Markedsføring i computerspil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføring i computerspil"

Transkript

1 Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende computerspil til markedsføring. Artiklen behandler reglerne for sådan markedsføring, herunder markedsføringslovens regler om reklameidentifikation, utilbørlig markedsføring og markedsføring henvendt til børn og unge samt særlovgivningens reklamebestemmelser. 1. Markedsføring i computerspil Siden introduktionen af de første grafiske computerspil (Tic-Tac-Toe og Spacewar fra henholdsvis 1952 og 1962) har spilindustrien udviklet sig til en global milliardforretning. Computerspil er blevet mere sofistikerede i takt med den tekniske udvikling. Computerspil afvikles typisk på en traditionel computer (pc) eller en spilkonsol (for eksempel Sony PlayStation). Netværksteknologien gør det muligt at koble computere sammen, så flere kan spille mod hinanden, hvilket gør spillene mere realistiske, udfordrende og nærværende. Internettet har gjort det muligt at koble computere sammen, selvom de ikke står i fysisk nærhed af hinanden.[1] Spil sælges ofte på en cd-rom eller en dvd, men kan i princippet også leveres digitalt via internettet. Når et spil er solgt, mister spilproducenten som udgangspunkt kontrollen over det enkelte spil. Spilproducenten kan dog i forbindelse med download af rettelser eller opdateringer (»patches«) ændre spillets udformning, i det omfang patchen downloades og installeres af brugeren. Ved at etablere onlinespiluniverser på en central server, som tilgås via internettet, er det muligt for spiludbyderen at fastholde indflydelse på spillets udformning, herunder den markedsføring, der kan ske gennem spillet. Det er således muligt at afvikle tidsbegrænsede reklamekampagner. Et eksempel på et centralt kontrolleret (online)spilunivers er»world of Warcraft«, der har omkring 6,5 millioner brugere.[2] Brugerne betaler løbende et gebyr for at være med i dette virtuelle spilunivers, hvor personer fra hele verden kan spille med og mod hinanden. Med markedsføring i computerspil tænkes der på den markedsføring, der sker i spillets virtuelle univers (»in game advertising«) og navnlig ikke markedsføringen af selve spillet, herunder etiske spørgsmål i forhold til for eksempel vold og»virtuelle lovovertrædelser«i spillene. Siden Pizza Hut i 1989 blev markedsført i computerspillet»teenage Mutant Ninja Turtles«, er computerspil blevet et udbredt og anerkendt medium for markedsføring.[3] Reklamer kan udgøre en del af spiluniversets naturlige udsmykning som for eksempel udendørsreklame (»billboards«), udformning af forretningsfacader eller sponsorreklamer på idrætsudøveres udstyr. I spillet»need for Speed«findes biler, butikker og billboards i en udformning og med varemærker, som kendes fra den virkelige verden. I spillet»splinter Cell«indgår Coca-Cola-automater i det virtuelle univers, og i flerbrugerspillet»anarchy Online«opfordres spillere til at interagere med en Toyota-reklame, som gradvist viser et billede af en Toyota Yaris. Reklamer i computerspil kan udformes som stillbilleder eller video, med eller uden lyd. Reklamer kan tilpasses den enkelte bruger på baggrund af information om denne. Det kan for eksempel være oplysninger om brugerens alder, køn, opholdssted, nationalitet mv. Brugerens handlinger i et computerspil kan også anvendes til at forstå brugeren med henblik på at målrette reklame. I virtuelle spiluniverser kan den samme butiksfacade eller billboard have forskelligt udseende, alt efter hvem der kigger på det. Dette er en tendens, der generelt kendetegner internetbaserede tjenester, hvor reklamer på for eksempel hjemmesider kan tilpasses den enkelte bruger. 2. Skjult reklame Skjult reklame er en effektiv markedsføringsmetode, hvor modtagerne ikke har paraderne oppe og derfor er nemme at manipulere med og påvirke i den retning, som afsenderen ønsker.[4] Skjult reklame er i strid med god markedsføringsskik og kan efter omstændighederne være i strid med markedsføringslovens 344 vildledningsbestemmelse.[5] Skjult reklame kan bl.a. fremtræde som redaktionelt stof i aviser, blade, radio og på tv og eksponering af bestemte produkter/logoer i film, tv-udsendelser, computerspil mv. Radio- og tv-nævnet har i en række sager taget stilling til spørgsmålet om skjult reklame.[6] For at der er tale om ulovlig, skjult reklame i radio eller fjernsyn, skal tre kumulative betingelser være opfyldt: 1) fremhævelsen skal være tilsigtet fra tv-radiospredningsorganets side, 2) den skal være i reklameøjemed, og 3) den skal kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse.[7] Der skal navnlig lægges vægt på, om der er tale om»uberettiget fremhævelse«, altså om fremhævelse er berettiget i forhold til det redaktionelle indhold i udsendelsen.[8] Reklame i film og serier kan også være ulovlig.[9] Ved vurderingen af, om der er tale om skjult reklame i fjernsyn, lægges der vægt på, om der anvendes en stærkt rosende eller detaljeret omtale af produktet, om produktet ved hjælp af kameraføring eksponeres stærkt og langvarigt, og om programforetagendet har modtaget vederlag eller lignende for omtalen.[10] Det er efter radio- og fjernsynsloven[11] ikke en nødvendig betingelse, at programforetagendet modtager vederlag eller lignende for omtalen, eller om omtalen er baseret på en aftale.[12] En fremhævelse anses dog som udgangspunkt at være tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller lignende betaling.[13] For at være omfattet af markedsføringsloven skal reklameringen ske i erhvervsøjemed Reklameidentifikation Den nye markedsføringslov,[14] som trådte i kraft den 1. juli 2006, indeholder en strafsanktioneret bestemmelse om reklameidentifikation ( 4). Det fremgår af bestemmelsen, at en reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form, og uanset i hvilket medium den bringes. Bestemmelsen er inspireret af en tilsvarende bestemmelse i det kodeks for reklamepraksis, som International Chamber of Commerce (ICC) har udarbejdet.[15] Forbrugerens forventninger til og opfattelse af et medium kan have betydning for vurderingen af, hvorvidt der er tale om skjult reklame. I forbindelse med redaktionelt indhold har læseren for eksempel tillid til, at redaktionel omtale er rigtig journalistik, der udspringer af journalistisk idéudvikling, research og grundig kildekritik, samt uafhængigt af uvedkommende interesser. Det samme gælder for kunst, hvor den, der lytter til musik eller ser på kunst, stoler på, at kunstværket er et resultat af kunstnerens personlighed og kunstneriske evner og idéudvikling. De stoler på, at kunstneren er uafhængig, og vil derfor ikke Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

2 forvente, at der indgår reklame.[16] At markedsføring i computerspil er et relativt nyt fænomen, kan således skærpe kravene til identifikation. Der er formentlig på nuværende tidspunkt en generel formodning om, at computerspil ligesom andre kreative værker er baseret på udviklerens idéer uafhængigt af andre kommercielle interesser end det at få solgt spillet. Markedsføring i computerspil vil som regel have karakter af produktplacering (»product placement«), hvor en erhvervsdrivende får eksponeret sine produkter i et kreativt værk. Produktplacering er mest kendt fra spillefilm og fjernsyn og har været anvendt siden 1980'erne. For at produktplacering er omfattet af bestemmelsen om reklameidentifikation, skal der foreligge en aftale mellem en erhvervsdrivende og den, som står for eksponeringen, om, hvor og hvordan produktet skal eksponeres. Hvis en erhvervsdrivende giver en gave eller stiller en vare til rådighed for andre, uden at de er forpligtet til at bruge produktet på en bestemt måde, eller hvis eksponeringen ikke sker på den erhvervsdrivendes foranledning, er der ikke tale om reklame.[17] 345 I henhold til markedsføringslovens forarbejder kan kravet om reklameidentifikation i forbindelse med produktplacering i spillefilm opfyldes ved oplysning herom i rulleteksterne før eller efter filmen.[18] Der er således ikke et krav om, at reklameidentifikationen skal ske samtidig med eksponeringen. Computerspil adskiller sig fra spillefilm ved bl.a. at være interaktive og angiveligt i højere grad engagerer brugeren. Forbrugerombudsmanden har ved flere lejligheder lagt vægt på interaktivitet som virkemiddel i markedsføringen - navnlig i forbindelse med markedsføring på internettet og over for børn og unge.[19] Der er dog så mange lighedspunkter mellem produktplacering i computerspil og spillefilm, at bemærkningerne formentlig også kan anvendes i forbindelse med produktplacering i computerspil. Det vil i givet fald være tilstrækkeligt, hvis identifikationen fremgår i forbindelse med starten eller afslutningen af spillet, eller som et tydeligt menupunkt i spillet. Det, at computerspil er interaktive, synes ikke at overskygge lighedspunkterne mellem underholdning i form af spillefilm og computerspil i relation til reklameidentifikation. I det omfang der sker en skærpelse af identifikationskravet, kan behørig identifikation formentlig ske ved information, før spillet afvikles, idet det giver en stor sikkerhed for, at informationen læses Børn og unge Børn og unge udgør en væsentlig del af målgruppen for computerspil. Den nye markedsføringslov fastslår, at børn og unge er lette at påvirke og nemme at præge ( 8, stk. 1). Derfor skal markedsføring over for børn og unge være udformet med særlig hensyntagen til børns og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans.[20] Børn og unge dækker generelt over personer op til 18 år, men markedsføringen skal bedømmes i forhold til den konkrete aldersgruppe, den henvender sig til.[21] En eventuel aldersmærkning af computerspillet kan indgå i fastlæggelsen af den relevante aldersgruppe. Bestemmelsen, som er baseret på reglerne i ICC's kodeks for reklamepraksis, udgør en agtsomhedsnorm, som indebærer en generel skærpelse af de øvrige bestemmelser i markedsføringsloven, når målgruppen er børn og unge. Dette gælder naturligvis også kravet om reklameidentifikation. I henhold til forarbejderne til markedsføringsloven skal erhvervsdrivende udvise særlig agtpågivenhed med reklameidentifikationen i forbindelse med reklamer i interaktive medier rettet mod børn og unge. Det antages, at levende billeder, lyd og interaktivitet kan medføre en mere intens og direkte påvirkning af brugerne, og at grænsen mellem reklamer og information, underholdning og spil bliver mere flydende.[22] Påvirkningen i computerspil er dog ikke nødvendigvis mere intensiv end den påvirkning, børn og unge udsættes for ved reklamer på fysisk legetøj og merchandise, som børn og unge leger intensivt med eller knytter følelser til. Som eksempel på markedsføring, der i henhold til forarbejderne kan være i strid med det nye regelsæt, nævnes spil på nettet, hvori der undervejs i spillet dukker mærkevarer op som rekvisitter. I tråd med Forbrugerombudsmandens vejledning om børn og unge og markedsføring fremgår det af lovforslaget, at et markedsføringsspil på en virksomheds hjemmeside, hvor det er åbenlyst, at der reklameres for virksomhedens produkter, er tilladt, idet det her vil være klart for barnet, at det er trådt ind i et reklameunivers, og hvad der reklameres for. Der er intet til hinder for, at en virksomhed har et spil på sin hjemmeside, hvor man kan lege med virksomhedens produkter, logoer eller reklamefigurer. Det må betyde, at spil, som er tilknyttet en bestemt virksomhed eller et bestemt produkt, lovligt kan udbydes. Som eksempel kan nævnes, at der forekommer LEGO-figurer i spillet»lego Star Wars«, lige såvel som der sker (indirekte) reklame for film og merchandise i forbindelse med spil, der knytter sig til bestemte film eller tv-serier. Dette er på linje med fjernsynsforetagenders egenreklame, som i modsætning til reklame for andre virksomheders produkter skal behandles som et program.[23] Det forekommer dog besynderligt, hvis spiludbyderens reklame for egne spiltitler i et computerspil skal behandles lempeligere end reklame for en konkurrents spiltitler. I henhold til forarbejderne vil (og ikke»kan«) det være i strid med reglerne om reklameidentifikation, 346 hvis der i et reklamespil optræder reklamer for andre produkter, som ikke hører hjemme i spillets reklameunivers.[24] Markedsføringslovens 8, stk. 1, kan dog alene skærpe kravet til identifikation, og navnlig ikke udvide anvendelsesområdet for 4 til også at omfatte spørgsmålet om, hvem der må reklameres for.[25] Hvis andre virksomheders produkter markedsføres, vil der formentlig ske en skærpelse af identifikationskravet, men hvis der sker behørig reklameidentifikation, kan markedsføring af andres produkter næppe i sig selv være i strid med 4. Efter omstændighederne kan sådan markedsføring dog være utilbørlig og i strid med god markedsføringsskik. Ved den konkrete vurdering af, om kravet til reklameidentifikation er opfyldt, må der tages hensyn til, at jo mere sofistikeret en markedsføring er, jo sværere kan det være for børn og unge at identificere reklamen. Særligt helt små børn kan ikke skelne reklame fra andre meddelelser.[26] Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse harmonerer produktplacering i børnefilm som udgangspunkt ikke med hensynet til børn og unge. Det gør ingen forskel, om aftalen fremgår af rulletekster, idet børn og unge sjældent vil læse rulleteksterne, og de yngste målgrupper slet ikke kan læse.[27] Reklameidentifikation kan være umulig i tilfælde, hvor computerspillet henvender sig til helt små børn.[28] Sø- og Handelsretten har tidligere lagt vægt på, at forældre og andre opdragere har et ansvar for, at børn og unge lærer at forholde sig kritisk til markedsføring.[29] Der kan således argumenteres for, at det er barnets forældre, der som købere af spillet skal kunne identificere markedsføringen i henhold til 4. Ud fra en ordlydsfortolkning, og i henhold til forarbejderne, er det dog formentlig modtageren af reklamebudskabet (barnet), der skal gøres opmærksom på reklamen Identifikation af reklame og adskillelse Metoden, hvormed identifikationen sker, er overladt til den erhvervsdrivende, så længe identifikationen er klar og tydelig.[30] Kravet om reklameidentifikation i markedsføringsloven er ikke til hinder for, at man benytter en reklameform, hvor det ikke umiddelbart afsløres, at et billede eller et objekt i det offentlige rum (for eksempel på en husgavl) er et led i en reklamekampagne. Brug af ord som for eksempel»advertorial«,»promotion«,»infotainment«,»advergaming«etc. er dog ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at identificere reklame, idet Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

3 ikke alle brugere vil opfatte sådanne ord som en oplysning om, at der forekommer reklame.[31] I radio- og fjernsynslovgivningen, som dog ikke finder anvendelse på computerspil, specificeres, hvordan reklame og sponsorering skal identificeres,[32] herunder hvordan sponsorskilte må udformes og vises. Radio og fjernsyn er bl.a. kendetegnet ved at være lineære medier, hvor indholdet følger en af programforetagendet fastlagt rækkefølge. Lytteren eller seeren har ikke indflydelse på denne rækkefølge. Computerspil kan have en tilsvarende linearitet som radio og fjernsyn. Der kan være tale om spil, hvor der følges en helt fast storyline med et nærmere bestemt antal udfordringer, eller en løsere storyline, hvor udfordringerne kan tages i en tilfældig rækkefølge. I det omfang reklamer i computerspil ligner fjernsynsreklame, kan der i denne lov hentes inspiration til, hvordan reklameidentifikation kan finde sted. Radio- og fjernsynsloven fastsætter krav om både identifikation og adskillelse. Et tilsvarende krav om adskillelse antages at gælde for andet redaktionelt stof.[33] Reklameblokkes begyndelse og afslutning i fjernsyn skal angives tydeligt ved hjælp af lydsignal og/eller speakertekst samt ved en billedmæssig angivelse. Markedsføringslovens 4 vedrører alene identifikation af markedsføring og stiller ikke krav om adskillelse. Kravet om reklameidentifikation tjener dog i sig selv et adskillelsesformål. Utilbørlig sammenblanding kan være i strid med god markedsføringsskik eller vildledningsbestemmelsen. Det er for eksempel Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der i forbindelse med markedsføring over for børn og unge i interaktive medier som udgangspunkt skal være en klar adskillelse 347 mellem underholdning, spil, legeaktiviteter mv. og egentlig markedsføring.[34] 2.2. Identifikation af afsenderen og det markedsførte produkt Markedsføringsloven indeholder ikke som bl.a. ICC's reklamekodeks et krav om, at det skal fremgå, hvem der står bag reklamen.[35] Et sådant krav findes i e-handelsloven,[36] der fastslår, at det tydeligt skal fremgå, på hvis vegne den kommercielle kommunikation udsendes. E-handelsloven finder kun anvendelse på informationssamfundstjenester.[37] Der findes også krav om identifikation af afsenderen ved markedsføring af sundhedsydelser[38] og ved markedsføring i radio og fjernsyn, hvor kravet om identifikationen af afsenderen eventuelt kan ske ved brug af forretningskendetegn.[39] Onlinespil er, i modsætning til spil, der leveres på cd-rom eller dvd, utvivlsomt en informationssamfundstjeneste omfattet af e-handelsloven. I det omfang spillet eller en patch downloades fra internettet, vil selve leveringen heraf være en informationssamfundstjeneste, men selve afviklingen af spillet, og dermed reklamen, vil falde uden for definitionen af en informationssamfundstjeneste, idet afviklingen ikke sker online. Hvis det i computerspillet nævnes, hvem der står bag markedsføringen, vil det være lettere at identificere reklamen, når den vises i løbet af spillet. Det er ikke et krav efter markedsføringsloven, men det kan være en god idé til at sikre behørig identifikation af markedsføringen. I tilfælde, hvor identifikationskravet er skærpet, vil det tillige, og måske i højere grad, være relevant at identificere de produkter og varemærker, der promoveres i spillet. På den måde er det lettere for forbrugeren at identificere reklamen, når den vises. 3. Utilbørlig markedsføring Selvom der sker identifikation af reklamen, kan markedsføringen efter omstændighederne være i strid med markedsføringslovens bestemmelser om vildledende og utilbørlige angivelser og fremgangsmåder ( 3) samt generalklausulen ( 1). Reklamer kan være vildledende eller aggressive, herunder for eksempel ved anvendelse af subliminale teknikker.[40] I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der er tale om utilbørlig markedsføring, kan der tages udgangspunkt i 1) markedsføringsformen/teknikken, 2) målgruppen for markedsføringen, 3) markedsføringsplatformen/mediet og 4) det markedsførte produkt. Direktivet om urimelig handelspraksis[41] vil, i henhold til et fremsat lovforslag, indebære ændring af generalklausulen og nyaffattelse af vildledningsbestemmelsen. Disse ændringer har dog karakter af en præcisering og introduktion af direktivets terminologi og fremgangsmåde. Retstilstanden vurderes efter de nye regler i meget vidt omfang at ville være den samme som for de nuværende regler om god skik og vildledning.[42] Utilbørlig markedsføring kan for eksempel være markedsføring, som benytter overtro og frygt eller udnytter spillelidenskab, der opfordrer til vold, farlige eller sundhedsskadelige handlinger, eller som generelt virker stødende, diskriminerende, krænkende eller udnyttende.[43] Produktplacering synes generelt at være accepteret, i det omfang produkterne anvendes som et naturligt led i det kreative værk. Det må generelt anses for uproblematisk, hvis markedsføringen i det virtuelle spilunivers indgår på en måde, som kendes fra den fysiske verden, og i henhold til de normer, der gælder for sådan markedsføring. Her tænkes for eksempel på billboards, varemærker på sportsudøveres tøj og bandereklamer i sportsspil. For så vidt angår markedsføring på internettet, fastslår de nordiske forbrugerombudsmænd, at der ved vurdering af, hvorvidt markedsføring er urimelig påtrængende på internettet, skal vurderes i forhold til form, indhold, brug af lyd, billeder, animationer eller andre levende billeder og sammenhængen i 348 øvrigt.[44] Efter vejledningen vil reklame altid være urimeligt påtrængende, hvis den direkte påvirker igangværende arbejde på forbrugerens computer eller afbryder indhold af informativ eller vejledende art. Markedsføring, som ikke er en integreret del af en internetside, skal endvidere kunne fjernes enkelt, og dominerende annoncer skal forsvinde af sig selv efter en kort periode. I tråd hermed må reklameafbrydelser i computerspil formentlig være urimeligt påtrængende, hvis reklamen køres i lang tid, uden at der er mulighed for at springe markedsføringen over. Markedsføring i computerspil bør generelt set ikke påvirke gameplay og funktionalitet, hvilket kan sætte begrænsninger for markedsføring, som ligner fjernsynsreklame. Det vil også kunne være urimeligt påtrængende markedsføring, at markedsføringen indgår aktivt i handlingen, ved for eksempel at figurer eller lignende anbefaler bestemte produkter. En sådan anbefaling vil alt andet lige veje tungere i en beslutning end en anbefaling, der fremsættes i for eksempel en annonce. Efter omstændighederne kan også det, at spillets figurer bærer tøj eller andre produkter af bestemte mærker på baggrund af en aftale med en virksomhed, være utilbørligt.[45] I forhold til børn og unge kan der over tid skabes et særlig tilhørsforhold til den virtuelle verden og dens aktører, som gør, at aktørerne i høj grad skal vurderes ud fra de normer, der gælder for bekendtskaber i den fysiske verden. I den forbindelse skal man være opmærksom på den skærpelse, der i medfør af markedsføringslovens 8, stk. 1, gælder i forhold til børn og unge. Markedsføringslovens 8, stk. 2, som er strafbelagt, giver eksempler på markedsføring, som er utilbørlig over for børn og unge. Sådan markedsføring må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. Efter implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis vil det endvidere være udtrykkelig forbudt direkte at opfordre børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller andre voksne til at købe de produkter, som reklamen vedrører.[46] 4. Markedsføring af særlige produkter I særlovgivningen findes regler om markedsføring af særlige produkter, herunder tobaksvarer, lægemidler og sundhedsydelser.[47] Markedsfø- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

4 ring af sådanne og tilsvarende produkter i computerspil kræver særlig varsomhed og kan skærpe kravet til god markedsføringsskik. Radioog fjernsynslovgivningen har endvidere forbud mod reklamer for 1) arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger, og 2) politiske budskaber i forbindelse med valg til politiske forsamlinger og folkeafstemninger.[48] Sådanne reklamer falder som udgangspunkt uden for markedsføringslovens anvendelsesområde (handlinger i erhvervsøjemed) Tobaksvarer Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.[49] omfatter enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer, samt 1) brug af et navn, mærke, symbol eller andre kendetegn, der hovedsagelig er kendt fra tobaksvarer, i reklame for andre varer og tjenesteydelser, 2) markedsføring af tobaksvarer ved hjælp af et varemærke, der er kendt som eller i brug som mærke for andre varer og tjenesteydelser, 3) brug af layout, udformning eller bestemte farvesammensætninger, der forbindes med bestemte tobaksvarer, og 4) brug af genkendelige tobaksvarer i reklame for andre varer og tjenesteydelser. Formålet med loven er, med ganske få undtagelser, at indføre et fuldstændigt forbud mod reklame for tobaksvarer samt varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning (piber, piberensere, cigaretpapir, cigarethylstre, cigaretrullere m.v.). Det er uden betydning, om tilkendegivelsen er mundtlig, skriftlig, formidlet via presse, film (herunder produktplacering), internet m.v.[50] Markedsføring af tobaksvarer i computerspil falder således også ind under lovens anvendelsesområde. Det er afgørende, om hensigten er at fremme afsætningen af tobaksvarer, og ikke hvorvidt der er betalt for reklamen. Det er også forbudt at placere genkendelige tobaksvarer i reklamer for andre varer og tjenesteydelser. 349 Som udgangspunkt er det muligt at anvende tobaksvarer som et naturligt led i spillets handling, under forudsætning af at det ikke er placeret med henblik på at fremme afsætningen af produkterne. Det følger dog af lovens 2, stk. 2, nr. 3, at brug af layout, udformning eller bestemte farvesammensætninger, der forbindes med bestemte tobaksvarer, også er omfattet af lovens reklamebegreb. Af ordlyden fremgår det ikke, at brugen nødvendigvis skal være udslag af en handling i erhvervsøjemed. Det kan betyde, at spiludbydere ikke må anvende produkter, der ligner kendte tobaksmærker, selvom det ikke har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer Lægemidler Reklame for lægemidler skal i henhold til kapitel 7 i lov om lægemidler[51] være fyldestgørende, saglig, ikke-vildledende og må ikke overdrive lægemidlets egenskaber. Oplysninger i reklamen skal være i overensstemmelse med lægemidlets godkendte produktresumé. Der må dog ikke reklameres for lægemidler, som ikke lovligt kan forhandles eller udleveres her i Danmark, og der må ikke over for offentligheden[52] reklameres for lægemidler, som 1) er receptpligtige, 2) er uegnede til anvendelse, uden at patienten forinden har søgt læge med henblik på diagnosticering eller overvågning af behandlingen, eller 3) er omfattet af lov om euforiserende stoffer. Lægemiddellovens reklamebegreb skal i overensstemmelse med artikel 86 i direktivet om lægemidler til mennesker[53] forstås bredt og omfatter enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler, herunder bl.a. offentlig reklame for lægemidler. Loven omfatter derfor også markedsføring af lægemidler i computerspil. Kravet om saglighed er primært et forbehold om, at lægemidler ikke må markedsføres lige så pågående og potentielt forbrugsskabende som almindelige forbrugsvarer Sundhedsydelser Lov om markedsføring af sundhedsydelser[54] fastlægger principper, der i det store hele følger markedsføringslovens regler om vildledende og sammenlignende reklame. Reglerne om markedsføring af sundhedsydelser er yderligere uddybet i en bekendtgørelse og en vejledning.[55] Ved markedsføring af sundhedsydelser forstås alle foranstaltninger foretaget i erhvervsøjemed, og principperne for markedsføring skal overholdes såvel skriftligt, mundtligt, billedligt eller på anden måde som i annoncer, gennem radio eller andre kommunikationsmidler, herunder internettet, uanset om markedsføringen er rettet mod almenheden eller enkeltpersoner.[56] Efter lovens 2, stk. 5, må markedsføring ikke finde sted i»fjernsyn, film, video eller lignende«, hvilket i henhold til bekendtgørelsen også omfatter tekst-tv, cd-rom, dvd eller lignende. Af vejledningen fremgår, at forbuddet skal forstås som et forbud mod at markedsføre sundhedsydelser i form af»levende billeder«, som også omfatter korte videosekvenser, som vises på en hjemmeside. Det fremgår ikke klart, om»eller lignende«kan udstrækkes til også at omfatte computerspil. I både betænkningen og vejledningen anlægges der en relativ bred fortolkning, hvilket må vurderes, i lyset af at bestemmelsen er strafbelagt. Det er tydeligvis hensigten, at også computerspil skal være omfattet af forbuddet. Efter vejledningen (punkt 8.2.) kan forbuddet»efter omstændighederne«også omfatte markedsføring på bannere og vægge m.v. i sportshaller og på sportspladser, såfremt der i forbindelse med en fjernsynsudsendelse bliver fokuseret på banneret eller væggen m.v. Det vil i givet fald ramme»stillbilleder«(for eksempel på et billboard) i et computerspil Alkohol Der findes ingen særlig lov om markedsføring af alkohol, men der findes et sæt frivillige regler om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, som er forhandlet mellem en række interesseorganisationer og ministerier.[57] Regelsættet gælder for markedsføring af alle alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent (vol.) på mindst 2, Undergrænsen gælder dog ikke for markedsføring i forbindelse med sport og over for børn og unge. Regelsættet, som gælder, uanset hvilke medier den erhvervsdrivende anvender, fastslår, at der ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer skal udvises særlig agtpågivenhed med hensyn til valg af såvel reklamemiddel som reklamens indhold og udformning. Markedsføringen bør ikke fremtræde eller virke påtrængende, provokerende eller på anden måde særligt overtalende. Markedsføringen må ikke give indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt, kan give succes eller kan forbedre forbrugerens mentale eller fysiske formåen. Markedsføring må ikke forbindes med sport og idræt og må ikke være rettet til børn og unge. Regelsættet finder på grund af den medie-neutrale formulering også anvendelse på markedsføring i computerspil. Overholdelse af regelsættet er dog frivilligt, men vil kunne indgå i fastlæggelsen af god markedsføringsskik, idet der også i denne vurdering kan indgå de normer, som erhvervslivet selv har formuleret for god skik.[58] Herudover er det under strafansvar forbudt i henhold til markedsføringslovens 8, stk. 2, direkte eller indirekte at opfordre børn og unge til anvendelse af alkohol (eller andre rusmidler). 5. Perspektivering Computerspil har ikke samme gennemslagskraft og nødvendighed i samfundet som redaktionelle medier, herunder navnlig radio, fjernsyn Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

5 og aviser. Markedsføringslovens og særlovgivningens regler synes at give tilstrækkelig beskyttelse mod skjult reklame og anden utilbørlig markedsføring. Udviklingen inden for computerspil, som etablerer virtuelle verdener, stiller dog nye udfordringer til eksisterende lovgivning.[59] Computerspillet Second Life[60] er et eksempel på en virtuel verden med over 1 mio. indbyggere, hvor møntfoden, Linden Dollars (L$), kan bruges i forbindelse med udveksling af virtuelle goder i spillet. Fordi L$ kan konverteres til rigtige dollars, kan virkelige menneskers handlinger i denne virtuelle verden få præg af reelle erhvervsaktiviteter, som er omfattet af bl.a. markedsføringsloven. Der kan for eksempel være tale om salg af designmøbler til virtuelle hjem eller udbud af hasardspil. Grænsen mellem underholdning og erhvervsaktivitet vil ikke altid være let at fastslå. 1. Se om udviklingen inden for computerspil i Wired, April 2006 (temanummer). 2. Maj 2006, kilde (spilproducenten). 3. Den største formidler af»in game advertising«, Massive Incorporated, blev i maj 2006 købt af Microsoft. Se 4. Se Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli Se U /2 SH. En fjernsynsudsendelse præsenteredes som forbrugeroplysende, men var i realiteten reklame. Den anvendte fremgangsmåde fandtes vildledende og utilbørlig over for andre erhvervsdrivende og forbrugere. 6. Se Radio- og tv-nævnet er myndighed i forhold til radio- og fjernsynsforetagenders virksomhed. Reklamer og sponsorerede programmer skal i henhold til 72 klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. 7. Se for eksempel Radio- og tv-nævnets afgørelse af 20. marts 2006 (reklame for Visa i OBS på DR1). 8. Se Kommissionens fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om»fjernsyn uden grænser«i forbindelse med tv-reklamer, 2004/C 102/02), navnlig punkt 33 og Se Radio- og tv-nævnets afgørelser af 1. september 2000 og 19. december 2001 (»Pokémon«). 10. Sandfeld Jakobsen, Søren, Radio/tv-nævnet og mediernes redaktionelle frihed, U 2006B.288, afsnit Lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj Se Radio- og tv-nævnets afgørelse af 21. juni 2006 (reklame for ipod i DR) og Radio- og tv-nævnets afgørelser af 13. januar 2006 og 13. februar 2006 (»At Tænke Sig«). 13. Se direktiv 89/552 EØF, artikel 1 d, og Kommissionens fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om»fjernsyn uden grænser«i forbindelse med tv-reklamer. 14. Lov nr af 21. december Advertising and Marketing Communication Practice - Consolidated ICC Code, august 2006, artikel Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli 2006, punkterne 4 og 7. Se også Forbrugerombudsmandens sag 11134/5-21 mod Ewire Danmark A/S. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal det fremstå klart og tydeligt, hvis for eksempel en forfatter, en musiker eller en billedkunstner efter aftale lader en virksomhed eller dennes produkter indgå i en kommende bog, et kommende musikværk eller billede. 17. Se svar på spm. 11 i forbindelse med lovforslag L13 fra familie- og forbrugerministeren, 28. november Forslag til lov om markedsføring, L 13, fremsat den 6. oktober 2005, bemærkninger til Se for eksempel Forbrugerombudsmandens holdning til elektroniske markedsføringsspil i forbindelse med børn og unge i de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet (oktober 2002). 20. I tråd hermed følger det af bekendtgørelsen om markedsføring af sundhedsydelser 7, at markedsføring af sundhedsydelser, der retter sig mod børn og unge under 18 år, kun må finde sted, hvis den udformes på en sådan måde, at den ikke udnytter børns og unges naturlige godtroenhed eller mangel på erfaring. Markedsføringen må heller ikke misbruge børns og unges loyalitetsfølelse. 21. Forslag til lov om markedsføring, L 13, fremsat den 6. oktober 2005, bemærkninger til 8, stk Forslag til lov om markedsføring, L 13, fremsat den 6. oktober 2005, bemærkninger til 8, stk. 1. Se også Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli 2006, punkt Jf. reklamebekendtgørelsens 1, stk. 3. Egenreklame skal ikke identiceres som anden fjernsynsreklame, men må naturligvis ikke indeholde skjult reklame. Se Radio- og tv-nævnets afgørelse af 21. juni 2006 (reklame for ipod i DR). 24. Forslag til lov om markedsføring, L 13, fremsat den 6. oktober 2005, bemærkninger til 8, stk. 1. Som eksempel nævnes et spil på en legetøjsfabrikants hjemmeside, hvor man spiller med dukkefigurer, og hvor dukken pludselig drikker sodavand af et bestemt mærke eller køber mærkevaretøj. 25. Domstolene har tidligere afvist at anvende selv klare forarbejder i forbindelse med fortolkningen af en strafbelagt bestemmelse. Se U H. Spørgsmålet om, hvorvidt markedsføringen er utilbørlig, skal navnlig behandles efter 1, 3 og Børn, unge og markedsføring, Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006, afsnit Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli 2006, punkt En tilsvarende problemstilling er behandlet i forhold til sponsorering i skoler og dagsinstitutioner, hvor Forbrugerombudsmanden, ud over at fastsætte en række mere specifikke krav, anbefaler institutionen at orientere forældrene om sponsorpolitikken og indgåede sponsoraftaler. Se børn, unge og markedsføring, Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006, afsnit U /2 SH. Dommen er dog afsagt i en anden kontekst, og inden den nye markedsføringslov trådte i kraft. 30. Forslag til lov om markedsføring, L 13, fremsat den 6. oktober 2005, bemærkninger til Se Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli 2006, punkt Se 3 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. 33. Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli 2006, punkt 3. Se også punkt 11 i bilaget til direktivet om urimelig handelspraksis og forslag til lov om ændring af lov om markedsføring, L 2, som fremsat den 4. oktober Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli 2006, punkt L13, svar på spm. 11, fra familie- og forbrugerministeren, 28. november 2005.»Selvom det ikke fremgår af en reklame, hvem der reklameres for, vil det stadig være klart for en forbruger, at der er tale om en reklame, når der for eksempel på en reklamestander er en plakat med en kendt reklamefigur, også selv om firmanavnet ikke står på plakaten.«36. Lov nr. 227 af 22. april 2002, 9, stk. 1. Se også e-handelsdirektivet (direktiv 2000/31 af 8. juni 2000). 37. Se Trzaskowski, Jan, Direktivet om elektronisk handel, U 2000B.643, og Plesner Mathiasen, Jacob mfl., E-handelsloven med kommentarer, DJØF Lov nr. 326 af 6. maj 2003, 4, stk. 2.»Det skal tillige tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for markedsføringen«. 39. Bekendtgørelse nr af 15. december 2005, 8, stk Teknikker, som påvirker underbevidstheden, uden at påvirkningen opfattes af modtagerens bevidsthed. Brugen af subliminale teknikker i fjernsynsrek- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 5

6 lamer er forbudt i henhold til artikel 10, stk. 3, i diretivet om fjernsyn uden grænser og 12 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. 41. Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. Direktivet skal være implementeret inden den 12. juni 2006 med virkning fra den 12. december Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring, L 2, som fremsat den 4. oktober Se for eksempel 10 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn og vejledning om markedsføring af sundhedsydelser, vejledning nr. 100 af 21. august De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet, oktober 2002, punkt Se generelt om anvendelse af kendte og ukendte personer i forbindelse med markedsføring i Forbrugerombudsmandens vejledning om reklameidentifikation og skjult reklame, juli 2006, punkt 9.1 og Se punkt 28 i bilaget til direktivet om urimelig handelspraksis og forslag til lov om ændring af lov om markedsføring, L 2, som fremsat den 4. oktober For en oversigt over den markedsføringsretlige særregulering se betænkning 1457/2005 om»markedsføring og Prisoplysning«, bilag Se i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn samt lovforslag L 38 om ændring af radioog fjernsynsloven (politiske partier m.v.), fremsat den 20. oktober 2004, og 15 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. 49. Lov nr. 492 af 7. juni Se lovforslag L 134 som fremsat den 13. december 2000 af sundhedsministeren. 51. Lov nr af 12. december Ved offentlighed forstås enhver, der ikke er læge, tandlæge, dyrlæge, farmaceut, sygeplejerske, veterinærsygeplejerske, farmakonom eller studerende inden for et af disse fag. 53. Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler som ændret ved direktiv 2004/27/EF af 31. marts Lov nr. 326 af 6. maj Ved sundhedsydelser forstås, jf. 1, stk. 2, den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke-autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre. 55. Bekendtgørelse nr. 738 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser og vejledning nr. 100 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser. 56. Lovforslag L 106 som fremsat den 5. december 2002 af indenrigs- og sundhedsministeren, punkt 3.3, samt bekendtgørelsens 3 og vejledningens punkt Regler om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer af 21. december Regelsættet er forhandlet mellem: Afholdsselskabernes Landsforbund, Bryggeriforeningen, Dansk Handel & Service, Danske Reklamebureauers Brancheforening, De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Erhvervsministeriet, Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter, Forbrugerrådet, Fællesforeningen af Danske Brugsforeninger, HORESTA, Rådet for større Færdselssikkerhed, Sundhedsministeriet, Veterinær- og Fødevaredirektoratet og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Forbrugerkommissionens betænkning II (betænkning nr. 681/1973), s Se i det hele Lastowka, F. Gregory og Hunter, Dan, The Laws of Virtual Worlds, California Law Review, januar 2004, 92 Cal. L. Rev. 1) og Mayer- Schönberger, Viktor og Crowley, John, Napster's Second Life?: The Regulatory Challenges of Virtual Worlds, Northwestern University Law Review, Vol. 100, No. 4, Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 6

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning.

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 19 Regler for reklamer i og på busserne Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Trends i spilindustrien. Second life. Second life

Trends i spilindustrien. Second life. Second life Trends i spilindustrien Fra offline til online (kombinationer) Kreativitet og interaktion Mindre foruddefineret storyline (sml. film m.v.) Stærkere tilknytning (investering af tid og penge) Virtual Reality

Læs mere

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis

Agenda. Direktivet om urimelig handelspraksis. Urimelig handelspraksis Agenda Ny lovgivning Urimelig handelspraksis Købsopfordringer Nye markedsføringsteknikker Computerspil og sociale netværk Viral markedsføring Andre emner 2 Direktivet om urimelig handelspraksis Urimelig

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame i programmet Hammerslag sendt på DR1 Per Bro har ved

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Kommunikation kommunikation@slagelse.dk Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 8: Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber BEK nr 105 af 28/01/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER Oversigten handler om on-demand audiovisuel programvirksomhed, hvis hovedformål er at

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde UDKAST til Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 77, 85, 85

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER EU direktiv om audiovisuelle medietjenester Lov om radio og fjernsynsvirksomhed r Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Oplæg om den kommunale reklamelov.

Oplæg om den kommunale reklamelov. Nordfyns Kommune Jan Karnøe 3. oktober 2007 Oplæg om den kommunale reklamelov. 1. Loven og dens tilblivelse. På baggrund af forskellige svar fra tilsynsmyndighed og minister vedrørende tilladeligheden

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg København den 2. maj 2007 Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry Pia Spuur Larsen har ved mail af 17. november

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE MAJ 2013 1. Formål Formålet med en reklame- og sponsorpolitik er, at sikre: At ansatte, politikere, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame for Falck på P4 Flemming Jensen har ved mail af 5. november

Læs mere

Dette regulativ erstatter Ringsteds Kommunes hidtidige Reklame- og Sponsorpolitik.

Dette regulativ erstatter Ringsteds Kommunes hidtidige Reklame- og Sponsorpolitik. REKLAME- OG SPONSORREGULATIV INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Formålet med den

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017 DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København Sendt pr. mail til: jurachef Peter Skov (pets@dr.dk) advokat Susanne Helbo (suhe@dr.dk) & juridisk seniorkonsulent Ulrike Rosenmejer (ulhe@dr.dk) Radio- og

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 801 af 21/06/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk - BEK nr 801 af 21/06/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Side 1 af 6 BEK nr 801 af 21/06/2013 Gældende (Reklamebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 29-06-2013 Kulturministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 338 af 16/04/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

1. Formålet med Hjørring Kommunes Reklame- og sponsorpolitik

1. Formålet med Hjørring Kommunes Reklame- og sponsorpolitik Hjørring Kommune Internt notat Borgmesterkontoret Sag nr. 00.01.00-P00-1-16 03-10-2016 Side 1. Reklame- og sponsorpolitik for Hjørring Kommune, UDKAST (version til byrådsbehandling marts 2017) 1. Formålet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne pauser, eller programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer,

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 RADIO- OG TV-NÆVNET dk4 Rådmandsgade 55 2200 København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 Brian Steen har indgivet klage af 23. februar

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg. København den 8. marts 2004

DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg. København den 8. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg København den 8. marts 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsesrækken Stjerne for en aften MEDIESEKRETARIATET Lars Holstener klager

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

UDKAST. Reklame- og Sponsorpolitik for Furesø Kommune

UDKAST. Reklame- og Sponsorpolitik for Furesø Kommune UDKAST Reklame- og Sponsorpolitik for Furesø Kommune 1. Formål Furesø Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik er med til at sikre: At Furesø Kommune benytter mulighederne for supplerende finansiering af kommunens

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 20. januar 2005

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 20. januar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 20. januar 2005 Klage over tv-reklame for ArtPeople A/S Fogh - Historien om en statsminister. DSU v/jakob Bjerregaard har ved

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame

Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame Vejledning Skjulte reklamer er i strid med markedsføringsloven, og afsenderen af en reklame skal derfor tydeligt vise over for modtageren, at der er

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et urfirma udsendte en reklameavis, hvor man anvendte selvmord som blikfang for reklamen for ure. Reklameavisen, der var emballeret i en»ligpose«, indeholdt billeder af 8

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 13. januar 2006. Klage over skjult reklame for Politikens At Tænke Sig 2004 i Deadline på DR2

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 13. januar 2006. Klage over skjult reklame for Politikens At Tænke Sig 2004 i Deadline på DR2 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 13. januar 2006 Klage over skjult reklame for Politikens At Tænke Sig 2004 i Deadline på DR2 Svend Aage Hansen har ved brev af 16. januar 2005 indgivet

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Sagsnr: 2009-08228 Att.: Reklamejura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Bilag 1. Økonomiforvaltningens forslag til regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre

Bilag 1. Økonomiforvaltningens forslag til regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre Bilag 1. Økonomiforvaltningens forslag til regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre Regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Børn, unge og markedsføring Vejledning 2014

Børn, unge og markedsføring Vejledning 2014 Børn, unge og markedsføring Vejledning 2014 INDHOLD Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk Online

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 22. december 2006 Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 Peter Andersen-Rosendal har ved mail af 15. juni

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere