Askerød Tidende. September 2008 nr årgang. Dialog i Askerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød"

Transkript

1 Askerød Tidende September 2008 nr årgang Dialog i Askerød 1

2 Pensionistklubben. Program for september Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Aktiviteter i klubben : Den 02. Banko. Den 09. Frokost. Den 16. LUKKET.(p.g.a ferietur.) Den 23. Hyggedag. Den 30. Frokost. Tillykke til. Den 6. September. Marianne Kjøller. Den 24. Do. Anitta Schou. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) På bestyrelsens vegne. Jørgen Skovbro Rasmussen INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller til et medlem af redaktionen - eller endnu bedre: Send det til Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Redaktionsudvalg Deadline for indlæg er den 20. i måneden. Erna Romero AT's redaktion Niels Kjøller Fotograf: Jørgen Fahlgren Charlotte Birkved Har du lyst til at være med i ATs redaktion så kontakt Gert Keilow. 2

3 Læg også lige mærke til dette. Vagttelefon Ejendomskontoret meddeler, at der er kommet nyt telefonnummer på vagttelefonen. Har du svigt i el, vand, varme eller brud på faldstammen, er det nye nummer Vær opmærksom på, at fejl på antennenettet ikke kan meldes på vagttelelefonen. Indboforsikring Det har desværre vist sig, at mange beboere ikke har en indboforsikring. Vær opmærksom på, at ejendommens forsikring alene dækker bygningsskader ved f. eks. brand. Ikke følgeskader på indbo. Det er således i din egen interesse, at tegne en indboforsikring. Kontakt derfor et forsikringsselskab. Mindeord En mangeårig beboer i Askerød, Pia Røjkjær, er afgået ved døden. Pia blev bisat lørdag den 23. august ved en meget smuk ceremoni. Pia boede den sidste tid i pensionistboligerne på Hundige Bygade, men har boet i Askerød i mange år. Pia har gennem årene været aktiv i det frivillige liv i Askerød, og har gennem flere perioder været bestyrelsesmedlem i forskellige klubber. Pia var blandt mange Askerødder kendt som et meget socialt og hjælpsomt menneske. Pia du vil blive savnet. Pia efterlader sig sønnen André. Æret være Pias minde. Lederen Det kan du læse om i AT Information Referat Læsebreve Aktiviteter Nye tiltag i Cafe Ask Cafe Ask Menu Side 4 Side 5, 10,11 Side 6,7,8,9 Side 9,18 Side 11 til 17 Andre vigtige oplysninger Klubber Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 3

4 Lederen HÅB FOR FREMTIDEN? På initiativ af afdelingsbestyrelsen havde Askerød i sidste uge i forbindelse med en foredragsrække over emnet Unge uromagere med anden etnisk baggrund inviteret imam Abdul Wahid Pedersen som oplægsholder. Baggrunden var de alvorlige skudepisoder, der har ramt Askerød, og som med god grund, har gjort beboerne utrygge. Ingen kan være tjent med, at vor normalt rolige bebyggelse lægger jord til rivaliserende banders indbyrdes hævntogter. Alle ved også, at igennem årene har Askerøds afdelingsbestyrelser med fuld opbakning fra beboerne - gjort mange forsøg på at dæmme op for utilfredsheden blandt en forholdsvis lille gruppe børn og unge. Alligevel fortsætter balladen både her i bebyggelsen og i det øvrige Hundige. Vi i afdelingsbestyrelsen stillede derfor på et tidspunkt os selv det spørgsmål, hvorfor virker vore mange kostbare tiltag ikke på en mere synlig måde i urostatistikkerne? Til blandt andet at forsøge at kaste lys over dette, inviterede vi imamen. Vi havde vel forventet, at han ville undskylde urolighederne med manglende forståelse fra samfundets side. Undskylde med de vantros fordomme overfor muslimer og meget meget andet. Men nej. Abdul Wahid Pedersen forsøgte på ingen måde at undskylde de unges adfærd, og han fordømte ikke samfundets holdning til muslimer. Tværtimod revsede han de unges forældre for ikke at tage ansvar for deres børn. Han pålagde også uromagerne den skam, at når nogle lavede ballade ramte det hele det muslimske samfund i Danmark. Han påpegede, at som muslim var man i alle situationer ambassadør for et mindretal her i landet, og han gav udtryk for, hvor vigtigt det var, at dette netop også var en del af koranens lære. Men han sagde også, og det var efter min mening det mest opløftende for fremtiden i hans oplæg, at balladen efter hans mening dybest set bundede i, at integrationen endnu ikke har skabt en fælles drøm og en fælles vision om, hvad vi og de vil med vort samfund. Den dialog er både vigtig og påtrængende, og måske i den sidste ende netop det værktøj vi kan bruge for at dæmme op for urolighederne. Lad os starte her i Askerød. Jeg tror ikke, vi vil fortryde det. Niels Kjøller, formand for afdelingsbestyrelsen 4

5 B Information Husk! Husk! Husk! Søndag den 21. september i Stamhuset med påbegyndelse kl afholdes det årlige budgetbeboermøde. Indkaldelse med dagsorden er udsendt. Det er på dette møde, at afdelingsbestyrelsen og administrationen fremlægger budgettet for året Det er altså også på dette møde, at huslejen i Askerød for 2009 bliver fastlagt. Mød op og giv dine kommentarer til kende. Du har her lejligheden til at være medbestemmende om Askerøds budget for det kommende år. Onsdag den 24. september indkaldes til ekstraordinært beboermøde angående fokusgruppernes arbejde og indstilling til det, der skal udføres under den store helhedsplan. Dette møde afholdes ligeledes i Stamhuset med start kl Nærmere information vil blive hus omdelt. Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen 5

6 Referat fra ekstraordinært beboermøde d Referat fra ekstraordinært beboermøde søndag den 17. august 2008 kl i Stamhussalen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter beslutningsreferat og fyldestgørende referat 3. Valg af stemmeudvalg 4. Redegørelse fra afdelingsbestyrelsen 5. Mistillid til afdelingsbestyrelsen 6. Evt. valg af ny afdelingsbestyrelse 7. Valg af 3 beboerrepræsentanter til følgegruppe, der sammen med afdelingsbestyrelsen fastsætter retningslinier for forbrug på konto afdelingsbestyrelsen repræsentation og mødeudgifter. Gruppens oplæg fremlægges på beboermødet den 21. september Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat Kl er der 80 husstande repræsenteret Niels Kjøller bød velkommen og foreslog Henning Bjerre som dirigent og han blev valgt Valg af dirigent Dirigenten konstaterede, at beboermødet ifølge VA s vedtægter var rettidigt indkaldt. 2. Valg af referenter Tonni Rosendahl beslutningsreferat og Susanne Kristensson fyldestgørende referat blev foreslået og valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Connie Skovbro-Rasmussen, Villy Madsen og Ester Nielsen blev foreslået og valgt. Yrsa Mikkelsen bad om ordet og om at punkt 7 udgik, da det ikke hørte hjemme på dagsordenen. Dette blev vedtaget. 4. Redegørelse fra afdelingsbestyrelsen Niels Kjøller redegjorde for konto og oplyste, at der i 2007 havde været 49 nævnsrelaterede møder og oplyste at opgørelsen over konto kunne udleveres på ejendomskontoret fra mandag. Niels Kjøller oplyste, at afdelingsbestyrelsens forbrug svarede til kr. 50,- pr. lejemål/år og at midlerne hovedsagelig er brugt i Cafe Ask. Niels Kjøller anbefalede, at beboerne afviste mistillidsvotummet og håbede på at forsamlingen ville vise denne tillidserklæring til afdelingsbestyrelsen.

7 Referat fortsat 5. Mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen Yrsa Mikkelsen sagde, at hun ikke anfægtede gyldigheden af regnskabet fra Yrsa Mikkelsen oplyste, at hun i 2006, havde været kasserer i afdelingsbestyrelsen og at hun ikke havde kunnet overskue konto 119, og ønskede at afdelingsbestyrelsen redegjorde for regnskabet. Laila Cichos oplyste, at da hun havde siddet i Aktivbestyrelsen, var der højst drukket 2 øl til møderne. Lone Binderup sagde, at Askerød har en dygtig og kompetent formand, som arbejder for alle 722 lejemål og at Yrsa Mikkelsen, da hun sad i afdelingsbestyrelsen kun interesserede sig for sager, der kom hende selv til gode. Med hensyn til Yrsa Mikkelsens omdelte skrivelse, hvor det blev pointeret, at der ikke var hverken øl eller vin på beboermødet, sagde Lone Binderup, at dette blev afskaffet for 17 år siden, og at det samme gjaldt for nævnsmøder. Yrsa Mikkelsen bad om ordet til forretningsordenen, hvortil dirigenten sagde, at det måtte vente til efter Lone Binderups indlæg. Lone Binderup fortsatte og sagde, at Yrsa Mikkelsens indkaldelse virkede som hævn over det siddende nævn, som gør et kæmpe stykke arbejde for Askerød. Yrsa Mikkelsen fik ordet og sagde at mødet var indkaldt, så der kunne fremkomme oplysninger om regnskabet. Dirigenten sagde, at der ikke blev nogen kritisk gennemgang af regnskabet. Laila Chicos sagde, at der intet stod på indkaldelsen om regnskab. Svend Kjærgaard sagde, at Yrsa Mikkelsen burde skamme sig og trække sit mistillidsvotum tilbage. Charlotte Birkved pointerede, at der ikke drikkes på møderne. Karina Hansen, ville gerne vide, hvor meget der var forbrugt af øl, vin og spiritus. Anne Axboe sagde, at hun selv havde siddet i Nævnet sammen med Yrsa Mikkelsen og at hun ikke var fyldt med løgn. Annemarie Uldall bad om at forsamlingen kom til afstemning. Yrsa Mikkelsen oplyste, at hun var i besiddelse af papirer, hvor hun kunne bevise det hun havde sagt. Darin ønskede, at der var mulighed for tolkning. Kirsten Hansen syntes det hele var fjollet. Yrsa Mikkelsen ønskede en pause inden afstemningen. 7

8 Referat fortsat 8 Herefter satte dirigenten ønsket om pause til afstemning. Flertallet af forsamlingen ønskede ikke pause. Fra forsamlingen fremkom der kritik af dirigenten, der straks satte sit mandat som dirigent til rådighed. Herefter var der afstemning om dirigentens mandat og et flertal af forsamlingen ønskede at han skulle fortsætte. Mødet fortsatte herefter. Brian sagde, at han støttede den nuværende bestyrelse, men at det efter hans mening ikke var grund til at nægte en rygepause og opfordrede til at komme med noget sagligt. Claus Andersen ønskede at få at vide, hvad der blev af afdelingsleder Jens Egevang. Laila Chicos sagde, at Yrsa Mikkelsen ville blive ved med at indkalde, hvis hun ikke fik svar på sine spørgsmål. Niels Kjøller henviste til VA s vedtægter, som blev ændret i maj 2008, hvor der blev vedtaget en ændring om at det samme emne ikke kan tages op til behandling på et beboermøde, før der har været afholdt et ordinært møde. Kl er der 100 husstande repræsenteret På dette tidspunkt, var der en del beboere, som ikke respekterede forsamlingens nej til pause, der forlod salen. Da disse beboere vendte tilbage, var afstemningen i gang. Dirigenten gjorde opmærksom på at der skulle skrives ja, hvis man gik ind for et mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen og at der skulle skrives nej, hvis man ønskede at den siddende afdelingsbestyrelse fortsatte. Herefter gik man til afstemning på stemmeseddel nr stemmer var for et tillidsvotum og 131 stemmer var imod et mistillidsvotum. Herefter udgik punkt 6 valg af ny afdelingsbestyrelse. 6. Evt. valg af ny afdelingsbestyrelse Punkt udgået. 7. Valg af 3 beboerrepræsentanter til følgegruppe, der sammen med afdelingsbestyrelsen fastsætter retningslinier for forbrug på konto afdelingsbestyrelsen repræsentation og mødeudgifter. Gruppens oplæg fremlægges på beboermødet den 21. september 2008 Punkt udgået.

9 Referat fortsat Læserbrev 8. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat Beslutningsreferat oplæst og enstemmigt godkendt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Niels Kjøller gjorde opmærksom på at der indkaldes til budgetbeboermøde den 21. september 2008 og ekstraordinært beboermøde den 24. september, hvor focus gruppernes oplæg fremlægges. Møde slut kl Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. een side i bladet, svarende til en A5 side. Redaktionsudvalget. Benny Andersen skriver: En oplevelse rigere! Søndag den 17/8 08 blev der i Stamhuset afholdt ekstra ordinært beboermøde! Positivt var det at se så mange af vores to- sprogede beboere var mødt op. Det vidner om at integrationen i Askerød går i den rigtige, positive retning. Negativt var det så at se, at mange af dem var blevet forført, misvejledt, eller måske direkte løjet for. Det var sørgeligt at se, at mange af dem ikke vidste hvorfor de var mødt op! Yrsa Mikkelsen! Dit angreb på afdelingsbestyrelsen faldt, igen, med et brag. Så lad nu være med at fortsætte, og få dog noget indhold i dit liv. Du har i den tid jeg har boet i Askerød markeret dig, i min verden, som en evigt kværulende beboer, som kun er ude efter hævn og egen vinding. Yrsa, du skriver selv at du har siddet i nævnet/ afdelings- bestyrelsen! Hvorfor mon du ikke gør det mere?? Ku det være fordi jeg, og andre ikke har tillid til dig? Lad nu din personlige vendetta ligge og kom videre med dig selv og dit liv. Med venlig hilsen Benny Nymand, Digehuset 8, 1. tv. 9

10 Information Nyt fra Aktivitetskoordinatoren Siden sidst I sommer var Power Sommer i fuld gang, og der var næsten aktiviteter hver dag. Især badminton, bakken, hiphop, rullleskøjter og fodbold tiltrak mange børn. Tak til især Hanne, Murtadha og Sahar, som lavede mange fritidsaktiviteter for en masse børn og unge over sommeren. Forældrecafeen starter snart op, der hvor sundhedsbutikken tidligere lå, lige overfor Cafe Ask. Sundere liv i Greve Nord Sundhedsbutikken har igen åbent i Stamhuset hver mandag kl for sundhedssamtaler og sundhedstjek. Her kan de også informere om nye gratis aktiviteter, som typisk foregår i dagtimerne. Der er motionshold, slankehold, madlavning, rygestop, cykelkursus, leg og bevægelse, og flere andre ting. Kom forbi og få et program. Gå til en fritidsaktivitet Er du under 18 år? Er der en fritidsaktivitet du rigtig gerne vil gå til, men som du ikke føler der er råd til? Så kontakt mig og så kan vi søge støtte til kontingent, stævner og udstyr. Skab glæde 12. september ved Store Legedag og Talent 2008 i Askerød. Så er der konkurrencer, leg, dans og shows d. 12. september, da der bliver Store Legedag fra og Talent 2008 i Askerød fra Hundige Boldklub, Power Sport, Biblioteket, Grøften, Greve Produktionsskole og tandplejen er blandt deltagerne. Har du også lyst til at hjælpe på dagen med praktiske ting og spændende aktiviteter for Askerøds børn denne dag? Det kan være at arrangere en leg, en kamp, show, konkurrence eller noget helt tredje så kontakt mig venligst. Skab tryghed i Askerød Vil du gerne være med til at gøre Askerød mere hyggeligt om aftenen? Så brug et par timer om måneden til at gå en aften-tur med to andre forældre/voksne. Du får både lidt motion og møder dine naboer. De første to har meldt sig men der er brug for flere. Og til sidst vil jeg ønske en god Ramadan til de beboere som måtte holde Ramadan (faste) i september måned. Hvis i ønsker at holde en afslutningsfest (eid/bayram) for Askerødder i starten af oktober, så sig endelig til. Abdullah, Aktivitetskoordinator /

11 Information Aktiviteter Projekt Sundere liv i Greve Nord et tilbud til dig Projektets er et tilbud til borgere i Askerød, Gudekvarteret, Klyngen og Gersagerparken. Projektet tilbyder dig: Sundhedssamtaler Sundhedstjek Gratis deltagelse i sunde aktiviteter. Af aktiviteter tilbyder vi i efteråret 2008 blandt andet: Slankehold Madlavningshold Rygestop tilbud Cykelkursus Vil du høre mere om projektet og vores tilbud til dig, så kontakt os på: Lene/Lisbeth (opsøgende sundhedsmedarbejdere): eller Anne (projektleder): Eller kig indenfor i vores sundhedsbutik, der har åbent hver mandag kl i Stamhuset. Visitationszone Noget tyder på, at afdelingens konstante pres gennem pressen, VAs bestyrelse og Bo-Vest på myndighederne virker. I hvert fald er der nu igen indført visitationszone i Askerød, der er lovet øget politiovervågning i området, og Karlunde nærpoliti bliver udvidet. Afdelingsbestyrelsen byder ovennævnte tiltag velkomne. Vi fik en udfordring, vi ikke kunne sige nej til! ER DU LIGE SÅ MODIG SOM OS? Askerøds ejendomskontor har udfordret os til at lave en lækker middag til alle de beboere, der tør spise den. Vi har sagt ja. Endnu har vi dog ikke styr på menuen. Læs mere i næste nummer af AT. Reserver d. 22. oktober 2008 om aftenen Det er her, det går løs! Håbefulde hilsner Freddy, Kira, Abdullah, Najeh og Bente. Greve Nord Projektet og Askerødprojektet 11

12 Aktiviteter Pensionistklubben. Første klub med 25 års jubilæum i Askerød. 14. august august For at få et sådan jubilæum op og stå kræves en god og lang planlægning. I 2006 begyndte vi at planlægge en god dag for klubben, og en dag alle i Askerød kunne deltage i. Økonomien var her en vigtigt del af det hele, og derfor sendte vi budget til VA for at få godkendt en hel del penge. Hos Greve kommune søgte vi også midler til brug ved den store dag ligesom hos pensionisternes samvirke. For at fortælle hvordan vores klub er nået til 25 år, blev det vedtaget at vi skulle udgive en bog som fortæller, hvor mange mennesker der har måttet give mange timer af deres fritid. Med hjælp fra alle de frivillige har mange medlemmer nydt godt af de ture, rejser og hyggelige dage, det er blevet til gennem tiden. Det største projekt med bogen blev at få oplysninger fra alle, der havde noget i form af billeder og historier om klubben. For at gøre den så god og billig som mulig blev det til et hjemmegjort værk. Det tog mange timer, men Jørgen var gået på pension og ville godt afse den tid, der skulle bruges for at få så fin og god beskrivelse af klubbens virke gennem de 25 år. Så skulle der laves en reception. Her fik vi hjælp fra vores cafe med Inge i spidsen, som kom med et godt tilbud på lidt at spise på sådan en dag. I sidste øjeblik søgte vi om endnu et tilskud fra aktivbestyrelsen, for at kunne få alle vores ønsker opfyldt til denne store begivenhed. Vi fik et beløb ekstra. Herved blev økonomien sat på plads. Til den store dag havde vi inviteret en hel del gæster, som vi godt kunne tænke os at se. Nogle udeblev til stor skuffelse for bestyrelsen. Alligevel kom mange til stamhuset på dagen for at deltage og ønske tillykke, og vi fik en fin og dejlig dag ud af det. Bogen blev fremlagt, så alle der havde lyst kunne tage den med hjem og læse, hvor meget der foregår i en pensionistklub, der nu med mere end 25 år på bagen, fortsat er spillevende. For at alt dette kunne lade sig gøre vil vi gerne endnu en gang sige tak til alle som har støttet os. Jørgen Skovbro Rasmussen. 12

13 Aktiviteter 13

14 Aktiviteter Store Legedag og Talent 2008 i Askerød. Askerød afholder Store Legedag fredag den 12. september 2008, som vi har gjort før. Der vil som sædvanligt blive en masse sjove aktiviteter for børnene i løbet af dagen. Foreløbigt har biblioteket, vuggestuen Grøften, Sundere liv i Greve Nord, gademedarbejderne, Power Sport, Hundige Boldklub, Greve Produktionsskole og Sydkysten Kickboxing meldt, at de vil bidrage dagen. Efter Store Legedag vil der om aftenen fra kl i cafe Ask være underholdning og talentkonkurrence under overskriften Talent 2008 i Askerød. Danmarksmestrene i diskodans, Sandra og Natasja, vil underholde herunder, samt lokale musikere. Det er et arrangement under Aktivbestyrelsen i samarbejde med Musikklubben og Hanne Olsen. Der vil komme opslag i opgangene, og man kan henvende sig til Abdullah i Stamhuset for nærmere information om Store Legedag. For at tilmelde til Talent 2008 i Askerød kan man henvende sig hos Inge i cafe Ask eller hos Susanne på ejendomskontoret. Med venlig hilsen Abdullah Domurcuk, aktivitetskoordinator Charlotte Birkved, formand for Aktivbestyrelsen 14 Personalets gourmet-middag Det var flot. Det var varierende, og det var godt. Personalet fra ejendomskontoret overgik endnu en gang sig selv, da de den 6. august havde inviteret til gourmetmiddag i Stamhuset. Aftenen stod i det italienske køkkens tegn. Rigtig mange havde tilmeldt sig som gæster, og ingen gik skuffede fra aftenen. I det hele taget er disse middage, hvor henholdsvis cafeens madklub, personalet på ejendomskontoret og nu Greve Nord Projektets medarbejdere konkurrerer ud i den ædle madlavnings kunst, blevet de helt store tilløbsaftener for mange både i og udenfor Askerød.

15 Aktiviteter Høstfest fredag den 3. oktober 2008 Husk at købe billetter senest torsdag 18. september hos Susanne på ejendomskontoret eller hos Inge i cafe Ask. Hermed menuen til årets høstfest i Stamhuset fredag den 3. oktober Forret: Hovedret: Dessert: Varmrøget laks med Kina rejer i dildsauce Gammeldags oksesteg med kartofler, skysovs, bønner, perleløg. Italiensk dessert med melonsalat og mintchokolade Hele arrangementet med middag plus kaffe og te/musik/udsmykning og dans koster kun For Askerødbeboere: 125,-kr. For gæster, boende udenfor Askerød: 225,-kr. NB! Husk der er kun 80 pladser. Skynd jer at købe billet. Danseorkestret Ten-Four har bekræftet deres tilstedeværelse igen i år. Dansen begynder kl Billetten skal betales ved tilmelding. Nyt fra Billarden. Arrangementet lørdag den 6. september er lavet om til frokost med en lille overraskelse. NYT! STORT arrangement med frokost lørdag den 11. oktober 2008 kl Tilmelding er nødvendig. Arrangementerne er KUN for medlemmer, husk at tilmelde jer i klubben. Med venlig hilsen Billarden. 15

16 Aktiviteter Fisketur på Kattegat/Øresund. Hej alle fiskeinteresserede beboere i Askerød. Hermed en indbydelse til fisketur på Kattegat/Øresund søndag den 28. september 2008 kl med MS Sonte. MS Sonte sejler fra Kronborg kajen (ca m fra Helsingør station). Der skulle være fine muligheder for at fange høstsild, torsk samt muligvis lidt makrel/hornfisk. Blankålene vandrer på dette tidspunkt mod Sargassohavet, så mulighederne er der også for denne art, hvis man har erfaring med dette. Turen koster for: Askerødbeboere: 150,-kr. Gæster ikke boende i Askerød: 300, -kr. Betalingen skal foregå sammen med tilmelding. Morgenmad vil blive medbragt af nogle af dem, som kører selv. Frokost må man selv medbringe. Der vil kunne købes kaffe og pølser på båden. Turen er uden transport, men der kan arrangeres fælles transport. Fra Hundige station for ca. 80,-kr. (gråt klippekort/alle zoner). Der er plads til 20 personer, og tilmeldingslisten vil blive sat op i Billardklubbens lokaler fredag den 5. september. Tilmeldingen vil foregå efter princippet først til mølle, først malet. Sidste tilmelding 25. september. På tilmeldingen skal der oplyses: Navn, adresse, tlf. nr., evt. . Dette vil gøre det noget nemmere til næste gang, vi skal fiske, Så kan vi booke nogle flere pladser, hvis der er interesse for det. Tilmelding kan også ske til Billarden v/ John Aage Tofteng:

17 Aktiviteter Nyt fra Øl -og Vinlaug Pensionisternes jubilæumsudflugt. Pensionistklubbens jubilæumsudflugt var begunstiget af rigtigt dejligt sommervejr. Stemningen blandt Askerøds pensionister og deres gæster var lige fra starten positiv, og arrangementets kvalitet holdt til forventningerne hele dagen. Bromølle Kro Havnsø Vi starter med at besøge Braunstein Bryghus i Køge onsdag den 1. oktober 2008, hvor vi napper en bid mad bagefter. Egenbetaling: For medlemmer: For gæster: 100,-kr. 500,-kr. Klippet fra Braunsteins hjemmeside: Nu er der igen et bryggeri i Køge, hvilket der ikke har været siden 1941, hvor Køge Bryghus lukkede. Bryghuset Braunstein er Køge s lokale mikrobryggeri beliggende på Køges indre havn. Bryghuset Braunstein brygger 3 faste typer special øl, samt øl der er afstemt til årstiden. Målsætningen er, at øllet skal brygges med respekt for håndværket, og brygningen sker med de bedste råvarer. Øllet får den opmærksomhed, der skal til for at nå et slutprodukt, der er i en klasse for sig selv. Andre arrangementer i 2008: Onsdag den 29. oktober er det så hyggeaften i Cafe Ask, Stamhuset, med lidt godt til ganen og halsen. Her skal kontingentet på 125,-kr. betales. Onsdag den 26. november er det tid til lidt julehygge. Birkegårdens Haver Formand: Anne Marie Uldall 17

18 Læserbreve 18 Henrik Elsborg skriver: Hvad er det I byder ejendomsfunktionærerne??? Fast arbejde, det er helt klart. Askerød ligner efterhånden mere og mere en losseplads end en pæn bebyggelse. Ejendomsfunktionærerne udfører et kanon stykke arbejde med oprydning efter Jeres efterladenskaber. Der fjernes storskrald mandag og torsdag, men det bliver der ikke taget hensyn til. Alle ugens dage sættes der storskrald ud med risiko for, at uromagerne smadrer de ting, I ikke selv kan bruge mere. Det bliver ofte splittet i atomer og ligger spredt rundt i Askerød. Jeres affald bliver lagt ved siden af de dertil indrettede Monokler, i stedet for at komme affaldet ned i dem. Det er ganske enkelt ulækkert og tro mig, på et tidspunkt får vi en invasion af rotter. De firbenede væsner lider også under jeres mangel på respekt. De får skåret deres trædepuder op af de mange glasskår, der ligger i bebyggelsen. Det er meget smertefuldt for hundene. Det ender med en tur på dyrehospitalet, hvor man snart skal have klippekort til. Kære Askerød beboere, tænk jer om, vis hensyn. Henrik Elsborg Agerhuset 5 Jørgen Skovbro Rasmussen skriver: Natten mellem den 26. og den 27. august har nogen brugt min bil til terrænløb, så nu må jeg ofre et nyt tag og opretning af fronten på vores lille pensionistvogn. Det koster mig en del af min pension. ØV_ØV_ØV. Jørgen.

19 Nye tiltag i cafe Ask GÆSTEKOK Har du en yndlingsopskrift,som du har lyst til at andre skal smage. Så vil vi gerne møde dig og invitere dig til at være gæstekok for en aften I Cafe Ask (din beboercafe) Vi har brug for en gæstekok den første tirsdag i måneden. Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, du får selvfølgelig den hjælp som du har brug for, og din familie spiser gratis med. Vi ser frem til din henvendelse. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften Børne madklub Er du mellem 12 og 14 år og har du lyst til at lære at lave lidt mad, F.eks. pizza, burger, sandwich osv. så mød op I Café Ask Tirsdag d.9.september kl. 15,00 så vi kan aftale det videre forløb. Cafe Ask Det er nu muligt at betale med dankort i Cafe Ask, Dog kun på det pålydende beløb. Is Hvis du er lækkersulten efter is, så kom ned i Cafeen, vi har 4 forskellige at vælge imellem Brug Askerøds egen hjemmeside. Vores adresse er: Bo-Vest, Administrations telefonnummer:

20 Bemærk. Cafè Ask Følgende medarbejdere, ansat under den Sociale Helhedsplan og Greve Nord Projektet, kan kontaktes i Stamhuset, Digehuset 9 eller som oplyst nedenfor. Bente Larsen, sekretariatsleder Tlf Kira Gilling Hansen, Jobguide, Tlf , , Mail: Formiddag: Hjemmebagte boller m/smør 6,- Ost, marmelade eller pålæg 3,- Frokost: Buffet 40,- (2x3 salater, 1x fisk, 2x pålæg, 1x lunt eller croissant eller pålægsburger) 1 skål alm. Salat 10,- 1 skål salat m/fyld 15,- Croissant m/fyld 21,- Burgerbolle m/fyld 16,- Dagens suppe 18,- Flutes eller brød 2,- Lun ret 21,- Dagens dessert 18,- Eftermiddag: Hjemmebagt kage 5,- Freddy Visby, Opsøgende medarbejder / Social vicevært, Tlf , Mail: Under Askerødprojektet kan kontaktes: Hele dagen: Kaffe, te 4,- Varm chokolade, m/flødeskum 8,- Sodavand 7,- Øl 12,- Vin 69,- Chokolade, slik Dagspris Abdullah Domurcuk, Aktivitetskoordinator & Beboerrådgiver, Tlf / , Mail: Priser: Dagens ret - se menuplan Desserter og forretter - kr. 18 Ret til ændringer forbeholdes. 20

21 Cafè Ask september og oktober Cafe Ask September 2008 Tirs. d.2. Skinkemignongryde m/abricos, løse ris kr. 35,00 Karamelrand m/ is kr. 18,00 Tors.d.4. Hakkebøf m/bagte rodfrugter, rødvinssovs, kart.både kr. 32,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tirs. d.9. Sommerfrikasse`m/ oksebryst kr. 34,00 Frugt terrin m/ creme fraice kr. 18,00 Tors.d.11. Fiskelagsagne m/ salat kr. 34,00 Budding m/ bærsovs kr. 18,00 Tirs.d.16. Glaseret andebryst m/ rodfrugter, røsti kr. 34,00 Pandekager m/ is, appelsinsovs kr. 18,00 Tors.d.18. Pasta m/ kødsovs, salat kr. 32,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d. 23. Kyllingebryst m/ bacon, ris m/ærter, rød pebersovs kr. 34,00 Røget laks m/ flødepeberrod kr. 18,00 Tors.d.25. Paneret flæsk m/persillesovs, kart., rødbeder kr. 34,00 Hindbærfromage kr. 18,00 Tirs.d. 30. Røget culotte m/avokadosalat, ovnstegte kart. kr. 36,00 Frugt gratin kr. 18,00 Oktober 2008 Tors.d.2. Mørbradgryde m/ løse ris kr. 34,00 Ymerfromage kr. 18,00 Tirs.d.7. GÆSTEKOK Tors.d.9. Karbonade m/ grøntsager, kart. kr. 32,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs.d.14. Kinesisk kylling m/ løse ris kr. 34,00 Hindbærdessert kr. 18,00 Tors.d.16. Revelsben m/ salat, ½ bagt kart. kr. 32,00 Vanille budding kr. 18,00 Tirs.d.21. Frikadeller m/ stv. Hvidkål, kart.,rødbeder kr. 32,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.23. Fiskefilet m/ remouladesovs,kart.,gulerødder kr. 34,00 Æblekage kr. 18,00 Tirs.d.28. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Aspargessuppe kr. 18,00 Tors.d.30. Svinekam m/ hjemmelavet rødkål,kart kr. 34,00 Fløderand kr. 18,00 21

22 Andre vigtige oplysninger Nye medarbejdere Ejendomskontoret Per Theisen, kaldet Theis, tiltrådte pr. 1. september som ejendomsfunktionær under team udeområder. Vi byder Theis velkommen og glæder os til samarbejdet. Greve Nord Projektet Najeh Haddad er pr. 1. september tiltrådt som opsøgende børne- og ungemedarbejder. Dermed er alle fem funktioner tilknyttet Greve Nord Projektet besat. Najeh Haddad skal primært fungere som projektmager for de helt unge af alle nationaliteter i hele Greve Nord området. Grillaften 29. august. Som lovet var aftenen en af årets rigtig dejlige indiansommeraftener. Mere end 50 beboere havde købt sig ind på arrangementet. Også denne aften er nu ved at blive en rigtig god Askerød-tradition. Sådan kan du selv hjælpe. Af og til klages der, ganske uretfærdigt, over ikke tilstrækkeligt rengjorte opgange og indgangspartier. Ved nærmere eftersyn viser det sig næsten altid at være begrundet i rengøringsmedarbejdernes og ejendomsfunktionærernes manglende mulighed for at komme til grundet henstillede sko, cykler, affaldsposer osv. osv. Derfor fej i bogstaveligste forstand først for egen dør. Så skal også opgangene nok blive rigtig pæne. It-support Ved problemer med at komme på nettet eller ved fejl på internetforbindelsen, kontakt: Gert Keilow, telefon Det er vor frivillige IT-supporter i Askerød, som gerne hjælper dig, men da der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde,bedes du venligst respektere Gerts kontakt-tid hverdage kl og have forståelse for, at der kan være tidspunkter, hvor telefonen ikke vil blive taget... 22

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning Askerød Tidende Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang Vinterstemning 1 Pensionistklubben. Program for december 2008 og januar 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202 Nævnsmøde torsdag den 24. april 2008 kl. 17.00, i nævnslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Kira Gilling Hansen under pkt. 0, Jørgen Fahlgren, Niels Kjøller, Gert Keilow,

Læs mere

Askerød Tidende. November 2008 nr. 331-33. årgang. Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød.

Askerød Tidende. November 2008 nr. 331-33. årgang. Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød. Askerød Tidende November 2008 nr. 331-33. årgang Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød. 1 Pensionistklubben. Program for november 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har

Læs mere

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde.

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde. Askerød Tidende Juni. 2008 nr. 327-33. årgang Adgang til et dejligt boligområde. 1 INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Februar 2016 Det boligsociale team er kommet på facebook Søg efter: Fællesskab i Vangkvarteret. Husk! Du kan finde mange flere oplysninger omkring ansatte i helhedsplanen,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Askerød Tidende Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød Særudgave Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende....side 2 Nyt fra ejendomskontoret......side

Læs mere

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim Askerød Tidende September 2009 nr. 337 34. årgang Tur til Hildesheim Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende...side 2 Formandens Hjørne........side 3 Referat fra beboermøde af 23. august 2009.....side

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. HVER 3. FREDAG 15.00 20.00 MEDLEMSBLAD FOR STJERNESKUDS

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Månedens udstiller er Tina Kilbo. Tina udstiller tegninger og akrylmalerier.

Månedens udstiller er Tina Kilbo. Tina udstiller tegninger og akrylmalerier. BEBOERHUSET I MARTS 2014 Beboerhuset er røgfrit til alle arrangementer Spisehus Spisebilletter købes i beboerudlånet eller bestilles evt. tlf.: 43 64 70 75 eller mail: udlaan@hotmail.com På dagen købes

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

AKTIVITETSBLADET. Så derfor vil det være super godt, hvis I vil lægge jeres skemaer i min postkasse på skurvognen v/ejendomskontoret.

AKTIVITETSBLADET. Så derfor vil det være super godt, hvis I vil lægge jeres skemaer i min postkasse på skurvognen v/ejendomskontoret. AKTIVITETSBLADET DECEMBER 2011 Kære Beboere Vi har nu været rundt med skemaer til alle lejemål nogle er afleveret personligt andre er kommet via brevsprækken, da vi ikke har truffet nogen hjemme. Vi har

Læs mere

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni!

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! Vidste du...... at sundhed ikke kun handler om kost og motion? Sundhed [med] Kultur Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! [Program] Uge 16:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Juni 2014 Nu er det sommer Og hvor det herligt. Så er der gået en måned siden alle I nye begyndte i klubben og jeg oplever at I faldet godt til. Har du spørgsmål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD 16. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Juniorhusets Aktivitetskalender for juni.

Juniorhusets Aktivitetskalender for juni. Juniorhusets Aktivitetskalender for juni. Ons 1 Aktiviteter på volden kl. 15 16.30. Tors 2 Snobrød i gården kl. 15 17 Fre 3 Fredags Bmx med Bodenhoff på Holmen fra kl. 15.30 17.30. Lør 4 Søn 5 Man 6 Tirs

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Ekstra luksus:

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Rosenbladet August - september 2014

Rosenbladet August - september 2014 Rosenbladet August - september 2014 Rosenvænget: 74 92 97 85 Plejecenter leder: Anita Meggers: 30 71 15 96 Gruppeleder: Margrethe Jensen: 23 49 57 14 Beboer og personale byder: Luise Henriette Hansen st.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Rosenbladet Oktober og november 2012

Rosenbladet Oktober og november 2012 Rosenbladet Oktober og november 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje:

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere