Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II"

Transkript

1 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ /tka Direkte tlf Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259 afholdt torsdag den 13. november 2014 kl i selskabslokalet Der orienteret om følgende: 1) Midlertidige lejekontrakter. Hårde hvidevarer. Telefoni og internetopkobling. Connect me v/ Hans Henrik Barfoed, DAB Hans Henrik Barfoed bød velkommen og præsenterede de øvrige gæster: Karina Mary Andersen, NCC Christian Engkilde, Dominia Dennis og Bjørn Christensen, Bøgeskov flyttefirma DAB: Torben Andersen, arkitekt Dennis Christensen, udlejningschef Anne Katrine Bang, genhusningskonsulent Tine Kampmann, boligrådgiver Sabrina Kvistorf, boligrådgiver Merrit Rosberg, sekretær (referent) I har været til interview alle sammen. Der foregår et arbejde med at matche alle de boliger der er i Lyngby, i december måned vil I få en midlertidig lejekontrakt. I kan sige nej til det første tilbud, man skal sige ja anden gang, hvis man siger nej der, skal man genhuse sig selv. Ingen af jer bliver opsagt fra det gamle lejemål, og I kommer naturligvis tilbage til jeres egen lejlighed når renoveringen af jeres blok er færdig. I forsætter med at betale maksimalt den husleje som I betaler i Sorgenfrivang II. Varme skal I betale i genhusningslejemålet, det kan være det samme beløb, lavere eller lidt højere end I betaler nu. Alt andet betaler I som I plejer. Hvis internet er dyrere i Administration: DAB Telefonekspedition: Kontorets åbningstid: Toftebæksvej 21, st. 9 Telefax: mandag mandag onsdag Kgs. Lyngby Postgiro: tirsdag - onsdag torsdag Telefon: SE. Nr: torsdag Internet:

2 genhusningsboligen skal I ikke betale mere. I har ikke mulighed for at deltage i beboerdemokratiet i genhusningsafdelingen, men jeres beboerdemokratiske rettigheder fortsætter uændret her i Sorgenfrivang II. I kan dog bruge de fællesfaciliteter der er i genhusningsafdelingen, I skal her selv være opsøgende, og sørge for at få de fornødne papirer, nøgler m.m. Spørgsmål: Beboer: Internetopkobling i Astilbehaven (Virumgård), skal vi selv sørge for af få det lagt ind? Torben A.: Ja Beboer: Omkring lejekontrakterne, hvis man kommer til at bo i en mindre bolig end den man bor i nu? Hans Henrik: Vi prøver at matche så tilsvarende som det kan lade sig gøre, den kan være højere eller lavere i kvadratmeter., men ingen skal ikke betale mere end i Sorgenfrivang II uanset størrelse eller beliggenhed. Hvis du f.eks. bliver genhuset i et mindre lejemål, der måske er billigere, så du skal betale den billigste husleje. Beboer: Søgt om genhusning i 6 måned, hvad med huslejebetalingen efter denne periode? Hans Henrik B.: Sørger du selv for genhusning i den resterende periode. Der gælder den samme vilkår. Du er huslejefri i den resterende periode. Beboer: Det er ikke alle der har været til genhusningssamtale, jeg har f.eks. kun drøftet min flyttesag i 2 min. giver det mening? Hans Henrik B.: Alle uden undtagelse er inviteret til en samtale, hvis der er en lejer der er faldet ud af dette tilbud, er det meget beklageligt. I så fald må I meget gerne henvende jer til Lyngbykontoret. Hans Henrik B.: Hårde hvidevarer. Man kan flytte til en bolig med sit eget komfur og køleskab, hvis man bliver genhuset i en afdeling uden disse hårde hvidevarer. I så fald vil jeres hvidevarer bliver flyttet over i genhusningsboligen, og her blive stående til de næste der skal genhuses. Vaskemaskine og opvaskemaskine kan man også få med, HVIS der er plads i genhusningsboligen. Bøgeskov vil være behjælpelig med at få disse hvidevarer tilsluttet. Det koster ikke noget, hvis der er gjort klar til tilslutning i genhusningsboligen. Hvis der ikke er de fornødne installationer i boligen, vil Bøgeskov være behjælpelig med dette dog mod betaling. Beboer: Emhætter, bliver de også flyttet? Hans Henrik B.: De bliver ikke flyttet til genhusningslejemålet.

3 Beboer: Du snakkede om telefon og internet, hvad med TV? Allan O.: Der er kollektiv opsamling på det (afmelding her i Sorgenfrivang II), både i forhold til internet og You See (TV). Man skal dog selv sørge for at tilmelde sig i genhusningsafdelingen. Hans Henrik B.: Hvis man har en fastnet telefon, skal man selv opsige, eller sætte abonnementet på hold. Udgiften til flytning eller pause vedr. fastnettelefon bliver dækket af byggesagen. Det er desværre ikke muligt at flytte fastnettelefonen til pavillonerne. Beboer: Jeg vil gøre opmærksom på, at beboere med kaldeapparat til hjemmeplejen mv. ikke bør flytte til pavillonerne, da disse apparater ikke vil kunne fungere her. Hans Henrik B.: Dette er korrekt. 2) Skillevægge i lejemål i Sorgenfrivang II v/ Torben Andersen, DAB Vi har været undervejs med dette projekt i rigtig mange år. I nogle lejemål er der søgt om midlertidig at opsætte skillevægge. Der er nogen ca stk. der har fået sat skillevægge op. Der er andre der har opsat væge uden tilladelse. I det øjeblik vi skal have fjernet facaderne, hænger skillerummet fast i facaderen, dem der har søgt holdes skade fri over byggesagen. Før facaderne fjernes fjerner man det stykke skillevæg. Udgiften dækkes af byggesagen. Dem som ikke har en godkendt skillevæg, skal selv sørge for at fjerne den inden fraflytning. Arbejdet kan også udføres af NCC eller husets tømrer, for egen regning, priserne bliver oplyst senere. Der er nogen der har lavet skillevægge der ikke ender i facaden disse kan blive stående. Vær dog opmærksom på at sprossen ikke kommer til at være samme sted når facaden bliver reetableret. I starten skulle beboerne ikke genhuses, men hen ad vejen blev vi klar over at dette var nødvendigt. For at skaffe tilstrækkeligt med store boliger, har vi været nødsaget til at leje 20 pavilloner. Disse vil blive opsat på nyttehavearealet. Pavillonerne er nye og moderne, og der bliver etableret tilkørselsveje, postkasser lys m.m. Adressen bliver Grønnevej 243 plus et bogstav (A, B, C, D osv.). De er indrettet med køkken, bad, stue og værelser, og giver mulighed for at man som beboer kan blive boende i området. Beboer: Hvis man fik sine møbler i en pavillon kunne der komme vand ind hvis det regnede, har jeg hørt. Er dette korrekt? Torben A: Der er tag, døre i og de er helt tætte, det må være en skrøne Beboer: Hvad gør vi med vores hårde hvidevarer, når man skal genhuses i en pavillon?

4 Torben: Der er forberedt for alle hårde hvidevarer i pavillonerne. Der er dog IKKE forberedt for vaskemaskine/tørretumbler, der skal man bruge Sorgenfrivang II s eget vaskeri. Beboer: Kunne vi få Tine Kampmanns kontaktoplysninger? Hans Henrik B.: Ja, du kan få dem i pausen. Beboer: Der er to etager på pavillonerne, er der altan eller noget i pavillonerne? Torben A.: Pavillonerne er kun i 1 etage, enten stuen eller første sal, og der er en udvendig trappe. Beboer: Hvor mange rum er der på 120 kvadratmeter i pavillonerne? Torben A.: 4 af dem er på 80 kvadratmeter og 5 af dem er på 120 kvadratmeter vær opmærksom på at det ikke er tilladt at sætte skillevægge op. Beboer: Pavillonerne bliver vel alle brugt til beboerne i opgang 261, så der ikke er nogen ledige til dem der bor i 259 og først skal flytte til august 2015? Hans Henrik B.: Nej sådan vil det ikke være, vi har valgt at opføre 20 pavilloner. Det bliver alle matchet ud fra specifikke ønsker og behov, og ikke efter først til mølle princippet. 3) Orientering om pavillonboliger - beskrivelse medsendt v/ Torben Andersen, DAB Der henvises til teksten ovenfor. 4) Eksempel på Pixibog med information om genhusningsafdelingen v/ Torben Andersen, DAB Torben A.: Vi har fået lavet en pixibog for hver afdeling, der bidrager med genhusningslejemål. Her står alle vigtige oplysninger om den pågældende afdeling. Folderen udlevere til alle, sammen med genhusningslejekontrakten. Allan O.: Alle pixibøger kan også hentes på Sorgenfrivang II s hjemmeside. Beboer: Får man også kontrakt på, at man kommer tilbage i sin gamle lejlighed? Hans Henrik B.: Vi garanterer, at alle efter endt genhusning kommer hjem til eget lejemål igen.

5 5) Information om det medsendte Aktivitet for genhusning og Plan for genhusning v/ Christian Engkilde, Dominia Christian E. orienterede om planen for genhusningen. Der er 4 brune pletter, de viser hvor pulterrummene er, de viser således ikke takten for den almindelige genhusning. Som man kan se, er der nogle orange kasser (5 stk.) der ligger forskudt. Systemet er, at beboerne flytter oppe fra og ned. Dem der bor nederst flytter altså til sidst. Det samme gælder i forbindelse med tilbageflytningen - de øverste lejemål flytter først ind. Aktivitet for genhusning, er blevet udleveret til jer tidligere. Vi har været igennem de øverste punkter. Linje 5, Bøgeskov tager snart fat i jer. I skal selv pakke ned. I får flyttekasser udleveret af Bøgeskov. Nøgler til genhusningsboliger skal I selv hente i genhusningsboligen. På flyttedagen forventer vi, at I er tilstede, og at I har nøglerne til genhusningsboliger, så I skal hjælpe Bøgeskov med at flytte ind i den nye midlertidige bolig. Når I flytter ud af Sorgenfrivang II, skal NCC have nøglerne til jeres gamle lejlighed, så de kan komme i gang med renoveringsarbejdet. Der er også en proces for kælderrummene. I får udleveret flyttekasser som I skal selv pakker ned i, og på selve tømningsdagen kommer Bøgeskov og flytter dem over på et lager, hvor I som udgangspunkt ikke har adgang til. Flyttekasserne opbevares i en særskilt container. Det er vigtigt, at I afleverer hængelås og nøgler til Bøgeskov. Når Bøgeskov flytter tilbage igen, sætter de tingene ind, og afleverer nøglerne til ejendomskontoret. I skal så herefter aflevere flyttekasserne retur til Bøgeskov. Beboer: Hvor meget plads er der i opbevaringsrummene? Bøgeskov: Alt det der er i kælderrummene tager vi med. Beboer: Det sted vi flytter hen, er der også et kælderrum der? Hans Henrik B: Det pulterrum der hører til genhusningsboligen, kan i frit disponere over. Beboer: De ting vi har i kælderrummet bruger vi ret ofte. Hvordan kan få fat i dem? Hans Henrik B.: Har du noget, der jævnligt skal bruges, så tag det op i lejligheden. Beboer: Hvis nu tidsplanen ikke holder, så vi kører langt over 1 år, kan man så udsætte tilbageflytningen? - og har I en aftale med postvæsenet, adresseændringen kan kun holde i ½ år? Torben A.: Som udgangspunkt holder tidsplanen. Vi har brugt tid på, at det skal blive en succeshistorie. Hvis tidsplanen alligevel viser sig ikke at holde, skal man selvfølgelig ikke flytte fra genhusningsboligen. Man skal selv kontakte postvæsenet når der er gået et ½ år, med henblik på at forlænge den midlertidige adresseændring. Beboer: Alle de kasser vi pakker vores ting i, skal det være flyttekasser? Torben A.: Det kommer Bøgeskov ind på senere.

6 Beboer: Flytning af kælderrum. Jeg har gemt 1 kvadratmeter fliser til køkken, bad i min nuværende bolig, skal de flyttes frem og tilbage? Jeg har været nede og kigge efter flyttekasser, de kom først i dag. Torben A.: De gamle fliser skal ikke gemmes, da der installeres helt nye køkken og badeværelser i alle lejemål. Med hensyn til flyttekasser det er korrekt, at de blev lidt forsinket, men nu ER de kommet. 6) Kort status om helhedsplanen v/karina Mary Andersen, NCC Jeg har glædet mig til det første møde, jeg bliver i jeres liv de næste 3 år. Det er dog ikke mig der svinger mureskeen, det er håndværkerne Status på opstart: Vi starter i blok A i december Vi slutter i blok C i august måned Mandag den 24. november 2014 bliver der sat skurvogne ind i rosenhaven. Beboershoppen (med fremvisning af køkken og bad, tilbehør mv.) bliver placeret foran. Her kan man komme og orientere sig, inden for de områder hvor der bliver forskellige valgmuligheder. Der bliver opsat en postkassen, hvor man kan aflevere en blanket med sine ønsker. Der står en deadline på selve blanketten. Beboershoppen vil være åben dag. Hvis der er nogen, der får brug for råd om hvad man skal vælge, er der naturligvis personale i shoppen der kan hjælpe. De valg man foretager kan desværre ikke ændres senere. Vær desuden opmærksom på at valget skal være foretaget inden I flytter ud, hvis man ikke har valgt noget specifikt, vælger afdelingen en standard løsning til lejemålet. Byggepladsafgrænsning i starten af december måned. Den 8. december starter de første gravearbejder og sokkelisolering i blok A. Det røde areal afspærres, da vi skal grave langs facaden samt bagstykke bag blok a til materialeplads. P-pladsen foran bliver inddraget fra 8. december. Fra den 28 januar 2014 flytter I ud af blok A. Når I er flyttet inddrages stykket foran blok A. Når resten af blok A, er genhuset i august måned 2015, er hele området etableret som byggeplads. Varslinger vil blive udsendt i næste uge: Vi vil varsle kørsel med kranbil, skurvogne, gravearbejde langs med facader. Vi vil desuden varsle, når vi lukker for vand og strøm. Vi sørger for det bliver indenfor et tidsrum, hvor de generer mindst muligt. Sikkerheden sættes i højsædet. Vi prioriterer således adskillelsen af byggeplads og beboere meget højt. Beboerne må ikke færdes på byggepladsen, og alle må hjælpes ad med at sikre, at børn ikke kravler over hegnene. Vi stiller en hejs op til flyttefirmaet, den må ikke bruges af andre.

7 Generelt vil der blive arbejdet på hverdage, mandag til torsdag i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 18, fredag fra kl. 7 til kl. 16. Særligt støjende arbejde vil blive udført mandage til torsdage i tidsrummet mellem kl. 7 og kl , samt fredag mellem kl. 7 og kl Håndværkerene og byggeledelsen vil alle bære synlige ID kort. Hvad kan man så forvente som nabo til en byggeplads? Vi vil sørge for materialerne først kommer når vi skal bruge dem. Der vil være derfor være en jævn strøm af lastbiler, der kommer med materialer og kører fra afdelingen med byggeaffald mv. Til gengæld vil der ikke være en masse paller med byggematerialer rundt omkring i bebyggelsen alt vil blive placeret indenfor de opstillede trådhegn. For at sikre beboerne, håndværkerne samt ikke mindst bygningen bedst muligt, vil der blive lavet en totaloverdækning af blokken mens arbejdet står på. Spørgsmål: Allan O.: Er det både opgang 259 og opgang 261 der på nuværende tidspunkt skal vælge i shoppen. Karine A.: Ja, hele blok A skal vælge nu! Beboer: Hvad med fastmonterede lamper m.m.? Karine A.: Vi laver nye elinstallationer derfor skal lamper og lampeskinner tages ned inden I flytter. Torben A.: I det omfang man overhovedet har mulighed for det, skal man selv sørge for afmontering af lamper mv. Hvis der imidlertid er beboere, der ikke kan klare opgaven, kan man rekvirere hjælp eller råd og vejledning på ejendomskontoret. Beboer: Vi har haft elektriker til at sætte ting op i loftet, det kan ikke være rigtigt at vi selv skal sætte dem op igen? Torben: Det du nævner opfattes som ekstra tiltag (inventar), som lejligheden ikke er født med. Derfor skal du selv sørge for nedtagning og senere opsætning. Det skal i øvrigt bemærkes, at vi sammen med styregruppen har søgt at gøre projektet så rummeligt som overhovedet muligt. Men alt kan desværre ikke lade sig gøre hvis alle muligheder stod åbne og alle kunne få hjælp til alt, ville huslejen stige til op imod 1300 kr. pr. m2 pr. år Beboer: Er I klar over der er 2 handicapparkeringspladser? Karina A.: Inden vi inddrager p-pladser, vil vi tage en dialog sammen med Allan O.. Beboer: Da vi flyttede ind, var der indlagt elektriske lamper i vores køkken - under selve køkkenelementerne -bliver det også sådan i de nye køkkener? Karina A.: Ja, der kommer også lys under de nye køkkenelementer.

8 Beboer: Vil opgravning af rende foran/rundt om huset foregå, mens vi bor her? Karina A.: Ja, opgravning vil foregå på begge sider af blok A bl.a. for at lave isolering af kælderen. Det er et arbejde der skal gøres inden vi sætter de store elevatorplatforme op. Beboer: Cykelstativerne, forsvinder de også? Karina A.: Ja, de vil komme i depot fra den 8. december Beboer: Cykelkælderen. Cykelparkering i al almindelighed? Karina: Den cykelparkering der er på bagsiden af blok A., vil blive fjernet den 8. december Beboer: Hvad gør vi så med cyklerne? Karina A.: Vi taler med Allan O. om sagen. Allan O.: Vi må finde ud af det - eventuelt købe nogle ekstra cykelstativer og sætte dem i terrænet. Beboer: Vi har et nyt køkken, som vi godt kan bruge et andet sted. Hvornår skal det tages ned? Torben A.: Man skal tage det ned umiddelbart inden man fraflytter. Beboer: Hvad man legepladsen - Noahs ark? Karina: Vi har drøftet hvordan vi sikrer legepladsen bedst muligt, og den vil som udgangspunkt ikke blive lukket i forbindelse med renoveringen af blok A. Beboer: NCC har lige arbejdet på en bygning i Jylland, hvor en hel opgang pludselig styrtede sammen, kan vi være helt sikre på der ikke sker noget lignende her i Sorgenfrivang II? Karina A.: Jeg havde forventet at spørgsmålet kom. Vi er meget berørt af den pågældende sag, og jeg vil gerne fremhæve, at vi i forbindelse med renoveringen af Sorgenfrivang II ikke er inde og rode med bærende konstruktioner, som tilfældet var i den nævnte ulykkessag. 7) Flytning af indbo fra kælderrum og fra boligen, herunder flyttebrochuren og handyman v/ Bjørn Christensen, Bøgeskov flyttefirma Beboer: Vi får flyttekasser 2-3 uger inden fraflytning, men kan man ikke få dem tidligere? Bjørn C.: Ring til vores kontor så sender vi dem gerne før. Beboer: Et garderobeskab kan jo ikke være i en papkasse Bjørn C: Nej, derfor skal det bare skilles ad, så pakker vi det ind i pap eller bobleplast.

9 Beboer: Skade på indbo ved flytning, dækker I det? Bjørn C: Ja, det kan desværre ikke helt undgås. De skader vi laver bliver selvfølgelig dækket. Beboer: Er der nogen ting vi kan lade blive stående i lejemålet? Bjørn C: Nej, lejligheden skal tømmes helt. Beboer: Hvis man pakker i flyttekasser og flytter til sin genhusningsbolig og ikke har tænkt at pakke bøgerne ud, kan de da blive i flyttekasserne indtil tilbageflytningen? Bjørn C: Ja, I må gerne låne op til ca kasser rent administrativt lejer I dem mod et depositum, som I får tilbage når kasserne returneres til os. Beboer: Hvis jeg vælger at tage mit køkken med, må jeg så også tage komfuret med? Allan 0.: Det er således, at alle hvidevarer tilhører Sorgenfrivang II, så når I fraflytter skal de blive stående. Når I flytter vil vi bruge de bedste hvidevarer som reservedele i driften, eller de vil blive flyttet ud i de genhusningsboliger hvor der ikke som standard er opsat komfur eller køleskab. Beboer: Jeg har væg til væg gulvtæppe det kan jeg ikke gøre noget ved, før jeg er flyttet Bjørn C: Er det sat fast i gulvet? Beboer: Ja Bjørn C: I skal sørge for at det er fritlagt når vi kommer, så ruller vi tæppet sammen og tager det med. Beboer: Vi har selv flyttekasser i kælderen, skal vi pakke dem om og bruge jeres kasser? Bjørn C: Nej, I kan sætte dem I har ned i vores kasser. Det er en sikkerhed, når vi skal flytte dem. Beboer: Kunne det være en fordel at nummerere kasserne? Bjørn C: Ja, der bliver udleveret mærkater I kan skrive numre og tekst på. Beboer: Hvis der nu er installeret opvaskemaskine i genhusningslejemålet, hvad så med den jeg har her i Sorgenfrivang II? Bjørn C: Vi kan sætte din egen maskine ned i det kælderrum du har i genhusningsafdelingen. 8) Midlertidig postadresse og boligstøtte v/ Dennis Christensen, DAB Husk at melde flytning til postvæsenet inden I flytter til genhusningsboligen. Når man laver en midlertidig adresseændring hos postvæsenet, er den gældende i max 6 måneder, herefter skal man sørge for at forny den.

10 I skal imidlertid ikke ændre jeres folkeregisteradresse, da det kan få betydning for den boligstøtte i får. Ændringer i folkeregisteret bliver altid videreregisteret i Udbetaling Danmark. Beboer: Du nævnte, at man ikke skal ændre noget i folkeregisteret. Jeg skal genhuses i København, og jeg vil gerne have en p-licens, skal jeg så alligevel ikke flytte folkeregisteradresse? Dennis: Jo, det kan du roligt gøre, det er kun hvis du får boligstøtte at man skal være forsigtig med at ændre folkeregisteradresse. 9) Egen forsikring og flytteforsikring v/ Dennis Christensen, DAB Beboer: Hvis jeg skal have dele eller hele mit indbo opbevaret. Bliver det dækket af jeres indboforsikring? Dennis: Forsikringsselskabet skal vide, at I bor et andet sted. Få en skriftlig bekræftelse fra jeres forsikringsselskab som dokumentation for at I er flyttet midlertidig eller får indbo opbevaret. Hvis I ikke har en indboforsikring, anbefalet vi at I får tegnet en sådan. Hvis man ikke har en forsikring, f.eks. hvis jeres lejlighed brænder, vil I ikke få dækket noget. 10) Hjemmesiden i Sorgenfrivang II i genhusningsperioden v/ Allan Olsson, Sorgenfrivang II Vi har lavet en ny hjemmeside. Jeg ved ikke, hvor mange der har stiftet bekendtskab med denne?! Der står mange vigtige beskeder på og Beboer: Der er nok flere ligesom jeg, der ikke ved hvordan man kommer ind på hjemmesiden. Kan I hjælpe her? Allan O.: I Sorgenfrivang I har de lavet et IT-kursus. Afdelingsbestyrelsen i Sorgenfrivang II vil drøfte mulighederne på næste møde. Beboer: De omtalte Pixibøger, hvor ligger de på hjemmesiden? Allan: De ligger under helhedsplanen under genhusningsboliger. I får også en Pixi tilsendt sammen med jeres midlertidige lejekontrakt. 11) Garager v/ Torben Andersen, DAB Garageanlægget er ikke en del af helhedsplanen. Garagerne kan derfor benyttes som vanligt i hele byggeperioden. Bemærk, at effekter/indbo fra boligen der opbevares i garagen, ikke er dækket af indboforsikringen.

11 Beboer: I siger vi beholder vores garage, hvis jeg nu flytter til Lundtofteparken, skal jeg så fortsat betale for garagen? Hans Henrik B.: Ja, hvis du fortsat ønsker at leje den. Du bliver opkrævet som sædvanligt, sammen med huslejen. Men du kan naturligvis også vælge at opsige garagen, i så fald er der 1 måneds opsigelsesvarsel. 12) Tilbageflytning til Sorgenfrivang II v/ Torben Andersen, DAB Torben A.: I har modtaget et hav af informationer her i aften. Vi vil derfor vente med at informere jer om hvordan tilbageflytningen kommer til at foregå. I vil i stedet blive indkaldt til et nyt informationsmøde, når tiden nærmer sig. Med venlig hilsen LAB selskabsbestyrelsen, styregruppen, afdelingsbestyrelsen og DAB

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 Renovering af Lundens bygninger m.m. er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II DAB mrk. PRJ-2011-00058 TAN/gre Direkte tlf. 77 32 04 34 Dato 26. juni 2014 Referat til informationsstrategimøde nr. 4 Mødet blev afholdt i afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Information om arbejder i eksisterende lejligheder

Information om arbejder i eksisterende lejligheder Information om arbejder i eksisterende lejligheder Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I sags nr 05.143 vor ref IBS side 1/7 dato 13-10-2006 Andelsboligforeningen Solbjerg - Tagboliger Arbejder

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere