Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening"

Transkript

1 Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

2 Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder for dig og for din daglige brug af hus og have. Det kan være svært at forstå de tekniske undersøgelser, der viser, om jorden er forurenet, og dermed også at skelne mellem forurening, som betyder noget for den daglige brug af hus og have, og forurening, som ikke betyder noget. Det kan også være svært at købe, sælge eller belåne en bolig, som ligger på en forurenet grund. Og én af årsagerne er manglende kendskab til de forskellige typer af forurening. Nuanceringssystemet er den forurenede ejendoms svar på tilstandsrapporten. Systemet vil gøre det lettere for realkreditinstitutterne at vurdere, om de kan give lån. Vi har store forventninger til systemet. Trineke Borch Jacobsen Realkreditrådet Hvem har glæde af nuanceringen? Borgere, der bor på en forurenet grund. Borgere, der ønsker at købe, sælge eller belåne en forurenet boliggrund. Ejendomsmæglere, advokater og realkreditinstitutter, der skal vurdere de økonomiske konsekvenser for en bolig, der ligger på en forurenet grund. 2

3 Hvordan nuancerer vi? Nuanceringssystemet er bygget op efter samme princip som tilstandsrapporten på en ejendom. Systemet inddeler forureningen i tre forureningskategorier (F0, F1 og F2): F0: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have. F1: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd. F2: Jordforurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller som skal undersøges nærmere. Det er regionens miljøsagsbehandlere, der vurderer grundens forureningskategori. I regionen udarbejder vi dog ikke et særligt dokument ved en hushandel, som du kender det fra tilstandsrapporten. Hvilke grunde nuancerer vi? Nuanceringssystemet gælder kun for de boliggrunde, hvor tekniske undersøgelser viser, at der er en forurening. Din ejendom bliver derfor kun nuanceret, hvis den er kortlagt på Vidensniveau 2. At en grund er kortlagt på Vidensniveau 2 betyder, at grunden er forurenet. Hvis du ejer en boliggrund, der er kortlagt på Vidensniveau 2, og som endnu ikke er nuanceret, kan du bede din region om at nuancere den. Vi nuancerer ikke boliggrunde, der er kortlagt på Vidensniveau 1, fordi vi ikke ved, om disse grunde er forurenede. Vi nuancerer heller ikke erhvervsgrunde eller andre grunde uden bolig. At en grund er kortlagt på Vidensniveau 1 betyder, at grunden måske er forurenet. 3

4 Forureningskategori F0 Hvad betyder F0? Forureningskategori F0 betyder, at forureningen ikke udgør en risiko for din sundhed og for din brug af hus og have. Forureningen ligger sådan, at du ikke kommer i direkte kontakt med den ved almindelig brug af haven. Den påvirker heller ikke indeklimaet i din bolig. Din grund er alligevel kortlagt som forurenet, fordi vi ønsker at sikre, at du ikke flytter den forurenede jord uden at have talt med kommunen først. at undgå, at du uden at vide det kommer i kontakt med den forurenede jord. at holde øje med, om forureningen truer grundvandet. Hvis du i dag har fast belægning, for eksempel fliser, over den forurenede jord, skal du have tilladelse fra kommunen til at fjerne belægningen. Det skyldes, at belægningen forhindrer kontakt med forureningen. Vi foretager ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen, med mindre den truer værdifuldt grundvand. Vi udsteder typisk en boligerklæring, som fortæller, at forureningen er uden sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have. Eksempler på F0 Forurening med tungmetaller og tjærestoffer er uden betydning, hvis de øverste forurenede jordlag er udskiftet med ren jord. Forurening med tjære eller tungmetaller under fast belægning i indkørsler er uden betydning, hvis belægningen sikrer, at du ikke kommer i berøring med jordforureningen. Forurening med olie fra en nedgravet tank er uden betydning, hvis den ligger dybt og ikke påvirker boligens indeklima. Forurening med olie og chlorerede opløsningsmidler er uden risiko for indekli maet, hvis boligen er sikret med for eksempel passiv ventilation under gulvet, så dampene ikke kan trænge op i boligen. 4

5 Forureningskategori F1 Hvad betyder F1? Forureningskategori F1 betyder, at der er en forurening, der ligger et stykke nede i jorden, som du ikke umiddelbart kan komme i kontakt med. Derudover er jorden i overfladen lettere forurenet. Jorden i overfladen er lettere forurenet i mange byområder. Forureningen stammer især fra trafikken og industrien. Forureningen på din grund er uden sundhedsmæssig betydning for den nuværende brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd (se side 7). Vi foretager ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen, med mindre den truer værdifuldt grundvand. Vi udsteder typisk en boligerklæring, som fortæller, at forureningen er uden sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have, hvis du følger de simple råd. Et eksempel på F1 Forureningen kan være en kombination af en kraftigere olieforurening, der ligger dybt, og en lettere tjæreforurening i jordoverfladen. 5

6 Forureningskategori F2 Hvad betyder F2? Forureningskategori F2 betyder, at forureningen kan have betydning for brugen af hus og have. Det kan være en kraftig forurening, der ligger så tæt på jordoverfladen, at du kan komme i kontakt med den, eller en forurening, der kan påvirke indeklimaet i din bolig. Forureningskategori F2 behøver dog ikke at være et problem. Ofte starter vi med at give en F2, fordi vi ikke har belyst forureningens niveau og udbredelse tilstrækkeligt, eller fordi vi ikke har undersøgt alle kilder til forurening. Vi informerer altid om, hvorfor din grund er nuanceret, som den er. Det er normalt regionen, der betaler for undersøgelse og oprensning af forurening. Da der er mange forurenede grunde i regionen, prioriterer vi løbende, hvor de offentlige midler gør mest nytte. Derfor kan der gå flere år, før vi undersøger og oprenser din grund. Vi ændrer nuanceringen af din grund fra F2 til F1 eller F0, når vi eller du selv har foretaget en nærmere undersøgelse og en eventuel oprensning af grunden. Hvis du selv ønsker at undersøge eller rydde op, skal du benytte et rådgivende ingeniørfirma. Vi anbefaler, at regionen godkender oplægget til undersøgelsen, inden du sætter den i gang, og vi giver gerne gode råd til processen. Eksempler på F2 Kraftig forurening med tjære eller tungmetaller kan udgøre en risiko for din sundhed, hvis den ligger så tæt på jordoverfladen, at du let kan komme i kontakt med den. Forurening med opløsningsmidler, olie eller benzin kan være så kraftig, at den påvirker boligens indeklima. Forurening med olie eller chlorerede opløsningsmidler, der kan dampe op i boligen. Selv om boligen er sikret med et aktivt anlæg, så forureningen ikke kan trænge op i boligen, er grunden fortsat en F2. Det er den, fordi anlægget skal være i drift for at sikre et sundt indeklima. Grunden er forurenet med chlorerede opløsningsmidler, men vi har endnu ikke undersøgt omfanget af forureningen. 6

7 Hvad gælder for både F0, F1 og F2? Du ikke må flytte jord fra det forurenede areal uden at anmelde det til din kommune. Du skal have en tilladelse fra kommunen til byggeri og gravearbejde. Det samme gælder, hvis du vil ændre brugen af det forurenede areal. Du skal have tilladelse til at fjerne fast belægning, for eksempel fliser, der forhindrer kontakt med den forurenede jord. Hvad gør du, hvis din jord er lettere forurenet? Du kan godt dyrke grøntsager eller have frugttræer og buske, du skal blot vaske grøntsager grundigt, før du tilbereder og spiser dem, skrælle kartofler, gulerødder og andre rodfrugter, før du tilbereder og spiser dem, skylle bær og frugter grundigt, før du spiser dem, undgå at dyrke jordbær og krydderurter i lettere forurenet jord, da de er svære at gøre helt rene. Brug i stedet krukker og plantesække med ren jord. Hvad gør du, hvis din jord er meget forurenet? Du bør ikke dyrke grøntsager og bær i forurenet jord. Brug i stedet krukker, højbede og plantesække med ren jord. Lav selv et højbed af en ramme af træ, som du fylder en halv meter ren jord i. Læg et miljønet i bunden af højbedet. Det er et særligt net, som både regnvand og regnorme kan komme igennem. På den måde undgår du at blande den rene jord med den forurenede, som ligger nedenunder. For både lettere forurenet og meget forurenet jord skal du undgå, at børn har kontakt med den forurenede jord. Indret et legeområde med ren jord, læg fast bund i sandkassen og sørg for, at børnene vasker hænder, når de har leget ude. undgå at få jord med indendørs. Brug arbejdstøj, handsker og fodtøj ved havearbejde. Tag skoene af, når du går ind. dække bar jord. Læg fliser, sand, grus eller barkflis, eller så en tæt græsplæne. Hvad gør du, hvis forureningen truer dit indeklima? Visse forureninger kan trænge op af jorden og ind i huset. For at mindske påvirkningen, skal du: lufte ud to til tre gange om dagen, undgå at bruge kælderen som bolig, placere riste i soklen for at øge udluftningen. 7

8 Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: Miljøstyrelsen: Videncenter for Jordforurening: Danmarks Miljøportal: Regionerne i Danmark kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. De fem regioner i Danmark og Videncenter for Jordforurening har i fællesskab udarbejdet denne pjece. Udgivet 2007.

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere