Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet"

Transkript

1 Digital kulturformidling børn og forskere har ordet

2 Digital kulturformidling børn og forskere har ordet

3 Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion: Kulturarvsstyrelsen ved Jakob Hansen og Charlotte Hansen Grafik: ad+b Grafisk design ved Line Bjørnbøl Tryk: Green Graphic A/S Oplag: ex. ISBN: Tak til børnene, der medvirkede i brugerundersøgelsen. Henvendelse om publikationen: Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Tlf

4 Indledning Børn er også brugere - evaluering af seks digitale kulturformidlingsprojekter til børn af Elisabeth Landbo, brugervenlighedskonsulent, cand. comm. Museets interface - digital-æstetiske betragtninger i forlængelse af Kongedragter.dk og Stigombord.dk af Søren Pold, lektor, Aarhus Universitet Digital formidling med og uden ramme - betragtninger om digital kunstformidling med projekterne ArtXplorer og Vild med Willumsen som eksempler af Anne Sophie Warberg Løssing, stud. ph.d., Aarhus Universitet Computerspil som kulturformidling? - med projektet MusX som eksempel af Carsten Jessen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet Digital formidling til børn i det sociale nets tidsalder - med Kulturjagt.dk som eksempel af Lisbeth Klastrup, lektor, ph.d., Kunstakademiets Arkitektskole Hvor møder børnene den digitale kulturformidling? af redaktionen i samarbejde med Carsten Jessen De seks projekter Kulturarvstyrelsen Litteratur og links børn er også brugere 3

5 indledning 4 indledning

6 Indledning Internettet er på vej til at blive en af de mest anvendte medieformer blandt børn og unge, i skolen og især i fritiden. Næsten alle danske børn og unge har adgang til internettet hjemmefra, ofte fra deres egen computer, og for stadig flere børn, anslået op mod halvdelen, er det at gå på nettet blevet en hverdagsforteelse. Og det er vel at mærke børn, der fra en tidlig alder er vant til at benytte interaktive medier, med nysgerrighed, krav og forventninger til det, de møder. Der er altså indlysende grunde til at sætte udviklingen af den digitale kulturformidling på dagsordenen, hvis man også fremover vil nå målgruppen af børn og unge. Arbejdet med digital kulturformidling har en relativt kort historie, der rækker tilbage til internettets fremkomst midt i 1990 erne. Aktuelt kan man sige, at der nu er en kritisk masse af formidlingsprojekter fra landets kulturinstitutioner, der gør det muligt at kaste et evaluerende blik på området og samtidig sætte pejlemærker for den fremtidige udvikling. Som et skridt i denne retning har Kulturarvsstyrelsen derfor valgt at lade sit andet projekt om børn og kulturarv dreje sig om digital kulturformidling. Med denne publikation håber vi at kunne være med til at inspirere og kvalificere det arbejde, der foregår på kulturinstitutionerne, hvor mange allerede har kastet sig ud i at eksperimentere med det digitale medies muligheder og udfordringer. Men der er plads til meget mer, også til at udvikle formidlingsformerne i nye retninger, der kommer børnene i møde. Det er med et ønske om at bidrage konstruktivt til denne udvikling, at publikationen her er blevet til. Så det bliver endnu mere spændende og vedkommende for børn at møde kunst og kultur, også på nettet. Publikationen her: projekter, børn og forskere Seks projekter, ti børn og fire forskere: sådan lyder opskriften for denne publikation. Som konkret eksempelmateriale har vi udvalgt seks nyere formidlingsprojekter, der på hver deres måde udnytter det digitale medies muligheder til at formidle indenfor et bredt felt af kulturhistorie, billedkunst og musik. Med afsæt i projekterne er der gennemført en brugerundersøgelse med børn i alderen år. Trods viden om børns massive, stigende mediebrug og en stor interesse fra kulturinstitutionerne for at formidle digitalt til netop børn og unge, findes der i dag ikke noget overblik over, hvordan formid- indledning 5

7 lingen opleves og anvendes af denne brugergruppe. I modsætning til andre brugergrupper har børn og unge ikke noget talerør, når det gælder formulering af ønsker til kulturformidlingen. Hvis man vil vide, hvordan de vælger mellem de virtuelle tilbud, er man nødt til at se på børn og unges konkrete færden på internettet. Der vælger de til gengæld med sikker hånd. Når vi her sætter fokus på børn som brugere, har det et dobbelt sigte: først og fremmest at få indsigt i, hvordan formidlingen modtages, her demonstreret igennem konkrete eksempler. Men også at understrege vigtigheden af, at man som projektudførende kulturinstitution inddrager sin børnemålgruppe i arbejdsfaserne. Begge dele for at kunne lade forventninger og muligheder mødes og dermed bedre udnytte de nye mediers potentialer. Efter brugerundersøgelsen følger forskervurderinger. På et område hvor udviklingen af teknologiske muligheder og kulturfænomener går hurtigt, er eksperthjælp nødvendig, hvis man vil se et lille stykke frem. Vi har derfor bedt fire forskere om at vurdere de seks projekter, medtaget brugerundersøgelsens resultater. Igen er det de konkrete eksempler, der er afsæt for, at forskerne fra hver deres område kan anslå nye udviklingsveje for den digitale kulturformidling. Vi får blandt andet inputs fra forskning om interfacekultur, forholdet mellem spil og læring og nye tendenser i det såkaldte web2.0. Endelig sættes der i den afsluttende artikel fokus på emnet distribution. Hvor møder børnene den digitale kulturformidling, spørges der i skolen, i fritiden, på kulturinstitutionen, hvor på nettet? På egen hånd, sammen med andre, børn eller voksne? Hvordan kan man som afsender placere sin formidling bedst muligt og giver udviklingstendenserne i den digitale kultur også nye vilkår, når det gælder distribution? Projekterne De seks projekter er støttet af Kulturnet Danmark-puljen, der siden 1996 har fungeret som Kulturministeriets støtte til kulturinstitutionernes udvikling af nyskabende digital formidling på internettet. Puljen er fra 2002 forvaltet af Kulturarvsstyrelsen, og den har betydet realisering af en lang række forskelligartede projekter. Alle med det formål at afprøve nye måder at bruge mediet på. I de senere år er flere af projekterne i markant grad henvendt til børnemålgruppen, og flere børneprojekter er i skrivende stund under udvikling. Nyskabende formidling betyder eksperimenter og færden på ubetrådte stier. Ud til nye resultater, men også nye problematikker. Begge dele er værdifulde erfaringer, som er med til at kvalificere den fremtidige formidling. Der foregår allerede en vigtig erfaringsudveksling mellem de kulturinstitutioner, der risikovilligt har lagt kræfter i udviklingsarbejdet, her iblandt de institutioner, der står bag publikationens seks projekter. indledning

8 Vi vil gerne takke de seks projektudførende kulturinstitutioner for at lægge eksempelmateriale til brugerundersøgelse og forskervurderinger. Det er let at kritisere, let at være bagklog. Når vi her lægger op til en evaluering på tværs af projekterne, er det udelukkende i den hensigt at fremdrage kritik, positiv som negativ, der kan være med til at drive en udvikling frem. Når vi bevidst har valgt at give ordet til brugere og forskere fremfor institututionerne selv, er det i samme ånd: med bidrag, der har deres synsvinkel udenfor institutionerne, ønsker vi at tilføje den eksisterende videndeling en ekstra dimension. Børnene De seks projekter er genstand for en professionel, kvalitativ brugerundersøgelse, gennemført med en gruppe børn på år. Undersøgelsen bestod i en brugertest af de digitale formidlingsprojekter og interview med børnene: en metode, der meget direkte afprøver, hvad der umiddelbart appellerer, og hvad der skaber modstand eller volder problemer. Hvilket udbytte børn får af projekterne i et længere forløb og med aktiv deltagelse af ældre børn eller voksne er et interessant og relevant spørgsmål men udenfor denne undersøgelses rammer. Målet med undersøgelsen er at give et fingerpeg om tendenser og fællestræk i børns modtagelse af digital kulturformidling. Og igen at pege på, at det er børnene, brugerne, der rummer nøglen til forståelsen af, hvad der er god formidling. Brugerundersøgelsens resultater er opsummeret forrest i publikationen, mens man på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kan se en præsentation af undersøgelsen i sin helhed. Og hvad er så blandt de vigtigste konklusioner? Først og fremmest at børnene er åbne og interesserede, men tydeligt opfatter projekterne som noget, de ville møde i skolesammenhæng. At almindelige brugervenlighedskrav til eksempelvis forståelig navigation også gør sig gældende, når brugerne er børn. Mens det omvendt står klart, at børnene prøver sig frem i en åben og intuitiv tilgang til mediet. Børnene søger mod features som spil og quizzer, der er velkendte fra deres øvrige netbrug. Mens de mere oplevelsesbetonede elementer opleves som svære, og der efterlyses en forståelsesramme for sådanne friere, kunstneriske formidlingsformer. Gennemgående er der begejstring for interaktivitet, det afprøves altid om man kan gøre noget og der er krav om at bidrag tages alvorligt. Eksempelvis er det ikke nok, at en quiz giver point den skal også give det rigtige svar, hvis man gættede forkert. Børnene vil gerne i dialog med afsender, og det at være på nettet kan tydeligvis sagtens være en social aktivitet imellem flere børn. Omvendt er der ikke nødvendigvis krav om fest og farver, hurtig grafik og høje lyde. På mange måder vidner brugerunder- indledning 7

9 søgelsen altså om, at børn er yderst kompetente brugere, der har forventninger til formidlingen. Deres umiddelbare smag er formet af de konventioner, de kender fra både kommercielle børnetilbud, spil og edutainment-produktioner mens nye formidlingsformer kræver en høj grad af guidning og introduktion. De sondrer mellem skole- og fritidsformidling og har altså et billede af, hvad der hører sig til i de forskellige regier. De er frem for alt sociale, nysgerrige og åbne i deres tilgang til de seks projekter. På den måde spiller brugerundersøgelsens resultater sammen med pointerne i de fire forskerartikler, ligesom distributionsaspektet også bliver berørt. Forskerne I forlængelse af brugerundersøgelsen har fire medieforskere fået til opgave at vurdere et eller to af de udvalgte projekter med henblik på at fremstille fordele og ulemper, samt pege på udviklingsperspektiver og gode råd. Hver forsker er i sit daglige arbejde beskæftiget med digitale medier fra forskellige vinkler, og denne vinkel har helt bevidst fået lov at præge deres vurdering. For at fremme refleksionen over mulighederne i den digitale formidling og øge indsigten i, hvordan formidlingen virker. Søren Pold gør sig overvejelser med udgangspunkt i museumsprojekterne Kongedragter.dk og Stigombord.dk. Han argumenterer for, at udviklingen af internettets interfaces skaber nye måder at se, forstå og interagere med kulturen på. Brugerne får nye medievaner og perceptionsmønstre, der må medtænkes i tilrettelæggelsen af den fremtidige formidling. Samtidig får museets genstande en ny status som flygtige ikoner i det digitale rum, og alt i alt inviterer det til, at museerne kan forholde sig mere åbent og eksperimenterende til egen praksis og rolle som kulturinstitution. Anne Sophie Warberg Løssing fletter en vurdering af kunstformidlingsprojekterne ArtXplorer og Vild med Willumsen ind i en artikel, der gennemgår potentialer og problemer i den digitale kunstformidling. Blandt potentialerne slår Løssing fast, at den digitale formidling netop ikke skal simulere den oplevelse af kunst, som museumsrummet tilbyder. Tværtimod. Den bør tænkes som en platform for at opleve kunst på nye måder, der supplerer oplevelsen af det autentiske værk. Dermed udvider den digitale formidling museets spillerum. Løssings hovedpointe i forhold til de konkrete projekter er, at det er en fundamental anderledes ramme, kunsten opleves i på nettet. Derfor bør etableringen af en fortolkningsramme have en central placering i den digitale formidling af kunst. Carsten Jessen diskuterer mulighederne for at benytte computerspil som kulturformidling gennem en vurdering af projektet MusX, der netop anvender indledning

10 spillets form til at formidle musikfagligt indhold. Det er et nyt territorium for både kulturformidling og forskning. Med spillet som udgangspunkt diskuterer Carsten Jessen forholdet mellem leg og læring og en af pointerne er, at brugen af digitalt baserede spil åbner for en ny tilgang til læringsproblematikken. Kan brugerne bevæge sig intuitivt og eksperimenterende rundt i et materiale, eksempelvis musik, i en interaktiv relation, er der gode chancer for, at der skabes ny indsigt. Lisbeth Klastrup taler ligesom de øvrige forskere for en bedre udnyttelse af de digitale mediers iboende kvaliteteter i formidlingen. En markant tendens er bevægelsen hen imod et dialogbaseret, personligt og netværksorienteret internet. Under betegnelsen web 2.0 introducerer Listbeth Klastrup til denne udvikling og diskuterer gennem en analyse af Kulturjagt.dk, hvordan de nye muligheder kan anvendes i formidling til børn. Klastrups bud på den fremtidige kulturformidling er, at den i stigende grad vil handle om personalisering af kommunikation, om design af værktøjer og af sociale processer, der giver brugerne mulighed for at skabe deres egen webkultur. Ligesom kulturinstitutionerne måske vil bevæge sig ud af egne sites for også at lade sig repræsentere i velbesøgte online-universer. Kulturinstitutionerne og Kulturarvsstyrelsen Fælles for de fire forskerartikler er, at de udtrykker en tiltro til, at kulturinstitutionerne har en vigtig og nødvendig rolle at spille i den nye digitale kultur. Det ses som afgørende, at institutionerne griber de særlige muligheder, der ligger i den digitale kulturformidling og at der samarbejdes om udvikling og evaluering. Ligeledes ses det som nødvendigt, at der udvikles en position i forhold til internettes kommercielle børnetilbud og skabes udveksling mellem læring og kulturformidling. Fritid og undervisning, fysisk og virtuel formidling, barn og voksen på mange fronter må der reflekteres og udveksles. Kulturarvstyrelsen håber med denne publikation at kunne bidrage handlingsorienteret og fremadrettet til udviklingen af et formidlingsområde, der i disse år forandrer sig hastigt i takt med teknologiudviklingen og i sammenhæng med den mediebrug, der er hverdag for stadig flere børn og unge. Det er et område, der både byder på store muligheder og udfordringer for kultuirinstitutionerne og som fordrer videndeling, udsyn og integritet. Med museumsområdet som eksempel er der fra statslig side et aktuelt fokus på de digitale medier og forholdet mellem kulturformidling og læring. Området prioriteres, også økonomisk. Undervisningsministeriets og Kulturministeriets digitale samarbejds- indledning

11 projekt, e-museum, skaber adgang til museernes fysiske og digitale læringsressourcer for skoler, gymnasier og seminarer, ligesom der her er afsat midler til udvikling af nyt digitalt materiale. Det er slået fast, at museerne har et stort potentiale som uformelt læringsforum. Og endelig sætter den aktuelle Udredning om museernes formidling og de tilknyttede initiativer fokus på digital formidling. Vi vil med publikationen gerne være med til at styrke refleksionen på området ikke mindst for at kunne forbedre vores egen støttepraksis i forhold til ovennævnte. Men først og fremmest for at støtte formidlingen, der hvor den foregår, nemlig i mødet mellem børn og kulturinstitutioner. Publikationen henvender sig til de sidste, nemlig til kulturformidlerne på landets institutioner, der inviteres til opfølgende seminarer om digtal kulturformidling. Men undervisere og andre med interesse for området er velkomne til at læse med: udveksling er jo netop en af publikationens pointer. God fornøjelse med læsningen og med den digitale kulturformidling. Jakob Hansen og Charlotte Hansen, Kulturarvsstyrelsen, marts indledning

12 indledning børn er også brugere 11 børn er også brugere 11

13 Børn er også brugere evaluering af seks digitale kulturformidlingsprojekter til børn af Elisabeth Landbo I tilknytning til Kulturarvsstyrelsens børneprojekt har brugervenlighedsfirmaet Snitker & Co. gennemført en brugerundersøgelse med børn i alderen år fra Københavnsområdet. Undersøgelsen bestod af brugertest af de digitale projekter og interview med børnene og foregik i henholdsvis studie og fritidsklub. Formålet med brugerundersøgelsen er at evaluere oplevelsen af seks udvalgte digitale kulturformidlingsprojekter: Hvordan oplever slutbrugerne - børnene - formidlingen? Hvad er svært eller uoverkommeligt for dem? Hvad er spændende og udbytterigt? Hvad vurderer børnene selv som god børneformidling? Fortællerstemmen fænger børnene En formidlingsform, som børnene i undersøgelsen vurderer som velfungerende, er den dialogbaserede. De hjemmesider, hvor det visuelle univers understøttes af en fortællerstemme; en afsender, der taler til et du, opfatter børnene som imødekommende. Jeg synes, det er meget godt, at man får det fortalt og kan se alle billederne Også hvis man ikke læser så godt pige, 12 år, 6 kl. Jeg kan rigtig godt lide ham drengens stemme han lyder så sød. Og det er lidt sødere, at det er et barn, der taler pige, 12 år, 7. kl. Ved iagttagelser af børnene og via den anerkendte tænke-højt-metode ser vi, at børnenes interesse og engagement hurtigere bliver vækket, når formidlingen understøttes af en fortællerstemme. En formidlingsform som børnene også kender fra mange computerspil. Børnene synes godt om, at de i kraft af fortællerstemmen bliver taget ved 12 børn er også brugere

14 hånden og ledt indenfor i det digitale univers. De hjemmesider, der benytter sig af det dialogbaserede, er ofte mindre teksttunge og børn opfatter det teksttunge som svært og fagligt. Lige når man ser den så ser det lidt kedeligt ud, fordi der er så meget, man skal læse som én siger og en anden supplerer: Førstegangsindtrykket er sådan lidt fagligt, men ikke sådan rigtig kedeligt, for der er jo animation Lydeffekter, video og animation Lyd (lydeffekter) som en del af designet, for eksempel når forsiden loader, når du klikker på elementer som nøglen, batteriet, klogebogen, eller når nullermanden Artur dukker op, kan være meget sjove de første par minutter, men så leder børnene ret hurtigt efter volumenknappen. Jeg ville skrue ned for lyden, hvis jeg sad en time herinde, så ville jeg få spat!, pige, 11 år, 5 kl. Selv om voksne kan mene, at børn må være vant til en hel del lydelementer på hjemmesider og i computerspil, så har børn også en grænse, når det gælder brugen af lydeffekter. Især hvis de oplever, at det ikke giver mening for dem. Jeg forstår ikke helt, skal det lyde som vand eller hvad? Jeg synes, det mere er irriterende i øret Samme iagttagelse har vi set hos teenagebrugere på en mobilproducents hjemmeside, hvor afsenderne vurderede, at de unge gerne ville have konstant musik som underlægning på alle områder af hjemmesiden. Det viste sig i brugertest både i England og Danmark, at det ønskede dette segment rent faktisk ikke. Videoklip med lydspor og animationer som en del af formidlingen fænger børnene, ligesom det også kan fænge en voksen bruger. Jeg synes, det er meget sjovt at se skibet sejle på filmen Quiz og spil Sådan noget med quiz synes vi altid er sjovt og det tror jeg, at der er mange børn, der synes pige, 12 år, 6. klasse Sådan nogle spil er bare rigtig sjove sådan nogle er der tit på nettet og jeg elsker dem, fordi man skal ramme noget og sigte dreng, 11 år, 5. kl. De hjemmesider, der har quizzer (rigtige/forkerte svar) og forskellige typer af spil (puslespil eller memoryspil på tid) fremhæver børnene som sjove. Denne interaktivitet er velkendt og børnene er hurtigt i gang: Her gælder det om at få flest rigtige svar, samlet flest point og med den hurtigste tid. Børnene fortæller, at de i forvejen bruger computeren rigtig meget til sådanne aktiviteter. Spil og quiz er hurtigt og ikke så krævende for børnene at gå til. De hjemmesider, der ikke indeholder spil og quiz i undersøgelsen, og hvor børnene skal udforske og bevæge sig ind i et mere oplevelsesdesignet univers, oplever de som sværere at komme børn er også brugere 13

15 i gang med. Det er mere krævende for børnene, når de skal bevæge sig ind i åbne universer, hvor der ikke er et rigtigt eller forkert svar. De hjemmesider, hvor barnet skal udforske kræver mere tid, fordybelse og i højere grad en introduktion eller en kontekst for barnet. Jeg tror, at man skal udforske noget med forstørrelsesglasset, men jeg ved ikke, hvad jeg skal udforske dreng, 11 år, 5 kl. Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad jeg skal herinde?, pige, 12 år, 6. kl. Her kan man se på damen med forstørrelsesglasset, men jeg tror ikke helt, at jeg ved, hvad jeg skal se efter? dreng, 11 år, 5. kl. Jeg tror, at den her hjemmeside mere er lavet for voksne er den det? pige, 12 år, 6. kl. Password og kan være en barriere Jeg kan aldrig huske min min mor har skrevet den til mig på en seddel, men den ligger derhjemme, dreng, 12 år, 6. kl. Jeg kan ikke så godt lide noget, hvor jeg skal sige min for det har jeg hørt noget om, at børn ikke skal pige, 14 år, 8. kl. Hvorfor skal der være og password? Er det fordi, de ikke vil have alle til at gå derind? pige, 12 år, 6. kl. Mange kender det sikkert: for at komme i gang på en bestemt hjemmeside bliver man bedt om at oprette en profil med et password. Selv om man bruger det samme password, som man plejer for sådan agerer vi brugere ofte så bliver hjemmesiden ved med at påstå: Dit kodeord blev ikke godkendt. Man prøver igen og igen at konstruere et password eller at huske det, man benyttede sidst, men intet virker. Dit kodeord blev ikke godkendt og så er det, at man som bruger taber tålmodigheden. En af konklusionerne fra undersøgelsen viser, at børn ikke altid forstår, hvorfor de skal konstruere et password for at besøge en hjemmeside og at det kan føles utrygt at oplyse sin adresse, præcis som voksne brugere også kan opleve det. Tænk fremadrettet og inddrag brugerne Interviewene og brugertestene med børnene i fritidshjemmet viser ikke overraskende at børn også er brugere. De krav til tilgængelig og forståelig formidling som voksne stiller, når de færdes på nettet, dem stiller børnene også, når man spørger dem og iagttager dem. God børneformidling er derfor på mange måder lig med god formidling til alle. Når hjemmesider er brugervenlige, så er de sådan set både 14 børn er også brugere

16 børnevenlige og voksenvenlige. Det er altså godt med døren, tit er det så svært at komme ud af et spil bemærker en pige, da hun ser et ikon, en dør med et kryds, som viser, at her forlader hun spillet på hjemmesiden. Selv om opbygningen kan spænde fra det tekstmættede og faktuelle med mange fagudtryk til det visuelt udforskende, oplevelsesorienterede og eksperimenterende, så vil børnene alligevel forstå, hvad hensigten er og intuitivt fornemme, hvordan de navigerer på brugergrænsefladen. Til trods for at brugergrænsefladen ikke er hierarkisk opbygget, men er et univers, hvor man eksempelvis bevæger sig rundt i en kunstners atelier, så er det stadig vigtigt for barnet som for alle brugere at forstå, hvordan man kommer rundt, og hvad formålet er. At sikre at brugerne oplever formidling og indhold som vedkommende, relevant og forståeligt kan gøres ved at bruge brugerne. Mange museer benytter allerede brugerinddragelse i deres digitale projekter, således at brugerne inddrages før (foranalyse), under (prototypetest på papir/powerpoint) og efter projektudviklingen (men inden hjemmesiden publiceres på nettet). På denne måde tvinges man til at tænke fremadrettet fra idé til udvikling, og man sikrer sig, at den færdige hjemmeside i sidste ende er både børnevenlig og brugervenlig, ligegyldig om det drejer sig om vikingeskibe, Willumsen eller visuelle musikoplevelser. De seks projekter 1. Alle børn har en kulturarv 2. ArtXplorer 3. Kongedragter 4. MusX 5. Stig ombord 6. Vild med Willumsen En præsentation af brugerundersøgelsen kan ses på børn er også brugere 15

17 Børnenes brug af computer og internet Børnene i undersøgelsen bruger computer på forskellige måder. Nogle børn bruger computer dagligt og har deres egen derhjemme. Andre børn har ikke egen computer men deler med de andre i familien. Nogle af børnene fortæller, at de ikke benytter computeren i fritidsklubben ret meget, andre børn spiller hver dag i klubben. I skolen bruger alle computer til for eksempel at søge information og skrive opgaver. Flere børn fortæller, at man ikke må spille spil og gå på nettet på skolens computere, uden at der en lærer tilstede. Børnene fortæller, at de i klubben tit sidder sammen og spiller med eller mod hinanden (multiplayer), og at de også hjemme spiller mod andre på nettet - også mod nogle de ikke kender. Man sidder også tit sammen og skiftes til at spille og se på. Det synes børnene er godt, for så kan man snakke sammen om spillet. Børnene bruger også messengerprogrammer som for eksempel MSN og Chatrooms. De spil og websites, som børnene fortæller, at de godt kan lide, er bl.a.: Heroes, Worms, Battleon, World of Warcraft, Sims, Fatman, Counterstrike, Command & Conquer, Tanks 2, dk og Elisabeth Landbo, cand.comm i dansk og kommunikation, brugervenlighedskonsulent i Snitker & Co. Snitker & Co er et brugervenlighedsfirma, der koordinerer og gennemfører danske og internationale brugerundersøgelser. 16 børn er også brugere

18 indledning museets interface 17 museets interface 17

19 Museets interface digital-æstetiske betragtninger i forlængelse af Kongedragter.dk og Stigombord.dk af Søren Pold Computeren er blevet et centralt kulturelt medium. Over halvdelen af os har en computer med internetforbindelse, og det er i høj grad nyheder, oplysning, underholdning, kommunikation og kultur, vi søger efter, når vi går på nettet. Blandt de mest besøgte netsteder er de store mediehuse og kommercielle udbydere som Microsoft. Museerne hører derimod ikke til de mest besøgte netsteder på trods af deres unikke samlinger og kulturelle betydning 1. Det er der selvfølgelig mange grunde til, eksempelvis begrænset synlighed for museernes netsteder, kommercielt og i medierne, begrænsede ressourcer til udvikling, begrænset viden om multimedier, internetformidling og digital æstetik på museerne. Det hører nok også med til historien, at der har været mere fokus på besøgstal og antal solgte billetter til det fysiske museum, end på hvordan museet formår bredt at gøre sin viden og sine samlinger tilgængelige og relevante. Det må ændres af flere grunde, og der er positivt udtrykt plads til forbedring. Generation interface Jeg er far til en dreng på otte år. Han er som andre drenge i sin alder videbegærlig, vild med facts, historie og natur og elsker for det meste at komme på museum. Han er også vild med computere elsker at spille og være på nettet. For nogle år siden kom vi på nettet forbi et billede af et hus. Klik på det, sagde han, og da jeg svarede, at det bare var et billede, mente han alligevel, at jeg skulle klikke på det, så vi kunne komme ind i det. Der var naturligvis ikke tale om, at han forvekslede billedet med virkeligheden, men snarere at han forventede, at billedet ikke kun var et todimensionalt billede, men et interface til noget mere noget han kunne gøre noget med. Jeg tror, der ligger mere i det end et barns overdrevne forventninger, nemlig sporene af en ny billedforståelse, et nyt receptionsmønster, som kan få stor betydning for blandt andet museernes udstillingsvirksomhed og måden, vi bruger billeder på. Min søn er født efter www s gennembrud i midten af 1990 erne og er 1 Iflg. Kulturministeriets Udredning om museernes formidling (april, 2006) benytter 43 % af danskerne dagligt og yderligere 22 % ugentligt nettet i fritiden og af dem bruger under 5 % museernes nettilbud og udstillinger (s. 146). 18 museets interface

20 vokset op med dynamiske, interaktive, manipulerbare billeder i computerspil og på nettet. Han er fra computeren vant til, at billeder er noget, man kan gøre noget ved en indgang eller et interface til noget mere. Denne opfattelse tager han med på museum ikke sådan, at han forveksler det virtuelle cyberspace med virkeligheden (selvom cyberspace jo er en del af virkeligheden) men de museer, der engagerer ham mest, er de steder, hvor han på forskellige måder kan få et aktivt og udforskende forhold til genstandene, repræsentationerne, billederne. Nu skal hele verden jo ikke indrettes efter otte-årige drenge, der muligvis har spillet rigeligt computerspil, men pointen er, at nutidens og fremtidens museumsgæst ikke er tilfreds med at blive bag den røde snor og læse de autoritative skilte. Vi er efterhånden avancerede mediebrugere, for hvem nettet ikke længere er en fremtidsutopi, men en integreret del af vores kultur et sted vi søger indhold og selv producerer nyt indhold med vores computere, digitalkameraer og avancerede mobiltelefoner. Ikke mindst teenagere er i stigende grad vant til at være aktive mediebrugere, som gerne vil bidrage aktivt og ikke ønsker at blive reduceret til en traditionel tilskuerrolle eller blot få lov til at interagere i nogle fastlåste mønstre. Museerne er begyndt at tage udfordringen op, og der er en gryende bevidsthed om, at netstedet ikke bare skal være et digitalt katalog, men at nettet giver en række nye muligheder 2. Kulturnet Danmark-puljen har eksisteret gennem en årrække med det formål at støtte kulturinstitutioners innovative brug af nettet, og jeg har fået til opgave at kigge på to af de støttede projekter. Begge formidler på avanceret vis museets genstande og viden på nettet. Nu skal hele verden jo ikke indrettes efter otte-årige drenge, der muligvis har spillet rigeligt computerspil, men pointen er, at nutidens og fremtidens museumsgæst ikke er tilfreds med at blive bag den røde snor og læse de autoritative skilte. Vi er efterhånden avancerede mediebrugere, for hvem nettet ikke længere er en fremtidsutopi, men en integreret del af vores kultur et sted vi søger indhold og selv producerer nyt indhold med vores computere, digitalkameraer og avancerede mobiltelefoner. 2 Anne Sophie Warberg Løssing har i Internettet som udstillingsramme, Arbejdspapirer, nr. 3, Center for Digital Æstetikforskning, 2004 (tilgængelig fra analyseret kunstmuseers brug af nettet og deler dem (inspireret af den amerikanske kurator Steve Dietz) op i fem typer (brochuren som designmetafor, den virtuelle rundvisning & augmenterede udstilling, den immersive brugergrænseflade, den udvidede udstilling og online udstillingen) mellem to poler: netstedet som formidlingskanal og netstedet som udstillingsrum (model s. 26). museets interface 19

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Brugernes vurdering af Speed Limits

Brugernes vurdering af Speed Limits Brugernes vurdering af Speed Limits Center for Regional- og Turismeforskning har gennemført en række forløb med brugere af Speed Limits platformen i løbet af Jais Nielsen udstillingen på Bornholms Kunstmuseum.

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Overgangsfortællinger

Overgangsfortællinger Overgangsfortællinger Evaluering af overgang og skolestart i børneperspektiv Distrikt Bagterp, Hjørring December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og metode... 3 2. Praktisk gennemførelse... 3 3. Hovedresultat...

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling Viborg Stiftsmuseum Brugerundersøgelse oktober 2010 Sprogskolen Lidt om undersøgelsen Tre afrapporteringer Sprogskoleelever Specialklasseelever Metodiske erfaringer Projektets overordnede mål > Målet med

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe The Witness Denne opgave er en analyse af computerspillet The Witness. Computerspil har altid været mere end bare underholdning for mig og dermed er formålet med denne opgave at se hvordan man kan analysere

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

De digitale indfødte og fremtidens hybride læringsrum. Sarfarissoq, Nuuk, 20. august, 2008. Christina Brodersen

De digitale indfødte og fremtidens hybride læringsrum. Sarfarissoq, Nuuk, 20. august, 2008. Christina Brodersen De digitale indfødte og fremtidens hybride læringsrum Sarfarissoq, Nuuk, 20. august, 2008. Christina Brodersen Digitale indfødte vs. Digitale immigranter De digitale indfødte De digitale indfødte (1990+)

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere