Østervangskolen. Praktiske oplysninger Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten Mailadresse: Skolens kontor: Direkte mailadresser og telefonnumre: Skoleleder Jens Damkjær Viceskoleleder René Guldbrandsen Skolesekretær Marianne Tødt SFO leder Hans Handberg Skolens pædagogiske servicecenter og bibliotek Tekn. Serviceleder Peder Enevoldsen: SFO (Overgårdsvej): tlf SFO (Hammelvej): tlf Skoletandplejen: tlf Sundhedsplejerske: tlf / Madkassen Marianne Pedersen tlf Telefonnumre: Mobil Mobil Mobil

2 Indholdsfortegnelse Personaleliste Skolebestyrelsen for Østervangskolen Skolelederen Skolens målsætning Skolebestyrelsen PRAKTISKE OPLYSNINGER AKT Bøger/Skolebiblioteket Dimissionsfest Elevråd Erhvervspraktik Ferieplan for skoleåret 2012/ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Forsikring og erstatningspligt Fravær fra undervisningen Forældreforening Glemte sager Grøn skole og oprydningsuger Historisk Værksted Indsatsområder IT og Østervangskolen Klasseforældreråd/Trivselsråd Konfirmation Konflikthåndtering/legepatruljer Kontaktbog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret

3 Kor Lektiehjælp/Lektieklub Lejrskole/hytteture/skolerejser Mobiltelefoner Modtagelsesklasser Morgensang Musikskolen Ordensregler Praktikskole Prøver og test Prøveordningen for De nationale test Ringetider Rygning SFO Skolebus Skolefotografering Skole/Hjem-samarbejdet Skolemælk og skolemad Madkassen Skolepsykolog/ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR) Skolestart Skolesundhedstjenesten SOCIALE KOMPETENCER Anti-mobbepolitik Sorgberedskab Svømning

4 Særlig tilrettelagt undervisning/støttecenter SSP Trafik ved skolen Tværfaglig gruppe Ungdomsskolen UU-vejledning Personaleliste Pædagogisk perso nale Mailadresser AB Andrew Bjerregaard AH Anne Birgitte Holm AJ Ane-Louise Lerche Jensen AV Annette Vadgaard Christensen AØ Anne Ørskov BB Birgit Brændgaard BN Britt Nørgaard BS Bodil Spanner Schuler CC Christian Christensen CT Charlotte Thuesen FC Finn Nygaard Christensen GL Gert Rørbæk-Løcke HB Hanne Bested HC Henrik Møller Christensen HG Heidi Gleesborg IK Inger Marie Kjærgaard IS Inger Margrethe Simonsen IV Ingeborg Veje Jørgensen JD Jens Damkjær JO Jesper Olsen JQ Jane Qvist JU Jutta Christensen JT Janne Thøger Hansen KK Klaus Kjærgaard KM Kasper Munksgaard KS Kirsten Stougaard LD Louise Dolmer LH Lotte Hermansen LI Lisbeth Christensen LM Lone Kugle Munk LS Lars Ginge Skov MS Martin Strauss

5 RG René Baltzer Guldbrandsen RT Rikke Marie Thomasen SN Stina Nørgaard Hansen SP Susanne Pallesen SR Stina Rasmussen ST Susan Tiainen SW Sabine Kim Wittmann VB Vibeke Birch Teknisk og admini strativt personal Marianne Tødt Peder Enevoldsen Lizzie Skåning Madsen Mobil: SFO Se Skolebestyrelsen for Østervangskolen Forældrevalgte repræsentanter Kontaktperson Telefon for: Rikke Kjær Keld Hammerum Ulla Vestergaard Karin Hedemann Jesper Bøttern Pedersen Anne Windeballe Majbritt Olesen Peter Ditlev Rikke Myhlendorph Larsen Derudover deltager Anne Ørskov, lærer og mødeleder samt Rikke Thomasen, lærer og tillidsrepræsentant, ledelsen og, når det er relevant og muligt, to elevrepræsentanter. Skolelederen Velkommen til et nyt skoleår med mange nye udfordringer og spændende oplevelser. Sidste skoleår kunne Østervangskolen fejre sit 50 års jubilæum, og det blev til et brag af en uge, vi kan stadigvæk glæde os over mange konkrete resultater fra ugen: de nye træer, flotte bordbænkesæt i skolegården, gavludsmykningen på B-fløjen, aktivitetsmåtterne osv, men vigtigst af alt de oplevelser vi havde med hinanden, elever, forældre, medarbejdere og tidligere ansatte og elever i løbet af jubi-ugen, det var meget positivt! I skoleåret skal vi arbejde videre med sundhed både på det fysiske og mentale plan, inklusion, læsning og it vil præge skoleåret med 5. klasserne som projektårgang. Naturfag vil også være udviklingsområde næste skoleår. Vi må sige farvel til 2 lærere i begyndelsen af skoleåret, og det er Mette Boje Vinther og Bodil Lund Olesen, de ønskes begge alt godt i fremtiden og mange tak for deres indsats her på skolen, Mette har været her i ca. 4 år og Bodil i 35 år. Vi har ansat Stina Nørgaard, og Stina vil kunne overtage de mange musikhold, som Bodil har haft. I sommerferien vil der forhåbentlig komme nyt tag på A-fløjen, og de forskellige projekter i skolegården og i klasserne vil blive afsluttet

6 I SFO vil eleverne fra 4. årgang skulle benytte sig af klubtilbuddet på Kirkevej, og det håber vi, alle bliver glade for. En del af SFO-medarbejdere stopper også i den kommende tid, så tak til dem for en god indsats. Tak til alle for godt samarbejde i skoleåret, der er gået og jeg glæder mig over en skole, som er godt på vej, og hvor de gode oplevelser og læringssituationer heldigvis fylder mest. Skolens målsætning Undervisningen skal tage udgangspunkt i: dansk kultur og traditioner samværsregler, ansvar og respekt for andre førstehåndsoplevelser det enkelte barns trivsel i et forpligtende fællesskab høj grad af faglighed det tværfaglige, det praktisk/musiske og det internationale udvikling af børnenes livsmod og livsduelighed en forståelse for og indsigt i børns ændrede livsvilkår børnenes nysgerrighed og lyst til at lære Jens Lund Tranholm Damkjær Skoleleder Der skal være et tæt skole/hjem-samarbejde, som bygger på information, dialog, medindflydelse og deltagelse. Det er en naturlig ting, at forældre og skole udtrykker forventninger til hinanden og løbende justerer disse forventninger. Den enkelte medarbejders velbefindende og trivsel er både et kollegialt og ledelsesmæssigt ansvar. Der skal være gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. Der skal være et udvidet samarbejde med det omgivende samfund - specielt i forbindelse med ind- og udskolingen. Skolebestyrelsen Bestyrelsen har bl.a. til opgave at udforme principper for skolens virksomhed, føre tilsyn med skolens undervisning, godkende budgetter, foretage indstillinger i forbindelse med ansættelser og meget andet. Bestyrelsen holder møde gange om året. Skolebestyrelsens principper Alle principperne kan findes på skolens hjemmeside under Bestyrelsen. Praktiske oplysninger AKT AKT er en del af undervisningstilbuddet på Østervangskolen. Formålet er at hjælpe den enkelte elev/ en gruppe/ en klasse, når der opstår problemer på det adfærds-, kontakteller trivselsmæssige område, således at han/hun/de kan fungere i normalklassen. AKT-forløb kan bl.a. bestå af: Observation af enkelte elever, grupper eller klasser i timerne og evt. i frikvartererne med henblik på, i samarbejde med klasseteamet at udarbejde handleplaner og konkrete tiltag for eleven/ gruppen/ klassen, hvad angår såvel den faglige som den sociale trivsel

7 Derudover er der samtaler med lærer og elev/er med efterfølgende respons på undervisningssituationen. Samtaleforløb med henblik på at afdække flest mulige kompetencer og potentialer. Samtalerne kan være med: Eleven/ elever Den enkelte lærer Klasselærer Klassens team Forældre og klasselærer Andet Vejledning om brug af materialer til elever med særlige behov Vejledning og sparring om skole/hjem-samarbejde med fx vanskelige samtaler. Kollegial sparring og vejledning Bøger/Skolebiblioteket Alle bøger skal forsynes med beskyttelsesbind. Ved skoleårets slutning udskriver ØPC en liste over de materialer, eleven har fået udleveret i løbet af skoleåret. Forældrene skal erstatte udleverede bøger m.v., såfremt de misligholdes eller bortkommer. Hvis en elev opbevarer regnemaskiner, bøger eller andet i klassen, sker dette på eget ansvar. I skolens undervisning er der brug for mange materialer. Skolebiblioteket råder over mange tusinde forskellige bøger, tidsskrifter, og av-materialer m.m. Hvad vi ikke selv råder over, fremskaffer vi. Materialerne er til stadig cirkulation mellem elever, lærere og skolebiblioteket. Vi har et udlånssystem, som bygger på gensidig tillid. Det er derfor vigtigt, at alle lånere passer godt på vore fælles materialer og sørger for at aflevere lånte materialer, når udlånsfristen udløber. Særligt til forældrene: Hjemlån af bøger begynder i børnehaveklassen. Der kan lånes 3 bøger. Senere kan lånes efter behov. Medarbejderne i servicecenteret sætter børnene ind i vort udlånssystem og prøver at give eleverne nogle gode læsevaner. Nye bøger, som er egnede til elevernes klassetrin, præsenteres og typisk læser bibliotekarerne op af en bog for at give eleverne appetit på at låne bøger. Det er vigtigt, at forældrene støtter skolens tiltag ved at vise interesse for deres lån, læse med dem og hjælpe med at overholde udlånsfristen for hjemlån, som er 4 uger. Forældrene opfordres til at hjælpe børnene til gode læsevaner - det er en investering for livet! Via vores hjemmeside er det muligt at søge bøger i vores bogbestand. Dimissionsfest Afgangseleverne fejres d. 26. juni 2013 kl ved Østervangskolens traditionsrige dimissionsfest, hvor 7. årgangs elever har pyntet op, der holdes taler, synges og afgangsbeviser uddeles m.m.. Elevråd Skolen har to elevråd: Det lille elevråd for klasse og det store elevråd for klasse. De to elevråd holder møder hver måned og der afholdes en årlig planlægningsdag/tur. 3. klasses elever inviteres til at deltage de sidste måneder før sommerferien, og der laves et lille oplæg om elevrådsarbejdet for 3. årgang. Susan Tiainen er vejleder

8 Erhvervspraktik Erhvervspraktik er en del af undervisningen på 9. klassetrin. Her kan eleverne i et kortere tidsrum være på arbejdspladser udenfor skolen for at opleve den erhvervs- og samfundsorienterende undervisning på en livsnær måde. Eleverne er gæster på arbejdspladsen og modtager ikke løn. De er forsikrede i arbejdspraktikperioden. Se mere på Ungdommens uddannelses hjemmeside Forsikring og erstatningspligt Eleverne er erstatningspligtige, når de med forsæt eller ved uagtsomhed forvolder skade på skolens ejendom eller inventar og på andre elevers ejendele. Skader på tænder og briller er omfattet af særlige regler - spørg i givet fald på skolen. Omkring IT-rygsække: Udstyret er indkøbt af skolen og skal tilbageleveres efter endt brug. Hvis der opstår problemer, kan skolen være behjælpelig. Beskadiges det udlånte udstyr forsætlig og/eller stjæles det, medens dit/jeres barn har ansvaret for det, er det jeres indboforsikring, som skal dække evt. udgifter til udbedring af skaden eller erstatte det stjålne. Har I ikke en indboforsikring vil I selv skulle dække evt. erstatningsudgifter. Fravær fra undervisningen I almindelighed er det ikke nødvendigt at underrette skolen om barnets sygdom, før barnet igen møder i skolen. I kontaktbogen skrives grunden til fraværet og varigheden. Er der tale om sygdom af mere end en uges varighed, bør klasselæreren dog kontaktes. Ved fravær på mere end 15 skoledage skal skolen sørge for hjemme- eller sygehusundervisning. Elever kan blive syge, mens de er i skole. I så tilfælde kontaktes hjemmet, og vi beder derfor om, at børnene så vidt muligt har viden om, hvor skolen kan få fat i en af forældrene. Send ikke syge børn i skole! Dels er det synd for barnet, dels kan barnet smitte andre elever. I de få tilfælde, hvor eleven har en meget høj fraværsprocent ca. 10 %, har vi en fast procedure. Det er altid forbundet med ulemper, hvis et barn skal have fri fra skole udenfor de normale ferie- og fridage, men hvis I som forældre ønsker barnet ekstraordinært fritaget for skolegang i en eller flere dage, bedes I give besked til klasselæreren i god tid forinden. Er fritagelsesperioden over tre dage skal kontaktbogen vises på kontoret. Skolen vil opfordre til, at ekstraordinær frihed begrænses, da det er et stigende problem, at elever fritages til ferier udenfor skoleferierne!! Favrskov Kommune har lavet en procedure for at nedsætte fraværet på kommunens skoler, læs denne på skolens hjemmeside! Skolen følger nøje elevfraværet og handler på dette. Nedenfor er et uddrag af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ekstraordinær fritagelse fra undervisning. 5. Stk. 2. Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. I nogle tilfælde kan man af lærerne få oplyst, hvad eleven skulle have arbejdet med, men man kan ikke forvente at få denne besked, og under alle omstændigheder foregår læringen i skolen - i læringsmiljøet - hjemmearbejder/feriearbejde kan kun blive en lille erstatning herfor

9 Loven om sygefravær eller andet fravær kan også findes i sin fulde udstrækning gennem Undervisningsministeriets hjemmeside på eller hentes som PDF-fil fra skolens hjemmeside under punktet Praktisk info. Forældreforening En gruppe forældre har taget initiativ til at stifte en forening, hvis formål er at skaffe økonomiske midler til at støtte skolen der, hvor skolens daglige økonomi ikke rækker. I første omgang handler det om at støtte op omkring Café Madkassen. Det er vigtigt, at så mange forældre som muligt støtter foreningen, og der er behov for at så mange som muligt melder sig ind. Et forældremedlemskab koster 200,-, der kan betales gennem café Madkassens hjemmeside. Glemte sager Overtøj, idrætstøj, halstørklæder og andet, som glemmes, samles og anbringes på pedellens kontor, hvor man ved henvendelse kan få adgang til at efterse de glemte sager. I ugen før jul og ugen før sommerferien lægges glemte sager frem i en udstilling udenfor pedelkontoret. Hvad der ved denne lejlighed ikke afhentes, skaffer skolen sig af med på forskellig vis, bl.a. aflevering til tøjindsamlinger. Grøn skole og oprydningsuger Østervangskolen fik i skoleårene 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 og igen i skoleåret 2012/13 det grønne flag, som et bevis på, at skolen prioriterer miljøet i både undervisning og skolens drift. Arbejdet med: affald, natur og energi dannede baggrund for Friluftsrådets godkendelse af arbejdet, og borgmesteren kunne hejse Det grønne Flag første skoledag i 2007 og igen i 2008 og 2009, hvor temaerne var henholdsvis vand og energi. 2009/10 fik vi Det grønne Flag for 4. gang, og udvalgsformanden Erik Høeg overrakte flaget på skolens juleklippedag i slutningen af november Periodisk afvikles oprydningsuger, hvor elever og personale gør en ekstra indsats for at rydde op i klasselokalerne, og desuden gennemgår hver klasse et afsnit af skolens udearealer. Med passende mellemrum kåres skolens bedst holdte klasselokale mht.: orden, dekoration og tegn på aktuel undervisning. Elevråd, teknisk servicepersonale og skolens leder udgør bedømmelsesudvalget. Historisk Værksted Ved Østervangskolen er der etableret en aktivitet, hvor eleverne kan komme i direkte kontakt med stenalderen, jernalderen, vikingetiden eller husfolk i forrige århundrede. Historisk værksted, som har været startet og ledet af bl.a. Jørn Holm og Erik Smidt, har i år følgende lærere tilknyttet: Jesper Olsen og Rikke Thomasen. Indsatsområder Der henvises til skole-/kvalitetsrapporten, som vil kunne findes på hjemmesiden i efteråret. Desuden har vi stadigvæk fokus på flg. områder, hvor de fleste har været udviklingsområder i de foregående skoleår: det internationale, konflikthåndtering, naturfag/grøn skole og det fleksible læringsrum. Indsatsområderne i skoleåret 2012/13 er flg.: - Sundhed både fysisk og psykisk - Inklusion, herunder inklusion, læsning og IKT i alle fag - Naturfag og innovation - Samtænkning af de praktisk/musiske fag på mellemtrinnet - 9 -

10 IT og Østervangskolen Der gælder flg. regler for brug af nettet: Nettet må kun anvendes til uddannelsesformål i bred forstand Nettet må ikke anvendes på en måde, der strider mod almindelig lov og orden Nettet må i øvrigt ikke misbruges Der må kun anvendes programmer, der er installeret Du må ikke ændre i opsætningen på skolens maskiner Der må kun gemmes filer, der har med undervisningen at gøre Du må kun slette eller ændre filer, du selv har gemt Findes der filer gemt, som ikke har med undervisningen at gøre, vil disse blive slettet uden varsel. Kirsten Stougaard er skolens IT-vejleder sammen med Lisbeth Christensen. IT-vejlederne har udarbejdet en folder om brug af skolens maskiner, der udleveres til eleverne. Der er på skolen to uddannede pædagogiske it-vejledere: Lotte Hermansen og Lisbeth Christensen. Klasseforældreråd/Trivselsråd I hver klasse vælger forældrene et forældreråd/trivselsråd bestående af forældregrupper. Disse forældre kan være behjælpelige ved gennemførelsen af praktiske arrangementer, men kan også være samarbejdsorgan vedrørende forældremøders indhold. Der er udarbejdet en folder med ideer til arbejdet, og denne kan læses på skolens hjemmeside. Skolen opfordrer alle klasser til at engagere ALLE forældre i en eller anden form for opgave, og derfor ønskes Trivselsråd oprettet i flest mulige klasser. Skolebestyrelsen indkalder klasseforældreråd/trivselsråd til arrangementer på skolen bl.a. fremlæggelse af årsberetningen. Konfirmation Konfirmationsforberedelse afvikles i 7. klasse udenfor skoletiden på onsdage i perioden fra jul til påske kl. 13. Præsterne orienterer om tidsplanen. Derudover er der hele dage, hvor eleverne fra 7. årgang deltager i forskellige udflugter og arrangementer i forbindelse med konfirmationsundervisningen Konfirmationer er 26-4, 28-4 og 5-5. Uge 37 er præsteuge for 3.klasserne. Konflikthåndtering/legepatruljer Vi har taget initiativ til at gøre de små elevers frikvarterer bedre end tidligere. Vi har en legepatrulje, der består af elever fra 6. eller 7.årg.. Deres opgave er at sætte lege i gang med klasser og enkelte elever. Eleverne har deltaget i et kursus, hvor de har lært forskellige lege og det at formidle en leg. Derudover er de blevet introduceret til konfliktmægling, men eleverne skal ikke erstatte gang- og gårdvagter. Hvert frikvarter er ca. 2 elever ude for at hjælpe eller lege med elever fra årg. AKT-teamet er tovholdere. (Se også under AKT.) Kor Skolen tilbyder sangundervisning i fritiden: Skolekoret ledes af Lars Ginge Skov og Stina Nørgaard Hansen. Der vil i begyndelsen af skoleåret blive givet orientering direkte til eleverne

11 Koret deltager hvert år i mange forskellige arrangementer: korstævne, Lucia optog, dimissionsfesten og underholdning i mange andre sammenhænge Lektiehjælp/Lektieklub SFO tilbyder lektiehjælp en gang om ugen i tidsrummet Desuden kan der tilbydes lektiehjælp i begrænset omfang i støttecentret for både indskoling, mellemtrin og udskoling. Ungdomsskolen har tidligere tilbudt hjælp til elever i kl. i en lektiecafe på Kirkevej, og vi håber også denne ordning fortsætter i kommende skoleår. Elektronisk lektiehjælp er også et godt tilbud til skolens elever. Der har været frivillige lektiehjælpere for skolens tosprogede elever i skoleåret , og desuden arbejdes der på endnu et lektiehjælpstilbud fra Ungdomsafdelingen af Dansk Røde Kors, hvor gymnasieelever tilbyder deres hjælp om eftermiddagen. Lejrskole/hytteture/skolerejser Placering Der afvikles lejrskoler i 5. og i 9. klasse. Formål At styrke klassens sociale liv At give undervisning gennem førstehåndsoplevelser For 5.klasses vedkommende især mulighed for natur/teknik, historie og grundlag for den kommende geografi- og biologiundervisning For 9. klasses vedkommende især en styrkelse af sprogundervisningen, samfundsfag og inddragelse af den internationale dimension Rejsemål og varighed 5. klasse: 4 eller 5 dage i Danmark på vandrerhjem, campingplads el. lign. 9. klasse: 5-7 dage som udveksling med en af vore europæiske samarbejdspartnere Finansiering Skolen dækker basis -udgiften til transport, logi og entreer i det obligatoriske program, ledelsen på forhånd har godkendt Eleverne betaler det beløb, der er godkendt af byrådet I forbindelse med genbesøg ved udveksling betaler skolen transport og entreer i det obligatoriske program, ledelsen på forhånd har godkendt Aktiviteter derudover kan finansieres ved frivillig forældreindbetaling (f.eks. Tivoli-tur, overnatning i Berlin m.m.) Elev-/forældreindflydelse Elever og forældre bør så tidligt som muligt orienteres om de aktuelle lejrskoleplaner, og i det omfang, det er muligt, delagtiggøres i forarbejdet og planlægningen, så det bliver et fælles projekt. Der gennemføres i kommende skoleår flg.: 5abc: 4-dages lejrskole. 8a og 8.b: Besøg af en skole fra Uelzen/München 9a og 9.b: Genbesøg på skole i Uelzen/München

12 Mobiltelefoner Mobiltelefonen SKAL være slukket i undervisningstiden med mindre de bruges som en del af undervisningen. Hvis elever overtræder denne regel inddrages mobiltelefonen, som afleveres til kontoret, hvor forældrene skal afhente denne. Skolen opfordrer til begrænset brug af mobiltelefoner i frikvartererne, da det begrænser det sociale samvær. Elever skal gøres bekendte med, at alvorlige trusler og chikaner er kriminelle overtrædelser. Elever skal have/diskutere etiske regler, herunder den sproglige tone. Forældre skal påtage sig ansvaret for, at deres børn overholder de etiske regler. Regler og holdninger skal diskuteres på lige fod med anden form for mobning. Modtagelsesklasser Østervangskolen har som den eneste skole i kommunen undervisning af tosprogede elever i en modtagelsesklasse, og denne klasse modtager elever fra hele Favrskov Kommune. Aldersspredningen varierer, men aldersgruppen er fra år som hovedregel. De fleste elever er tilknyttet en alderssvarende dansk klasse. Foruden eleverne i modtagelsesklasserne har vi integreret flere tosprogede elever i skolens almindelige klasser, og disse elever får stadig sprogstøtte. Morgensang Indskolingen i A-fløjen og klasse i B-fløjen har morgensang hver morgen kl I C/Dfløjen vil klasse samles efter behov. Musikskolen Favrskov kommune giver mulighed for deltagelse i Musikskolen. Tilmeldingsblanket og nærmere oplysninger fås ved henvendelse til skolens kontor. Tilmeldingssedlen findes også på Favrskov Kommunes hjemmeside Favrskov Musikskoles hjemmeside har flg. adresse: Musikskolens leder, Mette Sandahl Christiansen træffes på Tlf: Mail: Ordensregler Det overordnede princip for samværs- og ordensregler: - Østervangskolen skal være et godt lære- og værested for alle elever og en god arbejdsplads for alle personalegrupper. Klassens lærere og forældre har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og klassen/årgangen får et skoleforløb præget af tryghed, trivsel og udvikling. Forudsætningen for dette er, at skolens overordnede regler overholdes, og at de enkelte klasser hvert år aftaler spilleregler for god adfærd i et samarbejde elever, lærere og forældre. Overtrædelse af samværsreglerne påtales af lærerne, som sørger for at forældre og skoleledelsen inddrages, hvis det skønnes nødvendigt. Tryghed, trivsel og udvikling har flg. som forudsætning:

13 Hensynsfuld opførsel betyder at: - alle skal vise hensyn og respekt for hinanden - alle skal vise ansvar overfor omgivelserne Positivt sprog betyder at: - alle skal bruge et sprog, som tilpasses situationer og omgivelser - ingen må bruge nedgørende ord om andre Undervisningsparathed betyder at: - alle elever møder til tiden og hver dag - alle møder udhvilede - alle møder velforberedte, har lavet lektier og har orden i tingene - mobiltelefonen er slukket i undervisningstiden Særlige regler: - Pauserne holdes som regel efter 1., 2. og 3. modul. Der gælder særlige regler for udeog indeophold i fløjene, disse regler er opsat på synlige steder. Der er legepatruljer i frikvartererne for 0.-3.årg. Udearealerne årg. må være i den lille skolegård, på skrænterne indtil sidste trappe ved nederste bane, på arealet foran A-fløjen og sfo og i den store skolegård til den hvide streg årg. kan være i den store skolegård, på græsarealerne, fodboldbanerne og på brandstien/skrænterne. Der føres tilsyn i alle pauser og fra kl Boldspil foregår på banerne, mod boldvæggene og i skolegårdene - Klasselokalerne og gangarealerne skal være rolige opholdssteder i både undervisningstid og i frikvartererne. Der skal være ryddeligt, og alle skal passe på tingene. Ingen voldsom leg eller løb indendørs. Efter sidste lektion i klassen skal lokalet efterlades ryddeligt, fejet og rengøringsklar. Der er dukseordning. Fællesarealerne i C/D-fløjene har egen dukseordning, som aftales med fløjformanden. - Rygning er forbudt for ALLE på skolens grund. Elever under 18 år må ikke købe cigaretter uden et Ungekort. - Sne/snevejr: Der må kun kastes med sne på boldbanerne, men også her skal man vise respekt for hinanden. Ingen må kaste med sne i skolegårdene eller ved bygningerne. - Trafikforhold: Elever skal placere deres cykler i cykelskurene årg. ved gymnastiksalen og årg. foran B-fløjen. Ophold ved cykelskurene er IKKE tilladt. Gående skal benytte fortovet, og ingen må cykle i skolegården eller på gangstierne. Der er skolepatruljer ved fodgængerovergangen på Hammelvej og ved Overgårdsvej hver morgen 10 min. før 1. lektion. P-pladsen ved Hammelvej er KUN for personale og må ikke benyttes af forældre og andre i skoletiden. Elever sættes af ved Østervangshallen. Kørselsretningen for færdselen skal foregå fra Over Hadstenvej via Overgårdsvej og udkørsel på Hammelvej. - Mobiltelefoner må medbringes, men skal være slukkede i undervisningssituationer med mindre de bruges i undervisningen. Hvis denne regel ikke overholdes inddrages mobiltelefonen, og forældrene skal afhente den på skolens kontor. I idræt samles mobiltelefoner ved timens begyndelse, og det samme sker efter aftale i bestemte klasser. Praktikskole Østervangskolen er uddannelsessted for lærerstuderende fra Århus Lærerseminarium. Informationsmaterialer udleveres til alle praktikanter. Inger Kjærgaard er praktikkoordinator og mentor. I skoleåret forventer vi at modtage 16 hold studerende

14 Prøver og test På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man orientere sig om de nationale test, og på vil der komme information om årets afgangsprøver for Folkeskolen. Vi orienterer også på hjemesiden løbende og datoerne for de skriftlige prøver ligger i kalenderen. Prøveordningen for I år er der obligatoriske prøver efter 9.klasse i mundtlig og skriftlig dansk, mundtlig engelsk, skriftlig matematik og mundtlig/praktisk fysik/kemi. Der er udtræk til mundtlige prøver i tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt til skriftlig prøve i tysk, engelsk, geografi og biologi. Humanistiske fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve Dansk B B1 Engelsk B U Tysk U U Historie U Samfundsfag U Kristendomskundskab U Naturfag Matematik B2 Geografi U Biologi U Fysik og kemi B B: Bundne prøver U: Prøver til udtræk B1 Der indgår delprøver i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling B2 Der indgår delprøver i matematiske færdigheder og matematisk problemløsning Se mere på eller hent brochuren på skolens hjemmeside under Praktisk info. De nationale test Jeres barn skal gennemføre ti obligatoriske nationale test i løbet af sin skoletid. De ti obligatoriske test gennemføres i fagene matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og dansk, læsning. Alle ti test kan desuden tages på frivillig basis, hvis skolen vælger det. Dertil kommer to test i dansk som andetsprog, som ikke er obligatoriske, men kan tages på frivillig basis. Af oversigten fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin de nationale test gennemføres på obligatorisk og frivillig basis. Krydserne viser, på hvilke klassetrin testene er obligatoriske. De farvede felter viser, på hvilke klassetrin testene kan tages på frivillig basis. Læs mere på Fag og klassetrin Dansk, X X X X

15 læsning Matematik X X Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi Dansk som andetsprog X X X X Ringetider 1. modul Pause 2. modul Spisepause 3. modul Pause 7. lektion lektion Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens grund. Overtrædes forbuddet, vil hjemmet få besked herom, og ved gentagne tilfælde er det bortvisningsgrund. SFO Østervangskolens fritidsordning ledes af Hans Handberg. SFO modtage elever fra klasse. SFO holder åbent hver dag kl Der er ferie lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og i ugerne og 31, der er feriepasning på en af SFOerne i Hadsten. Ind- og udmeldelse skal ske digitalt via Fra den 1. marts er der tilbud om førskolegruppe i SFO. SFO udgiver sin egen informationsfolder til førskolegruppen, men SFO s mål- og indholdsbeskrivelse kan læses på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsen er også bestyrelse for SFO. Se en nærmere beskrivelse af SFO på skolen hjemmeside, hvor der er et link til SFO. Skolebus Der er gratis skolebuskørsel i Favrskov kommune med de lokale busser. For ruterne 115, 117, 314 m.v. ydes der gratis befordring, hvis eleven er kørselsberettiget. Nærmere oplysning om tilbuddet kan indhentes ved henvendelse til skolens kontor. Se køreplan på skolens hjemmeside. Skolefotografering Odense Skolefoto A/S kommer og fotograferer eleverne d september 2011 med syge-/omfoto d. 12. oktober

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL. 19.00 I Dalgas DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Skoleårets

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Kære lærerstuderende på 1. årgang Velkommen i praktik på Bavnehøj Skole. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer, hvor I forhåbentlig får

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole THISTED KOMMUNE Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole Mål: Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever og personale

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere