SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012"

Transkript

1 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET ADMINISTRATION TLF SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP & Mail Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 Afd. Stigs Bjergby Kirkevej Mørkøv. Opholdsstedet Bakkegården Slagelsevej 9 Afd. Søbæksparken Jyderup Søbæksparken 10. Afd Erhvervsskolen Fabrikken Slagelsevej 9 Afd. Søbæk Kollegiet Skolevej 10 1

2 Hvor ligger Søbæk Kollegiet? Boligerne under Søbæk Kollegiet ligger alle i Holbæk Kommune i Nordvestsjælland. Søbæk Kollegiet består flere forskellige bo enheder som ligger i henholdsvis i Jyderup og Mørkøv. Boligerne er indrettet, så der kan bo enten 2 eller 3 unge i hver beboelse. Alle enheder er moderne indrettet, så de unge i hver beboelse har hvert sit private værelse som kan aflåses separat. Derudover får de unge på Søbæk Kollegiet adgang til nye gode, flotte fællesfaciliteter så som Køkken - Dagligstue - Bad / Toilet / Vaskerum. Derudover hører der til lejlighederne samlet et fælles haveareal. De unge kan under ansvar og efter aftale med tilsynet få adgang til stedets Interne sportsfaciliteter i egen sportshal - fodboldbaner mv. Beliggenhed De unge bor på egne værelser Søbæk Kollegiets råder over følgende bo enheder: Jyderup - Skolevej 10 A - 85 m2 bo enhed for 2 unge. Jyderup - Søbæksparken 74 m2 bo enhed for 2 unge. Jyderup - Drivtsåsvej 24 1 sal 75 m2 bo enhed til 2 unge Jyderup - Drivtsåsvej 24 1 stuen 75 m2 bo enhed til 2 unge Jyderup - Skovbrynet 1 A 82 m2 bo enhed 2 unge. Jyderup - Skovbrynet 1 B 82 m2 bo enhed 2 unge. Mørkøv - Holbækvej 205 A 129 m2 bo enhed for 3 unge. Mørkøv - Holbækvej 205 C 80 m2 bo enhed for 2 unge. Holbæk Ny beboelse for 2 unge på vej. Jyderup Søbæksparken 10 G & H Bofællesskab for op til 4 sent udviklede unge. Alle bo enheder er centralt placeret i Jyderup og Mørkøv - kun få min. fra tog og bus med time afgang mellem Kalundborg - Holbæk & Københavns område. Både Jyderup og Mørkøv har gode fritids- & handelsfaciliteter. Målgruppen af unge på Søbæk Kollegiet! Unge gruppen på Søbæk kollegiet er forskellig. Det kan være ellers velfungerende unge der eksempelvis står med det ene ben ude i voksenlivet, men som skal guides i at klare dagligdagens strabadser. Disse unge skal ofte tilbydes en moderat hjælp til selvhjælp. Det kan også være sent udviklede unge som ikke har naturlige forudsætninger for at kunne klare sig uden en vis voksenhjælp og støtte. Disse unge skal ofte tilbydes mere intensiv praktisk hjælp gennem flere timer i hverdagen. De unge på Kollegiet: I boligerne under Søbæk Kollegiet bor unge med meget forskelligartede og individuelle behov. Det er typisk unge med et begrænset netværk omkring sig. De unge har behov for stabile voksne omkring sig og daglig support for at lave strategier der gør at hverdagen fungerer omkring dem. De unge har behov for støtte til at forholde sig til den virkelighed, der kan være kompliceret for mange unge mennesker. Vi hjælper derfor med at bygge bro til den verden, som den unge skal socialisere sig i og uddanne/arbejde i. De unge på Søbæk kollegiet skal være motiveret og interesseret i at fungere selvstændigt. De unge skal acceptere at tilsynet blander sig og tager medansvar for deres tilværelse. Afgrænsning i Målgruppe! Søbæk Kollegiet kan ikke tilbyde ophold til unge med dissideret kriminel løbebane og eksempelvis unge med regulært stof misbrug eller til personer med vidtgående social psykiatriske problemfelter, som fordrer egentlig behandling og intensiv voksen support. Hvor indskrives du unge fra? Unge på Søbæk kollegiet indskrives typisk, fra eget hjem, fra opholdssted eller plejefamilie eller fra efterskole. De unge indskrives efter henvisning og tilsagn fra de kommunale sociale myndigheder. Søbæk Kollegiet er et tilbud til unge primært i alderen 16 og 23 år som har et ønske og behov for at bo på eget værelse med pædagogisk tilsyn. De unge skal på kollegiet prøve kræfter i en for dem kompliceret verden med rigtig mange udfordringer if. det at kunne fungere selvstændigt. På Søbæk Kollegiet er der således tale om at den unge bor for sig selv med støtte i egen bolig. Mange unge, har ofte et så spinkelt og skrøbeligt socialt netværk, at det er nødvendigt at etablere et forløb hvor de unge støttes på deres vej ud i ungdoms og voksenlivet. Mange unge har ofte ikke muligheden for at hente den nødvendige støtte fra deres oprindelige / biologiske netværk og flere unge mangler delvist sociale kompetencer som gør, at de ofte står i en usikker situation, når de flytter ud for sig selv. Tilsynet! De tilsynsførende består af faste medarbejdere som fysisk er til stede i de enkelte bo enheder en eller flere gange dagligt. Tilsynet vil variere alt efter behov de enkelte steder og tilrettelægges ift. Hver beboers konkrete individuelle behov og de aftaler der er laves for hver beboer. Som udgangspunkt, så er der altid en voksen inden for rækkevidde som man kan få fat i. Der ikke som udgangspunkt skemafastlagt 2

3 bemanding, da kontakten til de enkelte unge varierer meget og afhænger af de enkelte unges behov er på et givent tidspunkt. Dette betyder, at der vil være dage, hvor der er flere timers personlig kontakt mellem den unge og kontaktpersonen i bo enhederne. Andre dage vil der være tale om kontakt i forbindelse med tilbud om fælles spisning/aktivitet. De unge skal være indstillet på og acceptere, at tilsynet blander sig og aktivt tager medansvar for at skabe struktur og hold i hverdagen. Omfang af tilsyn - støtte og efterværn! Omfanget og intensiteten i tilbuddet varierer alt efter den enkelte unges behov og situation, men centralt i tilbuddet er der skal etableres af en god relation mellem den unge og den unges primære kontaktperson i Søbæk Kollegiet. Tilsynet etableres på baggrund af individuelle overvejelser omkring den unge. I relation til opstarten udarbejdes en forventnings & aftaleplan, hvor aftaler mellem den unge og andre relevante samarbejdspartnere skives ned. Denne plan anvendes og tilsynet planlægger tilsyn derefter. Planen evalueres gennem forløbet tilsynet tilpasses så vi har fokus på den unges behov. Det er en balance gang hvor meget Vi skal blande os. Mange af vores unge er i starten forbeholdne overfor vores tilsynsopgave og de kan periodisk have en opfattelse af at vores støtte er for intens og omklamrende. Interesse for dem og deres liv mistolkes ofte af de unge som indblanding. Det er en balance gang, men det tilstræbes at møde de unge på deres præmisser og give dem frirum i egen bolig uden en vifte af krav og regler frigøres energien og der opstår et frirum for den unge, der nu selv kan efterspørge støtten. Dette er målet. Kompetencer & medinddragelse! På Søbæk kollegiet arbejder vi på at bevidstgøre den unge om egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed der skal til, for at kunne fungere i sociale sammenhænge. På Søbæk Kollegiet opøves den unges egne sociale kompetencer - samt kontakten til nødvendige relationer til den unges netværk. Kontaktpersonen på Søbæk kollegiet skal via opsøgende arbejde, netværkssamarbejde med andre personer med relevans for den unge, medvirke til etablering af skole- og arbejdsforløb samt råd og vejledning til at klare hverdagens små og store praktiske udfordringer. Desuden arbejdes der med den unges evne til at etablere og indgå i forpligtende og bæredygtige relationer. Vi samarbejder med den unge, men lægger meget vægt på, at den unge tager sin del af ansvaret for egen udvikling. Vi løser ikke opgaverne for de unge men vejleder dem i hverdagens skærmydsler, så den unge selv tage stilling og forstår at handle. Det anses for vigtigt at inddrage den unges familie og brugbare netværk i en indsats rettet således, at den unge skal nå til en situation, hvor vedkommende vil være i stand til at tage vare på sig selv og sin hverdag. Fælles arrangementer! Fælles for alle bo enheder vil der med jævne mellemrum være fællesmøder og fælles spisning. Ligeledes vil tilsynet arrangere forskellige aktiviteter som målrettet samler alle beboere. det kan være en tur i biografen, teater eller andre arrangementer. Betingelser for at bo på Søbæk Kollegiet. Unge på Søbæk Kollegiet skal have basale færdigheder og være egnet til at kunne bo selvstændigt. Den unge skal derfor have motivation for og vilje til at kunne fungere selvstændigt på eget værelse uden massivt behov for videre massiv behandling. På Søbæk Kollegiet fungerer vore unge i et forpligtende forhold overfor hinanden, hvor ansvarligheden dagligt bliver afprøvet i forhold til de forpligtelser, som følger med det at klare sig i selvstændig bo enhed. Opgaverne i den forbindelse intensiveres undervejs således, at de unge selv skal lære ansvar for eks. at lave mad, indkøb, privat økonomi, frihed under ansvar. De unge på Søbæk Kollegiet skal således være klar over, at man skal være moden og parat til Botræning og at gentagne brud på disse krav og forventninger afstedkommer, at man selv siger hjælpen fra og derved ikke kan blive boende på Søbæk Kollegiet. For at bo på Søbæk Kollegiet skal man acceptere og underskrive husets retningslinjer, som også gælder de gæster man har på besøg. Hvad koster en plads på Kollegiet. Omfanget af det konkrete tilsyn som etableres og tidsperspektivet af forløbet kan variere meget og vurderes ud fra den unges individuelle udviklingsniveau, evner og situation i øvrigt. Derfor kan prisen for forløbet på Søbæk Kollegiet variere ift. Opgavernes sammensætning. Prisen aftales med udgangspunkt i beboerens & kommunernes forskellige behov og ønsker. Vi tager udgangspunkt i et system, hvor støtteintensiteten gradinddeles fra 1-3 Alt efter om den unge skal betale en egenbetaling / husleje så kan udgiftsniveau se således ud. 3

4 Vejledende priser for husleje og tilsyn. Trin Husleje Tilsyn ,-Kr 18500,-Kr Den unge er noget selvhjulpen. Tilsynet kommer dagligt og yder hjælp til selvhjælp og bistår den unge i dagligdagen i almene forældreopgaver, samtaler, rådgivning. mv ,-Kr 26500,-Kr Den unge har behov for nogen hjælp til selvhjælp. Dagligt pædagogisk tilsyn kommer dagligt ca 2 timer dagligt 5 dg ugtl. ADL. Træning i almindelig daglig levevis, såsom Kost & indkøb kostbudget., Personlige samtaler. Hjælp til integrering i et positivt netværk. Støtte op om fritid og interesser. Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole/arbejdsplads. Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. Andre aftaler individuelt ,-Kr 34500,-Kr Den unge har behov for meget hjælp alle ugens dage og kontakt døgnet igennem. Den unge har behov for meget hjælp i dagligdagen. Herunder praktisk hjælp til at organisere hus faglige gøremål, madlavning, orden / rengøring hjælp til vasketøj. Træning i almindelig daglig levevis. ADL. Den unges økonomi administreres i samarbejde med den unge, så penge rækker til kost beklædning rejsepenge og lommepenge. Daglig kontakt personlige samtaler. Vejl til at bestille læge tid medicin. Hjælp til integrering i et positivt netværk - Støtte op om fritid og interesser. Erhvervsvejledning / Job ansøgning. Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole arbejdsplads. Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. Andre aftaler individuelt Prisen på Bo & Byg Ved valg af et integreret bo og undervisningstilbud er der en samlet besparelse på 20%. Et forløb i Emu klassen koster 20500,- Kr Et basis forløb på Søbæk kollegiet Eks. Trin 2 koster almindeligvis ,- kr. I alt ,- kr. Hvis tilbuddet købes samlet reduceres prisen med 20%, så prisen i dette tilfælde kun bliver ,- Kr. Tilkøbsydelser som kan vælges og udover tilsyn & husleje Forsørgelses grundlag unge under 18 år Forsørgelsesgrundlag for den unge på Søbæk kollegiet er forskellig ift. Alder og individuel situation. Alt efter om den unge selv tjener penge så vil det almindeligvis være således at de unge under 18 år er typisk i formidlet døgnophold og dermed berettiget til Kostpenge og Lommepenge samt Beklædning. Efter KLs Takster. Derudover skal ift. fastsættelse af den unges økonomi tages stilling til om den unge har behov for penge til befordring, aktiviteter, medicin mv. Beløb til den unges personlige underhold fastsættes ud fra KL,s Takstniveau og faktureres ud over udgifter til tilsyn. Beløbet udbetales til den unge som et gennemsnit pr uge. Underholdspakke. Ydelser 2011 Kostpenge - 45 kr. pr dag. (1369 /md ) Beklædning kr. pr uge. (641 / md) lommepenge kr. pr uge. (1001 / md) Tog Månedskort kort ( 895 / md.) Beløb der faktureres i alt : 3906,oo Kr pr md Andet : Aktiviteter, Medicin mv faktureres efter aftale. Forsørgelses grundlag unge over 18 år Forsørgelsesgrundlag for den unge over 18 år er typisk således, at den unge hvis ikke denne er i arbejde eller har et indtægtsforhold kan ansøge kommunen om kontanthjælp. Dette gælder også selvom den unge er indskrevet på Søbæk skole i STU eller EMU, idet der er tale om revaliderende foranstaltninger. Der henvises til gældende regler herom. Alternativt kan henvisende myndighed som tilkøb købe den underholdspakke som er skitseret ovenfor. Obs 4

5 Tilkøbsmuligheder Supplerende udstyr I forbindelse med etablering og indflytning af den unge i egen bo enhed på Søbæk kollegiet skal den unge have forskelligt nødvendigt bohave. Det være sig køkkenting, møbler til sit eget værelse, så som seng sofabord, skrivebord evt. tv & radio pynteting mv. Ligeledes er der en etablering udgift forbundet med at få indkøbt grundbeholdning til køkken. Ved indskrivning skal vi med den unge og henvisende kommune forholde os til om kommune vil bevillige et etableringsbeløb inden for rammerne af KLs vejledende taksttabel 8585,oo Kr ( 2011). Vores administration lægger ud for beløbet som vi efter fgl fakturerer. Ydelser 2011 Supplerende udstyr Max 8585 Kr Engangsbeløb der faktureres i alt Max 8585 kr Henvisning & Visitation Visitation til Søbæk Kollegiet foregår efter henvisning fra de sociale myndigheder. Den unge indskrives med tilsyn på eget værelse. Den unge betaler husleje andel og henvisende myndighed betaler for tilsyn jfr. Lov om social service 52stk For unge over 18 år indskrives de unge i medfør af regler i Kapitel stk. 2 eller 76 stk samt 85. Ved henvisning skal Søbæk kollegiet modtage relevante akter forud for indskrivning så vi kan orientere os om den unges fulde situation og hjælp behov. Den unge skal i relation til indskrivning komme på et besøg hvor forventninger afstemmes. Søbæk kollegiet udarbejder en samarbejdsaftale mellem den unge & den unges primære kommune ift de individuelle støtteforanstaltninger, som tilrettelæges omkring den unge. Kontakt. Henvendelser omkring forespørgsel eller visitation kan ske til Administrativ leder Erik Filthuth mail NYHED Byg & Bo Integreret bo og undervisningstilbud. BYG & BO er et Integreret tilbud hvor Søbæk kollegiet sammen med Erhvervsskolen Søbæk tilbyder et kombineret integreret undervisnings og bo tilbud for vore unge indskrevet i STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller EMU Erhvervs modning og udviklingsklasse. Fordelen ved at vælge tilbuddet samlet er, at det er billigere og tilbuddet etableres, så der er sammenhæng i indsatsen mellem den unges bo situation og uddannelse / beskæftigelse. Mange af vore unge finder at overgangen til voksen eller ungdomslivet kan være problematisk og at det kan være svært at håndtere de problemer, der ofte følger med når man skal fungere i selvstændig tilværelse. Søbæk Skole og Erhvervsskolen kan ved en samlet indsats sikre, at den unge trænes og støttes i bo tilbuddet og samtidig sikre at den unge får mulighed for uddannelse eller arbejde. Prisen på Bo & Byg Ved valg af et integreret bo og undervisningstilbud er der en besparelse på 20%. Et forløb i Emu klassen koster 20500,- Kr Et basis forløb på Søbæk kollegiet Eks. Trin 2 koster almindeligvis ,- kr. I alt ,- kr. Hvis tilbuddet købes samlet reduceres prisen med 20%, så prisen i dette tilfælde kun bliver ,- Kr. Beskæftigelse & Aktivering under ophold på Søbæk kollegiet. Det er en betingelse for at bo på Søbæk kollegiet at den unge er i uddannelse, beskæftigelse eller aktivering. Det bedste er selvsagt at den unge følger almene tilbud i samfundet heriblandt ungdomsuddannelser mv. Det er imidlertid ikke alle der er klar til eller kan klare et ordinært tilbud. Til den gruppe af unge kan vi som supplement til et ophold på Søbæk Kollegiet tilbyde et forløb i Søbæk skolens Erhvervs modning og udviklingsklasse EMU eller en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU. Fælles for målgruppen er at de begge aldersmæssigt er færdige med grundskole og ikke mere er omfattet af loven om undervisningspligt. Erhvervs, Modning & Udviklingsforløbet tilbydes i forlængelse af grundskoleforløbet en overbygning af kombineret praktisk og boglig karakter, som vil være et undervisningsalternativ hvor de unge kan tage et 11. skoleår, eller et modningsår, hvor vi på Søbæk skole eller Erhvervsskolen, kan afdække den unges potentialer og kompetencer, før den unge og forældre endeligt tager stilling til, om den unge skal følge traditionelle tilbud af ungdomsuddannelser, eller have et særligt tilrettelagt ungdoms uddannelsesforløb. STU / EGU eller andet. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU tilbydes til unge som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Ungdomsuddannelse har et forløb af 3 års varighed. Ungdomsuddannelsen STU tager udgangspunkt i hver enkelt særlige situation og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes. Ligeledes er det en forudsætning, at den unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. Den unge visiteres ift. Lov om ungdomsuddannelse Jfr. Lov nr. 564 af som er målrettet for unge med særlige behov. De kan rekvirere særskilt materiale om dette tilbud på

6 Almene sociale spilleregler på Søbæk Kollegiet. 1. Nye beboere. Når der kommer nye beboere, forventes det at alle tager godt imod og instruerer pågældende aftaler for beboelsen. Den Nye beboer vil af tilsynet blive sat grundigt ind i stedet regler. 2. Sygdom. Hvis du som beboer bliver syg skal dette dagligt - senest kl 0745 til kontoret , så er vi orienteret og så vi kan se til dig og hjælpe dig om nødvendigt. Hvis man ikke ringer betragtes det som udeblivelse uden grund. 3. Euforiserende rusmidler - stoffer. Omgang med eller brug af euforiserende stoffer vil medføre opsigelse af kontrakten pr. omgående.jfr partsftalens bestemmelser. 4. Alkohol - Unge over 18 år kan i mindre og naturligt omfang nyde alkohol i weekends, dog skal dette aftales med kollegiets medarbejdere. Flasker må ikke fremstå synlige og dit forbrug må ikke være til gene for andre beboere, naboer eller tilsynet. Medarbejdernes anvisninger skal følges. Misbrug kan afstedkomme at partsaftale bringes til ophør pr. omgående jfr. bestemmelser i samarbejdsaftalen. 5. Rygning i fællesrum er kun tilladt på anviste steder hvor det er aftalt med tilsyns medarbejdere og aftaler lavet beboerne imellem. 6. Pligt til Aktivering, beskæftigelse. Når du bor på kollegiet skal du være i aktivering, uddannelse eller beskæftigelse. Alle skal have noget at stå op til 7. Udeblivelse uden grund. Hvis man gentagne gange kommer for sent eller udebliver fra arbejde & Uddannelse vil Søbæk Kollegiet som konsekvens aftale med henvisende kommune at vi modregner i dit rådigheds beløb som vi administrerer. Får du kontanthjælp vil dit fravær blive meddelt din kommune. 8. Melde fra og til I hver beboelse i fællesrum hænger tavle som det anbefales at man skriver på - hvis man forlader huset og kommer tilbage. Ligeledes hvis der er defekter i huset som skal laves 9. Besøg eksternt / internt. Som Udgangspunkt så er du velkommen til at få besøg af 1-2 gæster under betingelse af at dine gæster respektere alle husets regler. Det er en betingelse at du er til stede når dine besøgende er der. Det er beboerens ansvar at sikre at Gæsterne opfører sig pænt. Gæster må ikke være til Gene for de øvrige beboere. Hvis besøg har karakter af sammenkomster med flere end 2 gæster så skal tilsynet orienteres. 10. Fester / sammenkomster : Besøg som har karakter af fest eller større sammenkomster skal foregår i weekends og altid være aftalt på forhånd med Tilsynsførende. Gæster skal respektere stedets retningslinjer. Besøg må ikke være til gene for naboer eller andre gæster i huset. 11. Overnattende gæster. Af hensyn til husets stabilitet forventes det at Overnatning fortrinsvis foregår i weekends. Gæstebesøg må ikke have karakter af indflytning. 12. Naboer. Du skal med din medbeboer udvise pæn og høflig adfærd og være respektfuld overfor naboer 13. Aflåsning / hoveddør værelse. Hoveddøre og egne værelsesdøre skal altid være aflåst, så fremmede ikke har adgang til lokaler. Din forsikring dækker kun hvis døre er aflåst. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for beboerens egendele. 14. Tyveri / erstatning. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for bortkomst eller beskadigelse af private ejendele. 15. Forsikring. Det påhviler beboeren selv at være forsikret. Private ejendele i fællesrum erstattes ikke. Tyveri eller indbrud fra værelse dækkes kun af beboerens egen indboforsikring hvis døren og vinduer var låst. 16. Beboermøder / Samtaler Beboeren skal deltage i de fællesmøder og i de personlige samtaler som der indkaldes til jfr nærmere plan. 17. Havehold praktiske dage. Alle beboere skal deltage i fælles pligter såsom renhold af stedets indre og ydre fællesområder. 18. Kontakt til hjemmet og henvisende kommune. Det aftales ved visitationen i hvilket omfang kontakten skal foregå til hjemmet. Ligeledes hvem der er kontaktperson. 19. Energibevidsthed: Alle beboere skal huske at være energibevidste og derfor undgå unødig brug af lys varme. Alle Vinduer skal på hasp ved udluftning. 20. Brug for håndværker? Er der brug for håndværksmæssig assistance. så skal det anmeldes til Tilsynet så vi kan få tingen lavet. 21. Hærværk Vi accepterer ikke hærværk og ødelagte ting skal erstattes til nypris. Beboere hæfter solidarisk og hæfter også for gæster i huset. 22. Økonomi som administreres af Søbæk Kollegiet. Penge som administreres af tilsynsførende fra Søbæk Kollegiet udbetales via konto i Den danske bank efter individuel aftale. 23. Brand & Ulykke. Ved Brand Ulykke eller behov for akut lægehjælp kontaktes tilsynet omgående eller medarbejderne på Bakkegården. Kontakt omgående tilsyn på et af følgende numre.dorthe Heinrich Thomas Filler eller Bakkegården a. Ved Brand alarmeres de øvrige beboere. Orienter jer om hvor brandslukningsmateriel virker så i kan slukke branden om muligt. b. Få Alle ud af huset - Mennesker frem for ting. c. Alarmer brandvæsenet Ring 112 hvis det skønnes nødvendigt. d. Ved tilskadekomst - Hjælp med førstehjælp. På Søbæk Kollegiet skal forefindes Førstehjælpskasse. e. Afhjælp skaden. f. Kontakt Ambulance / Læge om nødvendigt. Ring 112. g. Kontakt Tilsyn eller Lerchehuset 6

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere