Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud"

Transkript

1 Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC tlf Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge Arbejdsfunktioner I stadig flere kommuner er det en del af indsatsområderne, at ipad og andre digitale medier skal indgå som redskab til leg og læring i det pædagogiske arbejde med 0-5 årige. Dette stiller nye krav til det pædagogiske personales kompetencer. De skal både være fortrolige med mediet og dets anvendelsesmuligheder og kunne vurdere og være med til at udvikle pædagogiske aktiviteter, som fremmer børns læring og udvikling. Deltagerforudsætninger Mål gruppen er medhjælpere i 0-5 årsdaginstitutioner, medhjælpere i indskolingen og dagplejere. Det anbefales at deltagerne har en grundlæggende fortrolighed med IT-medier. Relevante uddannelser at kombinere med Innovation (sosu/pæd): Ideudvikling m.m Børn og natur Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2. Ideer til tilrettelæggelse Tilrettelæggelsen af forløbet bør tage udgangspunkt i deltagernes erfaring med pædagogisk anvendelse af digitale medier i dagtilbud. Hvis deltagerne er fortrolige med mediet og allerede har erfaring med pædagogisk anvendelse kan uddannelsen tilrettelægges som et sammenhængende 5 dages forløb, men et splitforløb er også en god mulighed, fordi det giver mulighed for at afprøve nye pædagogiske ideer mellem undervisningsgangene. Har deltagerne mindre erfaring og fortrolighed med mediet og dets pædagogiske anvendelse, kan et splitforløb anbefales. Det vil give mulighed for at blive sikker i forskellige programmer og deres anvendelsesmuligheder. Erfaringsmæssigt er det begrænset, hvor stor en mængde ny viden og kunnen deltagerne kan lejre ad gangen specielt når det drejer sig om digitale medier. Et splitforløb vil give mulighed for at afprøve og blive fortrolig med de nye færdigheder samt afprøve og reflektere over dem pædagogisk. En del deltagere vil muligvis have en bekymring for, at førskolebørn bil have vanskeligt ved at lære at anvende f.eks. ipads. Derfor kan det være en god ide, f.eks. at vise film med børn, der bruger mediet og lade deltagernes egen tilgang være legende, f. eks ved at de afprøver nogle af de

2 programmer børnene anvender eller får opgaver, hvor de selv skal anvende en given teknisk mulighed kreativt. Mange har modstand mod digitale medier i det pædagogiske børneunivers ud fra en forestilling om, at de digitale medier kun kan anvendes individuelt, reproduktivt og passivt samt fører til mangel på fysisk aktivitet. Derfor er det vigtigt, at deltagerne allerede i starten af uddannelsen får eksempler på, at f.eks. ipads kan bruges i et aktivt socialt samspil og som redskab i en selvstændigt skabende kreativ proces. Endelig er det vigtigt, at det gøres klart for deltagerne, at uddannelsen er en uddannelse i pædagogisk anvendelse af digitale medier, således at de ikke har en forventning om, at det er et teknisk kursus i, hvordan man anvender f.eks. en ipad. I annonceringen kan man.f.eks. skrive, at deltagerne forudsættes bekendt med de digitale mediers basale funktioner. Desuden bør det fremgå, hvilke digitale medier, der vil blive anvendt under uddannelsen. 3. Temaer Temaoversigt Tema 1. Børns tilgang til digitale medier og det sociale samspil Tema 2. Spil, leg og læring Tema 3. Kreativ udfoldelse med digitale medier Tema 4. Børn med særlige behov og de digitale mediers særlige muligheder Tema 5. Vidensøgning og børns nysgerrighed Tema 6. De voksnes pædagogiske rolle og ansvar Tema 1. Børns tilgang til digitale medier og det sociale samspil En introduktion for deltagerne om de digitale medier i børnenes dagligdag. Digitale medier er allerede en del af de fleste børns kultur. De kender medierne og kan bruge dem både til leg og kommunikation. Også de mindre børn har med især ipad'en indoptaget de digitale medier i deres dagligdag. Ipaden betjenes via visuelle symboler og fingertouch, hvilket gør den let at bruge for selv helt små børn på 1-1½ år. Tilgangen kaldes ofte intuitiv billedsymbolerne afkodes og man prøver sig frem. Dette bør medtænkes i forhold til, hvordan man præsenterer nye funktioner og programmer for børnene. De skal have hands on og mulighed for at prøve sig frem, da det er den tilgang, de fleste børn bruger. Det sociale samspil, børn har omkring de digitale medier, er en anden væsentlig dimension. Myten om, at børn kommer til at befinde sig i hver sin verden lever stadig. Her bør man trække erfaringer med børns faktiske måde at bruge medierne på sammen ind. Børnene søger nemlig som oftest sammen omkring mediet, skiftes til at have hands on og udvikler ideer eller problemløsninger sammen. Nyere forskning peger desuden på, at spillene med deres stadige udfordringer opøver børnenes evne til problemløsning samtidig med, at de lærer ikke at give op. Derudover styrkes deres selvtillid, når de oplever, at de har klaret en ny udfordring.

3 Den fysiske passivitet, som er et andet kritikpunkt, kan være berettiget, hvis børnene sidder stille længe omkring spil, men dette kan modvirkes ved den pædagogiske rammesætning omkring aktiviteterne. Med fremkomsten af tablets, som er det digitale medie, der har vundet mest frem til børnebrug i institutionerne, er det let at bevæge sig rundt i det fysiske miljø med en tablet i hånden. De voksne kan igangsætte eller opfordre til aktiviteter, hvor børnene f.eks. fotograferer interessante småkryb, de ser i skoven, eller indtaler kommentarer til, hvad de oplever på turen i Zoologisk Have. Tema 2. Spil, leg og læring Her præsenteres deltagerne for eksempler på programmer/apps, som er velegnede til børn. Det kan f.eks. være programmer til førskolebørn om bogstaver, sproglig opmærksomhed, begreber, farver, natur osv. Samtidig med at deltagerne får indblik i programmerne, må disses læringspotentialer og den pædagogiske iscenesættelse i forhold til børnene diskuteres. Har deltagerne selv erfaringer med anvendelsen, kan disse med fordel inddrages. Da leg- og læringsprogrammer er et felt i rivende udvikling, hvor der hele tiden kommer nyt, må deltagerne også introduceres til, hvor man kan finde information om nye programmer samt rustes til at vurdere programmerne. Dette kan f.eks. gøres ved at bede deltagerne enkeltvis eller i grupper om at søge efter programmer på nettet, udvælge nogle til afprøvelse samt give en pædagogisk vurdering af programmets læringspotentialer i forhold til en given børnegruppe. En sådan øvelse kan munde ud i, at man udformer en fælles liste over velegnede spil og læringsprogrammer og forsyner dem med en kort anmeldelse. Læring via digitale medier behøver heller ikke altid at foregå via læringsprogrammer. Hvis børnene.f.eks. finder et insekt, de ikke kender en gul mariehøne kan de fotografere den og senere bruge en billedsøgning på mariehøns til at finde ud af mere om insektet. Den voksne kan læse op og børnene kan indtale deres egen kommentar til deres billede. Når man får et nyt redskab til læring som digitale medier, kan der være en tendens til at isolere redskabet fra andre læringsformer. Men de digitale læringsmidler kan med stor fordel ses i samspil med andre måder at organisere læring på. De kan og bør blandes med egne oplevelser af virkeligheden, fysisk aktivitet, samtale, vidensformidling børn og voksne imellem mv. Tema 3. Kreativ udfoldelse med digitale medier De digitale teknologier giver nye muligheder for at skabe sine egne udtryk. Her har voksne og børn sammen mulighed for at udfolde og formulere leg med medierne. De voksne kan være igangsættende og guide de børn, som ikke er fortrolige med medierne, men det kan også være, at de kan indgå på lige fod undersøge mulighederne og få ideer sammen. Et eksempel er en børnehave, hvor de voksne har foreslået børnene, at de laver en portrætbog sammen. To drenge kommer tilbage med ikke blot portrætter af hinanden, de har også fået øje på et lille højtalersymbol, har prøvet sig frem og fundet ud af, at de kan indtale en kommentar til billedet. Det har de brugt til at præsentere hinanden. Der findes flere programmer, hvor børnene kan kreere deres egne eventyrbøger med enkle animationer, f.eks. Puppetpals og Toontastic Jr. Større børn kan også lave deres egne animationsfilm i stop-motionprogrammer. Her kan børnenes legetøj bruges f.eks. actionmen eller Barbiedukker. Lego med de mange små figurerer også meget velegnet. Der kan bygges alt fra rumskibe og piratskibe til huse som kulisser. Endelig kan børnene selvfølgelig selv optræde som skuespillere og filme hinanden. Børnene kan også lave deres egne billedbøger i f.eks et program som My Story, hvor tegninger, fotos,lyd og tekst kan kombineres. Der er også rige muligheder for at arbejde med visuelle udtryk i billeder. Der er tegneprogrammer, programmer til fotomanipulation og til at fremstille collager.

4 Deltagerne bør afprøve de forskellige muligheder og det anbefales, at der vælges en legende tilgang, som kan overføres til det pædagogiske arbejde med børnene, sådan at der kan blive tale om en fælles nysgerrighed og kreativitet børn og voksne imellem. Tema 4. Børn med særlige behov og de digitale mediers særlige muligheder Erfaringer viser, at børn med udviklings- og koncentrationsforstyrrelser kan have særlig gavn og glæde af at arbejde med digitale medier. F.eks. kan børn med ADHD have lettere ved at fokusere og holde koncentrationen, hvis de arbejder med PC eller tablet, udviklingshæmmede børn kan have glæde at de mange muligheder for visualisering f.eks. omkring begrebsdannelse. Desuden kan man medtænke socialt sårbare børn i tilrettelæggelsen af de digitale aktiviteter, sådan at eventuelle særlige digitale kompetencer kommer til udtryk og øger deres integration i børnegruppen, ligesom det må være det voksnes ansvar generelt at sikre dem en plads i aktiviteterne. Hvor meget temaet inddrages og med hvilken målgruppe for øje må afhænge af deltagernes interesser og behovet på deresarbejdspladser Tema 5. Vidensøgning og børns nysgerrighed I dag kan man have hele verden i lommen eller i hvert fald i hånden. Vendingen henviser til, at man i dag kan finde de informationer, man har brug for, på stedet via sin i-phone, smartphone, ipad eller hvad man nu har ved hånden. Vi er vænnet til, at informationer ikke er noget, man behøver at vente på og de nye generationer er født ind i det. De fleste kender f.eks. til, at nogen ikke lige kan huske hvad et eller andet hedder eller hvornår en begivenhed fandt sted ofte varer det ikke længe før en eller anden har googlet svaret frem. Det betyder også, at børn hurtigt kan få svar på deres spørgsmål på alt fra hvad er det nu de 4 Ninjaturtels hedder over bor der ørne i Danmark til hvordan bygger man en drage. Er det førsteskolebørn, kan de voksne optræde som sekretærer. Børnene kan som oftest godt selv finde ud af, hvilke søgeord, der skal skrives. Voksenrollen i forhold til at ruste alle børn til at begå sig i informationssamfundet kan bestå i at gribe situationerne, vise mulighederne og hjælpe med til at vurdere de informationer, der findes frem. Den voksnes væsentligste kompetence ligger her ikke i, at vide alt, men i at viden, hvor og hvordan man skaffer sig den ønskede viden. Deltagerne kan arbejde med emnet på flere måder. De kan forestille sig et temaarbejde, hvor børnene skal være vidensopsøgende og diskuterer, hvordan de vil organisere forløbet og guide børnene. De kan sammenfatte erfaringer om, hvad børn ofte spørger om og komme med forslag til, hvordan informationen kan søges på nettet. Tema 6. De voksnes pædagogiske rolle og ansvar Stadig flere daginstitutioner har formuleret en IT-politik ind i den pædagogiske læreplan, hvor anvendelsen af digitale læringsmidler knyttes til pædagogiske metoder og læringsmål for børnene. Med inspiration fra de konkrete øvelser bør deltagerne arbejde med at sammenfatte overordnede mål og visioner for brug af digitale læremidler i daginstitutionen. At bevæge sig i den digitale verden kræver desuden, at love og regler omkring brug af billeder og filmoptagelser, hvor børnene optræder, overholdes. Derfor må deltagerne også være bekendt med persondataloven og anden relevant lovgivning samt hvordan dette kan håndteres i forhold til de fototilladelser, de fleste daginstitutioner har. De voksne har de overordnede ansvar for, at de digitale redskaber anvendes med børnenes læring og udvikling for øje. De har både rollen som læremester og deltager og det er dem, der skal sætte rammer op for aktiviteterne f.eks. sørge for at der er rum for alle børn til at deltage. Derudover har de rollen som guide i forhold til de behov eller problemer, der opstår undervejs. Endelig har de ro

5 Opgaver og undervisningsmaterialer Opgaver og materiale til Tema 1. Børns tilgang til digitale medier og det sociale samspil Oplæg og opgave 1 Forslag til oplæg: Der verserer to myter om digitale spil: -de er farlige og gør børnene voldelige -de gør børn asociale Nyere forskning (jf. Carsten Jessen) peger på, at der er mange fordele ved, at børn spiller computerspil. Hvor man før ofte fokuserede på f.eks. skydespillenes voldelighed, ser man nu også på, at de træner børns kognitive færdigheder. Det gode computerspil er opbygget sådan, at de hele tiden udfordrer spillerens formåen. De skal være konstrueret med forhindringer, som der skal findes en løsning på ellers mister de deres fascination. Det betyder, at børnene ved at spille både lærer at løse problemer og ikke at give op, når de møder forhindringer. Når en forhindring er overvundet giver det barnet en større tro på, at de kan overvinde problemer. At spille, er som Carsten Jessen udtrykker det: hårdt arbejde. Den anden myte om at computerspil er asociale har aldrig haft nogen særlig bund i virkeligheden. Fra spillene kom frem, har spillere for langt de fleste børn været forbundet med social aktivitet f.eks. den kendte halvmåne omkring pc'en, hvor en har musen og de øvrige kommer med forslag og gode råd. Flere nye psykologiske undersøgelser peger da også på, at spillere gør børnene mere sociale og hjælpsomme. Man kan tale om lærende fællesskaber, dvs. fællesskaber hvor man sammen bidrager til problemløsning og udvikling. Den gamle legekultur, hvor store flokke af børn legede sammen i aldersblandede grupper har fået en en form for renæssance via de digitale medier. Samtidig er de gamle lokale fællesskaber landsbyen eller gården blevet erstattet af et globalt fællesskab.omkring onlinespillene har der udviklet sig en ny international kultur. Barnet eller den unge sidder måske på sit værelse, men er samtidig forbundet med andre via de sociale platforme omkring spillet spil som er komplekse og kræver at man arbejder tæt sammen i teams (alliancer, guilds, klaner mv). Kun de ældste børn i daginstitutionerne spiller onlinespil, men de mere enkle spil forbereder til den måde at agere sammen på, som ligger i onlinespil for større børn, unge og voksne. De digitale mediers muligheder for at skabe egne kreative udtryk gennem film, billeder, tegning, musik og fortælling fungerer i princippet på samme måde. Her er det de samme kompetencer omkring fælles problemløsning, eksperimentering med mulighederne og ideudvikling, der skal til for at etablere lærende fællesskaber. Derfor kan spil være en god indgang til at eksperimentere mere frit med de digitale medier. Forslag til opgave Diskuter: -hvilke bekymringer I kan have i forbindelse med brug af ipad i daginstitutionerne -hvilke muligheder I umiddelbart ser for anvendelsen af Ipad i daginstitutionerne -hvad I gerne vil undersøge nærmere eller får lyst til at vide mere om

6 Opgaver og materiale til Tema 2. Spil, leg og læring I det følgende er der givet eksempler på applikationer, som kan være velegnede til uddannelsesforløbet. Der kommer hele tiden nye eller nye versioner. De fleste findes til både ipad, Android og iphone. Til opdelingen skal det bemærkes, at grænserne mellem læringsprogrammer og spil i mange tilfælde flyder sammen. Spil- og interaktive bøger - eksempler LEGO Duplo Spil, hvor man når i mål ved at løse forskellige opgaver på vej gennem Afrika Sneak gemmeleg med ipad- kombinerer den virtuelle og den virkelige verden Dyrene fra bondegården Interaktive billeder, hvor barnet udforsker dyret og omgivelserne Fang hundene Flere sværhedsgrader, behændighed, fokusering Dyrene og tyngdekraften man spiller med 1-24 dyr jo flere dyr, jo sværere. Dyrene kan kastes eller trækkes på plads Snowboard racing isbjørn på snowboard, baner hvor man samtidig lærer om fysiske love Dyrelyde man trykker på det dyr, der passer til lyden Monster Puzzle interaktiv brugerflade, monsterlyde, varierende sværhedsgrader Hokus Pokus Alfons Åberg hjælp Alfons med et bygge en hytte, forskelligartede opgaver undervejs Cirkeline på tur med Cirkeline samt spil og aktiviteter Super ko spil og eventyr i et Miki Interaktiv e-bog for børn i børnehavealderen Hund & Elefant eventyr med animationer og lydeffekter, man kan vælge selv at læse op eller få Oklingerne En dragefest for Flammerumpe Tegneleg for børn læst op Eventyr med animationer, sange, puslespil og meget mere. Den klassiske tegneleg, hvor man folder papiret og skiftes til at tegne. Leg og lær - eksempler Gozoa Leg og lær matematik Professor Kim:Kims-leg Matchende spil Bogstavskolen Søde ord Ordspillet Emotions Skriv og Læs - WriteReade Pindsvinets Eventyr Lite Historiefortælling for børn fra Mingoville: forskellige baner med forskellige sværhedsgrader to børn/børnehold kan spille mod hinanden finde ting, der hører sammen trinvis instruktion i at skrive bostaver, også øvelser, hvor børnene arbejder sammen lære at læse enkle ord Safaridyr, musikinstrumenter og legetøj - billeder, lyde og ord til de mindste Leg med at identificere følelsesudtryk egne billeder kan sættes ind og den engelske tale kan man selv erstatte med dansk fra skrivning til læsning En blanding af eventyr, spil og læring (udviklet af en børne-neuropsykolog) styrker børns sprogforståelse gennem fortælling, har optagefunktioner, billeder som børnene kan fortælle ud fra.

7 Opgave 2 Find mere information om 3 af spillene på nettet og afprøv dem Skriv en pædagogisk anmeldelse af et spil, anvendt i forhold til en given børnegruppe Opgave 3 Afprøv 2 af leg- og lær applikationerne på listen Find 2 spil selv, som I antager, vil være egnede til Jeres børnegruppe og afprøv dem Vurder spillenes læringspotentialer i forhold til en given børnegruppe Opgave 4 Udover færdigproducerede leg og lærprogrammer, kan man også fremstille sine egne opgavebøger. Lav en opgavebog til "førskolebørnene" Book creator bruges som ramme. Den overordnede ide er, at børnene med "opgavebogen" som guide begiver sig på opdagelse i et tema. Vælg et tema, som opfylder følgende kriterier vidensdimension (børnene får ny viden) undersøgelsesdimension (børnene undersøger/eksperimenterer/dokumenterer selv) motivationsdimensionen (børnene er interesserede, har lyst og mod på opgaven) I kan indtale opgaverne, sætte link eller QR-koder ind, hvis børnene skal hente information på (billeder, videoer fra f.eks. youtube) Opgave 5 Fotosafari Gå udenfor med Jeres ipads Det er jeres opgave at tage billeder af dyr i nærmiljøet: Insekter, fugle, hunde hvad I kan få øje på. Når I har taget billeder af mindst 5 forskellige dyr, går i på nettet og finder ud af, hvad i kan om dyrene. Gem hvad I har fundet. Opgaver og materiale til Tema 3. Kreativ udfoldelse med digitale medier Med udgangspunkt i applikationslister afprøver deltagerne en række programmer og reflekterer over pædagogisk tilrettelæggelse og læringspotentialer Tegne- og collageprogrammer - eksempler Drawing Draw 4 free MyBrushes Pic Collage enkelt tegneprogram, god for nybegyndere og små børn enkelt tegneprogram, god for nybegyndere og små børn mere avanceret, mange forskellige pensler og effekter enkelt collageprogram, klippe i billeder, tekst

8 Opgave 6 Afprøv tegneprogrammerne og kom med et forslag til, hvordan tegneprogrammet kan indgå i en pædagogisk aktivitet Fremstil en collage med anvendelse af både foto, tegning og tekst Strukturer et forløb for en gruppe børn, hvor de anvender collagen Filmproduktion - eksempler Stop Motion Studio stop-motion-film imotion stop-motion film MP3Cutter filmredigering CuteCut filmredigering iamimate Collage flyttefilm ud fra billeder Opgave 7 Fremstil en stop-motion film med en kort og enkel handling brug f.eks. lego-figurer, actionmen ol. Fremstil en flyttefilm Lav en kort synopsis over filmens scener Find figurer og baggrunde Fremstil filmen Opgave 8 Den lille rødhætte Eventyret deles op i scener, f.eks. Rødhætte sendes hen til bedstemor af sin mor Rødhætte møder ulven Ulven hos bedstemor Rødhætte bliver spist af ulven Jægeren redder Rødhætte og bedstemor Ulven får sin straf Holdes deles op svarende til antal scener og fremstiller hver sin scene som film. Efter produktionen vises scenerne som samlet film. Efter filmfremvisning diskussion af mulighederne for at lave en lignende produktion sammen med egen børnegruppe. E-bøger, som man selv fremstiller - eksempler Book-creator kan kombinbere tekst, billeder, lyd og video,dvs. multimedie bøger My Story Story en app, hvor man kan lave sin helt egen virtuelle bog. Man skal selv lave creator for kids tegningerne, skrive teksten og indtale teksten. Puppet Pals Lave egne historier med enkle animationer Opgave 9 Eventyrrejse Find et eventyr på nettet, som I kan bruge til Jeres børnegruppe (se f.eks. her:http://www.grimmstories.com) Gå på Google billedsøgning og find billeder, som kan illustrere eventyret. Gem billeder og tekst sæt det hele op i book-creator, indtal evt. eventyret selv.

9 Opgave 10 Producer en fortælling i Puppet Pals eller My Story Overvej, hvordan I kan tilrettelægge et fortælleforløb for børn med anvendelse af et af programmerne. Musik og bevægelse eksempler GarageBand lydoptagelser, digitale instrumenter, egne live-lyde/sang Kids Music Mange forskellige instrumenter med rigtige instrumentlyde. Instruments Music4Kids Mange forskellige instrumenter med rigtige instrumentlyde. Opgave 11 Afprøv en selvvalgt musikaktivitet i gruppen med anvendelse af et musikprogram Strukturer et forløb egnet til børn Afprøv forløbet med holdet Opgaver og materiale til Tema 4. Børn med særlige behov og de digitale mediers særlige muligheder Opgave 12 Har I børn med særlige behov og hvilke behov, f.eks. sproglige, sociale, kognitive? Beskriv deres særlige behov Har I evt. erfaringer med brug af digitale medier i forhold til disse børn? Beskriv erfaringerne Hvilke digitale aktiviteter tror I, børnene kan have glæde af? Opgaver og materiale til Tema 5. Vidensøgning og børns nysgerrighed Opgave 13 a. Et af børnene i Jeres gruppe spørger: den der med hammerfedt kan vi ikke synge den? Find både musikken og teksten til. b. På en skovtur finder børnene forskellige insekter. I tager billeder af dem nogle af dem ved I ikke hvad hedder, f.eks. denne her. Gå på nettet og find ud af, hvad den hedder og find information om dyret. c. En dreng fortæller, at hans far har set en havørn. Et andet barn siger, at sådan nogle har vi ikke i Danmark. Jo siger den første, og de er så store, at de kan fange en ko og spise den. Før de to kommer rigtig op at skændes, tænder du din ipad og siger: Vi googler det.

10 Find ud af om der er havørne i Danmark, hvorhenne, hvor store de er og hvor store dyr de kan tage. Lav et par sider beregnet til børn i book-creator, hvor der er billeder og hvor I indtaler svarene på ovenstående spørgsmål. d. En dag I er på gåtur i blæsevejr får I øje på nogle børn, der har sat drager op. Kan vi ikke også lave sådan nogle, spørger flere børn. Måske, svarer den voksne lad os finde ud af, hvordan man gør. Gå på nettet og find en instruktion i dragebygning. Opgaver og materiale til Tema 6. De voksnes pædagogiske rolle og ansvar Opgave 14 Som udgangspunkt for opgaven kan deltagerne blive præsenteret for følgende model til inspiration for de pædagogiske overvejelser om den voksnes rolle: De voksnes roller: Gå bagved: være sikkerhedsnet, kunne hjælpe, vejlede, trøste når noget ikke lykkes Gå foran: inspirere, give ideer Gå ved siden af: gå på opdagelse i mulighederne sammen med børnene Og for den pædagogiske refleksion: Visionerne: tanker om, hvordan fremtidens børn skal kunne bruge de digitale medier, visioner om digital dannelse mv. Målene: de konkrete mål for børnenes læring og udvikling via digitale medier Tiltag: den pædagogiske tilrettelæggelse, som skal føre børnene i retning af målene 1. Vælg en af de digitale aktiviteter I har arbejdet med på kurset og beskriv de voksnes mulige roller i forløbet 2. Beskriv den bagvedliggende vision, de konkrete mål med aktiviteten og tiltagene (den pædagogiske metode).

11 Opgave 15 Deltagerne sættes sammen efter: - Den aldersgruppe de arbejder med - Et tema/emne de gerne vil arbejde med, når de kommer tilbage til deres arbejdsplads a. Planlæg et forløb, som du gerne vil gennemføre sammen med de børn du arbejder med til daglig b. Udfyld nedenstående skema pkt 1-4 og punkt 7. Skemaet er et arbejdsskema, som også rummer punkter til beskrivelse og evaluering af det gennemførte forløb (pkt. 4 og 5). Skema til pædagogisk beskrivelse og vurdering af ipad-aktivitet 1. Beskriv aktiviteten kort 2. Læringsmål 3. Pædagogisk tilrettelæggelse, herunder den voksnes rolle 4. Faktisk forløb 5. Vurdering af børnenes motivation 6. Vurdering af børnenes læring 7. Anvendte redskaber/programmer/app Opgave 16 Persondataloven Fotografering, lyd- og billedoptagelser af børnene kræver Tilladelse fra forældremyndighedsihændehaver Samtykket skal være skriftligt og frivilligt og ske inden optagelserne finder sted Forældrene skal være orienteret om: Hvem der må fotografere I hvilke situationer Hvad billederne skal/må bruges til Reglerne gælder også for de voksne

12 Optagelser skal opbevares på betryggende vis, så kun dem, der skal bruge optagelserne har adgang til dem. Reglerne gælder IKKE i det offentlige rum. undtaget portrætbilleder, som ikke må offentliggøres, Men situationsbilleder må godt Datatilsynet definerer i denne sammenhæng "Situationsbilleder som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert eller besøgende i en zoologisk have...da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænke,. Billederne skal således være harmløse." Læs ovenstående regler igennem Udform et udkast til fototilladelse, som tager højde for alle reglerne Bed evt. deltagerne medbringe fototilladelsen fra deres egen institution og stil følgende opgave: Se Jeres fototilladelse igennem og undersøg om den lever op til de lovgivningsmæssige krav. Kom evt. med forslag til rettelser. Opgave 17 Daginstitutionens IT-politik Diskuter følgende Brug af ipad hvem må bruge den og hvornår aldersgruppe til hvad må den bruges hvor må den bruges Hvad skal være tilgængeligt hvilken type apps hvem udvælger og hvor tit ændre dem hvordan vil I sikre jer, at alle børn er fortrolige med de valgte apps hvordan vil i børnesikre ipad'en Forældrene og børnene Fremtiden i hvilken grad og hvordan vil I inddrage børnenes ønsker hvordan vil I inddrage og informere forældrene om brugen af ipad i Jeres institution Hvad vil I gerne udvikle fremover: måder at bruge ipad'en på, temaer. læringsmål

13 Eksempel på undervisningsplan til inspiration Dagens formål Dagens indhold Dag 1 At give deltagerne et indtryk af de muligheder, ipad en rummer At gøre deltagerne fortrolige med anvendelsen af udvalgte programmer At give inspiration til pædagogisk anvendelse sammen med børnene At deltagerne får indblik i de digitale mediers placering i børnekulturen og børnenes hverdag Indhold: Generel introduktion Introduktion til forløbet, præsentation af deltagerne og deres erfaringer med pædagogisk anvendelse af digitale medier Præsentation og afprøvning i grupper af forskellige typer børnevenlige applikationer (spil, tegneprogrammer, foto- og filmoptagelse, e- books, leg og lær mv) Fremlæggelse af gruppernesopgaver Oplæg om børn i en digital kultur Dag 2 At deltagerne får indsigt i forskellige typer leg- og læringsprogrammer, herunder spiloplæg og diskussion om digitale medier og børn med særlige behov Beskrivelse af udviklingsprojekt med brug af multimedier på egen arbejdsplads Diskussion af it-politik for daginstitutionen Indhold: Leg og lær Præsentation og afprøvning af eksempler på leg og lær-programmer Oplæg om og diskussion af programmernes læringspotentialer, pædagogisk arrangement og sammenhæng samt voksenrollen Gruppeopgave: Planlægning af et forløb, hvor legog læringsprogrammer indgår i forhold til en selvvalgt aldersgruppe. Evaluering af kurset At deltagerne får redskaber til at vurdere leg- og læringsprogrammer At deltagerne får redskaber til pædagogisk tilrettelæggelse af pædagogiske forløb med inddragelse af digitale medier Fremlæggelse og diskussion af gruppeopgaven Dag 3 At deltagerne får forudsætninger Indhold: Kreativ udfoldelse for sammen med børn at gå på Oplæg om det eksperimenterende opdagelse i digitale mediers fællesskab (børn og voksne fælles om at udfolde muligheder for at skabe egne udtryk og realisere medielegen) Arbejde med collage og tegning

14 Arbejde med kombination af billede, lyd og tekst Story-telling med ipad, f.eks. med Puppet pals Dag 4 At deltagerne får forudsætninger for sammen med børn at gå på opdagelse i digitale mediers muligheder for at skabe egne udtryk (fortsat) At deltagerne med udgangspunkt i børnenes nysgerrighed kan støtte børnene i at søge viden på nettet At deltagerne har redskaber til bearbejdning og deling af digitale produktioner At deltagerne kender relevant lovgivning omkring digitale optagelser Arbejde med pædagogisk dokumentation via børnenes kreationer og barnets bog på ipad. Indhold: Kreativ udfoldelse og børn i videnssanfundet Flyttefilm - Stop motion Oplæg om børn i videnssamfundet, at google sammen med børn med efterfølgende gruppeøvelse og diskussion Tips og trick: deling af medieproduktioner, konvertering af filformater, børnesikre indstillinger mv. Oplæg om fototilladelser, persondataloven og anden relevant lovgivning samt diskussion ift. egen institution og fototilladelser Dag 5 At deltagerne har kendskab til de digitale mediers potentialer i forhold til børn med særlige behov At deltagerne kan deltage i diskussion og formulering af institutionens it-politik At deltagerne kan tilrettelægge forløb med brug af digitale medier Indhold: Projekt Oplæg og diskussion om digitale medier og børn med særlige behov Udviklingsprojekt med ipad: Udarbejde beskrivelse og plan for udviklingsprojekt med brug af digitale medier på egen arbejdsplads Diskussion af it-politik for daginstitutionen Evaluering af kurset

15 Litteraturliste Lotte Nyboe: Digital dannelse. Børn og unges mediebrug og -læring inden for og uden for institutionerne, Frydenlund Klaus Thestrup: Det eksperimenterende fællesskab - medieleg i en pædagogisk kontekst, Systime 2013 Kristian Lund og Louise Ørum-Petersen:Digital trivsel i arbejdet med udsatte børn og unge, Center for Digital Pædagogik 2012 Ulrik Knudsen: Den kreative computer et redskab for børn og voksne, Semi-forlaget Leg gør os til mennesker. En antologi om legens betydning, FDF 2013 Drotner, K. (). I K. Drotner, K. B. Jensen, I. Poulsen, & K. Schrøder: Medier og Kultur, Borgens Forlag,2006. Erkmann, M. (). I M. Erkmann, Børn og nye Medier, Børns Vilkår, 2010 Jessen, C, I L. B. Andreasen, B. Meyer, & P. Rattleff: Digitale medier og didaktisk design, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2008 Olesen, B. R. (). I B. H. Sørensen, & B. R. Olesen: Børn i en digital kultur, København: Gads Forlag, 2000 Carsten Jessen: Generation minecraft i Kommunikationsforum, 2013 (http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/digitalisering-af-boerns-leg) Søren Kudahl: Selv de mindste børn er hoppet på den digitale bølge (http://www.kl.dk/momentum/momentum id148892/?n=0), 2014 Værktøjer og vejledninger QR-Koder En let måde, at guide til en bestemt hjemmeside på, er at lave QR-koder de scannes og så er man inde på siden. De kan lægges ind som billede i f.eks. en e-bog, men de kan også printes ud og placeres i det fysiske miljø, f.eks. forskellige steder på legepladsen i en skattejagt QR-koder: Vejledninger På Youtube kan man finde vejledning i de fleste funktioner og applikationer, demovideoer af spil mv. Eksempel på instruktion til stop-motion:

16 Indstilling på ipad til børn -demonstrationsvideo En skriftlig udgave findes her: Netsteder om børn og ipad Mors Apps: ipad-guide: Egtmond apps til børn: Apps for børn: gruppe på facebook Apps til børn og voksne med særlige behov: gruppe på facebook Gode apps til børn: Mere mkd...medie,kreativitet og digital kultur: EMU Danmarks læringsportal:

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Supplerende inspirationsmateriale - metoder og værktøjer til digital læring Leg og læring med digitale medier

Supplerende inspirationsmateriale - metoder og værktøjer til digital læring Leg og læring med digitale medier Supplerende inspirationsmateriale - metoder og værktøjer til digital læring 47732 Leg og læring med digitale medier Udviklet i TUP 14 digitale skills i AMU new practice af SOSU Fyn, UCC og SOSU Sjælland

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2014/15

Evaluering af indsatsområder2014/15 Evaluering af indsatsområder2014/15 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2014-2015... 4 Udmeldt indsatsområde: Science og læring 2014-2015 (fælles)... 5 Udmeldt Indsatsområde: Digital

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2014... 5 Sociale relationer...10 Science Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jespersen

Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn Tonni Knudsen Hanne Ulsøe Dorte Jespersen 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 4 Indsatsområder 2014-2015... 5 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 6 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2014... 5 Sociale relationer...10 Science Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Lektor og videcentermedarbejder Hanne Kusk. VIAUC Sprogpædagogik i hverdagen. Århus, Onsdag den 14. Maj 2014 Hvis IPad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune

Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune Skrevet af: Louise Frederiksen, Jens Tønnesen og Camilla Lyngbøl Vejleder: Line Skov Hansen Opgaven afleveret: 9/4-2015. Indhold Digital

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling?

Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling? Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling? Lektor og videcentermedarbejder Hanne Kusk. VIA University College Vingstedkurset. Vejle, torsdag den 18. September

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SAMMENHÆNG Baggrund og forudsætninger EVALUERING Registrering og vurdering MÅL Hvad vil vi opnå? TEGN Hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet?

Læs mere

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 It i dagtilbud 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen 1 Indhold Indledning...Side 3 It i dagtilbud... Side 3 Digital dannelse og kompetencer...side

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

Dit barns sprogudvikling år. et fælles ansvar

Dit barns sprogudvikling år. et fælles ansvar Dit barns sprogudvikling - 0-3 år et fælles ansvar Udviklende sprogmiljø Ved du, at dit barn ved fødslen: allerede har arbejdet med sprog i flere uger? kan skelne mellem forskellige sproglyde? Ved du,

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Science indsatsområde

Science indsatsområde Science indsatsområde 2013-2014 Naturens Farver tema projekt i perioden sept, okt, nov. 2014 0-2 år Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede lærings mål, inden for

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Hans Brøchner Jessen Bjarne Fugleberg. Billede. Mailadresse

Fatkaoplysninger. Navn Hans Brøchner Jessen Bjarne Fugleberg. Billede. Mailadresse 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Science - Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for natur og naturfænomener....

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY Uge 1: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY HippHopp Denne vejledning er et supplement til aktivitetshæftet Særligt i denne uge...........................................................

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER Alice Darville CV Pædagog, lærer, konsulent, forfajer, inklusionsvejleder, læringssdls- cerdficeret prakdkker J JEG ER SÆRLIGT OPTAGET AF: Børns (voksnes) forskellige

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Faktaoplysninger. Pædagogisk leder Sjelborg Børnehave. Navn Mie Rasmussen Lisbeth Klemmensen. Billede

Faktaoplysninger. Pædagogisk leder Sjelborg Børnehave. Navn Mie Rasmussen Lisbeth Klemmensen. Billede 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2015... 4 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 5 Eget indsatsområde: Kreative udtryksformer (april 2015 april 2016)... 8 2 Faktaoplysninger

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Pædagogisk praksis 1. praktikperiode Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i kompetencemålene for praktikperioden. Der er angivelse

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet Indberetning Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv.

Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv. 1 Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv. 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013.5-5 Sprog Dagtilbuddets

Læs mere

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ SPROGLIG DIVERSITET OG UDFOLDELSE I BØRNEHAVEN ET PRAKSIS FORLØB Inspireret af Cooperative Learning Konference, Kolding 20. marts 14 Isabella Mørch, sprogvejleder, BUF, område

Læs mere

Digital leg og gode apps i Dagplejen

Digital leg og gode apps i Dagplejen Digital leg og gode apps i Dagplejen Idéer til lege og apps med ipad for 0-3 årige Denne pjece er vores bud på digitale lege og gode apps, til de 0-3 årige. Du finder her inspiration til at komme igang

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn.

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Brenda Taggart inspiration (Udsendes den 1. i hver måned i et år fra august 2016 til juni 2017)

Brenda Taggart inspiration (Udsendes den 1. i hver måned i et år fra august 2016 til juni 2017) Brenda Taggart inspiration (Udsendes den 1. i hver måned i et år fra august 2016 til juni 2017) Mail 1: Dagtilbud er ekstremt betydningsfulde Brenda Taggart har siden 1997 sammen med et større forskerteam

Læs mere

ANIMATIONSFILM LEG MED I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP

ANIMATIONSFILM LEG MED I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP LEG MED ANIMATIONSFILM I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP De fleste børn synes det er sjovt og fascinerende at lave animationsfilm! Og så kan de snildt indgå i alle temaer i de

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere