Brudflader Arkæologisk Forum nr.25, november En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudflader Arkæologisk Forum nr.25, november 2011. En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv"

Transkript

1 Din, min, vores? En analyse af Parthenon frisens kulturelle liv og status som verdenskulturarv Mille Gabriel, Ph.d., museumsinspektør Etnografisk Samling, ationalmuseet I begyndelsen af 1800-tallet blev dele af de skulpturer, der engang prydede Parthenon Templet i Akropolis nedtaget og udskibet til England. I dag pågår på 3. årti forhandlingerne om hvem, der bedst forvalter denne verdenskulturarv British Museum eller den græske stat? Denne artikel diskuterer, hvad der egentlig er på spil, når kulturarven italesættes som din, min eller vores. I 2009 indviede Grækenland et nyt Akropolis Museum i Athen, hvor omtrent halvdelen af den bevarede frise fra Parthenon-templet nu kan beses med panoramisk vue til ruinerne på Akropolis. I udstillingen er også reserveret plads til den halvdel af frisen, som fortsat befinder sig på British Museum i London til trods for talrige græske krav om tilbagelevering. For at forstå kompleksiteten i denne konflikt, er det nødvendigt at være bekendt med de mange forskellige betydningslag, frisen er blevet tillagt i løbet af sit kulturelle liv. Parthenon og tingenes kulturelle biografi Denne artikel trækker på det teoretiske perspektiv, der gerne omtales som Cultural biography of things (Appadurai 1986; Kopytoff). Det implicerer det synspunkt, at ting i løbet af deres levetid gennemlever forskellige faser inden for produktion, distribution og konsumption, hvilket dels fører der til fysiske forandringer, men også transformation i forhold til, hvordan mennesker finder dem anvendelige og meningsfulde. Ud fra en sådan teoretisk tilgang, er en genstands værdi ikke iboende i genstanden selv, men noget der opstår som følge af kontekstualisering og rekontekstualisering (Thomas 1991). Ved at blive håndteret af og mellem mennesker flettes tingenes kulturelle liv sammen med menneskelige genealogier, eller som Chris Gosden og Yvonne Marshall udtrykker det: people and things have mutual biographies which unfold in culturally specific ways (Gosden & Marshall 1999: 173). Nogle genstande lever helt almindelige liv, mens andre med den new zealandske antropolog Amiria Henares ord go on to play vital roles in history, passing through matrices of relationships, places and times (Henare 2005:3). Dette er netop tilfældet med Parthenon frisen, som i høj grad har gennemført en livsbane, der adskiller sig fra det, der oprindeligt var tiltænkt den. Der er dog mere i genstande end den mening, de tillægges af mennesker. Hvis ting og mennesker har biografier, der informerer hinanden gensidigt, følger, at genstande do not simply represent, symbolise or even embody meaning they help bring it into being (Henare 2005:2). I denne artikel vil jeg søge at påvise, hvordan omstridte genstande som Parthenon frisen i sig selv opnår en form for agens og dermed kan bidrage til at transformere menneskers liv. Parthenon er ikke blot et produkt af antikkens Grækenland den spiller en aktiv rolle i konstruktionen af græskhed i dag. Sejrsrus på Akropolis Med en tidsdybde på mere end 2500 år, under hvilke krige er blevet udkæmpet, imperier tabt og nationer forestillede (Anderson 1991 [1983]), er Parthenon frisen rekontekstualiseret et utal af gange med en mangefacetteret biografi til følge. Parthenon-templet blev opført på Akropolis i perioden ca som en hyldest til byens gudinde Athena for at have ledt Athen og de allierede bystater til sejr i kampene mod perserne ved Marathon i 490 f.v.t. og Salamis i 480 f.v.t. Med sin hvide marmor og sine udsøgte dekorationer forestået af datidens største billedhugger, Phidias, må templet dengang, som i dag, have fremstået som en imponerende bygning. Gavlfelterne var udsmykket med skulpturer, der fremstillede mytologiske scener fra Athenas liv hendes fødsel og kamp mod 38

2 Poseidon, mens metopernes høje relieffer afbildede scener fra krigene mod giganter og kentaurer. Den bagvedliggende frise i lavt relief gengav derimod samtidens atheniensere i procession under Panathenaea en religiøs ceremoni, der fandt sted hvert fjerde år til ære for Athena (St. Clair 1998:52-53). Templet har således sin rod i det absolutte højdepunkt for athensk dominans i den græske verden en position, som ikke fandt sit sidestykke, før Athen blev udråbt som hovedstad for den græske nationalstat i 1800-tallet. I 431 f.kr., brød Den Peloponnesiske Krig brød ud, og Athen mistede sin privilegerede position først til Sparta, senere Romerriget og det Ottomanske rige. Et tempel i ændring Parthenon-templet har levet en omskiftelig tilværelse siden sin opførelse og ændret status et utal af gange fra ceremonielt hedensk center til ortodoks kirke, katolsk katedral, militær bastion, muslimsk moské under de 400 års tourkokratia, tyrkisk styre, og senest attrået symbol på civilisationens vugge. Denne varierede anvendelse har uundgåeligt sat sine spor på frisen og bygningen generelt. Den ortodokse kirke fjernede de dele, den fandt anstødelig, og da de angribende venetianere i 1687 bombarderede templet, som på daværende tidspunkt husede det osmanniske våbenlager, gik endnu en del til grunde. Den mest alvorlige destruktion stod dog Lord Elgin for, da han som britisk ambassadør i Konstantinopel fra 1799 udså sig Parthenon-frisen som passende til at danne skole inden for de finere kunstarter i England. Dette var en tid med klassicistiske idealer, hvor den antikke fortid blev set som Europas åndelige og intellektuelle forfader og som ophav til fænomener som demokrati, politik og filosofi alt sammen elementer, der bidrog til selvforståelsen af Europa som værende alle andre kulturer overlegen. Antikken udgjorde således et ur-europa. Fra Europa til Orient I sin berømte publikation, Orientalisme forklarer Edward Said, hvordan Europas forestillinger om egen suverænitet afhang af et negativt modbillede af den orientalske Anden som naiv, initiativløs, intrigant og ond (Said 2003 [1978]). Den amerikanske antropolog Michael Herzfeld behandler i sin publikation Anthropology through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe, Brudflader konstruktionen af Grækenland og græskhed. Herzfeld foreslår, at en af de centrale figurer, der karakteriserer det græske selvbillede, er en sekulær version af syndefaldet forårsaget af de 400 års tyrkisk styre. Grækenland var blevet en falden nation a cataclysmic disinheritance from cultural purity (Herzfeld 1987:27). Eftersom grækerne var blevet orientaliserede eller kulturelt forurenede under den tyrkiske besættelse var de ikke længere værdige til at forvalte civilisations vugge. Derfor skulle den græske antik reddes fra grækerne, og det var Lord Elgin mand for. Fra Konstantinopel organiserede han en gruppe kunstnere til i første omgang at opmåle og aftegne Parthenon-templets dekorationer. Templet selv fungerede som militært anlæg for den osmanniske besættelsesmagt, hvorfor Elgins folk dagligt måtte betale den militære leder Disdar en en klækkelig sum for at overhovedet at tillade dem adgang til området. Da denne ordning med tiden blev utilstrækkelig, ansøgte Elgin Storviziren i Konstantinopel om formel tilladelse, en firman, til at fortsætte sit arbejde. I en tid, hvor Lord Nelson netop havde vundet Egypten tilbage fra Napoleon, stod Lord Elgin som britisk ambassadør på særdeles god fod med de tyrkiske myndigheder. Intet blev ham nægtet, heller ikke tilladelsen til at tegne, opmåle og tilmed fjerne sten fra Parthenon, så længe det kunne siges ikke at gøre skade på selve bygningen. Konflikten i repatrieringssammenhæng har i høj grad omhandlet ordlyden af denne firman, om hvorvidt Lord Elgin benyttede sig af korruption eller ej, og om han overskred sine beføjelser, da han lod sine 300 mand systematisk afmontere frisen og skibe den hjem til England. Redningsaktion eller hærværk? Af mange i England blev Lord Elgin betragtet som en redningsmand, man var den største tak skyldig for at træde frem i det afgørende øjeblik og redde disse dyrebare antikviteter fra tidens ødelæggende hånd og fra den endnu mere ødelæggende hånd af uciviliserede mennesker, som briterne Stuart og Revett formulerede det i Af samme grund var der generel tilslutning i det engelske Underhus til at erhverve Elgins samling til British Museum på vegne af den engelske befolkning man ville gerne tilbyde det et honourable asylum (House of Commons 1816). I den undersøgende rapport, som Underhuset fik udarbejdet i 1816, blev frisen udråbt som et af de mest værdifulde kunstværker, der 39

3 nogensinde var bragt fra det vestlige Europa og sammenlignet med både Apollo Belvedere og Laokoon-statuerne. Allerede i Elgins egen samtid var der dog også kritiske røster, der fordømte hans handlinger. Øjenvidnet Edward Dodwell skildrer, hvordan Elgins folk reducerede bygningen fra malerisk skønhed til en tilstand af ødelagt trøstesløshed, mens den britiske arkitekt Robert Smirke beretter, hvordan han kunne høre templets forurettede ånd stønne, da de store relieffer faldt til jorden (St. Clair 1998). Da det engelske Underhus besluttede sig for at købe frisen i 1816, lå den græske selvstændighed kun fem år ude i fremtiden. I 1821 tog uafhængighedskrigen sin start med kampe midt i Athen, hvor den osmanniske hær havde forskanset sig på Akropolis. Med bistand fra phil-hellenister som Lord Byron blev det tyrkiske styre bragt til ende med det resultat, at Grækenland siden har stået i en form for taknemmelighedsgæld til de europæiske stormagter, særligt England. Ligesom antikken havde bidraget til det europæiske selvbillede, kom Europas definitioner af, hvad der var emblematisk hellensk til at præge græske forestillinger om græskhed. Man kan som Herzfeld sige, at Grækenland sidenhed har spillet den rolle som Europas vugge, det er blevet tildelt. En gammel nation fødes I 1832 fik Storbritannien, Frankrig og Rusland indsat den bayerske prins Otto som græsk monark under det græske navn Othon, og i 1834 flyttede han hovedstaden fra Nauplion til Athen ikke fordi det var den vigtigste by i Grækenland med sine sølle indbyggere, men af nationalpatriotiske årsager, da man ønskede at associeres med det antikke Athen. Akropolis selv blev rekonstrueret præcis som det fremstod i sin storhedstid, hvilket betød, at All the remains of barbarity [was] removed, here as in all of Greece, and the remains of the glorious past brought in new light, as the solid foundation for a glorious present and future, som det blev formuleret, da Othon indviede Parthenon som nationalt monument (Beard 2003:100). Man kan sige, at denne nationalisering af Parthenon fremmede en følelse af permanens og skjulte den kendsgerning, at Athen i 2500 år havde været alt andet end græsk. Mens Lord Byron og andre så Grækenland, som en falden nation, brugte grækerne selv billedet som et argument for en kulturel renselsesproces. Alt hvad, der stammede fra den tyrkiske del af nations historie, blev udraderet, hvad enten det var i sproget, i skikke og normer og ikke mindst i arkitekturen. Antikkens materielle levn fik således agens i forhold til skabelsen af det "forestillede fællesskab" i Grækenland (Anderson 1991 [1983]). I 1974 resulterede et militærkup i monarkiets ophør, og med det socialistiske parti, PATSOC i spidsen genopstod Grækenland som demokratisk republik med klare referencer til antikken. Op igennem 1980 erne gjorde Kulturminister Melina Mercouri det til sit personlige korstog at genvinde Parthenonfrisen, som hun omtalte som the essence of Greekness og a tribute to the democratic philosophy (Mercouri 1986). På trods af international opbakning fra både EU, UNESCO og et væld af støtteorganisationer verden over, såsom the International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures, lykkedes hendes forehavende ikke. Verdens kulturarv Måske som følge af den fejlslagne strategi, har Grækenlands krav de senere år været karakteriseret af en ganske anden retorik i stedet for nationale referencer til monumentets betydning for græskheden, er det i de seneste krav blev påpeget, at man skylder menneskeheden at udstille frisen i sin helhed, fordi Parthenon er et monument of universal significance (Hellenic Republic 2000:5). British Museum deler dette syn på frisen som part of everybody s shared heritage og som noget, der transcend cultural boundaries, som det fremføres på museets hjemmeside (British Museum 2008). Umiddelbart kan denne udvikling tolkes, som om de to parter nærmer sig hinanden. British Museum og Grækenland er enige om Parthenons betydning som verdenskulturarv og vigtigheden af videnskabelige tilgange, som udover bevaringshensynet også omfatter det perspektiv, at arkæologiske genstande kun kan værdsættes til fulde i deres rette kontekst. Her skilles de to parter imidlertid. På British Museum udstilles Parthenon-frisen i sammenhæng med museets samling af ægyptiske, assyriske, græske, romerske, tidlig indisk og gamle kinesiske skulp- 40

4 turer. Her vægtes således et synkront perspektiv, hvor the sculptures need to continue to be seen within the context of the world collection of the British Museum, in order to deepen our understanding of their significance within world cultural history (British Museum 2008). Grækenland derimod sætter det diakrone perspektiv højere, hvilket indebærer det synspunkt, at frisen bedst forstås i sin arkæologiske kontekst og i sammenhæng med det omgivende Athens historiske udvikling. Da det på grund af den høje luftforurening i Athen ikke lader sig gøre at rekonstruere frisen og monumentet in situ, foreslås det, at frisen samles som a unified ensemble in their original sequence and correct relationships, and in visual contact with the unique monument they once adorned. Grækenland Europas vugge eller nationalt rum? Som min analyse af Parthenon skulpturernes kulturelle biografi viser, har hvert skift i kontekst Brudflader medført, at de blev fortolket og rekontekstualiseret på markant nye måder, som til tider trækker på den kulturelle kapital, der ligger i tidligere fortolkninger. Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, hvorledes Grækenland i kraft af sin gæld til Vesten har påtaget sig rollen som civilisationens vugge med kulturel udrensning af den orientalske historie til følge. Rollen som ur-europa er i nogle henseender en spændetrøje for Grækenland, men kan i andre henseender bringes i spil som politisk våben. Påstanden om, at nationen repræsenterer civilisationens oprindelse, finder anvendelse som argument for den universelle legitimitet af Grækenland som på en gang vugge for hele menneskeheden og et særskilt nationalt rum. At gøre krav på den klassiske fortid bliver en måde at minde Vesten om dens gæld til antikken, hvilket igen kan hjælpe Grækenland til at undslippe de senere års marginalisering i den globaliserede verden. [Fagfællebedømt artikel] Litteratur Anderson, B [1983] Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of ationalism. London & New York, Verso. Appadurai, A. (1986) Introduction: Commodities and the Politics of Value. In: A. Appadurai 1986: The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press: Beard, M The Parthenon Cambridge, MA, Harvard University Press. British Museum 2008b The British Museum ewsroom: Parthenon Sculptures: the Position of the Trustees of the British Museum. Available online at and_press_releases/statements/the_parthenon_sculp tures/parthenon_-_trustees_statement.aspx Gosden, C. and Y. Marshall 1999 Introduction. In: Y. Marshall and C. Gosden. London 1999: The Cultural Biography of Objects. World Archaeology, Routledge. 31(2): Greenfield, J The Return of Cultural Treasures. Hamilakis, Y Stories from Exile: Fragments from the Cultural Biography of the Parthenon (or 'Elgin') Marbles. In: Y. Marshall and C. Gosden 1999: The Cultural Biography of Objects. World archaeology, Routledge. 31(2): Hellenic Republic 2000 Memorandum on the Parthenon Marbles, submitted by the Government of the Hellenic Republic to the House of Commons Select Committee on Culture, Media and Sport, Elissavet Papazoi, Minister of Culture, March 9, Available online at 41

5 Henare, A Museums, Anthropology and Imperial Exchange. Herzfeld, M Anthropology through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe. Kopytoff, I The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In: A. Appadurai 1986: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, Cambridge University Press: Said, W. E [1978] Orientalism. 25th Anniversary Edition. New York, Vintage Books. St. Clair, W Lord Elgin and the Marbles: The Controversial History of the Parthenon Sculptures. Oxford, Oxford University Press. Thomas, N Entangled Objects. Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge, Mass. & London, England, Harvard University Press. 42

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Arvestrid. Nationalarv og verdensarv. Arkæologisk Forum nr.20, maj 2009. af Peter Pentz, Nationalmuseet

Arvestrid. Nationalarv og verdensarv. Arkæologisk Forum nr.20, maj 2009. af Peter Pentz, Nationalmuseet Arvestrid Nationalarv og verdensarv af Peter Pentz, Nationalmuseet Der er intet som arv, der kan skabe strid mellem familie og venner. Ved at gøre de materielle levn fra fortiden til arv den såkaldte kulturarv

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

En helt i tider med krig

En helt i tider med krig En helt i tider med krig v. Ph.d.-stipendiat Tea Dahl Christensen, SDU og GEM Helten findes i grænselandet mellem fiktion og fakta, mellem fantasi og virkelighed. Litteraturen tilbyder klassiske eksempler

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Teater / Teori. Klassisk græsk teater og non-verbal mening set i et performanceteoretisk perspektiv. af Jette Rostock

Teater / Teori. Klassisk græsk teater og non-verbal mening set i et performanceteoretisk perspektiv. af Jette Rostock Teater / Teori Klassisk græsk teater og non-verbal mening set i et performanceteoretisk perspektiv I bystaten Athen, et samfund under opbygning, udvikling og ekspansion, opstod tragedie- og komedieforestillingerne

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv.

Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv. Arkitektonisk kulturarv en mangfoldig sandhed Udvalgte chartre problematiseret i et poststrukturalistisk perspektiv. Forelæsningens disposition DEL I En teoretisk og filosofisk refleksionsplatform om det

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa

Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015. 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa Periode: M/direkte fly fra Kastrup, Billund, Stockholm og Oslo fra maj sept 2015 5 stjernet luksus midt i middelhavet Corinthia Palace Hotel and Spa priser fra Billund 4.112, Kastrup 6.190, Stockholm 4.987,

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 38 Studietur Heroes!! What Is a hero? (1,0 ns)! A final definition? (0,6 ns)! Why do we need heroes? (1,3 ns)! We need heroes (1,3 ns)! Definition of a Superhero! Superman

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

-rejsen 2009 ATHEN 31. OKTOBER - 8. NOVEMBER

-rejsen 2009 ATHEN 31. OKTOBER - 8. NOVEMBER -rejsen 2009 ATHEN 31. OKTOBER - 8. NOVEMBER Årets anden SFINX-rejse går til Athen, Grækenlands hovedstad. Athen har en lang og glorværdig historie fra de mykenske konger beboede Akropolis, til storhedstiden

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

DEN GRÆSKE UAFHÆNGIGHEDSKRIG OG NATIONALIDENTITEteNS OPSTÅEN

DEN GRÆSKE UAFHÆNGIGHEDSKRIG OG NATIONALIDENTITEteNS OPSTÅEN DEN GRÆSKE UAFHÆNGIGHEDSKRIG OG NATIONALIDENTITEteNS OPSTÅEN Af Malene håkonsson & KirstinE pedersen Agora nr. 11 2013 Indledning Siden Phillip 2. af Makedonien har Grækenland været invaderet af flere

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Er din landsby stor nok til Grid?

Er din landsby stor nok til Grid? Er din landsby stor nok til Grid? Poul-Henning Kamp Dansk Grid Forum 2010-01-12 Risø Grid Computing er en enorm success > Millioner af CPU'er til rådighed. > Markedet præget af hård konkurrence > Lave

Læs mere

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter Klassiske 4 Dage / 3 Nætter Afgang : Fredag til Ankomst til DAG 1 Fredag Transfer Hotel DAG 2 Byrundtur Lørdag DAG 3 Kremlin Søndag DAG 4 Transfer til lufthavnen Mandag Hotel Marriott Tverskaya 4*+ www.marriott.com

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Program for Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 NB: Punkter der er markeret med fed er for hele udvalget, punkter markeret

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet

Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet Lærerudveksling - Sygeplejeuddannelsen University Colleges Sjælland & Baskent University Ankara Tyrkiet I november 2013 besøgte Malene Elrond & Minna Therkildsen Baskent Universty og Baskent Hospital i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

De dødes liv A Ånder og masker

De dødes liv A Ånder og masker De dødes liv A Ånder og masker Kurateret af Malene Borre-Gude og etableret i samarbejde med UNESCO teamet Denne samling om ånder og masker, udgør en ud af to UNESCO samlinger om de dødes liv. Samlingerne

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

SFO-pædagogik i en reformtid

SFO-pædagogik i en reformtid PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 SFO-pædagogik i en reformtid Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Reformtid (Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv) Rikke Pedersen,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Rapport om bevarelse og styrkelse af kulturarven i Middelhavsområdet

Rapport om bevarelse og styrkelse af kulturarven i Middelhavsområdet Bari, den 30. januar 2012 Rapport om bevarelse og styrkelse af kulturarven i Middelhavsområdet Denne ARLEM-rapport er udarbejdet af Asim Güzelbey, borgmester i Gaziantep (Tyrkiet). Den blev drøftet af

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere