HOLD HUMLEBY VED LIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLD HUMLEBY VED LIGE"

Transkript

1

2 HOLD HUMLEBY VED LIGE

3 HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian Duch, Henning Hartmann, Brian Jensen, Jacob Kerkov, Jørgen Kreiner-Møller og Benny Schytte. Tegningerne er udført af: Christian Duch, Christian Kirkeby, Jørn Lundvang og Marianne Moesgaard Petersen m.fl. Fotos af: Steen Jarbøel, Gunni Busk, Henriette Wiberg Danielsen Redigering: Christian Duch Korrektur: Edel Hildebrandt Grafisk tilrettelæggelse: Henriette Wiberg Danielsen Udgivet af Husejerforeningen Humleby Opdateret 2014

4 Indhold Tagvinduer 42 Nedsivning/Faskiner 65 Skotrender 43 VVS 65 Tagkviste 44 Indledning 9 1. Humlebys historie 11 Arbejdernes Byggeforening Nabomiljø 25 God naboskik 25 Ordensbestemmelser 25 Fremkommelighed 26 Vedligeholdelse af tagkviste 45 Skorsten 46 Brandkamme (også benævnt brandgavl) 47 Tagrender og nedløbsrør 48 Udluftninger og Ventilationshætter Indeklima 67 Svamp 67 Fugtproblemer 67 Ventilation 68 Opvarmning 69 Kvarteret ved Vesterfælledvej 13 Nabohjælp 27 Antenner 49 Isolering 70 Servitutterne 13 Lydforhold 27 Energi 50 Varmesyn 74 En selvforsynende bydel 14 Humleby 14 Husejerforeningen tager over 15 Lugtforhold 27 Kæledyr 27 God byggeskik 28 Vinduer 50 Facadevinduer 52 Vedligeholdelse og renovering af vinduer Forsyningsledninger 75 Vand Funktioner 16 Husejerforeningen 16 Hensynsfuld byggeproces 28 Selv- og medbyg 29 Autorisation 29 Forsatsvinduer 54 Udskiftning af vinduer 55 Kældervinduer 56 El 76 Kloakker 76 Københavns kommune 78 Gaderepræsentanter 17 Genbrug 29 Hoveddøre 56 Husejerforeningen 78 Beboerforeningen 17 Beboerhuset Humlen 17 Beboerbladet NABO Byggelovgivning 31 Byggeansøgning 31 Ny udgang til gård. 58 Franske altaner 58 Porte 59 Husejeren 79 Gasforsyning 79 Fjernvarme 79 Hjemmesiden Råd, vink og nyttige oplysninger 19 Forsikringsforhold 19 Parkering 19 Bevarende lokalplaner 32 Brandsikring Lokalplanen 34 Facader 35 Murværk 35 Gård og Forhaver 59 Hegn 60 Maling Større ombygningsarbejder 61 Parallelle levetider Byggeprocessen 81 Tilknyt en byggesagkyndig 81 Håndværkeren 81 Større vedligeholdelsesarbejder eller moderniseringsopgaver 82 Cykler 20 Fuger 38 Stabilitet 61 Før håndværkeren kontaktes 82 Affald 20 Mørtel 38 Sammenlægninger 61 Indhentning af tilbud 82 Rotter 23 Pudsede partier 39 Fundamentet/sokkel 62 Efter arbejdets afslutning 83 Borebiller 23 Husbukke 24 Tag 39 Tagdækningen 41 Kældrene 63 Udgravning 64 Litteraturliste 87 Tagrygningen 41 Skybrud 64

5 Husejeren har ansvaret Husejerforeningen og de beboere, der har medvirket ved udarbejdelsen, kan ikke stilles til ansvar for anbefalede procedurer eller gode hensigtserklæringer, der er nævnt i teksten. Der udvikles løbende nye byggemetoder og materialer. Det er den enkelte husejers ansvar, at nabomiljøet fortsat trives, og at byggearbejder på ejendommen udføres lovligt og korrekt.

6 Indledning Vi bor i nogle dejlige, gamle huse, og dem skal vi passe på. De skal holdes vedlige, og deres særpræg skal bevares, også når vi bygger om til en ny tids standard. Derfor får I her en opdatering af Hold Humleby ved lige fra Love er ændret, der er kommet nye materialer, og man kan nemt komme til at gøre noget forkert i forhold til kvarterets miljø og gældende byggelovgivning, specielt den bevarende Lokalplan nr. 268 for Humleby, der kom i 1996 og kan hentes på I tillæg til Lokalplanen har Bygningsreglementet og lokale regler betydning for husejerne ved ombygning og vedligeholdelse. Den vejledning, du læser nu, vil forhåbentlig besvare de fleste spørgsmål, men er du stadig i tvivl om noget, kan du spørge hos kommunens plandirektorat eller i Husejerforeningens bestyrelse. Hold Humleby ved lige henvender sig ikke kun til gør-det-selv-folket, Hvis du lader arbejdet udføre af en håndværker, kan du ikke gå ud fra, at han er bekendt med de særlige krav, der gælder for vores huse. Det er altid bygherren, der har ansvaret. Derfor er du nødt til selv at sætte dig ind i de særlige krav, der gælder for Humleby. Hold Humleby ved lige fortæller også om kvarterets historiske baggrund, det gode nabomiljø og ansvarsfordelingen i forbindelse med tekniske installationer, vand, kloak o. lign. Husejerforeningen vil godt takke alle, der har været med til at udarbejde denne publikation. Det har været et enormt arbejde, som vil gavne Humleby langt ud i fremtiden. En speciel tak vil vi godt rette til Henning Hartmann for det forberedende arbejde og til Christian Duch, som uopslideligt har været ankermand på denne publikation. Gustav Jensen, formand for Husejerforeningen Indledning 9

7 1. Humlebys historie Arbejdernes Byggeforening I 1853 udbrød der kolera i København. Sygdommen kostede mere end 5000 mennesker livet ud af ca indbyggere. Københavns udstrækning var begrænset af en bymur og militære anlæg, en væsentlig årsag til epidemiens katastrofale omfang var byens overbefolkning og meget tætte og uhygiejniske boligforhold. Det var ikke specielt for København men gav problemer i mange større byer. I England gryede en social bevidsthed, fremsynede industriledere forsøgte at bedre arbejdernes kår ved at opføre billige og sunde boliger. Tendensen manifisterede sig også med flere sociale byggeprojekter i Danmark. Lægen F. F. Ulrik blev stærkt optaget af disse ideer, og efter et besøg i Manchester, hvor han fik syn for sagn, holdt han i 1865 et fore drag for Burmester & Wains arbejdere. Det var helt ukendte toner, at arbejderklassen kunne råde over deres egen bolig, men omtalen fik B&W arbejderne til at bakke op om ideen, og kort tid efter foredragsaftenen blev Arbejdernes Byggeforening stiftet. Etatsråd L. P. Holmblad stillede en byggegrund til rådighed på Amager, og allerede i 1866 var der rejsegilde på 10 rækkehuse i Sverigesgade. De første huse var tegnet af arkitekt H. S. Sibbern, som introducerede den simple byggestil i pagt med byggeforeningens formål, men det blev arkitekt Frederik Christian Bøttger, der lagde navn til de senere så eftertragtede bebyggelser. Han havde fået Kunstakademiets store sølvmedalje og arbejdet sammen med datidens kendte arkitekter Ferdinand Mehldahl og Vilhelm Dahlerup. Bøttgers rækkehusmodel blev gentaget og der blev i hurtig rækkefølge etableret byggeforeningskvarterer flere steder i København. Humlebys historie 11

8 Oprindelige plantegninger til Arbejdernes Byggeforenings huse ved Vesterfælledvej. Som medlem af foreningen betalte man en Mark = ca. 33 øre om ugen, det svarede til 1½ % af en ugeløn, og så deltog man i den årlige udlodning af et hus, pengene var bundet i 10 år. Var man ikke udtrukket inden for den periode, kunne det indbetalte beløb tilbagebetales med renter. Arbejderboligerne var ikke særlig værdsat, specielt ikke af arkitektkollegaerne, på den tid var det ikke almindeligt at arkitekter beskæftigede sig med boligbyggeri for andre end overklassen, men Bøttger modtog flere hædersbevisninger for husenes udformning, bl.a. på den nordiske udstilling i 1888 i København og i Paris i Byggestilen var uprætentiøs, husene var 2½ etage høje, med 45 graders tag tækket med naturskifer. De var opført af de lidt foragtede gule baggårdsmursten. Gadefacadernes vandrette bånd af røde mursten gav bebyggelsen en fin arkitektonisk kvalitet uden honnette ambitioner. Kvarteret ved Vesterfælledvej I årene blev der opført 235 huse ved Vesterfælledvej på Vesterbro, på arealet imellem Carlsberg bryggeriet og Porcelæns fabrikken Bing & Grøndal. Husenes gennemsnitspris var ca kr. Standarden diskuteredes indædt, mange i byggeforeningen mente de var for elegante. En hr. Købke udtalte: Foreningen er ikke længere en byggeforening for arbejdere, den bygger nu for folk der har henad 1200 kr. i indtægt om aaret. Jeg opfordre repræsentantskabet til at gøre sin indflydelse gældende. Polemikken bevirkede at 6 medlemmer af repræsentantskabet blev erstattet af personer, som skulle imødegå de ekstravagante tendenser. På trods af kritikken fremstod kvarteret som en helstøbt bebyggelse i landlige omgivelser langt fra storbyens hektiske liv, med velproportionerede huse og små, attraktive friarealer. Husene indeholdt to lejligheder i henholdsvis stueetagen og på 1. sal. Tagetagen rummede et par værelser, der var en lavloftet kælder og fælles lokum i gården, flere af disse nødtørftshuse findes stadig, nu som opbevaringsrum til gårdenes redskaber. Først omkring 1930 blev lokummerne afløst af et vandskyllende toilet i kælderen. Tiltagende boligmangel bevirkede i starten af 1900tallet. At der blev givet tilladelse til at indrette køkken i tagetagen, det betød generelt, at husene kom til at rumme tre lejligheder. Husene havde få tekniske bekvemmeligheder og vedligeholdtes i overensstemmelse med tidens håndværksmæssige traditioner. Gaderne var grusbelagte. Arealerne foran husene var udlagt til evt. senere vejudvidelse men indrettet til boligejernes udeophold, de tilhører stadig Husejerforeningen. Servitutterne Husene var omfattet af servitutter, som fastlagde de ydre rammer om kvarteret, bl.a. facadernes murværk, taget, skorstene og brandkamme 12 Humlebys historie Humlebys historie 13

9 samt vinduer og hoveddøre. Servitutterne havde en løbetid på 100 år og ophørte i 1990erne, hvor de blev afløst af den bevarende lokalplan. En selvforsynende bydel I servitutterne var stadfæstet, at svinehold er forbudt. Gamle beboere kunne i 1960-erne fortælle om en dame, som havde en ged, der græssede i grøften ved Vesterfælledvej. Det lille baghus i gården til Küchlersgade 41/Jerichausgade 23 har angiveligt engang været hestestald, Carlsbergs hestevogne kørte ofte igennem gaderne, og der har også været høns i kvarteret, som rummede alle nødvendige dagligvarebutikker og flere små serviceforretninger og altså fremstod som en selvstændig enklave. Humleby I 1971 stillede Københavns borgerrepræsentation, med et tydeligt Carlsberg-fingeraftryk, forslag om at ændre kvarterets status fra bolig til industri. Carlsberg havde opkøbt et større antal huse i kvarteret, med henblik på den forventede industristatus med mulighed for udvidelse af bryggeriet. Det blev kraftigt imødegået af både beboerne, udefra kommende kulturpersoner og pressen. Blandt andet på grund af kvarterets åbenlyse arkitektoniske og miljømæssige kvaliteter lykkedes det at forhindre ændringen og bevare kvarterets boligstatus. Kampindsatsen skabte et beboersammenhold, som forstærkede kvarterets miljø og gav navnet Humleby, affødt af de dufte der sivede ud fra Carlsberg. Navnet er blevet kvarterets kendte, om end uofficielle, benævnelse. Carlsberg er ikke den eneste, der har sat sit præg på Humleby. Madsens Plads og Verners Plads er ligeledes uofficielle navne, opkaldt efter kvarterets sidste købmand, Christian Madsen og en markant beboer, skuespilleren Verner Tholsgaard. I enkelte humlebyhuse findes dekorationer udført af Bing & Grøndals porcelænsmalere. Husejerforeningen tager over I 1972 besluttedes det at likvidere Arbejdernes Byggeforening, fordi byggepriserne var blevet for høje. Medlemmer fik deres penge tilbage og husejerforeningen overtog pr. 1. oktober 1974 påtaleretten i forhold til de gældende servitutter. I 1976 blev servitutterne tinglyst på samtlige huse. Flere huse var istandsat uden behørig hensyntagen til servitutterne, det blev behandlet pragmatisk af husejerforeningen, som vedtog ikke at gøre brug af påtaleretten før efter 31. juli Ikke desto mindre fik bestyrelsen på generalforsamlingen i 1981 tilslutning til en nøje håndhævelse af servitutterne. Skuring og anden dækning af murværk, herunder brandkamme, skulle være retableret inden udgangen af I 1970erne blev husene brandsikret som en del af en generel kommunal proces, mange beboere og Husejerforeningen involverede sig kraftigt, det blev bl.a. stadfæstet, at kvarterets enfamiliehuse har en speciel status, som bevirker færre krav end flerfamilieshuse. Efterhånden er kvarteret opslugt af storbyen København, husdyrene er ændret til kæledyr, Carlsbergs heste er overgået til turistbranchen, butikkerne er forsvundet, gaderne er asfalteret, og de landlige omgivelser er bebygget. Med afviklingen af Carlsbergs bryggerivirksomhed i 2008 og ændringen af fabriksarealet til Carlsberg Byen bliver Humleby endnu mere integreret i det hektiske storbyliv, med nye bymæssige muligheder men også med udfordringer i form af øget trafik og støj. Men Humleby vil vedblive med at være et attraktivt boligkvarter, som der bør hæges om. 14 Humlebys historie Humlebys historie 15

10 2. Funktioner Gaderepræsentanter I Husejerforeningens love 12 er anført: Husejerforeningens bestyrelsesarbejde indebærer en del træls mødevirksomhed. Husejerforeningen Alle husejere er medlem af Husejerforeningen, som varetager Humlebys juridiske og forsikringsmæssige forhold. Bestyrelsen er Husejerforeningens daglige ledelse, der fungerer i henhold til foreningens vedtægter og de beslutninger, der er taget på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter der vælges for to år ad gangen, således at der hvert år væl ges/genvælges henholdsvis 4 og 5 medlemmer/ suppleanter. Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, fordeles næstformandsposten, sekretærembedet og øvrige ansvarsområder mellem bestyrelsens medlemmer. Ofte vil der ligeledes udpeges medlemmer til forskellige udvalg, eksempelvis udvalget der vedligeholder den publikation du læser netop nu. Oversigten over de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder findes i beboerbladet NABO og på hjemmesiden For hver gade vælges mindst én repræsentant til at varetage gadens interesser, herunder påse at ordensbestemmelserne i 23 overholdes samt omdele meddelelser fra bestyrelsen til foreningens medlemmer Se ordensbestemmelserne i kap. 4 Beboerforeningen Beboerforeningen står for kvarterets sociale arrangementer, administrer Beboerhuset Humlen og udgiver beboerbladet NABO. Det er frivilligt at være medlem af beboerforeningen, det koster et kontingent pr. person pr. år. Beboerhuset Humlen Humlebys huse rummer mange, men små rum, det sætter grænser for større gæstebud. I 1980 overtog en gruppe beboere kvarterets sidste købmandsbutik, som overgik til beboerforeningen. Huset er løbende forbedret og fungerer som kvarterets fælleshus, hvor større festligheder kan afholdes, og hvor Humlebys nærmiljø trives med mangeartede aktiviteter. Beboerbladet NABO udkommer ni gange om året. Beboerbladet NABO Beboerforeningen udgiver et blad, som hedder Nabo. Det redigeres af frivillige, udkommer 9 gange om året og husstandsomdeles. Husejerforeningens bestyrelse benytter Nabo til meddelelser til husejerne. 16 Humlebys historie Funktioner 17

11 Hjemmesiden Generelle og aktuelle oplysninger offentliggøres på Humlebys hjemmeside. 3. Råd, vink og nyttige oplysninger Forsikringsforhold Humlebys hjemmeside humleby.dk Underholdning i Beboerhuset Moon shiners spiller irsk. Husejerforeningen har en fælles husforsikring, på nuværende tidspunkt i selskabet Gjensidige, Ved anmeldelse af en skade kan man læse den aktuelle procedure på hjemmesiden. Når en skade er anmeldt og skaden er oprettet i forsikringsselskabet, sendes en mail med skadenummer og en kort beskrivelse til bestyrelsen Det positive ved vores fælles forsikringsselskabs forbehold for svampeangreb, der stammer fra tag eller kælder, er incitamentet til at få renoveret huset og derved minimeret svamperisikoen. Bestyrelsen opfordrer til, at forsikringsselskabet involveres ved renovering af tag og kælder, så eventuelle forsikringsforbehold kan slettes. Det er af værdi i en salgssituation. Når der opsættes stillads, forøges risikoen for indbrud og tyveri. Sådanne tyverier dækkes ikke af kvarterets forsikring og normalt heller ikke af entreprenørens. Det er vigtigt, at man lukker vinduer forsvarligt i byggeperioden og har en privat indboforsikring. Forsikringssummen bør jævnligt tilpasses husets værdier, f.eks. ved kvitteringer eller fotos. Det letter en erstatningssag i tilfælde af brand eller tyveri. Specielle værdigenstande kan med fordel opbevares i pengeskab eller bankbox. Parkering I 2006 overtog Københavns kommune Humlebys gader og opsatte parkeringsautomater. Der kan udstedes en beboerlicens af kommunen, 18 Funktioner Råd, vink og nyttige oplysninger 19

12 og der kan yderligere erhverves et parkeringskort, som giver tilladelse til parkering på Carlsbergs område så længe det ikke inddrages i Carlsberg Byens byggeproces (dette kort administreres af Husejerforeningen og fornyes i december). I de områder, der er udlagt som lege- og opholdsområde (Jerichausgades bare ende ) er parkering kun tilladt i de opmærkede båse, idet det dog accepteres at overskride opmærkningen, når det markerede gadeareal overholdes. For at gøre det muligt for større biler at manøvrere i vores smalle gader er parkering ikke tilladt inden for de første 10 meter fra et gadehjørne, og kun i tværgadernes ene side. Det er god skik at parkere, så der er plads til flest mulige biler, og det er nødvendigt at holde helt inde ved kantstenen, også i snevejr. Vi skal generelt tænke på større lastbilers fremkommelighed så der kan hentes affaldscontainere, afleveres gods og i påkommende tilfælde slukkes ild, og så en bred sneplov kan udføre sit arbejde til glæde for os alle sammen. Cykler Principielt skal cykler også overholde parkeringsafstanden til gadehjørner. I tilfælde af brandalarm kan det ikke forventes at et stort slukningskøretøj lader sig hæmme af uhensigtsmæssigt henstillede cykler. Udrangerede cykler bør fjernes. Affald skal sorteres, inden det kan afhentes af renovationsfirmaet. De vigtigste affaldstyper og deres behandling er beskrevet herunder. I tvivlstilfælde kan du henvende dig hos Renholdningsselskabet, der også udgiver tryksager med detaljerede anvisninger. Dagrenovation er det affald, der er tilbage fra den daglige husholdning, når alt genanvendeligt og miljøfarligt affald er sorteret fra. Det bortskaffes via de enkelte huses affaldsbeholdere, som tømmes hver uge. Dagrenovation omfatter også det, du fejer op på gaden og slam fra oprensning af kloak og tagbrønde. Storskrald er kasserede indbogenstande, haveredskaber, elektronik, cykler eller hårde hvidevarer. Der medtages også bygningsaffald op til 150 kg. Storskrald skal pakkes i håndterbare bundter ikke over 1 meter på længste led, og skal kun ne håndteres af to personer uden hjælpemidler. Afhentning af storskrald finder sted flere gange om året. Datoerne offentliggøres i NABO. Gratis ekstra afhentning kan bestil les i visse perioder. Storskrald bør ikke stilles ud flere uger før afhentningen. Bortset fra, at mange naboer vil mene, det ser grimt ud, vil det spærre fortovene og skabe grobund for rotter. Affald Bortset fra dagrenovation kan alle typer affald afleveres på de kommunale genbrugsstationer. De nærmeste er: Vasbygade 26, 2450 København SV. Kulbanevej 4, 2500 Valby. Åbningstider: mandag til fredag lørdage, søndage og helligdage Hårde hvidevarer behandles som særligt affald, da mange køleskabe indeholder et CFC baseret kølemiddel og/eller isolerings materialet der er skummet op ved hjælp af CFC. Hårde hvidevarer afhentes sammen med stor skrald. Bygningsaffald Murbrokker, cement- og mørtelaffald, bygningsdele af træ, mineraluld etc. Mængder op til 150 kg kan bortskaffes sammen med stor skrald. Hvis det bestilles i forvejen, medtager renoveringsselskabet dog kun op til 1000 kilo pr. afhentning. 20 Råd, vink og nyttige oplysninger Råd, vink og nyttige oplysninger 21

13 Der kan i visse perioder bestilles gratis afhentning af storskrald, og således også af bygningsaffald der ikke overstiger 1000 kg. Affaldet skal pakkes på en sådan måde, at det altid kan håndteres af én person uden brug af hjælpemidler. Ved store mængder bygningsaffald må det anbefales at leje en affaldscontainer, enten hos renoveringsselskabet eller en privat entreprenør. Haveaffald afhentes en gang om måneden i perioden 15. februar til 15. december. Det skal pakkes i bundter eller i de af renoveringsselskabet markerede papirsække, da det bliver benyttet til kompostering. Det må kun indeholde bladaffald, tynde grene, græsaffald og lignende. Afhentningsdatoerne meddeles i NABO (se også nyhedsbreve: Affald KBH). Miljøfarligt affald Dette omfatter blandt andet maling, opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, genopladelige apparater og batterier. Det afhentes tre gange om året af en miljøbil og kan desuden afleveres på en kommunal genbrugsplads. Flasker og glasemballage afleveres i flaskecontainere, som er opstillet på hjørnet Vesterfælledvej/ Küchlersgade. Bemærk at vinduesglas, spejle etc. ikke afleveres i flaskecontainerne alt efter størrelse går det med dagrenovationen eller storskrald. Papiraffald såsom aviser, blade og kopierede sider afleveres i aviscontainere opstillet ved indkørslerne til Küchlersgade og Carstensgade. Indbundne bøger, pap, selvkopierende papir og madbefængt pap og papir er dagrenovation. Kompostering Med de senere års tiltagende interesse for Grønne dyder, har en del husejere etableret sig med en eller anden form for komposteringsanlæg, oftest placeret i bagarealet, men generelt kan det ikke anbefales, selv om der findes færdigproducerede anlæg. Etablering af egen eller fælles kompostbeholder kan afstedkomme lugtgener, og det kan tiltrække rotter, katte og sågar ræve. Kompostanlæg skal godkendes af Miljø-og Forsyningsudvalget og skal holde en afstand på mindst 5 meter fra vindue til beboelsesrum eller køkken og have tilstrækkelig afstand til vej, så de ikke er til gene for andre beboere. Det begrænser privat kompostering i Humleby. Rotter Københavns undergrund er levende, og der er også rotter i Humlebys kloakker, de kommer op ved oversvømmelse eller defekte kloakrør. Konstateres rotter i huset, i gården eller på gaden, kontaktes Miljøkontrollen hurtigst muligt. Efter en besigtigelse/vurdering fortæller Miljøkontrollen (normalt på et særligt skema, der udleveres/sendes til husejeren), hvad der skal gøres i det enkelte tilfælde. Såfremt rotteproblemet hænger sammen med problemer med kloakken, som foreningen har ansvaret for, rettes henvendelse til Husejerforeningens bestyrelsesansvarlige meget gerne med en kopi af skemaet fra Miljøkontrollen, for at få igangsat de nødvendige arbejder. Borebiller De fleste ældre huse har været angrebet af borebillens larve (træorm), og man kan i trævær ket stadig se de talrige små huller. Borebillelarven trives bedst i rum med høj luftfugtighed som køkkener, kælderrum og tørrelof ter. Udviklingen af larverne går hurtigst i træ med et vandindhold på ca. 30 %. Hvis vandind holdet falder til under 11 % går udviklingen i stå. Larverne kan derfor ikke leve i helårsopvarmede huse med almindeligt stueklima, da træet her kun indeholder 6-10% vand. Hvis man opdager rotter i huset, i gården eller på gaden, kontaktes Miljøkontrollen hurtigst muligt. 22 Råd, vink og nyttige oplysninger Råd, vink og nyttige oplysninger 23

14 Borebillens livscyklus 4. Nabomiljø Tegn på borebiller er synlige huller (flyvehuller) på 1-2 millimeter i diameter, og drys af bore mel fra træet. En borebilles udvikling fra larve til bille tager 4 til 8 år. Larverne borer sig ind i træet og gnaver gange som føde, boremelet er ekskrementer, som de efterlader bag sig. Angreb kan udvikle sig i næsten al slags træ, hvis høj luftfugtighed og temperaturer mellem 14 og 28, grader er til stede. Der er forskellige metoder til udryddelse, afhængig af om der er tale om møbler eller andre trægenstande, eller det er angreb i husets konstruktion. Opvarmning og udtørring af træet er det bedste middel til at standse angreb. Der kan også behandles med flydende midler, der pensles, hældes eller sprøjtes på det angrebne træ. Husbukke Husbukken kan anrette store skader på bygningstømmer af nåletræ, angrebet sker primært i splintveddet. Angreb finder sjældent sted i gammelt og altid i fugtigt træ og sjældent i København. Der skulle således ikke være fare for angreb i Humlebys huse. God naboskik I Humleby bor vi tæt. Det betyder, at vi skal tage hensyn til hinanden og undgå at genere hinanden unødigt. Det er ikke altid lige nemt, fordi der kan være meget forskellige holdninger og meninger om, hvad der er rimeligt og ikke rimeligt. Dette gælder også i forbindelse med byggeaktiviteter, som er nærmere omtalt i afsnittet God byggeskik. Nedenfor nævnes nogle eksempler, som er vigtige at være opmærksomme på for at sikre et godt naboskab. Hvis der af en eller anden grund skulle opstå en uoverensstemmelse om blandt andet nedenstående forhold, opfordres til at søge problemet løst ved dialog. Her må begge parter være indstillet på at give og tage for at opretholde et godt beboermiljø. Ordensbestemmelser Ordensbestemmelserne er nedfældet i Husejerforeningens love kapitel 6. Vedr. forhaver og fortove anføres i 23: Det påhviler medlemmerne at rydde og renholde rendesten og fortov Ligeledes påhviler det medlemmerne at holde de ved huset liggende haver i sømmelig stand og påse, at buske eller hække ikke vokser ud over fortovet og generer færdslen eller på anden måde er til gene Hvis en påtale ikke tages til følge, har foreningen ret til for vedkommende ejers regning at bringe forholdene i orden. Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn til hinanden. 24 Råd, vink og nyttige oplysninger Nabomiljø 25

15 Vedr. hegn anføres i 29: Jerichausgade lige numre fra nr. 26 til 48 og Vesterfælledvej nr. 14 til 54 har hegnspligt mod højere husnummer, de øvrige huse i kvarteret har hegnspligt mod lavere husnummer, hegnet til genboen vedligeholdes i almindelighed i fællesskab med denne, men en skriftlig aftale mellem parterne må foreligge, inden et arbejde kan påbegyndes ved et hegn. Desuden har ejerne af Carstensgade lige numre og Freundsgade lige numre hegnspligt til genboen. Nabohjælp Humlebys afslappede miljø betyder, specielt om sommeren, ulåste eller åbne hoveddøre, det virker tillokkende for idérige personer og bør kun praktiseres hvis man opholder sig i umiddelbar nærhed. Såfremt der ikke er tale om åbenlyst indbrud, betragtes det som simpelt tyveri med andre erstatningsregler. Naboovervågning er en udmærket tyverisikring. Ved bortrejse kan naboer sørge for, at der ser beboet ud f.eks. ved at bruge havemøbler, tømme affaldsbeholderen og postkassen og skovle sne. Fremkommelighed Kommunen har det overordnede ansvar for vore gader og fortove, men iflg. Husejerforeningens love 23 påhviler det den enkelte husejer at sikre fri passage på fortovet også for barnevogne og gangbesværede. Derfor skal den enkelte husstand beskære udragende bevoksning, der generer forbipasserende, holde fortovet fri for cykler, barnevogne og legeredskaber, der forhindrer fri passage samt rydde for is og sne og gruse i vinterperioden. Manglende rydning kan betyde at der ikke afhentes affald, og faldskader som følge af is eller sne er ansvarspådragende. Storskrald og haveaffald skal overholde renoveringsselskabets bestemmelser og må tidligst sættes ud på fortovet aftenen før afhentning (se også afsnittet: Affald). Selv om selve gaden er kommunes ansvar kan opstuvet vand skabe problemer, hvorfor det er en god idé at feje rendestenenes riste og frigrave snedriver, så regn- og smeltevand kan løbe væk uhindret. Gadernes bredde i forbindelse med parkeringsproblemerne gør det nødvendigt en gang imellem at blokere gaden for af- og pålæsning. Det bør afvikles hurtigst muligt og ikke afstedkomme utålmodig adfærd. Det er ikke acceptabelt at afspærre parkeringsareal til eget formål (se afsnittet: Parkering). Det er god skik at fjerne sine udrangerede cykler, så de ikke hindrer fremkommeligheden. Lydforhold Støj fra naboer kan være meget generende både i dagligdagen, og når der holdes fest. Det kan f.eks. være høj musik for åbne vinduer, eller højrøstet tale og længerevarende mobilsamtaler i de små lydte gårdhaver. Dette problem er accelereret på grund af generel rygepolitik, som henviser til udendørs arealer. Adviser om forestående fester, dæmp højrøstet tale og brug askebægre. Lugtforhold I lune aftner er det oplagt at grille i de små haver, men det bør foretages med bevidstheden om den tætte bebyggelse og de gener, det kan have for andre beboere. I kølige aftener hygger en brændeovn eller pejs, men der bør fyres med omtanke så forurenende røg og lugtgener begrænses (se afsnittet: Opvarmning). Man bør også være opmærksom på, at en uheldig placering af en udluftningskanal fra toilet eller emhætte kan være generende for naboernes ophold i have eller gård. Kæledyr Flere og flere husstande i Humleby anskaffer sig kæledyr. Det er ikke helt problemfrit og må indebære, at man har forståelse for, at det kan 26 Nabomiljø Nabomiljø 27

16 være generende for øvrige beboere. Nogle beboere er således utrygge ved eller har allergi overfor kæledyr. Nogle hunde kan være en belastning hvis de er alene hjemme og gør en hel dag. Det er populært at lufte hund i vores kvarter og ikke alle efterladenskaber fjernes, Humlebys beboere må vise et godt eksempel. Katte går ind i andres huse og deres efterladenskaber i sandkasser eller i haverne virker ligeledes generende. Kaninbure kan dufte specielt og i uheldige tilfælde tiltrække rotter. Det er hensigtsmæssigt at tale med kæledyrenes ejere for at opretholde et godt naboskab. God byggeskik Betegnelsen -god byggeskik- er et håndværksfags gennemprøvede løsninger, som er gået i arv og anses for fagets almene viden. Specielt ved ældre, bevaringsværdige bygninger er denne viden vigtig. Humlebys huse er opført af traditionelle materialer og efter datidens hævdvundne byggemetoder, og det er naturligt at iagttage dem ved vedligeholdelse af husene. (Læs f.eks. Søren Vadstrups bog Huse med sjæl ). Større ombygningsopgaver, involverer også nyere udførelsesmetoder. De mange nye materialer og byggemetoder, som af gode grunde ikke kan fremvise årelange erfaringer, kræver evnen til at kombinere den hævdvunden byggeskik med nye muligheder. Hensynsfuld byggeproces Betegnelsen god byggeskik hentyder også til en hensynsfuld måde at udføre byggearbejderne på. Byggearbejder støver og støjer men kan udføres mere eller mindre hensynsfuldt. Der bør informeres om støvende arbejde, så vinduer i nabo husene kan holdes lukket. Støjende byggeaktivitet bør ikke foregå i weekender og ikke før kl. 07,00 eller efter almindelig arbejdstids ophør på hverdage. Materialeopbevaring og opstilling af container og mandskabsvogne på gaden kan virke generende på naboerne og skal gøres så kortvarig som mulig. Det henstilles at opbevare flest mulige byggematerialer i forhaverne. Selv- og medbyg Kend dine begrænsninger. Undersøg de faglige normer på det pågældende område og hvordan opgaven udføres. Undlad at give dig i kast med kælderudgravning eller bærende konstruktioner, med mindre du har professionel viden. Kontakt forsikringsselskabet og hør, om du er dækket, hvis du selv udfører et byggearbejde, der afstedkommer skader. Autorisation Det er altid klogt at anvende håndværkere, som er kendt med den aktuelle byggeskik og vidende om Humlebys specielle forhold. Det anbefales at rådføre sig med og evt. tilknytte en faguddannet rådgiver til sit ombygningsprojekt. Nogle beboere vælger at udføre arbejder selv, men nogle arbejder kræver en autorisation og kan ikke være genstand for selvbyg, det gælder f.eks. visse el- arbejder, VVS arbejder, gasinstallationer og kloakarbejder. Hvis et ulovlig udført arbejde forårsager skader, kan det skabe problemer i forhold til forsikringsselskabet. Genbrug Også indvendige bygningsdele blev tidligere udført efter gamle håndværksmæssige traditioner. Gipsstuk og rosetter ved lofterne, fint profilerede indfatninger og fodlister, og en trætrappe som et fornemt tømrerarbejde. I et flerfamilieshus er der stadig tale om en egentlig trappeopgang, som er omfattet af Visse opgaver klarer vi fint selv andre kræver autorisation og kan ikke være genstand for selvbyg. 28 Nabomiljø Nabomiljø 29

17 brandsikringskrav. I et enfamiliehus kan trappen erstattes og omplaceres hvis det ønskes og derved forsvinder en bevaringsværdig bygnings- 5. Byggelovgivning del. Husejere med renovering- eller ombygningstanker skal være klar over at materialer, brugt i husets originale bygningsdele, ofte er af bedre kvalitet end det der sælges i dag. Enhver bygningsmæssig ændring skal udføres i overensstemmelse Oprindelig trædør med inddelinger og fyldinger. Man bør derfor overveje en afrensning og reparation af de gamle profilerede trædele som f.eks. fyldingsdøre, opretning af nedslidte trappetrin osv. Samtidig er man med til at fastholde bevaringsværdige bygningsdele. med den bevarende lokalplan for Humleby og med det gældende bygningsreglement (pt. Bygningsreglement 2010, BR10). Det er ejerens ansvar, at lokalplanens og bygningsreglementets bestemmelser overholdes. Det kan være udslagsgivende at kunne dokumentere bygningens lovlighed i tilfælde af forsikrings skader, ved handel Slidte trætrin kan rettes op Skulle der ved modernisering af husene alligevel blive nogle oprindelige bygningsdele til overs, opfordres husejere til at annoncere det i beboer- og ved lånoptagelse. Humleby består af rækker af sammenbyggede huse. Enfamilieshuse Opretning af nedslidte trinforkanter: Nedslidt trappetrin husets udhængsskab, i NABO og på hjemmesiden, så andre beboere kan få glæde af dem. må ombygges indvendigt uden byggetilladelse såfremt alle love og forskrifter overholdes. Ved tofamilieshuse (huse med 2 boliger med vandret lejlighedsskel) og etagehuse (huse med 3 boliger og vandrette lejlighedsskel) skal der søges om byggetilladelse for ombygnings ar bejder, og intet byggearbej- Udfræsning for ny del af trinoverflade, der fastgøres med vandfast lim de må påbegyndes uden byggetilladelse. Byggeansøgning Ansøgning om byggetilladelse skal stiles til: Ny linoleumsbelægning med messingskinne og afretning Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bygninger, Postboks 416, 1504 København V mail via borger.dk Ansøgningen skal udformes i henhold til bestemmelserne i bygningsreglementet, den skal indeholde matr.nr. adresse samt en beskrivelse, 30 Nabomiljø Byggelovgivning 31

18 med tegning af det ansøgte. Det anbefales at rådføre sig med en byggesagkyndig arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør. Det er ejerens pligt at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) vedrørende forhold, som er af betydning for ajourføring af BBR. Det kan f.eks. være bygningsmæssige ændringer, antal værelser (f.eks. ved sammenlægning af rum, etablering af en hems el. lign.), køkkenforhold mv. Samtidig bemærkes, at hegnsloven er gældende, og at bygningsreglementet ikke er gældende ved hegn ved naboskel og vej, der ikke overstiger 1,8 m idet det dog skal iagttages, at hegn ved haverne mod gaden er omfattet af lokalplanen og må være max 120 cm højt Husk at brandsikkerheden i et hus skal opretholdes i hele bygningens levetid. Det betyder f.eks. at der ikke må ændres ved væggen ind til naboen. Der må ikke indbygges faldstammer og afløb i væggen. Det vil også forringe lydisolationen mellem boligerne. Husk at der ved sammenlægning af rum og udgravning af kælder skal være sikkerhed for væggenes bæreevne og sikkerhed mod kollaps af bygningskonstruktionerne. Husk at installationer til el, gas, varme, afløb og vand samt ventilation skal udføres fagmæssigt korrekt af kvalificerede håndværksfirmaer. Brandsikring Iflg. Boligministeriets bekendtgørelse af 15. marts 1977skal alle beboelsesejendomme på tre etager og derover brandsikres. Humlebys enfamiliehuse har lempeligere krav end flerfamilieshuse idet der f.eks. ikke kan forlanges en traditionel trappeopgang i et enfamiliehus, men der skal være min. et oplukkeligt redningsvindue på 40 x 88 cm pr etage (Et traditionelt dannebrogsvindue opfylder dette krav), vægge mellem kælder og trapperum skal være branddrøje i 60 min. Indgangsreposens loft skal beklædes med 2 lag 13 mm gipsplader. Dør mellem kælder og trapperum skal være selvlukkende og beklædt med 9 mm spånplade eller krydsfiner. For flerfamilieshuse gælder desuden, at døre til lejlighederne skal være tætsluttende og forsynet med en brandhæmmende krydsfinerplade. I flerfamilieshuse skal dørene til lejlighederne være brandsikrede. Bevarende lokalplaner Alle byggeforeningskvartererne er omfattet af en lokalplan. De forskellige lokalplaner administreres af Københavns Kommune. Der kræves ikke byggetilladelse eller anmeldelse til udendørs vedligeholdelsesarbejder, som er omfattet af og overholder lokalplanen, men hvis der ønskes arbejde som ikke overholder lokalplanens ordlyd, skal der søges en dispensation hos kommunen, og Husejerforeningens bestyrelse kan blive inddraget. Dannebrogsvinduet er godkendt som redningsvindue. 32 Byggelovgivning Byggelovgivning 33

19 6. Lokalplanen Lokalplanens fulde ordlyd findes på Humlebys hjemmeside Lokalplanen er vedtaget i 1996 som et kompromis mellem husejernes ønsker og myndighedernes krav. Det betyder, at vi som husejerforening ikke på eget initiativ kan ændre på Lokalplanen selv om et flertal af husejerne måtte ønske det. Lokalplanen trådte først i kraft i 1996, og ting, der indtil da var lovligt udført i henhold til servitutterne, kan opretholdes, indtil de eventuelt skal fornyes ved renovering el. lignende. Formålsparagraffen lyder: Det betyder, at man skal være varsom med at foretage ombygninger eller reparationer, der på nogen som helst måde ændrer husets udseende. Man bør sikre sig, at det man ønsker at foretage, ikke kommer i konflikt med Lokalplanen. På de følgende sider er vist et typisk hus fra gade- og gårdside, tegningerne illustrerer de fleste af lokalplanens regler vedrørende husenes ydre fremtræden. Facader Ydermure mod gade- og gårdside samt fritstående gavle skal opføres som blankt murværk med forbandt, bånd og gesimser med farve og udformning svarende til de oprindelige. Lokalplanområdet ligger på den ydre del af Vesterbro. Formålet med lokalplanen er at opretholde området som boligområde samt at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Det er herunder hensigten, at bestemmelserne vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden skal sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på det enkelte byggeforeningshus. Formålet er desuden at afløse de hidtil gældende tidsbegrænsede servitutter vedrørende anvendelse og bebyggelse med mere tidssvarende bestemmelser. Lokalplanen fastlægger helt generelt om vore huse, at: Ændringer i bebyggelsen, for så vidt angår bygningernes materia ler, udformning, farve og øvrige fremtræden, skal være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter. Det betyder, at facader ved renovering skal udføres i oprindelige murstenfarver og -typer med vandrette udsmykninger og stik over vinduer og døre. Facader og gavle må ikke pudses, males eller overfladebehandles på anden måde. Facaderne og gavlene må heller ikke sandblæses eller afrenses på anden måde, der ændrer karakteren af det enkelte byggeforeningshus og herved forringer bebyggelsens helheds indtryk. Murværk Humlebys huse er bygget i massiv mur, som er tykkest i nederste etage. Den gule facademur er mod gaderne udsmykket dels med enkelte røde skifter, dels med vandrette forsætninger i murværket. Desuden findes der på de fleste huse pudsede partier over vinduerne. Muren kan slå revner på grund af sætninger. Mindre revner bør repareres, inden slagregn trænger ind i muren. Hvis revnerne kommer igen eller er af større karakter, bør man få en fagmand til at finde årsagen og udbedre den. 34 Lokalplanen Lokalplanen 35

20 36 Lokalplanen Lokalplanen 37

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 104 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Olufsvej ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK April 1987 LOKALPLAN

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Husorden. for. Mergeltoften

Husorden. for. Mergeltoften for Mergeltoften Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling som vores med mange beboere med forskellig baggrund, er et lille samfund i sig selv. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Humleby. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Humleby. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 268 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Humleby Vesterbro Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997 bbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken Du Kan - Du Må Den udvendige råderet i Køge Boligselskab Boskovparken I modsætning til Den Attraktive Råderet (se Du kan Du må ), som kun gælder indendørs, skal udvendig råderet altid godkendes på et beboermøde.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 22. september 2015. Vi lægger i husorden op

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere