Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008"

Transkript

1 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2008 KØBENHAVNS

2 Redegørelse vedrørede KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2008 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Layout, illustrationer og billedbehandling: Steen Hansen, Københavns Politi FORORD 2008 var allerede fra årets start præget af store og krævende opgaver for Københavns Politi. arbejde for at komme disse problemer til livs og jeg er tilfreds med resultatet af indsatsen. I vinterferieperioden i februar 2008 var København i lighed med andre byer præget af mange påsatte brande og uro igennem flere døgn. Det krævede en stor politimæssig indsats at dæmme op for uroen og følge op på de lovovertrædelser, der var begået. Senere på året måtte der sættes massivt ind på flere fronter som følge af de mange skyderier i byen, og den intensiverede indsats mod bandekriminaliteten tog form. Der blev etableret visitationszoner og den politimæssige tilstedeværelse i gadebilledet og de kontrolmæssige foranstaltninger blev markant forøget. Samtidig blev der iværksat omfattende efterforskningsmæssige aktiviteter. Indsatsen fortsætter med forstærket kraft ind i 2009, og der er ingen tvivl om, at netop disse opgaver fylder rigtig meget i dagligdagen for en stor del af Københavns Politis medarbejdere. Indsatsen mod kriminelle bander er beskrevet i redegørelsen på side 75. Nævnes skal også regeringens bandepakke, der forventes vedtaget i første halvdel af Et andet forhold, der har præget året har været store sagsmængder og ophobning af sager, i særdeleshed i advokaturerne. Der er gennemført et meget stort og dygtigt Endelig har den fortsatte implementering af politireformen fyldt meget i året. Det vil være forkert at sige, at arbejdet er foregået problemfrit. Politiet har generelt været udsat for kritik, der har været gennemført politisvigtsundersøgelser og der er afleveret redegørelser både for, hvorledes implementeringen er foregået og for, hvad der skulle til for at forbedre forholdene. Dette har påvirket alle i politiet - også i Københavns Politi. Jeg er glad for at kunne konstatere, at der er lys forude. Med den nye politiske aftale, der er indgået, er der skabt mulighed for ansættelse af såvel politiuddannet som administrativt personale, ligesom der er sat ekstra fokus på kravene til og mulighederne for at styrke borgerbetjeningen. Vi er allerede i fuld gang med etableringen af det nye servicecenter, der skal forestå telefonbetjening, optage anmeldelser og i det hele taget kunne yde råd og vejledning til borgerne. Jeg tror, at etablering af servicecentret vil være til stor gavn - ikke kun for borgerne - men også Københavns Politis medarbejdere. Servicecentret vil ved at fjerne mange af de telefoniske henvendelser fra de øvrige tjenestesteder skabe ro og plads til sagsbehandling og politiopgaverne og samtidig vil det være en spændende og udviklende arbejdsplads. Hanne Bech Hansen 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Indholdsfortegnelse 5 3. Oplysninger om politikredsen Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale 7 4. Københavns Politis mål for 2008 Københavns Politis strategier 9 5. Kredsråd Samarbejdsplan for Københavns Politi Lokale samarbejdsrelationer Politiets indsats mod utilpassede unge Utilpassede kriminelle unge, statistik Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet Station Amager Station Bellahøj Station City Visitationszoner Indsatsen mod kriminelle bander Indsatsen over for prostitutionsmiljøet Indsatsen over for fodboldbøller Indsatsen på færdselsområdet Specifikke opgaver Døgnrapport med sager fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet, Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet Statistik Mål for

4 OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN Københavns Politi omfatter København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune og dækker et område på ca. 180 km² med godt indbyggere. Politikredsens område indeholder bymæssig bebyggelse suppleret med villakvarterer, land- og gartneribrug samt store rekreative områder med fugle- og dyrereservater. Den daglige politibetjening foregår fra fire døgnbemandede politistationer: Station Amager beliggende på Kamillevej 3 i Tårnby Station Bellahøj beliggende på Borups Allé 266 i Københavns Nordvestkvarter Station City beliggende på Halmtorvet 20 samt Station Lufthavnen på Lufthavnsboulevarden 8 i Københavns Lufthavn Til hver af politistationerne Amager, Bellahøj og City hører desuden et antal lokal-/nærpolitistationer, hvor publikumsbetjeningen foregår mere lokalt i bydelene. Personale Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet. En opgørsel pr. 1/ viste, at der var politiansatte (inkl. politifolk under uddannelse) og 307 kontoruddannede medarbejdere i Københavns Politi. Af disse ca medarbejdere er knap 800 tjenestgørende på Politigården i København herunder Københavns Politis centrale ledelse, en række centrale administrative afdelinger, specialafdelinger og politiadvokaturer. Personalet på de fire stationer og i de enkelte afdelinger er alt efter opgavernes art sammensat af jurister, politi- og kontoruddannet personale samt servicemedarbejdere. Hovedstaden Som hovedstad har København mange erhvervsvirksomheder og højere læreanstalter, og det betyder, at et stort antal pendlere ankommer til København hver dag. Mange pendlere anvender de offentlige transportmidler, S- og regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidig er registreret knap køretøjer i selve København, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København passerer dagligt omkring køretøjer over Søsnittet mod og fra det centrale København. Ved samme grænse passerer der dagligt cykler og knallerter. De mange køretøjer må slås om de ca parkeringspladser i Københavns kommune (Rød zone: 1.631, Grøn zone: og Blå zone: ), og det giver i sagens natur også visse problemer, som bl.a. afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter, idet Parkering København har udskrevet ca stk. afgifter. Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Godt 10,6 mio. passagerer ankommer årligt til Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert år mere end turister med krydstogtskibe (i 2007 anløb 288 krydstogtskbe Københavns Havn). Herudover kommer selvfølgelig de mange primært svenske turister, der ankommer, fortrinsvis via den fast forbindelse over Øresund. Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 3,1 mio. overnatninger på Københavnske hoteller, vandrehjem mv. I København ligger Højesteret, Østre Landsret, Københavns Byret og Sø- og Handelsretten. Der er to egentlige fængsler i København: Vestre Fængsel og Blegdamsvejens fængsel. Men herudover er der også et mindre fængsel på Politigården, der benyttes som særligt sikkert fængsel til såkaldt stærke, negative fanger, samt Nytorv fængsel, der anvendes i forbindelse med retssager i Byretten. Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadministrationen ligger som bekendt også i København, og det har ofte betydning for politiarbejdet i København. Kulturelt centrum København er Danmarks kulturelle centrum med en væld af aktiviteter og forlystelser lige fra teatre 6 7

5 MÅL FOR 2008 og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og det nye skuespilhus. bare for at nævne nogle få. Sport Tendensen gennem de seneste år har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med fodboldkampe, og dette holdt også stik i år, hvor det var nødvendigt at bruge betydelige ressourcer i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København landets andre SAS-liga klubber. Ud over de sportslige arrangementer arrangeres der i Parken større koncertbegivenheder, som også kræver store politimæssige ressourcer. Det samme gælder, når større sportsstævner som f.eks. cykelløbet Post Danmark Rundt afsluttes på Frederiksberg Allé. Koncerter mv. Store haller, som fx Bella Center, Forum, KB-hallen, Grøndalscentret og Falkoner Centret, hvor der i løbet af året afholdes mange store udstillinger, stævner og koncerter med op til deltagere, giver i sagens natur såvel færdselsmæssige som ordensmæssige problemer og ikke så få tilfælde af tyveri fra gæster, deltagere og deres biler. Forum, som er koncert- og udstillingshal, har i de senere år krævet større bevågenhed fra politiets side. Yderligere en vigtig politiopgave foregår ved Øresundsbroen, hvor det nære daglige samarbejde med de svenske myndigheder prioriteres højt herunder bl.a. den fælles politipatruljering og koordineringsbehovet med kontrolanlægget på Lernacken. Multikulturel storby København har udviklet sig til en mulitikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats. Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke, er det et ikke uvæsentligt område. Mange forhold hvoraf nogle få er nævnt herover medfører, at de ansatte i Københavns Politi pålægges politimæssige opgaver, der ikke i samme grad belaster ansatte i landets øvrige politikredse. Københavns politikreds indelt på de fire stationsområder: Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen Politidirektøren i København udsendte den 2. januar 2008 PD-orientering nr. 2. Her er anført de mål, der var opstillet for PD-orienteringen havde følgende ordlyd: Politireformens endelige gennemførelse med start fra årsskiftet har også i 2007 sat sit store præg på dagligdagen i Københavns Politi. Selv om de geografiske ændringer i København ikke har den samme virkning for den enkelte medarbejder som ude i landet, har der været tale om meget store organisatoriske omvæltninger, der helt naturligt giver anledning til debat, frustrationer og usikkerhed samt rejser spørgsmålet om ressourcerne og kompetencerne i bredeste forstand er fordelt hensigtsmæssigt. I et tæt samarbejde med personaleorganisationerne søges de negative erfaringer bearbejdet, og løsningsmodeller søges løbende gennemført. I denne sammenhæng er en tæt kommunikation imellem alle niveauer meget vigtig med henblik på at signalere, at alle rejste problemstillinger tages alvorligt, ligesom en tæt kommunikation om de organisatoriske sammenhænge også gerne skulle medvirke til at fremme helhedsforståelsen. Med henblik på at sætte fokus på den fremadrettede proces med at få politireformen og de deraf afledte ændringer i strukturer og kompetencer til at virke positivt i forhold til såvel borgerne som personalet er der igangsat en meget omfattende evalueringsproces, og det er et meget væsentligt mål for os i 2008, at alle medarbejdere deltager aktivt i denne proces, således at grundlaget for vores videre arbejde med reformen kan blive så bredt som overhovedet muligt. I den forbindelse er det ligeledes et meget væsentligt mål, at den aktive kommunikation på og imellem alle niveauer i organisationen, evalueringsprocessen lægger op til også fastholdes i dagligdagen om alle forhold, der måtte have de respektive medarbejderes interesse, og som er en væsentlig forudsætning for, at den enkelte er i stand til at løse opgaverne bedst muligt. I løbet af 2007 blev der sat yderligere fokus på anvendelsen af ressourcerne samt den helt nødvendige prioritering og planlægning de tildelte rammer lagde op til. I 2008 vil disse krav til styring og prioritering, herunder løbende afvikling af tilgodehavende frihed, i takt med udlægning af økonomi m.v. fra Rigspolitiet til politikredsene blive forøget betydeligt, og det er den strategiske hensigt, at alle tjenestestederne i Københavns Politi skal levere en ydelse af høj kvalitet, idet kvalitet i denne sammenhæng defineres meget bredt som elementer, der lagt sammen medvirker til at opfylde kvalitetsmålsætningen. Som eksempler på kvalitetselementer kan blandt andet nævnes: prioritering og styring brug af alle tilgængelige analysemuligheder tjenestetilrettelæggelse (arbejdstidsregler) jobtilfredshed brugertilfredshed budgetoverholdelse sagsflow i alle led opfølgning og kontrol og meget vigtigt kommunikation såvel internt som eksternt Forudsætningen for målopfyldelse er, som det også blev tilkendegivet i 2007, tilstedeværelse af en række interne og personalepolitiske elementer Politireformens udmøntning i Den nye Københavns Politikreds har været gjort til genstand for et meget grundigt stykke arbejde, hvor alle komponenter har været inddraget, og som resulterede i vedtagelse af en ny struktur, der ved de seneste lederplaceringer i efteråret 2007 stort set kom på plads Personalepolitikken er på tilsvarende vis udarbejdet og indeholder forventning om, at arbejdspladsen Københavns Politi skal være præget af o Dialog og samarbejde o Tillid og respekt o Udviklingsparathed o Ansvarlighed o Loyalitet o Kvalitet og service o Helhedssyn o Moral og etik 8 9

6 Den interne information og kommunikation generelt og omkring specifikke prioriteringer, herunder de strategiske mål, skal ske på en sådan måde, at ledere og medarbejdere i dialog får skabt klarhed om og forståelse for mål, midler og indsats Information til og kommunikation med medarbejderne skal være Relevant og tilgængelig Åben, ærlig og gennemskuelig Aktiv og aktuel Tydelig og forståelig Målrettet og tilpasset modtagerne Denne proces mellem ledere og medarbejdere skal bidrage til at sikre Samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og medansvar Fælles ansvar for udviklingen af arbejdspladsen Udviklingen af den enkelte medarbejders arbejdsindsats til gavn for helheden. Muligheden for og pligten til at søge relevant viden og information At vigtige informationer for medarbejderne meddeles disse, før de offentliggøres Den operative indsats På det operative område forudsætter politireformen ikke mindst fokus på indsatsen i lokalområdet, herunder så lave responstider som muligt. Det sidste element i politireformen, central disponering, iværksættes endeligt pr. 1. marts 2008, hvilket vil betyde en øget fokus på responstiderne igennem anvendelse af hele politikredsens ressource. Målsætningen er at fortsætte indsatsen over for kriminalitet i lokalområderne med det klare sigte, at skabe så megen tryghed som overhovedet muligt for borgerne. Ud over den generelle indsats sættes specielt fokus på: Indsatsen mod indbrud Det er Københavns Politis strategiske hensigt gennem en offensiv og nødvendig koordineret indsats på området, efter det kriminalitetsanalytiske billede, at fastholde en hurtig og konsekvent reaktion på denne form for tryghedskrænkende kriminalitet for herigennem at skabe grundlag for pågribelse af så mange gerningsmænd som muligt og i videst mulig udstrækning anvendelse af frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på at dæmpe denne form for kriminalitet yderligere Indsatsen mod vold Indsatsen mod vold, herunder vold i parforhold (inkl. æresrelaterede voldshandlinger). Det er Københavns Politis strategiske hensigt at borgerne skal føle sig trygge, hvad enten de befinder sig i hjemmet eller på offentlige steder. Det er ligeledes den strategiske hensigt at fastholde en hurtig og konsekvent indsats imod voldsmænd, der specielt udøver grov og uprovokeret vold samt vold i parforhold. Antallet af sager, hvor borgerne uprovokeret udsættes for ulempe, skal søges nedbragt, og hvor skaden er sket, skal der sikres ofrene den fornødne opbakning Indsatsen mod utryghedsskabende og utilpassede unge Utryghedsskabende og utilpassede unge har også i 2007 fyldt meget og medvirket til at skabe bekymring i lokalområderne. Det er Københavns Politis strategiske hensigt at søge den kriminalitets- og utryghedskabende adfærd, der forøves af utilpassede unge, nedbragt ved en koordineret, offensiv og kontinuerlig indsats mod grupperne med henblik på at begrænse gruppernes kriminalitet og utryghedsskabende adfærd mest muligt, bl.a. ved en konsekvenspræget indsats imod lovovertrædelser gennem: 1. isolering af de mest aktive medlemmer, der findes uden for pædagogisk rækkevidde via maksimal anvendelse af frihedsberøvende foranstaltninger m.v., således at de pågældende berøves muligheden for at påvirke miljøet og udøve kriminalitet 2. samtidig iværksættelse af en intensiv almindelig politimæssig indsats og i denne forbindelse ligeledes en massiv socialpædagogisk og kriminalpræventiv indsats og dialog med de øvrige personer i miljøet og berørte familier Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med de kommuner, der er beliggende i Københavns Politikreds, og andre samarbejdspartnere. Indsatsen mod narkotikahandel på gadeplan Medvirkende til at skabe utryghed og uro er også narkotikahandel på gadeplan, trafik i forbindelse med hashklubber samt uro omkring restaurationsvirksomheder. Det er Københavns Politis strategiske hensigt at fastholde og udbygge en målrettet og offensiv indsats mod den meget synlige narkotikahandel på gadeplan, mod hashklubberne og mod dopingmisbrug med det formål at standse kriminaliteten, dæmme op for ulemperne og være tryghedsskabende for beboere, handlende, erhvervsdrivende og forbipasserende Hensigten er også at fastholde en forebyggende og tryghedsskabende indsats mod vold, narkotikaproblemer og uorden i restaurations/ diskoteksmiljøet, og i det hele taget gennemføre en løbende målrettet kontrol for herigennem at hjælpe bevillingshaverne med at overholde betingelserne for at drive deres virksomhed. Indsatsen skal på alle områder være koordineret, hurtig, effektiv, fleksibel og af høj kvalitet. Indsatsen ved fodboldkampe Der har også i 2007 været stærkt fokus på de voldelige elementer omkring afvikling af fodboldkampe. Der vil fortsat være tale om et fokusområde. Det er Københavns Politis strategiske hensigt at fodboldkampe skal fastholdes som den festlige ofte familiemæssige begivenhed, der er lagt op til. Der iværksættes som udgangspunkt en henholdende politimæssig indsats, hvor politiet udviser en høj grad af fleksibilitet og tolerance over for alle fodboldtilskuere. Indsatsen skal være synlig, tryghedsskabende og forebyggende Hvis konkrete omstændigheder omkring kampene udvikler sig tiluroligheder eller optøjer, iværksættes en afpasset målrettet offensiv politimæssig indsats med henblik på at sikre, at kampene forsat kan afvikles som en festlig begivenhed. Det er endvidere den strategiske hensigt, at der iværksættes en løbende efterforskning/overvågning af de elementer, der skaber uorden i forbindelse med fodboldkampene, og at der konkret sker en overvågning af voldelige og uroskabende elementer med henblik på bortvisning og en konsekvent indgriben, hvis der opstår optøjer eller uroligheder, ligesom det er den strategiske hensigt at stille uromagerne til ansvar igennem en konsekvent strafferetlig reaktion ved alvorlige og planlagte optøjer ved anvendelse af umiddelbare frihedsberøvende foranstaltninger. Endelig skal der til stadighed gennemføres en kriminalpræventiv indsats på området

7 Indsatsen rettet mod det autonome miljø Året 2007 var præget af meget voldsomme konfrontationer med det autonome miljø ikke mindst i forbindelse med rydningen af ungdomshuset. Der har været, og vil formentlig også et stykke tid ind i år 2008 være ugentlige demonstrationer med varierende styrke, men i lyset af de pågående forhandlinger om muligheden for at oprette et nyt ungdomshus synes mere fredelige kræfter at spille en mere dominerende rolle. Det er Københavns Politis strategiske hensigt at som udgangspunkt gennem en henholdende indsats fortsætte operationen, på en sådan måde, at den medfører så lille en risiko som muligt såvel for det indsatte politipersonale som for de demonstranter, der fortsat ønsker at demonstrere/ytre deres utilfredshed med udsættelsen samt nedrivningen af ungdomshuset. Der fortsættes med så bred en dialog som muligt med henblik på at imødegå de voldelige kræfter, der lægger op til en konfrontation Med udgangspunkt i de hidtidige udmeldinger fra de tidligere brugere af Ungdomshuset samt erfaringerne fra meget voldsomme demonstrationer i den seneste tid er det fortsat hensigten at opretholde en stærk fokus på hele miljøet og i forbindelse med eventuelle aktioner at sikre opretholdelse af den offentlige ro og orden. Såfremt en aktion udvikler sig til grov forstyrrelse i form af grov vold, hærværk, brandstiftelse og lignende, iværksættes omgående en målrettet offensiv indsats med henblik på at bringe urolighederne til ophør og sikre, at gerningsmændene drages strafferetligt til ansvar. Der iværksættes hurtig oprydning efter optøjer. Den ansvarspådragende indsats gælder også den videre bestræbelse på at foretage identifikation på deltagere i den seneste tids optøjer. Christianiaindsatsen Christiania er fortsat et område, der kræver en politimæssig indsats, idet der til stadighed pågår forsøg på at genetablere hashmarkedet, samtidig med at der er en positiv udvikling i normaliseringsforhandlingerne. Specielt hashhandlernes adfærd over for det indsatte politipersonale er meget grov. Det er Københavns Politis strategiske hensigt at søge resultaterne af den offensive, aktive, målrettede og effektive indsats i nærområdet omkring Pusherstreet fastholdt med nehblik på at bringe de gentagne forsøg på at genoptage den åbenlyse hashhandel til ophør og gennem en fortsat afpasset indsats give grundlag for gennemførelsen af Christianialoven. Samtidig skal det sikres, at operationen giver så få ulemper som muligt for Christianias andre beboere og øvrige personer, der færdes i Christiania I tilslutning til den synlige indsats er det den strategiske hensigt i en til situationen afpasset målrettet efterforskningsindsats at drage hashhandlens bagmænd, herunder ikke mindst dem der fortsætter, trods tidligere straf, strafferetligt til ansvar. Det er samtidig fortsat hensigten gennem indsatsen at forebygge og afværge forstyrrelse af den offentlige orden og fred samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed og i den sammenhæng afværge tilstedeværelsen af våben i bredeste forstand. I relation til hashmisbrugerne (kunderne) er det hensigten at skride konsekvent ind ved overtrædelse af gældende lovgivning, og herigennem signalere at markedet ikke længere er tilgængeligt. Sideløbende er det den strategiske hensigt at fastholde kontrollen, initiativet og de opnåede resultater ved en konstruktiv dialog og på baggrund af et troværdigt beredskab at medvirke til, at de positive kræfter i Christiania støttes i normaliseringen. Derudover skal der efter omstændighederne gribes konsekvent ind over for personer, der fremkommer med ukvemsord, mishagsytringer, angriber politiet eller på anden måde forsøger at forhindre politiets arbejde. Indsatsen mod terror I 2007 iværksatte Københavns Politi i samarbejde med PET en omfattende efterforskning rettet imod et antal personer, der sigtes for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser. Dette understreger vigtigheden af, at terrorberedskabsplanerne stedse er opdateret med henblik på indsats imod såvel en eventuel terrortrussel som konkrete terrorhandlinger. I forbindelse med en terrortrussel er det Københavns Politis strategiske hensigt at politiet til stadighed under hensyntagen til det aktuelle trusselsbillede gennem en optimalt afpasset offensiv indsats til imødegåelse af terrortruslen hurtigt og effektivt iværksætter de tilstrækkelige og nødvendige tiltag i en koordineret indsats mellem politienhederne, PET og eksterne samarbejdspartnere. Der gennemføres en optimal politifaglig indsats, herunder tryghedsskabende dialog, information og instruktion til relevante komponenter, markante, synlige og tryghedsskabende tilsyn, overvågning og eventuelt bevogtning af aktuelle personkredse, primære objekter og infrastrukturelle og trafikale knudepunkter. Sideløbende iværksættes relevant målrettet, hurtigt og effektiv efterforskning. Det er sluttelig den strategiske hensigt at iværksætte et tæt samspil med pressen og offentligheden, således at der under hensyntagen til rent operative forhold løbende gives så megen information som overhovedet muligt. I tilfælde af en konkret terrorhandling er det Københavns Politis strategiske hensigt at Københavns Politi igennem en optimal og professionel indsats i tæt samspil med PET og Den Nationale Operative Stab så hurtigt som overhovedet muligt får skabt kontrol over situationen ved indsættelse af egne styrker, ligesom der drages omsorg for at alle relevante eksterne myndigheder aktiveres som følge af politiets koordinerende rolle Indsatsen skal i første omgang koncentreres om at skabe rum for livreddende tiltag, men så snart denne fase er overstået skal efterforskningen herunder muligheden for at fastslå, hvem der står bag terrorhandlingen, med henblik på strafforfølgning og ikke mindst mulighed for at imødegå nye angreb være styrende for de fortsatte tiltag. Efterforskningen foretages så hurtigt, som det er forsvarligt, hvorefter de fortsatte bestræbelser går på at genoprette normalbilledet Ved gidselsituationer er det den strategiske hensigt at beskytte gidslernes liv ved som udgangspunkt at søge situationen løst igennem dialog og forhandling, men hvis denne mulighed skønnes udtømt, at træffe de nødvendige foranstaltninger. Det er endvidere den strategiske hensigt samtidig at iværksætte en offensiv politimæssig indsats for at imødegå eventuelle sideløbende terroraktioner. Det er sluttelig den strategiske hensigt at iværksætte et meget offensivt informationsarbejde med henblik på så tidligt som overhovedet muligt at give offentligheden fornøden og præcis information om situationen 12 13

8 Indsatsen på færdselsområdet Færdselsområdet er fortsat i fokus ikke mindst på baggrund af en generelt negativ udvikling på uheldsområdet. Det er Københavns Politis strategiske hensigt generelt at søge trafikkulturen højnet gennem en konsekvent indgriben over for trafikfarlige færdselsforseelser og i øvrigt gennem afvikling af tema- og kontroldage i tilknytning til den daglige trafikovervågning i tilslutning til den operative indsats igennem et tæt samarbejde med Københavns Kommune at søge de vejtekniske foranstaltninger udviklet på en sådan måde, at ulykkerne begrænses Indsatsen i relation til dyrevelfærd På konkrete kriminalitetsområder skal der fastholdes fokus på dyrevelfærd, hvilket sker igennem den daglige drift i særlovsafdelingen. Indsatsen mod illegalt arbejde Det er ligeledes fortsat nødvendigt at fastholde fokus på illegalt arbejde. Det er Københavns Politis strategiske hensigt på baggrund af det bredt funderede samarbejde at iværksætte omgående og konsekvent politimæssig indsats mod illegalt arbejde og drage de ansvarlige til såvel strafferetligt som økonomisk ansvar Indsatsen mod kvindehandel og organiseret prostitution Kvindehandelsområdet og den organiserede prostitution i denne forbindelse er fortsat et problem, der kræver særlig fokus. Det er Københavns Politis strategiske hensigt gennem en offensiv og målrettet indsats at fastholde og om muligt udbygge overblikket over prostitutionsmiljøet og specielt herunder være opmærksom på, om de implicerede kvinder bliver udsat for vold eller tvang i forbindelse med deres virksomhed Det er videre hensigten konsekvent at retsforfølge de personer, der tjener penge som arrangører af organiseret prostitution, herunder også personer som, i strid med indrejseog opholdsbetingelserne eller i strid med bestemmelserne i straffeloven om kvindehandel, bringer udenlandske kvinder til Danmark for at arbejde som prostituerede Hensigten er også at fastholde og udbygge samarbejdet med eksterne institutioner, herunder også de sociale myndigheder og organisationer ikke mindst med henblik på at sikre de prostituerede bedst muligt. Det er ligeledes den strategiske hensigt at afvise udlændinge, der agter at indrejse for at ernære sig ved prostitution, ligesom der skal ske en reaktion over for dem, der allerede arbejder ulovligt. Indsatsen mod udenlandske kriminelle Igennem 2007 er der igen konstateret ret omfattende aktivitet af udenlandske kriminelle. Det er Københavns Politis strategiske hensigt gennem en målrettet indsats at fortsætte den dybdegående kortlægning af hele området samt i det videre forløb gennem en afpasset indsats at fastholde og om muligt udbygge overblikket over udenlandsk relateret kriminalitet for derved at skabe baggrund for en offensiv målrettet og effektiv indsats, således at der opretholdes et stærkt pres mod de kriminelle udenlandske grupperinger Indsatsen mod organiserede bander De organiserede bander eller grupper har ikke mindst i forbindelse med konkrete interne opgør været meget synlige og utryghedsskabende, ligesom der fra disse grupperinger udgår meget alvorlig kriminalitet. Det er Københavns Politis strategiske hensigt at fastholde den offensive, målrettede og effektive indsats og stadig at videreudvikle samt intensivere den, således at der opretholdes et stærkt pres mod især de kriminelle grupperinger af anden etnisk oprindelse og rockermiljøet at der foretages målrettet og vedholdende efterforskning mod de kriminelle netværk med henblik på konsekvent frihedsberøvelse, sigtelse og strafforfølgelse at fokus tillige fastholdes på den del af den organiserede kriminalitet, som er skjult at fastholde samspillet med PET/NEC herunder at anvende retsplejelovens bestemmelser om særlige efterforskningsskridt at samarbejdet på tværs af politikredsene styrkes at fokus fastholdes på det tværmyndighedsmæssige samarbejde at en bredt funderet samfundsmæssig indsats fortsætter herunder i lokalsamfundene for at forhindre tilgangen til de kriminelle netværk og sikre en generel afstandtagen fra disse Den effektive og tidssvarende opgaveløsning skal være præget af en hurtig, koordineret og fleksibel indsats af høj kvalitet. Det er ligeledes den strategiske hensigt, at det ud over at drage de kriminelle netværk til strafferetligt ansvar for begåede forbrydelser også igennem et aktivt samspil imellem løbende overvågning og iværksatte efterforskningsinitiativer søges at modvirke eventuelle voldelige overgreb ved voldelige konfrontationer. Det er endvidere den strategiske hensigt, at politiet fortsat i overensstemmelse med det aktuelle trusselsbillede gennem en intensiv, offensiv og synlig overvågning af den organiserede kriminalitet skal være i stand til at modvirke eventuelle almenfarlige handlinger samt bringe dem til ophør, såfremt de måtte forekomme. Indsatsen i relation til pressen Pressen er en vigtig faktor, specielt når det gælder kommunikation med offentligheden. Det er Københavns Politis strategiske hensigt at pressepolitikken og hermed kommunikationen med borgerne blandt andet skal belyse de ressourcemæssige muligheder og prioriteringer og i øvrigt være præget af den sædvanlige åbenhed, idet der i den mere tematiserede dialog skal iagttages hensyn til efterforskningen, involverede personer eller virksomheder og lovgivningen i øvrigt, og der skal vises tilbageholdenhed med egentlige vurderinger i konkrete sager, ligesom anonyme oplysninger eller rygter ikke bør bekræftes at der skal udvises fleksibilitet og forståelse for pressens arbejdsvilkår, og under normale omstændigheder vil et gyldigt pressekort give adgang bag politiets afspærringer, under forudsætninger af, at den taktiske indsats ikke forstyrres eller der er risiko for, at et gerningssted og de eventuelle spor kan blive ødelagt ved pressens tilstedeværelse. Normalt vil ønsket om varetagelse af pressens egen sikkerhed ikke være begrundelse for at afvise pressens repræsentanter, medmindre der foreligger en konkret, overhængende fare På anmodning har enhver polititjenestemand pligt til at oplyse sit navn og tjenestested hvorimod der ikke som fejlagtigt antaget er pligt til at oplyse tjenestenummer

9 KREDSRÅD, SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret. Der er således etableret større og mere selvstændigt bæredygtige enheder, hvor der ved stordriftsfordele og øget specialisering kan iværksættes et mere intensivt og professionelt samarbejde end hidtil. Politireformen har på afgørende måde ændret rammerne for politiarbejdet. For Københavns Politi betyder politireformen grundlæggende, at indsatsen, der tidligere var fordelt på og blev udført i tre politikredse med udgangspunkt i København, Frederiksberg og Tårnby, nu er koncentreret i én politikreds Københavns Politi. Ligeledes med virkning fra 1. januar 2007 er der blevet indføjet en række nye bestemmelser i retsplejeloven, der blandt andet omhandler samarbejdet mellem politikredsene og det omgivende samfund. Folketinget og regeringen har i forbindelse med vedtagelsen af politireformen lagt afgørende vægt på, at politiet også inden for den nye struktur med store politikredse bevarer og udbygger det fornødne lokalkendskab og en tæt kontakt til lokalsamfundet. Politiets kontakt med lokalsamfundet fremhæves endvidere i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for som et særligt prioriteret område, der skal styrkes via lokalpolitiet på de enkelte politistationer, bl.a. ved udarbejdelse af lokale samarbejdsplaner og ved etablering af lokale samarbejdsfora. Der er således lagt op til, at der i højere grad skal ske involvering af kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og samarbejdspartnere i øvrigt i forbindelse med tilrettelæggelsen og den praktiske udførelse af de opgaver, som politiet er pålagt. Samarbejdet skal i den forbindelse udøves i tættere og mere forpligtende kontakt end hidtil, idet der dog samtidig skal tages udgangspunkt i det allerede etablerede og eksisterende samarbejde af såvel formel som uformel karakter, der i hensigtsmæssigt omfang skal indarbejdes og intensiveres i det fremtidige arbejde. For Københavns Politi følger de overordnede rammer for politiets opgaveløsning bl.a. af de udarbejdede strategiske mål for de enkelte år, hvor der sættes fokus på en række konkrete områder af betydning for politikredsens borgere. Samarbejde med lokalsamfundet Kredsråd Kredsrådet fungerer som det øverste strategiske forum, hvor der er mulighed for at drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende blandt andet politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Det vil navnlig være vigtigt at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse. Efter retsplejelovens 113 skal der årligt af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet offentliggøres en samarbejdsplan, der blandt andet skal beskrive de overordnede rammer for politiets samarbejde med og inddragelse af relevante samarbejdsparter i kommunerne og lokalsamfundet under skyldig hensyntagen til de lokale forhold, således at det gensidigt forpligtende samarbejde tager udgangspunkt i lokale behov, muligheder og omstændigheder. Det bliver i den forbindelse Kredsrådets opgave at sikre sammenhæng mellem den vedtagne samarbejdsplan og kommunernes politikker vedrørende bl.a. sundhedsforbyggelse, misbrugspolitik, ungdomspolitik, undervisning, sociale indsatser over for børn og unge og fritidspolitik. Kredsrådet skal løbende skabe sig overblik over kriminalitetssituationen og udviklingen i kredsen. Med henblik på at skabe et sådant overblik gennemføres analyse af kriminalitetsproblemernes omfang, udvikling og geografiske fordeling 16 17

10 kortlægning af unge mellem 15 og 17 år, der undergives varetægtsfængsling (dommervagtsprojektet) fokusering på unge under 15 år oplysningsindsamling om uddannelsessystemets resultater i forhold til at få afgangselever i videre uddannelse eller i arbejde oplysningsindsamling om udviklingen i omfanget og fordelingen af sociale problemer oplysningsindsamling om omfang, udvikling og geografisk fordeling af problemer med misbrug af alkohol og narkotika. løbende vurdering af problemet med psykisk syge personers involvering i kriminalitet og anden uroskabende adfærd sikring af skoleveje Kredsrådet bør på baggrund af dette samlede overblik overveje, hvilke foranstaltninger der bør iværksættes. Den årlige samarbejdsplan skal således munde ud i konkrete tiltag på. følgende områder: individorienterede indsatser (herunder dommervagtsprojektet) systematiske forløb for generelle kriminalpræventive indsatser og initiativer i øvrigt i forhold til børn og unge under 15 år både inden for og uden for SSP specifikke indsatser i forhold til børn og unge, hvis adfærdsnormer udvikler sig i uhensigtsmæssig retning initiativer i byrum, boligområder med specifikke behov politiets retshåndhævende indsats En række mere specifikke tiltag omfattet af de ovenfor mere generelt beskrevne indsatsområder fremgår af de lokale oversigter, der indgår som bilag til samarbejdsplanen. Organiseringen af indsatserne bør omfatte beslutning om: ressourcetildeling ansvarsfordeling af klart definerede opgaver etablering af kommunikationslinjer uddannelse af kontaktpersoner Det bemærkes i den forbindelse, at man ved at samordne de kriminalpræventive indsatser med de øvrige kommunale indsatser opnår, at der opbygges et beredskab til at tage sig af de problemer med kriminalitet og uro, som under alle omstændigheder vil opstå uanset kvaliteten af den kriminalpræventive indsats, ligesom der opbygges en tradition for et samarbejde på tværs, som kan bidrage til øget sammenhængskraft i indsatsen, fleksibilitet i forhold til nye udfordringer og til dynamik og nytænkning. Der er enighed om, at SSP-samarbejdet fortsat bør indgå som et meget væsentligt omdrejningspunkt for det tværsektorielle samarbejde. Sekretariatsbetjeningen af kredsrådet forestås primært af Københavns Politis Ledelsessekretariat, men der forudsættes heri også at indgå en tæt kontakt med de kommunale medlemmer om tilrettelæggelsen af møderne og om opfølgning på at igangsatte initiativer mv. Den praktiske tilrettelæggelse heraf aftales nærmere efter forudgående drøftelse i kredsrådet. I 2008 har der i Kredsrådet for Københavns Politikreds været afholdt 3 møder, idet det viste sig nødvendigt at aflyse et fjerde møde, og derefter umuligt af finde en ny dato i 2008 for afholdelse af et møde. Der vedlægges referat af de tre møder, afholdt henholdsvis den 4. april, den 15. september og den 24. november Referaterne offentliggøres i øvrigt på Københavns Politis hjemmeside. For Københavns Politis vedkommende opleves møderne i Kredsrådet alene som en væsentlig styrke for samarbejdet på tværs i hele kredsen, der omfatter i alt fire kommuner. Ud over en gensidig og mere generel orientering omkring projekter og planer mv. i kommunerne eller i politiet fremgår det af referaterne, at der tillige orienteres om og drøftes aktuelle emner, såsom situationen omkring skyderier og bandekrig, vedrørende narkotikahandel og prostitution på Vesterbro og vedrørende Christiania. Hertil kommer orientering også om forhold og problemer, der måske ikke på forhånd er bekendt for de andre aktører, men som lokalt har betydning i den enkelte kommune I samme forbindelse drøftes løsningsmodeller, der ofte munder ud i, at samarbejdsparterne giver tilsagn om at yde bistand. Dette gælder eksempelvis både i forbindelse med de oven for nævnte aktuelle emner og andre måske mere lokalt prægede problemer, fx omkring en konkret bebyggelse. Samarbejdet etableres og udbygges herudover i relation til nye eller igangværende projekter, såsom projekt Sikker by i Københavns Kommune og vedrørende oprettelse af korps af natteravne i de forskellige kommuner. Det er endvidere af væsentlig betydning, at det ved møderne i Kredsrådet er muligt at udrede eller skabe forståelse for eventuelle problemstillinger, der måtte være opstået i det daglige samarbejde organisationerne imellem. Lokalråd I forbindelse med politikredsreformen og indførelsen af kredsråd i politikredsene blev der samtidig lagt op til, at det kommunale- og politimæssige lokale samarbejde i hver kommune blev forankret i et samarbejdsforum - benævnt som lokalråd. I Københavns Politikreds blev det imidlertid sammen med de kommunale samarbejdspartnere besluttet i stedet at opretholde de allerede eksisterende og velfungerende samarbejdsfora mellem kommune og politi, lige bortset fra Frederiksberg Kommune, hvor et egentligt lokalråd blev oprettet. Beslutningen herom er begrundet i Københavns størrelse og de mangeartede opgaver, der knytter sig til en hovedstad. Københavns Politis lagde op til, at den særlige organisering alene skulle gælde for så vidt angår Københavns Kommune. Borgmestrene i Dragør og Tårnby udtrykte imidlertid ønske om at strukturere lokalrådsordningen på tilsvarende vis. Efterføglende har Frederiksberg Kommune fremsat ønske om at få etableret et traditionelt lokalråd, hvilket er sket med virkning fra De mange fora i den resterende del af politikredsen, hvor der er et tæt og mere formaliseret samarbejde med lokalsamfundet, benævnes således alle som lokalråd. Heri indgår således blandt andet SSP-kontaktudvalgene, men også andre tværsektionelle fora, såsom PSP-samarbejdet, samarbejdet på trafik- og skatteormådet m.v. Det bemærkes, at den særlige struktur for lokalrådene i Københavns Politikreds har været forelagt og er tiltrådt af såvel Justitsministeriet som Rigspolitiet. I den neden for nævnte beskrivelse vedrørende den enkelte enheds lokale kontakter indgår således en række samarbejdsfora, der alle betragtes som lokalråd her i politikredsen. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Et af de mest centrale punkter, hvor politiet og samarbejdsparterne har en fælles interesse i at etablere et samarbejde til gensidig gavn, er det kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er i den forbindelse vigtigt ikke kun at fokusere på SSP-samarbejdet, da det kriminalitetsforebyggende arbejde må anskues mere bredspektret og i realiteten forløber fra vugge til grav. Forebyggelse af kriminalitet bygger så vidt muligt på et samarbejde med alle aktører, der har indflydelse på en eventuel kriminalitetsudvikling, herunder særligt skoler, socialforvaltning, familie og det psykiatriske system, men også boligforeninger, grundejerforeninger og fritids-/ sportsforeninger Det tværfaglige samarbejdes succes i det kriminalitetsforebyggende arbejde afhænger i høj grad af de enkelte aktørers opgavekendskab, forventninger og krav til sig selv og andre samt en gensidig forståelse 18 19

11 og respekt for hinandens viden og kompetencer inden for de pågældendes rum for samarbejde. For at sikre en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Københavns Politi og de kommuner, der findes i politikredsens område, er der etableret et tæt samarbejde, der fortsat udbygges, på det kriminalitetsforebyggende område. Samarbejde om Københavns Politis fokusområder 2008 Med udgangspunkt i Københavns Politis mål- og strategiplan for 2008 skal der i 2008 mellem Københavns Politi og Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner samt øvrige relevante samarbejdspartnere videreføres og iværksættes et samarbejde på en række udpegede områder. Samarbejdet skulle både vedrøre den kriminalpræventive del, den efterforskningsmæssige del og den strafforfølgende del. Det skulle for den sidstnævnte dels vedkommende sikres, at der også etableres et samarbejde mellem anklagemyndigheden og de relevante kommunale forvaltningsgrene, andre offentlige institutioner og foreninger, der ofte optræder som anmeldere af strafbare forhold. Formålet hermed er at optimere både hensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer og at sikre sig kendskabet til relevante kontaktpunkter. Der skal i den forbindelse være særlig opmærksomhed på, at der sikres optagelse af bevis mv., således der ved en eventuel efterfølgende straffesag også er tilvejebragt det fornødne grundlag for at sikre en fældende dom for de konstaterede strafbare lovovertrædelser. Kredsrådet kan fravælge temaer, hvor der af ressourcemæssige årsager ikke skønnes mulighed for at inddrage området som et særligt område til samarbejde og opfølgning, eller hvor der ikke vurderes at være behov herfor. Med udgangspunkt i mål- og strategiplanen for 2008 har Kredsrådet som særligt samarbejdsrelevante og egnede fælles indsatsområder valgt følgende temaer: Målrettede indsatser over for unge under 18 år Målrettede indsatser over for volden i nattelivet, herunder indsatser til imødegåelse af brugen af knive og våben i øvrigt Indsatsen i lokalområdet, herunder iværksættelse af fælles initiativer, der kan medvirke til at skabe sikre byområder Samarbejdet mellem myndigheder og eksterne institutioner med henblik på at bekæmpe prostitutionens bagmænd skal fastholdes og udbygges. De prostituerede skal sikres bedst muligt, ligesom de ulemper, der er for beboerne i de prostitutionsplagede områder, i videst muligt omfang skal afhjælpes. Lokale samarbejdspartnere Oversigt over samarbejdspartnerne i de enkelte stationsområder fremgår af afsnit 5.2 på side 23. Samarbejdsrelationer Københavns Politi har i forskellige sammenhænge i politikredsen et samarbejde med en lang række myndigheder, institutioner og interesseorganisationer m.v. At samarbejdsrelationerne er endog meget omfattende, fremgår af den oversigt, der indgår som et bilag til samarbejdsplanen og indgår i Kredsrådsmappen. Heri er ligeledes anført en række af de lokalt forankrede projekter og initiativer, der er i gang. Disse skal således anskues som en integreret del af samarbejdsplanen. Ud over de lokale samarbejdsfora, der er oplistet i bilaget, indgår Københavns Politis øverste ledelse i en række mere formaliserede samarbejdsfora af den omhandlede karakter. Blandt disse kan nævnes : Hovedstadens Beredskabsstab (Den koordinerende chefstab), der har til formål at sikre, at der ved større beredskabsmæssige hændelser foregår den fornødne koordination mellem beredskabsmyndighederne. Som faste komponenter i den koordinerende stab indgår ud over politiet en repræsentant for kommunernes beredskab, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnsregionen samt sygehusregionen. Herudover vil afhængig af situationen kunne inddrages andre komponenter på ad hocbasis så som energisektoren, transportsektoren, miljømyndigheder, fødevarekontrollen, veterinærmyndigheder mv. Det Kriminalpræventive Råd Beredskabskommissionerne for de 4 kommuner i politikredsen SSP Halvårlige samarbejdsmøder af mere strategisk karakter med ledelsen af SKAT i regionen Årlige møder med Embedslægeinstitutionen Epidemikommissionerne Færdselssikkerhedskommissionen Vejdirektoratets chefmøder Styregruppen vedrørende Københavns Lufthavn, hvor tillige repræsentanter for kommunernes og sygehusvæsenets beredskab, ligesom en række øvrige komponenter indgår Styregruppen vedrørende Metroen, ligeledes med bred repræsentation på ledelsesniveau Styregruppen vedrørende Øresundsbroens beredskab, ligeledes med bred ledelsesmæssig repræsentation fra den civile sektors beredskab samt tilsvarende fra svenske myndigheders side Samarbejdsudvalget vedrørende prostitution i Københavns Kommune PSP-Styregruppen Bevillingsnævn Offerrådgivningen Udvalget vedrørende etniske minoriteter Kriminalforsorgen: Tæt samarbejde i relation til fængslerne i og omkring politikredsen Pengeinstitutter: Samarbejde om rådgivning i forbindelse med sikring m.v. Endvidere tæt kontakt til Finansrådet i form af etablerede udvalg om hhv. røverier og checkmisbrug mv. Restauratører m.v.: Der gennemføres med mellemrum møder, hvor problemstillinger af fælles interesse drøftes Vagtsikringsbranchen Københavns City Center Forening Møder med retspræsidenterne for byretterne Samarbejdet i regi af Kredsrådet er en levende og dynamisk proces, og samarbejdsplanen skal ses i lyset heraf. Dette indebærer, at samarbejdet til stadighed må være situationsbestemt, og at alle parter som en konsekvens heraf løbende kan komme med forslag til nye indsatsområder og samarbejdsstrukturer

12 KREDSRÅD LOKALE SAMARBEJDSRELATIONER Der finder på de enkelte stationer i Københavns Politi (Station Amager, Station Bellahøj og Station City) samt i Efterforskningsenheden og Specialenheden et formaliseret samarbejde sted med en række lokalt forankrede samarbejdspartnere, herunder især kommunale. Der samarbejdes derudover i det daglige mere uformelt med disse samarbejdspartnere på en lang række områder. Endelig samarbejdes der også lokalt med forskellige statslige myndigheder på visse områder. Station Amager: Kontakten til lokalsamfundet lokale samarbejdsrelationer PSP-samarbejdet: Formaliseret samarbejde mellem Politi, Socialforvaltningen og Psykiatrien. SSP: Der er p.t. 6 ledergrupper i Station Amagers område. Ung i Job Projekt med deltagelse af SSP, politi og handlende på Amager. Bevillingssamarbejde med Amager Bio: Samarbejde vedr. skriftlig anmeldelse af narkobesiddelse i forbindelse med adgangskontrol baseret på lignende forsøg i Århus. Koordinationsgruppen for alarmering og beredskab Mødefora vedrørende samarbejde omkring sikkerhed og beredskab i forbindelse med lufthavnen. Slots- og Ejendomsstyrelsen Mødefora hvor man drøfter indsatsen i forhold til bygninger på Christiania. Skat Møde med Skat i forbindelse med specielle sager og målrettede indsatser. Malmø Policen Mødefora vedr. kriminalitetsudviklingen på hver side af broen. Netværket Gadeplan Netværk af offentlige instanser og private organisationer omkring hjemløse, narkomaner og subsistensløse voksne personer, samt udlændinge, der opholder sig på gaden. Styregruppe for Beredskab, Sikkerhed og Drift Mødefora vedr. samarbejde med Svensk Politi og Øresundsbroen. Beredskabsgruppen for Beredskab, Sikkerhed og Drift Banker og Posthuse Sikkerhedsmøde afvikles ca. hvert andet år. Amager Strandpark Møde vedr. patruljering i forbindelse med badesæsonen. Færdselssikkerhedsrådet Mødefora under Dragør og Tårnby kommuner. Svensk Politi - Lindhamn Mødefora hvor de operative ledere blandt samarbejdspartneren mødes. Mødefora vedr. fællespatruljering

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2007 KØBENHAVNS Redegørelse vedrørede KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2007 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Layout, illustrationer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 10. august 2015 J.nr. 0100-10279-00052-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 22. JUNI 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale 19-11-04 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale Dato: 4. november 2004 Dok.: CMA20741 Politikontoret Til brug ved Sikkerhedsdagen 2004 den 9. november 2004 arrangeret af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Beretning for Kredsrådet 2008

Beretning for Kredsrådet 2008 Beretning for Kredsrådet 2008 Indledning 2008 har været et begivenhedsrigt år for Politiet. Vi har fyldt meget i pressen både med gode historier om kriminalitetsbekæmpelse, ordenshåndhævelse og store indsatser

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Den 4. november 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en

Læs mere

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS. Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet tirsdag den 21. juni 2011 kl. 14.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere