Brudflader Arkæologisk Forum nr.25, november En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudflader Arkæologisk Forum nr.25, november 2011. En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv"

Transkript

1 Din, min, vores? En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv Mille Gabriel, Ph.d., museumsinspektør Etnografisk Samling, ationalmuseet I begyndelsen af 1800-tallet blev dele af de skulpturer, der engang prydede Parthenon Templet i Akropolis nedtaget og udskibet til England. I dag pågår på 3. årti forhandlingerne om hvem, der bedst forvalter denne verdenskulturarv British Museum eller den græske stat? Denne artikel diskuterer, hvad der egentlig er på spil, når kulturarven italesættes som din, min eller vores. I 2009 indviede Grækenland et nyt Akropolis Museum i Athen, hvor omtrent halvdelen af den bevarede frise fra Parthenon-templet nu kan beses med panoramisk vue til ruinerne på Akropolis. I udstillingen er også reserveret plads til den halvdel af frisen, som fortsat befinder sig på British Museum i London til trods for talrige græske krav om tilbagelevering. For at forstå kompleksiteten i denne konflikt, er det nødvendigt at være bekendt med de mange forskellige betydningslag, frisen er blevet tillagt i løbet af sit kulturelle liv. Parthenon og tingenes kulturelle biografi Denne artikel trækker på det teoretiske perspektiv, der gerne omtales som Cultural biography of things (Appadurai 1986; Kopytoff). Det implicerer det synspunkt, at ting i løbet af deres levetid gennemlever forskellige faser inden for produktion, distribution og konsumption, hvilket dels fører der til fysiske forandringer, men også transformation i forhold til, hvordan mennesker finder dem anvendelige og meningsfulde. Ud fra en sådan teoretisk tilgang, er en genstands værdi ikke iboende i genstanden selv, men noget der opstår som følge af kontekstualisering og rekontekstualisering (Thomas 1991). Ved at blive håndteret af og mellem mennesker flettes tingenes kulturelle liv sammen med menneskelige genealogier, eller som Chris Gosden og Yvonne Marshall udtrykker det: people and things have mutual biographies which unfold in culturally specific ways (Gosden & Marshall 1999: 173). Nogle genstande lever helt almindelige liv, mens andre med den new zealandske antropolog Amiria Henares ord go on to play vital roles in history, passing through matrices of relationships, places and times (Henare 2005:3). Dette er netop tilfældet med Parthenon frisen, som i høj grad har gennemført en livsbane, der adskiller sig fra det, der oprindeligt var tiltænkt den. Der er dog mere i genstande end den mening, de tillægges af mennesker. Hvis ting og mennesker har biografier, der informerer hinanden gensidigt, følger, at genstande do not simply represent, symbolise or even embody meaning they help bring it into being (Henare 2005:2). I denne artikel vil jeg søge at påvise, hvordan omstridte genstande som Parthenon frisen i sig selv opnår en form for agens og dermed kan bidrage til at transformere menneskers liv. Parthenon er ikke blot et produkt af antikkens Grækenland den spiller en aktiv rolle i konstruktionen af græskhed i dag. Sejrsrus på Akropolis Med en tidsdybde på mere end 2500 år, under hvilke krige er blevet udkæmpet, imperier tabt og nationer forestillede (Anderson 1991 [1983]), er Parthenon frisen rekontekstualiseret et utal af gange med en mangefacetteret biografi til følge. Parthenon-templet blev opført på Akropolis i perioden ca som en hyldest til byens gudinde Athena for at have ledt Athen og de allierede bystater til sejr i kampene mod perserne ved Marathon i 490 f.v.t. og Salamis i 480 f.v.t. Med sin hvide marmor og sine udsøgte dekorationer forestået af datidens største billedhugger, Phidias, må templet dengang, som i dag, have fremstået som en imponerende bygning. Gavlfelterne var udsmykket med skulpturer, der fremstillede mytologiske scener fra Athenas liv hendes fødsel og kamp mod 38

2 Poseidon, mens metopernes høje relieffer afbildede scener fra krigene mod giganter og kentaurer. Den bagvedliggende frise i lavt relief gengav derimod samtidens atheniensere i procession under Panathenaea en religiøs ceremoni, der fandt sted hvert fjerde år til ære for Athena (St. Clair 1998:52-53). Templet har således sin rod i det absolutte højdepunkt for athensk dominans i den græske verden en position, som ikke fandt sit sidestykke, før Athen blev udråbt som hovedstad for den græske nationalstat i 1800-tallet. I 431 f.kr., brød Den Peloponnesiske Krig brød ud, og Athen mistede sin privilegerede position først til Sparta, senere Romerriget og det Ottomanske rige. Et tempel i ændring Parthenon-templet har levet en omskiftelig tilværelse siden sin opførelse og ændret status et utal af gange fra ceremonielt hedensk center til ortodoks kirke, katolsk katedral, militær bastion, muslimsk moské under de 400 års tourkokratia, tyrkisk styre, og senest attrået symbol på civilisationens vugge. Denne varierede anvendelse har uundgåeligt sat sine spor på frisen og bygningen generelt. Den ortodokse kirke fjernede de dele, den fandt anstødelig, og da de angribende venetianere i 1687 bombarderede templet, som på daværende tidspunkt husede det osmanniske våbenlager, gik endnu en del til grunde. Den mest alvorlige destruktion stod dog Lord Elgin for, da han som britisk ambassadør i Konstantinopel fra 1799 udså sig Parthenon-frisen som passende til at danne skole inden for de finere kunstarter i England. Dette var en tid med klassicistiske idealer, hvor den antikke fortid blev set som Europas åndelige og intellektuelle forfader og som ophav til fænomener som demokrati, politik og filosofi alt sammen elementer, der bidrog til selvforståelsen af Europa som værende alle andre kulturer overlegen. Antikken udgjorde således et ur-europa. Fra Europa til Orient I sin berømte publikation, Orientalisme forklarer Edward Said, hvordan Europas forestillinger om egen suverænitet afhang af et negativt modbillede af den orientalske Anden som naiv, initiativløs, intrigant og ond (Said 2003 [1978]). Den amerikanske antropolog Michael Herzfeld behandler i sin publikation Anthropology through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe, Brudflader konstruktionen af Grækenland og græskhed. Herzfeld foreslår, at en af de centrale figurer, der karakteriserer det græske selvbillede, er en sekulær version af syndefaldet forårsaget af de 400 års tyrkisk styre. Grækenland var blevet en falden nation a cataclysmic disinheritance from cultural purity (Herzfeld 1987:27). Eftersom grækerne var blevet orientaliserede eller kulturelt forurenede under den tyrkiske besættelse var de ikke længere værdige til at forvalte civilisations vugge. Derfor skulle den græske antik reddes fra grækerne, og det var Lord Elgin mand for. Fra Konstantinopel organiserede han en gruppe kunstnere til i første omgang at opmåle og aftegne Parthenon-templets dekorationer. Templet selv fungerede som militært anlæg for den osmanniske besættelsesmagt, hvorfor Elgins folk dagligt måtte betale den militære leder Disdar en en klækkelig sum for at overhovedet at tillade dem adgang til området. Da denne ordning med tiden blev utilstrækkelig, ansøgte Elgin Storviziren i Konstantinopel om formel tilladelse, en firman, til at fortsætte sit arbejde. I en tid, hvor Lord Nelson netop havde vundet Egypten tilbage fra Napoleon, stod Lord Elgin som britisk ambassadør på særdeles god fod med de tyrkiske myndigheder. Intet blev ham nægtet, heller ikke tilladelsen til at tegne, opmåle og tilmed fjerne sten fra Parthenon, så længe det kunne siges ikke at gøre skade på selve bygningen. Konflikten i repatrieringssammenhæng har i høj grad omhandlet ordlyden af denne firman, om hvorvidt Lord Elgin benyttede sig af korruption eller ej, og om han overskred sine beføjelser, da han lod sine 300 mand systematisk afmontere frisen og skibe den hjem til England. Redningsaktion eller hærværk? Af mange i England blev Lord Elgin betragtet som en redningsmand, man var den største tak skyldig for at træde frem i det afgørende øjeblik og redde disse dyrebare antikviteter fra tidens ødelæggende hånd og fra den endnu mere ødelæggende hånd af uciviliserede mennesker, som briterne Stuart og Revett formulerede det i Af samme grund var der generel tilslutning i det engelske Underhus til at erhverve Elgins samling til British Museum på vegne af den engelske befolkning man ville gerne tilbyde det et honourable asylum (House of Commons 1816). I den undersøgende rapport, som Underhuset fik udarbejdet i 1816, blev frisen udråbt som et af de mest værdifulde kunstværker, der 39

3 nogensinde var bragt fra det vestlige Europa og sammenlignet med både Apollo Belvedere og Laokoon-statuerne. Allerede i Elgins egen samtid var der dog også kritiske røster, der fordømte hans handlinger. Øjenvidnet Edward Dodwell skildrer, hvordan Elgins folk reducerede bygningen fra malerisk skønhed til en tilstand af ødelagt trøstesløshed, mens den britiske arkitekt Robert Smirke beretter, hvordan han kunne høre templets forurettede ånd stønne, da de store relieffer faldt til jorden (St. Clair 1998). Da det engelske Underhus besluttede sig for at købe frisen i 1816, lå den græske selvstændighed kun fem år ude i fremtiden. I 1821 tog uafhængighedskrigen sin start med kampe midt i Athen, hvor den osmanniske hær havde forskanset sig på Akropolis. Med bistand fra phil-hellenister som Lord Byron blev det tyrkiske styre bragt til ende med det resultat, at Grækenland siden har stået i en form for taknemmelighedsgæld til de europæiske stormagter, særligt England. Ligesom antikken havde bidraget til det europæiske selvbillede, kom Europas definitioner af, hvad der var emblematisk hellensk til at præge græske forestillinger om græskhed. Man kan som Herzfeld sige, at Grækenland sidenhed har spillet den rolle som Europas vugge, det er blevet tildelt. En gammel nation fødes I 1832 fik Storbritannien, Frankrig og Rusland indsat den bayerske prins Otto som græsk monark under det græske navn Othon, og i 1834 flyttede han hovedstaden fra Nauplion til Athen ikke fordi det var den vigtigste by i Grækenland med sine sølle indbyggere, men af nationalpatriotiske årsager, da man ønskede at associeres med det antikke Athen. Akropolis selv blev rekonstrueret præcis som det fremstod i sin storhedstid, hvilket betød, at All the remains of barbarity [was] removed, here as in all of Greece, and the remains of the glorious past brought in new light, as the solid foundation for a glorious present and future, som det blev formuleret, da Othon indviede Parthenon som nationalt monument (Beard 2003:100). Man kan sige, at denne nationalisering af Parthenon fremmede en følelse af permanens og skjulte den kendsgerning, at Athen i 2500 år havde været alt andet end græsk. Mens Lord Byron og andre så Grækenland, som en falden nation, brugte grækerne selv billedet som et argument for en kulturel renselsesproces. Alt hvad, der stammede fra den tyrkiske del af nations historie, blev udraderet, hvad enten det var i sproget, i skikke og normer og ikke mindst i arkitekturen. Antikkens materielle levn fik således agens i forhold til skabelsen af det "forestillede fællesskab" i Grækenland (Anderson 1991 [1983]). I 1974 resulterede et militærkup i monarkiets ophør, og med det socialistiske parti, PATSOC i spidsen genopstod Grækenland som demokratisk republik med klare referencer til antikken. Op igennem 1980 erne gjorde Kulturminister Melina Mercouri det til sit personlige korstog at genvinde Parthenonfrisen, som hun omtalte som the essence of Greekness og a tribute to the democratic philosophy (Mercouri 1986). På trods af international opbakning fra både EU, UNESCO og et væld af støtteorganisationer verden over, såsom the International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures, lykkedes hendes forehavende ikke. Verdens kulturarv Måske som følge af den fejlslagne strategi, har Grækenlands krav de senere år været karakteriseret af en ganske anden retorik i stedet for nationale referencer til monumentets betydning for græskheden, er det i de seneste krav blev påpeget, at man skylder menneskeheden at udstille frisen i sin helhed, fordi Parthenon er et monument of universal significance (Hellenic Republic 2000:5). British Museum deler dette syn på frisen som part of everybody s shared heritage og som noget, der transcend cultural boundaries, som det fremføres på museets hjemmeside (British Museum 2008). Umiddelbart kan denne udvikling tolkes, som om de to parter nærmer sig hinanden. British Museum og Grækenland er enige om Parthenons betydning som verdenskulturarv og vigtigheden af videnskabelige tilgange, som udover bevaringshensynet også omfatter det perspektiv, at arkæologiske genstande kun kan værdsættes til fulde i deres rette kontekst. Her skilles de to parter imidlertid. På British Museum udstilles Parthenon-frisen i sammenhæng med museets samling af ægyptiske, assyriske, græske, romerske, tidlig indisk og gamle kinesiske skulp- 40

4 turer. Her vægtes således et synkront perspektiv, hvor the sculptures need to continue to be seen within the context of the world collection of the British Museum, in order to deepen our understanding of their significance within world cultural history (British Museum 2008). Grækenland derimod sætter det diakrone perspektiv højere, hvilket indebærer det synspunkt, at frisen bedst forstås i sin arkæologiske kontekst og i sammenhæng med det omgivende Athens historiske udvikling. Da det på grund af den høje luftforurening i Athen ikke lader sig gøre at rekonstruere frisen og monumentet in situ, foreslås det, at frisen samles som a unified ensemble in their original sequence and correct relationships, and in visual contact with the unique monument they once adorned. Grækenland Europas vugge eller nationalt rum? Som min analyse af Parthenon skulpturernes kulturelle biografi viser, har hvert skift i kontekst Brudflader medført, at de blev fortolket og rekontekstualiseret på markant nye måder, som til tider trækker på den kulturelle kapital, der ligger i tidligere fortolkninger. Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, hvorledes Grækenland i kraft af sin gæld til Vesten har påtaget sig rollen som civilisationens vugge med kulturel udrensning af den orientalske historie til følge. Rollen som ur-europa er i nogle henseender en spændetrøje for Grækenland, men kan i andre henseender bringes i spil som politisk våben. Påstanden om, at nationen repræsenterer civilisationens oprindelse, finder anvendelse som argument for den universelle legitimitet af Grækenland som på en gang vugge for hele menneskeheden og et særskilt nationalt rum. At gøre krav på den klassiske fortid bliver en måde at minde Vesten om dens gæld til antikken, hvilket igen kan hjælpe Grækenland til at undslippe de senere års marginalisering i den globaliserede verden. [Fagfællebedømt artikel] Litteratur Anderson, B [1983] Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of ationalism. London & New York, Verso. Appadurai, A. (1986) Introduction: Commodities and the Politics of Value. In: A. Appadurai 1986: The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press: Beard, M The Parthenon Cambridge, MA, Harvard University Press. British Museum 2008b The British Museum ewsroom: Parthenon Sculptures: the Position of the Trustees of the British Museum. Available online at and_press_releases/statements/the_parthenon_sculp tures/parthenon_-_trustees_statement.aspx Gosden, C. and Y. Marshall 1999 Introduction. In: Y. Marshall and C. Gosden. London 1999: The Cultural Biography of Objects. World Archaeology, Routledge. 31(2): Greenfield, J The Return of Cultural Treasures. Hamilakis, Y Stories from Exile: Fragments from the Cultural Biography of the Parthenon (or 'Elgin') Marbles. In: Y. Marshall and C. Gosden 1999: The Cultural Biography of Objects. World archaeology, Routledge. 31(2): Hellenic Republic 2000 Memorandum on the Parthenon Marbles, submitted by the Government of the Hellenic Republic to the House of Commons Select Committee on Culture, Media and Sport, Elissavet Papazoi, Minister of Culture, March 9, Available online at 41

5 Henare, A Museums, Anthropology and Imperial Exchange. Herzfeld, M Anthropology through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe. Kopytoff, I The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In: A. Appadurai 1986: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press: Said, W. E [1978] Orientalism. 25th Anniversary Edition. New York, Vintage Books. St. Clair, W Lord Elgin and the Marbles: The Controversial History of the Parthenon Sculptures. Oxford, Oxford University Press. Thomas, N Entangled Objects. Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge, Mass. & London, England, Harvard University Press. 42

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5 Historiefaget.dk: Sparta og Athen Sparta og Athen I antikkens Grækenland grundlagde man som følge af bl.a. den græske geografi fra ca. 800 f.v.t. en række bystater. Bystaterne var ofte i indbyrdes konkurrence,

Læs mere

The Elgin Marbles af Peter Jensen

The Elgin Marbles af Peter Jensen The Elgin Marbles af Peter Jensen Agora nr. 1 2007 Den gruppe af skulpturer fra Parthenon templet, der i dag befinder sig i Duveen rummet på British Museum, kendes populært under navnet Elgin Marbles 1.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Grækenland i antikken

Grækenland i antikken Historiefaget.dk: Grækenland i antikken Grækenland i antikken Det gamle Grækenlands historie opdeles i tre perioder. Den arkaiske periode fra ca. 800-500 f.v.t. Den klassiske periode ca. 500-300 f.v.t.

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

et ekko fra Af Bjørn Lovén Ph.d., direktør for Zea Harbour Project carlsbergfondet Carls_230413.indd 32 23/04/13 09.56

et ekko fra Af Bjørn Lovén Ph.d., direktør for Zea Harbour Project carlsbergfondet Carls_230413.indd 32 23/04/13 09.56 32 5 et ekko fra demokratiets vugge Af Bjørn Lovén Ph.d., direktør for Zea Harbour Project I perioden 2001 til 2012 har et internationalt hold af arkæologer og andre specialister, ledet af ph.d. Bjørn

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

3. klasse skoleår 12/13

3. klasse skoleår 12/13 3. klasse skoleår 12/13 Redaktørens forslag til en årsplan for 3. klasse. Om årsplanen Denne årsplan er bygget op, således at eleverne starter med at blive introduceret til faget historie, ved at arbejde

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Enestående Universel Værdi?

Enestående Universel Værdi? Enestående Universel Værdi? Et oplæg til diskussion af verdenskulturarvens grundlæggende problemer Andreas Bonde Hansen, stud.mag., Københavns Universitet Denne artikel er en præsentation af nogle af verdenskulturarvens

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Geografi 7. - 9. klasse Verdens Syv Underværker 1. Fælles gennemgang: Kan det lade sig gøre, er det en god idé, at der er computere til rådighed til denne opgave, men

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Teorikursus Et Aarhus Charter TEORIKURSUS E11 SEPTEMBER 2011 LARS NICOLAI BOCK OG GRITH BECH-NIELSEN

Teorikursus Et Aarhus Charter TEORIKURSUS E11 SEPTEMBER 2011 LARS NICOLAI BOCK OG GRITH BECH-NIELSEN Teorikursus Et Aarhus Charter 1 Introduktion Teorikursets formål Teoriforløbet og de tilhørende opgaver Hvorfor chartrene? Lidt om forvaltningen - nationalt og internationalt? De udvalgte Chartre. Lidt

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2 1 Bourdieu, Pierre: Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction 1 Kilde: Family and Society - Selections from the Annales, economies, sociétés, civilisations The Johns Hopkins Up, 1976 ISBN:

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Hellas Byzans Grækenland

Hellas Byzans Grækenland Hellas Byzans Grækenland Fra tankens til troens lys og fra det athenske til det moderne demokrati Syv foredrag i Elsted, Lystrup og Elev Vinteren 2016 Akropolis i Athen med Areopagos i forgrunden En foredragsrække

Læs mere

KULTURFORMER OG PRAKSISFORMER I SPIL

KULTURFORMER OG PRAKSISFORMER I SPIL KULTURFORMER OG PRAKSISFORMER I SPIL Vibeke Hetmar NNMF5, Vasa 03.12.15 DEN ÅBNE SKOLE Børneteater ZEBU arrangerer workshops hvor en dukkefører demonstrerer hvordan man skaber liv i en hånddukke. http://www.zebu.nu/skole/scenekunst-i-den-aabne-skole/

Læs mere

Arvestrid. Nationalarv og verdensarv. Arkæologisk Forum nr.20, maj 2009. af Peter Pentz, Nationalmuseet

Arvestrid. Nationalarv og verdensarv. Arkæologisk Forum nr.20, maj 2009. af Peter Pentz, Nationalmuseet Arvestrid Nationalarv og verdensarv af Peter Pentz, Nationalmuseet Der er intet som arv, der kan skabe strid mellem familie og venner. Ved at gøre de materielle levn fra fortiden til arv den såkaldte kulturarv

Læs mere

Oldtidens egypten Peter Frederiksen m.fl : Grundbog til historie Verdenshistorien indtil 1750, s.

Oldtidens egypten Peter Frederiksen m.fl : Grundbog til historie Verdenshistorien indtil 1750, s. Oldtidens egypten Peter Frederiksen m.fl : Grundbog til historie Verdenshistorien indtil 1750, s. 1. Hvilken betegnelse anvendes for den kulturkreds som oldtidens Egypten er en del af 2. Hvad var grundlaget

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Europaudvalget (Omtryk Rettelse vedr. opgørelse af domstolsafgørelser, der henviser til stadig snævrer Offentligt

Europaudvalget (Omtryk Rettelse vedr. opgørelse af domstolsafgørelser, der henviser til stadig snævrer Offentligt Europaudvalget 2015-16 (Omtryk - 30-03-2016 - Rettelse vedr. opgørelse af domstolsafgørelser, der henviser til stadig snævrer Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Det gamle Grækenland. Antikken 700 f.kr - 500 e.kr Det gamle Grækenland Romerriget

Det gamle Grækenland. Antikken 700 f.kr - 500 e.kr Det gamle Grækenland Romerriget Det gamle Grækenland Antikken 700 f.kr - 500 e.kr Det gamle Grækenland Romerriget Alexander den Store dør 323 f.kr. 753 f.kr. -476 e.kr. : Romerske republik Efter romerriget følger middelalderen Det gamle

Læs mere

Ægyptiske genstande Klassiske kontekster

Ægyptiske genstande Klassiske kontekster Ægyptiske genstande Klassiske kontekster om mødet mellem Ægyptologi og Klassisk Arkæologi Kristine Bülow Clausen, ph.d.-stipendiat, Klassisk Arkæologi, Københavns Universitet Denne artikel handler om,

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Romaer Europas største etniske mindretal v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Sigøjnere - romaer Sigøjnere: - Eksotiske, farverige, fascinerende og skræmmende - Glade og frie musikere,

Læs mere

En guide til at man skal forstå hvorfor og hvordan, man skal passe på kulturarven, som i dette chartre er beskrevet som monumenter.

En guide til at man skal forstå hvorfor og hvordan, man skal passe på kulturarven, som i dette chartre er beskrevet som monumenter. 1: Athen Chartret En guide til at man skal forstå hvorfor og hvordan, man skal passe på kulturarven, som i dette chartre er beskrevet som monumenter. Der opfordres til at hvert land dokumenterer deres

Læs mere

Klassiske Kiev. 4 Dage/ 3 Nætter. Ankomst til Kiev: Kiev DAG 1. Transfer fra lufthavn Hotel. Mandag Kiev DAG 2

Klassiske Kiev. 4 Dage/ 3 Nætter. Ankomst til Kiev: Kiev DAG 1. Transfer fra lufthavn Hotel. Mandag Kiev DAG 2 Klassiske 4 Dage/ 3 Nætter Ankomst til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag Transfer fra lufthavn Hotel Byrundtur Saint Sofia Katedral Lavra - Pecherskaya DAG 3 Onsdag DAY 4 Thursday Miniature museum Etnografiske

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 215 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 215 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 215 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 10. marts 2016 En stadig snævrere union mellem befolkningerne

Læs mere

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget

Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Flerkulturelle klasserum-og litteraturundervisning i danskfaget Et spændingsfelt mellem et overvejende monokulturelt litteraturcurriculum og flerkulturelle klasserumsom pædagogiks tilgang Hvordan konstruerer

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Projektforløb i oldtidskundskab

Projektforløb i oldtidskundskab Projektforløb i oldtidskundskab Læreplanen om projektforløb 3.2 Arbejdsformer 2017 Desuden indgår der mindst et projektpræget forløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Demokrati skaber ikke nødvendigvis fred

Demokrati skaber ikke nødvendigvis fred Demokrati skaber ikke nødvendigvis fred Af Morten Rasmussen, Kristeligt Dagblad 25. juli 2006 -- Man kan ikke sige, at demokratiet er en mere fredselskende eller fredsskabende forfatning end alle andre,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

En helt i tider med krig

En helt i tider med krig En helt i tider med krig v. Ph.d.-stipendiat Tea Dahl Christensen, SDU og GEM Helten findes i grænselandet mellem fiktion og fakta, mellem fantasi og virkelighed. Litteraturen tilbyder klassiske eksempler

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn

woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn woodlines af naja utzon popov tæppekollektion eksklusivt for carl hansen & søn kollektionen woodlines Den danske multikunstner Naja Utzon Popov har skabt en ny tæppekollektion eksklusivt for Carl Hansen

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Mellemøstlige kristne i Danmark

Mellemøstlige kristne i Danmark Mellemøstlige kristne i Danmark Af Lise Paulsen Galal, lektor, ph.d. Inst. for Kommunikation og Humanistiske Videnskaber, RUC galal@ruc.dk Det er ikke usædvanligt for kristne med mellemøstlig baggrund

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Sluttelig vil jeg foreslå en dagsorden, til vores efterfølgende diskussion, med henblik på at inddrage flere pensum perspektiver.

Sluttelig vil jeg foreslå en dagsorden, til vores efterfølgende diskussion, med henblik på at inddrage flere pensum perspektiver. "Hvilken indvirkning har de folkelige protester haft på Egyptens udvikling fra et autoritært og repressivt regime, i retningen af et mere demokratisk regime." Jeg vil med denne præsentation, dels bygge

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema

Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema Kapitel Niveau Antal ord Læsetid (min. og sek.) Det store tempel En kærlighedsgave Statuen af gudernes konge Fyrtårnet i Alexandria Kolossen på Rhodos Kongens

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Louise Kamuk Storm, adjunkt, PhD Institut for Idræt og Biomekanik Forskningsenheden for idrætspædagogik og sportspsykologi HVAD BETYDER

Læs mere

Paradigmatiske eksempler - Græsk C

Paradigmatiske eksempler - Græsk C Paradigmatiske eksempler - Græsk C Her følger de paradigmatiske eksempler, som fandtes i vejledningen for Græsk C fra 2007. 1: Sokrates vismand eller original 2: Uddannelse og dannelse i et kritisk lys

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere