Udlandsophold 2007/2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlandsophold 2007/2008"

Transkript

1 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor

2 INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt (Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Flensborg). Kontoret er som regel involveret i alle faser af et udlandsophold, fra de første informationsmøder afholdes, til den studerende kommer hjem fra udlandet efter endt ophold dér. Denne folder tjener primært to formål: Den skal give dig en systematisk beskrivelse af, hvordan hele proceduren foregår, fra du beslutter dig for at søge om udlandsophold, til du kommer hjem efter endt ophold i udlandet. Den skal samtidig give dig svar på en række typiske spørgsmål om udlandsophold. (Eksempelvis: Hvordan søger man? Hvad med SU'en? Får man et stipendium? Hvad med rejseforsikringer?). I del A i folderen gennemgås systematisk, hvordan proceduren for udlandsophold foregår. Gennem denne beskrivelse får du også svar på nogle af de typiske spørgsmål, man normalt stiller, når man skal på udlandsophold. I del B i folderen er derudover oplistet information om en række forskellige forhold, som vedrører udlandsophold, og som du får brug for at vide noget om, når du skal afsted (eksempelvis SU, rejseforsikring, legatsøgning, nyttige internet-adresser og meget mere). Er du i øvrigt i tvivl om noget, eller har du spørgsmål eller blot kommentarer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os, eller besøge universitetets hjemmeside omkring udlandsophold på: Syddansk Universitet, Esbjerg Studieservice / Det internationale Kontor Niels Bohrs Vej Esbjerg Ellen M. Andersen Tlf.: Fax: Gem denne folder før, under og efter opholdet så har du alle oplysninger lige ved hånden! Denne version af Udlandsophold er færdigredigeret i august

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Del A: Procedure ved udsendelse af studerende 3 1. Orienteringsmøder for studerende 4 2. Hvem kan komme på udlandsophold? 5 3. Opstilling af studieprogram 6 4. Om pladser i udlandet 7 5. Specielt om individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet 6. Specielt om praktikophold 9 7. Ansøgningsskemaet / frister for ansøgning Behandling af ansøgninger / prioriteringskriterier Tildeling af pladser og svar til studerende Udenlandske institutioner informeres om, hvem vi sender Selve udlandsopholdet Efter hjemkomst: Dokumentation til Det internationale Kontor Meritoverførsel 16 Del B: Vigtigt at vide Præsentation af relevante udvekslingsprogrammer Finansiering af udlandsophold 19 - Vejledende stipendiestørrelser - SU - Fremleje af bolig - Legater 16. Forsikringsforhold Visum / opholdstilladelse I øvrigt inden afrejse Andre muligheder for udlandsophold Nyttige adresser, internetadresser mm. 31 2

4 Del A Procedure ved udsendelse af studerende 3

5 1. ORIENTERINGSMØDER FOR STUDERENDE Der bliver løbende afholdt orienteringsmøder i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Flensborg for de studerende, der ønsker at komme til udlandet. Mødeindhold: Du vil på møderne få en generel orientering om ophold i udlandet, hvor processen fra du indgiver ansøgningsskema til du kommer hjem fra udlandsophold vil blive gennemgået. Forskellige skemaer, som du skal bruge i forbindelse med udlandsophold, herunder ansøgningsskema, vil blive præsenteret. Sidst men ikke mindst vil du få mulighed for stille de spørgsmål om udlandsophold, du måtte have. Mødetidspunkter: Det internationale Kontor informerer gennem opslag og/eller på de enkelte campusser om, præcist hvornår der afholdes møder lokalt; mødetidspunkter vil fremgå af disse opslag. Der afholdes i den kommende periode møder i september 2006 og januar 2007 vedrørende: Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser/stipendier under bilaterale aftaler. Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser/stipendier under Socrates/Erasmus-programmet eller Nordplus-programmet. Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet. Ansøgninger vedrørende praktikpladser (normalt kun for ingeniørstuderende). 4

6 Grundlæggende kriterier: 2. HVEM KAN KOMME PÅ UDLANDSOPHOLD? Generelt kan man komme på udlandsophold uanset hvilken uddannelse, man læser, men du skal som minimum opfylde følgende, generelle kriterier for at kunne komme i betragtning til udlandsophold: Du skal være aktiv fuldtidsstuderende ved Syddansk Universitet Du skal have færdiggjort 1. studieår (på bachelorniveau) Udlandsophold foregår normalt fra og med 5. semester (med en række undtagelse, se nedenfor) Det studium / den praktikperiode, du gennemfører i udlandet, skal kunne give merit for en på forhånd defineret del af dit studium ved Syddansk Universitet (program for udlandsophold skal være opstillet og godkendt) Studieopholdet skal være på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. For Socrates/Erasmus-programmet gælder, at man derfra kun kan få et stipendium én gang i løbet af sin studietid Generelt vil det være sådan, at studerende, der tidligere har fået stipendium, vil blive nedprioriteret i tilfælde af tæt opløb om udvekslingspladser eller stipendier Er man diplomingeniør skal samtlige prøver for de første 4 semestre være bestået inden udlandsophold Man tager normalt på udlandsophold på de forskellige uddannelser som følger: Uddannelse: HA SPRØK-bachelor BA i sproglig og kulturel formidling BA i international erhvervskommunikation BA i sprog og IT BA-negot i turisme og fritidsmanagement Dansk Engelsk Historie Informationsvidenskab Folkesundhedsvidenskab Diplomingeniør Hvornår: Ud fra og med 5. semester Ud på 5. semester Ud på 4. semester Ud på 5. semester Ud på 5. semester Ud på 4. eller 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud fra og med 5. semester Ud på 4. semester Ud fra og med 5. semester Vær opmærksom på eventuelle ændringer i studieordningen. Kontakt en faglig vejleder eller Studieservice for at få nærmere oplysning om hvornår, et udlandsophold bedst kan placeres. 5

7 3. OPSTILLING AF STUDIEPROGRAM Alle ansøgere om udlandsophold skal (for hver plads, der søges) opstille et studieprogram, der godkendes af det relevante studienævn og vedlægges ansøgningen om udlandsophold. Uden godkendt(e) studieprogram(mer) vil ansøgningen om udlandsophold ikke kunne behandles. Nogle studienævn har tilknyttet kontaktpersoner, der hjælper den enkelte studerende med opstilling og godkendelse af studieprogrammer, mens andre studienævn skal kontaktes direkte i sagen. Kontakt Det internationale Kontor, hvis du er i tvivl. Studieprogrammet skal normalt sammensættes, så det omfangsmæssigt svarer til den periode, du er afsted, hvilket f.eks i Europa cirka vil sige 30 ECTS-points for et semester og 60 ECTS-point for et helt år. Studieprogrammet skal kvalitativt bestå af fag, der er relevante for det/de semestre herhjemme, udlandsopholdet skal erstatte, og fagene skal i øvrigt normalt være på (mindst) samme niveau, som fagene på den uddannelse, man læser ved Syddansk Universitet. I forbindelse med opstilling af studieprogram vil den enkelte institutions hjemmeside på internettet i mange tilfælde være det bedste sted at finde relevant information om de fag, der udbydes ved udenlandske institutioner. Ligger denne information ikke på nettet kan man som regel kontakte den udenlandske institution og bede om at få relevant materiale tilsendt. På Det internationale Kontors hjemmeside er der link til de fleste af vore partnerinstitutioner. I en række tilfælde ligger Det internationale Kontor i øvrigt inde med læseplaner og andet relevant informationsmateriale, som kan anvendes i forbindelse med opstilling af studieprogrammer. Kontakt os gerne i den forbindelse. Det internationale Kontor har udarbejdet en Learning Agreement til brug for opstilling af studieprogram. Formularen ligger på vores hjemmeside under publikationer. Vær opmærksom på at visse fakulteter/studier anvender egne formularer; f.eks. økonomi- og negot-uddannelserne. Spørg i Studieservice om der er specielle formularer vedrørende dit studium. Det tager lang tid at opstille studieprogrammer, så gå i gang i rigtig god tid. VIGTIGT: Såfremt den studerende under udlandsophold ønsker at ændre sit studieprogram, skal dette ligeledes godkendes af det relevantet studienævn. Husk også altid at opbevare kopi af dit godkendte studieprogram samt alle godkendte ændringer. Dem skal du f.eks bruge, når du søger om merit / godkendelse af de gennemførte fag efter endt ophold i udlandet. 6

8 4. OM PLADSER I UDLANDET De pladser i udlandet, Syddansk Universitet udbyder, offentliggøres i hæfter, der udgives to gange om året (cirka medio januar for de pladser, der kan søges 15. marts og cirka primo september for de pladser, der kan søges 6. oktober og 15. november). Listerne over pladser i udlandet offentliggøres og kan hentes på internettet eller rekvireres på Det internationale Kontor. Listerne er opdelt pr. fakultet, og de trykte versioner har følgende farver: Humaniora: Gul Samfundsvidenskab: Grøn Naturvidenskab: Rød Teknik: Grå Sundhedsvidenskab: Blå Læs altid de praktiske bemærkninger i hæfterne inden du går i gang med at søge; her får du mange spørgsmål besvaret. Vær bl.a opmærksom på, at du skal være i målgruppen for den plads, du søger. Er du ikke i målgruppen, vil du kun kunne komme i betragtning til en plads ved den pågældende institution, hvis ingen fra målgruppen har ansøgt om pladsen. Samtidig skal du være opmærksom på, at det kan være problematisk at få opstillet et relevant studeprogram, hvis du ikke er i målgruppen, idet du ofte vil skulle vælge fag fra et andet fakultet eller institut end dit eget. Vær opmærksom på, at hvis du søger og tildeles en plads i udlandet, som udbydes via Syddansk Universitets lister, skal du ikke betale nogen form for undervisningsafgifter under udlandsophold. Søger du ud som individuel studerende kan situationen derimod være en anden (se afsnit 5). 7

9 5. SPECIELT OM INDIVIDUELLE STUDERENDE, DER SELV FINDER EN PLADS I UDLANDET Søger du til udlandet som individuel studerende, hvor du ikke søger via Syddansk Universitets pladser, kan du naturligvis selv præcist bestemme land og institution. Du skal dog være opmærksom på, at du selv må betale eventuelle studieafgifter til den institution, du bliver optaget ved som individuel studerende. Du skal også være opmærksom på, at du selv må gøre det praktiske arbejde, hvis du søger ud som individuel studerende; du må selv finde frem til den/de institutioner, du vil søge ved, du må selv sørge for at blive optaget, osv. Det betyder ikke, at Det internationale Kontor ikke kan være behjælpelig med råd i forbindelse med udlandsopholdet: Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du må dog ikke forvente at få en udførlig vejledning i, hvad du skal gøre. I del B i denne folder (punkt 20) er angivet nogle adresser og internetadresser, som kan være nyttige, hvis du selv skal finde egnede institutioner i udlandet. Du skal være opmærksom på at starte i god tid, hvis du vil søge til udlandet som individuel studerende, da det godt kan tage lang tid at finde en relevant institution, der vil optage dig. Start gerne forberedelserne 1-1 1/2 år før, du skal af sted. Vær i øvrigt opmærksom på at søge visum i god tid. Check så tidligt som muligt i processen, hvor lang tid det vil tage at få visum. Du skal søge på de samme ansøgningsskemaer som ansøgere til Syddansk Universitets pladser anvender. Du skal have godkendt dit studieprogram hos studienævnet inden du ansøger om udlandsophold. Du skal være opmærksom på, at studienævnet for at godkende studieprogrammet vil kræve, at den institution, du skal læse ved i udlandet, har mindst det samme akademiske niveau som Syddansk Universitet. Som individuel studerende vil du efter godkendt ansøgning normalt få tildelt et stipendium, som du dog først vil få udbetalt, når Det internationale Kontor har modtaget kopi af acceptbrev om optagelse ved den udenlandske institution. Følg i øvrigt anvisningerne i de øvrige punkter i denne folder! 8

10 6. SPECIELT OM PRAKTIKOPHOLD Der kan principielt søges om støtte til praktikophold gennem Det internationale Kontor, på nøjagtig samme måde, som der søges om studieophold. Praktik indgår dog normalt ikke som en integreret del af de uddannelser, denne folder henvender sig til, bortset fra ingeniørstuderende: Derfor henvender dette afsnit sig først og fremmest til disse. De ingeniør-studerende, der på ansøgningsskemaet har ansøgt om et semesters praktikophold, skal have dette praktikophold arrangeret i samarbejde med den dertil af studienævnet udpegede koordinator. Alle ingeniør-studerende, der har søgt om praktikophold i udlandet, bedes derfor så tidligt som muligt henvende sig til koordinatoren med henblik på nærmere at fastlægge praktikophold i udlandet. Alle aktiviteter omkring afvikling af praktikophold i udlandet foregår via praktikkoordinatoren, bortset fra, at Det internationale Kontor er involveret for så vidt angår tildeling af stipendiemidler til praktikophold. For praktikophold gælder i øvrigt følgende (diplomingeniør-studerende): Studerende, der ønsker at komme på praktikophold i udlandet, skal have bestået samtlige prøver på de første fire semestre. Praktikperioden er minimum 20 uger, og er normalt placeret på 6. semester. Praktikkoordinatoren bør kontaktes så snart den studerende har besluttet sig for et praktikophold i udlandet. Hvis den studerende selv har fundet et praktiksted i udlandet, skal dette godkendes af praktikkoordinatoren. Der kan ansøges om stipendium til praktikophold. Stipendiets størrelse vil afhænge af den løn, man eventuelt får under praktikophold. I de tilfælde, hvor praktikstedet ikke ser sig i stand til at give praktikanten løn, kan der udbetales SU i praktikperioden. Kopi af dit godkendte studieprogram / praktikprogram skal sendes til Det internationale Kontor. Vi udbetaler ikke stipendium, før vi har modtaget denne kopi. Skemaet "Documentation for exchange stay" skal udfyldes og underskrives af værtsvirksomheden ved praktikophold, og bagsiden, der er en kvittering for modtaget stipendium, udfyldes af den studerende. Skemaet returneres derefter til Det internationale Kontor. 9

11 7. ANSØGNINGSSKEMAET / FRISTER FOR ANSØGNING Ansøgningsskemaet Ansøgningsskema fås på Det internationale Kontor (eller vores hjemmeside). Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet korrekt, da forkert udfyldning kan medføre afvisning af ansøgningen. Overhold ansøgningsfrister og husk at vedlægge al relevant information, ellers behandler vi ikke din ansøgning. Ansøgningsfrister: Der er følgende frister for ansøgning om udlandsophold i den kommende periode: 6. oktober 2006 for: Ansøgninger for ubrugte pladser for foråret 2007, under Socrates/Erasmus-programmet Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgninger om praktikophold 15. november 2006 for: Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser under Bilaterale aftaler Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgninger om praktikophold 15. marts 2007 for: Ansøgninger for efteråret 2007 eller foråret 2008 om pladser under Socrates/Erasmusprogrammet eller Nordplus-programmet Ansøgninger for individuelle studerende, der selv finder en plads i udlandet, eller ansøgninger om praktikophold 10

12 8. BEHANDLING AF ANSØGNINGER/PRIORITERINGSKRITERIER Når en frist for ansøgning til udlandsophold er udløbet, behandles ansøgningerne. Det tilstræbes at sende så mange studerende som muligt til udlandet, og som regel bliver der også plads til alle. Det er dog ikke altid, at udbuddet af pladser svarer til efterspørgslen. Derfor er det en god ide at søge flere pladser samtidig. Vi forsøger på Det internationale Kontor at imødekomme din 1. prioritet, men for at øge dine egne chancer er det bedst at have flere prioriteringer. Prioriteringskriterier: Ansøgningerne vurderes og der tildeles pladser i overensstemmelse med kriterier vedtaget på de enkelte fakulteter. Selv om prioriteringskriterierne tekstmæssigt er udarbejdet forskelligt, gælder det for alle fem fakulteter, at det er den studerendes karaktergennemsnit på studiet indtil ansøgningstidspunktet, der helt primært er afgørende for, om man får tildelt en plads eller ikke: Har to ansøgere søgt om den samme plads, vil den ansøger, der har det højeste karaktergennemsnit, få tildelt pladsen. Såfremt man ansøger om udlandsophold inden man har fået karakterer på sit studium vedlægges kopi af adgangsgivende gymnasial eksamen ved ansøgningen om udlandsophold, og karaktergennemsnittet derfra anvendes ved tildeling af pladser. 11

13 9. TILDELING AF PLADSER OG SVAR TIL STUDERENDE Vi bestræber os på hurtigst muligt efter udløb af tidsfristerne for ansøgning om udlandsophold at behandle ansøgningerne og tildele pladser til relevante ansøgere ud fra prioriteringskriterierne. Det må imidlertid påregnes, at der kan gå op til to måneder efter udløb af en ansøgningsfrist, før vi har behandlet alle ansøgninger og kan give svar. Der sker derefter følgende: 1. Der bliver hængt lister op på alle campusser, som viser, hvem der har fået hvilke pladser. 2. Ansøgere, der ikke får tildelt en plads, modtager et skriftligt afslag på ansøgningen. Vi vil i det omfang, det er muligt, forsøge at finde alternative pladser, vi kan tilbyde ansøgere, der har fået afslag. 3. Ansøgere, der får tildelt en plads, får (når stipendiesatserne kendes) et bevillingsbrev med tilsagn om et stipendium. Stipendiets størrelse vil fremgå af bevillingsbrevet. Samtidig modtages følgende: - Et udbetalingsskema, som skal udfyldes og sendes til Det internationale Kontor, før stipendium kan udbetales. - Et evalueringsskema, som du skal udfylde og sende til Det internationale Kontor efter endt udlandsophold. - Et skema til attestation fra værtsuniversitetet "Documentation for exchange stay". Skemaet skal udfyldes og underskrives af værtsuniversitetet, og bagsiden, der er en kvittering for modtaget stipendium, udfyldes af den studerende. Skemaet returneres derefter til Det internationale Kontor. - Er du Socrates/Erasmus-studerende, modtager du i øvrigt et cerfitikat, der dokumenterer dette. 12

14 10. UDENLANDSKE INSTITUTIONER INFORMERES OM, HVEM VI SENDER Det internationale Kontor informerer de udenlandske institutioner om, hvem vi sender for den kommende periode. Dette sker i god tid inden starten på det semester, hvor den studerende skal på udlandsophold. I meddelelsen beder vi den udenlandske institution sende relevant informationsmateriale om institutionen, boligmuligheder, lokalområdet, datoer for semesterstart og slut osv. til den studerendes privatadresse. Ovennævnte gælder ikke for individuelle studerende, der selv sørger for at finde en egnet institution, bolig mv. Forskellig information til Syddansk Universitet: Studieservice/Det internationale Kontor har brug for løbende at blive informeret om følgende op til din afrejse til udlandet: Adresseændringer: Det internationale Kontor vil, fra du søger om udlandsophold til du rejser til udlandet, med mellemrum få brug for at kontakte dig, bl.a. med svar på din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du husker at informere Det internationale Kontor, såfremt du ændrer adresse. Afrejse- og hjemkomstdato: Så snart du har besluttet dig for afrejse- og hjemkomstdatoer, bedes du meddele disse til Studieservice/Det internationale Kontor, således at alle ved, hvornår du ikke længere kan træffes på din danske adresse, samt hvornår vi igen kan forvente dig hjemme. Den viden kan i mange tilfælde lette koordinationen en hel del. 13

15 11. SELVE UDLANDSOPHOLDET Et udlandsophold er både en udfordring på det faglige og det personlige plan. Du skal således huske både at afsætte tid til det faglige og det sociale, når du er i udlandet. Derudover er det erfaringsmæssigt sådan, at du en gang imellem vil kunne løbe ind i nogle uforudsete praktiske problemer under udlandsophold, som du selv må tage initiativ til at løse. Det er en naturlig del af det at være på udlandsophold, at tingene ikke altid er, som man regner med, de er. Går alt imidlertid i hårdknude, hvilket heldigvis meget, meget sjældent sker, bedes du kontakte Det internationale Kontor. Vi vil naturligvis hjælpe dig i den situation. Dokumentation Ud over at du skal huske at få udfyldt "Documentation for exchange stay" mens du er i udlandet, er det vigtigt, at du husker at få dokumentation med hjem for de fag, du har læst. Det vil sige: - Eksamensresultater/karakterbeviser. - Eventuelt uddybende fagbeskrivelser etc., som angiver pensum, timetal mv. Du skal bruge ovennævnte i forbindelse med din ansøgning om merit (se punkt 13). Det er dit eget ansvar at få karakterbeviser for beståede eksaminer med hjem. Hvis et fag ikke afsluttes med en eksamen, husk da at tilkendegive overfor underviseren i starten af semesteret, at du er udvekslingsstuderende og skal bruge dokumentation for deltagelse enten i form af en bekræftelse på deltagelse eller eventuelt aflevering af en opgave eller lignende. 14

16 12. EFTER HJEMKOMST: DOKUMENTATION TIL DET INTERNATIONALE KONTOR Som beskrevet under punkt 9 modtager du allerede, når du får svar på din ansøgning om udlandsophold, en række skemaer, hvoraf Det internationale Kontor (efter din hjemkomst) skal have to retur som følger: 1) "Documentation for exchange stay", som skal udfyldes af den udenlandske institution, hvorefter du som studerende på bagsiden skal kvittere for modtaget stipendium, inden du sender skemaet retur til Det internationale Kontor. 2) Evalueringsskema. Udfyldes og tilbagesendes umiddelbart efter endt udlandsophold. De erfaringer, som du videregiver i evalueringsskemaet, kommer både Syddansk Universitet og de fremtidige studerende, der ønsker at søge om udlandsophold, til gode. Vær opmærksom på, at vi har brug for at få de skemaer retur, som er angivet ovenfor. Hvis vi ikke får de skemaer retur, vi beder dig om, rykker vi dig for dem. I yderste tilfælde kan vor manglende returmodtagelse af skemaer medføre, at vi stiller krav om tilbagebetaling af stipendium. 15

17 13. MERITOVERFØRSEL Når du kommer hjem fra udlandsophold skal du søge merit for den periode, du har læst i udlandet. Det er i den forbindelse vigtigt, at du har den fornødne dokumentation med hjem fra udlandet (som beskrevet under punkt 11), eller at du sørger for at få den indhentet snarest efter afslutning af udlandsopholdet. Derefter søger du om endelig meritoverførsel. Dette sker normalt ved, at relevante karakterbeviser samt fag- og pensumbeskrivelser fra udlandsopholdet fremsendes med ansøgning om endelig meritoverførsel til det relevante studienævn. De af studienævnet meritgodkendte og beståede fag/fagblokke vil typisk blive anført som bestået eller lignende på dit eksamensbevis, når du dimitterer (formen vil variere fra uddannelse til uddannelse). 16

18 Del B Vigtigt at vide 17

19 Socrates/Erasmus-programmet 14. PRÆSENTATION AF RELEVANTE UDVEKSLINGSPROGRAMMER Socrates-programmet er EU's uddannelsesprogram for hele uddannelsesområdet fra folkeskolen til universiteterne. Socrates-programmet er opkaldt efter den græske filosof Sokrates ( f.kr.). Den del af Socrates-programmet, der vedrører videregående uddannelse, hedder Erasmus. Derfor støder man ofte på benævnelsen Socrates/Erasmusprogrammet (eller lignende). Hensigten med Socrates-programmet er bl.a at gøre det muligt for studerende som en del af deres uddannelse at tilbringe en periode i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Rumænien eller Bulgarien. De aftaler om udveksling af studerende, som Syddansk Universitet har med universiteter i udlandet under Socrates-programmet, er indgået skrifligt med de enkelte universiteter for et år ad gangen. Se vore lister over pladser i udlandet. Størstedelen af de studerende, Syddansk Universitet udveksler med institutioner i udlandet, bliver udvekslet i regi af Socratesprogrammet. Nordplus-programmet Nordplus-programmet er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, der bl.a skal fremme udveksling af studerende og lærere på de højere uddannelsesinstitutioner i Norden. Syddansk Universitet deltager i Nordplus-progammet gennem forskellige netværk, f.eks NOREK indenfor samfundsvidenskab. Det vil altid fremgå af listerne over pladser i udlandet, hvilke samarbejdspartnere vi har for studenterudveksling i Norden indenfor et bestemt fagområde. Der er derudover mulighed for selv at arrangere et studieophold i Norden med støtte fra Nordlys-programmet (individuelt arrangerede studieophold). Kontakt Det internationale Kontor for yderligere informationer, hvis du er interesseret. 18

20 Vejledende stipendiestørrelser 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD For 2005/2006 gjaldt følgende stipendiesatser ved udlandsophold: PROGRAM Internationaliseringspuljen IP (bilaterale aftaler, individuelle studerende) 1/2 semester under 4 måneder 1 semester 4-6 måneder 2 semestre 7-10 måneder - Europa DKK DKK DKK Nord- og Sydamerika DKK DKK DKK Australien/New Zealand/ Fjerne Østen/Sydafrika DKK DKK DKK Mellemøsten DKK DKK DKK SOKRATES/ERASMUS Euro 175 pr. måned Euro 175 pr. måned Euro 175 pr. måned Nordplus/Nordlys (generelt) Afhængig af gældende bevilling NOREK Afhængig af gældende bevilling Nordlys Afhængig af gældende bevilling Der gøres opmærksom på, at stipendiesatserne varierer fra år til år. Syddansk Universitet garanterer ikke, at stipendiesatserne angivet ovenfor holder sig på eller over et bestemt niveau i efterfølgende år. Erfaringsmæssigt er stipendiesatserne dog meget stabile eller endog svagt stigende fra år til år. SU Du kan tage din SU med til udlandet (ved udlandsophold, der giver merit for den periode, der tilbringes i udlandet). Dette gælder også for ikke danske statsborgere, hvis de i forvejen modtager SU. Kontakt det lokale Studieservice, hvis du har konkrete spørgsmål. 19

21 Fremleje af bolig 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Du har mulighed for (via ansøgningsskema om udlandsophold) at fremsætte ønske om fremleje af din bolig til en udenlandsk studerende, mens du er på udlandsophold. Hvis du fremsætter ønske om fremleje af bolig under udlandsophold på ansøgningsskemaet, er dette IKKE bindende, men det betyder, at du vil blive kontaktet af Det internationale Kontor/Studieservice på et tidspunkt efter aflevering af din ansøgning om udlandsophold, hvor vi ønsker at erfare, om du stadig er interesseret. Er du fortsat interesseret, hjælper vi med fremleje af din bolig til en udenlandsk studerende for den periode, hvor du er i udlandet. Ovennævnte er naturligvis kun en mulighed, såfremt det uddannelsessted, hvor du læser ved Syddansk Universitet, udbyder et internationalt program i det semester, du skal på udlandsophold. 20

22 15. FINANSIERING AF UDLANDSOPHOLD, FORTSAT Legater Ud over universitetets muligheder for at yde støtte via stipendier kan du søge legater gennem private fonde mv. Udbetalingen af stipendier fra Syddansk Universitet vil ikke blive berørt af, at du får tilskud fra anden side, blot disse tilskud tilsammen ikke overstiger dine faktiske udgifter. Du er selv ansvarlig for at finde frem til de legater, du vil søge. Legathåndbøger findes normalt på biblioteket, og derudover kan du eventuelt benytte de legat-søgetjenester, der er listet under punkt 20 (der kræves betaling for oplysning om relevante legater!). Der henvises i øvrigt til de legater og fonde, der administreres via Syddansk Universitet; check her Vær i øvrigt opmærksom på, at: Legater til studier i udlandet er ikke skattepligtige Stipendier betragtes som rejsestipendier, og er derfor heller ikke skattepligtige. Du skal dog huske at gemme kopi af dokumentation for, at du har gennemført udlandsopholdet, samt at du har modtaget stipendium dertil. 21

23 16. FORSIKRINGSFORHOLD Generelt skal du sørge for at tegne de nødvendige forsikringer, inden du tager afsted. Bemærk følgende: Rejser du til et andet land på studie- og praktikophold dækker det gule sygesikringsbevis ikke. Rejser du til et nordisk land, er du dækket af landets sygesikringsordning. Du skal blot dokumentere, at du er dansk statsborger, og medbringe internordiske flyttepapirer, som fås på Folkeregisteret. Rejser du til et EU-land, er du dækket på lige fod med landets indbyggere og har ret til akut sygehjælp. Som dokumentation for at du er dækket, skal du medbringe en blanket E128, som du modtager hos Social- og Sundhedsforvaltningen på dit områdekontor. Bemærk at blanketten ikke dækker hjemtransport, og at standarden i mange lande absolut ikke er på niveau med det danske sygesikringssystem. Spørg om andre forhold på Social- og Sundhedsforvaltningen. Hvis du er på praktikophold, bør du være opmærksom på, om arbejdsgiveren sørger for din dækning i arbejdstiden. Din indboforsikring dækker normalt kun indbo/ansvar i tre måneder. Med udgangspunkt i ovennævnte anbefaler vi dig altid at tegne en rejseforsikring i forbindelse med dit udlandsophold, så du er sikker på at være dækket ind. Det kan anbefales at besøge hjemmesiden: som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, Rektorkollegiet, Willis og forsikringsselskabet IHI. Studenterforsikring tilbyder studerende, som skal på et længerevarende studieophold i udlandet, en billig, bredt dækkende syge- og rejseforsikring. Derudover bemærkes det, at studerende, der modtager et stipendium fra Syddansk Universitet, i ganske få tilfælde kan få rabat på en rejseforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring (hvis man ellers opfylder gældende betingelser). En af disse er, at det tildelte stipendium fra Syddansk Universitet skal kunne dække minimum 25 % af dine samlede rejse- og opholdsudgifter (hvilket i praksis desværre næsten aldrig er tilfældet). Henvend dig på Det internationale Kontor, hvis du vil vide mere her. 22

24 17. VISUM/OPHOLDSTILLADELSE Rejser du til et nordisk land, skal du ikke have opholdstilladelse, men du skal melde flytning på Folkeregistret og medbringe internordiske flyttepapirer. Rejser du til et andet EU-land, skal du have opholdstilladelse, hvis du skal opholde dig i landet i mere end tre måneder. Det er altid en god ide at få opholdstilladelsen inden du tager afsted. Se nærmere oplysninger i materialet fra værtsuniversitetet eller check Udenrigsministeriets hjemmeside på Vælg Borgerservice for at orientere dig om forholdene. Det er ikke noget problem at få opholdstilladelse, du skal blot kunne dokumentere, at du ikke vil ligge landets sociale system til last. For studerende betyder det, at du skal kunne dokumentere, at du f.eks. får udbetalt SU i perioden. Rejser du til et land uden for EU eller Norden, vil det ofte være nødvendigt at have et visum. Check Udenrigsministeriets hjemmeside på Vælg Borgerservice for at orientere dig om forholdene. Ofte skal du betale et mindre gebyr for at få det udstedt. Det kan tage flere måneder, så beregn god tid. Vedlæg pas, dokumentation for økomomisk formåen samt attestation for, at du er optaget på universitetet, eller din kontrakt med en virksomhed. Bemærk også, at nogle lande kræver, at man har et pas, der er gyldigt et halvt år efter det hjemrejsetidspunkt, man har angivet. 23

Udlandsophold 2009/2010

Udlandsophold 2009/2010 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere