1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side Husorden Side 6 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9"

Transkript

1 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side Husorden Side Beboerrådsbrev ver. 2. Side Praktiske tips Side Dørtelefon Side Mobilsug Side Affald Side Mangelliste returneres inden otte dage Side Opsigelsesblanket Side 20

2 BOREFRI ZONER Borefri zoner i lejlighed type A. Gælder for: 5B 5D 5F 5K 5M 5P Borefri zoner i lejlighed type B + C. Gælder for: 5A 5C 5E 5G 5L 5N Borefri zoner i lejlighed type D. Gælder for: 5H

3

4

5

6 Hedorfs Kollegium Husorden Velkommen Kære Kollegianer Vi håber, at du vil betragte kollegiet som dit hjem i den tid, du bor her, og derfor også aktivt vil være med til at gøre det rart at være her. For at dette kan lade sig gøre, har beboerrådet vedtaget et sæt husordensregler, som blot går ud på at tage et almindeligt hensyn til resten af kollegiets beboere. Generelt Beboerne på Hedorf Kollegium må respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboerne er ansvarlige for gæsters optræden. Den enkelte beboer og lejligheden Beboere Fremleje Rengøring Der må kun bo én person i hver lejlighed, og det skal være den person, som står på lejekontrakten. Hvis en lejer skal på studieophold i udlandet eller aftjene værnepligt, kan lejligheden fremlejes op til gældende husleje i et eller to semestre, såfremt den midlertidige lejer er berettiget til kollegiebolig og respekterer kollegiets regler. Der kan ikke fremlejes i begyndelse af et lejemål. Det påhviler enhver kollegianer regelmæssigt at rengøre den lejede bolig samt at renholde indgangspartiet foran lejligheden. Udsmykning af lejligheden Der henstilles til at undgå at bore i vægge og døre. Hvis du borer huller skal dette udbedres ved fraflytning. Større effekter som reoler, fladskærme, højttalere mm. bør derfor stå på sokkel. Kollegianeren må ikke uden ejendomsinspektørens skriftlige samtykke foretage ændringer af lejligheden, herunder farveændringer eller materialeændringer og lign. Har kollegianeren foretaget ændringer, kan kollegiets om fornødent foretage reetablering på kollegianerens bekostning. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr

7 Fællesanskaffelser Internet Fra 8. februar 2010 er kollegiet forsynet med en fælles billig internetløsning. Det er en fiberkabelløsning oprettet via TDC Erhverv. Regler for fællesarealer Cykelparkering Svale og kældergange Cykler skal befinde sig i cykelstativerne. Der må således ikke stilles cykler på vejen foran kældervinduer, indgangsdør eller i køreport. Der må ikke stilles effekter på svale og kældergange af hensyn til sikkerhed. Effekter på disse områder vil blive fjernet uden advarsel og stillet til storskrald. Effekter stillet til storskrald er hver mands eje. I sommerhalvåret kan dog opstilles mindre havemøbler. Intet af kollegiets ejendom må fjernes fra kollegiet. Rengøring Det påhviler beboerne selv at renholde fælleskøkkener og indgangsparti foran egen bolig. Fælleskøkkenerne skal efterlades i samme stand som de forefindes, eller bedre Der skal være en rengøringsplan i hvert køkken. Planen bør består af en detaljeret liste over, hvilke opgaver, der skal udføres, samt navne på ugens rengøringsansvarlig(e). Hvis ikke den ansvarlige udfører sine rengøringspligter, kan det blive nødvendigt at benytte professionel rengøringshjælp, og udgiften vil blive pålagt den rengøringsansvarlig, der har undladt at udføre sine pligter. Fællesarealer i øvrigt rengøres af kollegiet. Affaldssug Affaldscontainere Skader Affald skal smides væk i skakten ved køkkenerne. Vær opmærksom på at affald skal smides ud i små poser (max 15 liter). Pizzabakker og lignende skal rives i små stykker, da det ellers sætter sig på tværs og spærrer for andet affald. Papir, flasker, pap, hårdt plastic og metal skal efterlades i de store affaldscontainere. Til storskrald kan sættes større ting som møbler, cykler og elektronik. Der må ikke hensættes poser med blandet affald. Skader og hærværk forårsaget af beboere eller gæster på bygninger og/eller inventar, hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes

8 kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet afgør i tvivlstilfælde, hvilken personkreds, der bærer ansvaret. Rygning Støj Som i offentlige bygninger er det ikke tilladt at ryge i kollegiets fælleskøkkener, elevator og trappegang. Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og god nattesøvn. Støj i form af musik, fester og lign. fra et lejemål eller fælleskøkken må kun forekomme fredag og lørdag, og i så fald skal der være ro kl I hverdagen (dvs. søndag torsdag) skal der være ro kl Støjreglerne er gældende alle årets dage også i ferieperioder. En støjklage skal ALTID respekteres første gang. Kollegiets råd og opgaver Aktivitetsudvalg Ved første beboerrådsmøde i januar 2010, tog beboerrådet beslutning om at nedsætte en aktivitetsudvalgt til at varetage kollegiets sociale aspekt. Det er udvalgsrepræsentanternes opgave at stå for arrangementer, så som fester, fællesmiddage, fælles teaterture, etc. Beboerråd Beboerne kan få medindflydelse på kollegiets drift, så snart de er valgt ind i beboerrådet. Beboerrådet skal bestå af minimum fem repræsentanter, som vælges på et beboermøde. Der skal mindst være én repræsentant fra hver etage. Den 2. december 2009 blev Hedorfs Kollegiums første beboerråd udvalgt; Rådet består af 9 personer, der skal søge at varetage alle beboerne interesser. Beboerrådsrepræsentanterne er tillige dine nærmeste kontaktpersoner, som står til rådighed for dig, såfremt du har spørgsmål, klager og/eller ønsker. Der er beboerrådsmøde den første onsdag i hver anden måned med start fra januar Såfremt du har forslag til emner, der skal tages op på beboerrådet, bør du kontakte beboerrådsrepræsentanten(erne) på din etage eller kollegiets formand.

9 Klager Klager over overtrædelse af husordenen bør afgives til beboerrådet med tid, sted og omstændigheder. Enhver klage skal dog være underskrevet af beboere fra mindst tre og helst flere lejemål. Beboerrådet vil om muligt tale med parterne og derved forsøge at skabe overblik over sagen. Herefter vil beboerrådet indstille til, hvad der videre bør ske. Hvis et lejemål modtager tre klager inden for ét år, vil beboerrådet tage op til overvejelse, hvorvidt den pågældende beboers lejemål skal ophæves. Ophævelse af kontrakt Opsigelse kan ske: Ikrafttrædelse af nærværende husorden 1) Når optagelseskriterierne til kollegiet ikke længere er til stede 2) Når lejen ikke er betalt rettidigt 3) Når nærværende ordensreglement tilsidesættes gentagne gange 4) Ved grov overtrædelse af ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at iagttage god skik og orden Ophævelse af en kontrakt kan ske med tre måneders varsel, og i grove tilfælde vil lejeaftale kunne ophæves med en dags varsel i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen, behandles af beboerrådet, der indstiller til bestyrelsen ved administrationen, hvad der bør foretages i sagen. Bestyrelsen orienteres, om nødvendigt, medinddrages i beslutningsprocessen. Reglernes ikrafttrædelse Reglerne i denne husorden træder i kraft ved indflytning på kollegiet. Revidering af husordenen Husordenen fastsættes/revideres af beboerråd og bestyrelse i forening.

10 VIGTIG INFORMATION FRA BEBOERRÅDET 1) Beboerrådet har lavet en ny rengøringsregel med hensyn til rengøring af køkkenerne. Når man vælger at bo på et kollegium, siger man samtidig ja tak til fællesskabet med andre mennesker. Det betyder at ALLE er ansvarlige for rengøringen af køkkener uanset om man benytter køkkenerne eller ej. Køkkenerne gøres rent to og to. Det betyder at alle har en rengøringspartner. Bliver du en enkelt gang forhindret i at deltage i rengøringen, er det din pligt at bytte rengøringsdag med en anden af beboerne på din etage, samt at give din rengøringspartner besked om, at du har byttet og hvem du har byttet med. Bliver du gentagne gange forhindret i at gøre rent, vil beboerrådet tage op til vurdering, hvad der skal ske. Du og din rengøringspartner vil være ansvarlige for køkkenet en uge ad gangen, og det at være rengøringsansvarlig indbefatter forskellige pligter, der skal udføres i løbet af den pågældende uge, samt en hovedrengøring af køkkenet om søndagen i den pågældende uge. Hovedrengøringen skal ske inden kl om søndagen. Undtagelse: Har der været afholdt et arrangement i køkkenet aftenen forinden, er det op til festarrangørerne og de rengøringsansvarlige at blive enige om, hvornår festarrangørerne skal have ryddet køkkenet, så de rengøringsansvarlige kan påbegynde rengøringen. Festarrangørerne skal efterlade køkkenet i normal stand. Det betyder at det er festarrangørernes opgave selv at rydde køkkenet for flasker, madrester, opkast etc. Derudover har alle uanset om de er rengøringsansvarlige eller ej pligt til at rydde op efter sig selv hver gang køkkenet benyttes. TJEK SEDLEN I KØKKENET, så du kan se, hvornår du er rengøringsansvarlig og hvilke pligter jobbet inkluderer. 2) Der er hængt yderligere tre sedler op i hvert køkken, som vi gerne vil have du er opmærksom på: Bookingseddel: Herved kan du booke køkkenet på din etage, hvis du skal bruge det til arrangementer, som fx fødselsdag, fester, studiegruppe møder etc. Huskeseddel : Herpå kan du notere de ting, der skal indkøbes til køkkenet, så som bagepapir, karklude etc. (små ting). Hvis du noterer de manglende ting på sedlen, vil det lette beboerrådets shoppingarbejde. Ødelagte ting: Herpå kan du notere de ting du ved et uheld kommer til at ødelægge, så som et glas, en tallerken etc. Det er vigtigt for beboerrådet at vide, hvilke ting der er gået i stykker, så vi kan holde regnskab med, hvad der er i køkkenet.

11 3) I hverdagene skal der være ro på kollegiet kl , og i weekender skal der være ro kl Denne regel er også gældende i ferier og helligdage. 4) Hvis nogen ringer på kollegiets hoveddør, skal du ikke åbne med mindre du kender vedkommende eller har kendskab til vedkommende (fx en pizzamand ved bestilling af pizza ude fra). Luk aldrig personer ind på kollegiet, som du ikke kender. Luk aldrig døren op for personer, der fortæller at de skal besøge en anden beboer på kollegiet. Lad beboeren selv åbne døren, såfremt han/hun venter besøg. OBS: Der har flere gange været chikaner fra børn/unge i området. Lad Anne og Jimmi høre fra jer, såfremt I fortsat oplever denne chikane. OBS: Skal læses og udfyldes 5) Kollegiet skal have en fælles telefonliste, som skal bruges i tilfælde af brand, indbrud etc. Du SKAL derfor udfylde nedenstående felter, rive lappen med informationerne af og aflevere den i postkasse: 5C snarest muligt. Sedlen SKAL afleveres uanset om du tidligere har indgivet disse oplysninger eller ej. Med venlig hilsen Christina Voss, Formand Beboerrådet Fornavn: Efternavn: Mobilnr.: Husnr. :

12 FÆLLESKØKKEN RENGØRING OPVASKE- MASKINE OVN KØLESKAB og FRYSER ORDEN VISKESTYKKER OG KARKLUDE GULVE Alle beboere skal deltage i rengøring og vedligeholdelse af fællesarealer herunder specielt fælleskøkkener. Der er lavet en turnusplan for rengøring på hver etage, som skal følges af alle, hvad enten de benytter køkkenet lidt eller meget. Der er installeret industriopvaskemaskiner i hvert køkken. Disse vasker op ved høj temperatur i kort tid (ca. 20 min. for et program). Der må ikke bruges almindeligt maskinopvaskepulver, kun specielle opvasketabletter fra Miele. Sæben bestilles af Jimmi, så sig til, når bøtten er ved at blive tom. Der påfyldes groft salt og afspændingsmiddel efter behov. Ovnen skal rengøres efter brug og renses grundigt mindst en gang om ugen. Hvis fedt og madrester brænder fast, er det vanskeligere at gøre den rent, og varmeeffekten nedsættes. Rengøres efter behov, og gammel mad smides ud. Check en gang om ugen. Den der bruger køkkenet skal gøre rent efter sig. Lad ikke brugte gryder stå i blød i vasken, vask dem af med det samme. Tør borde og køkkenborde af, skyld porcelæn af inden det sættes i maskinen, rens vasken og tøm affaldspose. Skal gerne skiftes hver dag. Tag dem med til vask, når du alligevel vasker tøj. Fejes og vaskes jævnligt. Følg turnusplan for dit køkken. LEJLIGHED VENTILATION KOMFUR EMHÆTTE DØRE NØGLER Lejligheden er meget tæt, og det er derfor nødvendigt med udsugning for at udskifte luften. Der er derfor altid en lille smule udsugning gennem emhætte og ventilator ved døren. Oven over det trekantede vindue er der en ventilationsskakt, der kan åbnes/lukkes. Kogepladerne virker først, når timeren er sat til. Emhætten kører hele tiden, selv om den er slukket, på grund af krav om ventilation i boligen. Derfor er den aldrig helt lydløs. Når den er tændt, er den ret støjsvag, da motor sidder på taget, og udsugning er ikke kraftig. For at låse døren skal håndtag løftes opad to gange. Hvis det suser fra døren, når man er inde på værelset, kan det afhjælpes ved at lukke på samme måde indefra. Der bliver udleveret tre nøgler, og det anbefales, at den ene nøgle opbe-

13 vares hos en kammerat eller familie, hvis uheldet er ude, og du er blevet låst ude. Nøglerne er systemnøgler, og hvis en nøgle bortkommet ved tyveri eller på anden måde, skal systemet ændres, og låse omstilles, således at ingen uvedkommende kan skaffe sig adgang til kollegiet. Dette er dyrt, og det er beboeren, der hæfter herfor. Hvis du låser dig ude, kan Lyngby Låse tilkaldes på tel Dette skal du selvfølgelig selv betale. Hvis vicevært kaldes ud uden for arbejdstid for at låse op, bliver der sendt en regning på kr. 500 til beboeren. EL HFI -relæ FJERNSYN MEDIELICENS FORSIKRING VARME PULTERRUM VASKERI DØRTELEFON Beboerne afregner selv el med DONG. Måler sidder i kælder, så kontakt Jimmi hvis den skal aflæses eller forespørg via en /brev. Ved afrejse aflæses måler. Aflæsning og flyttemeddelelse sendes til Hvis der er gået en sikring i relæet, skal beboeren selv udskifte denne. Der bruges 13A sikringer. Der er installeret tv-stik i alle lejligheder. Beboeren skal selv bestille og betale fjernsynspakke hos YouSee, hvis det ønskes. Pr. 1/ er takst kr. 166 for grundpakke, kr. 199 for mellempakke og 397 for fuldpakke. Licens er en lovpligtig afgift for alle over 18 år, som har et apparat, der kan modtage og gengive radioprogrammer, billedprogrammer eller - tjenester; uanset hvordan apparatet benyttes. Det vil sige, at du som privatperson skal betale licens for husstande, hvis du har et licenspligtigt apparat Og det betyder, at licensen ikke afhænger af, om du bruger DRs public service tilbud: DR1, DR2, P1, P2, P3, P4 og de digitale radiokanaler, eller udelukkende ser udenlandske programmer. Pr. 1. januar 2009 er den halvårlige medielicens på 1.130,00 kr. Radiolicensen er på 160 kr. pr. halvår. Beboerne skal selv tegne indboforsikring, da indbrud, tab og ødelæggelser i lejligheden skal anmeldes via denne forsikring. Varme (fjernvarme) kan reguleres på termostat både i stue og i badeværelse. Varme betales à conto, aflæses i august og slutregning fremsendes først i december, også selv om lejligheden er fraflyttet. Beboeren skal sætte hængelås på døren til sit kælderrum. Ting af værdi bør ikke opbevares i kælderrum. Betaling for vask, kr. 15 og for tørretrumler kr. 10 for 20 min. trækkes over huslejen to måneder efter. Sæbe skal medbringes. Du kan åbne for gæster fra din lejlighed. Dette gælder også, når gæsten

14 går, da vedkommende blot skal ringe på dørtelefon for at blive lukket ud. GENERELT EJENDOMS- FUNKTONÆR FEJL ADMINI- STRATOR BEBOERRÅD WEBSIDE OPSIGELSE Jimmi Andersson træffes mandag og torsdag mellem 8.30 og samt hver anden onsdag på kollegiet. Telefontid samme tidsrum på telefon eller Fejl og mangler ved lejligheden og bygningen meldes til Jimmi Andersson. Læg en seddel i postkassen 5R. Administrator har kontor i kælderen, ned ad trappen ved cykelskur. Henvendelse på tel mobil eller eller på kontoret. Der er stiftet et beboerråd. Formand er Christina Voss i 5C. Der afholdes møde første onsdag hvert andet måned. Du kan stille forslag til beboerrådet. Der er oprettet en side på facebook hedorf kollegiet til udveksling af ideer og information samt sider for respektive køkkener. Det er vigtigt at aflevere en skriftlig opsigelse af lejemålet, da der først vil blive søgt efter ny lejer til ønsket fraflytningsdato, når den skriftlige opsigelse er modtaget. Der skal opgives ny adresse og bankkontonummer, så depositum kan returneres. FÆLLESAREALER AFFALDSSUG Det er vigtigt, at køkkenaffald smides væk i små plasticposer, max 15 l, som lukkes godt til. Større poser og papstykker som pizzabakker sætter sig fast, og det er uhyre besværligt at få genetableret adgang. De skal derfor rives i små stykker. Tanken bliver tømt 1-2 om ugen, så hvis ikke poserne er godt lukket til, kan der opstå lugtgener. Der må ikke smides flasker og aviser i skakten. ELEVATOR Elevatoren er installeret af ThyssenKrupp Elevator A/S tel Elevator nr Dørene må ikke blokeres, da dette kan ødelægge lukkemekanismen. AFFALD CYKLER Der er opstillet containere af Frederiksberg Kommune til flasker, aviser pap mm samt til storskrald i skuret. Der må ikke komme køkkenaffald i containerne eller i storskraldrummet. Cykler skal stå i gården i cykelstativ. Sæt krogen på styret, da cyklerne ellers vælter i blæsevejr. Der må ikke henstilles cykler foran hoveddør. VEDLIGEHOLD Giv Jimmi besked, hvis der er noget på fællesarealer, der skal udskiftes eller repareres. LÅS DØRENE Det er vigtigt, at alle døre låses hele tiden både i kælderen og til køkke-

15 Opdateret 1. april 2010 ner. Der kan være uvedkommende, der prøver at få adgang for at stjæle. Derfor skal man heller ikke åbne med dørtelefon for nogen, man ikke kender eller lade nogen ukendte komme med ind ad hoveddør.

16

17 Beboervejledning for Hedorf Kollegiet, 2000 Frederiksberg Mobilsug fremtidens affaldssystem I opgangen er der etableret skaktindkast. Her skal husholdningsaffaldet kastes ind. Under indkastet står der en affaldsbeholder. Hvordan skal De smide affaldet ud? Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer, og at de lukkes med knude før affaldet lægges i indkastet. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i rørsystemet. Mobilsugbilen kommer to gange om ugen og suger tankens indhold væk. Fordelene er bl.a. at lugtgenerne forsvinder når man har mobilsug, og De bliver fri for støj i gårdmiljøet. Der er intet støv eller tabt affald, og det hele kan klares af én mand. Hvad med resten af affaldet? Mobilsuganlægget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap i store stykker, hele pizzabakker, aviser i bundter og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o. lign. må under ingen omstændigheder lægges i mobilsuganlægget. Storskrald, papir, flasker og farligt affald Disse ting hører IKKE til i mobilsuganlægget. På Frederiksberg kommune, Affaldskontoret, kan De finde oplysninger om nærmeste genbrugsplads, flaskecontainer m.m. Med venlig hilsen Envac Danmark A/S September 2009

18 Affald Der er opstillet containere til papir og flasker (kommer snart), pap, metal og hårdt plastic ved cykelskuret. Der må kun lægges papir og aviser i papircontainer. Det samme gælder kassen på trappen, som er beregnet til aviser og reklamer. I glascontainer må kun lægges flasker, rengjorte syltetøjsglas og lign. Papkasser skal flades ud og lægges i container beregnet til pap. Der må ikke lægges flamingo, plast eller anden emballage i denne beholder. Beholderen er låst, men nøgle hænger på siden i snor. I metalcontainer smides konservesdåser etc. og i plasticcontainer hård emballage. Plasticposer og plasticstykker skal smides ud i skakten. Til storskrald kan sættes større ting, der ikke kan rives i stykker og smides gennem affaldsskakten, fx møbler og elektronik. Evt. cykel mærkes med affald. På grund af rottefare må der ikke henstilles madvarer af nogen art. Pizzabakker og lignende skal fortsat rives i små stykker og smides i skakten. Det er streng forbudt at sætte en pose med blandet affald i skralderummene. Riv i stykker og benyt affaldsskakten eller sorter i respektive containere. Hilsen Anne og Jimmi 15. marts 2010

19 MANGELLISTE TIL LEJEMÅL Lejemål nr... Dato for modtagelsen:. Hoveddør ENTRE KØKKEN STUE BAD Kort beskrivelse af konstaterede fejl/mangler ved indflytning. Badevær. dør Øvrige døre Vinduespartier Lofter/vægge Trægulve Øvrige gulve Radiator, rør Udsugning, vent. Vandhaner, rør Afløb Køkk./Bad El install./hfi Telefon/Antenne Kogeplader/vask Køleskab/fryser Skabe, låger mv Inventar, Sanitet Rengøring Andet Denne mangelliste udfyldes og afleveres til administrationen senest 8 dage efter indflytning. Undertegnede giver hermed tilladelse til adgang til lejemålet i forbindelse med reparationer mv. Ja Nej Sæt kryds Beboers underskrift:.. Administration:.

20 Opsigelse af lejemål Lejers navn: Adresse: Lejemål:. Hedorfs Kollegium, Preben Kaas Vænge 5, 2000 Frederiksberg Dato for fraflytning:. Nye adresse:.... Reg.nr.:. Kontonr.:. Bedes anført af hensyn til hurtig afregning af depositum Frederiksberg, den / Underskrift Afleveres til administrator eller inspektør (med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned) Hedorfs Kollegium, Preben Kaas Vænge 5R, 2000 Frederiksberg Telefon: e mail:

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Fakta. Hedorfs Kollegium er opført 2008 2009 og taget i brug 1. oktober 2009. Beliggende ved Flintholm Station tæt på CBS og Niels Brock.

Fakta. Hedorfs Kollegium er opført 2008 2009 og taget i brug 1. oktober 2009. Beliggende ved Flintholm Station tæt på CBS og Niels Brock. Hedorfs kollegium Fakta Hedorfs Kollegium er opført 2008 2009 og taget i brug 1. oktober 2009. Beliggende ved Flintholm Station tæt på CBS og Niels Brock. Få minutter med metro til centrum. Gode indkøbsmuligheder

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Varmemesterens velkomst til Dania Kollegiet

Varmemesterens velkomst til Dania Kollegiet Varmemesterens velkomst til Dania Kollegiet Velkommen til Dania Kollegiet. På Dania har du rettigheder og pligter: Du skal selv aktivt gøre noget og deltage i hverdagen, og mange ting skal du løse selv,

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere