IT- P O L I T I K F O R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- P O L I T I K F O R"

Transkript

1 IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument kan man læse sig til hvordan vi ønsker multimediehuset brugt, såvel som vores holdninger til oftest stillede spørgsmål. Dokumentet opdateres løbende i takt med vores diskussioner internt og med forældre. INDHOLD Computerpolitik... 2 Spil vurderes pædagogisk... 2 Et sundt forhold til spil... 2 Pædagoger deltager i spil... 3 Inspirer til produktion... 3 Online er et tveægget sværd... 4 Visning af film og online medier... 4 Sociale medier og Furesøgård... 5 Retningslinjer for Facebook på Furesøgård... 5 Andre sociale medier (Snapchat, Instagram, mm.)... 6 LAN på Furesøgård... 7 Regler for børn i mediehuset

2 COMPUTERPOLITIK På Furesøgård har vi en Multimediegruppe som diskuterer udfordringer i mediehuset, ny viden på området, hvilke spil børnene må spille, og vores generelle tilgang til børns brug af IT og medier i Furesøgård regi. SPIL VURDERES PÆDAGOGISK Vi vurderer de spil der må spilles ud fra en pædagogisk vurdering der ligger sig op af erfaringer fra Ungdomsringen og især forskning og vejledning fra Medierådet for Børn og Unge. Ved beslutningen om at indføre et nyt spil, foreligger primært en diskussion iblandt mediehusets pædagoger, og til tider med involvering af resten af personalegruppen. Den pædagogiske vurdering og diskussion tager udgangspunkt i PEGI-ordningen, herunder aldersanbefalingen og tilhørende mærkninger af hvad spillet indeholder. Derefter foregår grundige overvejelser om spillets positive karakteristika, og disse holdes op imod evt. negative elementer. F.eks. er et spil positivt hvis det bidrager til social leg og kommunikation der kan styrke børnenes sociale kompetencer eller hvis det er sjovt og børnene kan udfolde sig i det med frie rammer. Omvendt ser vi det som negativt hvis spillet virker skræmmende, hvis spillet isolerer barnet eller på anden vis virker hæmmende på barnets naturlige udvikling. Vi forsøger at have både spil til piger og drenge, og børnene kan gøre deres holdning til kende (og det gør de ofte ) gennem Børneråds-postkassen der hænger ved kontoret, eller ved at sige det til Mediehusets pædagoger, Kjartan, Johan og Lars. ET SUNDT FORHOLD TIL SPIL Børn møder medier overalt i deres hverdag, og for mange børn opstår der en forkærlighed for spil, og den vil gerne understøtte da vi er underlagt Dagtilbudsloven 45 (Fritidshjem), hvor det bl.a. nævnes at vi bør respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter. At spille computerspil er dog også benævnt med nogle faldgruber, og disse mener vi hellere børnene bør opdrages og vejledes om, end at forbyde spillene. Mange gode computerspil er opbygget omkring holdsamarbejde og sætter man sig en dag i vores computerrum, vil man ofte kunne bemærke en heftig aktivitet i blandt børnene. Aktiviteten er både en konkret kommunikation om hvad der foregår i spillene, men er samtidigt også en meta-diskussion om de elementer der konstituerer børnenes praksisfællesskab og en forhandling af de roller og positioner børnene besidder i fællesskabet. På Furesøgård er vi opmærksomme på dette og hjælper både børnene i periferien af et fællesskab, såvel som at fremme en god stemning i computerrummet. Holdspil er samarbejde, men også konkurrence det kræver vejledning i alle aspekter. Ligeså vel som spil kan være meget sociale, så kan de for nogle børn også blive isolerende. Spil er ofte bygget op omkring behavioristiske elementer med kraftige belønningsstrukturer bl.a. fordi det virker enormt godt på mennesker. Hvis et barn har problemer i skolen, hjemmet, det sociale, eller andre af livets arenaer, så kan det at spille computerspil antage eskapistisk karakter med et overdrevent spilforbrug dog behøver der ikke nødvendigvis være tale om problemer for barnet, hvis det uhensigtmæssige brug er periodisk. Vi anbefaler dialog med jeres børn, og på samme måde taler vi 2

3 med børnene om en balance, om at opretholde deres aftaler med forældre og forpligtelser som f.eks. lektier og opgaver i hjemmet. At have et fornuftigt forhold til det at spille computerspil er lidt ligesom med slik. Det vil også være overalt omkring børnene når de bliver store. Man kan forbyde det, men hvad gør man så når de bliver store nok til selv at vælge? Løsningen må være at lære dem at computerspil kan være sjovt, men for meget af det gode kan blive skadeligt og man må lære at styre sit forbrug. På Furesøgård må man spille 45 min. ad gangen, og man må ikke tage to tider i træk. Det betyder at man til tider kan spille 1,5 time på Furesøgård. Personalet har haft mange diskussioner om tider og andet mht. computerrummet, og argumenterne for tidsbegrænsningen er bl.a. at; børnene har været i skole og det nu er deres fritid, vi vil gerne have de prøver de andre aktiviteter på Furesøgård i mellemtiden, og vi vil gerne undgå børnene bare går hjem og spiller alene, da vi kun kan hjælpe dem pædagogisk hvis de er hos os. Vi vil gerne have at man på Furesøgård, hører til mindst to steder, dvs. at hvis man godt kan lide computerrummet, så kan man også finde ud af at sidde i kreativ-værkstedet eller spille fodbold. Børn med flere tangenter at spille på er mindre sårbare, og ligeledes socialiserer børnene med et større netværk af andre børn, hvilket er meget vigtigt for udviklingen af sociale kompetencer. PÆDAGOGER DELTAGER I SPIL Ofte vil man, på Furesøgård, se pædagoger spille med i computerspil sammen med børnene. Forudsætningen for at have en indflydelse på børnene, er at vi har en stærk relation til dem. Opbygningen af en stærk relation kræver at vi har noget fælles, at vi deler noget (3. fælles). For at kunne agere rollemodel om hensigtsmæssig brug og for at kunne influere deres positioner og skabe inklusion, er det en forudsætning at vi som pædagoger er en tæt del af børnenes praksisfællesskaber. Viser man at man accepterer og forstår børnene, ser man også hurtigt at de kommer til en. Med en anerkendende tilgang kan vi bedst skabe relationer og vejlede børnene. INSPIRER TIL PRODUKTION På Furesøgård vil vi gerne inspirere børnene til at udtrykke sig gennem æstetisk produktion, f.eks. med billeder, video og lyd. Æstetisk produktion handler om den del af hverdagskulturen vi tolker ved at give den konkret form. Sagt på en anden måde, så hjælper produktion gennem medier og andre udtryksformer børnene til at reflektere over dem selv, deres liv og alt hvad de oplever. Børnene udvider deres forståelseshorisont i mødet med det nye, og gennem produktion og dialog herom, kan vi danne børnene. Vi vil så vidt muligt hjælpe børnene til at udfolde deres kreativitet gennem anderledes aktiviteter end hvad de har mulighed for derhjemme, og hvad de bliver præsenteret for i skolen. Det kan være en udfordring at fastholde børnene til at tillære sig nye kreative kompetencer enten hvis opgaven viser sig for uoverkommelig, men også i konkurrence med mange andre lettilgængelige underholdningsmedier. Hvis man som forældre hører at ens barn er interesseret i en bestemt aktivitet, må man endelig gerne støtte op og tale med barnet om det at overkomme det svære ved en ny ting, f.eks. at lære at tage gode billeder, producere video, lære et nyt musikstykke, osv. det gavner alle parter i sidste ende. 3

4 ONLINE ER ET TVEÆGGET SVÆRD At være online er for børn en naturlig ting af deres hverdag, men i den ligefremme tilgang til at være online, ligger også en opgave i at lære de udfordringer der kan være, i at være online. På Furesøgård vil vi naturligvis ikke have at børnene oplever pornografisk eller andet stødeligt materiale som kan virke voldsomt og grænseoverskridende. Man kan surfe på internettet på vores computere, og i overgangen fra barn til teenager, ved vi af erfaring at nogle børn finder uhensigtsmæssigt materiale og prøver deres egne grænser af. Det er naturligt at være nysgerrig, men støder man på voldsomt eller pornografisk materiale, er det bedst hvis de kan spørge og sparre med en voksen om det oplevede. Vi opfordrer til at børnene hellere bruger PC er på Furesøgård, end alene derhjemme om eftermiddagen, da vi har hørt historier fra forældre om hvad deres børn oplever på egen hånd. På samme måde som internettet kan vise stødende indhold, så kan oplevelsen i computerspil og i chat med personer fra andre lande, virke voldsomt. Når børnene spiller online, spiller de også imod personer der kan være langt ældre end dem selv, og flere børn kan blive meget overraskede og diskuterer ivrigt hvad andre skriver til dem. Deres oplevelse skal nuanceres, forstås og tolkes, og her opstår igen vigtigheden af at en voksen er i nærheden og kan lære dem at håndtere deres indtryk. De voksne går også selv forrest som rollemodel og vejleder i hvordan vi bør svare dem der kommunikerer med os. Forbud mod online spil udskyder blot børnenes læring i håndtering af den virtuelle verden, og derfor argumenterer vi for dialog og opdragelse som vejen frem. VISNING AF FILM OG ONLINE MEDIER Børnene har adgang til at se film og videoklip på f.eks. youtube.com og andre sider, og bruger det også flittigt. Vi følger de retningslinjer som er beskrevet ovenfor, og vi forsøger altid at have en pædagog i nærheden af børnene når de bruger Furesøgårds udstyr til at se film og videoer på nettet. Vi har licens til at vise film, og gør det også gerne, især i ferier hvor tiden er til det. Børnenes valg af film diskuteres med en pædagog, som tager en konkret vurdering af indholdet og PEGI-vejledningen, og på baggrund heraf godkender filmen. Hvis man som forælder har en oplevelse af at ens barn har set noget utilsigtet, er man selvfølgelig velkommen til at tage kontakt til os, så vi kan diskutere og lære af situationen til fremadrettet brug. 4

5 SOCIALE MEDIER OG FURESØGÅRD På Furesøgård har vi en Facebook side som vi forsøger at holde opdateret med det nyeste der foregår om Furesøgård. De ansatte følger nedenstående retningslinjer, som er udarbejdet i overensstemmelse med Furesø Kommunes generelle politik for sociale medier. Slutningsvist ses ligeledes vor retningslinjer for vores brugere. RETNINGSLINJER FOR FACEBOOK PÅ FURESØGÅRD Facebook-ansvarlig modererer løbende vores Facebook kommunikation udadtil, og tjekker op om nedenstående retningslinjer ikke overholdes. Retningslinjerne er lagt tæt op ad kommunens på området. 1. Tavshedspligt: Som ansat må du ikke sprede fortrolige eller interne oplysninger på sociale medier eller andre medier. Profilerne er et arbejdsredskab som telefon og mail, derfor gælder de samme regler som i alle andre sammenhænge mht. tavshedspligt. Medarbejdere skal opføre sig loyalt overfor Furesøgård, i modsat fald kan det få ansættelsesretlige følger. 2. Dialog og kommunikation: Facebook profilen tjekkes og opdateres løbende med information om hvad der sker på Furesøgård længere inaktive perioder bør undgås. Alle områder har ansvar for at dokumentere deres specielle aktiviteter så Furesøgårds aktiviteter profileres udadtil. Henvendelser forsøges begrænset til et minimum, og udfordrende dialog på siden bedes klaret via mail, og ikke i offentlig regi. Den offentlige Facebook side kan indeholde information om f.eks. lukkedage, strukturelle ændringer eller andre vigtige emner for Furesøgård, men er altid kun et supplement til hjemmesiden som skal indeholde de vigtige informationer. 3. Billeder: Billeder af andre end dig selv skal du have tilladelse til at lægge på sociale medier, også af dem af kollegaer. Der gælder samme retningslinjer for upload af billeder til Facebook, som vores hjemmeside. Udvis pædagogisk faglighed i vurderingen af hvad der kan lægges ud offentligt, for ikke at krænke børnene. 4. Sprog, takt og tone: Sociale medier ligger op til en uformel tone, men som offentlig tilgængelig kommunikationskanal for Furesøgård bør der udvises rettidig omhu. Man bør altså udelade f.eks. kun store bogstaver, masser af udråbstegn, negativt betonet kritik, racistiske referencer eller udtryk, mm. Undgå derfor at starte eller indgå i konflikter og ophedede debatter. Hvad der kan virke acceptabelt verbalt, kan virke problematisk på skrift. 5. Spilleregler: Brugere af siden skal kende til hvilke spilleregler der gælder for brug. Nedenfor ses reglerne: Alle er velkomne til at komme med spørgsmål, forslag og meninger her på siden. Men husk, indlæg i debatten skal leve op til almindelige krav og forventninger om lødighed og lovlighed. Furesøgård Fritidsklub fraskriver sig ansvaret for indlæggenes indhold. Vi er nødt til at holde lidt styr på siden, så vi har et par regler, du skal følge hos os. Siden er ikke politisk, og vi behandler derfor ikke politiske emner her. Fortæl os og andre, hvad du synes i en god tone. 5

6 Skriv ikke noget her, som du ikke vil kunne sige ansigt til ansigt. Loven bestemmer, at vi skal gemme alt, hvad du skriver til os. Så det gør vi. Vi overvåger siden jævnligt, men vigtige spørgsmål bedes henvendt til vores kontaktmail. Furesøgård Fritidsklub forbeholder sig ret til at fjerne et indlæg, hvis: de er lovstridige (f.eks. ærekrænkende/injurierende/racistiske, overtræder ophavsretsloven mv.) det indeholder reklame eller er af kommerciel karakter. det vedrører forhold af privat karakter eller indeholder personlige oplysninger. det chikanerer meddebattører, offentlige personer, valgte eller ansatte personer på Furesøgård Fritidsklub der til indlægget er knyttet billeder, som kan opfattes som grænseoverskridende. Fjernelse af indlæg baserer sig alene på Furesøgård Fritidsklubs skøn, som forholder sig til retningslinjerne herover. Har du spørgsmål til Furesøgårds Facebook-side? Så skriv til ANDRE SOCIALE MEDIER (SNAPCHAT, INSTAGRAM, MM.) Dette er et kort tillæg til ovenstående, da vi har erfaret at mange af børnene har både Snapchat og Instagram. Hvor mange forældre har et restriktivt forhold til Facebook, så har færre måske end holdning eller samme bevågenhed til Snapchat og Instagram. Vi anbefaler at man går i dialog med børnene om hvem der har som kontakter på Snapchat, og hvilke billeder man kan sende, og ikke sende. For de mindre klasser, 4. og 5., er det sjældent et problem med Snapchat, men som børnene bliver ældre kan der være uheldige kulturer og forventninger til hvad man kan sende, f.eks. billeder hvor man er delvist afklædt, eller billeder af andre i situationer de ikke ønsker videregivet. Børnenes digitale dannelse bør omfatte netop et etisk og moralsk kodeks for hvad der er ok, og hvad der ikke er ok. Vi har en løbende dialog med børnene om dette når samtalen falder på disse emner, og ligeledes kan forældre også tage en snak med jeres barn om programmerne. Ift. Instagram bør man spørge ind til hvilke personer (eller feeds) barnet følger, og selvom barnet f.eks. synes Mascha Vang er pæn eller en rapper er mega sej, så skal man overveje de signaler og afsendte værdier, der går direkte ind på børnenes mobiltelefoner når samme Mascha viser sig selv kun iført trusser, eller rapperen opfordrer til voldsom adfærd overfor sine konkurrenter. (Eksempler er taget fra konkrete erfaringer fra 5. klasses piger og drenge) 6

7 LAN PÅ FURESØGÅRD Vi afholder fra tid til anden et såkaldt LAN-party. LAN står for Local Area Network, men dækker egentlig over at man sidder mange sammen fysisk, og spiller computer. Vi afholder det både fordi børnene synes det enormt sjovt, men også fordi det er en langt mere social måde at spille computer på, kontra det at sidde derhjemme. Man oplever de andres følelsesudbrud, glæde og frustration, og det er vores oplevelse at de relationer der skabes mellem computerentusiasterne, medvirker til at de deler andre interesser på kryds og tværs. Særligt ved computerspil er at aldersforskelle udviskes, og unge klasser kan både lære og have det sjovt med de ældre børn. (De ældre børn får næsten altid en snak om at være gode rollemodeller, inden vi starter LAN, da de mindre ser meget op til dem.) Til LAN er det ok at medbringe usunde madvarer i begrænsede mængder. Vi tillader det da vi ikke mener at enkeltstående events som vores LAN, er udslagsgivende i barnets sundhed det er den daglige kost og barnets generelle motionsniveau derimod. REGLER FOR BØRN I MEDIEHUSET Man må spille 45 min. per tid. Man må ikke tage 2 tider i træk. Når der er skiftetid, og man bliver bedt om at rejse sig af en anden, så skal man gå væk! Kun hvis man har skrevet sig på, har man en tid. Man må ikke spille på en ledig computer! Man må ikke pille ved skærmene, stå på stolene, slås eller løbe. Hiv ikke i tastatur og mus. Ingen mad og drikke i computerrummet. 7

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere