I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr."

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Aars Boligforening ønsker godt nytår Med denne udgave af vort blad, som sendes til alle vore medlemmer, vil vi gerne ønske et godt nytår og opfordre til, at man husker at forny sit medlemskab ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Mød os på Forårsudstillingen i Messecenter Vesthimmerland Den marts 2014 på stand nr. 190 Der var lidt kort betalingsfrist ved udsendelsen lige før jul. Det har betydet, at nogle medlemmer på grund af bortrejse i julen ikke har haft mulighed for at betale til tiden. Det kan nås endnu. Vi udsender en reminder omkring den 24. januar med betalingsfrist senest 14. februar. Boliger til alle er et tema, vi har brugt meget i det forløbne år. Vor nye film (se mere side 5), som har været under udarbejdelse et års tid, har også fokus på, at Aars Boligforening gennem sine aktiviteter til stadighed vil sørge for, at vi har boliger til alle. Det vil vi fremadrettet gøre alt for at leve op til. Afslutningsvis vil vi takke for god opbakning fra repræsentantskab, beboere og medarbejdere samt alle vore samarbejds- og samhandelspartnere i det forløbne år. Fjerritslev-formand tager sit ansvar og hverv alvorligt Det må aldrig blive venstreshåndsar bej de at varetage formandsposten i en boligforening. Det drejer sig om at have fingeren på pulsen, sætte sig ind i tingene og vælge den rette kurs. Det skylder vi vore beboere, vor by og vor egn. Det siger Fjerritslev Bolig for e- nings formand siden 1993, Kirsten Christensen. Se interviewet side 10 Løgstør Bolig for e- ning får ros og anerkendelse Den voldsomme brand, som i december hærgede Løgstør Boligforenings afdeling Kærvang på Bredgade, krævede en helt ekstraordinær indsats fra bestyrelse og ansatte. Der lyder lutter ros til boligforeningen for hårdt og målrettet arbejde og til hele Løgstør for hjælp og opbakning. Her formand Bodil Svenningsen, vicevært Peter Larsen og bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup, alle Løgstør Boligforening, som fik ekstra travlt op til jul. Læs mere side 6, 7 og 8

2 2 Vigtigt, at lejerne har tegnet indboforsiking Af skade bliver man klog, men sjældent rig. Sådan lyder et gammelt ordsprog, som forsikringsdirektør- og mægler Finn C. Pedersen, Bækmark og Kvist For sikringsrådgivning A/S, drager frem i forbindelse med den voldsomme brand på Løgstør Boligforenings afdeling Kærvang i Løgstør. Her viste det sig, at syv lejere ikke havde en indbo-, hjem- og familieforsikring og derfor står i en ubehagelig situation med hensyn til at få dækning for udgifter, som branden påfører dem. Da branden ikke er en hændelse, som kan bebrejdes boligforeningen, er det ikke boligforeningens ansvar. Derimod er det beboerens indboforsikring, som træder til og betaler de udgifter, som man uforvarende løber ind i. Indboforsikringen dækker ifølge Finn Genhusning Fatima og Murat Cerimagic har indboforsikringen i orden. Her er de i deres genhusningslejlighed på Sverigesvej, hvor de fra starten måtte nøjes med havemøbler. C. Pedersen rimelige udgifter til afværgelse af de gener, som en brand påfører. Det drejer sig bl.a. om udgifter til: Genhusning Rimelige merudgifter til forplejning Rimelige udgifter til umiddelbare indkøb af tøj, toiletartikler m.v. Udflytning/rensning af indbo Evt. opmagasinering af indbo Indflytning af indbo Erstatning af ødelagt indbo Forsikringsmægleren opfordrer de ramte lejere uden indboforsikring til at rette henvendelse til socialforvaltningen for at få hjælp. De sociale myndigheder er forpligtet til at yde støtte til basale fornødenheder til folk uden økonomisk mulighed for at skaffe dem selv. Men ellers går min opfordring til alle lejere i Løgstør og andre boligforeninger: Få nu kontrolleret, om I har en indboforsikring. Hvis ikke, så få en tegnet, før skaden er sket, siger Finn C. Pedersen. Forsikringsmægler Finn C. Pedersen. Finn C. Pedersen er udover at være forsikringsmægler for Løgstør også forsikringsmægler for Aars og Fjerritslev Bo - ligforeninger, samt en lang række andre almene boligorganisationer. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Bolig fore ning. Syv lejere i knibe har ikke indboforsikring Branden på Kærvang i Løgstør sætter en tyk streg under betydningen af, at man også som lejer har en indboforsikring. Foto: Peter Larsen. Ikke færre end syv af de lejere, som blev ramt af brandens hærgen, havde ingen indboforsikring, oplyser regnskabschef Jørgen Jensen. Det er den enkeltes ansvar at have en sådan forsikring. Dog mener jeg, at Jobcentret i tilfælde, hvor de anviser lejemålet, bør sikre sig, at der er tegnet en sådan forsikring. Uden indboforsikring kan det være svært at genanskaffe selv de almindeligste fornødenhede r. Ja, det burde faktisk være obligatorisk at have forsikret sit indbo, fastslår Jørgen Jensen.

3 3 Hans Peter Perregaard uden for værkstedsbygningen på Nibevej. Indvendig ser værkstedet efter at have stået tomt i mange år ret miserabelt ud. Hans Peter Perregaard foran autofirmaet ud mod Himmerlandsgade. Vemodigt, men på sin plads, at der bygges nyt i det gamle Aars Når de gamle bygninger forsvinder fra den sorte firkant i Aars og erstattes af Aars Boligforenings hidtil største projekt, bliver det for Hans Peter Perregaard, Engtoften 85, Aars, en lidt vemodig oplevelse. Hans Peter Perregaards barndom tog udgangspunkt få meter fra arealet, og den 69-årige Aars-borger blev uddannet mekaniker hos Kristian Jensen, som drev mekaniker- og autoforretning i over 40 år, før bygningerne på hjørnet af Himmerlandsgade og Nibevej blev afhændet for at give plads til Aars Centrum. Fik overrakt kørekort uden en eneste køretime Jeg startede som mekanikerlærling hos mekaniker Lars Holmgaard Pedersen. Virksomheden havde fra starten til huse, hvor der senere blev møbelforretning, fortæller Hans Peter Perregaard. Holmgaard flyttede værkstedets kontor til ejendommen, hvor Bladcentralen nu har til huse. Senere rykkede mekanikervirksomheden over på den anden side af Nibevej. Holmgaard var som den eneste, jeg har kendskab til i den situation, at han fik kørekort uden at have fået undervisning. Politiet dukkede simpelt hen op og gav ham et kørekort vistnok fordi man ikke kunne have, at byens eneste mekaniker kørte rundt i Aars gader uden kørekort. Hans Peter Perregaard tog halvdelen af sin uddannelse hos Lars Holmgaard Pedersen og den sidste halvdel af det fire år og fire måneder lange forløb hos Kristian Jensen. Det må indrømmes, at jeg har været lidt af en hjemmefødning. Kun afbrudt af halvandet år som landbrugsmedhjælper i Haubro og Tolstrup samt et ungdomsskoleophold i Beder har jeg opholdt mig i Aars. Jeg hjalp i købmandsforretningen på Himmerlandsgade (hvor nu Crazy Dayzy har til huse). Den forretning blev erhvervet af min bedstefar i 1919 og overtaget af min far og farbror i Senere drev Hans Peter Perregaard i mange år en minkfarm ved Aars sammen med sin far og farbror. Perregaard finder det positivt, at den sorte firkant nu får et flot nyt byggeri. Bygningerne inklusiv min gamle læreplads trænger til at blive jævnet med jorden. Dog er det efter min mening en skam, at byggeriet bliver så højt. En etage mindre ville passe bedre, men jeg glæder mig alligevel til at se boligforeningens store kvarterløft folde sig ud, slutter Hans Peter Perregaard. Museet følger Aars Centrums udvikling Når de gamle bygninger på arealet mellem Nibevej, Kirkegade og Him mer landsgade i Aars inden få uger forsvinder, betyder det samtidig farvel til en epoke i byens historie. På den baggrund har Aars Bo - lig forening indgået aftale med Vesthimmerlands Museum om, at museet via et par fast installerede kameraer følger byggeprocessen fra start til slut: Samtidig vil museet via udsagn fra nogle af de mennesker, som har boet i eller har særligt kendskab til kvarteret, samle nogle glimt fra områdets hi storie, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Vi er meget glade for, at vi på den måde kan bevare historien for eftertiden, samtidig med at det bliver muligt at følge et stort projekts udvikling. Jens Damgaard regner med, at projektet starter omkring 1. februar.

4 4 Møllevej er centralt beliggende I Aars. Formand Niels Krogh Madsen: God planlægning er alfa og omega. På baggrund af befolkningsprognosen for Vest him merlands Kommune kan der forventes en stigning i Aars bys indbyggertal på over 1600 fra januar 2014 til januar Denne befolkningsforøgelse opvejer lige akkurat det faldende antal beboere i den øvrige del af kommunen. Det anslås således, at kommunens samlede indbyggertal vil være cirka uændret i år Prognosen hviler på tal fra Danmarks Statistik og er udarbejdet af Kommunedata for Vesthimmerlands Kommune. Behov for cirka 800 nye boliger frem til 2025 Aars Boligforening holdt sidst i oktober et bestyrelsesseminar i Viborg for at drøfte den fremtidige planlægning. Bestyrelsesformand Niels Krogh Madsen havde, med baggrund i befolkningsprognosen, udarbejdet en plan for vort nybyggeri frem til 2025, som bestyrelse og forretningsfører var enige i at søge gennemført i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Befolkningsudviklingen og behovet for nye boliger hænger tæt sammen. I Aars og Aalestrup anslås behovet for nye boliger frem til år 2025 at være på cirka 800, oplyser formanden. Det betyder, at der vil være brug for nye almennyttige boliger om året i Aars og Aalestrup. Aars Boligforenings formand understreger, at plan lægning og realisering af nye boliger i den anførte størrelsesorden kræver en robust og langsigtet planlægning. Vi er nødt til at skue lidt længere end ud over vor lille næsetip, for vi ved, at erhvervelse af grunde, udarbejdelse af projekter og godkendelse af disse ikke kan ske fra den ene dag til den anden. Proceduren er tidskrævende. Niels Krogh Madsen betoner, at situationen ser anderledes ud, hvis det drejer sig om byer eller områder uden befolkningstilvækst. God planlægning tilpasset de lokale behov er alfa og omega for at fastholde en positiv udvikling. Det er, hvad vi prøver at tage ad notam i Aars Boligforening, og det er vort håb, at vi på den måde bliver et aktiv og ikke en hæmsko for positiv udvikling i vort virkeområde, siger Aars Boligforenings forretningsfører. Aars Bolig kurs mod Hvis ikke udviklingen i Vest him mer land skal stagnere, er det nødvendigt hele tiden at have fokus på, at udbuddet af boliger er varieret og tilfredsstillende. Derfor sidder Aars Boligforening ikke med hænderne i skødet, men søger at være i front og dermed bidrage til at opfylde områdets boligbehov. Nedenfor omtales nogle af boligforeningens initiativer og strategiske opkøb. Aars Boligforeningen håber at starte opførelsen af 20 boliger på den cirka 4000 kvadratmeter store grund Møllevej 6, hvor den gamle nu fjernede landbrugsskole lå. Tanken er, at de nye forskudte boliger skal være klar i Aars Boligforening har også et interessant projekt i Støbeskeen på et areal nær Gislumvej i Stenildvadområdet. Foreningen har også erhvervet et areal nær Skøjtesøen, som kan komme i spil inden for den næste 10-års periode. Sidst, men ikke mindst vil starten på det store projekt i den sorte firkant Kirkegade, Himmerlandsgade, Nibevej med 55 lejligheder og mange kvadratmeter butiks- og kontorareal ske i år. Vi har mange bolde i luften. Det er nødvendigt, når vi skal fremtidssikre boligudviklingen i vort geografiske dækningsområde, understreger forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Gedsted En velbeliggende grund ved Enebærvej i den sydvestlige del af Gedsted kan komme i spil som boligareal.

5 5 På denne skrånende grund langs Møllevej i Aars ønsker Aars Boligforening at opføre 20 boliger. forening med fremtiden fremtiden Aars Boligforening har indgået aftale med Expert Aars Boligforening har indgået aftale med Jesper Nielsen, Expert, Aars, om, at beboere i boligforeningen kan få teknikerbesøg for at få de nye indstillinger af TV -programmer i orden. Der er aftalt en favørpris på 450 kr. inklusiv moms for Aars Boligforenings beboere. Beboere, som ønsker teknikerbesøg, kan kontakte Expert på tlf Aars Boligforening har erhvervet denne ejendom på Ågade 5 i Veg ger. Den skal nu fjernes og give plads til et par nye boliger ved siden af bolig foreningens eksisterende træhuse, som skimtes i baggrunden. Vegger I forlængelse af Møllevænget har boligforeningen mulighed for at bygge moderne lejeboliger. Boligforeningen har indgået en byttehandel, hvorved ejendommene Ågade 5 i Vegger kan komme i spil som byg ge areal for et par huse i forbindelse med boligforeningens eksisterende huse ved Halkjær Å. I forbindelse med byttet afhændede boligforeningen Skov vænget 40 A og B i Gun der sted, som var brændt. Vegger-løsningen vil forskønne byen, som har en god beliggenhed i forhold til Aalborg og byder på et godt sammenhold og blomstrende foreningsliv. Aalestrup Succesbebyggelsen Lucernevangen kan udvides med 13 nye boliger i det attraktive naturområde nær Simested Å. Boligforeningen har erhvervet det areal, som tidligere husede Horns Belysning på den centralt beliggende grund ved Borgergade. Se filmklip med smuk natur på Nu kan alle se et flot filmklip på Aars Bolig for e- nings hjemmeside Filmklippet giver et godt indtryk af boligforeningens naturlige omgivelser. Vi har valgt at fokusere på Vesthimmerlands smukke natur, egnens mange uddannelsesmuligheder og det store udvalg af foreninger, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Det korte filmklip er tænkt som en appetitvækker for folk, der overvejer at flytte til området. Vore mange gode boligtilbud er et stort aktiv navnlig fordi de er placeret i en smuk og aktiv egn. Foruden filmklippet har Aars Boligforening indgået aftale om at vise biografreklame i X-busser i en radius af 30 km fra Aars. Dette initiativ bevirker, at cirka ser biografreklamen i løbet af et år. På den måde styrker vi synliggørelsen af Aars Boligfore ning, fastslår Jens Damgaard.

6 6 Fotos: Peter Larsen. Kærvang omspændt af flammer. Dette frygtelige syn mødte Bodil Svenningsen og vicevært Peter Larsen, natten mellem den 9. og 10. december. Flot indsats af Løgstør Bo Decemberstormen Bodil er for intet at regne mod den turbulens, navnesøster Bodil Svenningsen, formand for Løgstør Boligforening, og hendes hjælpere blev udsat for, da boligforeningens afdeling Kærvang natten mellem den 9. og 10. december blev hærget af en voldsom brand. Boligforeningsformanden glemmer al drig, da hun kl blev vækket af et telefonopkald om, at Kærvang på Bred gade stod i flammer. Branden kostede en fireårig dreng og hans 57-årige bedstemor livet og gjorde 18 boliger ubeboelige. Fra mit køkkenvindue kunne jeg se ildskæret fra branden, fortæller Bodil Svenningsen. Jeg ringede omgående til vicevært Peter Larsen, og sammen tog vi til Kærvang. Her stod de beboere, som havde reddet sig ud, ved containerne. De var chokerede, men rolige. Området var fyldt med brandslukningskøretøjer, ambulancer og politi. Sådan startede nogle af Løgstør Boligforenings hidtil mest turbulente dage. Restaurant Christiansminde serverede gratis frokost Beboerne blev samlet i Løgstørhallerne, og imponerende hvor der blev serveret kaffe og rundstykker, ligesom de fik tilbud om at sove. Regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening og kontorassistent Gitte Leach fra Løgstør og Aars Boligforening, kom til stede og deltog sammen med boligforeningsformanden, viceværten, forsikringsmægler Finn Pedersen, Bækmark & Kvist, samt Jane F. Bygholm fra ISS Skadesservice i et orienteringsmøde allerede kl Senere serverede Restaurant Christiansminde en flot frokost kvit og frit. Det viste sig, at to opgange i den brandhærgede ejendom var så lidt beskadiget, at beboerne af 12 lejligheder kunne vende tilbage, mens der skulle ske genhusning af 18 lejligheder i opgangene A, B og C. Det lykkedes allerede senere på dagen efter branden, takket være en målrettet indsats og godt samarbejde med boligforeningerne i Aars og Fjerritslev, at genhuse beboerne Udklip fra branden studeres i Løgstør. Fra venstre bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup, formand Bodil Svenningsen, vicevært Peter Larsen, kontorassistent Gitte Leach og regnskabschef Jørgen Jensen.

7 7 ligforening lokal opbakning fra de brandhærgede d lejligheder. Ild og røg tidspunkt var det ret så uoverskueligt, men bevirkede imidlertid, at de var kommet ud det lykkedes os at få tingene på plads, af lejlighederne uden ejendele. fortæller Bodil Svenningsen. To dage efter I den situation viste Løgstør enestående branden holdt vi informationsmøder, dels sammenhold og skaffede på nul komma for de genhusede lejere, dels for de beboere, fem værdifuld hjælp. som var vendt tilbage til deres lejligheder. Endvidere lykkedes det at informere pressen, så vi fik en sober omtale af de dramatiske og ulykkelige hændelser. Efterfølgende fik vi stor hjælp af Peter Sørensen fra bestyrelsen i afdeling et og vicevært Leo Nielsen til at køre det resterende tøj m.v. til genbrugsbutikker i Løgstør. To tons tøj blev afleveret til Løgstør Boligforening Vicevært Peter Larsen hentede meget tøj på boligforeningens trailer, og da formand Bodil Svenningsen sammen med bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup mødte op på boligforeningens kontor i Hjortens Gyde, var der indleveret to tons tøj. Vi har heldigvis et rummeligt bestyrelseslokale, hvor vi kunne sortere og udlevere tøjet til de ramte beboere. Vi var på fra klokken ni morgen til kl. 20 aften og følte os godt brugte/trætte, når vi gik hjem, oplyser Gitte Vittrup. Foruden tøj fik de ramte beboere gavekort på 600 kr. pr. husstand fra boligforeningens faste håndværkere. Desuden vankede der en gavecheck fra Røde Kors, Løgstør, på 300 kr. pr. person samt gavekort fra lokale tøj- og skoforretninger og legetøj. Ja, der kom sågar to tilbud om en juleaften. Opbakningen var helt vild, og på et Lærerigt, men jeg håber, at det aldrig sker igen Den 30. december havde Løgstør Boligforening indbudt de implicerede til en ju - le frokost, hvor de blev informeret om nyt i sagen, ligesom der var lejlighed til at evaluere begivenhederne, tale sammen og have hyggeligt samvær. Først da jeg efterfølgende så de bragte TV-indslag, brød jeg sammen. Forløbet har været krævende og meget lærerigt, men jeg håber, at vi aldrig nogensinde bliver udsat for noget lignende, slutter formanden for Løgstør Boligforening, Bodil Svenningsen. To gæve repræsentanter for Løgstør Bolig forening formand Bodil Svenningsen og bestyrelsesmedlem Gitte Vittrup gjorde en kæmpe ind - sats for at hjælpe de beboere, som skulle genhuses, fordi deres bolig var brændt. Løgstør stod sammen og bakkede op, da det gjaldt. Her et glimt fra bolig foreningens mødelokale, hvorfra tøj og gavekort blev uddelt. Foto: Gitte Leach.

8 8 Takket være resolut optræden af Fatima og Murat Cerimagic blev beboerne i deres opgang vækket og brandvæsenet hurtigt varskoet om branden. Parret boede i en lejlighed på Kærvang ( i baggrunden). Lejerne giver Løgstør Boligforening topkarakter for indsatsen i forbindelse med branden på Kærvang i december. Boligforeningen og vicevært Peter Larsen hjalp med alt muligt og gav hurtig information, siger Murat Cerimagic, der sammen med sine hustru, Fatima, beboede en af de brandhærgede lejligheder. Murat og Fatima Cerimagic fik hurtigt nøglen til en lejlighed på Sveriges vej, hvor de er genhuset. Ros og anerkendelse til boligforeningen Da parret efter midnat hørte uro, gik de ud på gangen, hvor to små børn fra genboen stod uden for døren. Ægteparret kunne lugte røg og fik vækket sovende beboere i opgangen, så de ligesom børnene kunne komme i sikkerhed. Samtidig alarmerede Murat Cerimagic via sin mobiltelefon brandvæsenet. Ligesom de øvrige beboere i den brandhærgede bygning fik Fatima og Murat intet med sig. Ja, Murat fik kun sandaler på og måtte låne en jakke af en ven. Parret er genhuset i en lejlighed på Sverigesvej 14 i Løgstør. Også andre af de berørte beboere, vi har talt med, roser Løgstør Boligforening for hurtig og effektiv hjælp. Løgstørparret har været lejer hos Løgstør Boligforening i 17 år, heraf de sidste fem år på adressen Bredgade 75C, som brændte. Den brændte fløj af Kærvang er nu forsynet med stillads og afdækning. Her et glimt fra arbejdet med det store stillads.

9 9 Vejen er banet for Løgstør Boligforenings største projekt Forretningsfører Jørgen Albrektsen, Løgstør Boligforening. I denne ejendom på Norgesvej i Løgstør etableres elevator i to af opgangene. Der var stort flertal for at gennemføre renovering og modernisering af afdelingerne på Sverigesvej og Norgesvej, da Løgstør Boligforening den 3. december 2013 holdt ekstraordinært afdelingsmøde for beboerne i de berørte lejligheder. Det drejer sig om det hidtil største projekt i boligforeningens godt 70-årige historie. Ikke færre end 89 stemte for gennemførelse af projektet, mens 23 stemte imod. Da Landsbyggefonden også har givet grønt lys, kan vi tage hul på projektet til over 80 millioner kr. Det vil hæve standarden på de omfattede boliger væsentligt, understreger forretningsfører Jørgen Al brektsen, Løgstør Boligforening. Landsbyg g efonden yder et hu slejeti l sk ud på godt tre millioner om året for at holde den fremtidige husleje på et for beboerne acceptabelt niveau. Hertil kommer et større millionbeløb i støttede lån til selve gennemførelsen. I forbindelse med totalrenoveringen bliver flere af de mindste lejligheder nedlagt. Flere af dem slås sammen til toværelsers boliger. Det betyder, at antallet af lejligheder reduceres fra 120 til 88. Længe næret ønske bliver nu opfyldt I etagebebyggelsen ved Norgesvej forbedres adgangsforholdene, da der etableres elevator i to af opgangene. Også omgivelserne får et rekreativt løft, bl.a. gennem en ny stiforbindelse gennem området. Nu skal projektet i EU-licitation, og vi håber på at starte arbejdet i august/ september. Det er et længe næret ønske hos Løgstør Boligforening, der nu står til at blive opfyldt til gavn for beboerne, boligforeningen og byen i det hele taget, siger Jørgen Albrektsen. Der bliver tale om en del genhusninger, mens arbejdet står på. Der er nedsat to beboergrupper til at deltage i den mere detaljerede planlægning. Indegruppen består af Gerda Christensen, Betty Andreasen, Jonna Olesen, Bettina Lemvigth, Mia Fauerholt, Kurt Kristiansen, Bodil Svenningsen, Evica Maric forældre, Ingerlise Hansen, Carsten Hansen, Vera Chemnitz, Jytte Gilkrog og Niels Kjær. Udegruppen har følgende medlemmer: Gerda Christensen, Betty Andreasen, Jonna Olesen, Bettina Lemvigth, Mia Fauerholt og Niels Kjær.

10 Det er et stort ansvar at være formand for en boligforening, og man skylder de lejere, som har valgt en, at sætte sig ordentligt ind i tingene. Det må aldrig blive et venstrehåndsarbejde. Sådan siger Fjerritslev Boligforenings formand, Kirsten Christensen. Formanden flyttede ind i en af boligforeningens boliger i Allerede to år senere blev Kirsten Christensen bestyrelsesmedlem. Formanden har siden deltaget i en masse bestyrelseskurser inden for BL (Boligselskabernes Landsforening). Stor udfordring at skabe et varieret boligudbud Det er af stor betydning at have baggrunden i orden i form af kendskab til love og regler, pointerer Fjerritslevformanden. Da den hidtidige formand, Jørgen Albrektsen, i 1991 blev forretningsfører, overtog Inge Hessellund formandsposten. Kirsten Christensen blev næstformand og overtog formandsposten i 10 F Bo Fjerritslev Boligforenings formand siger nej til venstrehåndsarbejde det er godt at bo godt Fjerritslev Bolig forenings formand, Kirsten Christensen, sætter sig grundigt ind i tingene. 1993, da Inge Hessellund ikke ønskede genvalg. Forretningsfører og formand supplerer hinanden på bedste vis, hvilket har været tilfældet i alle årene. Hertil kommer, at samarbejdet i bestyrelsen forløber rigtig godt. Jeg har kun godt at sige om samarbejdet med både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Også samarbejdet med afdelingsbestyrelserne går rigtig godt, og det er vigtigt, da de jo er bindeled til beboerne, understreger Kirsten Christensen. Formanden oplyser, at det har været en stor udfordring at medvirke til at sikre Fjerritslev det rette boligudbud. I disse år har vi mættet behovet og har for øjeblikket ikke brug for nye boliger. Boligforeningen har bidraget til et varieret boligudbud i Fjerritslev. Varierede og tidssvarende boliger af en god standard betyder meget for en by og kommunes udvikling, siger boligforeningens formand. I dag er fokus derfor rettet mod renovering af de ældre boliger, og boligforeningen har flere ansøgninger om støtte liggende hos Landsbyggefonden. Den reducerede udvikling betyder, at mobiliteten er stagnerende. Ældre, som før kunne sælge deres større bolig til unge mennesker og flytte i en af vore moderne, mindre lejligheder har sværere ved at få solgt i dag, og det skader mobiliteten. Vi skal ikke opføre ny boliger for enhver pris, siger boligforeningsformanden. Kirsten Christensen sætter stor pris på samarbejdet på BL s kredsmøder og den tætte kontakt med Løgstør Bolig forening, som Fjerritslev deler forretningsfører med. Formanden har været ansat i børnetandplejen i 35 år Den dygtige boligforeningsformand har 1. marts 35-års jubilæum som klinikassistent hos børnetandplejen i Fjerritslev. Hun har i næsten alle årene været tillidsrepræsentant for klinikassistenterne, først i den gamle Fjerritslev Kommune og senere i Jammerbugt Kommune. Det er også et spændende og udviklende arbejde, som kan bruges i andre sammenhænge. Når Kirsten Christensen ikke beskæftiger sig med boligforeningssager, holder hun af at læse en god bog samt gå eller cykle i naturen. Så længe, Fjerritslev Boligforenings be - boere har tillid til og vælger mig som formand, vil jeg gerne fortsætte. Det er et interessant arbejde, som også er personligt udviklende, slutter boligforeningens formand. Bredbånd Nord blev valgt i Fjerritslev På afdelingsmødet i Fjerritslev Bo lig forening i september blev det med stor majoritet vedtaget at skifte fra Fjerritslev Antenneforening til Bredbånd Nord. På den baggrund kan lejerne i Fjerritslev, Klim og Hjortdal se frem til at blive tilsluttet Bredbånd Nord i løbet af det kommende halve år, hvilket er aftalt med den nye udbyder. Baggrunden for skiftet er en lidt billigere TV-pakke via Bredbånd Nord. Nyt stakit i Mølleparken Viceværterne i Fjerritslev Boligforening har udskiftet det gamle hvide stakit fra 1990 med et nyt stakit i galvaniseret Rionet. Her forretningsfører Jør gen Albrektsen ved det nye stakit.

11 11 Niels Brix Dige Nielsen får sig en snak med forretningsfører Jørgen Albrektsen på boligforeningens kontor i Fjerritslev. Kan ikke flytte til Fjerritslev da sommerhus ikke kan sælges Niels Brix Dige Nielsen, Bøgevej 7, Kollerup Klit er et godt eksempel på manglende mobilitet i den lokale bo ligsektor. Efterlønsmodtageren ville hjertens gerne flytte til en af boligforeningens boliger i Fjerritslev. Men det kan jeg ikke, fordi jeg ikke kan sælge det sommerhus, som jeg bor i, fortæller Niels Brix Dige Nielsen. Der er dejligt i sommerhusområdet om sommeren, men nu var det rart at flytte ind til byen igen. Efterlønsmodtageren er et af de 270 med - Tanja Dige Nielsen (til højre) melder sig ind i Fjerritslev Bolig forening hos kontorassistent Maja Hansen. lemmer af Fjerritslev Boligforening, som betaler ajourføringsgebyr for at have chancen for at få en bolig den dag, det lykkes at afhænde sommerhuset. Anderledes godt ser det ud for døtrene, 31-årige Anita Dige Nielsen, og 25-årige Tanja Dige Nielsen. Førstnævnte har allerede en af Fjerritslev Boligforenings boliger, og lillesøster har gode muligheder for en god lejlighed, efter at hun har meldt sig ind i boligforeningen. Fjerritslev Bolig forenings afdeling Rugmarken har fået flunkende nyt tag. Smuldrende eternittag udskiftet i Fjerritslev Forretningsfører Jørgen Albrektsen inspicerer det nye tag. Fjerritslev Boligforening afsluttede kort før årsskiftet udskiftningen af de smuldrende eternittage på foreningens boliger på Rugmarken i Fjerritslev. Det drejer sig om 12 rækkehuse opført i Vi anmeldte de smuldrende tagplader som en skade hos Byggeskadefonden sidste efterår, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, Fjerritslev Bolig fore ning. I det tidlige forår fik vi så accept af byggeskaden, hvilket medfører, at Byggeskadefonden dækker en del af udgifterne, idet boligforeningen selv skulle betale godt halvdelen af udgiften, da taget er 19 år. Da de gamle plader var taget af, benyttede boligforeningen lejligheden til at anbringe 150 mm ekstra isolering på loftet, der i forvejen var forsynet med 200 mm isolering. P+P arkitekter a/s, Thisted, forestod projek tet.

12 12 Medarbejderportræt Regnskabschef Jørgen Jensen i arbejde på Aars Boligforenings kontor. Regnskabschefen fra Aars vil træne på mountainbike Regnskabschef Jørgen Jensen, 42 år, er en rigtig vesthimmerlænding: Han er født og opvokset i Aars, men revisoruddannet i Løgstør. De sidste ni år har han været ansat i Aars Boligforening, og han har stor ekspertise i boligregnskaber. Efter folkeskolen tog Jørgen Jensen fat på at uddanne sig på Erhvervsskolerne i Aars. Da regnskabschefen var færdig her, blev han soldat i Skive. Som nyuddannet revisor blev Jørgen Jensen ansat hos Revisionsinstituttet i Aalborg. I den forbindelse havde jeg revisionsopgaven i Aars Boligforening og en større boligforening i København. Det var her, jeg blev interesseret i at arbejde i en boligforening og følgelig blev regnskabschef i Aars, fortæller Jørgen Jensen. Det er interessant at arbejde med. Desuden har det været spændende at arbejde med helhedsplanen i Løgstør, som boligforeningen netop har fået grønt lys for. Arbejder på kontoret i Løgstør om torsdagen Jørgen Jensen arbejder på boligforeningens kontor i Løgstør hver torsdag. Jeg har regnskabsmæssigt ansvar for boligforeningerne i Fjerritslev og Løgstør. De to boligforeninger køber nemlig den regnskabsmæssige bistand hos Aars Boligforening, oplyser Jørgen Jensen. Men størstedelen af mit arbejde foregår i Aars Boligforening. Det er et godt job ikke mindst på grund af mine gode kolleger i Aars, Løgstør og Fjerritslev. Jørgen Jensen er gift med Conni, som er ansat hos guldsmedefirmaet Hinrichsen ApS i Aars. Parret har to drenge, nemlig Christoffer på 12 og Andreas på 15 år. Regnskabschefen spiller tennis og er kasserer i Aars Tennisklub. Blandt fritidsinteresserne er også at se sig Den 42-årige regnskabschef sammen med familiens hund Dax. om i verden med familien. Ikke mindst Tyrkiet er et yndet rejsemål. Endvidere bliver der også tid til at lufte familiens fire-årige Yorkshire Terrier, Dax. På grund af mit stillesiddende arbejde har jeg valgt at satse på endnu en motionsform, nemlig mountainbikekørsel. Jeg har netop erhvervet en mountainbike, som jeg glæder mig til at afprøve i egnens skove, fastslår regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening. At motionere på mountainbike er en ny interesse for Jørgen Jensen. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice-

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice- SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : JUNI / JULI 2015 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : OKTOBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 17.30 Mødeleder: Hafizullah Amizai 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere