Indholdsfortegnelse. Version Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø) Indledning... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø) Indledning Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen Medarbejdercertifikat (MOCES) Virksomhedscertifikat/ Funktionscertifikat Opsætning af Serviceplatformen Oprettelse af leverandør Oprettelse af leverandør som kommune Anmod om serviceaftale Udfyldelse af invocationcontext Opsætning af klient Opsætning af SoapUI klient Opsætning af keystore Hent WSDL fil Opret projekt Ændre endpoint Opsætning af SOAP og GCTP kald Udførsel af SOAP og GCTP kald Eksempler ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal) Version ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal) Version CPR Kommunekode Service CPR SERVICE - Version søgning på myndigheder Søgning på en fødselsdato i en bestemt kommune (hér: Aalborg) Søgning på forældre til et givent CPR nummer Familie - CPR Opslag (lokal) Version Familie - CPR Opslag (lokal) Version Familie+ - CPR Opslag (lokal) Version Familie+ - CPR Opslag (lokal) Version navne3 - CPR Opslag (lokal) Version

2 navne3 - CPR Opslag (lokal) Version Person stamdata (lokal) STAM - CPR Opslag (lokal) Version STAM - CPR Opslag (lokal) Version STAM+ - CPR Opslag (lokal) Version STAM+ - CPR Opslag (lokal) Version CVR Online OIS Service CPR documentation Fejlsøgning ServiceUUID er forkert i forhold til den kaldte service Forkert syntaks for det angivne serviceuuid eller manglende ServiceUUID Fejlsøgning CPR Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø) 1.1 Indledning Denne opsætningsguide skal hjælpe med at komme i gang med at kalde services på Serviceplatformen. Guiden består af følgende sektioner: 1. Forberedelse til anvendelse af Serviceplatformen 2. Opsætning af Serviceplatformen 3. Opsætning af klient 4. Eksempler på kald til Serviceplatformen. 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen Inden et it-system fra en kommune eller UDK/ATP kan kalde Serviceplatformen er der en række forudsætninger, som skal være på plads. Disse forudsætninger gælder for anvendelse af Serviceplatformens eksterne testmiljø og produktionsmiljøet. Sikkerheden på Serviceplatforment er baseret på certifikater, hvorfor der kræves følgende opsætning. Disse forudsætninger beskrives i de nedenstående afsnit Medarbejdercertifikat (MOCES) Man skal have installeret et Medarbejdercertifikat (MOCES) på sin lokale pc. Dette bruges til at logge på Serviceplatformens selvbetjening. Certifikatet kan bestilles via DanID. 2

3 1.2.2 Virksomhedscertifikat/ Funktionscertifikat For at kalde en webservice på Serviceplatforment, skal man have et virksomhedscertifikat (VOCES) eller et funktionscertifikat (FOCES). Hvert registreret itsystem på Serviceplatformen, kræver et særskilt certifikat, som skal bruges for at kunne kalde webservices på Serviceplatformen. Dette certifikat skal være produktionscertifikat, hvilket gælder for både Serviceplatformens eksterne test og produktionsmiljø. Certifikatet kan bestilles via DanID. Dette certifikat kommer indpakket i en p12 fil, og skal eksporteres til filtypen.cer. Certifikatet der skal bestilles er som udgangspunkt for leverandøren. Hvis kommunen agerer både som kommune og leverandør, skal kommunens certifikat bruges. 1.3 Opsætning af Serviceplatformen Når brugeren har både et MOCES og et VOCES/FOCES certifikat, kan denne påbegynde sin opsætning af Serviceplatformen Oprettelse af leverandør For at kunne kalde webservices på Serviceplatformen, skal ens organisation være oprettet som leverandørorganisation på Serviceplatformen. Dette gøres ved at kontakte Helpdesk eller og bede om en oprettelsesformular for en leverandør I denne blanket vil ansøgeren blive bedt om at udfylde sit RID ID, som er det ID som findes i ansøgerens medarbejdercertifikat (MOCES). Denne blanket udfyldes og sendes til Helpdesk. Når denne oprettelse er blevet godkendt, oprettes organisationen. Samtidig oprettes den første administrator for organisationen. Denne kan efterfølgende selv kan oprette brugere i egen organisation Oprettelse af leverandør som kommune Hvis kommunen selv drifter egne it-systemer, der driftes internt i kommunen og ønsker at tilslutte dem til Serviceplatformen skal kommunen ved siden af oprettelse som kommune også oprettes som leverandør med leverandørroller. Dette gøres ved at kontakte Helpdesk eller og bede om en oprettelsesformular for en leverandør 8jf. ovenstående proces).registrér it-system Brugerne kan nu logge på Serviceplatformens selvbetjening og vælge rollen Bruger for at kunne registrere et nyt it-system. Ved registrering af nyt it-system (Figur 1), skal brugeren angive VOCES/FOCES certifikat. Afhængigt af om it-systemet registreres i eksternt testmiljø eller produktionsmiljøet skal der angives et testcertifikat eller et produktionscertifikat. Dette certifikat benyttes efterfølgende at kalde services på Serviceplatformen. I forbindelse med registrering af it-systemet accepteres også vilkår for it-systemets tilslutning til Serviceplatformen. 3

4 Det er muligt at oprette flere it-systemer for en organisation, med unikt certifikat.. Figur Anmod om serviceaftale Når leverandøren har registreret et it-system, skal der angives, hvilke services it-systemet ønsker at kalde. Der kan angives en eller flere services. Det gøres ved at tilføre de services til en anmodning om en serviceaftale (Figur 2). Dernæst vælges hvilken kommune/udk/atp aftalen skal gælde for. I ekstern testmiljø kan der kun vælges support, da denne aftale godkendes automatisk. I produktionsmiljøet skal aftalen godkendes af de relevante kommuner/atp/udk, som er angivet under kommuner. Det er først når aftalen er godkendt at der muligt at kalde services. Bemærk at en aftale, der godkendes af flere myndigheder resulterer i flere underliggende serviceaftaler med unikke UUID er. Figur 2 4

5 1.4 Udfyldelse af invocationcontext Ved et webservicekald imod Serviceplatformen, er det krævet at man sender en række informationer med i XML kaldet, for at identificerer sig selv, og blive godkendt adgang til at kalde webservicen. Figur 10 fra Serviceplatformen, viser hvor man kan læse værdierne for ServiceAgreementUUID, UserSystemUUID, UserUUID, ServiceUUID. Udfyld følgende informationer i invocationcontext i xml en (eksempler på dette ses under afsnittet eksempler): Feltnavn ServiceAgreementUUID UserSystemUUID UserUUID ServiceUUID OnBehalfOfUser CallersServiceCallIdentifier Værdi Aftale UUID fra Serviceplatformen under Serviceaftaler System UUID fra Serviceplatformen under Serviceaftaler Kommune UUID fra Serviceplatformen under Serviceaftaler Service UUID fra Serviceplatformen under Find service eller Serviceaftaler Eget navn og firma (valgfrit felt) F.eks. SoapUI eller systemnavn (valgfrit felt) 5

6 Figur Opsætning af klient En god start til at teste kald mod Serviceplatformen, er at opsætte SoapUI. Via SoapUI, kan der hurtigt testes, om eksempelvis udfyldelse af invocationcontext er korrekt og strukturen af svaret. 6

7 1.5.1 Opsætning af SoapUI klient Opsætning af keystore SoapUI skal bruge et funktionscertifikatet pakket ind i Javas keystore-format for at kunne læse indholdet. Dette oprettes ved at læse virksomheds (VOCES) / funktionscertifikatet (FOCES) ud i en JKS fil via Javaværktøjet keytool. Dette køres i en kommandolinje (i windows: cmd.exe) Kaldet der skal udføres ser således ud: keytool -v -importkeystore -srckeystore "<filnavn>.p12" -srcstoretype PKCS12 -destkeystore funkcert.jks Den fil der dannes, skal beskyttes af et password, som ikke behøver at være det samme password som til certifikatet. Nogle værktøjer (fx Visual Studio) kræver dog at de to passwords er ens. Herefter åbnes SoapUI på følgende måde (Figur 3): 1. Vælg File Preferences 2. Vælg fanebladet SSL Settings og udfyld stien til KeyStore og KeyStore Password 3. Tryk ok. VOCES/FOCES Certifikat er nu klar til at blive brugt med kaldet mod Serviceplatformen. Figur 3 Viser hvilket certifikat der bruges af SoapUI 7

8 Hent WSDL fil I dette eksempel bruges CPR Service version 1.0 og benyttes WSDL-filen fra denne service. En WSDL fil beskriver hvilken struktur webservicen forventer at modtage fra klienten og hvilken struktur webservicen returnerer. Denne WSDL bruges af SoapUI til at opbygge xml strukturen af webservicekaldet. WSDL-filer findes for hver version af en service under menupunktet Find service. Vælg den service, du ønsker at kalde, Klik på Service WSDL (Figur 4), og download filen som en CprService.wsdl fil. Figur 4 Viser hvor bruger kan finde Service WSDL en Opret projekt Dernæst opret et nyt projekt i SoapUI (Figur 5), for opsætte kaldet mod en given webservice på Serviceplatformen Projektet oprettes således: 1. Angiv et projektnavn. 2. Indsæt stien til den downloaded WSDL fil. 3. Klik på OK. 8

9 Figur 5 Oprettelse af SoapUI projekt SoapUI opretter et projekt med et tomt request/kald ud fra WSDL filen. Klik ind på projektet og kontroller at alt er oprettet korrekt for callgctpservice som figuren nedenfor (Figur 6). Dette vil at SoapUI har oprettet en xml struktur, som nu kan modificeres, med bl.a. værdier i invocationcontext. 9

10 Figur 6 Oprettet xml struktur fra WSDL Ændre endpoint I WSDL-filen er endpointet (stien til kald af servicen) ikke sat korrekt, så først skal man klikke på dropdown-pilen (Figur 7) ud for endpointet (der starter med og vælge [add new endpoint ]. Indsæt et nyt endpoint med adressen: 10

11 Figur 7 Ændring af endpoint / Url til servicekald Alle endpoints kan findes under Find service på konkrete service, ved klik på Læs mere (Figur 8). Informationerne kan tilgåes fra følgende links: Miljø Ekstern test Produktion Link

12 Figur Opsætning af SOAP og GCTP kald XML kaldet skal opdateres, så alle oplysningerne passer (Se venligst nedenstående xml). Dette betyder at værdier i invocationcontext skal indsættes med de UUID er som findes for jeres respektive serviceaftaler Udfyld InvocationContext. Værdierne der skal indsættes i Invocationcontext, der beskrevet i afsnittet Udfyldelse af InvocationContext. xmlns:kom=" <kom:forwardtocprservicerequest> <invctx:usersystemuuid>usersystemuuid </invctx:usersystemuuid> <invctx:useruuid>useruuid </invctx:useruuid> 12

13 <invctx:serviceuuid>8ee213c7-25a9-11e d4bed98c63db</invctx:serviceuuid> <invctx:accountinginfo> </invctx:accountinginfo> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Gctp v="1.0" > <Service r="adresse3"> <CprServiceHeader r="adresse3"> <Field r="pnr" v="xxxxxxxxxx"/> <Field r="akx" v="x"/> </kom:forwardtocprservicerequest> Udførsel af SOAP og GCTP kald Når XML en er sat op, trykkes på Play -knappen og kaldet udføres. I det returnerede svar, er også CDATA-indpakket og uden linjeskift. Eksempel: <env:envelope xmlns:env=" <env:header/> <env:body> <ns2:forwardtocprserviceresponse xmlns=" xmlns:ns2=" <ns2:result><![cdata[... GCTP-XML...</ns2:result> </ns2:forwardtocprserviceresponse> </env:body> </env:envelope> For nemmere at læse svaret fra eksempelvis CPR, kan man vælge at fjerne alt andet end GCTP-XML en fra tekstboksen, og derefter trykke på Alt+F for at vise XML en pænt formateret med linieskift (Figur 9). 13

14 Figur 9 Viser formateret xml, med linieskift 1.6 Eksempler Ved kald af nedenstående eksempler husk at ændre sti til den specifikke service, og henholdsvis miljø (test/produktion). I testmiljøet er det muligt at kalde alle service, såfremt disse indgår i den aftale der er automatisk godkendt. I produktionsmiljøet skal aftalen først være godkendt af de relevante kommuner/atp/udk inden servicen kan kaldes. Bemærk at der i produktionsmiljøet altid skal angives det korrekte UUID for aftale og myndighed man ønsker at kalde på vegne af ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal) Version 1.0 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>d e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> 14

15 <kom:gctpmessage> <![CDATA[ <Service r="adrsog1"> <CprServiceHeader r="adrsog1"> <Field r="komk" v="1111"/> <Field r="vejk" v="1111"/> </kom:callgctpcheckservicerequest> ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal) Version 1.1 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>6538f113-b1e6-4b21-8fe1-28b7bf78a1bd</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage> <![CDATA[ <Service r="adrsog1"> <CprServiceHeader r="adrsog1"> <Field r="komk" v="1111"/> <Field r="vejk" v="1111"/> </kom:callgctpcheckservicerequest> CPR Kommunekode Service xmlns:ns=" xmlns:invctx=" xmlns:ns2=" <ns:getmunicipalitycoderequest> 15

16 <invctx:serviceuuid>cdf2d790-63ed-11e3-96c7-000c f</invctx:serviceuuid> <ns2:pnr> </ns2:pnr> </ns:getmunicipalitycoderequest> CPR SERVICE - Version 1.0 Bemærk at denne service hare en særlig omkostningsstruktur og anbefales kun benyttet for de it-systemer, med forretningsbehov for direkte opslag I CPR-registeret. xmlns:kom=" <kom:forwardtocprservicerequest> <invctx:serviceuuid>8ee213c7-25a9-11e d4bed98c63db</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Gctp v="1.0" > <Service r="adresse3"> <CprServiceHeader r="adresse3"> <Field r="pnr" v="xxxxxxxxxx"/> <Field r="akx" v="x"/> </kom:forwardtocprservicerequest> CPR service er et forward kald mod CPR registreret. Det kan bruges til at modtage forskellige information fra CPR, afhængig af Gctp xml en i kaldet. Nedenstående viser flere specifikke eksempler på kald af CPR Service. Bemærk at nedenstående dog skal pakkes ind i Serviceplatformens soap xml søgning på myndigheder <Service r="myn2"> <CprServiceHeader r="myn2"> <Field r="myte" v="farum"/> <Field r="aia" v="x"/> <Field r="maxa" v="15"/> 16

17 Søgning på en fødselsdato i en bestemt kommune (hér: Aalborg) <Service r="fodsog2"> <CprServiceHeader r="fodsog2"> <Field r="aia" v="x"/> <Field r="fodt" v=" "/> <Field r="komk" v="0851"/> Søgning på forældre til et givent CPR nummer <Service r="morfar"> <CprServiceHeader r="morfar"> <Field r="pnr" v=" "/> Familie - CPR Opslag (lokal) Version 1.0 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>dc3706bd e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie"> <CprServiceHeader r="familie"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> 17

18 1.6.6 Familie - CPR Opslag (lokal) Version 1.1 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>2419e94b fc5-935c-2419ac956e79</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie"> <CprServiceHeader r="familie"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> Familie+ - CPR Opslag (lokal) Version 1.0 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>d55c9d e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie+"> <CprServiceHeader r="familie+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> 18

19 1.6.8 Familie+ - CPR Opslag (lokal) Version 1.1 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>a34cf599-26e bfbd-2490d3d1c3ab</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="familie+"> <CprServiceHeader r="familie+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> navne3 - CPR Opslag (lokal) Version 1.0 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>e1f24e e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="navne3"> <CprServiceHeader r="navne3"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> 19

20 navne3 - CPR Opslag (lokal) Version 1.1 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>e3f e-4b8f-8a15-674a4f8abaad</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="navne3"> <CprServiceHeader r="navne3"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> Person stamdata (lokal) xmlns:ns=" xmlns:invctx=" xmlns:ns2=" <ns:callcprbasicinformationrequest> <invctx:serviceuuid>d84f1ac8-76ca-11e3-abab bdf</invctx:serviceuuid> <ns2:pnr> </ns2:pnr> </ns:callcprbasicinformationrequest> STAM - CPR Opslag (lokal) Version 1.0 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> 20

21 <invctx:serviceuuid>ed3a77cd e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam"> <CprServiceHeader r="stam"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> STAM - CPR Opslag (lokal) Version 1.1 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>7ae c-4b0a e97b12197</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam"> <CprServiceHeader r="stam"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> STAM+ - CPR Opslag (lokal) Version 1.0 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>e6ff0b e3-9ed6-e376a4d43aa6</invctx:serviceuuid> 21

22 <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam+"> <CprServiceHeader r="stam+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> STAM+ - CPR Opslag (lokal) Version 1.1 xmlns:kom=" <kom:callgctpcheckservicerequest> <invctx:serviceuuid>7baec3a5-26a fd-37f3bad3dfcb</invctx:serviceuuid> <kom:gctpmessage><![cdata[ <Service r="stam+"> <CprServiceHeader r="stam+"> <Field r="pnr" v=" "/> </kom:callgctpcheckservicerequest> CVR Online 3.0 xmlns:x.=" xmlns:ns=" xmlns:x.1=" <x.:getlegalunitrequest level="1"> <ns:invocationcontext> <ns:serviceagreementuuid>serviceagreementuuid</ns:serviceagreementuuid> <ns:usersystemuuid>usersystemuuid</ns:usersystemuuid> <ns:useruuid>useruuid</ns:useruuid> 22

23 <ns:serviceuuid>93a48b e d4bed98c63db</ns:serviceuuid> <ns:accountinginfo></ns:accountinginfo> </ns:invocationcontext> <x.1:legalunitidentifier>xxxxxxxx</x.1:legalunitidentifier> </x.:getlegalunitrequest> OIS Service xmlns:ois=" xmlns:ns=" <ois:execproc> <ns:invocationcontext> <ns:serviceagreementuuid>serviceagreementuuid</ns:serviceagreementuuid> <ns:usersystemuuid>usersystemuuid</ns:usersystemuuid> <ns:useruuid>useruuid</ns:useruuid> <ns:serviceuuid>a02ebddc-389d-11e2-8d27-5c260a88aed0</ns:serviceuuid> <ns:accountinginfo></ns:accountinginfo> </ns:invocationcontext> <!--Optional:--> <ois:proc>sel_adressevalg</ois:proc> <!--Optional:--> <ois:par>421,1510</ois:par> </ois:execproc> 1.7 CPR dokumentation Følgende Excel-dokument, beskriver feltbetegnelser, koder osv. Dette dokument er ment som supplement til cpr dokumentation. Titel Supplerende CPR dokumentation Url viceplatform/hjemmesidematerialer/supplerende%20dokumentation% 20af%20CPR_april2015.xls 1.8 Fejlsøgning I nedenstående findes de typiske fejlbeskeder og løsninger ServiceUUID er forkert i forhold til den kaldte service Hvis Serviceplatformen returnerer en fejl kontrollér den modtagne fejlbesked. Der gives typisk en konkret fejlbeskrivelse hvis f.eks. ServiceUUID er forkert i forhold til den kaldte service. Dette giver fejlen: com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: Service called with wrong service = Kaldt ServiceUUID Forkert syntaks for det angivne serviceuuid eller manglende ServiceUUID Dette kan skyldes at der er tastet et mellemrum eller tabulering foran eller bagved UUID et. Dette giver fejlen: 23

24 com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: Service uuid = XXXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXX must be an UUID Fejlsøgning CPR Hvis CPR ikke finder nogle data, så returneres en tom GCTP besked med en enkelt tom række. Hvis GCTP kaldet er forkert, gives blot beskeden: Exception message: com.systematic.kombit.common.exception.messagekombitexception: Gctp error in request 24

Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører

Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører Serviceplatformens opsætningsguide til leverandører Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S $Revision: 1.12$ $Date: 23 Jun 2016$ Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Serviceplatformen - opsætningsguide

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cprdk Telefax 45 82 51 10 Hjemmeside: wwwcprdk

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere... LUDUS Web Bestilling og installation af SSLservercertifikat Indhold LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

PentaCon A/S NemHandel Installation

PentaCon A/S NemHandel Installation PentaCon A/S NemHandel Installation Behov for hjælp? Ønsker du at PentaCon A/S skal varetage hele din Nemhandel installation, gør vi meget gerne dette for dig. Vi hjælper dig igennem hele processen, lige

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat

LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat Indhold Indhold... 1 1. Introduktion... 2 2. Opsætning af Path-variablen... 2 3. Eksport af certifikat... 2 4. Indsendelse af certifikat... 4 5. Test af forbindelse

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat

LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat LUDUS Web Vejledning i eksport af certifikat Indhold 1. Introduktion... 2 2. Opsætning af Path-variablen... 3 3. Eksport af certifikat... 4 4. Indsendelse af certifikat... 6 5. Test af forbindelse til

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort

Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort 1 / 16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold, man som leverandør og kommune skal være opmærksom på, når kommunens it-system skal modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6 KB print Windows 8 installations guide DET KONGELIGE NATIONAL OG Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 8.... 3 Hent drivers til Windows 8... 5 Udpak driver... 6 Windows 8 installation af

Læs mere

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL 1-07-2011 OM Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL Juli 2011 1 Indhold Introduktion... 3 Installation af Checkpoint Endpoint Connect klient... 4 Endpoint Connect - Hvis du ikke er Administrator... 18

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og opfølgning 2. Brainstorm 3. Demo Administrationsmodul 4. Brugerstyring, certifikater og adgang til services 5. Integrationsmønstre 6.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Indberetning af afregninger teknik

Indberetning af afregninger teknik Indberetning af afregninger teknik Teknik Overblik Dataformatet Lister Oprettelse af test adgang Sikkerhed Eksempel på afregning Titel 2 Overblik over systemer Opkøber Blanket løsning PO-Organisation Opkøber

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice SLS Version 5.0 12.03.2013 Indholdsfortegnelse SLS Webservices klient certifikatopsætning test 1. Klient certifikat opsætning til test af

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Version: 1.0 16.

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM Lasso for Microsoft Dynamics CRM Installationsvejledning Opdateret d. 20.07.2017 INSTALLER LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver installation af Lasso, opsætning, ændring af brugere

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér Tilknyt/agé r som tjénéstéydér En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER Juni 2015 v.1.3 Side 1 af 9 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere