Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole."

Transkript

1 Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor landbrugsområdet, det grønne område og hestebranchen. Der tilbydes undervisning i henhold til Landbrugsassistent uddannelsen. STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse med fokus på det grønne område herunder landbrugsmedhjælper, dyrepassermedhjælper, rideskole- og stutterimedhjælper, park & vejvæsnet. Derudover tilbydes STU Pedelmedhjælper. Vi kan evt. også tilbyde andre STU forløb. Tag en snak med os om dine ønsker og behov. I uddannelsen lægger vi vægt på, at den unge skal kunne klare en hverdag med alle dets facetter af daglige gøremål, som er grundlæggende for at kunne fungere i samfundet som ligeværdigt medlem. Derfor tilbyder vi en helhedsorienteret uddannelse, hvori det personligt udviklende vægtes i samme grad som det faglige håndværk og uddannelse. Skolens værdigrundlag: At skabe et trygt og udviklende læringsmiljø hvor den enkelte elev er i centrum - under hensyntagen til fællesskabet. Vi vægter faglighed, respekt, glæde, omsorg og accept af hinandens forskelligheder højt. Skolen skal være et godt, rart og trygt sted at arbejde, udvikle og uddanne sig. Ansvar, initiativ, demokrati og medbestemmelse er kvaliteter vi udvikler i samvær med hinanden. Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at man skal have respekt og omtanke for dyr, natur og mennesker. Skolens målgruppe: Poppelgårdens primære målgruppe er unge der har lyst til at uddanne sig indenfor landbrugsfaget, det grønne område, hestebranchen. Unge med særlige behov ml år, som indlærer bedst ved praktisk undervisning og som ønsker en håndværksmæssig uddannelse. Unge som har sociale/og eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Unge med lettere grad af ADD, ADHD, autismespektrum forstyrrelser. Eller lettere psykiske problematikker. Samt unge der lettere psykisk udviklingshæmmede, herunder sent udviklede. Organisation: Poppelgården er oprettet i 2005, i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, Dalum Landbrugsskole og Fyns Amt, familieafdeling. Vi har modtaget støtte fra Den Europæiske Socialfond, Mål-3 program. Poppelgården er medlem af Landsforeningen Ligeværd, hvis formål er at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. Poppelgården er godkendt som uddannelsessted af Landsforeningen Ligeværd. Landsforeningen Ligeværd og Havredal Praktiske Landbrugsskole henviser elever til os. Poppelgården er medlem af LOS De Private Sociale Tilbud. Poppelgården er medlem af DHI Den helhedsorienterede indsats samt Landsforeningen Ligeværd. 1

2 Poppelgården er reorganiseret, således at skolen pr. 1. juli 2011 er blevet et A/S med bestyrelse, hvis formål er at være en social økonomisk virksomhed. Poppelgården er pr. 1. juli 2014 godkendt efter Servicelovens 66 med mulighed for efterværn samt 107 ved Socialtilsyn Syd. Uddannelsen: Undervisning i henhold til Undervisningsministeriets Bek. om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, Landbrugsuddannelsen: Landbrugsassistent. Uddannelsen er kompetencegivende. Skolen udbyder en Grundforløbspakke på uger for unge med særlige behov: Landbrugsassistent m. intensivt hestevalgfag eller mark- & maskinvalgfag. Uddannelsens varighed er 3 år. Skolen tilbyder en 3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU. Uddannelsens indhold varierer afhængig af den unges ønsker og behov. I uddannelserne vægtes såvel det faglige som det personligt udviklende. Skolens elevtal er max. 16 elever. Der indskrives op til 5 elever årligt med start i august. Der kan gives dispensation for senere opstart. Eksempel på landbrugsuddannelsens opbygning: 1. år: Grundforløbspakke 1 & STU. Praktisk & teoretisk undervisning. Introduktion til landbruget og uddannelsen. Kompetencevurdering af eleven. Markdrift og kvæghold. Traktorkørekort. Færdselsrelateret førstehjælp. Malkekursus. Pløjekursus. Førstehjælp. Brandbekæmpelse. Maskinkendskab. Bygningsvedligeholdelse. Værktøjskendskab. Sikkerhed i landbruget - APV. Arbejdsmiljø- og 26 kursus. Praktikforberedelse & evaluering. Personlig økonomi. IT-kursus. Biologi. Almene fag: matematik, dansk, samfundsfag, idræt & sundhed, samarbejde & kommunikation, madlavning & rengøring. Projektarbejde. Indarbejdelse af gode arbejdsrutiner samt kendskab til årets gang i landbruget. 3 måneders praktik, primært i malkebesætninger. I løbet af det første år vil der finde en differentiering sted, afhængig af den enkelte elevs faglige kompetencer. Elevens uddannelsesplan revideres løbende. 2. år: Grundforløbspakke 1 & STU. Praktisk & teoretisk undervisning. Markdrift og svineproduktion. Sprøjtekursus. Biologi. Motorsavskursus. Landbrugsøkonomi. Svejsekursus. Praktikforberedelse & evaluering. Almene fag. Projektarbejde. Viderebygning af 1. års kurser, de praktiske færdigheder og den teoretiske forståelse. 9 måneders praktik herunder mark- og høstarbejde. Maskinkendskab. 3. år: Grundforløbspakke 1 & Hovedforløb trin 1 & STU. Planteproduktion, Høstarbejde. Medicinhåndteringskursus. Biologi. Naturfag. Engelsk. Landbrugsøkonomi. Sprøjteteknik. (delprøve 1-4). Kvæg- og svinehold. Almene fag. Landbrugsøkonomi. Valgfri specialefag. Jobsøgningskursus & arbejdsmarkedsintroduktion. Viderebygning af opnående kompetencer. 2 måneders praktik herunder høst arbejde. 2

3 Afsluttende projektarbejder. Praktisk orienterede prøver. Demission. For STU elever kan undervisningen og praktikforløbene variere i indhold og tid. Efter endt uddannelse: Udslusning i egen bolig og op til 3 mdrs. jobprøvning hos den arbejdsgiver, der senere forventes at ansætte eleven. Skolen vejleder den nye arbejdsgiver, mentor og/eller personlig vejleder og elev i denne periode, for at sikre en god overlevering af eleven. Forløbet kan variere afhængig af elevens behov og kompetencer. Hestevalgfag: Der tilbydes valgfag i hestehold gennem hele uddannelsen. Undervisningen indeholder hestens pleje & fodring, avl, træning, ridning m.v. Hestevalgfri undervisning løber over alle 3 år. Minimum 5 timer pr. uge. Det tilbydes ligeledes som valgfri specialefag 1 uge på Hovedforløbet. Målet er at eleven opnår kompetencer, som kræves for at varetage et job indenfor hestebranchen. Der vil være mulighed for eksterne kurser i hestevognskørsel, mønstring m.m. samt deltagelse i stævner, ringridning, agility, terrænridning, hjælper v. handicap ridning og andre arrangementer for hesteinteresserede. Skolen samarbejder med Ærø Ridecenter og Ærø Natur & Sports Rideklub, Islænderklubben Skeggi samt avlere af Dansk Varmblod, Irish Cob og Islandske heste. Skolen avler Islændere, Dansk Varmblod og Sports ponyer. Der er mulighed for at medbringe egen hest. Skolen arrangerer Sommer Ridelejr for unge med særlige behov fra hele landet. Kontakt skolen for nærmere information. Det er den første uge af sommerferien typisk uge 27. Mark- & maskinvalgfag: Mark- & maskiner tilbydes i samme omfang som hestevalgfag. Her er målet, at eleven opnår yderligere kompetencer og rutiner i at udføre arbejde med diverse landbrugsmaskiner. Herunder reparation og vedligeholdelse af maskinparken samt yderligere opgaver som skal udføres på et aktivt landbrug. Opgaverne er mangfoldige og varierer fra årstid til produktion og projekter på skolen. Skolen producerer i stort omfang selv foderet til dyreholdene. Valgfag: Valgfagene er primært landbrugsrelaterede: naturpleje, svejsning, vedligeholdelse af maskiner, bygningsvedligeholdelse, fårehold, ridemærke undervisning, motorsavskursus, ordblinde undervisning, dansk, engelsk, tysk, matematik, IT., cykelværksted, m.v. Der vil ligeledes være mulighed for valgfag af mere kreativ karakter, såsom håndværk, syning, kreativt værksted. Idræt & sundhed; sejlads, svømning, fodbold, dans, cykling, judo, tai chi, bliver også udbudt. Praktik: Vores praktiksteder er udvalgt med omhu og godkendt af Poppelgården og Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser. Praktikken udgør som hovedregel 14 måneder af uddannelsen. Første- og anden års elever bor i skolens huse i praktikperioden. Dette sikrer at vi kan støtte og vejlede eleven under praktikforløbene. Praktikken foregår på Ærø. En tredjeårs elev vil kunne komme i praktik i egen hjemkommune eller i det øvrige Danmark, idet vi arbejder hen imod en ansættelse på almindelige vilkår eller fleksjob ved uddannelsen afslutning. 3

4 Dog er praksis den, at tredjeårselever bor i udslusningshuse og er i praktik på Ærø, da det sikrer den optimale opfølgning på elevens uddannelse og praktik. Skolens praktiklærere besøger eleven og landmanden hver 3. uge. Praktikken er som udgangspunkt 37 timer ugentligt, dog kan der være høstarbejde & markarbejde som i en periode kræver lidt flere timer, hvis eleven ønsker og magter det. For STU elever kan praktikperioden være kortere, ligesom timetallet kan være justeres ud fra elevens behov. Boundervisning: Poppelgårdens hovedhus er stedets hjerte. Det er elevernes hjem. Her er en god hjemlig atmosfære, med plads til afslapning, sjov og udvikling. Det er her at boundervisningen foregår. Der bor 6 elever sammen i Poppelgårdens hovedhus. Alle elever har eget værelse med internet opkobling, samt fælles køkken, bad, bryggers, spise- og dagligstue. Eleven skal selv møblere deres eget værelse. Der er en stor have med dejlig terrasse. Fællesskabet, demokratiet, hensyntagen til egne såvel som fællesskabets behov vægtes højt og udvikles i dialog med husets beboere og ansatte. Der er ugentlige husmøder, hvor alle høres og i fællesskab finder frem til de bedste løsninger. Livet er foranderligt og derfor vil aftaler kunne ændres i samråd. Boundervisningen inkluderer indkøb, madlavning, personlig økonomi, fritid, personlig pleje & hygiejne, planlægning af ferier og fødselsdage, samt parforhold og relationer til familie og venner. Vi lægger vægt på traditioner og på at fejre fødselsdage og mærkedage. Eleverne skal lære at leve livet, at kunne tackle alle dets facetter og at blive livsduelige. Udslusning i Poppelhuset: Når det skønnes, at eleven er klar, typisk efter 1 1½ år, flytter eleven til udslusningsboliger med tilknyttet boundervisningslærere. Udslusningsboligerne er placeret i nærmiljøet. Tæt på offentlig gratis transport. Her bor 4 6 elever sammen. Alle elever har eget værelse med internetadgang samt hyggelige & praktiske fælles områder såsom køkken, bad, stue, bryggers etc. Personalenormeringen tildeles ud fra husets elevsammensætning og eleverne behov. Fritiden: Eleverne skal deltage i mindst én fritidsaktivitet udenfor skolen. Vi hjælper og vejleder med at finde det tilbud, som eleven har lyst til og vil kunne mestre. Nogle elevers fritidsaktivitet kan være malkning eller praktisk arbejde hos en landmand. Alle elever deltager i skolens fælles arrangementer, fester, fødselsdage, studieture og ekskursioner. Dette er en del af uddannelsen. Ærø har et rigt foreningsliv med 3 rideklubber, bowlinghal, svømmehal, biograf, 4 idrætsklubber samt et aktivt kulturliv med teater, musik og kunst. Naturen på Ærø byder på sin egen unikke mulighed for oplevelse og aktivitet, f.eks. sejlads, fiskeri, windsurfing, dykning, cykling, kajak, ridning, spejder, vandreture m.m. Der er aktivitetshus, med fotoklub, tegneværksted, dans, strikke- & nørkleklub m.v.. Ungdomsklub og én af landets bedste musikskoler. Aftenskolen udbyder et bredt sortiment af fag. Poppelgården kan arrangere bilkørekort med kørelærer som har mange års erfaring i at undervise skolens målgruppe. 4

5 Læringsmiljøet: Vi arbejder for skabe trygge og overskuelige rammer, hvor eleven kan afprøve sig selv i kendte som ukendte situationer. Udfordringer tilpasses i samråd med eleven, så de matcher den enkeltes udviklingsniveau. Eleverne vil blive støttet, så deres personlige og faglige kompetencer styrkes og udvikles. Der er plads, tid og støtte til, at eleven opnår indsigt i egne kompetencer gennem dialog og evaluering af egen læring. Der lægges meget vægt på struktur, rutine og på opøvelse af praktisk håndelag. Der undervises i små hold på 4 6 elever. Der kan tilbydes eneundervisning efter behov, hvis der foreligger en bevilling til dette. Den daglige landbrugsfaglige undervisning foregår normalt fra kl , fredag dog til kl For elever som er på skolen i weekenden og ferier er der en ½ times obligatorisk fredagsmøde. Eleven har fodervagt mindst 4 weekender årligt. Fodervagten er en del af uddannelsen og er obligatorisk. Boundervisningen er en del af den daglige undervisning. Der er mødepligt til spisning, husmøde, rengøring på fælles arealer og på eget værelse, egen maddag, samt ved fælles arrangementer. Det er muligt at tage særlige hensyn ved arrangementer. Der er ikke lektier eller forberedelse til undervisningen. Ovenstående svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Skolen er åben alle årets dage. Ved ferier og weekender skal eleven dog overholde tilbagemeldingsfrist jvf. skolens årsplan, for at blive på skolen. Hver elev har en kontaktlærer, som de mødes med minimum 1 time ugentligt eller efter behov. Kontaktlærerens funktion er bl.a. at hjælpe med økonomi, uddannelse, udslusning, fremtidsplaner, fritidsaktiviteter m.v. og diverse personlige behov såsom hygiejne, frisør, tøj køb, rejseplaner, køb af indbo o.lign. samt kontakt til forældre, læge, tandlæge, psykolog m.v.. Pædagogisk grundlag: Vi arbejder helhedsorienteret med respekt for den enkeltes ønsker og udviklingsmuligheder, men med øje for fællesskabets trivsel. Vi arbejder med relationspædagogik og anerkendende pædagogik. Vi arbejder med målsætning, personlige succes kriterier, selvtillid, selverkendelse samt selvværd. Vi har fokus på den individuelles læringsbehov og tilrettelægger undervisningen, så den tilgodeser de metoder, der egner sig bedst til den enkelte elev. Struktur er et vigtigt element i vores hverdag. Vi tilstræber at personalet har samme krav, regler og måder, at udføre et givent stykke arbejde på, idet en del af vore elever har behov for en genkendelig hverdag. Der er tydelige regler for alle. Og der er genkendelighed. Vi har - og tager os - tid. Alt dette på trods af, at arbejdet i landbruget er uforudsigeligt og afhænger af vejrliget og årstiderne. Vore elever skal lære, at kunne agere i den uforudsigelighed som deres fremtidige job vil bringe. Vore elever skal opleve og erfare, at kunne mestre. 5

6 Vi fører logbog sammen med eleverne, så det synliggøres, hvad de har lært, samt hvad det er de gerne vil blive bedre til. Dermed udvikles deres selverkendelse. De vil kunne gå tilbage i logbogen og erfare, hvad de har lært på et givent tidspunkt og dermed opleve succes ved, at erkende, at de har fået flere kompetencer. Det vedligeholder og udvikler deres skriftlige kompetencer. Vi støtter eleven i at afprøve sig selv. Vi lægger vægt på succesoplevelser og faglig stolthed. Det giver selvværd, mod på nye udfordringer og faglig viden. At overvinde det at gå ind til tyren, at opleve følelsen af storhed ved at køre en traktor, en mejetærsker eller ved at trække hestene ud, er at opleve følelser, som teoretisk undervisning ikke kan tilbyde. Stalden, marken, landbrugsmaskinerne og maskinværkstedet er vore primære klasselokaler. Det er her, teorien bliver koblet på det praktiske arbejde. Det er her, der opnås kendskab til, forståelse for - og opøvet sikkerhed og rutiner i - landbrugsarbejdet. Det er Learning by doing. Vi har også teoretiske fag, hvor den mere traditionelle klasseundervisning finder sted. Her benyttes bl.a. AV-udstyr, internet, diskussioner ud fra oplæste artikler, filmfremvisning, snak med fagfolk og gårdbesøg. Når der er teoretisk undervisning, er det en vekselvirkning mellem praktisk arbejde og information. Den teoretiske del i klasselokalet udgør ca. 10% af uddannelsen. Eleven har obligatoriske fodervagter i weekenderne, samt 2 timers ugentligt selvstændigt arbejde, hvor de tildeles landbrugsfaglige opgaver. Her udvikles ansvarlighed og initiativ. Elever og personale spiser sammen til frokost og aftensmad. Det gør vi ud fra en Grundtvig/ Koldsk tankegang om fællesskab og oplysning. Vi bruger dette forum til beskeder, oplæg, inspiration, almen dannelse og ikke mindst glæden i samværet. Poppelgården: Poppelgården har et stort hovedhus, et lille anneks, stalde, maskinværksted og maskinhus samt stor oplyst ridebane og fin heste stald. Der er plads til 6 elever på gården. Der er to udslusningshuse, hvor der bor henholdsvis 4 og 6 elever. Gården råder over 65 ha. jord, som drives økologisk. Der er mulighed for, efter behov, at inddrage yderligere 100 ha. agerjord. Dette drives konventionelt. På gården er der et kødkvægshold, kødgedehold og hestehold samt udekatte. Undervisning i store besætninger foregår på udvalgte mælke- og svinebesætninger beliggende tæt på skolen. Derudover deltager skolen i diverse opgaver ved pasning & pleje af et fårehold. Gården ligger 1 km. fra et levende landsbymiljø med bl.a. købmand, gratis offentlige transportmidler, kirke, kro, små virksomheder, Ærø Efterskole og sportsbaner. Der er 5 km. til Ærøskøbing og færgen til Svendborg/Fyn, 12 km til Søby med færger til Fåborg/Fyn og Fynshav/Als. Teglgården: Skolen har pr overtaget en mindre gård, hvor der på sigt skal etableres en økologisk svineproduktion. Der er i 2013 igangsat etablering af en grønsags- frugt & bærog krydderurteproduktion. Der arbejdes på at etablere en køkkenlinje på stedet til 6

7 forarbejdning af alle råvarerne. Der har med stor succes været dyrket krydderurter og grønsager til de lokale restauranter, gårdbutikker, mindre Ærøske fødevareproducenter samt til Claus Meyers gadekøkken i august Teglgården ligger i Bregninge, Danmarks første blomstrende landsby. Visitation: Det formodes, at der foreligger en ressourceprofil, skole- og psykologudtalelser samt andre relevante oplysninger om eleven, såsom beskrivelse af erhvervserfaring ved visitationen. Visitationen danner baggrund for optagelse på uddannelsen og for udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Forud for visitationen skal der foreligge en bevilling til uddannelse og ophold på skolen. Den unge deltager i visitationen. Det anbefales at forældre, plejefamilie, kontaktperson, lærere, sagsbehandler, uu-vejleder, tilsynsførende og andre med tilknytning til den unge er med til visitationen. Dette for at sikrer, et så reelt billede af den unge som muligt. Visitationen fungerer samtidig som en rundvisning. Det tager ca. 2.½ time inkl. afhentning ved færge. Uddannelsesplan/udviklingsplan: Vi udarbejder en uddannelsesplan/udviklingsplan i samarbejde med eleven ud fra den enkeltes ønsker, kompetencevurdering og potentiale, samt ud fra visitationen. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen udarbejdes i løbet af de første 3 mdrs. ophold på skolen. Her deltager eleven, forstanderen og en lærer. Det vurderes om eleven er velplaceret. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen revideres og evalueres løbende. Uddannelsesplanen/udviklingsplanen tager ligeledes afsæt i visitationen og kompetencevurderingen, som afvikles indenfor de første 14. dage af skoleforløbet. Der afholdes statusmøde med sagsbehandler og evt. andre implicerede parter 2 gange årligt. Der gives standpunktskarakter i alle fag ved hvert semester afslutning. Dette gøres ved, at der afholdes individuelle samtaler med den enkelte elev, om hvor de står nu, og hvad de skal arbejde mere med. Uddannelsesbevis: Når eleven dimitterer fra skolen, vil de modtage et uddannelsesbevis fra Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole, hvori deres faglige kompetencer og ressourcer er beskrevet. For elever indskrevet i erhvervsuddannelsen modtager eleven et uddannelsesbevis fra Dalum Landbrugsskole. Erhvervsplacering ved uddannelsens afslutning: På uddannelsens 3. år afklares hvad den enkelte elevs muligheder for erhvervsplacering kan være. Skolen bestræber at eleven på 3. år kommer i jobprøvning, hvor eleven har mulighed for senere ansættelse. Det kan være i elevens hjemkommune. Det forventes at kommunen samarbejder med skolen og hjælper med at finde et velegnet job til eleven. Det forventes at hjemkommunen, efter behov, yder støtte og opfølgningsbistand til eleven efter uddannelsen fra Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Dette kan være i form af mentorordning, personlig assistance, isbryderordning, hjælpemidler m.v. Hvilke jobs får vores elever: Alle vore elever har indtil videre bestået alle deres prøver & eksamener. 7

8 Vi har elever som har fået ansættelse i svineproduktioner og mælkekvægsbesætninger. Én har fået merit for landbrugsassistentuddannelsen til dyrepasserassistent og har efterfølgende fået ansættelse ved en fuglepark det er ubetinget hans drømmejob. Vi har elever der har fået arbejde på minkfarm og som grøn medarbejder på campingplads. Èn har taget lastbilkørekort med anhænger og fortsætter med ordblindeundervisning. En anden er blevet mor og læser nu på handelsskole. Hun drømmer om at åbne sin egen dyrehandel. Én er ansat som murerarbejdsmand. Heste- og rideskolemedhjælpere har vi også hjulpet på vej. For det dimitterende hold i 2012 er drømmejobs indenfor malkekvægsbesætninger, kennel, dyrepasser og hestebranchen blevet en realitet. Alle vore elever er således aktive med jobs eller uddannelse efter deres uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Fra det dimitterende hold i 2014 er 3 kommet i arbejde hos henholdsvis en svineproducent, en malkekvægsproducent og en entreprenør. Èn skal videre på en ordinær landbrugsskole. Miljøbevidsthed & CSR: Vi vælger, så vidt økonomien tillader det, at bruge og genbruge økologiske og bæredygtige materialer, energikilder, rengøringsartikler m.v. Kosten er, så vidt muligt, økologisk. Der er altid frugt & grønt til alle måltider. Skolen opvarmes delvist af solfangere. Landbruget drives økologisk. Vi sorterer al affald og bruger helst svanemærkede produkter. Vi er meget miljøbevidste. Det giver vi videre til vore elever. Vi ansætter de rigtige til jobbet. Dette vil sige, at vi også har ansatte som f.eks. har en personlig assistent. Gennem tiden har vi således haft delvis blinde samt ordblinde ansat. Vi har i perioder haft tidligere flygtninge i virksomhedspraktik, for at deres dansk kunne udvikles. I andre perioder har vi folk med andre problematikker i virksomhedspraktik. Disse personer har bidraget til det gode fælleskab på skolen. Ansatte: Det tilstræbes, at alle ansatte har kendskab til såvel landbrugsområdet, som til det praktiske og personlige i boundervisningen. Alle lærere har kontaktlærerfunktion. Vore ansatte er uddannede landmænd, smede, pædagoger, lærere, erhvervslærere og instruktører der har interesse for og lyst til arbejdet med vores målgruppe. Alle ansatte har, foruden deres formelle uddannelser, rigtig mange uformelle kompetencer at byde på, således at personalegruppen tilsammen tilbyder en bred faglig og personlig kompetencebank. Alle medarbejdere deltager i kompetencegivende kurser og videreuddannelser, så de er rustet til arbejdet med elever med særlige behov, samt opfylder kravene som undervisere i deres respektive fag. Alle ansatte modtager fælles supervision, ligesom der tilbydes individuel vejledning til den enkelte. Bestyrelser: Poppelgårdens ledelse sidder i følgende bestyrelser, der har relevans for skolen: Ligeværd, Ærø. Udviklingsfonden Ærø Det gamle Værft, Ærø Fødevarenetværk samt bofællesskabet Belvedere & Enemærket. Har tidligere, gennem mange år, siddet i Foreningen for Økologi på Ærø samt Ærø Efterskoles støttekreds bestyrelser. Foruden været med i opstarten af Ærø Natur- og sportsrideklub. Elevøkonomi: 8

9 Eleven modtager sin personlige ydelse efter gældende regler og skal heraf betale kr ,- for kost, kr ,- for logi, kr. 250,- for opsparing til studietur samt kr. 200,- pr. mdr. til fælles fødselsdags- og aktivitetskasse. I alt udgør elevbetalingen i 2014 på kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Det anbefales, at eleven tegner en indboforsikring. Vi tilbyder en samlet pakke for alle elever, hvilket betyder en billigere forsikringspræmie pr. elev. Præmien afhænger af antal af elever. Poppelgården har alle de lovpligtige forsikringer indboforsikring dækker op til kr pr. elev. Der er fælles tv i stuen samt internet adgang i undervisningslokalerne. Hvis en elev har mobiltelefon, egen pc eller radio/fjernsyn på værelset, skal der betales særskilt medielicens. Hvis eleven medbringer egen hest, skal de selv varetage pasningen. I weekender kan der indgås aftale om pasning af hesten, hvis eleven rejser. Staldplads koster kr. 900,- pr. mdr. Staldpladsen er inkl.: økologisk græsensilage/hø, økologisk valset korn/piller samt halm til strøelse og daglig adgang til græsning samt fri brug af skolens ridebane. Hesten skal fodres med økologiske foder. Eleven afholder selv udgifter til dyrlæge, smed, ormekur m.v. Hesten kan indgå i skolens beslagsmeds-, ormekur- og vaccinationsplan og derved opnå mængde rabat. Skolen kan være behjælpelig med pasning af hestene. Opholdsbetaling: Opholdsbetalingen indeholder faglig grunduddannelse, erhvervstræning og generel boundervisning. Erhvervsuddannelse: Opholdsbetalingen udgør pr. 1. jan i alt kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Fakturaerne er delt op i undervisning kr ,- pr. mdr. og boundervisning kr ,- pr. mdr. STU: Opholdsbetalingen udgør pr. 1. jan i alt kr ,- pr. mdr. Beløbet er beregnet på et 12 mdr. forløb. Fakturaerne er delt op i undervisning kr ,- pr. mdr. og boundervisning kr ,- pr. mdr. For unge u. 18 år: betales der for kost, logi, opsparing til studietur, aktivitetskasse samt arbejdsdusør. Arbejdsdusøren på kr ,- udbetales af skolen til eleven hver måned. Der fremsendes en faktura hver måned. Der betales månedsvis forud og betalingsfristen er 14 dage. Prisstigninger: Opholdsbetalingen reguleres én gang årligt med virkning fra d.1.jan. Der indbetales et depositum svarende til én mdr. opholdsbetaling. Øvrige ydelser: Hvis det fra skolens side skønnes, at eleven har behov for yderligere socialpædagogisk indsats eller anden rådgivning skal en bevilling til dette foreligge. Behovet for indsatsen vil blive skriftligt begrundet. Taksten for socialpædagogisk støtte er kr. 244,- pr. time. Det forventes at eleven har cykel eller lovlig knallert/scooter ved indskrivningen på Poppelgården. En knallert/scooter er velegnet, da nogle praktiksteder ligger op til 15 km. fra skolen. Der kan være udgifter til reparation. Ved skolestart skal eleven medbringe 2 sæt arbejdstøj, regntøj, sikkerhedsgummistøvler samt sikkerhedssko. Dette kan med fordel købes på skolen, idet vi køber stort ind og dermed får rabat. 9

10 Der må beregnes et beløb på kr ,- til arbejdstøj, sikkerhedssko og sikkerhedsstøvler. Eleven medbringer selv personligt indbo: seng, sengetøj, kommode, bord og stol. Dette kan evt. købes i samråd med skolens boundervisningslærer. Der vil være udgifter til fagbøger, malkeforklæder, støvmasker, arbejdshandsker & andet undervisningsmateriale på 2.728,- kr. årligt. Det forventes, at eleven er i besiddelse af et traktorkørekort ved indskrivningen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der foreligge en bevilling til erhvervelse af et traktorkørekort. Prisen ligger på omkring kr ,- alt inkl. (køretimer, teoritimer, foto, lægeerklæring). Der kan forekomme udgifter til eks. tandlæge, sociale hjælpeforanstaltninger og fritidstilbud. Det er obligatorisk for eleven at deltage i én ugentlig fritidsaktivitet. Alle oplyste priser er for Der vil forekomme prisstigninger årligt. Nye takster fås ved henvendelse til kontoret. Priser for det nye år foreligger senest d. 1. december. i indeværende år. Optagelse: Der optages elever med opstart hver august. I særtilfælde dispenseres for opstartsdatoen. Kontakt skolen for nærmere information. Samarbejdsaftale: Poppelgården og henvisningskommunen underskriver en samarbejdsaftale. Handlekommuneforpligtigelse: Hjemkommunen forbliver handlekommune, uanset om eleven under uddannelse på Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole har folkeregisteradresse i Ærø Kommune. Handlekommunen forpligter sig til at dække den kommunale del af udgifterne, i den periode eleven er indskrevet på uddannelsen jvf. Retsikkerhedsloven 9 stk. 6. Bevillingsgrundlag: Lov om aktiv socialindsats (LAS) 46. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 32. STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse lov nr.564 af 6. juni Serviceloven 85. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole er godkendt efter Servicelovens 66 med mulighed for efterværn samt 107 ved Socialtilsyn Syd. Opsigelse/ophør: Hvis en elev vælger at afbryde uddannelsen i utide, er opsigelsesvarslet fra kommunens side 3 måneder. Kontakt os meget gerne for yderligere spørgsmål og et evt. besøg. 10

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug med hest. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug med hest Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium &

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET?

HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET? HVAD ER AGRO-ASSISTENTUDDANNELSEN FOR NOGET? Jobcenter Hjørring udbyder, i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole og LandboNord, uddannelsen til Agro-assistent. Uddannelsen er en kombination af undervisning

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb STU ved NBU-Skolen STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb Nordjysk Børne- Ungecenter DIT LIV, DIN UDDANNELSE Kunne du tænke dig en spændende og udfordrende uddannelse, hvor du selv har indflydelse

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Læs mere

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Praktiske oplysninger Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Tlf.: 76201100

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård Tre år godt i selskab vælge Derfor skal du Elleslettegård Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi Du får 3 sjove, vigtige og spændende år. Du får en uddannelse på dine præmisser. Du får nye venner. Du

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Virksomheden Levuk 2013

Virksomheden Levuk 2013 Fritidsklub for unge med handicap Levuk tilbyder særligt tilrettelagt undervisning og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

SERVICEDEKLARATION PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN SPRINGBRÆTTET. Nordens Allé 33 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 54 82

SERVICEDEKLARATION PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN SPRINGBRÆTTET. Nordens Allé 33 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 54 82 SERVICEDEKLARATION PRODUKTIONSVIRKSOMHEDEN SPRINGBRÆTTET Nordens Allé 33 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 54 82 Afdelingsleder: Gitte D. Velling E-mail: gitte.d.velling@99454545.dk Mobil: 5084 6569 Præsentation

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Pjece til elever og pårørende

Pjece til elever og pårørende Pjece til elever og pårørende 1 Indhold Indledning... 4 Kontakt... 4 Hvor kan jeg finde information... 4 Hvem kan man ringe til og hvornår... 4 Opstart og andre praktiske ting... 4 Værelser og flytning...

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

RUSMIDDELBEHANDLING STØTTEKONTAKTPERSONER

RUSMIDDELBEHANDLING STØTTEKONTAKTPERSONER RUSMIDDELBEHANDLING STØTTEKONTAKTPERSONER CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER DØGNTELEFON - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning erhvervstræning,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2008 (rev. 13. december 2009)

Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2008 (rev. 13. december 2009) - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2008 (rev. 13. december 2009) - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE 3 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

HESTEMANAGER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

HESTEMANAGER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole HESTEMANAGER Grøn uddannelse Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde Køgevej 131, 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Hestemanager Uddannelsen til hestemanager

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år Et voksenliv i udvikling Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år VÆRDIFULD MOD MENNESKER I BEVÆGELSE NÆRVÆR ÅBENHED HELHED IDENTITET SELVVÆRD ANERKENDELSE BRUGERUDVIKLINGSSAMTALER Kort

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere