Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlshøj Afdeling A1-A2-A3"

Transkript

1 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen bød velkommen til de fremmødte beboere, til formanden for boligselskabet Carlshøj Mona Bengtsson, til bestyrelsens medlemmer og suppleanter, til ejendomskontorets repræsentanter samt til projektleder Jane Nelson og forvaltningskonsulent Tormod Ousager, begge fra DAB. På foranledning af Tina Christensen, Poppelhegnet 13, præsenterede hun bestyrelsens øvrige tilstedeværende medlemmer, Henriette Vain Hansen, Annette Vestergaard-Laustsen og Søren Vestergaard-Laustsen samt suppleant Inge Jensen. 1 Endvidere præsenterede hun ejendomsleder Tommy Høj Jensen og kontorassistent Margit Buchmann fra ejendomskontoret samt Jacob Lemche fra rådgiverfirmaet Peter Jahn & Partnere, som har skrevet rapport om bygningernes tilstand. 2) Valg af dirigent Lone Sode-Olsen foreslog på bestyrelsens vegne Tormod Ousager som dirigent. Han gennemgik dagsordenen og forklarede herunder, at afdelingens hidtidige formand, Mia Jilø, er flyttet til afdeling D, og at der derfor skulle vælges ny formand for afdeling A. Endvidere at der skulle træffes en vigtig beslutning angående afdeling A1 s fremtid. Han nævnte, at der havde været en mindre fejl i indkaldelsen angående brug af fuldmagt. Det var blevet berigtiget ved efterfølgende opslag, at man KAN stemme ved fuldmagt. Han konstaterede herefter, at reglerne for indkaldelse til mødet var overholdt, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent valgtes Margit Buchmann, Ejendomskontoret. 1

2 4) Valg af stemmeudvalg Dorthe Sode-Olsen, Mona Bengtsson og Tommy Høj Jensen valgtes til stemmeudvalget, hvori dirigenten er formand. 5) Orientering om aktuelle forhold Søren Vestergaard Laustsen nævnte på afdelingsbestyrelsens vegne de vigtigste punkter, som er: Tagene i blok. 1 og 2, helhedsplan. Hvad har førsteprioritet - de gamle tage eller nye vinduer og døre? Bør man søge støtte hos Landsbyggefonden eller benytte egne midler? 6) Orientering om bygningernes tilstand v/ingeniør Jacob Lemche, Peter Jahn & Partnere A/S Jacob Lemche fortalte om forskellen mellem afdelingerne, hvor A2 og A3 er meget ens, mens A1 derimod har et noget ældre tag. A1 er mere nedslidt end A2 og A3 og jo også ældre end disse. Generelt er bygningerne i rimelig stand, men der er problemer med f.eks. gavle og vinduer. Der er udarbejdet en tilstandsrapport, hvori det anbefales, at vinduerne bliver skiftet til mere energirigtige, men tagene er det vigtigste. Han anbefalede endvidere efterisolering af gavle, som i øjeblikket ikke kan varmes ordentlig op. Dette kræver byggetilladelse, hvilket formentlig næppe vil blive et problem at få. Birthe Piil, Poppelhegnet 3 nævnte, at både hun og underboen har problemer med manglende udluftning i badeværelset. Tommy Høj Jensen medgav, rørkonstruktionen ser anderledes ud, men at der stadig er udluftning. Jonas Midstrup, Baunehøjvej 35, nævnte, at såvel indgangspartier om trappeopgange i A3 trænger til maling. Jacob Lemche oplyste, at opgaver der ikke er livsnødvendige må vente, hvis der ikke er penge til mere presserende arbejder. Anne-Lise Termansen, Blok 1, spurgte, om man kan købe el-komfur for egen regning. Jacob Lemche anbefalede henvendelse til ejendomskontoret. Jørgen Zeiner, Baunehøjvej 34 oplyste, at han tidligere har haft en andelslejlighed på Islands Brygge, hvor man bl.a. fik renoveret loftsrum, nyt tag, malet vinduer, nye gulve, el lagt ind til en meget lavere pris end denne. Han foreslog evt. at ændre på lånene og søge Landsbyggefonden om penge. Jacob Lemche advarede mod at sammenligne enkelte byggesager. Camilla Nilausen, Baunehøjvej 34 klagede over manglende isolering af vinduer. Tina Christensen, Poppelhegnet 13, ønskede at høre om, hvorvidt man kan søge om et nyt badeværelse. Svend Jensen, Carlshøjvej 39 ønskede at høre om gavlisolering. Jørgen Zeiner foreslog udvendig isolering med Rockwool mm. Jacob Lemche mente, at det under vinduer og radiator vil blive svært at opnå samme effekt som den øvrige mur. Desuden vil udvendig isolering ændre bygningernes udseende markant. Jørgen Zeiner var utilfreds med, at beboerne skal betale for altaner, som ikke kan bruges pga. støj. 7) Beslutning om strategi for fremtidssikring af A-1 Tormod Ousager redegjorde for, at afdelingsbestyrelsen sammen med repræsentantskabet og selskabsbestyrelsen har udarbejdet strategi for Carlshøj, herunder visioner for udvikling af boliger og blokke. Han citerede fra pjecen Carlshøj Visioner og Strategi, der tidligere er blevet omdelt til alle husstande: 2

3 Der skal sikres bredt udvalg af boliger til både enlige og børnefamilier. Dette skal også udvikles ved bl.a. udnyttelse af lofter, sammenlægning af lejligheder m.v. Helhedsplan Jane Nelson henviste til det omdelte beboermateriale, og fremhævede herfra, at man kan renovere ved at søge midler gennem Landsbyggefonden. Dette vil kræve en helhedsplan: Hvordan er lejligheder indrettet, tilgængelighed, byggeteknisk stand osv. Der vil herudover udarbejdes rapporter som dokumentation. Det vil være en proces på ca. 3-4 år. Man kan sende en foreløbig ansøgning til Landsbyggefonden og vedlægge den allerede udarbejdede tilstandsrapport. Det vil være gratis og man vil så få et nummer på ventelisten. Hvis man herefter ønsker at gå videre, skal der udarbejdes en mere grundig ansøgning, som bl.a. kræver termografering. Landsbyggefonden kan yde støtte til f.eks. billige lån. Om der skal søges, er naturligvis op til beboerne, hele processen vil sandsynligvis tage 5-6 år. Der afholdes beboerworkshops inden afstemning om endelig ansøgning. Hvis Landsbyggefonden giver støtte, udarbejdes et egentligt projekt, og det sendes så i udbud, og herefter kan selve byggeriet påbegyndes. Carl Petersen foreslog, at foreningen søger hos Landsbyggefonden. Børge Jensby, Baunehøjvej 42 havde set foreningens regnskaber, og foreslog, at foreningen udnyttede de penge, de har stående i Landsbyggefonden. Tormod Ousager redegjorde for, at der er tale om to forskellige slags penge i Landsbyggefonden. Den ene er egen trækningsret som følge af, at afdelingerne hvert år betaler A og G-indskud. 60% heraf går til selskabet Carlshøj, som kan trække på midlerne til forbedrings- eller større renoveringsarbejder. Hvis man vil søge yderligere støtte fra Landsbyggefonden, så kræver det en helhedsplan, men hvis den bliver godkendt, så kan man få tilskud til betalingerne på de nødvendige lån. Inge Jørgensen spurgte, om hver afdeling for sig skal søge hos Landsbyggefonden. Dette kunne Tormod Ousager bekræfte. Tina Christensen spurgte, hvad man forstår ved rumdisponering. Jane Nelson gav et eksempel med en lejlighed på 4 værelser på 77 m2 har lille bad og køkken, som evt. kan ændres til en 3-værelses med større bad og køkken. Gitte Nilausen syntes 5-6 år er lang tid, og ville gerne vide, om det er muligt at lave en kombineret løsning. Jane Nelson oplyste, at Landsbyggefonden kun giver penge til nødvendige istandsættelser. Går man i gang nu, må man finansiere alt selv. Inge Jensen mente, at foreningen skulle gøre noget NU. Hun foreslog at kigge på tage, vinduer, ventilation i september, da en ventetid 5-6 år er for lang. Dorthe Sode-Olsen, Baunehøjvej 40 mente heller ikke, at tagene kan holde så længe. Jacob Lemche bekræftede, at tagene er meget slidte, og at en lappeløsning vil være en dårlig og dyr idé. Tommy Høj Jensen oplyste, at forsikringsselskabet Codan har taget forbehold for forsikring af de fleste tage i Carlshøj, eftersom de har været mangelfuldt vedligeholdt. Det gælder ikke de tage, som er skiftet. Jørgen Zeiner foreslog igen omlægning af lån. Tormod Ousager forklarede, at afdelingen har 2 typer lån: For det første de oprindelige lån, som er fra byggeriets opførelse. De er betalt ud til långiver, men iht. lovens skal afdelingen fortsat betale den samme ydelse, men pengene går nu til Landsbyggefonden og til Carlshøjs dispositionsfond. Den anden type lån er 3

4 forbedringslån. Når de er betalt ud, er man helt færdig med at betale. Afdeling A1 har ca. 3,3 mill. i restgæld på forbedringslån. Jørgen Zeiner spurgte, om foreningen får pengene fra Landsbyggefonden ind igen som støtte. Jane Nelson fortalte, at det er en vurdering fra Landsbyggefonden fra sag til sag. Midstrup foreslog nedrivning af bygning. Tormod Ousager oplyste, at dette vil kræve både kommunens, Landsbyggefondens og ministeriets godkendelse, samt at det forekom at ville være helt urealistisk. Jane Nelson ridsede forløbet af ansøgningsprocessen op. Michael Hansen mente, at dette vel kræver huslejestigning. Jane Nelson bekræftede dette, eftersom en helhedsplan ville være mere omfattende samt at huslejen stadig skal være konkurrencedygtig. Brian Christoffersen, Baunehøjvej 30, oplyste at huslejen er steget jævnt i de sidste 5 år, uden forbedringer ved hverken køkken eller altan. En beboer mente, at dette vil blive dyrt i boligsikring. Gitte Nilausen syntes, at afgørelsen angående tagene var vanskelig. Inge Jensen mente, at huslejestigninger er en dårlig idé, og kolde lejligheder i de næste 5-6 år er uacceptabelt. Hun forudså betydelig stigning i m2-prisen, og ville ikke anbefale helhedsplan i Afd. A. Tormod Ousager oplyste, at den nødvendige renovering i så fald må betales af beboerne. Som det fremgår af tilstandsrapporten skal der gøres noget ved bygningerne, og det vil koste. Afdelingen har ca. 10 mill. kr. at gøre godt med, og det vil knap række til renovering af tagene. Gavlisolering og udskiftning af vinduer vil koste endnu mere. Mht. lejeforhøjelser mindede han om, at de var sket med beboernes godkendelse. Jørgen Zeiner mente, at der ved omlægning af lån måske kunne blive råd til lidt mere end blot tagene. Gitte Nilausen mente, at huslejen ville stige under alle omstændigheder. Tina Christensen mente, at budgettet er svært at gennemskue. Søren Vestergaard Laustsen anbefalede en kombination af helhedsplan og delvis egenbetaling, men hvis afdelingen ikke ønsker en helhedsplan, skal afdelingsbestyrelsen finde frem til en alternativ fremgangsmåde, som skal forelægges beboerne. En beboer ville vide om, det vil være en fordel, hvis tagene lægges på for egen regning, og man venter med at søge Landsbyggefonden om resten. Jane Nelson mente, at det var svært at svare på. Jørgen Zeiner foreslog at stemme nej ved afstemningen. Dirigenten opsummerede debatten og satte herefter følgende forslag til skriftlig afstemning blandt A1 s beboere: Afdelingsmødet beslutter at indlede en støttesag ved Landsbyggefonden ved at fremsende foreløbig ansøgning med allerede udarbejdet tilstandsrapport Efter stemmeudvalgets optælling bekendtgjorde dirigenten udfaldet af afstemningen: Der blev afgivet 48 stemmer 4

5 Ingen ugyldige eller blanke stemmer. For forslaget 1 Imod forslaget 47 Forslaget var dermed forkastet. 8) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen a) Beslutning om valgmetode Dirigenten oplyste, at formanden kan vælges enten direkte af afdelingsmødet eller vælges af afdelingsbestyrelsen blandt dens medlemmer. Det sædvanlige i Carlshøj A er direkte valg. Lone Gardelius foreslog, at bestyrelsen vælger formanden. Jørgen Zeiner foreslog direkte valg. Carl Petersen ville vide, om der var et emne til formandsposten. Dirigenten satte Lone Gardelius forslag til afstemning ved håndsoprækning, og konstaterede stort flertal for, at bestyrelsen udpeger formanden. Formanden i afdeling A vælges herefter af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer. b) Eventuelt valg af formand Som følge af beslutningen under punkt a bortfaldt dette punkt. Efter en kort drøftelse meddelte bestyrelsen enstemmigt at have valgt Lone Sode-Olsen som formand frem til det ordinære afdelingsmøde i september ) Forslag om nye reglementer Tommy Høj Jensen oplyste, at forslagene er offentliggjort på hjemmesiden og har kunnet hentes på ejendomskontoret. a) Ny husorden Søren Vestergaard Laustsen forelagde forslaget og oplyste, at den nye husorden ikke indeholder de store ændringer. Der var ingen, der ønskede ordet ved debatten. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning og konstaterede det enstemmigt vedtaget. b) Nyt råderetskatalog Søren Vestergaard Laustsen forelagde forslaget, og oplyste, at der ikke er de store ændringer. En beboer ville vide, om man må grille på altanen. Hertil var svaret nej. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning og konstaterede det enstemmigt vedtaget. 5

6 c) Nyt vedligeholdelsesstandard d) Nyt vedligeholdelsesreglement Dirigenten lod forslagene c og d behandle under ét. Tommy Høj Jensen forelagde forslagene og nævnte herunder, at reglen er, at når man flytter ind, er lejligheden (ført tilbage) til oprindelig standard. Jørgen Zeiner nævnte, at da han flyttede ind, var en fejekant for smal. En beboer undrede sig over ændringer, f.eks. har man i perioder ikke længere måttet male panelet, loft osv. Dette er dog ændringer, der har været i årene siden beboerens indflytning i En anden beboer havde problemer med en køkkenvæg, der smuldrer, og har gjort indsigelser. Klagen (fra 1999) ligger i beboermappe. Dirigenten satte forslagene til afstemning ved håndsoprækning og konstaterede dem begge vedtaget med overvældende flertal. 6 stemmer hverken for eller imod ingen imod, og alle øvrige stemmer for forslaget. 10) Eventuelt Dan, Baunehøjvej ville vide, hvorfor foreningen har valgt et dyrt selskab som Codan, og ville gerne vide, hvad der kunne spares ved omlægning af lån. Svaret var: måske kr. i lånets restløbetid. Jørgen Zeiner oplyste, at han selv havde købt Ikea-køkken, og at dette var meget billigere. Tommy Høj Jensen fortalte, at man i dag er blevet bedre til at udnytte samarbejdsaftaler med firmaerne, og at køkkener derfor kan installeres langt billigere end tidligere. Brian Christoffersen mente, at det var billigere med selvfinansieret køkken, og spurgte, hvad der sker med det tidligere lån, når man selv investerer i et køkken. Tormod Ousager svarede, at lejetillægget hører med til den pågældende lejlighed. Tommy Høj Jensen nævnte, at man ved selvfinansieret køkken skal henvende sig på ejendomskontoret for at få godkendelse til køkkenprojektet. Carl Petersen oplyste, at der ER forsikringsdækning på A1 (vandskade på taget), men der er begrænsninger UANSET forsikringsselskab. Anne-Lise Termansen ville vide, om hun kunne risikere, at hendes forsikringsselskab ikke ville dække skader på indbo. Hertil svarede Carl Petersen, at alt mur- og nagelfast dækkes af ejendommen, indbo af beboerens egen indboforsikring uanset om det er et utæt tag, der er skyld i det. Tina Christensen spurgte, hvorfor der var sat hegn op ved afd. B. Hertil svarede Tommy Høj Jensen, at afd. B har ønsket det. Tina Christensen ville også gerne vide, hvorfor hun ikke kunne hente en altankasseindsats? Hertil svarede Tommy Høj Jensen, at kun nogle af dem kan skiftes ud nu. Tina Christensen var ikke tilfreds med den nye tørretumbler - den er ikke mere brugervenlig, som ellers lovet. Tommy Høj Jensen kunne oplyse, at Miele har bestilt sokler, de vil blive sat op, når de er færdige med afd. B. Tina Christensen ville gerne vide, hvad der sker med rullen, som stadig er i uorden. Tommy Høj Jensen oplyste, at den ikke kan repareres, og at den ikke vil blive erstattet, da der er for få, der bruger den. Han anbefalede Tina Christensen at gå i Blok 6 og benytte denne rulle. Alice, Poppelhegnet 13 ønskede strygerullen bør erstattet, ellers bør det trækkes fra huslejen en ny ville jo betyde huslejestigning. Tommy Høj Jensen oplyste, at der ikke er budgetteret med en ny. Alice var utilfreds med, at hun tidligere har bedt om et svar på dette, men ikke fået det. Henriette Hansen kunne oplyse, at der er afleveret svar i postkassen. 6

7 Rune, Baunehøjvej 40, ville vide hvorfor en enlig betaler det samme i vand som en familie på 4? Henriette Hansen oplyste, at alle betaler den samme del fælles forbrug. Tommy Høj Jensen sagde, at en vandmåler ville løse det, men dette vil være meget dyrt. Brian Christoffersen ville vide, hvorfor man ikke kan bruge nabovaskeriet nu, det kunne man tidligere. Tommy Høj Jensen foreslog ham at foreslå det for bestyrelsen, så det kan behandles. Alice ønskede at få adgang til rullen ved siden af, og Tommy oplyste, at hun kunne få en brik, der passer til det. Tina Christensen mente ikke, at bestyrelsen giver tilstrækkelig information, f.eks. ved nyansættelser. Hun ville gerne vide, hvorfor Margit Buchmann er blevet ansat i ejendomskontoret og hvem der betaler hendes løn? Henriette Vain Hansen oplyste, at Nyhedsbrevet er blevet forsinket, derfor er informationen ikke nået frem. Mona Bengtsson oplyste, at baggrunden var, at selskabsbestyrelsen havde besluttet at styrke ejendomskontoret med en administrativ medarbejder med henblik på den bedst mulige drift, og at Margit Buchmann er ansat efter normal ansættelsesproces med mere end 100 ansøgere. Omkostninger ved ejendomskontorets drift betales af beboerne. Alice ville gerne vide, hvor Margit Buchmanns stilling havde været slået op. Tommy Høj Jensen oplyste, at den stillingen havde været annonceret i Søndagsavisen og på nettet. Solveig Christensen spurgte, om nogen ville være med i et udvalg til at købe markiser? Alice vil gerne være med. --- Da ikke flere ønskede ordet til eventuelt, konstaterede dirigenten dagsordenen for udtømt, takkede for god ro og orden under mødet og gav herefter ordet til formanden Lone Sode-Olsen. Lone Sode-Olsen takkede de fremmødte for et godt møde samt dirigenten for god mødeledelse. Hun ønskede alle en god hjemtur og afsluttede mødet kl Margit Buchmann Referent Tormod Ousager Dirigent 7

CARLSHØJ Afdeling A1-A2-A3. Ordinært afdelingsmøde torsdag den 3. oktober 2013 kl. 18.30 på Lyngby Stadion

CARLSHØJ Afdeling A1-A2-A3. Ordinært afdelingsmøde torsdag den 3. oktober 2013 kl. 18.30 på Lyngby Stadion CARLSHØJ Afdeling A1-A2-A3 Ordinært afdelingsmøde torsdag den 3. oktober 2013 kl. 18.30 på Lyngby Stadion 1. Velkomst v/ afdelingsformand Søren Vestergaard. 2. Valg af dirigent Tormod Ousager fra DAB er

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 24. september 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten/forhuset 1) Velkomst Afdelingsformand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af. ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 28. maj 2015 på Lyngby Stadion

Referat af. ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 28. maj 2015 på Lyngby Stadion CARLSHØJ Afdeling B7 B9 B14 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 28. maj 2015 på Lyngby Stadion Til stede var: Afdelingsbestyrelsen v. formand Claus Dahl og kasserer Bodil Madsen Beboere

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53

ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53 CARLSHØJ Afdeling B7-B15 DAB mrk. MDR-2012-00594 Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53 1. Velkomst Afdelingsformand Jesper

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016

Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1 Christianshavn d. 2. December 2016 Referat af ordinært afdelingsmøde Islands Plads afd. 204 den 22. november 2016 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Niels bød velkommen på bestyrelsens vegne

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Referat af Afdelingsmøde d. 26. september 2016 i Snebærhegnet. Deltager: Driftschef Michael Christensen, økonomimedarbejder Anne Brønnum KAB. Henrik

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

ekstraordinært afdelingsmøde

ekstraordinært afdelingsmøde Referat af torsdag den 17. september 2015 kl. 18.30 Lyngby Stadion, Restauranten, 2800 Kgs. Lyngby 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl bød velkommen til de fremmødte beboere fra i alt

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afd. 2, lørdag den 29. august 2015

Referat fra afdelingsmøde i afd. 2, lørdag den 29. august 2015 Referat fra afdelingsmøde i afd. 2, lørdag den 29. august 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, Afdeling 89, onsdag den 24. februar 2016 Tilstede: 19 husstande

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, Afdeling 89, onsdag den 24. februar 2016 Tilstede: 19 husstande Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, Afdeling 89, onsdag den 24. februar 2016 Tilstede: 19 husstande Afdelingsbestyrelsen: Mads Neergaard Kejser Mariann Nørhede Per Nielsen Elsebeth Persson Jørgen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 36 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 2 fremmødte fra afd. 36 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 36 Viborg Landevej 44 Torsdag, den 17. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere