FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen"

Transkript

1 FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner

2 Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om spil III. Den kommende lov om spil IV. Beskatning side 2

3 I. Den eksisterende lovgivning om spil 1. Hvilke love Spilleautomatloven, Tips- og lottoloven, totalisatorafgiftsloven, klasselotteriloven, lov om lokale totalisatorspil, spillekasinoloven, gevinstafgiftsloven, pokerloven m.m. Tips- og lottoloven ( lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved lov nr. 512 af 12 juni 2009 om visse spil lotterier og væddemål) 2. Danske Spil Danske spil A/ S ejes af den danske stat 80 %, DIF 10 % og DGI 10% Danske Spil A/S har monopol side 3

4 I. Den eksisterende lovgivning om spil Danske Spil udbyder i henhold til Tips- og Lottoloven: Lotterier (lotto, joker, skrabespil, bingo mm) Væddemål (tipning, oddset, heste- og hundevæddem ål m m) Men har ikke udnyttet muligheden for at udbyde poker. Danske spils overskud går til Tipsmidlerne (Halvdelen af overskud over ca. 1,8 milliard går går i statskassen) i Tipsmidlerne udgjorde i: 2007 ca. 1,641 milliard kroner 2008 ca. 1,610 milliard kroner 2009 ca. 1,581 milliard kroner side 4

5 I. Den eksisterende lovgivning om spil Samlede omsætning på det danske spillemarked i 2008 (indskud) har skatteministeriet i februar i år estimeret til ca. 25 milliarder kroner eksklusive landbaserede casinoer og on-line casinoer (inklusive poker) Tips- og lottolovens 10 Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt 1) udbyder spil, lotterier eller væddemål her i landet uden at have bevilling efter 1, 2) formidler deltagelse i spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter 1. Stk. 2: 2: Under skærpende omstændigheder, herunder herunder navnlig ved navnlig gentagelse, ved gentagelse, eller når eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år. Stk. 3: Møde bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt 1) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i bevillingshaverens spil, lotterier og væddemål uden bevillingshaverens godkendelse, 2) udbyder nogen form for spil, lotterier, væddemål eller konkurrence ved benyttelse af bevillingshaverens spillekuponer, spilleresultater, materiel m.v. uden bevillingshaverens tilladelse, 3) reklamerer for spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter 1. side 5

6 II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om spil 1. EU-retten I 2004 åbningsskrivelse fra fra Kommissionen om at den at den danske danske spillelov spillelov ikke ikke er forenelig med artikel 43 (etableringsfrihed) og artikel 49 (fri bevægelighed for tjenesteydelser) I 2006 supplerende åbningsskrivelse fra Kommissionen I 2007 begrundet udtalelse fra Kommissionen. Man acceptere ikke regeringens svar på åbningsskrivelserne og finder ikke at almene hensyn kan begrunde uforeneligheden Østre Landsrets afgørelse i Ladbrokes dommen fra 2006 statuerede at den danske spillelovgivning er forenelig med EU-retten. Alligevel er verserende sager sat på hold side 6

7 II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om spil 2. Udenlandske on-line udbydere Kraftig vækst af on-line udbydere har vundet store andele ad det danske spillemarked Udbyderne har typisk licens på Malta, Gibraltar og i England og betaler skat der Åbning i andre europæiske lande tillige 3. Tipsmidlerne Indkomsten til Tipsmidlerne er faldende side 7

8 II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om spil 4. Regulering og kontrol Forbrugerbeskyttelse Beskyttelse af børn og unge Holde forbruget af spil på moderat niveau Bekæmpelse af ludomani Forhindre hvidvask mm 5. Beskatning 6. Bedre produkter til forbrugerne 7. Det ulovlige spillem arked bekæm pes side 8

9 III. Den kommende lov om spil Lov 202 Forslag til lov om spil 1. Forløb J uni 2009 lukket notifikation til EU af udkast til ny delvis liberaliseret spillelovgivning Februar 2010 udkast i høring 26. marts fremsættelse i folketinget Førstebehandling d.d. side 9

10 III. Den kommende lov om spil 2. Omfatter Lotteri, casino, poker, væddemål, spilleautomater både on-line og på land der udbydes i og til det danske marked Her fokus på on-line Personer og selskaber kan få licens Ingen begrænsning på antal licenser indenfor det liberaliserede om råde Spillem yndigheden tildeler licenser og fører kontrol side 10

11 III. Den kommende lov om spil 3. Opdeling i monopol, begrænset udbud og liberaliserede spil Monopol Begrænset udbud Liberaliseret Keno Lotto Bingo Joker Boxen Heste- og hundevæddemål Landbaseret kasinospil Klasselotteri Almennyttige lotterier Lokale puljevæddemål (landbaseret) Roulette (online) Black Jack (online) Poker (online) Spilleautomater (landbaseret/online) Sportsvæddemål Backgammon (online) Managerspil (online) mv. side 11

12 III. Den kommende lov om spil 4. Spiltyper Lotteri (tilfældighed) Kombination Væddemål 5. Aktiviteter som der kræves tilladelse til: Deltagerne skal betale en indsats for at deltage Deltagerne kan opnå en chance for at vinde en gevinst Der i aktiviteten indgår et væddemål eller et spil, hvor gevinstchancen beror på tilfældighed eller en kombination af færdighed eller tilfældighed side 12

13 III. Den kommende lov om spil 6. Tilladelse til liberaliserede spil: Krav om dansk tilladelse Strafbart at udbyde spil uden tilladelse HR :5-årige tilladelser til henholdsvis væddemål og on-line casino (inkl. poker) Fysiske og juridiske personer der opfylder specifikke habilitetskrav og må formodes at kunne udbyde spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis Der er er krav om at direktion og bestyrelse tillige opfylder habilitetskravene Personen eller selskabet skal være bosat/etableret i et EU eller EØS-land, ellers repræsentant, der er bosat eller etableret i Danmark Spillem yndigheden kan fastsætte vilkår for tilladelser Gebyr for tilladelsen ( / ) og årligt gebyr ( ) 2010 side 13

14 III. Den kommende lov om spil 7. Beskyttelse af det lovlige spillemarked Blokering af betalinger strafbart for betalingsinstitutioner at formidle betalinger til og fra spiludbydere uden dansk licens, der udbyder spil til det danske marked Internet blokering strafbart for den der stiller en DNS-server til rådighed for en egne internet brugere eller andre internetudbyderes brugere (f.eks TDC og Telia) at form idle internet adgang til ulovlige spilsystem er Reklameforbud overtrædelse bøde Henstilling fra Spillemyndigheden side 14

15 III. Den kommende lov om spil 8. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Generelt 1. januar 2011 Åbner for ansøgning om licens sensommer om ændring af gældende lovs 10 træder i kraft allerede dagen efter vedtagelsen den 1. Juli 2010 Derved udvides straffebestemmelserne i den gældende lovs 10 vedrørende formidling af spiludbydere uden tilladelse, således at det bliver strafbart at transmittere information via internettet til en ikke licensieret spiludbyder P.T mange da Danske Spil A/ S har monopol frem til 1. januar 2011 side 15

16 III. Den kommende lov om spil Kommer oveni det forbud der er mod udbud og markedsføring af ulovlige spil der allerede er i den eksisterende lov Lukker reelt det danske marked i perioden 1. juli 2010 til 1. januar 2011 for andre end Danske Spil Problemet med 67 skærpes af habilitetskravene til de, der søger licens fra 1. januar 2011 Dog har spillemyndigheden udtalt, at udenlandske spiludbydere kan modtage spil fra danskere i perioden 1. juli 2010 til 1. januar 2011 hvis spillet ikke retter sig mod danskere eller markedsføres i Danmark Overgangsbestemmelsen må antages at være i strid med EU retten allerede fordi den del af lovforslaget ikke er blevet notificeret i henhold til notifikationsprocedure direktivet side 16

17 IV. Beskatning Lov 203 om forslag til afgifter af spil 1. Spil der er omfattet af monopol Indtægterne fra Danske Spils aktiviteter hidrørende fra deres aktiviteter fra de områder de de har har monopol på går på går til Tipsmidlerne til 2. Liberaliserede spil Der skal betales en afgift til den danske stat på 20 % af bruttospilleindtægten ( spilleindsats fratrukket gevinster) hidrørende fra væddemål/ den del del af af et et væddemålet der omfattes der omfattes af en af dansk en dansk spilletilladelse Det samme gælder for on-line casino spil side 17

18 Kontaktoplysninger Horten advokatfirma Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Tlf Fax

19 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021019 (Michael Ellehauge, Kaj Kjærsgaard, Suzanne Helsteen) 7. juni 2010 K E N D E L S E PlayTech Limited (advokat Martin André Dittmer, København) mod Danske Spil A/S

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2014. Begivenheder i året. Side: 1 af 6

Regnskabsmeddelelse 2014. Begivenheder i året. Side: 1 af 6 Side: 1 af 6 Regnskabsmeddelelse 2014 Begivenheder i året Operation X-udsendelsen fik følger I kølvandet på Operation X-udsendelsen fra november 2013 har Elite Gaming gennemgået og opstrammet en række

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere