Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007"

Transkript

1 Forslag Enhedslistens 18. årsmøde Den maj 2007 Korsgadehallen, Nørrebro 1

2 2 Enhedslistens 18. årsmøde Oversigt over forslag og ændringsforslag 1.2 Dagsorden for årsmødet Hovedbestyrelsen 2.1 Beretning fra Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen 2.3 Organisationsudvalgets beretning Organisationsudvalget 2.4 Årsberetning fra Antiracistisk Udvalg Antiracistisk udvalg 2.5 Udtalelse om Irak Kenneth Haar m.fl. 3.2 Forslag til budget for Hovedbestyrelsen 4.1 Forslag om udtalelse om regeringsspørgsmålet Hovedbestyrelsen 5.1 Forslag til sundhedspolitisk principprogram Pia Boisen, Pernille Jensen, Baltser Andersen og Margit Kjeldgaard. 5.2 Forslag til sundhedspolitisk handlingsprogram Pia Boisen, Pernille Jensen, Baltser Andersen og Margit Kjeldgaard. 5.3 Forslag til sundhedspolitisk udtalelse Anja Eberhardt og Bent Hindrup Andersen 6.1 EU-resolution Europagruppen /seminar Ændringsforslag til EU-resolutionen Svend Erik Christensen, Roskilde Ændringsforslag til EU-resolutionen Svend Erik Christensen, Roskilde Ændringsforslag til EU-resolutionen Svend Erik Christensen, Roskilde 7.1 Forslag om kroners-kravets fremførelse i medierne 7.2 Forslag om skattepolitik, særligt om ejendomsskat 7.3 Forslag om styrkelse af Enhedslistens antiracistiske arbejde Enhedslisten Lolland Viggo Jonassen Antiracistisk udvalg 8.1 Forslag til vedtagelse om prostitutionspolitik Delegeretkonference/ Hovedbestyrelsen 8.2 Forslag til årsmødet: For en solidarisk prostitutionspolitik Vincent Clausen m.fl.

3 Enhedslistens 18. årsmøde Forslag til arbejdsplan HB Alternativt forslag til afsnit om organisationsudvikling Hans Jørgen Vad 9.2 Forslag til afstemningsprocedure vedr. arbejdsplan Robert Nedergaard , Flytning af afsnit i 3 HB , Afdelinger skal have selvstændig økonomi HB , Om kollektiv fremsættelse af forslag HB , Om indkaldelse af ekstraordinært årsmøde HB , om to kampagner i arbejdsplan Ulf V. Olsen og Brian S. Nielsen , om valg af HB hvert andet år Enhedslisten Lolland , Om de to øverste suppleanter HB , om antallet af HB-møder HB , om opstilling af spidskandidater (ny valglov) HB , om kandidatudvalg (ny valglov) HB , om permanent kandidatopstilling HB , om afskaffelse af erklæring HB , om flytning af afsnit om partiskift HB , om åbne udvalg Ulf V. Olsen og Brian S. Nielsen , om evt. sammen med ansatte HB , om udvalgs ret til at udtale sig Örn Ölafsson , ny formulering om tidsbegrænsning til HB HB , om formulering vedr. tidsbegrænsede stillinger HB , sletning af paragraffens sidste sætning om sammenkobling af rotationsordningerne Örn Ölafsson , ny bestemmelse vedr. lokal partiskat mv. HB

4 1 1.2 Forslag til dagsorden for Enhedslistens årsmøde fredag-søndag den maj 2007 Forslagsstiller: HB Fredag den 4. maj: Kl : Indskrivning Kl : 1. Åbning og konstituering Kl : 2. Den politiske situation og beretning Kl : 3. Regnskab 2006 og budget Kl : Sandwich Kl : Demonstration fra årsmødet til Hovedbanegården, hvor vi tilslutter os den årlige demonstration i anledning af 4. maj. 4 Enhedslistens 18. årsmøde

5 1 Lørdag den 5. maj: Kl : Oplæg fra Norge om regerings-erfaringer Kl : Diskussion i grupper Kl : 4. Vedtagelse af politisk udtalelse Kl : Frokost Kl : 5. Sundhedspolitik Kl : 6. EU Kl : Pause Kl : 7. Indkomne forslag Kl : 8. Prostitutionsdebat Kl : Middag og fest Søndag den 6. maj: Kl : Fremlæggelse af kandidatudvalget indstilling Kl : 9. Arbejdsplan og 10. (samtidig) valg af HB mv. Kl : 11. Vedtægter Kl : Afslutning Enhedslistens 18. årsmøde 5

6 2 2.1 Hovedbestyrelsens beretning Et travlt år med gang i gaden Regeringens generalangreb på velfærden via kommunerne og strukturreformen skal imødegås af de første skridt hen imod samling om en helt anden velfærdsdagsorden. Sådan stod der i Enhedslistens arbejdsplan for det år, der er gået - og sådan blev det! I de 8 måneder, der er gået siden sidste årsmøde, har der formentlig været lige så mange mennesker ude at demonstrere, som der har været de forudgående 8 år. Først i forbindelse med demonstrationerne mod den såkaldte velfærdsreform i maj, dernæst i forbindelse med de kommunale budgetter, daginstitutionerne og Folketingets åbning efteråret. Mobiliseringernes omfang i efteråret varierede meget lokalt - først og fremmest fordi situationen i kommunerne var forskellig. Selv om mobiliseringerne drejede sig om forskellige del-emner, var der tale om en samlet bevægelse. En bevægelse båret af utilfredshed med regeringens ekstreme nærighed og nedskæringsiver, når det handler om velfærd og offentlig service. Af opsparet harme over de mange små skridt - nedskæringer, privatiseringer, forsikringsordninger - der i løbet af hele regeringens levetid er foretaget i retning af minimalstaten. Det må med begejstring konstateres, - at det i langt højere grad end tidligere er lykkedes at omsætte denne utilfredshed til aktiv handling, demonstrationer, blokader og arbejdsnedlæggelser - at det faktisk lykkedes at gennemtvinge nogle mindre indrømmelser - både i forhold til efterlønnen og i forhold til kommunerne at vi så en usædvanlig grad af samarbejde mellem uddannelsessøgende og fagbevægelse både i maj og i efteråret - at velfærdskampene i 2006 ser ud til at blive et vendepunkt, endda også for den vælgermæssige opbakning bag regeringen. Enhedslisten/enhedslistemedlemmer spillede på alle niveauer en vigtig rolle i initiativet til mobiliseringerne, og både i afdelingsregi og bevægelserne gjorde vi et godt stykke arbejde for, at de blev så omfattende som de gjorde. Vi var drivende i at få etableret det gode samspil mellem forskellige grupper, hvor f.eks. 3. oktober som et samlingspunkt for efterårets nedskæringskamp ikke var blevet til noget, hvis ikke de uddannelsessøgende havde sat sig i spidsen. Den af HB nedsatte velfærdsgruppe sikrede endvidere, at der løbende blev produceret løbesedler til mobilisering og udbredelse af Enhedslistens synspunkter. Lokalt var det i efteråret mere end nogen andre steder i Århus, det gik løs, med daginstitutionerne i centrum, og Enhedslistens århusafdeling imponerede bl.a. med periodevis daglige løbeseddeluddelinger. Men også andre steder, hvor der var tale om kommunale nedskæringer, var lokalafdelinger dybt involveret i lokale kampe - naturligvis i den størst mulige enhed med andre partier og/eller bevægelser. Dermed er der mange steder skabt et bedre udgangspunkt for samlet handling næste gang, alene i kraft af netværksdannelser mellem bevægelser, partier og enkeltpersoner. Reaktionerne på Enhedslistens åbne brev (med invitation til lokal, fælles, åben diskussion mellem arbejderpartier og fagbevægelse om et fælles grundlag for at vælte Fogh), som HB i overensstemmelse med årsmødebeslutningen herom udsendte fra juni-mødet, har nok været begrænsede. Men: forudsætningerne for at få 6 Enhedslistens 18. årsmøde

7 2 mere gang i denne debat er mange steder blevet meget bedre af det konkrete samarbejde i Med hensyn til synliggørelse af aktiviteter, ideer og synspunkter har der været et særskilt afsnit af EL s hjemmeside, men der har også været etableret aktivitets-hjemmesider i bredere regi, som har fungeret koordinerende. Der har i forbindelse med velfærdskampene været mange eksempler på konkret samarbejde/ netværksdannelse mellem enhedslistemedlemmer om udenomsparlamentarisk aktivitet. Vi befinder os stadig - på de fleste områder - i den spæde start med hensyn til den form for organisering, men hver gang vi får lavet en ny mailliste eller holdt et møde med dem, der arbejder inden for samme område, har vi taget et skridt i den rigtige retning. Og den slags har der været mere af i det forløbne år end nogensinde tidligere i Enhedslistens historie. Vi har fortsat prioriteret det internationale samarbejde dog primært på europæisk plan. For mange kampagner De omfattende aktiviteter på velfærdsområdet lagde i mange afdelinger beslag på næsten alle kræfter fra årsmødet til og med oktober. De tre (!) andre, små og store kampagner, der ifølge vedtagelserne på årsmødet skulle gennemføres i nogenlunde samme periode, nok blev gennemført - men set på landsplan givetvis på et noget lavere niveau end på forhånd planlagt. Den planlagte minikampagne op til fornyelsen af mandatet for de danske tropper i Irak druknede, bortset fra en vis deltagelse i mobiliseringen til den fælles demonstration, stort set i 17.maj-aktiviteterne. Det lykkedes ikke ved denne lejlighed at samle væsentligt bredere end hidtil om kravet om at trække den danske styrke hjem (Arbejdsplanen). Til gengæld var vi sidst på sommeren aktive i mobiliseringen, da Israel invaderede Libanon I denne forbindelse havde HB også en debat, der endte med at bekræfte vores opfattelse af, at Israels ulovlige besættelser er hovedproblemet i Mellemøsten - men at det ikke betyder, at Enhedslisten støtter eller samarbejder med organisationer som Hizbollah. Det bør også nævnes her, at det senere er besluttet at mobilisere mod besættelsen op til årsdagen her i 2007, og at aktiviteter i det såkaldte Kirkmand-initiativ har udvidet bredden i fredsarbejdet. Klimaavisen og -kampagnen skulle placeres og blev placeret op til klimatopmødet - og Al Gores film gav et yderligere pust til debatten, så der var masser af mediebevågenhed om emnet. Det er også indtrykket, at der var god response på de uddelinger og de adskillige møder, der faktisk blev afholdt. Men mange steder var der - da kampagnen kørte i september måned - simpelthen for travlt med velfærdskamp, til at man kunne rumme andet på det tidspunkt. Klimakampagnen er det væsentligste tiltag, HB i perioden har taget til at få gennemført en opprioritering af miljøarbejdet i 2006, som det hedder i arbejdsplanen. Kampagnen for lige rettigheder blev indledt med en ganske velbesøgt konference arrangeret af Antiracistisk Udvalg samt en busturne med et temanummer af Alternativ. Der blev også som planlagt udgivet en Respektavis. Også i oktober måned var afdelingerne imidlertid i vidt omfang optaget af velfærdskampen - eller pustede lidt ud - så bortset fra på busruten er hovedindtrykket, at der først kom gang i denne kampagne i forbindelse med Krystalnatsarrangementer den 9.november. Dem var mange afdelinger til gengæld engagerede i. Det er ikke indtrykket, at der ud over disse arrangementer var ret mange udadvendte aktiviteter lokalt. Samarbejdet med SUF blev ikke til noget, da de ikke ønskede at lave skolestartskampagne Enhedslistens 18. årsmøde 7

8 2 med dette tema, og istedet lavede deres eget materiale senere. Der blev ikke på noget tidspunkt et samarbejde - eller bare en samtidig høj aktivitet - som kunne give afsæt for at undersøge mulighederne for (sammen med andre) at opbygge en bredere og mere samlet organisering af de mange græsrødder, måske især unge, der ønsker at være aktive på det antiracistiske område, som det hed i arbejdsplanen. De temmeligt åbent formulerede opfordringer i arbejdsplanen til at arbejde med spørgsmålet i fagforeningsregi blev der heller ikke gjort noget ved at konkretisere. Endelig kan det vedrørende den nazistiske demonstration i Salem konstateres, at nazisterne ikke havde videre succes, bl.a. fordi de er svækkede af splittelser. Men også at det ikke var lykkedes Enhedslisten at mobilisere særligt mange til at deltage i moddemonstrationen - når det sammenholdes med, at dette udtrykkeligt var formuleret som en opgave i arbejdsplanen. På forhånd havde vi troet, at der i efteråret måske ville være en arbejdsdeling, så de unge og SUF især fokuserede på antiracisme og de lidt mere modne på de kommunale budgetter. Det holdt ingenlunde stik: tvært imod var de unge helt i front i mobiliseringerne op til 3.oktober. Man kan heller ikke påstå, at fokus i den offentlige debat generelt gav Plads til alle - kampagnen medløb. Faktisk var sommeren og efteråret usædvanligt lidt præget af udlændingedebat i medierne. Begge dele medvirkede til, at denne kampagne ikke blev den succes, som vi i foråret forestillede os. De afdelingsrapporter, der bliver indsamlet op til årsmødet, vil give et mere præcist billede, end vi har i skrivende stund, af, hvordan det gik med de enkelte kampagner i efteråret. Men som det fremgår af ovenstående er det HB s opfattelse, at med den succes, som vi oplevede i forbindelse med den langstrakte vel færdskampagne, fik denne et omfang, som aldeles tog luften ud af de øvrige kampagner - og i mange afdelinger reducerede dem til en avisuddeling eller to. Det er også HB s vurdering, at vi allerede med årsmødets arbejdsplan havde taget munden alt for fuld, og at vi bør tage ved lære af dette, når vi fastlægger næste års arbejdsplan. Ikke i Enhedsliste-regi, men med mange enhedslistemedlemmer som aktive, blev kampagnen mod Palæstina-muren i november en stor succes, med aktiviteter i 22 byer, og det nye Palæstina-initiativ har opnået ganske bred tilslutning. Enhedslistemedlemmer har været drivende i at styrke de antiracistiske netværk (ARN) i bl.a. Århus, Svendborg og Odense. Ligeledes har vi spillet en vigtig rolle sammen med SUF i dannelsen af ARN i bl.a. Roskilde. I tråd med det arbejde har Enhedslisten også udfyldt en vigtig rolle i at arrangere og mobilisere til moddemonstrationer, når højreekstreme kræfter stak deres hoved frem fx den 10. juni i Svendborg, hvor Dansk Front forsøgte sig med at gå på gaden. Vi har også rettet yderligere fokus på højreekstrem vold og terror ved hjælp af kritiske spørgsmål i folketinget, og Århus Kommune har på foranledning af Enhedslisten valgt at gennemføre en kampagne mod ekstremisme under overskriften respekt, dialog og tolerance, blandt andet med sigte på at foreningslivet, herunder fagbevægelsen blev opmærksom- og reagerede på problemerne med racisme og højreekstremisme. Det er ved udarbejdelsen af denne beretning (i januar måned) ikke muligt at gøre status over forårets kampagne vedr. globalisering - eller for den sags skyld 1.maj-aktiviteterne eller forårets overenskomst på det private arbejdsmarked.. Derimod kan det allerede nu konstateres, at det lykkedes at sende to busser afsted til Lu- 8 Enhedslistens 18. årsmøde

9 2 xemburg-liebknecht-demonstrationen, men at busserne ikke blev fyldte. Det kan også konstateres, at Enhedslistens byrødder, folketingsmedlemmer og mange medlemmer har været aktive - og gjort Enhedslisten synlig som politisk kraft - i forbindelse med kampen om Ungdomshuset i København - selvom dette ikke har haft karakter af en partikampagne Organisationsudvikling: undersøgelser og små skridt Arbejdsplanen pålagde HB snarest at udarbejde en organisationsanalyse og følge op med diverse aktiviteter, der kan indfri eksisterende og nye udviklingsbehov i Enhedslisten. Efter en del debat i det HB-nedsatte organisationsudvalg, lykkedes det det at få gennemført tre undersøgelser af hhv. afdelinger, udvalg og nye medlemmer. Resultaterne af denne analyse blev fremlagt på HB-mødet i januar og fremgår af en særskilt beretning på denne kongres. Der er endnu ikke taget nye organisatoriske initiativer på denne baggrund. Men allerede i efteråret er der blevet afholdt et afdelingsseminar, organisationshåndbogen er blevet færdiggjort, en skolingspakke er næsten klar, og der har været afholdt et skolingsseminar. Der har ikke været nogen ny, organiseret diskussion af de Organisatoriske principper, der på sidste årsmøde blev vedtaget som en kickstart på diskussionen. Det skyldes især, at en lang række andre diskussioner også var prioriterede (se nedenfor), og at organisationsanalysen først nu er ved at blive klar i en form, der evt. kan give nye indspark til diskussionen. Bl.a. på den baggrund har HB besluttet at indstille til årsmødet, at dette dokument ikke tages op igen allerede i år. En HB-nedsat kønspolitisk gruppe har gennemført en særskilt undersøgelse mhp. kønspolitik i forhold til såvel afdelinger som udvalg. Der er udarbejdet en plan for det videre kønspolitiske arbejde, og det ser ud til, at en gruppe studerende vil gennemføre den længe planlagte kønspolitiske magtudredning ift. Enhedslisten. Der er blevet taget initiativer mht. tilgængeligheden for mennesker med handicap ud fra den på et tidligere årsmøde vedtagne tilgængelighedsplan. Et gennembrud er, at der nu er planlagt etablering af et mødelokale i stueetagen ifm. landskontoret, så det vanskelige tilgængelighedsproblem vil finde en acceptabel løsning. Den nye - i skrivende stund endnu ikke fungerende - hjemmeside skulle også imødekomme kravene på dette område. Hjemmesiden var af HB tiltænkt en vigtig rolle mht. at sikre en bedre adgang til alle relevante informationer og dokumenter vedrørende HB s og udvalgenes arbejde. Dette er imidlertid kun i begrænset omfang blevet realiseret; bl.a. har hjemmesiden ikke orienteret om forestående HB-møder med det varsel, som HB selv har fastsat i sin forretningsorden. Dels fordi den nye hjemmeside, der skulle give mulighed for at udvalg m.v. selv kunne lægge informationer ud, har ladet vente på sig; dels fordi landskontoret har været stærkt presset i perioden. I HB har der iøvrigt været arbejdet med en bedre FU-forberedelse af møderne - og en fortsættelse af den praksis, at alle HB-medlemmer har ansvar for bestemte opgaver/områder og kontakten til bestemte afdelinger. Både i HB s og FU s forretningsordner er det endvidere blevet understreget, at man skal huske så vidt muligt at invitere relevante udvalg/ansatte/enkeltmedlemmer, når der er sager oppe, som oplagt har deres interesse. Forenklingen af den årlige organisationsrapport, som også blev besluttet på sidste årsmøde, ligger endnu foran os. Det samme gør Enhedslistens 18. årsmøde 9

10 2 etableringen af et landsudvalg for kulturarbejdere samt udarbejdelse af en tilgængelighedsrapport vedr. ufaglærte arbejdere. Forårets kampe mod velfærdsforringelser og efterårets kampe mod kommunale nedskæringer betød også et løft for Enhedslistens faglige sektor med et større tværfagligt samarbejde, og ikke mindst et øget samarbejde mellem Enhedslistens faglige folk og de uddannelsesøgende. Men koordineringen af Enhedslistens faglige arbejde har stadig meget at nå. Politikudvikling: For mange medlemsdebatter Ud over den videre organisationsdebat fastlagde årsmødet i arbejdsplanen ikke mindre end tre organiserede medlemsdebatter i perioden - om hhv. sundhedspolitik, EU-politik og prostitutionspolitik. Selv om der i efteråret blev lagt op til diskussion i RGL, vil den egentlige medlemsdebat om sundhedspolitik nok først tage fart, når det første forslag til sundhedspolitisk program udsendes her op til årsmødet. Programgruppen blev nedsat på HB-mødet i august, og i december blev der afholdt et seminar med ca. 20 deltagere (heriblandt samtlige vore repræsentanter i regionsrådene). Medlemsdebatten om EU-politiken bliver sat i gang med et seminar i januar og kører også frem til årsmødet. Derimod er prostitutionsdebatten nået godt ud i afdelingerne her i december-januar, i forbindelse med valget til konferencen i januar, som HB besluttede skulle være en delegeretkonference. Der er blevet produceret et omfattende kompendium, som har ligget på hjemmesiden, og ud fra programgruppens arbejde har HB besluttet et oplæg til konferencen. HB vurderer, at arbejdsplanen også med hensyn til prioriterede medlemsdiskussioner (3 165 stk.) var for ambitiøs. Det faktum, at to af konferencerne/seminarerne ligger med en uges mellemrum, og at mindst to af diskussionerne 168 først kommer i gang som en del af selve årsmødediskussionen, afspejler dette problem Ud over disse medlemsdebatter har HB i 171 perioden - ud over diskussionen af aktuelle politiske emner - bl.a. diskuteret et boligpolitisk dokument, der formulerer vores ønske om en 174 langt større ejendomsværdistignings-beskatning, der dog først forfalder, når værdien reali seres Landsorganisationen: 179 Budgetproblemer og stress, fortsat 180 medlemsfremgang 181 HB har brugt en del tid på at diskutere økonomi. 182 Allerede på årsmødet stod det klart, at vedtagelsen af en pensionsordning for de ansatte betød, at Enhedslistens økonomi på lidt længere sigt 185 (over en toårig periode) skulle tilpasses denne 186 udgift. Men snart dukkede der andre, mere akutte problemer op, der nødvendiggjorde en revisi on af 2007-budgettet: Dels viste det sig, at der 189 ved en fejl var regnet med en ansat for lidt i 190 lønbudgettet, dels viste det sig, at de mange nye 191 medlemmer i gennemsnit betalte betydeligt 192 mindre i kontingent end de gamle. Derfor har 193 det været nødvendigt at nedjustere forskellige 194 udgiftsposter, indfasningen af pensionsordningen bliver trukket længst muligt, og årets drifts overskud bliver alligevel betydeligt mindre end 197 ønsket. 198 En nærmere gennemgang og diskussion af 199 økonomien hører til under punktet regnskab og 200 budget, men i denne forbindelse skal det nævnes, at den nødvendige tilbageholdenhed med udgifter bl.a. har betydet, at vi ikke har kunnet 203 bruge så mange ekstramidler på vikardækning 204 på landskontoret, som der kunne være brug for Enhedslistens 18. årsmøde

11 2 Landskontoret har været ramt af alvorlige stressproblemer, hvilket har betydet langtidssygemeldinger, som yderligere har kompliceret situationen. Der har naturligvis også været arbejdet med at fjerne eller dæmpe de stressfremkaldende faktorer - bl.a. med professionel hjælp - og der er forsøgt gennemført ændringer af struktur og arbejdsrutiner, som forhåbentlig vil hjælpe. Det bør vel nævnes, at også kontoret på Christiansborg har haft problemer med stress og ligeledes forsøger at gøre nogle ting anderledes. Det er FU s/hb s opfattelse, at det trods problemerne er lykkedes i hele perioden at undgå sammenbrud, dvs. at opretholde et nogenlunde normalt fungerende landskontor - takket være de ansatte og takket være god hjælp fra frivillige aktivister. Om organisationens tilstand iøvrigt skal det her fremhæves, at det er lykkedes at fastholde de fleste af de mange nye medlemmer, vi har fået siden sidste valg, og endda at fortsætte en positiv udvikling af medlemstallet fra 4082 pr til 4252 pr Kvindeandelen af medlemmer er i denne periode steget en smule fra 43,5% til 44,7% Kvindernes andel af tillidsposterne er i store træk den samme som i 2005, generelt lidt lavere end medlemsandelen, men dog betydeligt bedre end i Underrepræsentationen af kvinder er værst (hhv. 33 og 34%) i de folkevalgte organer folketing, by- og regionsråd mens overrepræsentationen af kvinder kun forekommer i forretningsudvalget (57%). Hvad angår situationen i afdelingerne, udvalgene og integrationen af de nye medlemmer henvises der i øvrigt til de selvstændige dokumenter om resultaterne af organisationsanalysen Konklusioner Årsmødeperioden har været et vendepunkt mht. udvikling i klassekampen, idet der har været store udenomsparlamentariske mobiliseringer mod centrale elementer i regeringens politik. Ikke mindst derfor har det været et godt år for Enhedslisten, som et parti, der ser det som sin centrale opgave at gøre politik til folkelig aktivitet og engagement, ikke bare et kryds hvert fjerde år. Det har været et år, hvor Enhedslisten med sine mange nye medlemmer har været på gaden i et omfang, som vi ellers kun har set det i valgkampe. Vi har derigennem fået nogle nye erfaringer, både i landsorganisation og afdelinger; dels med noget vi har været gode til, men sandelig også med noget vi har behov for at udvikle. Når vi sammenligner med den arbejdsplan, vi på sidste årsmøde vedtog, kan vi konstatere, at vi på papiret har nået at gå i gang med stort set det hele. Men vi må også se i øjnene, at mange ting er gjort halvt; at mange afdelinger, medlemmer og ansatte har haft en fornemmelse af, at tingene kom væltende ind over hinanden på en måde, der ikke var så hensigtsmæssig. Arbejdsplanen har også med sit omfattende indhold bundet HB - og sikkert også lokalafdelinger - op på en måde, så der ikke har været meget luft til at tage andre politiske initiativer, som måske ville have været endnu vigtigere i den aktuelle politiske situation, som den nu havde udviklet sig. Det er HB s opfattelse, at vi bør drage konsekvenser af disse erfaringer, når vi i fremtiden beslutter en arbejdsplan. Enhedslistens 18. årsmøde 11

12 2 2.3 Beretning fra organisationsudvalget 1. Baggrund for udvalgets arbejde i den forløbne periode: På årsmødet 2006 blev det vedtaget som en del af arbejdsplanen at: Medlemsudviklingen og vedtagelserne under punktet organisationsudvikling stiller organisationen over for en række opgaver i det kommende år. HB skal snarest udarbejde en organisationsanalyse, som efterfølgende skal godkendes af HB og følges op af diverse aktiviteter, der kan indfri eksisterende og nye udviklingsbehov i Enhedslisten. Disse kan bl.a. være: Afdelingskonferencer (især, men ikke kun, hjælp til små og nye afdelinger) Udbredelse af organisationshåndbogen Organisationsudvikling skal også være et vigtigt punkt på næste årsmøde, hvor der gøres status og vedtages nye initiativer, der kan sikre organisationens fortsatte udvikling, herunder styrke partidemokratiet (Herudover er nævnt en række initiativer vedrørende skoling, tilgængelighed, arbejde med kønsmæssig ligestilling, opbygningen af et fagligt netværk og et fagligt landsudvalg samt nedsættelse af et landsudvalg for kulturarbejdere i Enhedslisten, som HB senere besluttede skulle placeres i andre udvalg/fora og således ikke høre til organisationsudvalgets arbejdsområde) På årsmødet blev endvidere vedtaget et papir om Organisatoriske initiativer, der præciserer, at organisationsanalysen er en forudsætning for iværksættelse af initiativer samt et papir om Principper for Enhedslistens organisatoriske udvikling. For sidstnævntes vedkommende skal understreges, at det af papiret fremgår, at udspillet til grundlæggende principper for Enhedslistens organisatoriske udvikling har til formål at kickstarte en fortløbende diskussion af, hvad der skal karakterisere Enhedslistens udvikling, og hvordan vi praktisk kan understøtte realiseringen heraf.. På HBmødet i august vedtog HB en plan for organisationsudviklingsarbejdet i Enhedslisten frem til årsmødet i Der blev valgt et nyt organisationsudvalg bestående af 4 HB-medlemmer samt 3 andre enhedslistemedlemmer. På HBmødet i oktober blev vedtaget konkret oplæg til arbejdet med organisationsanalysen. Af planen for organisationsudviklingsarbejdet fremgår, at organisationsudvalgets arbejde med dette baseres specifikt på Principper for Enhedslisten organisatoriske udvikling. Endvidere skal inddrages opsamling på demokratihøringen, sammenskrivningen af referater fra organisationsgruppearbejdet på Årsmødet samt den besluttede organisationsanalyse, når den foreligger. Endvidere skulle resultatet af den kønspolitiske forespørgsel i afdelinger og udvalg inddrages i organisationsanalysen. 2. Udvalgets arbejde på baggrund af den af HB vedtagne plan: Organisationsudvalget har udarbejdet en organisationsanalyse bestående af 3 elementer, en udvalgsundersøgelse med anbefalinger/forslag samt en telefoninterviewundersøgelse blandt tilfældigt udtrukne medlemmer indmeldt siden 1. januar I analysen indgår endvidere analyse af de sidste tre års afdelingsrapporter, som blev lavet forud for sidste årsmøde. Organisationsanalysen blev drøftet på HBmødet den januar 2007, og HB gav grønt lys for at analysen kunne danne grundlag for det videre arbejde. 12 Enhedslistens 18. årsmøde

13 2 Den samlede analyse samt excelark med spørgsmål og svar er lagt på hjemmesiden. RGL nr. 2, 2007 havde en sammenfatning af analysen Udvalget har i RGL opfordret til debat om, hvordan vi som parti kan udvikle os, så vi kan efterleve de principper for den organisatoriske udvikling, som blev vedtaget på årsmødet med henblik på at kickstarte debatten. Udvalget har endvidere tilbudt at komme ud i afdelingerne for at sætte gang i debatten. Der er meget få afdelinger, der har taget imod tilbuddet, så vi har ikke noget overblik over omfang af og indhold i debatten. Udvalget stod for planlægning og afvikling af Afdelingsseminaret den 18. november, hvor der var oplæg om principperne samt tre forskellige workshops. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed og efterlyste flere af den slags arrangementer. Organisationshåndbogen er sendt ud til afdelingerne via kontaktpersonerne og blev også udsendt til deltagerne i afdelingsseminaret. Præambel med opfordring til at indsende organisationserfaringer til Organisationsudvalget/Landskontoret har været trykt i RGL Organisationsdel på hjemmesiden, hvor blandt andet organisationshåndbogen skal ligge, udvalget har afventet færdiggørelsen af den nye hjemmeside De årlige afdelingsrapporter udbygges med rapporter fra udvalgene og sammenholdes og analyseres med rapporterne fra de seneste år. Arbejdet med dette er nært forestående Diskussion i HB af forholdet mellem aktive og passive: På HB-mødet mødet den januar 2007 blev dette forhold diskuteret på baggrund af et oplæg fra udvalget. Ændring og videreudvikling af udvalgsstrukturen: Da udvalgsundersøgelsen ikke viste et entydigt billede, der viser behov for egentlige strukturmæssige ændringer har udvalget alene henholdt sig til nogle bredere anbefalinger til arbejdsplanen og til det kommende HB. 3. Afrunding: Det må konstateres, at arbejdet med organisationsanalysen har været meget ressourcekrævende, hvorfor der ikke har været så meget tid til arbejdet med anbefalinger. Som følge heraf har udvalget henholdt sig til nogle forholdsvis overordnede indstillinger til årsmødet suppleret med få mere konkrete anbefalinger til den kommende hovedbestyrelse. Udvalget vil så overlade til det nye organisationsudvalg at arbejde videre med udformningen af konkrete forslag, samt udarbejdelse af et idekatalog blandt andet med udgangspunkt i de erfaringer og ideer vi har samlet ind suppleret med input fra opsamlingen på den kønspolitiske forespørgsel til afdelinger og udvalg. Organisationsudvalget den 2. februar 2007 Enhedslistens 18. årsmøde 13

14 2 2.4 Årsberetning for Antiracistisk Udvalg I overensstemmelse med årsmødebeslutningen i 2006 har vores mål været at styrke partiets antiracistiske profil. Gennem forskellige aktiviteter har ARU i perioden søgt at bidrage til at synliggøre Enhedslisten. Aktiviteterne i det forgangne års forløb afspejler ARUs opfattelse af udvalgets funktion: politikudvikling og aktivisme. Mærkesagerne er antiracisme og lighed, som vi arbejder med gennem politiske diskussioner og aktivisme og på forskellige områder, bl.a. integrationsområdet. Det er blevet besluttet, at der skal arbejdes mere aktivt på asylpolitik og anti-nazi området. Der er desuden blevet etableret kontakt til et aktivist-netværk udenfor Enhedslisten. (bl.a. IF) Vi har samtidig søgt at holde os orienteret inden for ARUs områder. Der er blevet afholdt møder ca. hver 3. uge, og fremmødet har været varieret: Vi har ofte følt nødvendigheden af at have flere aktive medlemmer. En af de største udfordringer vi har kæmpet med var at tiltrække og knytte medlemmer til ARUs arbejde Vi har haft godt samarbejde med de århusianske kammerater i flere sager og vores ønske er at forstærke dette samarbejde og samtidig styrke den antiracistiske kamp gennem et landsdækkende samarbejde i ELs regi. Samtidig synes vi ikke, at samarbejdet mellem udvalget og FU/HB/Folketingsgruppen har været tilfredsstillende. Vi ønsker at bidrage til partiledelsens arbejde i meget højere grad end i dag. Partiet hænger for dårligt sammen. Vi ser det fx, når Folketingsgruppen indtager en noget forslæbende holdning til offensiv anvendelse af b, når den fremmedhadske højrefløj fremturer i sin mistænkeliggørelse og nedrakning af de fremmede. En bekymring overskygger dog alle andre: Der er kræfter i Enhedslisten, der ønsker en opdeling af det antiracistiske arbejde i det aktivistisk betonede (forberede, indkalde og deltage i demoer, uddele løbesedler etc.) og det politikudviklende/integrationspolitiske. Det kan ikke siges for tydeligt: De to arbejdsområder, dvs. kampen mod racisme og integrationsområdet hænger uløseligt sammen lige som vore to arme hører til samme krop. Ej heller må/kan det aktivistiske og politikudviklende/ideologiske arbejde adskilles, hvilket er blevet understreget på flere ARU-møder. Kampen mod racisme og arbejdet for en anstændig integrationspolitik er ét sammenhængende arbejdsområde og bør ikke adskilles. Racisme er baggrunden for en dårlig integration, som så bliver benzin på racismens bål. Der er tale om en ond cirkel, der skal brydes. Vi skal på en og samme tid mobilisere modstand mod racismen og arbejde for en langt bedre integrationspolitik end den, der eksisterer i dagens Danmark. Og det gør vi ikke ved at splitte, hvad der hører sammen. Vores fokusområde er således meget større end kampen mod højreekstremisme. Vi har som nævnt ovenfor lavet antiracistisk arbejde på forskellige områder i det forgangne år: f. eks. asyl, integration (uddannelse, bolig, arbejdsmarked) lovgivning. Men antiracisme er nøgleordet. Den skal gennemsyre alle områder. Antiracistisk kamp er ikke kun en kamp mod den ekstreme højrefløj og Dansk Folkeparti, da racisme er en del af systemet. VKO puster til racisme. Den er bevidst brugt til undertrykkelse og for at føre en asocial politik. Staten udøver f.eks. racisme mod flygtninge og indvandrere i form af den lave starthjælp. 14 Enhedslistens 18. årsmøde

15 2 Vi kæmper imod fremmedfjendske holdninger, den hadske debattone, indvandrernes syndebukkerolle, stereotypiske forestillinger, mistænkeliggørelse, direkte og indirekte diskrimination - alle steder hvor den findes, f.eks. når unge nægtes adgang til forlystelsessteder. ARU kæmper imod kulturel racisme, VKOs statsracisme - den uanstændige flygtningepolitik, den racistiske og diskriminerende udlændingelovgivning (vedr. ret til familiesammenføringer, indvandringsprøve, visumregler, de absurde, skrappe og umenneskelige betingelser for opholdstilladelse og statsborgerskab) og institutionaliseret racisme. Den form for integration, som regeringen kræver, er en ensidig tilpasning til det danske samfund og sker kun fra de etniske minoriteters side, derfor er den i realiteten assimilation. VKOs integrationspolitik bygger på diskrimination og pisk til de svageste og mest udsatte grupper, som fører til isolation, eksklusion, marginalisering, fattigdom og ulighed. Vores opfattelse af integration er en gensidig proces og fører til social inklusion. Vi ønsker et samfund, hvor de etniske minoriteter er økonomisk og socialt ligestillede med majoritetsbefolkningen, og hvor retten til modersmålsundervisning er en selvfølge. Vi kæmper imod, at flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter behandles som andenrangsmennesker, og at de økonomisk og socialt bliver marginaliseret. Det er dybt diskriminerende, at etniske børn tvangsflyttes til andre skoler, og at de bliver tabt i skolesystemet. ARU kæmper imod starthjælpsordningen, der dømmer flygtninge og indvandrere til livslang fattigdom, hvilken gør integration umulig. Gennem vores arbejde ønsker vi at styrke kampen mod racisme. Vi ønsker samtidig at arbejde offensivt for en reel integration og at overtage dagsordenen, der for ofte defineres af fremmedfjendske kræfter. ARU ønsker fortsat at komme med antiracistisk input vedr. integrationsspørgsmålet. Her følger en redegørelse for ARU/Kbh s konkrete aktiviteter i det forgangne år: Sultestrejken Den aktivitet inden for ARUs arbejdsområde, der vakte mest opmærksomhed, var omkring sultestrejken på Christiansborg Slotsplads. Udvalget udsendte en pressemeddelelse, Regeringens asylpolitik er krænkelse af menneskerettigheder og tog initiativ til en underskriftsindsamling. Nogle medlemmer af ARU og Komitéen Flygtninge under Jorden og efterhånden nogle få EL ere udover de fåtallige ARU ere organiserede og indgik i en fakkelvagt, forberedte og indkaldte demo er på Slotspladsen. Det lykkedes efterhånden at slå rimeligt godt igennem i medierne. De sultestrejkende fik også stor opbakning fra Jørgen Arbo- Bæhr, der talte på flere demonstrationer. Sultestrejken fandt sted i sommerferien 2006, så det var knapt med ressourcer, og de få aktivt involverede blev i løbet af sultestrejken meget nedslidte. Af nogle blev der fremsat forslag om, at vi skulle opfordre de sultestrejkende til at indstille aktionen af hensyn til deres helbred. Det blev lykkeligvis ikke til mere end et forslag. Vi kunne ikke med god samvittighed få dem til at holde op og så garantere for, at de ikke lagt i håndjern blev tvangsudsendt til fængsling, tortur eller henrettelse i Iran. Samtidig var vi klar over de fatale konsekvenser sultestrejken kunne få. Men eftersom vi ikke kunne komme med et alternativ, besluttede vi, at det skulle være deres egen beslutning, og at vi ville støtte dem. Der var også uenighed om, hvordan vi skulle prioritere vore ret få og nedslidte ressourcer. På et hasteindkaldt møde med henblik på at få styrket den interne mobilisering, hvor Enhedslistens 18. årsmøde 15

16 2 eneste punkt på dagsordenen var sultestrejken, blev der fremlagt en lang liste med flere i situationen irrelevante forslag til dagsordenen. Og mødet førte ikke til øget intern mobilisering. Slutresultatet blev noget grumset og ugennemsigtigt. Leif Bork og Hardy Hansen gik i flæsket på minister Hvilshøj, udlændingemyndigheder og parlamentariske pinger. I medierne kunne vi høre Leif Bork fortælle, at alle iranersagerne ville blive taget op med henblik på asyl. Faktisk er der sket det, at to iranere har fået deres sager genoptaget - én fik asyl og en anden fik afslag. Morale: Man kan og bør ikke stole på en burgøjserregering og dens myndigheder. Jacob Lindblom-sagen Det vakte en del berettiget harme, at et daværende ARU-medlem foreslog at Jacob Lindblom (Aarhus Afd.) skulle ekskluderes/opfordres til at melde sig ud af Enhedslisten. Vi vil gøre det definitivt klart, at dette forslag ikke var blevet forelagt endsige drøftet i ARU og at det på ingen måde afspejler ARU s holdning. Vi er lodret uenige i det. Politianmeldelse I tæt samarbejde med de århusianske kammerater har flere ARU-medlemmer deltaget i arbejdet omkring politianmeldelsen mod MF Martin Henriksen (DF) for overtrædelsen af racismeparagraffen. Antiracistisk kampagne og seminar ARU har været med i Saleminitiativet og aktivt deltaget i Enhedslistens antiracistiske kampagne, Lige ret til alle (bustur, uddeling af Respektavis og bidrag til udarbejdelsen af Respektavis og Alternativ i samarbejde med kammeraterne i Århus). Som en del af kampagnen blev der afholdt et antiracistisk seminar med oplæg af Marianne Vølund, Bjarne Overmark og Rene Karpantschof, hvor der også deltog kammerater fra provinsen. Flere aktuelle emner blev diskuteret: Asylpolitik, statsracisme, international kritik af regeringens racistiske politik og venstrefløjsstrategi over for den nye højrefløj. Et af de væsentligste kritikpunkter, der er blevet rettet mod regeringen er, at Danmark overtræder Racediskriminationskonventionen på flere områder: bl.a. vedr. familiesammenføring, starthjælp, modersmålsundervisning og asylansøgeres forhold. Det danske asylsystem er stærkt kritisabelt uden adgang til domstolsprøvelse. De mange fejlkilder, bl.a. det uhensigtsmæssigt opbyggede forvirrende asylsøgningsskema, mangelfuld, ukvalificeret tolkning, troværdighedstest kan medføre afslag. Klagekomiteens begrænsede muligheder udgør ifølge FNs seneste rapport et stort problem. Det nævnes desuden, at racistiske ytringer alt for sjældent retsforfølges. Flere deltagere fremhævede, hvor vigtigt det er at forhindre, at Danmark vænner sig til racisme. Racisme er psykisk skadeligt og fører til stigmatisering, polarisering og splittelse. Enhedslisten skal skabe sammenhold og solidaritet. Muslimer som mindretal skal beskyttes mod DFs og den øvrige højrefløjs systematiske racistiske propaganda. Temamøde om højreekstremisme og antiracisme Der blev holdt et temamøde om højreekstremisme og antiracisme med oplæg af Jonas Jensen fra Redox, et researchkollektiv der bekæmper højreekstremismen ved at indsamle og udbrede informationer om højreekstremistiske organisationer og deres aktiviteter. Det blev understreget, at vi også skal bekæmpe den racisme, der findes blandt de etniske mindretal. Oplæg ved Mokhtar Masoumi inspirerede til en god debat om hvordan vi skal bekæmpe hverdagsracisme, 16 Enhedslistens 18. årsmøde

17 2 statsracisme og diskrimination, der rammer etniske minoriteter. ARN ARU er med i Antiracistisk Netværk, hvor det er nødvendigt at styrke indsatsen Europæisk antiracistisk samarbejde For at styrke antiracistisk arbejde på europæisk plan er der blevet rettet henvendelse til det Europæiske Venstreparti vedr. etablering af et antiracistisk netværk i ELPs regi og der er blevet etableret kontakt til ungarske antiracistiske og antifascistiske organisationer. Vi mener, at der er behov for at tackle racismen og diskriminationen ud fra et venstreorienteret standpunkt Københavns Kommunes integrationspolitik ARU er kommet med input til diskussionen om Københavns Kommunes integrationspolitik og Enhedslistens ændringsforslag. Har deltaget i mødet med EL/ KBHs bestyrelse om boligkvoter. Fest for velfærd og etnisk ligestilling Deltagerne protesterede mod de generelle forringelser i dagpenge, kontanthjælp, efterløn og SU og mod de hårde forringelser der rammer etniske minoriteter (f.eks. starthjælp) Er med i pressenetværket Har deltaget i Pressenetværkets Landsmøde Vores målsætning for fremtiden: en aktiv deltagelse i den offentlige debat gennem medierne. Emner der desuden er blevet drøftet: - fordomme mod etniske børn i skolen (i samarbejde med de århusianske kammerater) - starthjælp - nazi-musik - JP-tegninger - modersmålsundervisning - rapporter om racisme i Danmark Løbende aktiviteter: Arbejdsgruppe om klasseanalyse i samarbejde med de århusianske kammerater: Hvordan undgår vi, at etniske børn bliver tabt i det danske skolesystem. Vi skal have lavet en klasseanalyse af udviklingen. Vores svar på folkeskolens krise skal være politisk klassekamp. Nærfremtidige aktiviteter: - Cafémøde om klassekamp og antiracistisk kamp - Paneldebat om starthjælp - ARU ønsker fortsat at arbejde i forhold til de ovennævnte politikområder, og antiracisme generelt på landsplan. Enhedslistens 18. årsmøde 17

18 2 2.5 Forslag til udtalelse Forslagsstillere: Kenneth Haar, Indre By/ Chr.havn, Mads Lundwall, Frederiksberg, Mads Laursen, Nørrebro, Gorm Gunnarsen, Amager, Jens Peter Kaj Jensen, Amager, Farrokh Jafari, Rudersdal, John Flemming Hansen, Odense, Anita Lund Høg, Odense, Andreas Lund Andersen, Odense, Mads Samsing, Odense, Bjarne Speth Hansen, Odense, Lars Mogensen, Odense, Lars Madsen, Odense, Sarah Nørris Christensen, Odense, Ulf V. Olsen, Odense, Ingelise Bech Hansen, Odense, Carl Flemming Schultz, Odense, Finn Hansen, Faaborg-Midtfyn, Jakob Lindblom, Århus, Søren Egge Rasmussen, Århus, Nanna Holm, Århus, Jesper Lindholm, Århus, Maria Sloth, Aalborg, Brian S. Nielsen, Aalborg, Lasse Puertas Navarro Olsen, Aalborg, Anders Samuelsen, Aalborg, Lars Hostrup Hansen, Aalborg, Louise Bilde Hvelplund, Hjørring, Peder Hvelplund, Hjørring Tropperne ud nu! Besættelsen står i vejen for fred og demokrati i Irak Situationen i Irak bliver værre og værre. Sammenstød mellem besættelsestropper og oprørsgrupper, mellem irakiske væbnede grupper indbyrdes, og utallige overgreb på civile, er et billede på et land i krig og i borgerkrig på samme tid. En beslutning om tilbagetrækning af tropperne kunne vende den onde skrue, men koalitionens frontfigurer, Bush, Blair og Fogh, klamrer sig til det militære svar på den katastrofale situation. En tilbagetrækning ville svække især USA s greb om Irak, herunder den irakiske olie, som amerikanske selskaber nu har fået de afgørende koncessioner til, og derfor er det eneste svar, vi hidtil har set på det blodige kaos i Irak, fra USA s side, et militært svar. Mere benzin på bålet, selvom det er åbenlyst, at koalitionens tropper fra besættelsens første dag, har gjort situationen værre. Besættelsen har styrket stærkt reaktionære, islamistiske grupperinger, der sammen med tilhængere af det gamle regime, udgør næsten hele den væbnede modstand i Irak. Disse grupper står for mord på titusinder af irakiske civile, hvis eneste forbrydelse var, at de enten tilhørte en anden islamisk hovedretning, at de var homoseksuelle, intellektuelle, palæstinensere, eller blot tilfældigvis befandt sig på det forkerte sted. Modstandsbevægelsen i Irak kan ikke kaldes en befrielsesbevægelse, og deres sejr i Irak vil bare være den ene form for barbaris sejr over et andet. Det er en bevægelse uden fælles projekt, og mest af alt repræsenterer de enkelte grupper sekteriske interesser. 18 Enhedslistens 18. årsmøde

19 2 Svaret fra progressive kræfter, herunder venstrefløjen herhjemme og internationalt, på tragedien i Irak, kan derfor ikke være at satse på en sejr for modstandsbevægelsen. Og Enhedslisten deltager derfor ikke i initiativer og arrangementer, der kan give det indtryk. Enhedslisten har et andet projekt, som skal styrke betingelserne for fremvæksten af bevægelser i Irak, der kan udgøre rygraden i demokratisering af landet. Det projekt er især udtrykt i et forslag til fredsplan, som Enhedslisten har udarbejdet, og som vi i den kommende tid vil søge støtte til i den internationale fredsbevægelse, hvor mange har fremsat lignende forslag. Fredsplanen rummer otte punkter: 1. De udenlandske tropper skal trækkes ud af Irak. 2. Der må ydes støtte til demokratiske og folkelige kræfter, herunder menneskerettighedsorganisationer og kvindeorganisationer, fagbevægelse og studenterorganisationer. 3. Omdirigering af militære midler fra koalitionsstyrkerne til civil genopbygning i Irak 4. Indkaldelse af en international fredskonference under FN. 5. Fredsproces under FN-overvågning. 6 Retsopgør med alle krigsforbrydere. 7. Frit valg for irakerne også til at fravælge amerikanske selskaber, herunder på olieområdet 8. Dansk særindsats for civil genopbygning Enhedslistens 18. årsmøde 19

20 3 3.2 Forslag til budget Forslag til budget som vedtaget på årsmødet 2006 Prognose for 2006 Forslag til årsmødet 2007 Vedtaget af HB 6/ Indtægter Kontingent Indsamling til "Alternativ" Indsamling til folketingsvalg Partiskat folketingsgruppen Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre Statsstøtte Statsstøtte til EU-oplysning Diverse/ Div. støtte Overført hensættelser Folketingsvalg Overført hensættelser kommunevalg Overført fra hensættelser medie/propagnda Valgtilforordnede, folketingsvalg Indtægter på Rød-grønne Linjer Salg af kopier Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter Løn m.m. inkl. rejsesekr. Efterud Rejsesekretær el, kørsel m.m Porto, netto Kopiudgifter Husleje mv Papir, kuverter,mv Lokaleindretning samt EDB Telefon Kontorartikler Enhedslistens 18. årsmøde

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 OKTOBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Tak! Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 Det nye hold på Borgen Få overblik over Enhedslistens tolv

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

partierne s medlemmer

partierne s medlemmer partierne s medlemmer MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Plakat??? 1917-2007: Leve den ve r d e n s- oms pæ n d e n d e Oktober! Nr. 22 11. årg. 2007 9. november - 22. november Støttepris 15 kr. TEMA: Oktoberrevolutionen 1917-2007 Det syge

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere