BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/ Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard"

Transkript

1 BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/ Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1

2 Tidsplan Før pausen Generelle bemærkninger, love, nyheder om love og begreber BRL 5, stk. 1 (- forbedringer) Pause Efter pausen BRL 5, stk. 2 (+ forbedringer) Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 2

3 Lovmæssig baggrund Lejeloven (1937/1979) Boligreguleringsloven (1979) Erhvervslejereguleringsloven Erhvervslejeloven (Ikrafttræden ) Nye ændringer på vej? Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 3

4 Nye regler - ny lejelov Lovændring 1. juni/juli 2014 Energisparepakke Udgifter til køling Lejeforhøjelse for udgifter der medfører energibesparelser for lejerne BRL 5, stk. 3 (krav om energiforbedringer, hvis BRL 5, stk.2) Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 4

5 Nye regler - ny lejelov Politisk forlig om lovændring pr. 1. januar 2015 Obligatorisk ind- og fraflytningsyn Normalistandsættelse ved fraflytning Vedligeholdelsesregler Vedligeholdelsesregnskab Oplysning om saldo på vedligeholdelseskonto Regler om varsling af omkostningsbestemt leje forenkles Mulighed for nettoprisindeksregulering af omkostningsbestemt leje (i en 2 årig periode) Ophævelse af dobbeltbestemmelser, sammenlægning af LL og BRL Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 5

6 Lejefastsættelsesbegreber Det lejedes værdi (LL 47) Fri lejefastsættelse (LL 53, stk. 3-5 og BRL 15a) taget i brug efter den 31. december 1991 Omkostningsbestemt leje (BRL 5, stk. 1) Markedsleje (EL 9, stk. 2 (og 13)) Afvigelser ikke væsentlig overstiger Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 6

7 Lejen Hvad kan man kræve særskilt ved siden af lejen? Vand, varme, el, antenne Højesterets dom (U H) Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 7

8 Lejen Lejelovgivningen indeholder for leje af lejligheder til beboelse ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetalingen at lade lejeren dække udlejerens driftsudgifter ved refusion, jf. herved lejelovens kapitel VIII med bestemmelsen om ufravigelighed i 53, stk. 1 og 2, samt boligreguleringslovens kapitel II om omkostningsbestemt leje. En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel, som f.eks. lejelovens kapitel VII om varmebetaling mv., hvorefter udlejerens udgifter til varmeforsyning dækkes ved en refusion som tillæg til lejebetalingen. Konsekvens: Udlejer kan ikke opkræve alt muligt ud over lejen. (gælder måske ikke fri lejefastsættelse) Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 8

9 BRL 5, stk. 1 ctr. stk. 2 Hvorfor er det, at udlejere gerne vil i stk. 2 fremfor stk. 1? Fra omkostningsbestemt regulering til regulering i forhold til det lejedes værdi. Højere husleje = højere indtjening. Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 9

10 Boligreguleringslovens 5, stk. 1 Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. 8, og afkastningen af ejendommens værdi jf. 9. For lejemål, som er forbedret, kan der til lejen efter 1. pkt. lægges en beregnet forbedringsforhøjelse, jf. dog stk. 2. (= omkostningsbestemt leje) Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 10

11 BRL 5, stk. 1 Udgifter BRL 8 Skatter og afgifter Renholdelse, vicevært Administration Forsikring Hensættelser til vedligeholdelse BRL 9 Afkast af ejendommens værdi Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 11

12 Omkostningsbestemt leje TBB VLK Lejer under boligretssag ikke bundet af Huslejenævnets fastsættelse af grundlejen NB Huslejenævnsafgørelse ikke sikkerhed for minimumsresultat Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 12

13 Omkostningsbestemt leje Småhusejendom eller ej De facto antal lejemål uanset ulovlig beboelse, ØL juni TBB (dog TBB Ø, opsigelse to-familiehus med 3 lejligheder ok) Varslingstidspunktet afgørende for om småhus, ØL ultimo 2012, Efterfølgende (ift. 1. januar 1995) status afgørende (andelsboliger), TBB (Mon Højesteret ændrer dem?) Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 13

14 Omkostningsbestemt leje Energitilsyn, energistyring En sådan udgift ikke omtalt i LL 36, derfor en almindelig driftsudgift ikke på varmeregnskabet Energimærkning TBB så længe udlejer ikke er forpligtet til at udarbejde energimærkning, kan udgiften ikke opkræves hos lejerne Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 14

15 PAUSE Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 15

16 Boligreguleringslovens 5, stk. 2 Ved lejeaftalens indgåelse må lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi efter 47, stk. 2, i lov om leje, jf. dog stk. 3 og 73, stk. 3 i lov om leje. Ved lejemål, som er forbedret gennemgribende, forstås lejemålet, hvor forbedringer efter principperne i 58 i lov om leje væsentligt har forøget det lejedes værdi, og hvor forbedringsudgiften enten overstiger kr. pr. m2 eller et samlet beløb på kr.. Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 16

17 Regulerede beløb 2014-beløb kr. pr. m2 = kr kr. = kr. Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 17

18 Eksempler Høring af beboerrepræsentation = gyldighedskrav TBB lejeforhøjelse på baggrund af renovering af badeværelse afvist Ugyldig varsling, utilstrækkelige regnskaber for vedligeholdelseskonto TBB uden betydning, at ny ejer ikke havde oplysninger fra tidligere lejer Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 18

19 Forbedring ctr. vedligeholdelse Hvad er vedligeholdelse? Og hvad er forbedring? Er der en grænse? og hvor går den? Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 19

20 Eksempler Værdispild Modernisering af 7 år gammelt køkken værdispild forbedring ikke accepteret, Ankenævnet ultimo 2012 Grundbestanddele TBB erhvervslejemål omdannet til boliglejemål, forbedringsforhøjelse godkendt for køkken, bad, trægulve mv. Sammenligningslejemål TBB alt kan bruges men med forskellig bevisværdi Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 20

21 Eksempler Vinduer TBB forbedringsandel på 1/3 Køkken Forbedringsandel på 75% Toilet/bad Forbedringsandel på 75 %, TBB tidligere gammelt men funktionelt bad og toilet BS juli 2013 kun udskiftning toilet og kumme, 50%, dissens 0% Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 21

22 Eksempler Varmeinstallation BS 20. juni 2013, udskiftning gaskedler, brugsværdiforøgelse 1/3 Teknikerbistand Ankenævn 15% af udgifter, hvis dokumenteret ellers kun 10% Altan BS juli 2013, brugsværdiforøgelse på 50% Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 22

23 Spørgsmål Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 23

24 Kontaktinformation Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret og Råd Scheibel I/S Torvet Hillerød Ret & Råd Scheibel I/S Slide nr. 24

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven

Politisk analyse. Kommunerne og boligreguleringsloven Politisk analyse Kommunerne og boligreguleringsloven Indhold 1. FORSLAG OM AFSKAFFELSEN AF BOLIGREGULERINGEN I RANDERS... 2 2. VEDRØRENDE DE BERØRTE EJENDOMME OG LEJEMÅL... 2 3. VEDRØRENDE BELASTNINGEN

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Boligpolitisk Arbejds- og principprogram

Boligpolitisk Arbejds- og principprogram Boligpolitisk Arbejds- og principprogram 1. INDLEDNING Det er Lejernes Landsorganisations opgave: at varetage medlemmernes interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- ældre-,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere