Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028"

Transkript

1 Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO

2 Indholdsfortegnelse Resultat... 3 Konklusion... 3 Baggrund for projektet og for spillet... 3 Spilbeskrivelse... 4 Formål med spillet... 4 Vægtning af point i spillet... 4 Spilforløb... 5 Projektforløb... 5 Projektdeltagere... 6 Praktiske problemer undervejs... 6 Vedlagte bilag... 6 Lærervejledning... 8 Opsætning og installering af målersæt Introduktion til spil Quiz spørgsmål til Online spil(d) Elevevaluering af Energispillet energispild Lærer-evaluering

3 Der er udviklet et energispil iht. ansøgning. Spillet er udviklet i samarbejde mellem spiludviklerne Spacetime foam/congin, Teknologisk Institut, Lokalenergi og Egebjergskolen. Spillet er afprøvet af elever i 7.A på Egebjergskolen. Resultat Der er udviklet et on-linespil, som skal animere børn til at spare elektricitet på værelserne. Spillet er bl.a. baseret på måling af elforbrug på værelserne hos en klasse i 7. klasse. Det tager ca. 2 uger at gennemføre et spilforløb. Spillet er afprøvet på en 7. klasse, og der er foretaget en lærerevaluering og en elev-evaluering. Heraf vurderes, at spillet fungerer, men der foreslås forbedringer i både administrationsudstyr, selve spillet og målerudstyret. Måleudstyret, som hører til spillet forefindes i ét eksemplar, som ejes af Egebjergskolen, Ballerup. (På basis af erfaringerne med spillet, elev- og lærer-evalueringerne foreslås de nævnte forbedringer af administrationsmodulet og selve spillet gennemført.) Konklusion Spillet er meget nær markedet, idet det med de nævnte modifikationer kunne benyttes af elever og lærere i 7. klasse (eller omtrent det alderstrin). Dermed ville der være basis for at regionernes udlånscentraler anskaffede et antal klassesæt til udlån til skoler. Baggrund for projektet og for spillet En stadig stigende del af boligers energiforbrug bruges til el-apparater, og en stadig større del af elforbruget bruges af børn og teenagere til bl.a. spil, fjernsyn, computer m.m. En del af dette elforbrug kan undgås, hvis der slukkes for apparaterne, når de ikke bruges (kun det apparat er tændt, som benyttes), og der slukkes helt for standby-forbrug. Hvis der skal opnås elbesparelser skal forbruget synliggøres, og mulighederne for at spare skal synliggøres for de unge. Hvem tænker på, at det koster kr. om året at have et stort fjernsyn tændt 8 timer i døgnet? Og hvem ved, at teenagernes elforbrug til spil, fjernsyn og computer i gennemsnit er 900 kwh? Dette skal synliggøres, og i dette projekt gøres det ved at bevæge sig i teenagernes egen verden den verden, der også er årsag til elforbruget: Et computerspil i dette tilfælde et onlinespil. Erfaringer med adfærdspåvirkning er, at adfærd omkring energi kan påvirkes, men det kræver synlighed af energiforbrug og feedback (tilbagemelding) på om det har nyttet at forsøge at spare. De to dele skal spillet levere. Når teenagerne gennem spillet (og den tilhørende læring fra skolen) er blevet opmærksomme på elforbruget og hvordan, der kan spares, så kan teenageren være ambassadør for elbesparelser i resten af huset og overfor andre teenagere. En insisterende teenager kan påvirke stemningen i huset og dermed forhåbentlig også familiens vilje til at spare på energien. 3

4 Spilbeskrivelse Energispil(d) er et online spil, hvor børnene i en skoleklasse (7. klasse) i en uge måler elforbruget på værelset og bruger elbesparelserne aktivt i spillet til at kæmpe mod deres klassekammerater. Elevens eget konkrete forbrug af el, influerer direkte på mulighederne i spillet og på mængden af point, der optjenes. Jo mere el, der spares, jo flere point får eleverne, og jo nemmere bliver det at vinde over klassekammeraterne. Meningen er at omsætte et abstrakt begreb som elforbrug til synligt forbrug i en valuta fra de unges univers (spilverden) på en underholdende måde. Formål med spillet Målet er at få børnene til at reflektere over eget energiforbrug, motivere dem til at forsøge at reducere det samt give dem konkret viden i form af energi-quizspørgsmål. Spillet skal også skabe baggrund for en debat om, hvordan man sparer på el. Spillet kan bruges til fritidslæring eller som led i undervisningsforløb om elektricitet og/eller klima og miljø, f.eks. i fysik eller natur og teknik. På den fjerne planet Watt kæmper de søde Herbaler og de avancerede Mekaner om planetens skæbne. I desperation beder begge sider om hjælp. Ved hjælp af højteknologiske målere kan eleven måle, hvor meget energi han eller hun sparer. Energien kan overføres til den ene af siderne og hjælpe dem med at vinde kampen. Kan du spare mere end dine klassekammerater? Vægtning af point i spillet Der er tre elementer, der giver point i spillet. De tre dele er vægtet ligeligt med en 1/3 til hver: Sparet el på værelser, korrekte svar på energiquiz spørgsmål og tilfældighed i valg af våben. Hvorfor konkurrence og hold inddeling? Klassen deles op i 2 hold. Det giver mulighed for konkurrence og det giver mulighed for at dele erfaringer og viden med sit hold. Konkurrenceelementet skal motivere børnene til at spille spillet hver dag gennem en uge i frikvarter eller efter skole. Det at spille mod sine klassekammerater virker erfaringsmæssigt meget motiverende for eleverne, og det bliver pludselig meget vigtigt for dem at huske at slukke for apparaterne derhjemme. Det, at der spilles holdvis, giver rum for diskussion samt Illustration fra workshop i forbindelse med udviklingen af spillet. Muligheden for at udfordre klassekammeraterne virker erfaringsmæssigt meget motiverende på eleverne. Der er derfor brugt mange kræfter på at udvikle et spil hvor alle kan være med, uanset køn, erfaring med computerspil og lignende. 4

5 adgang til nogle klassekammerater, som det giver mening at dele viden med. Det giver nogle at støtte sig til og hver person på holdet har en betydning for holdets samlede resultat. Der kåres et vinderhold - ikke en vinder-person. Men alle deltageres point kan ses af alle spillerne. Læreren laver de to hold, så der evt. kan spilles pigerne mod drengene eller på tværs af køn afhængig af klassens sammensætning og dynamik. Spilforløb 1) Spillet introduceres af lærer i klasse. Hertil bruges lærervejledning samt elevvejledning (bilag x) 2) Der uddeles et sæt med måler-udstyr samt installationsvejledning til hver elev (1 A4-ark bilag ) 3) Læreren indtaster klassen med ID-numre og tilhørende passwords, som uddeles til elever 4) Elever får et par dage til at sætte måleudstyr op på værelset 5) Baselinemåling starter (eleverne får ikke noget at vide om, at det drejer sig om energibesparelser fordi man ikke vil påvirke deres elforbrug den første uge (baseline målings perioden) 6) Efter en uge er baseline måling slut: Klarmelding fra database 7) Tematime i klassen (om muligt) godkend baseline, drøft forbrug m.m., hvorefter: 8) Spillet åbnes og startes. Hér er det vigtigt, at eleverne er klar over, at det giver point at spare på el-forbruget. 9) Målerne registrerer den enkelte elevs elforbrug og eleven kan sammenligne sit nuværende forbrug med forbruget fra baselinemålingen. Den enkelte elev belønnes ved nedgang i forbrug men straffes ikke ved øget forbrug. De belønnes endvidere ved rigtige svar på quiz-spørgsmål. 10) Efter en uges spil, kan der afsluttes med undervisning/drøftelse i klasse men der kan også vælges at spille en uge mere. 11) Ved spillets afslutning benytter lærerne spil-resultaterne til at drøfte el-forbrug, erfaringer med nedgang i forbrug m.m. Projektforløb Spillet er udviklet i et samarbejde mellem projektparterne. Undervejs i forløbet er indlagt workshops med hhv. Egebjergskolens lærere samt Albertlund Lilleskoles 7. klasse elever samt Egebjergskolens 7. klasse. På baggrund af erfaringerne herfra har spillet fået den nuværende form. Der er indkøbt et klassesæt af målersæt, som tilhører Egebjergskolen. Spillet er afprøvet i et klassesæt i 7 A. på Egebjergskolen i november Lærer Allan Nielsen og Steen Boisen har deltaget i afprøvningen sammen med klassen. Evalueringen fra dels eleverne dels lærerne kan ses i vedlagt bilag, men hovedtrækkene er: Spillet virker Flertallet fandt det sjovt at spille 5

6 En del elever havde dog svært ved at logge på Det fremgik ikke klart for alle, at meningen var, at de skulle spare el Ud fra evalueringerne, er der tjekket og korrigeret: Lettere korrigering i lærervejledning Serverforhold tjekket Lyde fra måler tjekket (desværre kan lyden ikke reduceres på målerne, der indgår i dette projekt) Udover hvad der er muligt indenfor dette projekts rammer, så vurderes det, at spillet kan raffineres på disse punkter. o o o o o Administrationsmodulet kan forenkles Vejledninger (ændres som følge af ændring af administrationsmodul) Det præciseres i spillet, at formålet er at spare el, og at der fokuseres mere på konkurrenceaspektet Lærere skal evt. kunne tilføje/fjerne quiz-spørgsmål Det undersøges dybere, om der kan gøre noget ved støj fra målere samt lys fra udstyret. Se lærernes og elevernes evaluering vedlagt. Der eksisterer nu kun 1 spil-sæt. Projektdeltagere Teknologisk Institut Lokal energi Congin, afløst af Spacetime foam Egebjergskolen, Ballerup Desuden har Albertslund Lilleskole deltaget til test af spil-koncept. Praktiske problemer undervejs Spil-firmaet Congin gik konkurs midtvejs i forløbet. Arbejdet med at producere selve spilet blev herefter overdraget til Spacefoam. Der manglede imidlertid kr., som er taget af Teknologisk Instituts budget. Vedlagte bilag 1. Lærervejledning 2. Opsætning og installering af målersæt: Installationsvejledning til elever 6

7 3. Introduktion til spil 4. Quiz spørgsmål til online spil(d) 5. Evaluering af energispil(d) foretaget af 7.A på Egebjergskolen 6. Evaluering af energispil(d) foretaget af lærer 7

8 Energispil(d) Online læringsspil om elbesparelser Klassetrin: 7. klasse Lærervejledning 8

9 Formål med spillet Energispil(d) er et online spil, hvor børnene måler egne elbesparelser på værelset eller lignende og bruger dem aktivt i spillet til at kæmpe mod deres klassekammerater. Elevens eget konkrete forbrug af el, influerer direkte på mulighederne i spillet og på mængden af point, der optjenes. Jo mere el, der spares, jo flere point får eleverne, og jo nemmere bliver det at vinde over klassekammeraterne. Meningen er at omsætte et abstrakt begreb som elforbrug til synligt forbrug i en valuta fra de unges univers (spilverden) på en underholdende måde. Målet er at få børnene til at reflektere over eget energiforbrug, motivere dem til at forsøge at reducere det samt give dem konkret viden i form af energi-quizspørgsmål. Spillet skal også skabe baggrund for en debat om, hvordan man sparer på På den fjerne planet Watt kæmper de søde Herbaler og de avancerede Mekaner om planetens skæbne. I desperation beder begge sider om hjælp. Ved hjælp af højteknologiske målere kan eleven måle, hvor meget energi han eller hun sparer. Energien kan overføres til den ene af siderne og hjælpe dem med at vinde kampen. Kan du spare mere end dine klassekammerater? el. Spillet kan bruges til fritidslæring eller som led i undervisningsforløb om elektricitet og/eller klima og miljø, f.eks. i fysik eller natur og teknik. Hvorfor konkurrence og hold inddeling? Klassen deles op i 2 hold. Det giver mulighed for konkurrence og det giver mulighed for at dele erfaringer og viden med sit hold. Konkurrencen motiverer børnene til at spille spillet hver dag gennem en uge i frikvarter eller efter skole. Det at spille mod sine klassekammerater virker erfaringsmæssigt meget motiverende for eleverne, og det bliver pludselig meget vigtigt for dem at huske at slukke for apparaterne derhjemme. Det, at der spilles holdvis, giver rum for diskussion samt adgang til nogle klassekammerater, som det giver mening at dele viden med. Illustration fra workshop i forbindelse med udviklingen af spillet. Muligheden for at udfordre klassekammeraterne virker erfaringsmæssigt meget motiverende på eleverne. Der er derfor udviklet 9 et spil, hvor alle kan være med, uanset køn, erfaring med computerspil og lignende.

10 Det giver nogle at støtte sig til og hver person på holdet har en betydning for holdets samlede resultat. Der kåres et vinderhold - ikke en vinder-person. Læreren laver de to hold, så der evt. kan spilles pigerne mod drengene eller på tværs af køn afhængig af klassens sammensætning og dynamik. Point - hvad går spillet ud på? Man får point for 3 ting i spillet: dels for at spare på el, dels for at svare rigtigt på quiz spørgsmål og dels for at vinde kampene mod andre klassekammerater. De tre ting er nogenlunde ligeligt vægtet, så hvis man skal vinde spillet, skal man være god til det hele. Sådan gør man: Forløbet kan opdeles i 4 trin: Trin 1: Administrationsdelen. Til lærerne. Ikke til elever. 1) På hjemmesiden logger læreren på med user name: admin og password: Herefter opretter læreren hver elev ved at skrive navn på elev og selvvalgt adgangskode efterfulgt af tryk på Opret. 10

11 Når alle elever er indskrevet, skal målersæt matches med elever og holdene oprettes. Dette gøres i Klasse feltet, hvor der startes med at trykke på det venstre + hvorved feltet maksimeres. Alle målersæt er allerede oprettet, hvorfor der blot skal tilføjes korrekte elever og holdnumre. 11

12 Der gennemføres følgende rutine ved alle elever: tryk på rediger ved eksisterende bruger, vælg elev i dropdown menu, vælg hold (1, 2 eller 3) hvor hold 3 er læreren, og tryk opdater. Denne rutine gennemføres for hver enkel elev. 2) Derefter deles målersæt ud til eleverne. (iht. elev-masterlisten). 3) Når sættene er delt ud kan der ved maksimering af klassefeltet ses et felt yderst til højre hvor der står logning seneste time. Alle de elever hvor tallet ikke er 0, har installeret deres målersæt og kommunikationen virker. Det er vigtigt at eleven får det samlede målersæt (en modtagerboks og to tilhørende elmålere). Pas på at eleverne ikke får byttet rundt på delene, så sættene ikke længere er korrekt sammensat. 12

13 Eleverne kan selv vælge, hvilke stikkontakter der tilsluttes målerne, men det foreslås at sætte målerne op på tv, pc, spillemaskine, musik og evt. lampe på eget værelse. Benyt evt. en fordeler-stik-dåse, som så tilsluttes måleren. Se opsætningsvejledning for yderligere information. Det gør ikke noget, at de kun bruger en måler, men der er mulighed for at bruge to. Læreren kan følge elevernes opsætning på hjemmesiden. Når alle elever har sat målerne op startes trin 2 (baselinemåling). 13

14 Trin 2: Her måler eleven sit eget basisforbrug. Det er denne baseline måling som eleven senere skal forsøge at spare i forhold til. Læreren starter baselinemålingen ved tryk på start baseline. Denne påbegyndes først når alle eleverne har fået sat målerne op. Det anbefales at målingen varer ca. en uge. Eleven bør ikke påvirkes til at spare på el inden spillet VIGTIGT!: Omtal ikke besparelser! Det er vigtigt at du ikke snakker om energibesparelser inden spillet går i gang! Eleverne skal først måle deres eget basisforbrug og for at sikre en realistisk måling bør de ikke være opmærksomme på at spare. Omtal derfor ikke spillet som et sparespil og udlever ikke elevens login før baseline måleperioden er overstået. går i gang. Eleven skal bare gøre, som han/hun plejer at gøre i forhold til brug af el. Når det vurderes at baselineforløbet kan afsluttes og spillet påbegyndes trykkes stop baseline. Herved sættes spil i gang. Trin 3: Læreren har ved hjælp af stop baseline startet spillet. Dette gøres simpelthen ved at udlevere adresse til hjemmesiden og elevens personlige login til hjemmesiden. Her kan eleven selv begynde spillet. Spillet kører indtil læreren afslutter det (siger et tidspunkt, hvor det slutter). Spillets quizspørgsmål er dog begrænset til spil i 8 dage. Der er 3 energispørgsmål pr. dag. Spørgsmålene kan ses sidst i denne vejledning. Trin 4: Læreren kan ved at gå ind som spiller (hold 3) se spilstatus og pointstatus. Kåring af vinder og opsamling af viden og erfaringsudveksling kan ske i klassen efter behov og tid til rådighed. Se forslag til opsamling på næste side. Husk at indsamle målersættene efter brug. 14

15 Forslag til opsamling Læreren kan printe en oversigt over point, som eleverne har opnået i spillet. Hvem har været bedst til at spare? Og hvem har svaret rigtigt på flest quizzer? Dette kan bruges som afsæt for en generel diskussion om forløbet i klassen. Ligeledes kan de enkelte quizspørgsmål gennemgås i klassen. Spillet kan endvidere motivere en diskussion af de forskellige begreber der anvendes i målingen af elforbrug. Hvad er f.eks. en kwh? Og hvorfor giver det mening at bruge denne betegnelse? Endelig tematiserer spillet en række af de klimakatastrofer, som også i virkeligheden kan være et resultat af den klimapåvirkning, som bl.a. elproduktionen har. Dette kan motivere diskussioner om årsags-sammenhængen mellem energiproduktion, udledning af CO2 og klimapåvirkning (drivhuseffekt). Hjemmesiden Læreren kan oprette og slette elever. Læreren kan også følge udviklingen f.eks. i forbindelse med om eleverne har fået sat målere op. Læreren styrer forløbet på hjemmesiden: f.eks. start og slut på spilperioden. På hjemmesiden kan læreren også se hver elevs point oversigt. 15

16 Overvejelser bag spildesignet Spillet er designet til at appellere til hele klassen. I denne aldersgruppe er drengene typisk meget mere vant til at spille computerspil end pigerne. Dermed vil de ofte være dominerende i f.eks. spil, der kræver hurtige reaktioner, i en sådan grad, at pigerne ikke synes, det er sjovt. Derfor er der i dette spil i stedet valgt et mere held-baseret spilformat, hvor spilleren ikke har direkte indflydelse på spillet imens kampen raser. Dette viste sig i løbet af udviklingsforløbet at appellere til begge køn. Spilleren opnår en betydelig fordel i spillet ved at spare på elektriciteten derhjemme. Da der som udgangspunkt vil være stor forskel på elevernes forbrug, er det den relative besparelse der tæller. En elev der formår at spare 50 % af et lavt basisforbrug får således flere point end en elev der sparer 10 % af et højt forbrug. På den måde kan alle være med, uanset hvilke apparater man har stående derhjemme. Kolofon Spillet er udviklet med støtte fra Elforsk Dansk Energis program for forskning og udvikling i effektiv energianvendelse. 16

17 Opsætning og installering af målersæt Målersæt består af 1) En opsamler-enhed 2) Strømforsyning til master-enhed 3) Netværkskabel til master-enhed 4) Elmåler 1 5) Elmåler 2 Opsætning af master-enhed Strømforsyningen (2) tilsluttes 230V (almindelig stikkontakt) og opsamler-enheden (1). Enheden tilsluttes via netværkskabel (3) til Internettet. Nu er opsamler-enheden sat op og vil aflæse målerne og sende data til energispillet. Opsætning af målere 17

18 Målerne indsættes mellem stik i væg og det el-forbrugende apparat. På toppen af måleren findes en tænd/sluk knap, som skal aktiveres med et enkelt tryk på toppen før apparaterne kan tændes. Når man ønsker at slukke apparaterne igen, kan denne knap benyttes eller der kan evt. slukkes på stikkontakt eller fordeler-stikdåse. (se nedenfor) Eksempel på opsætning: TV 230V Måler (4) Vægstik Playstation Måler (5) Musik Lampe Der kan tilsluttes flere apparater på en måler ved at bruge en fordeler-stikdåse. Man kan benytte begge målere, eller man kan nøjes med at bruge en enkelt måler. 18

19 Introduktion til spil 19

20 Quiz spørgsmål til Online spil(d) Spørgsmålene er samlet i grupper af 3, idet at det max er muligt at spille 3 gange pr. dag. Spille periode maks. 8 dage. 1 runde: måleenheder Effekten, er den energi som et apparat bruger på et sekund. Hvilken enhed måler man effekten i? 1. Watt (W) 2. m3 3. liter (l) Der er to ting, der afgør et apparats energiforbrug. Udover effekten er det: 1) den tid, som apparatet er tændt 2) hvor varmt apparatet er 3) tidspunkt på dagen, apparatet er tændt Energi er apparatets effekt gange tid, apparatet er tændt. Fra fysik kender I enheden Joule for energi. 1 J = W x s. Hvor meget energi svarer 1 Wh til? 1) 1 Wh (watttime) = 1000 J 2) 1 Wh = 3600 J 3) 1 Wh = 1 kj 2. runde: Hvor meget energi bruger et apparat, omregning og udregning Hvor aflæses effekten (W eller Watt) på et apparat f.eks. fjernsyn? 1) I startmenuen 20

21 2) Bag på apparatet 3) Under Volumen-knappen Et apparats elforbrug finder du ved at gange effekten med den tid, apparatet er tændt. Hvor meget el bruger et fjernsyn på 150 W, som er tændt i 24 timer? 1) Wh 2) kwh 3) 150 kwh 1000 W svarer til 1 kw (kilowatt). Hvor mange svarer W til? 1) kw 2) 2,2 kw 3) kw 3. runde: elpris, anbefalet forbrug, procent Hvad koster 1 kwh? 1. 0,50 kr. 2. 1,00 kr. 3. 1,90 kr. Vi bruger gennemsnitlig kwh/år pr. person. Hvor meget anbefaler Center for Energibesparelser (Elsparefonden), at en person bruger? kwh/år kwh/år kwh/år Vi bruger 1500 kwh/år, men det anbefales, at det kun er 1000 kwh/år. Hvor mange procent skal vi spare? % % % 21

22 4. runde: elproduktion, CO2, drivhuseffekt Hovedparten af el i Danmark er fremstillet af? 1. Afbrænding af kul 2. Solenergi 3. Vindenergi Afbrænding af kul udleder CO2 i atmosfæren. Hvor meget CO2 udledes der til fremstilling af 1 kwh strøm? 1. ca. 10 gram 2. ca. 50 gram 3. ca. 500 gram Hvorfor vil vi gerne begrænse udledningen af CO2? 1. giver opvarmning af jordkloden - drivhuseffekt 2. giver askeskyer, der generer flytrafikken 3. Træerne kan ikke tåle CO2 5. runde: standby Slukker du på stikkontakten efter at du har brugt tv, pc, Playstation, så undgår du at bruge el til standby. Hvor meget sparer du? 1. 5 % % % Hvordan ved du om et apparat bruger el, når det står på standby? 1. det lugter 2. det er lunt eller en lille lampe lyser 3. det er sort 22

23 Kan det være livsfarligt at lade fjernsynet stå på standby? 1. ja, der kan gå ild i det 2. nej, der er aldrig sket nogle ulykker 3. det er kun farligt, hvis fjernsynet er et plasma tv 6. runde: elforbrug på apparater, tv pris Hvad bruger vi mest el til i boligen? 1. køleskab og fryser 2. pc, tv, spillemaskiner 3. vask og tørring af tøj Hvilken spillemaskine bruger væsentligt mere el end andre? 1. Playstation 3 2. Playstation 2 3. X-box En stationær computer med skærm bruger mere el end bærbar pc. Hvor meget mere? 1. under 10 % % 3. over 40 % 7. runde: sparepære, pris, Co2 Du skifter en 60 Watt glødepære ud med en sparepære. Hvad skal du skifte til for at få samme mængde lys? Watt 23

24 2. 20 Watt Watt En lampe er tændt 4 timer om dagen. Hvor meget sparer du om året ved at bruge en 15 Watt sparepære i stedet for en 60 Watt glødepære? 1. under 30 kr kr. 3. over 80 kr. Hvor meget reduceres CO 2 udslippet ved at bruge 15 watt sparepære i stedet for 60 watt glødepære (tændt 1000t/år)? 1. 3 kg kg kg 8. runde: køkkenet Hvor lidt vand behøver du for at koge 4 æg hårdkogte? 1. ½ dl 2. 2 dl 3. 4 dl Koger du kartofler uden grydelåg bruger du mere el. Hvor meget mere? 1. ½ x mere el 2. 3 x mere el x mere el Du vil lune 4 boller. Hvor meget spare du ved at bruge brødrister I stedet for ovn? % % % 24

25 Elevevaluering af Energispillet energispild På en workshop m. 7.a fra Egebjergskolen d. 14. december 2010 blev spillet evalueret efter at eleverne havde målt baseline i en uge, og derefter spillet i en uge. På workshoppen blev eleverne bedt om hver for sig - at skrive alt hvad der faldt dem ind om spillet på post-it sedler. Der kom i alt 72 udsagn/tilkendegivelser Derefter placerede de sedlerne på tavlen og grupperede dem efter emner: Om spillet, vurdering, teknik osv. Ved håndsoprækning tilkendegav eleverne derefter hvilke af udsagnene de gik ind for/kunne være enige i. Hér måtte de stemme ligeså mange gange de ville. Disse figurerer under: Stemmer. Derefter havde eleverne 4 stemmer hver, som de skulle (kunne) bruge på de udsagn, de prioriterede allerhøjest. Deraf fås grupperingen: prioriteret. 25

26 Elev-evaluering af energispild foretaget af 7.a. Egebjergskolen, Ballerup. Om spillet: Alt under kategorien Dårligt stemmer prioriteret I alt: 11 7 Kunne ikke komme ind på siden 1 Der var mange problemer med at komme på 1 Jeg kunne ikke komme ind på hjemmesiden 1 Kunne ikke komme ind på hjemmesiden 1 Kunne ikke komme ind på hjemmesiden (problemer med Brpwsaewr Kunne ikke komme ind på spillet, fordi jeg glemte det man skulle skrive for at komme ind på hjemmesiden ovre i skolen 1 1 Jeg kunne ikke prøve spillet fordi jeg ikke kunne komme ind på selve hjemmesiden 1 Kunne ikke log in 1 Der var problemer med serveren, så man nogen gange ikke kunne logge ind 1 Nogle gange kunne jeg ikke komme ind på den 1 Få hjemmesiden op og køre, så man kan komme ind og spille 1 I alt 11 personer havde store problemer med det tekniske i at komme til at spille. I alt 7 har (naturligt nok) nævnt det som den væsentligste ting ved spillet. Heraf kunne 8 slet ikke spille enten fordi de ikke kunne komme ind på hjemmesiden eller kunne logge på. Konklusion: Serveren har været for ustabil Overlevering/information om login har været mangelfuld 26

27 Kategorien: Tid Stemmer i alt: 5 Prioritet 2 Jeg spillede ikke spillet fordi jeg ikke havde tid Spillede ikke spillet fordi jeg ikke havde tid Jeg tog mig ikke sammen til at gå ind på hjemmesiden, når jeg altså havde tid. Og jeg har altså ikke tid til at gå ind på computeren Kategori: VURDERING Glemte at stemme om den samlet (eller måske fik den ikke Stemmer i alt stemmer) men den havde stor opbakning Sjovt med holdspil: Sjovt at gøre det som det var: I grupper, for så var der konkurrence 8 Det var fedt, at der var to hold mod hinanden 10 Det var en god idé at man skulle spille mod hinanden 3 Vurdering fint Spillet var fint 4 Nemt at spille 4 Der var konkurrence 1 Det var en rigtig god idé 1 Godt at lave noget nyt 1 21 synes det er fedt at spille to hold mod hinanden og andre 12 synes det var et godt spil/god idé. Kategori: VURDERING.dårligt Stemmer i alt Det var mega nedern 1 Dårligt: Svært at find ud af på internettet 1 Det var ret kedeligt virkelig ingenting at lave 1 Kedeligt ensformigt spil 1 Kun 4 synes det var kedeligt. 27

28 VURDERING fortsat dårligt stemmer prioritet Overskrift Larm: En stemme i hver 11 Den gav en mærkelig brummelyd Støj fra energimålerne Dårligt at det bippede om natten Problemer: Min ene stik-mus larmede helt sindssygt, derfor koblere jeg den efter få dage af, fordi jeg slet ikke ku holde den ud Apparater larmede om natten Den der målte forbruget larmede meget Det kan ønskes den ikke gav bip-lyd Den hvide ting, den larmer vildt meget med sådan en høj bip-tone LARM! Apparatet sagde nogle irriterende summelyde Larm fra målerne er et stort problem. Det lader vi gå videre til producenten. Vi tjekker hvor høj lyden er. TEKNIK: Kategori Teknik Stemmer i alt (ingen prioritet) Routeren blinkede konstant 2 Routeren blinkede konstant 1 Jeg har kun et netstik derhjemme, og vi bruger 1 trådløst netværk med modem. Jeg synes det var dårligt at jeg var nødt til at skifte stik fra netværk til spil og omvendt. Der var ikke måleudstyr til alle Teknik fortsat Blandet: Stemmer prioritet Nåede det ikke fordi min dims ikke virkede De der ledninger var hele tiden i vejen Man kunne ikke slukke på 3 1 kontakten, som man plejer Spilled ikke, da jeg var syg 1 28

29 Det var spændende med det nye udstyr Jeg har ikke spillet fordi jeg ikke vidste det var gået i gang Var ikke på spillet - havde ikke fået at vide at det VAR i gang Konklusion: Irritation af routeren blinker. Kan det ændres? Der skal informeres bedre om: Hvornår der er spilstart At man godt kan slukke på kontakten TEKNIK positivt: Stemmer prioritet Nemt at sætte op 9 9 Jeg kunne ikke selv sætte det op 5 Det var svært at sætte op 3 17 synes det er nemt at sætte op heraf har 9 valgt det som prioritet Om spillet og faglighed stemmer prioriteret Forbedring: hvis man lavede det fælles og ikke på computer (fx som 7 7 brætspil i klassen) Det ville være bedre og sjovere hvis man lavede konkurrencer i 1 klassen fælles i stedet for ét spil på computeren Man måtte gerne have kunnet få at vide hvor meget strøm m an 12 8 havde brugt Der måtte gerne have været mere materiale, så man lærte noget 1 1 Godt at man fik point når man svarede rigtigt 1 Manglende konkurrence i holdene Mellem deltagerne) 1 Problem: På vores TV står Watt foran og ikke bagpå (som det står i 1 svaret) 8 ville hellere have et klassespil fx et brætspil heraf har 7 valgt det som prioritet 12 personer savner information om, hvor meget strøm de har brugt heraf har 8 valgt det som prioritet! Man kan faktisk se, hvor meget strøm man har sparet i spillet men det er åbenbart ikke klart/nemt nok. Det er et forbedrings-issue! Tasker: Tasker er dejlige 7. a elsker tasker Tasken man fik selve spillet i var rigtig god, flot og praktisk dejlig stor og nem at have med sig. 29

30 Samlet oversigt over vurderinger Hovedoverskrift - vurdering stemmer prioritet Kunne ikke komme ind på siden/logge ind 8 7 Sjovt med holdspil 21 Måske fik vi ikke stemt om dette Nemt, fint, godt spil 11 som prioriteret Dårligt-svært kedeligt spil 4 Teknik Larm Irriterende at router blinker 3 Diverse tekniske problemer 3 Ledninger i vejen 6 3 Kunne ikke slukke på kontakten som man 3 1 plejer Svært at sætte op 8 Nemt at sætte op 9 9 Spændende med det nye udstyr 3 1 Instruktion Spillede ikke, fordi jeg ikke vidste det var gået i gang Om spillet og faglighed: Forbedring hvis man lavede det fælles og ikke på computer (fx brætspil i klassen) Sjovere med konkurrencer i klassen i stedet for ét spil på computer Faglighed Man måtte gerne kunne få at vide hvor meget strøm man havde brugt Der måtte gerne have været mere materiale, så man lærte noget Manglende konkurrence mellem deltagerne på holdene

31 Vurdering af spil 21 synes det er fedt at spille to hold mod hinanden og andre 12 synes det var et godt spil/god idé. Kun 4 synes det var kedeligt. 8 ville hellere have et klassespil fx. et brætspil heraf har 7 valgt det som prioritet. Problemer I alt 11 personer havde store problemer med det tekniske i at komme til at spille. I alt 7 har (naturligt nok) nævnt det som den væsentligste ting ved spillet. Heraf kunne 8 slet ikke spille enten fordi de ikke kunne komme ind på hjemmesiden eller kunne logge på. Konklusion: Serveren har været for ustabil Overlevering/information om login har været mangelfuld Larm fra målerne er et stort problem. Det lader vi gå videre til producenten. Konklusion: Der skal informeres bedre om: Hvornår der er spilstart At man godt kan slukke på kontakten Irritation af routeren blinker. Kan det ændres? 12 personer savner information om, hvor meget strøm de har brugt heraf har 8 valgt det som prioritet! Man kan faktisk se, hvor meget strøm man har sparet i spillet men det er åbenbart ikke klart/nemt nok. Det er et forbedrings-issue! 31

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb SparOmeter-forløb Opbygning af SparOmeter-forløb Introduktion til målinger Målinger apparatforbrug Målinger apparatforbrug Sparekampagne Elevundersøgelserne veksler mellem arbejde på skolen og målinger

Læs mere

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H. 1 2 Start jagten på strømtyvene på dit værelse Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden Nu sætter jagten på strømtyvene ind hjemme hos dig. Bevæbnet med et SparOmeter skal du nu opspore

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug!

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Klasse; 6.y. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Tema; Modsat

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere fra dit lokale bibliotek SEAS-NVE Strømmen samarbejder med mange af bibliotekerne på Sjælland samt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Udnyttelse af energi fra motionscykel

Udnyttelse af energi fra motionscykel Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Hvor ligger fejlen? Løsning er simpel. Hvor stort er dette energispild i Danmark?

Hvor ligger fejlen? Løsning er simpel. Hvor stort er dette energispild i Danmark? Hvor ligger fejlen? Denne lille illustration fra det amerikanske tidsskrift Homepower, viser helt tydeligt hvor fejlen ligger! Flere og flere apparater er konstrueret så afbryderfunktionen er placeret

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN

BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen Tv-panelet og udstyret Hvornår trykker man sig ind? Gæstesening Programvurdering Opsparing af point og webshop Ferie og væk hjemmefra

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Opsætning af ASUS Router

Opsætning af ASUS Router Opsætning af ASUS Router I dette dokument vil vi forsøge at guide dig igennem opsætning af din nye ASUS router, trin for trin. Pak først routeren ud af æsken og stil den et centralt sted i lejligheden

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Quick start: NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S. Kjeldgaardsvej Sæby

Quick start: NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S. Kjeldgaardsvej Sæby : NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S Kjeldgaardsvej 2 9300 Sæby www.nbe.dk 1 NBE Wi-Fi temperatur sensor - direkte forbindelse 1. Bring sensoren i nærheden af fyret 1-2 meter mens der sættes

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder

WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder WN1000RP Wi-Fi-booster til mobile enheder Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning YouSee HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af YouSee HomeBox Trin Installation af YouSee HomeBox Installation af YouSee HomeBox med

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 1 4. 6. klasse Lærervejledning Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og til fiberboksen Fiberboks Icotera i5801 Håndværkervej 27 9700 Brønderslev Telefon 98 88 99 90 bredbaandnord.dk Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

YouSee HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

YouSee HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning YouSee HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af YouSee HomeBox Trin Installation af YouSee HomeBox Installation af YouSee

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Kom godt i gang med DRG 737v2

Kom godt i gang med DRG 737v2 VI GI R DIG Kom godt i gang med DRG 737v2 Waoo! Privat Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere