Brudflader Arkæologisk Forum nr.25, november En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudflader Arkæologisk Forum nr.25, november 2011. En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv"

Transkript

1 Din, min, vores? En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv Mille Gabriel, Ph.d., museumsinspektør Etnografisk Samling, ationalmuseet I begyndelsen af 1800-tallet blev dele af de skulpturer, der engang prydede Parthenon Templet i Akropolis nedtaget og udskibet til England. I dag pågår på 3. årti forhandlingerne om hvem, der bedst forvalter denne verdenskulturarv British Museum eller den græske stat? Denne artikel diskuterer, hvad der egentlig er på spil, når kulturarven italesættes som din, min eller vores. I 2009 indviede Grækenland et nyt Akropolis Museum i Athen, hvor omtrent halvdelen af den bevarede frise fra Parthenon-templet nu kan beses med panoramisk vue til ruinerne på Akropolis. I udstillingen er også reserveret plads til den halvdel af frisen, som fortsat befinder sig på British Museum i London til trods for talrige græske krav om tilbagelevering. For at forstå kompleksiteten i denne konflikt, er det nødvendigt at være bekendt med de mange forskellige betydningslag, frisen er blevet tillagt i løbet af sit kulturelle liv. Parthenon og tingenes kulturelle biografi Denne artikel trækker på det teoretiske perspektiv, der gerne omtales som Cultural biography of things (Appadurai 1986; Kopytoff). Det implicerer det synspunkt, at ting i løbet af deres levetid gennemlever forskellige faser inden for produktion, distribution og konsumption, hvilket dels fører der til fysiske forandringer, men også transformation i forhold til, hvordan mennesker finder dem anvendelige og meningsfulde. Ud fra en sådan teoretisk tilgang, er en genstands værdi ikke iboende i genstanden selv, men noget der opstår som følge af kontekstualisering og rekontekstualisering (Thomas 1991). Ved at blive håndteret af og mellem mennesker flettes tingenes kulturelle liv sammen med menneskelige genealogier, eller som Chris Gosden og Yvonne Marshall udtrykker det: people and things have mutual biographies which unfold in culturally specific ways (Gosden & Marshall 1999: 173). Nogle genstande lever helt almindelige liv, mens andre med den new zealandske antropolog Amiria Henares ord go on to play vital roles in history, passing through matrices of relationships, places and times (Henare 2005:3). Dette er netop tilfældet med Parthenon frisen, som i høj grad har gennemført en livsbane, der adskiller sig fra det, der oprindeligt var tiltænkt den. Der er dog mere i genstande end den mening, de tillægges af mennesker. Hvis ting og mennesker har biografier, der informerer hinanden gensidigt, følger, at genstande do not simply represent, symbolise or even embody meaning they help bring it into being (Henare 2005:2). I denne artikel vil jeg søge at påvise, hvordan omstridte genstande som Parthenon frisen i sig selv opnår en form for agens og dermed kan bidrage til at transformere menneskers liv. Parthenon er ikke blot et produkt af antikkens Grækenland den spiller en aktiv rolle i konstruktionen af græskhed i dag. Sejrsrus på Akropolis Med en tidsdybde på mere end 2500 år, under hvilke krige er blevet udkæmpet, imperier tabt og nationer forestillede (Anderson 1991 [1983]), er Parthenon frisen rekontekstualiseret et utal af gange med en mangefacetteret biografi til følge. Parthenon-templet blev opført på Akropolis i perioden ca som en hyldest til byens gudinde Athena for at have ledt Athen og de allierede bystater til sejr i kampene mod perserne ved Marathon i 490 f.v.t. og Salamis i 480 f.v.t. Med sin hvide marmor og sine udsøgte dekorationer forestået af datidens største billedhugger, Phidias, må templet dengang, som i dag, have fremstået som en imponerende bygning. Gavlfelterne var udsmykket med skulpturer, der fremstillede mytologiske scener fra Athenas liv hendes fødsel og kamp mod 38

2 Poseidon, mens metopernes høje relieffer afbildede scener fra krigene mod giganter og kentaurer. Den bagvedliggende frise i lavt relief gengav derimod samtidens atheniensere i procession under Panathenaea en religiøs ceremoni, der fandt sted hvert fjerde år til ære for Athena (St. Clair 1998:52-53). Templet har således sin rod i det absolutte højdepunkt for athensk dominans i den græske verden en position, som ikke fandt sit sidestykke, før Athen blev udråbt som hovedstad for den græske nationalstat i 1800-tallet. I 431 f.kr., brød Den Peloponnesiske Krig brød ud, og Athen mistede sin privilegerede position først til Sparta, senere Romerriget og det Ottomanske rige. Et tempel i ændring Parthenon-templet har levet en omskiftelig tilværelse siden sin opførelse og ændret status et utal af gange fra ceremonielt hedensk center til ortodoks kirke, katolsk katedral, militær bastion, muslimsk moské under de 400 års tourkokratia, tyrkisk styre, og senest attrået symbol på civilisationens vugge. Denne varierede anvendelse har uundgåeligt sat sine spor på frisen og bygningen generelt. Den ortodokse kirke fjernede de dele, den fandt anstødelig, og da de angribende venetianere i 1687 bombarderede templet, som på daværende tidspunkt husede det osmanniske våbenlager, gik endnu en del til grunde. Den mest alvorlige destruktion stod dog Lord Elgin for, da han som britisk ambassadør i Konstantinopel fra 1799 udså sig Parthenon-frisen som passende til at danne skole inden for de finere kunstarter i England. Dette var en tid med klassicistiske idealer, hvor den antikke fortid blev set som Europas åndelige og intellektuelle forfader og som ophav til fænomener som demokrati, politik og filosofi alt sammen elementer, der bidrog til selvforståelsen af Europa som værende alle andre kulturer overlegen. Antikken udgjorde således et ur-europa. Fra Europa til Orient I sin berømte publikation, Orientalisme forklarer Edward Said, hvordan Europas forestillinger om egen suverænitet afhang af et negativt modbillede af den orientalske Anden som naiv, initiativløs, intrigant og ond (Said 2003 [1978]). Den amerikanske antropolog Michael Herzfeld behandler i sin publikation Anthropology through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe, Brudflader konstruktionen af Grækenland og græskhed. Herzfeld foreslår, at en af de centrale figurer, der karakteriserer det græske selvbillede, er en sekulær version af syndefaldet forårsaget af de 400 års tyrkisk styre. Grækenland var blevet en falden nation a cataclysmic disinheritance from cultural purity (Herzfeld 1987:27). Eftersom grækerne var blevet orientaliserede eller kulturelt forurenede under den tyrkiske besættelse var de ikke længere værdige til at forvalte civilisations vugge. Derfor skulle den græske antik reddes fra grækerne, og det var Lord Elgin mand for. Fra Konstantinopel organiserede han en gruppe kunstnere til i første omgang at opmåle og aftegne Parthenon-templets dekorationer. Templet selv fungerede som militært anlæg for den osmanniske besættelsesmagt, hvorfor Elgins folk dagligt måtte betale den militære leder Disdar en en klækkelig sum for at overhovedet at tillade dem adgang til området. Da denne ordning med tiden blev utilstrækkelig, ansøgte Elgin Storviziren i Konstantinopel om formel tilladelse, en firman, til at fortsætte sit arbejde. I en tid, hvor Lord Nelson netop havde vundet Egypten tilbage fra Napoleon, stod Lord Elgin som britisk ambassadør på særdeles god fod med de tyrkiske myndigheder. Intet blev ham nægtet, heller ikke tilladelsen til at tegne, opmåle og tilmed fjerne sten fra Parthenon, så længe det kunne siges ikke at gøre skade på selve bygningen. Konflikten i repatrieringssammenhæng har i høj grad omhandlet ordlyden af denne firman, om hvorvidt Lord Elgin benyttede sig af korruption eller ej, og om han overskred sine beføjelser, da han lod sine 300 mand systematisk afmontere frisen og skibe den hjem til England. Redningsaktion eller hærværk? Af mange i England blev Lord Elgin betragtet som en redningsmand, man var den største tak skyldig for at træde frem i det afgørende øjeblik og redde disse dyrebare antikviteter fra tidens ødelæggende hånd og fra den endnu mere ødelæggende hånd af uciviliserede mennesker, som briterne Stuart og Revett formulerede det i Af samme grund var der generel tilslutning i det engelske Underhus til at erhverve Elgins samling til British Museum på vegne af den engelske befolkning man ville gerne tilbyde det et honourable asylum (House of Commons 1816). I den undersøgende rapport, som Underhuset fik udarbejdet i 1816, blev frisen udråbt som et af de mest værdifulde kunstværker, der 39

3 nogensinde var bragt fra det vestlige Europa og sammenlignet med både Apollo Belvedere og Laokoon-statuerne. Allerede i Elgins egen samtid var der dog også kritiske røster, der fordømte hans handlinger. Øjenvidnet Edward Dodwell skildrer, hvordan Elgins folk reducerede bygningen fra malerisk skønhed til en tilstand af ødelagt trøstesløshed, mens den britiske arkitekt Robert Smirke beretter, hvordan han kunne høre templets forurettede ånd stønne, da de store relieffer faldt til jorden (St. Clair 1998). Da det engelske Underhus besluttede sig for at købe frisen i 1816, lå den græske selvstændighed kun fem år ude i fremtiden. I 1821 tog uafhængighedskrigen sin start med kampe midt i Athen, hvor den osmanniske hær havde forskanset sig på Akropolis. Med bistand fra phil-hellenister som Lord Byron blev det tyrkiske styre bragt til ende med det resultat, at Grækenland siden har stået i en form for taknemmelighedsgæld til de europæiske stormagter, særligt England. Ligesom antikken havde bidraget til det europæiske selvbillede, kom Europas definitioner af, hvad der var emblematisk hellensk til at præge græske forestillinger om græskhed. Man kan som Herzfeld sige, at Grækenland sidenhed har spillet den rolle som Europas vugge, det er blevet tildelt. En gammel nation fødes I 1832 fik Storbritannien, Frankrig og Rusland indsat den bayerske prins Otto som græsk monark under det græske navn Othon, og i 1834 flyttede han hovedstaden fra Nauplion til Athen ikke fordi det var den vigtigste by i Grækenland med sine sølle indbyggere, men af nationalpatriotiske årsager, da man ønskede at associeres med det antikke Athen. Akropolis selv blev rekonstrueret præcis som det fremstod i sin storhedstid, hvilket betød, at All the remains of barbarity [was] removed, here as in all of Greece, and the remains of the glorious past brought in new light, as the solid foundation for a glorious present and future, som det blev formuleret, da Othon indviede Parthenon som nationalt monument (Beard 2003:100). Man kan sige, at denne nationalisering af Parthenon fremmede en følelse af permanens og skjulte den kendsgerning, at Athen i 2500 år havde været alt andet end græsk. Mens Lord Byron og andre så Grækenland, som en falden nation, brugte grækerne selv billedet som et argument for en kulturel renselsesproces. Alt hvad, der stammede fra den tyrkiske del af nations historie, blev udraderet, hvad enten det var i sproget, i skikke og normer og ikke mindst i arkitekturen. Antikkens materielle levn fik således agens i forhold til skabelsen af det "forestillede fællesskab" i Grækenland (Anderson 1991 [1983]). I 1974 resulterede et militærkup i monarkiets ophør, og med det socialistiske parti, PATSOC i spidsen genopstod Grækenland som demokratisk republik med klare referencer til antikken. Op igennem 1980 erne gjorde Kulturminister Melina Mercouri det til sit personlige korstog at genvinde Parthenonfrisen, som hun omtalte som the essence of Greekness og a tribute to the democratic philosophy (Mercouri 1986). På trods af international opbakning fra både EU, UNESCO og et væld af støtteorganisationer verden over, såsom the International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures, lykkedes hendes forehavende ikke. Verdens kulturarv Måske som følge af den fejlslagne strategi, har Grækenlands krav de senere år været karakteriseret af en ganske anden retorik i stedet for nationale referencer til monumentets betydning for græskheden, er det i de seneste krav blev påpeget, at man skylder menneskeheden at udstille frisen i sin helhed, fordi Parthenon er et monument of universal significance (Hellenic Republic 2000:5). British Museum deler dette syn på frisen som part of everybody s shared heritage og som noget, der transcend cultural boundaries, som det fremføres på museets hjemmeside (British Museum 2008). Umiddelbart kan denne udvikling tolkes, som om de to parter nærmer sig hinanden. British Museum og Grækenland er enige om Parthenons betydning som verdenskulturarv og vigtigheden af videnskabelige tilgange, som udover bevaringshensynet også omfatter det perspektiv, at arkæologiske genstande kun kan værdsættes til fulde i deres rette kontekst. Her skilles de to parter imidlertid. På British Museum udstilles Parthenon-frisen i sammenhæng med museets samling af ægyptiske, assyriske, græske, romerske, tidlig indisk og gamle kinesiske skulp- 40

4 turer. Her vægtes således et synkront perspektiv, hvor the sculptures need to continue to be seen within the context of the world collection of the British Museum, in order to deepen our understanding of their significance within world cultural history (British Museum 2008). Grækenland derimod sætter det diakrone perspektiv højere, hvilket indebærer det synspunkt, at frisen bedst forstås i sin arkæologiske kontekst og i sammenhæng med det omgivende Athens historiske udvikling. Da det på grund af den høje luftforurening i Athen ikke lader sig gøre at rekonstruere frisen og monumentet in situ, foreslås det, at frisen samles som a unified ensemble in their original sequence and correct relationships, and in visual contact with the unique monument they once adorned. Grækenland Europas vugge eller nationalt rum? Som min analyse af Parthenon skulpturernes kulturelle biografi viser, har hvert skift i kontekst Brudflader medført, at de blev fortolket og rekontekstualiseret på markant nye måder, som til tider trækker på den kulturelle kapital, der ligger i tidligere fortolkninger. Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, hvorledes Grækenland i kraft af sin gæld til Vesten har påtaget sig rollen som civilisationens vugge med kulturel udrensning af den orientalske historie til følge. Rollen som ur-europa er i nogle henseender en spændetrøje for Grækenland, men kan i andre henseender bringes i spil som politisk våben. Påstanden om, at nationen repræsenterer civilisationens oprindelse, finder anvendelse som argument for den universelle legitimitet af Grækenland som på en gang vugge for hele menneskeheden og et særskilt nationalt rum. At gøre krav på den klassiske fortid bliver en måde at minde Vesten om dens gæld til antikken, hvilket igen kan hjælpe Grækenland til at undslippe de senere års marginalisering i den globaliserede verden. [Fagfællebedømt artikel] Litteratur Anderson, B [1983] Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of ationalism. London & New York, Verso. Appadurai, A. (1986) Introduction: Commodities and the Politics of Value. In: A. Appadurai 1986: The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press: Beard, M The Parthenon Cambridge, MA, Harvard University Press. British Museum 2008b The British Museum ewsroom: Parthenon Sculptures: the Position of the Trustees of the British Museum. Available online at and_press_releases/statements/the_parthenon_sculp tures/parthenon_-_trustees_statement.aspx Gosden, C. and Y. Marshall 1999 Introduction. In: Y. Marshall and C. Gosden. London 1999: The Cultural Biography of Objects. World Archaeology, Routledge. 31(2): Greenfield, J The Return of Cultural Treasures. Hamilakis, Y Stories from Exile: Fragments from the Cultural Biography of the Parthenon (or 'Elgin') Marbles. In: Y. Marshall and C. Gosden 1999: The Cultural Biography of Objects. World archaeology, Routledge. 31(2): Hellenic Republic 2000 Memorandum on the Parthenon Marbles, submitted by the Government of the Hellenic Republic to the House of Commons Select Committee on Culture, Media and Sport, Elissavet Papazoi, Minister of Culture, March 9, Available online at 41

5 Henare, A Museums, Anthropology and Imperial Exchange. Herzfeld, M Anthropology through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe. Kopytoff, I The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In: A. Appadurai 1986: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press: Said, W. E [1978] Orientalism. 25th Anniversary Edition. New York, Vintage Books. St. Clair, W Lord Elgin and the Marbles: The Controversial History of the Parthenon Sculptures. Oxford, Oxford University Press. Thomas, N Entangled Objects. Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge, Mass. & London, England, Harvard University Press. 42

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 MUSEER SOM ERINDRINGSSTEDER 024

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 MUSEER SOM ERINDRINGSSTEDER 024 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 004 005 Fagene historie og kommunikation 006 Ansvarsfordeling 007 Formalia INDLEDNING 008 PROBLEMFORMULERING 011 TEORI OG METODE 012 ET FORSKNINGSFELT SOM UDGANGSPUNKT 014 Erindringens

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 1 TITELSIDE Specialet titel: Hegemonier i det 20. og 21. århundrede

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

INTEGRATION I DANMARK

INTEGRATION I DANMARK INTEGRATION I DANMARK Kan du sige: Rødgrød med fløde? Roskilde Universitet - 2. semesters projekt Gruppe 9: Caroline Mikkelsen, Kristine Falk Olsen, Millie Cammilla Weng & Stine Bjørnstrup Andersen Vejleder:

Læs mere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere ANETTE SØGAARD NIELSEN Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere En kvalitativ analyse Introduktion Inden for behandlingsforskningen har man gennem flere år været opmærksom på, at der

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse.

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Teologisk speciale i Praktisk Teologi af Anja Worsøe Reiff Vejleder Bent Flemming Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra Øjenvidne til Jeg-vidne

Fra Øjenvidne til Jeg-vidne Fra Øjenvidne til Jeg-vidne Antropologiske perspektiver på danske korrespondenter i Mellemøsten Antakya Homs Beirut Damaskus Ph.d. afhandling udarbejdet af Jørgen Skrubbeltrang Vejleder: Ida Willig Bivejleder:

Læs mere

1. Problem og metode.

1. Problem og metode. Frihed og orden - 3 1. Problem og metode. 1.1 Problemet Jean Bodin (1529/1530-1596) bliver ofte betragtet som en af 1500-tallets betydeligste tænkere. Bodin havde et omfattende forfatterskab bag sig og

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Frihed før liberalismen

Frihed før liberalismen Juni 2012 Frihed før liberalismen Frihedsidéerne i oldtidens Athen Steen Steensen Naturretten før Locke Johan J.R. Espersen Friheden i middelalderen Henrik Gade Jensen Den bundne samvittigheds frihed Katrine

Læs mere

I martyrernes fodspor Egypter eller kristen først? 1

I martyrernes fodspor Egypter eller kristen først? 1 I martyrernes fodspor Egypter eller kristen først? 1 Lise Paulsen Galal Den 25. januar 2011 indledtes en fredelig opstand og revolution i Egypten. Billeder af fortrinsvis fredelige demonstrationer på den

Læs mere

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21 Abstract The present thesis seeks to shed light on the motivational basis of musicians in their work with, and distribution of, music. This is done with a normative theoretical basis in The Hacker Ethic

Læs mere

ANALYSE AF EN VISUEL IDENTITET NORTHERN ROCK. Side 1

ANALYSE AF EN VISUEL IDENTITET NORTHERN ROCK. Side 1 ANALYSE AF EN VISUEL IDENTITET NORTHERN ROCK Side 1 Integreret speciale mellem Kommunikation og Virksomhedsstudier Roskilde Universitets Center, April 2008 Specialet er udarbejdet i perioden fra oktober

Læs mere

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik:

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: Stillehavet og diskussionen om USA s strategiske mål Mads Fuglede

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen

Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen 1 Arabiske vagthunde en analyse af pressefrihed i Yemen Integreret speciale, Internationale Udviklingsstudier & Journalistik Roskilde Universitetscenter, januar 2006 Vejledere: Connie Carøe Christiansen

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere