Husorden2013godk af 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27"

Transkript

1 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013

2 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign Døre 7 8. Dørtelefon 7 9. Ferie Fodring af dyr Forsikringer, bygnings- og løsøreforsikring Hjemmeside og Blog Husdyrhold Hybridnet, antenner og paraboler Installationer: El, Varme, VVS Konstruktionsændringer Kørsel Markiser/Parasoller (Se tillige vejledningen sidst i husorden) Montering af udendørs nagelfaste installationer Musik Navneskilte Nøgler Parkering Renholdelse af fællesarealer Snerydning Støj Trappeopgang Tæppebankning 12 Husorden2013godk af 27

3 29. Træværk, vedligeholdelse af Udlejning af lejligheder Vand- og brandskade Vasketøj Vand Vedligeholdelse Vinduer Øvrige bestemmelser Udgået. Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen Bilag: Lodret markise Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur Bilag: Solafskærmning 1. sal Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal Vejledning - Markiser-Læskærme-Markisestof Vejledning - Termiske spændinger i vinduesglas Vejledning Rengøring af udvendig træværk Vigtige adresser 26 Husorden2013godk af 27

4 1. Indledning Velkommen: Ejerforeningen vil med denne husorden prøve at give svar på de mest almindelige spørgsmål, som beboerne i ejendommen måtte have om praktiske forhold og regler i ejendommen. EF s bestyrelse: Bestyrelsen forestår drift og vedligeholdelse af fællesarealer, udvendig vedligeholdelse, fællesanlæg og andre opgaver af fælles interesse. (i.ht. Lokalplan ) På generalforsamlingen fastlægges rammerne for næste års arbejde og her har alle beboerne mulighed for at komme til orde og deltage i de fælles prioriteringer og dispositioner. Vedtægter og husorden: Foreningens vedtægter og denne husorden er de gældende regler for Kajhusene. Disse skal udleveres i forbindelse med salg eller fremleje. Ifølge vedtægterne 17 skal husordenen følges af alle beboere i Kajhusene, men den er ligeledes tiltænkt som en vejledning, man kan benytte, hvis der er noget, man er i tvivl om eller ønsker afklaret. EF s hjemmeside: EF har sin egen hjemmeside Her kan man finde mange nyttige oplysninger om foreningen. Bestyrelsen: Beboerne kan altid kontakte bestyrelsen, enten personligt, pr. telefon eller pr. Alle idéer, forslag til forbedringer, klager stort som småt bliver behandlet seriøst af bestyrelsen, og det respekteres, hvis man vil være anonym. Bestyrelsen skal dog kende personen. Forhold der udelukkende vedrører den enkelte lejlighed internt, kan ikke forventes behandlet af bestyrelsen, men det vil man i givet fald få meddelelse om. Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet og kan ind imellem være ubehageligt. Vær derfor venlig og tolerant overfor din bestyrelse de vil udføre hvervet, så godt de kan, og altid med afvejning af hensyn til helheden og den enkelte. Nogen skal påtage sig ansvar. Kajhusene: De fleste beboere kommer fra et parcelhus og skal nu til at lære at være meget tæt på mange andre mennesker overbo, underbo og naboer til begge sider. Vi skal til at lære at være demokratiske i alle beslutninger om vores hus og omgivelserne. Som bekendt virker demokratiet kun, hvis vi samtidig er solidariske med den enkelte og de få, der måske har helt andre problemer eller ønsker end flertallet. Vi skal selv sørge for. at alle i disse bygninger får det gode liv, der giver fred og ro i sjælen og overskud til at nyde den skønhed, der ligger for vore øjne. Nøgleordet er: Vis hensyn, vær tolerante, vær hjælpsomme og prøv at være aktiv i fællesskabet. Husorden2013godk af 27

5 2. Ansvar Den enkelte ejer skal efterkomme evt. påbud fra bestyrelsen og er erstatningspligtig for de skader eller udgifter vedkommende selv, lejlighedens beboere eller gæster anretter på bygningerne udvendig eller vore fællesarealer. 3. Affald Affald skal anbringes i de opstillede containere i affaldsskuret og i henhold til kommunens regulativ. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage og problemaffald. Større papkasser o.l. skal foldes sammen så de fylder mindst muligt. Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald. Storskrald afleveres på kommunens genbrugsstation. Glasemballage (glasflasker og husholdningsglas samt skår heraf) anbringes tømt og evt. skyllet i særlige glascontainere i nærområdet. Krystalglas, ler- og porcelænsvarer, spejle, keramik, elektriske pærer, planglas mv. betragtes som dagrenovation. Problemaffald (olie- og kemikalieaffald, affald som kan indebære en fare for miljø og personer) batterier m.m. afleveres på kommunens genbrugsstation. Der må ikke henstilles affald på gulvet i affaldsskuret. 4. Altaner og terrasser Altaner og terrasser skal holdes rene og ryddelige. Brug dem ikke til opmagasinering eller som pulterkammer. Det er ikke tilladt at anvende altaner og terrasser til husdyrhold, herunder fugle i voliere. Der må ikke permanent (max. 8 dage) opsættes overdækkede pavilloner/pergolaer/telte eller lignende. Altankasser eller andet udstyr må ikke rage uden for den lodrette flugt af værnets yderside. Hvis du har blomsterkasser eller urtepotter, der skal vandes, så tænk på at overskydende vand løber ned til din underbo. Det samme gælder, når du vasker vinduer (se også under vinduer). Grillning er tilladt, under forudsætning af at man tager hensyn til øvrige beboere. Der må kun opsættes de af generalforsamlingen godkendte læskærme. Husorden2013godk af 27

6 Vindafskærmning på terrasser mod havn/kanal: Skal monteres indvendigt på rækværk og have samme farve som på altaner. Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser Hegn mod offentlig sti: Hvis man ønsker et andet hegn end det eksisterende, kan det udføres på følgende måde: 1. Glas bag det eksisterende espalierhegn, højde 180 cm eller 125 cm. Skal udføres i hærdet glas 2x5mm. 2. Beklædning i lærketræ, højde 180. Hegnet skal foroven afsluttes med en zinkinddækning. Der skal retsidebeklædning på begge sider. Hegnet skal rykkes ind og sidde ca. 10 cm fra mur-kant, således at dækslet til nedløbsbrønd ikke dækkes. Det eksisterende hegn tages ned. Beklædning skal vandret flugte med brædder på depotrum. Hegnet skal males i samme farve som depotrum. Leverandør: Se under Vigtige adresser Maling til depotrum og hegn. Ønsker man tømrerarbejdet udført af en håndværker, kan man kontakte leverandør, se under Vigtige adresser Tømrermester. Hegn i naboskel: Der skal være enighed mellem naboer om opsætning af hegn. Hegnet skal være i lærketræ som beklædning på depotrum, og der skal være retsidebeklædning på begge sider. Højden skal være 180 cm. og med luft forneden, så brædderne vandret flugter med brædderne på depotrum. Hegnet afsluttes foroven med en zinkinddækning. Hegnet skal placeres i skel; men hvor der er nedløbsrør, kan man bygge det udenom nedløbsrøret, eller man må blive enige om på hvilken side af dette hegnet skal stå. Hegnet skal males i samme farve som depotrummet: Produkt Grundingsolie: Farveløse150 B3 grundingsolie Færdigbehandling: B3-01 K 168 halvdækkende grå. (Det er en tonet farve så opgiv nummeret). Leverandør: Se under Vigtige adresser Maling til depotrum og hegn. Ønsker man tømrerarbejdet udført af en håndværker, kan man kontakte leverandør, se under Vigtige adresser Tømrerfirmaer Låge mod indgangsparti: Markise som monteres lodret på muren og trækkes ud og hægtes på beslag på skur. Markisen er 175 cm høj og monteres således at markisens overkant er 180 cm. (Se punkt 38 - Bilag: Lodret Markise) Trædør 180 cm høj med beklædning udvendig og indvendig udført i vandfast finer med lodrette riller som døre i depotrum. Monteres ca. 15 cm fra murkant. (Se punkt 39 - Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur). Husorden2013godk af 27

7 Vindafskærmning på altaner mod vejen i Syd-Vest: 1.sal: Sidemarkise som monteres på altanen ovenover og trækkes ned til altangelænder hvor den fastgøres. (Se punkt 40 - Bilag: Solafskærmning 1. sal) 1. og 2 sal: Sidemarkise som fastgøres på mur/træmmevæg og trækkes ud og fastgøres i beslag der er monteret på altangelænder. (Se punkt 41 - Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal) Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser Klart lamineret glas i 2x5 mm. tykkelse for enden af altan kan udføres i max. 180 cm. i højden over gulv. Afskærmning mod indkig på altaner mod vejen i Syd-Vest: Markisestof kan monteres på indersiden af glasset og kun i glassets areal. Opsætningen af stoffet skal være glat og udstrammet og skal derfor også jævnligt justeres og renses/vaskes og eller nedtages. Alt i henhold til leverandørens anvisning og i godkendt farve som markiser. Glas for enden af altan kan udføres i matteret glas i max. 90 cm. i højden over gulv. Matteringens udseende skal forinden godkendes af bestyrelsen. 5. Afløb Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, så oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald i WC-skåle o.lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer. 6. Cykler, barnevogne o.lign. Cykler, o.lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper og opgange. Cykelstativ samt fællesskure der ikke anvendes til andet formål benyttes til cykelparkering. Permanent henstilling af barnevogne o.l. på ejendommens trapper og opgange er ikke tilladt, dog accepteres kortvarig henstilling. Beboere, som benytter handicaphjælpemidler, der ikke kan anbringes i eget depotrum, kan ansøge bestyrelsen om tilladelse til at henstille hjælpemidlet under trappen. 7. Døre Alle skal medvirke til at sikre at holde yderdøre lukket og låst. 8. Dørtelefon Beboerne skal udvise omtanke, når ubekendte personer beder om adgang til trappeopgange gennem hoveddørene. Husorden2013godk af 27

8 9. Ferie Hvis man er bortrejst i kortere eller længere tid, er det en god idé at få en nabo eller andre til at se efter lejligheden og tømme postkassen. 10. Fodring af dyr På grund af faren for at tiltrække rotter og andre skadedyr er det forbudt at fodre fugle og dyr ved at udlægge foder på fællesarealer. 11. Forsikringer, bygnings- og løsøreforsikring Ejerforeningen har tegnet en Bygnings- og løsøreforsikring omfattende en svampeskadeforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring samt en udvidet rørskadeforsikring, der indebærer, at også skader og gennemtæringer på skjulte rør er dækket. Glas- og kummeforsikring, skader på facadevinduer er dækket af ejerforeningens forsikring, ligesom skader på f.eks. glasdør i brusekabinen og den keramiske kogeplade er dækket. Det er vigtigt at understrege, at det er den enkeltes eget ansvar at sørge for tegning af øvrige forsikringer, man finder nødvendige, herunder indboforsikring, familieansvarsforsikring, fritidsulykkesforsikring eller anden husstandsforsikring. Hvis der opstår en skade, som man formoder skal dækkes af ejerforeningens forsikring, skal man kontakte bestyrelsen og ejendommens forsikringsmægler ( se Vigtige adresser ), så hurtigt som muligt. Bestyrelsen har adgang til at indberette en skade online. Hvis man undlader at anmelde til forsikringen hurtigt efter skaden er opstået, risikerer man, at forsikringen ikke dækker. Hvis du er i tvivl, om ejerforeningens forsikring dækker, bør du kontakte bestyrelsen, som kan undersøge, om forsikringen dækker. Se også omtalen under Vand- og brandskade m.v. Se tillige vor hjemmeside under fanen Forsikringer. 12. Hjemmeside og Blog Vi har vores egen hjemmeside Det er en nem og billig måde at holde alle orienteret om hvad der sker på Sydkajen, og ikke mindst hvilke aktiviteter vi fra bestyrelsen side har sat i gang. Hjemmesiden kan blive endnu bedre hvis I sørger for at opdatere og/eller rette jeres oplysninger i medlemsfortegnelsen. I kan komme med idéer til forbedringer etc. Klik ind under fanen "Kontakt foreningen" eller send en mail til: Vi har købt domænenavnet og web-hosting sker hos firmaet. one.com. Vi har derfor mulighed for, at tilbyde alle medlemmer en mailadresse som kunne se sådan ud: Hvis I vil have en sådan mail-adresse, kan I henvende jer til Erik i nr. 18. st. tv., eller I kan sende en mail til Erik vil give besked når adressen er oprettet og vil ligeledes være behjælpelig med, hvad I skal gøre for at få det hele til at virke på Jeres pc er. Husorden2013godk af 27

9 Bestyrelsen vil lave et månedligt nyhedsbrev, hvis vi kender jeres mail adresse vil vi kunne sende jer en mail, når der ligger nyheder på hjemmesiden. Ikke alle medlemmer har internet adgang, så det er vores håb, at man i hver enkelt opgang, finder ud af hvem der påtager sig at printe de nye informationer ud og lægge dem i postkassen hos de som ikke er på nettet. I medlemslisten på hjemmesiden kan man se hvem der ikke har mailadresse, det er sikkert de beboere som endnu ikke selv har adgang til nettet. Bloggen (bloggen.kajhusene.dk). Her kan alle medlemmer af Ejerforeningen Kajhusene udveksle meninger og give hinanden gode råd. Hvis du har problemer med bloggen, kan du sende en mail til web-master Erik Jørgensen: 13. Husdyrhold Det er tilladt at holde hund, kat eller andre mindre husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere, også når de færdes uden for lejligheden, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Husk plasticposen. Det er ikke tilladt at holde dyr i terrarier o.l. Såfremt der kommer berettigede klager på grund af støj og andre gener, kan bestyrelsen træffe beslutning desangående. (Det vil sige evt. forlange det pågældende husdyr ud af lejligheden). 14. Hybridnet, antenner og paraboler Ejerforeningen er tilsluttet TDC kabelnet, og der må ikke opsættes individuelle paraboler eller antenner på ejendommens facade, terrasser, altaner eller tage. Der kan frit vælges mellem alle udbydere på vores eksisterende hybridnet. Ejerforeningen kan oprette en antenneforening. 15. Installationer: El, Varme, VVS Fejl ved installationer i lejligheden er den enkelte ejers eget ansvar. Ejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde stigrør og faldstammer, men det er beboernes pligt straks at meddele eventuelle utætheder på disse rør. For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Det er forbundet med store udgifter at reparere den slags skader. Hvis tilstopningen er ejerens fejl, skal den pågældende selv betale for udbedringen. Husorden2013godk af 27

10 16. Konstruktionsændringer Der må ikke uden bestyrelsens skriftlige godkendelse foretages indgreb i bygningens bærende eller vitale dele samt ændringer, der er synlige udefra, herunder ændringer af altaner, terrasser, vinduer og lignende. Beboere med store terrasser kan, hvis de ønsker det, få tilladelse til at erstatte midtersektionen i rækværket med glas, hvis det udføres i en galvaniseret ramme på samme måde som de øvrige fag er udført. Skriftlig ansøgning skal tilsendes bestyrelsen inden udskiftningen påbegyndes. Der må ikke foretages farveskift på udvendige beklædninger, uden at dette er vedtaget på en generalforsamling. 17. Kørsel Al kørsel ved bebyggelsen skal foregå i langsomt tempo, maksimum 40 km/timen. 18. Markiser/Parasoller (Se tillige vejledningen sidst i husorden) Firmaet PROFIL MARKISER (se Vigtige adresser ) er valgt som leverandør af markiser og sol- og læafskærmning. Frederikssund Kommune har godkendt dette materialevalg og konstruktion, farvevalg lys grå nuance. Det henstilles, at markiserne får nogenlunde samme udfald, hvilket mod syd vil være 2,5 meter. Profil Markiser yder 30% rabat på den til enhver tid gældende listepris til Kajhusenes beboere. Der må ikke opsættes/monteres anden form for solafskærmning end de fra Profil Markiser godkendte. Parasoller må benyttes, dog ikke reklameparasoller. Man bør tilstræbe et farvevalg der er tæt på den godkendte farve på markiserne. 19. Montering af udendørs nagelfaste installationer Det er ikke tilladt at montere nogen form for udendørs nagelfaste installationer, uden at det er godkendt af bestyrelsen og/eller vedtaget på en generalforsamling. Dette gælder blandt andet, opsætning af aircondition, paraboler og andre antenner. Udendørs lamper (ikke projektører) må opsættes, hvis de ikke er til gene for andre beboere. 20. Musik Musiceren og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere. 21. Navneskilte Opgangen fungerer som alles visitkort og derfor bestemmer ejerforeningen også skiltningen ved indgangsdøren samt ved døren til lejligheden, herunder placering, type, størrelse og skrifttype. Husorden2013godk af 27

11 Nye ejere og beboere som ønsker at få rettet deres navneskilte skal henvende sig til bestyrelsen (Erik Jørgensen 18,st.th. mailadr: ), som så, så hurtigt som muligt får fremstillet nye skilte. Beboerne skal selv betale for skiltene. 22. Nøgler Ejerne har fået udleveret et sikkerhedskort til deres låsesystem fra Carl F låsesystemer. Kortet skal sikre at kun de personer, du har udvalgt, kan bestille nøgler eller cylindre til låsesystemet. Sikkerhedskortet skal altid benyttes ved bestilling. Sikkerhedskortet bør opbevares et sikkert sted, så uvedkommende ikke kan bestille ekstra nøgler eller cylindre. Mister du dit sikkerhedskort, bør du omgående få din lås omkodet. Kontakt i disse tilfælde den nærmeste Carl F afdeling eller Carl F låsesystemer på telefon , eller Byens Låseservice Jernbanegade 34, 3600 Frederikssund Telefon Leverandører: Se under Vigtige adesser Nøgler. 23. Parkering Biler og motorcykler må kun parkeres på de mærkede pladser på parkeringspladserne. Der er beregnet 1½ parkeringsplads til hver lejlighed. Hver lejlighed tildeles 1 parkeringsplads foran bygningen, og parkeringspladserne mærkes med lejlighedsnumre, øvrige parkeringspladser er til fælles afbenyttelse til foreningens medlemmer og deres gæster. Det er beboerens pligt at sørge for at gæster informeres om, hvor det er tilladt at parkere i bebyggelsen. Trailere og campingvogne må kun parkeres kortvarigt (max. 48 timer), på ens egen parkeringsplads. Dog ikke bag eller foran et i forvejen parkeret køretøj. Lastbiler og uregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på ejendommens område. EF kan, under iagttagelse af de herom givne regler, lade motorkøretøjer fjerne for ejers regning, hvis de parkeres i modstrid med disse anvisninger. 24. Renholdelse af fællesarealer For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på fællesarealerne, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig. 25. Snerydning EF har indgået aftale med en entreprenør om snerydning og saltning. Husorden2013godk af 27

12 26. Støj Beboerne skal udvise hensyn og undgå støjende adfærd. Hvis nødvendig støjende adfærd udfoldes, skal omkringboende forud orienteres. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres så de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af støjende værktøj må kun finde sted mellem kl. 8 og 18 på hverdage og mellem 10 og 18 på søn- og helligdage. 27. Trappeopgang Som nævnt under Navneskilte er opgangen alles visitkort over for de gæster, der kommer i huset. Rengøring vil finde sted en gang pr. måned og i mellemtiden skal vi hjælpe hinanden med at holde trappen ren og pæn. Af hensyn til rengøringen og sygetransport mv. skal trappen holdes ryddelig. Midlertidig henstilling af fyldte affaldsposer o.lign. på reposen udenfor entredøren er ikke tilladt. Henstilling af fodtøj og andet bohave på reposen udenfor entredøren bør undgås. Vinteropbevaring af blomsterkrukker, havemøbler o.l. er ikke tilladt. Udover navneskilte må der ikke limes/skrues eller på anden måde opsættes nogen form for effekter på trappeopgangens vægge. Der må ikke ryges i trappeopgangen. 28. Tæppebankning Af hensyn til andre beboere med åbenstående eller nyvaskede vinduer er det forbudt at banke tæpper eller andre tekstiler fra vinduer og altaner. 29. Træværk, vedligeholdelse af For at bebyggelsen kan fremstå som en ensartet bebyggelse må evt. overfladebehandling kun ske efter aftale med bestyrelsen 30. Udlejning af lejligheder Der er flere årsager til, at bestyrelsen og administrator skal holdes orienteret om, hvilke lejligheder der er udlejet. F.eks. skal bestyrelsen og administrator vide, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår vandskader eller andre skader, der involverer ejendommens forsikringsselskab, hvis der er vigtige meddelelser fra bestyrelsen eller ejeren, hvis der opstår stridigheder mellem lejeren og naboer, eller for at sikre at (eventuelle) lejere er orienteret om husordenen og reglerne herfor. I forbindelse med udlejning af lejligheder skal udlejeren kende reglerne i lejeloven, herunder: Lejeren er erstatningspligtig for skade, som forvoldes af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejligheden. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal lejeren straks anmelde til udlejeren. Andre skader skal han anmelde uden ugrundet ophold. Husorden2013godk af 27

13 Udlejeren skal selv sørge for, at der hersker god orden i lejligheden og ejendommen. Lejeren skal overholde vedtægterne og husorden, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud. Lejeren skal sørge for, at pligter, der påhviler ham, også iagttages af de personer, for hvis handlinger han er ansvarlig i relation til det lejede. Udlejeren kan hæve lejeaftalen, når lejeren trods udlejerens påmindelser tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, eller hans forhold trods udlejerens påmindelser er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. En udlejet ejerlejlighed må kun udlejes til helårsbeboelse for en familie eller et antal personer, hvor antallet ikke overstiger 2 person pr. rum. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelser af de af lejeren påhvilende forpligtelser som en udlejer har overfor en lejer i henhold til den til enhver tid gældende lejelov og den for ejendommen gældende husorden. Foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren eventuelt sideløbende med ejeren af lejligheden. Alle indgåede lejekontrakter skal fremsendes til bestyrelsen til godkendelse. Der skal i lejekontrakten optages bestemmelser om, at lejeren er gjort bekendt med: Ejerforeningens vedtægter og husorden. At ejerforeningen kan optræde som selvstændig procespart eventuelt sideløbende med udlejer i forbindelse med lejerens eventuelle misligholdelse/overtrædelse af foreningens vedtægter og husorden eller lignende adfærd, der efter ejerforeningens bestyrelses vurdering nødvendiggør lejerens bortfjernelse fra ejendommen. 31. Vand- og brandskade Ved pludseligt vandoverløb fra vask eller toilet er det vigtigt at handle hurtigt for at begrænse eventuelle skader. Man skal straks kontakte beboerne i lejlighederne over en selv og bede dem undlade at bruge vand/toilet, indtil problemet er løst, eller kontakt underboerne, hvis der er fare for vandskader. Hvis det drejer sig om akut nødstilfælde, f.eks. vandskade eller sprængte vandrør (man kan lukke for vandet i teknikskab), skal beboerne kontakte VVS-firma (se Vigtige adresser ) eller Falck for at afhjælpe problemet. Efterfølgende skal bestyrelsen informeres. Ejerforeningen benytter sig af nogle udvalgte firmaer til at klare nødsituationer udenfor normal åbningstid (se vigtige adresser ). Alle vand- og brandskader m.v. skal meddeles til bestyrelsen umiddelbart efter skaden er opstået, idet foreningen er forsikret, og det kan være svært for den enkelte beboer at skønne, hvorvidt en vand- eller brandskade skal dækkes af beboerens eller ejerforeningens forsikring. Husorden2013godk af 27

14 Vær opmærksom på, at indbo ikke er dækket af EF s forsikring heller ikke ved brand. Normalt vil indbo være dækket af en almindelig, privat husstandsforsikring. Dette gælder også, såfremt skaden skyldes utætheder i rør og radiatorer, eller skader forvoldt ved uheld i omkringliggende lejligheder. 32. Vasketøj Tørrestativ skal fjernes hurtigst muligt efter anvendelse. Tørrestativ kan placeres diskret bag skodderne. 33. Vand Vandspild skal undgås. Dryppende og utætte haner og cisterner skal repareres hurtigst muligt. 34. Vedligeholdelse I henhold til 16 i foreningens vedtægter varetager ejerforeningen forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre og rækværker mod fællesarealer, udvendige ruder, vinduer, altaner, terrasser, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, indtil disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Alt teknisk udstyr herunder varmeanlæg, opvaske- og vaskemaskiner og el-udstyr skal installeres og vedligeholdes som foreskrevet af leverandørerne. Specielt for varmeunitten skal man for at undgå skader følge leverandøren Metro Therms Brugervejledning, der kan findes på vores hjemmeside, under Vedligeholdelse. Medlemmerne skal være opmærksomme på, at de selv hæfter fuldt ud i tilfælde af skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse, idet det af ejendomsforsikringens generelle undtagelsesbestemmelser fremgår, at sådanne skader ikke dækkes. Såfremt forsvarlig vedligeholdelse ikke kan dokumenteres i skadetilfælde, kan dette medføre store omkostninger for det enkelte medlem. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler medlemmerne og omfatter ikke alene maling, hvidtning og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, indvendige døre, egne dørlåse og ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, brugsvandrør, varmeforsyningsrør radiatorer og fjernvarmeunit med tilbehør, kort sagt alt hvad, der installeres inden for lejlighedens vægge. Medlemmerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling udvendig eller opsætte antenner, skilte, reklamer mm. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 35. Vinduer I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer på trapperne holdes lukkede. Husorden2013godk af 27

15 36. Øvrige bestemmelser Udover husordenen skal bestemmelser i Lokalplan 78, samt kommunens renovations- og parkeringsregulativer overholdes. 37. Udgået. Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen. Husorden2013godk af 27

16 Ændringer/tilføjelser: Vedtaget på den ordinære generalforsamlingen 29. marts 2006 Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen 8. april Tilføjelser vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 19. juni 2008 Tilføjelser, pkt. 34 Vedligeholdelse, vedtaget på generalforsamlingen 21. april Tilføjelser vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. september 2009: Pkt. 37 Notat om procedure ved misligholdelse af husordenen udgår. Vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 14. April Pkt. 4 Altaner og terrasser. Under Vindafskærmning indsættes Klart lamineret glas i 2x5 mm. tykkelse for enden af altan kan udføres i max. 180 cm. i højden over gulv. Under Afskærmning mod indkig indsættes Glas for enden af altan kan udføres i matteret glas i max. 90 cm. i højde over gulv. Matteringens udseende skal forinden godkendes af bestyrelsen. Tilføjelser vedtaget på den Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013: Afsnit 12: Hjemmeside og Blog revideret. Afsnit 14: Hybridnet, antenner og paraboler revideret. Husorden2013godk af 27

17 38. Bilag: Lodret markise Leverandør: Se under Vigtige adresser Markiser. Husorden2013godk af 27

18 39. Bilag: Trædør i indgangsparti ved skur MUR- STENS- VÆG Ca. 15 cm fra murkant Husorden2013godk af 27

19 Materialebeskrivelse: Stolper/karmstykker og anslagslister udføres i trykimprægneret træ. Dørblad udføres i en ramme af trykimprægneret træ 3,5 x 7,5 cm og beklædes på begge sider med vandfast finerplader med riller. Den bliver hængslet med stalddørsbeslag, og der monteres et stalddørsgreb. Der monteres alukant foroven af dørbladet. Evt. leverandør: Se under Vigtige adresser Tømrerfirmaer: Husorden2013godk af 27

20 40. Bilag: Solafskærmning 1. sal 41. Bilag: Solafskærmning 1. og 2. sal Leverandør: 1. Se under Vigtige adresser Markiser. Husorden2013godk af 27

21 42. Vejledning - Markiser-Læskærme-Markisestof EF-KAJHUSENE Rev.dato: Nov VEJLEDNING Denne vejledning indeholder alle godkendte typer - Markiser - Læskærme - Markisestof til opsætning på glas - fra Profil Markiser, som må anvendes i EF- Kajhusene i Frederikssund. Desuden indeholder den de gældende retningslinier for opsætninger og anvendelser af de forskellige typer produkter, som følger foreningens beslutninger jævnfør bestemmelserne i gældende Husorden. Lejlighedsejeren står selv for det fulde ansvar for opsætning, vedligeholdelse og alle typer skader. MARKISER-LÆSKÆRME-MARKISESTOF Materialer Godkendte materialer: (Ifølge Frederikssund Kommune) Materialer, konstruktioner og farver som Profil Markiser. Farvevalg: Lys grå nuance Godkendte Produkter: (Ifølge Husordenen) MARKISER til afskærmning mod sol over vinduespartier og terrasser/altaner Generelt (Max. udfald til hegn/350 cm) Stueetagen mod havn og kanal (Max. udfald til hegn/350 cm) Stueetagen mod P-plads (Max. udfald 350 cm) 1.- og 2. sal mod P-plads og i gavle (Max. udfald 250 cm) LÆSKÆRME til afskærmning mod vind Skiftende ibrugtagning ( Rullegardin ) Stueetagen mod P-plads (Vandret udtrækning, mellem facade og skur i max. højde o. terræn 180 cm) Husorden2013godk af 27

Husorden UDGAVE 2016

Husorden UDGAVE 2016 Husorden UDGAVE 2016 Sidst revideret på den ordinære generalforsamling den 2. februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE..2 FORORD 3 AFSNIT I. ORDENSREGLER (i alfabetisk rækkefølge) Ansvar...4 Affald 4 (Altaner

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på afdelingsmødet, så alle ved, hvordan man tager

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord)

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) Indholdsfortegnelse 1 Husorden... 2 2 Affald... 2 3 Altaner, vinduer og facader... 3 4 Arbejdsdag... 3 5 Cykler, barnevogne og lignende... 3 6 Cykling og knallertkørsel...

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II December 2012 Husorden for beboelsen Åhavnen II (Åhavnen 37-50 og 55-88) Som boligejer i Ejerforeningen Åhavnen II s område er vi alle ansvarlige for at vi passer godt på vores

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Husorden. for. Andelsboligforeningen Løngangen

Husorden. for. Andelsboligforeningen Løngangen Husorden for Andelsboligforeningen Løngangen FORORD... 4 Almindelige bestemmelser... 5 Affald... 5 Altaner... 5 Antenner... 5 Bad og toilet... 5 Barnevogne... 5 Barnevognsrum... 5 Beplantninger på fællesanlæg...

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej Husk du er din egen vicevært. Det handler om vores fælles ejendom gør det nemmere, renere, pænere for dig selv og alle andre. Brug de faciliteter ejendommen har og udvis respekt for ejendommen og andre

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden for E/F Markskellet

Husorden for E/F Markskellet Husorden for E/F Markskellet Affald og renovation Ifølge gældende lovgivning og kommunale regulativer skal affald kildesorteres før det bortskaffes. Det betyder, at den enkelte beboer er forpligtet til

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 21. februar 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Husorden for A/B Hostrups Have

Husorden for A/B Hostrups Have Husorden for A/B Hostrups Have Affald: Aviser, pap, ugeblade, glasemballager og alt andet affald skal afleveres i overensstemmelse med skiltningen i affaldsområderne. Affald til storskrald skal anbringes

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere