I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr."

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Aars Boligforening ønsker godt nytår Med denne udgave af vort blad, som sendes til alle vore medlemmer, vil vi gerne ønske et godt nytår og opfordre til, at man husker at forny sit medlemskab ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Mød os på Forårsudstillingen i Messecenter Vesthimmerland Den marts 2014 på stand nr. 190 Der var lidt kort betalingsfrist ved udsendelsen lige før jul. Det har betydet, at nogle medlemmer på grund af bortrejse i julen ikke har haft mulighed for at betale til tiden. Det kan nås endnu. Vi udsender en reminder omkring den 24. januar med betalingsfrist senest 14. februar. Boliger til alle er et tema, vi har brugt meget i det forløbne år. Vor nye film (se mere side 5), som har været under udarbejdelse et års tid, har også fokus på, at Aars Boligforening gennem sine aktiviteter til stadighed vil sørge for, at vi har boliger til alle. Det vil vi fremadrettet gøre alt for at leve op til. Afslutningsvis vil vi takke for god opbakning fra repræsentantskab, beboere og medarbejdere samt alle vore samarbejds- og samhandelspartnere i det forløbne år. Fjerritslev-formand tager sit ansvar og hverv alvorligt Det må aldrig blive venstreshåndsar bej de at varetage formandsposten i en boligforening. Det drejer sig om at have fingeren på pulsen, sætte sig ind i tingene og vælge den rette kurs. Det skylder vi vore beboere, vor by og vor egn. Det siger Fjerritslev Bolig for e- nings formand siden 1993, Kirsten Christensen. Se interviewet side 10 Løgstør Bolig for e- ning får ros og anerkendelse Den voldsomme brand, som i december hærgede Løgstør Boligforenings afdeling Kærvang på Bredgade, krævede en helt ekstraordinær indsats fra bestyrelse og ansatte. Der lyder lutter ros til boligforeningen for hårdt og målrettet arbejde og til hele Løgstør for hjælp og opbakning. Her formand Bodil Svenningsen, vicevært Peter Larsen og bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup, alle Løgstør Boligforening, som fik ekstra travlt op til jul. Læs mere side 6, 7 og 8

2 2 Vigtigt, at lejerne har tegnet indboforsiking Af skade bliver man klog, men sjældent rig. Sådan lyder et gammelt ordsprog, som forsikringsdirektør- og mægler Finn C. Pedersen, Bækmark og Kvist For sikringsrådgivning A/S, drager frem i forbindelse med den voldsomme brand på Løgstør Boligforenings afdeling Kærvang i Løgstør. Her viste det sig, at syv lejere ikke havde en indbo-, hjem- og familieforsikring og derfor står i en ubehagelig situation med hensyn til at få dækning for udgifter, som branden påfører dem. Da branden ikke er en hændelse, som kan bebrejdes boligforeningen, er det ikke boligforeningens ansvar. Derimod er det beboerens indboforsikring, som træder til og betaler de udgifter, som man uforvarende løber ind i. Indboforsikringen dækker ifølge Finn Genhusning Fatima og Murat Cerimagic har indboforsikringen i orden. Her er de i deres genhusningslejlighed på Sverigesvej, hvor de fra starten måtte nøjes med havemøbler. C. Pedersen rimelige udgifter til afværgelse af de gener, som en brand påfører. Det drejer sig bl.a. om udgifter til: Genhusning Rimelige merudgifter til forplejning Rimelige udgifter til umiddelbare indkøb af tøj, toiletartikler m.v. Udflytning/rensning af indbo Evt. opmagasinering af indbo Indflytning af indbo Erstatning af ødelagt indbo Forsikringsmægleren opfordrer de ramte lejere uden indboforsikring til at rette henvendelse til socialforvaltningen for at få hjælp. De sociale myndigheder er forpligtet til at yde støtte til basale fornødenheder til folk uden økonomisk mulighed for at skaffe dem selv. Men ellers går min opfordring til alle lejere i Løgstør og andre boligforeninger: Få nu kontrolleret, om I har en indboforsikring. Hvis ikke, så få en tegnet, før skaden er sket, siger Finn C. Pedersen. Forsikringsmægler Finn C. Pedersen. Finn C. Pedersen er udover at være forsikringsmægler for Løgstør også forsikringsmægler for Aars og Fjerritslev Bo - ligforeninger, samt en lang række andre almene boligorganisationer. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Bolig fore ning. Syv lejere i knibe har ikke indboforsikring Branden på Kærvang i Løgstør sætter en tyk streg under betydningen af, at man også som lejer har en indboforsikring. Foto: Peter Larsen. Ikke færre end syv af de lejere, som blev ramt af brandens hærgen, havde ingen indboforsikring, oplyser regnskabschef Jørgen Jensen. Det er den enkeltes ansvar at have en sådan forsikring. Dog mener jeg, at Jobcentret i tilfælde, hvor de anviser lejemålet, bør sikre sig, at der er tegnet en sådan forsikring. Uden indboforsikring kan det være svært at genanskaffe selv de almindeligste fornødenhede r. Ja, det burde faktisk være obligatorisk at have forsikret sit indbo, fastslår Jørgen Jensen.

3 3 Hans Peter Perregaard uden for værkstedsbygningen på Nibevej. Indvendig ser værkstedet efter at have stået tomt i mange år ret miserabelt ud. Hans Peter Perregaard foran autofirmaet ud mod Himmerlandsgade. Vemodigt, men på sin plads, at der bygges nyt i det gamle Aars Når de gamle bygninger forsvinder fra den sorte firkant i Aars og erstattes af Aars Boligforenings hidtil største projekt, bliver det for Hans Peter Perregaard, Engtoften 85, Aars, en lidt vemodig oplevelse. Hans Peter Perregaards barndom tog udgangspunkt få meter fra arealet, og den 69-årige Aars-borger blev uddannet mekaniker hos Kristian Jensen, som drev mekaniker- og autoforretning i over 40 år, før bygningerne på hjørnet af Himmerlandsgade og Nibevej blev afhændet for at give plads til Aars Centrum. Fik overrakt kørekort uden en eneste køretime Jeg startede som mekanikerlærling hos mekaniker Lars Holmgaard Pedersen. Virksomheden havde fra starten til huse, hvor der senere blev møbelforretning, fortæller Hans Peter Perregaard. Holmgaard flyttede værkstedets kontor til ejendommen, hvor Bladcentralen nu har til huse. Senere rykkede mekanikervirksomheden over på den anden side af Nibevej. Holmgaard var som den eneste, jeg har kendskab til i den situation, at han fik kørekort uden at have fået undervisning. Politiet dukkede simpelt hen op og gav ham et kørekort vistnok fordi man ikke kunne have, at byens eneste mekaniker kørte rundt i Aars gader uden kørekort. Hans Peter Perregaard tog halvdelen af sin uddannelse hos Lars Holmgaard Pedersen og den sidste halvdel af det fire år og fire måneder lange forløb hos Kristian Jensen. Det må indrømmes, at jeg har været lidt af en hjemmefødning. Kun afbrudt af halvandet år som landbrugsmedhjælper i Haubro og Tolstrup samt et ungdomsskoleophold i Beder har jeg opholdt mig i Aars. Jeg hjalp i købmandsforretningen på Himmerlandsgade (hvor nu Crazy Dayzy har til huse). Den forretning blev erhvervet af min bedstefar i 1919 og overtaget af min far og farbror i Senere drev Hans Peter Perregaard i mange år en minkfarm ved Aars sammen med sin far og farbror. Perregaard finder det positivt, at den sorte firkant nu får et flot nyt byggeri. Bygningerne inklusiv min gamle læreplads trænger til at blive jævnet med jorden. Dog er det efter min mening en skam, at byggeriet bliver så højt. En etage mindre ville passe bedre, men jeg glæder mig alligevel til at se boligforeningens store kvarterløft folde sig ud, slutter Hans Peter Perregaard. Museet følger Aars Centrums udvikling Når de gamle bygninger på arealet mellem Nibevej, Kirkegade og Him mer landsgade i Aars inden få uger forsvinder, betyder det samtidig farvel til en epoke i byens historie. På den baggrund har Aars Bo - lig forening indgået aftale med Vesthimmerlands Museum om, at museet via et par fast installerede kameraer følger byggeprocessen fra start til slut: Samtidig vil museet via udsagn fra nogle af de mennesker, som har boet i eller har særligt kendskab til kvarteret, samle nogle glimt fra områdets hi storie, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Vi er meget glade for, at vi på den måde kan bevare historien for eftertiden, samtidig med at det bliver muligt at følge et stort projekts udvikling. Jens Damgaard regner med, at projektet starter omkring 1. februar.

4 4 Møllevej er centralt beliggende I Aars. Formand Niels Krogh Madsen: God planlægning er alfa og omega. På baggrund af befolkningsprognosen for Vest him merlands Kommune kan der forventes en stigning i Aars bys indbyggertal på over 1600 fra januar 2014 til januar Denne befolkningsforøgelse opvejer lige akkurat det faldende antal beboere i den øvrige del af kommunen. Det anslås således, at kommunens samlede indbyggertal vil være cirka uændret i år Prognosen hviler på tal fra Danmarks Statistik og er udarbejdet af Kommunedata for Vesthimmerlands Kommune. Behov for cirka 800 nye boliger frem til 2025 Aars Boligforening holdt sidst i oktober et bestyrelsesseminar i Viborg for at drøfte den fremtidige planlægning. Bestyrelsesformand Niels Krogh Madsen havde, med baggrund i befolkningsprognosen, udarbejdet en plan for vort nybyggeri frem til 2025, som bestyrelse og forretningsfører var enige i at søge gennemført i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Befolkningsudviklingen og behovet for nye boliger hænger tæt sammen. I Aars og Aalestrup anslås behovet for nye boliger frem til år 2025 at være på cirka 800, oplyser formanden. Det betyder, at der vil være brug for nye almennyttige boliger om året i Aars og Aalestrup. Aars Boligforenings formand understreger, at plan lægning og realisering af nye boliger i den anførte størrelsesorden kræver en robust og langsigtet planlægning. Vi er nødt til at skue lidt længere end ud over vor lille næsetip, for vi ved, at erhvervelse af grunde, udarbejdelse af projekter og godkendelse af disse ikke kan ske fra den ene dag til den anden. Proceduren er tidskrævende. Niels Krogh Madsen betoner, at situationen ser anderledes ud, hvis det drejer sig om byer eller områder uden befolkningstilvækst. God planlægning tilpasset de lokale behov er alfa og omega for at fastholde en positiv udvikling. Det er, hvad vi prøver at tage ad notam i Aars Boligforening, og det er vort håb, at vi på den måde bliver et aktiv og ikke en hæmsko for positiv udvikling i vort virkeområde, siger Aars Boligforenings forretningsfører. Aars Bolig kurs mod Hvis ikke udviklingen i Vest him mer land skal stagnere, er det nødvendigt hele tiden at have fokus på, at udbuddet af boliger er varieret og tilfredsstillende. Derfor sidder Aars Boligforening ikke med hænderne i skødet, men søger at være i front og dermed bidrage til at opfylde områdets boligbehov. Nedenfor omtales nogle af boligforeningens initiativer og strategiske opkøb. Aars Boligforeningen håber at starte opførelsen af 20 boliger på den cirka 4000 kvadratmeter store grund Møllevej 6, hvor den gamle nu fjernede landbrugsskole lå. Tanken er, at de nye forskudte boliger skal være klar i Aars Boligforening har også et interessant projekt i Støbeskeen på et areal nær Gislumvej i Stenildvadområdet. Foreningen har også erhvervet et areal nær Skøjtesøen, som kan komme i spil inden for den næste 10-års periode. Sidst, men ikke mindst vil starten på det store projekt i den sorte firkant Kirkegade, Himmerlandsgade, Nibevej med 55 lejligheder og mange kvadratmeter butiks- og kontorareal ske i år. Vi har mange bolde i luften. Det er nødvendigt, når vi skal fremtidssikre boligudviklingen i vort geografiske dækningsområde, understreger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Gedsted En velbeliggende grund ved Enebærvej i den sydvestlige del af Gedsted kan komme i spil som boligareal.

5 5 På denne skrånende grund langs Møllevej i Aars ønsker Aars Boligforening at opføre 20 boliger. forening med fremtiden fremtiden Aars Boligforening har indgået aftale med Expert Aars Boligforening har indgået aftale med Jesper Nielsen, Expert, Aars, om, at beboere i boligforeningen kan få teknikerbesøg for at få de nye indstillinger af TV -programmer i orden. Der er aftalt en favørpris på 450 kr. inklusiv moms for Aars Boligforenings beboere. Beboere, som ønsker teknikerbesøg, kan kontakte Expert på tlf Aars Boligforening har erhvervet denne ejendom på Ågade 5 i Veg ger. Den skal nu fjernes og give plads til et par nye boliger ved siden af bolig foreningens eksisterende træhuse, som skimtes i baggrunden. Vegger I forlængelse af Møllevænget har boligforeningen mulighed for at bygge moderne lejeboliger. Boligforeningen har indgået en byttehandel, hvorved ejendommene Ågade 5 i Vegger kan komme i spil som byg ge areal for et par huse i forbindelse med boligforeningens eksisterende huse ved Halkjær Å. I forbindelse med byttet afhændede boligforeningen Skov vænget 40 A og B i Gun der sted, som var brændt. Vegger-løsningen vil forskønne byen, som har en god beliggenhed i forhold til Aalborg og byder på et godt sammenhold og blomstrende foreningsliv. Aalestrup Succesbebyggelsen Lucernevangen kan udvides med 13 nye boliger i det attraktive naturområde nær Simested Å. Boligforeningen har erhvervet det areal, som tidligere husede Horns Belysning på den centralt beliggende grund ved Borgergade. Se filmklip med smuk natur på Nu kan alle se et flot filmklip på Aars Bolig for e- nings hjemmeside Filmklippet giver et godt indtryk af boligforeningens naturlige omgivelser. Vi har valgt at fokusere på Vesthimmerlands smukke natur, egnens mange uddannelsesmuligheder og det store udvalg af foreninger, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Det korte filmklip er tænkt som en appetitvækker for folk, der overvejer at flytte til området. Vore mange gode boligtilbud er et stort aktiv navnlig fordi de er placeret i en smuk og aktiv egn. Foruden filmklippet har Aars Boligforening indgået aftale om at vise biografreklame i X-busser i en radius af 30 km fra Aars. Dette initiativ bevirker, at cirka ser biografreklamen i løbet af et år. På den måde styrker vi synliggørelsen af Aars Boligfore ning, fastslår Jens Damgaard.

6 6 Fotos: Peter Larsen. Kærvang omspændt af flammer. Dette frygtelige syn mødte Bodil Svenningsen og vicevært Peter Larsen, natten mellem den 9. og 10. december. Flot indsats af Løgstør Bo Decemberstormen Bodil er for intet at regne mod den turbulens, navnesøster Bodil Svenningsen, formand for Løgstør Boligforening, og hendes hjælpere blev udsat for, da boligforeningens afdeling Kærvang natten mellem den 9. og 10. december blev hærget af en voldsom brand. Boligforeningsformanden glemmer al drig, da hun kl blev vækket af et telefonopkald om, at Kærvang på Bred gade stod i flammer. Branden kostede en fireårig dreng og hans 57-årige bedstemor livet og gjorde 18 boliger ubeboelige. Fra mit køkkenvindue kunne jeg se ildskæret fra branden, fortæller Bodil Svenningsen. Jeg ringede omgående til vicevært Peter Larsen, og sammen tog vi til Kærvang. Her stod de beboere, som havde reddet sig ud, ved containerne. De var chokerede, men rolige. Området var fyldt med brandslukningskøretøjer, ambulancer og politi. Sådan startede nogle af Løgstør Boligforenings hidtil mest turbulente dage. Restaurant Christiansminde serverede gratis frokost Beboerne blev samlet i Løgstørhallerne, og imponerende hvor der blev serveret kaffe og rundstykker, ligesom de fik tilbud om at sove. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening og kontorassistent Gitte Leach fra Løgstør og Aars Boligforening, kom til stede og deltog sammen med boligforeningsformanden, viceværten, forsikringsmægler Finn Pedersen, Bækmark & Kvist, samt Jane F. Bygholm fra ISS Skadesservice i et orienteringsmøde allerede kl Senere serverede Restaurant Christiansminde en flot frokost kvit og frit. Det viste sig, at to opgange i den brandhærgede ejendom var så lidt beskadiget, at beboerne af 12 lejligheder kunne vende tilbage, mens der skulle ske genhusning af 18 lejligheder i opgangene A, B og C. Det lykkedes allerede senere på dagen efter branden, takket være en målrettet indsats og godt samarbejde med boligforeningerne i Aars og Fjerritslev, at genhuse beboerne Udklip fra branden studeres i Løgstør. Fra venstre bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup, formand Bodil Svenningsen, vicevært Peter Larsen, kontorassistent Gitte Leach og regnskabschef Jørgen Jensen.

7 7 ligforening lokal opbakning fra de brandhærgede d lejligheder. Ild og røg tidspunkt var det ret så uoverskueligt, men bevirkede imidlertid, at de var kommet ud det lykkedes os at få tingene på plads, af lejlighederne uden ejendele. fortæller Bodil Svenningsen. To dage efter I den situation viste Løgstør enestående branden holdt vi informationsmøder, dels sammenhold og skaffede på nul komma for de genhusede lejere, dels for de beboere, fem værdifuld hjælp. som var vendt tilbage til deres lejligheder. Endvidere lykkedes det at informere pressen, så vi fik en sober omtale af de dramatiske og ulykkelige hændelser. Efterfølgende fik vi stor hjælp af Peter Sørensen fra bestyrelsen i afdeling et og vicevært Leo Nielsen til at køre det resterende tøj m.v. til genbrugsbutikker i Løgstør. To tons tøj blev afleveret til Løgstør Boligforening Vicevært Peter Larsen hentede meget tøj på boligforeningens trailer, og da formand Bodil Svenningsen sammen med bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup mødte op på boligforeningens kontor i Hjortens Gyde, var der indleveret to tons tøj. Vi har heldigvis et rummeligt bestyrelseslokale, hvor vi kunne sortere og udlevere tøjet til de ramte beboere. Vi var på fra klokken ni morgen til kl. 20 aften og følte os godt brugte/trætte, når vi gik hjem, oplyser Gitte Vittrup. Foruden tøj fik de ramte beboere gavekort på 600 kr. pr. husstand fra boligforeningens faste håndværkere. Desuden vankede der en gavecheck fra Røde Kors, Løgstør, på 300 kr. pr. person samt gavekort fra lokale tøj- og skoforretninger og legetøj. Ja, der kom sågar to tilbud om en juleaften. Opbakningen var helt vild, og på et Lærerigt, men jeg håber, at det aldrig sker igen Den 30. december havde Løgstør Boligforening indbudt de implicerede til en ju - le frokost, hvor de blev informeret om nyt i sagen, ligesom der var lejlighed til at evaluere begivenhederne, tale sammen og have hyggeligt samvær. Først da jeg efterfølgende så de bragte TV-indslag, brød jeg sammen. Forløbet har været krævende og meget lærerigt, men jeg håber, at vi aldrig nogensinde bliver udsat for noget lignende, slutter formanden for Løgstør Boligforening, Bodil Svenningsen. To gæve repræsentanter for Løgstør Bolig forening formand Bodil Svenningsen og bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup gjorde en kæmpe ind - sats for at hjælpe de beboere, som skulle genhuses, fordi deres bolig var brændt. Løgstør stod sammen og bakkede op, da det gjaldt. Her et glimt fra bolig foreningens mødelokale, hvorfra tøj og gavekort blev uddelt. Foto: Gitte Leach.

8 8 Takket være resolut optræden af Fatima og Murat Cerimagic blev beboerne i deres opgang vækket og brandvæsenet hurtigt varskoet om branden. Parret boede i en lejlighed på Kærvang ( i baggrunden). Lejerne giver Løgstør Boligforening topkarakter for indsatsen i forbindelse med branden på Kærvang i december. Boligforeningen og vicevært Peter Larsen hjalp med alt muligt og gav hurtig information, siger Murat Cerimagic, der sammen med sine hustru, Fatima, beboede en af de brandhærgede lejligheder. Murat og Fatima Cerimagic fik hurtigt nøglen til en lejlighed på Sveriges vej, hvor de er genhuset. Ros og anerkendelse til boligforeningen Da parret efter midnat hørte uro, gik de ud på gangen, hvor to små børn fra genboen stod uden for døren. Ægteparret kunne lugte røg og fik vækket sovende beboere i opgangen, så de ligesom børnene kunne komme i sikkerhed. Samtidig alarmerede Murat Cerimagic via sin mobiltelefon brandvæsenet. Ligesom de øvrige beboere i den brandhærgede bygning fik Fatima og Murat intet med sig. Ja, Murat fik kun sandaler på og måtte låne en jakke af en ven. Parret er genhuset i en lejlighed på Sverigesvej 14 i Løgstør. Også andre af de berørte beboere, vi har talt med, roser Løgstør Boligforening for hurtig og effektiv hjælp. Løgstørparret har været lejer hos Løgstør Boligforening i 17 år, heraf de sidste fem år på adressen Bredgade 75C, som brændte. Den brændte fløj af Kærvang er nu forsynet med stillads og afdækning. Her et glimt fra arbejdet med det store stillads.

9 9 Vejen er banet for Løgstør Boligforenings største projekt Forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør Boligforening. I denne ejendom på Norgesvej i Løgstør etableres elevator i to af opgangene. Der var stort flertal for at gennemføre renovering og modernisering af afdelingerne på Sverigesvej og Norgesvej, da Løgstør Boligforening den 3. december 2013 holdt ekstraordinært afdelingsmøde for beboerne i de berørte lejligheder. Det drejer sig om det hidtil største projekt i boligforeningens godt 70-årige historie. Ikke færre end 89 stemte for gennemførelse af projektet, mens 23 stemte imod. Da Landsbyggefonden også har givet grønt lys, kan vi tage hul på projektet til over 80 millioner kr. Det vil hæve standarden på de omfattede boliger væsentligt, understreger forretningsfører Jørgen Al brektsen, Løgstør Boligforening. Landsbyg g efonden yder et hu slejeti l sk ud på godt tre millioner om året for at holde den fremtidige husleje på et for beboerne acceptabelt niveau. Hertil kommer et større millionbeløb i støttede lån til selve gennemførelsen. I forbindelse med totalrenoveringen bliver flere af de mindste lejligheder nedlagt. Flere af dem slås sammen til toværelsers boliger. Det betyder, at antallet af lejligheder reduceres fra 120 til 88. Længe næret ønske bliver nu opfyldt I etagebebyggelsen ved Norgesvej forbedres adgangsforholdene, da der etableres elevator i to af opgangene. Også omgivelserne får et rekreativt løft, bl.a. gennem en ny stiforbindelse gennem området. Nu skal projektet i EU-licitation, og vi håber på at starte arbejdet i august/ september. Det er et længe næret ønske hos Løgstør Boligforening, der nu står til at blive opfyldt til gavn for beboerne, boligforeningen og byen i det hele taget, siger Jørgen Albrektsen. Der bliver tale om en del genhusninger, mens arbejdet står på. Der er nedsat to beboergrupper til at deltage i den mere detaljerede planlægning. Indegruppen består af Gerda Christensen, Betty Andreasen, Jonna Olesen, Bettina Lemvigth, Mia Fauerholt, Kurt Kristiansen, Bodil Svenningsen, Evica Maric forældre, Ingerlise Hansen, Carsten Hansen, Vera Chemnitz, Jytte Gilkrog og Niels Kjær. Udegruppen har følgende medlemmer: Gerda Christensen, Betty Andreasen, Jonna Olesen, Bettina Lemvigth, Mia Fauerholt og Niels Kjær.

10 Det er et stort ansvar at være formand for en boligforening, og man skylder de lejere, som har valgt en, at sætte sig ordentligt ind i tingene. Det må aldrig blive et venstrehåndsarbejde. Sådan siger Fjerritslev Boligforenings formand, Kirsten Christensen. Formanden flyttede ind i en af boligforeningens boliger i Allerede to år senere blev Kirsten Christensen bestyrelsesmedlem. Formanden har siden deltaget i en masse bestyrelseskurser inden for BL (Boligselskabernes Landsforening). Stor udfordring at skabe et varieret boligudbud Det er af stor betydning at have baggrunden i orden i form af kendskab til love og regler, pointerer Fjerritslevformanden. Da den hidtidige formand, Jørgen Albrektsen, i 1991 blev forretningsfører, overtog Inge Hessellund formandsposten. Kirsten Christensen blev næstformand og overtog formandsposten i 10 F Bo Fjerritslev Boligforenings formand siger nej til venstrehåndsarbejde det er godt at bo godt Fjerritslev Bolig forenings formand, Kirsten Christensen, sætter sig grundigt ind i tingene. 1993, da Inge Hessellund ikke ønskede genvalg. Forretningsfører og formand supplerer hinanden på bedste vis, hvilket har været tilfældet i alle årene. Hertil kommer, at samarbejdet i bestyrelsen forløber rigtig godt. Jeg har kun godt at sige om samarbejdet med både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Også samarbejdet med afdelingsbestyrelserne går rigtig godt, og det er vigtigt, da de jo er bindeled til beboerne, understreger Kirsten Christensen. Formanden oplyser, at det har været en stor udfordring at medvirke til at sikre Fjerritslev det rette boligudbud. I disse år har vi mættet behovet og har for øjeblikket ikke brug for nye boliger. Boligforeningen har bidraget til et varieret boligudbud i Fjerritslev. Varierede og tidssvarende boliger af en god standard betyder meget for en by og kommunes udvikling, siger boligforeningens formand. I dag er fokus derfor rettet mod renovering af de ældre boliger, og boligforeningen har flere ansøgninger om støtte liggende hos Landsbyggefonden. Den reducerede udvikling betyder, at mobiliteten er stagnerende. Ældre, som før kunne sælge deres større bolig til unge mennesker og flytte i en af vore moderne, mindre lejligheder har sværere ved at få solgt i dag, og det skader mobiliteten. Vi skal ikke opføre ny boliger for enhver pris, siger boligforeningsformanden. Kirsten Christensen sætter stor pris på samarbejdet på BL s kredsmøder og den tætte kontakt med Løgstør Bolig forening, som Fjerritslev deler forretningsfører med. Formanden har været ansat i børnetandplejen i 35 år Den dygtige boligforeningsformand har 1. marts 35-års jubilæum som klinikassistent hos børnetandplejen i Fjerritslev. Hun har i næsten alle årene været tillidsrepræsentant for klinikassistenterne, først i den gamle Fjerritslev Kommune og senere i Jammerbugt Kommune. Det er også et spændende og udviklende arbejde, som kan bruges i andre sammenhænge. Når Kirsten Christensen ikke beskæftiger sig med boligforeningssager, holder hun af at læse en god bog samt gå eller cykle i naturen. Så længe, Fjerritslev Boligforenings be - boere har tillid til og vælger mig som formand, vil jeg gerne fortsætte. Det er et interessant arbejde, som også er personligt udviklende, slutter boligforeningens formand. Bredbånd Nord blev valgt i Fjerritslev På afdelingsmødet i Fjerritslev Bo lig forening i september blev det med stor majoritet vedtaget at skifte fra Fjerritslev Antenneforening til Bredbånd Nord. På den baggrund kan lejerne i Fjerritslev, Klim og Hjortdal se frem til at blive tilsluttet Bredbånd Nord i løbet af det kommende halve år, hvilket er aftalt med den nye udbyder. Baggrunden for skiftet er en lidt billigere TV-pakke via Bredbånd Nord. Nyt stakit i Mølleparken Viceværterne i Fjerritslev Boligforening har udskiftet det gamle hvide stakit fra 1990 med et nyt stakit i galvaniseret Rionet. Her forretningsfører Jør gen Albrektsen ved det nye stakit.

11 11 Niels Brix Dige Nielsen får sig en snak med forretningsfører Jørgen Albrektsen på boligforeningens kontor i Fjerritslev. Kan ikke flytte til Fjerritslev da sommerhus ikke kan sælges Niels Brix Dige Nielsen, Bøgevej 7, Kollerup Klit er et godt eksempel på manglende mobilitet i den lokale bo ligsektor. Efterlønsmodtageren ville hjertens gerne flytte til en af boligforeningens boliger i Fjerritslev. Men det kan jeg ikke, fordi jeg ikke kan sælge det sommerhus, som jeg bor i, fortæller Niels Brix Dige Nielsen. Der er dejligt i sommerhusområdet om sommeren, men nu var det rart at flytte ind til byen igen. Efterlønsmodtageren er et af de 270 med - Tanja Dige Nielsen (til højre) melder sig ind i Fjerritslev Bolig forening hos kontorassistent Maja Hansen. lemmer af Fjerritslev Boligforening, som betaler ajourføringsgebyr for at have chancen for at få en bolig den dag, det lykkes at afhænde sommerhuset. Anderledes godt ser det ud for døtrene, 31-årige Anita Dige Nielsen, og 25-årige Tanja Dige Nielsen. Førstnævnte har allerede en af Fjerritslev Boligforenings boliger, og lillesøster har gode muligheder for en god lejlighed, efter at hun har meldt sig ind i boligforeningen. Fjerritslev Bolig forenings afdeling Rugmarken har fået flunkende nyt tag. Smuldrende eternittag udskiftet i Fjerritslev Forretningsfører Jørgen Albrektsen inspicerer det nye tag. Fjerritslev Boligforening afsluttede kort før årsskiftet udskiftningen af de smuldrende eternittage på foreningens boliger på Rugmarken i Fjerritslev. Det drejer sig om 12 rækkehuse opført i Vi anmeldte de smuldrende tagplader som en skade hos Byggeskadefonden sidste efterår, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, Fjerritslev Bolig fore ning. I det tidlige forår fik vi så accept af byggeskaden, hvilket medfører, at Byggeskadefonden dækker en del af udgifterne, idet boligforeningen selv skulle betale godt halvdelen af udgiften, da taget er 19 år. Da de gamle plader var taget af, benyttede boligforeningen lejligheden til at anbringe 150 mm ekstra isolering på loftet, der i forvejen var forsynet med 200 mm isolering. P+P arkitekter a/s, Thisted, forestod projek tet.

12 12 Medarbejderportræt Regnskabschef Jørgen Jensen i arbejde på Aars Boligforenings kontor. Regnskabschefen fra Aars vil træne på mountainbike Regnskabschef Jørgen Jensen, 42 år, er en rigtig vesthimmerlænding: Han er født og opvokset i Aars, men revisoruddannet i Løgstør. De sidste ni år har han været ansat i Aars Boligforening, og han har stor ekspertise i boligregnskaber. Efter folkeskolen tog Jørgen Jensen fat på at uddanne sig på Erhvervsskolerne i Aars. Da regnskabschefen var færdig her, blev han soldat i Skive. Som nyuddannet revisor blev Jørgen Jensen ansat hos Revisionsinstituttet i Aalborg. I den forbindelse havde jeg revisionsopgaven i Aars Boligforening og en større boligforening i København. Det var her, jeg blev interesseret i at arbejde i en boligforening og følgelig blev regnskabschef i Aars, fortæller Jørgen Jensen. Det er interessant at arbejde med. Desuden har det været spændende at arbejde med helhedsplanen i Løgstør, som boligforeningen netop har fået grønt lys for. Arbejder på kontoret i Løgstør om torsdagen Jørgen Jensen arbejder på boligforeningens kontor i Løgstør hver torsdag. Jeg har regnskabsmæssigt ansvar for boligforeningerne i Fjerritslev og Løgstør. De to boligforeninger køber nemlig den regnskabsmæssige bistand hos Aars Boligforening, oplyser Jørgen Jensen. Men størstedelen af mit arbejde foregår i Aars Boligforening. Det er et godt job ikke mindst på grund af mine gode kolleger i Aars, Løgstør og Fjerritslev. Jørgen Jensen er gift med Conni, som er ansat hos guldsmedefirmaet Hinrichsen ApS i Aars. Parret har to drenge, nemlig Christoffer på 12 og Andreas på 15 år. Regnskabschefen spiller tennis og er kasserer i Aars Tennisklub. Blandt fritidsinteresserne er også at se sig Den 42-årige regnskabschef sammen med familiens hund Dax. om i verden med familien. Ikke mindst Tyrkiet er et yndet rejsemål. Endvidere bliver der også tid til at lufte familiens fire-årige Yorkshire Terrier, Dax. På grund af mit stillesiddende arbejde har jeg valgt at satse på endnu en motionsform, nemlig mountainbikekørsel. Jeg har netop erhvervet en mountainbike, som jeg glæder mig til at afprøve i egnens skove, fastslår regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening. At motionere på mountainbike er en ny interesse for Jørgen Jensen. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014 Månedens nørd - side 4 Direktøren venter på sin trio - side 6 Boligforeningens horoskop - side 12 Genbrugsen i Holmstrup - side 21 t 4 6 12 21 månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup 2 nr. marts 2014

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere