Udlandsophold 2007/2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlandsophold 2007/2008"

Transkript

1 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor

2 INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt (Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Flensborg). Kontoret er som regel involveret i alle faser af et udlandsophold, fra de første informationsmøder afholdes, til den studerende kommer hjem fra udlandet efter endt ophold dér. Denne folder tjener primært to formål: Den skal give dig en systematisk beskrivelse af, hvordan hele proceduren foregår, fra du beslutter dig for at søge om udlandsophold, til du kommer hjem efter endt ophold i udlandet. Den skal samtidig give dig svar på en række typiske spørgsmål om udlandsophold. (Eksempelvis: Hvordan søger man? Hvad med SU'en? Får man et stipendium? Hvad med rejseforsikringer?). I del A i folderen gennemgås systematisk, hvordan proceduren for udlandsophold foregår. Gennem denne beskrivelse får du også svar på nogle af de typiske spørgsmål, man normalt stiller, når man skal på udlandsophold. I del B i folderen er derudover oplistet information om en række forskellige forhold, som vedrører udlandsophold, og som du får brug for at vide noget om, når du skal afsted (eksempelvis SU, rejseforsikring, legatsøgning, nyttige internet-adresser og meget mere). Er du i øvrigt i tvivl om noget, eller har du spørgsmål eller blot kommentarer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os, eller besøge universitetets hjemmeside omkring udlandsophold på: Syddansk Universitet, Esbjerg Studieservice / Det internationale Kontor Niels Bohrs Vej Esbjerg Ellen M. Andersen Tlf.: Fax: Gem denne folder før, under og efter opholdet så har du alle oplysninger lige ved hånden! Denne version af Udlandsophold er færdigredigeret i august

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Del A: Procedure ved udsendelse af studerende 3 1. Orienteringsmøder for studerende 4 2. Hvem kan komme på udlandsophold? 5 3. Opstilling af studieprogram 6 4. Om pladser i udlandet 7 5. Specielt om individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet 6. Specielt om praktikophold 9 7. Ansøgningsskemaet / frister for ansøgning Behandling af ansøgninger / prioriteringskriterier Tildeling af pladser og svar til studerende Udenlandske institutioner informeres om, hvem vi sender Selve udlandsopholdet Efter hjemkomst: Dokumentation til Det internationale Kontor Meritoverførsel 16 Del B: Vigtigt at vide Præsentation af relevante udvekslingsprogrammer Finansiering af udlandsophold 19 - Vejledende stipendiestørrelser - SU - Fremleje af bolig - Legater 16. Forsikringsforhold Visum / opholdstilladelse I øvrigt inden afrejse Andre muligheder for udlandsophold Nyttige adresser, internetadresser mm. 31 2

4 Del A Procedure ved udsendelse af studerende 3

5 1. ORIENTERINGSMØDER FOR STUDERENDE Der bliver løbende afholdt orienteringsmøder i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Flensborg for de studerende, der ønsker at komme til udlandet. Mødeindhold: Du vil på møderne få en generel orientering om ophold i udlandet, hvor processen fra du indgiver ansøgningsskema til du kommer hjem fra udlandsophold vil blive gennemgået. Forskellige skemaer, som du skal bruge i forbindelse med udlandsophold, herunder ansøgningsskema, vil blive præsenteret. Sidst men ikke mindst vil du få mulighed for stille de spørgsmål om udlandsophold, du måtte have. Mødetidspunkter: Det internationale Kontor informerer gennem opslag og/eller på de enkelte campusser om, præcist hvornår der afholdes møder lokalt; mødetidspunkter vil fremgå af disse opslag. Der afholdes i den kommende periode møder i september 2006 og januar 2007 vedrørende: Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser/stipendier under bilaterale aftaler. Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser/stipendier under Socrates/Erasmus-programmet eller Nordplus-programmet. Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet. Ansøgninger vedrørende praktikpladser (normalt kun for ingeniørstuderende). 4

6 Grundlæggende kriterier: 2. HVEM KAN KOMME PÅ UDLANDSOPHOLD? Generelt kan man komme på udlandsophold uanset hvilken uddannelse, man læser, men du skal som minimum opfylde følgende, generelle kriterier for at kunne komme i betragtning til udlandsophold: Du skal være aktiv fuldtidsstuderende ved Syddansk Universitet Du skal have færdiggjort 1. studieår (på bachelorniveau) Udlandsophold foregår normalt fra og med 5. semester (med en række undtagelse, se nedenfor) Det studium / den praktikperiode, du gennemfører i udlandet, skal kunne give merit for en på forhånd defineret del af dit studium ved Syddansk Universitet (program for udlandsophold skal være opstillet og godkendt) Studieopholdet skal være på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. For Socrates/Erasmus-programmet gælder, at man derfra kun kan få et stipendium én gang i løbet af sin studietid Generelt vil det være sådan, at studerende, der tidligere har fået stipendium, vil blive nedprioriteret i tilfælde af tæt opløb om udvekslingspladser eller stipendier Er man diplomingeniør skal samtlige prøver for de første 4 semestre være bestået inden udlandsophold Man tager normalt på udlandsophold på de forskellige uddannelser som følger: Uddannelse: HA SPRØK-bachelor BA i sproglig og kulturel formidling BA i international erhvervskommunikation BA i sprog og IT BA-negot i turisme og fritidsmanagement Dansk Engelsk Historie Informationsvidenskab Folkesundhedsvidenskab Diplomingeniør Hvornår: Ud fra og med 5. semester Ud på 5. semester Ud på 4. semester Ud på 5. semester Ud på 5. semester Ud på 4. eller 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud på 4. semester Ud fra og med 5. semester Vær opmærksom på eventuelle ændringer i studieordningen. Kontakt en faglig vejleder eller Studieservice for at få nærmere oplysning om hvornår, et udlandsophold bedst kan placeres. 5

7 3. OPSTILLING AF STUDIEPROGRAM Alle ansøgere om udlandsophold skal (for hver plads, der søges) opstille et studieprogram, der godkendes af det relevante studienævn og vedlægges ansøgningen om udlandsophold. Uden godkendt(e) studieprogram(mer) vil ansøgningen om udlandsophold ikke kunne behandles. Nogle studienævn har tilknyttet kontaktpersoner, der hjælper den enkelte studerende med opstilling og godkendelse af studieprogrammer, mens andre studienævn skal kontaktes direkte i sagen. Kontakt Det internationale Kontor, hvis du er i tvivl. Studieprogrammet skal normalt sammensættes, så det omfangsmæssigt svarer til den periode, du er afsted, hvilket f.eks i Europa cirka vil sige 30 ECTS-points for et semester og 60 ECTS-point for et helt år. Studieprogrammet skal kvalitativt bestå af fag, der er relevante for det/de semestre herhjemme, udlandsopholdet skal erstatte, og fagene skal i øvrigt normalt være på (mindst) samme niveau, som fagene på den uddannelse, man læser ved Syddansk Universitet. I forbindelse med opstilling af studieprogram vil den enkelte institutions hjemmeside på internettet i mange tilfælde være det bedste sted at finde relevant information om de fag, der udbydes ved udenlandske institutioner. Ligger denne information ikke på nettet kan man som regel kontakte den udenlandske institution og bede om at få relevant materiale tilsendt. På Det internationale Kontors hjemmeside er der link til de fleste af vore partnerinstitutioner. I en række tilfælde ligger Det internationale Kontor i øvrigt inde med læseplaner og andet relevant informationsmateriale, som kan anvendes i forbindelse med opstilling af studieprogrammer. Kontakt os gerne i den forbindelse. Det internationale Kontor har udarbejdet en Learning Agreement til brug for opstilling af studieprogram. Formularen ligger på vores hjemmeside under publikationer. Vær opmærksom på at visse fakulteter/studier anvender egne formularer; f.eks. økonomi- og negot-uddannelserne. Spørg i Studieservice om der er specielle formularer vedrørende dit studium. Det tager lang tid at opstille studieprogrammer, så gå i gang i rigtig god tid. VIGTIGT: Såfremt den studerende under udlandsophold ønsker at ændre sit studieprogram, skal dette ligeledes godkendes af det relevantet studienævn. Husk også altid at opbevare kopi af dit godkendte studieprogram samt alle godkendte ændringer. Dem skal du f.eks bruge, når du søger om merit / godkendelse af de gennemførte fag efter endt ophold i udlandet. 6

8 4. OM PLADSER I UDLANDET De pladser i udlandet, Syddansk Universitet udbyder, offentliggøres i hæfter, der udgives to gange om året (cirka medio januar for de pladser, der kan søges 15. marts og cirka primo september for de pladser, der kan søges 6. oktober og 15. november). Listerne over pladser i udlandet offentliggøres og kan hentes på internettet eller rekvireres på Det internationale Kontor. Listerne er opdelt pr. fakultet, og de trykte versioner har følgende farver: Humaniora: Gul Samfundsvidenskab: Grøn Naturvidenskab: Rød Teknik: Grå Sundhedsvidenskab: Blå Læs altid de praktiske bemærkninger i hæfterne inden du går i gang med at søge; her får du mange spørgsmål besvaret. Vær bl.a opmærksom på, at du skal være i målgruppen for den plads, du søger. Er du ikke i målgruppen, vil du kun kunne komme i betragtning til en plads ved den pågældende institution, hvis ingen fra målgruppen har ansøgt om pladsen. Samtidig skal du være opmærksom på, at det kan være problematisk at få opstillet et relevant studeprogram, hvis du ikke er i målgruppen, idet du ofte vil skulle vælge fag fra et andet fakultet eller institut end dit eget. Vær opmærksom på, at hvis du søger og tildeles en plads i udlandet, som udbydes via Syddansk Universitets lister, skal du ikke betale nogen form for undervisningsafgifter under udlandsophold. Søger du ud som individuel studerende kan situationen derimod være en anden (se afsnit 5). 7

9 5. SPECIELT OM INDIVIDUELLE STUDERENDE, DER SELV FINDER EN PLADS I UDLANDET Søger du til udlandet som individuel studerende, hvor du ikke søger via Syddansk Universitets pladser, kan du naturligvis selv præcist bestemme land og institution. Du skal dog være opmærksom på, at du selv må betale eventuelle studieafgifter til den institution, du bliver optaget ved som individuel studerende. Du skal også være opmærksom på, at du selv må gøre det praktiske arbejde, hvis du søger ud som individuel studerende; du må selv finde frem til den/de institutioner, du vil søge ved, du må selv sørge for at blive optaget, osv. Det betyder ikke, at Det internationale Kontor ikke kan være behjælpelig med råd i forbindelse med udlandsopholdet: Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du må dog ikke forvente at få en udførlig vejledning i, hvad du skal gøre. I del B i denne folder (punkt 20) er angivet nogle adresser og internetadresser, som kan være nyttige, hvis du selv skal finde egnede institutioner i udlandet. Du skal være opmærksom på at starte i god tid, hvis du vil søge til udlandet som individuel studerende, da det godt kan tage lang tid at finde en relevant institution, der vil optage dig. Start gerne forberedelserne 1-1 1/2 år før, du skal af sted. Vær i øvrigt opmærksom på at søge visum i god tid. Check så tidligt som muligt i processen, hvor lang tid det vil tage at få visum. Du skal søge på de samme ansøgningsskemaer som ansøgere til Syddansk Universitets pladser anvender. Du skal have godkendt dit studieprogram hos studienævnet inden du ansøger om udlandsophold. Du skal være opmærksom på, at studienævnet for at godkende studieprogrammet vil kræve, at den institution, du skal læse ved i udlandet, har mindst det samme akademiske niveau som Syddansk Universitet. Som individuel studerende vil du efter godkendt ansøgning normalt få tildelt et stipendium, som du dog først vil få udbetalt, når Det internationale Kontor har modtaget kopi af acceptbrev om optagelse ved den udenlandske institution. Følg i øvrigt anvisningerne i de øvrige punkter i denne folder! 8

10 6. SPECIELT OM PRAKTIKOPHOLD Der kan principielt søges om støtte til praktikophold gennem Det internationale Kontor, på nøjagtig samme måde, som der søges om studieophold. Praktik indgår dog normalt ikke som en integreret del af de uddannelser, denne folder henvender sig til, bortset fra ingeniørstuderende: Derfor henvender dette afsnit sig først og fremmest til disse. De ingeniør-studerende, der på ansøgningsskemaet har ansøgt om et semesters praktikophold, skal have dette praktikophold arrangeret i samarbejde med den dertil af studienævnet udpegede koordinator. Alle ingeniør-studerende, der har søgt om praktikophold i udlandet, bedes derfor så tidligt som muligt henvende sig til koordinatoren med henblik på nærmere at fastlægge praktikophold i udlandet. Alle aktiviteter omkring afvikling af praktikophold i udlandet foregår via praktikkoordinatoren, bortset fra, at Det internationale Kontor er involveret for så vidt angår tildeling af stipendiemidler til praktikophold. For praktikophold gælder i øvrigt følgende (diplomingeniør-studerende): Studerende, der ønsker at komme på praktikophold i udlandet, skal have bestået samtlige prøver på de første fire semestre. Praktikperioden er minimum 20 uger, og er normalt placeret på 6. semester. Praktikkoordinatoren bør kontaktes så snart den studerende har besluttet sig for et praktikophold i udlandet. Hvis den studerende selv har fundet et praktiksted i udlandet, skal dette godkendes af praktikkoordinatoren. Der kan ansøges om stipendium til praktikophold. Stipendiets størrelse vil afhænge af den løn, man eventuelt får under praktikophold. I de tilfælde, hvor praktikstedet ikke ser sig i stand til at give praktikanten løn, kan der udbetales SU i praktikperioden. Kopi af dit godkendte studieprogram / praktikprogram skal sendes til Det internationale Kontor. Vi udbetaler ikke stipendium, før vi har modtaget denne kopi. Skemaet "Documentation for exchange stay" skal udfyldes og underskrives af værtsvirksomheden ved praktikophold, og bagsiden, der er en kvittering for modtaget stipendium, udfyldes af den studerende. Skemaet returneres derefter til Det internationale Kontor. 9

11 7. ANSØGNINGSSKEMAET / FRISTER FOR ANSØGNING Ansøgningsskemaet Ansøgningsskema fås på Det internationale Kontor (eller vores hjemmeside). Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet korrekt, da forkert udfyldning kan medføre afvisning af ansøgningen. Overhold ansøgningsfrister og husk at vedlægge al relevant information, ellers behandler vi ikke din ansøgning. Ansøgningsfrister: Der er følgende frister for ansøgning om udlandsophold i den kommende periode: 6. oktober 2006 for: Ansøgninger for ubrugte pladser for foråret 2007, under Socrates/Erasmus-programmet Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgninger om praktikophold 15. november 2006 for: Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser under Bilaterale aftaler Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgninger om praktikophold 15. marts 2007 for: Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser under Socrates/Erasmusprogrammet eller Nordplus-programmet Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgninger om praktikophold 10

12 8. BEHANDLING AF ANSØGNINGER/PRIORITERINGSKRITERIER Når en frist for ansøgning til udlandsophold er udløbet, behandles ansøgningerne. Det tilstræbes at sende så mange studerende som muligt til udlandet, og som regel bliver der også plads til alle. Det er dog ikke altid, at udbuddet af pladser svarer til efterspørgslen. Derfor er det en god ide at søge flere pladser samtidig. Vi forsøger på Det internationale Kontor at imødekomme din 1. prioritet, men for at øge dine egne chancer er det bedst at have flere prioriteringer. Prioriteringskriterier: Ansøgningerne vurderes og der tildeles pladser i overensstemmelse med kriterier vedtaget på de enkelte fakulteter. Selv om prioriteringskriterierne tekstmæssigt er udarbejdet forskelligt, gælder det for alle fem fakulteter, at det er den studerendes karaktergennemsnit på studiet indtil ansøgningstidspunktet, der helt primært er afgørende for, om man får tildelt en plads eller ikke: Har to ansøgere søgt om den samme plads, vil den ansøger, der har det højeste karaktergennemsnit, få tildelt pladsen. Såfremt man ansøger om udlandsophold inden man har fået karakterer på sit studium vedlægges kopi af adgangsgivende gymnasial eksamen ved ansøgningen om udlandsophold, og karaktergennemsnittet derfra anvendes ved tildeling af pladser. 11

13 9. TILDELING AF PLADSER OG SVAR TIL STUDERENDE Vi bestræber os på hurtigst muligt efter udløb af tidsfristerne for ansøgning om udlandsophold at behandle ansøgningerne og tildele pladser til relevante ansøgere ud fra prioriteringskriterierne. Det må imidlertid påregnes, at der kan gå op til to måneder efter udløb af en ansøgningsfrist, før vi har behandlet alle ansøgninger og kan give svar. Der sker derefter følgende: 1. Der bliver hængt lister op på alle campusser, som viser, hvem der har fået hvilke pladser. 2. Ansøgere, der ikke får tildelt en plads, modtager et skriftligt afslag på ansøgningen. Vi vil i det omfang, det er muligt, forsøge at finde alternative pladser, vi kan tilbyde ansøgere, der har fået afslag. 3. Ansøgere, der får tildelt en plads, får (når stipendiesatserne kendes) et bevillingsbrev med tilsagn om et stipendium. Stipendiets størrelse vil fremgå af bevillingsbrevet. Samtidig modtages følgende: - Et udbetalingsskema, som skal udfyldes og sendes til Det internationale Kontor, før stipendium kan udbetales. - Et evalueringsskema, som du skal udfylde og sende til Det internationale Kontor efter endt udlandsophold. - Et skema til attestation fra værtsuniversitetet "Documentation for exchange stay". Skemaet skal udfyldes og underskrives af værtsuniversitetet, og bagsiden, der er en kvittering for modtaget stipendium, udfyldes af den studerende. Skemaet returneres derefter til Det internationale Kontor. - Er du Socrates/Erasmus-studerende, modtager du i øvrigt et cerfitikat, der dokumenterer dette. 12

14 10. UDENLANDSKE INSTITUTIONER INFORMERES OM, HVEM VI SENDER Det internationale Kontor informerer de udenlandske institutioner om, hvem vi sender for den kommende periode. Dette sker i god tid inden starten på det semester, hvor den studerende skal på udlandsophold. I meddelelsen beder vi den udenlandske institution sende relevant informationsmateriale om institutionen, boligmuligheder, lokalområdet, datoer for semesterstart og slut osv. til den studerendes privatadresse. Ovennævnte gælder ikke for individuelle studerende, der selv sørger for at finde en egnet institution, bolig mv. Forskellig information til Syddansk Universitet: Studieservice/Det internationale Kontor har brug for løbende at blive informeret om følgende op til din afrejse til udlandet: Adresseændringer: Det internationale Kontor vil, fra du søger om udlandsophold til du rejser til udlandet, med mellemrum få brug for at kontakte dig, bl.a. med svar på din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du husker at informere Det internationale Kontor, såfremt du ændrer adresse. Afrejse- og hjemkomstdato: Så snart du har besluttet dig for afrejse- og hjemkomstdatoer, bedes du meddele disse til Studieservice/Det internationale Kontor, således at alle ved, hvornår du ikke længere kan træffes på din danske adresse, samt hvornår vi igen kan forvente dig hjemme. Den viden kan i mange tilfælde lette koordinationen en hel del. 13

15 11. SELVE UDLANDSOPHOLDET Et udlandsophold er både en udfordring på det faglige og det personlige plan. Du skal således huske både at afsætte tid til det faglige og det sociale, når du er i udlandet. Derudover er det erfaringsmæssigt sådan, at du en gang imellem vil kunne løbe ind i nogle uforudsete praktiske problemer under udlandsophold, som du selv må tage initiativ til at løse. Det er en naturlig del af det at være på udlandsophold, at tingene ikke altid er, som man regner med, de er. Går alt imidlertid i hårdknude, hvilket heldigvis meget, meget sjældent sker, bedes du kontakte Det internationale Kontor. Vi vil naturligvis hjælpe dig i den situation. Dokumentation Ud over at du skal huske at få udfyldt "Documentation for exchange stay" mens du er i udlandet, er det vigtigt, at du husker at få dokumentation med hjem for de fag, du har læst. Det vil sige: - Eksamensresultater/karakterbeviser. - Eventuelt uddybende fagbeskrivelser etc., som angiver pensum, timetal mv. Du skal bruge ovennævnte i forbindelse med din ansøgning om merit (se punkt 13). Det er dit eget ansvar at få karakterbeviser for beståede eksaminer med hjem. Hvis et fag ikke afsluttes med en eksamen, husk da at tilkendegive overfor underviseren i starten af semesteret, at du er udvekslingsstuderende og skal bruge dokumentation for deltagelse enten i form af en bekræftelse på deltagelse eller eventuelt aflevering af en opgave eller lignende. 14

16 12. EFTER HJEMKOMST: DOKUMENTATION TIL DET INTERNATIONALE KONTOR Som beskrevet under punkt 9 modtager du allerede, når du får svar på din ansøgning om udlandsophold, en række skemaer, hvoraf Det internationale Kontor (efter din hjemkomst) skal have to retur som følger: 1) "Documentation for exchange stay", som skal udfyldes af den udenlandske institution, hvorefter du som studerende på bagsiden skal kvittere for modtaget stipendium, inden du sender skemaet retur til Det internationale Kontor. 2) Evalueringsskema. Udfyldes og tilbagesendes umiddelbart efter endt udlandsophold. De erfaringer, som du videregiver i evalueringsskemaet, kommer både Syddansk Universitet og de fremtidige studerende, der ønsker at søge om udlandsophold, til gode. Vær opmærksom på, at vi har brug for at få de skemaer retur, som er angivet ovenfor. Hvis vi ikke får de skemaer retur, vi beder dig om, rykker vi dig for dem. I yderste tilfælde kan vor manglende returmodtagelse af skemaer medføre, at vi stiller krav om tilbagebetaling af stipendium. 15

17 13. MERITOVERFØRSEL Når du kommer hjem fra udlandsophold skal du søge merit for den periode, du har læst i udlandet. Det er i den forbindelse vigtigt, at du har den fornødne dokumentation med hjem fra udlandet (som beskrevet under punkt 11), eller at du sørger for at få den indhentet snarest efter afslutning af udlandsopholdet. Derefter søger du om endelig meritoverførsel. Dette sker normalt ved, at relevante karakterbeviser samt fag- og pensumbeskrivelser fra udlandsopholdet fremsendes med ansøgning om endelig meritoverførsel til det relevante studienævn. De af studienævnet meritgodkendte og beståede fag/fagblokke vil typisk blive anført som bestået eller lignende på dit eksamensbevis, når du dimitterer (formen vil variere fra uddannelse til uddannelse). 16

18 Del B Vigtigt at vide 17

19 Socrates/Erasmus-programmet 14. PRÆSENTATION AF RELEVANTE UDVEKSLINGSPROGRAMMER Socrates-programmet er EU's uddannelsesprogram for hele uddannelsesområdet fra folkeskolen til universiteterne. Socrates-programmet er opkaldt efter den græske filosof Sokrates ( f.kr.). Den del af Socrates-programmet, der vedrører videregående uddannelse, hedder Erasmus. Derfor støder man ofte på benævnelsen Socrates/Erasmusprogrammet (eller lignende). Hensigten med Socrates-programmet er bl.a at gøre det muligt for studerende som en del af deres uddannelse at tilbringe en periode i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Rumænien eller Bulgarien. De aftaler om udveksling af studerende, som Syddansk Universitet har med universiteter i udlandet under Socrates-programmet, er indgået skrifligt med de enkelte universiteter for et år ad gangen. Se vore lister over pladser i udlandet. Størstedelen af de studerende, Syddansk Universitet udveksler med institutioner i udlandet, bliver udvekslet i regi af Socratesprogrammet. Nordplus-programmet Nordplus-programmet er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, der bl.a skal fremme udveksling af studerende og lærere på de højere uddannelsesinstitutioner i Norden. Syddansk Universitet deltager i Nordplus-progammet gennem forskellige netværk, f.eks NOREK indenfor samfundsvidenskab. Det vil altid fremgå af listerne over pladser i udlandet, hvilke samarbejdspartnere vi har for studenterudveksling i Norden indenfor et bestemt fagområde. Der er derudover mulighed for selv at arrangere et studieophold i Norden med støtte fra Nordlys-programmet (individuelt arrangerede studieophold). Kontakt Det internationale Kontor for yderligere informationer, hvis du er interesseret. 18

20 Vejledende stipendiestørrelser 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD For 2005/2006 gjaldt følgende stipendiesatser ved udlandsophold: PROGRAM Internationaliseringspuljen IP (bilaterale aftaler, individuelle studerende) 1/2 semester under 4 måneder 1 semester 4-6 måneder 2 semestre 7-10 måneder - Europa DKK DKK DKK Nord- og Sydamerika DKK DKK DKK Australien/New Zealand/ Fjerne Østen/Sydafrika DKK DKK DKK Mellemøsten DKK DKK DKK SOKRATES/ERASMUS Euro 175 pr. måned Euro 175 pr. måned Euro 175 pr. måned Nordplus/Nordlys (generelt) Afhængig af gældende bevilling NOREK Afhængig af gældende bevilling Nordlys Afhængig af gældende bevilling Der gøres opmærksom på, at stipendiesatserne varierer fra år til år. Syddansk Universitet garanterer ikke, at stipendiesatserne angivet ovenfor holder sig på eller over et bestemt niveau i efterfølgende år. Erfaringsmæssigt er stipendiesatserne dog meget stabile eller endog svagt stigende fra år til år. SU Du kan tage din SU med til udlandet (ved udlandsophold, der giver merit for den periode, der tilbringes i udlandet). Dette gælder også for ikke danske statsborgere, hvis de i forvejen modtager SU. Kontakt det lokale Studieservice, hvis du har konkrete spørgsmål. 19

21 Fremleje af bolig 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Du har mulighed for (via ansøgningsskema om udlandsophold) at fremsætte ønske om fremleje af din bolig til en udenlandsk studerende, mens du er på udlandsophold. Hvis du fremsætter ønske om fremleje af bolig under udlandsophold på ansøgningsskemaet, er dette IKKE bindende, men det betyder, at du vil blive kontaktet af Det internationale Kontor/Studieservice på et tidspunkt efter aflevering af din ansøgning om udlandsophold, hvor vi ønsker at erfare, om du stadig er interesseret. Er du fortsat interesseret, hjælper vi med fremleje af din bolig til en udenlandsk studerende for den periode, hvor du er i udlandet. Ovennævnte er naturligvis kun en mulighed, såfremt det uddannelsessted, hvor du læser ved Syddansk Universitet, udbyder et internationalt program i det semester, du skal på udlandsophold. 20

22 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Legater Ud over universitetets muligheder for at yde støtte via stipendier kan du søge legater gennem private fonde mv. Udbetalingen af stipendier fra Syddansk Universitet vil ikke blive berørt af, at du får tilskud fra anden side, blot disse tilskud tilsammen ikke overstiger dine faktiske udgifter. Du er selv ansvarlig for at finde frem til de legater, du vil søge. Legathåndbøger findes normalt på biblioteket, og derudover kan du eventuelt benytte de legat-søgetjenester, der er listet under punkt 20 (der kræves betaling for oplysning om relevante legater!). Der henvises i øvrigt til de legater og fonde, der administreres via Syddansk Universitet; check her Vær i øvrigt opmærksom på, at: Legater til studier i udlandet er ikke skattepligtige Stipendier betragtes som rejsestipendier, og er derfor heller ikke skattepligtige. Du skal dog huske at gemme kopi af dokumentation for, at du har gennemført udlandsopholdet, samt at du har modtaget stipendium dertil. 21

23 16. FORSIKRINGSFORHOLD Generelt skal du sørge for at tegne de nødvendige forsikringer, inden du tager afsted. Bemærk følgende: Rejser du til et andet land på studie- og praktikophold dækker det gule sygesikringsbevis ikke. Rejser du til et nordisk land, er du dækket af landets sygesikringsordning. Du skal blot dokumentere, at du er dansk statsborger, og medbringe internordiske flyttepapirer, som fås på Folkeregisteret. Rejser du til et EU-land, er du dækket på lige fod med landets indbyggere og har ret til akut sygehjælp. Som dokumentation for at du er dækket, skal du medbringe en blanket E128, som du modtager hos Social- og Sundhedsforvaltningen på dit områdekontor. Bemærk at blanketten ikke dækker hjemtransport, og at standarden i mange lande absolut ikke er på niveau med det danske sygesikringssystem. Spørg om andre forhold på Social- og Sundhedsforvaltningen. Hvis du er på praktikophold, bør du være opmærksom på, om arbejdsgiveren sørger for din dækning i arbejdstiden. Din indboforsikring dækker normalt kun indbo/ansvar i tre måneder. Med udgangspunkt i ovennævnte anbefaler vi dig altid at tegne en rejseforsikring i forbindelse med dit udlandsophold, så du er sikker på at være dækket ind. Det kan anbefales at besøge hjemmesiden: som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Rektorkollegiet, Willis og forsikringsselskabet IHI. Studenterforsikring tilbyder studerende, som skal på et længerevarende studieophold i udlandet, en billig, bredt dækkende syge- og rejseforsikring. Derudover bemærkes det, at studerende, der modtager et stipendium fra Syddansk Universitet, i ganske få tilfælde kan få rabat på en rejseforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring (hvis man ellers opfylder gældende betingelser). En af disse er, at det tildelte stipendium fra Syddansk Universitet skal kunne dække minimum 25 % af dine samlede rejse- og opholdsudgifter (hvilket i praksis desværre næsten aldrig er tilfældet). Henvend dig på Det internationale Kontor, hvis du vil vide mere her. 22

24 17. VISUM/OPHOLDSTILLADELSE Rejser du til et nordisk land, skal du ikke have opholdstilladelse, men du skal melde flytning på Folkeregistret og medbringe internordiske flyttepapirer. Rejser du til et andet EU-land, skal du have opholdstilladelse, hvis du skal opholde dig i landet i mere end tre måneder. Det er altid en god ide at få opholdstilladelsen inden du tager afsted. Se nærmere oplysninger i materialet fra værtsuniversitetet eller check Udenrigsministeriets hjemmeside på Vælg Borgerservice for at orientere dig om forholdene. Det er ikke noget problem at få opholdstilladelse, du skal blot kunne dokumentere, at du ikke vil ligge landets sociale system til last. For studerende betyder det, at du skal kunne dokumentere, at du f.eks. får udbetalt SU i perioden. Rejser du til et land uden for EU eller Norden, vil det ofte være nødvendigt at have et visum. Check Udenrigsministeriets hjemmeside på Vælg Borgerservice for at orientere dig om forholdene. Ofte skal du betale et mindre gebyr for at få det udstedt. Det kan tage flere måneder, så beregn god tid. Vedlæg pas, dokumentation for økomomisk formåen samt attestation for, at du er optaget på universitetet, eller din kontrakt med en virksomhed. Bemærk også, at nogle lande kræver, at man har et pas, der er gyldigt et halvt år efter det hjemrejsetidspunkt, man har angivet. 23

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere