SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012"

Transkript

1 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET ADMINISTRATION TLF SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP & Mail Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 Afd. Stigs Bjergby Kirkevej Mørkøv. Opholdsstedet Bakkegården Slagelsevej 9 Afd. Søbæksparken Jyderup Søbæksparken 10. Afd Erhvervsskolen Fabrikken Slagelsevej 9 Afd. Søbæk Kollegiet Skolevej 10 1

2 Hvor ligger Søbæk Kollegiet? Boligerne under Søbæk Kollegiet ligger alle i Holbæk Kommune i Nordvestsjælland. Søbæk Kollegiet består flere forskellige bo enheder som ligger i henholdsvis i Jyderup og Mørkøv. Boligerne er indrettet, så der kan bo enten 2 eller 3 unge i hver beboelse. Alle enheder er moderne indrettet, så de unge i hver beboelse har hvert sit private værelse som kan aflåses separat. Derudover får de unge på Søbæk Kollegiet adgang til nye gode, flotte fællesfaciliteter så som Køkken - Dagligstue - Bad / Toilet / Vaskerum. Derudover hører der til lejlighederne samlet et fælles haveareal. De unge kan under ansvar og efter aftale med tilsynet få adgang til stedets Interne sportsfaciliteter i egen sportshal - fodboldbaner mv. Beliggenhed De unge bor på egne værelser Søbæk Kollegiets råder over følgende bo enheder: Jyderup - Skolevej 10 A - 85 m2 bo enhed for 2 unge. Jyderup - Søbæksparken 74 m2 bo enhed for 2 unge. Jyderup - Drivtsåsvej 24 1 sal 75 m2 bo enhed til 2 unge Jyderup - Drivtsåsvej 24 1 stuen 75 m2 bo enhed til 2 unge Jyderup - Skovbrynet 1 A 82 m2 bo enhed 2 unge. Jyderup - Skovbrynet 1 B 82 m2 bo enhed 2 unge. Mørkøv - Holbækvej 205 A 129 m2 bo enhed for 3 unge. Mørkøv - Holbækvej 205 C 80 m2 bo enhed for 2 unge. Holbæk Ny beboelse for 2 unge på vej. Jyderup Søbæksparken 10 G & H Bofællesskab for op til 4 sent udviklede unge. Alle bo enheder er centralt placeret i Jyderup og Mørkøv - kun få min. fra tog og bus med time afgang mellem Kalundborg - Holbæk & Københavns område. Både Jyderup og Mørkøv har gode fritids- & handelsfaciliteter. Målgruppen af unge på Søbæk Kollegiet! Unge gruppen på Søbæk kollegiet er forskellig. Det kan være ellers velfungerende unge der eksempelvis står med det ene ben ude i voksenlivet, men som skal guides i at klare dagligdagens strabadser. Disse unge skal ofte tilbydes en moderat hjælp til selvhjælp. Det kan også være sent udviklede unge som ikke har naturlige forudsætninger for at kunne klare sig uden en vis voksenhjælp og støtte. Disse unge skal ofte tilbydes mere intensiv praktisk hjælp gennem flere timer i hverdagen. De unge på Kollegiet: I boligerne under Søbæk Kollegiet bor unge med meget forskelligartede og individuelle behov. Det er typisk unge med et begrænset netværk omkring sig. De unge har behov for stabile voksne omkring sig og daglig support for at lave strategier der gør at hverdagen fungerer omkring dem. De unge har behov for støtte til at forholde sig til den virkelighed, der kan være kompliceret for mange unge mennesker. Vi hjælper derfor med at bygge bro til den verden, som den unge skal socialisere sig i og uddanne/arbejde i. De unge på Søbæk kollegiet skal være motiveret og interesseret i at fungere selvstændigt. De unge skal acceptere at tilsynet blander sig og tager medansvar for deres tilværelse. Afgrænsning i Målgruppe! Søbæk Kollegiet kan ikke tilbyde ophold til unge med dissideret kriminel løbebane og eksempelvis unge med regulært stof misbrug eller til personer med vidtgående social psykiatriske problemfelter, som fordrer egentlig behandling og intensiv voksen support. Hvor indskrives du unge fra? Unge på Søbæk kollegiet indskrives typisk, fra eget hjem, fra opholdssted eller plejefamilie eller fra efterskole. De unge indskrives efter henvisning og tilsagn fra de kommunale sociale myndigheder. Søbæk Kollegiet er et tilbud til unge primært i alderen 16 og 23 år som har et ønske og behov for at bo på eget værelse med pædagogisk tilsyn. De unge skal på kollegiet prøve kræfter i en for dem kompliceret verden med rigtig mange udfordringer if. det at kunne fungere selvstændigt. På Søbæk Kollegiet er der således tale om at den unge bor for sig selv med støtte i egen bolig. Mange unge, har ofte et så spinkelt og skrøbeligt socialt netværk, at det er nødvendigt at etablere et forløb hvor de unge støttes på deres vej ud i ungdoms og voksenlivet. Mange unge har ofte ikke muligheden for at hente den nødvendige støtte fra deres oprindelige / biologiske netværk og flere unge mangler delvist sociale kompetencer som gør, at de ofte står i en usikker situation, når de flytter ud for sig selv. Tilsynet! De tilsynsførende består af faste medarbejdere som fysisk er til stede i de enkelte bo enheder en eller flere gange dagligt. Tilsynet vil variere alt efter behov de enkelte steder og tilrettelægges ift. Hver beboers konkrete individuelle behov og de aftaler der er laves for hver beboer. Som udgangspunkt, så er der altid en voksen inden for rækkevidde som man kan få fat i. Der ikke som udgangspunkt skemafastlagt 2

3 bemanding, da kontakten til de enkelte unge varierer meget og afhænger af de enkelte unges behov er på et givent tidspunkt. Dette betyder, at der vil være dage, hvor der er flere timers personlig kontakt mellem den unge og kontaktpersonen i bo enhederne. Andre dage vil der være tale om kontakt i forbindelse med tilbud om fælles spisning/aktivitet. De unge skal være indstillet på og acceptere, at tilsynet blander sig og aktivt tager medansvar for at skabe struktur og hold i hverdagen. Omfang af tilsyn - støtte og efterværn! Omfanget og intensiteten i tilbuddet varierer alt efter den enkelte unges behov og situation, men centralt i tilbuddet er der skal etableres af en god relation mellem den unge og den unges primære kontaktperson i Søbæk Kollegiet. Tilsynet etableres på baggrund af individuelle overvejelser omkring den unge. I relation til opstarten udarbejdes en forventnings & aftaleplan, hvor aftaler mellem den unge og andre relevante samarbejdspartnere skives ned. Denne plan anvendes og tilsynet planlægger tilsyn derefter. Planen evalueres gennem forløbet tilsynet tilpasses så vi har fokus på den unges behov. Det er en balance gang hvor meget Vi skal blande os. Mange af vores unge er i starten forbeholdne overfor vores tilsynsopgave og de kan periodisk have en opfattelse af at vores støtte er for intens og omklamrende. Interesse for dem og deres liv mistolkes ofte af de unge som indblanding. Det er en balance gang, men det tilstræbes at møde de unge på deres præmisser og give dem frirum i egen bolig uden en vifte af krav og regler frigøres energien og der opstår et frirum for den unge, der nu selv kan efterspørge støtten. Dette er målet. Kompetencer & medinddragelse! På Søbæk kollegiet arbejder vi på at bevidstgøre den unge om egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed der skal til, for at kunne fungere i sociale sammenhænge. På Søbæk Kollegiet opøves den unges egne sociale kompetencer - samt kontakten til nødvendige relationer til den unges netværk. Kontaktpersonen på Søbæk kollegiet skal via opsøgende arbejde, netværkssamarbejde med andre personer med relevans for den unge, medvirke til etablering af skole- og arbejdsforløb samt råd og vejledning til at klare hverdagens små og store praktiske udfordringer. Desuden arbejdes der med den unges evne til at etablere og indgå i forpligtende og bæredygtige relationer. Vi samarbejder med den unge, men lægger meget vægt på, at den unge tager sin del af ansvaret for egen udvikling. Vi løser ikke opgaverne for de unge men vejleder dem i hverdagens skærmydsler, så den unge selv tage stilling og forstår at handle. Det anses for vigtigt at inddrage den unges familie og brugbare netværk i en indsats rettet således, at den unge skal nå til en situation, hvor vedkommende vil være i stand til at tage vare på sig selv og sin hverdag. Fælles arrangementer! Fælles for alle bo enheder vil der med jævne mellemrum være fællesmøder og fælles spisning. Ligeledes vil tilsynet arrangere forskellige aktiviteter som målrettet samler alle beboere. det kan være en tur i biografen, teater eller andre arrangementer. Betingelser for at bo på Søbæk Kollegiet. Unge på Søbæk Kollegiet skal have basale færdigheder og være egnet til at kunne bo selvstændigt. Den unge skal derfor have motivation for og vilje til at kunne fungere selvstændigt på eget værelse uden massivt behov for videre massiv behandling. På Søbæk Kollegiet fungerer vore unge i et forpligtende forhold overfor hinanden, hvor ansvarligheden dagligt bliver afprøvet i forhold til de forpligtelser, som følger med det at klare sig i selvstændig bo enhed. Opgaverne i den forbindelse intensiveres undervejs således, at de unge selv skal lære ansvar for eks. at lave mad, indkøb, privat økonomi, frihed under ansvar. De unge på Søbæk Kollegiet skal således være klar over, at man skal være moden og parat til Botræning og at gentagne brud på disse krav og forventninger afstedkommer, at man selv siger hjælpen fra og derved ikke kan blive boende på Søbæk Kollegiet. For at bo på Søbæk Kollegiet skal man acceptere og underskrive husets retningslinjer, som også gælder de gæster man har på besøg. Hvad koster en plads på Kollegiet. Omfanget af det konkrete tilsyn som etableres og tidsperspektivet af forløbet kan variere meget og vurderes ud fra den unges individuelle udviklingsniveau, evner og situation i øvrigt. Derfor kan prisen for forløbet på Søbæk Kollegiet variere ift. Opgavernes sammensætning. Prisen aftales med udgangspunkt i beboerens & kommunernes forskellige behov og ønsker. Vi tager udgangspunkt i et system, hvor støtteintensiteten gradinddeles fra 1-3 Alt efter om den unge skal betale en egenbetaling / husleje så kan udgiftsniveau se således ud. 3

4 Vejledende priser for husleje og tilsyn. Trin Husleje Tilsyn ,-Kr 18500,-Kr Den unge er noget selvhjulpen. Tilsynet kommer dagligt og yder hjælp til selvhjælp og bistår den unge i dagligdagen i almene forældreopgaver, samtaler, rådgivning. mv ,-Kr 26500,-Kr Den unge har behov for nogen hjælp til selvhjælp. Dagligt pædagogisk tilsyn kommer dagligt ca 2 timer dagligt 5 dg ugtl. ADL. Træning i almindelig daglig levevis, såsom Kost & indkøb kostbudget., Personlige samtaler. Hjælp til integrering i et positivt netværk. Støtte op om fritid og interesser. Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole/arbejdsplads. Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. Andre aftaler individuelt ,-Kr 34500,-Kr Den unge har behov for meget hjælp alle ugens dage og kontakt døgnet igennem. Den unge har behov for meget hjælp i dagligdagen. Herunder praktisk hjælp til at organisere hus faglige gøremål, madlavning, orden / rengøring hjælp til vasketøj. Træning i almindelig daglig levevis. ADL. Den unges økonomi administreres i samarbejde med den unge, så penge rækker til kost beklædning rejsepenge og lommepenge. Daglig kontakt personlige samtaler. Vejl til at bestille læge tid medicin. Hjælp til integrering i et positivt netværk - Støtte op om fritid og interesser. Erhvervsvejledning / Job ansøgning. Hjælp til at sikre den unges stabilitet if. fremmøde på skole arbejdsplads. Hjælp til at sikre den fortsatte relation til hjemmet og nødvendigt netværk. Andre aftaler individuelt Prisen på Bo & Byg Ved valg af et integreret bo og undervisningstilbud er der en samlet besparelse på 20%. Et forløb i Emu klassen koster 20500,- Kr Et basis forløb på Søbæk kollegiet Eks. Trin 2 koster almindeligvis ,- kr. I alt ,- kr. Hvis tilbuddet købes samlet reduceres prisen med 20%, så prisen i dette tilfælde kun bliver ,- Kr. Tilkøbsydelser som kan vælges og udover tilsyn & husleje Forsørgelses grundlag unge under 18 år Forsørgelsesgrundlag for den unge på Søbæk kollegiet er forskellig ift. Alder og individuel situation. Alt efter om den unge selv tjener penge så vil det almindeligvis være således at de unge under 18 år er typisk i formidlet døgnophold og dermed berettiget til Kostpenge og Lommepenge samt Beklædning. Efter KLs Takster. Derudover skal ift. fastsættelse af den unges økonomi tages stilling til om den unge har behov for penge til befordring, aktiviteter, medicin mv. Beløb til den unges personlige underhold fastsættes ud fra KL,s Takstniveau og faktureres ud over udgifter til tilsyn. Beløbet udbetales til den unge som et gennemsnit pr uge. Underholdspakke. Ydelser 2011 Kostpenge - 45 kr. pr dag. (1369 /md ) Beklædning kr. pr uge. (641 / md) lommepenge kr. pr uge. (1001 / md) Tog Månedskort kort ( 895 / md.) Beløb der faktureres i alt : 3906,oo Kr pr md Andet : Aktiviteter, Medicin mv faktureres efter aftale. Forsørgelses grundlag unge over 18 år Forsørgelsesgrundlag for den unge over 18 år er typisk således, at den unge hvis ikke denne er i arbejde eller har et indtægtsforhold kan ansøge kommunen om kontanthjælp. Dette gælder også selvom den unge er indskrevet på Søbæk skole i STU eller EMU, idet der er tale om revaliderende foranstaltninger. Der henvises til gældende regler herom. Alternativt kan henvisende myndighed som tilkøb købe den underholdspakke som er skitseret ovenfor. Obs 4

5 Tilkøbsmuligheder Supplerende udstyr I forbindelse med etablering og indflytning af den unge i egen bo enhed på Søbæk kollegiet skal den unge have forskelligt nødvendigt bohave. Det være sig køkkenting, møbler til sit eget værelse, så som seng sofabord, skrivebord evt. tv & radio pynteting mv. Ligeledes er der en etablering udgift forbundet med at få indkøbt grundbeholdning til køkken. Ved indskrivning skal vi med den unge og henvisende kommune forholde os til om kommune vil bevillige et etableringsbeløb inden for rammerne af KLs vejledende taksttabel 8585,oo Kr ( 2011). Vores administration lægger ud for beløbet som vi efter fgl fakturerer. Ydelser 2011 Supplerende udstyr Max 8585 Kr Engangsbeløb der faktureres i alt Max 8585 kr Henvisning & Visitation Visitation til Søbæk Kollegiet foregår efter henvisning fra de sociale myndigheder. Den unge indskrives med tilsyn på eget værelse. Den unge betaler husleje andel og henvisende myndighed betaler for tilsyn jfr. Lov om social service 52stk For unge over 18 år indskrives de unge i medfør af regler i Kapitel stk. 2 eller 76 stk samt 85. Ved henvisning skal Søbæk kollegiet modtage relevante akter forud for indskrivning så vi kan orientere os om den unges fulde situation og hjælp behov. Den unge skal i relation til indskrivning komme på et besøg hvor forventninger afstemmes. Søbæk kollegiet udarbejder en samarbejdsaftale mellem den unge & den unges primære kommune ift de individuelle støtteforanstaltninger, som tilrettelæges omkring den unge. Kontakt. Henvendelser omkring forespørgsel eller visitation kan ske til Administrativ leder Erik Filthuth mail NYHED Byg & Bo Integreret bo og undervisningstilbud. BYG & BO er et Integreret tilbud hvor Søbæk kollegiet sammen med Erhvervsskolen Søbæk tilbyder et kombineret integreret undervisnings og bo tilbud for vore unge indskrevet i STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller EMU Erhvervs modning og udviklingsklasse. Fordelen ved at vælge tilbuddet samlet er, at det er billigere og tilbuddet etableres, så der er sammenhæng i indsatsen mellem den unges bo situation og uddannelse / beskæftigelse. Mange af vore unge finder at overgangen til voksen eller ungdomslivet kan være problematisk og at det kan være svært at håndtere de problemer, der ofte følger med når man skal fungere i selvstændig tilværelse. Søbæk Skole og Erhvervsskolen kan ved en samlet indsats sikre, at den unge trænes og støttes i bo tilbuddet og samtidig sikre at den unge får mulighed for uddannelse eller arbejde. Prisen på Bo & Byg Ved valg af et integreret bo og undervisningstilbud er der en besparelse på 20%. Et forløb i Emu klassen koster 20500,- Kr Et basis forløb på Søbæk kollegiet Eks. Trin 2 koster almindeligvis ,- kr. I alt ,- kr. Hvis tilbuddet købes samlet reduceres prisen med 20%, så prisen i dette tilfælde kun bliver ,- Kr. Beskæftigelse & Aktivering under ophold på Søbæk kollegiet. Det er en betingelse for at bo på Søbæk kollegiet at den unge er i uddannelse, beskæftigelse eller aktivering. Det bedste er selvsagt at den unge følger almene tilbud i samfundet heriblandt ungdomsuddannelser mv. Det er imidlertid ikke alle der er klar til eller kan klare et ordinært tilbud. Til den gruppe af unge kan vi som supplement til et ophold på Søbæk Kollegiet tilbyde et forløb i Søbæk skolens Erhvervs modning og udviklingsklasse EMU eller en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU. Fælles for målgruppen er at de begge aldersmæssigt er færdige med grundskole og ikke mere er omfattet af loven om undervisningspligt. Erhvervs, Modning & Udviklingsforløbet tilbydes i forlængelse af grundskoleforløbet en overbygning af kombineret praktisk og boglig karakter, som vil være et undervisningsalternativ hvor de unge kan tage et 11. skoleår, eller et modningsår, hvor vi på Søbæk skole eller Erhvervsskolen, kan afdække den unges potentialer og kompetencer, før den unge og forældre endeligt tager stilling til, om den unge skal følge traditionelle tilbud af ungdomsuddannelser, eller have et særligt tilrettelagt ungdoms uddannelsesforløb. STU / EGU eller andet. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU tilbydes til unge som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Ungdomsuddannelse har et forløb af 3 års varighed. Ungdomsuddannelsen STU tager udgangspunkt i hver enkelt særlige situation og indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes. Ligeledes er det en forudsætning, at den unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. Den unge visiteres ift. Lov om ungdomsuddannelse Jfr. Lov nr. 564 af som er målrettet for unge med særlige behov. De kan rekvirere særskilt materiale om dette tilbud på

6 Almene sociale spilleregler på Søbæk Kollegiet. 1. Nye beboere. Når der kommer nye beboere, forventes det at alle tager godt imod og instruerer pågældende aftaler for beboelsen. Den Nye beboer vil af tilsynet blive sat grundigt ind i stedet regler. 2. Sygdom. Hvis du som beboer bliver syg skal dette dagligt - senest kl 0745 til kontoret , så er vi orienteret og så vi kan se til dig og hjælpe dig om nødvendigt. Hvis man ikke ringer betragtes det som udeblivelse uden grund. 3. Euforiserende rusmidler - stoffer. Omgang med eller brug af euforiserende stoffer vil medføre opsigelse af kontrakten pr. omgående.jfr partsftalens bestemmelser. 4. Alkohol - Unge over 18 år kan i mindre og naturligt omfang nyde alkohol i weekends, dog skal dette aftales med kollegiets medarbejdere. Flasker må ikke fremstå synlige og dit forbrug må ikke være til gene for andre beboere, naboer eller tilsynet. Medarbejdernes anvisninger skal følges. Misbrug kan afstedkomme at partsaftale bringes til ophør pr. omgående jfr. bestemmelser i samarbejdsaftalen. 5. Rygning i fællesrum er kun tilladt på anviste steder hvor det er aftalt med tilsyns medarbejdere og aftaler lavet beboerne imellem. 6. Pligt til Aktivering, beskæftigelse. Når du bor på kollegiet skal du være i aktivering, uddannelse eller beskæftigelse. Alle skal have noget at stå op til 7. Udeblivelse uden grund. Hvis man gentagne gange kommer for sent eller udebliver fra arbejde & Uddannelse vil Søbæk Kollegiet som konsekvens aftale med henvisende kommune at vi modregner i dit rådigheds beløb som vi administrerer. Får du kontanthjælp vil dit fravær blive meddelt din kommune. 8. Melde fra og til I hver beboelse i fællesrum hænger tavle som det anbefales at man skriver på - hvis man forlader huset og kommer tilbage. Ligeledes hvis der er defekter i huset som skal laves 9. Besøg eksternt / internt. Som Udgangspunkt så er du velkommen til at få besøg af 1-2 gæster under betingelse af at dine gæster respektere alle husets regler. Det er en betingelse at du er til stede når dine besøgende er der. Det er beboerens ansvar at sikre at Gæsterne opfører sig pænt. Gæster må ikke være til Gene for de øvrige beboere. Hvis besøg har karakter af sammenkomster med flere end 2 gæster så skal tilsynet orienteres. 10. Fester / sammenkomster : Besøg som har karakter af fest eller større sammenkomster skal foregår i weekends og altid være aftalt på forhånd med Tilsynsførende. Gæster skal respektere stedets retningslinjer. Besøg må ikke være til gene for naboer eller andre gæster i huset. 11. Overnattende gæster. Af hensyn til husets stabilitet forventes det at Overnatning fortrinsvis foregår i weekends. Gæstebesøg må ikke have karakter af indflytning. 12. Naboer. Du skal med din medbeboer udvise pæn og høflig adfærd og være respektfuld overfor naboer 13. Aflåsning / hoveddør værelse. Hoveddøre og egne værelsesdøre skal altid være aflåst, så fremmede ikke har adgang til lokaler. Din forsikring dækker kun hvis døre er aflåst. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for beboerens egendele. 14. Tyveri / erstatning. Søbæk kollegiet påtager sig intet ansvar for bortkomst eller beskadigelse af private ejendele. 15. Forsikring. Det påhviler beboeren selv at være forsikret. Private ejendele i fællesrum erstattes ikke. Tyveri eller indbrud fra værelse dækkes kun af beboerens egen indboforsikring hvis døren og vinduer var låst. 16. Beboermøder / Samtaler Beboeren skal deltage i de fællesmøder og i de personlige samtaler som der indkaldes til jfr nærmere plan. 17. Havehold praktiske dage. Alle beboere skal deltage i fælles pligter såsom renhold af stedets indre og ydre fællesområder. 18. Kontakt til hjemmet og henvisende kommune. Det aftales ved visitationen i hvilket omfang kontakten skal foregå til hjemmet. Ligeledes hvem der er kontaktperson. 19. Energibevidsthed: Alle beboere skal huske at være energibevidste og derfor undgå unødig brug af lys varme. Alle Vinduer skal på hasp ved udluftning. 20. Brug for håndværker? Er der brug for håndværksmæssig assistance. så skal det anmeldes til Tilsynet så vi kan få tingen lavet. 21. Hærværk Vi accepterer ikke hærværk og ødelagte ting skal erstattes til nypris. Beboere hæfter solidarisk og hæfter også for gæster i huset. 22. Økonomi som administreres af Søbæk Kollegiet. Penge som administreres af tilsynsførende fra Søbæk Kollegiet udbetales via konto i Den danske bank efter individuel aftale. 23. Brand & Ulykke. Ved Brand Ulykke eller behov for akut lægehjælp kontaktes tilsynet omgående eller medarbejderne på Bakkegården. Kontakt omgående tilsyn på et af følgende numre.dorthe Heinrich Thomas Filler eller Bakkegården a. Ved Brand alarmeres de øvrige beboere. Orienter jer om hvor brandslukningsmateriel virker så i kan slukke branden om muligt. b. Få Alle ud af huset - Mennesker frem for ting. c. Alarmer brandvæsenet Ring 112 hvis det skønnes nødvendigt. d. Ved tilskadekomst - Hjælp med førstehjælp. På Søbæk Kollegiet skal forefindes Førstehjælpskasse. e. Afhjælp skaden. f. Kontakt Ambulance / Læge om nødvendigt. Ring 112. g. Kontakt Tilsyn eller Lerchehuset 6

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 27 September 2010 Web SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 12.05.10 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011

SØBÆK KOLLEGIET. Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 Redigeret 15.03.10 SØBÆK KOLLEGIET Botilbud for unge på eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.soebaek.dk & www.bakkegården.dk

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET Eget bo enhed med tilsyn.

SØBÆK KOLLEGIET Eget bo enhed med tilsyn. SØBÆK KOLLEGIET Eget bo enhed med tilsyn. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Opholds & bo stederne Søbæk. FAKTA FORHOLD Eget værelse med pædagogisk tilsyn. Sel. 66,4 + 66,5 + 76 + 107 Vi visiterer

Læs mere

Husorden & anden beboervejledning Bostederne Søbæk kollegiet.

Husorden & anden beboervejledning Bostederne Søbæk kollegiet. 14.09.17 Kære beboere på Bostederne under Søbæk Kollegiet - alle afdelinger & beboelser. Når man bor flere børn og unge sammen i et fællesskab med andre, så er der nogle grundlæggende generelle og anden

Læs mere

PRÆSENTATION AF BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK.

PRÆSENTATION AF BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK. PRÆSENTATION AF BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK. Herunder kan Du særskilt visualiseret danne dig et indtryk af de tilbud, som vi aktuelt har indenfor rammerne af Behandlingsstederne Søbæk Jyderup Holbæk og Mørkøv

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK SØBÆKSPARKEN 10 4450 JYDERUP. 59248300 Jyderup 20 marts 2015 Kære alle Benny Andersen skrev Det er forår og alting klippes ned.

Læs mere

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr.

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr. REDIGERET 16.09.10 EF ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr. SKOLEÅRET 2010-2011 ERHVERVSSKOLEN SØBÆK, SLAGELSEVEJ 9, 4450 JYDERUP. SØBÆK SKOLE SØBÆKSPARKEN

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Sagsnr Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren. Dokumentnr.

Sagsnr Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT 16-11-2012 Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren Dette bilag indeholder en række eksempler

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

OPHOLDS & BOSTEDERNE SØBÆK

OPHOLDS & BOSTEDERNE SØBÆK OPHOLDS & BOSTEDERNE SØBÆK Slagelsevej 9 4450 Jyderup. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Bakkerupvej 21 4440 Mørkøv. Godkendt 66,5 & 107 Målgruppen af Børn og unge på Opholdsstederne Søbæk

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Behandlingsstederne Søbæk

Behandlingsstederne Søbæk Behandlingsstederne Søbæk På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs & Ressourceafdeling Kirkebej 6 Stigs Bjergby. STIGS BJERGBY MØRKØV Målgruppe på ressource afd. Vi visiterer Senmodne børn

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BAKKEBO JYDERUP. Døgntilbud for unge sanktionsdømte mellem 16 22 år Individuelt tilrettelagt døgntilbud målrettet den enkelte unge.

OPHOLDSSTEDET BAKKEBO JYDERUP. Døgntilbud for unge sanktionsdømte mellem 16 22 år Individuelt tilrettelagt døgntilbud målrettet den enkelte unge. Redigeret 19.09.11 EF OPHOLDSSTEDET BAKKEBO JYDERUP Døgntilbud for unge sanktionsdømte mellem 16 22 år Individuelt tilrettelagt døgntilbud målrettet den enkelte unge. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK.

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK. ERHVERVSSKOLEN SØBÆK. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE Slagelsevej 9 4450 Jyderup. 59248302 STU SØBÆK JYDERUP - HOLBÆK Målgruppen på Erhvervsskolen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Opholdsstedet Bakkegården Jyderup

Opholdsstedet Bakkegården Jyderup Opholdsstedet Bakkegården Jyderup Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse...3 Ledelse...3 Fysiske

Læs mere

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK Nu med - Invitation til vore 30 år fødselsdag 28 Maj - Invitation til Fyraftensmøde med Nils Villemos der beretter om Bøvl 27 Maj - Invitation til Dimensions

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom.

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Kollegiet Vestergade Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Tilbuddet er en udvidelse af Ringe Kostskoles eksisterende kollegietilbud og fungerer

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD

Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD Velkommen til Haugegaard! Eleverne Vi er et botilbud for unge mellem 18-35 år med lettere

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune

Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Socialområdet Januar 2013 Etablering af STU-kollegium i Norddjurs Kommune Baggrund Norddjurs Kommune har siden august 2007 haft et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Dette på grundlag

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

DAGBEHANDLINGSTILBUDDET SØBÆK SKOLE Erhvervsskolen Søbæk Opholdsstedet Bakkegården Opholdsstedet Bakkebo Søbæk Kollegiet. ALT I ET FRA A til Z

DAGBEHANDLINGSTILBUDDET SØBÆK SKOLE Erhvervsskolen Søbæk Opholdsstedet Bakkegården Opholdsstedet Bakkebo Søbæk Kollegiet. ALT I ET FRA A til Z Red 2011-05-19 EF DAGBEHANDLINGSTILBUDDET SØBÆK SKOLE Erhvervsskolen Søbæk Opholdsstedet Bakkegården Opholdsstedet Bakkebo Søbæk Kollegiet ALT I ET FRA A til Z MAN ER JO ALDRIG BEDRE END DEN SIDSTE FIASKO!

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. november 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. november 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. november 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere