Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?"

Transkript

1 Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor er der forskel? Fordi der er forskel på mennesker. Der er nogle, som faktisk bruger pengene, før de har fået dem. Andre tænker sig meget godt om, før de»letter låget på pengekassen«. Men hvordan får man en sund økonomi? Budget En god økonomi i hverdagen kræver, at man har overblik over sine indtægter og udgifter. For at få det kan man lave et budget. Normalt laver man budget for 1 år ad gangen, fordi en længere periode er svær at overskue. Man kan lave sit budget ved at bruge et»budgetskema«, som man kan få gratis i bankerne. Skemaerne kan være forskellige, men alle udfyldes på samme måde: Måned for måned skal man prøve at forudsige sine ind- og udbetalinger. Hvis indtægterne er større end udgifterne i en måned, er der overskud. Er det modsat, er der underskud. Hvis der er måneder med underskud, må det dækkes ind. Enten ved overskud fra andre måneder eller ved at gøre indkomsterne større eller udgifterne mindre. Nu skal vi se på forskellige indkomster og udgifter, som de fleste mennesker kender. Indtægter I budgetskemaets afsnit med»indtægt«skriver du de indkomster, du regner med at få i løbet af året. Det er vigtigt, at det er de indkomster, du får udbetalt, du skal skrive som indtægt. For eksempel er det ikke din samlede løn ( bruttolønnen), men den løn du får udbetalt efter skat og andre fradrag, du skal skrive. Ordforklaring Bruttoløn: Lønnen - inden skatten trækkes. Lønindtægt Lønindtægter stammer typisk fra fuldtids- eller fritidsjobs, som man har i kortere eller længere tid. Statens Uddannelsesstøtte Får man SU, bliver beløbet udbetalt i rater en gang om måneden i løbet af skoleåret. Renteindtægter Mange unge har sparet penge op. En opsparing kan stå på en konto i et pengeinstitut. Der kan også være købt obligationer for pengene. Opsparede penge giver renter en eller flere gange om året.

2 Kapitel 1 side 3 Ordforklaring Frikort: Et skattekort som viser, at man ikke skal betale skat, så længe indtægten holder sig under en vis grænse. Der trækkes ikke skat af renterne, når de udbetales. Derfor kan hele rentebeløbet skrives ind i budgetskemaet. Lommepenge De lommepenge man får, er også en»indkomst«. Lommepengene må derfor også skrives ind i budgetskemaet. Når alle indkomster er skrevet i budgetskemaet, kan man lægge alle indkomster sammen for den enkelte måned. Man kan også se, hvad man regner med at få som indkomst i hele året. Det tal får man ved at tælle indkomsterne sammen for alle 12 måneder. Nogle af udgifterne kan være både faste og variable. For eksempel skal man bruge et beløb til husholdning, for at man kan overleve. Det er den faste del.»de røde bøffer«og den gode rødvin er derimod en variabel udgift. Som nævnt tidligere er udgifter meget forskellige fra person til person. Der er lavet undersøgelser, som viser, hvad en voksen person i gennemsnit bruger på de enkelte poster. I skema 1.2 er det gennemsnitlige årlige forbrug vist for en voksen. Udgifter Alle har udgifter. Det er meget forskelligt, hvor store de er. Dem, der bor hjemme, har normalt færre udgifter end dem, der bor ude. Samtidigt har familier større udgifter end enlige. I skema 1.1 er der vist en oversigt over de mange forskellige udgifter, man kan have. For at huske alle udgifter er det en god idé at sætte kryds ved alle de udgiftsposter, man har. De udgifter, man har hver måned, kan deles op i faste og variable udgifter. Faste udgifter De udgifter, der er meget svære at ændre, kaldes faste udgifter. Husleje, forsikringer, opvarmning, kontingenter, elafgifter, telefon, radio/tv-licens, transport og børnepasning er alle eksempler på faste udgifter. Variable udgifter Udgifter, som rimeligt nemt kan ændres, kaldes variable. Det kan være beløb til husholdning, fornøjelser, slik, tobak m.v.

3 Kapitel 1 side Budgetposter Personlige udgifter Livsforsikring Husholdning, vask Underholdning Ulykkesforsikring Hushjælp, vinduespudsning Licens, radio og TV Sygeforsikring Fornøjelser, fester, gaver Telefon Ansvarsforsikring Ferie, rejser, weekends Nyanskaffelser til hjemmet Andre forsikringer Vuggestue, børnehave m.v. Læge, tandlæge, apotek Lotto, tips mv. Faglige kontingenter Tøj, fodtøj Andre kontingenter Bøger, blade, aviser m.v. Undervisning, uddannelse Lommepenge (egne/børns) Bil og befordring Ydelse på lån Forsikring Garage Benzin, olie m.v. Redningskorps Rep. og vedligeholdelse Vægtafgift / ejerafgift Kontingent til FDM Tog og buskort m.v. Bolig Husleje Kloakgæld Tyveriforsikring Ejendomsskatter m.v. Grundejerforening Indboforsikring Vandafgift Oliefyrs -/gasabonnement Renovation Elektricitet, gas Brandforsikring Antenneafgift Varme Grundforsikring Rep. og vedligeholdelse Prioriteter Svampeforsikring Vandskadeforsikring Nyanskaffelser Husbukkeforsikring Vejgæld Glasforsikring Ydelser på lån og købekontrakter Lån Købekontrakter Kreditkort, m.v. Opsparing Budgetkonto Kapitalpensionskonto Uddanelsesopsparing Børneopsparing Ratepension Boligopsparing Ferieopsparing Etableringskonto Anden opsparing Spar op og lån konto Investeringsfondskonto Indekskontrakter Privatpension

4 Kapitel 1 side Årligt forbrug blandt enlige under 60 år uden børn Årligt forbrug (kr.) Fødevarer Drikkevarer og tobak Beklædning og fodtøj Boligbenyttelse Elektricitet, opvarmning Boligudstyr, husholdningstjenester Medicin og lægeudgifter Køb af transportmidler Anden transport og kommunikation Fritidsudstyr, underholdning og rejser Andre varer og tjenester Forbrug i alt Kilde: Danmarks Statistik opgjort i perioden Mange vil sikkert synes, at de nævnte beløb er alt for store. De gælder i hvert fald ikke èn selv. Men meget ofte bliver småbeløb til store beløb, uden vi tænker over det. Se følgende eksempel: 1.3 Eksempler på forbrug Køb pr, uge Chips, 1 pose à 11,00 kr... Chokolade, 2 st. à 6,50 kr... Cigaretter, 4 pakker à 30,50... Sodavand, 7 stk. à 2,50... Øl, 7 stk. à 5,20... Vin, 1 flaske à 30 kr... Udgift pr. år 572 kr. 676 kr kr. 910 kr kr kr. Familien Pedersens budget For at få et indtryk af, hvordan et budget ser ud for en helt almindelig familie, skal vi se på familien Pedersens budget for Familien bor i Skagen i et parcelhus, der er elopvarmet. Familien består af: Ole, der arbejder som fisker Hanne, der er ansat i en børnehave Bo, der arbejder som elev i et pengeinstitut Pia, der er 14 år og går i 7. klasse På budgetskema 1.4 kan vi se, hvad familien forventer af indtægter og udgifter. Her skal kun nævnes nogle af de vigtigste tal. Vi kan se, at familien forventer indkomster på kr. i Det svarer til kr. om måneden. Familien regner med at de samlede udgifter bliver kr. i Det er det samme som kr. om måneden. Der er altså et overskud på kr. i hele 2007.

5 Kapitel 1 side 6 Hvis vi ser på de enkelte måneder, har familien nogle måneder, hvor udgifterne er større end indtægterne. Det er månederne februar, marts, juni, juli, august, september og december. Derfor må familien sørge for at få sparet op i de måneder, hvor indtægterne er større end udgifterne. På budgetskemaet kan vi se, at familien har sparet kr. op inden Ved slutningen af året regner man med at beløbet er på kr. Opsparingen er vokset med den forskel, der var mellem indtægterne og udgifterne: kr kr. = kr. Budgettet for familien ser ud til at»hænge sammen«, fordi man regner med et overskud i Men der kan hurtigt ske ændringer. F.eks. hvis Ole eller Hanne bliver arbejdsløs. Så falder indkomsten. Hvis Bo flytter hjemmefra. Så falder indtægten. Men det gør udgifterne også.

6 Kapitel 1 side Budget for Hanne og Ole Pedersen 2007 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Gens. Indtægter Ole Pedersen Hanne Pedersen Børnetilskud Kostpenge fra Bo Renteindtægt Indtægter i alt Udgifter 0 0 Terminsydelser Ejendomsskat Elektricitet Bygningsforsikring Bilforsikring Grøn bilafgift Benzin Familieforsikring Fritidsforsikring Ulykkesforsikring Radio/TV Licens Telefon Gaver Aviser, blade m.m Oles fagforening Hannes fagforening Husholdning Beklædning Lommepenge Ferie Julen Diverse Ratepension Ydelse på billån Udgifter i alt Indtægter Udgifter Overført fra forr. Md Overført til næste md

7 Kapitel 1 side 8 Opfølgning på budgettet Som sagt er det vigtigt, at man hele tiden tænker på, om indkomster og udgifter passer. Hvis der sker ændringer i indkomst og udgift, skal tallene i budgetskemaet rettes. Hvis man gerne vil købe et nyt stereoanlæg, kan man se, om der er råd til det ved at se på budgetskemaet. Hvis man køber anlægget ved at gøre opsparingen mindre, vil der komme færre renteindtægter. Kan udgifterne så klares i fremtiden? Hvis man hele tiden skal have overblik over sin økonomi, er det nødvendigt, at man altid skriver sine indkomster og udgifter ind i budgetskemaet. Men for at man altid har de aktuelle tal, er man nødt til at lave et personligt regnskab. Mange mennesker skriver ikke ned, når de bruger penge. Derfor ved de ikke, hvad der er brugt til husholdning, beklædning, lommepenge m.v. Derfor vil det blive svært at lave et budget, der passer. Man kan selvfølgelig se på regningerne for de faste udgifter. Problemet kommer, når de variable udgifter skal skrives ind i budgetskemaet. Alle bør derfor lave et personligt regnskab. Så kan man se om det budget man har lavet passer. Ordforklaring Et personligt regnskab: En oversigt over de indkomster og udgifter, der har været i en periode. Det er en god idé at lave regnskabet på et regnskabsark. Arket deles op i grupper, som passer til familiens økonomi. Nogle grupper går igen fra familie til familie. Det drejer sig om husholdning, beklædning, faste udgifter og en gruppe, vi kan kalde»diverse«. I diverse skrives alle de små udgifter, der kommer hele tiden. De er meget svære at forudsige. Andre poster vil være forskellige fra person til person. Det er for eksempel ikke alle, der ryger. Der er også mange, der ikke har bil. Budgetkontrol Ved at se på regnskabet i forhold til budgettet kan man se, om budgettet kan holde. Sådan en kontrol af budgettet bør laves tit. F.eks. hver måned. Sidst på året kan man lave et regnskab for hele året. Det sammenlignes med det budget, man har lavet for det samme år. På den måde kan man få et indblik i, hvordan næste års budget kan gøres bedre. Ordforklaring Kontrol af budget: En sammenligning mellem et budget og de faktiske indtægter og udgifter.

8 Kapitel 1 side 9 Skat Når vi tjener penge ved at arbejde, får vi ikke lov til at beholde alle pengene selv. Skattevæsenet vil tage en del af lønnen i form af skat. Og når vi ønsker at bruge de penge, der er tilbage efter skat, vil skattevæsenet - Skat - igen have noget af kagen. Denne gang sker det som afgifter, der er lagt på de varer og ydelser, vi køber. Vi skal altså betale skat både, når vi tjener penge, og når vi bruger dem. Hvor meget vi skal betale i skat afhænger af mange forhold. Det kigger vi på nu. Skattebegreber Hos skattevæsenet, i banker og sparekasser, hos arbejdsgivere og mange andre steder hører vi udtryk om skat. Tænk bare på udtryk som: personskat og personfradrag bundfradrag kommune -, amts- og kirkeskat arbejdsmarkedsbidrag moms bil- og benzinafgift Der findes rigtig mange udtryk. Vi vil først se på, hvad de betyder og senere se på, hvordan skatten regnes ud. Direkte skat Som navnet siger, er»direkte skat«den skat, vi betaler af vores indkomst. Direkte skat betales næsten af alle slags indkomster, f.eks. af: løn fra arbejdsgivere overskud ved selvstændig virksomhed Statens Uddannelsesstøtte (SU) og legater folkepension, ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPension) og private pensionsordninger. renteindtægter fra banker, sparekasser, obligationer og pantebreve kontanthjælp Også den værdi»frynsegoder«fra arbejdsgiveren har, skal beskattes - selv om den ikke er udbetalt i kontanter. Eksemplarer er: værdien af fri bil (firmabil) og fri telefon værdien af at låne feriehuse af arbejdsgiveren Det vi skal betale af vores løn - og måske frynsegoder - bestemmes af, hvor meget vi tjener. Indirekte skat Vi betaler altså også skat, når vi bruger vores penge. Det sker som afgifter på varer og tjenesteydelser. Ordforklaring En tjenesteydelse: Det kan f.eks. være bistand fra advokater og revisorer eller når vi går til rockkoncerter. Den indirekte skat, der er mest kendt, er momsen. Moms er en forkortelse for Merværdi- OMSætningsafgift. Dvs. en skat til staten, der lægges på den værdi, der skabes fra salg til salg - når varen går fra producent til grossist, fra grossist til detailhandler. Og endelig fra detailhandler til forbrugeren. Procenten for moms er 25 i Danmark. Den regnes ud som 25% af prisen uden moms. Hver gang man betaler 100 kr. for en vare eller tjenesteydelse, bliver 20 kr. sendt videre fra sælgeren til staten. Sælgeren beholder altså kun 80 kr. Det er varens egentlige pris. Alle forretninger er altså»skatteopkrævere«, fordi de skal sende moms videre til Skat. Skat kræver afgifter op for staten. Moms er en meget stor indtægt for staten. Udover moms er der mange varer, der har en særlig afgift. A-indkomst og A-skat Vi vender tilbage til den direkte skat - bl.a. skatten på lønindkomst, SU og pension. Sådan en indkomst hedder A-indkomst. Den, der udbetaler A-indkomst, skal tilbageholde skat, før resten udbetales til modtageren. Det kaldes kildeskat - skat ved den kilde, der udbetaler. Den skat, der bliver holdt tilbage af A-indkomsten, kaldes A-skat. Skatten regnes ud ved at se på lønmodtagerens skattekort - enten i form af et hovedkort, et bikort eller et frikort (det gennemgår vi

9 Kapitel 1 side 10 senere). Den skat der holdes tilbage sendes til Skat den 10. i måneden efter at lønnen er udbetalt. Når året er gået, kan arbejdsgiveren sende en oversigt med oplysninger til lønmodtageren. Det er dog ingen pligt længere. På oversigten står de tal, arbejdsgiveren har oplyst til Skat om indkomst og betalt skat. Den A-Skat, der er holdt tilbage, er en foreløbig skat. Den endelige skat regnes ud efter skatteyderens selvangivelse. Selvangivelsen for 2007 får man i april 2008, og først nu, kan man regne ud, hvad man skylder skattevæsenet eller omvendt. Personalegoder Lønmodtagere og selvstændige skal også betale skat af personalegoder. Det er den værdi, der er ved at have en firmabil til privat kørsel, fri telefon eller lån af firmaets sommerhus. Værdien af frynsegoder beregnes efter nogle satser hos Skat. Værdien skal dog mindst være kr (i 2007) for at blive beskattet. Nogle frynsegoder skal man ikke betale skat af. Det gælder f.eks. en hjemme-pc, så man kan arbejde hjemmefra. Hvis man får en uddannelse af sin arbejdsplads, så man kan blive bedre til at arbejde med pc en, skal man heller ikke betale skat af værdien af uddannelsen. Man skal heller ikke betale skat af julegaver under 500 kr. B-indkomst og B-skat Ved B-indkomst skal den der udbetaler pengene ikke tilbageholde skat men der skal naturligvis alligevel betales skat af indkomsten. Eksempler på B-indkomst er: overskud af fiskekuttere. overskud af virksomhed (Håndværksmestre, tandlæger, restauratører, ejere af forretninger, fabrikker og landbrug ) overskud af ejendomme, man lejer ud honorarer til forfattere renter af bank- og sparekassekonti, obligationer og pantebreve Det særlige for de her indkomster er, at der ikke er en arbejdsgiver, der holder skat tilbage. Selvstændige erhvervsdrivende får i stedet tilsendt 10 kort til indbetaling - et til hver måned undtagen i juni og december. På hvert kort står et beløb svarende til 1/10 af den B-Skat, som Skat har regnet ud på forhånd. Den endelige skat regnes ud, når selvangivelsen er sendt ind. Nogle lønmodtagere kan også modtage 10 indbetalingskort. Det gælder især personer med store indtægter fra renter. Bruttoindkomst Bruttoindkomst betyder den samlede løn plus værdien af personalegoder. Nettoindkomst betyder den indkomst, man skal betale skat af. Dvs. bruttoindkomsten minus fradrag for indbetalt pension, udgifter til renter, faglige kontingenter o.s.v. Vi betaler 8 % i arbejdsmarkedsbidrag af vores bruttoindkomst. Det er med til at betale statens udgifter til: dagpengefond (understøttelse ved ledighed m.v. ) aktiveringsfond (uddannelser inden for arbejdsmarkedet m.v. ) sygedagpengefond (sygedagpenge, barsel, forældreorlov m.v.) Da arbejdsmarkedsbidraget betales af bruttoindkomsten, kaldes de også for bruttoskat. Skattefri indkomst Nogle indkomster skal man ikke betale skat af. Det gælder f.eks.: børnetilskud børneydelser boligsikring boligydelse Foreløbig og endelig skat I løbet af året betaler vi A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Nogle betaler også B-Skat. Den endelige skat bliver regnet ud på grundlag af selvangivelsen. Den modtager vi i april, året efter vi har haft vores indkomst. Selvangivelsen er normalt udfyldt af Skat. Man skal selv se efter, om tallene passer og rette de fejl, der måske er. Nogle skatteydere skal selv udfylde

10 Kapitel 1 side 11 hele selvangivelsen. Skat regner nu den endelige skat ud, og sammenligner det med den skat, vi har betalt i løbet af året. Hvis vi har betalt for meget, får vi beløbet udbetalt med renter. Har vi betalt for lidt, skal beløbet og renter betales til Skat. Indkomster og fradrag Man skal kende forskellen på de forskellige typer af indkomster og fradrag, for vi betaler forskelligt skat af dem. Indtægter fra renter beskattes lidt mildere end lønindkomst. Det fradrag, man kan få for indskud på en ratepension, er mere værd end det fradrag man får for sit kontingent til A-kasse og fagforening. Bruttoindkomst Bruttoindkomst betyder den samlede indkomst fra løn, værdien af frynsegoder og B-indkomst. 1.5 Eksempel Løn hos arbejdsgiver kr Værdi af fri bil kr (25 % af kr.) Honorar for artikel kr i»lystfiskeren«bruttoindkomst kr Personlig indkomst Personlig indkomst betyder løn plus værdien af frynsegoder, pension, SU og dagpenge. Dagpenge kan man få på grund af ledighed, sygdom, orlov til uddannelse, barsel eller forældreorlov. Kort sagt er personlig indkomst løn - eller det, man får i stedet for løn. Når man skal regne den personlige indkomst ud, trækker man først bruttoskatten fra (arbejdsmarkedsbidrag). Så trækker man indskud på pensioner fra. ATP er også en pension. ATP-bidraget trækkes i lønnen, og indsendes til ATP af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal betale det dobbelte i bidrag til ATP. En person der er ansat i fuld tid hos en privat arbejdsgiver, betaler 81,30 kr. pr. måned. Arbejdsgiveren betaler 162,60 bliver i alt 243,90 kr. pr. måned - eller 2.926,80 kr. om året. 1.6 Eksempel Løn fra arbejdsgiver Kr Værdi af lånt sommerhus Kr eget bidrag til ATP Kr. 895 Bruttoindkomst. Kr arbejdsmarkedsbidrag ( 8% af kr. ) Kr indskud på ratepension Kr Personlig indkomst Kr Bruttoindkomsten er det, man skal bruge, for at udregne arbejdsmarkedsbidrag. Det, man skal betale i skat for bidraget, er: Arbejdsmarkedsbidrag 8% Det er kun indkomst fra arbejde, der skal betales bruttoskat af. Man betaler ikke bruttoskat af indtægter fra renter, SU, pensioner o.s.v. Et eksempel på en privat pension er ratepension. Det er en opsparing til pension for lønmodtagere. Den lægges oven i folkepensionen og beløbet fra ATP. Når man betaler indskud til pension, kan man trække udgifterne fra i den personlige indkomst. På den måde kan man spare i skat. Efter man er fyldt 60 år, kan pensionen blive udbetalt. Så skal man betale skat af pengene - som personlig indkomst. På det tidspunkt vil indkomsten typisk være lavere. Det vil skatten også.

11 Kapitel 1 side 12 Kapitalindkomst Kapitalindkomst betyder det afkast den renteindtægt, man får fra en formue. Det er også renteudgiften, når man har gæld. Indtægter fra kapital kaldes positiv kapitalindkomst, og udgifterne ved at låne penge kaldes negativ kapitalindkomst. Eksempler på positiv kapitalindkomst er renter af penge i bank- og sparekasse renter af obligationer renter af andre investeringer Eksempler på negativ kapitalindkomst er renter af bank- og sparekasselån renter af kontoordninger og af privat gæld renter af SU-lån renter af lån i realkreditlån (kreditforeninger) og pantebreve Hvis den positive kapitalindkomst er større end den negative kapitalindkomst, har man positiv nettokapitalindkomst. Hvis den negative kapitalindkomst er større end den positive kapitalindkomst, har man negativ nettokapitalindkomst. De fleste yngre mennesker har negativ nettokapitalindkomst. Mange ældre, der har betalt lån i hus, bil m.v. tilbage, har positiv nettokapitalindkomst. Beskatninger er forskellig for negativ og positivt nettokapitalindkomst. Skattefordelen af fradraget for negativ nettokapitalindkomst er mindre end skatten af positiv kapitalindkomst. Det vil fremgå af senere eksempler. Ligningsmæssige fradrag Erhversdrivende kan trække nogle af deres forretnings driftsomkostninger fra i skat. Nogle lønmodtagere har også fradrag - og slipper billigere i skat. Fradrag kan deles op i tre forskellige slags: 1. fradrag i den personlige indkomst (indskud på opsparing til pension) 2. fradrag i kapitalindkomsten (renteudgifter) 3. ligningsmæssige fradrag Når fradrag deles op i tre grupper, er det fordi, de har forskellig værdi i beregning af skatten - skattefordelen i procent er forskellig. Det ser vi på senere. De to første fradrag har vi allerede talt om. Det 3. fradrag - de ligningsmæssige fradrag - har den mindste værdi, når man ser på skatten. De mest almindelige fradrag er: Transport fra hjem til arbejdsplads, hvis afstanden er mere end 12 km hver vej Kontingent til fagforening og arbejdsløshedskasse Særlige branchebestemte fradrag. Det kan være for arbejdstøj og rejsedage. Men kun hvis beløbet (i 2007) er mere end kr. Lønmodtagere får ikke fradrag for de første kr. Gaver til velgørende formål (f.eks. Røde Kors og idrætsforeninger), dog max kr. Der er ikke fradrag for de første 500 kr. Bidrag til børn og ægtefælle, man er skilt fra. Fradraget til transport mellem hjem og arbejde kan blive stort. Fradraget regnes sådan ud: (med satser fra 2007): 1.7 Transport Fradrag pr. arbejdsdag pr. km. uanset tranportmiddel: 0-24 km kr. 0, km kr. 1,78 over 100 km kr. 0,89 over 100 km i visse udkantskommuner kr. 1,78 Kilde: Skattesatser 2007, SKAT Rejsefradrag»Afstanden«betyder det samlede antal km, man rejser pr. dag. Dvs. både frem og tilbage. Er afstanden mellem hjem og arbejde 12 km eller mindre, gives der ikke noget fradrag. En afstand mellem hjem og arbejde på 50 km, giver en samlet rejse på 100 km. Der er ikke fradrag for de første 24 km (2 x 12 km), men de sidste 76 km giver et fradrag på 1,78 kr. pr. km.

12 Kapitel 1 side 13 Fiskerfradrag Erhvervsfiskere, der er dækket af saltvandsfiskeriloven, kan vælge et fradrag på 190 kr. pr. havdag, hvis fangstturen tager mindst 12 timer. Fradraget bruges i stedet for ligningsmæssige fradrag, og det kan højst være kr. om året. Man kan ikke både bruge rejsefradrag og fiskerfradrag. Skattepligtig indkomst Når alle indkomster og fradrag lægges sammen eller trækkes fra, får vi den skattepligtige indkomst. Regnestykket hedder derfor: enten eller personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst - ligningsmæssige fradrag = skattepligtig indkomst personlig indkomst - negativ nettokapitalindkomst - ligningsmæssige fradrag = skattepligtig indkomst Hvem betaler vi skat til? Der er flere former for skat - bl.a. statsskat og kommuneskat. Det er i praksis Skat, der opkræver alle skatter og afgifter. Skatteministeriet deler herefter skatter og afgifter ud til de offentlige brugere af skattekroner. Skattesatser Når vi skal regne skat ud, må vi se på forskellen mellem indkomst og fradrag. Der er forskel på: bruttoindkomst personlig indkomst kapitalindkomst, positiv og negativ ligningsmæssige fradrag Endelig skal vi kende forskel på statslige og kommunale skatter, fordi de regnes ud på forskellige måder. Det er lettest at regne de kommunale skatter ud - de statslige er lidt sværere. Personfradrag Alle personer har et personfradrag. Det betyder, at vi kan tjene op til et vist beløb uden at skulle betale andet end bruttoskatten på 8%. I 2007 er personfradraget på kr. For ugifte under 18 år er personfradraget kun kr. Kommunale skatter De kommunale skatter opkræves af kommunen og folkekirken. Kirkeskat betales kun af folkekirkens medlemmer. Skatteprocenten er forskellig fra kommune til kommune. Det er der flere grunde til. De vigtigste er: borgernes forskellige indkomst (mange med høj løn eller mange med lav løn) kommunernes forskellige service (pladsgaranti for vuggestuer og børnehaver, sportshaller m.m.) hvor meget betaler brugerne selv (betaling for vuggestuer og børnehaver m.v.) Der er meget stor forskel på borgernes indtægter i f.eks. Nordsjælland og på Lolland. Derfor er der indført en ordning, der udligner forskellen.»rige«kommuner må aflevere skattepenge til "fattige" kommuner. Men der er alligevel store forskelle på skat i kommunerne. Kommuneskat I 2007 ligger kommuneskatten på 24,58% i gennemsnit. Skatten beregnes af den skattepligtige indkomst minus personfradraget. Skattesatserne for de enkelte kommuner kan ses på

13 Kapitel 1 side 14 Sundhedsbidrag Fra 2007 betaler alle skatteborgere 8 procent i sundhedsbidrag til staten. Bidraget bruges til betaling af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter. Kirkeskatten I 2007 er den skat, man betaler til kirken, 0,7% i gennemsnit. Folkekirkens medlemmer betaler samme skatteprocent i samme kommune. Kirkeskat Procenterne for kirkeskat kan ses på Statsskat De kommunale skatter regnes ud fra den skattepligtige indkomst - minus personfradraget. Det er lidt sværere at regne statsskatten ud. Ved beregning af skat til staten skal vi se på: arbejdsmarkedsbidrag bundskat mellemskat topskat Arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsmarkedsbidraget er faktisk en skat. Det startede i 1993 for at betale nogle af statens udgifter til dagpenge o.s.v. I 2007 er bidraget 8% af bruttoindkomsten. Det arbejdsmarkedsbidrag, der er betalt, trækkes fra i den personlige indkomst. På den måde skal skatteyderen betale mindre i»rigtig«skat. Dem, der tjener mindre end personfradraget, har ingen gavn af denne rabat i skatten. Skatteydere med højere indkomst end personfradraget, betaler reelt mellem 3,2% og ca. 4,8% i skat som arbejdsmarkedsbidrag. Beregning af skatter Når man skal regne skat ud til staten, kan der være tale om hele 3 beregninger. Nemlig bundskat, mellemskat og topskat. Det skal vi se på nu. Bundskat Alle skatteydere har et personligt fradrag. Når indkomsten er højere end det personlige fradrag, skal vi også betale statsskat. Ud over arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Som navnet bundskat siger, er det den laveste statsskat. Nogle skatteydere kan nøjes med at betale bundskat. Det er de skatteydere, der i 2007 har en personlige indkomst + positiv nettokapitalindkomst på max kr. Bundskatten regnes ud fra den skattepligtige indkomst minus personfradraget. For de nævnte skatteydere bliver procenten af skatten i en helt almindelig kommune: Kommune og kirkeskat 25,3% Sundhedsbidrag 8 % Bundskat 5,48 % I alt 38,8 % Bruttoskatten kommer oveni. Mellemskat Hvis den personlige indkomst + positiv nettokapitalindkomst i 2007 er mere end kr., skal vi betale en ekstra statslig skat. Den hedder mellemskat. Bundfradraget sættes op én gang om året. Bundfradraget føres over til ægtefæller. Satsen er 6 %. Hvis indkomsten er den samme, vil mellemskatten falde fordi grænsen, for hvornår man skal betale mellemskat, sættes op hvert år. Topskat og skatteloft Hvis man i alt har en personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst over kr. skal man betale en skat mere. Den hedder topskat. Procenten for topskat er normalt 15, men i mange kommuner er den mindre, fordi der er et skatteloft. Det er ikke skatteloftet der reguleres, det er indkomstgrænser for hvornår der betales topskat der reguleres: Indkomstgrænsen for hvornår der skal betales topskat reguleres efter pris- og lønstigninger.

14 Kapitel 1 side 15 Skatteloft Ingen skatteyder - heller ikke dem i de dyre kommuner - må betale mere end 59% i skat. Kirkeskatten kommer oveni. I en helt almindelig kommune bliver den højeste skatteprocent derfor 59% plus kirkeskatten. Kirkeskatten er nemlig 0,7% i gennemsnit. Bruttoskatten er ikke regnet med i de tal. Når man regner den med, bliver den højeste skatteprocent ca. 64 (Se afsnittet om marginalskat). Det maksimum giver ikke plads til en topskat på 15%. Beregning af topskat Vi vil nu regne den samlede skat ud, for en person, der skal betale topskat. 1.8 Principperne for skatteberegning i 2007 Indkomstopgørelse kr. kr. Lønindkomst (1) Arbejdsmarkedsbidrag (8% af lønindkomsten) (2) Personlig indkomst (3)=(1)-(2) Kapitalindkomst (opgøres som nettobeløb af indtægter og udgifter) (4) Ligningsmæssige fradrag (eks. A-kasse og befordring) (5) Beskæftigelsesfradrag (6)=2,5% af (1) max kr Skattepligtig indkomst (7)=(3)+(4)-(5)-(6) Skatteberegning Skat til kommune og kirke: Skattepligtig indkomst personfradrag ,3 % (gennemsnitskommune) 0,253 x Sundhedsbidrag til staten: Skattepligtig indkomst personfradrag ,0 % 0,08 x Bundskat til staten: Personlig indkomst (+ evt. positiv nettokapitalindkomst) personfradrag ,48 % 0,0548 x Mellemskat til staten: Personlig indkomst (+ evt. positiv nettokapitalindkomst) bundfradrag i mellemskat ,0 % 0,06 x Topskat til staten: Personlig indkomst (+ evt. positiv nettokapitalindkomst) bundfradrag i topskat ,0 % - skatteloftsnedslag på 0,08 %* 0,1492 x Indkomstskat Arbejdsmarkedsbidrag I alt indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag Anm.: Beløbsgrænser og skattesatser gælder for Kommuneskatteprocenten svarer til den samlede skatteprocent til kommune og kirke i en gennemsnitskommune. *) Skatteloftet er på 59 %, og nedslaget i topskatteprocenten udgør den del af summen af skatteprocenterne til kommune, amt og staten, der samlet overstiger 59 %. Kirkeskatten er ikke omfattet af skatteloftet. I gennemsnitskommunen i 2007 udgør nedslaget 0,08 % (24,6 % + 8,0 % + 5,48 % + 6,0 % + 15,0 % - 59,0 % = 0,08 %)

15 Kapitel 1 side 16 Skat af værdien af ejendomme Dem der ejer parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder skal betale en særlig skat. Den hedder ejendomsværdiskat. Den regnes ud af Skat efter deres satser. Skatten ændres hvert år i takt med udviklingen i priser på ejendomme. Den del af værdien på ejendomme, der ligger under kr , har en skat på 1%. Den del, der ligger over kr , har en skat på 3%. Men de 8% i arbejdsmarkedsbidrag er de endelige procenter. Det er en endelig procent fordi, den regnes ud fra bruttoindkomsten. Og med samme procent uanset hvor stor eller lille indkomsten er. Marginalskat er den skat, vi betaler af den sidst tjente krone. 1.9 Skat af ejendomme Hans Schmidt ejer en villa i Hvidovre. Den er vurderet til 3,5 mio. kr af Skat. Skatten bliver: 1% af kr kr % af kr kr I alt kr Skatten betales i løbet af hele året. Det sker ved, at Hans Schmidts fradrag hver måned bliver sat så meget ned, at det giver kr i skat på hans hovedkort. Dem, der ejede hus før den 1. juli 1998, slipper lidt billigere i ejendomsværdiskat. Udregning af skat på pc eller internet Det er nu klart, at det danske skattesystem kan være svært at forstå. Derfor kan det være en stor hjælp, at regne sin skat ud på en pc. Der findes mange programmer, som kan regne personskatten ud. Skat har på sin hjemmeside et program. Det ligger på internettet: Marginalskat Der er mange, der tror, at trækprocenten på hovedkortet eller bikortet er det, man skal betale i skat. Sådan er det ikke. Trækprocenten er en gennemsnitlig procent, man bruger ved det løbende skattetræk. Det, der bestemmer, hvordan man regner skat ud, er de ting, vi allerede har kigget på. Skat og opsparing til pension Et af de eksempler vi har set på handler om at betale ind på en ratepensionsordning. Det er kun en af flere slags pensionsordninger. Op til ca. 60% af en pensionsordning kan trækkes fra i den personlige indkomst. Det giver en stor skattefordel. De ordninger, der har den store skattefordel har noget til fælles. Når de bliver udbetalt, skal man betale skat af dem. Ligesom personlig indkomst men uden bruttoskat. Man kan tidligst få udbetalt pension, når man fylder 60 år, og senest når man fylder 70 år. Udbetalingen skal ske i rater hvert år. I mindst 10 år. En anden kendt ordning er kapitalpension. Her udbetales hele kapitalen på én gang. Tidligst når man fylder 60 år og senest, når man fylder 70 år. Når pensionen bliver udbetalt, skal man betale 40% i skat af hele beløbet én gang. Fra 1999 er reglerne for skat af kapitalpension ændret. Det betyder, at man ikke kan få fradrag i topskatten. Den højeste besparelse i skat i en helt almindelig kommune, er derfor den mellemste marginalskat på 45%. ATP I de fleste eksempler vi har kigget på, har vi set bort fra lønmodtagerens bidrag til ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension). Lønmodtagerens bidrag til ATP trækkes fra i lønnen. Det går fra i det beløb, der skal regnes bruttoskat ud fra. ATP udbetales som en ekstra slags folkepension. Jo flere år man har betalt til ATP, jo flere penge får man udbetalt.

16 Kapitel 1 side 17 De største udbetalinger er på omkring kr om året. De beskattes som personlig indkomst uden bruttoskat. Ægtefæller og skat Hvis den ene ægtefælle ikke kan bruge hele sit personlige fradrag på kr., kan man overføre resten til den anden ægtefælle. Hvis den ene ikke har en indkomst, får den anden ægtefælle et dobbelt personligt fradrag (2 x kr.) = kr. og slipper billigere i skat. Hvis den ene ægtefælle ikke bruger bundfradraget i mellemskatten på kr., kan man overføre resten til ægtefællen. Hvis f.eks. hele den personlige indkomst og positive nettokapitalindkomst er kr., kan man overføre kr. til ægtefællen. Ægtefællen får nu et bundfradrag på kr kr. = kr. Hvis den ene ægtefælle skal betale topskat af den positive nettokapitalindkomst, skal den anden også. Sagt på en anden måde, gør det ingen forskel, om man har kapitalindkomsten hos den ene eller den anden ægtefælle. Den løbende skattebetaling - hovedkort, bikort og frikort Når vi får udbetalt løn, får vi ikke hele lønnen udbetalt. Arbejdsgiveren skal holde skatten tilbage, og sende den til Skat. Den skal sendes den 10. i måneden efter at pengene er tjent. Skatten regnes ud fra de tal, der står på skatteyderens hovedkort, bikort eller frikort. Hovedkort Omkring den 1. december får vi et hovedkort fra Skat. Vi skal aflevere kortet til vores arbejdsgiver. Hvis vi har flere arbejdsgivere, skal kortet afleveres til den vigtigste arbejdsgiver. Skat kan også sende hovedkortet elektronisk til arbejdsgiveren. På hovedkortet står skatteyderens: trækprocent fradrag pr. måned fradrag pr. 14 dage fradrag pr. uge fradrag pr. dag Skat har regnet trækprocenten og det månedlige fradrag ud. Det har de gjort ud fra den indkomst, og de fradrag, skatteyderen forventer i det næste år. Bikort Hvis man har flere arbejdsgivere, skal man aflevere sit hovedkort til hovedarbejdsgiveren. Andre arbejdsgivere skal kun se bikortet. Lønmodtageren kan kun bruge fradraget èn gang om måneden. Derfor står der ikke noget om fradrag på bikortet. Der står kun en trækprocent. Når man skal regne skatten ud, foregår det på samme måde, som vi lige har set. Man bruger bare ikke fradraget. Frikort Dem, der har en indkomst, som er mindre end det personlige fradrag, får ikke hoved- og bikort. De får et frikort. Det betyder, at de kan få løn udbetalt uden at betale skat. Der står på frikortet, hvor meget man må tjene uden skat. Der står også, hvad man skal betale i skat, hvis man kommer til at tjene mere. Arbejdsgiveren skriver bag på frikortet hvor meget løn, der er udbetalt. På den måde kan arbejdsgiverne se, om beløbet overskrides. Selv om man har frikort, slipper man ikke for at betale bruttoskat.

17 Kapitel 1 side Lønseddel for oktober 2007, Michael Kragh. Her et eksempel på en lønseddel til Michael Kragh. Michael Kragh har en trækprocent på 52 i år Hans månedlige fradrag er på kr. Michael har en månedsløn på kr. Månedsløn kr Firmabil ( kr./12) kr Fri telefon (3.000 kr./12) kr. 250 kr eget ATP - bidrag kr arbejdsmarkedsbidrag, 8% kr kr A - indkomst kr fradrag iflg. hovedkort kr Trækgrundlag kr A - skat (52% af kr.) kr Til udbetaling: Månedsløn kr eget ATP - bidrag kr arbejdsmarkedsbidrag kr A - skat kr Fradrag i alt kr kr Til udbetaling kr Årsopgørelse Arbejdsgiveren holder altså skat tilbage i vores løn. Skatten er en á conto skat det betyder en foreløbig skat. I marts året efter får vi en selvangivelse fra Skat. På selvangivelsen har skattevæsenet skrevet alle de tal, som Skat har fået af arbejdsgivere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter o.s.v. Man skal selv se efter, om tallene er rigtige, og om der mangler noget. Skat kan f.eks. ikke vide, hvor stort et fradrag for befordring skal være. Det må man selv regne ud og skrive på selvangivelsen. Man kan også ringe til Skats automatiske telefon med rettelser. Eller taste tallene ind på Skats hjemmeside. Skat regner den endelige skat ud fra selvangivelsen. Den giver næsten aldrig samme resultat, som den acontoskat, der er betalt løbende. Det kan være fordi, der er: højere/lavere indkomst end man har regnet med personalegoder, der ikke var som man regnede med højere/lavere renteindtægter eller renteudgifter end man regnede med køb eller salg af egen bolig i løbet af året højere / lavere ligningsmæssige fradrag Skat i overskud Nogen gange er den á conto skat, der er betalt i løbet af året større end den endelige skat. Så får man tillige en rentegodtgørelse. Det sker omkring april /maj måned, og senest oktober året efter.

18 Kapitel 1 side 19 Restskat Hvis den á conto skat, der er betalt, er mindre end den endelige skat, får man en restskat. Den skal betales til Skat. Hvornår og hvordan kommer an på, hvor stor restskatten er. Først ser vi på en restskat som er mindre end kr Eksempel A Restskat kr ) Man kan betale kr. senest den 1. juli. Så skal man ikke betale rentetillæg. 2) Man kan lade være med at gøre noget. Så vil Skat lægge 7% til i rente. Og kræve det samlede beløb i løbet af det næste år. Det sker i praksis ved, at fradraget på hovedkortet gøres så lille, at skatten bliver betalt på den måde Eksempel B Nu ser vi på en restskat, der er større end kr.: Restskat kr Når restskatten er over kr. men under kr. har man flere muligheder: 1) Man kan betale restskatten senest den 1. juli ) Man kan lade være med at gøre noget inden den 1. juli. Så lægger Skat 7% rente til kr. Det giver i alt kr. Det beløb skal betales i tre lige store rater i september, oktober og november Der lægges også 7% til de sidste , som opkræves i løbet af det efterfølgende år. Forskudsopgørelse Lad os bruge skatteåret 2008 som eksempel. Ca. den 1. december 2007 modtager vi en forskudsopgørelse. Det er Skats gæt på, hvad vi vil få af indtægter og fradrag i Skat kigger i selvangivelsen fra Skat sætter indkomsten efter udviklingen i lønnen. Og regner med at det er de samme fradrag. Vi modtager hoved -, bikort eller frikort sammen med forskudsopgørelsen. Hvis vi kan se, at Skats gæt er helt forkerte, kan vi strege de forkerte tal over, og sende den rettede forskudsopgørelse retur. Så får vi en ny med rettet hoved- og bikort. Det har ikke den store betydning, hvis vores indtægt ændrer sig, for arbejdsgiveren trækker jo skatten fra vores løn hele tiden. Men trækprocenten kan være for lav eller for høj. Det betyder meget mere, hvis fradragene og B-indkomsten ændrer sig. Der kan være forskel mellem tallene som de er, og som de står på forskudsopgørelsen. Hvis der er forskel, er det en god idé af få tallene rettet. Du kan se mere i Finansrådets hæfter om Budget og Skat. Skattesatser findes på Skats hjemmeside

Økonomibogen. Forfattere

Økonomibogen. Forfattere Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen: Preben Mandrup, København Jørn Moesgaard, Aarhus Forfattere Bankprokurist Gurli Jensen

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Forord Unge mennesker har mange penge mellem hænderne og bruger dem på både dagligdagsfornøjelser og større ting som mp3-afspillere og mobiltelefoner.

Læs mere

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro

Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen Gurli Jensen Villy Lykke Nielsen Jørgen Jensen Iver Leugenhagen Bent Bro Økonomibogen 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-07-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Redaktør af bogen:

Læs mere

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Facitliste Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Kolofon: Udgiver: Finansrådet. www.finansraadet.dk Design og udarbejdelse: Finansrådet ISBN: (www) 978-87-918-8731-4 ID nr: 76-2014 Marts

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension kr. kr. Overskud fra virksomhed kr. kr. Honorarindtægter kr. kr. Feriepenge kr. kr.

Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension kr. kr. Overskud fra virksomhed kr. kr. Honorarindtægter kr. kr. Feriepenge kr. kr. Årsbudget, år: Navn: Dato: www.aeldresagen.dk Indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag og skat Indtægter Person 1 Person 2 Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension Overskud fra virksomhed Honorarindtægter

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter

Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter 15. december 2016 2016:27 Syv skattereformer siden 1995: Udviklingen i provenuet fra indkomstskatter Af Niels Madsen Siden 1995 har der været syv skattereformer i Danmark. Det gennemgående tema i reformerne

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI STÆRK TIL PRIVATØKONOMI LÆRERVEJLEDNING TIL PENGEUGE PÅ ERHVERVSSKOLERNE, HÆFTE 1 GENERELT OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette er vejledningen til hæfte 1, "Stærk til privatøkonomi", som er tiltænkt elever

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 2.1 Dec. 1998 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1995-1997 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1997 forventes at andrage 27,6 mia. kr. mod 26,6 mia. kr. i 1996. Det er en stigning

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE,

INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 2.1 Dec. 1999 INDKOMSTFORHOLD I ÅRHUS KOMMUNE, 1996-1998 x Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordeligen) for 1998 forventes at andrage 28,6

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere