Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud."

Transkript

1 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark 0

2 Indholdsfortegnelse 1 Alment 11 Gyldighedsområde 12 Opgavens karakter 13 Opgavens omfang 14 Ændring i opgaven 2 Ordregivers ydelser 21 Organisation 22 Ordregivers materiel 23 Materialer 3 Entreprenørens ydelser 31 Planlægning 32 Ledelse 33 Beredskab 34 Udkald 35 Personale 36 Materiel 37 Materialer 38 Ballast 39 Brændstof 4 Kontrol og dokumentation 41 Entreprenørens kontrol 42 Ordregivers kontrol 1

3 1 Alment 11 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil, redskabsbærer samt traktor ene suppleres med: Bilag 5 Lastbilinstrukser (Bilag findes på tilbudslisten) Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse) Bilag 6 Traktor- og redskabsbæreinstrukser (Bilag findes på tilbudslisten) Instruks glatførebekæmpelse på veje, stier og grundejerforpligtelser Instruks snerydning på veje, stier og grundejerforpligtelser Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse) 12 Opgavens karakter Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på fortov, cykelsti og veje under ringe vejrforhold Rigtigt udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte Herudover skal det så vidt muligt undgås at der: efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv sker tilsprøjtning af fodgængere, cyklister og biler mm med sne fra plove og koste udspredes salt på steder, hvor der ikke må saltes Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinier, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt 13 Opgavens omfang Vintertjenesten gennemføres i entrepriser under anvendelse af såvel lastbiler, redskabsbærer som traktorer Til særlige opgaver anvendes traktorer med plov Lastbiler Glatførebekæmpelsen på kørebaner er opdelt i saltruter, der hver køres af én lastbil med ladmonteret saltspreder Snerydning på kørebaner gennemføres normalt med 1 lastbil, med mulighed for (ved hårdt vintervejr) 2 lastbiler på rute 1, og ellers 1 lastbil pr saltrute/entreprise Snerydning kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte områdeafgrænsning Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil vil kunne finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald/snefygning Ruterne for glatførebekæmpelse samt snerydning er vist på vedlagte rutekort Rutens længde samt særlige krav til køretøjets lasteevne Tilbudsgiver har selv ansvaret for at besigtige ruterne forinden tilbudsafgivelsen Traktorer/redskabsbærer Glatførebekæmpelse på cykelstier og grundejerforpligtelser gennemføres med traktor/redskabsbærer med kost og efterhængt saltspreder/lagespreder 2

4 Snerydning på cykelstier og grundejerforpligtelser gennemføres med traktor med kost og efterhængt saltspreder/lagespreder Snerydning kan også ske med traktor med sneplov og efterhængt saltspreder/lagespreder Ekstra traktorer med sneplov på veje indsættes til snerydning, når lastbilplovene ikke kan holde vejene åbne, og sneen på særlig udsatte steder (under snestorm) skal flyttes Snerydning med ekstra traktorer gennemføres især på kørebaner, hvor lastbiler ikke hensigtsmæssigt kan komme frem, feks i rundkørsler, i kryds og på rastepladser Ruterne for glatførebekæmpelse samt snerydning er vist på oversigtskort og rutekort Salt: Salt der bruges til entreprisen ligger ordregiver inde med Der skal læsses på Industrivej 8, af ordregivers læssevagt Læsning forestås af Ordregiver Der vil blive læsset den mængde af gangen, der skal forventes brugt til entreprisen Efter aftaleindgåelse, kan der gives dispensation til saltlager på tilbudsgivers adresse, på rute 1 14 Ændring i opgaven Ordregiver fastlægger startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte ruter i samarbejde med entreprenøren Dette kan senere ændres uden ændring af enhedsprisen Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af de enkelte entrepriser/ruter, mod regulering af de aftalte enhedspriser, som beskrevet i Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver ved begrænset glatførebekæmpelse eller snerydning selv udfører arbejdet i områder omfattet af denne entreprise Dette kan ske uden erstatning til entreprenøren Ordregiver kan flytte materiel til indsats på andre ruter end den entreprenøren har fået overdraget, hvis det giver en mere effektiv udførelse af glatførebekæmpelsen / snerydningen i særlige situationer eller under et udkald I ekstreme vejrsituationer kan ordregiver undtagelsesvis flytte indsats med snerydning til andre områder Snerydning med traktorer på veje er ydelser, der ikke under alle forhold er knyttet til nogen bestemt geografisk beliggenhed Fredericia Kommune tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt Der tages ligeledes forbehold for at de udbudte ruter kan optimeres, ændres og nedlægges i kontraktperioden 2 Ordregivers ydelser 21 Organisation Ordregiver opretholder døgnet rundt i hele vinterperioden et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid Beredskabet ledes af vintervagten, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen 3

5 Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor entreprenøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse Ved snevejr er beredskabet udvidet og bemandet med tilsynsførende vejmænd med hver sit område Entreprenøren og hans chauffører kan i denne situation modtage supplerende instrukser via tilsynet Vintercentralen er beliggende på adressen: Fredericia Kommune Vej & Park - Drift Industrivej Fredericia Hvor også ordregivers materiel- og materialeplads samt værksted er beliggende Der henvises i øvrigt til ordregivers regulativ for vintertjenester for Fredericia Kommune (bilag 9), hvori vintertjenestens organisation er nærmere beskrevet 22 Ordregivers materiel Ordregiver stiller følgende materiel til rådighed for entreprenøren: Vintertjeneste med lastbil Saltning: Ladmonteret spreder med befugtningsanlæg og muligvis elektronisk styring af saltdosering, spredebredde og spredesymmetri Sprederens styreboks skal tilsluttes fastmonteret el-stik i lastbilens førerhus Sprederen forsynes med "kraft" fra sprederens kørehjul eller med "rotor power" der trækkes via lastbilens baghjul Ordregiver bekoster installation af el-stik Der anvendes 4 og 5 m³ spredere med forskellige kapaciteter Til hver ladspreder hører en galge til ophængning eller ben til afsætning af sprederen, når den ikke er i brug Ladmonteret tallerkenspreder med befugtningsanlæg og med mulig elektronisk styring af saltdosering, spredebredde, spredesymmetri og dataopsamling Sprederens styreboks skal tilsluttes el-stik 24volt (leveret af entreprenøren) i lastbilens førerhus Sprederen forsynes med "kraft" fra sprederens kørehjul Til hver ladmonteret tallerkenspreder hører en galge til ophængning af sprederen, når denne ikke er i brug Snerydning: Faste eller svingbare frontmonterede sneplove til montering på DINramme i henhold til DIN Montering og tilslutning af el og hydraulik udføres eller betales af ordregiveren En del af materiellet kan være forsynet med dataopsamlings- og GPS-udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse Faste eller svingbare sneplove til montering på frontplade lignende DINramme i henhold til DIN , eller specielt plovophæng 4

6 Frontplade med beslag (DIN- ramme i henhold til DIN ) eller lignende, eller specielt plovophæng Sneplovens fjernbetjening skal tilsluttes el-stik 24volt (leveret af entreprenøren) i lastbilens førerhus Montering og tilslutning af el og hydraulik udføres eller betales af ordregiveren For alle lastbilentrepriser gælder: Inden beredskabsperiodens start indkalder ordregiver entreprenørens køretøj til besigtigelse samt prøvemontering af ordregivers materiel En del af materiellet kan være forsynet med dataopsamling og GPS udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse Der skal kunne monteres antenne til GPS-udstyr på lastbilen eller traktoren Såfremt entreprenøren i entrepriseperioden skifter lastbil, betaler ordregiver én "nymontering pr køretøj Herudover skal entreprenøren afholde alle ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv, herunder evt nyt chassisbeslag Såfremt entreprenøren skifter lastbil i kontraktforlængelsesperioden, betaler ordregiver 1 gang pr køretøj Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise Ordregivers materiel opbevares i beredskabsperioden hos ordregiver undtagen materiel til rute 1, som opbevares af entreprenøren Entreprenøren skal renholde og passe saltsprederen, henholdsvis sneploven, inkl smøring og kontrol af dæktryk mv Saltsprederen skal mellem udrykningerne stå fyldt med saltlage, klar til udrykning Saltsprederen må ikke stå læsset med salt mellem udrykningerne Entreprenøren skal renholde og passe sneplovene og saltspredere, inkl smøring og kontrol af dæktryk mv Entreprenøren er ansvarlig for at skær og andre sliddele skiftes i rette tid Skærskifte foretages af ordregiver og sker hovedsageligt, på ordregivers værksted Reparationer foretages på ordregivers værksted eller på et af ordregiver anvist værksted for ordregivers regning Ordregivers materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af entreprenøren og skal efter beredskabsperiodens afslutning afleveres i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slitage) i fuldstændig rengjort stand Entreprenørens ansvar for skader fremgår af dokumentet Betingelser Vintertjeneste med traktor eller redskabsbærer: Ekstra traktorer til snerydning af kørebaner på timebasis: Entreprenøren skal selv stille med traktor med påmonteret sneplov til snerydning på veje Saltning af cykelstier: Efterhængte saltspredere/lagespredere Entreprenøren skal selv stille med traktor eller redskabsbærer med påmonteret kost til saltning Cykelstier skal fejes før saltning 5

7 Saltning af cykelstier og grundejerforpligtelser: Efterhængte saltspredere (lagespredere) Entreprenøren skal selv stille med traktor eller redskabsbærer med påmonteret kost til saltning Cykelstier og grundejerforpligtelser skal fejes før saltning Snerydning af cykelstier og grundejerforpligtelser: Efterhængte saltspredere (lagespredere) Entreprenøren skal selv stille med traktor eller redskabsbærer med påmonteret sneplov til snerydning på stier For alle traktorentrepriser stier og grundejerforpligtelser gælder: Inden beredskabsperiodens start indkalder ordregiver entreprenørens køretøj til besigtigelse samt prøvemontering af ordregivers materiel Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise Entreprenøren skal renholde og passe saltspredere, inkl smøring og kontrol af dæktryk mv Saltsprederen skal mellem udrykningerne stå fyldt med saltlage, klar til udrykning Ordregivers materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af entreprenøren og skal efter beredskabsperiodens afslutning afleveres i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slitage) i fuldstændig rengjort stand Entreprenørens ansvar for skader fremgår af betingelserne En del af materiellet kan være forsynet med dataopsamlings- og GPS-udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse 23 Materialer Ordregiver leverer salt, saltlage og plovskær til ordregivers sneplove Alle materialer hentes på ordregivers materielplads 3 Entreprenørens ydelser 31 Planlægning Entreprenøren skal inden den første beredskabsperiodes start gennemgå ruten og sammen med ordregiver tilrettelægge en standardgennemkørsel, der sikrer at de vigtigste veje bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres Ruten omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser ol Ruteplanlægning vil blive udleveret på grundlag af rutekortet, og er herefter grundlag for arbejdets rigtige udførelse Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start opdatere skemaer om køretøjer og chauffører, således at ændringer i materiel og uddannelse af personale kan være klar i god tid inden ordregivers besigtigelse Ruterne omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, parkerings- og rastepladser, buslommer mv Rutelængderne er opmålt digitalt på kort 6

8 Entreprenøren kan fremsætte forslag til ændring af startsted og gennemkørsel af ruten Ændringer kan godkendes, såfremt dette medfører en mere optimal udførelse af arbejdet efter ordregivers vurdering Sådanne ændringer kan ske uden ændring af enhedsprisen 32 Ledelse Entreprenøren meddeler ordregiver, hvem der til hver en tid er chauffør på det enkelte køretøj Arbejdet gennemføres af chaufføren, som under indsatsen arbejder under instruktion fra og træffer eventuelle aftaler med vintervagten om arbejdets gennemførelse Hvor snerydning/kombikørsel gennemføres som kolonnekørsel er chaufføren på lastbilen med saltsprederen kolonneleder Kolonnelederen har herefter kontakten med vintervagten hhv tilsynet 33 Beredskab Entreprenøren skal i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15 oktober til 15 april det efterfølgende år være at træffe på ét telefonnummer For rute 1 gælder dog at beredskabsperioden strækker sig fra 1 oktober til 30 april det efterfølgende år Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 30 dage før beredskabsperiodens start, dette telefon nummer skal følge køretøjet i hele beredskabsperioden Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende 34 Udkald Vintervagten udkalder entreprenøren pr telefon Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt på døgnet, også på lørdage samt søn- og helligdage Entreprenøren udkalder selv sine chauffører og maskinførere Lastbiler: Chaufføren skal ved glatførebekæmpelse med lastbil stille på Materialegården senest 45 min efter udkald Ved udkald til kombikørsel skal chaufføren stille på Materialegården senest 60 min efter udkald Ved udkald til snerydning skal chaufføren stille på Materialegården senest 60 min efter udkald For rute 1 gælder at chaufføren skal påbegynde arbejdet på ruten hurtigst muligt og senest 45 min efter at entreprenøren er udkaldt Traktorer: Ved udkald af traktor til snerydning og saltning skal maskinføreren kunne påbegynde sit arbejde på ruten senest 60 min efter udkald Maskinførere til ekstra traktorer til snerydning på kørebaner skal påbegynde deres arbejde hurtigst muligt eller efter aftale, dog ikke senere end 2 timer efter udkald Såfremt ovenstående tidskrav undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal entreprenøren straks underrette vintervagten, således at anden aftale kan træffes Arbejdet skal kunne gennemføres uafbrudt dag og nat Entreprenøren skal sikre 7

9 afløsning af chaufføren, så arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om hvileperioder overholdes Dette gælder uanset om chaufføren evt som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgivers husstand ikke er omfattet af loven Udkaldet samt arbejdets omfang bliver registreret af vintervagten 35 Personale Entreprenøren skal til hver lastbil råde over mindst 2 uddannede chauffører Det samme gælder for traktorchaufføren som kører på saltrute Entreprenørens lastbilchauffører/traktorfører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver Alle chauffører skal have gennemgået godkendte og relevante kurser i vintertjeneste på veje og/eller kursus afholdt af ordregiver ved starten af en beredskabsperiode Chauffører skal være udstyret med det fornødne værktøj og sikkerhedsudstyr Chaufføren skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser iht DS/EN 471:1994 klasse 2 beklædning Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk Af hensyn til vintertjenestens gennemførelse skal det i en beredskabsperiode være faste chauffører på de enkelte ruter Chaufføren skal under skærskift i forbindelse med udkald være behjælpelig og gå til hånde på værkstedet og fylde salt i blandeanlægget til produktion af saltlage, såfremt der ikke træffes anden aftale med værkstedslederen Ordregiver stiller værkstedstjeneste til rådighed i snerydningssituationer Dette er også gældende ved pålæsning af biler 36 Materiel Materiel Alle køretøjer skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde (Ordregiver kan afviser køretøjer, der ikke lever op til ovennævnte krav) Entreprenøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes 37 Materialer Emmison Lastbiler må kun udskiftes til en model med samme eller bedre/højere EURO motornorm Udstyr Lastbiler skal være forsynet med mobiltelefon med håndfri betjening, som skal være tændt under indsats Ved permanent ændring af telefonnummer, skal dette skriftligt meddeles ordregiver Det er et krav at chaufføren sender en SMS for registrering af start- og sluttider mv Lastbilens fartskriver skal under al kørsel være forsynet med diagram ark /køre skive eller digital fartskriver, således at dette kan indgå i ordregivers kontrol Læsning og belastning: 8

10 Tilbudte lastbiler skal have en lasteevne på min 11,5 tons Ordregiver forbeholder sig ret til at udnytte de tilbudte lasteevner fuldt ud Saltspredere: Lastbiler til kørsel med saltspredere skal med fyldt spreder hhv ballast og sneplov overholde det tilladte akseltryk og totalvægt Ordregiver afviser køretøjer der ikke opfylder lastkravene Lasteevne skal oplyses på de dertil udformede oplysningsskemaer, se tilbudslisten, bilag 3 oplysninger om lastbil Entreprenøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel Indsatslederen skal orienteres inden andet materiel indsættes Lastbilen til saltspredning skal være forsynet med trækbeslag og tiplad, min 6,0 m langt Lastbiler til saltspredning skal have gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys el) jfr Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm Til elforsyning af sprederens og plovens styresystemer skal der i lastbilen til saltning og snerydning være monteret 2 stk el-stik Entreprenøren bekoster installation af disse Lastbil til snerydning Lastbilen til snerydning skal ved snerydning have en totalvægt på min 16 tons, beregnet som summen af egenvægt og ballast Lastbilen skal have en min Akselafstand på 4,5 m af hensyn til retningsstabiliteten ved rydning af store sne mængder Lastbilen forsynes af ordregiver med nødvendigt udstyr til kørsel med sneplov, jfr dog pkt 23 Materiel Der kan i visse modeller være behov for boring og skæring i kofanger mm Lastbilen til snerydning forsynes af ordregiver med strømudtag ved forreste kofanger til ordregivers el-hydrauliske plovløft og sving Lastbilen til snerydning skal af entreprenøren være forsynet med ekstralygter, som anført i seneste udgave af "Detailforskrifter for køretøjer" samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys el) jf Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm samt et el-stik bekostet af entreprenøren Lastbiler til bortkørsel af sne skal være forsynet med høje sidefjælle Traktorer eller redskabsbærere til snerydning og glatførebekæmpelse på cykelstier og grundejerforpligtelser Traktorer til snerydning og glatførebekæmpelse på cykelstier og grundejerforpligtelser skal være firehjulstrukne og have en maksimal bredde på 1,5 m og en maksimal højde på 2,10 m Traktorer skal være forsynet med: - Min 50 hk - Frontmonteret kombi-sneplov (spids, side højre/venstre) - Frontmonteret fejekost - Trækkrog og/eller lift bag på, for montering af ordregivers efterløbende saltspreder - 7 polet stikdåse bag på, til lysstik til saltsprederen - Gul afmærkningslys (rotorblink, løbelys ell), jf Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm Sneplov og kost skal rydde i en bredde, der er bredere end selve traktoren eller redskabsbæreren Ovenstående maksimal-mål skal overholdes Ekstra traktorer til snerydning på kørebaner på timebasis Traktorer til snerydning på kørebaner skal være forsynet med: - Traktor med min 100 hk - 4-hjuls træk - Frontmonteret kombi-sneplov (spids, side højre/venstre) - Gul afmærkningslys (rotorblink, løbelys el lign), jf Vejregler for afmærkning af vejarbejde 9

11 38 Ballast Ordregiver leverer grus til ballast Spredere kan anvendes som ballast 39 Brændstof Brændstof til brug for opgavens opfyldelse, er entreprenørens eget ansvar og er ordregiver uvedkommende 4 Kontrol og dokumentation 41 Entreprenørens kontrol Entreprenøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at: arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist entreprisen behandles i henhold til ruteplan, rutebeskrivelse og instruks Fredericia Kommunes materiel behandles, renholdes og smøres mm i henhold til "Sikkerheds- og betjeningsinstruks for materiellet" kørehastigheden tilpasses forholdene spredebredden, -mængden og -symmetrien overholdes ved salt-/lagespredning sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær udskiftes/vendes ved behov Chaufføren (evt kolonneføreren) skal for hver rute udfylde det til vilkårene vedlagte (Skema 4 Oplysninger fra vognmænd om udkald tider og saltmængder) Skemaet skal opbevares i køretøjet under indsatsen og afleveres på saltdepotet straks efter indsatsen Kopi af lastbilens køreskive/tachograf skal fremsendes/afleveres på ordregivers anmodning Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal meddeles vintervagten 42 Ordregivers kontrol Vintervagten og ordregivers tilsyn registrerer tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og afslutning Endvidere kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført i henhold til de trufne aftaler Hvis dette ikke er tilfældet skal entreprenøren straks - efter ordre fra vintervagten - afhjælpe de påpegede mangler uden yderligere udgifter for kommunen Vintervagten skal hele tiden under kørsel kunne få kontakt til alle chauffører 10

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3.

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Rebild kommune VINTERTJENESTE Lastbil, traktor og gummiged Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING APRIL 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Vintertjeneste 2011-2015

Vintertjeneste 2011-2015 1 - Forside Randers Kommune 2011-2015 Udbudsmateriale April 2011 1 2 - Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbrev 2 Særlige betingelser 3 Vilkår 4 Instruks lastbil og traktor 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR

VINTERTJENESTE MED LASTBIL VILKÅR PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 INDHOLD 3 1 ALMENT 3 1.1 Opgavens karakter 3 1.2 Opgavens omfang 3 1.3 Ændring i opgaven 4 1.4 Tilstræbt kvalitet 4 2 ORDREGIVERS YDELSER 5 2.1 Orienteringsmøder

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 VILKÅR VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125 Telefon 7244 3333

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse. Vilkår for vintervedligeholdelse (SAB) Januar Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1. Udbud af vintervedligeholdelse (SAB) Udgivelsesdato : 27. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Udbud af vintervedligeholdelse Februar 2016 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017 PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 GLATFØREBEKÆMPELSE 1 GENERELT Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Delaftale 2, vintertjeneste

Delaftale 2, vintertjeneste Kontraktbilag 2 Delaftale 2, vintertjeneste Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 2.1 Indledning... 3 2.1.1 Generelt om vintertjeneste... 4 2.1.2 Servicemål i forhold til borgerne...

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Tilbudsindhentning uden grænseoverskridende interesse. På Glatførebekæmpelse Rute A4 For Kolding Kommune

Tilbudsindhentning uden grænseoverskridende interesse. På Glatførebekæmpelse Rute A4 For Kolding Kommune Tilbudsindhentning uden grænseoverskridende interesse På Glatførebekæmpelse Rute A4 For Kolding Kommune Juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse af tilbudsindhentningen... 4 1.1 Tidsplan...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 INSTRUKS VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning med lastbil C. Snerydning med traktor D. Snerydning og læsning af

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere