LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene?"

Transkript

1 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Den dygtige leder hvordan er jeg overfor børnene? Den dygtige leder Kurset er udarbejdet af Torben Svendsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe 1999 Revideret af Lederuddannelsesudvalget foråret 2003

2 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side2 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER Indhold 1. Formål 3 2. Vejledning til instruktøren 3 3. Forret 4 4. Program for aftenen 4 5. Hovedret Portrætter Opfølgning på forret Oplæg om ledertyper Drama Opfølgning på drama Oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde Afrunding/motivation til dessert Dessert 8 7. Bilag 7.1 Forret til kopiering FDFs lederideal OH og til kopiering Ledertyper OH Case til drama til kopiering Personlige egenskaber OH Cirkler til gruppearbejde Dessert 15

3 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side3 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER 1. Formål Formålet med kursusmodulet om den dygtige leder er, at lederflokken som helhed og den enkelte leder: får sat ord på, hvilke faktorer der er vigtige ved den dygtige leder. får lyttet til de andre lederes meninger, da alle kan lære af andres erfaringer. får et godt kendskab til FDFs lederideal. bliver bevidste om, at man har nogle værdier og egenskaber at stræbe mod. 2. Vejledning til instruktøren Forret, hovedret og dessert Kursusmodulet om den dygtige leder består af forret, hovedret og dessert. Forret og dessert kan vælges til eller fra. Lederflokken må dog i forvejen beslutte sig for om kursusmenuen skal bestå af en, to eller tre retter. Forretten (bilag 7.1) udleveres af kursusinstruktøren til kredslederen som giver kopier videre til lederne i god tid før kursusaftenen. I denne forret lægges der op til, at lederne bruger deres egen viden og baggrund. Det er vigtigt, at de kommer frem med det de har, for at de har nogle ord at bruge i gruppearbejdet i hovedretten. Hovedretten er godt at starte med en såkaldt icebreaker. Måske er der mange ledere der ikke kender hinanden, det kan være i starten af sæsonen, hvor der er flere nye ledere - måske er man bare ikke vant til at være sammen til andet end ledermøder. En icebreaker kan løsne stemningen lidt op, og måske få skubbet lidt ved de, til tider meget fastlagte roller vi ofte har i forhold til hinanden. Derfor er 5.1 en fin, sjov og illustrativ måde at komme i gang på. Hovedretten består derefter af opfølgning på forret, dit oplæg om ledertyper, hvor også FDFs lederideal bliver præsenteret, af drama og til slut et gruppearbejde, der gerne skulle afspejle kredsens syn på den dygtige leder. Gennem gruppearbejdet og den sidste afrunding, skal du give lederne fornemmelsen af, det er noget, de alle har ansvar for. Nemlig at støtte hinanden i udvikling, samarbejde og ansvar overfor børnene i FDF. Derudover er det en god idé: at lave forskellige grupper i løbet af aftenen, da deltagerne derved vil støde på så mange holdninger som muligt. at variere tidsrammerne, alt efter hvilken deltagersammensætning man står overfor - det er vigtigere at give nok tid til en ingrediens og få den ordentlig afsluttet end at skynde sig videre med næste. Til afviklingen af dette modul skal du bruge A3-papir og farver Overheadprojekter og overheads Lidt udklædning og rekvisitter Sedler, skriveredskaber, ark med ringe (bilag 7.6 ) til gruppearbejde tavle, karton, flipover eller whiteboard til opfølgning på gruppearbejde.

4 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side4 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER 3. Forret Hver deltager på kurset skal forberede sig ved at tænke tilbage på en god lederoplevelse de selv har været vidne til. Det være sig fra et klassemøde, weekendtur, sommerlejr, kursus eller andre FDF-sammenhænge. Har deltageren ikke en FDF-baggrund kan andre fora også bruges, såsom skoletid, andre foreninger, m.v. Ved forberedelsen skal flg. 2 spørgsmål overvejes : Hvad gjorde denne oplevelse speciel og værdifuld? Hvilke personlige egenskaber synes du, at lederen besad? 4. Program for aftenen 00:00 1. Sang Kredslederen byder velkommen til lederkursus i kredsen og til instruktøren. 00:05 3. Kredslederen (evt. instruktøren - aftal på forhånd!) holder en kort andagt (fortælling/tekst, bøn og salme). 00:15 4. Instruktøren præsenterer kort sig selv og kursets program, kursets sammenhæng med den øvrige lederuddannelse. 00:20 5. Lederne præsenterer sig selv. 00:25 6. Hovedret 5.1 Portrætter 00: Opfølgning på forret, hvis denne er valgt 00: Oplæg om ledertyper (herunder bilag 7.2 og 7.3) 00: Drama (herunder bilag 7.4) 01: Opfølgning på drama 01:30 7. Kaffe, te, kage 01:50 8. Hovedret - fortsat 5.6 Oplæg til gruppearbejde (herunder bilag 7.5) 02:05 Gruppearbejde 02:35 Afrunding af gruppearbejde/motivation til dessert 02:55 9. Sang

5 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side5 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER 5. Hovedret Du styrer nu lederne igennem de forskellige dele af hovedretten. Det er meget vigtigt, at nå til gruppearbejdet og lade lederne gå fra kurset med en fornemmelse af, at de selv har været med til at sætte ord på den kommende udvikling i kredsen for at skabe dygtigere ledere. 5.1 Portrætter Halvdelen af deltagerne sætter sig i en rundkreds med ansigtet udad - den anden halvdel sætter sig i en rundkreds udenom med ansigtet indad. Alle sidder nu med en person overfor sig. Alle i inderkredsen får nu udleveret et stykke A3- papir, som de lægger foran sig på den lange led. Alle i yderkredsen får udleveret en farve ( forskellige farver ). På et givet signal fra instruktøren begynder kunstnerne i yderkredsen at male ansigtet af modellen overfor dem. Ansigtet skal fylde hele arket på den lange led. Efter ca. et min. fløjter instruktøren, og kunstnerne flytter en plads til venstre mens modellerne bliver siddende. Der fortsættes indtil man når tilbage til startpladsen. Herefter bytter kunstner og model plads - og der startes forfra. Det er ikke meningen at tegningen skal være karikeret, men et så realistisk bud som muligt. Ved at rokere undgår man også at dem, der opfatter sig som dårlige tegnere bedre kan nøjes med lidt små streger. Er der flere end 20 kursusdeltagere bør man lave flere tegnegrupper. Ideen med denne icebreaker er at få folk til at turde kigge på hinanden og at blive set på. Og så naturligvis de forhåbentlig latterfremkaldende produkter, der straks bør hænges op til munter skue for alle. 5.2 Opfølgning på forret Hvis kursisterne har valgt at lave forretten ved at svare på de par spørgsmål om en god lederoplevelse, skal der gives mulighed for at dele erfaringerne med de andre. Dette gøres i starten af hovedretten, så deltagerne kan få snakket sig varme udfra deres egne konkrete oplevelser. Sæt kursisterne sammen i grupper af fire. Hver person skal nu fortælle de andre gruppemedlemmer om sin oplevelse ved hjælp af éns kopi af forretten. Tidsfaktoren til dette er svær at fastlægge - det kommer helt an på, hvor meget deltagerne har gjort ud af forretten. Dog max. 20 min. Når du observerer, at den første gruppe er færdig, giver du de resterende grupper 2 min. til at gøre sig færdige. Brug denne første ingrediens ( efter introen ) til at danne dig et indtryk af deltagerne, ved at gå rundt blandt grupperne og lytte med i baggrunden. Dette kan være nyttigt til senere fællessamtaler.

6 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side6 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER 5.3 Oplæg om ledertyper Indledning I dette modul af Den dygtige leder er det svært at komme med nogle færdige løsninger på hvordan man bliver en dygtig og perfekt leder, MEN: Vi kan give et bud på et lederideal - noget vi kan arbejde hen imod, for dermed måske at blive en dygtigere leder. Det siger sig selv, at for at være en god leder, skal man have nogle faglige kompetencer og færdigheder - en baggrund der gør, at man føler sig i stand til at lave aktiviteter for og med børnene. Denne faglighed kan man have gennem tidligere erfaring, fra et kursus el.lign. Man har som leder nogle gode råd og ideer til hvordan man får videregivet stoffet til børnene, man ved måske hvordan man får dem til at lytte, osv. For dog at udvikle sig og stadig blive en dygtigere leder, vil man igennem den udviklingsproces altid komme omkring ordet personlighed. Ikke at spørgsmålet handler om hvilken person man er, men om at være den person man er. Om at være bevidst om det man siger og gør. Dette kursus er derfor ikke nogle retter, der er færdiglavede - lige til at spise. Nej her skal lederne gerne selv søge sig frem til ord og handlinger, der gør én til en dygtig leder. Du skal dog som instruktør have givet FDFs lederideal videre til lederne, så de også kan bruge det som mål for deres udvikling. Man bliver ikke en dygtigere leder på 2½ time og dermed kan klare alle de uterlige tumlinge, som ingen har villet røre med en ildtang. Men vi kan være med til at fokusere på vigtige egenskaber, for dermed at starte den måske langvarige proces mod at blive en dygtig leder. Du skal derfor gennem kurset motivere kredsens ledere til at følge op på kurset og lade kredslederen fortsætte debatten og udviklingen på kommende ledermøder og kurser. Præsentation af lederideal Du præsenterer nu kort FDFs lederideal på OH(bilag 7.2) og deler det ud til lederne. Ledertyper Derefter laver du en præsentation af de følgende 3 forskellige ledertyper, der hver for sig er markante på sin måde: Pedellen, Entertaineren, Mormoren. (Bilag 7.3) 5.4 Drama De tre ovennævnte leder/persontyper er alle hver især meget ekstreme. Men vi kender dem nok lidt alle sammen - fra os selv eller fra andre. For at lære dem bedre at kende, og måske se sig selv i disse roller skal lederne nu lave lidt drama. Lederne deles i grupper med 4-6 deltagere, der hver får en case om demokrati i en væbnerklasse (bilag 7.4). Grupperne skal nu lave et rollespil, hvor de viser den værste side af de 3 ledertyper i den nævnte case. Lad forskellige spille henholdsvis pedel, entertainer og mormor. Rollespillene skal på en sjov måde vise de fejl, særheder og gode egenskaber ved den pågældende ledertype. Det vil være en god idé at have udklædning til de tre der skal spille ledere, f.eks. kedeldragt, kasketter, nøgler til pedellen, glimmerjakke, hat, guitar til entertaineren og forklæde, grydeske, bradepande til mormoren.

7 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side7 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER 5.5 Opfølgning på drama Når grupperne er kommet igennem de 3 forskellige ledertyper, skal I i fællesskab afrunde dramaerne/oplæggene. Dette skal gøres kort. Det kan foregå udfra følgende spørgsmål: Hvad var de gode egenskaber ved de 3 typer. Hvor går det galt for de 3 typer. Kan nogle af jer se noget fra typerne hos jer selv? 5.6 Oplæg til gruppearbejde: Om personlige egenskaber Dette oplæg er ment som en optakt til gruppearbejdet. Der kan være nogle, der har svært ved at sætte ord på vigtige egenskaber ved en god leder, men dette kan give nogle bud på hvilke typer af ord, der kan bruges. Det er bestemt meningen, at lederne i gruppearbejdet selv skal komme med deres egne bud. Brug bilag 7.5 til at give eksempler på personlige egenskaber. Forklar at en egenskab har handling bag sig. Du kan også kalde det konsekvenser. Hvis du vender det om, kan man også sige, at bag ved de oplevelser børnene har med deres leder, ligger der nogle lederegenskaber, som er vigtige at sætte i fokus en gang imellem, både for at udvikle dem, men også holde de gode egenskaber ved lige og holde de dårlige egenskaber nede. 5.7 Gruppearbejde Deltagerne inddeles i grupper af 4 personer - brug tælle til 4 systemet, så folk bliver ordentlig blandet. Hver gruppe får et eksemplar af bilag 7.6: Cirkler til gruppearbejde.. Hver person får 3 sedler, hvorpå man skriver en egenskab for en dygtig leder.. Hver person placerer en seddel i hhv. 3.ring, 2.ring og 1.ring udfra devisen vigtig, vigtigere og vigtigst. Bagsiden vender opad.. Alle sedler vendes nu med forsiden opad.. Der ligger nu 4 sedler i hver ring. Gruppen vælger efter diskussion én seddel fra hver ring - resten lægges til side. Gruppen skal her også diskutere hvad det valgte ord har af konsekvenser overfor børnene.. Instruktøren skriver gruppernes forslag op på tavle, whiteboard eller lign. Samtidig fremlægger hver enkelt gruppe deres baggrund for valg af egenskaber

8 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side8 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER 5.8 Afrunding og motivation til dessert Med dette sidste punkt i hovedretten skal lederne nu i fællesskab foreslå, hvordan de kan nå frem til disse vigtige egenskaber. Det skal være en fremadrettet diskussion, der gerne må være så konkret som muligt. Det vil være en god idé at have en referent til denne del. Diskussionen vil måske få en stopklods ved at der er en af lederne der siger, at vi også skal have lov til at være forskellige. Da må du som instruktør være enig, men samtidig pointere, at hvis accept af forskelligheden er accept af at man kan være overfor børnene som man vil, så opfylder man til dels ikke FDFs formål og heller ikke det ansvar der ligger i ledergerningen. Du skal også motivere lederne til desserten, så de kan komme videre fra dette kursus. 6. Dessert Selve kursusaftenen var megen snak, teorier, diskussioner og et løfte til én selv om, for fremtiden at gøre det lidt bedre og følge nogle af de idealer man har. Dvs. at der skal blive lidt mere overensstemmelse mellem kursistens egen teori og praksis. Derfor opfordres alle til at lave en supervisions-mødeaften. Denne aften kan være et alm. klassemøde, hvor en anden leder deltager med det primære formål at supervisere klasselederen. Det er nok en praktisk god idé, at lederen indgår i mødet på en naturlig måde, da der formentlig vil opstå nysgerrige spørgsmål blandt børnene. Efter mødet skal der foregå en evaluering - hvad skete der, og kunne det være grebet anderledes an. Her er det vigtigt at pointere, at det ikke drejer sig om at give så megen dårlig kritik som muligt - men via en dialog få snakket om oplevelsen. Her er det vigtigt, at klasselederen er dygtig til at lytte. At de to personer har et godt kendskab til hinanden kan være en fordel, men er ikke en nødvendighed. Det videre forløb kunne være, at man efter et antal supervisions-mødeaftener tog emnet op på et ledermøde for at fortælle om de forskellige erfaringer. I det hele taget kunne dette være et startskud til at tale mere åbent om oplevelser med børnene, både de gode men også dårlige. Uddel bilag 7.6 til de ledere, der vælger at lave dessert.

9 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side9 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER BILAG Forret til kopiering Hvad er din bedste lederoplevelser fra da du var barn/ung? Hvad gjorde denne oplevelse speciel og værdifuld? Hvilke personlige egenskaber besad den leder du fortæller om?

10 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side10 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER BILAG FDFs lederideal OH og til kopiering

11 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side11 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER BILAG Ledertyper Pedellen I skal have min viden. Pedellen ved nemlig en masse, om en masse ting - og hvis ikke så kender han altid én der gør. Pedellen har altid et veltilrettelagt program med minutangivelse. Det er absolut vigtigt, at man lærer noget helt konkret hver gang. Der skal helst ikke være for megen diskussion, men gerne spørgsmål som pedellen selv besvarer. Væbnerdysten skal vindes hvert år - koste hvad det vil. Motto: Altså, da jeg var dreng.. Entertaineren Skidt med indholdet, bare vi har det sjovt. Vi skal helst have gang i så mange ting på samme tid. Tænker mest på at være populær - bare børnene kan lide mig - så skidt med resten. Afbryder naturligvis aktiviteten, hvis enkelte kommer med mishagsytringer over at det f.eks. er kedeligt. Motto: hu - hej hvor det går - kender du for resten den om Mormoren Mormor synes at alle skal sige noget - frivilligt. Kunne aldrig finde på at lave konkurrencelignende aktiviteter og deltager derfor aldrig i væbnerdyst, måske kun med en hjemmestrikket præmie. sysler med mange ting, f.eks. broderi af kredsmærket i håndklæderne på toiletterne. Mormor starter altid møderne med en smule saft og kage. Motto: Jeg nåede kun to slags hjemmebag i dag

12 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side12 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER BILAG Demokrati i væbnerklassen (case til kopiering) Det er en ganske almindelig onsdag aften. Væbnerne er kommet i god tid til kredshuset. De har glædet sig til klassemødet i dag, for deres leder har fortalt dem at de skal være med i en konkurrence om det bedste kredsblad. Lederen kommer til kredshuset - lidt for sent, med en undskyldning. Væbnerne skynder sig ind, bænker sig, finder March og Lejr frem og begynder at skråle Sæt sejlene til. Alt dette inden lederen har fået jakken af. Lederen starter nu mødet, og dernæst fortæller han/hun om det der skal ske. Det har hele tiden været meningen, at væbnerne selv skal komme med forslag til produktionen af kredsbladet, arbejdsfordeling, indholdet, m.m. Mødet går i gang, og mødet slutter med at væbnerne er klar til på næste møde at arbejde med kredsbladet. Hvad får de aftalt? Hvordan får de aftalt det? Hvilken rolle har lederen på dette møde?

13 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side13 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER BILAG Personlige egenskaber (til kopiering) Interesse og engagement Interesse for FDF som helhed, ikke bare min egen klasse. Engagementet er en uundværlig del. Hvis man i højere grad ser frem til at tumlingemødet er overstået, og der er en hel uge til det næste møde, end at se frem til mødet med børnene - ja, så er den helt gal. At være engageret betyder også at lederen involverer sig i børnene og aktiviteterne, så børnene opdager at vi ikke kun er ledere, men også mennesker. Positivitet En dygtig leder fokuserer på de positive ting i stedet for de negative eller ligefrem på alt det vi ikke har. Begrænsningerne kender vi alle sammen - og bliver vi ved med at tænke på dem, vil vi aldrig opnå et frugtbart og udviklende samvær. Typisk eksempel : De unger er simpelthen så forfærdelige og kan overhovedet ikke sidde stille og lytte! En beskrivelse set med andre øjne : Hvor er det herligt, at de er aktive og har masser af krudt - der skal bare ske noget hele tiden! to diamentralt modsatte indstillinger - jeg ved godt hvem jeg helst ville have som leder. Ærlighed Vær ærlig, både overfor børnene, men også overfor de andre ledere. Er der nogle gange noget man er i tvivl om, eller måske direkte ikke har forstand på, så lad være med at fortie det. Spil med åbne kort, fordi man derfor vil fremstå som et helt menneske. Medindflydelse Giv børnene mulighed for at være medbestemmende. Dermed ikke ment at man som leder ikke har det overordnede ansvar, men får de indflydelse får de også et ansvar - et ansvar der vil smitte af på deres interesse for aktiviteterne, m.v. Her vil naturligvis være stor forskel fra puslingene til seniorerne, men grundlæggende bør der være medindflydelse på alle niveauer. Ros Det er en god egenskab at have en positiv indstilling. Og endnu bedre hvis man kan sprede denne til de mennesker man beskæftiger sig med. Det er en kendt sag, at opmuntringer og ros får det bedste frem i os. Et er at man har gjort et godt stykke arbejde, men når man derudover bliver værdsat for det, stiger den personlige selvfølelse betragteligt. Dette gælder både børn og voksne. Så brug gerne ros, men kun når der er belæg for det.

14 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side14 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER BILAG Cirkler til gruppearbejde 3 2 1

15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side15 LEDERKURSER I KREDSEN DEN DYGTIGE LEDER BILAG Dessert (til kopiering) Du skal lave en aftale med en anden leder om at komme og være supervisor på dit klassemøde. Under og efter klassemødet skal supervisoren notere de ting, som han/hun gerne vil give dig konstruktiv kritik på. Derefter holder I et lille møde og følger op på klassemødet. Sørg for at denne supervision foregår i en afslappet atmosfære og en god tone. Aftale med: Dato for klassemødet: Dato for opfølgning: Noter til eget brug:

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Fremtidsværksted et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes Fremtidsværksted Kurset er udarbejdet af Grethe Andreasen for

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederidealet i FDF hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF Kurset er udarbejdet af Anette og Jens Thorsen for

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederansvar hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar Kurset er udarbejdet af Stig Fog Jensen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Lederkurser i kredsen

Lederkurser i kredsen side1 Lederkurser i kredsen Lederkursus i kredsen er lederuddannelsens teoretiske del, der går på tværs af grunduddannelses-strukturen. Lederkurset er for kredsens samlede lederflok, hvor man i fællesskab

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene?

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene? F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederroller hvordan er jeg overfor børnene? Lederroller Kurset er udarbejdet af Asger Steen Thomsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B)

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Kredsens livscyklus. en status på kredsens liv. Kredsens livscyklus

LEDERKURSER I KREDSEN. Kredsens livscyklus. en status på kredsens liv. Kredsens livscyklus F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Kredsens livscyklus en status på kredsens liv Kredsens livscyklus Kurset er udarbejdet af Brian R. Jensen for LederUddannelsesUdvalget 1999 Revideret

Læs mere

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Oplæg ved Bitten Schjødt Kjær/ bitten@fdf.dk - formand for FDFs lederuddannelsesudvalg - tumlingeleder i FDF Aalborg 9. Vejgaard - afdelingsleder på Tofthøjskolen,

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Et godt samarbejde med kirken

Et godt samarbejde med kirken Et godt samarbejde med kirken Ideer til at få en god samtale og et godt samarbejde mellem kreds og kirke 2 FDF I SAMARBEJDE MED KIRKEN FDF og folkekirken har altid været tæt forbundet med hinanden. FDF

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Kompendie Kitchen- AID

Kompendie Kitchen- AID Kompendie Kitchen- AID - - - - - - - - - - - - - - - Vork Efteråret 2013- - - - - - - - - - - - - - - - - Forord til gruppen: Kitchen- AID var en gruppe der koncentrerede sig meget om arbejde i et storkøkken.

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Forældrerødderne skal sammen med klasselærerne inddrages aktivt i forbindelse med forberedelse af forældremøderne.

Forældrerødderne skal sammen med klasselærerne inddrages aktivt i forbindelse med forberedelse af forældremøderne. Inspirationsmateriale til forældrerødder. Skolebestyrelsen har i 2007 vedtaget nye principper for forældremøder. Det er et klart ønske fra Skolebestyrelsen, at forældrene og skolen oplever forældremøder

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Værktøj for FDF i samarbejde

Værktøj for FDF i samarbejde Værktøj for Værktøj til at komme godt i gang med samarbejde i kredsen med tre inspirationsfilm, valgseddel og illustreret handlingsplan. FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

teknikker til videndeling & networking

teknikker til videndeling & networking teknikker til videndeling & networking et succesfuldt netværksmøde... er et faciliteret netværksmøde I Danmark har vi ikke kultur for at kaste os ud i at tale med fremmede, så selvom mødedeltagere bekræfter

Læs mere

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet.

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet. FDF Landsdel 7 Kursusleder Sanne Krøyer 2936 2170 Sak@FDF.dk Deltagerbrev - Blå Port for Seniorer Kastager, den 15. januar 2012 Kære deltager Så nærmer tiden sig for at du skal på Blå Port for Seniorer.

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Pædagogik. er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik

LEDERKURSER I KREDSEN. Pædagogik. er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Pædagogik er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik Kurset er udarbejdet af Viggo Ernst Thomsen og Thomas Johansen for LederUddannelsesUdvalgets

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Lærervejledning til 7. klasses forløb.

Lærervejledning til 7. klasses forløb. Lærervejledning til 7. klasses forløb. Hele undervisningen i dette forløb er bygget op efter et bestemt mønster. Mønsteret er vigtigt at kende for at arbejdet trækker i samme retning. Derfor har jeg skrevet

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

2. Årgangs Uge Om DIGTE. Mariannes værksted om Halfdans ABC. www.mangeintelligenser.com HALFDANS ABC 0

2. Årgangs Uge Om DIGTE. Mariannes værksted om Halfdans ABC. www.mangeintelligenser.com HALFDANS ABC 0 2. Årgangs Uge Om DIGTE Mariannes værksted om Halfdans ABC www.mangeintelligenser.com HALFDANS ABC 0 Skriv versene her A B C D E TEGN HER www.mangeintelligenser.com HALFDANS ABC 1 Skriv versene her _ F

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Sæsonstart 2007. 3 Opstartsarrangement

Sæsonstart 2007. 3 Opstartsarrangement Sæsonstart 2007 3 Opstartsarrangement Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. En væsentlig del af sæsonstarten

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

ALKOHOL Undervisningsmateriale til mellemtrinnet ALKOHOL Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

Strategi for fællesskab og relationer i FDF

Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF FDF øger fokus på fællesskab og relationer mellem børn, unge og voksne. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Projekt god start Allerød gymnasium

Projekt god start Allerød gymnasium Projekt god start Allerød gymnasium 2017-18 Struktur for forløbet 1. Introugen: Introprogram, makkerordning (se nedenfor) og Projekt god start introduceres i teamets første time med klassen. 2. I grundforløbet

Læs mere

Kompendium Kære Deltagere

Kompendium Kære Deltagere Kompendium Kære Deltagere Vi har her samlet et lille kompendium til jer. Kompendiet skal bruges som en inspiration til jeres ejet arbejder med og i FDF fremover. Derudover har vi forsøgt at knytte et par

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Kortlægning af relationel koordinering i grupper. Drejebog til lederen. Forbedringsafdelingen Samarbejde Forbedringsafdelingen Kortlægning af relationel koordinering i grupper Drejebog til lederen Fakta Mål: Forberedelse: At få et billede af samarbejdsevnen i afdelingen, og hvor der bør sættes

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

7.1 Flugten. Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål

7.1 Flugten. Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål 71 Flugten - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 71 Flugten Introduktion til denne Temaaften I aften skal det handle om Jonas flugt fra Gud, og det Gud kaldte ham til Nogle gange kan vi opleve os selv

Læs mere

Barnets Bedste R D O MK A E T I

Barnets Bedste R D O MK A E T I Barnets Bedste T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse med diskussion i plenum fulgt op af kortere oplæg fra læreren. Med udgangspunkt i en fiktiv forestilling om, at eleverne skal passe en baby, konkretiseres

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere