Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk"

Transkript

1 Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf

2 De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt samarbejde med Dem og Deres pårørende. Vi vil arbejde for, at De får en hverdag, der passer til Dem og Deres behov. Vi håber, at De må blive glad for at bo her! Værdier: Værdier som nærhed, omsorg, traditioner og oplevelser vægtes meget højt på Øsby Plejecenter. Målsætning: Følgende mål prioriteres højt på Øsby Plejecenter: 1) Et højt sygeplejefagligt niveau. 2) En fleksibel madservice med kvalitet. 3) Et rigt og varieret udbud af aktiviteter og omsorgs tilbud.

3 4) Et rart sted at bo. 5) Et rart sted for besøgende. 6) Et godt samarbejde mellem personale, beboere og pårørende. 7) Et godt arbejdsmiljø og en god personalepleje. 8) Øsby Plejecenter og dets omgivelser skal være rene og indbydende. Generelt: Øsby Plejecenter er et af Haderslev Kommunes i alt 7 plejecentre (derudover 2 selvejende plejehjem som ligger i kommunen). Øsby Plejecenter er opført i 1955 og totalt renoveret i 1999 (renoveringen er foretaget med respekt for husets ånd fra før ombygningen). Plejecentret er i 3 etager (+elevator). Der er gode udenoms faciliteter. Øsby Plejecenter er kommunens mindste plejecenter med 21 lejligheder. Lejlighederne er af varierende størrelser og mest velegnede til enlige, men ægtepar kan bebo en del af lejlighederne. Øsby Plejecenter er beliggende i landsbyen Øsby 10 km. øst for Haderslev. Byen har børnehave, skole, kirke og købmand med stort udvalg af varer m.m. Lejlighederne: Lejlighederne er for de flestes vedkommende torums og ca kvadratmeter (i lejekontrakten står kvadratmeter, da fællesarealer såsom gange og fællesrum tæller med her og deles op pr. lejlighed). Der er også enkelte etrums-

4 lejligheder. Haderslev Kommune har visitationsretten til centrets lejligheder. Man skal på grund af fysiske eller psykiske handicaps være ude af stand til at tage vare på sig selv for at kunne komme i betragtning til en af centrets boliger. Haderslev Andels Boligforening er ejer af centrets lejligheder og står for udlejning og vedligeholdelse af lejlighederne. Ved indflytning underskriver man lejekontrakt, hvor man har de samme rettigheder og forpligtelser som i enhver anden andelsbolig dvs. at man kan søge om boligsikring og dækning af indskud, og man har normal opsigelsesvarsel. Huslejens størrelse er individuel afhængig af boligsikringens størrelse. Huslejens størrelse kan udregnes af kommunens pensionskontor. Der vælges blandt lejerne en afdelingsbestyrelse, som tager sig af lejernes interesser. Vand og varme er inkluderet i huslejen, mens EL betales separat. Indflytning: Beboer og dennes pårørende sørger selv for indflytning og møblering af lejlighed samt ophængning af lamper og billeder. Møblering af lejlighed: Plejeseng og sengebord er standard udstyr. Ved møblering af lejligheden skal man være opmærksom på, at der skal være god plads for beboeren til at komme omkring. Man skal endvidere være opmærksom på at der er tale om en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøloven gælder, og hvor der

5 er visse pladskrav til personalet. Det kan derfor blive nødvendigt at bede om ommøblering i lejligheden, hvis pladskrav ikke er opfyldt. Der kan også blive behov for ommøblering hen ad vejen, mens man bor der, hvis plejebehovet hos beboeren øges. Endvidere frarådes løse tæpper og løse ledninger, da det udgør en stor risiko for faldulykker hos beboere og personale. I det hele taget fraråder vi tæpper på gulvene af hygiejniske hensyn. Aktiviteter/omsorg: Aktiviteter og omsorg prioriteres meget højt på Øsby Centret. På hverdage foregår der mange aktiviteter for Centrets beboere f.eks. avislæsning, jævnlige lottospil, sang- og musikeftermiddage, gymnastik, gudstjenester, foredrag osv. Centret har en meget aktiv vennekreds organiseret under kommunens Seniorråd, som laver en del arrangementer på Øsby Centret for Centrets beboere og områdets øvrige pensionister. Hverdagsaktiviteter er som hovedregel gratis, mens der betales for deltagelse i større arrangementer, hvor de optrædende skal have betaling. Madservice. (der henvises til kommunens kostpolitik) Køkkenet på Øsby Centret er et produktionskøkken. Maden kan efter ønske indtages i egen lejlighed, eller man kan spise sammen med andre beboere i cafeteria eller andre fællesrum. Al mad skal købes i Øsby Centrets køkken, med mindre man

6 selv er i stand til at tilberede måltidet. Man binder sig ved bestilling af mad en måned forud. Betaling for maden opkræves forud for 1 måned. Ved ferier kan maden afbestilles med 5 dages varsel. Ved indlæggelse fratrækkes betaling for maden med 5 dages varsel. Gæster har mulighed for at bestille mad i køkkenet og spise med. Bestilling af mad skal ske med 3-4 dages varsel. Beboere kan efter aftale holde fester (f.eks. runde fødselsdage) i dagligstuen med mad leveret fra Øsby Centrets køkken. Dette skal dog aftales i meget god tid. Personale: Øsby Centrets gruppeleder som er sygeplejerske varetager på hverdage udførelsen af sygeplejerskeopgaver. I weekender, aften/nat og i lederens ferier varetages sygeplejerskeopgaver af kommunens hjemmesygeplejersker. Stedets plejepersonale består af social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere. På Øsby Centret er der døgnbemanding. I dagtimerne er der 4-6 personaler, i aftentimerne er der 3 personaler og om natten er der 1 personalemedlem på arbejde. (der kan ved behov tilkaldes hjælp udefra). På Øsby Centret stræbes efter, at beboeren får færrest mulige forskellige hjælpere. Man har en fast kontaktperson, som er ens faste hjælper, når vedkommende er på arbejde. Kontaktpersonen er også den, der står for at praktiske opgaver udføres, og som sørger for, at aftaler i hverdagen bliver gennemført.

7 På kontaktpersonens fridage og i ferier, vil der selvfølgelig komme afløsere, men det er fortrinsvis faste og kendte afløsere. Vasketøj: Personalet sørger for vask af tøj og sengelinned. Brug af vaskemaskiner er en del af huslejen, men man skal selv købe vaskepulver. Læge: Ved indflytning beholder man sin sædvanlige praktiserende læge fra før indflytningen.

8 Medicin: Leveres direkte til Øsby Centret fra det apotek i Haderslev, hvor man plejer at handle. Økonomi: Beboerne skal selv eller evt. sammen med pårørende administrere egen økonomi.. Det tilrådes kun at have få kontanter hos sig i lejligheden. Lederen kan opbevare større beløb i plejecentrets pengeboks. Telefon: Der er 2 telefonstik i næsten alle lejligheder. Man skal selv sørge for oprettelse og flytning ved telefonselskab. TV: Der er 2 TV-stik i næsten alle lejligheder. Man betaler selv normal TV-licens, hvis man har fjernsyn. Betaling til fællesantenne betales over huslejen. Hvis man ikke har fjernsyn kan man søge Haderslev Andels Boligforening om fritagelse for betaling til fællesantenne.

9 Forsikringer: Man skal selv sørge for indboforsikring, men nogen forsikringsselskaber har specielle plejehjemsforsikringer som er billigere. Husk at indboforsikring også skal dække hjælpemidler lånt af kommunen (plejeseng, lift mm.) ved brand og lignende. Nøgler: Ved indflytning kan man få udleveret 3 stk. nøgler til lejligheden. Personalet beder altid om at få en nøgle låst inde i nøgleboks ved indgangsdøren, så man altid ville kunne komme ind i lejligheden ved behov. Nøglerne passer også til hoveddøren. Man hæfter for nøglerne, som skal erstattes ved bortkomst, og det kan blive en dyr affære, da der er tale om en systemnøgle, som indgår i hele husets nøglesystem. Nødkald: Nødkald, hvor beboerne kan kalde hjælp hos personalet ved behov, kan tilsluttes i alle lejligheder. Det kræver dog, at man har tilslutning til teleselskab i lejligheden, da nødkald fra beboer til personalet går via telefon nettet. Tøj og sengelinned: Beboeren skal selv holde sig med tøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker, sengelinned, dyner og puder. Det tilrådes at have rigelig af alt med ved indflytning. Personalet vil bede om indkøb af ekstra, hvis der viser sig behov.

10 Hvad skal jeg i øvrigt have med ved indflytning: Støvsuger (godkendt med skaft på150 cm.), gulvspand, gulvklud, kost, toiletbørste og snavsetøjskurv (gerne på hjul). Indkøb: Beboerne skal selv sørge for indkøb af toiletartikler, rengøringsartikler og toiletpapir samt øvrige personlige fornødenheder. Kontaktpersonen kan være behjælpelig med bestilling af varer hos den lokale købmand som leverer varer hver tirsdag. Betaling af regninger derfra foregår via PBS. Livshistorie: Personalet vil ved indflytning gerne have en beskrivelse af beboerens livshistorie. Det gør det i dagligdagen ofte lettere for personalet at samtale med beboeren og lave en hensigtsmæssig døgnrytme, når man kender beboerens baggrund. Besøg: Der må aflægges besøg på alle tider af døgnet, men de fleste beboere vil gerne have ro mellem kl. 12 og 14, ligesom de fleste går tidligt i seng. Plejecentrets arrangerede aktiviteter foregår hovedsageligt på hverdage om formiddagen samt mandag og onsdag eftermiddag, hvor pårørende oftest arbejder.

11 Dette sker, fordi vi formoder at familie/pårørende bedst har tid til at aflægge besøg eller hente beboere hjem i weekender og efter arbejdstids ophør. Derfor er der også mindst personale på arbejde i weekender samt aftenvagt, og aktiviteter er lavt prioriteret i disse tidsrum. Traditioner: Plejecentret lægger stor vægt på at traditioner holdes i hævd. Der er mange årlige tilbagevendende begivenheder f.eks. pårørendearrangementer, påskefrokost, midsommerfest, høstfest, julefrokost, jule- og nytårsmiddag. Disse arrangementer ser beboerne frem til. Juleaftensmiddag og Nytårsaftensmiddag foregår altid om middagen, fordi vores erfaring siger os, at mange beboere er udrejst til familien på disse aftener, og de beboere, som er tilbage på Øsby Centret, kan bedst holde til at disse højtider fejres om middagen.

12

13 Praktiske oplysninger Øsby Plejecenter Øsbygade 89K, Øsby 6100 Haderslev. Tlf Fax Gruppeleder Inger Rossen Petersen tlf Centerleder Birgit Ravn tlf Adm.medarbejder Lone Jessen tlf Køkken tlfnr

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere