I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr."

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Aars Boligforening ønsker godt nytår Med denne udgave af vort blad, som sendes til alle vore medlemmer, vil vi gerne ønske et godt nytår og opfordre til, at man husker at forny sit medlemskab ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Mød os på Forårsudstillingen i Messecenter Vesthimmerland Den marts 2014 på stand nr. 190 Der var lidt kort betalingsfrist ved udsendelsen lige før jul. Det har betydet, at nogle medlemmer på grund af bortrejse i julen ikke har haft mulighed for at betale til tiden. Det kan nås endnu. Vi udsender en reminder omkring den 24. januar med betalingsfrist senest 14. februar. Boliger til alle er et tema, vi har brugt meget i det forløbne år. Vor nye film (se mere side 5), som har været under udarbejdelse et års tid, har også fokus på, at Aars Boligforening gennem sine aktiviteter til stadighed vil sørge for, at vi har boliger til alle. Det vil vi fremadrettet gøre alt for at leve op til. Afslutningsvis vil vi takke for god opbakning fra repræsentantskab, beboere og medarbejdere samt alle vore samarbejds- og samhandelspartnere i det forløbne år. Fjerritslev-formand tager sit ansvar og hverv alvorligt Det må aldrig blive venstreshåndsar bej de at varetage formandsposten i en boligforening. Det drejer sig om at have fingeren på pulsen, sætte sig ind i tingene og vælge den rette kurs. Det skylder vi vore beboere, vor by og vor egn. Det siger Fjerritslev Bolig for e- nings formand siden 1993, Kirsten Christensen. Se interviewet side 10 Løgstør Bolig for e- ning får ros og anerkendelse Den voldsomme brand, som i december hærgede Løgstør Boligforenings afdeling Kærvang på Bredgade, krævede en helt ekstraordinær indsats fra bestyrelse og ansatte. Der lyder lutter ros til boligforeningen for hårdt og målrettet arbejde og til hele Løgstør for hjælp og opbakning. Her formand Bodil Svenningsen, vicevært Peter Larsen og bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup, alle Løgstør Boligforening, som fik ekstra travlt op til jul. Læs mere side 6, 7 og 8

2 2 Vigtigt, at lejerne har tegnet indboforsiking Af skade bliver man klog, men sjældent rig. Sådan lyder et gammelt ordsprog, som forsikringsdirektør- og mægler Finn C. Pedersen, Bækmark og Kvist For sikringsrådgivning A/S, drager frem i forbindelse med den voldsomme brand på Løgstør Boligforenings afdeling Kærvang i Løgstør. Her viste det sig, at syv lejere ikke havde en indbo-, hjem- og familieforsikring og derfor står i en ubehagelig situation med hensyn til at få dækning for udgifter, som branden påfører dem. Da branden ikke er en hændelse, som kan bebrejdes boligforeningen, er det ikke boligforeningens ansvar. Derimod er det beboerens indboforsikring, som træder til og betaler de udgifter, som man uforvarende løber ind i. Indboforsikringen dækker ifølge Finn Genhusning Fatima og Murat Cerimagic har indboforsikringen i orden. Her er de i deres genhusningslejlighed på Sverigesvej, hvor de fra starten måtte nøjes med havemøbler. C. Pedersen rimelige udgifter til afværgelse af de gener, som en brand påfører. Det drejer sig bl.a. om udgifter til: Genhusning Rimelige merudgifter til forplejning Rimelige udgifter til umiddelbare indkøb af tøj, toiletartikler m.v. Udflytning/rensning af indbo Evt. opmagasinering af indbo Indflytning af indbo Erstatning af ødelagt indbo Forsikringsmægleren opfordrer de ramte lejere uden indboforsikring til at rette henvendelse til socialforvaltningen for at få hjælp. De sociale myndigheder er forpligtet til at yde støtte til basale fornødenheder til folk uden økonomisk mulighed for at skaffe dem selv. Men ellers går min opfordring til alle lejere i Løgstør og andre boligforeninger: Få nu kontrolleret, om I har en indboforsikring. Hvis ikke, så få en tegnet, før skaden er sket, siger Finn C. Pedersen. Forsikringsmægler Finn C. Pedersen. Finn C. Pedersen er udover at være forsikringsmægler for Løgstør også forsikringsmægler for Aars og Fjerritslev Bo - ligforeninger, samt en lang række andre almene boligorganisationer. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Bolig fore ning. Syv lejere i knibe har ikke indboforsikring Branden på Kærvang i Løgstør sætter en tyk streg under betydningen af, at man også som lejer har en indboforsikring. Foto: Peter Larsen. Ikke færre end syv af de lejere, som blev ramt af brandens hærgen, havde ingen indboforsikring, oplyser regnskabschef Jørgen Jensen. Det er den enkeltes ansvar at have en sådan forsikring. Dog mener jeg, at Jobcentret i tilfælde, hvor de anviser lejemålet, bør sikre sig, at der er tegnet en sådan forsikring. Uden indboforsikring kan det være svært at genanskaffe selv de almindeligste fornødenhede r. Ja, det burde faktisk være obligatorisk at have forsikret sit indbo, fastslår Jørgen Jensen.

3 3 Hans Peter Perregaard uden for værkstedsbygningen på Nibevej. Indvendig ser værkstedet efter at have stået tomt i mange år ret miserabelt ud. Hans Peter Perregaard foran autofirmaet ud mod Himmerlandsgade. Vemodigt, men på sin plads, at der bygges nyt i det gamle Aars Når de gamle bygninger forsvinder fra den sorte firkant i Aars og erstattes af Aars Boligforenings hidtil største projekt, bliver det for Hans Peter Perregaard, Engtoften 85, Aars, en lidt vemodig oplevelse. Hans Peter Perregaards barndom tog udgangspunkt få meter fra arealet, og den 69-årige Aars-borger blev uddannet mekaniker hos Kristian Jensen, som drev mekaniker- og autoforretning i over 40 år, før bygningerne på hjørnet af Himmerlandsgade og Nibevej blev afhændet for at give plads til Aars Centrum. Fik overrakt kørekort uden en eneste køretime Jeg startede som mekanikerlærling hos mekaniker Lars Holmgaard Pedersen. Virksomheden havde fra starten til huse, hvor der senere blev møbelforretning, fortæller Hans Peter Perregaard. Holmgaard flyttede værkstedets kontor til ejendommen, hvor Bladcentralen nu har til huse. Senere rykkede mekanikervirksomheden over på den anden side af Nibevej. Holmgaard var som den eneste, jeg har kendskab til i den situation, at han fik kørekort uden at have fået undervisning. Politiet dukkede simpelt hen op og gav ham et kørekort vistnok fordi man ikke kunne have, at byens eneste mekaniker kørte rundt i Aars gader uden kørekort. Hans Peter Perregaard tog halvdelen af sin uddannelse hos Lars Holmgaard Pedersen og den sidste halvdel af det fire år og fire måneder lange forløb hos Kristian Jensen. Det må indrømmes, at jeg har været lidt af en hjemmefødning. Kun afbrudt af halvandet år som landbrugsmedhjælper i Haubro og Tolstrup samt et ungdomsskoleophold i Beder har jeg opholdt mig i Aars. Jeg hjalp i købmandsforretningen på Himmerlandsgade (hvor nu Crazy Dayzy har til huse). Den forretning blev erhvervet af min bedstefar i 1919 og overtaget af min far og farbror i Senere drev Hans Peter Perregaard i mange år en minkfarm ved Aars sammen med sin far og farbror. Perregaard finder det positivt, at den sorte firkant nu får et flot nyt byggeri. Bygningerne inklusiv min gamle læreplads trænger til at blive jævnet med jorden. Dog er det efter min mening en skam, at byggeriet bliver så højt. En etage mindre ville passe bedre, men jeg glæder mig alligevel til at se boligforeningens store kvarterløft folde sig ud, slutter Hans Peter Perregaard. Museet følger Aars Centrums udvikling Når de gamle bygninger på arealet mellem Nibevej, Kirkegade og Him mer landsgade i Aars inden få uger forsvinder, betyder det samtidig farvel til en epoke i byens historie. På den baggrund har Aars Bo - lig forening indgået aftale med Vesthimmerlands Museum om, at museet via et par fast installerede kameraer følger byggeprocessen fra start til slut: Samtidig vil museet via udsagn fra nogle af de mennesker, som har boet i eller har særligt kendskab til kvarteret, samle nogle glimt fra områdets hi storie, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Vi er meget glade for, at vi på den måde kan bevare historien for eftertiden, samtidig med at det bliver muligt at følge et stort projekts udvikling. Jens Damgaard regner med, at projektet starter omkring 1. februar.

4 4 Møllevej er centralt beliggende I Aars. Formand Niels Krogh Madsen: God planlægning er alfa og omega. På baggrund af befolkningsprognosen for Vest him merlands Kommune kan der forventes en stigning i Aars bys indbyggertal på over 1600 fra januar 2014 til januar Denne befolkningsforøgelse opvejer lige akkurat det faldende antal beboere i den øvrige del af kommunen. Det anslås således, at kommunens samlede indbyggertal vil være cirka uændret i år Prognosen hviler på tal fra Danmarks Statistik og er udarbejdet af Kommunedata for Vesthimmerlands Kommune. Behov for cirka 800 nye boliger frem til 2025 Aars Boligforening holdt sidst i oktober et bestyrelsesseminar i Viborg for at drøfte den fremtidige planlægning. Bestyrelsesformand Niels Krogh Madsen havde, med baggrund i befolkningsprognosen, udarbejdet en plan for vort nybyggeri frem til 2025, som bestyrelse og forretningsfører var enige i at søge gennemført i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Befolkningsudviklingen og behovet for nye boliger hænger tæt sammen. I Aars og Aalestrup anslås behovet for nye boliger frem til år 2025 at være på cirka 800, oplyser formanden. Det betyder, at der vil være brug for nye almennyttige boliger om året i Aars og Aalestrup. Aars Boligforenings formand understreger, at plan lægning og realisering af nye boliger i den anførte størrelsesorden kræver en robust og langsigtet planlægning. Vi er nødt til at skue lidt længere end ud over vor lille næsetip, for vi ved, at erhvervelse af grunde, udarbejdelse af projekter og godkendelse af disse ikke kan ske fra den ene dag til den anden. Proceduren er tidskrævende. Niels Krogh Madsen betoner, at situationen ser anderledes ud, hvis det drejer sig om byer eller områder uden befolkningstilvækst. God planlægning tilpasset de lokale behov er alfa og omega for at fastholde en positiv udvikling. Det er, hvad vi prøver at tage ad notam i Aars Boligforening, og det er vort håb, at vi på den måde bliver et aktiv og ikke en hæmsko for positiv udvikling i vort virkeområde, siger Aars Boligforenings forretningsfører. Aars Bolig kurs mod Hvis ikke udviklingen i Vest him mer land skal stagnere, er det nødvendigt hele tiden at have fokus på, at udbuddet af boliger er varieret og tilfredsstillende. Derfor sidder Aars Boligforening ikke med hænderne i skødet, men søger at være i front og dermed bidrage til at opfylde områdets boligbehov. Nedenfor omtales nogle af boligforeningens initiativer og strategiske opkøb. Aars Boligforeningen håber at starte opførelsen af 20 boliger på den cirka 4000 kvadratmeter store grund Møllevej 6, hvor den gamle nu fjernede landbrugsskole lå. Tanken er, at de nye forskudte boliger skal være klar i Aars Boligforening har også et interessant projekt i Støbeskeen på et areal nær Gislumvej i Stenildvadområdet. Foreningen har også erhvervet et areal nær Skøjtesøen, som kan komme i spil inden for den næste 10-års periode. Sidst, men ikke mindst vil starten på det store projekt i den sorte firkant Kirkegade, Himmerlandsgade, Nibevej med 55 lejligheder og mange kvadratmeter butiks- og kontorareal ske i år. Vi har mange bolde i luften. Det er nødvendigt, når vi skal fremtidssikre boligudviklingen i vort geografiske dækningsområde, understreger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Gedsted En velbeliggende grund ved Enebærvej i den sydvestlige del af Gedsted kan komme i spil som boligareal.

5 5 På denne skrånende grund langs Møllevej i Aars ønsker Aars Boligforening at opføre 20 boliger. forening med fremtiden fremtiden Aars Boligforening har indgået aftale med Expert Aars Boligforening har indgået aftale med Jesper Nielsen, Expert, Aars, om, at beboere i boligforeningen kan få teknikerbesøg for at få de nye indstillinger af TV -programmer i orden. Der er aftalt en favørpris på 450 kr. inklusiv moms for Aars Boligforenings beboere. Beboere, som ønsker teknikerbesøg, kan kontakte Expert på tlf Aars Boligforening har erhvervet denne ejendom på Ågade 5 i Veg ger. Den skal nu fjernes og give plads til et par nye boliger ved siden af bolig foreningens eksisterende træhuse, som skimtes i baggrunden. Vegger I forlængelse af Møllevænget har boligforeningen mulighed for at bygge moderne lejeboliger. Boligforeningen har indgået en byttehandel, hvorved ejendommene Ågade 5 i Vegger kan komme i spil som byg ge areal for et par huse i forbindelse med boligforeningens eksisterende huse ved Halkjær Å. I forbindelse med byttet afhændede boligforeningen Skov vænget 40 A og B i Gun der sted, som var brændt. Vegger-løsningen vil forskønne byen, som har en god beliggenhed i forhold til Aalborg og byder på et godt sammenhold og blomstrende foreningsliv. Aalestrup Succesbebyggelsen Lucernevangen kan udvides med 13 nye boliger i det attraktive naturområde nær Simested Å. Boligforeningen har erhvervet det areal, som tidligere husede Horns Belysning på den centralt beliggende grund ved Borgergade. Se filmklip med smuk natur på Nu kan alle se et flot filmklip på Aars Bolig for e- nings hjemmeside Filmklippet giver et godt indtryk af boligforeningens naturlige omgivelser. Vi har valgt at fokusere på Vesthimmerlands smukke natur, egnens mange uddannelsesmuligheder og det store udvalg af foreninger, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Det korte filmklip er tænkt som en appetitvækker for folk, der overvejer at flytte til området. Vore mange gode boligtilbud er et stort aktiv navnlig fordi de er placeret i en smuk og aktiv egn. Foruden filmklippet har Aars Boligforening indgået aftale om at vise biografreklame i X-busser i en radius af 30 km fra Aars. Dette initiativ bevirker, at cirka ser biografreklamen i løbet af et år. På den måde styrker vi synliggørelsen af Aars Boligfore ning, fastslår Jens Damgaard.

6 6 Fotos: Peter Larsen. Kærvang omspændt af flammer. Dette frygtelige syn mødte Bodil Svenningsen og vicevært Peter Larsen, natten mellem den 9. og 10. december. Flot indsats af Løgstør Bo Decemberstormen Bodil er for intet at regne mod den turbulens, navnesøster Bodil Svenningsen, formand for Løgstør Boligforening, og hendes hjælpere blev udsat for, da boligforeningens afdeling Kærvang natten mellem den 9. og 10. december blev hærget af en voldsom brand. Boligforeningsformanden glemmer al drig, da hun kl blev vækket af et telefonopkald om, at Kærvang på Bred gade stod i flammer. Branden kostede en fireårig dreng og hans 57-årige bedstemor livet og gjorde 18 boliger ubeboelige. Fra mit køkkenvindue kunne jeg se ildskæret fra branden, fortæller Bodil Svenningsen. Jeg ringede omgående til vicevært Peter Larsen, og sammen tog vi til Kærvang. Her stod de beboere, som havde reddet sig ud, ved containerne. De var chokerede, men rolige. Området var fyldt med brandslukningskøretøjer, ambulancer og politi. Sådan startede nogle af Løgstør Boligforenings hidtil mest turbulente dage. Restaurant Christiansminde serverede gratis frokost Beboerne blev samlet i Løgstørhallerne, og imponerende hvor der blev serveret kaffe og rundstykker, ligesom de fik tilbud om at sove. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening og kontorassistent Gitte Leach fra Løgstør og Aars Boligforening, kom til stede og deltog sammen med boligforeningsformanden, viceværten, forsikringsmægler Finn Pedersen, Bækmark & Kvist, samt Jane F. Bygholm fra ISS Skadesservice i et orienteringsmøde allerede kl Senere serverede Restaurant Christiansminde en flot frokost kvit og frit. Det viste sig, at to opgange i den brandhærgede ejendom var så lidt beskadiget, at beboerne af 12 lejligheder kunne vende tilbage, mens der skulle ske genhusning af 18 lejligheder i opgangene A, B og C. Det lykkedes allerede senere på dagen efter branden, takket være en målrettet indsats og godt samarbejde med boligforeningerne i Aars og Fjerritslev, at genhuse beboerne Udklip fra branden studeres i Løgstør. Fra venstre bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup, formand Bodil Svenningsen, vicevært Peter Larsen, kontorassistent Gitte Leach og regnskabschef Jørgen Jensen.

7 7 ligforening lokal opbakning fra de brandhærgede d lejligheder. Ild og røg tidspunkt var det ret så uoverskueligt, men bevirkede imidlertid, at de var kommet ud det lykkedes os at få tingene på plads, af lejlighederne uden ejendele. fortæller Bodil Svenningsen. To dage efter I den situation viste Løgstør enestående branden holdt vi informationsmøder, dels sammenhold og skaffede på nul komma for de genhusede lejere, dels for de beboere, fem værdifuld hjælp. som var vendt tilbage til deres lejligheder. Endvidere lykkedes det at informere pressen, så vi fik en sober omtale af de dramatiske og ulykkelige hændelser. Efterfølgende fik vi stor hjælp af Peter Sørensen fra bestyrelsen i afdeling et og vicevært Leo Nielsen til at køre det resterende tøj m.v. til genbrugsbutikker i Løgstør. To tons tøj blev afleveret til Løgstør Boligforening Vicevært Peter Larsen hentede meget tøj på boligforeningens trailer, og da formand Bodil Svenningsen sammen med bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup mødte op på boligforeningens kontor i Hjortens Gyde, var der indleveret to tons tøj. Vi har heldigvis et rummeligt bestyrelseslokale, hvor vi kunne sortere og udlevere tøjet til de ramte beboere. Vi var på fra klokken ni morgen til kl. 20 aften og følte os godt brugte/trætte, når vi gik hjem, oplyser Gitte Vittrup. Foruden tøj fik de ramte beboere gavekort på 600 kr. pr. husstand fra boligforeningens faste håndværkere. Desuden vankede der en gavecheck fra Røde Kors, Løgstør, på 300 kr. pr. person samt gavekort fra lokale tøj- og skoforretninger og legetøj. Ja, der kom sågar to tilbud om en juleaften. Opbakningen var helt vild, og på et Lærerigt, men jeg håber, at det aldrig sker igen Den 30. december havde Løgstør Boligforening indbudt de implicerede til en ju - le frokost, hvor de blev informeret om nyt i sagen, ligesom der var lejlighed til at evaluere begivenhederne, tale sammen og have hyggeligt samvær. Først da jeg efterfølgende så de bragte TV-indslag, brød jeg sammen. Forløbet har været krævende og meget lærerigt, men jeg håber, at vi aldrig nogensinde bliver udsat for noget lignende, slutter formanden for Løgstør Boligforening, Bodil Svenningsen. To gæve repræsentanter for Løgstør Bolig forening formand Bodil Svenningsen og bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup gjorde en kæmpe ind - sats for at hjælpe de beboere, som skulle genhuses, fordi deres bolig var brændt. Løgstør stod sammen og bakkede op, da det gjaldt. Her et glimt fra bolig foreningens mødelokale, hvorfra tøj og gavekort blev uddelt. Foto: Gitte Leach.

8 8 Takket være resolut optræden af Fatima og Murat Cerimagic blev beboerne i deres opgang vækket og brandvæsenet hurtigt varskoet om branden. Parret boede i en lejlighed på Kærvang ( i baggrunden). Lejerne giver Løgstør Boligforening topkarakter for indsatsen i forbindelse med branden på Kærvang i december. Boligforeningen og vicevært Peter Larsen hjalp med alt muligt og gav hurtig information, siger Murat Cerimagic, der sammen med sine hustru, Fatima, beboede en af de brandhærgede lejligheder. Murat og Fatima Cerimagic fik hurtigt nøglen til en lejlighed på Sveriges vej, hvor de er genhuset. Ros og anerkendelse til boligforeningen Da parret efter midnat hørte uro, gik de ud på gangen, hvor to små børn fra genboen stod uden for døren. Ægteparret kunne lugte røg og fik vækket sovende beboere i opgangen, så de ligesom børnene kunne komme i sikkerhed. Samtidig alarmerede Murat Cerimagic via sin mobiltelefon brandvæsenet. Ligesom de øvrige beboere i den brandhærgede bygning fik Fatima og Murat intet med sig. Ja, Murat fik kun sandaler på og måtte låne en jakke af en ven. Parret er genhuset i en lejlighed på Sverigesvej 14 i Løgstør. Også andre af de berørte beboere, vi har talt med, roser Løgstør Boligforening for hurtig og effektiv hjælp. Løgstørparret har været lejer hos Løgstør Boligforening i 17 år, heraf de sidste fem år på adressen Bredgade 75C, som brændte. Den brændte fløj af Kærvang er nu forsynet med stillads og afdækning. Her et glimt fra arbejdet med det store stillads.

9 9 Vejen er banet for Løgstør Boligforenings største projekt Forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør Boligforening. I denne ejendom på Norgesvej i Løgstør etableres elevator i to af opgangene. Der var stort flertal for at gennemføre renovering og modernisering af afdelingerne på Sverigesvej og Norgesvej, da Løgstør Boligforening den 3. december 2013 holdt ekstraordinært afdelingsmøde for beboerne i de berørte lejligheder. Det drejer sig om det hidtil største projekt i boligforeningens godt 70-årige historie. Ikke færre end 89 stemte for gennemførelse af projektet, mens 23 stemte imod. Da Landsbyggefonden også har givet grønt lys, kan vi tage hul på projektet til over 80 millioner kr. Det vil hæve standarden på de omfattede boliger væsentligt, understreger forretningsfører Jørgen Al brektsen, Løgstør Boligforening. Landsbyg g efonden yder et hu slejeti l sk ud på godt tre millioner om året for at holde den fremtidige husleje på et for beboerne acceptabelt niveau. Hertil kommer et større millionbeløb i støttede lån til selve gennemførelsen. I forbindelse med totalrenoveringen bliver flere af de mindste lejligheder nedlagt. Flere af dem slås sammen til toværelsers boliger. Det betyder, at antallet af lejligheder reduceres fra 120 til 88. Længe næret ønske bliver nu opfyldt I etagebebyggelsen ved Norgesvej forbedres adgangsforholdene, da der etableres elevator i to af opgangene. Også omgivelserne får et rekreativt løft, bl.a. gennem en ny stiforbindelse gennem området. Nu skal projektet i EU-licitation, og vi håber på at starte arbejdet i august/ september. Det er et længe næret ønske hos Løgstør Boligforening, der nu står til at blive opfyldt til gavn for beboerne, boligforeningen og byen i det hele taget, siger Jørgen Albrektsen. Der bliver tale om en del genhusninger, mens arbejdet står på. Der er nedsat to beboergrupper til at deltage i den mere detaljerede planlægning. Indegruppen består af Gerda Christensen, Betty Andreasen, Jonna Olesen, Bettina Lemvigth, Mia Fauerholt, Kurt Kristiansen, Bodil Svenningsen, Evica Maric forældre, Ingerlise Hansen, Carsten Hansen, Vera Chemnitz, Jytte Gilkrog og Niels Kjær. Udegruppen har følgende medlemmer: Gerda Christensen, Betty Andreasen, Jonna Olesen, Bettina Lemvigth, Mia Fauerholt og Niels Kjær.

10 Det er et stort ansvar at være formand for en boligforening, og man skylder de lejere, som har valgt en, at sætte sig ordentligt ind i tingene. Det må aldrig blive et venstrehåndsarbejde. Sådan siger Fjerritslev Boligforenings formand, Kirsten Christensen. Formanden flyttede ind i en af boligforeningens boliger i Allerede to år senere blev Kirsten Christensen bestyrelsesmedlem. Formanden har siden deltaget i en masse bestyrelseskurser inden for BL (Boligselskabernes Landsforening). Stor udfordring at skabe et varieret boligudbud Det er af stor betydning at have baggrunden i orden i form af kendskab til love og regler, pointerer Fjerritslevformanden. Da den hidtidige formand, Jørgen Albrektsen, i 1991 blev forretningsfører, overtog Inge Hessellund formandsposten. Kirsten Christensen blev næstformand og overtog formandsposten i 10 F Bo Fjerritslev Boligforenings formand siger nej til venstrehåndsarbejde det er godt at bo godt Fjerritslev Bolig forenings formand, Kirsten Christensen, sætter sig grundigt ind i tingene. 1993, da Inge Hessellund ikke ønskede genvalg. Forretningsfører og formand supplerer hinanden på bedste vis, hvilket har været tilfældet i alle årene. Hertil kommer, at samarbejdet i bestyrelsen forløber rigtig godt. Jeg har kun godt at sige om samarbejdet med både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Også samarbejdet med afdelingsbestyrelserne går rigtig godt, og det er vigtigt, da de jo er bindeled til beboerne, understreger Kirsten Christensen. Formanden oplyser, at det har været en stor udfordring at medvirke til at sikre Fjerritslev det rette boligudbud. I disse år har vi mættet behovet og har for øjeblikket ikke brug for nye boliger. Boligforeningen har bidraget til et varieret boligudbud i Fjerritslev. Varierede og tidssvarende boliger af en god standard betyder meget for en by og kommunes udvikling, siger boligforeningens formand. I dag er fokus derfor rettet mod renovering af de ældre boliger, og boligforeningen har flere ansøgninger om støtte liggende hos Landsbyggefonden. Den reducerede udvikling betyder, at mobiliteten er stagnerende. Ældre, som før kunne sælge deres større bolig til unge mennesker og flytte i en af vore moderne, mindre lejligheder har sværere ved at få solgt i dag, og det skader mobiliteten. Vi skal ikke opføre ny boliger for enhver pris, siger boligforeningsformanden. Kirsten Christensen sætter stor pris på samarbejdet på BL s kredsmøder og den tætte kontakt med Løgstør Bolig forening, som Fjerritslev deler forretningsfører med. Formanden har været ansat i børnetandplejen i 35 år Den dygtige boligforeningsformand har 1. marts 35-års jubilæum som klinikassistent hos børnetandplejen i Fjerritslev. Hun har i næsten alle årene været tillidsrepræsentant for klinikassistenterne, først i den gamle Fjerritslev Kommune og senere i Jammerbugt Kommune. Det er også et spændende og udviklende arbejde, som kan bruges i andre sammenhænge. Når Kirsten Christensen ikke beskæftiger sig med boligforeningssager, holder hun af at læse en god bog samt gå eller cykle i naturen. Så længe, Fjerritslev Boligforenings be - boere har tillid til og vælger mig som formand, vil jeg gerne fortsætte. Det er et interessant arbejde, som også er personligt udviklende, slutter boligforeningens formand. Bredbånd Nord blev valgt i Fjerritslev På afdelingsmødet i Fjerritslev Bo lig forening i september blev det med stor majoritet vedtaget at skifte fra Fjerritslev Antenneforening til Bredbånd Nord. På den baggrund kan lejerne i Fjerritslev, Klim og Hjortdal se frem til at blive tilsluttet Bredbånd Nord i løbet af det kommende halve år, hvilket er aftalt med den nye udbyder. Baggrunden for skiftet er en lidt billigere TV-pakke via Bredbånd Nord. Nyt stakit i Mølleparken Viceværterne i Fjerritslev Boligforening har udskiftet det gamle hvide stakit fra 1990 med et nyt stakit i galvaniseret Rionet. Her forretningsfører Jør gen Albrektsen ved det nye stakit.

11 11 Niels Brix Dige Nielsen får sig en snak med forretningsfører Jørgen Albrektsen på boligforeningens kontor i Fjerritslev. Kan ikke flytte til Fjerritslev da sommerhus ikke kan sælges Niels Brix Dige Nielsen, Bøgevej 7, Kollerup Klit er et godt eksempel på manglende mobilitet i den lokale bo ligsektor. Efterlønsmodtageren ville hjertens gerne flytte til en af boligforeningens boliger i Fjerritslev. Men det kan jeg ikke, fordi jeg ikke kan sælge det sommerhus, som jeg bor i, fortæller Niels Brix Dige Nielsen. Der er dejligt i sommerhusområdet om sommeren, men nu var det rart at flytte ind til byen igen. Efterlønsmodtageren er et af de 270 med - Tanja Dige Nielsen (til højre) melder sig ind i Fjerritslev Bolig forening hos kontorassistent Maja Hansen. lemmer af Fjerritslev Boligforening, som betaler ajourføringsgebyr for at have chancen for at få en bolig den dag, det lykkes at afhænde sommerhuset. Anderledes godt ser det ud for døtrene, 31-årige Anita Dige Nielsen, og 25-årige Tanja Dige Nielsen. Førstnævnte har allerede en af Fjerritslev Boligforenings boliger, og lillesøster har gode muligheder for en god lejlighed, efter at hun har meldt sig ind i boligforeningen. Fjerritslev Bolig forenings afdeling Rugmarken har fået flunkende nyt tag. Smuldrende eternittag udskiftet i Fjerritslev Forretningsfører Jørgen Albrektsen inspicerer det nye tag. Fjerritslev Boligforening afsluttede kort før årsskiftet udskiftningen af de smuldrende eternittage på foreningens boliger på Rugmarken i Fjerritslev. Det drejer sig om 12 rækkehuse opført i Vi anmeldte de smuldrende tagplader som en skade hos Byggeskadefonden sidste efterår, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, Fjerritslev Bolig fore ning. I det tidlige forår fik vi så accept af byggeskaden, hvilket medfører, at Byggeskadefonden dækker en del af udgifterne, idet boligforeningen selv skulle betale godt halvdelen af udgiften, da taget er 19 år. Da de gamle plader var taget af, benyttede boligforeningen lejligheden til at anbringe 150 mm ekstra isolering på loftet, der i forvejen var forsynet med 200 mm isolering. P+P arkitekter a/s, Thisted, forestod projek tet.

12 12 Medarbejderportræt Regnskabschef Jørgen Jensen i arbejde på Aars Boligforenings kontor. Regnskabschefen fra Aars vil træne på mountainbike Regnskabschef Jørgen Jensen, 42 år, er en rigtig vesthimmerlænding: Han er født og opvokset i Aars, men revisoruddannet i Løgstør. De sidste ni år har han været ansat i Aars Boligforening, og han har stor ekspertise i boligregnskaber. Efter folkeskolen tog Jørgen Jensen fat på at uddanne sig på Erhvervsskolerne i Aars. Da regnskabschefen var færdig her, blev han soldat i Skive. Som nyuddannet revisor blev Jørgen Jensen ansat hos Revisionsinstituttet i Aalborg. I den forbindelse havde jeg revisionsopgaven i Aars Boligforening og en større boligforening i København. Det var her, jeg blev interesseret i at arbejde i en boligforening og følgelig blev regnskabschef i Aars, fortæller Jørgen Jensen. Det er interessant at arbejde med. Desuden har det været spændende at arbejde med helhedsplanen i Løgstør, som boligforeningen netop har fået grønt lys for. Arbejder på kontoret i Løgstør om torsdagen Jørgen Jensen arbejder på boligforeningens kontor i Løgstør hver torsdag. Jeg har regnskabsmæssigt ansvar for boligforeningerne i Fjerritslev og Løgstør. De to boligforeninger køber nemlig den regnskabsmæssige bistand hos Aars Boligforening, oplyser Jørgen Jensen. Men størstedelen af mit arbejde foregår i Aars Boligforening. Det er et godt job ikke mindst på grund af mine gode kolleger i Aars, Løgstør og Fjerritslev. Jørgen Jensen er gift med Conni, som er ansat hos guldsmedefirmaet Hinrichsen ApS i Aars. Parret har to drenge, nemlig Christoffer på 12 og Andreas på 15 år. Regnskabschefen spiller tennis og er kasserer i Aars Tennisklub. Blandt fritidsinteresserne er også at se sig Den 42-årige regnskabschef sammen med familiens hund Dax. om i verden med familien. Ikke mindst Tyrkiet er et yndet rejsemål. Endvidere bliver der også tid til at lufte familiens fire-årige Yorkshire Terrier, Dax. På grund af mit stillesiddende arbejde har jeg valgt at satse på endnu en motionsform, nemlig mountainbikekørsel. Jeg har netop erhvervet en mountainbike, som jeg glæder mig til at afprøve i egnens skove, fastslår regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening. At motionere på mountainbike er en ny interesse for Jørgen Jensen. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013 KONTORTIDER: I denne søde sommertid! Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 9. marts 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 9. marts 2015, kl. 16.30. Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 9. marts 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen Christensen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 X Chris Cully bestyrelsesformand X Irene Madsen Graver næstformand X Lis Fræer Nielsen bestyrelsesmedlem X Villy Jensen bestyrelsesmedlem X

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. Side 202/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen, Gunnar Sørensen,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Indhold Velkommen... 3 Når du skal flytte.... 4 Huskeliste... 4 Sygesikring og lægevalg.... 5 Post Danmark... 5 Boligsikring... 6 Institutioner og skoler... 6 Biblioteker...

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Skriftlig del Læseforståelse 1

Skriftlig del Læseforståelse 1 Skriftlig del Læseforståelse 1 Navn (PR-nummer ato Prøvenummer Prøveafholdende udbyder Prøvegruppenummer Tilsynsførendes underskrift !, Instruktion:. svar. Cykelsmeden Jakob Hansen på 60 år bor i en lille

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

Af direktør Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af direktør Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT i Vesthimmerland og Han Herred : Årgang 12 : Juli 2016 Kontortider: Aars - Aalestrup Kirkegade 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 9.00-12.00

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere