Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00"

Transkript

1 Sangkunstogstrygermusik StøttekoncertforSønderjyskpigekor Lørdagden19.september2009kl.19.00

2 Pigekorettakkerdeoptrædendekunstnereog sponsorerforderesstøttetilkinaturen!! Detvilefterfølgendeværemuligtat bestilleendvdoptagelseafkoncerten viavoreshjemmeside:

3 Aftenensprogram OttoMortensenSeptemberhimmelersåblå FraABookOfMerrieRiddlesSwansongsArrangeretafBobChilcott EdwardElgarFly,singingbirdArrangeretafRobertCarl AntoninDvorakRusalkasarietilmånen WolfgangSchröderEinekleinelachmusik Detrekongeligesopraner: WagnerfraValkyrien GiacomoPucciniOhmiobabinocaro GeorgesBizetCarmensarie CharlesFrançoisGounodJuliesvalsearie LéoDelibesBlomsterarien FranzLeharFlirten LeonardBernsteinGlitterandthegay PAUSE SergejRachmaninovVocaliseArrangeretafTrineBruun JonathanForemanOnlyhopeArrangeretafEdLojeski LeonardCohenHallelujaArrangeretafDekesharon LarryMorey&FrankChurchillSomedaymyprincewillcom LarryMorey&FrankChurchillWhistlewhileyouwork NedWashington&LeighHarleyWhenyouwishuponastar ScottJoplinTheentertainerArrangeretafFranzBeyer Detrekongeligesopraner: LeonardBernsteinAmerica LeonardBernsteinIfeelpretty JohannStraussSchwipslied ÅgeStentoftDenlysegrønnesang MarvinFrederickHamlischOne HansChristianLumbyeColumbinepolkamazurka FranzLeharViljalied

4 WorldChoirGames Korkonkurrenceforheleverdenselitekor Korkonkurrence for hele verdens elitekor. I 2008 deltog Sønderjysk PigekoriGraz,Østrigogvandtensølvmedalje. NæsteWorldChoirGamesfinderstedi2010iShaoxingiKinaoghervil koretnaturligvisigendeltageikonkurrencenforelitekor. I forbindelse med turen til Kina, giver Sønderjysk Pigekor koncerter ved EXPO2010iShanghai,Kina;hvorpigekoretsyngervedDenLilleHavfruei juli2010. OmWorldChoirGames: Idéen med at bringe det kunstneriske ind i det olympiske ideal og lave et arrangementmedenkorkonkurrenceforverdenselitekor,opstodfraendrøm; drømmenomatsangkanforenemenneskerognationerienfairogfredfyldt konkurrence. Ideen skulle inspirere folk til at gøre noget sammen;derved udfordres personlighed og fællesskab, fordi det er en unik oplevelse at synge sammen.ogsåerdetligemegethvilketartistiskniveaumanarbejderpå om man synger for fornøjelsens skyld eller går efter de kunstneriske stjerner. Korkonkurrenceforverdenselitekorereninternationalkorfestival,derforegår hvertandetårpåforskelligekontinenter. Idéenomenkorkonkurrenceforverdenselitekorergennemførtfordimillioner af korsangere fra hele verden har personlige erfaringer. De synger dagligt og igennem deres sang lader de internationale menneskelige idealer gå videre. Idéen er at hjælpe folk med at komme igennem konflikter, fordi ved at gøre nogetsammenfårmanenoplevelseforlivet.fremovervilkorfraheleverden regelmæssigtblivesamlettilkorkonkurrencerforverdenselitekorogværemed til at skabe forståelse og fred blandt nationer. Alle deltagere fejrer denne fænomenalemusikfestival,damusikerverdensfællessprog.

5 OmSønderjyskPigekor: Sønderjysk Pigekor blev grundlagt i 1994 og består i dag af ca. 100 piger i alderen720år.sangernekommerfraheledetøstsønderjyskeområde.koret er delt i tre mindre kor: et koncertkor med 60 sangere, et juniorkor med 25 sangere samt et spirekor med 20 sangere. I spirekoret og juniorkoret trænes pigerneikorsangogkordisciplin,indendesom12årigeoptagesikoncertkoret. Sønderjysk Pigekors koncertkor er et elitekor bestående af knap 60 piger i alderen 1220 år. Koret arbejder på et kunstnerisk meget højt plan og har en omfattende koncertvirksomhed bestående af både verdslige og kirkelige koncerter,delsiegetregi,delsisamarbejdemedbl.a.sønderborgmusikskole, SønderjyllandsSymfoniorkester,ogDenJyskeOpera. Målsætningenharfrastartenværet,atkoretskullebliveétafdebedstepigekor i Danmark, hvilket indenfor de sidste 3 år er lykkedes til fulde. Fra sin grundlæggelse til i dag er korets aktivitetsniveau og musikalske niveau steget betragteligt,hvilketbl.a.resulteredeien1.pladsisangerdysten2007samten sølvmedaljevedworldchoirgames,østrig2008. I koret arbejdes med satser af flere sværhedsgrader, men af meget forskellig karakter.desenesteårharkoretbeskæftigetsigendelmedmodernemusikaf bl.a.pernørgaardogmichaelbojesen.dennordiskekortraditionstårhøjtpå koretsrepertoire,menogsåkormusikfradenøvrigeverdenerrepræsenteret. Koret synger primært klassisk musik, men også spirituals og enkelte rytmiske satser. Omdirigenterne: KoncertkoretledesafMetteRasmussen(født1969).Huneruddannetcand. magimusikvidenskabogengelskfilologivedårhusuniversitetogundervisertil daglig på Sønderborg Statsskole. Hun har selv været udøvende korsanger og solistogharsungetienrækkekorafhøjstandard,samtdiv.adhocensembleri såveldanmarksomiudlandet.hunharledetkoncertkoretsiden1997. Juniorkoret og spirekoret ledes af Katrine Thygesen (født 1973). Hun er uddannetviolinistvedkonservatorietihamburgogundervisertildagligiviolin ogsangpåsønderborgmusikskole.desudenlederhundanebodkoret.hunhar ledetjuniorkoretsiden2001ogspirekoretsidendetsopstartiaugust2005.

6 Taktilvoresponsorer: / OverlægeErikBoisen Aprilvej11,Dybbøl 6400Sønderborg OleKirksFond Koldingvej2 7190Billund HalmhusetVin NejsMøllevej5,Skodsbøl 6310Broager H.N.H.AndersensMaskinfabrik Avnbølvej10,Ullerup 6400Sønderborg

7 Fadderetilpigerikoncertkoret: ConniNielsen Gråsten KalvøBadehotel Rødekro HansogLisFahrendorff Sønderborg SalonSanne Gråsten LisbethogEjvindNielsen Nordborg DELPIN Sønderborg SusannesGuldogSølv Sønderborg RevisionsogRegnskabskontoret Sønderborg B&O Sønderborg Botjek Sønderborg TSBuildUp Sønderborg ChristenEspersen Augustenborg EmmaogChristianPetersen Nordborg CarlGustavHymøller Augustenborg AnneMarieogJohnJacobsen Sønderborg Jutta&AageKrogJensen Fanø Kunnedutænkedigatstøttesønderjyskpigekor? Dukanblivefadderforenpige Dukanblivepassivtmedlem Duellerditfirmakanblivesponsor Sålæsmerepå:

8 CV er: CharlotteMeldgaard;DetreKongeligeSopraner "Somoperasangererjegétmedminstemmeognetopderforharjegmulighedfor at kanalisere hele mit følelsesregister ud gennem min sang. Det er et stort privilegiumogénafmangegrundetil,atjegbrænderforatsynge". Charlotte Meldgaard debuterede fra Det Kongelige Danske Musikkonser vatoriums solistklasse i Hun er en alsidig sangerinde med et koncertrepertoire,deromfatterbådeopera,liederogpopulæresange.hunhar sungetadskilligestoreoperapartier;eroftesolistvedstorekoncerteroverhele landetogharturneretiusa. Charlotte Meldgaard er fast tilknyttet Det Kongelige Teater, hvor hun ofte syngerstørresolistiskepartier,bl.a.musettaipuccinislabohéme;donnaanna imozartsdonjuan;grevindecepranoiverdisrigolettoogtantelydiaipoul Ruders' Tjenerindens fortælling, 1. dame i tryllefløjten; Ortlinde i Ringen (Wagners Ringen v. Kasper Beck Holten); Freja i Rhinguldet; Slæbbæersken i Elektra; samt Manon i kærlighedens labyrint på Ålborg Operafestival med ÅlborgSymfoniorkester. Charlotte Meldgaard er desuden en flittig koncertsangerinde, og opførte i 1999 Richard Strauss' Vier letze Lieder med dirigenten Jan Wagner ved fire koncerter i Wien og i Tivolis Koncertsal. I 2002 sang hun Ortlinde i en koncertopførelse af Wagners Valkyrien i Göteborg med Kent Nagano som dirigent. KarenDinitzen;DetreKongeligeSopraner Diplomeksamen fra musikkonservatoriet (Ålborg, 1995). I koriske sammenhænge efter uddannelsen: Medlem af Radiokoret, Den Jyske Operas Korogsiden2001fastkontraktpåDetKongeligeTeater. Isolistiskesammenhænge:HvidDronningiErikBachsopera:BagSpejletmed Nordjysk Operakompagni. Dorabella i Mozarts Cosi van Tutte med Nordjysk OperakompagniogÅlborgSymfoniorkester.SolistpåDenAndenOperaiAnders Brødsgårds opera: Rejseoperatorium. Solist i Bachkantater med Århus Bachorkester i Århus Musikhus. Pagen i Michael Melbyes opsætning af Verdis Rigoletto på Det Kongelige Teater (2001/2002). Linda i John Frandsens opera IkonpåDetKongeligeTeater(2003). Solist med de tre Kgl. tenorer i USA (juni 2005): Koncerter i Chicago, New York,Arizona,NorthCarolina.I2006påDetKongeligeTeatersolistiskerolleri SagenomMakropulos,Elektra,Valkyrien(cover),ogMaskarade.I2007/2008 sangkarensolistpartieriverdisdoncarlossamtlehar'sdengladeenke.

9 PernilleBruun;DetreKongeligeSopraner Pernille Bruun er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos professorkirstenbuhlmøllerogharefterfølgendedeltagetimesterkurserhos bl.a.jessicacash,ernsthaefligerogannesofievonotter.studereridaghos John Guttmann. Fra var Pernille Bruun medlem af Vokalgruppen Ars Nova og fra medlem af Radiokoret. Siden 2000 har hun været medlemafdetkongeligeoperakor.sinoperadebutfikhuni1999somclorinda irossinisaskepotpådennyopera,ogdereftererdetblevettiladskilligehøjt roste operaroller, bl.a. Pamina i Tryllefløjten ved Fredensborg Sommerteater; titelpartiet i S. Hvidtfelts Den lille Havfrue; Den lille Kone i Ørum von SpreckelsensLoppenogProfessorenogMorganaiHändelsAlcina,allepåDen FynskeOpera;ogikkemindstdenstorerollesomSophieiUdoZimmermanns WeisseRosepåDen2.Opera,København.PåDetKgl.TeaterharPernillebruun bl.a.sungetkätchenimassenetswerther;grevindecepranoiverdisrigoletto; KateiPuccinisMadameButterflyogChoChoSaniJohnFrandsensIKON. Desuden har Pernille Bruun medvirket ved et betydeligt antal koncerter overaltilandetisåveloratoriesomikoncertrepertoiret,bl.a.somsolistmed deflesteafdedanskelandsdelsorkestre. Pernille Bruun blev i 2000 hædret med Dansk Korforbunds nystiftede hæderspris PROKOSA og i 2002 modtog hun Musikanmelderringens Kunstnerpris. Sopranen Iben Silberg er oprindelig fra Tinglev. Hun er 27 år og går på musikkonservatorietiodense.hunharsungetisønderjyskpigekori2år.hun startedesammeårsommetterasmussenblevkorlederoghunvarbl.a.med pigekoretiwien. Hendes interesse for sang begyndte, da hun som 10årig startede i Tinglev kirkekorunderledelseaforganistninawintherhansen. IbenstudereraktueltsanghosoperasangerenLarsWaagepå6.årogsupplerer medjævnemellemrumundervisningenhospianistulrichstærk. SidsteårdeltogIbenSilbergisinførsteudenlandskesangkonkurrence,iØstrig, hvorulrichstærkakkompagneredehende. I2008varhunmedkoretiDonPasqualepåDenFynskeOpera,samtRagnarok pådennyoperaiesbjerg.derudovervarhunsolistigrænselandetsjulekoncert isønderjyllandshallenidecember2008,sammenmedsopranensofieottosen. IbenSilbergharplaneromatsøgeindpåOperaAkademiettilfebruar2010.

10 Pianisten Anne Mette Stæhr er solistuddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriummeddebuti1993.Uddannelsenersuppleretmedstudier i Paris og Freiburg hos Bernard Ringeissen og Vitaly Margulis. Somsolistharhunbl.a.spilletsammenmedTivolisSymfoniorkester,Radioens Underholdningsorkester og Odense Symfoniorkester. Næste solistoptræden medorkestererinovember2009,imozartsklaverkoncertnr.12iadurmed RandersKammerorkester. Udoveratvaretagemangesolistogkammermusikopgavererhunenmeget søgtakkompagnatørogrepetitør.annemetteerp.t.desudenmegetengageret isinegenvirksomhed,klaverakademietibroager,somlevererundervisningi klaver,babyrytmikforspædbørn,koncertersamtkurserioptrædeteknik. Anne Mette Stæhr spiller i diverse kammermusikensembler bl.a. med Sønderjyllands Symfoniorkesters koncertmester Karsten Dalsgaard Madsen; Randers Kammerorkesters solofløjtenist; Marianne Leth; trio med professor violinist Helge Slaatto, mezzosopran Birte Dalbauer Stokkebaek, samt en rækkeandremusikere. Hun er modtager af en lang række priser og legater, bl.a. Carl Nielsens Rejselegat;vinderafSteinwayKonkurrencen1988;finalistiSolistbienallen1993, prismodtageridrskammermusikkonkurrence1993medklaverduoenelvira. Knud Rasmussen er uddannet pianist og organist fra Det kgl. danske Musikkonservatorium og er ansat som organist ved Virum Kirke. Knud Rasmussen har sideløbende hermed virket som akkompagnatør, i særdeleshedforoperasangereogharbl.a.akkompagneret"detrekgl.tenorer" vedutalligekoncerteriindogudland.menførstogfremmestharhangennem 7årværetfastakkompagnatørforde3kongeligesopraner.Knudhardesudeni enårrækkeværetpianistogkorlederforgospelkorogvarsåledesmedstifteraf gospelkoret"joyfulnoise",somhargivetmangekoncerteridanmarkogsom harbesøgtbådeenglandogusa. Inden for musikdramatisk teater har Knud medvirket i Menottis opera "Ahmalog de tre nattegæster"; Suppés operette Boccaccio; og har spillet MonostatosiTryllefløjten.

11 Als kvartettenerenheltnydannetstrygekvartetderbeståraf4strygerefra Sønderjyllands Symfoniorkester: Ulrika Rygsgaard, 1.violin; Jette Skovbakke Steensen, 2.violin; Katrin Rimer, viola og Susanne Hoffmann, cello. Ideen til kvartettenopstodunderforberedelsernetilpigekoretsstøttekoncert,daalle4 af strygerkvartettens medlemmer har døtre, der synger i spirekoret. Als kvartettenkanhøresnæstegangden8.oktoberpåsønderborgbibliotek,hvor despillerværkerafbl.a.mozart,haydnogschubert. Skuespillerindenogaftenenskonferencier,MetteMarckmannerfødti1967, ogopvoksetihøruphav.hunharværetaktivkorsanger,førstihørupkirkekor , derefter i Christian kirkens kor Hun har desuden sunget i ClausMünchowskor: Interim ogsåfra korethavdeudgangspunkti Statsskolen, men blev hurtigt et meget ambitiøst kor bl.a. med portrætudsendelseidr. Mette Marckmann blev student fra Statsskolen i Hun flyttede til KøbenhavnoggikpåStatensTeaterskole Derefterharhunarbejdet som freelanceskuespiller og spillet på små og store scener i hele landet: Folketeatret,NørrebroTeater,Riddersalen,CafeLiva,Cafeteatretm.m.Hunhar desuden medvirket i utallige sommerrevyer bl.a. i Sønderborg og i Esbjerg. Endvidere har hun lavet både film, tv og radio og er en flittig benyttet tegnefilmsdubberogreklamespeaker.

12

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Den Jyske Opera fejrer 70-års jubilæum med gallaturné

Den Jyske Opera fejrer 70-års jubilæum med gallaturné Pressemeddelelse Aarhus, 2. marts 2017 Den Jyske Opera fejrer 70-års jubilæum med gallaturné I 2017 fejrer Den Jyske Opera 70-års jubilæum. Det markeres med gallaturnéen 70 års opera, som byder på en stemningsfuld

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A Borgmesteren Fanø Kommune Att.: Social og kulturchef Henning Kjærgaard Skolevej 5-7 pieekor 6720 Fanø MDTACMET A 1 9 JAN. 2016 K o N s E R VAT R I E T S ESBJERG Esbjerg, den 14. januar 2016 FAN«KMMUNE

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2014. Et repræsentantskabsmøde med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen. Der er mange,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16 Frederikssund Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Hvad er opera kort fortalt?

Hvad er opera kort fortalt? Opera Hvad er opera kort fortalt? En opera er et teaterstykke med musik. I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder på scenen. De første operaer

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Carl Nielsen sange i arrangement for obo, strygekvartet, bas og klaver

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Torsdag 20. marts kl. 19.30

Koncerthuset Klassisk Sæson. Torsdag 20. marts kl. 19.30 13 14 Koncerthuset Klassisk Sæson Torsdag 20. marts kl. 19.30 Klenaus 9. DR SymfoniOrkestret DR KoncertKoret Dirigent: Michael Schønwandt Solister: Cornelia Ptassek, sopran, Susanne Resmark, mezzosopran,

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer Jeg vil åbne min formandsberetning med at citere fra min egen jubilæumsklumme fra sidste DAMblad. 1972: Danmark får sin første kvindelige regent i 560 år, hendes majestæt dronning Margrethe. Danmark bliver

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Sletternes sønner Fra venstre mod højre: forrest: Rune, Max, Frederik

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. 1 plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. Kammermusik 2 I 1709 gennemførte Frederik d. IV en noget lyssky

Læs mere

Marie Carmen Koppel. En oplevelse - sangstemme udover det sædvanlige

Marie Carmen Koppel. En oplevelse - sangstemme udover det sædvanlige Marie Carmen Koppel En oplevelse - sangstemme udover det sædvanlige Koncert med Danmarks førende soul-diva, sangerinden Marie Carmen Koppel. Marie Carmen Koppel har gennem en årrække har opbygget et stort

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE 10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE Den gode korprøve KORPRØVENS ELEMENTER Langt de fl este kor har prøve en gang om ugen, hvor de synger sammen

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

13. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Korlederens værktøjskasse DEN 11. 13. MARTS 2016 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING

13. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Korlederens værktøjskasse DEN 11. 13. MARTS 2016 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING 13. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Korlederens værktøjskasse DEN 11. 13. MARTS 2016 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING Korlederens Værktøjskasse Alle korledere har en værktøjskasse stående, når de holder korprøve.

Læs mere

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Sæson 2017/18 Børnekorakademiet Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Kursusoversigt - 2017/18 Børnekor Basis 1 i Aarhus - med Anne

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Musikskolen i Frederikshavn Kommune

Musikskolen i Frederikshavn Kommune Musikskolen i Frederikshavn Kommune Nyhedsbrev, juni 2016 Sommerhilsen Selv om vejret endnu ikke varsler sommer, så viser kalenderen, at vi med hastige skridt nærmer os sommerferien. Det betyder at nogle

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2 Palmesøndag d. 16. marts kl. 16.00 Påsken synges ind Skt. Nikolai Kirkes Børnekor er delt i to et Lillekor med sangere fra 3.4. klasse og et Storekor med sangere fra 5.6. klasse. Jytte Lundbak leder Lillekoret,

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Kor og Kammermusik 26.06.16 02.07.16 ASKOV HØJSKOLE

Kor og Kammermusik 26.06.16 02.07.16 ASKOV HØJSKOLE Kor og Kammermusik 26.06.16 02.07.16 ASKOV HØJSKOLE Kor og kammermusik på Askov Det almene aspekt i klassisk musik er dens særlige forhold til den historiske udvikling: på en gang at repræsentere forskellige

Læs mere

S K O L E K O N C E R T E R

S K O L E K O N C E R T E R SKOLEKONCERTER VI PRÆSENTERER... Kort om Basix: Basix har eksisteret som vokalsekstet siden 1999 og er i dag et af Europas bedste a cappella-bands. Gruppen blev i 2001 nummer to ved Det Danske Melodi Grand

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015.

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. Dagsordenens punkt 3. Stk. 2 befaler at bestyrelsen aflægger beretning. Denne beretning skal give et indblik i hvad der er sket i organisationen siden sidste års

Læs mere

Det er samtidig den sidste af Albertslund Musikskoles mindekoncerter for Finn Aaberg.

Det er samtidig den sidste af Albertslund Musikskoles mindekoncerter for Finn Aaberg. Kære Publikum. Dette er den sidste opførelse i rækken af koncerter med Tryllefløjten fremført af Albertslund Symfoniorkester og sangere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium under ledelse af Søren

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2011. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 11. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2011 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 6. oktober 7. oktober 10. oktober 11. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Bilag til ansøgning om økonomisk støtte til Klassiske Koncerter i Djurs og Mols 2016, 6. sæson

Bilag til ansøgning om økonomisk støtte til Klassiske Koncerter i Djurs og Mols 2016, 6. sæson Bilag til ansøgning om økonomisk støtte til Klassiske Koncerter i Djurs og Mols 2016, 6. sæson INDHOLD 1: Projektbeskrivelse 2: Program og kunstneriske visioner 3: Markedsførings- og tidsplan 4: Organisation

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt. Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert. september - december 2015

FREDENS KIRKE. SogneNyt. Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert. september - december 2015 FREDENS KIRKE SogneNyt september - december 2015 Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert Alle henvendelser vedrørende dåb, bryllup og navneændringer bedes rettet

Læs mere

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballet Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballetten tankerne bag Det er fire år siden at Verdensballetten

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Kor og Kammermusik 28.06.15 04.07.15 ASKOV HØJSKOLE

Kor og Kammermusik 28.06.15 04.07.15 ASKOV HØJSKOLE Kor og Kammermusik 28.06.15 04.07.15 ASKOV HØJSKOLE Kor og kammermusik på Askov Det almene aspekt i klassisk musik er dens særlige forhold til den historiske udvikling: på en gang at repræsentere forskellige

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Musikaktiviteter påvirker folk positivt, både fysisk og psykisk, i overraskende grad! Musik er samtidig en intens

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

--> <-- --> <-- --> Narrativet

--> <-- --> <-- --> Narrativet har ikke været nem, men nu står det her næsten fær- Musikkens Hus --> Fra Idé til åbningsdag Musikkens Hus har været lang tid undervis og rejsen dig og klar til en festlig åbning. Thomas Søndergaard Brilliant

Læs mere

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket

Arrangementer for børn. Forår. 2016 Børn. Biblioteket Arrangementer for børn Forår 2016 Børn Biblioteket 1 VELKOMMEN Vi glæder os til at byde dig velkommen til bibliotekets arrangementer. Husk at hente en gratis billet. Får du ikke brug for den, så kontakt

Læs mere

Kulturmødet Mors 2016 Oversigt-Simpel kl. 18:02

Kulturmødet Mors 2016 Oversigt-Simpel kl. 18:02 1 Torsdag 14:00-14:45 KulturDanmark Børnepanelets Bedste Fisketips Moderator: - Ida Exner: Undervisningsansvarlig, M/S Bibiana 2 Torsdag 14:00-22:00 Game Room Billed- og rumkunst DR Tilter Er du Danmarks

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge. fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007

Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge. fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007 Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007 Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge Denne 4. Masterclass i Sang for

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

#3 2015 AUG. - OKT. KIRKEBLADET

#3 2015 AUG. - OKT. KIRKEBLADET #3 2015 AUG. - OKT. KIRKEBLADET KIRKEBLADET Udgives af Skalborg Menighedsråd Ansv. redaktør: Jutta S. P. Linklett Provst Christian Bjørn Krüger Træffes bedst efter aftale Tlf. 30 29 80 76 / cbk@km.dk Sognepræst

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

Odense Værkstedernes telefonliste Senest opdateret: August, 2014

Odense Værkstedernes telefonliste Senest opdateret: August, 2014 Odense Værkstedernes telefonliste Senest opdateret: August, 2014 Fornavn Efternavn Afdeling Stilling / Team Telefon nr. E-mail Vagn Hansen Administration Rehabiliteringsleder 21 67 17 39 vahan@odense.dk

Læs mere

KONCERTER I RUDERSDAL

KONCERTER I RUDERSDAL KONCERTER I RUDERSDAL Forår 2015 Holte Kirke Solbakken 56 www.holtekirke.dk Søndag den 1. februar kl. 15 Gladiators of the Golden Lime: et klarinetensemble under Københavns Musikskole dirigeret af: Svend

Læs mere

Vestjysk Koncertkor. Generalforsamling februar 2015. Formandsberetning.

Vestjysk Koncertkor. Generalforsamling februar 2015. Formandsberetning. Vestjysk Koncertkor. Generalforsamling februar 2015 Formandsberetning. Siden sidste generalforsamling har vi i Vestjysk Koncertkor afviklet 10 ordinære lørdagsprøver incl. korweekend, to koncerter i henholdsvis

Læs mere

Prøvespil Dirigent: Morten Ryelund. Odense, 2. februar 2009 Århus, 3. februar 2009 København, 4. februar Ansøgningsfrist, 10 december 2008

Prøvespil Dirigent: Morten Ryelund. Odense, 2. februar 2009 Århus, 3. februar 2009 København, 4. februar Ansøgningsfrist, 10 december 2008 Dirigent: Morten Ryelund Odense, 2. februar 2009 Århus, 3. februar 2009 København, 4. februar 2009 Ansøgningsfrist, 10 december 2008 Prøvespil 2009 DR UngdomsEnsemblets hovedsponsor er Bikuben-Fonden Introduktion

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

HELLERUPLUNDBLADET november 2015-februar 2016

HELLERUPLUNDBLADET november 2015-februar 2016 HELLERUPLUNDBLADET november 2015-februar 2016 PRÆSTEN SKRIVER Om forældretab og tro. af sognepræst Tue Rolighed Lauridsen Forfatteren Göran Tunström er født 1937 i Sunne, Värmland (hvor Selma Lagerlöfs

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2012 forår 2013 www.skivekammermusikforening.dk Trio Nebula, Young-Choon Park, Duo Delirium, William s Birds, Trioen Meike Fomsgaard Franke, Amelie Helmstad og Emil Møller Jensen Skive Kammermusikforening

Læs mere

MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2007 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

DEN RULLENDE OPERA. Koncert for indskolingen LØGNEREN I DØGNEREN

DEN RULLENDE OPERA. Koncert for indskolingen LØGNEREN I DØGNEREN LMS Levende Musik i Skolen DEN RULLENDE OPERA Koncert for indskolingen LØGNEREN I DØGNEREN I denne sæson skal Den Rullende Opera spille forestillingen Løgneren i Døgneren for indskolingen på jeres skole.

Læs mere

16. årgang April 2015 Nr. 1

16. årgang April 2015 Nr. 1 16. årgang April 2015 Nr. 1 De tre bagmænd, Niels Bastrup, Per Nørret og Tommy Jervidal, var svært tilfredse efter den vellykkede fælles koraften med Korby Randers' kommende store projekt, Frans af Assisi

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Ordinær generalforsamlingen den 29. januar 2017.

BESTYRELSENS BERETNING Ordinær generalforsamlingen den 29. januar 2017. BESTYRELSENS BERETNING Ordinær generalforsamlingen den 29. januar 2017. Indledning: Så er vi nået til den 19. ordinære generalforsamling i Operaforeningen. Endnu en gang skal vi have gjort status på, hvad

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. 1 plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu www.plus50.nu Trio Della Trenta. Fortællekoncert. Kammermusik 2 I 1709 gennemførte Frederik d. IV en noget lyssky

Læs mere

MANGLER DU AT KØBE JULEGAVER? Læg billetter til vores forestillinger under træet!

MANGLER DU AT KØBE JULEGAVER? Læg billetter til vores forestillinger under træet! www.silkeborg-teaterkreds.dk www.boerneteater-silkeborg.dk Nyhedsbrev nr. 81 21-12-16 Kære læser af nyhedsbrevet Vi vil snart åbne for billetsalget til en medlemstur til Det. Kgl. Teaters forestilling

Læs mere

DEN LILLE PRINS Antoine de Saint-Exupéry

DEN LILLE PRINS Antoine de Saint-Exupéry DEN LILLE PRINS Antoine de Saint-Exupéry En rejse i 13 billeder med SUSSE WOLD Foto: Bjarne Stæhr Musik og lyddesign af PALLE MIKKELBORG LILLIAN TÖRNQVIST (harpe) EMILIE ESKÆR (cello) JOAKIM DAM THOMSEN

Læs mere

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad.

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad. Musik til livet Velkommen til en dag, hvor Aarhus Musikskole vil fylde Musikhuset Aarhus og Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler med aktiviteter fra morgen til aften. Her er chancen for at høre musik

Læs mere

Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR Stemmen KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

16. årgang September 2015 Nr. 3

16. årgang September 2015 Nr. 3 16. årgang September 2015 Nr. 3 Korby Randers øver Frans af Assisi - Guds Gøgler i festsalen på VUC. 1 Firklang: Medlemsblad for Randers Bykor Bladet udkommer på Randers Bykors hjemmeside: www.randersbykor.dk

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

Musik på Tværs 20.11.16 26.11.16 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 20.11.16 26.11.16 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 20.11.16 26.11.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 20. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning med højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Konfirmation 2017 se side 5 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10

Konfirmation 2017 se side 5 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - April - Juli 2016 Konfirmation 2017 se side 5 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10 Morgensang Menighedsrådsmøder Hver torsdag kl. 10 i kirkens Lille

Læs mere

Maria Eshpay blev født i Moskva den 19. januar 1986 ind i en kendt kunstnerfamilie. Allerede som 5-

Maria Eshpay blev født i Moskva den 19. januar 1986 ind i en kendt kunstnerfamilie. Allerede som 5- Maria Eshpay blev født i Moskva den 19. januar 1986 ind i en kendt kunstnerfamilie. Allerede som 5- årig begyndte hun sine klaverstudier; først på Central Music school i Moskva og derefter fra 2002 på

Læs mere

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole 11. Masterclass i UNGE STEMMER Ny energi i korprøven Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole Panda van Proosdij Margrete Enevold Pia Boysen Dorte Bille E Ny energi i korprøven vejene til

Læs mere

ollerup korstævne 29.6. - 4.7. 2015

ollerup korstævne 29.6. - 4.7. 2015 koncerter korledere sedjanka Mogens Dahl Alice Granum Line Groth Kristian Skårhøj karin thulemark Anna Mose Povl Balslev Ulrich Klostergaard iki karin thulemark ollerup korstævne 29.6. - 4.7. 2015 1: sommerhøjskole

Læs mere