REC info Seminarievej Ranum Danmark T: E:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole."

Transkript

1 REC info Seminarievej Ranum Danmark T: E: CVR

2 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske informationer, som kan gøre efterskolelivet lettere. Læs det meget gerne inden skolestart. Hvis der er spørgsmål til praktiske forhold, regler og rammer, sikkerhed, årskalender, pakkeliste, økonomi mv. så start med at læse dette info-hæfte. Finder du ikke svaret, så kontakt kontaktlæreren eller skolens kontor. God kommunikation sikrer en god oplevelse og et optimalt udbytte af efterskoleopholdet. Det er særdeles vigtigt, at I følger med på Skoleplan jævnligt og læser de beskeder, som kontoret, faglærere og kontaktlærere sender. Vi opfordrer alle (elever og forældre / værge / bedsteforældre etc.) til at tilmelde sig skolens officielle Nyhedsbrev på hjemmesiden Vi udsender hver weekend i skoleåret et aktuelt Nyhedsbrev, som sammenfatter ugens aktiviteter og forbereder den kommende uges program. Vi opfordrer også til at man synes om skolens officielle facebooksider samt årgangens facebookgrupper. Ligeledes vil det være meget positivt for elevernes engagement og skolens udvikling, hvis I deler opslag fra eleverne i jeres netværk. Det er dejligt at blive genkendt for de gode oplevelser i skoleåret. Hæftet udleveres i ét eksemplar til hver familie/elev og findes herefter på skolens hjemmeside under Ny Elev. Hæftet er også oversat til engelsk og udleveres på forespørgsel. Det findes også på hjemmesiden God læselyst! 2

3 Indhold Praktiske informationer... 5 Kontakt til skolen / elever... 5 Brug af Skoleplan... 6 Weekend, fri og besøg... 6 Økonomi... 7 Forsikring og sikkerhed... 8 Skole-hjem samarbejde... 9 Rammer og regler Konsekvenser ved overtrædelse af ovenstående regler Sengetøjsaftale leje og vask Retningslinjer for brug af IT Årsplan Ugeskema Ting som skal medbringes

4 NOTER: Elevnummer: Værelse: Kontakt lærer: Tlf.: Mail: Værelseskammerater: Profilfag efterår: Kulturfag vinter: Profilfag forår: HUSK: 4

5 Praktiske informationer Kontakt til skolen / elever: Skolens telefonnummer er i kontorets åbningstid besvares telefonen bedst mellem og , samt fra Mellem og vælges elevens hus i omstillingen og der ringes op til tilsynslæreren i det pågældende hus. Mellem kl og stilles telefonen om til nattevagten og vi indstiller, at man IKKE forstyrrer unødigt i dette tidsrum. Kun ved AKUTTE situationer kan en elev hentes til telefonen Elevtelefon: Eleverne kan anvende en mønttelefon ved Kærhuset. Nummeret er Post til elever og skolen sendes til: Ranum Efterskole College, Seminarievej 23, 9681 Ranum. HUSK: Elevnavn + Kontaktgruppenummer. Post hentes og uddeles af bordformanden ved aftensmaden. Kontakt vedrørende elevens trivsel, sygdom, faglige udvikling etc. skal gå til kontaktlæreren. Kt. læreren kommunikerer primært via besked- og postsystemet i Skoleplan. Tjek Skoleplan jævnligt. Ranum Efterskole College ledelse og organisation - Overordnet! Funktion Navn Ansvar Kontakt Forstander Olav Storm Johannsen Viceforstander International afdelingsleder Pædagogisk afdelingsleder Teknisk serviceleder Køkkenleder Ib Christensen Joakim Philipsen Peter Kristensen Jørn Kvist Nielsen Lars Jeppesen Overordnet ansvar for pædagogik, administration, økonomi, kommunikation/it og personale. Tilrettelæggelse af profilfag og kulturfag. Sikkerhedsprocedurer og krisehåndtering. PR og elevrekruttering. Tegner skolen ud ad til ifht. eksterne samarbejdspartnere og ministerier etc. Ansvar for skemalægning, og -opfølgning, samt bemanding på tilsyn. Ansvarlig for prøver, vejledning og brobygning ifht. lærere og ministeriet, samt samarbejdsskoler. Ansvar for skemaplanlægning og opfølgning, samt fagbemanding; særligt på int. hold. Ansvar for internationale kontakter og netværk, herunder gæsteelever. Ansvar for prøver. Int. PR opgaver og udviklingsprojekter. Ansvar for Husfee ordning, pædagogisk struktur og samvær, samt opfølgning på pædagogiske og trivselsudfordringer, bl.a. misbrugsproblematikker. Mødeleder til pædagogiskråd, hvor den fælles pædagogiske arbejde på tværs af hus og kontaktgrupper koordineres. Ansvar for tilsyn i aften og weekendskema Koordinering af individuel støtte og inklusion Ansvar for drift og vedligehold af bygninger. Herunder varme/vand/el. Ledelse af TAP ansatte i rengøring og pedelfunktioner. Ansvar for nøglesystem og alarm, samt brandsystem. Ansvar for køkkenernes drift, bemanding og kostplanlægning, samt hygiejnekontrol og certificeringer. Ansvar for PR events ud af huset

6 Hvem ved mest m? Elevindmelding/udmelding: Ann-Sophie Høffner, sekretær Koder til Skoleplan og ændringer i dette system Jette Pedersen, sekretær Økonomi og elevbetaling Individuel støtte. Karen Borup, økonomiafdelingen Rengøring og Sengelinned - skift og lejeaftaler Michelle Pedersen, rengøringsassistent IT og Internetadgang Rasmus Badstue, IT support Markedsføring Nigel Hopwood, PR og kreativ designer Studievejledning / inklusion Peter Kristensen, Pæd.afdelingsleder Sygdom og diagnoser Sus Damgaard, husfee Aftale om psykolog støtte Ebbe Hald, Husalf Brug af Skoleplan På kan forældre og elever orientere sig om alle forhold vedrørende skema, kalender, fravær, karakterer og begivenheder i løbet af skoleåret. Skoleplan har en elev og en forældre funktion. Skoleplan fungerer desuden som postsystem, og det er meget vigtigt at holde sig orienteret løbende. Ny kode eller spørgsmål til brugen af Skoleplan rettes til FØR SKOLESTART EFTER SKOLESTART Elev og forældre benytter samme login tilsendt pr. mail. Eleven benytter sit UNI-LOGIN Forældre får en separat bruger og kode til LOGIN tilsendt på en mail. Denne er fortrolig, da den giver adgang til at registrere og underskrive fravær og fritagelse. Det er vigtigt, at eleven ikke har adgang til denne funktion. Weekend, fri og besøg Hjemrejse kan først finde sted efter ugeskemaets afslutning. På hjemrejsedage slutter undervisningen kl Elever, der har været hjemme i en weekend kan komme tilbage til skolen mellem kl Forældre til elever, der kommer tidligere eller senere, skal meddele dette til vagtlæreren på tlf Det forventes, at eleven har spist aftensmad ved ankomst søndag aften. Eleven skal meddele aftenlæreren at vedkommende er tilbage på skolen ved ankomst og udfylde weekendliste. Weekend på skolen: Eleven / forældrene skal senest søndag aften give besked om vedkommende bliver på skolen eller rejser hjem i den følgende weekend. Weekendprotokollen føres i Skoleplan, og forældre/værge får en mail med besked om elevens valg mandag eftermiddag. Efter mandag skal der vægtige grunde til at ændre sit valg, da weekenden planlægges endeligt med aktivitet og personale. Forældre/værge har ansvaret for eleven, når denne ikke er på skolen i weekenden. Forældre til elever, som skal besøge en anden elev privat, bør tage kontakt til det andet hjem og sikre sig, at der er en gældende aftale. REC bustransfer: Til hjemrejseweekender tilbyder skolen direkte bustransport til Hobro St. samt en rute via Viborg, Vejle, Fredericia og - til Padborg, hvis der er behov for det. Der er som udgangspunkt én bus på hver rute og der bookes via et opslag på skolens infotavle 1-2 uger inden hjemrejse. Transporten er inkluderet i skolepengene. Der køres efter en fast tidsplan og fra faste lokaliteter. 6

7 Fritagelse: Fritagelse fra skoletid i skemaet og f.eks. bliveweekender kan kun ske i forbindelse med særlige begivenheder. Det kan være hospitals- eller specialtandlægebesøg, bryllup, konfirmation, runde familiefødselsdage etc. Fritagelse til ferie eller anden ikke særlig begivenhed vil betyde, at statstilskuddet til elevens ophold bortfalder for hele skoleugen, og hjemmet vil blive opkrævet den fulde elevbetaling, samt skolens mistede statstilskud. I alt opkræves 3.500,- kr. eller 500,-kr. pr. dag. Opkrævningen finder sted med næste rate. Fritagelse og meddelelse om sygdom hjemme, angives i Skoleplan eller meddeles skolens kontor i åbningstiden. Sygdom hjemme: Hvis eleven er syg hjemme og ikke kommer tilbage til skolen, skal en forældre ringe til skolens hovednummer , søndage mellem kl Når eleven er rask og vender tilbage til skolen, skal en forældre ringe med tidspunkt, og eleven skal henvende sig ved enten kontoret eller husfeen / tilsynslæreren. Besøg: Besøg på skolen skal meddeles skolen i god tid. Gæster betaler 75,- kr. i døgnet for kost og logi. Gæster indgår på lige fod med eleverne i det praktiske arbejde, og skal selv medbringe lagen og sovepose. Drenge og piger sover adskilt. Tilsynslæreren har ret til at sende en besøgende hjem, hvis vedkommende ikke følger skolens regler eller kommer uden aftale. Kost og køkken: Vi lægger vægt på at servere en sund og varieret kost. Måltidet er centralt i skolens sociale liv, og alle måltider er obligatoriske. Vi tilbyder menuer, hvor der tages særlige hensyn til allergier f.eks. gluten, nødder, skaldyr osv. Vi tilpasser menuen til vores elever og gæster f.eks. ved etniske kost hensyn. Vi tilstræber at informere og vejlede eleven, specielt i starten, og forventer, at eleven selv tager ansvar for at vurdere og spørge ind til, om kosten opfylder elevens særlige behov. Særlige forhold vedrørende kost, diæter og allergier, skal afstemmes med køkkenchef Lars Jeppesen, - Tlf bedst i uge 32. Økonomi Skolepenge: Skolepenge betales i 10 rater. Første rate forfalder den 1. juli og sidste rate betales i maj. I december opkræves ikke skolepenge. I den første rate er inkluderet egenbetaling for første profilfagsrejse i uge 41, værelsesdepositum, samt evt. certifikater/beviser og materialekøb f.eks. international bogpakke. Egenbetaling til rejser: Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med profilfags- og kulturfagsrejser. Beløbet oplyses forinden valg af rejsemål. Beløbet kan ændres såfremt der opstår uforudsete omkostninger inden afrejse. Evt. egenbetaling for Kulturrejsen i januar opkræves i primo oktober og ultimo november. Egenbetaling for 3. rejse opkræves primo januar og primo marts. Ved omvalg af profilfag og rejser betales alle afledte omkostninger. Betaling for prøver og kursusbeviser: Eleven skal betale for evt. prøver og beviser. Egenbetaling for rejser bedes indsat på konto husk at angive navn, elev nr. og fag. Støtte til egenbetaling og skolepenge: Forældre og elever, der er vanskeligt stillet økonomisk kan søge midler i en REC pulje. Dette gælder både for skolepenge og egenbetaling for profilfagsrejser. Ansøgning sker ved særligt ansøgningsskema. Kontakt kontoret på tlf. eller mail. Værelses- og nøgledepositum 1.000,- kr. Eleven er ansvarlig for det værelsesinventar og rengøringsgrej, som skolen stiller til rådighed under opholdet, og der trækkes i værelsesdepositum for alle skader uanfægtet, om eleven selv er skadesvolder. Skader på værelsets fælles inventar, badeværelse, vinduer, paneler og værelsesdør, samt lås mv. dækkes kollektivt ved ligeligt træk i værelsesdepositum for alle beboere. Værelsesdepositum skal genindsættes, hvis dette er opbrugt. Ubrugt værelsesdepositum udbetales efter endt skoleophold. Alle elever skal have en personlig nøglebrik, som udleveres ved skolestart. Brikken må ikke byttes med andre elever. 7

8 Hvis nøglen bliver væk, eller den glemmes hjemme, så skal du henvende dig til teknisk serviceleder Jørn Nielsen på hans kontor ml Det er elevens ansvar at have en nøgle og den bruges både til morgenmotion, værelsesnøgle og til registrering af fravær. En erstatningsnøglebrik koster 100,- kr. som trækkes i elevens depositum. Fundne nøgler afleveres på kontoret. Nøgleproblemer klares ved at sende en mail til Jørn Nielsen, Teknisk serviceleder: Eleverne kan vaske og tørre tøj i skolens vaskekældre. Det koster 10 kr. at vaske og tørre tøj, vaskepenge sættes ind på elevens nøglebrik, når kontoret har åbent. Vask og tørring sker på egen risiko. Elever og lommepenge: Vi anbefaler, at man benytter et Mastercard Debit og Rejsekortet. Hvis en elev ikke kan administrere et hævekort, så kan der oprettes en særlig elevbank reg. nr konto nr (Husk elevnavn og nummer -og evt. formål med pengene). Elevbanken er åben efter kontorets anvisninger og på hjemrejsedage indtil kl Afbrydelse af opholdet: Hvis en elev / familie overvejer at stoppe på skolen, så er det meget vigtigt at orientere skolens så hurtigt som muligt, så der kan tages en dialog. Jo før vi får en dialog, jo bedre mulighed er der, for at eleven vil fortsætte og oplever, at der sker positive forandringer. Vi har meget stor fleksibilitet og erfaring med at støtte usikre elever. Lad være med at træffe hurtige beslutninger, vi oplever at i ca. ½ delen af de situationer, hvor en elev er udmeldt uden en dialog med skolen, så fortryder eleven og familien kort tid efter. Uanset om skolen eller eleven / familien træffer beslutning om udmeldelse, så skal der betales skolepenge i 4 uger efter, at udmeldelsen er meddelt skolens kontor skriftligt. De 4 uger anses som en fortrydelsesperiode. Forsikring og sikkerhed Forsikringer: Vi anbefaler, at I spørger familiens forsikringsselskab, om de dækker elevens indbo, særligt den bærbare computer, mens eleven er på efterskole. Samt, hvordan de er stillet ved farlig sport. Hvis det er muligt at tegne en forsikring for farlig sport, anbefaler vi dette. Skolen har tegnet en kollektiv farlig sport forsikring for de sportsgrene og aktiviteter, som udbydes. Forsikringsdækningen er maksimalt ,- kr. Rejseforsikringer: Skolen har tegnet de nødvendige rejseforsikringer, som supplerer sygesikringskortet, og familiens egne rejseforsikringer. Elevens baggage er ikke dækket af skolens forsikringer. Vi håndterer ikke private rejseforsikringssager for familien eller eleven. Da der er tale om skolerejser, hvor både skolepenge, lærerlønninger, kostpenge og egenbetaling indgår i rejsens samlede omkostninger, så er det meget vanskeligt at opgøre en rejses pris i en erstatningssag, og der må påregnes en sagsbehandling på op til 6-8 uger. Skolen hæfter ikke for tab af egenbetaling ved en aflyst rejse grundet f.eks. sygdom. Skolen kan tilbyde en kollektiv forsikring af egenbetalingen ved indbetaling af 350,- kr. sammen med første rate af evt. egenbetaling på en rejse. Indskud i denne kollektive pulje betales ikke tilbage, men forbliver i den kollektive pulje. Der kan ikke udbetales en kompensation ud over puljens samlede størrelse. Er puljens samlede beløb utilstrækkeligt fordeles puljen ligeligt mellem de, som har indbetalt til den pågældende rejseperiode. Sikkerhed ved maritime aktiviteter: Skolen har udarbejdet sikkerhedsinstrukser for sejlads, surf, kajak og kano aktiviteter. Instrukserne findes på skolens hjemmeside og følger Søfartsstyrelsens vejledning. Sikkerhed ved rejseaktiviteter: Skolen udarbejder sikkerhedsinstrukser for profilfagsaktiviteter og rejser, og disse formidles til forældre og elever inden rejsen. Alle sikkerhedsinstrukser findes på skolens hjemmeside under efterskolen. 8

9 Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde: Vi tilstræber at orientere løbende om elevens personlige udvikling, og det er samtidigt et forældre/værge ansvar at søge information ved kontaktlæreren, Skoleplan og eleven. Der er tilbud om to skole-hjem samtaler i løbet af skoleåret: Den første samtale ligger i slutningen af oktober fredagen før Søskendeweekend. Den er fokuseret på elevens socialeudvikling og hvorledes eleven er kommet ind i efterskolelivet. Den anden samtale er et tilbud om fagligt orienteret samtale, hvor der kan aftales tid med de af elevens faglærere, som man ønsker. Det er ikke obligatorisk at deltage i den faglige samtale, men vi forventer at forældre til elever med faglige udfordringer deltager. Vi afholder gerne samtaler på telefon eller Skype, såfremt det er muligt. Studievejledning: Eleverne skal inden den 1. marts have foretaget deres valg angående deres videregående uddannelse. Der er uddannelsesvejledere tilknyttet de forskellige hold, og disse indgår i et tæt samarbejde med elev/hjem/faglærer i denne proces. Eleverne skal i november bekendtgøre, om de ønsker en gymnasial eller teknisk uddannelse. Herefter skal de erklæres uddannelsesparate pr. 15. januar, hvorefter elev/forældre/værge kan foretage det endelig uddannelsesvalg og sted. Der vil i vinterhalvåret afsættes weekender, hvor der er mulighed for at komme op til en samtale med studievejlederen, disse weekender vil fremgå af årsplanen. Brobygning: Eleverne i 10. klasse skal i brobygning, hvor eleverne har mulighed for at prøve deres kommende uddannelsesvalg af. Dette tilbud er obligatorisk og skal foregå fra Ranum Efterskole College. Valg til dette foretages i august, hvor eleverne vil blive præsenteret for de forskellige muligheder. Hvis man ønsker et praktikforløb, anbefaler vi, at det foregår i tæt dialog med skolens ledelse og studievejledere. Der er tre forældre- og familiedage i skoleåret: Den første ligger i sidste weekend i september, og man er velkommen til at deltage fra fredag. Lørdag er der typisk profilfagsaktiviteter og tid til samtale og hygge. Det andet arrangement ligger i november og er koblet med en Performanceforestilling, samt et julemarked. Der orienteres om de forestående Kulturfagsrejser. Den sidste dag ligger i sidste weekend af maj, og her er der igen mulighed for at prøve profilfag og mulighed for at evaluere skoleåret i et hyggeligt samvær med andre familier. Invitation, tilmelding og valg til Forældredagene sker via Skoleplan ca. 3-4 uger før aktiviteten. Forældre/værge kan følge elevens standpunkter, tilstedeværelse og udtalelser via Skoleplan. Forældreudvalg og samarbejde med Elevfestudvalg: Forældrene opfordres og vejledes til at danne et frivilligt forældreråd, som kan bistå skolen i særlige vanskelige pædagogiske situationer med sparring og refleksion. Forældrerådet anbefales at indgå i samarbejde med Elevfestudvalget om at arrangere 4-5 elevfester i løbet af skoleåret. Der er udviklet et særligt koncept og en drejebog til dette arbejde, som er gennemprøvet og giver en betydelig øget sikkerhed ved elevernes fester, end hvis de afholder dem uden deltagelse af voksne. Skolen støtter og vejleder forældre og elever i at afholde gode og trygge elevfester, men har ikke del eller ansvar i festerne. Festerne afvikles uden for skolens matrikel og uden for skolens ansvar. Det første møde i det frivillige forældreråd afholdes søndag kl efter første hjemrejseweekend, her er skolen vært ved aftensmad, og tidligere medlemmer af forældre og elevudvalg deltager for at videregive erfaringer og drejebog. Vaccinationer: Det er forældre/værgens ansvar, at eleven er tilstrækkeligt vaccineret, såfremt det er anbefalet til en rejse. Vaccinationen kan ske ved privat læge og ved anvisning gennem skolen. Skolen oplyser med henvisning til Seruminstituttets anbefalinger, hvilke vacciner der anbefales til en kulturrejse allerede inden kulturfaget vælges endeligt i september. Skolen dækker ikke udgifter til vaccinationer, medicin eller transport i forbindelse hermed. 9

10 Årsplanen: Eleverne får udleveret en årsplan ved skolestart. Ændringer i årsplanen meddeles i på Skoleplan. I årsplanen fremgår hvilke weekender, der er bliveweekend-dage (grønne) og hvilke, der er hjemrejseweekender (lyserøde), samt hvornår der er arrangementer, rejser, terminsprøver og forældresamtaler. I årsplanen er markeret med rød farve, hvornår skolen er lukket, og med lysere rød farve hvornår der er undervisningsfrie dage, og vi gerne ser, at eleverne tager hjem eller besøger venner. Det grønne dage markerer blivedage i weekender og på rejser. Datoerne for rejser kan godt overlappe weekenden før og efter. Særlige temaer og aktiviteter er markeret med tekst i årsplanen, og der er angivet 4 hovedperioder og temaer for skoleåret. Læs mere i Indholdsplanen for skoleåret på hjemmesiden fra 1. august. Indholdsplanen: Skolens undervisning og aktiviteter er beskrevet i en Indholdsplan for skoleåret. Denne er naturligvis meget omfattende og printes derfor ikke. Indholdsplanen findes på Indholdsplanen ændres igennem skoleåret i takt med, at elever og ansatte udvikler og gennemfører nye profil- og kulturfag mv. Ranum Efterskoles Venner: Foreningen har til formål at være et forum for alle med tilknytning til Ranum Efterskole College. Foreningens vedtægter findes på hjemmesiden Foreningen er en paraplyorganisation med 2 forældre- og 2 elevmedlemmer fra det sidste og det nuværende elevhold, samt skolens forstander. Medlemskab er gratis. Arrangementer mv. annonceres via efterskolens hjemmeside og facebook side for de aktuelle årgange. Det frivillige forældreråd og tidligere forældreråd er formelt organiseret under Ranum Efterskoles Venner. Aktiviteterne i foreningen er bl.a.: Nibefestival REC Camp. Gensynsdage og gensynsfester. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med den sidste forældredag i foråret, og i forbindelse med den første forældredag i efteråret. Ranum Efterskole Colleges skolekreds: Skolekredsen er den forening, som vælger Ranum Efterskole Colleges bestyrelse. Medlemskab af skolekredsen opnås ved anmodning til skolens bestyrelsesformand på mail Medlemmer skal godkendes af bestyrelsen og forinden erklære sig enige i skolens værdigrundlag og vedtægtsbestemte formål. Skolens vedtægter og værdigrundlag findes på skolens hjemmeside under Efterskolen. 10

11 Rammer og regler Vi bygger vores fællesskab på gensidig tillid og respekt. Vi støtter den enkeltes frie udfoldelse i respekt for fællesskabet. Derfor har vi klare regler, som giver en tryg ramme og frihed til at dyrke et godt fællesskab. Første regel er en positiv regel. Alle ansatte og elever har pligt til i videste mulige omfang at bidrage positivt til at styrke fællesskabet og skabe et godt læringsmiljø og ophold for alle på Ranum Efterskole College. Hvis ikke den første regel virker, kan vi få brug for de følgende fælles spilleregler: Mobning accepteres ikke og det gælder også mobning via medier. Det er vigtig at skelne mellem drilleri og mobning. Drilleri er en godmodig tilgang til et andet menneske og er med til at give en positiv stemning i det sociale rum. Mobning derimod er en handling, der kan skade et andet menneske fysisk, psykisk eller socialt. Der arbejdes i mobbesituationer med en afsender og modtager, altså handler det ikke om, hvor meget man driller, men om modtageren synes, det er sjovt. Vi arbejder derfor med, at alle elever respekterer hinanden som ligeværdige. Derfor henføres racistiske udtalelser og handlinger også til mobning. Skulle der opstå mobning, vil vi forsøge at løse dette gennem åben dialog parterne imellem. Mobning kan medføre afklaring og hjemsendelse. Ingen euforiserende stoffer på skolen. Er en elev påvirket, i besiddelse af eller formidler euforiserende stoffer, kan det føre til omgående hjemsendelse. Vi tester eleven ved mistanke efter accept af en forældre/værge. Alkohol: Ingen alkohol på skolen, i byen eller på vej til og fra skolen. Er en elev påvirket på skolen kan det føre til omgående hjemsendelse. Vi tester eleven ved mistanke efter accept af en forældre/værge. Rygning: Vi er en røgfri skole, dette gælder både tobak af enhver art, snus og E-cigaret. Vi forudsætter, at eleven er røgfri. Forældrene er ansvarlige for diverse rygestopmidler. Det er ikke tilladt at opbevare vandpiber, tobak, E-cigaret eller lignende på skolen. Alkohol, stoffer og artikler til rygning konfiskeres og destrueres. Rygning og opbevaring af artikler til rygning fører til afklaring i hjemmet og til opfølgningssamtaler. Pjæk accepteres ikke! En elev, der udebliver fra en time/aktivitet, noteres som fraværende i protokollen. Ved gentagnede ulovligt fravær kontaktes hjemmet. Morgenmotion: Alle elever skal deltage i morgenmotion, og kun husfeer / huslærere kan give fritagelse. Elever, der udebliver fra et obligatorisk fremmøde, bliver bedt om at deltage i en fælles opgave i f.eks. opvasken eller en længere motionstur. Udebliver en elev uden gyldig grund fra obligatoriske aktiviteter, kan eleven blive hjemsendt til afklaring. Sex på skolen er ikke tilladt, fordi det sætter nogle elever under et pres. Vi voksne og andre elever skal kunne besøge værelserne og ikke blive sat i pinlige situationer. Overtrædelse fører til en samtale med hjemmene og kan føre til afklaring. Drenge og piger kan besøge hinandens værelser mellem Værelsernes husregler skal overholdes. I de første skoleuger og i perioder gælder særlige hensynsregler for besøg mellem drenge og pigeværelser. Tyveri accepteres ikke lad være med at friste andre. Låneri medfører en advarsel, gentagelse eller forsætligt tyveri kan føre til hjemsendelse. Uberettiget lån af skolens ting betragtes som tyveri. Opbevaring af værdigenstande: Lad være med at medbringe større kontantbeløb. Lås f.eks. mobil,ipad mv. ind i skabet, når du ikke bruger det. Alle elever skal have en nøgle til værelset, da forsikringen ikke dækker, hvis døren er åben. Skolen har IKKE en forsikring, som dækker simpelt tyveri fra f.eks. værelse, klasseværelse, garderober mv. Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække elevens ting under opholdet. 11

12 Hærværk accepteres ikke! Uheld og forseelser skal erstattes enten kontant eller via familiens forsikring. Hærværk kan føre til afklaring og til hjemsendelse. Sengetider: Eleven skal være på sit værelse kl Kl og skal tage fuldt hensyn til dem, der vil sove! Alt brug af elektronisk udstyr skal ske under hensyntagen til andre på værelset. Læreren kan inddrage elektronisk udstyr, hvis det ikke respekteres, og hvis eleven ikke kan komme op om morgenen. Udstyret opbevares på husfeens kontor på elevens eget ansvar og forsikring. Natterend accepteres ikke. Når eleven er ude af sengen mellem kl og 06.30, hvor morgenmotion starter, er det natterend. Det er lærerens vurdering i situationen, om der er tale om natterend. Hvis det er tilfældet, bedes eleven gå til sit eget værelser og seng, og så følges der op med en samtale den næste dag. Natterend kan forstyrre rigtigt mange og meget, og ødelægge andres ophold. Natterend skaber usikkerhed omkring brandprotokollen og kan bringe andre i fare, såfremt de skal eftersøge en elev, der ikke er på værelset. Derfor accepterer vi ikke natterend, og eleven kan sendes hjem til afklaring, eller der kan gives en sanktion i form af praktisk arbejde og inddragelse af fritid mv. Køkken og rengøringsteam: Alle elever deltager i køkken- og rengøringsopgaver under opholdet. Deltagelse i køkkenteamet er en vigtig del af den almene undervisning i opholdet. Eleverne på køkken- og rengøringsteam går KUN ud af skemaet i deres køkken og rengøringstid. Eleverne skal påregne at være minimum 1 uge i køkken og rengøring i løbet af skoleåret. Rengøring af værelser og fællesarealer: Alle elever deltager på skift i rengøring af fællesområderne i løbet af skoleåret. Eleverne skal selv holde orden på værelset. Værelset skal generelt fremstå ryddeligt. Rengøringsmidler og toiletpapir etc. udleveres ved værelsesrengøringen. Rengøringsmaterialer findes i et skab til hvert værelse / gang. Det er værelsets ansvar at sikre, at materialet behandles ordenligt. F.eks. skal en ødelagt støvsuger erstattes af elevernes værelsesdepositum. TV og musikanlæg på værelserne: Det er ikke tilladt at have TV på værelset. Mini musikanlæg må medbringes på værelserne, men vis hensyn og undlad at spille så højt, at du generer andre. Tilsynslæreren kan inddrage elektronisk udstyr i en periode, hvis der ikke vises tilstrækkeligt hensyn til andre elever og naboer. Husdyr af enhver art må ikke medbringes. Enhver form for våben f.eks. hardball skal opbevares i skolens depot. Mobiltelefoner: Skolen er mobilfri de første 2 uger for at styrke kammeratskabet. Mobiltelefonen afleveres i en lukket kuvert med navn udenpå til kontoret ved opstart. De bliver låst inde i en bankboks. Telefonerne udleveres på 1. hjemrejsedag. Til daglig skal mobiltelefonen være på lydløs og må kun anvendes i undervisning efter lærerens- køkkenets anvisning. De mobilfrizoner skal respekteres, og misbruges mobilen, så inddrages den til eleven rejser hjem på weekend. Forstander eller pædagogiskleder kan bede en elev aflevere mobilen på kontoret i en længere eller kortere periode. Hjemmet orienteres via Skoleplan. Computere: Eleven skal have en bærbar computer med et trådløst netkort. Det er ikke tilladt at medbringe stationære PC på skolen. Forældrene skal underskrive en IT erklæring omkring brug af IT på skolen. Internetadgang: Der er tilbud om adgang til Internettet mellem kl Skolens ledelse kan beslutte at lukke for internettet eller bestemte sites f.eks. Facebook i perioder, hvor det skønnes at forstyrre undervisningen. 12

13 Cykler: Elever på profilfagene SEJLADS, RIDNING, WATER PERFORMANCE, DYKNING skal medbringe en lovlig cykel. Øvrige elever KAN medbringe en cykel. Vi opfordrer til at alle elever medbringer enten cykel, mountainbike, skate- / longboard eller rulleskøjter. Cykler skal tjekkes ind ved ankomst, hvor de mærkes med elevens navn. Cykler, der ikke er funktionsdygtige eller lovlige skal repareres snarest muligt. Skolen har ikke ansvaret for elevernes cykler. Skateboards, longboards og rulleskøjter mv. må kun benyttes udendørs. Knallert / scooter er ikke tilladt. Beskyttelsesudstyr mv.: Alle elever skal medbringe en lovlig cykelhjelm (husk navn i hjelmen). Cykelhjelmen skal bruges i forbindelse med cykelture arrangeret af skolen. Ved skate- og skiaktiviteter skal elever anvende hjelm og sikkerhedsvest- og udstyr efter lærerens anvisninger. Sygdom: Er en elev ikke rask nok til at gå til undervisning, skal eleven om morgenen melde sig syg ved Husféen til sygetjek. Den syge skal blive i sengen i sygestuen, indtil husféen eller læreren beslutter at vedkommende enten er rask eller skal hjem til rekreation. Den ansatte, der tilser den syge, beslutter om vedkommende skal til lægen. Husféen og køkkenholdet sørger for, at den syge får bragt mad og tilses i løbet af dagen. Er eleven syg mere en 2 dage, kontaktes hjemmet af Husfeen, og det vurderes om eleven skal hjem til rekreation. Lægebesøg bør ske ved egen læge. Kun undtagelsesvist kan den lokale læge benyttes. Receptpligtig medicin skal oplyses til kontaktlærer og husfeen. Hvorefter der træffes aftale opbevaring osv. Værelsesindretning: Eleverne må indrette deres værelser og lejligheder under hensyntagen til inventar og værelseskammerater. Flytning af senge må kun ske efter aftale med huslæreren / husfeen. Senge skal stå ved en sengelampe. Det er tilladt at medtage egne møbler ifølge aftale med huslæreren. Plakater må kun sættes op med elefantsnot. Værelserne skal føres tilbage til oprindelig stand inden fraflytning/afrejse, og skader på inventar skal betales via depositum. Værelsesflytning: Der flyttes som udgangspunkt ikke værelse. Elever kan kun flytte værelse, når alle pædagogiske muligheder for konfliktløsning er afprøvet. Forældre kan ikke forlange en værelsesflytning, og forældre rådes til ikke at involvere hverken andre elever eller forældre i værelsesproblematikker. Det er alene skolens ansatte, der sammensætter nye værelser og lejligheder. Elever, der oplever uoverstigelige problemer på værelset, skal tage kontakt til kontaktlæreren. Weekend på skolen: Alle weekendelever hjælper med køkkenarbejde, rengøring og oprydning. Hvis der er tema-weekend, er det forventet, at alle weekendelever deltager enten i eventen eller som praktisk hjælp. Skolen har et budget til aktiviteter, men der kan i visse tilfælde være egenbetaling f.eks. ved frivillige biografture. En tilsynslærer kan beslutte i samråd med eleverne at lukke skolen af og tage på en tur, og i det tilfælde besvares skolens telefon, men der er ikke en tilsynslærer på skolen. 13

14 Konsekvenser ved overtrædelse af ovenstående regler Vi forsøger ikke at anvende straffe, fordi vi arbejder med unge under udvikling. Konsekvenser med mening giver mere læring og erfaring og skaber bedre stemning. Det betyder ikke, at de unge ikke opfatter konsekvensen som en straf. Uanset hvordan vi ser på det, så må vi have sanktionsmuligheder, der viser, at det er den voksne, der sætter rammerne. På den måde kan vi skabe en tryg og demokratisk ramme for alle! Dialog og henstilling: Vi anvender fortrinsvis dialog og samtale til at løse problemer, men det kan også være værdifuldt at give en direkte henstilling om at følge de fælles regler. Nytter en personlig samtale eller henstilling ikke, kontaktes hjemmet. Målet for enhver dialog er at fastholde eleven i en positiv og konstruktiv udvikling. Afklaring: Ved grovere forseelser kan eleven sendes hjem på afklaring. Ved afklaring mener vi, at eleven sammen med sine forældre tager opholdet op til overvejelse og skriftligt motiverer overfor skolens ledelse, hvordan vedkommende ser sin fremtid på skolen. Elevens ting bliver stående på skolen. Elevens forældre kan miste statstilskuddet i hjemsendelsesperioden. Hjemsendelse / udmeldelse: Er en elev ikke interesseret i at gå på skolen og viser dette ved en uacceptabel adfærd og overskridelse af skolens klare regler, kan forstanderen eller dennes stedfortræder beslutte at hjemsende en elev. Ved hjemsendelse og udmeldelse af en elev opkræves 4 ugers 100 % skolepenge. En bortvist elev (forældre/værge) skal så vidt, det er muligt, høres inden endelig udmelding. Forstanderen kan give tilladelse til, at en elev, der er bortvist, kan afslutte sin eksamen på skolen. Konsekvens og sanktioner: Finder forstander, kontaktlærer og den husansvarlige, at der skal være en sanktion, aftales denne med Eleven, og forældrene orienteres via Skoleplan. En sanktion kan være en opgave, der bidrager til trivslen på skolen. 14

15 Sengetøjsaftale leje og vask Vi tilbyder i skoleåret , at eleverne kan leje helårs dyne og hovedpude, samt rullemadras for et skoleår 43 uger inkl. slutvask til samlet Sengelinnedpakke med lagen, pude og dynebetræk. Vask hver 14 dage (vs. 21 skift a 25,- kr. på fredage i lige uger) Samlet 400,- kr. 525,- kr. 925,- kr. Eleverne får en sms hver anden fredag ca. kl med påmindelse om skift af sengetøj. Leverandør af sengelinned er De Forenede Dampvaskerier A/S. Sengetøjet er af en god kvalitet og bruges typisk på hoteller og vandrehjem. Erstatning af mistet / ødelagt sengetøj: 100/200,- kr. del. og 200,-/500,- kr. ved pude/dyne. Alle priser er inkl. moms og udlevering fra depot. Vi lægger sengetøj frem ved indkvartering. Det er muligt at få byttet sengetøj flere gange mod betaling af 25,- kr./skift. Betaling forud på konto ( Mrk. Elevnavn, nr., sengetøjsaftale.) Betaling fungerer som bestilling - inden den 1.august 2015 Spørgsmål stiles til teknisk serviceleder Jørn kvist Nielsen: 15

16 Retningslinjer for brug af IT Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it-udstyr på Ranum Efterskole College (herefter benævnt Skolen ). Formål Erklæringens formål Formålet med erklæringen er at sikre at anvendelse af it-udstyr på Skolen sker i overensstemmelse med lovgivningen, Skolens etiske regler og på en måde, som gør det muligt for Skolen at tilbyde anvendelse af it. Mål for Skolen Det er et mål, at eleven i en faglig sammenhæng bliver fortrolig med anvendelse af it i undervisningen. Under elevens ophold ønsker Skolen dog ikke, at elevens medbragte computer skal gå ud over muligheden for at knytte nye sociale relationer under opholdet på Skolen. Derfor er it-udstyr fortrinsvis til undervisningsmæssigt brug. Eleven kan på den måde sidde og arbejde på værelset i fred og ro og få en bedre udnyttelse af tiden i stilletimer og mellemtimer. Teknisk og praktisk information Elevens it-udstyr Af hensyn til strømforbrug kan eleven medbringe 1 stk. tablet / ipad og 1 stk. bærbar computer til brug i alle Skolens lokaler. Af ekstra udstyr kan medbringes 1 stk. ekstern mus (forsynet med strøm fra computeren), 1 sæt eksterne højtalere (forsynet med strøm fra batterier), samt 1 sæt hovedtelefoner. Eleven er ikke berettiget til at medbringe yderligere ekstraudstyr på Skolen, eksempelvis en ekstern harddisk med mindre den strømforsynes fra den bærbare. For at eleven kommer ud blandt de andre elever i fritiden og samtidig får prioriteret tiden til at lave lektier, må elevens computer kun benyttes til at spille på i de tidsrum, der er kundgjort af Skolens ledelse. Disse tidspunkter kan variere fra periode til periode af skoleåret, og det er elevens pligt at orientere sig om dette. Computeren skal være slukket i tidsrummet Herudover skal computeren være slukket eller i dvale (ikke standby), så den ikke bruger strøm, når eleven ikke har den ved sig. Skolen er ikke ansvarlig for og afhjælper ikke fejl, som måtte hidrøre fra hardware eller programmer på elevens computer. Brugernavn og password Eleven tildeles brugernavn og password til Skolens netværk. Brugernavn og password er til elevens personlige brug. Eleven må ikke udlevere brugernavn og password til tredjemand, herunder andre elever. Programmer Hvis eleven ikke har tekstbehandling og regneark til skolearbejde installeret på sin computer, anbefaler vi OpenOffice som tekstbehandling, regneark og præsentationsprogram. Denne softwarepakke kan frit downloades fra hjemmesiden: og installeres på elevens medbragte bærbare computer, eller man kan låne en CD af Skolens IT-ansvarlige og installere OpenOffice fra denne. Skolen har aftale med UNI-C om virusbeskyttelse af de på Skolen værende computere. Det vil sige, at eleverne, i den periode de er elever på Skolen, kan få installeret og benytte det antivirus program, der er omfattet af Skolens aftale med UNI-C. Trådløst netværk På Skolen er etableret trådløst netværk i alle lokaler. Der er således adgang til internettet for eleven i alle Skolens lokaler, når eleven er godkendt/valideret med brugernavn og password. Skolens netværk er koblet til internettet gennem UNI-C's Sektornet. For at benytte det trådløse net skal computernavnet ændres til elevnr. + elevens fornavn. F.eks. 102Anders for Anders Vestergård, der har elevnr Se vejledningen for ændring af computernavn på Skolens hjemmeside. Det trådløse net er krypteret, og der benyttes WPA2/AES som krypteringsteknologier. Derfor stilles der følgende krav til maskiner, der skal kobles til det trådløse netværk: 16

17 Computeren skal køre minimum Windows 07 eller den bærbare MAC skal køre den nyeste version af MAC OS X. Det trådløse netkort i computeren skal kunne køre med WPA2/AES kryptering og godkendelse (Dette må ikke forveksles med WPA-PSK kryptering). Computeren skal til enhver tid have installeret et opdateret antivirusprogram. Ansvar og forsikring af elevens it-udstyr Skolens forsikring dækker ikke skader på elevens udstyr, tab af data, tyveri eller lignende, ligesom Skolen ikke påtager sig noget ansvar for sådanne begivenheder, som måtte ske under opholdet på Skolen. På samme vis er Skolen ikke ansvarlig for skade, tab af data eller lignende på elevens it-udstyr, som tredjemand, herunder andre elever, måtte forårsage. Skolen anbefaler, at det forud for elevens skolestart undersøges, om eleven eller dennes husstand har forsikring, som dækker ovennævnte begivenheder, som måtte hænde på Skolens område. Såfremt elevens husstand ikke er forsikret mod de pågældende begivenheder, anbefaler Skolen, at en sådan forsikring tegnes forud for elevens skolestart. Overholdelse af lovgivning og Skolens etik Lovgivning Under opholdet på Skolen skal eleven ved anvendelse af it-udstyr overholde lovgivningen. Eleven har forud for skolestart fået udleveret og læst guiden Må, må ikke? udgivet af UNI-C. Eleven erklærer at have gennemlæst denne. Det følger af ophavsretsloven, at det ikke er tilladt for eleven uden videre at downloade eller kopiere billeder, musikfiler, film eller udveksle sådant materiale eleverne imellem uden samtykke fra den, som har lavet det, eller den som har rettighederne. Derfor må eleven ikke foretage sådanne handlinger. Skolens etiske regler På Skolens område er det ikke tilladt at anvende computeren til at kigge på anstødeligt materiale, som eksempelvis porno, vold, filmet overgreb og lignende. Billedbank og anvendelse af billeder Dansk lovgivning Efter dansk lovgivning om beskyttelse af personoplysninger er det ikke tilladt at videregive eller lægge billeder på internettet, hvorpå andre personer kan genkendes, uden der på forhånd er indhentet samtykke fra de personer, herunder andre elever, der er afbildede. Samtidig har den, som har taget billedet, rettigheder til billedet, hvorfor videregivelse eller offentliggørelse på internettet af sådanne billeder også vil kræve samtykke fra fotografen eller den, som har rettighederne. Elevernes anvendelse af billeder på Skolens server Eleven er indforstået med, at billeder, der uploades på Skolens server af andre end Skolen, ikke må anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra fotografen og de personer, herunder andre elever, som måtte være afbildet. Skolens billedbank På Skolens intranet forefindes en billedbank, som det er muligt for Skolen at uploade billeder til. Dele af billedbanken kan tilgås af både Skolen og elever. Inden billeder gøres tilgængelige for elever, foretager Skolen en vurdering af, om billederne i overensstemmelse med lovgivningen, som nævnt i pkt. 0, således at der sker frasortering af billeder af eleven i situationer, som eleven efter Skolens vurdering ikke måtte ønske tilgængeliggjort. Eleven kan til enhver tid gøre indsigelse mod Skolens vurdering, jf. også pkt. 0. Skolens anvendelse af billeder Ved underskrift af nærværende retningslinjer giver eleven tilladelse til, at Skolen i forbindelse med markedsføring af Skolen kan anvende billeder med eleven, som er taget i forbindelse med opholdet på Skolen. Endvidere giver eleven samtykke til, at Skolen kan lægge billeder af eleven ind i Skolens billedbank, som kan tilgås af brugere på Skolens intranet og anvendes til undervisningsmæssige formål af Skolens elever og lærere. 17

18 Indsigt og indsigelse Eleven har til enhver tid ret til indsigt og indsigelse med hensyn til de personoplysninger, der behandles om eleven. Det betyder, at eleven altid har ret til at tilbagekalde sit samtykke til Skolens registrering og brug af eksempelvis billeder. Derudover har eleven også ret til at få meddelelse om, hvilke personoplysninger Skolen har registreret om eleven og søge indsigt i de registrerede oplysninger, hvis eleven beder om det. Hvis eleven har fået en sådan meddelelse om de registrerede personoplysninger, har eleven ikke krav på at få en ny meddelelse før 6 måneder efter sidste meddelelse, medmindre eleven godtgør en særlig interesse heri. Man har som elev også ret til at gøre indsigelse mod registrering og brug af ens personoplysninger og ret til at få rettet eller slettet forkerte eller vildledende oplysninger. Kontrol Overtrædelse af gældende lovgivning Eleven accepterer, at Skolen ved særlig begrundet mistanke om overtrædelse af lovgivningen kan logge aktiviteter, der finder sted med Skolens eller eget udstyr på Skolens netværk. Eleven accepterer, at Skolen ved begrundet mistanke om overtrædelse af lovgivningen, jf. også pkt. 3.1, eller forstyrrelse af drift og sikkerhed af Skolens netværk kan undersøge de loggede aktiviteter nærmere uden forudgående orientering af eleven herom. Afkræftelse af mistanke Ved særlig begrundet mistanke om lovovertrædelse eller overtrædelse af skolens etiske regler, herunder reglerne om anstødeligt materiale, som kan medføre sanktioner jf. pkt. 6, kan eleven efter skolens opfordring og efter elevens eget ønske og med forældrenes samtykke afkræfte mistanken, eksempelvis ved forevisning af filer, programmer eller billeder på elevens computer. Sanktioner Underretning af forældre Såfremt Skolen bliver bekendt med, at der ved anvendelse af enten Skolens udstyr eller elevens eget udstyr via Skolens netværk sker aktiviteter i strid med den til enhver tid gældende lovgivning eller i strid med nærværende retningslinjer, kan Skolen vælge at underrette elevens forældre. Inddragelse af adgang til netværk m.v. Skolen kan ved overtrædelse af nærværende retningslinjer i en passende periode efter Skolens vurdering og i samråd med forældrene forbyde eleven at anvende computer på Skolen eller lukke for elevens adgang til Skolens netværk. Såfremt det forbydes eleven at anvende computer på Skolen i en passende periode, kan forældrene beslutte, at computeren skal fjernes fra Skolen i inddragelsesperioden, medmindre forældrene i samråd med Skolen beslutter at lade Skolen opbevare computeren i inddragelsesperioden. Politianmeldelse I tilfælde af særligt grove og ulovlige overtrædelser kan Skolen vælge at foretage politianmeldelse, indberetning til relevante myndigheder m.v. Underskrift Elev og forældre erklærer at have læst ovenstående retningslinjer om brugen af It på Ranum Efterskole og vil overholde disse. Elever og forældre skriver under på det samlede underskriftark til Ranum Efterskole i forbindelse med optagelse. Med venlig hilsen Ranum Efterskole College Årsplan Ugeskema 18

19 Ting som skal medbringes Bærbar computer med skriveprogram/regneark 2. stk. forlængerledninger til værelse/ og skoletaske SKOLETASKE: (gerne RE-RYGSÆK) 1 penalhus m. 4 blyanter/2 kuglepenne, viskelæder (elever til IGCSE må kun bruge stort/blå kuglepenne) 1 lineal og 1 vinkelmåler 1 lommeregner (elever til IGCSE skal have en TEXAS TI-nspire CX non-cas, den kan også lånes/købes af skolen) 1 passer 2 ringbind med faneblade 2 blokke ternet papir 2 blokke linjeret papir Til værelset/lejligheden 1 rullemadras eller TOP madras til seng 80*200 1 dyne og hovedpude 2 sæt sengelinned og lagener (i har mulighed for at leje dyne/hovedpude/sengelinned via skolen) 1 vasketøjspose / kurv 1 viskestykke 1 Bedroller til opbevaring af grej Hængelås til skab Ø ca. 4 mm 1 krus/glas og gerne et sæt bestik til hygge på værelset Personligt: Pas afleveres til kontoret ved skolestart - hav det klart ved tjek-in. Sygesikringsbevis både det gule og blå + evt. vaccinationskort - opbevares af eleven. 3-4 håndklæder + vaskeklud etc. Toilettaske Badetøj Vindtæt jakke, varmt tøj f.eks. fleecetrøje * Gummistøvler/ praktiske sko Inde/ude sportssko Regntøj * og gerne gummistøvler. Inde/ude idrætstøj * Tøj til praktiskarbejde/rengøring Cykel: Det er obligatorisk for elever, der har valgt Sejlads/Waterperformance/ Ridning/Dykning at have en lovlig og godkendt cykel, samt en cykelhjelm med. For øvrige elever er det valgfrit, men tilrådeligt. Medbring gerne mountaikebike/skateboard/ longboard / rulleskøjter etc. Husk at sætte navn og elevnummer på. OBS! Dette er en standart pakkeliste, og I må regne med, at der i forbindelse med profilfag og rejser kan forekomme ekstra udstyrs indkøb. (Eks. sovepose/liggeunderlag/rygsæk til Adventure). Vi anbefaler, at man forsøger at låne sig frem til det nødvendige udstyr eller køber bedre brugt - end nyt og billigt. *se også WEB-SHOPPEN på OBS - OBS. Undlad at medbringe toastjern, elkedler og mini køleskabe etc. 19

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere