1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side Husorden Side 6 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9"

Transkript

1 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side Husorden Side Beboerrådsbrev ver. 2. Side Praktiske tips Side Dørtelefon Side Mobilsug Side Affald Side Mangelliste returneres inden otte dage Side Opsigelsesblanket Side 20

2 BOREFRI ZONER Borefri zoner i lejlighed type A. Gælder for: 5B 5D 5F 5K 5M 5P Borefri zoner i lejlighed type B + C. Gælder for: 5A 5C 5E 5G 5L 5N Borefri zoner i lejlighed type D. Gælder for: 5H

3

4

5

6 Hedorfs Kollegium Husorden Velkommen Kære Kollegianer Vi håber, at du vil betragte kollegiet som dit hjem i den tid, du bor her, og derfor også aktivt vil være med til at gøre det rart at være her. For at dette kan lade sig gøre, har beboerrådet vedtaget et sæt husordensregler, som blot går ud på at tage et almindeligt hensyn til resten af kollegiets beboere. Generelt Beboerne på Hedorf Kollegium må respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboerne er ansvarlige for gæsters optræden. Den enkelte beboer og lejligheden Beboere Fremleje Rengøring Der må kun bo én person i hver lejlighed, og det skal være den person, som står på lejekontrakten. Hvis en lejer skal på studieophold i udlandet eller aftjene værnepligt, kan lejligheden fremlejes op til gældende husleje i et eller to semestre, såfremt den midlertidige lejer er berettiget til kollegiebolig og respekterer kollegiets regler. Der kan ikke fremlejes i begyndelse af et lejemål. Det påhviler enhver kollegianer regelmæssigt at rengøre den lejede bolig samt at renholde indgangspartiet foran lejligheden. Udsmykning af lejligheden Der henstilles til at undgå at bore i vægge og døre. Hvis du borer huller skal dette udbedres ved fraflytning. Større effekter som reoler, fladskærme, højttalere mm. bør derfor stå på sokkel. Kollegianeren må ikke uden ejendomsinspektørens skriftlige samtykke foretage ændringer af lejligheden, herunder farveændringer eller materialeændringer og lign. Har kollegianeren foretaget ændringer, kan kollegiets om fornødent foretage reetablering på kollegianerens bekostning. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr

7 Fællesanskaffelser Internet Fra 8. februar 2010 er kollegiet forsynet med en fælles billig internetløsning. Det er en fiberkabelløsning oprettet via TDC Erhverv. Regler for fællesarealer Cykelparkering Svale og kældergange Cykler skal befinde sig i cykelstativerne. Der må således ikke stilles cykler på vejen foran kældervinduer, indgangsdør eller i køreport. Der må ikke stilles effekter på svale og kældergange af hensyn til sikkerhed. Effekter på disse områder vil blive fjernet uden advarsel og stillet til storskrald. Effekter stillet til storskrald er hver mands eje. I sommerhalvåret kan dog opstilles mindre havemøbler. Intet af kollegiets ejendom må fjernes fra kollegiet. Rengøring Det påhviler beboerne selv at renholde fælleskøkkener og indgangsparti foran egen bolig. Fælleskøkkenerne skal efterlades i samme stand som de forefindes, eller bedre Der skal være en rengøringsplan i hvert køkken. Planen bør består af en detaljeret liste over, hvilke opgaver, der skal udføres, samt navne på ugens rengøringsansvarlig(e). Hvis ikke den ansvarlige udfører sine rengøringspligter, kan det blive nødvendigt at benytte professionel rengøringshjælp, og udgiften vil blive pålagt den rengøringsansvarlig, der har undladt at udføre sine pligter. Fællesarealer i øvrigt rengøres af kollegiet. Affaldssug Affaldscontainere Skader Affald skal smides væk i skakten ved køkkenerne. Vær opmærksom på at affald skal smides ud i små poser (max 15 liter). Pizzabakker og lignende skal rives i små stykker, da det ellers sætter sig på tværs og spærrer for andet affald. Papir, flasker, pap, hårdt plastic og metal skal efterlades i de store affaldscontainere. Til storskrald kan sættes større ting som møbler, cykler og elektronik. Der må ikke hensættes poser med blandet affald. Skader og hærværk forårsaget af beboere eller gæster på bygninger og/eller inventar, hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes

8 kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet afgør i tvivlstilfælde, hvilken personkreds, der bærer ansvaret. Rygning Støj Som i offentlige bygninger er det ikke tilladt at ryge i kollegiets fælleskøkkener, elevator og trappegang. Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og god nattesøvn. Støj i form af musik, fester og lign. fra et lejemål eller fælleskøkken må kun forekomme fredag og lørdag, og i så fald skal der være ro kl I hverdagen (dvs. søndag torsdag) skal der være ro kl Støjreglerne er gældende alle årets dage også i ferieperioder. En støjklage skal ALTID respekteres første gang. Kollegiets råd og opgaver Aktivitetsudvalg Ved første beboerrådsmøde i januar 2010, tog beboerrådet beslutning om at nedsætte en aktivitetsudvalgt til at varetage kollegiets sociale aspekt. Det er udvalgsrepræsentanternes opgave at stå for arrangementer, så som fester, fællesmiddage, fælles teaterture, etc. Beboerråd Beboerne kan få medindflydelse på kollegiets drift, så snart de er valgt ind i beboerrådet. Beboerrådet skal bestå af minimum fem repræsentanter, som vælges på et beboermøde. Der skal mindst være én repræsentant fra hver etage. Den 2. december 2009 blev Hedorfs Kollegiums første beboerråd udvalgt; Rådet består af 9 personer, der skal søge at varetage alle beboerne interesser. Beboerrådsrepræsentanterne er tillige dine nærmeste kontaktpersoner, som står til rådighed for dig, såfremt du har spørgsmål, klager og/eller ønsker. Der er beboerrådsmøde den første onsdag i hver anden måned med start fra januar Såfremt du har forslag til emner, der skal tages op på beboerrådet, bør du kontakte beboerrådsrepræsentanten(erne) på din etage eller kollegiets formand.

9 Klager Klager over overtrædelse af husordenen bør afgives til beboerrådet med tid, sted og omstændigheder. Enhver klage skal dog være underskrevet af beboere fra mindst tre og helst flere lejemål. Beboerrådet vil om muligt tale med parterne og derved forsøge at skabe overblik over sagen. Herefter vil beboerrådet indstille til, hvad der videre bør ske. Hvis et lejemål modtager tre klager inden for ét år, vil beboerrådet tage op til overvejelse, hvorvidt den pågældende beboers lejemål skal ophæves. Ophævelse af kontrakt Opsigelse kan ske: Ikrafttrædelse af nærværende husorden 1) Når optagelseskriterierne til kollegiet ikke længere er til stede 2) Når lejen ikke er betalt rettidigt 3) Når nærværende ordensreglement tilsidesættes gentagne gange 4) Ved grov overtrædelse af ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at iagttage god skik og orden Ophævelse af en kontrakt kan ske med tre måneders varsel, og i grove tilfælde vil lejeaftale kunne ophæves med en dags varsel i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen, behandles af beboerrådet, der indstiller til bestyrelsen ved administrationen, hvad der bør foretages i sagen. Bestyrelsen orienteres, om nødvendigt, medinddrages i beslutningsprocessen. Reglernes ikrafttrædelse Reglerne i denne husorden træder i kraft ved indflytning på kollegiet. Revidering af husordenen Husordenen fastsættes/revideres af beboerråd og bestyrelse i forening.

10 VIGTIG INFORMATION FRA BEBOERRÅDET 1) Beboerrådet har lavet en ny rengøringsregel med hensyn til rengøring af køkkenerne. Når man vælger at bo på et kollegium, siger man samtidig ja tak til fællesskabet med andre mennesker. Det betyder at ALLE er ansvarlige for rengøringen af køkkener uanset om man benytter køkkenerne eller ej. Køkkenerne gøres rent to og to. Det betyder at alle har en rengøringspartner. Bliver du en enkelt gang forhindret i at deltage i rengøringen, er det din pligt at bytte rengøringsdag med en anden af beboerne på din etage, samt at give din rengøringspartner besked om, at du har byttet og hvem du har byttet med. Bliver du gentagne gange forhindret i at gøre rent, vil beboerrådet tage op til vurdering, hvad der skal ske. Du og din rengøringspartner vil være ansvarlige for køkkenet en uge ad gangen, og det at være rengøringsansvarlig indbefatter forskellige pligter, der skal udføres i løbet af den pågældende uge, samt en hovedrengøring af køkkenet om søndagen i den pågældende uge. Hovedrengøringen skal ske inden kl om søndagen. Undtagelse: Har der været afholdt et arrangement i køkkenet aftenen forinden, er det op til festarrangørerne og de rengøringsansvarlige at blive enige om, hvornår festarrangørerne skal have ryddet køkkenet, så de rengøringsansvarlige kan påbegynde rengøringen. Festarrangørerne skal efterlade køkkenet i normal stand. Det betyder at det er festarrangørernes opgave selv at rydde køkkenet for flasker, madrester, opkast etc. Derudover har alle uanset om de er rengøringsansvarlige eller ej pligt til at rydde op efter sig selv hver gang køkkenet benyttes. TJEK SEDLEN I KØKKENET, så du kan se, hvornår du er rengøringsansvarlig og hvilke pligter jobbet inkluderer. 2) Der er hængt yderligere tre sedler op i hvert køkken, som vi gerne vil have du er opmærksom på: Bookingseddel: Herved kan du booke køkkenet på din etage, hvis du skal bruge det til arrangementer, som fx fødselsdag, fester, studiegruppe møder etc. Huskeseddel : Herpå kan du notere de ting, der skal indkøbes til køkkenet, så som bagepapir, karklude etc. (små ting). Hvis du noterer de manglende ting på sedlen, vil det lette beboerrådets shoppingarbejde. Ødelagte ting: Herpå kan du notere de ting du ved et uheld kommer til at ødelægge, så som et glas, en tallerken etc. Det er vigtigt for beboerrådet at vide, hvilke ting der er gået i stykker, så vi kan holde regnskab med, hvad der er i køkkenet.

11 3) I hverdagene skal der være ro på kollegiet kl , og i weekender skal der være ro kl Denne regel er også gældende i ferier og helligdage. 4) Hvis nogen ringer på kollegiets hoveddør, skal du ikke åbne med mindre du kender vedkommende eller har kendskab til vedkommende (fx en pizzamand ved bestilling af pizza ude fra). Luk aldrig personer ind på kollegiet, som du ikke kender. Luk aldrig døren op for personer, der fortæller at de skal besøge en anden beboer på kollegiet. Lad beboeren selv åbne døren, såfremt han/hun venter besøg. OBS: Der har flere gange været chikaner fra børn/unge i området. Lad Anne og Jimmi høre fra jer, såfremt I fortsat oplever denne chikane. OBS: Skal læses og udfyldes 5) Kollegiet skal have en fælles telefonliste, som skal bruges i tilfælde af brand, indbrud etc. Du SKAL derfor udfylde nedenstående felter, rive lappen med informationerne af og aflevere den i postkasse: 5C snarest muligt. Sedlen SKAL afleveres uanset om du tidligere har indgivet disse oplysninger eller ej. Med venlig hilsen Christina Voss, Formand Beboerrådet Fornavn: Efternavn: Mobilnr.: Husnr. :

12 FÆLLESKØKKEN RENGØRING OPVASKE- MASKINE OVN KØLESKAB og FRYSER ORDEN VISKESTYKKER OG KARKLUDE GULVE Alle beboere skal deltage i rengøring og vedligeholdelse af fællesarealer herunder specielt fælleskøkkener. Der er lavet en turnusplan for rengøring på hver etage, som skal følges af alle, hvad enten de benytter køkkenet lidt eller meget. Der er installeret industriopvaskemaskiner i hvert køkken. Disse vasker op ved høj temperatur i kort tid (ca. 20 min. for et program). Der må ikke bruges almindeligt maskinopvaskepulver, kun specielle opvasketabletter fra Miele. Sæben bestilles af Jimmi, så sig til, når bøtten er ved at blive tom. Der påfyldes groft salt og afspændingsmiddel efter behov. Ovnen skal rengøres efter brug og renses grundigt mindst en gang om ugen. Hvis fedt og madrester brænder fast, er det vanskeligere at gøre den rent, og varmeeffekten nedsættes. Rengøres efter behov, og gammel mad smides ud. Check en gang om ugen. Den der bruger køkkenet skal gøre rent efter sig. Lad ikke brugte gryder stå i blød i vasken, vask dem af med det samme. Tør borde og køkkenborde af, skyld porcelæn af inden det sættes i maskinen, rens vasken og tøm affaldspose. Skal gerne skiftes hver dag. Tag dem med til vask, når du alligevel vasker tøj. Fejes og vaskes jævnligt. Følg turnusplan for dit køkken. LEJLIGHED VENTILATION KOMFUR EMHÆTTE DØRE NØGLER Lejligheden er meget tæt, og det er derfor nødvendigt med udsugning for at udskifte luften. Der er derfor altid en lille smule udsugning gennem emhætte og ventilator ved døren. Oven over det trekantede vindue er der en ventilationsskakt, der kan åbnes/lukkes. Kogepladerne virker først, når timeren er sat til. Emhætten kører hele tiden, selv om den er slukket, på grund af krav om ventilation i boligen. Derfor er den aldrig helt lydløs. Når den er tændt, er den ret støjsvag, da motor sidder på taget, og udsugning er ikke kraftig. For at låse døren skal håndtag løftes opad to gange. Hvis det suser fra døren, når man er inde på værelset, kan det afhjælpes ved at lukke på samme måde indefra. Der bliver udleveret tre nøgler, og det anbefales, at den ene nøgle opbe-

13 vares hos en kammerat eller familie, hvis uheldet er ude, og du er blevet låst ude. Nøglerne er systemnøgler, og hvis en nøgle bortkommet ved tyveri eller på anden måde, skal systemet ændres, og låse omstilles, således at ingen uvedkommende kan skaffe sig adgang til kollegiet. Dette er dyrt, og det er beboeren, der hæfter herfor. Hvis du låser dig ude, kan Lyngby Låse tilkaldes på tel Dette skal du selvfølgelig selv betale. Hvis vicevært kaldes ud uden for arbejdstid for at låse op, bliver der sendt en regning på kr. 500 til beboeren. EL HFI -relæ FJERNSYN MEDIELICENS FORSIKRING VARME PULTERRUM VASKERI DØRTELEFON Beboerne afregner selv el med DONG. Måler sidder i kælder, så kontakt Jimmi hvis den skal aflæses eller forespørg via en /brev. Ved afrejse aflæses måler. Aflæsning og flyttemeddelelse sendes til Hvis der er gået en sikring i relæet, skal beboeren selv udskifte denne. Der bruges 13A sikringer. Der er installeret tv-stik i alle lejligheder. Beboeren skal selv bestille og betale fjernsynspakke hos YouSee, hvis det ønskes. Pr. 1/ er takst kr. 166 for grundpakke, kr. 199 for mellempakke og 397 for fuldpakke. Licens er en lovpligtig afgift for alle over 18 år, som har et apparat, der kan modtage og gengive radioprogrammer, billedprogrammer eller - tjenester; uanset hvordan apparatet benyttes. Det vil sige, at du som privatperson skal betale licens for husstande, hvis du har et licenspligtigt apparat Og det betyder, at licensen ikke afhænger af, om du bruger DRs public service tilbud: DR1, DR2, P1, P2, P3, P4 og de digitale radiokanaler, eller udelukkende ser udenlandske programmer. Pr. 1. januar 2009 er den halvårlige medielicens på 1.130,00 kr. Radiolicensen er på 160 kr. pr. halvår. Beboerne skal selv tegne indboforsikring, da indbrud, tab og ødelæggelser i lejligheden skal anmeldes via denne forsikring. Varme (fjernvarme) kan reguleres på termostat både i stue og i badeværelse. Varme betales à conto, aflæses i august og slutregning fremsendes først i december, også selv om lejligheden er fraflyttet. Beboeren skal sætte hængelås på døren til sit kælderrum. Ting af værdi bør ikke opbevares i kælderrum. Betaling for vask, kr. 15 og for tørretrumler kr. 10 for 20 min. trækkes over huslejen to måneder efter. Sæbe skal medbringes. Du kan åbne for gæster fra din lejlighed. Dette gælder også, når gæsten

14 går, da vedkommende blot skal ringe på dørtelefon for at blive lukket ud. GENERELT EJENDOMS- FUNKTONÆR FEJL ADMINI- STRATOR BEBOERRÅD WEBSIDE OPSIGELSE Jimmi Andersson træffes mandag og torsdag mellem 8.30 og samt hver anden onsdag på kollegiet. Telefontid samme tidsrum på telefon eller Fejl og mangler ved lejligheden og bygningen meldes til Jimmi Andersson. Læg en seddel i postkassen 5R. Administrator har kontor i kælderen, ned ad trappen ved cykelskur. Henvendelse på tel mobil eller eller på kontoret. Der er stiftet et beboerråd. Formand er Christina Voss i 5C. Der afholdes møde første onsdag hvert andet måned. Du kan stille forslag til beboerrådet. Der er oprettet en side på facebook hedorf kollegiet til udveksling af ideer og information samt sider for respektive køkkener. Det er vigtigt at aflevere en skriftlig opsigelse af lejemålet, da der først vil blive søgt efter ny lejer til ønsket fraflytningsdato, når den skriftlige opsigelse er modtaget. Der skal opgives ny adresse og bankkontonummer, så depositum kan returneres. FÆLLESAREALER AFFALDSSUG Det er vigtigt, at køkkenaffald smides væk i små plasticposer, max 15 l, som lukkes godt til. Større poser og papstykker som pizzabakker sætter sig fast, og det er uhyre besværligt at få genetableret adgang. De skal derfor rives i små stykker. Tanken bliver tømt 1-2 om ugen, så hvis ikke poserne er godt lukket til, kan der opstå lugtgener. Der må ikke smides flasker og aviser i skakten. ELEVATOR Elevatoren er installeret af ThyssenKrupp Elevator A/S tel Elevator nr Dørene må ikke blokeres, da dette kan ødelægge lukkemekanismen. AFFALD CYKLER Der er opstillet containere af Frederiksberg Kommune til flasker, aviser pap mm samt til storskrald i skuret. Der må ikke komme køkkenaffald i containerne eller i storskraldrummet. Cykler skal stå i gården i cykelstativ. Sæt krogen på styret, da cyklerne ellers vælter i blæsevejr. Der må ikke henstilles cykler foran hoveddør. VEDLIGEHOLD Giv Jimmi besked, hvis der er noget på fællesarealer, der skal udskiftes eller repareres. LÅS DØRENE Det er vigtigt, at alle døre låses hele tiden både i kælderen og til køkke-

15 Opdateret 1. april 2010 ner. Der kan være uvedkommende, der prøver at få adgang for at stjæle. Derfor skal man heller ikke åbne med dørtelefon for nogen, man ikke kender eller lade nogen ukendte komme med ind ad hoveddør.

16

17 Beboervejledning for Hedorf Kollegiet, 2000 Frederiksberg Mobilsug fremtidens affaldssystem I opgangen er der etableret skaktindkast. Her skal husholdningsaffaldet kastes ind. Under indkastet står der en affaldsbeholder. Hvordan skal De smide affaldet ud? Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer, og at de lukkes med knude før affaldet lægges i indkastet. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i rørsystemet. Mobilsugbilen kommer to gange om ugen og suger tankens indhold væk. Fordelene er bl.a. at lugtgenerne forsvinder når man har mobilsug, og De bliver fri for støj i gårdmiljøet. Der er intet støv eller tabt affald, og det hele kan klares af én mand. Hvad med resten af affaldet? Mobilsuganlægget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap i store stykker, hele pizzabakker, aviser i bundter og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o. lign. må under ingen omstændigheder lægges i mobilsuganlægget. Storskrald, papir, flasker og farligt affald Disse ting hører IKKE til i mobilsuganlægget. På Frederiksberg kommune, Affaldskontoret, kan De finde oplysninger om nærmeste genbrugsplads, flaskecontainer m.m. Med venlig hilsen Envac Danmark A/S September 2009

18 Affald Der er opstillet containere til papir og flasker (kommer snart), pap, metal og hårdt plastic ved cykelskuret. Der må kun lægges papir og aviser i papircontainer. Det samme gælder kassen på trappen, som er beregnet til aviser og reklamer. I glascontainer må kun lægges flasker, rengjorte syltetøjsglas og lign. Papkasser skal flades ud og lægges i container beregnet til pap. Der må ikke lægges flamingo, plast eller anden emballage i denne beholder. Beholderen er låst, men nøgle hænger på siden i snor. I metalcontainer smides konservesdåser etc. og i plasticcontainer hård emballage. Plasticposer og plasticstykker skal smides ud i skakten. Til storskrald kan sættes større ting, der ikke kan rives i stykker og smides gennem affaldsskakten, fx møbler og elektronik. Evt. cykel mærkes med affald. På grund af rottefare må der ikke henstilles madvarer af nogen art. Pizzabakker og lignende skal fortsat rives i små stykker og smides i skakten. Det er streng forbudt at sætte en pose med blandet affald i skralderummene. Riv i stykker og benyt affaldsskakten eller sorter i respektive containere. Hilsen Anne og Jimmi 15. marts 2010

19 MANGELLISTE TIL LEJEMÅL Lejemål nr... Dato for modtagelsen:. Hoveddør ENTRE KØKKEN STUE BAD Kort beskrivelse af konstaterede fejl/mangler ved indflytning. Badevær. dør Øvrige døre Vinduespartier Lofter/vægge Trægulve Øvrige gulve Radiator, rør Udsugning, vent. Vandhaner, rør Afløb Køkk./Bad El install./hfi Telefon/Antenne Kogeplader/vask Køleskab/fryser Skabe, låger mv Inventar, Sanitet Rengøring Andet Denne mangelliste udfyldes og afleveres til administrationen senest 8 dage efter indflytning. Undertegnede giver hermed tilladelse til adgang til lejemålet i forbindelse med reparationer mv. Ja Nej Sæt kryds Beboers underskrift:.. Administration:.

20 Opsigelse af lejemål Lejers navn: Adresse: Lejemål:. Hedorfs Kollegium, Preben Kaas Vænge 5, 2000 Frederiksberg Dato for fraflytning:. Nye adresse:.... Reg.nr.:. Kontonr.:. Bedes anført af hensyn til hurtig afregning af depositum Frederiksberg, den / Underskrift Afleveres til administrator eller inspektør (med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned) Hedorfs Kollegium, Preben Kaas Vænge 5R, 2000 Frederiksberg Telefon: e mail:

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Kogepladerne virker først, når timeren er sat til.

Kogepladerne virker først, når timeren er sat til. LEJLIGHED VENTILATION EMHÆTTE KOMFUR KØLESKAB BAD DØRE DØRTELEFON NØGLER Det er kun tilladt at bo en person i lejligheden nemlig den person, der står på lejekontrakten. Man må selvfølgelig godt have en

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Teknisk Kollegium i Horsens

Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen til Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen Vi byder dig velkommen til Teknisk kollegium og håber du vil befinde dig godt blandt de øvrige beboere. Her i folderen er en del praktiske informationer

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige materialer vedligeholdes og hvordan installationer benyttes.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense HUSORDEN Bikuben Kollegiet Odense September 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. ADFÆRD... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Ro og orden... 3 1.3 Fællesarealer og inventar... 3 1.4 Altangange... 4 1.5 Rygning

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial»

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden. Afd. 300 - Falken

Husorden. Afd. 300 - Falken Husorden Afd. 300 - Falken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 60 Egholm Færgevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 Husorden Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 1 Indholdsfortegnelse 1. Overholdelse af husorden s. 3 2. Benyttelse s. 3 3. Fravær i længere tid s. 3 4. Skiltning s. 4 5. Støj, musik m.m.

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

INFORMATION TIL NYE LEJERE. Velkommen til Balder

INFORMATION TIL NYE LEJERE. Velkommen til Balder INFORMATION TIL NYE LEJERE Velkommen til Balder Godt at vide om din bolig Husleje betal altid til tiden Huslejen betales forud hver måned senest den første dag i måneden. Eksempel: Huslejen for april skal

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere