NR. 1 - JANUAR Beredskab i Californien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien"

Transkript

1 NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien

2 Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik # Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere til at vælge ABC Brandteknik Miljøvenlig STCW uddannelse Miljø STCW uddannelse Brandbyer Miljøvenlig og konstruktioner Brandby Miljøvenlig STCW uddannelse A/S A/S Hvad gør du, Hvis din kollega falder om? Miljøvenlig brandsimulation #7362 I Danmark får mennesker hvert år hjertestop uden for hospitalet. Mindre end hver fjerde er i nærheden af nogen, der kan førstehjælp. Det kan du gøre noget ved! For din egen skyld og for din kollegas. Brug 12 timer af din virksomheds kostbare tid og lær at gi liv. Så er I beredt, når uheldet er ude. Se alle kurser på eller ring A5_ann_kursus_virksomhed.indd 1 09/03/06 10:40:22

3 MEre fokus på frivillige Frivillige i det danske redningsberedskab er ofte blevet rost, og der er gang på gang iværksat initiativer for at få flere frivillige. Alligevel bliver der færre frivillige i redningsberedskabet eller i hvert fald ikke flere. Når det sammenholdes med, at beredskabet er dimensioneret på grundlag af risici, som den enkelte kommune skal kunne imødegå med eget beredskab, så er det relevant at rejse spørgsmålet, om landets beredskab samlet set har kapaciteter til at modstå en egentlig katastrofe. Der er mange problemer forbundet med det at have frivillige og at være frivillig. Omkring 40 kommuner anvender for eksempel slet ikke frivillige i redningsberedskabet, grænsefladerne i beredskabet kan også være medvirkende til at holde de frivillige væk, og det statslige redningsberedskab er stadig fortrinsvis baseret på værnepligtige. Det er ellers en smuk tanke, at borgere i landet vil kunne hjælpe sig selv og andre, og derfor bliver frivillige i redningsberedskabet. Det ligger fast, at frivillige i en kommune udover øget robusthed producerer en nytteværdi, der væsentligt overstiger prisen for at have de frivillige, men det ligger også fast, at mange kommuner har fundet, at de kan undvære frivillige. De, der fravælger frivillige, fravælger en administrativ byrde, men de fravælger også en del af robustheden i beredskabet. Man kan sige, at harmonikaen ikke kan trækkes så langt ud i en kommune uden frivillige, som i en kommune med frivillige. Der ligger ikke heri en egentlig kritik af redningsberedskabet i kommuner uden frivillige. De har gjort, hvad de skulle, og har indrettet kommunens beredskab, så det kan løse såvel de almindeligt forekommende opgaver som de noget større. Problemet opstår først, hvis der sker noget, der er større end Seest-ulykken og olieforureningen i Grønsund. Ingen kommune har dimensioneret deres beredskab efter så store hændelser. Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan klare en katastrofe i Danmark om det samlede beredskab i Danmark har en tilstrækkelig stor kapacitet. Arbejdet i redningsberedskabet er vigtigt, og vigtige opgaver i samfundet løses oftest af ansatte. Det gælder også f.eks. brandfolk. Problemet med ansatte er, at de skal have løn, og at der følgelig ikke vil være flere ansatte end højst nødvendigt. Det forholder sig anderledes med frivillige, men hvis de opfattes som konkurrenter til de ansatte, vil der være en grund til at holde frivillige ude. Det er et af de problemer, sforbundet arbejder med, for når de frivillige mangler, er samfundets robusthed mindre. Endelig skal nævnes sstyrelsens centre, som er en del af overbygningen til kommunernes redningsberedskaber. Selv om beredskabscentrene nu både har frivillige ved hvert center og de to DFI er i henholdsvis Herning og Hedehusene, så er det stadig værnepligtige, der bliver brugt mest, når kommunerne har brug for assistance fra beredskabscentrene til store ulykker som Seest og Grønsund. sforbundet kunne udtrykke som nytårsønske, at centrene fik en stor styrke frivillige, måske , som kunne være et beredskab for hele landet, og som kunne sikre robusthed i forhold til den katastrofe, som ikke indgår i kommunernes risikoanalyser. BEREDSKAB Indhold LEDER / INDHOLD En nytårshilsen til de frivillige... 4 Et år med forandringer Landschefens nytårshilsen Vold en del af redningsarbejdet? 8 Selvslukkende cigaretter snart en realitet Californien en ulykkesramt delstat Brandbiler i 100 år Frivillige i Fredericia Bedre Ældresikkerhed Øvelse Prins Jørgen Foredrag om klimaændringer VACPE International konference 23 DFI Information En god sæson i Barak H Regioner og kredse Deadline til næste nummer den 25. februar bladet udkommer den 27. marts Nummer 1 - Januar årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Informationschef Mads Jakobsen Informationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2008, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Forsidefoto: istockphoto

4 Nytårshilsen En nytårshilsen til de Af forsvarsminister Søren Gade Her i denne tid er der tradition for at gøre status for det forløbne år og se fremad med udgangspunkt i de begivenheder, der har kendetegnet den seneste udvikling. Dette gælder også på beredskabsområdet, hvor jeg indledningsvis vil benytte lejligheden til at takke de mange frivillige i redningsberedskabet for den store uegennyttige indsats, I har ydet i forbindelse med hverdagens hændelser og jeres øvrige beredskabsmæssige gøremål i det forgangne år. I har bidraget positivt til vores fælles tryghed blev et år præget af en række naturkatastrofer forskellige steder i verden, som har stillet store krav til mange landes civilbeskyttelse. Jeg kan her nævne, at det danske redningsberedskab bistod Makedonien og Bosnien, da det sydlige Europa oplevede de største skovbrande i årtier. Redningsberedskabet har desuden bidraget med ekspertviden og materiel til sikkerhedssamarbejdet på Balkan, så Bosnien-Herzegovina, Montenegro og Serbien kan få genopbygget deres civilbeskyttelsesaktiviteter. Redningsberedskabet har desuden i FN-regi ydet bistand til det afrikanske kontinent i forbindelse med oversvømmelser i Ghana samt ydet støtte til Dansk Røde Kors indsats i Mozambique. Inden for landets grænser har Danmark i 2007 heldigvis været forskånet for de helt store ulykker og katastrofer. Alligevel viste redningsberedskabet også inden for landets grænser sine mangeartede kompetencer. Både ansatte og frivillige måtte i flere dele af landet til pumperne i forbindelse med forårets og sommerens store oversvømmelser. Blandt de mere sjældne hændelser kan nævnes, at redningsberedskabet har leveret rent drikkevand, indtil vandforsyningen i Køge igen fungerede, ligesom det kraftige snefald i begyndelsen af året betød, at redningsberedskabet måtte i aktion blandt andet med at evakuere og frigrave et tog. Udviklingen viser, at vi er nødt til fortsat at fokusere på samfundets robusthed og befolkningens tryghed i dagens sårbare virkelighed. I den sammenhæng er det vigtigt, at alle relevante aktører arbejder sammen på tværs og planlægger for både de almindeligt forekommende og de værst tænkelige situationer. Det er samtidig af 2007 blev et år præget af en række naturkatastrofer forskellige steder i verden stor betydning, at vi kan trække på alle relevante ressourcer, når uheldet er ude. Også på de frivillige i redningsberedskabet. I 2007 har vi haft lejlighed til at sætte beredskabet under lup med indgåelsen af den politiske aftale om redningsberedskabet efter De frivillige har naturligvis fået en central placering i aftalen, hvilket jeg er godt tilfreds med. Blandt aftalens initiativer på frivilligområdet kan jeg blandt andet nævne, at der i løbet af forligsperioden skal gennemføres følgende: En styrkelse af hvervningen til Den Frivillige Indsatsstyrke Finansieringen af sstyrelsens Frivilligcenter er bragt på plads, så centret kan videreføres Etablering af et landsdækkende register med personel, der har meldt sig frivilligt, som kan indsættes til såvel national som international indsats sforbundets bevilling er forøget med ca. 10 pct. årligt med henblik på en styrkelse af forbundets informations- og hverveindsats Sidstnævnte område har jeg store forventninger til. sforbundet har ved flere lejligheder gjort opmærksom på et behov for at styrke rekrutteringen af frivillige til især kommunerne, hvor antallet af frivillige i redningsberedskabet i de senere år i bedste fald kan siges at være stagneret. Med aftalen har sforbundet nu fået mulighederne for at styrke rekrutteringen og jeg ser frem til at følge udviklingen på dette område. Også i relation til informationsindsatsen har jeg en positiv forhåbning om, at særligt de lokale brandforebyggende aktiviteter kan blive endnu bedre i et givtigt samarbejde mellem forbundets medlemmer ude i de enkelte kredse og det lokale kommunale redningsberedskab. Netop et udvidet samarbejde mellem sforbundet og kommunerne kunne blive et af resultaterne af et og især for frivilligområdet helt centralt element i den politiske aftale, som jeg endnu ikke har været inde på nemlig Frivilligundersøgelsen. Der er således ved at blive gennemført en undersøgelse af de statslige ressourcer ca. 40 mio. kr. årligt der allokeres til frivilligområdet. Heri indgår også de ca. 12,5 mio. kr., som sforbundet på årsbasis får via finansloven. Arbejdsgruppen har fået til opgave at se på, om pengene til frivilligområdet kan anvendes endnu bedre og mere målrettet

5 Nytårshilsen frivillige for på den måde at styrke anvendelsen af frivillige inden for redningsberedskabet. sforbundet deltager sammen med blandt andet Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale schefer samt sstyrelsen og Forsvarsministeriet naturligvis i den arbejdsgruppe, der skal gennemføre arbejdet. Jeg vil gerne fremhæve arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende frivilligområdet, der er kommet godt i gang. Jeg glæder mig over, at mine forhåbninger til sforbundets medvirken til dette arbejde som jeg udtrykte i septembernummeret af BEREDSKAB hidtil er indfriet. Den nye politiske aftale om redningsberedskabet er efter min opfattelse et udtryk for, at beredskabets indsats og position i det moderne samfund får et stadig større fokus i vore fælles bestræbelser på at skabe en tryg og sikker tilværelse for os alle. Der er nu igangsat en proces, der indebærer initiativer og forandringer, som beredskabets ansatte og frivillige kommer til at føle mere eller mindre direkte i deres hverdag, og som vi i de kommende år skal bidrage til at gennemføre. Jeg ser frem til, at de kommende års udfordringer vil blive mødt i en positiv ånd af alle involverede parter og med den fleksibilitet og kreativitet, der jo er et centralt kendetegn for beredskabets måde at løse sine opgaver på. Der er meget at glæde sig over og der Inden for landets grænser har Danmark i 2007 heldigvis været forskånet for de helt store ulykker og katastrofer er meget at se frem til. Jeg vil afslutte med at ønske alle jer frivillige såvel i sforbundet, kommunerne som sstyrelsen og jeres familier et godt nytår. Især vil jeg gerne sige mange tak for den store indsats, I har leveret i 2007 en indsats, som jeg håber, I også vil yde i ú

6 Nytårshilsen Et år med forandringer Præsident Bjarne Laustsen gør status over året, der er gået, og ser frem mod nye udfordringer i Et år, som kommer til at byde på mange spændende initiativer og opgaver for sforbundet. Af Mads Jakobsen 2007 blev et forandringens år for sforbundet. Organisatorisk fulgte kredsene de nye kommunegrænser, hvilket betød, at 103 kredse blev til 75 kredse. Det har betydet, at en række kredse er blevet sammenlagt til en kreds. Nye kulturer er opstået, nye stærke kredse har set dagens lys. Selvfølgelig skal man finde fælles fodslag, hvis de sammenlagte kredse har haft forskellige tilgangsvinkler til arbejdsopgaver og sammenlægningerne, men Bjarne Laustsen mener, at dette har været med til at styrke sforbundet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi som forbund er kommet styrket ud af denne sammenlægning. Det er klart, at der har skullet indgås kompromiser i forbindelse med nogle kredssammenlægninger, men sådan er det med ægteskaber. Men jeg kan se, at man mange steder har forstået at tage det bedste med fra sin egen kreds, som man så har formået at udnytte til alles fordel i den nye kreds. Effekten bliver, at vi har fået nogle kredse, der efter min vurdering er mere robuste, og i nogle tilfælde også kan varetage flere redningsrelaterede opgaver. Jeg har i løbet af året ved selvsyn haft mulighed for at møde nogle af kredsene, og herfra er meldingen, at der hersker en positiv stemning, og at der er blevet arbejdet konstruktivt for at få den nye kreds stablet på benene. De nye, større kredse har også betydet et øget behov for frivillige i redningsberedskabet. Derfor har mange kommuner og kredse brugt 2007 på at køre hvervekampagner. Kampagner, som også vil fortsætte i I den forbindelse vil jeg gerne takke Post Danmark, som i februar måned i år har givet tilladelse til, at sforbundet får opstillet hvervebrochurer på alle landets posthuse. Nogle kredse mangler op mod frivillige, så der er bestemt grund til at have fokus på behovet for frivillige i redningsberedskabet. I dagens Danmark hænger frivillige ikke på træerne, og det kan tage mange år, før behovet er dækket hvis det overhovedet bliver det, pointerer Bjarne Laustsen med henvisning til den undersøgelse, der blev lavet i 2006 i samarbejde mellem Foreningen for Kommunale schefer og sforbundet. Undersøgelsen viser, at der mangler flere end frivillige på landsplan. sforlig Sidst i april blev den politiske aftale om redningsberedskabet indgået. sforbundet havde udarbejdet en række ønsker, som forbundet ønskede implementeret i forliget. Vi har brugt meget energi på at få et godt forlig hjem til de frivillige i redningsberedskabet. Desværre må vi konstatere, at det ikke lykkedes, og at kun ganske få af vores ønsker blev imødekommet. Men vi har tidligere givet udtryk for vores frustration over, at de frivillige ikke bliver mere værdsat og tilgodeset fra politisk side. Derfor må vi fortsat arbejde konstruktivt for, at politikerne frem mod indgåelsen af næste forlig får øjnene op for den vigtige ressource, som de frivillige er. Det kan ganske enkelt ikke siges for mange gange. Det er den ressource, der kan trækkes på, når der sker store ulykker og katastrofer herhjemme. Vi er nødt til at sikre, at den ressource er til rådighed, da vi efter min bedste overbevisning ikke har råd til at lade være, hvis vi skal kunne føle os trygge i fremtiden. En positiv ting udsprang dog af forliget. Vi fik igangsat en rigtig god dialog med alle parterne inden for redningsberedskabet, og jeg håber, at vi kan fortsætte dette konstruktive samarbejde i fremtiden. I det kommende regeringsgrundlag er det fastlagt, at der skal nedsættes en forsvarskommission. Den skal indeholde forsvarets og beredskabets aktører, som dog ikke er nærmere defineret. Men jeg vil arbejde for, at redningsberedskabet bliver særskilt repræsenteret, da det er en yderst vigtig del af samfundets grundsten, fortæller Bjarne Laustsen. Det kommende år Det kommende år tegner til at blive en spændende udfordring for de frivillige og sforbundet. Der ligger nye udfordringer og projekter forude, som vi er beredte til at tage fat på. Et af de helt store projekter bliver at få lanceret projektet Bedre Ældresikkerhed på landsplan. Det er en opgave, som hele forbundet skal være med til at løfte. Sammen med en række samarbejdspartnere er der udarbejdet et koncept, der kan være med til at gøre en markant forskel blandt ældre. Der er i den grad brug for information om sikkerhed for ældre, og målet er, at antallet af ældre, der kommer til skade i hjemmet, falder. Derudover skal sforbundets engagement på førstehjælpsområdet styrkes yderligere. I første kvartal kører vores hjertestarterkampagne fortsat, og nye tiltag på området vil se dagens lys. For selvom vi uddanner omkring personer om året i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og brugen af hjertestarter,

7 Nytårshilsen så er der stadig behov for en styrkelse af området. Det ligger også i naturlig forlængelse af vores mission og vision. Sideløbende med alt dette vil en lang række forebyggende aktiviteter og projekter blive søsat, så det bliver bestemt endnu et travlt år for de frivillige, der selvfølgelig også løbende skal varetage operationelle indsatser, og sforbundet, slutter Bjarne Laustsen, der samtidig også vil benytte lejligheden til at ønske alle frivillige i redningsberedskabet og sforbundets samarbejdspartnere et rigtig godt nytår. ú Landschefens nytårshilsen Af Bent Mortensen, landschef Så gik endnu et år, og det er tid at kigge tilbage og se på, hvad vi nåede. Faktisk er det ikke helt let at beskrive, for det handler både om de 13 resultatkrav i resultatkontrakten med sstyrelsen, de 48 initiativer i strategiplanen, og en meget lang række initiativer i kredse og regioner. Vi har nået meget på alle niveauer i organisationen, men når jeg ser tilbage, så er der alligevel noget, der springer i øjnene. Redningsberedskabsprisen blev uddelt for første gang. Det er vi stolte af i sforbundet, dels fordi det var os, der tog initiativet til prisen, dels fordi vi mener, at der er et reelt behov for at kunne hædre redningsberedskabets hverdagshelte. Sammenlægningen af kredsene var en reform i sforbundet, og i al beskedenhed en reform, der forløb bedre end de andre reformer i samfundet. Det egentlige arbejde med sammenlægningerne blev gjort i 2006, men det var i 2007, at de nye kredse skulle i gang med arbejdet. Såvel landsledelsen som regionsledelserne og kredsledelserne har fundet sig godt til rette, og det er ikke problemerne, men opgaverne og mulighederne, der sætter dagsordenen. Det kan vi alle være stolte af, for det havde slet ikke behøvet at være sådan. Kommunalreformen var en udfordring i forhold til pladserne i beredskabskommissionerne, men også på det område er der gjort et godt arbejde på alle niveauer, og sforbundet har i dag en større procentdel af pladserne end før reformen. Aktivitetsbaseret tilskud er nu indarbejdet i sforbundet, og det betyder, at vi kan redegøre for brugen af det beløb, vi hvert år giver til arbejdet i kredse og regioner. Netop det, at vi har dokumentationen i orden, var grundlaget for, at vi kunne hæve det årlige tilskud med godt 23 % i forligsperioden. sforliget var en stor opgave for præsidiet. Vi opnåede ikke revolutionerende forbedring af forholdene for de frivillige, men der er ikke tvivl om, at der i forbindelse med forliget har været fokus på frivillige. Som følge af forliget er således nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge frivilligområdet. sforbundet er medlem af arbejdsgruppen, og vi forventer et resultat, der vil medvirke til at fremme frivilligsagen. sforbundet har udviklet førstehjælpsområdet i året, der gik. Der er afholdt temamøder for instruktører, og forbundet har udgivet egne bøger. Det er udtryk for en opprioritering af førstehjælpsområdet, som landsledelsen har diskuteret og vedtaget, og som vil blive mere synligt i de kommende år. Ældreprojektet er kommet godt i gang, men vil fortsætte de næste år. Ældre er en målgruppe, som i høj grad kan hjælpes med forebyggelse og hjælp til selvhjælp. sforbundet samarbejder med Falck i dette projekt, som allerede har vist sig bæredygtigt, og som vil komme ud til endnu flere ældre. Selv om meget er godt, så er der mange og store opgaver at tage fat i. Det allermest væsentlige er, at der efter kommunalreformen er næsten 40 kommuner, der ikke anvender frivillige i redningsberedskabet. Det giver sforbundet en opgave, der næsten er for stor. Det betyder ikke, at vi giver op på forhånd, men til løsning af den opgave er der virkelig brug for alle gode kræfter. Hjemmeværnet er også stadig en stor opgave. sforbundet har valgt samarbejdets vej, men vi kommer til at beskrive vores holdning til hjemmeværnet som konkurrent og samarbejdspartner. Tiden nærmer sig, hvor der skal laves et nyt forsvarsforlig, og til den tid er det vigtigt, at sforbundet har sat ord på vores holdning til hjemmeværnet. For at kunne løse vores opgave må vi være en stærk organisation. Det bliver vi ved at arbejde synligt og have klare holdninger, men også ved at være den reelle organisation for de frivillige i redningsberedskabet alle de frivillige. Derfor er det en opgave at få tilknyttet de resterende frivillige til sforbundet, så vi sammen kan være stærke nok til at gøre en forskel. Jo, der er mange opgaver for sforbundet. Jeg bruger lejligheden til at takke alle sforbundets medlemmer for deres arbejde for redningsberedskabet og sforbundet. Jeg ønsker alle et godt og aktivt nytår, og håber, at vi sammen opnår resultater, der styrker frivilligelementet og redningsberedskabet og giver befolkningen en mere tryg hverdag. ú

8 vold en del af redn Flere undersøgelser peger på en stigning i arbejdsrelateret vold. Både brandfolk, politi, ambulancefolk og sågar frivillige har oplevet at blive chikaneret, truet eller overfaldet, mens de udfører deres arbejde. Af Line Nielsen De seneste år er der kommet fl ere og fl ere historier frem i pressen om folk, som ikke respekterer politi og redningsfolks arbejde; som vil helt tæt på og tage billeder af ulykker. Det har i nogle tilfælde været nødvendigt at opsætte afskærmning for at kunne få lov til at arbejde i fred. Men ikke nok med, at redningsfolk chikaneres, der har også været en del voldelige episoder også blandt frivillige. Der har for eksempel været fl ere episoder, hvor hjemmeværnsfolk er blevet påkørt under tjeneste. Den mest dramatiske episode var i juni 2006, hvor en hjemmeværnsmand, som stod for trafi kregulering ved et stævne, blev påkørt og slæbt 25 meter efter en bil. I marts 2007 blev Falck i Farum kaldt ud til en brand ved den lokale ungdomsskole. Her blev brandfolkene mødt af en eller fl ere unge, som kastede sten og muligvis en molotovcocktail mod brandsprøjten. Det kan undre, at nogen kan fi nde på at chikanere og ligefrem ty til vold mod folk, som blot forsøger at hjælpe andre. I bestemte områder af landet er brandfolk nødt til at have politieskorte for at kunne komme til at slukke brande. Både i Gellerup i Århus, Vollsmose i Odense og forskellige steder i København har brandvæsnet måtte bede om politieskorter. Reddere vil afdække håndtering af vold Netop på baggrund af stigningen i voldsepisoder herhjemme satte seks reddere sig for at undersøge, hvordan kolleger i London tackler trusler, vold og chikane på jobbet. I London har man haft problemet inde på livet i mange år, og derfor mente redderne, at det kunne være lærerigt at se, hvordan man håndterer problemet der. Turen blev fi nansieret gennem et studierejselegat på kr. fra Reddernes Landsklub samt støtte fra Falck. Deltagerne var Ejgil Jensen og Gunnar Coretto fra Lyngby, Morten Hoffmann-Timmol og Kenneth Jensen fra Taastrup samt Kim Winther og Søren Myrhøj fra Falck-Gården i Århus. Redderne rejste til London den første uge i oktober Med sig hjem i bagagen havde de en masse tanker og idéer til, hvordan man kan arbejde med problemstillingen herhjemme. Voldsomme overfald Generelt er fænomenet mere udbredt på de britiske øer end i Danmark. Der er stort set tilfælde af vold hver dag, og desværre er resultatet, at fl ere britiske brandfolk er begyndt at se det som en del af arbejdet. Der forekommer også voldsommere hændelser end i Danmark, og volden har allerede krævet sine første ofre. For eksempel mistede en brandmand livet, da han ville slukke en brand i en bil, hvor unge havde placeret en gascylinder, som eksploderede. Endvidere har der været tilfælde, hvor brandfolk har slukket brand i huse, hvor der var opsat miner, partisansøm, strømførende ledninger og huller i gulve, som var skjult af tæpper osv. Ofte bliver brandfolkene mødt af fl asker, raketter, mursten, spyt og skældsord, når de ankommer til en brand. Der er også eksempler, hvor unge har urinerede på brandbiler eller stjålet udstyr fra bilerne. Krævende at gøre en forskel Redder Morten Hoffmann-Timmol fra Taastrup har arbejdet i Falck i 22 år, og han fortæller, at turen blev en øjenåbner i forhold til, hvor meget det egentlig kræver, hvis man forventer at skulle gøre en forskel på området. Det koster en masse penge, og der er mange instanser indblandet i det. Det er så stort, og vi skal simpelthen gribe det helt anderledes an, end vi umiddelbart havde forestillet os. Altså vi troede jo, at vi kunne få fat i nogle af de unge fra 8

9 Vold mod redningsfolk Fakta ingsarbejdet? Taastrupgård [boligområde i Taastrup] og andre områder, også ved Ishøj og sådan noget. Men man kan jo se, at man for eksempel i København har prøvet med nogle arrangementer, og det har været en spontan enkeltstående succes, men det er gået død nu. Der er ikke nogle af programmerne, som kører videre. Nu er de så begyndt med et projekt i Vejle, og jeg håber, at de får et rigtig godt resultat, men spørgsmålet er, hvor længe projektet kan køre. I London bliver der uddannet folk til at køre kurser for de unge, og der er folk involveret på gadeplan, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Inden man når så langt, bør man starte med at få registreret, hvor stort problemet er i Danmark, og hvad det egentlig drejer sig om. På de britiske øer viser erfaringer, at brandfolkene fandt det besværligt og tidskrævende at registrere overfaldene. Morten Hoffmann-Timmol ønsker derfor at gøre det væsentligt lettere at udfylde registreringspapirerne. Det skal være en nem og overskuelig registrering, hvor man blot skal sætte krydser og kun skrive meget få linjer, mener redderen. Forebyg i stedet for at brandslukke Det handler om at få fat i de unge tidligt. Hvis de er år, så er det for sent, mener Morten Hoffmann-Timmol. Derfor er han netop nu i gang med at udbrede budskabet, og han kunne godt tænke sig, at der blev arrangeret et seminar, hvor man inviterede repræsentanter for de forskellige redningsaktører, politi, folk der arbejder med unge, Forsvarsministeriet og måske Velfærdsministeriet samt andre relevante aktører. En ekspert fra London Brandvæsen skulle så holde foredrag om de erfaringer, man har gjort sig på de britiske øer. Det kan godt være, at det ikke er så slemt med overfald i Danmark endnu, men netop derfor ønsker jeg, at vi kommer i gang med at forebygge. Det tager måske et par år at få noget op at stå, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi kommer i gang hurtigst muligt, beretter Morten Hoffmann-Timmol. Han mener, at hvis man ikke gør noget, så vil problemet blot blive værre. Ikke for at male Fanden på væggen, men hvis der ikke sker noget, så tror jeg, at det vil eskalere, og at vi kun har set toppen af isbjerget nu. Teams der tager rundt i landet Morten Hoffmann-Timmol understreger, s Hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen Generelt er der en stigning i voldshændelser i forbindelse med arbejde. Op mod hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen. Men selv om der ikke er megen tvivl om selve tendensen, så er der stor usikkerhed omkring, hvordan den skal fortolkes og forklares. Formentlig er der tale om, at fysiske aggressioner i stigende grad bliver opfattet og defineret som vold. Derudover er området blevet udvidet til også at omfatte trusler og truende situationer. Flere vælger simpelthen at politianmelde voldshændelser i forbindelse med arbejde. Men i undersøgelserne antager man dog også, at en del af stigningen er reel, det vil sige, at et større antal mennesker faktisk udsættes for fysiske aggressioner under udøvelse af deres arbejde. Kilde: Professor Flemming Balvig, Københavns Universitet og forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet: Volden i Danmark fra 1995 til 2005 (2006) og Danskernes udsathed for kriminalitet 1986 til 2005 (2006). Lange partisansøm er placeret lige under et vindue for at skade brandfolkene, når de klatrer ind

10 Vold mod redningsfolk s at det er vigtigt, at kurser for de unge ballademagere ikke bliver for fordanskede, og at man beholder den disciplin, som man arbejder med på de britiske kurser, for ellers lærer de unge ikke respekt. De unge skal tages alvorligt, de skal have og tage ansvar. I England bliver de trænet som rekrutter og retter ind til højre, men det skal naturligvis heller ikke blive for militaristisk, men det virker altså med noget disciplin. Forældre kom for eksempel og fortalte, at børnene havde lært så meget, og at de nu helt af sig selv var begyndt at smøre madpakke og tage rent tøj på og lignende, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Han forestiller sig også, at man kunne lave teams, som tager rundt i landet for at oplyse og arbejde med de unge. Det skulle være styret centralt, men teamet skulle involvere lokale, da det er meget vigtigt, at der er nogle med, som man kender i lokalsamfundet, og som man eventuelt vil kunne henvende sig til senere. Skyd efter ham, der står deroppe Men hvorfor sker overfaldene? Morten Hoffmann-Timmol mener, at det ofte skyldes kedsomhed blandt de unge. Falckfolkene fotograferet uden for Fire Brigades Union På de britiske øer er det oftest unge fra socialt belastede eller fattige familier, som laver ballade. I Danmark er det oftest unge med anden etnisk baggrund. Begge steder gælder det, at det ofte handler om, at de unge keder sig, og at der måske ikke er så mange tilbud til dem i lokalområdet. Derudover opleves uniformer muligvis som noget negativt blandt nogle udlændinge. Men jeg kan da også fortælle, at vi har oplevet en dansk far, som sagde til sin søn, at han skulle prøve at skyde efter mig med en raket, mens jeg stod på en stige og var ved at slukke en tagbrand nytårsaften, fortæller Morten Hoffmann-Timmol. Han havde dog ikke selv hørt det, men det havde en af hans kolleger, som fi k det standset. I Skotland har man indført en lov, som skal gøre det strafbart at udøve vold og trusler mod brand- og redningsfolk. Det sender et signal om, at man ikke vil acceptere det. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi får pointeret, at andre ikke kan få hjælp, hvis brandfolkene spilder deres tid på drengestreger og chikane. En dag kunne det jo være en af de unges egen mor eller anden familie, der havde brug for hjælp, slutter Morten Hoffmann- Timmol. ú 10

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening..

Brandkadetter i Danmark - Et projekt der giver mening.. - Et projekt der giver mening.. Baggrund for projektet: Mange boligområder rundt omkring i Danmark har i de seneste år, har oplevet chikanebrande (ex. afbrænding af containere og biler) for millioner af

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper)

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) HVORFOR SKAL VI ARBEJDE MED SIKKERHED? Diskuter med sidemanden Diskuter kort med din sidemand, hvorfor sikkerhed er vigtig for DIT arrangement

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere