Ældres anvendelse af internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældres anvendelse af internet"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 3 stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistiker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 Ældres anvendelse af internet Hvor mange anvender internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller mindst en gang om ugen. 81% af de årige anvendte internettet hver dag eller næsten hver dag i 2014, og yderligere 7% anvendte det mindst en gang om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige, men i mindre grad end blandt voksne under 65 år. Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen viser, at ca. 73% af alle i alderen har været på internettet i 2014, mens 98% af de årige har været på nettet inden for det seneste år. 1 Andelen af 65+årige, der aldrig har anvendt internet, er faldet fra 55% i 2010 til 25% i 2014, men det er tydeligt, at brugen af internettet fortsat afhænger meget af alderen, jf. figur 1 og 2. I 2010 udgjorde de 75+årige 45% af alle de personer, der aldrig havde været på internettet. I 2013 udgjorde de 75+årige og i 2014 udgør de 70 %, så selv om der er flere og flere over 75 år, der bruger internettet, udgør de, der er over 75 år, samtidig en stadig større andel af den gruppe, der aldrig har været på nettet. Hvor og med hvilket udstyr anvendes internettet Den typiske internetbruger går på internettet i hjemmet, men mange bruger det også uden for hjemmet. 78 % af de årige der har været på internettet indenfor 3 måneder, har også brugt internettet udenfor hjemmet. Brug af mobiltelefon er udbredt i alle aldersgrupper, men det er en markant mindre del af de ældre, der bruger mobilen til at gå på internettet eller downloade app s, jf. tabel 1. I det hele taget er der en meget tydelig forskel på, hvilke typer udstyr de enkelte aldersgrupper anvender til at gå på internettet. For alle aldersgrupper er det primære udstyr bærbar pc, men andelen, der anvender dette til at gå på internettet, falder med alderen. Andelen, der anvender stationær PC, stiger derimod med alderen, jf. figur 6. Tablet computer er mest populær blandt de unge og andelen der, anvender tablets, er faldende med alderen. Hvilket formål anvendes internettet til Når man ser på de formål, som internettet hyppigst anvendes til, er der betydelig forskel på ældre og yngre brugere. Den hyppigste anvendelse for både yngre og ældre er at sende og modtage s. 94 % af de årige, der har brugt internet inden for de seneste 3 måneder, har brugt mod 77 % for de årige. Dette er et lille fald i forhold til 2013, hvor andelen for de årige var 80 %. Når man ser på alle i alderen 65-89, er der imidlertid sket en stigning i andelen, der har sendt eller modtaget fra 2013 til 2014, fordi andelen, der har været på internettet, er steget. Brugen af netbank er steget for de årige, 1 Kilden til tabeller og figurer i denne analyse er Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen 2014, der er gennemført i foråret Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra respondenter i alderen år. Danmarks Statistiks undersøgelse dækker befolkningen i alderen år. For den del af befolkningen, der er 90 år og derover, har Ældre Sagen i analysen antaget, at IT-anvendelsen er den samme som for de årige. 1

3 der har brugt internet inden for de seneste 3 måneder, således at forskellen i yngres og ældres anvendelse af netbank er reduceret. Dog anvender de årige, der har brugt internettet indenfor de seneste 3 måneder, stadig netbanken en smule mindre end de årige. Med hensyn til fx brug af sociale medier er der stadig markant forskel mellem yngre og ældre, jf. tabel 2. Med hensyn til kommunikation med offentlige myndigheder over internettet er der fortsat tydelig forskel på aldersgrupperne. 85 % af de årige internetbrugere har søgt information på en offentlig hjemmeside, mens det kun gælder for 58 % for de årige internetbrugere. Andelen der har søgt information på offentlige hjemmesider, er steget en smule for de årige fra Forskellen i internetanvendelsen mellem aldersgrupperne kan bl.a. skyldes, at de ældre, der anvender internet, ikke bruger det så ofte som de yngre, jf. figur 1. Det har stor betydning, fordi det især er de, der bruger internettet ofte, der anvender offentlige hjemmesider eller bruget netbank. Ligesom foregående år er forskellen mellem aldersgrupperne tydeligt mindre, når man kun ser på den del, der har brugt internet inden for den seneste uge. 96 % af de årige, 95 % af de årige og 91 % af de årige i denne gruppe af hyppige internetbrugere har brugt mail, mens henholdsvis 90 %, 89 % og 80 % af dem, der brugte internettet hver uge, også brugte netbank i , jf. tabel 3. I 2014 blev der spurgt til, hvor stor betydning forskellige muligheder på internettet har. Samlet for alle årige, der har været på internettet indenfor det seneste år, er det at ordne bankforretninger det, der har størst betydning. 82 % af de, der har været på internettet indenfor det seneste år, nævnte at dette havde stor betydning jf. figur 5. Der er store aldersforskelle på, hvilke muligheder der har stor betydning. For de årige er der en stor andel, der svarer, at adgang til underholdning har stor betydning (69 %). Adgang til underholdnings betydning er stærkt faldende med alderen, og kun 8 % af de årige, der har været på nettet indenfor et år, siger at dette har stor betydning jf. figur 5. Dankort I takt med at antallet af bankfilialer falder, og prisen på betaling af indbetalingskort i banken stiger, får brugen af netbank og dankort en større betydning. Danmarks Statistik har for Ældre Sagen spurgt de årige deltagere i undersøgelsen, om de har dankort. Langt de fleste i alderen år har brugt dankort som betalingsmiddel indenfor 3 måneder (82 %). Andelen, der har brugt dankort, er betydeligt lavere for de årige (65 %) årige har hverken brugt dankort eller brugt netbank indenfor de seneste 3 måneder. Denne gruppe vil især blive ramt ved et kontantløst samfund. Alderen har stor bet ydning for, hvor man bruger dankort. For personer i alderen er det populært at bruge dankort på internettet, 81 % af de årige har brugt dankort som betalingsmiddel på internettet. Personer over 54 år bruger i mindre grad dankortet til køb på internettet, og andelen, der har brugt det på internettet, falder stødt med alderen, således at kun 6 % af de årige har brugt dankort på internettet. 2 Hvis man ser på dem, der bruger internet hver dag, er andelen, der bruger netbank, blandt de årige 91%, mens andelen for de årige og årige stiger til 91% hhv. 83%. 2

4 For de årige udgør brugen af dankort i en bank/hæveautomat relativt meget, da de årige ikke har ligeså højt brug af dankortet i fysiske butikker og på internettet som de årige jf. figur 8. Digital postkasse I november 2014 blev det som udgangspunkt obligatorisk at modtage post fra det offentlige i en digital postkasse. Kendskabet til, at det bliver obligatorisk at modtage post i en digitale postkasse, stiger markant med alderen. Den er højest i aldersgruppen år (97 %). For de årige er kendskabet noget lavere (77 %). Der er ikke markant forskel på kendskabet til digital postkasse i forhold til internetbrug, som der tidligere har været jf. Ældres anvendelse af internet Sammenlignet med 2012 er kendskabet til den obligatoriske digitale post steget fra 45% til 77% for de årige, og for de årige fra 66 % til 97 %. Der er en betydelig skepsis over for den digitale post, især blandt de ældre. I aldersgruppen år forventer kun 31%, at det bliver en fordel at modtage al post fra det offentlige digitalt. Dette er dog en stigning på 7 procent point i forhold til sidste år. De yngre er mere positive, og et flertal på 58% af de årige tror, at den digitale post bliver en fordel. 3 En betydelig del af skepsissen over for den digitale post kan skyldes manglende kendskab til digitale løsninger. Når man alene ser på de, der anvender internet mindst en gang om ugen, falder andelen af ældre, der ikke tror digital post bliver en fordel, markant. Selv i denne gruppe af internetbrugere er de ældste dog mere skeptiske end de yngre, jf. figur 7. Hvorfor anvendes internettet ikke 1/3 af de interviewede, der ikke har adgang til internet i hjemmet, har svaret, at grunden til, de ikke har det er, at de slet ikke har brug for internettet. Andre begrundelser er, at de har adgang til internet andre steder eller at de ikke ved hvordan man bruger internettet mm. I forhold til alle årige er andelen, der svarer, de ikke har brug for internettet, halveret fra 2011 til 2014, og udgør nu 21 %. Den del af de interviewede, der aldrig har brugt internet, eller ikke har brugt internettet inden for det seneste år, er blevet spurgt, om der var noget, der kunne få dem til at begynde at bruge internettet. Langt det hyppigste svar er Nej, ingenting. I 2014 svarede 66 % af de årige og 80 % af de årige, der ikke havde brugt internet, at der ikke var noget, der kunne få dem til at bruge internettet jf. tabel 6. 3 Andelen, der ikke tror digital post bliver en fordel er 23% for de årige og 49% for de årige. 3

5 Tabeller og figurer Figur 1. Andel af årige, der har brugt internet, hhv. har brugt internet inden for den seneste uge Har været på internettet Har været på internettet inden for en uge Spørgsmål C1 og C2 Figur 2. Andel af årige, der aldrig har anvendt internet gennemsnit gennemsnit Spørgsmål C1 4

6 Figur årige som andel af alle, der aldrig har brugt internet % 48% Andel af de, der aldrig har brugt internet, der er 75+ Antal 75+årige, der aldrig har brugt internet Danmarks Statistiks undersøgelse medtager kun årige. I figuren er medregnet en forholdsmæssig andel af de 90+årige. For de årige, er antallet, der aldrig har været på internettet faldet fra i 2010 til i Fra 2012 til 2013 er antallet yderligere næsten halveret til Tabel 1. Brug af mobiltelefon og internet Andel af alle i aldersgruppen, der har brugt mobil eller smartphone indenfor de seneste 3 måneder Andel af de, der har brugt mobiltelefon inden for 3 måneder, der har prøvet at: % 78% 85% 67% Gå på internettet via mobilen 7 81% 24% 31% 9% Downloade applikationer/ tjenester til mobiltelefonen 58% 68% 16% 22% 4% Spørgsmål B3x, G2_5x og G2_6x 5

7 Tabel 3. Betydning af hyppig internetanvendelse Andel, der har brugt mail og har: - brugt internet inden for den seneste uge 96% 95% 91% - brugt internet indenfor de seneste 3 måneder, men ikke inden for den seneste 41% 43% 34% uge Andel, der har brugt netbank, og har: - brugt internet inden for den seneste uge 9 89% - brugt internet indenfor de seneste 3 måneder, men ikke inden for den seneste 39% 39% 35% uge Spørgsmål D1a og c5q kryds med C1 og C2. Bemærk, at antallet, der har brugt nettet inden for et år hhv. 3 måneder, men ikke inden for 1 uge, er ret lille, hvorfor svarene for denne gruppe er behæftet med betydelig usikkerhed. Tabel 2. Anvendelse af internet som privatperson %-andel af de der har brugt %-andel af alle i aldersgruppen Har du: internet inden for det seneste år Søgt information på offentlige myndigheders hjemmesider 85% 79% 58% 84% 67% 33% Hentet eller printet skemaer/blanketter fra offentlige myndigheders hjemmesider 52% 5 32% 51% 42% 18% Indsendt udfyldte blanketter til offentlige institutioner via internettet 7 57% 38% 69% 49% 21% Har du: %-andel af de der har brugt net %-andel af alle i aldersgruppen indenfor de seneste 3 mdr. Sendt eller modtaget s/e-post 94% 9 77% 92% 76% 43% Brugt bredbåndstelefoni hvor du bruger din almindelige telefon eller telefoni over internettet 51% 36% 26% % Brugt sociale netværkstjenester (oprettet en profil, sendt beskeder fx på Facebook, Twitter, MySpace, Instagram osv.) 74% 34% 19% 73% 29% 1 Læst eller downloadet nyheder/aviser/tidsskrifter 76% 66% 53% 74% 56% 29% Har du downloadet software 61% 32% 24% 27% 13% Søgt information om varer eller tjenester på nettet 89% 77% 55% 87% 64% 3 Har du selv solgt varer eller tjenester på nettet, fx dba.dk, ebay eller netauktioner 29% 13% 4% 28% 11% 2% Søgt eller bestilt rejser eller overnatninger 53% 47% 23% 52% 39% 13% Brugt internetbank til fx betaling af regninger, overførsel af penge mv. 88% 85% 7 87% 71% 38% Spørgsmål D1a-c, C5a-d, C5e, C5h, C5o, C5p og C5q. Bemærk ikke alle spørgsmål er de samme som i

8 Figur 4. Kendskab til digital postkasse Andel af alle Andel af de, der har brugt internet inden for den seneste uge år år år år år år år Spørgsmål D8x (Fra 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere at modtage deres post fra offentlige myndigheder i en digital postkasse - dvs. via internettet. Vidste du det?) og C1. Figur 5. Hvor stor betydning har følgende muligheder på internettet for dig? (Andel, der har svaret stor betydning i forhold til befolkningen) 10 9 Holde kontakt med dem, jeg kender, fx via e- mail, Facebook, FaceTime, Skype 7 5 Få adgang til information og viden, som jeg ellers ville være afskåret fra, eller som ville være svært tilgængeligt, fx biblioteksdatabaser, leksikon, videnskabelige artikler, e-bø Få adgang til underholdning, fx lydbøger, musik, film, tv, spil 3 1 Ordne bankforretninger, fx betale regninger, oprette PBS aftaler, flytte beløb mellem konti, handle værdipapirer Indsende eller modtage oplysninger om skat, tilskud, indkomst, forbrug af el, vand og lign. til eller fra fx kommunen, andre offentlige myndigheder, forsyningsselskab, vandværk osv år år år år år år år Kilde: Spørgsmål C7_1x C7_3x C7_4x C7_6x C7_7x stillet til de der har været på internettet indenfor det seneste år 7

9 Figur 6. Hvilke af følgende typer udstyr bruges til at få internetadgang i hjemmet? år 33% 64% 57% år år 47% 58% 61% 55% 77% 9 Tablet computer med touch screen (fx ipad, tavlepc) (3) Bærbar pc, laptop, notebook eller netbook (2) Stationær Computer (1) år 65% 94% 10 Kilde: Spørgsmål A2_1 A2_2 A2_3 A2_4 A2_5 A2_6. Spørgsmålet er stillet til de, der har adgang til internet. Det er muligt at svare ja til at have anvendt flere typer udstyr. Figur 7. Andel, der ikke tror, at det bliver en fordel at modtage al post fra det offentlige digitalt år år år år år år år Alle Andel af de, der har brugt internet inden for den seneste uge Spørgsmål D9x og C2 (C2=1 eller 2). Spørgsmål D9x lyder: Tror du, det vil være en fordel for dig at modtage al post fra det offentlige digitalt? Svarmulighederne er Ja, Nej, Hverken eller, Ønsker ikke at svare og Ved ikke. Figuren viser andelen, der har svaret nej. For alle årige, svarede 52% ja, 29% nej, 14% hverken eller, mens 6% svarede ved ikke eller ikke ønskede at svare. For de der var på internettet mindst en gang om ugen, var ja andelen 58% og nej andelen 23%. 4 I 2013 var det andel af de, der har brugt internet hver dag 8

10 Tabel 5. Begrundelser for ikke at have brug for internet Antal, der har fået spørgsmål (opregnet stikprøve afrundet til hele 1.000) % af alle i aldersgruppen 18% 15% 11% 6% 42% 33% 31% 21% % af alle, der ikke har internet i hjemmet 62% 66% 58% 45% 64% 66% 5 Hvorfor har du ikke brug for adgang til internettet? Hvis jeg har brug for internet, så får jeg hjælp af familie eller venner 34% 43% 37% 34% 44% 49% Jeg finder oplysninger mv. på anden måde 36% 48% 39% 35% 35% 36% 36% 31% Jeg har opgivet at følge med i udviklingen inden for brug af internet 18% 23% 23% 36% 35% 32% 3 Jeg foretrækker personlig kontakt, breve eller telefon 44% 44% 52% 69% 5 41% 46% 56% Internettet er spild af tid 15% % 24% 19% 32% Det er for besværligt med installation, opkobling og andre tekniske spørgsmål 12% 9% 29% 17% 15% 15% 23% Spørgsmål AE1x (flersvar). Spørgsmålet er stillet til personer, der har svaret, at de slet ikke har brug for internettet, og som ikke har brugt internet inden for det seneste år. Svarkategorierne ved ikke, ønsker ikke at svare og andet er ikke medtaget. Tabel 6. Hvad kan få dig til at bruge internettet? Antal, der ikke har brugt internet inden for det seneste år (opregnet stikprøve afrundet til hele 1.000) % af alle i aldersgruppen 33% 29% 22% 13% 69% 61% 54% 43% Kunne nogle af følgende forhold få dig %-andel af de, der ikke har anvendt internet inden for det sidste år til at begynde at bruge internettet? Personlig hjælp til at komme i gang (én til énhjælp) Adgang til holdundervisning i netop dét, jeg har brug for Mere brugervenlige løsninger/en computer, der er nem at gå til og betjene 13% 25% 17% 23% 1 16% 11% 11% 1 21% 16% 1 7% 1 6% 5% 7% 16% 15% 16% 7% 12% 7% 7% Information om, hvad internet kan bruges til i 5% 9% 4% 9% 4% 6% 3% 3% min hverdag fx spare penge i gebyrer og ved varekøb, eller hvordan jeg kan dyrke mine interesser Bedre økonomi, så jeg havde råd 5% 7% 5% 5% 3% 3% 3% 3% Mere tid og overskud i dagligdagen 1% 4% 6% 5% 3% 4% 3% 3% Nej, slet ingenting 71% 51% 51% 66% 78% 7 75% Spørgsmål AE3x. Svarkategorierne ved ikke, ønsker ikke at svare og andet er ikke vist. 9

11 Figur 8. Andel af befolkningen, der har du brugt dankort i...? Fysiske butikker På internettet I en bank/hæveautomakt 1 Spørgsmål F6x_11_elm_1 F6x_11_elm_2 F6x_11_elm_3 (Var det i fysiske butikker, på internettet eller i bank/hæveautomat) flere svar muligt. Andel af befolkningen 10

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION JUNI 2018 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Introduktion Kapitlet om

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2017 Befolkningsudvikling - 2017 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014

Center for Selvstændige Boformer. - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Center for Selvstændige Boformer - Undersøgelse af beboernes brug af digitale medier foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Beboernes brug af digitale medier... 3 Centerniveau...

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

De ældres boligforhold 2018

De ældres boligforhold 2018 ÆLDRE I TAL 2018 De ældres boligforhold 2018 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2018 Befolkningsudvikling - 2018 Ældre Sagen Juni 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018

NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 NEMID IMAGEMÅLING SEPTEMBER 2018 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion 01 Metode 02 Resultater 03 Konklusion METODE DATAINDSAMLING & MÅLGRUPPE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme

Danskernes foretrukne kommunikationskanaler. Brevet er den foretrukne kommunikationsform, men også e-boks er langt fremme 1 2 Om undersøgelsen Målingen er gennemført som en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere mellem 18 år og opefter. 1.000 danskere er blevet spurgt. Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Befolkningens brug af it 2013 v. 9.

Befolkningens brug af it 2013 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2013 v. 9. 1 Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Hoved Hvad er din hovedbeskæftigelse? 1 Funktionær med personaleansvar 2 "Funktionær

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere