Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning"

Transkript

1 VEJLEDNING Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning Support tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Opstart af programmet... 4 System... 4 Indstillinger... 4 Skoleoplysninger... 5 Kommunikation... 5 Forvaltning... 5 Servicerapport... 5 Fritvalgsfelter... 5 Brugere... 5 Genvejene på TEA-forsiden... 7 Elevregisteret... 8 OBS Listen... 9 Elever der skal placeres på skoler, der ikke bruger TEA... 9 Elever på skoler der ikke har TEA... 9 Privatskoleelever Elever på én privatskole Efterskoleelever Elever på én efterskole Elever på andre kommuners folkeskoler Betalingselever OBS: Ikke samboende OBS: Anbragte børn Placeringer Udskrifter

3 Elevspecifikke udskrifter Personlister Etiketter Breve Overordnede udskrifter Befordringslister Fordelingslister Tiltag Søg

4 INTRODUKTION TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på IST databaseserver. Det er et flerbrugersystem, hvor ændringer øjeblikkeligt slår igennem hos alle brugere. TEA henter de fleste elevoplysninger fra diverse registre ved hjælp af elevernes CPR-numre. Programmet kommunikerer bl.a. med indenrigsministeriets CPR-register, hvor det henter oplysninger om elevernes bopæl, familierelationer, statsborgerskab mv. OPSTART AF PROGRAMMET Når du installerer TEA, bør du gøre det via download fra Internettet. Du kan altid få et link ved at ringe til IST. Programmet kan installeres lokalt på den eller de maskiner, programmet skal bruges på, eller programmet kan afvikles fra en server. Hvis du ønsker en ukompliceret lokal installation af TEA, skal du blot dobbeltklikke på installationsfilen, følge installationsvejledningen på skærmen og acceptere de placeringsforslag installations-programmet kommer med. Hvis TEA skal afvikles fra en server eller i Citrix, bør installation ske i samråd med den kommunale IT-afdeling og IST. Når TEA er installeret, vil programmet, ved første opstart, bede om licensoplysninger. Disse oplysninger findes på licenskortet fra IST. Det er nødvendigt at indtaste oplysningerne helt korrekt. Når du har indtastet licensoplysninger, vil TEA bede om et brugernavn og en adgangskode. Disse findes også på licenskortet fra IST. TEA vil herefter kun bede om brugernavn og adgangskode ved opstart. Du skal derfor kun indtaste licensoplysninger én gang for hver installation. Du kan naturligvis ændre brugernavn og adgangskode (se afsnittet Indstillinger og Brugere ). TEA vil efter aflevering af korrekt brugernavn og adgangskode, hente oplysninger om skolens elever fra TEA-database, og programmet er herefter klar til brug. System Under menuen System kan du opsætte forskellige kriterier som har relevans andre steder i TEA. Det er her du kan indstille arbejdsdato til den dag du gerne vil se data for frem eller tilbage i tid. Du ved, at du står på dags dato, når baggrunden er blå. Er du i fremtiden er baggrunden grøn og er du tilbage i tid bliver baggrunden rød. Det er også under system, at du vælger hvilken skole i kommunen du ønsker at arbejde i eller om du ønsker at arbejde i TEA Forvaltning. INDSTILLINGER Under indstillinger finder du en række faneblade, hvor du kan angive forskellige parametre. 4

5 SKOLEOPLYSNINGER Fanebladet hedder Skoleoplysninger er her Forvaltningens adresse, telefonnummer, faxnummer, , sekretærnavn osv. skal stå. Disse oplysninger bruger TEA på forskellige udskrifter og vil kunne bruges på udskrifter, du selv designer. KOMMUNIKATION Her finder du jeres licensoplysninger for kommunen. Det er også her du angiver om du vil tillade synkronisering med privatskoler der benytter TEA, således at TEA Forvaltning modtager data fra privatskolerne om elevernes historik, fravær og karakterer. FORVALTNING På dette faneblad angiver du fødselsdatointervallet for de børn du gerne vil have opsyn med, i forhold om de modtager undervisning, dvs. børn i den undervisningspligtige alder. Her kan du også angive hvilke distrikter der hører til de enkelte skoler i kommunen. Det har betydning, hvis kommunen benytter TEA Webindskrivning. SERVICERAPPORT Her kan du angive hvad og hvor tit du ønsker information i din TEA postkasse om elevændringer. FRITVALGSFELTER Her kan du oprette et antal fritvalgsfelter til at kategorisere børn, som du ikke kan kategorisere med de faste TEA-funktioner. Det kan være elever der har særlige behov eller som du på anden måde gerne vil kunne søge frem på baggrund af særlige parametre. Når du har oprettet et fritvalgsfelt kan du tildele det enkelte barn en værdi efter eget valg. Det gøres i elevvinduet på barnet. De fritvalgsfelter du opretter bliver synlige på alle kommunens skoler. BRUGERE TEA har én indbygget bruger pr. kommune ved levering. Det er en bruger, der kun kan oprette andre brugere. Brugernavnet er admin og kan ikke ændres. Adgangskoden fremgår af licenskortet fra IST, og den kan ændres. Nye brugere oprettes af administrator-brugeren i menuen System Brugere. Du kan naturligvis oprette flere brugere i TEA. 5

6 Her tilføjer du nye brugere til jeres licens. Administratoren kan oprette superbrugere, alm. Brugere og web-brugere. Superbrugere kan oprette alm. Brugere og webbrugere. Administratoren, f.eks. en person i IT-afdelingen, skal oprette de øvrige brugere af systemet, på det niveau, de har brug for. Superbrugere har fuld adgang i TEA og kan oprette andre bruger med fuld adgang (almindelige brugere). Superbrugere kan ikke oprette andre superbrugere. Almindelige brugere har fuld adgang til TEA, men kan kun oprette brugere med web-adgang. En bruger kan få begrænset læseadgang til TEA-databasen med TEA-webmodul. Ønsker du at oprette web-brugere, kan du finde den særlige vejledning til web-brugere på i menuen. Brugerhierakiet er opbygget, så alle kan administrere brugere, der er ét eller flere niveauer længere nede end de selv. Administrationen kan bestå i at oprette nye brugere, tilføje/fjerne adgangen til de enkelte skoler, åbne spærrede brugere og ændre adgangskoder. Hierakiet ser således ud: 1. Administrator (kun til brugeradministration) 2. Superbruger 3. Almindelig bruger 4. Web-bruger TEA Forvaltning kan i øvrigt installeres på lige så mange maskiner, I har lyst til det koster ikke ekstra. 6

7 GENVEJENE PÅ TEA-FORSIDEN Du åbner TEA s forskellige registre ved at klikke på knapperne på forsiden eller bruge funktionstasterne på dit tastatur - F10 & F12. Elevregister med al relevant elevinforma- Her kan du oprette placeringer til elever, der ikke går i officielle skoler. TEA s beskedsystem. Her får du bl.a. meddelelser fra dine skoler og beskeder fra Tabulex. Her kan du se din aktuelle arbejdsdato. Ønsker du at benytte flere genveje kan du finde en særlig vejledning om genveje på 7

8 ELEVREGISTERET Med TEA kan du holde styr på din kommunes grundskoleelever. Eleverne er enten i en kommunal folkeskole, på privatskole, på efterskole, på specialskole, på en anden kommunes folkeskole eller på en eller anden speciel placering, f.eks. hjemmeundervisning eller Værestedet Pomfritten. Alle disse mulige placeringer kan TEA Forvaltning håndtere. Når du åbner elevregisteret, vil du se nedenstående vindue. En del relevante søgninger er allerede udført, når du åbner elevregisteret. Du kan åbne og lukke forgreninger i træstrukturen her og klikke dig frem til alle mulige tal. F.eks. alle elever på efterskole, alle elever på én efterskole, alle elever på én af dine folkeskoler osv. Et + ud for punktet fortæller, at der er underpunkter. Du åbner et punkt ved at klikke på +, og lukker igen på. Du kalder søgefunktionen i TEA frem med knappen her. Du kan søge på CPR-numre, adresser, skoledistrikter, aldersintervaller og meget andet. Du kan naturligvis kombinere flere felter og søge på f.eks. et alders-interval i ét skole-distrikt. I det midterste felt vil du se elever fra den kategori/skole, du har valgt til venstre. Sortér ved at klikke på kolonneoverskrifterne. I feltet til højre ser du data for den elev, du har valgt i listen i midten af vinduet. Med fanebladene øverst kan du se flere detaljer om eleven. For uddybning af hvilke funktioner og oplysninger der er på de forskellige faneblade, se vores generelle vejledning til TEA Folkeskole på Folkeskole/Introduktion TEA Skole. 8

9 OBS LISTEN TEA kender alle børn og unge i kommunen, altså de 0 25 årige. TEA ved også hvilke elever der går på kommunens folkeskoler og andre skoler i Danmark, der bruger TEA. Det er også alt hvad TEA ved indtil nogen - forvaltning og skoleadministration, fortæller systemet, hvor de resterende elever er henne i verden. De elever TEA ikke ved hvor er, kommer på systemets OBS-liste. OBS-listen findes i øverste venstre side af elevregisteret. OBS-listen skal helst nedbringes til nul, da det så bliver nemt at holde øje med, om der skulle komme nye børn på listen, f.eks. tilflyttere eller elever, som dine folkeskoler melder ud uden at angive en modtagende skole. Samtidig betyder en kort OBSliste, at du har styr på placeringen af alle elever i kommunen. OBS-listen tager udgangspunkt i undervisningspligtige børn. Det er dig, der bestemmer, hvad TEA skal opfatte som undervisningspligtige børn. Det gør du ved at indstille datointervallet på fanebladet Forvaltning i menuen System Indstillinger. ELEVER DER SKAL PLACERES PÅ SKOLER, DER IKKE BRUGER TEA En elev kan fjernes fra OBS-listen - enten ved at du overfører eleven til en skole eller ved, at du flytter eleven til en placering. Skal du overføre en elev fra OBS-listen til en skole, skal du blot markere eleven og klikke Overfør elev. I det vindue du får frem skriver du den dato du ønsker at barnet skal have skolehistorik fra og vælger i feltet nedenunder hvilken skolebarnet skal overføres til. Det gør du ved at skrive de første tre-fire bogstaver af den modtagende skoles navn (eller skolekoden) og trykker [pil ned] på tastaturet. TEA vil så foreslå alle de skoler i Danmark, der begynder med de tastede bogstaver (eller tal). Klik på den rette skole. Klik så Ok og eleven er overført! Når du har overført en elev til en skole, vil skolen blive listet i venstre side af elevregisteret under Skoler. Klik på + ud for Skoler, og du vil se en liste med alle de skoler, hvorpå du har elever. Hvis du klikker på en af skolerne på listen, vil du se den eller de elev(er), der er registreret på skolen. Vil du flytte et barn fra OBS-listen til en placering, skal du blot markere eleven, højre-klikke og vælge Flyt.., så får du mulighed for at vælge mellem de placeringer der er oprettet. ELEVER PÅ SKOLER DER IKKE HAR TEA TEA-skoler registrerer selv trin og spor på eleverne. Hvis du har elever registreret på skoler, som ikke har TEA, kan det forekomme at der ikke er trin og klassebetegnelse på eleven. Der vil ofte være en betegnelse STD, som blot betyder standardklasse. Du kan angive et personligt trin på 9

10 eleven ved at højre-klikke på elevens historiklinje. Det er en fordel at have trin registreret på eleverne, så du senere kan søge alle elever i hele kommunen på ét klassetrin, f.eks. når ungdomsskolen gerne vil sende brev til alle 7 ende klasser i hele kommunen, uanset skole, eller når skoletandplejen gerne vil sende indbydelse til tandstillingsvisitation ud til alle elever på 3. klassetrin. Det gør det også nemmere at fremskrive TEA til et nyt skoleår, fordi TEA bruger elevernes klassetrin ved fremskrivningen. Udover at kunne fortælle TEA hvilket trin eleven er på har du også mulighed for at oprette klasser på skoler der ikke har TEA. Det gør du også ved at højre-klikke på elevens historiklinje. Du vælger så Stamklasse Rediger klasser. Nu får du mulighed for at oprette en eller flere klasser på skolen (kun i din TEA), som du så vil kunne tilknytte en eller flere elever der går på den skole. Når du har oprettet en klasse kan du igen højre-klikke på elevens historiklinje og så vil du få mulighed for at tilvælge den klasse du har oprettet. At have rigtige klassebetegnele og især klassetype er af stor betydning i forbindelse med betalingselever (specialelever). PRIVATSKOLEELEVER Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på privatskole, skal du klikke på + ud for Skoletyper, vælge Selvejende privat og derefter Grundskoler. Du kan sortere på kolonneoverskrifterne i midten af billedet - dér hvor eleverne vises. Bemærk endvidere udskriften Elever i privatskole under menupunktet Udskriv udskriv udskrifter Fordelingslister. ELEVER PÅ ÉN PRIVATSKOLE Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på en bestemt privatskole, skal du klikke på selve skolens navn i venstre side af registeret under overskriften Fremmede skoler Privatskoler. Du kan sortere på kolonneoverskrifterne i midten af billedet, dér hvor eleverne vises. 10

11 EFTERSKOLEELEVER Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på efterskole, skal du klikke dig frem til Efterskoler under kategorien Skoletyper. Du kan sortere på kolonneoverskrifterne i midten af billedet, dér hvor eleverne vises. ELEVER PÅ ÉN EFTERSKOLE Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på en bestemt efterskole, skal du klikke på selve skolens navn i venstre side af registeret under overskriften Fremmede skoler Efterskoler. Du kan sortere på kolonneoverskrifterne i midten af billedet, dér hvor eleverne vises. ELEVER PÅ ANDRE KOMMUNERS FOLKESKOLER Hvis du vil se alle de elever, du har placeret på andre kommuners folkeskoler, skal du klikke dig frem til kommunale grundskoler under Skoletyper i venstre side af registeret. Det er her værd at bemærke, at de elever du ser, bliver valgt med udgangspunkt i den arbejdsdato, du har stillet i TEA. Betalingsbørn håndteres særskilt (Se afsnittet Betalingselever side 11). Samme fremgangsmåde kan benyttes mht. elever på specialinstitutioner osv. BETALINGSELEVER En af skoleforvaltningens opgaver er at holde øje med elever der skal betales eller modtages betaling for. TEA kan være dit hjælpeværktøj, når du skal håndtere elevbetalinger ind og ud af kommunen. Funktionen findes i venstre side af elevregisteret under punktet betalingselever. Det er frivilligt, om du vil bruge TEA til at holde styr på disse børn. For uddybning hvordan du håndterer elever, der kræver mellemkommunale afregninger, se særskilt vejledning på OBS: IKKE SAMBOENDE Er en liste over børn med folkeregisteradresse i din kommune, som ikke bor sammen med nogle af deres biologiske forældre. Listen er et hjælperedskab, som skal gøre det nemmere for dig at finde alle de børn, der er anbragt i din kommune de vil jo typisk ikke bo sammen med deres biologiske forældre. Når og hvis du indberetter betalingskommune på børn på denne OBS-liste, forsvinder de fra OBS: Ikke samboende for derefter kun at optræde under Anbragt hos os. Hvis der er børn, du gerne vil have væk fra listen, men som ikke er anbragt af andre kommuner, kan du indberette din egen kommune som betalingskommune. 11

12 OBS: ANBRAGTE BØRN Er en liste over børn hvor kommunale forhold og manuelt registreret Betalingskommune ikke er overensstemmende. PLACERINGER Du har måske elever, der ikke kan placeres på en skole med en rigtig skolekode. Det kan være hjemmeunderviste elever, elever på Værestedet Biltyven, som ikke har en skolekode, eller elever på det ene eller det andet særlige undervisningstilbud. Disse elever kan ikke placeres som beskrevet ovenfor, da de jo ikke går på en rigtig skole (ingen 6-cifret skolekode). For at kunne placere disse elever skal du oprette placeringer i TEA s placeringsregister. Placeringsregisteret åbnes via knappen Placeringer på TEA s forside. Tryk på knappen Opret placering, hvis du har brug for en ny placering. Når du har lavet placeringen, kan du placere børn i den ved at højre-klikke på dem i elevregisteret, og vælge flyt. Placeringer skal betragtes som en nødløsning der tages i brug for at holde styr på elever, der ikke går på rigtige skoler. Placeringer er imidlertid problematiske i forhold til automatiske statistikindberetninger fra TEA til UVM og Danmarks Statistik, så brug dem kun, når eleverne ikke kan placeres på rigtige skoler UDSKRIFTER TEA kan lave forskellige udskrifter. De fleste af udskrifterne er tilgængelige via elevregisteret ved at højre-klikke på den eller de elever, du ønsker med på udskriften. ELEVSPECIFIKKE UDSKRIFTER PERSONLISTER Hvis du vil udskrive en liste med en eller flere af de elever, du har fundet frem i elevregisteret, skal du markere de elever, du ønsker på listen og højre-klikke på en af de markerede elever. Vælg Udskriv Personliste og vælg en skabelon til udskriften. Hvis du vil udskrive en liste med alle de elever 12

13 du har fundet frem, skal du markere dem alle og derefter højre-klikke på dem. Brug evt. genvejen [Ctrl]+[a] til at markere alle. ETIKETTER Du kan lave enten elevadresserede eller forældreadresserede etiketter til en eller flere elever. Marker eleverne og højre-klik på en af dem. Vælg Udskriv og Etiket. Vælg en etikette-skabelon fra listen. Hvis formatet ikke passer til dine etiketter ring til IST og få hjælp til at tilpasse skabelonen dine etiketteark. BREVE Du kan lave enten elevadresserede eller forældreadresserede breve med TEA. Marker eleverne og højre-klik på en af dem. Vælg Udskriv og Brev. Når tekstbehandlingsvinduet åbner, skal du skrive brevets indhold (eller eventuelt kopiere det ind) og herefter klikke på det lille printerikon i øverste venstre hjørne af tekstbehandlingsvinduet. Nu skal du vælge en brevskabelon fra listen. Du kan også vælge brevflet, hvor du kan benytte Doc2Mail. Se den særskilte vejledning på OVERORDNEDE UDSKRIFTER Under menuen Udskriv Udskriv udskrifter findes en række muligheder for at udskrive mere overordnede udskrifter, oversigter o statistikker. BEFORDRINGSLISTER Registrerer skolerne i din kommune befordringsoplysninger på eleverne, kan du via din TEA trække befordringslister for en eller flere skoler i kommunen. FORDELINGSLISTER Under udskriftstypen Fordelingslister kan du få oversigter over egne elever, tosprogede elever (såfremt de har modersmål registreret på fanebladet Information i Elevregisteret), elever i privatskole, antal elever fordelt på distrikt og klassekvotienter på kommunens skoler. TILTAG Under tiltag kan du udskrive oversigter over elever som du eller skolerne har tildelt tiltag, som f.eks. Dansk som 2.sprog, Modtageklasse eller Specialundervisning. 13

14 SØG.. Du har mulighed for at søge efter mange forskellige oplysninger i TEA. Åbn elevregisteret og klik på knappen Søg... Her kan du benytte de to faner til at udsøge de oplysninger, du har brug for. Når du har udsøgt den eller de elever, du skal bruge oplysninger på. Du kan evt. eksportere dem over i et Excel-ark ved markere eleven/eleverne og højre-klikke på dem. Vælg Fleksibel eksport.. 14

15 Her skal du vælge, hvor filen skal placeres og hvilke oplysninger du har brug og afslut med Eksportér. Nu har du fået dine udsøgte oplysninger ind i en csv-fil, som du herefter kan behandle i et Excel-ark. 15

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Version 2.98.0 24/10/2011 1 Introduktion TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på Tabulex databaseserver. Det

Læs mere

Håndtering af mellemkommunal afregning i TEA

Håndtering af mellemkommunal afregning i TEA VEJLEDNING Håndtering af mellemkommunal afregning i TEA Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Elevtyper... 3 Grænsekrydser ind (type

Læs mere

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA Webindskrivning Skole Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

Introduktion til. Tabulex TEA Version 3.5.1

Introduktion til. Tabulex TEA Version 3.5.1 Introduktion til Tabulex TEA Version 3.5.1 Indhold TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Introduktion... 5 Opstart af programmet... 5 Indstillinger og brugere... 6 Skoleoplysninger... 6 Opret

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Introduktion til. Tabulex TEA

Introduktion til. Tabulex TEA Introduktion til Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Introduktion... 4 Opstart af programmet... 4 Indstillinger og brugere... 5 Skoleoplysninger... 5 Opret og rediger brugere...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning til TEA befordring

Vejledning til TEA befordring Vejledning til TEA befordring 1 Tabulex Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Registrering af befordringskriterier... 3 Afstand... 3 Befordringskode... 4 Rute...

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA

Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA Webindskrivning til skoleåret 2016-17 Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af

Læs mere

Webindskrivning skoleåret

Webindskrivning skoleåret VEJLEDNING Webindskrivning skoleåret 2017-18 Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning TEA. Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever

Vejledning TEA. Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever TEA Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever 1 Hvorfor indberette undervisningstiltag på eleverne? Som udgangspunkt skal alle særlige undervisningstiltag indberettes i din TEA dvs. specialundervisningstiltag,

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting Vejledning Fremskrivning i Lara Hosting Opdateret 10.marts 2014 Indhold Fremskrivning i Lara Hosting... 3 1. Oprettelse af ny sæson... 3 2. Overførsel af data til næste sæson... 5 2.a Fremskrivning af

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning Lærerlogin

Vejledning Lærerlogin Vejledning Lærerlogin Opdateret 15. april 2013 Indhold Indledning... 3 Opsætning på ungdomsskolens hjemmeside... 4 Integrering i selve hjemmesiden... 4 Link... 5 Tildeling af adgangskoder... 6 Indhold...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 Dette er vejledning til brug i forbindelse med de frie skolers elevindberetning til Danmarks Statistik. Til orientering: Proceduren i år er den

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0 Manual Lara Webtilmelding Version 2.0 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 3 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil... 5 Godkendelse af elevprofiler...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15 Vejledning TEA Prøveafvikling Trin for trin Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15 1 Indholdsfortegnelse Opret de rette hold... 3 Opret prøverne... 4 Afstemning

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med:

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med: Styrelsen for It og Læring Vejledning til indtastning af elevoplysninger i forbindelse med: Indberetning af elevoplysninger for grundskoler pr. 5. september 2015 Side 2 af 11 Indhold 1. PRAKTISKE INFORMATIONER:...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere