HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013"

Transkript

1 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

2 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE

3 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUPPE 1: FORTO OG CYKELSTI Tegningsnummer B0101 B0102 B0103 B0104 B0105 B0106 B0107 B0108 GRUPPE 2: INDSNÆRET KØREBANE Tegningsnummer B0201 B0202 B0203 GRUPPE 3: PRIORITERING OG SIGNALREGULERING Tegningsnummer B0301 B0302 B0303 GRUPPE 5: 4-SPOREDE EJE Tegningsnummer B0501 B0502 GRUPPE 6: DIERSE Tegningsnummer B00 B01 B02 B03 Titel Indsnævret fortov ejarbejde på fortov, arbejdsområde < 20 m (fodgængere på kørebanen) ejarbejde på fortov, arbejdsområde > 20 m ejarbejde på fortov og begrænsningslinje Indsnævret cykelsti og fortov ejarbejde på cykelsti ejarbejde på cykelsti og begrænsningslinje ejarbejde på cykelsti og delt sti på fortov Titel Indsnævret kørebane og begrænsningslinje (fortov) Indsnævret kørebane og begrænsningslinje (cykelsti) ejarbejde på cykelsti og kørebane (cyklister på kørebanen) Titel Prioritering Signalregulering med cyklister på kørebanen Signalregulering med cykelsti på kørebanen Titel Spærring af vognbane 1 med vognbaneskift Spærring af vognbane 2 og vejarbejde i midten Titel Eksempler på informationstavler Princip for opsætning af C 61 tavle Forvarsling af vejarbejde på sidevej Containere og skurvogne på trafikveje GRUPPE 7: SIGNALREGULEREDE KRYDS Tegningsnummer Titel B01 Servicering af signalanlæg og vejudstyr 1 B02 Servicering af signalanlæg og vejudstyr 2 B03 ejarbejde i tilfart, vognbane 1 B03 ejarbejde i tilfart, vognbane 2 B05 ejarbejde i frafart, vognbane 2 B06 ejarbejde i frafart, vognbane 1 I B07 ejarbejde i frafart, vognbane 1 II GRUPPE 8: SPÆRRING OG OMKØRSEL Tegningsnummer B0801 B0802 GRUPPE 9: RUNDKØRSLER Tegningsnummer B0901 B0902 B0903 GRUPPE 10: BEÆGELIGT EJARBEJDE Tegningsnummer B1001 B1002 B1003 B1004 Titel Højdebegrænsning Spærring og omkørsel I Titel ejarbejde på midterø ejarbejde på heller ejarbejde på overkørselsareal og midterø med N44,1/N44,2/N42 Titel Maskinel afstribning Indsnævring af kørebane med afspærringsvogn (kørende vejarbejde) Spærring af vognbane (kørende vejarbejde) Spærring af vognbane med forvarsling Oktober 2013

4 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE INDLEDNING EJREGLENS STRUKTUR Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.m. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder. Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde Lommebog for afmærkning af vejarbejder Nærværende håndbog er en redigeret udgave af Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger også kaldet "Tegningsbilaget for land og by", som senest blev udgivet i november 2002 af ejdirektoratet. Tegningerne i denne håndbog er udarbejdet af vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejder. HÅNDBOGENS STATUS Tegningerne i håndbogen er vejledende eksempler på afmærkning af vejarbejder indenfor rammerne i håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. herunder bindende bestemmelser i BEK om ejafmærkning; BEK om Anvendelse af vejafmærkning samt BEK om Afmærkning af vejarbejder mv. Tegningerne kan anvendes som generelle afmærkningsplaner eller som paradigmer eller inspiration til udarbejdelse af specifikke afmærkningsplaner. ed anvendelse af tegningerne bør følgende bemærkes: Tegningerne er vejledende eksempler Tegningerne er ikke i fast målestok ognbanerne er nummereret fra højre mod venstre i hver retning, så vognbanen længst til højre benævnes vognbane 1 osv. er hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet. ARBEJDSOMRÅDER OG ARBEJDSSTEDER De på tegningerne skraverede arbejdsområder viser de vejområder, som entreprenøren har råderet over og ansvar for, og som har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsstedet er et delområde i arbejdsområdet, og der udføres således ikke nødvendigvis vejarbejde i hele arbejdsområdet. Se også håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. BESKYTTELSESNIEAUER FOR EJARBEJDERE Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 7 Før et vejarbejde sættes i gang, skal der foreligge en plan for afmærkning af vejarbejdet, beskrivelse af beskyttelsesniveauer jf. bilag 4, om tilsyn og vedligeholdelse, og med angivelse af adgangsveje til arbejdspladsen. Der skal være et eksemplar af denne plan på arbejdspladsen. Stk. 2. Hvor vejarbejdet forestås af andre, skal afmærkningsplanen efter stk. 1, godkendes af vejbestyrelsen eller vejmyndigheden inden arbejdet påbegyndes. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.,, stk. 1 ed vejarbejde skal et eller flere beskyttelsesniveauer, jf. bilag 4 og hastighedsbegrænsning sikre, at den tilsigtede sikkerhed opnås for vejarbejdere og for trafikanter. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., Bilag 4 om Beskyttelsesniveauer Beskyttelsesniveau Sikkerhedsforanstaltning 1 Anbefalet hastighed 20 km/h E 53,4 (Folk på vejen) og hastighedsdæmpende foranstaltninger 2 Kantafmærkning eller baggrundsafmærkning (N 42, N 44, O 45 mv.) * 3 Arbejdsfrit område 1 m. inkl. bredde af kantafmærkning 4 Beskyttelsesmodul fx køretøj eller maskine med faktisk totalvægt 7 t 5 Maskinelt vejarbejde udelukkende i køretøj eller maskine** 6 Trafikværn eller påkørselsdæmper 7 Sekundært trafikværn 8 Spærring af hele vejen eller en hel vejside på veje med midterrabat*** Figur 1. Sammenhæng mellem beskyttelsesniveauer og sikkerhedsforanstaltninger *) Tavler kan være monteret på stander, afmærkningsvogn eller arbejdskøretøj. **) Fjernbetjent maskine eller maskine med en aktuel totalvægt på mindst 1,5 tons og med fører/hjælpere udelukkende på dertil indrettede pladser ***) Fx ved overledning på motorveje Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Se også håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m.

5 Dato Indsnævret fortov 10 m På fortov Tværafspærring med N46 eller U,2 "På fortov" B= cm Min. 1,30 m fri bredde På fortov U,2 "På fortov" 10 m eler Tværafspæring med N46 N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Indsnævret fortov Alle veje B0101

6 Dato ejarbejde på fortov, arbejdsområde < 20m (fodgængere på kørebanen) B= cm Tværafspærring med N46 eller UA Fodgængere "Fodgængere på kørebanen" på kørebanen Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m Fodgængere på kørebanen "Fodgængere på kørebanen" UA eler Tværafspæring med N46 < 20 m N42,2 pr. 10 m H=100 cm N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m ejarbejde på fortov, arbejdsområde < 20m Fodgængere på kørebanen Alle veje B0102

7 Dato ejarbejde på fortov, arbejdsområde > 20m 40 H=25 cm x B=50 cm U,3 "Fodgængere henvises til modsate fortov" Fodgæ ngere henvises til m odsatte fortov Tværafspærring med N46 eller Fodgæ ngere henvises til m odsatte fortov B= cm 10 m A36 UA "Midlertidigt bump" Midlertidigt bump B= cm UA "Krydsende fodgængere" Krydsende fodgængere C55 40 Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m 40 C55 Krydsende fodgængere "Krydsende fodgængere" UA Midlertidigt bump "Midlertidigt bump" UA A36 10 m Fodgæ ngere henvises til m odsatte fortov eler Tværafspæring med N46 Fodgæ ngere henvises til m odsatte fortov U,3 "Fodgængere henvises til modsate fortov" N42,2 pr. 10 m > 20 m 40 H=25 cm xb=50 cm H=100 cm N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Midlertidige bump Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m ejarbejde på fortov, arbejdsområde > 20m Alle veje 40 km/h B0103

8 Dato ejarbejde på fortov og begrænsningslinje B= cm C55 1stk. Tværafspærring med N46 eller 1: U 35 - A43,2 Rampe, 300 -,l=2m 3,00 m 3,00 m (2, m)(2, m) 1:10 1:10 Min. 1,30 m fri bredde Rampe, 300 -,l=2m A43, U 35 - N42.2 med løbelys H=145 cm 1:10 Begrænsningslinje eler Tværafspæring med N46 N42,2 pr. 10 m H=100 cm Dobbeltsidet N42,2/N42,3 H=100 cm C55 1stk. N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 eller N 44,3 pr. 3 m Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m ejarbejde på fortov og begrænsningslinje 2-sporede veje 50 km/h B0104

9 Dato Indsnævret cykelsti og fortov H=33 cm x B=150 cm 10 m På fortov På cykelsti B= cm B= cm O45 med N46 eller U,2 "På fortov" U,2 "På cykelsti" Min. 1, fri bredde Min. 1,30 m fri bredde På fortov På cykelsti U,2 "På cykelsti" U,2 "På fortov" 10 m eler O45 med N46 H=33 cm xb=150 cm N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Indsnævret cykelsti og fortov Alle veje B0105

10 Dato ejarbejde på cykelsti H=33 cm x B=150 cm D27,1 O45 Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m N42,2 pr. 10 m K nallert forbudt A21 O45 med N46 H=33 cm xb=150 cm UD2 1,5 UD1 D27,1 H=100 cm N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m ejarbejde på cykelsti Alle veje B0106

11 Dato ejarbejde på cykelsti og begrænsningslinje H=33 cm x B=150 cm B= cm O45 1stk. C55 3,00 m 3,00 m U A43,2 Rampe, 300 -,l=2m (2, m)(2, m) 1:10 1:10 Min. 1, fri bredde Rampe, 300 -,l=2m A43, U 35 - N42.2 med løbelys pr. 10m H=145 cm 1:10 Begrænsningslinje O45 med N46 H=33 cm xb=150 cm UD1 D21 N42,2 pr. 10 m H=100 cm Dobbeltsidet N42,2/N42,3 H=100 cm C55 1stk. N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 pr. 3 m Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m ejarbejde på cykelsti og begrænsningslinje 2-sporede veje 50 km/h B0107

12 Dato ejarbejde på cykelsti og delt sti på fortov H=33 cm x B=150 cm D26,2 O45 Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m Rampe, 300 -,l=2m 1:5 1:5 Min. 1, fri bredde N42,2 pr. 10 m D26,1 UD1 K nallert forbudt UD2 1,5 A21 O45 med N46 H=33 cm xb=150 cm H=100 cm N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 pr. 3 m Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m ejarbejde på cykelsti og delt sti på fortov Alle veje B0108

13 Dato Indsnævret kørebane og begrænsningslinje (fortov) H=33 cm x B=150 cm B= cm O45 med Z stk. C55 3,00 m 3,00 m U (2, m)(2, m) A43,2 1:10 1:10 Min. 1,30 m fri bredde A43, U 35 - N42.2 med løbelys pr. 7,5 m 1:10 Længde Dobbeltsidet N42,2/N42,3 pr. 10 m Dobbeltsidet N42,2/N42,3 C55 1stk. H=145 cm Begrænsningslinje H=100 cm H=100 cm Z 93 Gult blinksignal Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 pr. 3 m Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m Indsnævret kørebane og begrænsningslinje 2-sporede veje 50 km/h B0201

14 Dato Indsnævret kørebane og begrænsningslinje (cykelsti) H=33 cm x B=150 cm 35 - B= cm 35 - O45 med Z93 3,00 m 3,00 m 1stk. C55 U A43,3 (2, m)(2, m) 1:10 1:10 Min. 1, fri bredde A43, U 35 - N42.2 med løbelys 1:10 Længde Dobbeltsidet N42,2/N42,3 pr. 10 m Dobbeltsidet N42,2/N42,3 C55 1stk. H=145 cm Begrænsningslinje H=100 cm H=100 cm Z 93 Gult blinksignal Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 pr. 3 m Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m Indsnævret kørebane og begrænsningslinje 2-sporede veje 50 km/h B0202

15 Dato ejarbejde på cykelsti og kørebane (cyklister på kørebanen) H=33 cm x B=150 cm H=33 cm x B=150 cm B= cm 1stk. C55 O45 med Z93 O45 med N U A43,2 Rabat 1:10 3,00 m 3,00 m (2. m)(2. m) 1:10 Rabat Min. 1,30 m fri bredde A43, U 35 - A21 S=90 cm O45 med N46 H=33 cm xb=150 cm UD1 D21 51) N42.2 med løbelys H=145 cm 13) 1:10 Længde Begrænsningslinje H=100 cm Dobbeltsidet N42,2/N42,3 pr. 10 m H=100 cm Dobbeltsidet N42,2/N42,3 UD1 D21 N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 pr. 3 m Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m C55 ejarbejde på cykelsti og kørebane 51) 13) D21 kan erstattes med D27 Fællessti, hvis fortovet er min. 1,5 m bredt Begrænsningslinjen med løbelys kan erstattes med afspærringsvogn eller TMA. Z 93 Gult blinksignal 2-sporede veje 50 km/h B0203

16 Dato Prioritering H= cm x B= cm B= cm B ) 2stk. C55 O43,1 med Z93 H=50 cm x B=250 cm U A43,2 3,00-4, fri bredde 44) A43, U B= cm ed afgørelse af om oversigtsforholdene tillader brug af prioritering (tavle B18 og B19), skal der tages hensyn til indsnævringens længde og hastigheden. Til praktisk brug kan følgende krav til over- sigten ved indsnævringens start anvendes: 35 - O43,2 med Z93 H=50 cm xb=250 cm B18 44) 51) Længde (Max. 100 m) Dobbeltsidet N42,2/N42,3 H=100 cm 51) C55 B 18 og B 19 bør ikke opsættes i oversigtsareal Z 93 Gult blinksignal Indsnævringens længde 40 km/h 50 km/h Køretøjer pr. time Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. 30 m 95 m 115 m 1000 PE/h Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m 40 m 120 m 140 m 900 PE/h m 140 m 165 m 180 m 210 m 800 PE/h 0 PE/h 100 m 245 m 285 m 0 PE/h Kan krav til fri oversigt ikke opfyldes, anvendes lyssignal. Prioritering med cyklister på kørebanen PE/h = personbilenheder pr. time i begge retninger. ekselvis ensretning Spidstimetrafikken på hverdage udgør % af årsdøgntrafikken. 2-sporede veje 50 km/h B0301

17 Signalregulering (vekselvis ensretning) H=50 cm x B=250 cm B= cm S=90 cm 2stk. C55 11) O43,1 25 m 43) X11 5 m Standsningssted (midlertidig) Stoplinje U A19 3,00-4, fri bredde A19 U Standsningssted (midlertidig) Stoplinje 5 m X11 43) 5 m O43,2 11) Længde Dobbeltsidet N42,2/N42,3 C55 S=90 cm S=90 cm B= cm H=50 cm xb=250 cm H=100 cm 11) 43) Z 93 Gult blinksignal må ikke anvendes i nærheden af signalanlæg På lokalveje må lyssignal udelades i venstre side Sikkerhedstiden skal tilpasses langsomtkørende cyklister Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m Signalregulering med cyklister på kørebanen ekselvis ensretning 2-sporede veje 50 km/h Dato B0302

18 Signalregulering med cykelsti på kørebanen 2stk. C55 11) H=50 cm x B=250 cm O45 H=33 cm x B=150 cm O45 H=50 cm x B=250 cm O45 25 m 43) X11 B= cm undtaget U5,1 5 m Standsningssted (midlertidig) Stoplinje B= cm U S=90 cm A19 Rabat Kantlinje 3,00-4, fri bredde Min. 1, fri bredde Kantlinje Rabat Min. 1,30 m fri bredde A19 S=90 cm S=90 cm U B= cm Standsningssted (midlertidig) Stoplinje 5 m undtaget U5,1 43) O43,2 X11 20 m 11) H=50 cm xb=250 cm O45 med N46 H=33 cm xb=150 cm UD1 O45 D21 H=50 cm xb=250 cm 11) Længde H=100 cm Dobbeltsidet N42,2/N42,3 UD1 D21 11) 43) C55 Z 93 Gult blinksignal må ikke anvendes i nærheden af signalanlæg På lokalveje må lyssignal udelades i venstre side N 46 Markeringslygte, må undlades hvis afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m Signalregulering med cykelsti på kørebanen 2-sporede veje 50 km/h Dato B0303

19 Dato Spærring af vognbane 1 med vognbaneskift ognbane 2 Dobbelt spærrelinje Min. 3,00 m fri bredde ognbane 2 U xxx m E "xxxm" B= cm E16 H=80 cm xb= cm :10 Begrænsningslinje N42.2 med løbelys pr. 7,5 m H=145 cm Længde N42,2 pr. 10 m H=100 cm C55 Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m Spærring af vognbane 1 Differentieret hastighedsbegrænsning 4-sporede veje 50 km/h B0501

20 Dato Spærring af vognbane 2 og vejarbejde i midten H=100 cm H=100 cm H=145 cm H=80 cm x B= cm B= cm 1:10 Begrænsningslinje B= cm 50-1 N42,3 pr. 15 m N42,3 N42,3 pr. 10 m 1stk. C55 N42.3 med løbelys 2 m E16 xxx m E "xxx m" U Rabat 1:10 3,00 m 1:10 Min. 2,20 m ognbane 2 Dobbelt spærrelinje ognbane 2 Min. 3,65 m fri bredde Rabat U xxx m E "xxxm" B= cm E16 "ognbaneskift" H=80 cm xb= cm 50-1 N42.2 med løbelys pr. 7,5 m H=145 cm 13) 1:10 Begrænsningslinje N42,3 pr. 10 m Længde H=100 cm C55 1stk. 13) Begrænsningslinjen N 42,3 med løbelys kan erstattes af afspærringsvogn eller TMA. Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 pr. 3 m Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m Spærring af vognbane 2 og vejarbejde i midten 4-sporede veje 50 km/h B0502

21 Eksempler på informationstavler km/h 50 km/h Skriftstørrelse for tavle med 3-4 budskaber: Km/h Min. =1 Km/h Min. = Km/h Min. = Km/h Min. =120 20/3-23/4 20/3-23/4 30 Km/h Min. =101 ed kun 1-2 budskaber kan vælges en skriftstørrelse mindre, ved 5-6 budskaber vælges en skriftstørrelse større for at sikre læsbarheden. Informationstavler anbringes på steder, hvor trafikanter ikkeskal have særlig opmærksomhed på andre trafikanter Note for tavle: Materialetyper: Note for tavle: Materialetyper: eller færdselstavler. Højde=150cm Bredde=200cm Areal=3.00m² Bund - type 3 Tekst og ramme - type 2 =1mm Højde=125cm Bredde=175cm Areal=2.19m² Bund - type 3 Tekst og ramme - type 2 =143mm Skrifttypen skal være Dansk ejtavleskrift km/h 50 km/h Xxxvej spærret 7/7-8/ Xxxvej spærret 7/7-8/ Note for tavle: Højde=125cm Bredde=225cm Areal=2.81m² Materialetyper: Bund - type 3 Tekst og ramme - type 2 =1mm Note for tavle: Højde=100cm Bredde=200cm Areal=2.00m² Materialetyper: Bund - type 3 Tekst og ramme - type 2 =143mm Eksempler på informationstavler Alle veje Dato B00

22 Princip for opsætning af C61 tavle C61 UC,3 C61 UC,1 B=20 cm C61 UC,2 Bagside Bagside UC61 B=20 cm B=20 cm 9) 52) 45) Kantlinje Kantlinje 45) 52) 9) C61 UC,3 C61 UC,1 C61 UC,2 Bagside Bagside UC61 B=20 cm B=20 cm B=20 cm 9) Tavler gentages pr. 200 m eller ved sideveje. 45) Der skal indhentes samtykke fra politiet til standningsog parkeringsforbud. 52) Dato og tidsrum bør anføres på undertavler Gul afstribning eller N 44,1/N 44,2 pr. 3 m Længdeafspærring med N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring med N 42, N 44,1 eller N 44,2 pr. 10 m Princip for standsnings- og parkeringsforbud 2-sporede veje Dato B01

23 Forvarsling af vejarbejde på sidevej U6,3 H=50 cm x B=50 cm 0- Afmærkning efter omstændighederne i henholdt til tegninger i gruppe 200, 300, 400 og 500. maks. m 0- U6,1 H=50 cm x B=50 cm Forvarsling af vejarbejde på sidevej Alle veje Dato B02

24 Containere og skurvogne på trafikveje H=50 cm x B=250 cm O43,1 med Z93 A43,2 Min. 6,00 m (5, m) eller 3,00 m-4, ved vekselvis ensretning Container 46) A43,3 O43,2 med Z93 Eksempel på placering af reflekser på container H=50 cm xb=250 cm 46) Containere og skurvogne m.m. bør så vidt muligt placeres udenfor vejareal og skal være afmærket med hvide blinkende lygter i lygtetændingstiden jf. BEK om Anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej Z 93 Gult blinksignal Containere og skurvogne m. m. på trafikveje Alle veje Dato B03

25 Servicering af signalanlæg og vejudstyr 1 Skel Skel Skel Skel Arbejdskøretøj med lift Hvis arbejdskøretøjer eller maskiner arbejder eller henstilles på cykelsti eller fortov, bør cyklister og fodgængere henvises til øvrige færdselsarealer. Servicering af signalanlæg og vejudstyr 1 Kortvarigt vejarbejde Signalreguleret kryds Dato B01

26 Servicering af signalanlæg og vejudstyr 2 H=50 cm x B=50 cm U6,3 Arbejdskøretøj med lift Midterrabat N44,1/N44,2 pr. 5 m Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 U6,1 H=50 cm x B=50 cm Servicering af signalanlæg og vejudstyr 2 Kortvarigt vejarbejde Signalreguleret kryds Dato B02

27 ejarbejde i tilfart, vognbane 1 Arbejdskøretøj med lift N44,1/N44,2 pr. 5 m Afspærringsvogn med slukkede blinksignaler D= cm D D15,2 Midterrabat Hvis arbejdskøretøjer eller maskiner arbejder eller henstilles på cykelsti eller fortov, bør cyklister og fodgængere henvises til øvrige færdselsarealer. Gul afstribning Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 ejarbejde i tilfart, vognbane 1 Kortvarigt vejarbejde Signalreguleret kryds Dato B03

28 ejarbejde i tilfart, vognbane 2 Arbejdskøretøj med lift N44,1/N44,2 N44,1/N44,2 pr. 5 m pr. 5 m Afspærringsvogn med slukkede blinksignaler D16 D ognbane 2 Midterrabat ognbane 2 Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 ejarbejde i tilfart, vognbane 2 Kortvarigt vejarbejde Signalreguleret kryds Dato B04

29 ejarbejde i frafart, vognbane 2 N44,1/N44,2 pr. 5 m H=50 cm x B=50 cm U6,3 ognbane 2 Midterrabat D ognbane 2 D16 Afspæringsvogn med slukkede blinksignaler O43,1 H=50 cm xb=250 cm Arbejdskøretøj N44,1/N44,2 pr. 5 m Hvis arbejdskøretøjer eller maskiner arbejder eller henstilles på cykelsti eller fortov, bør cyklister og fodgængere henvises til øvrige færdselsarealer. Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 U6,1 H=50 cm x B=50 cm ejarbejde i frafart, vognbane 2 Kortvarigt vejarbejde Signalreguleret kryds Dato B05

30 ejarbejde i frafart, vognbane 1 I H=50 cm x B=50 cm N44,1/N44,2 pr. 5 m U6,3 ognbane 2 Midterrabat ognbane 2 D D16 Afspæringsvogn med slukkede blinksignaler O43,2 U6,1 N44,1/N44,2 pr. 5 m H=50 cm x B=50 cm Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 ejarbejde i frafart, vognbane 1 I Kortvarigt vejarbejde Signalreguleret kryds Dato B06

31 ejarbejde i frafart, vognbane 1 II ognbane 2 Midterrabat ognbane 2 D D15,2 Afspæringsvogn med lyspil min. N44,1/ N44,2 pr. 5 m Arbejdskøretøj Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 ejarbejde i frafart, vognbane 1 II Kortvarigt vejarbejde Signalreguleret kryds Dato B07

32 Højdebegrænsning X xm C42 D=90 cm U6.3 H=50 cm x B=50 cm 10- Midterrabat G14 X x 53) U1.1 zzz m X xm C42 D=90 cm 10- Målportal, se detail Low bridge Lav bro Højt læ s Stop for blink UC X xm C42 D=90 cm 52) Sirene 200 m X xm C42 D=90 cm 1 U6.1 H=50 cm x B=50 cm Low bridge Lav bro Fotocelle Fotocelle Fotocelle 52) Der bør ikke anvendes løbelys i nærheden af Z 93 på C 42 X,x m Detail af målportal 10 mm jernplader ca. 0,30 x 0, malet som O45 "Spærrebom" og ophængt i stålwire. max 4, m Alarmsystemet er f.eks. et fotocellesystem, som er i stand til at skabe en stabil og permanent lysstråle i X,x m højde over kørebanen. Når strålen brydes, aktiveres automatisk gult blinksignal samt en sirene på brostedet. Så snart strålen igen er ubrudt, aktiveres et ind- stilleligt tidsrelæ, der opretholder signaleringen i det indstillede tidsrum. 53) Omkørselsruten for lastbiler afmærkes kontinuerligt Z 93 Gult blinksignal Højdebegrænsning X,x m er broens fri højde under arbejdet minus 0,2 m. Afmærkning i øvrigt i henhold til anden afmærkning af vejarbejde. Alle veje Dato B0801

33 Dato Spærring og omkørsel I 39) H=50 cm x E18 B=50 cm H=50 cm x U6,3 B=50 cm H=23,5 cm x F14 B=80 cm 39) H=50 cm x H=50 cm x B=50 cm G B=250 cm E18 F14 H=23,5 cm x O45 med Z93 B=80 cm O45 med Z93 H=50 cm x B=250 cm F14 ca. H=23,5 cm x B=80 cm Spærret G14 Om kørsel Omkørsel G14 Spærret ca. H=23,5 cm x F14 B=80 cm 0-39) H=50 cm x B=250 cm E18 H=50 cm x B=50 cm U6,1 H=50 cm x B=50 cm O45 H=50 cm x B=250 cm E18 H=23,5 cm x H=50 cm x B=80 cm B=50 cm O45 F14 39) 39) E18 U S=cm H=50 cm x B=50 cm H=50 cm x B=50 cm 39) Såfremt der er mulighed for gennemkørsel, kan E 18 udskiftes med C 21,1 med undertavle UC 20,1 "Gælder kun gennemkørsel" evt. suppleret med UC 20,8 "Arbejdskørsel tilladt" Z 93 Gult blinksignal B=80 cm H=23,5 cm x F14 B=80 cm H=23,5 cm x F14 F14 Spærring og omkørsel I H=23,5 cm x B=80 cm Alle veje B0802

34 F14 F14 F11 H=23,5 cm xb=xxcm H=23,5 cm xb=xxcm H=23,5 cm xb=xxcm Spærring og omkørsel II X - by F11 H=23,5 cm x B=xx cm O45 med Z93 H= cm x B= cm G14 X - by X - by Y - by H= cm x S=90 cm C55 50 B= cm O41,3 med Z93 Dobbeltsidet P - by F11 H=23,5 cm x B=xx cm H=23,5 cm x B=xx cm F14 P - by Y - by Forhåndsinformation Xxxvej spærret 7/7-8/7 Benyt om kørsel X - by P - by Q - by H=23,5 cm x F11 B=xx cm X - by G14 Xxxvej spærret 7/7-8/7 Benyt om kørsel X - by X - by F14 F11 Dobbeltsidede X - by F14 Q - by F11 Y - by P - by Q - by P - by Y - by H=23,5 cm x B=xx cm H=23,5 cm x B=xx cm G14 Forhåndsinformation O45 med Z93 H=23,5 cm x B=xx cm F11 X - by P - by Y - by F14 H=23,5 cm x B=xx cm F11 H=23,5 cm x B=xx cm O41,3 med Z93 gult blinksignal Q - by 50 C55 X - by P - by S=90 cm Q - by F11 H=23,5 cm xb=xxcm Dobbeltsidet Z 93 Gult blinksignal Spærring og omkørsel II Alle veje Dato B0803

35 Interimsvej 90 C55, eller C59 50 Interimsvej 100 m H=120 cm x B=90 cm G14 S=90 cm C55 50 Km Km 50 C55 S=90 cm G14 H=120 cm xb=90 cm 100 m O41,2 med Z93 Dobbeltsidet N42,2/N42,3 H=145 cm 1:10 N42,2 H=145 cm C55, eler C59 8) ed 90 km/h opsættes C55 "" min. 75 m før C55 "50", og placeres over C55 "" Z 93 Gult blinksignal Interimsvej Alle veje Dato B0804

36 Dato ejarbejde på midterø N44,1/N44,2 pr. 5 m Længdeafspærring enten N44,1 eller N44,2 ejarbejde på midterø 1-sporede rundkørsler B0901

37 A43,2 ejarbejde på heller N42.3 A43,2 Min. 3,00 m fri bredde Min. 3,00 m fri bredde N44,1/N44,2 pr. 5 m Min. 3,00 m fri bredde Min. 3,00 m fri bredde N44,1/N44,2 pr. 5 m N44,1/N44,2 pr. 5 m Min. 3,00 m fri bredde Min. 3,00 m fri bredde N44,1/N44,2 pr. 5 m Min. 3,00 m fri bredde Min. 3,00 m fri bredde A43,2 Længdeafspærring enten N44,1 eller N44,2 N42.3 ejarbejde på heller A43,2 1-sporede rundkørsler Dato B0902

38 ejarbejde på overkørselsareal og midterø med N 44,1/N 44,2/N 42 N44,1/N44,2 flyttes ind ved arbejdstids ophør pr. 5 m eller N42,3 pr. 5 m H=75 cm Min. 3,00 m fri bredde Længdeafspærring enten N44,1 / N44,2 eller N42 ejarbejde på overkørselsareal og midterø med N44,1/N44,2/N42 Kortvarigt vejarbejde 1-sporede rundkørsler Dato B0903

39 Maskinel afstribning D=50 cm U B= cm H=25 cm x B=50 cm 1 2stk. C53 2stk. C55 D15,3 C51 9) D15,3 N42.3 U2,1 "Afstribning 50 - x m" Afstribning 50 -x m C51 C51 "Afstribning 50 - xm" Afstribning 50 -x m U2,1 1 U N42.3 D15,3 9) C51 D15,3 max m C55 C53 Arbejdskøretøj D=50 cm H=25 cm xb=50 cm 9) Tavler gentages pr. 500 m. Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 Maskinel afstribning Kørende vejarbejde 2-sporede veje 50 km/h Dato B1001

40 Indnævring af kørebane med afspærringsvogn (Kørende vejarbejde) D Afspæringsvogn D15,3 Max. 100 m 1 Afspærringsvogn Arbejdskøretøj Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 pr. 10 m D Indnævring af kørebane med afspærringsvogn Kørende vejarbejde 2-sporede veje Dato B1002

41 Spærring af vognbane (Kørende vejarbejde) Rabat Kantlinje ognbane 2 Kantlinje Midterrabat Kantlinje D ognbane 2 Kantlinje Rabat 0-3 km U,2 "0-3 km" 1 D15,3 lyspil Afspæ ringsvogn med m S=90 cm 1 Afspærringsvogn med lyspil Arbejdskøretøj D Spærring af vognbane 1 eller 2 Kørende vejarbejde 4-sporede veje Dato B1003

42 Spærring af vognbane med forvarsling Rabat Kantlinje ognbane 2 Kantlinje Midterrabat Kantlinje D ognbane 2 Kantlinje Rabat U xxx m E "xxxm" E N44,1 eler N44,2 pr. 10 m 1 D15,3 lyspil Afspæ ringsvogn med C55 1stk. ved 50 km/h S=90 cm ved - km/h B=90 cm H=120 cm xb=90 cm 1 Afspærringsvogn med lyspil Arbejdskøretøj Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2 D Spærring af vognbane 1 eller 2 med forvarsling Bevægeligt vejarbejde 4-sporede veje Dato B1004

43 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE

44 Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk vejregler.dk EAN:

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere