Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark"

Transkript

1 DK Odense, Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle relevante udfordringer for de offentlige politikker og eventuelle spørgsmål vedrørende det indre marked, som følger af den hurtige udvikling i lovlige og uautoriserede udbud af onlinespil til borgere bosat i EU, fremsendes herved svar fra Center for Ludomani i Danmark. Center for Ludomani i Danmark er initiativtager til behandlingstilbud til gruppen af spilleafhængige personer og deres familier. Et initiativ, der ikke kun var det første af sin art i Danmark, men i hele Norden. Center for Ludomani fremstår i dag, som Nordens største og ældste institution inden for behandlingstilbud, forebyggende aktiviteter og forskningsrelevante aspekter med særlig vægt på praksisnære, og umiddelbart omsættelige, indsatsområder omkring Gambling og Gaming. Center for Ludomani blev startet i 1992 af Centerleder Michael Bay Jørsel, der er initiativtager til og ophavsmand til begrebet/brandet ludomani behandling, forebyggelse og forskning i og omkring spilleafhængighed i alle dens afskygninger. Center for Ludomani tog sammen med norske og svenske kolleger tilbage i 1999 initiativet til at starte selskabet SNSUS (Nordisk Selskab til Oplysning om Spilleafhængighed). Selskabet består i dag af Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, og afholder konferencer hvert andet år foruden selskabet forestår kontinuerlig erfaringsudveksling, seminarer og arrangerer fortløbende behandlerdage for alle interessenter i de nordiske lande. Center for Ludomani er derforuden aktiv deltager ved konferencer i EASG og ICAA regi, hvor endvidere skal anføres, at Center for Ludomani ved seneste afholdte konference i SNSUS sammenhæng modtog en Nordisk pris for det banebrydende arbejde og den inspiration, som Center for Ludomani har bidraget med i en nu 20- årig periode omkring behandling, forebyggelse og forskning i hele Norden. I det følgende søges besvaret udvalgte spørgsmål, der umiddelbart er direkte relateret til Center for Ludomani s kerneområder behandling, forebyggelse og forskning hvor de ikke besvarede spørgsmål enten er 1) uden for Center for Ludomani s kendskab og 2) omhandler spørgsmål, der hævet over enhver tvivl, vil blive uddybende besvaret af den danske spillemyndighed. Spørgsmål 1: Nej. Spørgsmål 2: Umiddelbart nej. Dog kan anføres, at data fra Center for Ludomani over en knap 10 årig periode viser en klar progression i brug af online spilletjenester. Disse data er blevet fremlagt for EU Parlamentet ved offentlig høring af af Center for Ludomani, hvor der venligst generelt skal henvises til fremsendt Power Point præsentation, og her blot nævnes, at i 2002 svarede 2.1 pct. af dette år nye klienttilgang til Center for Ludomani (N=314), at de overvejende spillede online. I 2010 svarede 44.0 pct. af dette års nye klienttilgang (N=936), at de overvejende spillede online. På spørgsmålet: Når du spiller online, er det da på danske sider eller på udenlandske?, tegner der sig et klart billede. Det gælder for langt den overvejende del (87 pct.), at de spiller på udenlandske sider, og her altså spilleoperatører, der ikke har gyldig licens. Det skal rettelig bemærkes til de her anførte

2 data, at disse ikke er valide for Danmark som helhed betragtet. Det er udelukkende data fra Center for Ludomani. Spørgsmål 3: Udenlandske online spilleoperatører har inden for minimum de seneste 10 år opereret i Danmark uden licens. De har været meget tydelige i det danske mediebillede, og tegner sig for en angivelig ikke ubetydelig del af den samlede spilleomsætning. Hvor stor og hvor meget er ikke kendt. En forventelig ny, og delvis liberaliseret, dansk spillelovgivning vil, blandt mange andre positive forhold, kunne bibringe værdifuld viden og kendskab til også dette område. Corporate Social Responsibility (CSR) er et stærkt og vitalt konkurrenceparameter, og med en ny dansk lovgivning, der tager behørigt hensyn til den virkelighed, der er virkeligheden i dag, vil de udenlandske spilleoperatører, der opnår en dansk licens, skulle operere og agere på samme ansvarlige vis, som f.eks. Danske Spil gør. Og det er vort klare indtryk gennem de kontaktflader, som Center for Ludomani har haft med flere udenlandske spilleoperatører, at det er de meget bevidste omkring. Spørgsmål 7: Der skelnes i almindelighed mellem tre typer af spil: a) Hasardspil (tilfældighedsspil), hvor udfaldet af disse spil udelukkende beror på held. Til denne kategori hører f.eks. forskellige casinospil, elektroniske spilleautomater, Lotto og Quick-Skrab b) Kombinationsspil, der i et vist omfang består af elementer af held og dygtighed, f.eks. Odds, poker, fodboldtipning, bridge og backgammon c) Færdighedsspil, der bygger på indsigt, viden og færdighed, f.eks. skak Hasardspil er med andre ord en relativ bred betegnelse, hvor f.eks. pokerspillere givet vil have sig frabedt, at deres spilleaktivitet er af overvejende hasardbetonet karakter. Spørgsmål 8: Overordnet ja. Spørgsmål 9: Overordnet nej. Spørgsmål 10: Det må på et overordnet plan vurderes at være en fordel, at der etableres en så fælles samordning af spilleregler, som overhovedet muligt. Dette ikke mindst i betragtning af Internettets omsiggribende betydning. Internettet er det største af alting den største indkøbscentral, det største bibliotek, den største informationskanal og den største gamblingportal. Virkeligheden i dag er, at udenlandske spilleoperatører i et stort omfang opererer uden licens i Danmark, netop på grund af Internettets særegne status. Et fælles grundlag for at udbyde forskellige spillemæssige aktiviteter implicerer bl.a. en langt større grad af gennemsigtighed og gennemskuelighed samt en fælles platform for, at udbyde spil på så ansvarlig vis, som det overhovedet er muligt. En code of conduct. Spørgsmål 11: Der pågår konstant en massiv markedsføring omkring spil i Danmark. Generelt forstået. Med særlig tanke på kommerciel kommunikation fra online spilletjenester, der indtil videre opererer uden licens i Danmark, gør især forskellige bonusordninger og remindere sig gældende. Mange spillere, der har været i behandling på Center for Ludomani, kan berette om Pop Up s i stilen: Vi kan se, at du ikke har besøgt XXX i fire uger. Vi håber snart, at se dig igen og har tilladt os, at indsætte 50$ på din konto! Mange spillere kan berette, at det kan være svært at bevare en målsætning om, at droppe det eller de spil, der tidligere har voldt voldsomme personlige og økonomiske problemer, når de med jævne mellemrum bliver mindet om/tilskyndet til at forsætte med at spille.

3 Spørgsmål 13: En spillekonto er ubetinget en nødvendighed med hensyn til kundeidentifikation, alderskrav og håndhævelse af gældende regelsæt. Spørgsmål 15:Ja! Alle de her listede faktorer har betydning for (og ved) personer, der i et varierende omfang har problemer med pengespil. Det er et fællestræk ved spilleafhængige personer, at de lader tilfældigheden le Hasard styre og råde. Fortsat spil vil uvægerlig føre til gevinst. Specielt vil de spillere, der har oplevet at vinde relativt tidligt i deres spillekarriere, grundlægge et irrationelt tankemønster. De både håber og tror på, at de kan vinde penge. Der er grundlæggende tale om 1) en opfattelse af, at det er muligt at påvirke samt øve kontrol over resultatet af det igangværende spil og dermed øge egne vinderchancer, 2) en opfattelse af, at resultatet af et spil kan forudsiges og 3) et spørgsmål om retfærdighed: Nu har jeg tabt næsten uafbrudt i tre uger i træk, så det er kun et spørgsmål om tid, inden lykken vender til min fordel og Lady Luck igen er min faste makker! (For yderligere, se da venligst: Ludomani, ikke flere indsatser, tak!, Michael Bay Jørsel, Gyldendal 2003 ISBN ). Og yderligere sammenfattende kan det udtrykkes derhen, at 1. Flere og flere spil indbefatter en iboende risiko for, at flere personer vil udvikle en spilleafhængighed 2. Tilgængelighedsprincippet: Des lettere en given vare/ydelse er, jo flere vil benytte sig af den. Her rummer Internettet, mobiltelefoni, hele mediekonvergensområdet den totale tilgængelighed uanset hvor den enkelte person måtte befinde sig. Der er tale om et døgnåbent tilbud, You can gamble round the clock so to say! 3. Medierne og dermed hele PR-delen. Spil er highlightet i en hidtil uset grad. Det er formentlig umuligt, at åbne en avis, tænde for sit TV eller checke sin mailboks uden at blive gjort opmærksom på spil om penge i én eller anden form Ovenstående tre områder er angivelig et rimeligt sandhedsparameter for, hvorfor Hr. og Fru Danmark (og dermed også Hr. og Fru Europa) spiller mere og mere. Spørgsmål 16: Ja! Alle de her listede faktorer/værktøjer er væsentlige i forhold til, at dæmme op for et umådeholdent spilforbrug. Og alle indgår de, som en væsentlig del af det ansvarlighedskodeks/den ansvarlige spillepolitik, som enhver spiludbyder bør leve op til. Det bør være en fælles og en fast gældende standard, at alle spillere skal gennemgå en fastlagt procedure inden det valgte spil kan tage sin begyndelse: Der skal bestå en spillerkonto, der bl.a. dokumenterer, at man aldersmæssigt kan spille, hvor meget og i hvor lang tid man agter at spille, selveksklusionsmulighed, ingen kreditmuligheder og ingen tilmeldingsbonus/øvrige bonusordninger eller forskellige typer af prøvespil. Indgangen til X, Y eller Z spillesite bør være en tydelig angivelse af, at spil skal være for sjov skal være skægt, spændende og underholdende, men ikke må opfattes som en slags primær/sekundær indtægtskilde. En tydelig angivelse af den ansvarlighed, der bør være rammen om enhver form for aktivitet, der omhandler spil. CSR igen, igen. Spørgsmål 17: Det danske Socialforskningsinstitut publicerede i 2006 den første prævalensundersøgelse på dansk grund Ludomani i Danmark (udbredelsen af pengespil og problemspillere), 06:12. Undersøgelsen dokumenterede, at lidt under voksne danskere (18 74 år) i et varierende omfang havde problemer med pengespil. To år efter, i 2008, publicerede SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd den første repræsentative undersøgelse i Danmark af unges spillemønstre: Pengespil blandt unge (en rapport om åriges spillevaner), 08:27.

4 Undersøgelsen dokumenterede, at omkring unge er i risiko for at få problemer med pengespil. Nye prævalensundersøgelser inden for begge de ovenfor nævnte grupper vil forhåbentligt kunne iværksættes i f.eks Til den tid vil den nye danske spillelov, der forhåbentlig opstarter januar 2012, have eksisteret i 2 år, og det vil således være interessant (og betimeligt), nærmere at undersøge, hvorledes et mere liberaliseret spillemarked måtte have haft en påvirkning på antallet af mennesker med spilleproblemer. Spørgsmål 18: Center for Ludomani er ikke bekendt med undersøgelser, der specifikt omhandler, hvorvidt onlinespil er mere eller mindre skadevoldende end andre former for spil for personer, der er i farezonen for at udvikle en problematisk spilleadfærd. Data fra Center for Ludomani (se venligst svar på sp. 2) dokumenterer imidlertid, at en stadig større gruppe af problemspillere netop benytter Internettet, som deres foretrukne spilleplatform. Det er angiveligt ikke urealistisk at antage, at Internettet over tid vil være den gamblingportal, som flere og flere mennesker vil benytte sig af som deres foretrukne. Internettet er ikke geografisk afgrænset, Internettet kan tilbyde en døgnåben tilgængelighed, Internettet kan tilbyde (til en vis grad) anonymitet og blandt mange andre forhold, der her kunne nævnes, er Internettet også hurtigt. Og netop hurtigheden er et af de parametre, der slår ud, når forskellige typer af spil forsøges rubriceret, hvad angår mulige grader af potentiel risiko for udvikling af spilleafhængighed. Jo hurtigere et spil er, des farligere er det for mennesker med spilleproblemer. Med andre ord har den tidsmæssige afstand fra det øjeblik, der begås en indsats, til resultatet foreligger, vundet eller tabt, en betydning. I den fysiske verden er f.eks. Casinospil, automatspil og Odds et hurtige spil. På Internettet er alle spil i princippet hurtige. Spørgsmål 19: Data fra Center for Ludomani (se venligst svar på sp. 2) viser, at Poker, Odds et og automatspil aktuelt er de mest problematiske i denne henseende. Spørgsmål 20: I den hidtil gældende danske lovgivning på spilleområdet har der ikke været afsat midler til forebyggelse, information og oplysning om spilleafhængighed (ludomani). Center for Ludomani har imidlertid gennem alle årene siden 1992 forestået en lang række forebyggelsesmæssige tiltag indenfor især uddannelses- & undervisningssektoren (se f.eks. venligst hvor det nødvendige, økonomiske grundlag for disse tiltag er tilvejebragt via fonde og organisationer. En ny og delvis liberaliseret spillelov, der er godkendt af Det danske Folketing i juni 2010, indeholder imidlertid bestemmelser omkring, at der skal afsættes faste midler over Finansloven til behandling, forebyggelse og forskning. Denne lov er endnu ikke indtrådt på grund af nogle skattemæssige uoverensstemmelser, der aktuelt ligger til nærmere afklaring i EU- regi. Spørgsmål 21: Ja. I henhold til Lov om Gevinstgivende Spilleautomater er afsat 1 pct. af bruttoomsætningen fra landets gevinstgivende spilleautomater til behandling og forskning i Ludomani. Den ene procent fordeles med 2/3 til behandling og 1/3 til forskning. For år 2011 udgjorde dette beløb ca. 20 mio. kroner, hvor 13.4 mio. kroner gik til behandling og det resterende beløb til forskning. Dette beløb er på ingen måde tilstrækkeligt, og det kan den, endnu, gældende lov på dette område ej heller siges at være. Online spilleudbydere bidrager således ikke til finansiering af tiltag indenfor det behandlingsforebyggelses- og forskningsmæssige område i Danmark.

5 Spørgsmål 22: Aktuelt er dette utilstrækkeligt, hvilket en ny dansk spillelov imidlertid tager behørigt hensyn til. Spørgsmål 23: Adgangsgrænsen for online spil i Danmark er 18 år, hvilket må anses for værende hensigtsmæssigt. Spørgsmål 24: Online spilleområdet i Danmark er aktuelt uafklaret. En ny dansk spillelov sætter imidlertid klare regler for en lang række af de i nærværende skrift stillede spørgsmål. Hvad angår alderskriterier for spil offline går disse fra 16 år og op til 18 år. En ny dansk spillelov har en aldersgrænse på 18 år.

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder

LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder LUDOMANI Kendetegn, konsekvenser & behandlingsmuligheder Indhold Introduktion... 3 Hvem og hvor mange?... 4 Baggrund... 4 Udviklingen af ludomani set i faser... 5 Kendetegn ved den spilafhængige... 6 Som

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF 2012 Henrik Tingleff & Danske Spil Omslag og Grafik: Louise Løj Arce Foto: Fotograf Niels Djervad Forlag: Kognitivt Forlag, København, Danmark Fremstilling: Dystan Grafisk

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere