Foredragsholdere. Emner Middelfart 13. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013"

Transkript

1 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik og Micro Clean A/S Emner Vækstbetingelser og vækststeder Skimmel og jura Skimmel og forsikring Skimmel og kommunal tilsynspligt Skimmel i nybyggeri Skimmel og kommunikation Skimmelsaneringsprocessen Eksempler på større sager samt syns- og skønssager 1

2 Skimmelsvamp De første sager i Danmark ca til 1994 Det startede øst for Storebælt, og først senere også vest for Storebælt. Først skoler og institutioner nu mere i boliger Ingen grænseværdier for skimmelsvamp Lægelig uenighed, men Sundhedsstyrelsen og WHO har klar vurdering Skimmelsvampe medfører helbredsgener for beboere og brugere Skimmelrådgivere er nogenlunde enige, men nuanceforskelle Forskelle i målemetoder og fortolkninger Er skimmel en ny asbestsag?? Nej fugtbetinget og de opstår igen, hvis de fugttekniske problemer ikke løses Helbredsgenerne ved skimmelsvamp er umiddelbare, mens asbest medfører lungekræft og lungehindekræft på længere sigt Skimmelsvamp hit på internettet 16. april

3 WHO-rapport fra 2009 Skimmelsvamp er et helbredsproblem i vore bygninger, men fugt er også i sig selv et problem Information fra Sundhedsstyrelsen 3

4 På alle sprog Skimmelsvamp i kælderen giver større risiko for astma Af: Kristian Sjøgren, Journalist, miljø- & molekylærbiolog 10. august 2011 kl. 02:46 1 kommentar Emner: Allergi, Astma, Børn og unge, Forebyggelse, Kroppen SendPDFPrint Skimmelsvamp i hjemmet øger risikoen for, at små børn udvikler astma senere i livet, viser ny forskning. 4

5 Kursusmateriale Kursusmaterialet findes på Byggecentrums hjemmeside 5

6 Flyt aldrig ud i en skurvogn Diskussion og spørgsmål Gerne undervejs Og ellers til sidst Jeres input er grundlaget for kurset og udviklingen. 6

7 Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne indeholder biologisk aktive stoffer (proteiner, mykotoksiner, små partikler etc.) Nogle er allergener som kan kan give overfølsomhedsreaktioner

8 Skimmelsvamp i bygninger er ikke et nyt problem Da skal præsten give ordre til at flytte alt ud af huset, inden han kommer for at syne pletten for at ikke noget af, hvad der er i huset skal blive urent; derpå skal præsten komme og syne huset. pletten på husets vægge frembryder grønlige eller rødlige fordybninger. huset lukkes i syv dage... hvis det da viser sig, at pletten har bredt sig på husets vægge, skal præsten give ordre til at udtage de angrebne sten og kaste dem uden for byen på et urent sted og til at skrabe lerpudset af husets indvendige vægge. hvis pletten atter bryder frem. Da skal man rive huset ned Tredje Mosebog Kap. 14, vers Bygning på Skolegades Skole lukkes øjeblikkeligt Den skimmelramte bygning på Skolegades Skole er blevet lukket, efter at Arbejdstilsynet igen har konstateret store problemer med indeklimaet. Arbejdstilsynet var onsdag på besøg Her blev der igen konstateret problemer med fugt og skimmelsvamp, og det fik børne- og kulturdirektør Henning Risager til torsdag at rømme bygningen.

9 Fynbo vinder skimmelsvampsag 07. mar Odense Som den første i Danmark får Amalie Nielsen fra Seden et nedslag i lejen på 100 procent efter at have boet i nybygget hus, der var befængt med voldsom skimmelsvamp. Det vil sige, at hun får al lejen refunderet. Amalie Nielsen har kæmpet i mere end to år for at få anerkendt, at det stod så slemt til, som hun gjorde udlejeren opmærksom på. Så det var en glædens dag i går, da hun fik dommen fra sin advokat. Dommen giver os ret i, at det var så slemt, som vi oplevede det, siger hun. Advokat Erik Larsson siger om dommen, at det er første gang, at man får 100 procent lejenedslag på grund af skimmelsvamp. Om at vågne op når det gælder skimmelsvamp Lejernes LO slår nu alarm, efter en ny svensk undersøgelse slår fast, at skimmelsvamp er langt mere giftigt end hidtil antaget. Forskere på Lunds Universitet siger, at skimmel ikke bare er allergifremkaldende, men direkte giftigt. Endda i meget små mængder, og allerede inden skimmel-svampen bliver synlig. I Danmark har man hidtil ikke regnet med, at koncentrationen af svampegiftstoffer kunne komme op på decideret sundhedsfarlige niveauer. Skimmelsvampe er langt mere giftige, end forskere og sundhedsmyndigheder hidtil har antaget. Det her kommer ikke bag på Lejernes LO. Vi har i årevis set - og sagt - at folk bliver alvorligt syge af at bo i lejligheder med skimmel, siger James Arbøl Lejernes LO. Jeg mener, at de svenske opdagelser bør føre til en regelændring, så kommunerne kan pålægge udlejere at gribe ind omgående ved skimmelproblemer. En genhusning af de berørte lejere må og skal der være en pligt for uanset boformen. Det er meget tankevækkende, at skoler lukkes ved selv små skimmel-fund, mens folk tvinges til at bo, leve og sove i selv alvorligt skimmelplagede lejligheder.

10 Symptomerne kan også skyldes andre ting end skimmel! Slimhindeproblemer - bl.a. kløende øjne, hæshed, og svien i halsen Hovedpine Ekstrem træthed Koncentrationsbesvær Forskel på tærskelværdier børn / kvinder / mænd

11 Skimmelsvampevækst kræver Skimmelsvampesporer Næring (materialer og/eller forurening) Fugt ( i tilstrækkelig mængde, fx > 80 % RF) ph (et givent interval) Iltadgang Passende temperatur (0-50 C) Alt sammen i en vis tid Vækstbetingelser for skimmelsvampe Foretrækker temperaturer omkring 20 grader, men trives ved alle temperaturforhold i bygninger Nøjsomme og kan leve på de fleste bygningsmaterialer hvor de lever af materialerne eller støv på dem Skimmelvækst forudsætter længere tids påvirkning - fra uger til måneder Hvis fugtniveauet sænkes går skimmel-svampene i dvale - men problemerne kan fortsætte i årevis!

12 Vandaktivitet Vandaktivitet = relativ fugtighed på overfladen af materialet Vandaktivitet på 75 % RH svarer til ca. 16 % træfugt indhold 75 % RH regnes for en sikker grænse Skimmelsvampevækst på træ Relativ luftfugtighed (%) uger For koldt 4-8 uger For varmt 80 > 8 uger 75 For tørt Temperatur ( C)

13 Skimmelsvampeindeks (Mould Index) Indeks Beskrivelse ingen vækst nogen vækst konstateret vha. mikroskop moderat vækst konstateret vha. mikroskop (dækker mere end 10 % af overfladen) nogen vækst kan ses visuelt visuelt bestemt dækning af mere end 10 % visuelt bestemt dækning af mere end 50 % visuelt bestemt dækning 100 %

14 Vanddampdiagram Ifølge svenske undersøgelser er fugtproduktionen i enfamiliehuse i gennemsnit ca. 10 kg/døgn og i boliger i etagejendomme ca. 6 kg/døgn.

15 Fugtproduktion fra forskellige kilder i en husholdning på to voksne og to børn Mennesker (ånding og sved) Tøjtørring (ophængt indendørs) Personlig hygiejne Madlavning Opvask Rengøring af bolig Planter Diverse 3.5 kg/dag 1,8 kg/dag 1,3 kg/dag 0,9 kg/dag 0,4 kg/dag 0,2 kg/dag 0,2 kg/dag 0,2 kg/dag Fugtproduktion i boliger Etageboliger mek. udsugn. Enfamiliehuse mek. udsugn. Enfamiliehuse naturlig vent. Antal boliger Fugttilførsel 90 % -fraktil g/m 3 2,8 2,8 3,8 123 boliger opført SBI-Rapport 213

16 Fugtproduktion i boliger Stue Soverum Fugttilførsel 90 % -fraktil g/m 3 3,8 4,9 150 naturligt ventilerede enfamiliehuse opført SBI-Rapport 236 Fugtens variation Fugtindhold (masse-%) Beklædning Isolering bag vindspærre Konstruktionstræ

17 Krybekælder - RF i luften ved ventilation inde ude G nv G = 50 g/h V = 65 m 3 T ude = 20 C, RF ude = 80 % u = 14 g/m 3 T inde = 17, 18 og 20 C Relativ fugtighed 105% 100% 95% 90% 85% 80% Luftskifte 17 C 18 C 19 C Oplysninger om det kritiske fugtindhold i materialer kan almindeligvis fås hos producenten eller leverandøren Hvis det kritiske fugtindhold med hensyn til skimmelvækst for et materiale ikke er kendt og dokumenteret, kan et fugtindhold i materialet, der er i ligevægt med en relativ luftfugtighed på 75 pct. på materialets overflade normalt anvendes som kritisk fugtindhold

18 Råd og trænedbrydende svampe Hvis organiske byggematerialer, fx træ, er meget fugtige kan de angribes af råd eller trænedbrydende svampe. Det kritiske fugtindhold for træ ansættes normalt til: 20 % ved nyangreb (svarende til ligevægt med luft med ca. 87 % RF). 15 % i tidligere angrebet træ (svarende til ligevægt med luft med ca. 75 % RF). Årsager til skimmelsvampevækst Bygningsmæssige årsager Uhensigtsmæssige konstruktioner, fx krybekældre med utilstrækkelig ventilation Fugtige kældre eller krybekældre som følge af svigtende dræn eller efterisolering Kældre med grundmurede vægge/opstigende fugt Kuldebroer Ukorrekt udførte detaljer Manglende luftskifte efter tætning af boligen

19 Udførelsesmæssige årsager Uhensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer Indbygning af fugtige byggematerialer Utilstrækkelig afdækning af bygninger/bygningsdele Indbygning af byggefugt Brugsmæssige årsager Manglende vedligehold - indtrængen af vand Negligering af fugtskader Uhensigtsmæssig beboeradfærd Lav temperatur / høj fugtproduktion

20

21 Faresignaler Stort vandforbrug Vandskader Fugtproblemer Synlige fugtindikationer Muglugt Synlig skimmel Brugerklager Med det samme!!!!!!!!

22 SKIMMELSVAMP UNDERSØGELSESMETODER Fugt og temperatur i konstruktioner Fugt og temperatur i luft Skimmel på materialer Skimmel i støv Skimmel i luften Andet - fx lægefaglige undersøgelser

23 Årsager kan være banale

24 Biologiske målinger Aftryksprøver forhold Fastlægge svampetyper samt vækst- (agar-prøver) Afgrænse skimmelsvampens omfang Evakuering Arbejdsmiljø i renoveringsfasen MycoMeter-test Fastlægge mængden af svampebiomasse Afgrænse skimmelsvampens omfang Luftmålinger Fastlægge forekomst af svampesporer Vurdere rengøring efter skimmelsvampsanering

25 Mikroskopering Kort om metoden: Udtagning: Tid: Analyse: Fortolkning: Pris: Kan udføres af amatører Specialist bør tilkaldes Tapeprøve eller materialeprøve 1 til 2 dage Mikrobiolog Mikrobiolog og specialist/ ingeniør fra ca. 600 kr. ex. moms pr. materialeprøve Identifikation er et specialist job

26 Normale klassifikationskriterier Aftryk mindre end 10 kolonier mellem 10 og 50 kolonier mere end 50 kolonier MycoMeter mindre end 25 mellem 25 og 450 mere end 450

27 Luftprøver Usikker metode

28 Luftmålinger Altid referencemåling udendørs Kan måske identificere svampearter som ikke findes i udeklimaet Generelt frarådes luftmålinger på grund af tolkningsvanskeligheder Nu også en Mycometer-metode til luftmålinger Aktiv og passiv sampling Aktiv sampling

29 Luftmålinger Niveauer som i praksis har vist sig ikke at give anledning til problemer Alle svampe <300 kolonier/m 3 Fugtskadesvampe < 50 kolonier/m 3 SBAS-er < 10 kolonier/m 3 Vurdering af resultaterne Den samlede vurdering skal omfatte alle målinger og observationer. Det anbefales at inddrage eksperter til bestemmelse af svampearter og deres toksicitet. Konstaterede opfugtninger (tidligere og nuværende) Fugtforhold i øvrigt Konstruktionens bygningsfysiske virkemåde og bygningernes anvendelse Mængden af skimmel Skimmelsvampeart(er) Udbredelse af væksten (areal) Om vækst forekommer synligt eller i afskærmede ventilerede konstruktioner Sandsynligheden for at væksten påvirker indeklimaet Symptomer på gener hos brugere Lægelige konstateringer af sammenhæng mellem skimmelvækst og symptomer

30 Fastlæggelse af prøveantal Undersøgelsens omfang generelt Hvilke konstruktionsdele indgår i undersøgelsen Hvor er de ømme punkter Materialevalg Konstruktionsopbygning Hvor meget er nok? De acceptable arealer med skimmelvækst afhænger af såvel brugernes følsomhed, svampearterne og hvor disse optræder. De mindste forekomster kan accepteres i rum der anvendes til længerevarende ophold, fx beboelsesrum og kontorer. Der er eksempler på personer, som har reageret på 0,25 m 2 skimmelsvamp bag tapet og inde i konstruktioner. Synlig vækst kan generelt ikke accepteres i opholdsrum uden at skimmelvæksten fjernes, årsagen fastlægges og elimineres I lokaler uden længerevarende ophold, fx trapper og gange, bør der ikke accepteres over ca. 3 m 2. Større arealer - op til ca. 5m 2 kan accepteres i rum med god udluftning, som ikke anvendes til ophold for personer. Fx ventilerede tagrum, der er adskilt fra underliggende rum med dampspærrer.

31 Sundhedsstyrelsen Det er ikke muligt at angive grænseværdier Skimmelarter Luftkoncentration m 2 skimmel i bygninger Bagatelagtigt fx fuger i badeværelser, vinduer Moderat Omfattende vækst der kan give sundhedsproblemer

32 Forsikringsforhold Skimmelsvamp er ikke dækket af normal bygningsforsikring Dækkes som følgeskader til rørskader Dækkes af ejerskifteforsikringer Dækning af skimmelsvampeangreb sker normalt først efter en del argumenteren. Ny forsikring for privatboliger fra 1. april 2008 Forsikring for privat boligbyggeri 400 cm² synlig skimmel Tallet er fastlagt af Sundhedsstyrelsen, men grebet ud af luften Skjult skimmel er også omfattet

33 Sammenfatning Forvent at skimmelsvampe kan vokse over alt Jo mere organisk materiale (=mad) jo hurtigere og mere svampevækst Selv små ændringer i organiske tilsætningsstoffer kan betyde meget Ved 78% begynder væksten men det tager mange måneder før der kommer meget svamp Ved vandskadeforhold (RH tæt ved 100%) kan vækst komme hurtigt (2-4 uger) Fugtigheden og materialet bestemmer typen af skimmelsvampe Generelt vil vådere forhold medføre mere sundhedsskadelig skimmelsvampevækst Hindre fugt!!! Tørre byggemetoder, dræning, robuste konstruktioner, fugt skal kunne undslippe, ingen opfugtning i byggeperioden Materialer, bygninger skal afdækkes og unødig opfugtning undgås, ventilere byggefugt ud Bygningerne skal vedligeholdes, do for installationer, årsagen til fugtskader skal findes og elimineres, ved vandskade skal der tørres ud hurtigt og effektivt, gennemgang af bygningen: tæt tag, bad etc.

34 Skimmel og jura Primære forretningsområder Skimmelsvampesager Fast ejendom Forsikringsret Entrepriseret Lejeret Retssager og anden konfliktløsning Uddannelse Cand.jur., Københavns Universitet 2002 Advokat 2005 Kontakt

35 Emner: 1. Ejer/lejer/boligselskab Sagsforløb i lejesager 2. Den kommunale tilsynspligt 3. Ejer/forsikringsselskab Ejerskifteforsikring Villaforsikring Indboforsikring Sagsforløb i forsikringssager Lejeret og skimmelsvamp

36 Lejers vedligeholdelsespligt Lejelovens 25 Lejeren skal holde det lejede forsvarligt. Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det lejede. Eks: Tørring af tøj i boligen Manglende opvarmning (særligt i soveværelset) Manglende udluftning Udlejers vedligeholdelsespligt Udlejer har ansvaret for mangler der skyldes boligens indretning og vedligeholdelse. Lejelovens 19 Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige, og han skal renholde ejendommen, fortov, gård og andre fælles indretninger.

37 En lejer, som opdager, at lejligheden er fugtig trods normal udluftning og brug, må straks gøre udlejeren opmærksom på problemet. Udlejer er herefter forpligtet til at gøre noget ved kilden til skaderne. Eksempler påskader: Utætheder i tag. Tagrender eller nedløbsrør, i sålbænke eller murværk, som skyldes manglende vedligeholdelse. kondensskader opstigende grundfugt/kondensskader i gulvkonstruktioner Tilstoppet kloak. Såfremt udlejeren udbedrer manglerne, er der ikke grund til at foretage mere. *** Såfremt udlejeren ikke reagerer, og at skaderne ikke bliver repareret kan lejer overveje at anlægge en sag.

38 Huslejenævnet: Regulerede ejendomme: Nævnet kan give udlejeren et pålæg om istandsættelse efter boligreguleringslovens 22. Nævnet kan nedsætte lejen med et beløb, der svarer til værdien af de påbudte arbejder, indtil arbejderne er udført. Huslejenævnet kan kun nedsætte lejen med virkning for fremtiden. Boligretten Boligretten kan foretage lejenedsættelse. Fremadrettet. Tilbage i tid fra den dag, manglen væsentligt forringede lejeværdien. Boligretten kan tage stilling til erstatnings krav, jf. LL 13 som følge af udlejers tilsikring, svigagtige handlinger eller forsømmelser. Ansvarsgrundlaget: culpa eller objektivt ansvar usikker i retspraksis og teorien.

39 Retspraksis Grundejernes domssamling (GD)1993/12: Afslag på 200 kr. pr. måned for et badeværelse, som ikke var i brugbar stand. GD 1995/16: Afslag på kr. grundet fugtskader efter en defekt vaskemaskine hos overboen og følgevirkninger heraf i knap 2 år. Tidsskrift for Bygge og Boligret (T:BB) : Afslag til lejer på kr. for væsentligt kortere perioder med mangler grundet vandskader fra overboen. Udlejer var ikke erstatningsansvarlig GD 2005/49 Ø Lejer havde i flere år haft helbredsmæssige problemer og der blev konstateret en sammenhæng med skimmelsvampevækst. Udlejer iværksatte undersøgelse ved firmaet Bygge og Miljøteknik. Boligretten mente ikke, at udlejer havde handlet ansvarspådragende, og derfor kunne lejer ikke kræve erstatning. Der havde ikke tidligere været fugt og skimmelsvampeproblemer og udlejer havde reageret så hurtigt som muligt.

40 GD 2007/07 Ø I marts 2000 opsatte udlejer en isoleringsvæg i lejers soveværelse. I juli 2000 klagede lejer over fugt og lugt i lejemålet. Udlejer satte en undersøgelse af lejemålet i gang og der blev fundet massive forekomster af skimmelsvamp bl.a. ved isoleringsvæggen. Udlejer fik gennemført en renovering af soveværelset samt en rengøring af lejligheden. Da udlejer i januar 2001 færdigmeldte lejligheden var skimmelbelastningen normal. Der var ikke noget at bebrejde udlejer for mht. angrebet af skimmelsvampen og afhjælpningen. Spørgsmålet var, om udlejer var erstatningsansvarlig for opsætningen af isoleringsvæggen, da isoleringsvæggen var årsagen til fugten i lejligheden. Materiale og fremgangsmåde var forsvarlig efter den viden, man havde på opførelsestidspunktet, og udlejer var derfor ikke erstatningsansvarlig.

41 Udlejer ikke erstatningsansvarlig Dom afsagt af Østre Landsret den 7. juni Fundene i lejligheden (skimmel og andre stoffer) var ikke usædvanlige når henses til bygningens konstruktion og til, at lejligheden lå tæt på større trafikårer. I de lægelige akter blev der desuden ikke fundet dokumentation for, at lejer har haft lidelser, som med overvejende sandsynlighed kan sættes i relation til forekomsten af skimmelsvamp i lejligheden. Landsretten tiltræder, at lejer ikke har bevist, at der i lejligheden har været mangler ved indeklimaet, der kan indebære erstatningsansvar for boligselskabet.

42 Udlejer erstatningsansvarlig TBB Ejendommens kælder var fugtig på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og dette var lejer klar over. Efterfølgende kom der angreb af skimmelsvamp i kælderen på grund af fugten. Efter lejers klager over fugt i kælder og en ubehagelig lugt foranledigede udlejer undersøgelser af ejendommen, og undersøgelserne viste skimmelsvamp. Retten antog, at skimmelsvampeangrebet påvirkede lejer og hans ægtefælles helbred. Lejer kunne kræve erstatning for flytte og opbevaringsudgifter i medfør af LL 13, men lejer kunne ikke kræve erstatning for svie og smerte efter erstatningsansvarslovens 1.

43 Udlejer erstatningsansvarlig GD 2008/28 B Lejemålet var fugtigt, da lejer flyttede ind. Meget hurtigt efter indflytningen forekom udbredt vækst af skimmelsvampe. Udlejer var blevet gjort opmærksom på problemerne og havde iværksat undersøgelser og udbedringsforanstaltninger. Idet det ved udlejningen måtte anses for at have været tilsikret lejer, at lejemålet var anvendeligt til formålet uden sundhedsfare, kunne L kræve erstatning efter LL 13, stk. 1 for kasseret indbo. Udlejer skulle dog ikke betale erstatning for personskade, da lejer ikke havde godtgjort, at forholdene i lejemålet var den væsentligste årsag til de helbredsmæssige gener.

44 Udlejer erstatningsansvarlig GD 2008/28 B Lejemålet var fugtigt, da lejer flyttede ind. Meget hurtigt efter indflytningen forekom udbredt vækst af skimmelsvampe. Udlejer var blevet gjort opmærksom på problemerne og havde iværksat undersøgelser og udbedringsforanstaltninger. Idet det ved udlejningen måtte anses for at have været tilsikret lejer, at lejemålet var anvendeligt til formålet uden sundhedsfare, kunne L kræve erstatning efter LL 13, stk. 1 for kasseret indbo. Udlejer skulle dog ikke betale erstatning for personskade, da lejer ikke havde godtgjort, at forholdene i lejemålet var den væsentligste årsag til de helbredsmæssige gener.

45 Udlejer ikke dømt til forholdsmæssigt afslag GD 2008/29 B. I denne sag mente boligretten, at det var sandsynliggjort, at fugtproblemerne skyldtes lejers egne forhold, og derfor kunne retten ikke give lejer medhold i, at hun var berettiget til at kræve nedslag i huslejen. GD 2008/11 Ø. Årsagen til fugtproblemer var primært ejendommens konstruktion, men L s brug af lokalerne måtte også antages at have haft betydning for problemernes omfang. L kunne ikke kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen.

46 Udlejer ikke dømt til forholdsmæssigt afslag TBB Angreb af skimmelsvamp blev udbedret så hurtigt som muligt. Da svampeangrebet havde været af meget begrænset omfang, da lejeren kunne benytte lejemålet og da angrebet ikke havde forårsaget dårligt indeklima, var der ikke tale om en værdiforringende mangel og der var ikke grundlag for et forholdsmæssigt afslag. Udlejer dømt til forholdsmæssigt afslag GD 2007/07 Ø. Udlejer opsatte isoleringsvæg i lejers lejemål, og opsætningen medførte, at der opstod skimmelsvamp. Boligretten mente, at lejemålet, som var behæftet med en mangel i form af angreb af skimmelsvamp, ikke havde den aftalte og med rette forudsatte værdi for lejer. Lejer havde derfor krav på forholdsmæssigt afslag.

47 GD 2005/49 Ø. Der blev konstateret en sammenhæng mellem lejers helbredsmæssige problemer og skimmelsvampevækst i lejemålet. Lejemålet havde været angrebet an skimmelsvamp i et sådant omfang, at brugsværdien havde været nedsat. Lejer havde derfor krav på forholdsmæssigt afslag i lejen. Ophævelse af lejemål GD 2003/42 V. Lejemålet var mangelfuldt på grund af alvorlig fugt. Udlejer foretog ikke udbedring af skaden. På denne baggrund var lejer berettiget til at hæve lejemålet. TBB 1999/376. Skimmelsvampeangrebet blev karakteriseret som en væsentlig mangel. Da udlejer ikke straks havde foretaget afhjælpning eller tilbudt afhjælpning, var lejer berettiget til at hæve lejeaftalen.

48 Afhjælpning/udbedring GA 2008/04 HAN. Huslejenævnet afviste at pålægge udlejer at udføre vedligeholdelsesarbejder. Ankenævnet stadfæstede huslejenævnets afgørelse med henvisning til, at skimmelsvampeforekomst ikke kunne henføres til udlejers manglende vedligeholdelse. GA 2008/05 HAN. I denne sag pålagde retten udlejer at fjerne skimmelsvampen, da det ikke kunne konstateres, at svampevæksten skyldtes lejers forhold. Anbefalinger Vær proaktiv Få en skimmelsvampestrategi Indflytningsprocedure Tilføj afsnit herom i lejekontrakten Tag sagerne i opløbet

49 Sagsforløb i lejesager Anmeldelse af skade Undersøgelser/Tekniske rapporter Forligsforhandlinger Udbedring Afslag i lejen Erstatning Tvist Beboerklagenævn/Huslejenævnet/Ankenævn Boligretten Syn og skøn Inddragelse af kommunen Den kommunale tilsynspligt

50 Byfornyelsesloven Skal anvendes ved sundhedsfare Byggeloven Kan anvendes sideløbende Hvilke boliger er omfattet af tilsynet Alle boliger og opholdsrum, som bebos eller anvendes. Lejebolig Andelsboliger Ejerboliger Erhvervslejemål Institutioner

51 Hvordan tilrettelægges tilsynspligten? Ikke nærmere fastsatte regler for tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden. Kommunalbestyrelsen har ansvaret. Der skal reageres, når man bliver bekendt med forhold, der skaber behov herfor. Skal tilrettelægges, således at formålet med loven bliver opfyldt. Varslingsregler. Vejledninger på Socialministeriets hjemmeside. Indhold Undersøgelse Bagatel Sundhedsfare Forbud frist Påbud frist Erstatning Nedrivning Erstatning Genhusning Indfasningsstøtte Erstatning Støtte Refusion Embedslæge Tvangsforanstaltninger

52 Ejerskifteforsikring Definition påskade: En skade er defineret som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Endvidere defineres en skade som et forhold, hvor der er nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger.

53 Konklusion Konkret vurdering Konstruktionsbetinget Omfang set i forhold til ejendommens alder Typiske eksempler: Terrændæk opstigende grundfugt/kondensering utæt dampspærre af indervæg Kældre Krybekældre Villaforsikring/bygningsforsikring Udg.pkt.: Dækker ikke skimmelsvamp. Undtagelse: Hvis skimmelsvamp er en følgeskade af en dækningsberettiget skade. Ny tendens: Diskussion mellem ejerskifte og villa om dækning.

54 Indboforsikring Skader på indbo dækkes som regel hvis det er en følge af pludselig udstrømning af væsker fra installationer eller beholdere eller vandskade fra skjulte vand, varme, eller afløbsrør i bygningen. Check forsikringsbetingelserne. Sagsforløb i forsikringssager Anmeldelse af skade Undersøgelser/Tekniske rapporter Forligsforhandlinger Indhentelse af tilbud Udmåling af erstatning Udbedring Syn og skøn Tvist Ankenævnet for Forsikring Domstolene

55 Amagertorv København K TEL. (+45) Mobil (+45) Telefax. (+45) Pind advokatfirma er i kontorfællesskab med Homann Advokater.

56 Skimmelsvamp og nybyggeri Nye krav i BR 10 1

57 Skimmel på våde byggematerialer 2

58 Efter 2 ugers dansk sommer 70% af skimmelsvampe er skjult Montageretning..? Prøvetagning 3

59 Fugt og skimmel KRAV I BR10 BR10 kap.4.1 Stk. 5 Ved planlægning, projektering, udbud og udførelse af bygningskonstruktioner skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse. (4.1, stk. 5) Bestemmelsen skal bl.a. sikre, at våde fugtfølsomme materialer samt materialer og bygningsdele med skimmelsvamp ikke indbygges i opførelsesperioden. Det kan fx ske ved opførelse under total inddækning og hensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer. En hensigtsmæssig kvalitetssikringsprocedure er også af stor betydning i denne sammenhæng. Der henvises til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. 4

60 Noter Funktionskravet kan f.eks. opfyldes ved: - At der i planlægnings- og projekteringsfasen fokuseres på at undgå materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme. - At der i bygherrens udbuds- og tidsplan eksplicit skal afsættes tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer og konstruktioner. - At bygherren hvis muligt inden udbuddet foretager en cost-benefit analyse af totalinddækning af byggeriet under opførelsen og foreskriver totalinddækning, hvor det er økonomisk fordelagtigt, eller hvor der i udbudsmaterialet er foreskrevet særligt fugtfølsomme materialer eller byggetekniske løsninger. - At bygherren ved udbud i fagentrepriser foranstalter fælles faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer. BR10 Stk. 6 Bygningskonstruktioner og -materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. 5

61 Noter til 4.1 stk 6 Kravet skal minimere risikoen for indflytning i for fugtige bygninger samt risikoen for vækst af skimmelsvamp. Dette gælder i forbindelse med såvel nybyggeri som renovering. Ved bestemmelse af et materiales kritiske fugtindhold skal der tages hensyn til eventuel overfladesnavs. Kravet skal ses i sammenhæng med stk.5. Byggefugt i gasbetonvægge 6

62

63 Kun pudset til lige under jordniveau Vand under parketgulve 8

64 Skader på rør i gulv 38 rækkehuse Gasbetonvægge opfugtet Sokler utætte og ingen voldgravsløsning Alt splittes ad, udtørres og bygges op igen Omfangsdræn etableres Krav mod entreprenør kr. SBi anvisning 230 om BR10 Ligevægt ved mindre end 75 % RF 9

65 Producentoplysning Kritisk fugtindhold med hensyn til skimmelsvamp skal oplyses af producent eller leverandør. Der skal tages hensyn til overfladesnavs Der er ingen prøvemetode for skimmelsvamp. Ingen kan oplyse kritisk fugtindhold Sorptionskurve Fugtligevægt ved relativ fugtighed 20 % træfugt/87 % RF 15 % træfugt/ 72 % RF Bygge- og Miljøteknik A/S Vi ventilerer taget med luft på 90 %RF 10

66 Risiko for skimmelvækst Relativ luftfugtighed (%) uger For koldt 4-8 uger For varmt 80 > 8 uger 75 For tørt Temperatur ( C) Beton Hvor længe tager det at tørre en beton ned til ligevægt ved 75 % RF Nogle år formodentlig Strøgulve 90% RF Linoleumsgulve 85% RF Betonen er heldigvis alkalisk så skimmelvækst hindres i de første år Huldæk Der løber tit vand ud af huldæk, når der sættes lamper op Det er ikke umiddelbart et skimmelproblem, da betonen endnu er alkalisk Det er selvfølgelig ikke tillidsvækkende 11

67 etages rækkehus Ventileret tagpaptag Fugt- og temperaturmåling Bolig /04/2013 / Bygge- og Miljøteknik A/S Side 36 12

68 Fugt- og temperaturmåling Bolig /04/2013 / Bygge- og Miljøteknik A/S Side 37 Værst i nordsiden Fugtvandring fra nord- til sydside 13

69 Skimmelvækst i vinter Kipventilation ved hældning over 10 30/09/2009 / Bygge- og Miljøteknik A/S 41 17/04/2013 / Bygge og Miljøteknik A/S 14

70 /04/2013 / Bygge og Miljøteknik A/S Udhæng 17/04/2013 / Bygge og Miljøteknik A/S Loftrum med diffusionsåbne undertage 15

71

72 Husk Altid kipventilation Dampspærre op inden udtørring Luk loftlem Luk huller til spots Hvad gør vi Et ventileret tag kan ikke komme i ligevægt ved 75% RF. Vi ventilerer i kip for hindre fugtvandring Alternativ er udvendig isolering for at undgå underafkøling Anvendelse af imprægneret krydsfiner Anvendelse af brædder Solopvarmning hjælper Det største problem i de sidste 10 år BYGGEFUGT I NYBYGGERI Bygge- og Miljøteknik A/S 17

73 rækkehuse Bygge- og Miljøteknik A/S Kompromisløst design Bygge- og Miljøteknik A/S Nedrivning/ kun badekabiner bevares Bygge- og Miljøteknik A/S 18

74 huse rives ned Pris 50 mill. DKr.. Nye huse opføres fra april 2008 Nye materialer bl.a. fibercement i stedet for gipsplader Midlertidige tage Kun 3 huse måttet rives 2. gang Bygge- og Miljøteknik A/S Næste etape 9 huse som præfab. boxmoduler Bygge- og Miljøteknik A/S Bygge- og Miljøteknik A/S 19

75 Det gik også galt kun i 3 huse Bygge- og Miljøteknik A/S Det danske vejr i november Bygge- og Miljøteknik A/S Totaloverdækning er fremtiden Økonomisk fordelagtigt Bygge- og Miljøteknik A/S 20

76 Fugtstrategiplan Overvej på projektstadiet alle fugtforhold i byggeperioden Vælg de rigtige materialer Sørg for dokumentation i form af målinger Overvej totalafdækning eller en anden afdækningsstrategi Overordnet fugtkontrol Er der vand i huldæk Er betongulve tilstrækkeligt udtørret Strimles tagelementer straks efter montage Er lette facader afdækket mod regn Er der tørt nok til at indbygge gipsplader Er der tørt nok til at lægge gulve Er der tørt nok til at male på beton og letbeton Forsikring for privat boligbyggeri 400 cm² synlig skimmel Tallet er fastlagt af Sundhedsstyrelsen, men grebet ud af luften Skjult skimmel også omfattet Præmier varierer fra til kr Dækker ikke skimmel pga. brugeradfærd 21

77 MIC076 Substitutionsprincippet.docx Substitutionsprincippet Substitutionsprincippet er et vigtigt princip i dansk arbejdsmiljølovgivning og indgår nu også i EU s kemikalielovgivning REACH. Substitutionsprincippet betyder, at farlige eller generende stoffer skal erstattes med mindre farlige eller mindre generende stoffer eller arbejdsprocesser. I forbindelse med afrensning af skimmelsvamp betyder dette, at kemiske løsninger skal undgås og erstattes af mindre farlige eller mindre generende arbejdsprocesser som fx afrensning med tørdamp eller micro clean -metoden, hvor der kan anvendes rent vand i arbejdsprocessen. Grundlaget for substitutionsprincippet er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 fra til 14. Erstatningsstoffer og materialer (substitutionsprincippet) 11. Arbejdsgiveren skal sørge for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum. 12. Foranstaltninger efter 11 skal navnlig foretages ved at erstatte et farligt stof eller materiale med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller arbejdsproces. Stk. 2. Det skal herunder sikres, at stofferne og materialerne anvendes i den form, der medfører mindst risiko for påvirkning ved arbejdet. Stk. 3. Hvis erstatning ikke kan foretages, skal dette på forlangende dokumenteres over for Arbejdstilsynet. 13. Erstatning skal foretages, uanset at påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er ubetydelige. Stk. 2. Såfremt brugen af erstatningsstof eller materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. Stk. 3. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 1 eller undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, at brugen af et erstatningsstof eller materiale vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres overfor Arbejdstilsynet. 14. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen efter 7, stk. 2, og i vurderingen af om erstatning kan foretages efter 12 og 13. I Arbejdstilsynets vejledning om Arbejdsmiljø og projektering af byggeri er princippet beskrevet på følgende måde: Arbejdsmiljøloven indeholder et generelt substitutionsprincip. For den projekterende betyder det, at der ved projektering og planlægning af et byggeri skal foretages nogle arbejdsmiljømæssige vurderinger på baggrund af en sammenligning mellem de mulige løsninger. Derfor skal de sundhedsskadelige belastninger, som et valg medfører for de personer, som skal udføre arbejdet, indgå i vurderingen, når der vælges en løsning. Dette gælder uanset, om der er tale om at vælge en råvare, en arbejdsmetode, en konstruktion eller en detailløsning. Hvis vurderingen viser, at arbejdet vil medføre en sundhedsskadelig belastning eller en sikkerhedsmæssig risiko, skal der vælges en mindre farlig arbejdsmetode, konstruktion eller råvare. Dette substitutionsprincip gælder for alle arbejdsmiljømæssige risikofaktorer heriblandt ulykker, tunge løft, støj, vibrationer og kemi. Hørsholm, den Side 1 af 2

78 MIC076 Substitutionsprincippet.docx Hvis det ikke er muligt at vælge en mindre farlig løsning, skal det kunne dokumenteres, hvorfor sådanne mindre farlige konstruktioner, arbejdsmetoder eller råvarer ikke kan anvendes. Det kan enten være af tekniske grunde, eller fordi det vil medføre urimelige merudgifter. Vurderingen af de sundhedsmæssige belastninger kan være vanskelig, hvis belastningerne ikke kan placeres i et af to yderpunkter: Høj eller lav. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at inddrage særlig sagkundskab for at finde frem til den mindst belastende løsning. Ved valg af stoffer og materialer må den projekterende indhente gode producentoplysninger og leverandørbrugsanvisninger, som er en forudsætning for at kende råvarens indhold af farlige stoffer. Vurderingen vil bl.a. omfatte forberedelsen af arbejdet, håndtering og oplagring af stoffer og materialer, rengøring, bortskaffelse af affald samt forholdsregler ved uheld, spild og brand. Det er meget vigtigt, at det er den projekterende, der foretager disse overvejelser og valg, eftersom frihedsgraderne er meget større på projekteringsstadiet end i udførelsesfasen, når byggeriet er i gang. Muligheden for arbejdsmiljømæssigt gode foranstaltninger på byggepladsen bliver meget større, hvis de allerede i projekteringsfasen integreres i byggeprocessen. Der er flere eksempler på, at sanitører er kommet til skade ved anvendelse af kemikalier til skimmelsvampeafrensning. Nogle af de midler, der markedsføres, er meget skrappe og kan fx give skader på lungerne, hvis man ikke anvender de rigtige filtre i åndedrætsbeskyttelsen. I et tilfælde har en medarbejder fået varige skader på lungerne. Et andet problem er selvfølgelig de gener, der kan opstå for de kommende brugere af lokaler efter skimmelsvampeafrensning, hvis der efterlades kemikalier på overfladerne. Disse kemikalier kan afgives til luften og måske medføre helbredsgener. Hvis skimmelsvamp forsøges slået ihjel med kemikalier og efterlades på overfalden, kan de små partikler i den døde skimmelsvamp frigives til luften og indåndes af beboere eller brugere. I øvrigt er kemikalier ikke særlige effektive overfor skimmelsvamp og for at opnå en virkning, skal anvendes skrappe kemikalier. Små skimmelsvampepartikler kan trænge langt ned i lungerne og er derfor farlige. Det bliver formodentlig ikke bedre af, at de er imprægneret med kemikalier inden de indåndes. Skimmelsvampe skal derfor ikke alene slås ihjel de skal også fjernes. Ved micro clean -metoden dræbes skimmelsvampevæksten effektivt og skimmelsvampens biomasse fra overfladen. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen regulerer jo alle former for imprægneringsmidler mod svampe. Det skal imidlertid bemærkes, at kemikaliemidler til afrensning af skimmelsvamp normalt ikke registreres som imprægneringsmidler og derfor ikke skal godkendes. Desinfektionsmidler skal ikke godkendes og der er derfor frit spil for at anvende midler, som ikke kan godkendes til imprægnering. Dette er paradoksalt, men det er den faktiske situation for flere skimmelmidler, så man skal ikke forlade sig på, at Miljøstyrelsen regulerer dette marked. Hørsholm, den Side 2 af 2

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Nogle gik godt - andre gik op i en spids.

93 Stikprøver

94 Eksempler på større sager Institutioner Skoler Nybyggede boliger Ældre boliger

95 Genhusning Pavillon i haven Hotel Sommerhus Lejet hus

96 Nedrivning Kan det være nødvendigt at rive huset ned??

97 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

98 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

99 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

100 Indvendig isolering og opstigende fugt 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

101 Ingen fugtspærre 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

102 Skimmel bag indvendig isolering

103 Skimmelvækst på tapet bag isolering 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

104 Sagen kører endnu Institutionen vil have revet bygningen ned Skønsrapporten siger renovering med udvendig isolering og indvendig gasbetonvæg Udgifter ca. 1. mill kr. Stor utryghed hos brugerne og frygt for presseomtale af problemer.

105 Uventileret tag Tagpapdækning Krydsfiner Isolering Hygrodiode Loftbeklædning 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S Z=1000 Denne kontruktion fungerer kun under visse betingelser Z=3-100

106 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

107 Visse betingelser - uventilerede tagelementer Rumklimaklasse 1 og 2 Lufttæt dampspærre ingen konvektion Sol på hele taget Direkte sollys på mørk tagdækning (tagpap, zink m.v.) Helt udfyldt med isolering for undgå fugtvandring 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

108 MATCH -sammenligning 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

109 Tagdesign? 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

110 Tagdesign Varmt tag, ventileret tag, Hygrodiode-tag? Tagtype? Nord 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

111 Konvektion over isolering I Hygrodiodetage Sol-indstråling Skygge fra højere bygning eller ovenlys Hygrodiode 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

112 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

113 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

114 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

115 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

116 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

117 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

118 23/03/2009 / Bygge og Miljøteknik A/S

119 Skønssag Renovering for 2,4 mill kr. Ansvar endnu ikke placeret Indbygget fugt en del af problemet Vi er blevet klogere siden byggeriet blev opført.

120 Grundlag, metoder, KS, slutrengøring og ventilationsanlæg. Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer Nedrivning Adskillelse af bygningsdele Valg af rensemetode Tørdamp metoden Kemisk afrensning Mekanisk afrensning Biologisk slutkontrol Retablering af bygningsdele Slutrengøring og inventarrengøring Genopbygning Fugtovervågning Figur 1 Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer Nedrivning Adskillelse af bygningsdele Valg af rensemetode Micro Clean metoden Kemisk afrensning Mekanisk afrensning Biologisk slutkontrol Retablering af bygningsdele Slutrengøring og inventarrengøring Genopbygning Fugtovervågning Figur 1 1

121 Tagkonstruktion Utætte spots Indeklimaet har også betydning for skimmelvækst Bygge- og Miljøteknik A/S 2

122 Hvad er der mon foregået her Bygge- og Miljøteknik A/S Afrensningsfilosofi Skimmelsvampen skal fjernes, dvs. Biomassen skal fjernes Ikke nok at slå skimmelsvampen ihjel Små partiklen fra skimmel kan give gener Skimlen sidder normalt i overfladen I porøse materialer som gammel puds og måske gasbeton kan svampen gro ind i materialet. Skimmelsvampen er ofte skjult og overfladerne skal blotlægges. Der er ingen vidundermetoder kun hårdt arbejde Nedrivning af hele bygningen Økonomisk vurdering Men realistisk i nogle tilfælde Delvis nedrivning og rensning af hovedkonstruktioner er næsten altid billigst Mineraluld og gipsplader er billigere at fjerne end at afrense Husk også beskyttelse af nedrivere 3

123 Adskillelse af bygningsdele Det meste skimmel sidder skjult så derfor altid adskillese af bygningsdele Indvendig isolering(forsatsvægge) af ydervægge og kældervægge fjernes Lofter demonteres, dampspærre og isolering fjernes Tapet fjernes Gipsplader fjernes og skellet og installationer renses Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer Nedrivning Adskillelse af bygningsdele Valg af rensemetode Micro Clean metoden Kemisk afrensning Mekanisk afrensning Biologisk slutkontrol Retablering af bygningsdele Slutrengøring og inventarrengøring Genopbygning Fugtovervågning Figur 1 Skjult skimmel 4

124 Afrensningsmetoder Kemisk behandling Tørdampafrensning (Micro clean-metoden) Sandblæsning og tørisblæsning Slibning Afhøvling Fræsning Udskiftning/nedrivning Forberedelse Forsegling af renseområde med støvvægge, sluser osv. Undertryk i område Luftrenser i område Beskyttelse af medarbejdere. Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer Nedrivning Adskillelse af bygningsdele Valg af rensemetode Micro Clean metoden Kemisk afrensning Mekanisk afrensning Biologisk slutkontrol Retablering af bygningsdele Slutrengøring og inventarrengøring Genopbygning Fugtovervågning Figur 1 5

125 Micro Clean metoden som eksempel Micro Clean-processen Energi Kcal/g 800 Micro Clean proces starter 8 ATM og 150 C I mundstykke (640 cal) Micro Clean processen slutter med suppe af biomasse Energiudladning 540 kcal/g Temperatur 0 C På hvilke overflader kan Micro Clean Metoden anvendes Træ Beton Stål Gipskarton Puds Murværk Andre faste materialer 6

126 Metoden kan ikke anvendes på følgende: Mineraluld Træbeton Andre porøse materialer 2 lags gipspladebeklædninger Tekstiler, tæpper og polstrede møbler Disse materialer fjernes og erstattes af nye Afspærring af arbejdsområde Tætning mod ikke forurenede områder 7

127 Tætning mod ikke forurenede områder Undertryk og luftrensere i det område der afrenses Personlige værnemidler til medarbejdere Nedbrydning af bygningsdele og blotlægning af skjult skimmel 8

128 Fjernelse af isolering og andre materialer, som ikke kan renses Nedrivere bør også være beskyttet Støvsugning af alle overflader med støvsuger med HEPA-filter 9

129 dampafresning med tørdamp med børstemundstykke Afrensning med tørdamp Afrensning med tørdamp 1. gang med børstemundstykke Afrensning med tørdamp 2. gang med frotteklud på dampmundstykke til opsugning af biomasse 10

130 Kvalitetssikring med Mycometertest Mycometer er den sikreste metode til KS Kvalitetssikring med mycometertest Resultat indenfor en time 11

131 KS-skema og KS-rapport på alle sager Normalt store efterarbejder med rengøring for støv Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer Nedrivning Adskillelse af bygningsdele Valg af rensemetode Tørdamp metoden Kemisk afrensning Mekanisk afrensning Biologisk slutkontrol Retablering af bygningsdele Slutrengøring og inventarrengøring Genopbygning Fugtovervågning Figur 1 12

132 Sandblæsning og tørisblæsning medfører store ekstra omkostninger til bl.a. rengøring da partikler spredes c Efter affræsning af pudslag afrenses overfladen med tørdamp Fræsning 13

133 Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer Nedrivning Adskillelse af bygningsdele Valg af rensemetode Micro Clean metoden Kemisk afrensning Mekanisk afrensning Biologisk slutkontrol Retablering af bygningsdele Slutrengøring og inventarrengøring Genopbygning Fugtovervågning Figur 1 Kemi/fungicider De burde være overflødige De er en potentiel fare for indeklimaet (eks. Rentolin ) De kan udgøre en fare mod det lokale eller globale miljø (bor-produkter) Risiko for udvaskning Risiko for nedbrydning af byggematerialer kemisk over tid andre mikroorganismer Desinfektion / Kemi Brugernes holdning til desinfektionsmidler er ofte afvisende og løsning uden kemi foretrækkes Substitutionsprincippet den mest miljøvenlige metode skal vælges se Arbejdstilsynet. Miljømæssig belastning af indeklimaet Mekanisk afrensning kombineret med kemisk behandling Desinfektionsmidler ikke godkendt til imprægnering og skal derfor neutraliseres med vand 14

134 Medarbejderbeskyttelse Kemikalier kan give varige skader på f.eks. Lunger Læs sikkerhedsdatablade Husk de rigtige filtre i maskerne Flere tilfælde af tilskadekomne Et udsnit af de mange kemikalier på markedet Hysan aktiveret 15

135 R- og H-sætninger Kvalitetskontrol Vigtigt med kontrol med Mycometer så biomasse er fjernet og ikke blot slået ihjel Agarplader duer ikke som kontrol ved kemisk afrensning, da giften hindrer vækst på agaren. Derfor ingen sikkerhed for fjernelse af biomasse Luftmålinger som slutkontrol også muligt 16

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION N I E L S - J Ø R G E N A A G A A R D F O R S K N I N G S C H E F, B YGGERI OG SUNDHED B Y G G E - / A N L Æ G S K O N F E R E N C E V E J E N T I L D E

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere