblandet i sagen og afgjorde, at lageret ikke kan bruges, før skimmelsvampen er væk. Martin Nielsen vil nu sagsøge udlejeren, Karsten Bill Rasmussen, for det tabte varelager og for tabt indtjening, hvis han ikke betaler frivilligt. Parterne er stærkt uenige om, hvor længe udlejeren har kendt til problemet. Martin Nielsen siger to år, udlejeren selv siger få måneder. HJØRRING I Hjørring slås beboerne i den almene boligafdeling, Klosterparken under Boligselskabet af 1964, med et omfattende skimmelsvamp-problem. Her har boligselskabet i det mindste erkendt, at der er et omfattende problem. Men beboerne oplever ikke, at de løsninger, der sættes i værk, er de rigtige. De synes ikke, de bliver ordentlig inddraget og nogle mener endog, at de direkte bliver spillet ud mod hinanden. Under alle omstændigheder trænger beboerdemokratiet i Klosterparken til at blive drøftet, mener de. Lejernes LOs næstformand, Jørgen D. Jensen, jurist Tine Storvang og Michael Andersen fra Lejernes LO i Aalborg har besøgt bebyggelsen og holdt møde med beboerne. Lejernes LOs næstformand ser situationen i Hjørring som et eksempel på, at Landsbyggefondens midler kunne anvendes, hvis ikke det borgerlige flertal i Folketinget havde lagt beslag på midlerne og stjålet dem til andet formål. Klosterparken er et tæt-lavt rækkehusbyggeri fra 1980 erne og konstruktionsmæssigt disponeret for skimmelsvamp-problemer. Især badeværelserne er et generelt problem. Lejernes LO er i fortsat dialog med beboerne i Klosterparken. 3 VI LEJERE 5

6 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER Regeringens nej til lejerne Også Dansk Folkeparti og de Radikale sagde nej. Efter 1 ½ års diskussion, høring og hundredvis af sager med syge, er landets lejere lige vidt. DE HAVDE ALLE MULIGHEDER, men de ville ikke hjælpe lejerne. Alle de borgerlige partier i Folketinget og dermed regeringen sagde nej og stemte imod, da Folketinget lige før sommerferien (29/5) behandlede socialdemokraternes forslag om at forbedre lejernes retsstilling, hvis de bor i usunde boliger, f. eks. som følge af skimmelsvamp. Forslaget gik ud på, at få folk hurtigt ud af deres boliger, hvis de bor i noget, der er sundhedsskadeligt og helbredstruende. En 8-dages frist til en uvildig undersøgelse. Hvis udlejeren ikke vil udbedre skaden, så kan kommunen pålægges at gøre det og derefter skaffe lejerne en erstatningsbolig altså ifølge forslaget. INTET INITIATIV FRA DE RADIKALE Partier imod var Venstre, konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale. Kun Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte for. Men det var ikke nok. Flertallet havde talt. Lovforslaget er bortfaldet. Efter 1 ½ års diskussion, høring og hundredvis af sager med syge lejere er landets lejere lige vidt. Ikke et eneste håb om bedre forhold. Ikke så meget som en flig af imødekommenhed blev det til. Kun varm luft. Mest overraskende for mange var nok, at de Radikale ikke selv i debatten havde et eneste bud på en forbedret lovgivning - ikke et eneste initiativ. NY VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Det eneste konkrete, der kom ud af det hele var, at socialminister Eva Kjer Hansen kunne meddele, at hun i løbet af sommeren vil udsende en ny vejledning til kommunerne om, hvordan de skal forholde sig overfor lejere, der rammes af skimmelsvamp og henvender sig til kommunerne. Det vil ske i samarbejde med vicestatsminister Bent Bendtsens økonomi- og erhvervsministerium. Men ellers mente ministeren, at de nuværende regler er gode nok. Kun mangler der vejledning. DANSK FOLKEPARTI: FLERE UNDERSØGELSER Dansk Folkeparti kunne heller ikke støtte forslaget fra socialdemokraterne. Partiet advarede mod hovsa-løsninger og henviste lejerne til kommunerne og embedslægen og ønskede i øvrigt flere undersøgelser. De konservative havde slet ikke ordet i debatten. Venstre mente, der mangler forskning på området og Det Radikale Venstre gjorde spørgsmålet om skimmelsvamp til et juridisk problem om ansvar og ikke et spørgsmål og sundhed. Således endte det. Socialdemokraternes ordfører Lissa Mathiasen appellerede forgæves til flertallet om at give lejerne i klemme et værktøj, der kan forvandle mareridtet til lidt håb. VENSTRE: KOMMUNERNE SOVER Dog: én ting var alle enige om. Det var, at det kommunale tilsyn skal fungere. Ja, Venstre kunne endog slå sig op til at sige, at kommunerne sover og ministeren hævdede endog, at der er masser af værktøjer allerede. Lissa Mathiasen: Dumhed eller kynisme? NU ER DIT OG socialdemokraternes forslag bortfaldet, Lissa Mathiasen? Ja, men det har ikke levet forgæves! Vi er desværre ikke nået videre i forhold til at hjælpe lejerne. Det er stadig udlejerne, der ikke vil tage ansvaret på sig. De lejere, der er ramt, leder efter lige præcis det halmstrå, der kan hjælpe dem. Og det har de ikke fået. De kan stadig ikke få hjælp af landets lovgivere til hurtigt at komme af med deres skimmelsvampe i boligen. Men vi fortsætter herinde på Christiansborg os der vil det anderledes. Men uanset forslaget er bortfaldet, så er der kommet fokus på de alvorlige problemer, og det er godt. Lissa Mathiasen: Ministeren og de politikere, der ikke vil hjælpe lejerne, skulle piskes til at komme ud og besøge 20 lejere med skimmelsvamp. TRÆGE UDLEJERE TRÆGE KOMMUNER Uanset hvor mange vejledninger, ministeren sender ud, så hjælper det jo ikke noget på en træg udlejer. Derudover er det stadig kommunerne, som ikke er deres ansvar bevidst. Erhvervs- og Byggestyrelsens undersøgelse vil ikke ændre noget på det alt for lange tidsforbrug i kommunerne. Det skal der gribes ind imod. Problemet er jo, at der går måneder, før der kan ske noget. Det er ikke et spørgsmål om jura, men om sundhed. ENESTE HÅB Som landet ligger er det eneste håb en anden regering. Det nuværende flertal vil ikke hjælpe lejerne. Om det er udtryk for dumhed eller kynisme, ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvad der er værst og er også lidt ked af at bruge ordene. Men ministeren og de politikere, der ikke vil hjælpe lejerne, skulle piskes til at komme ud og besøge 20 lejere, som har mødt alle de problemer, skimmelsvamp medfører. Socialminister Eva Kjer Hansen ligger sig med sine udtalelser i halen af udlejerne i Ejendomsforeningen Danmark. Jeg kan kun sige, at hun pådrager sig et kæmpeansvar i forhold til de lejere, der er ramt på deres helbred. Det er uanstændigt og ikke mindre uanstændigt af at være halehæng til udlejerne. Reelt siger hun jo: Bare fortsæt!. 6 V I LEJERE

7 JURIDISK KOMMENTAR ////// AF LARS HELMS, ADVOKAT Højesteretsdom om tilbudspligt Det er nu klart fastslået af Højesteret, at lejerne skal have alle lovens fastsatte 10 uger til at tage stilling til et købstilbud, der jo kun kan accepteres af en andelsboligforening. Denne ejendom i Københavns Nordvestkvarter blev solgt til andelsbolig i EFTER LEJELOVENS 100 skal udlejere ved salg af boligejendomme af en vis størrelse tilbyde lejerne at overtage denne på andelsbasis på samme vilkår som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Tilbudspligten opfyldes ved, at ejeren overfor samtlige lejere af beboelseslejligheder fremsætter tilbud om, at en af beboerne dannet andelsboligforening kan købe ejendommen på samme vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Acceptfristen skal være mindst 10 uger, og et flertal af lejerne skal være medlem af foreningen på accepttidspunktet. Sammen med tilbuddet skal lejerne have en lang række oplysninger om ejendommen og dennes lejeforhold, så de herefter med bistand fra en advokat, der er særligt kyndig på dette område, kan tage stilling til, om de i fællesskab skal købe ejendommen. En del af de nævnte 10 uger skal benyttes af advokaten til nærmere undersøgelse af tilbudsmaterialet og ejendommens juridiske forhold i øvrigt. Der skal også foretages en gennemgang af ejendommens fysiske tilstand af en arkitekt eller en ingeniør og skaffes forsikringstilbud og lånetilbud. BINDENDE AFKALD Reglerne om tilbudspligt blev indført i 1975 og udvidet i 1980, og det har siden været uafklaret, om lejerne i tilbudsperioden kunne give bindende afkald på retten til at acceptere tilbuddet. Dette spørgsmål har Højesteret nu taget stilling til i sin dom af (UfR og T:BB ) i en sag fra Århus. Købers advokat udsendte kort tid efter tilbuddet en erklæring til lejerne, hvorefter de kunne give afkald på at overtage ejendommen på andelsbasis. Et flertal af lejerne tilbagesendte erklæringen med deres underskrift. Der blev imidlertid senere stiftet en andelsboligforening, hvorefter flere af de pågældende tilbagekaldte deres afkaldserklæringer og nu meldte sig ind. Foreningen accepterede købstilbudet inden fristens udløb. HØJESTERET: INTET AFKALD FORUD FOR FRISTENS UDLØB Udlejeren fastholdt, at et flertal af lejerne på forhånd havde givet afkald på at acceptere tilbudet. Andelsboligforeningen hævdede, at lejerne ikke kunne give afkald herpå, før fristen på 10 uger var udløbet. Vestre Landsret gav udlejeren medhold, men Højesteret kom til det modsatte resultat, bl.a. med følgende begrundelse: Et tilbud til lejerne efter lejelovens 100 ff om overtagelse af ejendommen på andelsbasis giver ikke i sig selv de enkelte lejere et fyldestgørende grundlag for at tage stilling til, om vedkommende har mulighed for og interesse i at blive medlem af den andelsboligforening, som i givet fald skal erhverve ejendommen. Loven foreskriver i 103, stk. 1, 3. pkt., en acceptfrist på mindst 10 uger for at sikre lejerne den fornødne tid til med sagkyndig bistand og i fællesskab at få tilvejebragt et fyldestgørende grundlag for de overvejelser og forhandlinger, der er nødvendige for en stillingtagen til tilbuddet. På denne baggrund må lejelovens 105, hvorefter reglerne i ikke ved aftale kan fraviges til skade for lejerne, forstås således, at den enkelte lejer ikke forud for acceptfristens udløb gyldigt kan give afkald på at indmelde sig i den andelsboligforening, som i givet fald skal erhverve ejendommen. Det er nu klart fastslået, at lejerne skal have alle de i loven fastsatte 10 uger til at tage stilling til købstilbudet, der jo kun kan accepteres af en andelsboligforening. Den enkelte lejer kan ikke alene bedømme vilkårene herfor, det kan kun ske sammen med de andre og efter sagkyndig bistand. VI LEJERE 7

8 LANDET RUNDT ////// KØBENHAVN: Jyske Bank: Nej til lejernes penge Jyske Bank er særdeles kritisk, når det drejer sig om at modtage penge fra lejere via en beboerrepræsentation. Det viser et eksempel fra Hovedstaden, hvor en beboerrepræsentation fik afslag på at oprette en konto i en lokal afdeling. Beboerrepræsentationen gik til Lejernes LO i Hovedstaden, som rejste sagen overfor Jyske Banks koncerndirektion i Silkeborg. I svaret undskylder direktør Anders Dam sig med, at en beboerrepræsentation må betegnes som en forening og ikke som en privat kunde. Banken er derfor ikke forpligtet til at oprette konti til de beboerrepræsentationer, der henvender sig for at blive kunder. Han afviser, at beslutning herom træffes centralt. Det sker ude i de enkelte afdelinger. Anders Dam forsikrer, at banken ikke har nogen generel modvilje mod beboerrepræsentationer som kunder. Omvendt vil han altså heller ikke gribe ind. Svaret stiller ikke ledelsen af Lejernes LO i Hovedstaden tilfreds. Jyske Banks kalder jo på en boykot, siger sekretariatschef Claus Højte. KjH HELE LANDET: Vagabondernes bedste ven og udlejer! Jens Svendsen, også kaldet Låsby-Svendsen, er kendt og især berygtet for mangt og meget. Da han var allermest kritiseret for at udleje dårlige boliger til udsatte indkomstgrupper, meddelte han pludselig, at han ville sælge dem alle. Efter nogen tid måtte Svendsen indrømme, at det nok ikke var rigtigt. Nu er han sprunget ud som vagabondernes allerbedste ven. Og udlejer! I er nogle dejlige mennesker, skriver han i en annonce i Vagabond Avisen, hvor han tilbyder landevejens farende svende en fast bolig. Mod betaling naturligvis. Svendsen har huse at tilbyde både i Tønder, på Fyn og Lolland, ved Rold og ikke færre end 10 huse i Thy. Husene kan lejes uden indskud og man kan også købe husene uden indblanding fra RKI, skriver handelsmanden. Med RKI hentyder han til registret for dårlige betalere. Når det drejer sig om penge, er handelsmanden fra Låsby kendt med alle kneb. Jeg er kun glade for, at så mange af jer har lejet eller købt af mig, bedyrer han overfor vagabonderne. I kommunerne ved man, at bag Låsby-Svendsens smiger ligger der pengebegær. Det er nemlig højest sandsynligt, at det ender med at blive kommunerne, der kommer til at betale huslejen! KjH HELE LANDET: Arven fordobles - for nogle På under 10 år er den formue, afdøde boligejere gennemsnitligt sender videre til deres arvinger, næsten fordoblet. Fra 1,1 millioner kroner i 1997 var beløbet i 2006 steget til godt to millioner kroner, viser en ny undersøgelse af danskernes arveforhold, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget for Ugebrevet A4. Den kolossale vækst tilskrives boligprisernes himmelflugt. Derved cementeres ulighederne i samfundet og overføres på næste generation. KØBENHAVN: KjH Lejer-problemer i Folkets Radio Hver onsdag de sidste to år har formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen, været gæst i en af de københavnske lokal-radiostationer, Folkets Radio. Stationen sender fra et tidligere lager på Nørrebro og når Klaus Hansen er gæst, kan lytterne ringe ind og spørge ham til råds om lejer-problemer. Den 4. juni kl. 13 var LLO-formanden igen på plads og brugte sin time til at fortælle om skimmelsvampe-problemer, ind - og udflytning samt give gode råd når man som lejer betaler penge over - såvel som under bordet. De enorme prisstigninger på ejerboliger og LLOs krav om lejenedsættelse for lejerne blev også omtalt. Et af Klaus Hansen gode råd denne onsdag var: slip ikke pengene ved indskud, før du har en underskrevet kontrakt i hånden! Et andet lød: betal aldrig under bordet! Et tredje: Husk, at lejeloven altid gælder uanset hvad der står i din kontrakt. Og så kunne lytterne denne onsdag høre Klaus Hansen undre sig højlydt over, hvad der er så partipolitisk ved, om man bor sundt eller usundt i en skimmelsvamp-hærget ejendom. Radiostationen sender på frekvens 106,33 MHZ. KjH 8 V I LEJERE

9 TREKANTSOMRÅDET: Kritiseret udlejer giver op En emsig udlejer af 18 ejendomme i Jylland har pludselig kastet håndklædet i ringen og solgt hele sin forretning. Det drejer sig om Kennth Lund, der sammen med sin kone ejede og drev boligudlejningsselskabet TrekaBo i det jyske trekantsområde. Kenneth Lund blev landskendt, da han med mørke solbriller på TV2 forsøgte at forklare mærkelige og særdeles høje fraflytningsregninger til sine lejere. Også manglende vedligeholdelse måtte han svare på. Vi lejere afslørede, hvordan han satte sine udlejere i 3.grads-forhør med en række særdeles private spørgsmål (Vi lejere nr ). Det var spørgsmål, som formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, direkte betegnede som umoralske, utilstedelige og langt over grænsen. Arbøl mente også, at spørgsmålene var ulovlige, fordi de stred imod registerloven. Da kritikken kom frem, lovede Kenneth Lund at ændre praksis og fjerne skemaet fra firmaets hjemmeside. Et løfte han straks brød. Men nu giver Kennth Lund altså op. Ifølge Radio VLR Vejle har han solgt TrekaBo til det århusianske investeringsselskab, Realgruppen. Det var simpelthen for bøvlet til sidst. Glæden var ikke nok til stede, siger Kenneth Lund til radiostationen. Vi har solgt det hele. Og vi har været svineheldige med timingen, for vi skrev under netop som hele markedet gik i stå, tilføjer han. Kenneth Lund øgede ifølge radioen sin udlejningsforretning fra to til 18 ejendomme på to år. Alligevel afviser han at have tjent ret meget på udlejningsvirksomheden. Den gav f.eks. sidste år et driftsunderskud på knap to millioner kroner, hævder han. Men vi har tjent mange millioner på salget, indrømmer Kenneth Lund. Han vil ikke oplyse nærmere om sin gevinst. KjH Regeringen bør sørge for, at der bliver bygget almene boliger, der er til at betale. HELE LANDET: Ind under gulvtæppet Økonomi - og Erhvervsminister Bent Bendtsens byggepolitiske handlingsplan fra maj fejer nogle væsentlige byggepolitiske problemer ind under gulvtæppet, mener Lejernes LO. LLO efterlyser, at regeringen tager politisk stilling til nybyggeriets sammensætning. Dette overses helt i den byggepolitiske handlingsplan bedre og billigere byggeri, skriver Lejernes LO i en pressemeddelelse. Medens ejerboligbyggeriet vokser kraftigt, er byggeriet af almene lejeboliger til almindelige famileindkomster og lavindkomsterne svundet katastrofalt. Det sker parallelt med, at det bliver sværere og sværere for almindelige indkomster (politimanden, HELE LANDET: sygeplejersken, butiksmedhjælperen) at købe eksisterende boliger i storbyerne, fordi prisen her er eksploderet. Samtidig undlader regeringen at redegøre for, hvorfor den har stoppet sit eget billigbolig -projekt, nemlig den særlige støtteordning til nyt privat udlejningsbyggeri. Det er forståeligt, at det blev en kikser, fordi regeringen havde lagt op til et alt for højt lejeniveau, men det er beklageligt, at regeringen ikke i stedet sørger for, at der bliver bygget almene boliger, der er til at betale, og det er helt uanstændigt, at regeringen i en byggepolitisk handlingsplan fejer dette problem ind under gulvtæppet, skriver Lejernes LO. Store muligheder for at spare på energien Skift ventilatorerne ud i ejendommen og tjen investeringen hjem på to år, hvorefter man sparer ca. fire hundrede tusinde kroner i el om året. Og fjern fugten samtidig. Det var den erfaring, de gjorde i det almene boligbyggeri Blågården på Nørrebro i København, efter at have udskiftet 32 ventilatorer i afdelingens ejendomme. Et andet eksempel viser, hvordan en renovering af facaden i en privat boligforening i Odense havde fjernet træk og fugt og desuden sparet femten procent på varmeregningen. Netop det at lave energiforbedringer, når der skal renoveres, er vigtigt. En god måde, hvor man både forbedrer beboernes komfort og samtidig sparer på energien og pengene. I de fleste etageejendomme med et centralt varmeanlæg kan man spare energi ved at få indstillet anlægget bedst muligt. I de ca lejligheder, der er bygget før 1970, er der sket efterisolering, udskiftning af radiatorer med termostater og sat energiruder i. Men ofte er anlægget ikke blevet tilpasset den nye virkelighed og bruger for meget strøm til at pumpe for meget vand rundt i ejendomme, og tit er vandet alt for varmt. KAB mener, at man alene i den almennyttige sektor kan spare mindst tredive procent på el-forbruget til varmeanlæggets pumper, mens man kan spare fem procent af varmeforbruget. Læs mere på Det Økologiske Råds hjemmeside Her kan man også hente Økologiske Råds katalog til 21 forslag til fremme af energibesparelser i boliger I denne måned udgiver Det Økologiske Råd en guide til forbedringer i etageejendomme. VI LEJERE 9

10 Når du flytter ind! Er du ny på boligmarkedet, så læs disse råd. De kan være mange penge værd Fra den dato lejligheden er til din rådighed, har du 14 dage til at skrive og sende en indflytningsrapport til din udlejer. En indflytningsrapport er vigtig, fordi det er din dokumentation for eventuelle mangler i lejligheden, som du ikke bør betale for, når du engang flytter. Vær omhyggelig, når du laver indflytningsrapporten. Det du ikke skriver med i rapporten risikerer du at skulle betale for, når du flytter. Hvis du har mulighed for det, så tag meget gerne fotos. Det er dig, der har pligt til at dokumentere, at du har sendt indflytningsrapport til din udlejer, så send den både anbefalet og som almindeligt brev. Husk at gemme kvitteringen for det anbefalede brev. Gem altid en kopi af indflytningsrapporten til dig selv den er lige så vigtig som din lejekontrakt. Der er ikke nogen krav til, hvordan en indflytningsrapport skal se ud. Du kan i princippet skrive den i hånden på et almindeligt stykke papir. Mangler i lejligheden kan f. eks. være: Malerpletter eller andre mærker på gulvet Lakken slidt af på gulvene Manglende døre Stikkontakter der ikke virker eller er overmalede Huller i fliser Atypiske farver Savsmuldstapet, der overlapper (skal støde sammen) Vægmaling på træværk Kalk i håndvask og wc-kumme m.m. Få hjælp af vores konsulenter Hvis du er usikker på selv at lave din indflytningsrapport, så kan du få en af vores konsulenter til at hjælpe dig. Indflytningssynet skal ske senest 1 uge efter, du er flyttet ind. Du kan læse mere om vores indflytningssyn på TJEKLISTE: N: Nyistandsat i forbindelse med indflytning, G: God stand, D: Dårlig stand, S: Slidt men brugbart, F: Forefindes ikke. Vægge m/ tapet Vægge m/ maling Gulv/tæppe Træværk Vinduer m.m Radiatorer/rør Elafbrydere/stik Døre Loft WC-kumme Cisterne Håndvask Badekar Bruseniche Vandhaner Fliser Køk. bord Køk. vask Køk. skabe Værelse Værelse Værelse Værelse Værelse Entré Køkken Bad Toilet Komfur Emhætte Køleskab Opvaskemaskine Vaskemaskine Tørretumbler mv. Porttelefon mv. Antennestik Låse/nøgler Bemærkninger: Årgang Fabrikat og model Tilstand 10 V I LEJERE

11 Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr. hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem af Lejernes LO i Hovedstaden og kr., hvis du ikke er medlem. Får du udført både et vejledende flyttesyn og et flyttesyn med udlejer er den samlede pris kr., hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. For lejligheder på over 120 m2 tillægges 500 kr. pr. påbegyndt 50 m2. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Lejernes LO i Hovedstaden og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på VI LEJERE 11

12 POLITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO De billige lejligheder forsvinder FØR EFTER Disse billeder viser toiletterne i en lejlighed før og en lejlighed efter en gennemgribende modernisering i en ejendom, hvor udlejer moderniserer ved hver genudlejning... ANTALLET AF BILLIGE LEJLIGHEDER i den privatejede udlejningssektor er kraftigt faldende. Samtidigt består tilgangen alene af meget dyre lejligheder. Udviklingen betyder, at den private udlejningssektor i løbet af de næste årtier ikke længere vil indeholde et nævneværdigt boligtilbud til lavindkomsterne. Herefter er den almene udlejningssektor det eneste botilbud til denne befolkningsgruppe. Begrebet billige boliger er sat i citationstegn, fordi en bolig til 484 kr. pr kvm om året ikke er specielt billig. Det skyldes, at langsigts boligomkostningerne for de øvrige boligformer, andelsboliger og ejerboliger er faldet voldsomt, grundet de meget store historisk vedvarende værdistigninger for disse boliger. TALLENE I dag (år 2006) består den private udlejningssektor af ca lejligheder. I figuren nedenfor er disse lejligheder opdelt efter lejefastsættelsessystem. Det ses, at der er i 2006 er lejligheder beliggende i småhuse (ejendomme med færre end 7 beboelseslejligheder), hvor lejen fastsættes efter boligreguleringsloven (Brl.) kap IV a, dvs. koordineret efter den omkostningsbestemte leje. Der er lejligheder, hvor lejen enten sættes frit (efter Brl. 15a eller lejelovens (LL) 53 stk. 4) eller hvor lejen sættes efter det lejedes værdi (LL 47). Endelig er der lejligheder i storhuse, hvor lejen sættes efter omkostningerne, dvs. efter Brl. 5 stk. 1 og 7 9. En noget gammel, men den eneste vi har, statistik fra 2002 fra socialministeriet viser, at lejen i småhusene i gennemsnit ligger på 516 kr. pr. kvm., lejen efter det lejedes værdi 792 kr. pr. kvm, og lejen storhuse med omk. leje ligger på 484 kr. pr. kvm. Siden (frem til 2007) er lejen, hvor den reguleres efter omkostningerne, steget 12 V I LEJERE

13 FØR EFTER...og køkkenerne Fig. 1. Prognose for udviklingen i lejefastsættelse i Danmark i privat udlejning Småhuse med omk. leje Det lejedes værdi og fri leje Storhus med omk. leje med ca. 12 % (jf. huslejeposten i forbrugerpriserne), medens det lejedes værdi er steget med 20 % (jf. de nyeste domme i boligret). FLERE BOLIGER MED FRI LEJEFASTSÆTTELSE I fig. 1 ses en LLO-prognose for udviklingen i lejefastsættelsen i Danmark i privat udlejning. Antallet af boliger med fri lejefastsættelse og lejefastsættelse efter det lejedes værdi vil vokse kraftigt, til i år 2026, antallet af småhuslejemål vil næsten stå stand by, medens antallet af boliger i storhuse med omkostningsbestemt leje vil falde kraftigt, idet flere og flere af disse boliger moderniseres ved genudlejning, og derfor overgår til en lejefastsættelse efter det lejedes værdi. Summa summarum, der bliver flere og flere meget dyre lejeboliger og færre og færre billige boliger. Dødsfald Formanden for Lejernes LO i Frederikshavn, Erik Schmidt, døde den 12. juli efter længere tids sygdom. Han blev 66 år. Erik Schmidt var formand for Lejernes LO i Frederikshavn de sidste 8 år og kørte afdelingen hjemme fra stuen i sit lille rækkehus på Fregatvej. Frimærker, kuverter, telefon, computer, strøm og skrivebord betalte han selv. Sådan er det bare, sagde han - uden at beklage sig - til Vi lejere for tre år siden. Han arbejdede i sin tid i 14 år ved forsvaret, drev så restaurant, blev senere pølsemand og repræsentant. Erik Schmidt blev aktiv i Lejernes LO, da fire mand mødte op i hans fugtige lejlighed, savede en firkant på 1 gange 1 meter ud af stuegulvet og fandt en halv meter vand nedenunder. I en periode var han både formand for kommunens huslejenævn og domsmand i lejesager. Erik Schmidt vil blive husket som omsorgsfuld og samvittighedsfuld overfor de små i samfundet. Han gav en hånd med, hvor han kunne. Selvom han var mærket af sygdom, lå lejerarbejdet Erik Schmidt stærkt på sinde til det sidste. Han efterlader sig seks børn. KjH VI LEJERE 13

14 POLITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Større forskel på rig og fattig Ulighederne i samfundet vokser voldsomt og overføres på næste generation. Boligejerne har i gennemsnit en nettoformue, der er over kr. større end lejernes. EN FAMILIES FORMUE består ikke kun af penge i banken. I familiernes nettoformue indgår værdien af aktier, obligationer, bolig, bil, båd mv., værdien af eventuelle pensionsopsparinger samt værdien af gælden. Nettoformuen er således værdien af aktiverne minus værdien af gælden. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AER) har analyseret udviklingen i formuerne fra 2001 til Analysen medregner ikke de meget store værdistigninger på fast ejendom i 2005 og Værdien af pensionsopsparinger og værdien af andelsbeviser er heller ikke medregnet, og dette medfører, at formueuligheden i dag er langt større end den, der lægges frem her. 1 MILL. KR. I FORSKEL Tabel 1 viser, at der er et stort skel mellem ejerne og lejerne. Ejerne har mellem 40 og kroner højere disponibel indkomst end lejerne. Og den gennemsnitlige nettoformue er for ejerne over kroner større pr. familie, end den er for lejerfamilierne. Lejerne i de almene boliger har gennemsnitligt set de laveste indkomster og de laveste formuer. Familierne i de almene boliger har en gennemsnitlig nettoformue på knap kroner, hvilket er ca. 18 gange mindre end ejernes nettoformue. For ejerne er friværdien, dvs. forskellen mellem boligværdi og gæld, den primære kilde til det høje formueniveau. Af ejernes kroner i nettoformue kommer ca kroner fra friværdien. Ved siden af friværdien har ejerne dog også formuer på knap kroner, som kommer fra bankindestående, aktier og obligationer. I tabel 1 ser man, at det er både friværdien i boligen og den øvrige formue, der er højere for ejerne end for lejerne. Lejernes formuevækst halter langt efter ejernes. De almene lejeres formue er vokset med blot kroner pr. voksen, mens den for ejerfamilierne er vokset med knap kroner pr. voksen. Analysen viser viser, at boligejernes formue pr. voksen person er steget langt mere end lejernes formue. DE RIGESTE BLIVER RIGERE Det er de 10 procent mest formuende af ejerne, der har haft klart den største formuevækst. Stigningen på ca kroner pr. voksen er over tre gange større end formuevæksten i gruppen af de næstrigeste ejere. Blandt de fattigste ti procent af ejerne ser man, at nettoformuen er faldet med ca kroner. Denne ændring kan skyldes reelle formuetab, men der kan også være uobserverede forhold i data, som på overfladen giver indtryk af et formuefald. Det forekommer eksempelvis, hvis en boligejer foretager en belåning af friværdien i boligen, hvorefter de frigjorte midler anvendes til køb af ny bil, ny båd, køb af bolig i udlandet eller indsættes på en pensionsopsparing. Disse oplysninger er der ikke data for. Væksten størst fra 2003 til 2004 AER s analyse af udviklingen i de disponible indkomster fra 2001 til 2004 viser, at ejerne har haft en samlet indkomststigning på ca kroner, mens de almene lejere har haft en indkomststigning på ca kroner. Forskellen i indkomststigningen svarer til ca. 500 kroner om måneden pr. person i familien. Den største årsvækst i indkomsterne ser man fra 2003 til Ejernes disponible indkomst stiger med ca kroner pr. familiemedlem, hvorimod den er ca kroner for de almene lejere. Den årlige vækst i indkomsterne har dermed været fire-fem gange større fra 2003 til 2004 end i de foregående år. Det skyldes blandt andet skattelettelserne i regeringens forårspakke, hvor ejerne i større grad end lejerne har høstet de fulde gevinster fra lettelserne i mellemskatten og beskæftigelsesfradraget samt fra suspenderingen af indbetalingerne på den særlige pensionsopsparing. 14 V I LEJERE

15 KURSER/KONFERENCER/MEDDELELSER ////// Dobbeltjubilæum i Skanderborg LEJERNES LO I SKANDERBORG markerede den 14. juni hele to jubilæer på samme dag. Dels fyldte afdelingen 40 år og dels kunne Bente Kristensen fejre 25 års jubilæum som afdelingens formand. Dobbeltjubilæet blev markeret med en reception, hvori bl.a. deltog Lejernes LOs landsformand, Klaus Hansen. Receptionen foregik i godt vejr og i det næsten nyopførte beboerhus på Poul la Coursvej. Sådan var det ikke helt den dag i 1967, da afdelingen blev stiftet. Det stiftende møde i Skanderborg Lejerforening fandt nemlig sted i cykelkælderen under blok nr. 1 i Skanderborgs dengang nye, store udlejningsbebyggelse, Eskebækparken. Lige som nu var der heller ikke dengang noget beboerhus i Eskebækparken. Men det var omkring dette byggeri, at aktiviteterne var koncentreret i de første år. Siden kom der medlemmer til fra både Hørning, Ry, Odder og Samsø. I dag dækker afdelingen den ny Skanderborg kommune, Odder kommune og Samsø kommune. Og afdelingen har i dag et medlemstal på over 500. Den er dermed en af provinsens største. SUCCES MED BOLIGREGULERING Eskebækparkens lejere er stadig en af afdelingens fundamenter. Men det er ikke længere der, de mange sager kommer fra. I slutningen af 1970 erne gjorde afdelingen en stor indsats for at boligreguleringsloven skulle være gældende i Skanderborg Kommune. Indsatsen lykkedes, og 1. januar 1980 blev det første huslejenævn oprettet. 12 år senere prøvede det borgerlige flertal i Skanderborg at afskaffe boligreguleringen. Det skete ved at man i et budgetoplæg for 1993 havde indarbejdet en besparelse på driften af huslejenævnet. En minimal besparelse i forhold konsekvensen af at afskaffe boligreguleringen i kommunen. Det var hårdt arbejde at overbevise politikerne om, at det var en dårlig forretning, siger Bente Kristensen. For udgiften til boligstøtte ville eksplodere, hvis boligreguleringen blev ophævet. Og lejernes retssikkerhed ville være alvorligt svækket. Men det lykkedes. BRUG FOR EN AKTIV LEJERBEVÆGELSE Da Birthe Andersen, der blev valgt som formand i sidste halvdel af 1970 erne efter at afdelingen var tæt på at lukke, ønskede at trække Bestyrelsen ved jubilæet. Forrest fra venstre ses Lisbeth Jessen, Bente Kristensen og Helle Bay. Bagerst: Niels Erik Kristensen, Knud Erik Helbo og Einar Mellmølle. Bestyrelsens yngste medlem, Jackie Houl Nielsen, var på studierejse til New Zealand. sig i 1982, lod den dengang kun 27-årige Bente Kristensen sig vælge. Det var andre arbejdsformer dengang end i dag. En del breve blev skrevet i hånden, men formanden havde selv en skrivemaskine! Og efter nogle år, købte foreningen en elektrisk skrivemaskine. Det var store fremskridt. Men der skulle stadig bruges karbonpapir og slettelak. I 1994 blev det til køb af en PC til formanden. De nye tider var begyndt. Bente Kristensen kan se tilbage på 25 spændende år som formand og på både op- og nedgangstider for lejerbevægelsen. Ved jubilæet glæder hun sig over, at den splittelse, der kom i midten af 1990 erne, er ved at blive afløst af forsoning og forhåbentlig samling på ny. Og hun konstaterer, at behovet for en aktiv lejerbevægelse er mindst lige så påkrævet som den var, da foreningen blev stiftet. Bente Kristensen hører til den lille håndfuld afdelingsformænd, der har rundet 25 år som formand i Lejernes LO. KjH Kurser og konferencer - efterår 2007 Advokatkonference (LH) fredag den 7. september 2007 Seminar om forbedring af retspraksis. Lørdag den 15. september 2007 Beboerrepræsentationskursus, København. Lørdag den 6. oktober 2007 Lejelov, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 20. oktober 2007 Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 27. oktober 2007 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet fra starten af december. Generalforsamling i LLO-Aalborg Lejernes L0-Aalborg afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. september 2007 kl i AOF s kursusbygning, Kayerødsgade sal (den nye kantine), 9000 Aalborg. På dagsordenen er behandling af regnskab, valg af kasserer + evt. et bestyrelsesmedlem. Lejernes LO s næstformand deltager ved mødet og orienterer om aktuel boligpolitik og nye tiltag. Bestyrelsen 60 år Formanden for lejernes LO i Holstebro, Ole Schunck, fyldte 60 år fredag d. 13. juli. I snart 30 år har Ole Schunck været fast holdepunkt i lejerarbejdet i Holstebro. I en væsentlig del af tiden har han været formand. Ole Schunck er uddannet skolelærer, men han har også prøvet kræfter med livet udenfor skolevæsenet. Arbejdet med lejernes forhold har derimod været en ubrudt interesse gennem alle årene og han har tilegnet sig en stor viden om de lokale lejeboligforhold i Holstebro og nærmeste købstæder. Det har mange medlemmer af afdelingen gennem årene nydt godt af, når de har haft brug for hjælp i en sag. VI LEJERE 15

16 NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN ////// Det er ikke kun ved ildebrand, at man kan have brug for en forsikring. (Foto udlånt af Københavns Brandvæsen). Indboforsikring til medlemmer af Lejernes LO DET ER VIGTIGT at have en indboforsikring også når man er lejer! Det er de færreste mennesker, der kan leve et liv uden skader og ulykker. Det er derfor en fordel at være forsikret når uheldet er ude. Hvis du er forsikret, vil dit forsikringsselskab ofte dække dine tab. Forsikringer kan groft opdeles i to kategorier: Forsikringer, der dækker skader på mennesker og ting og forsikringer, der dækker tab, som man påfører andre. Indboforsikringen dækker tabet af dine ejendele og sikrer dig midlertidig genhusning. Som lejer er det også vigtigt at være forsikret, idet man ikke er omfattet af udlejers egne forsikringer. Brænder den bygning man bor i, vil lejeaftalen bortfalde, og udlejer har som udgangspunkt ikke pligt til at tilbyde genhusning eller erstatte økonomiske tab. Ved en brand kan man risikere at miste alle sine ejendele. Heldigvis resulterer de færreste brande i dag i tab af menneskeliv, men vi har i LLO alt for ofte set lejere stå på gaden uden ejendele og uden tag over hovedet, fordi deres bolig er brændt eller totalskadet af røg eller ild. Men det er ikke kun ved ildebrand, at man kan have brug for en forsikring. Som lejer bør man som minimum have en indboforsikring med ansvarsforsikring. Man kan også komme i en situation, hvor man forvolder skade på sit lejemål. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis opvaskemaskinen løber over og forårsager vandskader. I sådanne tilfælde vil forsikringsselskabet typisk dække skaden, hvis man har tegnet en ansvarsforsikring. Lejernes LO i Hovedstaden har indhentet et tilbud til LLO-medlemmer på en indboforsikring. Forsikringen dækker stort set det samme som andre indboforsikringer, men har en lavere forsikringssum og dermed en billig pris. Forsikringen er skræddersyet til mennesker, som ikke har store formuer i form af dyre møbler og dyre smykker. Alle LLO-medlemmer kan tegne forsikringen, uanset hvor de bor. Læs mere om pris, dækning og betingelser på Du skal blot kontakte Rasmussen Assurance Agentur, Patrik Hansen, eller tlf HUSK at oplyse dit medlemsnummer hos LLO. Lejernes LO i Hovedstaden er ikke part. Hvis du indgår en aftale med Rasmussen Assurance Agentur, handler du direkte med selskabet. Vi har alene forhandlet en pris på plads til vores medlemmer. Hvis du er usikker på dækningen, kan du sammenligne med andre selskabers dækning på Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer. Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. Indbetaling af kontingent Vi modtager desværre fra tid til anden, henvendelser fra medlemmer som har fået rykkerbreve, til trods for at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage, det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig Betalings- Service, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Når du flytter. Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. 16 V I LEJERE

17 X-ORD ////// VIND TRE FLASKER VIN Vinder af X-ordet i nr 1/ 2007 blev: Navn: Gertrud Jensen Vendsysselsvej 1, 2.,lejl Vanløse Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 11. oktober 2007 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. VI LEJERE 17

18 GOD OG BILLIG MAD ////// AF PERNILLE MAC DALLAND Giv det almindelige en chance Blomkål fortjener mere plads på middagsbordet, end den typisk får. Brug den i salater og som snack eller mellemmåltid. Her spiller den hovedrolle i en af to salater til en billig grillet makrel. BLOMKÅL FÅR TIT en lidt overset rolle, det er sådan lidt gammeldags og lidt for almindeligt med blomkål, den ligger jo bare der og ser, ja, ikke rigtig speciel ud. Men siden min barndoms blomkålsgratin og 80 ernes maskerede blomkål med rejer og hvidløgsdressing, har jeg fået noget med rå blomkål. Jeg er vild med den svagt bitre og nøddeagtige smag, der især i de sommerfriske blomkål bliver ekstra sprød og saftig. Rå blomkål får mig helt sikkert til at gå om bord i kantinens salatbar til frokosten, og jeg køber glad blomkål for at gnaske løs af buketterne til aften i forskelligt selskab. IKKE FOR STORE MAKRELLER Her har jeg sat blomkålens lyse farve sammen med orange fra nye gulerødder, frisk sommergrønt som ærter eller bønner, lilla og hvidt fra citronmarinerede rødløg og gyldent fra ristede mandler, men man kan variere med de grøntsager, man nu er faldet for på indkøbsturen eller tilfældigvis har på lager. I dette tilfælde har jeg dog givet tomaterne deres egen lille sidesalat. De to forskellige salater serverede jeg en lun aften til et par grillede makreller. Tag dem ikke for store, så kan de blive lidt vamle, da makrellen er en fed fisk. Og så var tiden inde til at afprøve stikkelsbær til grillet makrel, da den lokale gårdbutik solgte røde stikkelsbær. Dem kogte jeg til en slags kompot med chili i for lige at give den lidt ekstra bid. Og så skal det lige tilføjes, at har man ikke udendørsareal til en grill, så kan man i stedet stege fiskene på en varm pande. Med de to salater er der egentlig mad nok, men man kan vælge at servere et par nye kartofler til. Eller en dessert bagefter. For at blive i den knap så tunge ende blendede jeg en vandmelonsuppe, som jeg serverede med en klat vaniljeis i. Velbekomme! VANDMELONSUPPE Til 2 personer ¼ moden vandmelon evt. 50 g røde bær som f.eks. hindbær, kirsebær eller jordbær, brombær går også an, så bliver suppen bare noget mørkere 1 dl sukkerlage 4 cl dessertvin lidt citronsaft vaniljeis bær og evt. mynteblade eller citronmelisse til pynt Skær melonen i stykker, fjern kernerne, og kom kødet i en skål sammen med bærrene, hvis du har nogen. Blend, til der ikke er flere hele stykker frugt. Bland med sukkerlagen og dessertvinen (hvis du har noget), og smag til med citronsaft, så den lige får lidt skarpt, og eventuelt lidt mere sukkerlage. Det ligner gazpacho eller en Bloody Mary, men det smager altså anderledes. Sæt den på køl, til den skal serveres, og anret den da i dybe tallerkener med en klat god vaniljeis i, og pynt med for eksempel et par kirsebær og et mynteblad. 18 V I LEJERE

19 DEN ALMENE BOLIGSEKTOR ////// GRILLET MAKREL MED BLOMKÅLSSALAT OG ÆBLETOMATER Til 2 personer 2 små ferske makreller 1 spsk. olivenolie 1 spsk. citronsaft 1 fed hvidløg 2 stilke frisk timian salt og peber Stikkelsbærkompot 250 g stikkelsbær 2 spsk. vand 4 spsk. sukker 1 rød chili, finthakket 1 dl sukkerlage evt. 1 spsk. citronsaft Sukkerlage 4 dl vand 250 g rørsukker 1 vaniljestang SEKUNDER BEGYND MED AT KOGE en lage sukker og vand og korn og skal af vaniljestangen. Kan også gøres dagen før, så er den klar. Lad den koge, til lagen tykner en smule, og køl så af. Til stikkelsbærkompotten nippes bærrene og kommes i en lille gryde med et par skefulde vand, sukker og chili. Når det har kogt lidt og bærrene er bristet, tilsættes sukkerlage. Lad det boble videre lidt tid, det må gerne blive lidt tykt. Smag til med sukkerlage, sukker og citronsaft. Til de rensede, men stadig hele makreller blandes olie, citronsaft, timian, hvidløg, salt og peber, og fiskene smøres både udvendig og Blomkålssalat ½ blomkålshoved 2 gulerødder 100 g ærter uden bælg, grønne bønner eller slikærter 50 g mandler 1 rødløg saften af ½ citron ½ tsk. sennep 2 spsk. balsamico olivenolie 1 fed hvidløg salt og friskkværnet peber Æbletomater 4-5 blommetomater 1 æble 2 forårsløg 2 spsk. balsamico 1 nip sukker lidt salt og friskkværnet sort peber indvendig med blandingen. Lad dem trække i et fad en halv times tid, før de lægges på grillen. Alt efter hvor varm den er, skal de have mellem 5 og 10 minutter på hver side. Til den ene salat smuttes mandler og ristes gyldne og sprøde på en tør pande eller i ovnen. Hak dem groft bagefter. Rødløget skæres i tynde både, der lægges i blød i det meste af citronsaften. Rør en dressing af balsamico og sennep, krydr med salt, peber, et nip sukker, presset hvidløg og et dryp citronsaft, og rør derpå olie i lidt ad gangen. Smag til, som du kan lide den. Grøntsagerne renses, og blomkålen plukkes i små buketter, gulerødderne skæres i tynde skiver på skrå, bønnerne nippes eller ærterne bælges. Sæt en gryde vand over og bring den i kog. Kom bønnerne i, hvis du bruger bønner. Når de har kogt et minut, kommer blomkål og gulerødder i. De skal kun have sekunder, så er det op og under koldt vand, og derpå videre over i dressingen. Vend rundt. Tag løgene op af citronsaften og bland dem med rundt i salaten, der lige inden serveringen drysses med de hakkede nødder. Til den anden salat hakkes tomaterne, forårsløget renses og skæres i fine skiver, og æblet skæres i tern. Bland det hele, dryp balsamico på, drys med ganske lidt sukker og salt, og kværn peber over. Bland rundt. De grillede makreller serveres med stikkelsbærkompot, tomat-æblesalat og blomkålssalat til. Og evt. et par kartofler til de meget sultne. DAB lever op til egne mål BOLIGSELSKABET DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) indførte i foråret 2006 nye regler for god selskabsledelse. DAB besluttede også at integrere sine mål og værdier i arbejdsgangen og på ejendomskontorerne. Og det er de blevet, viser en ny undersøgelse. 7 ud af 10 beboere betragter DAB som en redelig boligadministrator, fremgår det af undersøgelsen. De adspurgte lejere mener desuden, at personalet i DAB gør hvad det kan for at hjælpe dem, hvis de har problemer BEBOERE SPURGT DAB s bestyrelse har taget initiativ til undersøgelsen, som blev tilrettelagt og gennemført af DAB i løbet af 2006 og tilfældigt udvalgte beboere i 31 boligafdelinger blev spurgt pr. brev eller telefon om, hvorvidt de opfatter DAB s administration og deres lokale ejendomskontor som redelige, omsorgsfulde og effektive. Resultatet af undersøgelsen præsenteres i en rapport, som dels giver en samlet vurdering af de indhentede svar, og som dels viser beboernes svar fordelt på de specifikke boligafdelinger, der har deltaget i undersøgelsen. Rapporten skal ligge til grund for DAB s fremtidig indsats for at styrke samarbejdet med de lokale administrerede boligselskaber og servicen overfor beboerne. Efter sommer forventer bestyrelsen at have udarbejdet en køreplan for, hvordan det skal ske. Og samtidig præsenterer bestyrelsen de nye områder, som DAB skal vurderes på. DAB administrerer ca boliger for 46 lokale boligselskaber og 18 kommuner i Danmark, og konklusionen på rapporten kan findes på VI LEJERE 19

20 BEDRE BOLIGER ////// AF KJELD HAMMER Maskinel Magasinpost ID-nr Drømmen om eget bad Afsender: Franzen portoservice ApS Postboks Pandrup Denne ejendom i København har i år fået fire nye badetårne ET BADEVÆRELSE VILLE være fantastisk, men der er ikke plads, siger lejeren. Udlejeren er på dupperne med et helt andet budskab: Lejerne vil ikke betale mere i leje for at få det. Men begge dele er forkerte. Derfor har Grundejernes Investeringsfond (GI) iværksat en kampagne for at give de boliger i Danmark, der stadig mangler bad og toilet, mulighed for at få det. GI er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger og fonden yder bl.a. billige lån. Men hvordan får man så sit eget badeværelse, hvis udlejeren ikke lige kan se ideen og lejeren ikke se, hvor der kan blive plads i lejligheden? GI har udarbejdet et materiale, der giver svar på alle spørgsmål og problemstillinger eller i hvert fald de fleste. Både økonomiske og praktiske. Og både for lejer og for udlejer. Man kan også få svar på, hvor der ellers er hjælp at hente. Og så gennemhuller GI de forkerte påstande om lejernes uvilje mod at betale mere og den manglende plads. Fakta er, siger GI, at mange lejere accepterer højere husleje, hvis de får eget badeværelse. Mindst halvdelen faktisk. En ny analyse beviser det. På samme måde giver man i en brochure konkret vejledning i, hvor man kan installere badeværelse på steder, hvor der ikke før har været det. Det kan nemlig være svært at forestille sig, hvis lejligheden ikke er særlig stor. Tilmed følger der penge med. GI betaler 50 pct. af udgifterne til teknisk rådgivning (dog max kr.) og ligeledes halvdelen af udgifterne til partsrådgivning, dog max kr. Med det sidste menes rådgivning om juridiske og økonomiske spørgsmål. Vi håber, at færre i fremtiden må leve uden eget bad eller toilet, siger direktør Lars Axelsen i GI. Han opfordrer ejere til at tage sig en snak med lejerne om sagen og evt. bestille ekstra eksemplarer af brochuren Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet. VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Torsdag den 11. oktober 2007 Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Franzen Layout: xtern design Forsiden: Pernille Juel, Nyborg, valgte at flytte, da hendes barn blev indlagt. Udlejeren ville blot male over. (Foto: James Arbøl).

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Fejl- og mangelliste. Indflytningsrapport

Fejl- og mangelliste. Indflytningsrapport Fejl- og mangelliste Indflytningsrapport 14 vigtige dage 1 Du kan forberede fraflytningen allerede ved indflytningen ved at sende en fejl-og mangelliste til udlejer inden for de første 14 dage. Fra du

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere