ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT"

Transkript

1 SEPTEMBER 2014 ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING 1

2 2 Arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Rapport Udarbejdet af Kulturministeriet Redaktionen blev afsluttet den 5. september 2014 Publiceret september 2014 af Kulturministeriet Layout: Stæhr Grafisk Forsidefoto: A Kassen for Kulturministeriet

3 3 INDHOLD 1. Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning Kommissorium for arbejdsgruppe om reguleringen af matchfixing Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metoder 7 2. Rapportens opbygning 9 3. Rapportens definitioner, formål og forkortelser Rapportens formål Definitioner Forkortelser i rapporten Omfang og konsekvenser af matchfixing nationalt og internationalt, herunder kortlægning af udvalgte matchfixingsager Sager nationalt Sager internationalt Reguleringen i Danmark Idrættens egne regler DIF Generelt om lovregulativet Forbud og sanktioner i matchfixinglovregulativet Øvrige bestemmelser i matchfixinglovregulativet DBU Det strafferetlige område Straffeloven Hvidvasklovgivningen Dansk retspraksis Spilområdet Spillelovgivning Spiludbydernes egne regelsæt og branchekodekser Regler/vilkår rettet mod kunder Regler rettet mod egne ansatte Regler rettet mod forhandlere Branchekodekser Anden regulering Persondataloven Persondatalovens anvendelsesområde Persondatalovens behandlingsregler Persondatalovens samtykkekrav Oplysningspligt Anmeldelse Sammenfatning 40 INDHOLD

4 4 6. International regulering og regulering/indsatser i andre lande International regulering m.v Europarådets arbejde med matchfixing EU EU-regler om regulering af online spil EU s regulering på idrætsområdet Europa-Parlamentet Internationale idrætsorganisationer De strafferetlige rammer i udvalgte europæiske lande Generelle bedrageribestemmelser Generelle korruptionsbestemmelser Snyd i forbindelse med spil/væddemål Bestikkelse inden for idrætten i straffeloven Bestikkelse inden for idrætten i generel idrætslovgivning Idrætsspecifik straffelovgivning Nordiske lande Finland Norge Sverige Efterforskning, undersøgelse og monitorering af matchfixingsager Politiets efterforskning Oplysning af sager inden for idrætten Oplysning af sager inden for spilområdet Spiludbydernes risikovurdering, undersøgelse og monitorering På tværs af områderne Udveksling af oplysninger på tværs af områderne Spiludbydernes behandling og videregivelse af informationer Specialforbundenes behandling og videregivelse af informationer DIFs behandling og videregivelse af informationer Adgang til oplysninger indsamlet af politiet i forbindelse med efterforskning af straffesager Øvrige indsatser af betydning for bekæmpelsen af matchfixing Informationskampagner og uddannelse Hotline mod snyd Andre præventive foranstaltninger Forskning/analyser Udfordringer og anbefalinger Udfordringer rettet mod strafferetsområdet Bestikkelse inden for idrætten Spil på egne kampe Politiet og anklagemyndighedens efterforskning og strafforfølgning i matchfixingsager 87 INDHOLD

5 Udfordringer rettet mod idrætsområdet Ansættelsesretlige forhold Dommere, officials, regler og turneringsstrukturer Oplysning og uddannelse i idrætten Idrættens finansiering og transparens Udfordringer rettet mod spilområdet Spil på dele af en kamp Uddannelse af de ansatte hos spiludbyderne Monitorering af væddemål Identifikation af spillere: spilkort Tværgående udfordringer Udveksling af oplysninger Samarbejde og koordinering Forudgående information om spilprodukter Interessekonflikter i samspillet mellem idrætsorganisationer og spiludbydere 99 BILAG Bilag 1: DIFs lovregulativ om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer Bilag 2: IOCs Betting Rules Sochi Olympic Games Bilag 3: DIFs notat om befolkningens holdning til matchfixing. INDHOLD

6 6 1. KOMMISSORIUM OG ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING 1.1. Kommissorium for arbejdsgruppe om reguleringen af matchfixing Matchfixing er et problem, som truer idrættens integritet på tværs af landegrænser og idrætsgrene. Matchfixing udfordrer atleternes moral og er en trussel mod idrættens grundlæggende værdier, f.eks. hårdt arbejde, fair play, dygtighed og holdånd. Problemet har gennem de seneste år fået stigende opmærksomhed fra internationale organisationer, regeringer, idrætsbevægelsen og spilindustrien, da der i flere lande har været matchfixingsager inden for en række idrætsgrene. Af samme grund har flere internationale idrætsorganisationer, herunder bl.a. UEFA og IOC, samt europæiske spiludbydere, herunder European Lotteries og EGBA (European Gambling and Betting Association), adresseret matchfixingproblematikken. Også på regeringsniveau er problemstillingen adresseret, herunder i EU, Europarådet og UNESCO. Eksempelvis har man i regi af Europarådet påbegyndt forhandlingerne af en mulig matchfixingkonvention. Kulturministeriet har gennem længere tid løbende haft drøftelser med idrætsorganisationer, spiludbydere og relevante ministerier om problematikken. Matchfixing er reguleret i idrættens egne regelsæt, og der findes enkelte regler i spillelovgivningen, der har til formål at modvirke matchfixing. Matchfixing kan endvidere efter omstændighederne indebære en overtrædelse af straffeloven. I Danmark har vi hidtil ikke haft større matchfixingsager. Der har været enkelte sager, hvor individuelle spillere har spillet på egne kampe, og den danske regulering af området er derfor ikke afprøvet i praksis i fuld udstrækning. På baggrund af dette har kulturministeren besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om reguleringen af matchfixing. Arbejdsgruppen skal i lyset af den kommende mulige matchfixingkonvention, gældende lovgivning, idrættens egne regelsæt og initiativer til bekæmpelse af matchfixing samt spiludbydernes regelsæt og initiativer m.v. udrede, om de gældende regler m.v. er tilstrækkelige, og om der er behov for nye initiativer på området. KOMMISSORIUM OG ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING

7 7 I det omfang arbejdsgruppen vurderer, at der er behov for yderligere tiltag, herunder yderligere regulering af området, skal arbejdsgruppen komme med forslag hertil. Arbejdsgruppen skal inddrage relevante erfaringer fra udlandet. Det er en forudsætning, at såvel arbejdet som eventuelle forslag til nye initiativer ikke må indebære statslige merudgifter. Medlemmer af arbejdsgruppen er repræsentanter for Kulturministeriet (formand), Justitsministeriet, anklagemyndigheden, Skatteministeriet, Spillemyndigheden, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Boldspil-Union (DBU), Dansk Håndbold Forbund (DHF), Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen, Danske Spil A/S samt Danish Online Gambling Association (DOGA). Derudover kan arbejdsgruppen inddrage øvrige parter med relevant sagkundskab efter behov. Kulturministeriet fungerer som sekretariat for gruppen. Idrætsorganisationer og spiludbydere bidrager med input om regler og praksis på deres respektive områder og i forhold til relevante organisationer i de lande, arbejdsgruppen beslutter at undersøge. Arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde i februar 2013 og afslutter sit arbejde inden udgangen af Arbejdsgruppens sammensætning, møder og metoder Arbejdsgruppen bestod af: Afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet Kontorchef Carsten Madsen, Justitsministeriet (til oktober 2013) Fuldmægtig David Neutzsky-Wulff, Justitsministeriet (til juni 2013) Fuldmægtig Janus Stenspil Kærgaard, Justitsministeriet (til oktober 2013) Fuldmægtig Thomas Schouby Hansen, Justitsministeriet (fra oktober 2013) Kontorchef Lars Henry Nielsen, Skatteministeriet (til juni 2013) Chefkonsulent Jakob A. Simonsen, Skatteministeriet Senioranklager Anders Sejer Pedersen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Specialkonsulent Kia Hee Gade, Spillemyndigheden Elitechef Jesper Frigast Larsen, Danmarks Idrætsforbund Juridisk konsulent Mads Boesen, Danmarks Idrætsforbund Sikkerhedschef Henrik Kjær Jensen, Dansk Boldspil-Union Næstformand Carsten Grønmann Larsen, Dansk Holdbold Forbund Direktør Mads Øland, Spillerforeningen Direktør Michael Sahl, Håndbold Spiller Foreningen Underdirektør Pernille Sonne, Danske Spil A/S. Adm. Direktør Jens Aaløse, Danske Licens Spil A/S (til maj 2013) Bestyrelsesformand Maria Jönsson, Danish Online Gambling Association (til februar 2014) KOMMISSORIUM OG ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING

8 8 Næstformand Peter Alling, Danish Online Gambling Association (fra februar 2014) Direktør Morten Rønde, Danish Online Gambling Association. Sekretariat for arbejdsgruppen: Specialkonsulent Camilla Vange Mynster, Kulturministeriet Fuldmægtig Martin Holmlund Lauesen, Kulturministeriet Student Sebrina Matos, Kulturministeriet. Eksterne eksperter/oplægsholdere: Juridisk Konsulent Mads Boesen, Danmarks Idrætsforbund (den 30. april 2013) Produktchef Jens Nielsen, Danske Spil A/S (den 21. juni 2013) Informationschef Thomas Rørsig, Danske Spil A/S (den 21. juni 2013) Erster Kriminalhauptkommissar Friedhelm Althans, Anklagemyndigheden i Bochum, Tyskland (den 3. september 2013) Bill South, bestyrelsesmedlem i ESSA og Director of Security, William Hill (den 3. september 2013) Nick Tofiluk, Director of Regulatory Operations, UK Gambling Commission (den 1. November 2013). Arbejdsgruppen har holdt 8 møder: 18. marts 2013 (opstartsmøde) 30. april 2013 (oplæg om DIFs matchfixingregulativ) 21. juni 2013 (oplæg om Danske Spils CSR-indsats på matchfixingområdet, samt rundvisning på Danske Spil med fremvisning af monitoreringssystemer, odds-settere i praksis samt kundecenteret) 3. september 2013 (oplæg om Bochum-sagen samt om ESSAs matchfixingindsats) 1. november 2013 (oplæg om UK Gambling Commissions matchfixingindsats) 18. marts maj juni Møderne har generelt været bygget op omkring oplæg, som har været drøftet i arbejdsgruppen, hvilket har været efterfulgt af en drøftelse af tekstudkast til relevante afsnit i rapporten. Rapporten er blevet til på baggrund af arbejdsgruppedeltagernes bidrag inden for deres respektive områder. KOMMISSORIUM OG ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING

9 9 2. ENS OPBYGNING Denne rapport afspejler arbejdsgruppens drøftelser om de problemstillinger, der er adresseret i arbejdsgruppens kommissorium, jf. kapitel 1. Rapportens opbygning er beskrevet i kapitel 2. I kapitel 3 beskrives rapportens formål. Desuden defineres rapportens kernebegreber (matchfixing, bedrageri, bestikkelse og væddemål), ligesom gennemgående forkortelser oplistes. I kapitel 4 beskrives kort konsekvenser af matchfixing. Desuden kortlægges nationale sager om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd inden for idrætten. Kortlægningen omfatter sager fra det idrætsdisciplinære system og retspraksis vedrørende strafferetlig forfølgning af matchfixing. Endelig beskrives også international viden om matchfixing, herunder eksempler fra udlandet på større matchfixingsager samt større sager, som omfatter anden form for uetisk adfærd, der ikke med sikkerhed er omfattet af rapportens definition på matchfixing. Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af reguleringen af matchfixing og anden tilsvarende uetisk adfærd i idrætten i Danmark, herunder beskrives lovgivning samt idrættens og spiludbydernes egne regler, kontrakter, etiske kodeks m.v. Dette beskrives inden for fire hovedområder: 1. Idrættens egne regler, herunder DIFs matchfixinglovregulativ og DBU s regulering. 2. Det strafferetlige område, herunder relevante bestemmelser i straffeloven, og hvidvasklovgivningen. 3. Spilområdet, herunder spillelovgivningen samt spiludbydernes egne regelsæt og branchekodekser. 4. Anden regulering, der ikke direkte regulerer matchfixing, men som bidrager til at sætte rammerne for bekæmpelse af matchfixing, herunder persondataloven. Kapitlet afsluttes med en sammenfatning, med henblik på at skabe et overblik over, hvordan området reguleres. Regulering forstås bredt og dækker således både lovgivning (herunder straffeloven, spilleloven, persondataloven) samt formelle og uformelle regelsæt inden for idrætten og spiludbyderne. ENS OPBYGNING

10 10 I kapitel 6 beskrives det internationale perspektiv. Indledningsvis beskrives internationale regler og indsatser. Det bemærkes, at matchfixing i skrivende stund ikke er reguleret på mellemstatsligt niveau, men at Europarådets matchfixingkonvention ventes at blive åbnet for undertegnelse i september Europarådets matchfixingkonvention og EU s arbejde med matchfixing er beskrevet i dette kapitel. Kapitlet indeholder desuden beskrivelser af, hvordan matchfixing er kriminaliseret i andre EU-lande, samt mere detaljeret hvordan Finland, Norge og Sverige adresserer matchfixing. I kapitel 7 beskrives indledningsvis efterforskning og undersøgelse af sager, herunder såvel politiets efterforskning som undersøgelse/oplysning af sager inden for idrætten og spilområdet. På spilområdet fokuseres primært på spiludbydernes monitorering af spil og dertil knyttede risikovurderinger og undersøgelser. Afslutningsvis beskrives udvekslingen af oplysninger mellem spiludbydere og idrættens organisationer samt adgangen til oplysninger indsamlet af politiet i forbindelse med efterforskning af straffesager. I kapitel 8 beskrives en række andre indsatser, herunder informationskampagner og uddannelse, hotlines mod snyd, øvrige præventive foranstaltninger, herunder adfærdskodekser, spilleridentifikation, brug af standardvilkår i forbindelse med spil og sikkerhedschefer, samt forskning og analyser. Endelig beskriver arbejdsgruppen sine anbefalinger i kapitel 9. ENS OPBYGNING

11 11 3. ENS DEFINITIONER, FORMÅL OG FORKORTELSER 3.1. Rapportens formål Arbejdsgruppen skal i lyset af den kommende mulige matchfixingkonvention, gældende lovgivning, idrættens egne regelsæt og initiativer til bekæmpelse af matchfixing samt spiludbydernes regelsæt og initiativer m.v. udrede, om de gældende regler m.v. er tilstrækkelige, og om der er behov for nye initiativer på området. Rapporten afdækker således, hvilke handlinger i relation til matchfixing der reguleres af straffeloven (f.eks. bedrageri, bestikkelse, m.v.), og hvilke der reguleres af idrættens regler (herunder handlinger der kan karakteriseres som matchfixing som defineret i idrættens regler, og handlinger som karakteriseres som tilsvarende uetisk adfærd). I tilknytning hertil afdækkes det, om der er handlinger, der hverken er dækket af idrættens egen regulering eller straffeloven, men som burde være det. Det afdækkes ligeledes, om grænsen mellem, hvad der strafferetligt sanktioneres, og hvad der sanktioneres i idrættens disciplinære system, er hensigtsmæssig. Rapporten afdækker endvidere, hvilke redskaber og metoder der er til rådighed inden for hhv. retssystemet og det idrætsdisciplinære system i forhold til forebyggelse, undersøgelse/efterforskning og sanktion/straf. Rapporten omfatter desuden spiludbydernes regler og initiativer. ENS DEFINITIONER, FORMÅL OG FORKORTELSER

12 Definitioner Matchfixing: Der findes hverken i dansk eller engelsk litteratur eller praksis en entydig definition af matchfixing. 1 I nogle sammenhænge bruges bredere begreber som manipulation af sportsresultater 2 (eller manipulation af sportsbegivenheder 3 ), sport corruption eller sport fraud. Ved matchfixing forstås i denne rapport en uretmæssig påvirkning af resultatet eller forløbet af en idrætskonkurrence, som beror på andre interesser end sportslige interesser i relation til den pågældende idrætskonkurrence, således at hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af idrætskonkurrencer, fjernes 4. Efter definitionen skal følgende kriterier være til stede, for at der er tale om matchfixing: Der skal være en uretmæssig påvirkning af resultatet eller forløbet af en idrætskonkurrence. Den uretmæssige handling skal bero på andre interesser end rent sportslige interesser i relation til den pågældende idrætskonkurrence. Hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af en idrætskonkurrencer, fjernes. Matchfixing dækker således bl.a. efter omstændighederne over: Aftaler om resultatet/udfaldet af en idrætskonkurrence forud for konkurrencen, f.eks. hvor det ene hold taber med vilje, eller der spilles uafgjort. 1 DIFs Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurremcer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd (matchfixinglovregulativet) bruger f.eks. følgende definition»manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing): Handlinger, som medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder for at opnå en fordel eller gevinst for en selv eller andre og fjerne hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af idrætskonkurrencer. Sådanne handlinger kan bestå i a) forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder, b) forsætlig underpræstation, c) forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder, d) forsætlig fejlanvendelse af den givne idrætsdisciplins regelsæt foretaget af dommere, officials eller andre personer eller organer, der er tillagt kompetence i så henseende, e) uberettiget indgriben i, ændring af eller benyttelse af det udstyr, der benyttes i den givne idrætsdisciplin, f) uberettiget indgriben i eller ændring af de fysiske rammer, hvorfra eller hvorpå idrætsdisciplinen udøves, eller g) bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd over for en person for at ændre, sikre, fremskynde eller påvirke et bestemt resultat af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder.«2 Eksempelvis har EU-rådet og formandskabet vekslet mellem manipulation of sports results og matchfixing/aftalt spil. EUsystemet arbejder ikke med en entydig definition heraf. I de Cypriotiske formandskabskonklusioner fra 2012 om matchfixing (se kap. 6 om disse) bemærker formandskabet, at der findes mange fortolkninger af manipulation af sportsresultatet, særligt matchfixing, og at en fælles definition ville facilitere en fælles forståelse af problemet. 3 Europarådets konventionsudkast indeholder følgende definition:» Manipulation of sports competitions means an intentional arrangement, act or omission aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports competition in order to remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sports competition with a wiev to obtaining an undue advantage for oneself or for others.«4 Arbejdsgruppens definition af matchfixing er snævrere end definitionen af manipulation af idrætskonkurrencer i Europarådets konvention. Arbejdsgruppen har søgt ikke at medtage elementer, som i idrætslig forstand kan betegnes som uetiske, uden nødvendigvis at være egentlig aftalt spil/matchfixing, og som eksempelvis ville kunne henføres til uhensigtsmæssige regler eller turneringsstrukturer inden for idrætten. ENS DEFINITIONER, FORMÅL OG FORKORTELSER

13 13 Manipulation af enkelthændelser undervejs i konkurrencen, uden at det nødvendigvis har betydning for idrætskonkurrencens slutresultat for eksempel antallet af hjørnespark, straffespark eller frispark eller antallet af gule eller røde kort ( spotfixing ). Manipulation af slutresultatet, men ikke udfaldet af idrætskonkurrencen eksempelvis hvor spillere modtager betaling for, at holdet ikke skal slå modstanderholdet med mere end 10 mål ( point-shaving ). Idrætsudøveres forsætlige underpræstationer, nederlag e.l. Dommere og officials forsætlige fejlanvendelse af den givne sportsdisciplins regelsæt. Uberettiget ændring eller benyttelse af det udstyr eller de fysiske rammer, der benyttes i den givne idrætskonkurrence med henblik på at manipulere med resultatet. Bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd over for en person for at ændre, sikre, fremskynde eller påvirke et bestemt resultat af en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder. Hjælpepersonalets forsætlige påvirkning af spillere med henblik på, at spillerne underpræsterer. For at noget betegnes som matchfixing efter definitionen, er det ikke nødvendigt, at der er en vinding, men der kræves en vinding for, at det evt. kan straffes efter straffelovens bestemmelser om berigelseskriminalitet (f.eks. bedrageri). Matchfixing reguleres og sanktioneres i dag i Danmark på forskellig vis. Matchfixing kan (i visse situationer) indebære en overtrædelse af straffeloven (bedrageri m.v.), jf. afsnit 5.2 og indebærer en overtrædelse af idrættens egne regler, jf. afsnit 5.1. DIFs lovregulativ mod matchfixing finder anvendelse for al idræt under DIFs 61 specialforbund. Reglerne regulerer ud over matchfixing også andre former for adfærd, som karakteriseres som uetisk, eksempelvis spil på egen sejr i en kamp. At en handling straffes efter straffeloven, forhindrer ikke, at den også kan sanktioneres efter idrættens egne regler og omvendt. Figur 1 illustrerer opdelingen i uetisk adfærd, manipulationen af idrætskonkurrencer og kriminelle handlinger i relation hertil, herunder hvilke elementer der adresseres gennem straffeprocessen, hvilke elementer der adresseres af idrætten, og hvordan spiludbydernes monitorering af spilmarkedet spiller sammen hermed. ENS DEFINITIONER, FORMÅL OG FORKORTELSER

14 14 Figur 1: Matchfixing: Manipulation af idrætskonkurrencer kriminalitet uetisk adfærd. De enkelte lande i EU har forskellige regler på området, jf. afsnit 6.2. Ligeledes varierer reglerne inden for idrættens organisationer, dels fra idrætsgren til idrætsgren samt i et vist omfang mellem organisationerne i de enkelte lande. Bedrageri: Ved bedrageri forstås i denne rapport den kriminelle handling, som kan straffes efter straffelovens 279 (om bedrageri). 5 For en uddybende beskrivelse heraf, se. afsnit om straffeloven. Eksempler på andre landes bedrageribestemmelser samt internationale bedrageridefinitioner fremgår af kapitel 6). Bestikkelse: Ved bestikkelse forstås i denne rapport de kriminelle handlinger, som kan straffes efter straffelovens 122 (aktiv 6 bestikkelse) og 144 (passiv 7 bestikkelse). For en uddybende beskrivelse heraf, se afsnit om straffeloven. Ved bestikkelse inden for idrætten forstås en tilsvarende adfærd inden for idrætsområdet, herunder bestikkelse af dommere, officials, ledere eller udøvere, hvilket i dag ikke er kriminaliseret i straffeloven, medmindre den pågældende virker i dansk, uden- 5 Straffelovens 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. 6 Straffelovens 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. 7 Straffelovens 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. ENS DEFINITIONER, FORMÅL OG FORKORTELSER

15 15 landsk eller international offentlig tjeneste eller hverv. Eksempler på andre bestikkelses- og korruptionsbestemmelser og internationale bestikkelses- og korruptionsdefinitioner fremgår af kapitel 6). Væddemål: Ved væddemål forstås aktiviteter, hvor en deltager mod betaling af en indsats har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse, jf. 5, nr. 4, i lov om spil Forkortelser i rapporten CAS Den internationale sportsdomstol, Court of Arbitration for Sport DBU: Dansk Boldspil-Union DHF: Dansk Håndbold Forbund DIF: Danmarks Idrætsforbund, herunder de underliggende specialforbund DOGA: Danish Online Gambling Association EGBA: European Betting and Gaming Association EL: European Lotteries ELMS: European Lotteries Monitoring System EPAS: Den udvidet partielle aftale om idræt i regi af Europarådet, Enlarged Partial Agreement on Sport. ESSA: European Sport Security Association EU: Den Europæiske Union FIFA: Det internationale fodbold forbund, Fédération Internationale de Football Association FN: De Forenede Nationer IOC: Den Internationale Olympiske Komité, International Olympic Committee UEFA: Det europæiske fodboldforbund, Union of European Football Associations UNESCO: FN s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ENS DEFINITIONER, FORMÅL OG FORKORTELSER

16 16 4. OMFANG OG KONSEKVENSER AF MATCH- FIXING NATIONALT OG INTERNATIONALT, HERUNDER KORTLÆGNING AF UDVALGTE MATCHFIXING-SAGER Flere organisationer og forfattere har beskrevet, at matchfixing er en trussel for idrætten, som også rækker langt ud over idrætten. Forfatteren Declan Hill 8 og flere andre aktører 9 peger således bl.a. på følgende: Matchfixing har relationer til organiseret kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge, vold, trusler, afpresning m.v. Matchfixing fører til, at idrættens integritet kompromitteres, og at tilskuere føres bag lyset. Matchfixing fører til, at spiludbyderne og deres kunder bedrages, da grundlaget for væddemålet manipuleres. Matchfixing har medført, at fodboldkampe i selv de bedste rækker i flere asiatiske lande bliver spillet for tomme tribuner, og at investorer, sponsorer og TV-udbydere holder sig væk fra idrætten. Matchfixing kan foregå i alle idrætter, og således ikke kun i fodbold, selvom det er mest kendt herfra. Ifølge FIFPro s 10 Black Book on Eastern Europe, 11 der har undersøgt arbejdsforholdene for fodboldspillere i Østeuropa, har 11,9 % af respondenterne til en spørgeskemaundersøgelse fået henvendelser om, hvorvidt de kunne overveje at fikse resultatet af en kamp. 23,6 % har kendskab til matchfixing, der har fundet sted i deres ligaer. Endvidere er situationen værre i nogle lande end i andre: 34,3 % af respondenterne fra Kazakhstan, og 30,3 % i Grækenland er blevet tilbudt aftaler om matchfixing. Desuden har 43,5 % af respondenterne fra Rusland kendskab til matchfixing i deres ligaer Hill, Declan (2008): Det Aftalte Spil Fodbold og forbrydelse. Forlaget Bagland. 9 F.eks. IRIS: Boniface, Pascal m.fl. (2012): Sports betting and corruption: How to preserve the integrity of sport. Rapporten kan downloades på: corruption_-_eng.pdf 10 FIFPro er en international spillerforening. 11 FIFPro Black Book Eastern Europe, FIFPro (2012): 12 FIFPro Black Book Eastern Europe, FIFPro (2012). Side OMFANG OG KONSEKVENSER AF MATCHFIXING

17 17 I FIFPro s rapport analyseres også sammenhængen mellem matchfixing og vold, chikane samt manglende lønudbetaling. Bl.a. er andelen af spillere, som er blevet bedt om at fikse kampe, højere blandt spillere, der har været ofre for chikane eller vold, eller som ikke har fået udbetalt løn og bonusser til tiden, end blandt spillere, hvor det ikke er tilfældet. 13 Matchfixing vil efter omstændighederne kunne være ulovligt og vil altid være uetisk. Der findes ingen officielle statistikker over omfanget af matchfixing, og der er således hverken i Danmark eller på internationalt plan et præcist overblik over omfanget. De mest præcise data om matchfixing bygger på sager, der har været behandlet i enten retssystemet eller i idrættens disciplinære systemer Sager nationalt Omfanget af afdækkede matchfixingsager i Danmark er begrænset, og der er på nuværende tidspunkt ikke set matchfixingsager af den størrelse, som opleves internationalt. Der foreligger kun ét eksempel på trykt retspraksis vedrørende strafferetlig forfølgning af manipulation af idrætskonkurrencer. Sagen er fra 1969 og omhandlede cykelryttere, der indbyrdes havde aftalt udfaldet af en række løb, som cykelrytterne selv spillede på, jf. afsnit om dansk retspraksis. Herudover har hverken DIF, DHF eller DBU kendskab til nationale straffesager om matchfixing i Danmark. DIF og DBU har indledt undersøgelse af 22 sager/hændelser om mulig overtrædelse af DIF s matchfixinglovregulativ (og før 1. maj 2013 DBU s regler), der både dækker matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, med følgende resultat 14 : 1 sag afsluttet med sanktion for forsøg på matchfixing og spil på egen konkurrence 7 sager afsluttet med sanktion for spil på egen konkurrence 2 sager afsluttet uden sanktion 10 sager henlagt 2 sager under behandling. DBU har oplyst, at 3 af sagerne ligeledes er blevet politianmeldt af DBU, og at alle tre sager er blevet afsluttet uden tiltalerejsning. I den ene sag lagde anklagemyndigheden især vægt på, at der ikke kunne påvises telefonsamtaler eller betalinger mellem to formodede matchfiksere, som kunne understøtte mistanken om matchfixing. I de to andre sager blev efterforskningen indstillet med den begrundelse, at der ikke var nogen rimelig formodning for, at der var begået noget straf- 13 FIFPro Black Book Eastern Europ, side Opgjort pr. 1. Juli OMFANG OG KONSEKVENSER AF MATCHFIXING

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

LOVREGULATIV VIII OM FORBUD MOD MANIPULATION AF IDRÆTSKONKURRENCER (MATCHFIXING) OG TILSVARENDE UETISK ADFÆRD

LOVREGULATIV VIII OM FORBUD MOD MANIPULATION AF IDRÆTSKONKURRENCER (MATCHFIXING) OG TILSVARENDE UETISK ADFÆRD LOVREGULATIV VIII OM FORBUD MOD MANIPULATION AF IDRÆTSKONKURRENCER (MATCHFIXING) OG TILSVARENDE UETISK ADFÆRD (Matchfixinglovregulativet) Præambel Idrættens ånd og integritet er dybt afhængig af, at forløbet

Læs mere

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011 1 KENDELSE Afsagt den 11. juli 2011 af Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg i sag nr. 19 i 2011 Randers FC påklager DBU`s Appeludvalgs afgørelse af 21. juni 2011. Poul Dahl Jensen, Annelise Vidø, Birte

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0596 Bilag 2 Offentligt Notat Supplerende grundnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME 2015 5 : AMATØR REKLAMER MEDICIN TILMELDING INDHOLD: Artikel Side 5.1 Tilmelding 1 5.2 Forbundsarrangementer 1 5.3 Udtagelsesbestemmelser [B1 2] 1 5.5

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra.

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Undgå korruption FORORD adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Bestikkelse kan også foregå i udlandet og også her skal Danmark gøre en indsats i forhold til bekæmpelse af bestikkelse,

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere