Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer."

Transkript

1 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer

2 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Udgiver Greve Boligselskab Greveager Greve Telefon: Fax: Kontortid alle dage kl , torsdag tillige kl Redaktion Ansvarshavende redaktør Uffe Petersen Medredaktør Bente Puggaard Foto Nicolaj Kann Mohr Grafisk tilrettelæggelse og redigering Infocomm Oplag 2700 eksemplarer Tryk Hertz bogtrykkergården a/s Ferielukket Greve Boligselskab holder ferielukket mellem jul og nytår. 25 års jubilæum Administrationen 1. oktober 2010 havde fuldmægtig i regnskabsafdelingen Eva Sønderup 25 års jubilæum i Greve Boligselskab. 25 års jubilæum Tune afd. 1. januar 2011 har ejendomsfunktionær Bent Olkjær 25 års jubilæum i Greve Boligselskab. 25 års jubilæum Hovedbestyrelsen 25. januar 2011 har formand i hovedbestyrelsen Uffe Petersen 25 års jubilæum i Greve Boligselskab. 50 års fødselar Hovedbestyrelsen 17. november 2010 havde næst formand i hovedbestyrelsen Kim Kjelmann 50 års fødselsdag. 50 års fødselar Tune afd. 6. december 2010 har ejendoms funktionær Jørgen Jensen 50 års fødselsdag. Betalingsfrister - for husleje i første halvår januar 4. februar 4. marts 5. april 5. maj 6. juni Hovedbestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Formand Uffe Petersen, Tjørnelyparken Næstformand Kim Kjelmann, Elkærparken Bestyrelsesmedlem Bente Puggaard, Bøgehegnet Bestyrelsesmedlem Svend Aage Larsen, Tjur- og Tejstgården Bestyrelsesmedlem Kenn Bendtsen, Enghusene Suppleanter 1. suppleant Bo Samson, Vestervang 2. suppleant Ruth Jensen, Eghøj 2 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2010

3 Nyt boligforlig bedre end ventet Af formand Uffe Petersen Det er mange år siden, at boligpolitikken og specielt den almene boligpolitik har været prioriteret så højt på Christiansborg og i pressen, som det har været tilfældet i efteråret. Først kom statsministerens åbningstale, hvor en stor del af talen handlede om ghettoer rundt om i landet, derefter kom regeringens såkaldte ghettoplan Ghettoen tilbage til samfundet. I denne plan har 29 boligafdelinger fået betegnelsen ghetto. Ingen af Greve Boligselskabs boligafdelinger har fået denne betegnelse. Planen indeholder mange fornuftige ele menter. Problemet var, at der ikke var afsat penge til planen. Derfor frygtede vi, at udgifterne endnu engang skulle findes i lejernes opsparede penge i Landsbyggefonden, hvilket ville betyde manglende økonomi til de mange renoveringer, som virkelig er tiltrængt. I forbindelse med forhandlinger om et nyt boligforlig kunne politikerne heldigvis se, at der både var behov for investeringer i udsatte boligområder, specielt i de 29 boligafdelinger, som har fået betegnelsen ghettoområde. Men også i ganske almindelige boligområder, hvor blot tidens tand har bevirket, at der er behov for store investeringer i renoveringsprojekter. Den 8. november 2010 blev der indgået et nyt boligforlig, hvor den overordnede målsætning er, at antallet af ghettoområder skal halveres indenfor de næste 10 år, hvilket der er afsat mange penge til. Der er bl.a. afsat penge til nedrivning af boliger, til nedsættelse af huslejen og til boligsociale indsatser. Landsbyggefonden har desuden fået udvidet investeringsrammen til renovering med 5 mia. kr. fordelt over de næste tre år. Dette skal nedbringe den lange kø af boligafdelinger, der har behov for støtte til renovering. Desuden er der indbygget i aftalen, at det årligt skal vurderes om køen Formand Uffe Petersen. til Landsbyggefonden bliver nedbragt som forventet, hvis det ikke er tilfældet, må vi formode, at renoveringsrammen bliver forhøjet. Boligforliget indeholder desuden mindre ændringer i udlejningsreglerne, muligheder for hurtigere udsættelse af boligtagere ved overtrædelse af husorden og en energi-garantiordning i Landsbyggefondens regi. Præcist hvordan disse ændringer endelig bliver udformet, er endnu ikke på plads. Som nævnt i overskriften blev det nye boligforlig bedre end ventet, og må betragtes som en fornuftig aftale, som indeholder nogle gode elementer, som vil være til gavn for den almene sektor både på kort- og langt sigt. Vinder af konkurrencen Vinder af konkurrencen i bladet juni 2010: Annelise Lehrmann, Tjurgården Ny konkurrence se side 6 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

4 Byagerlunden i Tune - 32 nye boliger. Byagerlunden - 32 nye boliger Af Nicolaj Kann Mohr Greve Boligselskab bygger 32 nye boliger i Tune, som fremover vil blive en del af afd. 20 Byagerparken. Hvilket betyder, at Byagerparken i fremtiden vil omfatte 53 familieboliger og 59 ældreboliger. De 321nye boliger af dobbeltog rækkehuse, etage medbestår integreret carport/udhus: 19 ældreboliger og 13 familieboliger. Boligerne bliver mellem m2 og opføres i 1 og 1½ plans i mursten og tegltag. Det første spadestik blev taget af borgmester Hans Barlach og Greve Boligselskabs formand Uffe Petersen Oprindeligt var byggeriet et privat finansieret projekt, mandag den 13. september Entreprenøren gik i men pga. krisen blev projektet aldrigmed gennemført. Detcarport/udhus: jorden i oktober måned og byggeriet forventes afsluttet 1 etage integreret betød, at Greve Boligselskab kunne købe grunden og i november overtage projektet med tilladelse fra Greve Kommune. Kommunen gav tilladelse dog med forbehold for, at proder har været stor interesse for at blive skrevet på venjektet blev tilpasset regler for almene boliger. telisten, som har været åben siden september. 11 etage integreret carport/udhus: etage med med integreret carport/udhus: 1 etage med integreret carport/udhus med integreret udhus og carport 1 etage med gennemgang i carport: Havefacade terrasser med integreret udhus og carport 1½ etage, med typeoverdækkede med høj facade: 1½ etage, type med høj facade: 1½ etage, type med høj facade: 1½ etage, type med høj 1½ etage, type med høj facade: facade 1 etage med gennemgang i carport: med integreret udhus og carport med integreret udhus og carport 11 etage gennemgang ii carport: etage med med gennemgang carport: med carport og udhus med carporte og udhuse med carport og udhus med carporte og udhuse med carporte og udhuse med carport og udhus med carport og udhus med carporte og udhuse Havefacade med udhuse med gennemgang i carport med fritstående carport med fritstående carport Havefacade med udhuse Havefacade med udhuse Havefacade med udhuse med fritstående carport med fritstående carport Havefacade overdækkede terrasser 4Havefacade GREVEmed BOLIGSELSKAB DECEMBER 2010 terrasser : med gennemgang i carport 1½ etage,med typeoverdækkede med indgagsparti 1½ etage, type med indgagsparti : 1½ etage, type med indgagsparti : 1½ etage, type med indgagsparti : Faca mål 1:

5 Fugtalarmen kan anvendes selvstændigt eller kobles op til ekstern overvågning. 2. Teknisk specifikation Model: 5030 / Tilslutning: 5030: 9V litiumbatteri. 5035: 12VDC input. Forbrug: 13uA max ved standby. 50mA max ved alarmafgivelse. Relæ rating: 2A 24 VDC eller 1A 120VAC. Elkærparken skal have renoveret tag, facader, vinduer og døre. Godkendelser: CE & GS. Elkærparken renoveres Af Nicolaj Kann Mohr Det har været længe undervejs, men nu er renove ringen af Elkærparken rykket lidt tættere på. På et ekstraordinært beboermøde den 17. juni 2010 godkendte beboerne det samlede forslag til renove ringen og til huslejestigningen på 9,8 % i forhold til huslejen i Introduktion Fugtalarm Karakteristika Felson Fugtalarm Felson Fugtalarm er en elektronisk melder med indbygget sirene og relæudgang. Fugtalarmen placeres for eksempel, hvor der er risiko for lækager fra rør og tekniske installationer. Fugtalarmen kan med fordel anvendes i arkivrum, teknikrum, krybekældre eller i forbindelse med vandtilsluttede hårde hvidevarer. Når der opstår en lækage, vil de tre følere detektere dette og afgive alarm. Fugtalarmen kan anvendes selvstændigt eller kobles op til ekstern overvågning. Afslører utætheder i installationen Af Nicolaj Kann Mohr Batteri levetid: Garanteret 5 år standby ved 0 C - 40 C. Lydstyrke: 5030: 85 db. 5035: 95 db. Renoveringen omfatter udskiftning af tagbelægningen, Temp. af område: 0 C ~ 45 C.af facademurværk, ududskiftning gavle, omfugning skiftning af ståltegl over vinduer, udskiftning af vinduer Test: Placer Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og og døre samt nyfelson beklædning på de lette facadepartier. relæ vil aktiveres ved korrekt funktion. Mål: 92 mm diameter, 30,5 mm høj. Vægt: Ca. 75 gram + batteri ca. 50 gram FUGTALARM Fugtalarmer Funktioner: Tre følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere aktiveres ved alarm. Lavspændningsalarm når batteri skal skiftes. Opdag skaden i tide Let og enkelt montering Kompakt design der kan iplaceres overalt Der har længe været et lovkrav om fugtalarmer nybyg Forebygger geri, men alarmerne er også et rigtig godtfølgeskader værktøj mod CE & GS godkendt vandskader i ældre eksisterende byggeri. Har lokal alarmgiver Kan tilsluttes CTS eller anden overvågning Fugtalarmerne kan sammenlignes med en traditionel Relæfunktion NC/NO Model: 5030 / brandalarm både i udseende og i funktion. Alarmen kan Tilslutning: 5030: 9V litiumbatteri. 5035: 12VDC input. Inkl. Litiumbatteri / 12 VDC stikadapter f.eks. placeres i 50mA en max installationsskakt eller andre steder, Forbrug: 13uA max ved standby. ved alarmafgivelse. Koster lidt - sikrer meget hvor installationer ikke er synlige og der pludseligt kan Relæ rating: 2A 24 VDC eller 1A 120VAC. Godkendelser: CE & GS. på f.eks. et vandrør. Bliver alarmen udsat opstå et brud Funktioner: Tre følere for detektering af fugt. Relæ og lydgivere for fugt, vil den begynde at bippeillustration som vi kender det aktiveres ved alarm. Lavspændningsalarm når batteri skal skiftes. fra brand larmer. Utætheden Batteri levetid: a Garanteret 5 år standby ved 0 C - 40 C. Lydstyrke: dermed 5030: 85 db. 5035: 95 db. skulle gerne op dages Temp. område: 0 C ~ 45 C. inden der sker for store ska Test: Placer Felson Fugtalarm på en våd serviet. Alarmsignal og der. nogle af funktion. Greve Boligselrelæ vil Iaktiveres ved korrekt Mål: 92 mmafdelinger diameter, 30,5 mm høj. skabs arbejdes der Vægt: Ca. 75 gram + batteri ca. 50 gram på at indføre alarmerne. 2. Teknisk specifikation Forhandler: Referater fra bestyrelses- og afdelingsbestyrelsesmøder I forbindelse med indførelsen af den nye styringsreform for almene boligselskaber, skal referater fra bestyrel ses- og afdelingsbestyrelsesmøder være tilgængelige for beboerne. I enkelte afdelinger er referaterne desuden tilgængelig på anden vis. Ønsker du at se referater fra bestyrelses- og afdelings bestyrelsesmøder, så kan du få dem udleveret i admini strationen, Greveager 1, 2670 Greve. GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

6 Gersagerparken Gersagerparken overgår til direkte fjernvarmeforsyning Det er besluttet, at Gersagerparken overgår til direkte fjernvarme. Dette kommer ikke til at påvirke den enkelte beboer, men det bliver synligt i det samlede energiregnskab. Hvad betyder det, at Gersagerparken overgår til direkte fjernvarmeforsyning? Forskellen på en direkte fjernvarmeforsyning i forhold til den nuværende fjernvarmeforsyning er: Det vand der cirkulerer i rør og radiatorer i dag er Gersagerparkens eget vand (det bliver ikke blandet med Hundige Fjernvarmeværks) og efter overgangen til direkte fjernvarme er det Hundige Fjernvarmeværks vand, der cirku lerer i rør og radiatorer. Fordelene ved en overgang til direkte fjernvarmeforsyning er, at Gersagerparken reducerer det samlede energiforbrug og derved får de også et mindre udslip af CO2. Overgangen til direkte fjernvarme laves som et pilotprojekt i samarbejde med Hundige Fjernvarmeværk og Harry Kudsk fjernvarmeservice. Projektet bliver udført således at dele af Gersagerparkens eksisterende varmecentral skal nedlægges, da den ikke kan bruges ved direkte fjernvarme. Det betyder også, at der vil være store besparelser på fremtidige drift af varmecentralen. Det er planen, at det eksisterende anlæg ikke bliver fjernet før det nye tiltag med direkte fjernvarme har kørt i en årrække, så vi kan overvåge driften og vurdere om effekten er som forventet. På den måde sikrer vi os muligheden for at gå tilbage til det anlæg som vi har i dag. Energibesparelserne fordeler sig som følgende: 1.0 Direkte fjernvarmeanlæg: Besparelse i kr/år = kwh/år x 0,75 kr./kwh = kr./år 2.0 Bedre afkøling af returvandet til fjernvarmeværket: Besparelse i kr/år = kwh/år x 0,75 kr./kwh = kr./år 3.0 Mindre strømforbrug til pumpedrift: Besparelsen i kr/år = kwh/år x 2,00 kr./kwh = kr./år Energibesparelserne i alt kr./år Ovenstående beregninger er et bud på, hvordan besparelserne ved direkte fjernvarme kan se ud for hele Gersagerparken. Vi vil med tiden kunne se de faktiske besparelser, men også de seperate besparelser for Greve Boligselskabs afdeling i Gersagerparken. KONKURRENCE Du kan vinde en købmandskurv, hvis du kan løse denne krydsord: For at deltage i lodtrækningen om en købmandskurv, skal svaret afleveres hos administrationen eller i inspektørkon torets postkasse inden den Er du i tvivl om, hvor din inspektør holder til, så kontakt Greve Boligselskabs administration på telefon: Vinderen bliver udtrukket den på administrationen og får personligt besked. Navn: Adresse: Evt. telefonnr.: Bemærk: Ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen. Nougat og marcipan Julehilsner sendes ofte med dette Julesmåkager Der danses rundt om det juleaften Drikkes til æbleskiver GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2010

7 Hvis der opstår brand i din bolig, så kan du mindske skaderne ved at opsætte røgalarmer Røgalarmer Af Jens Rasmussen I Danmark omkommer mange mennesker på grund af brand i boligen. Mange af disse brande kan undgås eller skadernes omfang kan reduceres væsentligt, hvis alle boliger er forsynet med røgalarmer. Desværre har mange danske boliger fortsat ikke installeret røgalarmer, hvilket er svært at forstå, da det er en meget billig investering, som kan redde liv. I langt de fleste tilfælde, hvor et menneske er omkommet ved en brand, er der ikke en funktionsdygtig røgalarm i boligen. Røgalarmer registrerer røg i boligen og udsender en høj hyletone, så boligens beboere bliver advaret om branden og i tide kan nå at komme ud af boligen og tilkalde brandvæsen eller måske selv slukke branden inden, at der opstår væsentlig skade i boligen. Røgalarmer er en billig investering i sin egen sikkerhed. Røgalarmer kan fås for ca. 50 kr. og opefter. I mindre boliger kan man nøjes med en enkelt alarm, som er placeret centralt i boligen og kan høres i alle værelser. I større boliger bør der placeres flere og det anbefales, at der aldrig er mere end 10 m mellem røgalarmerne, hvis en bolig er i to etager, bør der være mindst én alarm på hver etage. De billigste røgalarmer er batteridrevet, men der findes røgalarmer, som tilsluttes boligens faste el-installation, disse røgalarmer er dyrere og skal installeres af en autoriseret el-installatør, men er også mere driftssikre. Funktionsdygtigheden af røgalarmer skal kontrolleres jævnligt mindst 4-5 gange årligt og altid, når man kommer hjem fra ferie. De fleste røgalarmer har en testknap, hvis røgalarmen ikke hyler, når testknappen aktiveres, fungerer alarmen ikke efter hensigten, men måske er det blot batteriet, der skal udskiftes. Andre enkle og gode råd som kan reducere risikoen for brand i boligen: Ryg aldrig i sengen. Levende lys skal altid være under opsyn. Elektriske apparater (tv, radio, kaffemaskiner m.v.) slukkes efter brug allerhelst på kontakten på væggen. Lamper (specielt halogenlamper) slukkes, når et rum forlades. Sluk for komfuret, når madlavningen er færdig. Forlad ikke køkkenet under madlavning. Forsikring Brande i boliger er altid kostbare, en brand i en bolig kan meget hurtigt koste kr. til udbedring af skader på bygningsdelene, som ejendommens forsikring dækker. Udover skaderne på bygningen, er der skaderne på indboet, som kan være et alvorligt problem for den enkelte boligtager. Der kan være tab af uerstattelige værdier som arvestykker, familiebilleder og lignende, men de fleste ejendele kan som regel dækkes af en familie-/indboforsikring. Desværre viser erfaringerne, at mange ikke har en familie-/indboforsikring, hvilket kan blive et meget stort problem udover alle de øvrige problemer, som opstår i forbindelse med en brand. Blandt andet dækker forsikringen for ekstraudgifterne i forbindelse med genhusning og opmagasinering af møbler, tøj m.v., så længe boligen er ubeboelig, hvilket ejendommens forsikring ikke dækker. Derfor er det vigtigt, at den enkelte boligtager har en familie-/indboforsikring, som også er vigtig i forbindelse med andre hændelser. Nye overvågningsregler Der blev vedtaget en lovændring i Folketinget i sommers, der gør det muligt for boligselskaberne at video overvåge offentlige områder som for eksempel stier, indgange og p-pladser. Søge om tilladelse Boligselskaberne skal ansøge de lokale politimyndigheder om tilladelse til at foretage videoovervågning af boligområder og tilknyttede arealer. En forudsætning for at opnå tilladelse til videoovervågning af offentlige områder er, at der skal kunne argumenteres for, at det vil være et væsentligt kriminalitetsbekæmpende initiativ, og der kan højst gives tilladelse for fem år af gangen. GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

8 Nye el-aftaler med indbygget budgetsikkerhed Af Nicolaj Kann Mohr I september 2010 underskrev Greve Boligselskab nye aftaler om el til fastpris fra DONG Energy i de kommende tre år. Hovedårsagen er ønsket om budgetsikkerhed, så vores beboere und går prisstig ninger, hvis elprisen stiger markant ud over afgiftsstigninger. De to aftaler for henholdsvis 2011 og gælder al den el, der bruges til vores fællesarealer. F.eks. til udendørsog opgangsbelysning. Aftalerne er indgået i samarbejde med DONG Energy s afdeling for boligselskaber. Boligsel skabsafdelingen har overvåget elpriserne for os, og i samråd har vi fastlåst prisen på et fordelagtigt tidspunkt. Naturligvis efter at have undersøgt konkurrerende elpriser og aftaler. Klar indkøbsstrategi Vores indkøbsstrategi er klar - med fastpris-el sikrer vi os mod prisstig ninger udover afgiftsstigninger, i de næste 3 år. Vores erfaringer med fastpris igennem de seneste fem kvartaler er gode, idet vi har sparet cirka kroner inkl. moms ved at overgå til fastpris frem for vores tidligere aftale. Præcis hvordan elpriserne vil se ud de kommende tre år, kan ingen jo vide, men nu ved vi, hvad vi skal regne med, når vi lægger budgetter. Dermed har vi de bedste forudsætninger for at undgå højere fællesudgifter, hvis elmarkedet skulle ændre sig voldsomt. Greve Boligselskab ønsker alle boligtagere en god jul og et godt nytår Grafen viser tydeligt forskellen på el til Fastpris og til Forsyningspris i en periode fra til Periode Forsyningspris øre/kwh Fastpris øre/kwh Periode Forsyningspris øre/kwh Fastpris øre/kwh , , ,33 Periode Forsyningspris øre/kwh Fastpris 48,33 62,94 øre/kwh ,62 57, ,61 62,94 52, ,28 35, , , ,94 52,28 33,66 37, ,28 36,57 37,6 35, ,86 37, , ,68 44,44 37, ,09 41,77 37, ,66 37, , ,66 36,57 37,6 37, ,0 36,57 44,86 37,6 37, ,0 44,86 44,44 37,6 37, , ,44 41,77 37, ,0 41,77 37,6 37,6 70,0 70,0 35,0 65,0 65,0 30,0 60,0 25,0 60,0 Forsyningspris øre/kwh 20,0 55,0 Fastpris øre/kwh 15,0 55,0 50,0 10,0 45,050, ,045,0 Der tages forbehold for trykfejl 35,040,0 30,0 35,0 25,0 30,0 Forsyningspris øre/kwh 20,0 15,025,0 Fastpris øre/kwh Forsyningspris øre/kwh 10,020,0 Fastpris øre/kwh 15, ,0 tages forbehold for trykfejl Der tages forbehold for trykfejl r tages forbehold for trykfejl 50,0 45,0 40,0 I samarbejde med Falck Vagtordning Falck kan kontaktes på telefon uden for inspektørkontorets åbningstid. Men kun hvis der er tale om udbedring af uopsættelige svigt ved rørende forsyningen af vand, varme eller elektricitet. Eller hvis der sker brud på rør eller tilstopning af afløb.

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere