1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side Husorden Side 6 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9"

Transkript

1 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side Husorden Side Beboerrådsbrev ver. 2. Side Praktiske tips Side Dørtelefon Side Mobilsug Side Affald Side Mangelliste returneres inden otte dage Side Opsigelsesblanket Side 20

2 BOREFRI ZONER Borefri zoner i lejlighed type A. Gælder for: 5B 5D 5F 5K 5M 5P Borefri zoner i lejlighed type B + C. Gælder for: 5A 5C 5E 5G 5L 5N Borefri zoner i lejlighed type D. Gælder for: 5H

3

4

5

6 Hedorfs Kollegium Husorden Velkommen Kære Kollegianer Vi håber, at du vil betragte kollegiet som dit hjem i den tid, du bor her, og derfor også aktivt vil være med til at gøre det rart at være her. For at dette kan lade sig gøre, har beboerrådet vedtaget et sæt husordensregler, som blot går ud på at tage et almindeligt hensyn til resten af kollegiets beboere. Generelt Beboerne på Hedorf Kollegium må respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboerne er ansvarlige for gæsters optræden. Den enkelte beboer og lejligheden Beboere Fremleje Rengøring Der må kun bo én person i hver lejlighed, og det skal være den person, som står på lejekontrakten. Hvis en lejer skal på studieophold i udlandet eller aftjene værnepligt, kan lejligheden fremlejes op til gældende husleje i et eller to semestre, såfremt den midlertidige lejer er berettiget til kollegiebolig og respekterer kollegiets regler. Der kan ikke fremlejes i begyndelse af et lejemål. Det påhviler enhver kollegianer regelmæssigt at rengøre den lejede bolig samt at renholde indgangspartiet foran lejligheden. Udsmykning af lejligheden Der henstilles til at undgå at bore i vægge og døre. Hvis du borer huller skal dette udbedres ved fraflytning. Større effekter som reoler, fladskærme, højttalere mm. bør derfor stå på sokkel. Kollegianeren må ikke uden ejendomsinspektørens skriftlige samtykke foretage ændringer af lejligheden, herunder farveændringer eller materialeændringer og lign. Har kollegianeren foretaget ændringer, kan kollegiets om fornødent foretage reetablering på kollegianerens bekostning. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr

7 Fællesanskaffelser Internet Fra 8. februar 2010 er kollegiet forsynet med en fælles billig internetløsning. Det er en fiberkabelløsning oprettet via TDC Erhverv. Regler for fællesarealer Cykelparkering Svale og kældergange Cykler skal befinde sig i cykelstativerne. Der må således ikke stilles cykler på vejen foran kældervinduer, indgangsdør eller i køreport. Der må ikke stilles effekter på svale og kældergange af hensyn til sikkerhed. Effekter på disse områder vil blive fjernet uden advarsel og stillet til storskrald. Effekter stillet til storskrald er hver mands eje. I sommerhalvåret kan dog opstilles mindre havemøbler. Intet af kollegiets ejendom må fjernes fra kollegiet. Rengøring Det påhviler beboerne selv at renholde fælleskøkkener og indgangsparti foran egen bolig. Fælleskøkkenerne skal efterlades i samme stand som de forefindes, eller bedre Der skal være en rengøringsplan i hvert køkken. Planen bør består af en detaljeret liste over, hvilke opgaver, der skal udføres, samt navne på ugens rengøringsansvarlig(e). Hvis ikke den ansvarlige udfører sine rengøringspligter, kan det blive nødvendigt at benytte professionel rengøringshjælp, og udgiften vil blive pålagt den rengøringsansvarlig, der har undladt at udføre sine pligter. Fællesarealer i øvrigt rengøres af kollegiet. Affaldssug Affaldscontainere Skader Affald skal smides væk i skakten ved køkkenerne. Vær opmærksom på at affald skal smides ud i små poser (max 15 liter). Pizzabakker og lignende skal rives i små stykker, da det ellers sætter sig på tværs og spærrer for andet affald. Papir, flasker, pap, hårdt plastic og metal skal efterlades i de store affaldscontainere. Til storskrald kan sættes større ting som møbler, cykler og elektronik. Der må ikke hensættes poser med blandet affald. Skader og hærværk forårsaget af beboere eller gæster på bygninger og/eller inventar, hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes

8 kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet afgør i tvivlstilfælde, hvilken personkreds, der bærer ansvaret. Rygning Støj Som i offentlige bygninger er det ikke tilladt at ryge i kollegiets fælleskøkkener, elevator og trappegang. Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og god nattesøvn. Støj i form af musik, fester og lign. fra et lejemål eller fælleskøkken må kun forekomme fredag og lørdag, og i så fald skal der være ro kl I hverdagen (dvs. søndag torsdag) skal der være ro kl Støjreglerne er gældende alle årets dage også i ferieperioder. En støjklage skal ALTID respekteres første gang. Kollegiets råd og opgaver Aktivitetsudvalg Ved første beboerrådsmøde i januar 2010, tog beboerrådet beslutning om at nedsætte en aktivitetsudvalgt til at varetage kollegiets sociale aspekt. Det er udvalgsrepræsentanternes opgave at stå for arrangementer, så som fester, fællesmiddage, fælles teaterture, etc. Beboerråd Beboerne kan få medindflydelse på kollegiets drift, så snart de er valgt ind i beboerrådet. Beboerrådet skal bestå af minimum fem repræsentanter, som vælges på et beboermøde. Der skal mindst være én repræsentant fra hver etage. Den 2. december 2009 blev Hedorfs Kollegiums første beboerråd udvalgt; Rådet består af 9 personer, der skal søge at varetage alle beboerne interesser. Beboerrådsrepræsentanterne er tillige dine nærmeste kontaktpersoner, som står til rådighed for dig, såfremt du har spørgsmål, klager og/eller ønsker. Der er beboerrådsmøde den første onsdag i hver anden måned med start fra januar Såfremt du har forslag til emner, der skal tages op på beboerrådet, bør du kontakte beboerrådsrepræsentanten(erne) på din etage eller kollegiets formand.

9 Klager Klager over overtrædelse af husordenen bør afgives til beboerrådet med tid, sted og omstændigheder. Enhver klage skal dog være underskrevet af beboere fra mindst tre og helst flere lejemål. Beboerrådet vil om muligt tale med parterne og derved forsøge at skabe overblik over sagen. Herefter vil beboerrådet indstille til, hvad der videre bør ske. Hvis et lejemål modtager tre klager inden for ét år, vil beboerrådet tage op til overvejelse, hvorvidt den pågældende beboers lejemål skal ophæves. Ophævelse af kontrakt Opsigelse kan ske: Ikrafttrædelse af nærværende husorden 1) Når optagelseskriterierne til kollegiet ikke længere er til stede 2) Når lejen ikke er betalt rettidigt 3) Når nærværende ordensreglement tilsidesættes gentagne gange 4) Ved grov overtrædelse af ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at iagttage god skik og orden Ophævelse af en kontrakt kan ske med tre måneders varsel, og i grove tilfælde vil lejeaftale kunne ophæves med en dags varsel i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen, behandles af beboerrådet, der indstiller til bestyrelsen ved administrationen, hvad der bør foretages i sagen. Bestyrelsen orienteres, om nødvendigt, medinddrages i beslutningsprocessen. Reglernes ikrafttrædelse Reglerne i denne husorden træder i kraft ved indflytning på kollegiet. Revidering af husordenen Husordenen fastsættes/revideres af beboerråd og bestyrelse i forening.

10 VIGTIG INFORMATION FRA BEBOERRÅDET 1) Beboerrådet har lavet en ny rengøringsregel med hensyn til rengøring af køkkenerne. Når man vælger at bo på et kollegium, siger man samtidig ja tak til fællesskabet med andre mennesker. Det betyder at ALLE er ansvarlige for rengøringen af køkkener uanset om man benytter køkkenerne eller ej. Køkkenerne gøres rent to og to. Det betyder at alle har en rengøringspartner. Bliver du en enkelt gang forhindret i at deltage i rengøringen, er det din pligt at bytte rengøringsdag med en anden af beboerne på din etage, samt at give din rengøringspartner besked om, at du har byttet og hvem du har byttet med. Bliver du gentagne gange forhindret i at gøre rent, vil beboerrådet tage op til vurdering, hvad der skal ske. Du og din rengøringspartner vil være ansvarlige for køkkenet en uge ad gangen, og det at være rengøringsansvarlig indbefatter forskellige pligter, der skal udføres i løbet af den pågældende uge, samt en hovedrengøring af køkkenet om søndagen i den pågældende uge. Hovedrengøringen skal ske inden kl om søndagen. Undtagelse: Har der været afholdt et arrangement i køkkenet aftenen forinden, er det op til festarrangørerne og de rengøringsansvarlige at blive enige om, hvornår festarrangørerne skal have ryddet køkkenet, så de rengøringsansvarlige kan påbegynde rengøringen. Festarrangørerne skal efterlade køkkenet i normal stand. Det betyder at det er festarrangørernes opgave selv at rydde køkkenet for flasker, madrester, opkast etc. Derudover har alle uanset om de er rengøringsansvarlige eller ej pligt til at rydde op efter sig selv hver gang køkkenet benyttes. TJEK SEDLEN I KØKKENET, så du kan se, hvornår du er rengøringsansvarlig og hvilke pligter jobbet inkluderer. 2) Der er hængt yderligere tre sedler op i hvert køkken, som vi gerne vil have du er opmærksom på: Bookingseddel: Herved kan du booke køkkenet på din etage, hvis du skal bruge det til arrangementer, som fx fødselsdag, fester, studiegruppe møder etc. Huskeseddel : Herpå kan du notere de ting, der skal indkøbes til køkkenet, så som bagepapir, karklude etc. (små ting). Hvis du noterer de manglende ting på sedlen, vil det lette beboerrådets shoppingarbejde. Ødelagte ting: Herpå kan du notere de ting du ved et uheld kommer til at ødelægge, så som et glas, en tallerken etc. Det er vigtigt for beboerrådet at vide, hvilke ting der er gået i stykker, så vi kan holde regnskab med, hvad der er i køkkenet.

11 3) I hverdagene skal der være ro på kollegiet kl , og i weekender skal der være ro kl Denne regel er også gældende i ferier og helligdage. 4) Hvis nogen ringer på kollegiets hoveddør, skal du ikke åbne med mindre du kender vedkommende eller har kendskab til vedkommende (fx en pizzamand ved bestilling af pizza ude fra). Luk aldrig personer ind på kollegiet, som du ikke kender. Luk aldrig døren op for personer, der fortæller at de skal besøge en anden beboer på kollegiet. Lad beboeren selv åbne døren, såfremt han/hun venter besøg. OBS: Der har flere gange været chikaner fra børn/unge i området. Lad Anne og Jimmi høre fra jer, såfremt I fortsat oplever denne chikane. OBS: Skal læses og udfyldes 5) Kollegiet skal have en fælles telefonliste, som skal bruges i tilfælde af brand, indbrud etc. Du SKAL derfor udfylde nedenstående felter, rive lappen med informationerne af og aflevere den i postkasse: 5C snarest muligt. Sedlen SKAL afleveres uanset om du tidligere har indgivet disse oplysninger eller ej. Med venlig hilsen Christina Voss, Formand Beboerrådet Fornavn: Efternavn: Mobilnr.: Husnr. :

12 FÆLLESKØKKEN RENGØRING OPVASKE- MASKINE OVN KØLESKAB og FRYSER ORDEN VISKESTYKKER OG KARKLUDE GULVE Alle beboere skal deltage i rengøring og vedligeholdelse af fællesarealer herunder specielt fælleskøkkener. Der er lavet en turnusplan for rengøring på hver etage, som skal følges af alle, hvad enten de benytter køkkenet lidt eller meget. Der er installeret industriopvaskemaskiner i hvert køkken. Disse vasker op ved høj temperatur i kort tid (ca. 20 min. for et program). Der må ikke bruges almindeligt maskinopvaskepulver, kun specielle opvasketabletter fra Miele. Sæben bestilles af Jimmi, så sig til, når bøtten er ved at blive tom. Der påfyldes groft salt og afspændingsmiddel efter behov. Ovnen skal rengøres efter brug og renses grundigt mindst en gang om ugen. Hvis fedt og madrester brænder fast, er det vanskeligere at gøre den rent, og varmeeffekten nedsættes. Rengøres efter behov, og gammel mad smides ud. Check en gang om ugen. Den der bruger køkkenet skal gøre rent efter sig. Lad ikke brugte gryder stå i blød i vasken, vask dem af med det samme. Tør borde og køkkenborde af, skyld porcelæn af inden det sættes i maskinen, rens vasken og tøm affaldspose. Skal gerne skiftes hver dag. Tag dem med til vask, når du alligevel vasker tøj. Fejes og vaskes jævnligt. Følg turnusplan for dit køkken. LEJLIGHED VENTILATION KOMFUR EMHÆTTE DØRE NØGLER Lejligheden er meget tæt, og det er derfor nødvendigt med udsugning for at udskifte luften. Der er derfor altid en lille smule udsugning gennem emhætte og ventilator ved døren. Oven over det trekantede vindue er der en ventilationsskakt, der kan åbnes/lukkes. Kogepladerne virker først, når timeren er sat til. Emhætten kører hele tiden, selv om den er slukket, på grund af krav om ventilation i boligen. Derfor er den aldrig helt lydløs. Når den er tændt, er den ret støjsvag, da motor sidder på taget, og udsugning er ikke kraftig. For at låse døren skal håndtag løftes opad to gange. Hvis det suser fra døren, når man er inde på værelset, kan det afhjælpes ved at lukke på samme måde indefra. Der bliver udleveret tre nøgler, og det anbefales, at den ene nøgle opbe-

13 vares hos en kammerat eller familie, hvis uheldet er ude, og du er blevet låst ude. Nøglerne er systemnøgler, og hvis en nøgle bortkommet ved tyveri eller på anden måde, skal systemet ændres, og låse omstilles, således at ingen uvedkommende kan skaffe sig adgang til kollegiet. Dette er dyrt, og det er beboeren, der hæfter herfor. Hvis du låser dig ude, kan Lyngby Låse tilkaldes på tel Dette skal du selvfølgelig selv betale. Hvis vicevært kaldes ud uden for arbejdstid for at låse op, bliver der sendt en regning på kr. 500 til beboeren. EL HFI -relæ FJERNSYN MEDIELICENS FORSIKRING VARME PULTERRUM VASKERI DØRTELEFON Beboerne afregner selv el med DONG. Måler sidder i kælder, så kontakt Jimmi hvis den skal aflæses eller forespørg via en /brev. Ved afrejse aflæses måler. Aflæsning og flyttemeddelelse sendes til Hvis der er gået en sikring i relæet, skal beboeren selv udskifte denne. Der bruges 13A sikringer. Der er installeret tv-stik i alle lejligheder. Beboeren skal selv bestille og betale fjernsynspakke hos YouSee, hvis det ønskes. Pr. 1/ er takst kr. 166 for grundpakke, kr. 199 for mellempakke og 397 for fuldpakke. Licens er en lovpligtig afgift for alle over 18 år, som har et apparat, der kan modtage og gengive radioprogrammer, billedprogrammer eller - tjenester; uanset hvordan apparatet benyttes. Det vil sige, at du som privatperson skal betale licens for husstande, hvis du har et licenspligtigt apparat Og det betyder, at licensen ikke afhænger af, om du bruger DRs public service tilbud: DR1, DR2, P1, P2, P3, P4 og de digitale radiokanaler, eller udelukkende ser udenlandske programmer. Pr. 1. januar 2009 er den halvårlige medielicens på 1.130,00 kr. Radiolicensen er på 160 kr. pr. halvår. Beboerne skal selv tegne indboforsikring, da indbrud, tab og ødelæggelser i lejligheden skal anmeldes via denne forsikring. Varme (fjernvarme) kan reguleres på termostat både i stue og i badeværelse. Varme betales à conto, aflæses i august og slutregning fremsendes først i december, også selv om lejligheden er fraflyttet. Beboeren skal sætte hængelås på døren til sit kælderrum. Ting af værdi bør ikke opbevares i kælderrum. Betaling for vask, kr. 15 og for tørretrumler kr. 10 for 20 min. trækkes over huslejen to måneder efter. Sæbe skal medbringes. Du kan åbne for gæster fra din lejlighed. Dette gælder også, når gæsten

14 går, da vedkommende blot skal ringe på dørtelefon for at blive lukket ud. GENERELT EJENDOMS- FUNKTONÆR FEJL ADMINI- STRATOR BEBOERRÅD WEBSIDE OPSIGELSE Jimmi Andersson træffes mandag og torsdag mellem 8.30 og samt hver anden onsdag på kollegiet. Telefontid samme tidsrum på telefon eller Fejl og mangler ved lejligheden og bygningen meldes til Jimmi Andersson. Læg en seddel i postkassen 5R. Administrator har kontor i kælderen, ned ad trappen ved cykelskur. Henvendelse på tel mobil eller eller på kontoret. Der er stiftet et beboerråd. Formand er Christina Voss i 5C. Der afholdes møde første onsdag hvert andet måned. Du kan stille forslag til beboerrådet. Der er oprettet en side på facebook hedorf kollegiet til udveksling af ideer og information samt sider for respektive køkkener. Det er vigtigt at aflevere en skriftlig opsigelse af lejemålet, da der først vil blive søgt efter ny lejer til ønsket fraflytningsdato, når den skriftlige opsigelse er modtaget. Der skal opgives ny adresse og bankkontonummer, så depositum kan returneres. FÆLLESAREALER AFFALDSSUG Det er vigtigt, at køkkenaffald smides væk i små plasticposer, max 15 l, som lukkes godt til. Større poser og papstykker som pizzabakker sætter sig fast, og det er uhyre besværligt at få genetableret adgang. De skal derfor rives i små stykker. Tanken bliver tømt 1-2 om ugen, så hvis ikke poserne er godt lukket til, kan der opstå lugtgener. Der må ikke smides flasker og aviser i skakten. ELEVATOR Elevatoren er installeret af ThyssenKrupp Elevator A/S tel Elevator nr Dørene må ikke blokeres, da dette kan ødelægge lukkemekanismen. AFFALD CYKLER Der er opstillet containere af Frederiksberg Kommune til flasker, aviser pap mm samt til storskrald i skuret. Der må ikke komme køkkenaffald i containerne eller i storskraldrummet. Cykler skal stå i gården i cykelstativ. Sæt krogen på styret, da cyklerne ellers vælter i blæsevejr. Der må ikke henstilles cykler foran hoveddør. VEDLIGEHOLD Giv Jimmi besked, hvis der er noget på fællesarealer, der skal udskiftes eller repareres. LÅS DØRENE Det er vigtigt, at alle døre låses hele tiden både i kælderen og til køkke-

15 Opdateret 1. april 2010 ner. Der kan være uvedkommende, der prøver at få adgang for at stjæle. Derfor skal man heller ikke åbne med dørtelefon for nogen, man ikke kender eller lade nogen ukendte komme med ind ad hoveddør.

16

17 Beboervejledning for Hedorf Kollegiet, 2000 Frederiksberg Mobilsug fremtidens affaldssystem I opgangen er der etableret skaktindkast. Her skal husholdningsaffaldet kastes ind. Under indkastet står der en affaldsbeholder. Hvordan skal De smide affaldet ud? Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer, og at de lukkes med knude før affaldet lægges i indkastet. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i rørsystemet. Mobilsugbilen kommer to gange om ugen og suger tankens indhold væk. Fordelene er bl.a. at lugtgenerne forsvinder når man har mobilsug, og De bliver fri for støj i gårdmiljøet. Der er intet støv eller tabt affald, og det hele kan klares af én mand. Hvad med resten af affaldet? Mobilsuganlægget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap i store stykker, hele pizzabakker, aviser i bundter og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o. lign. må under ingen omstændigheder lægges i mobilsuganlægget. Storskrald, papir, flasker og farligt affald Disse ting hører IKKE til i mobilsuganlægget. På Frederiksberg kommune, Affaldskontoret, kan De finde oplysninger om nærmeste genbrugsplads, flaskecontainer m.m. Med venlig hilsen Envac Danmark A/S September 2009

18 Affald Der er opstillet containere til papir og flasker (kommer snart), pap, metal og hårdt plastic ved cykelskuret. Der må kun lægges papir og aviser i papircontainer. Det samme gælder kassen på trappen, som er beregnet til aviser og reklamer. I glascontainer må kun lægges flasker, rengjorte syltetøjsglas og lign. Papkasser skal flades ud og lægges i container beregnet til pap. Der må ikke lægges flamingo, plast eller anden emballage i denne beholder. Beholderen er låst, men nøgle hænger på siden i snor. I metalcontainer smides konservesdåser etc. og i plasticcontainer hård emballage. Plasticposer og plasticstykker skal smides ud i skakten. Til storskrald kan sættes større ting, der ikke kan rives i stykker og smides gennem affaldsskakten, fx møbler og elektronik. Evt. cykel mærkes med affald. På grund af rottefare må der ikke henstilles madvarer af nogen art. Pizzabakker og lignende skal fortsat rives i små stykker og smides i skakten. Det er streng forbudt at sætte en pose med blandet affald i skralderummene. Riv i stykker og benyt affaldsskakten eller sorter i respektive containere. Hilsen Anne og Jimmi 15. marts 2010

19 MANGELLISTE TIL LEJEMÅL Lejemål nr... Dato for modtagelsen:. Hoveddør ENTRE KØKKEN STUE BAD Kort beskrivelse af konstaterede fejl/mangler ved indflytning. Badevær. dør Øvrige døre Vinduespartier Lofter/vægge Trægulve Øvrige gulve Radiator, rør Udsugning, vent. Vandhaner, rør Afløb Køkk./Bad El install./hfi Telefon/Antenne Kogeplader/vask Køleskab/fryser Skabe, låger mv Inventar, Sanitet Rengøring Andet Denne mangelliste udfyldes og afleveres til administrationen senest 8 dage efter indflytning. Undertegnede giver hermed tilladelse til adgang til lejemålet i forbindelse med reparationer mv. Ja Nej Sæt kryds Beboers underskrift:.. Administration:.

20 Opsigelse af lejemål Lejers navn: Adresse: Lejemål:. Hedorfs Kollegium, Preben Kaas Vænge 5, 2000 Frederiksberg Dato for fraflytning:. Nye adresse:.... Reg.nr.:. Kontonr.:. Bedes anført af hensyn til hurtig afregning af depositum Frederiksberg, den / Underskrift Afleveres til administrator eller inspektør (med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned) Hedorfs Kollegium, Preben Kaas Vænge 5R, 2000 Frederiksberg Telefon: e mail:

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere