Håndbog om rettigheder og online musik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om rettigheder og online musik"

Transkript

1 December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading af musik Musik i online lydbøger Underlægningsmusik i online videoer Baggrundsmusik på hjemmesider Musik i apps eller online spil Netradio Indledning Inden du eller din virksomhed går i gang med at bruge musik online, skal du spørge de relevante rettighedshavere om lov og indgå en aftale om brugen. Det gælder i enhver sammenhæng, hvor der bruges musik online, hvad enten det er egentlige musiknumre, underlægningsmusik til en video eller musik til en e-bog. Der findes forskellige typer af rettigheder til musik, og de håndteres af forskellige parter - både organisationer, virksomheder og i nogle tilfælde privatpersoner. Det er mere komplekst, end det lyder, men der er hjælp at hente Hvordan gør jeg i praksis? Trin 1. Find noget musik du må bruge Den musik, du ønsker at bruge, kan komme fra forskellige kilder, fx fra købte cd er eller musik downloadet fra internettet. Hvis du har købt musik online, f.eks. via itunes eller andre downloadtjenester, skal du være opmærksom på, at du typisk vil være underlagt licensvilkår, som begrænser måden den købte musik kan bruges på. Ofte vil 1

2 brugen være begrænset til privat brug, da det ikke er al musik, du henter online, som du må bruge kommercielt. Det er også muligt at anskaffe musik fra professionelle virksomheder med henblik på brug i kommercielle sammenhænge eller til kommercielle produktioner. Sådan musik kaldes ofte også library music eller stock music hvis det er musik, som sælges online. Ved sådan musik er der ofte allerede taget hånd om nogle af rettighederne, jf. mere herom nedenfor. Trin 2. Indhent nødvendige tilladelser Når du har fundet musik, som du gerne vil bruge online, skal du sørge for at indhente tilladelse fra de relevante rettighedshavere inden du gør musikken tilgængelig for andre online. Hvis man ønsker at lave en produktion, som indeholder musik (f.eks. en e-bog med baggrundsmusik), bør man i forbindelse med en bestillingsopgave være opmærksom på, at Kodas medlemmer ikke kan give afkald på et eventuelt vederlag til Koda. Her er en kort oversigt: Online streaming og downloading af musik Hvis du vil tilbyde musik til streaming eller downloading online, skal du kontakte: Relevante pladeselskaber - du kan eventuelt rette henvendelse til Gramex eller Kodas Forlags- og Medlemsservice for at få hjælp til at identificere de relevante pladeselskaber. Baggrundsmusik på hjemmesider (online videoer) Hvis du vil bruge musik som baggrundsmusik til en hjemmeside, skal du kontakte: Gramex Hvis musikken indgår i en sammenhæng med levende billeder, som f.eks. baggrundsmusik til en online video, skal du også kontakte NCB/relevante musikforlag NCB kan eventuelt hjælpe dig videre til det relevante musikforlag. Musik i online lydbøger Hvis du vil bruge musik i online lydbøger, skal du kontakte: Relevante pladeselskaber - du kan eventuelt rette henvendelse til Gramex eller Kodas Forlags- og Medlemsservice for at få hjælp til at identificere de relevante pladeselskaber. 2

3 Netradio Hvis du vil bruge musik i en netradio, skal du kontakte: Gramex Musik i apps eller online spil Hvis du vil bruge musik i en app eller et online spil, skal du kontakte: Relevante pladeselskaber - du kan eventuelt rette henvendelse til Gramex eller Kodas Forlags- og Medlemsservice for at få hjælp til at identificere de relevante pladeselskaber. Som det fremgår ovenfor, kan du i mange tilfælde nøjes med at indhente en tilladelse fra Koda og en tilladelse fra Gramex. I praksis vil tilladelserne fra Koda og Gramex til brug af musik online inkludere de nødvendige rettigheder til både offentlig fremførelse og eksemplarfremstilling. Gramex kan oplyse, om de kan licensere den påtænkte brug, eller om det vil være nødvendigt at kontakte pladeselskabet direkte. Yderligere tilladelser kan være nødvendige: Bruger du musik til video/levende billeder? Husk da også at indhente tilladelse fra NCB eller det relevante musikforlag for retten til synkronisering i relation til de skabende kunstnere og tilsvarende fra det relevante pladeselskab i forhold til producentrettighederne. Bruger du musikken i en særlig reklamemæssig, pornografisk eller politisk sammenhæng? Husk da også at spørge komponisten/musikforlaget og pladeselskabet direkte. Bruger du noder og/eller sangtekster i grafisk form? Husk da at spørge den skabende kunstner eller kontakt Dansk Musikforlæggerforening. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde kan være fritaget fra at skulle indhente tilladelse fra rettighedshaverne til at bruge musikken. Disse tilfælde kan være: Udløb af ophavsretten: Der kan være særlige tilfælde, hvor der ikke er behov for at indhente tilladelse til brug af musik. Ophavsretten til et musikværk (kompositionen/teksten) ophører nemlig 70 år efter ophavsmandens dødsår. Er ophavsretten udløbet kan man frit og uden betaling bruge musikværket. Det er ofte tilfældet for originale klassiske musikværker. Du skal dog være opmærksom på, at nyere arrangementer af ældre musikværker opnår selvstændig beskyttelse, som beregnes efter hvor længe arrangøren har levet. Man skal også være opmærksom på, at der stadig kan være rettigheder til selve indspilningen. Disse rettigheder udløber op til 70 år efter den første udgivelse fandt sted. Selvom ophavsretten til et musikværk er udløbet, vil brug af en indspilning 3

4 yngre end 70 år som regel forudsætte tilladelse fra pladeselskabet (men altså ikke fra Koda). Library Music : Det er muligt at købe musik i form af library music eller stock music. Sådan musik sælges ofte fra online butikker under betegnelsen royalty-fri musik. Man skal være opmærksom på, at sådan musik dog ikke er 100 % royalty-fri, idet man ofte skal have tilladelse fra Koda til den efterfølgende udbredelse til offentligheden (offentlige fremførelse). Med Library musik er det dog typisk ikke nødvendigt at have en aftale med NCB, musikforlag eller Gramex. Trin 3. Efterfølgende administration Du skal være opmærksom på, at du efter at have indhentet de nødvendige tilladelser, dvs. indgået aftaler med de relevante rettighedshavere, vil være forpligtet til at levere en række informationer til rettighedshaverne. Omfanget heraf varierer i henhold til den enkelte aftale, men generelt vil der typisk være tale om rapportering af brugen af specifikke musikværker samt aktiviteten forbundet med hvert musikværk. Din rapportering af den brugte musik gør, at Koda kan sende dine penge til de rigtige kunstnere. Hvilke typer rettigheder findes? De rettigheder, som er mest relevante ved brug af musik online, kan inddeles i følgende kategorier: 1) Rettigheder til offentlig fremførelse 2) Rettigheder til eksemplarfremstilling 3) Synkroniseringsrettigheder 4) Ideelle rettigheder Offentlig fremførelse indebærer, at man gør musik tilgængelig eller udbreder musik for offentligheden eller en større kreds af personer (i modsætning til rent privat brug). Typisk vil al brug af musik på internettet være offentlig fremførelse. Eksemplarfremstilling omfatter enhver form for fysisk eller digital kopiering af musik (og kaldes også for de mekaniske rettigheder). Disse rettigheder er naturligvis særligt relevante ved digitalt eksemplarsalg, men al brug af musik online, uanset form, har brug for i hvert fald ét eksemplar til f.eks. at streame fra. Det betyder, at al brug af musik online også indeholder eksemplarfremstilling. Synkroniseringsrettigheder er en særlig type af rettigheder, som vedrører retten til at sammensætte musik med levende billeder, dvs. i praksis når man bruger musik i forbindelse med produktion af reklamefilm, spillefilm, videoer og andet audiovisuelt materiale. Ideelle rettigheder er blandt andet udtryk for en ophavsmands ret til at blive krediteret i forbindelse med brug af hans musik samt beskyttelse mod illoyalt brug 4

5 (særlig relevant ved brug i reklamemæssige, pornografiske eller politiske sammenhænge). I afsnittet nedenfor gennemgås de forskellige rettighedshavere, som man i praksis skal indhente tilladelse fra til at bruge musik online. Hvem er hvem? Der er grundlæggende tre grupper, som har rettigheder til musik. Derfor vil man ofte skulle indhente tilladelser fra forskellige parter, når man bruger musik online. De tre grupper vil hver især have rettigheder til en eller flere af de forskellige rettighedstyper nævnt ovenfor. 1. Skabende kunstnere og musikforlag (Koda) Denne gruppe omfatter komponister og sangskrivere (også kaldet ophavsmænd ), som har skabt musikværket, dvs. skrevet en sang ved at sætte noder og tekst sammen på en bestemt måde. Derudover omfatter gruppen også musikforlag. Koda er et non-profit, kollektivt forvaltningsselskab, som forvalter rettighederne på vegne af de skabende kunstnere og musikforlag i Danmark. Når man ønsker at bruge musik i Danmark, skal man derfor rette henvendelse til Koda for at få tilladelse til at brug de rettigheder, der tilhører komponister, sangskrivere og musikforlag. Hvis man ønsker at bruge musik i særlige reklamemæssige, pornografiske eller politiske sammenhænge (de ideelle rettigheder) skal man udover at indhente tilladelse fra Koda også indhente særskilt tilladelse fra den skabende kunstner og/eller dennes musikforlag. 2. Udøvende kunstnere Denne gruppe omfatter de artister og musikere, som synger teksten og spiller tonerne. Deres rettigheder kaldes typisk artistrettigheder. En udøvende kunstner kan være sammenfaldende med en skabende kunster, hvis vedkommende har skrevet sin egen musik. Når man bruger en indspilning, vil man i praksis ofte få tilladelsen vedrørende de udøvende kunstneres rettigheder fra pladeselskabet. Dette skyldes, at de udøvende kunstneres rettigheder typisk administreres sammen med pladeselskabernes rettigheder, se nedenfor. 3. Pladeselskaber og Gramex Den tredje gruppe omfatter de pladeselskaber eller producenter (også kaldet musikselskaber), som har finansieret og produceret en indspilning af et musikværk. Deres rettigheder kaldes typisk producentrettigheder, indspilningsrettigheder eller masterrettigheder. Når man bruger en indspilning, er det også nødvendigt at indhente tilladelse fra indehaveren af producentrettighederne, hvilket som regel er det pladeselskab, som har udgivet musikken. I Danmark er både pladeselskaberne og de udøvende 5

6 kunstnere i visse tilfælde repræsenteret af en brancheorganisation kaldet Gramex (www.gramex.dk), som kan udstede tilladelse, når det vedrører visse former for online-brug. Det gælder f.eks. internetradio (webcasting), web-tv (korte videoklip med baggrundsmusik), baggrundsmusik på hjemmesider og video on demand af radio- og tv-udsendelser. I øvrige tilfælde skal man indhente tilladelse direkte fra pladeselskabet, som i denne sammenhæng typisk også repræsenterer gruppen af udøvende kunstnere. NCB og musikforlag Når man ønsker at bruge musik i forbindelse med produktion af en reklame, film eller video, skal man derudover indhente tilladelse fra den skabende kunstner til at få lov til at sammensætte musikken med levende billeder (synkroniseringsrettigheder), da der er tale om en bearbejdning af et musikværk. Tilladelsen kan ofte fås hos det kollektive forvaltningsselskab NCB (Nordisk Copyright Bureau), men i nogle tilfælde er det nødvendigt at indhente tilladelsen direkte fra den enkelte skabende kunstner og/eller det musikforlag, som repræsenterer den skabende kunstner. Der henvises til for mere information herom. NCB varetager endvidere rettighederne til fysisk eksemplarfremstilling (CD'er og DVD'er). Koda forvalter ikke grafiske rettigheder som f.eks. noder og sangtekster på skrift. Hvis man ønsker at bruge noder og sangtekster i grafisk form, skal man rette henvendelse til den skabende kunstner og/eller det relevante musikforlag. Nærmere information herom kan fås ved henvendelse til Dansk Musikforlæggerforening (www.dmff.dk), som er en forening for professionelle musikforlag i Danmark. 6

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Musik & brands. En guide til virksomheder

Musik & brands. En guide til virksomheder Musik & brands En guide til virksomheder Musik & brands en guide til virksomheder Udgivet af DI og Musikzonen Tekstbidrag: IFPI KODA Gramex Musikzonen. Musik sælger...3 Sæt lyd til din virksomhed....5

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Velkommen til lærerens guide

Velkommen til lærerens guide 1 Velkommen til lærerens guide Denne guide giver dig en sikker og enkel introduktion til, hvordan du kan anvende Creative Commons i din undervisning. Både når du vil anvende andres materialer, men også

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen.

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen. Copydan ÅRSberetning 2014 1 Forside: Billede 1: Olafur Eliasson. Fotograf: Thilo Frank. Billede 2 og 8: Ørestad Gymnasium. Fotograf: Jakob Boserup. Billede 3: Fotograf: Lars Jensen. Billede 4: Olafur Eliasson.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere